Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Niels Sørensens Aner

Hvor stammer jeg fra? Det er ret entydigt, hvis vi tager de seneste 325 år. Alle mine aner, som de kan dokumeteres, kommer fra området "Folket i Midten", "Kronjylland", "Østjylland" eller det der er i den firkant, der afgrænses af en linie fra Århus mod nordøst til Rønde, videre mod nordvest til området vest for Randers på den nordlige side af Gudenåen, en linie mod sydvest til Silkeborg og herefter mod øst tilbage til Århus. Den eneste gren jeg indtil videre har kunnet føre udenfor området er efterkommere efter min ane nr. 3846 biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet 1564- 1602, hvis efterkommere i 1600-tallet breder sig mod blot nord i Jylland og således i sidste del af 1600-tallet også er i bl. a. Hammel, Voldby, Værum og Århus.

Sådan læser du nummersystemet: For overblikket skyld har jeg anvender jeg Kekule von Stradonitz´nummersystem, hvor princippet er, at probandens, dvs. den hvis aner angives, her Niels Sørensen, tildeles nr. 1. Probandens fader nr. 2, moder nr. 3. farfader nr. 4, farmor nr. 5 morfar nr. 6 og mormor nr. 7.

Alle personer har i teorien 2 forældre, 4 bedsteforældre, 8 oldeforældre, 16 tipoldeforældre, 32 2 x tipoldeforældre, 64 3 x tipoldeforældre, 128 4 x tipoldeforældre, 256 5 x tipoldeforældre og 512 6 x tipoldeforældre. Det giver ialt 896 aner til og med 6 x tip. Dette tal reduceres, hvis der forekommer anesammenfald, dvs. en person kan være ane flere gange og evt. i flere led og eksempelvis være både 4 x tip og 5 x tip. Arrangerede ægteskaber er ikke et nyt fænomen.

I dette nummersystem har mænd altid et lige nr. 2, 4, 6, 8, 10 osv. og kvinder et ulige nr. 3, 5, 7, 9, 11 osv. Nummer for en persons forældre findes således. Person har nr. 20, faderens nummer er altid 2 x personens nr, her 2 x 20 og moderens nummer er (2 x 20) + 1, altså henholdsvis 40 og 41.

Mine aners efterkommere. Jeg prøver også at finde mine aners efterkommere og foreløbig har jeg medtaget mine aners børn, men de vil senere blive a.jourført til begyndelsen af 1900-tallet.

Fejl. Jeg håber naturligvis, at alle oplysninger på siden er korrekte, men er naturligvis glad for alle henvendelser vedrørende fejl, tvivl, supplerende oplysninger osv.

Denne side omfatter til og med 3 x Tipoldeforældre. Klik her på 4 og 5 x tip eller Klik her på 6 til 11 x tip

 

1.  Niels Sørensen, født 20 jan 1948 i Haslund sogn, døbt Niels Aage Sørensen 13 feb 1948 på Randers Centralsygehus. 3 børn, Morten Skou, 10 marts 1976, Thomas Skou, født 14 februar 1978 og Mette Skau 20 maj 1988. Blev gift med (1) Thyra Birthe Skou 10 aug 1974 i Rødding kirke, født 6 apr 1951 i Rødding sogn. Skilt. 2 Børn Morten og Thomas Skou. Samboende med Karen Skau Meincke, 1 barn, Mette Skau. Gift (2) den 14. marts 2009 med Britta Therese Helseby født 15 apr 1959 i Slagelse, død 5. sep. 2012 i København. Startede skolegang i Haslund skole, kom til Vorup Skole ved skolereformen i 1958, student 1967 fra Randers Statsskole. Soldat 67/68. Jurist fra Aarhus Universitet januar 1974 og advokatbestalling 1977, selvstændig advokat 1978 - 1986. Organisationsjurist 1987-2000 i Byggeriets Arbejdsgivere, 2000-2001 lidt strandet iværksætteri i IT-branchen med andre, og fra 2001 I Banedanmark og i dag kontraktchef ved anlæggelsen af Danmarks første højhastighedsbane fra København til Ringsted. 


 

 Forældre

2.  Niels Peter Sørensen født 12 juli 1918 i Haslund sogn, døbt 17 november 1918 i Haslund kirke, død 24 januar 1970 på Århus Kommunehospital, begravet 28 januar 1970 på Haslund kirkegård. Han blev gift den 18 marts 1944 i Valgmenighedskirken i Aarhus med Sigrid Sørensen. Niels Peter Sørensen overtog sin fødegård "Højlund" efter sin fader og drev den til 1965, hvor han af helbredsmæssige årsager solgte den. Byggede herefter hus i Haslund. Sine sidste år arbejdede han med forsikringer, senest som Branddirektør i Vermund. Peter Sørensen var i en årrække medlem af Haslund-Ølst sogneråd og primus motor ved den byudvikling, der skete i Haslund i begyndelsen af 60' erne. Han døde af mavekræft.

Bryllupsbillede

Sigrid & Peter Sørensen, Højlund

3.  Sigrid Sørensen født 12 sep 1914 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 18 okt 1914 i Lisbjerg kirke. Død 12 december 2007 på Gudenåcentret, Randers. Bisat på Haslund kirkegård.

Deres børn:

 1: Otto Sørensen født 5 aug 1945 i Haslund sogn, døbt (Knud Otto Sørensen) 23 sep 1945 i Haslund kirke. Han blev gift med Dorthe Sørensen 1 maj 1990 i Horsens. Skilt.

 2: Niels Sørensen født 20 jan 1948 i Haslund sogn, døbt (Niels Aage Sørensen) 13 feb 1948 på Randers Centralsygehus.  Han blev gift med (1) Thyra Birthe Skou 10 aug 1974 i Rødding kirke, født 6 apr 1951 i Rødding sogn. Mor til Morten og Thomas. Samboende med Karen Skau Meincke født 29 sep 1954 i Vojens. Mor til Mette. Samboende fra 1989 og gift 14. marts 2009 med Britta Therese Helseby, født 15 apr 1959 i Slagelse. Død 5.september 2012 i København og bisat på Sundby Kirkegård.

 3: Kirsten Marie Sørensen født 5 nov 1949 i Haslund sogn, døbt 18 december 1949 i Haslund kirke. Kirsten døde i begyndelsen af september 2012 i Hjørring. Hun blev gift med (1) Svend Erik Jakobsen 17 jun 1972 i Haslund kirke, født 13 sep 1946 i Øster Brønderslev sogn. Skilt. Gift med (2) Tommy Børge Larsen 9 jul 1994 i Hjørring, født 15 mar 1942 i København, Eskild sogn, død 12 okt 2005 i Hjørring, begravet 19 okt 2005 i Hjørring.

 


Bedsteforældre (Ane nr. 4 til 7)


 

4.  Otto Sørensen født 21 mar 1884 i Mørke sogn, døbt 20 apr 1884 i Mørke kirke, død 4 sep 1948 i Haslund sogn, begravet på Haslund kirkegård.  Han blev gift med Marie Hansen gift 29 okt 1909 i Lyngå kirke. Han kom til Haslund, hvor han købte gården "Skaarupminde" af sin broder og senere "Højlund" . Otto Sørensen var i mange år sognerådsformand i Haslund-Ølst kommune.

5.  Marie Hansen født 23 jan 1881 i Trige sogn, døbt 27 mar 1881 i Trige kirke, død 2 mar 1962 i Gråbrødre kloster, Odense, begravet på Haslund kirkegård.

Deres 5 børn:

1: Agnete Birgitte Sørensen, født 16 jul 1910 i Svejstrup i Lyngå sogn, døbt 11 sep 1910 i Lyngå kirke. Konfirmeret 5 oktober 1924 i Haslund kirke. Hun blev gift den 12 maj 1936 i Jels kirke med Halfdan John Jensen, født 14 juni 1908 i Sønder Aldum, Stenderup sogn, og døbt den 9 august 1908 i Urlev kirke. Han var søn af pigen Ane Sørine Hansine Jensen, der var 19 år gl. Faderen var Karl Johan Jensen. Efter moderens navn står der "Egelund". Måske er det et tilnavn eller det refererer til en lokalitet. Agnete og Halfdans børn har Egelund som mellemnavn. Agnete døde den 20 december 1972 i Grønderup, Brahetrolleborg sogn og er begravet på Brahetrolleborg kirkegård. Halfdan Jensen var skovfoged i Storskoven, der hørte under Brahetrolleborg. Deres hjem var ofte hjemsted for nevøer og niecers ferier. Halfdan døde 10 februar 1997 og blev begravet den 14 februar 1997 på Brahetrolleborg kirkegård.

 

Deres 4 børn:

1: Ellen Margrethe Egelund Jensen, født den 8 september 1941 på Faaborg sygehus og døbt den 23 oktober 1941 i Brahetrolleborg kirke. Konfirmeret 11 marts 1956 i Brahetrolleborg kirke.

2: Anne Marie Egelund Jensen, født den 8 september 1941 på Faaborg sygehus og døbt den 23 oktober 1941 i Brahetrolleborg kirke. Konfirmeret 11 marts 1956 i Brahetrolleborg kirke.

3: Otto Egelund Jensen, født den 20 marts 1946 på Amtssygehuset i Svendborg, Sct Nikolaj sogn og døbt den 12 maj 1946 i Brahetrolleborg kirke.

4: Arne Egelund Jensen, født den 20 marts 1946 på Amtssygehuset i Svendborg, Sct Nikolaj sogn og døbt den 12 maj 1946 i Brahetrolleborg kirke.


 

2: Ingeborg Margrete Sørensen, født 13 okt 1911 i Svejstrup, Lyngå sogn, døbt 10 dec 1911 i Lyngå kirke. Konfirmeret 4 oktober 1925 i Haslund kirke. Hun blev den 26 juli 1941 i Ansgar kirke, Odense gift med fraskilte Peter Eduard Folmer Schiøtt, født den 28 juli 1894 i Nørregade 8, Ringsted, døbt 16 september 1894 i Ringsted kirke, søn af Lars Peter Theodor Nikolaj Schiøtt og hustru Emilie Martine Jørgensen. Folmer Schiøtt var 20 juni 1920 blevet gift med Vilhelmine Alexandra Firlings, med hvem han fik 2 børn, Erik Schiøtt og Eigil Schiøtt. Eigil Schiøtt døde 1981 og efterlader sig en datter Anette Bust Schiøtt. Ingeborg og Folmer blev skilt. Ingeborg døde 20 maj 1997 på Kragsbjergløkke, Odense, begravet fra Munkebjerg kirke. Folmer Schiøtt døde 15 februar 1976 i Odense.

Folmer og Ingeborg

Deres 2 børn:

1: Carsten Peter Schiøtt, født den  20 oktober 1946 på Amtssygehuset, Ansgar sogn, Odense, døbt 8 december 1946 i Ansgar kirke. 

2: Jørgen Otto Schiøtt, født den 17 august 1948 på Amtssygehuset, Ansgar sogn, Odense, døbt 21 november 1948 i Ansgar kirke.   


 

3: Hans Peter Sørensen født 25 februar 1913 i Svejstrup, Lyngå sogn, døbt 20 april 1913 i Lyngå kirke, død 3 december 2002 i Viborg.  Han blev 14 maj 1942 gift med Nanna Elitha Sørensen i Haslund kirke. Nanna var født i Sønderbæk sogn den 7 marts 1917. Døbt i Sønderbæk kirke 8 april 1917. Hun var datter af Otto Christian Sørensen fra Sahl sogn, Ringkøbing amt  og Kirstine Laursen fra Vester Alling sogn, Randers amt.

Nanna & Hans Sørensen

Deres 3 børn:

1: Hanne Elitha Sørensen, født i Kongensgade 38, Horsens den 23 marts 1945, døbt i Vor Frelsers kirke, Horsens den 27 april 1945. Hanne blev den 8 september 1975 gift med Poul Fusager.   

2: Lene Sørensen, født i Haslund sogn, 15 november 1946, døbt 1 januar 1947 i Haslund kirke. Lene blev den 15 maj 1971 gift i Grindsted med Verner Pedersen, født 3 september 1947 i Assentoft, Randers.

Deres 2 børn:

1: Rasmus Seneca, født 9 oktober 1971

2: Ulrik Seneca, født 16 november 1974

3: Kurt Bruno Sørensen, 8 marts 1951 i Haslund sogn, døbt 13 maj 1951 i Haslund kirke. Kurt blev den 5 juli 1980 gift i Asmild kirke med Lis Birte Sørensen, født 24 september 1954. 

Deres 2 børn:

1: Line Sørensen, født 16 maj 1980

2: Signe Sørensen, født 31 maj 1983      


 

4: Mette Oline Sørensen født 27 sep 1914 i Haslund sogn, døbt 22 nov 1914 i Haslund kirke, død 27 jun 1974 i Odense, begravet 1 jul 1974 i Odense. Hun blev gift med Vøgg Veje den 19 maj 1946 i Haslund kirke. Han var født 17 oktober 1917 på Gyrup Mark, Hjadstrup sogn. Vøgg døde ved en trafikulykke den 4 februar 1980.

Ulla og Ole

Deres 2 børn:

1: Ole Vøgg Veje, født 18 maj 1947 Haraldsgade 25, Vor Frue sogn, Odense, døbt i Vor Frue kirke 6 juli 1947. Ole blev den 22 juni 1968 gift med Margit Tøndering, født 27 marts 1949.

Deres børn:

1: Christian Tøndering Veje, født 7 november 1968

2: Tina Tøndering Veje, født 13 april 1975

2: Ulla Vøgg Veje, født 13 november 1948 på Mariahjemmet, Dalum sogn, døbt 6 marts 1949 i Vor Frue kirke, Odense. Ulla blev den 27 april 1968 i Munkebjerg kirke gift med John Vittrup, født  6 december 1944 i Sct Knuds sogn, Odense, døbt 21 januar 1945 i Vor Frue kirke.

Deres børn:

1: Vita Veje Vittrup, født 11 oktober 1968

2: Maj Veje Vittrup født 30 maj 1972,

3: Mette Veje Vittrup, født 6 september 1984


 

5: Niels Peter Sørensen født 12 jul 1918 i Haslund sogn, døbt 17 nov 1918 i Haslund kirke, død 24 jan 1970 i Haslund sogn, begravet 28 jan 1970 på Haslund kirkegård.  Han blev gift med Sigrid Thomsen 18 mar 1944 i Valgmenighedskirken, Århus. Min far og mor. Se ovenfor.


 

6.  Marius Thomsen født 21 okt 1882 i Vitten sogn, døbt 11 feb 1883 i Vitten kirke, død 28 dec 1959 i Røde Mølle, Lisbjerg, begravet 2 jan 1960 på Lisbjerg kirkegård.  Han blev gift med Christine Christensen 2 apr 1909 i Aaby kirke.

7.  Christine Christensen født 26 maj 1886 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 21 jul 1886 i Lyngå kirke, død 31 mar 1976 på Hadsten Plejehjem, Hadsten sogn, begravet på Lisbjerg kirkegård.

Deres børn:

1: Harald Thomsen født 9 feb 1910 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 29 maj 1910 i Lisbjerg kirke, død ved drukneulykke den 21 mar 1913 i Røde Mølle, Lisbjerg, begravet 28 mar 1913 på Lisbjerg kirkegård.

Harald

2: Gunnar Thomsen født 29 nov 1911 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 21 jan 1912 i Lisbjerg kirke, død 1976 i Røde Mølle, Lisbjerg, begravet 27 jul 1976 på Lisbjerg kirkegård.  Han blev 29 december 1937 I Odense Valgmenigheds kirke gift med Margrethe Poulsen Hedelund, født 15 oktober 1915. Margrethe Thomsen døde i Risskov 27 oktober 2008.

Deres børn:

1: Hanne Thomsen, født 16 oktober 1938 i Kapernaum sogn, København, døbt 20 november 1938 i Vartov kirke. Konfirmeret 12 april 1953 i Lisbjerg kirke. 

Hendes barn:

Iben Margrethe Thomsen, født 14 januar 1964     

2: Kirsten Thomsen, født 4 februar 1940. Kirsten blev 16 maj 1964 gift med Preben Christian Hall, født 10 januar 1933. Preben Hall døde 11 november 2003 i Aarhus.

Deres barn:

1: Christian Hall født 30 september 1978

3: Helle Thomsen, født 15 februar 1943. Helle blev 3 august 1963 gift i Katolske kirke, Aarhus, med Paul Nicolas Yeates, født 25 april 1937 i England.

Deres børtn:

1: Birgitte Yeates, født 19 september 1965

2: Louisa Yeates, født 5 januar 1968

3: Nicolas Hugh Gunnar Yeates, født 30 april1971

4: Knud Marius Thomsen, født den 18 februar 1970. Han blev 29 august 1970 gift med  Anne Holt Finsen, født 4 maj 1949.

Deres børn:

1: Helle Holt Thomsen, født 21 marts 1971

2: Morten Holt Thomsen, født 28 juli 19 73

5: Birgitte Thomsen, født den 14 november 1958 på Fødselssnstalten i Aarhus, døbt 25 december 1958 i Lisbjerg kirke. Birgitte blev den 27 august 1983 gift med Torben Leth-Møller, født  23 september 1955 i Aaby sogn, døbt 26 februar 1955 i Aaby kirke, søn af Jens Poul Leth-Møller og Aase Uhrenfeldt Sørensen.

Deres børn:

1: Jacob Leth-Møller, født 16 juni 1983

2: Sophie Leth Møller, født 10 januar 1985

3: Kathrine Leth-Møller, født 19 maj 1988

4: Mathilde Leth-Møller, født 5 december 1992

3: Asta Thomsen født 1 maj 1913 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 1 jun 1913 i Lisbjerg kirke. Ugift. Død 13 marts 2010 i Nivå.

4: Sigrid Thomsen født 12 sep 1914 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 18 okt 1914 i Lisbjerg kirke.  Hun blev gift med Niels Peter Sørensen 18 mar 1944 i Valgmenighedskirken, Århus. Min ane 3.

5: Svend Thomsen født 1 mar 1916 i Røde Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 14 maj 1916 i Lisbjerg kirke. Han blev cand. jur fra Københavns Universitet og fik bestalling som advokat. Svend Thomsen døde 2 nov 2002 på Frederiksberg hospital. Ugift.


 

Oldeforældre (Aner nr. 8 til 15)

 


 

8. Niels Peter Sørensen født 19 dec 1840 i Hjortshøj sogn, døbt 4 apr 1841 i Hjortshøj kirke, død 20 apr 1915 i Mørke sogn, begravet 27 apr 1915 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med Ane Birgitte Pedersen den 25 maj 1869 i Mørke kirke.

9. Ane Birgitte Pedersen født 7 mar 1847 i Mørke sogn, døbt 6 jul 1847 i Mørke kirke, død 30 dec 1922 i Mørke sogn, begravet 5 jan 1923 på Mørke kirkegård.

Deres 11 børn:

1: Søren Jensen Sørensen født 23 feb 1870 i Mørke sogn, døbt 6 jun 1870 i Mørke kirke. Søren Jensen Sørensen døde 77 år gl. den 27 september 1947 Vester Alle 4, Aarhus og blev begravet fra Vor Frue kirke på Vestre Kirkegård. Han blev den 23 juni 1895 i Sct. Pauls kirke, Aarhus gift med Anne Marie Katrine Juhl, født 9 august 1872 i Harte sogn, Vejle amt, døbt 8 september 1872 i Harte kirke. Hun var datter af trikotagehandler Andreas Hansen Juhl og hustru Mette Katrine Samsø. Søren Jensen Sørensen etablerede i 1895 en forretning der handlede med musikinstrumenter og noder m.v. Denne forretning har gennem årene udviklet sig til at være førende i Norden med salg af bl.a. Steinway. www.piano.dk

Deres 11 børn:

1: Elna Birgitte Sørensen, født  5 januar 1896 i Søndergade 29, Aarhus. Døbt i Aarhus Domkirke. Hun blev gift med Svend Pedersen.

 2: Carla Emilie Sørensen, født 9 marts 1898 i Søndergade 29, Aarhus. Døbt i Aarhus Domkirke. Hun blev gift med Christian Winther. 

 3: Carl Emil Juhl-Sørensen, født 21september 1905 i Frederiks Alle 43, Aarhus. Døbt Juhl Sørensen i Vor Frue sogns kirke 19 november 1905. Han blev 20 februar 1932 gift i Vor Frelsers kirke, Esbjerg gift med Ruth Borregaard Christensen, født 13 juni 1909 i Thisted sogn.

Deres barn: Christian Juhl-Sørensen, født 18 juli 1944 i Sct Johannes sogn, Aarhus og dødbt i Risskov kirke 3 september 1944 i Risskov kirke.

Søren Jensen Sørensen med familie.  


 

2: Peder Sørensen født 23 okt 1871 i Mørke sogn, døbt 26 dec 1871 i Mørke kirke, død 5 dec 1950 i Mørke sogn, begravet på Mørke kirkegård. Han blev gift med Kirstine Andersen.


 

 3: Johanne Sørine Dorthea Sørensen født 23 okt 1873 i Mørke sogn, døbt 28 dec 1873 i Mørke kirke, død 19 dec 1945 i Mejlby sogn, begravet på Mejlby kirkegård. Hun blev gift med Søren Jensen, gift 21 jul 1896 i Mørke kirke.


 

 4: Anders Peter Sørensen født 29 jun 1876 i Mørke sogn, døbt 10 okt 1876 i Mørke kirke. Han blev gift med Johanne Olsen, gift 5 jan 1906 i Tjustrup.


 

 5: Marie Cecilie Sørensen født 21 maj 1878 i Mørke sogn, døbt 8. sept. 1878 i Mørke kirke, død 19 apr 1932 i Mørke sogn, begravet 25 april 1932 på Mørke kirkegård.Ugift.


 

 6: Anna Christine Johanne Sørensen født 17 jun 1881 i Mørke sogn, døbt 23 okt 1881 i Mørke kirke, død 1 jan 1962 i Løgten, begravet på Skødstrup kirkegård. Hun blev gift med Malte Skovgaard Andersen, gift 30. okt. 1914 i Mørke kirke.


 

 7: Andreas Juul Sørensen født 26 dec 1882 i Mørke sogn, døbt 22 mar 1883 i Mørke kirke, død 15 jun 1952 i Mørke sogn, begravet på Mørke kirkegård. Han blev gift med Jenny Kirstine Jensen, gift 4 maj 1909 i Koed kirke.


 

 8: Otto Sørensen født 21 mar 1884 i Mørke sogn, døbt 20 apr 1884 i Mørke kirke, død 4 sep 1948 i Haslund sogn, begravet på Haslund kirkegård. Han blev gift med Marie Hansen, gift 29 okt 1909 i Lyngå kirke.


 

 9: Ane Sørensen født 24 jul 1885 i Mørke sogn, døbt 28 sep 1885 i Hjemmedøbt, Mørke sogn, død 19 apr 1969 i Lime sogn, begravet i Mørke kirkegård. Hun blev gift med Peder Morten Pedersen, gift 15 apr 1913 i Mørke kirke.


 

 10: Petra Birgitte Sørensen født 15 nov 1886 i Mørke sogn, døbt 19 dec 1886 i Mørke kirke, død 21 jan 1967 i Mørke sogn, begravet på Mørke kirkgård. Hun blev gift med Kristen Jensen, også kendt som Kristen Jensen Bager.


 

 11: Niels Sørensen, også kendt som Niels Solgaard, født 8 mar 1889 i Mørke sogn, døbt 22 apr 1889 i Mørke kirke, død 9 apr 1960 i Mørke sogn, begravet på Mørke kirkegård. Han blev gift den 14 maj 1914 i Hornslet kirke med Margrethe Pedersen, født 5 februar 1893 i Rodskov, Hornslet sogn. Hun var datter af Conrad Pedersen og Dorthe Simonsen.

 Deres børn:

 1: Niels Peter Solgaard, født i Mørke sogn 5 april 1915, døbt den 13 juni 1915 i Mørke kirke. Niels Peter Solgaard blev 10 maj 1941gift med Evylyn Schwartz Hansen, født 29 september 1912.

Deres barn:

1: Margrethe Solgaard Johansen

 2: Herluf Solgaard, født i Mørke sogn 27 maj 1916, døbt den 9 juli 1916 i Mørke kirke. Herluf Solgaard blev gift i Brabrand kirke den 4 april 1942 Anne Margrethe Stubbe Østergaard, født 3 november 1915 i Bering, Kolt sogn. Herluf Solgaard døde i Kolding den 25 juni 1983 efter en erhvervskarriere hos FDB, og hustruen døde 22 november 1988. Hun var uddannet laboratorieassistent.

Deres børn:

1: Niels Stubbe Solgaard født 16 juli 1943 i Aarhus Domsogn. Konfirmeret 22 september 1957 i Sankt Nikolaj kirke, Kolding. Gift 17 juni 1967 med Kirsten Mandsbjerg, født 23 juni 1944 i Bramminge. Datter af Lars Kristian Mandsbjerg og hustru Dora Ingeborg Rasmussen.   

2: Hans Stubbe Solgaard født 18 oktober 1945 i Kolding. Døbt den 10marts 1946 i Brabrand kirke.  Gift 7 august 1980 med Karen Tove Munck Hvid, født 21 november 1943 i Kristkirkens sogn, Kolding, som datter af Henry Aksel Sørensen Hvid og hustru Poula Henna Munck Hansen. Se om Hans Stubbe Munck: Link

3: Hanne Stubbe Solgaard født 18 april 1949 i Sankt Nikolaj sogn, Kolding, døbt i Sankt Nikolaj kirke den 20 maj 1949. Gift 28 december 1972 med Tonny Knud Hansen, født 16 juni 1946 i Sankt Knuds Domsogn, Odense. Han var søn af murersvend Knud Rasmus Hansen og hustru Valborg Rasmussen.    

 3: Konrad Solgaard, født i Mørke sogn 1 oktober 1917, døbt i Mørke kirke 25 november 1917. Han blev 10 oktober 1943 gift med Ellen Terndrup, født 8 marts 1924. Konrad døde 28 maj 1996.

Deres børn:

1: Leif Solgaard født 1945

2: Poul Solgaard født 1951

 4: Anna Margrethe Solgaard Sørensen, født 19 oktober 1922 i Mørke sogn, døbt 10 december 1922 i Mørke kirke. Hun døde den 21 juli 1927 og blev begravet den 28 juli 1927 på Mørke kirkegård.

 5: Poul Hugo Solgaard, født den 10 juni 1928 i Mørke sogn, døbt 22 juli 1928 i Mørke kirke. Han blev gift den 18 juni 1955 med Inger Agnete Hansen, født 13 april 1928.

Deres barn:

1: Vibeke Solgaard født 1955

 6: Bent Erik Solgaard, født den 16-november 1929, døbt i Mørke kirke den 5 januar 1930. Den bankuddannede ungkarl blev den 7 marts 1953 gift i Skjern kirke med sygeplerske Gerda Irene Knudsen, født 18 november 1928 i Skjern sogn, som datter af Mads Fasterlund Knudsen og hustru Christiane Marie Pedersen. Bent Erik Solgaard blev senere bankdirektør i Næstved.

Deres børn:

1: Mette Solgaard, født1955 er gift med Gunnar Sørensen

2: Lauge Solgaard, født 1957 er gift med Marian Bonde Pedersen

 

Niels Sørensen - Niels Solgaards med familie ca. 1919


 

10. Hans Pedersen født 5 jul 1837 i Trige sogn, døbt 1 okt 1837 i Trige kirke, død 27 apr 1895 i Svejstrup, Lyngå sogn, begravet 3 maj 1895 på Lyngå kirkegård. Han blev gift med Mette Nielsen, gift 19 okt 1869 i Haldum kirke.

11. Mette Nielsen født 25 nov 1848 i Haldum sogn, døbt 21 jan 1849 i Haldum kirke, død 12 maj 1914 i Svejstrup, Lyngå sogn, begravet 18 maj 1914 på Lyngå kirkegård.

Deres 8 børn: Mere udførlig omtale.

1: Peder Rask Hansen født 24 aug 1871 i Trige sogn, døbt 26 nov 1871 i Trige kirke. Død før 8. oktober 1931.  Han blev gift med Christine Rasmussen født 29. oktober 1871 i Ørsted sogn, Randers amt, død den 8. oktober 1931 i Vor Frue sogn, Ålborg. , gift 12 okt 1895 i Ørsted kirke.

 2: Maren Hansen født 7 jan 1873 i Trige sogn, døbt 11 mar 1873 i Trige kirke, død 22 dec 1912 på Vissing mark, begravet 28 dec 1912 på Lyngå kirkegård. Ingen efterkommere.

 3: Niels Balle Hansen født 13 sep 1874 i Trige sogn, døbt 26 dec 1874 i Trige kirke, død 9 jun 1879 i Trige sogn, begravet 15 jun 1879 på Trige kirkegård.

 4: Marie Hansen født 5 dec 1875 i Trige sogn, døbt 26 jan 1876 i Trige kirke, død 26 jan 1881 i Trige sogn, begravet 3 feb 1881 på Trige kirkegård.

 5: Jens Peter Hansen født 7 apr 1877 i Trige sogn, døbt 11 nov 1877 i Trige kirke, død 21 aug 1918 i Haslund sogn, begravet 24 aug 1918 på Lyngå kirkegård. Ingen efterkommere.

 6: Hanssine Hansen født 19 apr 1879 i Trige sogn, døbt 15 jun 1879 i Trige kirke, død 21 jun 1887 i Trige sogn, begravet 27 jun 1887 på Trige kirkegård.

 7: Marie Hansen født 23 jan 1881 i Trige sogn, døbt 27 mar 1881 i Trige kirke, død 2 mar 1962 i Gråbrødre kloster, Odense, begravet på Haslund kirkegård. Hun blev gift med Otto Sørensen, gift 29 okt 1909 i Lyngå kirke.

 8: Nielsemine Hansen født 18 jul 1882 i Trige sogn, døbt 22 mar 1883 i Trige kirke, død 3 jan 1884 i Trige sogn, begravet 11 jan 1884 på Trige kirkegård.


 

12. Thomas Mikkelsen født 12 jun 1845 i Vitten sogn, døbt 3 aug 1845 i Vitten kirke, død 8 jan 1933 i Vitten sogn, begravet 13 jan 1933 på Vitten kirkegård. Han blev gift med Elisabeth M Christiane Christensen, gift 17 maj 1872 i Vitten kirke.

Fra Thomas Mikkelsens 75 års fødseldag 1920. I forreste række hans børn, og bag dem deres ægtefæller. Forreste række fra venstre: Mikkel Jensen Thomsen, Thomas Elias Thomsen, Ane Thomsen, Thomas Mikkelsen, Kirsten Marie Thomsen, Christen Thomsen, Rasmine Kirstine Thomsen, Marius Thomsen.

13. Elisabeth M Christiane Christensen, født 26 aug 1846 i Vitten sogn, døbt 25 okt 1846 i Vitten kirke, død 8 maj 1914 i Vitten sogn, begravet 15 maj 1914 på Vitten kirkegård.

Billede fra sølvbryllup 1897. I forreste række længst til højre ved siden af Thomas Mikkelsen, ses hans fader Mikkel Jensen 1810-1898. Personen i første række til venstre er jeg usikker på.

Deres børn:

 1: Mikkel Jensen Thomsen født 5 mar 1873 i Vitten sogn, døbt 4 maj 1873 i Vitten kirke, død 6 maj 1940 i Borum sogn, begravet 10 maj 1940 på Borum kirkegård. Han blev gift med Sørense Jensine Abelone Brendstrup, gift 30 okt 1903 i Haldum kirke.

 2: Kirsten Marie Thomsen født 3 maj 1874 i Vitten sogn, døbt 28 jun 1874 i Vitten kirke, død 12 feb 1875 i Vitten sogn, begravet 18 feb 1875 på Vitten kirkegård.

 +3: Kirsten Marie Thomsen født 10 feb 1876 i Vitten sogn, døbt 16 apr 1876 i Vitten kirke, død 11 dec 1935 i Vitten sogn, begravet 16 dec 1935 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med Jacob Jacobsen.

 +4: Christen Thomsen født 18 mar 1878 i Vitten sogn, døbt 9 jun 1878 i Vitten kirke, død 27 sep 1958 i Silkeborg. Han blev gift med Antoinette Emilie Tranekjær, gift 1906.

 +5: Ane Thomsen født 14 feb 1880 i Vitten sogn, døbt 16 maj 1880 i Vitten kirke, død 15 jun 1948 i "Grå Mølle" i Lisbjerg sogn., begravet i Århus. Hun blev gift med Chresten Hansen Christensen, gift 31 okt 1900 i Vitten kirke.

 +6: Marius Thomsen født 21 okt 1882 i Vitten sogn, døbt 11 feb 1883 i Vitten kirke, død 28 dec 1959 i Røde Mølle, Lisbjerg, begravet 2 jan 1960 på Lisbjerg kirkegård. Han blev gift med Christine Christensen, gift 2 apr 1909 i Aaby kirke.

 7: Rasmine Kirstine Thomsen født 16 apr 1885 i Vitten sogn, døbt 14 jun 1885 i Vitten kirke, død 10 dec 1888 i Vitten sogn, begravet 17 dec 1888 på Vitten kirkegård.

 +8: Thomas Elias Thomsen født 12 apr 1887 i Vitten sogn, døbt 19 maj 1887 i Vitten kirke, død 5 feb 1967 i Amtssyngehuset, Århus, begravet 9 feb 1967 på Vitten kirkegård. Han blev gift med Kristine Laursen, gift 12 apr 1911 i Valgmenighedskirken, Århus.

 +9: Rasmine Kirstine Thomsen født 7 jul 1892 i Vitten sogn, døbt 23 okt 1892 i Vitten kirke, død 22 okt 1986 i Karlby sogn, begravet i Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med Frands Christensen Smed.


 

14. Peder Iver Christensen født 24 aug 1857 i Lyngå sogn, døbt 27 sep 1857 i Lyngå kirke, død 13 jul 1948 på Hvilehjemmet, Hadsten, begravet 17 jul 1948 på Sct. Pauls kirkegård, Hadsten. Han blev gift med Inger Marie Christensen, gift 19 okt 1883 i Foldby kirke.

15. Inger Marie Christensen født 27 jan 1863 i Foldby sogn, døbt 31 maj 1863 i Foldby kirke, død 28 sep 1941 i Hadsten sogn, begravet 2 okt 1941 på Sct. Pauls kirkegård, Hadsten.

Fra venstre: Christine - Emma - Marie

Deres 4 børn:

 1: Marie Kirstine Christensen født 17 apr 1885 i Lyngå sogn, døbt 12 jul 1885 i Lyngå kirke. Hun blev gift i Aaby kirke den 7 oktober 1910 med Jens Sørensen Nielsen, født 12 januar 1883 i Tilst sogn. Han var gårdejer i Tilst. Marie Kirstine Christensen døde på Amtssygehuset i Aarhus 4 april 1940 og begravet på Tilst kirkegård den 11 april 1940. Jens overlevede hende i 20 år og døde 24 juni 1960 i Tilst og begravet på Tilst kirkegård den 27 juni 1960. 

Deres 3 børn:

 1: Asger Nielsen født i Tilst sogn 26 august 1912. Døbt 6 oktober 1912. Konfirmeret 3 oktober 1926 i Tilst kirke. Han blev den 9 maj 1939 gift i Brabrand kirke med Elga Christensen født den  9 maj 1917 i Aarhus Domsogn, som datter af Alfred Emil Christensen og hustru Ane Marie Madsen. Familien var angiveligt i Adslev sogn.

Deres barn:

1: Aage Vivild Nielsen født i Tilst sogn 5 februar 1940, døbt i Tilst kirke den 24 marts 1940. 

 2: Inger Marie Nielsen født i Tilst sogn 15 oktober 1916. Døbt 17 december 1916 i Tilst kirke. Konfirmeret 5 oktober 1930 i Tilst kirke. Hun blev den 15 oktober 1939 i Tilst kirke gift med Arne Hein, født 19 maj 1915 i Lading sogn, som søn af ugifte Johanne Juliane Elisabeth Justesen og udlagt fader Carl Johan Hein. De havde en gård i Herskind.

Deres barn:

1: Kirsten Marie Hein, født i Herskind, Skivholme sogn  26 juni 1946, døbt i Skivholme kirke 21 juli 1946.

 3: Anders Nielsen født i Tilst sogn 20 februar 1918. Døbt 20 maj 1918 i Tilst kirke. Konfirmeret 3 april 1932 i Tilst kirke. Han blev 6 november 1943 i Kasted kirke gift med Marie Helbo, født 6 november 1920 i Kasted sogn som datter af Peder Sørensen Helbo og Marie Kirstine Jørgensen.

Deres barn:

1: Knud Helbo Nielsen, født 5 maj 1946 i Tilst sogn. Døbt i Tilst kirke 9 juni 1946.

 2: Christine Christensen født 26 maj 1886 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 21 jul 1886 i Lyngå kirke, død 31 mar 1976 på Hadsten Plejehjem, Hadsten sogn, begravet på Lisbjerg kirkegård. Hun blev gift med Marius Thomsen, gift 2 apr 1909 i Aaby kirke. Min ane nr. 7.

 3: Emma Christensen født 14 nov 1888 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 6 jan 1889 i Lyngå kirke, død 4 jun 1889 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 7 jun 1889 på Lyngå kirkegård.

 4: Emma Christensen født 20 jul 1890 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 26 okt 1890 i Lyngå kirke, død i Århus. Ugift.

                                      

Emma


 

Tipoldeforældre (Aner nr. 16 til 31)

 


16. Søren Jensen født 29 dec 1791 i Hjortshøj sogn, døbt 8 jan 1791 i Hjortshøj kirke, død 11 okt 1852 i Hjortshøj sogn, begravet 20 okt 1852 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med (1) Anna Jensdatter, gift 10 jul 1818 i Hjortshøj kirke, født 22 jul 1799 i Hjortshøj sogn, døbt 1 sep 1799 i Hjortshøj kirke, død 18 aug 1825 i Hjortshøj sogn, begravet 23 aug 1825 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med (2) Ane Sørensdatter, gift 1 feb 1828 i Hjortshøj kirke, født 9 jan 1800 i Neder Hornbøk, Hornbæk sogn, døbt 16 feb 1800 i Hornbæk kirke, død 17 dec 1882 i Mørke sogn, begravet 23 dec 1882 på Hjortshøj kirkegård.

17. Ane Sørensdatter født 9 jan 1800 i Neder Hornbøk, Hornbæk sogn, døbt 16 feb 1800 i Hornbæk kirke, død 17 dec 1882 i Mørke sogn, begravet 23 dec 1882 på Hjortshøj kirkegård.

Børn med Anna Jensdatter:

1: Mette Sørensdatter født 15 jul 1819 i Hjortshøj sogn, døbt 12 sep 1819 i Hjortshøj kirke, død 18 aug 1883 i Hjortshøj sogn, begravet 24 aug 1883 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Søren Poulsen, gift 21 nov 1851 i Hjortshøj kirke.

2: Anne Sørensdatter født 9 dec 1820 i Hjortshøj sogn, hjemmedøbt 9 dec 1820, død 22 jan 1821 i Hjortshøj sogn, begravet 28 jan 1821 på Hjortshøj kirkegård.

3: Anna Sørensdatter født 14 jan 1822 i Hjortshøj sogn, døbt 31 mar 1822 i Hjortshøj kirke, død 16 nov 1868 i Hjortshøj sogn, begravet 24 nov 1868 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Niels Sørensen Helbo, gift 28 mar 1851 i Hjortshøj kirke.

4: Jens Sørensen født 17 jan 1823 i Hjortshøj sogn, døbt 30 mar 1823 i Hjortshøj kirke. Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 4 jun 1850 i Grundfør kirke.

5: Jens Sørensen født 13 feb 1824 i Hjortshøj sogn, døbt 11 apr 1824 i Hjortshøj kirke, død 1824 i Hjortshøj sogn, begravet 1824 på Hjortshøj kirkegård.

6: Jens Sørensen født 21 mar 1825 i Hjortshøj sogn, døbt 22 apr 1825 i Hjortshøj kirke, død 8 jul 1825 i Hjortshøj sogn, begravet 13 jul 1825 i Hjortshøj kirkegård.

Børn med Ane Sørensdatter:

7: Søren Sørensen født 31 jan 1828 i Hjortshøj sogn, hjemmedøbt 1 feb 1828, død 4 jun 1828 i Hjortshøj sogn, begravet 9 jun 1828 på Hjortshøj kirkegård.

8: Anthon Sørensen født 6 maj 1829 i Hjortshøj sogn, døbt 12 jul 1829 i Hjortshøj kirke, død 8 apr 1830 i Hjortshøj sogn, begravet 14 apr 1830 på Hjortshøj kirkegård.

9: Søren Sørensen født 6 maj 1829 i Hjortshøj sogn, døbt 12 jul 1829 i Hjortshøj kirke, død 13 apr 1871 i Hjortshøj sogn, begravet 21 apr 1871 på Hjortshøj kirkegård. Han blev 1 december 1863 gift med Marie Cecilie Sørensen i Århus Domkirke. Hun var født 18 marts 1847 i Aarhus Domsogn, døbt i Aarhus Domkirke 24 maj 1847. Hun var datter af Søren Nielsen og hustru Birthe Pedersdatter.

Deres børn:

1: Sørine Jensine Sørensen, født 15 januar 1865 i Hjortshøj sogn, døbt 5 juni 1865 i Hjortshøj kirke. Hun døde 24 marts 1866 og blev begravet 31 marts 1866 på Hjortshøj kirkegård.  

2: Sørine Jensine Sørensen, født 17 marts 1867 i Hjortshøj sogn. Døbt 30 maj 1867 i Hjortshøj kirke. Hun blev gift 19 maj 1893 i Hjortshøj kirke med Napoleon Secher Nielsen, født 10 december 1868 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 25 marts 1869 i Hornslet kirke. Han var søn af Mads Laursen Nielsen og hustru Caroline Nielsine Andrea Hastrup. Han blev ejer af Høgstedgaard i Askildrup, Ølst sogn.

Deres børn:

1: Birthe Marie Secher Nielsen, født 7 juni 1894 i Ølst sogn, døbt 29 juli 1894 i Ølst kirke. Hun blev 9 november 1917 gift i Ølst kirke med Bernhard Rasmussen, der var født 16 marts 1888 i Linaa sogn, som søn af gårdmand H Rasmussen og hustru Mariane Jensen.

2: Signe Andrea Secher Nielsen, født 3 juli 1896 i Ølst sogn, døbt 2 august 1896 i Ølst kirke. Hun blev 5 marts 1918 gift i Ølst kirke med Søren Henning Pedersen, født 8 maj 1892 i Romalt, Kristrup sogn.

3: Helga Cecilie Secher Nielsen, født 19 april 1898 i Ølst sogn, døbt 29 maj 1898 i Ølst kirke. Hun blev gift i Ølst kirke den 21 oktober 1924 med Niels Nielsen, født 27 februar 1896  

4: Vagn Secher Nielsen, født 31 januar 1901 i Ølst sogn, døbt i Ølst kirke 5 april 1901. Han blev 20 marts 1946 gift i Sct Mortens kirke, Randers medChristense Marie Brøndum, født 24 oktober 1910 i Øster Kondrup. 

5: Dagny Secher Nielsen, født 15 marts 1903, dødt 21 maj 1903 i Ølst kirke. Hun blev 10 marts 1936 gift i Ølst kirke med Kristen Frandsen, født 9 oktober 1903 i Gjerlev sogn.

6: Olaf Arne Secher Nielsen, 24 juli 1905 i Ølst sogn, døbt i Ølst kirke 17 september 1905. Han blev gift 14 oktober 1931 i Rud kirke med Gerda Rugaard, født i Hallendrup, Rud sogn 12 april 1908.

7: Edith Edele Nielsen, født 1 december 1908 i Ølst sogn. Døbt 25 april 1909 i Ølst kirke, hvor hun den13 november 1928 blev gift med Jens Nielsen Hald, født 18 april 1903 i Nebstrup, Vindblæs sogn.  

3: Søren Nielsen Sørensen, født den 16 november 1869 i Hjortshøj sogn, døbt 13 marts 1870 i Hjortshøj kirke. Konfirmeret den  20 april 1884 i Hjortshøj kirke. 

10: Anthon Sørensen født 25 feb 1832 i Hjortshøj sogn, døbt 23 apr 1832 i Hjortshøj kirke, død 7 jul 1834 i Hjortshøj sogn, begravet 14 jul 1834 på Hjortshøj kirkegård.

11: Ane Dorthe Sørensen født 7 jul 1835 i Hjortshøj sogn, døbt 27 sep 1835 i Hjortshøj kirke, død 24 maj 1871 i Halling sogn, begravet 31 maj 1871 på Halling kirkegård. Hun blev gift med Jens Nielsen (også kendt som Jens Nielsen Kjeldsen), den 7 maj 1861 i Hjortshøj kirke. Han var født 9 januar 1830 i Halling sogn, døbt i Halling kirke 12 april 1830. Han var søn af Niels Sørensen Selling og hustru Mette Andersdatter. Efter Ane Dothes død giftede Jens Nielsen Kjeldsen sig den med Nikoline Pedersen, født 6 oktober 1840 og døbt 26 december 1840 i Karlby kirke. Hun var datter af Peder Jensen Jordhøj og hustru Karen Marie Jensdatter.

Hans børn med Ane Dorthe Sørensdatter:

1: Søren Jensen Kjeldsen, født 22 juni 1862 i Halling sogn, døbt 12 oktober 1862 i Skader kirke. Konfirmeret 1 oktober 1876 i Halling kirke.

2: Ane Sophie Marie Kjeldsen, født 16 oktober 1864 i Halling sogn, døbt 17 april 1865 i Halling kirke. Hun døde 26 maj 1865 og blev begravet 1 juni 1865 på Halling kirkegård.  

3: Ane Sophie Kjeldsen, født 14 februar 1866 i Halling sogn, døbt 3 juni 1866 i Halling kirke. Konfirmeret 4 april 1880 i Halling kirke. Hun blev gift 24 september 1897 i Halling kirke med Jens Jensen Holm, født 11 februar 1866 i Nørre Galten sogn. Ane Sophie døde den 30 april 1906 i Nørre Galten sogn og blev begravet 7 maj 1906 på Nørre Galten kirkegård. Jens Jensen Holm giftede sig den 15 oktober 1908 med sin afdøde hustrus halvsøster Karen Marie Kjeldsen.

Ane Sophie Kjeldsens børn med Jens Jensen Holm:

1: Søren Kjeldsen Holm, født 23 juli 1898 i Nørre Galten sogn, døbt i Nørre Galten kirke 25 september 1898.

2: Jens Kjeldsen Holm, født 29 december 1900, døbt 4 april 1901 i Nørre Galten kirke.

3: Anker Kjeldsen Holm, født 11 juli 1902 i Nørre Galten sogn og døbt i Nørre Galten kirke 17 august 1902. 

4: Niels Selling Kjeldsen, født 19 februar 1869 i Halling sogn, døbt 6 juni 1869 i Halling kirke. Han døde 31 maj 1870 og blev begravet 4 juni 1870 på Halling kirkegård.

5: Ane Dorthe Kjeldsen, født 17 maj 1871 i Halling sogn, døbt 31 maj 1871 i Halling kirke. Hun døde 17 februar 1872 og blev begravet 25 februar 1872 på Halling kirkegård.

Jens Nielsen Kjeldsens børn med Nikoline Pedersen:

6: Ane Metteline Kjeldsen, født i Halling sogn 21 august 1873, døbt 7 december 1873 i Halling kirke.

7: Peder Jordhøj Kjeldsen, født i Halling sogn 26 august 1874, døbt 26 december 1874 i Halling kirke.

8: Karen Marie Kjeldsen, født 15 oktober 1875 i Halling sogn, døbt 7 januar 1876 i Halling kirke. Hun giftede sig 15 oktober 1908 i Halling kirke med Jens Jensen Holm i Nørre Galten sogn. Han var enkemand efter Karen Marie Kjeldsens halvsøster Ane Sophie Kjeldsen.

9: Mette Nielsine Kjeldsen, født 2 april 1878 i Halling sogn, hjemmedøbt 5 maj 1878

10: Nielsine Kirstine Kjeldsen, født 22 marts 1879  i Halling sog, døbt  27 juli 1879 i Halling kirke. 

12: Niels Peter Sørensen født 19 dec 1840 i Hjortshøj sogn, døbt 4 apr 1841 i Hjortshøj kirke, død 20 apr 1915 i Mørke sogn, begravet 27 apr 1915 på Mørke kirkegård. Han blev gift med Ane Birgitte Pedersen, gift 25 maj 1869 i Mørke kirke. Min ane nr. 8. Se der.


 

18. Peder Pedersen født 15 mar 1803 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 maj 1803 i Krogsbæk kirke, død 20 aug 1865 i Mørke sogn, begravet 26 aug 1865 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med (1) Birgitte Jensdatter, gift 14 mar 1840 i Mørke kirke, født 27 aug 1819 i Sandby, Haldum sogn, døbt 24 okt 1819 i Haldum kirke, død 21 mar 1841 i Mørke sogn, begravet 27 mar 1841 på Mørke kirkegård. Der var ingen børn i ægteskabet.  Han blev gift med (2) Johanne Jensdatter, gift 12 okt 1841 i Mørke kirke, født 8 maj 1821 i Sandby, Haldum sogn, døbt 9 aug 1821 i Haldum kirke, død 13 sep 1868 i Mørke sogn, begravet 19 sep 1868 på Mørke kirkegård. Hustruerne var søstre og døtre af smeden Jens Rasmussen og Anne Jensdatter.

19. Johanne Jensdatter født 8 maj 1821 i Sandby, Haldum sogn, døbt 9 aug 1821 i Haldum kirke, død 13 sep 1868 i Mørke sogn, begravet 19 sep 1868 på Mørke kirkegård.

Børn med Johanne Jensdatter:

 1: Niels Pedersen født 13 apr 1843 i Mørke sogn, døbt 13 apr 1843, død 16 apr 1843 i Mørke sogn, begravet 19 apr 1843 på Mørke kirkegård.

 2: Jens Pedersen født 23 mar 1844 i Mørke sogn, døbt 23 jun 1844 i Mørke kirke.  Han blev gift med Karen Pedersen, gift 13 aug 1870 i Hornslet kirke.

 3: Ane Birgitte Pedersen født 7 mar 1847 i Mørke sogn, døbt 6 jul 1847 i Mørke kirke, død 30 dec 1922 i Mørke sogn, begravet 5 jan 1923 på Mørke kirkegård.  Hun blev gift med Niels Peter Sørensen, gift 25 maj 1869 i Mørke kirke.

 4: Ane Pedersdatter født 24 mar 1849 i Mørke sogn, døbt 27 maj 1849 i Mørke kirke, død 20 jul 1897 i Mørke sogn, begravet 28 jul 1897 på Mørke kirkegård.  Hun blev gift med Rasmus Thordsen Lorentzen, gift 19 maj 1874 i Mørke kirke.

 5: Peder Pedersen, født 15 jan 1852 i Mørke sogn, døbt 11 apr 1852 i Mørke kirke, død 10 apr 1905 i Sattrup, Østbirk sogn, begravet 17 apr 1905 på Østbirk kirkegård.  Han blev gift med Anna Marie Sørensen, gift 15 jan 1879.


 

20. Peder Rasmussen også kendt som Peder Rask, født 30 nov 1798 i Årslev sogn, døbt 26 dec 1798 i Årslev kirke, død 15 jun 1878 i Trige sogn, begravet 21 jun 1878 på Trige kirkegård. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 23 okt 1832 i Trige kirke.

21. Maren Pedersdatter født 6 apr 1796 i Årslev sogn, døbt 5 maj 1796 i Årslev kirke, død 7 dec 1865 i Trige sogn, begravet 14 dec 1865 på Trige kirkegård. Uden for ægteskab fødte hun 1818 en søn, hvis fader blev angivet at være Anders Mogensen. Hun blev gift med (1) Hans Laursen, gift 21 jul 1821 i Årslev kirke, født 1773 i Trige sogn, døbt 5 dec 1773 i Trige kirke, død 17 mar 1832 i Trige sogn, begravet 24 mar 1832 på Trige kirkegård.  Hun blev gift med (2) Peder Rasmussen, også kendt som Peder Rask, gift 23 okt 1832 i Trige kirke, født 30 nov 1798 i Årslev sogn, døbt 26 dec 1798 i Årslev kirke, død 15 jun 1878 i Trige sogn, begravet 21 jun 1878 på Trige kirkegård.

Maren Pedersdatters barn med Anders Mogensen:

 1: Ole Hector Andersen, født 5 nov 1818 i Årslev sogn, døbt 9 apr 1819 i Årslev kirke.  Han blev gift med (1) Abelone Nielsdatter, født 18 feb 1827 i Trige sogn, døbt 4 jun 1827 i Trige kirke, død 28 nov 1890 i Trige sogn, begravet 5 dec 1890 i Haldum kirkegård.  Han blev gift med (2) Johanne Marie Poulsdatter, født 25 mar 1833 i Trige sogn, døbt 9 jun 1833 i Trige kirke.

Maren Pedersdatters børn med Hans Laursen:

 2: Peder Hansen, også kendt som Peder Hansen Kjeldsen, født 17 mar 1823 i Trige sogn, døbt 22 jun 1823 i Trige kirke, død 25 aug 1891 i Ølsted sogn, begravet 31 aug 1891 på Ølsted kirkegård.  Han blev gift med Ane Marie Jensdatter, gift 19 jul 1853 i Ølsted kirke.

 3: Søren Hansen, født 13 sep 1825 i Trige sogn, døbt 27 nov 1825 i Trige kirke, død 4 jun 1836 i Trige sogn, begravet 10 jun 1836 på Trige kirkegård.

 4: Karen Marie Hansdatter, født 14 okt 1828 i Trige sogn, døbt 23 nov 1828 i Trige kirke, død 4 mar 1901 i Trige sogn, begravet 12 mar 1901 i Trige kirkegård. Hun blev gift med Peder Nielsen, gift 26 jun 1863 i Trige kirke.

 5: Karen Hansdatter født 28 aug 1831 i Trige sogn, døbt 27 nov 1831 i Trige kirke, død 23 feb 1909 i Sandby, Haldum sogn, begravet 1 mar 1909 i Trige kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Nielsen, gift 9 apr 1861 i Trige kirke.

Maren Pedersdatters børn af Peder Rasmussen:

 6: Ane Pedersen født 17 nov 1834 i Trige sogn, døbt 11 jan 1835 i Trige kirke, død 3 jun 1890 i Galten sogn, begravet 9 jun 1890 på Galten kirkegård.  Hun blev gift med Jens Peter Michelsen, gift 1 okt 1869 i Trige kirke.

 7: Hans Pedersen født 5 jul 1837 i Trige sogn, døbt 1 okt 1837 i Trige kirke, død 27 apr 1895 i Svejstrup, Lyngå sogn, begravet 3 maj 1895 på Lyngå kirkegård.  Han blev gift med Mette Nielsen, gift 19 okt 1869 i Haldum kirke.


 

22 Niels Jensen Balle, født 11 apr 1804 i Haldum sogn, døbt 6 maj 1804 i Haldum kirke, død 8 feb 1870 i Haldum sogn, begravet 15 feb 1870 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Johanne Jensdatter, født 1 apr 1807 i Haldum sogn, døbt 31 maj 1807 i Haldum kirke, død 16 apr 1844 i Haldum sogn, begravet 23 apr 1844 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Laursdatter, gift 22 okt 1847 i Haldum kirke, født 23 feb 1820 i Haldum sogn, døbt 3 apr 1820 i Haldum kirke, død 10 okt 1871 i Haldum sogn, begravet 17 okt 1871 på Haldum kirkegård.

23 Maren Laursdatter, født 23 feb 1820 i Haldum sogn, døbt 3 apr 1820 i Haldum kirke, død 10 okt 1871 i Haldum sogn, begravet 17 okt 1871 på Haldum kirkegård.

Barn af Johanne Jensdatter:

 1: Ane Margrethe Nielsdatter, født 27 dec 1830 i Haldum sogn, døbt 5 jun 1830 i Haldum kirke, død 24 aug 1903 i Svejstrup, Lyngå sogn, begravet 28 aug 1903 på Lyngå kirkegård.  Hun blev gift med Niels Sørensen, gift 1 aug 1851 i Haldum kirke.

Barn af Maren Laursdatter:

 2: Jens Nielsen Balle, født 7 sep 1841 i Haldum sogn, døbt 27 nov 1841 i Haldum kirke, død 20 apr 1896 i Haldum sogn, begravet 27 apr 1896 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Mette Marie Madsen, gift 31 jan 1871 i Haldum kirke.

 3: Mette Nielsen, født 25 nov 1848 i Haldum sogn, døbt 21 jan 1849 i Haldum kirke, død 12 maj 1914 i Svejstrup, Lyngå sogn, begravet 18 maj 1914 på Lyngå kirkegård.  Hun blev gift med Hans Pedersen, gift 19 okt 1869 i Haldum kirke.

 4: Laus Nielsen, født 25 dec 1851 i Haldum sogn, døbt 21 mar 1852 i Haldum kirke, død 10 jul 1921 i Lyngå sogn, begravet på Sct. Pauls kirkegård, Hadsten.  Han blev gift med Johanne Marie Jensen, gift 28 mar 1879.

 5: Inger Nielsen, født 29 nov 1855 i Haldum sogn, døbt 10 feb 1856 i Haldum kirke, død 18 sep 1932 i Lerbjerg sogn, begravet på Lerbjerg kirkegård.  Hun blev gift med Jens Peter Houman (Nielsen), gift 8 dec 1874 i Haldum kirke.


24 Mikkel Jensen, født 12 feb 1810 i Vitten sogn, døbt 8 apr 1810 i Vitten kirke, død 25 maj 1898 i Vitten sogn, begravet 1 jun 1898 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Kiersten Marie Christensdatter, gift 7 nov 1840 i Vitten kirke.

25 Kiersten Marie Christensdatter født 28 jan 1815 i Vitten sogn, døbt 24 mar 1815 i Vitten kirke, død 5 jul 1864 i Vitten sogn, begravet 10 jul 1864 på Vitten kirkegård.

Deres børn:

 1: Maren Mikkelsen, født 9 aug 1841 i Vitten sogn, døbt 26 sep 1841 i Vitten kirke, død 21 aug 1865 i Vitten sogn, begravet 28 aug 1865 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Jens Jensen, gift 9 dec 1864 i Vitten kirke.

 2: Jens Mikkelsen født 30 mar 1843 i Vitten sogn, døbt 25 maj 1843 i Vitten kirke, død 13 nov 1915 i Århus, Sct. Pauls sogn, begravet 21 nov 1915 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Karen Sørensdatter, gift 21 jan 1886 i Vitten kirke.

 3: Thomas Mikkelsen født 12 jun 1845 i Vitten sogn, døbt 3 aug 1845 i Vitten kirke, død 8 jan 1933 i Vitten sogn, begravet 13 jan 1933 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Elisabeth M Christiane Christensen, gift 17 maj 1872 i Vitten kirke.

 4: Christen Mikkelsen, født 14 dec 1847 i Vitten sogn, døbt 13 feb 1848 i Vitten kirke.

 5: Hans Mikkelsen født 25 mar 1850 i Vitten sogn, døbt 2 jun 1850 i Vitten kirke, død 2 jun 1936 i Voldum sogn, begravet 6 jun 1936 på Voldum kirkegård.  Han blev gift med Karen Pedersen, gift 22 dec 1885 i Voldum kirke.

 6: Ane Margrethe Mikkelsen født 20 mar 1853 i Vitten sogn, døbt 29 maj 1853 i Vitten kirke, død 17 feb 1935 i Lading sogn, begravet 23 feb 1935 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Jens Poulsen Skjød, gift 1878 i ??.

 7: Kirsten Marie Mikkelsen født 20 jan 1856 i Vitten sogn, døbt 21 mar 1856 i Vitten kirke.  Hun blev gift med Peder Christensen Smed gift 1882 i ??.

 8: Christen Jensen Mikkelsen født 28 jun 1860 i Vitten sogn, døbt 30 sep 1860 i Vitten kirke.


26 Christen Rasmussen, også kendt som Christen Rasmussen Bundgaard, født 5 sep 1814 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 6 sep 1814, død 23 mar 1904 i Vitten sogn, begravet 30 mar 1904 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1845 i Haldum kirke.

27 Anne Sørensdatter, født 26 mar 1810 i Haar, Haldum sogn, døbt 6 maj 1810 i Haldum kirke, død 10 maj 1894 i Vitten sogn, begravet 16 maj 1894 på Vitten kirkegård.

Deres børn:

 1: Elisabeth M Christiane Christensen, født 26 aug 1846 i Vitten sogn, døbt 25 okt 1846 i Vitten kirke, død 8 maj 1914 i Vitten sogn, begravet 15 maj 1914 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Thomas Mikkelsen, gift 17 maj 1872 i Vitten kirke.

 2: Rasmus Christensen, også kendt som Rasmus Christensen Bundgaard, født 14 sep 1849 i Vitten sogn, døbt 4 nov 1849 i Vitten kirke, død 13 feb 1885 i Vitten sogn, begravet 20 feb 1885 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Marie Kirstine  Thomsen, gift 10 okt 1877 i Vitten kirke.

 3: Søren Christensen, også kendt som Søren Christensen Bundgaard, født 10 jul 1851 i Vitten sogn, døbt 31 aug 1851 i Vitten kirke, død 30 sep 1897 i Vitten sogn, begravet 7 okt 1897 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Maren Kristiane Justesen, gift 1878.


28 Christen Pedersen, født 6 jun 1818 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 30 aug 1818 i Lyngå kirke, død 19 maj 1895 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 24 maj 1895 på Lyngå kirkegård.  Han blev gift med Stine Marie Nielsdatter, gift 8 jul 1856 i Haldum kirke.

Portræt

29 Stine Marie Nielsdatter, født 26 jul 1828 i Haar, Haldum sogn, døbt 5 okt 1828 i Haldum kirke, død 26 jun 1897 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 2 jul 1897 på Lyngå kirkegård.

Deres børn:

 1:  Peder Iver Christensen, født 24 aug 1857 i Lyngå sogn, døbt 27 sep 1857 i Lyngå kirke, død 13 jul 1948 på Hvilehjemmet, Hadsten, begravet 17 jul 1948 på Sct. Pauls kirkegård, Hadsten.  Han blev gift med Inger Marie Christensen, gift 19 okt 1883 i Foldby kirke.

 2: Kirsten Christensen, født 29 apr 1859 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 12 jun 1859 i Lyngå kirke, død 4 dec 1923 i Lyngå sogn, begravet 11 dec 1923 på Lyngå kirkegård.  Hun blev gift med Christen Laursen Nielsen, gift 19 jul 1881 i Lyngå kirke.

 3: Rasmus Christensen, født 1 nov 1860 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 26 dec 1860 i Lyngå kirke, død 18 jan 1862 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 25 jan 1862 på Lyngå kirkegård.

 4: Ane Christensdatter, født 1 apr 1862 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 9 jun 1862 i Lyngå kirke, død 28 maj 1893 i Haar, Haldum sogn, begravet på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Hans Peter Nielsen, gift 17 apr 1891 i Lyngå kirke.

 5: Christine Christensen, født 1 apr 1865 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 14 maj 1865 i Lyngå kirke. Hun blev gift med Hans Christian Rasmussen, gift 20 jul 1886 i Lyngå kirke.

 6: Karen Christensen, født 16 apr 1867 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 26 maj 1867 i Lyngå kirke, død 14 mar 1910 på Århus Amtssygehus, Sct. Pauls sogn, begravet 22 mar 1910 på Tilst kirkegård. Hun blev gift med Jens Christensen, gift 19 jul 1892 i Lyngå kirke.


30 Christen Nielsen, født 27 apr 1822 i Foldby sogn, døbt 7 jul 1822 i Foldby kirke, død 21 mar 1899 i Foldby sogn, begravet 29 mar 1899 på Foldby kirkegård.  Han blev gift med Edel Marie Rasmussen, gift 29 okt 1861 i Haldum kirke.

31 Edel Marie Rasmussen, født 17 sep 1842 i Haar, Haldum sogn, døbt 15 nov 1842 i Haldum kirke, død 16 mar 1912 i Foldby sogn, begravet 23 mar 1912 på Foldby kirkegård.

Deres børn:

1: Inger Marie Christensen, født 27 jan 1863 i Foldby sogn, døbt 31 maj 1863 i Foldby kirke, død 28 sep 1941 i Hadsten sogn, begravet 2 okt 1941 på Sct. Pauls kirkegård, Hadsten.  Hun blev gift med Peder Iver Christensen, gift 19 okt 1883 i Foldby kirke.

2: Ane Christensen, født 12 apr 1870 i Foldby sogn, døbt 17 jul 1870 i Foldby kirke.  Hun blev gift med Martin Sørensen, gift 10 nov 1893 i Foldby kirke.


 

Tip-tip-oldeforældre (Aner nr. 32 til 63)

 


32 Jens Pedersen, født 1745 i Hjortshøj sogn, døbt 24 jan 1745 i Hjortshøj kirke, død 9 dec 1812 i Hjortshøj sogn, begravet 18 dec 1812 i Hjortshøj kirkegård.  Han blev gift med Mette Pedersdatter, gift 14 jun 1771 i Hjortshøj kirke.

33 Mette Pedersdatter, født 1751 i Hjortshøj sogn, døbt 6 jun 1751 i Hjortshøj kirke, død 25 feb 1801 i Hjortshøj sogn, begravet 5 mar 1801 på Hjortshøj kirkegård.

Deres børn:

 1: Peder Jensen, født 1773 i Hjortshøj sogn, døbt 21 feb 1773 i Hjortshøj kirke, død 13 mar 1774 i Hjortshøj sogn, begravet 13 mar 1774 på påHjortshøj kirkegård.

 2: Peder Jensen, født 1774 i Hjortshøj sogn, døbt 13 mar 1774 i Hjortshøj kirke, død 13 dec 1832 i Hjortshøj sogn, begravet 21 dec 1832 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med Anne Sørensdatter, gift 15 mar 1799 i Hjortshøj kirke.

 3: Dorthe Jensdatter, født 1775 i Hjortshøj sogn, døbt 25 jun 1775 i Hjortshøj kirke, død 15 apr 1825 i Hjortshøj sogn, begravet 22 apr 1825 på Hjortshøj kirkegård.

 4: Niels Jensen, født 1777 i Hjortshøj sogn, døbt 20 apr 1777 i Hjortshøj kirke, død 21 jun 1825 i Hjortshøj sogn, begravet 28 jun 1825 på Hjortshøj kirke.

 5:  Anne Jensdatter, født 1779 i Hjortshøj sogn, døbt 25 apr 1779 i Hjortshøj kirke, død 8 jan 1811 i Hjortshøj sogn, begravet 15 jan 1811 i Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Niels Jensen Horup, gift 24 okt 1806 i Hjortshøj kirke.

 6: Jens Jensen, født 1781 i Hjortshøj sogn, døbt 17 jun 1781 i Hjortshøj kirke, død 16 jan 1842 i Krajbjerg, Hornslet sogn, begravet 25 jan 1842 i Hornslet kirkegård.  Han blev gift med (1) Kirsten Michelsdatter, gift 15 jul 1813 i Hornslet kirke, født 23 apr 1796 i Krajbjerg, Hornslet sogn, døbt 5 maj 1796 i Hornslet kirke, død 20 maj 1816 i Krajbjerg, Hornslet sogn, begravet 29 maj 1816 i Hornslet kirkegård.  Han blev gift med (2) Ane Kirstine Christensdatter, gift 1 nov 1816 i Hornslet kirke, født 1799.

 7: Mette Jensdatter, født 1784 i Hjortshøj sogn, døbt 1 jan 1785 i Hjortshøj kirke, død 1785 i Hjortshøj sogn, begravet 6 feb 1785 på Hjortshøj kirkegård.

 8: Christen Jensen, født 1786 i Hjortshøj sogn, hjemmedøbt 1786, død 1786 i Hjortshøj sogn, begravet 26 feb 1786 på Hjortshøj kirkegård.

 9: Mette Jensdatter, født 1787 i Hjortshøj sogn, hjemmedøbt 1787, død 1787 i Hjortshøj sogn, begravet 14 sep 1787 på Hjortshøj kirkegård.

 10: Birgit Jensdatter, født 1789 i Hjortshøj sogn, døbt 1789, død 1789 i Hjortshøj sogn, begravet 15 apr 1789 på Hjortshøj kirkegård.

 11: Birte Kirstine Jensdatter, født 1790 i Hjortshøj sogn, hjemmedøbt 1790, død ?? okt 1790 i Hjortshøj sogn, begravet 26 okt 1790 på Hjortshøj kirkegård.

 12: Søren Jensen, født 29 dec 1791 i Hjortshøj sogn, døbt 8 jan 1791 i Hjortshøj kirke, død 11 okt 1852 i Hjortshøj sogn, begravet 20 okt 1852 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med (1) Anna Jensdatter, gift 10 jul 1818 i Hjortshøj kirke, født 22 jul 1799 i Hjortshøj sogn, døbt 1 sep 1799 i Hjortshøj kirke, død 18 aug 1825 i Hjortshøj sogn, begravet 23 aug 1825 i Hjortshøj kirkegård.  Han blev gift med (2) Ane Sørensdatter, gift 1 feb 1828 i Hjortshøj kirke, født 9 jan 1800 i Neder Hornbøk, Hornbæk sogn, døbt 16 feb 1800 i Hornbæk kirke, død 17 dec 1882 i Mørke sogn, begravet 23 dec 1882 på Hjortshøj kirkegård.


34 Søren Pedersen Johnsen, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 2 feb 1760 i Hornbæk kirke, død 26 jan 1848 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 3 feb 1848 på Hornbæk kirkegård.  Han blev gift med (1) Anne Christensdatter, gift 15 maj 1789 i Hornbæk kirke, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 10 aug 1760 i Hornbæk kirke, død 10 jun 1831 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 14 jun 1831 i Hornbæk kirkegård.  Han blev gift med (2) Birthe Sørensdatter.

35 Anne Christensdatter, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 10 aug 1760 i Hornbæk kirke, død 10 jun 1831 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 14 jun 1831 i Hornbæk kirkegård.

Deres børn:

1: Maren Sørensdatter, født 4 jan 1789 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 28 jan 1789 i Hornbæk kirke, død 8 okt 1865 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 19 okt 1865 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med Jacob Hansen.

2: Peder Sørensen, født 23 nov 1791 i Neder Hornbæk, Hornbæksogn hjemmedøbt 23 nov 1791, død 1791 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 27 nov 1791 på Hornbæk kirkegård.

3: Inger Sørensdatter, født 4 dec 1792 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 30 dec 1792 i Hornbæk kirke, død 8 mar 1873 i Voldum sogn, begravet 17 mar 1873 på Voldum kirkegård.  Hun blev gift med Anders Sørensen Grønning, gift 24 okt 1817 i Hornbæk kirke.

4: Peder Sørensen, født 9 apr 1795 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 25 mar 1795 i Hornbæk kirke. Han blev gift med Karen Johannesdatter, gift 18 nov 1820 i Voldum kirke.

5: Kirsten Marie Sørensdatter, født 5 feb 1797 i Hornbæk sogn, hjemmedøbt 5 feb 1797, død 7 jun 1827 i Hesselballe, Hjortshøj sogn, begravet 9 jun 1827 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Jørgen Laursen, gift 24 apr 1823 i Hjortshøj kirke.

6: Ane Sørensdatter, født 9 jan 1800 i Neder Hornbøk, Hornbæk sogn, døbt 16 feb 1800 i Hornbæk kirke, død 17 dec 1882 i Mørke sogn, begravet 23 dec 1882 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Søren Jensen, gift 1 feb 1828 i Hjortshøj kirke.

7: Christen Sørensen, født 14 nov 1804 i Hornbæk sogn, døbt 16 dec 1804 i Hornbæk kirke, død 23 jun 1868 i Hørning sogn, begravet 29 jun 1868 på Hørning kirkegård. Han blev gift med Nicoline Kirstine Frederiksen, gift 7 okt 1826 i Hørning kirke.

Hans barn med pigen Birthe Sørensdatter:

8: Søren Sørensen, født 1789 i Hornbæk sogn, døbt 22 feb 1789 i Hornbæk kirke.


36 Peder Pedersen, født 12 dec 1775 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 17 dec 1775 i Krogsbæk kirke, død 8 feb 1846 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 15 feb 1846 på Krogsbæk kirkegård.  Han blev gift med Ane Jensdatter, gift 31 okt 1800 i Krogsbæk kirke.

37 Ane Jensdatter, født 1771 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 20 jan 1771 i Hornslet kirke, død 1 jul 1839 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 7 jul 1839 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Sørensen, også kendt som Anders Sørensen Hovgaard, gift 2 maj 1794 i Hornslet kirke, født 1750 i Karlby, Krogsbæk sogn, død 31 mar 1800 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 7 apr 1800 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, gift 31 okt 1800 i Krogsbæk kirke, født 12 dec 1775 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 17 dec 1775 i Krogsbæk kirke, død 8 feb 1846 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 15 feb 1846 på Krogsbæk kirkegård.

Børn af Anne Jensdatter og Anders Sørensen:

1: Jens Andersen, født 12 jan 1795 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 12 jan 1795, død 1795 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 1 feb 1795 på Krogsbæk kirkegård.

2: Mette Kirstine Andersdatter, født 1796 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 31 jul 1796 i Skørring kirke, død 16 nov 1841 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 23 nov 1841 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Christensen Basse, gift 8 okt 1822 i Krogsbæk kirke, født 1789 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 8 feb 1789 i Krogsbæk kirke, død 21 jan 1831 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 28 jan 1831 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med (2) Søren Christensen, gift 18 nov 1831 i Krogsbæk kirke, født 21 jul 1803 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 11 sep 1803 i Krogsbæk kirke, død 1860-1883 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet på Krogsbæk kirkegård.

Børn af Anne Jensdatter og Peder Pedersen:

3: Anders Pedersen, født 23 apr 1801 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 31 maj 1801 i Krogsbæk kirke, død 12 feb 1861 i Tendrup, Hornslet sogn, begravet 20 feb 1861 på Hornslet kirkegård. Han blev gift med Dorthe Rasmusdatter, gift 23 mar 1833 i Hornslet kirke.

ANE 18 - 4: Peder Pedersen, født 15 mar 1803 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 maj 1803 i Krogsbæk kirke, død 20 aug 1865 i Mørke sogn, begravet 26 aug 1865 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med (1) Birgitte Jensdatter, gift 14 mar 1840 i Mørke kirke, født 27 aug 1819 i Sandby, Haldum sogn, døbt 24 okt 1819 i Haldum kirke, død 21 mar 1841 i Mørke sogn, begravet 27 mar 1841 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med (2) Johanne Jensdatter, gift 12 okt 1841 i Mørke kirke, født 8 maj 1821 i Sandby, Haldum sogn, døbt 9 aug 1821 i Haldum kirke, død 13 sep 1868 i Mørke sogn, begravet 19 sep 1868 på Mørke kirkegård.

5: Maren Pedersdatter, født 17 maj 1805 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 14 jul 1805 i Krogsbæk kirke, død 23 apr 1832 i Karlby, Krøgsbæk sogn, begravet 29 apr 1832 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med Søren Pedersen, gift 7 maj 1825 i Krogsbæk kirke.

6: Else Marie Pedersdatter, født 11 jul 1807 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 16 aug 1807 i Krogsbæk kirke, død 18 maj 1877 i Mørke sogn, begravet 23 maj 1877 på Mørke kirkegård. Hun blev gift med (1) Søren Sørensen Basse, gift 3 dec 1830 i Krogsbæk kirke, født 1796 i Mørke sogn, døbt 25 sep 1796 i Mørke kirke, død 20 feb 1841 i Mørke sogn, begravet 25 feb 1841 på Mørke kirkegård.  Hun blev gift med (2) Niels Pedersen, gift 19 mar 1842 i Mørke kirke, født 1807 i Mørke sogn, død 28 jul 1875 i Mørke sogn, begravet 5 aug 1875 på Mørke kirkegård.

7: Jens Pedersen, også kendt som Jens Pedersen Kudsk, født 15 mar 1810 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 maj 1810 i Krogsbæk kirke. Han blev gift med Inger Marie Nielsdatter, gift 28 jun 1846 i Granslev kirke.

8: Kirsten Pedersdatter, født 8 sep 1813 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 17 okt 1813 i Krogsbæk kirke, død 17 mar 1877 i Mørke sogn, begravet 22 mar 1877 på Mørke kirkegård. Hun blev gift med Søren Pedersen, gift 21 okt 1842 i Krogsbæk kirke.

9: Michel Pedersen, født 2 jul 1816 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 okt 1816 i Krogsbæk kirke. Han blev gift med Kierstine Marie Sørensdatter, gift 7 jun 1844 i Hornslet kirke.


38 Jens Rasmussen, født 23 nov 1791 i Bjergby, Borup sogn, hjemmedøbt 24 nov 1791, død 4 mar 1841 i Mørke sogn, begravet 9 mar 1841 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 8 mar 1817 i Haldum kirke.

39 Anne Jensdatter, født 1790 i Foldby sogn, døbt 13 feb 1791 i Foldby kirke, død 21 maj 1867 i Bale, Mørke sogn, begravet 31 maj 1867 på Mørke kirkegård.

Deres børn:

1: Jens Jensen, født 28 okt 1817 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 dec 1817 i Haldum kirke, død 20 jun 1889 i Balle, Mørke sogn, begravet 25 jun 1889 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med Ane Margrethe Rasmusdatter, gift 2 aug 1850 i Hornslet kirke.

2: Birgitte Jensdatter, født 27 aug 1819 i Sandby, Haldum sogn, døbt 24 okt 1819 i Haldum kirke, død 21 mar 1841 i Mørke sogn, begravet 27 mar 1841 på Mørke kirkegård.  Hun blev gift med Peder Pedersen, gift 14 mar 1840 i Mørke kirke.

ANE 19 - 3: Johanne Jensdatter, født 8 maj 1821 i Sandby, Haldum sogn, døbt 9 aug 1821 i Haldum kirke, død 13 sep 1868 i Mørke sogn, begravet 19 sep 1868 på Mørke kirkegård. Hun blev gift med Peder Pedersen, gift 12 okt 1841 i Mørke kirke.

4: Rasmus Jensen, født 20 mar 1824 i Sandby, Haldum sogn, døbt 6 jun 1824 i Haldum kirke, død 15 jun 1889 i Bale, Mørke sogn, begravet 20 jun 1889 på Mørke kirkegård.  Han blev gift med Maren Basse Sørensdatter, gift 8 okt 1859 i Mørke kirke.


40 Rasmus Pedersen, født 1762 i Årslev sogn, døbt 8 maj 1762 i Årslev kirke, død 22 sep 1823 i Årslev sogn, begravet 26 sep 1823 i Årslev kirkegård.  Han blev gift med Anna Hansdatter, gift 30 okt 1795 i Årslev kirke.

41 Anna Hansdatter, født 1775 i Årslev sogn, døbt 17 dec 1775 i Årslev kirke, død 22 dec 1850 i Årslev sogn, begravet 29 dec 1850 i Årslev kirkegård.

Deres børn:

1: Mariane Rasmusdatter, født 1 jun 1796 i Årslev sogn, døbt 26 jun 1796 i Årslev kirke, død 12 apr 1797 i Årslev sogn, begravet 17 apr 1797 på Årslev kirkegård.

ANE 20 - 2: Peder Rasmussen, også kendt som Peder Rask, født 30 nov 1798 i Årslev sogn, døbt 26 dec 1798 i Årslev kirke, død 15 jun 1878 i Trige sogn, begravet 21 jun 1878 på Trige kirkegård. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 23 okt 1832 i Trige kirke.

3: Hans Rasmussen, født 25 sep 1801 i Årslev sogn, døbt 25 okt 1801 i Årslev kirke, død 7 sep 1825 i Årslev sogn, begravet 11 sep 1825 i Årslev kirkegård.

4: Jens Rasmussen, født 6 maj 1804 i Årslev sogn, døbt 17 jun 1804 i Årslev kirke, død i Årslev sogn, begravet i Årslev kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, gift 22 okt 1847 i Årslev kirke.

5: Bodil Maria Rasmusdatter, født 10 apr 1807 i Årslev sogn, døbt 31 maj 1807 i Årslev kirke, død 8 dec 1845 i Årslev sogn, begravet 16 dec 1845 i Årslev kirkegård.

6: Niels Rasmussen, født 2 jul 1810 i Årslev sogn, hjemmedøbt 2 jul 1810, Årslev sogn, død 13 aug 1810 i Årslev sogn, begravet 17 aug 1810 på Årslev kirkegård.

7: Johanne Maria Rasmusdatter, født 16 okt 1811 i Årslev sogn, døbt 8 dec 1811 i Årslev kirke, død 9 maj 1812 i Årslev sogn, begravet 17 maj 1812 på Årslev kirkegård.


42 Peder Pedersen Kjeldsen, født 1759 i Årslev sogn, døbt 29 okt 1759 i Årslev kirke, død 30 apr 1809 i Årslev sogn, begravet 9 maj 1809 på Årslev kirkegård. Han blev gift med (1) Johanne Mogensdatter, gift 26 sep 1783 i Årslev kirke, født 1764 i Årslev sogn, døbt 22 jan 1764 i Årslev kirke, død 1789 i Årslev sogn, begravet 20 nov 1789 på Årslev kirkegård. Han blev gift med (2) Maren Olesdatter, gift 2 jul 1790 i Årslev kirke, født 1762 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 28 feb 1762 i Hadbjerg kirke, død 1792 i Årslev sogn, begravet 24 maj 1792 på Årslev kirkegård.  Han blev gift med (3) Karen Olesdatter, gift 1792 i Spørring kirke, født 1759 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 4 jun 1759 i Hadbjerg kirke, død 28 dec 1821 i Årslev sogn, begravet 4 jan 1822 på Årslev kirkegård.

43 Karen Olesdatter, født 1759 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 4 jun 1759 i Hadbjerg kirke, død 28 dec 1821 i Årslev sogn, begravet 4 jan 1822 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Kjeldsen, gift 1792 i Århus Domsogn, født 1759 i Årslev sogn, døbt 29 okt 1759 i Årslev kirke, død 30 apr 1809 i Årslev sogn, begravet 9 maj 1809 på Årslev kirkegård.  Hun blev gift med (2) Rasmus Sørensen Wærum, gift 17 jul 1810 i Årslev kirke, født 1763 i Årslev sogn, døbt 16 jan 1763 i Årslev kirke, død 4 apr 1822 i Årslev sogn, begravet 13 apr 1822 på Årslev kirkegård.

Børn med Johanne Mogensdatter:

1: Zidsel Pedersdatter, født 1784 i Årslev sogn, døbt 25 jul 1784 i Årslev kirke, død 1784 i Årslev sogn, begravet 17 okt 1784 på Årslev kirkegård.

2: Zidsel Pedersdatter, født 1785 i Årslev sogn, døbt 23 okt 1785 i Årslev kirke, død 1787 i Årslev sogn, begravet 1 jul 1787 på Årslev kirkegård.

3: Zidsel Marie Pedersdatter, født 1787 i Årslev sogn, døbt 27 dec 1787 i Årslev kirke, død 28 feb 1796 i Årslev sogn, begravet 6 mar 1796 på Årslev kirkegård.

Børn med Maren Olesdatter:

4: Johanne Pedersdatter, født 1790 i Årslev sogn, døbt 14 nov 1790 i Årslev kirke, død 13 sep 1817 i Årslev sogn, begravet 18 sep 1817 på Årslev kirkegård.  Hun blev gift med Peder Sørensen, også kendt som Peder Sørensen Værum, gift 17 jul 1810 i Årslev kirke.

Børn med Karen Olesdatter:

5: Peder Pedersen, født 1793 i Årslev sogn, døbt 26 maj 1793 i Årslev kirke, død 23 sep 1795 i Årslev sogn, begravet 27 sep 1795 på Årslev kirkegård.

ANE 21 - 6: Maren Pedersdatter, født 6 apr 1796 i Årslev sogn, døbt 5 maj 1796 i Årslev kirke, død 7 dec 1865 i Trige sogn, begravet 14 dec 1865 på Trige kirkegård.  Fik et barn udenfor ægteskab med Anders Mogensen. Hun blev gift med (1) Hans Laursen, gift 21 jul 1821 i Årslev kirke, født 1773 i Trige sogn, døbt 5 dec 1773 i Trige kirke, død 17 mar 1832 i Trige sogn, begravet 24 mar 1832 på Trige kirkegård.  Hun blev gift med (2) Peder Rasmussen, også kendt som Peder Rask, gift 23 okt 1832 i Trige kirke, født 30 nov 1798 i Årslev sogn, døbt 26 dec 1798 i Årslev kirke, død 15 jun 1878 i Trige sogn, begravet 21 jun 1878 på Trige kirkegård.

7: Peder Pedersen, født 7 feb 1799 i Årslev sogn, døbt 21 mar 1799 i Årslev kirke, død 4 apr 1882 i Årslev sogn, begravet 12 apr 1882 i Årslev kirkegård. Han blev gift med (1) Ane Rasmusdatter, født 1803, død 14 feb 1824 i Årslev sogn, begravet 20 feb 1824 på Årslev kirkegård.  Han blev gift med (2) Kirsten Rasmusdatter, gift 29 okt 1825 i Veng kirke, født 29 nov 1807 i Veng sogn, døbt 3 jan 1808 i Veng kirke, død 9 apr 1878 i Årslev sogn, begravet 16 apr 1878 på Årslev kirkegård.


44 Jens Sørensen, også kendt som Jens Sørensen Gravgaard og Jens Madsen, født 1767 i Haldum sogn, døbt 15 nov 1767 i Haldum kirke, død 4 jun 1832 i Haldum sogn, begravet 9 jun 1832 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Mette Nielsdatter Balle, gift 14 nov 1800 i Haldum kirke.

45 Mette Nielsdatter Balle, født 1781 i Sandby, Haldum sogn, døbt 4 feb 1781 i Haldum kirke, død 19 mar 1847 i Sandby, Haldum sogn, begravet 25 mar 1847 på Haldum kirkegård.

Børn:

1: Helle Jensdatter, født 7 feb 1802 i Sandby, Haldum sogn, døbt 2 mar 1802 i Haldum kirke, død 30 okt 1833 i Sandby, Haldum sogn, begravet 5 nov 1833 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Jensen , gift 6 jul 1821 i Haldum kirke.

ANE 22 - 2: Niels Jensen Balle, født 11 apr 1804 i Haldum sogn, døbt 6 maj 1804 i Haldum kirke, død 8 feb 1870 i Haldum sogn, begravet 15 feb 1870 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Jensdatter, født 1 apr 1807 i Haldum sogn, døbt 31 maj 1807 i Haldum kirke, død 16 apr 1844 i Haldum sogn, begravet 23 apr 1844 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Laursdatter, gift 22 okt 1847 i Haldum kirke, født 23 feb 1820 i Haldum sogn, døbt 3 apr 1820 i Haldum kirke, død 10 okt 1871 i Haldum sogn, begravet 17 okt 1871 på Haldum kirkegård.

3: Søren Jensen, født 16 sep 1806 i Haldum sogn, døbt 19 okt 1806 i Haldum kirke, død 29 nov 1813 i Haldum sogn, begravet 5 dec 1813 på Haldum kirkegård.

4: Søren Jensen, født 10 apr 1809 i Haldum sogn, døbt 14 maj 1809 i Haldum kirke, død 8 apr 1814 i Haldum sogn, begravet 17 apr 1814 på Haldum kirkegård.

5: Zidsel Jensdatter, født 29 sep 1811 i Haldum sogn, døbt 10 nov 1811 i Haldum kirke, død 23 feb 1858 i Sandby, Haldum sogn, begravet 3 mar 1858 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med Niels Andersen, gift 27 sep 1833 i Haldum kirke.

6: Søren Jensen, født 30 apr 1815 i Haldum sogn, døbt 11 jun 1815 i Haldum kirke, død 11 jul 1876 i Galten sogn, begravet på Galten kirkegård.  Han blev gift med Anna Sørensdatter, gift 30 maj 1851 i Galten kirke.

7: Rasmus Jensen, født 18 aug 1820 i Haldum sogn, døbt 17 sep 1820 i Haldum kirke, død 22 sep 1873 i Sandby, Haldum sogn, begravet 28 sep 1873 på Haldum kirkegård.


46 Laurids Nielsen, født 1789 i Haldum sogn, døbt 7 jun 1789 i Haldum kirke, død 6 maj 1832 i Haldum sogn, begravet 11 maj 1832 i Haldum kirkegård. Han blev gift med Inger Lasdatter, gift 19 jul 1816 i Vitten kirke.

47 Inger Lasdatter, født 1792 i Vitten sogn, døbt 29 jan 1792 i Vitten kirke, død 8 jun 1854 i Haldum sogn, begravet 14 jun 1854 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med (1) Laurids Nielsen, gift 19 jul 1816 i Vitten kirke, født 1789 i Haldum sogn, døbt 7 jun 1789 i Haldum kirke, død 6 maj 1832 i Haldum sogn, begravet 11 maj 1832 i Haldum kirkegård. Hun blev gift med (2) Poul Jensen, gift 15 mar 1833 i Haldum kirke, født 27 jan 1811 i Norring, Foldby sogn, døbt 24 mar 1811 i Foldby kirke, død 26 apr 1871 i Haldum sogn, begravet 2 maj 1871 på Haldum kirkegård.

Deres børn:

1: Niels Laursen, født 13 maj 1818 i Haldum sogn, døbt 26 jul 1818 i Haldum kirke, død 20 apr 1828 i Haldum sogn, begravet 27 apr 1828 på Haldum kirkegård.

ANE 23 - 2: Maren Laursdatter, født 23 feb 1820 i Haldum sogn, døbt 3 apr 1820 i Haldum kirke, død 10 okt 1871 i Haldum sogn, begravet 17 okt 1871 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med Niels Jensen Balle, gift 22 okt 1847 i Haldum kirke.

3: Laurs Laursen, født 14 apr 1822 i Haldum sogn, døbt 30 jun 1822 i Haldum kirke, død 9 mar 1877 i Sandby, Haldum sogn, begravet 16 mar 1877 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Ane Kjerstine Pedersdatter, gift 20 nov 1849 i Haldum kirke.

4: Jens Laursen, født 29 dec 1825 i Haldum sogn, døbt 12 mar 1826 i Haldum kirke, død 2 apr 1881 i Haldum sogn, begravet 8 apr 1881 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Ane Christensen, gift 30 mar 1855 i Foldby kirke.

5: Niels Laursen, født 9 mar 1831 i Haldum sogn, døbt 4 apr 1831 i Haldum kirke, død 17 aug 1900 i Haldum sogn, begravet 23 aug 1900 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Metteline Nielsdatter, gift 16 apr 1858 i Haldum kirke.


48 Jens Mogensen, født 1773 i Sjelle sogn, døbt 4 jul 1773 i Sjelle kirke, død 31 jul 1852 i Vitten sogn, begravet 5 aug 1852 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med (1) Karen Christensdatter, gift 9 feb 1798 i Vitten kirke, født 1769 i Vitten sogn, døbt 13 aug 1769 i Vitten kirke, død 6 apr 1804 i Vitten sogn, begravet 11 apr 1804 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med (2) Margrethe Michelsdatter, gift 17 aug 1804 i Foldby kirke, født 1775 i Tinning, Foldby sogn, døbt 29 okt 1775 i Foldby kirke, død 4 jun 1850 i Vitten sogn, begravet 10 jun 1850 på Vitten kirkegård.

49 Margrethe Michelsdatter, født 1775 i Tinning, Foldby sogn, døbt 29 okt 1775 i Foldby kirke, død 4 jun 1850 i Vitten sogn, begravet 10 jun 1850 på Vitten kirkegård.

Børn af Karen Christensdatter:

1: Dorthea Jensdatter, født 5 apr 1798 i Vitten sogn, død 8 apr 1798 i Vitten sogn, begravet 12 apr 1798 på Vitten kirkegård.

2: Dorthea Jensdatter, født 28 sep 1799 i Vitten sogn, hjemmedøbt 1799, død 5 okt 1799 i Vitten sogn, begravet 13 okt 1799 på Vitten kirkegård.

3: Christen Jensen, født 5 aug 1801 i Vitten sogn, døbt 25 aug 1801 i Vitten kirke, død 28 jun 1842 i Vitten sogn, begravet 4 jul 1842 på Vitten kirkegård. Han blev gift med Ane Kjerstine Christensdatter, gift 6 okt 1827 i Vitten kirke.

4: Anne Jensdatter, født 28 maj 1803 i Vitten sogn, døbt 14 jun 1803 i Vitten kirke, død 24 apr 1865 i Vitten sogn, begravet 1 maj 1865 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Jens Jensen, også kendt som Jens Jensen Kjeldsen, gift 27 jun 1829 i Vitten kirke.

Børn af Margrethe Michelsdatter:

5: Mogens Jensen, født 29 maj 1806 i Vitten sogn, døbt 29 jun 1806 i Vitten kirke, død 17 feb 1807 i Vitten sogn, begravet 22 feb 1807 på Vitten kirkegård.

6: Mogens Jensen, født 20 nov 1807 i Vitten sogn, døbt 15 dec 1807 i Vitten kirke, død 26 jul 1864 i Vitten sogn, begravet 31 jul 1864 på Vitten kirkegård.

ANE 24 - 7: Mikkel Jensen, født 12 feb 1810 i Vitten sogn, døbt 8 apr 1810 i Vitten kirke, død 25 maj 1898 i Vitten sogn, begravet 1 jun 1898 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Kiersten Marie Christensdatter, gift 7 nov 1840 i Vitten kirke.

8: Karen Jensdatter, født 27 sep 1812 i Vitten sogn, døbt 25 okt 1812 i Vitten kirke, død 3 jan 1901 i Vitten sogn, begravet 8 jan 1901 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Niels Severin Pedersen, gift 1 jun 1833 i Vitten kirke.

9: Kirsten Marie Jensdatter, født 12 sep 1815 i Vitten sogn, døbt 12 nov 1815 i Vitten kirke, død 13 jun 1851 i Vitten sogn, begravet 20 jun 1851 på Vitten kirkegård.

10: Jens Jensen, født 6 jul 1819 i Vitten sogn, døbt 29 aug 1819 i Vitten kirke, død 21 dec 1863 i Bidstrup, Granslev sogn, begravet 28 dec 1863 på Vitten kirkegård.


50 Christen Thomasen, født 1777 i Vitten sogn, døbt 2 mar 1777 i Vitten kirke, død 7 mar 1838 i Vitten sogn, begravet 14 mar 1838 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 1 jul 1803 i Voldby kirke.

51 Maren Hansdatter, født 1781 i Voldby sogn, død 5 mar 1857 i Vitten sogn, begravet 13 mar 1857 på Vitten kirkegård.

Børn:

1: Thomas Christensen, født 30 jun 1805 i Vitten sogn, døbt 4 aug 1805 i Vitten kirke, død 12 jun 1829.

2: Hans Christensen, født 3 okt 1807 i Vitten sogn, døbt 8 nov 1807 i Vitten kirke, død 12 feb 1808 i Bækholmsgaard, Vitten sogn, begravet 17 feb 1808 på Vitten kirkegård.

3: Hans Christensen, født 2 jan 1809 i Vitten sogn, døbt 12 feb 1809 i Vitten kirke, død 3 feb 1850 i Vitten sogn, begravet 11 feb 1850 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Ellen Jensdatter, gift 11 jul 1835 i Vitten kirke.

4: Jens Christensen, født 27 jan 1811 i Vitten sogn, døbt 24 mar 1811 i Vitten kirke, død 20 jul 1894 i Farre, Sporup sogn, begravet 26 jul 1894 på Sporup kirkegård.  Han blev gift med (1) Johanne Jensdatter, gift 8 aug 1841 i Sporup kirke, født 31 jan 1801 i Farre, Sporup sogn, død 15 jul 1841 i Farre, Sporup sogn, begravet 21 jul 1841 på Sporup kirkegård.  Han blev gift med (2) Ane Rasmusdatter, gift 22 okt 1841 i Foldby kirke, født 28 sep 1820 i Tinning, Foldby sogn, døbt 29 okt 1820 i Foldby kirke, død 16 aug 1900 i Farre, Sporup sogn, begravet 22 aug 1900 på Sporup kirkegård.

5: Christen Christensen, født 2 feb 1814 i Vitten sogn, døbt 2 feb 1814, død 27 feb 1814 i Vitten sogn, begravet 6 mar 1814 på Vitten kirkegård.

ANE 25 - 6: Kiersten Marie Christensdatter, født 28 jan 1815 i Vitten sogn, døbt 24 mar 1815 i Vitten kirke, død 5 jul 1864 i Vitten sogn, begravet 10 jul 1864 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Mikkel Jensen, gift 7 nov 1840 i Vitten kirke.

7: Maren Christensdatter, født 7 okt 1817 i Vitten sogn, døbt 23 nov 1817 i Vitten kirke, død 23 nov 1843 i Vitten sogn, begravet 1 dec 1843 på Vitten kirkegård.

8: Christen Christensen, født 17 feb 1820 i Vitten sogn, døbt 3 apr 1820 i Vitten kirke, død 23 dec 1897 i Bækholm, Vitten sogn, begravet 30 dec 1897 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Mette Marie Rasmusdatter, gift 14 okt 1848 i Foldby kirke.

9: Ane Kirstine Christensdatter, født 2 apr 1822 i Vitten sogn, døbt 2 jun 1822 i Vitten kirke.  Hun blev gift med (1) Peder Jørgensen, også kendt som Peder Jørgensen Bonde, gift 26 sep 1848 i Vitten kirke, født 31 maj 1811 i Kongstrup, Laurbjerg sogn, døbt 1 sep 1811 i Houlbjerg kirke, død 24 maj 1865 i Kongstrup, Houlbjerg sogn, begravet 31 maj 1865 på Houlbjerg kirkegård. Hun blev gift med (2) Niels Henriksen, gift 26 sep 1866 i Houlbjerg kirke, født 27 sep 1826 i Laurbjerg sogn, døbt 6 okt 1826 i Laurbjerg kirke.


52 Rasmus Christensen, født 1784 i Sall sogn, døbt 12 dec 1784 i Sall kirke, død 30 jun 1860 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 7 jul 1860 på Todbjerg kirkegård. Han blev gift med Mette Marie Pedersdatter.

53 Mette Marie Pedersdatter, født 1783 i Hammel sogn, døbt 9 mar 1783 i Hammel kirke, død 9 aug 1872 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 15 aug 1872 på Todbjerg kirkegård.

Børn:

ANE 26 - 1: Christen Rasmussen, også kendt som Christen Rasmussen Bundgaard, født 5 sep 1814 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 6 sep 1814, død 23 mar 1904 i Vitten sogn, begravet 30 mar 1904 på Vitten kirkegård.  Han blev gift med Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1845 i Haldum kirke.

2: Peder Rasmussen, født 8 dec 1816 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 19 jan 1817 i Todbjerg kirke. Han blev gift med Birthe Marie Jensdatter, gift 16 dec 1859 i Todbjerg kirke.

3: Niels Rasmussen, født 31 jan 1819 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 14 mar 1819 i Todbjerg kirke, død 16 mar 1825 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 20 mar 1825 på Todbjerg kirkegård.

4: Christian Erhard Rasmussen, født 11 mar 1821 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 11 apr 1821 i Todbjerg kirke, død 31 mar 1825 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 4 apr 1825 på Todbjerg kirkegård.

5: Johan Gotfred Rasmussen, født 25 jan 1824 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 28 maj 1824 i Todbjerg kirke, død 19 okt 1824 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 24 okt 1824 på Todbjerg kirkegård.


54 Søren Nielsen, født 1768 i Haar, Haldum sogn, død 2 okt 1843 i Haar, Haldum sogn, begravet 10 okt 1843 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Margrethe Rasmusdatter, gift 5 okt 1798 i Haldum kirke.

55 Margrethe Rasmusdatter, født 1772 i Haar, Haldum sogn, døbt 9 feb 1772 i Haldum kirke, død 21 dec 1847 i Haar, Haldum sogn, begravet 29 dec 1847 på Haldum kirkegård.

Børn:

1: Niels Sørensen, født 27 jul 1799 i Haar, Haldum sogn, døbt 25 aug 1799 i Haldum kirke, død 17 jan 1800 i Haar, Haldum sogn, begravet 23 jan 1800 på Haldum kirkegård.

2: Anne Marie Sørensdatter, født 21 nov 1800 i Haar, Haldum sogn, døbt 28 dec 1800 i Haldum kirke.

3: Maren Sørensdatter, født 31 dec 1802 i Haar, Haldum sogn, døbt 1 feb 1803 i Haldum kirke, død 28 apr 1828 i Sandby, Haldum sogn, begravet 6 maj 1828 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med Michel Pedersen, gift 30 sep 1825 i Haldum kirke.

4: Niels Sørensen, født 11 feb 1805 i Haar, Haldum sogn, døbt 24 mar 1805 i Haldum kirke.  Han blev gift med Dorthe Hansdatter, gift 20 jun 1834 i Haldum kirke.

5: Rasmus Sørensen, født 28 mar 1807 i Haar, Haldum sogn, døbt 3 maj 1807 i Haldum kirke.

ANE 27 - 6: Anne Sørensdatter, født 26 mar 1810 i Haar, Haldum sogn, døbt 6 maj 1810 i Haldum kirke, død 10 maj 1894 i Vitten sogn, begravet 16 maj 1894 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Christen Rasmussen, også kendt som Christen Rasmussen Bundgaard, gift 3 okt 1845 i Haldum kirke.

7: Hans Sørensen, født 3 okt 1812 i Haar, Haldum sogn, døbt 29 nov 1812 i Haldum kirke. Han blev gift med Kirsten Enevoldsen, gift 6 jul 1847 i Søften kirke.


56 Peder Christensen, født 1788 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 12 maj 1788 i Lyngå kirke, død 25 apr 1868 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 4 maj 1868 på Lyngå kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, gift 12 jul 1816 i Haldum kirke.

57 Kirsten Pedersdatter, født 21 maj 1795 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 jun 1795 i Haldum kirke, død 2 jul 1865 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 7 jul 1865 på Lyngå kirkegård.

Børn:

1: Sidsel Marie Pedersdatter, født 12 apr 1817 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 29 jun 1817 i Lyngå kirke, død 19 okt 1878 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 28 okt 1878 på Lyngå kirkegård.  Hun blev gift med Søren Pedersen, også kendt som Søren Pedersen Smed, gift 11 apr 1840 i Lyngå kirke.

ANE 28 - 2: Christen Pedersen, født 6 jun 1818 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 30 aug 1818 i Lyngå kirke, død 19 maj 1895 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 24 maj 1895 på Lyngå kirkegård.  Han blev gift med Stine Marie Nielsdatter, gift 8 jul 1856 i Haldum kirke.

3: Peder Pedersen, født 14 jan 1820 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 30 mar 1820 i Lyngå kirke, død 23 mar 1883 i Galten sogn, begravet 30 mar 1883 på Galten kirkegård.  Han blev gift med Anne Margrethe Nielsdatter, gift 11 okt 1861 i Foldby kirke.

4: Kirsten Pedersdatter, født 28 maj 1822 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 22 sep 1822 i Lyngå kirke, død 26 dec 1827 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 1 jan 1828 på Lyngå kirkegård.

5: Ane Pedersdatter, født 12 jan 1824 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 11 apr 1824 i Lyngå kirke, død 22 jan 1902 i Evaldsgade 3, 1. sal, Århus, begravet 28 jan 1902 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med Hans Jørgensen, gift 12 mar 1850 i Lyngå kirke.

6: Kirsten Pedersdatter, født 7 maj 1832 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 11 jun 1832 i Lyngå kirke, død 4 mar 1879 i Foldby sogn, begravet 12 mar 1879 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med Jens Andersen, gift 3 nov 1857 i Lyngå kirke.

7: Petrea Kirstine Pedersdatter, født 15 nov 1834 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 4 jan 1835 i Lyngå kirke, død 18 jan 1872 i Foldby sogn, begravet 25 jan 1872 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med Carl Mortensen, gift 2 aug 1870 i Foldby kirke.

8: Maren Pedersdatter, født 9 jul 1838 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 30 sep 1838 i Lyngå kirke, død AFT 1890 i Sabro sogn.  Hun blev gift med Niels Svenningsen, gift 3 apr 1861 i Lyngå kirke.


58 Niels Jensen, født 1790 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 6 maj 1830 i Haar, Haldum sogn, begravet 11 maj 1830 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Ane Christensdatter, gift 15 jul 1820 i Haldum kirke.

59 Ane Christensdatter (se samme person, ane nr. 63) født 3 feb 1802 i Haar, Haldum sogn, døbt 16 mar 1802 i Haldum kirke, død 11 mar 1881 i Haar, Haldum sogn, begravet 18 mar 1881 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med (1) Niels Jensen, gift 15 jul 1820 i Haldum kirke, født 1790 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 6 maj 1830 i Haar,  Haldum sogn, begravet 11 maj 1830 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med (2) Rasmus Christensen, gift 22 okt 1830 i Haldum kirke, født 31 maj 1800 i Røgen sogn, døbt 29 jun 1800 i Røgen kirke, død 29 okt 1861 i Haar, Haldum sogn, begravet 6 nov 1861 på Haldum kirkegård.
Ane Christensdatters børn med Rasmus Christensen: se nedenfor under ane 62 og 63

Børn med Niels Jensen:

 1: Ane Nielsdatter, født 23 apr 1822 i Haar, Haldum sogn, døbt 30 jun 1822 i Haldum kirke, død 24 okt 1823 i Haar, Haldum sogn, begravet 31 okt 1823 på Haldum kirkegård.

 2: Jens Nielsen, født 8 mar 1825 i Haar, Haldum sogn, døbt 11 maj 1825 i Haldum kirke, død 5 apr 1898 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 12 apr 1898 på Lyngå kirkegård.  Han blev gift med Edel Kirstine Jensdatter, gift 22 jun 1863 i Lyngå kirke.

ANE 29 - 3: Stine Marie Nielsdatter, født 26 jul 1828 i Haar, Haldum sogn, døbt 5 okt 1828 i Haldum kirke, død 26 jun 1897 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 2 jul 1897 på Lyngå kirkegård.  Hun blev gift med Christen Pedersen, gift 8 jul 1856 i Haldum kirke.

 


60 Niels Jeremiassen, født 1777 i Foldby sogn, døbt 10 feb 1777 i Foldby kirke, død 8 okt 1831 i Foldby sogn, begravet 14 okt 1831 på Foldby kirkegård.  Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter, født 1769 i Norring, Foldby sogn, døbt 15 okt 1769 i Foldby kirke. Han blev gift med (2) Inger Marie Nielsdatter, gift 3 sep 1819 i Haldum kirke, født 10 feb 1796 i Haldum sogn, døbt 13 mar 1796 i Haldum kirke, død 15 jun 1865 i Foldby sogn, begravet 23 jun 1865 på Foldby kirkegård.

61 Inger Marie Nielsdatter, født 10 feb 1796 i Haldum sogn, døbt 13 mar 1796 i Haldum kirke, død 15 jun 1865 i Foldby sogn, begravet 23 jun 1865 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Jeremiassen, gift 3 sep 1819 i Haldum kirke, født 1777 i Foldby sogn, døbt 10 feb 1777 i Foldby kirke, død 8 okt 1831 i Foldby sogn, begravet 14 okt 1831 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med (2) Christen Pedersen, gift 19 jun 1832 i Foldby kirke, født 26 maj 1796 i Skjød sogn, døbt 26 jun 1796 i Skjød kirke, død 6 jul 1850 i Foldby sogn, begravet 13 jul 1850 på Foldby kirkegård.

Niels Jeremiassens barn af Maren Nielsdatter:

 1: Margrethe Nielsdatter, født 9 nov 1798 i Foldby sogn, døbt 30 nov 1798 i Foldby kirke, død 6 sep 1877 i Foldby sogn, begravet 14 sep 1877 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med Niels Nielsen, også kendt som Niels Nielsen Fisker, gift 11 jun 1825 i Foldby kirke.

Niels Jeremiassens børn Inger Marie Nielsdatter:

 2: Ane Nielsdatter, født 19 maj 1820 i Foldby sogn, døbt 1 okt 1820 i Foldby kirke, død 23 dec 1858 i Vitten sogn, begravet 31 dec 1858 på Vitten kirkegård.  Hun blev gift med Poul Henriksen, gift 19 okt 1849 i Foldby kirke.

 3: Christen Nielsen, født 27 apr 1822 i Foldby sogn, døbt 7 jul 1822 i Foldby kirke, død 21 mar 1899 i Foldby sogn, begravet 29 mar 1899 i Foldby kirkegård.  Han blev gift med Edel Marie Rasmussen, gift 29 okt 1861 i Haldum kirke.

 4: Niels Nielsen, også kendt som Niels Nielsen Vitten, født 16 dec 1824 i Foldby sogn, døbt 13 feb 1825 i Foldby kirke, død 13 jun 1896 i Foldby sogn, begravet 19 jun 1896 på Foldby kirkegård.  Han blev gift med (1) Jensine Jensen, gift 17 jul 1860 i Lyngå kirke, født 4 apr 1838 i Lyngå sogn, døbt 6 maj 1838 i Lyngå kirke, død 11 jun 1867 i Foldby sogn, begravet 21 jun 1867 på Foldby kirkegård.  Han blev gift med (2) Christiane Jensen, gift 10 dec 1867 i Lyngå kirke, født 7 jun 1840 i Lyngå sogn, døbt 5 jul 1840 i Lyngå kirke, død 24 jul 1912 i Foldby sogn, begravet 29 jul 1912 på Foldby kirkegård.

 5: Anne Margrethe Nielsdatter, født 10 jul 1827 i Foldby sogn, døbt 16 sep 1827 i Foldby kirke, død 9 mar 1886 i Galten sogn, begravet 16 mar 1886 på Galten kirkegård.  Hun blev gift med Peder Pedersen, gift 11 okt 1861 i Foldby kirke.

 6: Johanne Nielsdatter, født 22 aug 1829 i Foldby sogn, døbt 11 okt 1829 i Foldby kirke, død 13 sep 1896 i Ormslev sogn, begravet 21 sep 1896 i Ormslev kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Madsen, gift 30 jun 1857 i Foldby kirke.

Børn af Christen Pedersen og Inger Marie Nielsdatter:

 7: Niels Peter Christensen, født 23 nov 1832 i Foldby sogn, døbt 26 dec 1832 i Foldby kirke.  Han blev gift med (1) Kirsten Pedersen, gift 26 jun 1873 i Foldby kirke, født 21 sep 1845 i Foldby sogn, døbt 7 dec 1845 i Foldby kirke.  Han blev gift med (2) Maren Jensen, gift 23 mar 1875 i Foldby kirke, født 23 aug 1851 i Foldby sogn, døbt 23 nov 1851 i Foldby kirke.

 8: Ane Christensdatter, født 20 jul 1836 i Foldby sogn, døbt 9 okt 1836 i Foldby kirke, død 21 feb 1836 i Foldby sogn, begravet 26 feb 1836 på Foldby kirkegård.


62. Rasmus Christensen, født 31 maj 1800 i Røgen sogn, døbt 29 jun 1800 i Røgen kirke, død 29 okt 1861 i Haar, Haldum sogn, begravet 6 nov 1861 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Ane Christensdatter, gift 22 okt 1830 i Haldum kirke.

63. Ane Christensdatter, (se samme person, ane nr. 59), født 3 feb 1802 i Haar, Haldum sogn, døbt 16 mar 1802 i Haldum kirke, død 11 mar 1881 i Haar, Haldum sogn, begravet 18 mar 1881 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med (1) Niels Jensen, gift 15 jul 1820 i Haldum kirke, født 1790 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 6 maj 1830 i Haar,  Haldum sogn, begravet 11 maj 1830 på Haldum kirkegård.  Hun blev gift med (2) Rasmus Christensen, gift 22 okt 1830 i Haldum kirke, født 31 maj 1800 i Røgen sogn, døbt 29 jun 1800 i Røgen kirke, død 29 okt 1861 i Haar, Haldum sogn, begravet 6 nov 1861 på Haldum kirkegård.

Ane Christensdatters børn med Niels Jensen (se ovenfor under ane 58 og 59)

Børn med Rasmus Christensen

 1: Christen Rasmussen, født 5 aug 1832 i Haar, Haldum sogn, døbt 23 sep 1832 i Haldum kirke, død 19 mar 1833 i Haar, Haldum sogn, begravet 26 mar 1833 på Haldum kirkegård.

 2: Karen Rasmusdatter, født 16 apr 1834 i Haar, Haldum sogn, døbt 18 maj 1834 i Haldum kirke, død 29 jan 1866 i Gullev sogn, begravet 6 feb 1866 på Gullev kirkegård.  Hun blev gift med Hans Jørgen Poulsen, gift 7 nov 1854 i Haldum kirke.

 3: Chresten Rasmussen, født 28 jan 1837 i Haar, Haldum sogn, døbt 24 mar 1837 i Haldum kirke, død 4 jun 1838 i Haar, Haldum sogn, begravet 10 jun 1838 på Haldum kirkegård.

 4: Christen Rasmussen, født 8 jul 1840 i Haar, Haldum sogn, døbt 4 okt 1840 i Haldum kirke, død 12 dec 1917 i Haar, Haldum sogn, begravet 20 dec 1917 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (1) Ane Marie Mogensen, gift 5 jun 1866 i Grundfør kirke, født 11 jul 1846 i Grundfør sogn, døbt 11 okt 1846 i Grundfør sogn, død 12 apr 1869 i Haar, Haldum sogn, begravet 20 apr 1869 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (2) Edel Sørensen, gift 10 dec 1869 i Foldby kirke, født 21 nov 1848 i Norring, Foldby sogn, døbt 7 jan 1849 i Foldby kirke, død 10 maj 1884 i Haar, Haldum sogn, begravet 16 maj 1884 på Haldum kirkegård.

 5: Edel Marie Rasmussen, født 17 sep 1842 i Haar, Haldum sogn, døbt 15 nov 1842 i Haldum kirke, død 16 mar 1912 i Foldby sogn, begravet 23 mar 1912 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med Christen Nielsen, gift 29 okt 1861 i Haldum kirke.

 6: Ane Catrine Rasmusdatter, født 19 okt 1845 i Haar, Haldum sogn, døbt 28 dec 1845 i Haldum kirke, død 15 jan 1880 i Haar, Haldum sogn, begravet 22 jan 1880 på Haldum kirkegård.


 

Tip-3-oldeforældre (Ane nr. 64 til 127)

 


64 Peder Nielsen, født 1711 i Hjortshøj sogn, døbt 25 maj 1711 i Hjortshøj kirke, død 1783 i Hjortshøj sogn, begravet 27 dec 1783 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med Dorthe Sørensdatter, gift 17 jun 1744 i Hjortshøj kirke.

65 Dorthe Sørensdatter, født 1700 i Egå sogn, døbt 16 maj 1700 i Egå kirke, død 1770 i Hjortshøj sogn, begravet 25 jan 1770 på Hjortshøj kirkegård.  Hun blev gift med (1) Jens Nielsen, gift 30 aug 1721 i Egå kirke, død 1743 i Hjortshøj sogn, begravet 22 mar 1743 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med (2) Peder Nielsen, gift 17 jun 1744 i Hjortshøj kirke, født 1711 i Hjortshøj sogn, døbt 25 maj 1711 i Hjortshøj kirke, død 1783 i Hjortshøj sogn, begravet 27 dec 1783 på Hjortshøj kirkegård.

Dorthe Sørensdatters børn med Jens Nielsen:

1: Karen Jensdatter, født 1720 i Hjortshøj sogn, døbt 27 dec 1720 i Hjortshøj kirke, død 1722 i Hjortshøj sogn, begravet 22 feb 1722 på Hjortshøj kirkegård.

2:  Søren Jensen, født 1722 i Hjortshøj sogn, døbt 12 jul 1722 i Hjortshøj kirke, død 1723 i Hjortshøj sogn, begravet 1723 på Hjortshøj kirkegård.

3: Maren Jensdatter, født 1726 i Hjortshøj sogn, døbt 14 apr 1726 i Hjortshøj kirke, død 19 dec 1797 i Skæring, Egå sogn, begravet 28 dec 1797 i Egå kirkegård.  Hun blev gift med Søren Jensen, også kendt som Søren Øverst, gift 15 jun 1759 i Hjortshøj kirke.

4: Mette Jensdatter, født 1728 i Hjortshøj sogn, døbt 13 jun 1728 i Hjortshøj kirke.

5: Karen Jensdatter, født 1731 i Hjortshøj sogn, døbt 6 maj 1731 i Hjortshøj kirke, død 1785 i Egå sogn, begravet 23 mar 1785 i Egå kirkegård.  Hun blev gift med Rasmus Stephensen, gift 17 jun 1757 i Hjortshøj kirke.

6: Mette Jensdatter, født 1734 i Hjortshøj sogn, døbt 7 feb 1734 i Hjortshøj kirke.

7: Niels Jensen, født 1737 i Hjortshøj sogn, døbt 23 apr 1737 i Hjortshøj kirke, død 1812 i Grøttrup, Todbjerg sogn, begravet 22 feb 1812 på Todbjerg kirkegård. Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 13 jul 1764 i Todbjerg kirke.

8: Anna Jensdatter, født 1739 i Hjortshøj sogn, døbt 27 dec 1739 i Hjortshøj kirke, død 1761 i Hjortshøj sogn, begravet 11 maj 1761 i Hjortshøj kirkegård.

Dorthe Sørensdatters barn med Peder Nielsen:

9: Jens Pedersen, født 1745 i Hjortshøj sogn, døbt 24 jan 1745 i Hjortshøj kirke, død 9 dec 1812 i Hjortshøj sogn, begravet 18 dec 1812 på Hjortshøj kirkegård.  Han blev gift med Mette Pedersdatter, gift 14 jun 1771 i Hjortshøj kirke.


66 Peder Pedersen, født 1713 i Hjortshøj sogn, døbt 8 okt 1713 i Hjortshøj kirke, død 1775 i Hjortshøj sogn, begravet 15 nov 1775 på Hjortshøj kirkegård.  Han blev gift med Mette Nielsdatter, gift 27 jun 1749 i Trige kirke.

67 Mette Nielsdatter, født 1725 i Pannerup, Trige sogn, døbt 6 jan 1726 i Trige kirke, død 15 feb 1794 i Hjortshøj sogn, begravet 21 feb 1794 på Hjortshøj kirkegård.

Deres børn:

1: Niels Pedersen, født 1750 i Hjortshøj sogn, døbt 31 mar 1750 i Hjortshøj kirke, død 3 maj 1816 i Elev sogn, begravet 11 maj 1816 på Elev kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, gift 21 jun 1782 i Elev kirke.

2: Mette Pedersdatter, født 1751 i Hjortshøj sogn, døbt 6 jun 1751 i Hjortshøj kirke, død 25 feb 1801 i Hjortshøj sogn, begravet 5 mar 1801 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen, gift 14 jun 1771 i Hjortshøj kirke.

3: Jens Pedersen, født 1753 i Hjortshøj sogn, døbt 22 jul 1753 i Hjortshøj kirke, død 1755 i Hjortshøj sogn, begravet 31 aug 1755 på Hjortshøj kirke.

4: Peder Pedersen, født 1755 i Hjortshøj sogn, døbt 28 sep 1755 i Hjortshøj kirke, død 21 maj 1807 i Hjortshøj sogn, begravet 28 maj 1807 på Hjortshøj kirkegård.  Han blev gift med (1) Birte Rasmusdatter, gift 5 feb 1788 i Trige kirke, født 1765 i Pannerup, Trige sogn, døbt 12 maj 1765 i Trige kirke, død 1789 i Hjortshøj sogn, begravet 20 jan 1789 på Hjortshøj kirkegård. Han blev gift med (2) Kirsten Andersdatter, gift 6 jul 1792 i Hjortshøj kirke, født 1768 i Mollerupgaard, Lisbjerg sogn, døbt 24 jul 1768 i Lisbjerg kirke, død 14 jul 1806 i Hjortshøj sogn, begravet 22 jul 1806 på Hjortshøj kirkegård.

5: Christen Pedersen, født 1757 i Hjortshøj sogn, døbt 27 nov 1757 i Hjortshøj kirke, død 1758 i Hjortshøj sogn, begravet 15 nov 1758 på Hjortshøj kirkegård.

6: Anne Kirstine Pedersdatter, født 1759 i Hjortshøj sogn, døbt 23 sep 1759 i Hjortshøj kirke, død 1810 i Horup, Todbjerg sogn, begravet 1 maj 1810 på Todbjerg kirkegård. Hun blev gift med Niels Rasmusen, også kendt som Niels Horup, gift 13 jul 1784 i Hjortshøj kirke.

7:  Christen Pedersen, født 1762 i Hjortshøj sogn, døbt 2 maj 1762 i Hjortshøj kirke, død 1762 i Hjortshøj sogn, begravet 5 maj 1762 på Hjortshøj kirkegård.

8: Jens Pedersen, født 1763 i Hjortshøj sogn, døbt 18 dec 1763 på Hjortshøj kirke, død 1763 i Hjortshøj sogn, begravet 31 dec 1763 på Hjortshøj kirkegård.

9: Rasmus Pedersen, født 1765 i Hjortshøj sogn, døbt 8 apr 1765 i Hjortshøj kirke, død 13 jun 1839 i Vejlby sogn, begravet 18 jun 1839 på Vejlby kirkegård.  Han blev gift med (1) Maren Ovesdatter, gift 19 jun 1791 i Vejlby kirke, født BEF 1758 i Vejlby sogn, død 28 jan 1819 i Vejlby sogn, begravet 31 jan 1819 på Vejlby kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Rasmusdatter, gift 1821 i Vejlby kirke, født 1779 i Vejlby sogn, død 11 jan 1840 i Vejlby sogn, begravet 19 jan 1840 på Vejlby kirkegård.


68 Peder Joensen, født?, død 1783 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn. Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 3 aug 1759 i Hornbæk kirke.

Mere om deres efterkommere.

69 Maren Christensdatter, født 1738 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 2 feb 1738 i Hornbæk kirke, død 1783 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn.

Deres børn:

1: Søren Pedersen Johnsen, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 2 feb 1760 i Hornbæk kirke, død 26 jan 1848 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 3 feb 1848 på Hornbæk kirkegård. Han blev gift med (1) Anne Christensdatter, gift 15 maj 1789 i Hornbæk kirke, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 10 aug 1760 i Hornbæk kirke, død 10 jun 1831 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 14 jun 1831 på Hornbæk kirkegård. Min ane nr. 34.

2: Anne Pedersdatter, født 1762 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 5 sep 1762 i Hornbæk kirke, død 21 sep 1849 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 28 sep 1849 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med Morten Sørensen, gift 16 okt 1801 i Hornbæk kirke. De efterlod sig ikke børn.

3: Christen Pedersen, også kendt som Christen Johnsen, født 1765 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 8 maj 1765 i Hornbæk kirke, død 23 dec 1849 i Tånum sogn, begravet 3 jan 1850 på Tånum kirkegård. Han blev gift 7 maj 1800 med Maren Andersdatter i Hornbæk kirke

4: Inger Pedersdatter, født 1767 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 1 jan 1768 i Hornbæk kirke. Det fremgår af skiftet efter hendes forældre i 1783, at hun på daværende tidspunkt opholdt sig i København. Hun blev gift i Døstrup kirke 11 december 1795 med Ole Jensen Kruse, født ca. 1760. Inger Pedersdatter døde 1803 i Døstrup sogn og blev begravet 29 juni 1803 på Døstrup kirkegård. Ole Jensen Kruses skæbne kender jeg ikke.

5: John Pedersen, født 1772 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 9 aug 1772 i Hornbæk kirke, død 25 sep 1850 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 3 okt 1850 på Hornbæk kirkegård. Han blev gift med Maren Mogensdatter, gift 25 marts 1808 i Hornbæk kirke.

6: Anne Pedersdatter, født 1776 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 13 okt 1776 i Hornbæk kirke, død 29 mar 1856 i Tånum sogn, begravet 6 apr 1856 på Tånum kirkegård. Hun blev gift med Knud Andersen, også kendt som Knud Hamborg, gift 11 dec 1807 i Hornbæk kirke.

7: John Pedersen, født 1779 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 7 mar 1779 i Hornbæk kirke, død 1779 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn.

8: Christen Pedersen, født 1782 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn.


70 Christen Andersen, også kendt som Christen Welling, født 1712, død 1778 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 1778 på Hornbæk kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Jeppesdatter, gift 5 aug 1737 i Hornbæk kirke, født 1713, død 1754 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 20 feb 1754 på Hornbæk kirkegård. Han blev gift med (2) Inger Jensdatter, gift 8 maj 1754 i Hornbæk kirke, født 1729 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, død 1779 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 10 okt 1779 på Hornbæk kirkegård.

71 Inger Jensdatter, født 1729 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, død 1779 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 10 okt 1779 på Hornbæk kirkegård.  Hun blev gift med (1) Christen Andersen, også kendt som Christen Welling, gift 8 maj 1754 i Hornbæk kirke, født 1712, død 1778 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 1778 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med (2) Jens Jensen, gift 24 jun 1778 i Hornbæk kirke, født 1733.

Christen Andersens børn med Kirsten Jeppesdatter:

1: Anne Christensdatter, født 1740 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 28 aug 1740 i Hornbæk kirke, død 1743 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 13 maj 1743 på Hornbæk kirkegård.

2: Kirsten Christensdatter, født 1743 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 27 jan 1743 i Hornbæk kirke, død 14 jan 1800 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 19 jan 1800 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Pedersen, også kendt som Anders Knap, gift 27 apr 1769 i Hornbæk kirke, død 1783 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn. Hun blev gift med (2) Anders Christensen, også kendt som Anders Poulsen, gift 1 aug 1783 i Hornbæk kirke, født 1742, død 1791 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 14 okt 1791 på Hornbæk kirkegård.

3: Anne Christensdatter, født 1745 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 14 feb 1745 i Hornbæk kirke, død 1758 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 10 dec 1758 på Hornbæk kirkegård.

4: Mette Christensdatter, født 1748 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 7 apr 1748 i Hornbæk kirke, død 1748 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 4 aug 1748 på Hornbæk kirkegård.

5: Anders Christensen, født 1749 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 8 jun 1749 i Hornbæk kirke, død 1749 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 22 jun 1749 på Hornbæk kirkegård.

6: Niels Christensen, født 1750 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 19 jul 1750 i Hornbæk kirke, død 1759 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 18 feb 1759 på Hornbæk kirkegård.

7: Mette Christensdatter, født 1753 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 25 mar 1753 i Hornbæk kirke.

Christen Andersens børn med Inger Jensdatter:

8: Kirsten Christensdatter, født 1755 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 1 jun 1755 i Hornbæk kirke, død 27 aug 1824 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 1 sep 1824 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Thomassen Smed, gift 18 jun 1784 i Hornbæk kirke, født 1764, død 21 jan 1799 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 27 jan 1799 på Hornbæk kirkegård. Hun blev gift med (2) Villads Knudsen, gift 15 mar 1799 i Hornbæk kirke, født 1765 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 9 apr 1765 i Hornbæk kirke.

9: Inger Christensdatter, født 1757 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 6 feb 1757 i Hornbæk kirke.

10: Birthe Christensdatter, født 1758 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 22 okt 1758 i Hornbæk kirke, død 1758 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 29 okt 1758 på Hornbæk kirkegård.

11: Anne Christensdatter, født 1760 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 10 aug 1760 i Hornbæk kirke, død 10 jun 1831 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 14 jun 1831 i Hornbæk kirkegård.  Hun blev gift med Søren Pedersen Johnsen, gift 15 maj 1789 i Hornbæk kirke. Min ane 69.

12: Maren Christensdatter, født 1761 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 25 dec 1761 i Hornbæk kirke, død 1762 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, begravet 24 jan 1762 på Hornbæk kirkegård.

12: Anders Christensen, født 1765 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 8 dec 1765 i Hornbæk kirke.  Han blev gift med Anne Knudsdatter, gift 3 apr 1789 i Hornbæk kirke.

14: Jens Christensen, født 1773 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn, døbt 2 maj 1773 i Hornbæk kirke.


72 Peder Michelsen, født 1730 i Hornslet sogn, døbt 17 sep 1730 i Hornslet kirke, død 1798 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 6 sep 1798 i Krogsbæk kirkegård.  Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift BEF 1764.

73 Maren Pedersdatter, født 1730, død 22 nov 1817 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 28 nov 1817 i Krogsbæk kirkegård.

Børn:

1: Peder Pedersen, født 1765 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 5 maj 1765 i Krogsbæk kirke, død 1770 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 11 feb 1770 på Krogsbæk kirkegård.

2: Søren Pedersen, født 1766 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 26 okt 1766 i Krogsbæk kirke, død 16 jul 1856 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 23 jul 1856 på Krogsbæk kirkegård.  Han blev gift med (1) Maren Conradsdatter, gift 11 aug 1797 i Krogsbæk kirke, født 1773 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 14 mar 1773 i Hornslet kirke, død 26 feb 1828 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 2 mar 1828 på Krogsbæk kirkegård.  Han blev gift med (2) Karen Sørensdatter, født 1775 i Rud sogn, død 27 mar 1859 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 3 apr 1859 på Krogsbæk kirkegård.

3: Anders Pedersen, født 1769 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 aug 1769 i Krogsbæk kirke, død 9 dec 1849 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 16 dec 1849 på Krogsbæk kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter Ladefoged, gift 8 feb 1821 i Mejlby kirke.

4: Hans Pedersen, født 1773 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 6 jun 1773 i Krogsbæk kirke, død 12 maj 1835 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 18 maj 1835 på Krogsbæk kirkegård. Han blev gift med (1) Helle Michelsdatter, gift 21 mar 1801 i Krogsbæk kirke, født 1770 i Hornslet sogn, døbt 22 apr 1770 i Hornslet kirke, død 4 okt 1802 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 10 okt 1802 på Krogsbæk kirkegård. Han blev gift med (2) Birthe Christensdatter, født 1767 i Skørring sogn, døbt 13 dec 1767 i Skjørring kirke, død 4 jan 1841 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 11 jan 1841 på Krogsbæk kirkegård.

5: Peder Pedersen, født 12 dec 1775 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 17 dec 1775 i Krogsbæk kirke, død 8 feb 1846 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 15 feb 1846 på Krogsbæk kirkegård. Han blev gift med Ane Jensdatter, gift 31 okt 1800 i Krogsbæk kirke.


74 Jens Pedersen Damsgaard, født 1743 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 23 jun 1743 i Hornslet sogn, død 1808 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet på Hornslet kirkegård. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, gift 1 jul 1768 i Hornslet kirke.

75 Kirsten Sørensdatter, født 1741 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 30 apr 1741 i Hornslet kirke, død 1804 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 27 mar 1804 på Hornslet kirkegård.

Børn:

1: Else Marie Jensdatter, født 1769 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 23 apr 1769 i Hornslet kirke, død 1788 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 4 jun 1788 på Hornslet kirkegård.

2: Ane Jensdatter, født 1771 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 20 jan 1771 i Hornslet kirke, død 1 jul 1839 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 7 jul 1839 på Krogsbæk kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Sørensen, også kendt som Anders Sørensen Hovgaard, gift 2 maj 1794 i Hornslet kirke, født 1750 i Karlby, Krogsbæk sogn, død 31 mar 1800 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 7 apr 1800 på Krogsbæk kirkegård.  Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, gift 31 okt 1800 i Krogsbæk kirke, født 12 dec 1775 i Karlby, Krogsbæk sogn, døbt 17 dec 1775 i Krogsbæk kirke, død 8 feb 1846 i Karlby, Krogsbæk sogn, begravet 15 feb 1846 på Krogsbæk kirkegård.

3: Magrethe Jensdatter, født 1775 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 12 mar 1775 i Hornslet kirke, død 3 maj 1830 i Hesselballe, Hjortshøj sogn, begravet 10 maj 1830 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Peder Jørgensen, også kendt som Peder Pot, gift 17 nov 1811 i Hornslet kirke.

4: Peder Jensen, også kendt som Peder Bach, født 1779 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 2 jan 1780 i Hornslet kirke, død 1 mar 1848 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 10 mar 1848 på Hornslet kirkegård. Han blev gift med (1) Karen Hansdatter, gift 9 nov 1804 i Hornslet kirke, født 1781 i Rodskov, Hornslet sogn, død 11 maj 1822 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 19 maj 1822 på Hornslet kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Mogensdatter, gift 1823 i Hornslet kirke, født 17 sep 1799 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 27 okt 1799 i Hornslet kirke, død 13 nov 1843 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 22 nov 1843 på Hornslet kirkegård.

5: Søren Jensen, også kendt som Søren Damsgaard, født 1783 i Rodskov, Hornslet sogn, døbt 4 jan 1784 i Hornslet kirke, død 27 jul 1845 i Rodskov, Hornslet sogn, begravet 2 aug 1845 på Hornslet kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter, gift 9 okt 1818 i Hornslet kirke.


76 Rasmus Frandsen, født 1753 i Borup sogn, død 10 maj 1817 i Borup sogn, begravet 18 maj 1817 i Borup kirkegård.  Partner med Birthe Sørensdatter, også kendt som Birgitte, født 1758, død 24 apr 1838 i Balle, Mørke sogn, begravet 1 maj 1838 på Mørke kirkegård. Han blev gift med (2) Ane Nielsdatter, født 1770.

77 Birthe Sørensdatter, også kendt som Birgitte, født 1758, død 24 apr 1838 i Balle, Mørke sogn, begravet 1 maj 1838 på Mørke kirkegård.

Barn uden for ægteskab med Birthe Sørensdatter:

1: Jens Rasmussen, født 23 nov 1791 i Bjergby, Borup sogn, hjemmedøbt 24 nov 1791, Borup sogn, død 4 mar 1841 i Mørke sogn, begravet 9 mar 1841 på Mørke kirkegård. Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 8 mar 1817 i Haldum kirke.

Rasmus Frandsens børn med Ane Nielsdatter:

2: Ane Rasmusdatter, født 1794 i Borup sogn.

3: Niels Rasmussen, født 1797 i Borup sogn.

4: Frands Rasmussen, født 1807 i Borup sogn, døbt 18 okt 1807 i Borup kirke.


78 Jens Madsen, også kendt som Jens Madsen Jæger, født 1758 i Vitten sogn, døbt 23 apr 1758 i Vitten kirke, død 17 jul 1826 i Sandby, Haldum sogn, begravet 20 jul 1826 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Johanne Simonsdatter.

79 Johanne Simonsdatter, født 1753, hvor vides ikke, død 22 maj 1809 i Haldum sogn, begravet 26 maj 1809 på Haldum kirkegård.

Børn:

1:  Simon Jensen, født 1788 i Tinning, Foldby sogn, døbt 15 jun 1788 i Foldby kirke, død 1789 i Tinning, Foldby sogn, begravet 13 dec 1789 på Foldby kirkegård.

2: Anne Jensdatter, født 1790 i Foldby sogn, døbt 13 feb 1791 i Foldby kirke, død 21 maj 1867 i Bale, Mørke sogn, begravet 31 maj 1867 på Mørke kirkegård.  Hun blev gift med Jens Rasmussen, gift 8 mar 1817 i Haldum kirke.

3: Mads Jensen, født 1793 i Foldby sogn, døbt 1 feb 1793 i Foldby kirke, død 6 sep 1819 i Haldum sogn, begravet 12 sep 1819 på Haldum kirkegård.


80 Peder Pedersen Kjeldsen, (se samme person nedenfor, ane nr. 84) født 1720 i Årslev sogn, døbt 13 okt 1720 i Årslev kirke, død 1780 i Årslev sogn, begravet 26 nov 1780 på Årslev kirkegård.  Han blev gift med Bodil Rasmusdatter, gift 16 jun 1756 i Framlev kirke.

81 Bodil Rasmusdatter, (se samme person nedenfor, ane nr. 85) født 1735 i Lillering, Framlev sogn, døbt 19 jun 1735 i Framlev kirke, død 1 maj 1810 i Årslev sogn, begravet 8 maj 1810 i Årslev kirkegård.  Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Kjeldsen, gift 16 jun 1756 i Framlev kirke, født 1720 i Årslev sogn, døbt 13 okt 1720 i Årslev kirke, død 1780 i Årslev sogn, begravet 26 nov 1780 i Årslev kirkegård.  Hun blev gift med (2) Jens Nielsen Kande, gift 26 sep 1783 i Årslev kirke, født 1736 i Borum sogn, døbt 16 dec 1736 i Borum kirke, død 19 feb 1810 i Årslev sogn, begravet 2 mar 1810 på Årslev kirkegård.

Børn:

ANE 42 - 1: Peder Pedersen Kjeldsen, født 1759 i Årslev sogn, døbt 29 okt 1759 i Årslev kirke, død 30 apr 1809 i Årslev sogn, begravet 9 maj 1809 på Årslev kirkegård. Han blev gift med (1) Johanne Mogensdatter, gift 26 sep 1783 i Årslev kirke, født 1764 i Årslev sogn, døbt 22 jan 1764 i Årslev kirke, død 1789 i Årslev sogn, begravet 20 nov 1789 på Årslev kirkegård.  Han blev gift med (2) Maren Olesdatter, gift 2 jul 1790 i Årslev kirke, født 1762 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 28 feb 1762 i Hadbjerg kirke, død 1792 i Årslev sogn, begravet 24 maj 1792 på Årslev kirkegård.  Han blev gift med (3) Karen Olesdatter, gift 1792 i Århus Domsogn, født 1759 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 4 jun 1759 i Hadbjerg kirke, død 28 dec 1821 i Årslev sogn, begravet 4 jan 1822 på Årslev kirkegård.

2: Anne Marie Pedersdatter, født 1761 i Årslev sogn, døbt 1 feb 1761 i Årslev kirke, død 1761 i Årslev sogn, begravet 27 sep 1761 på Årslev kirkegård.

ANE 40 - 3: Rasmus Pedersen, født 1762 i Årslev sogn, døbt 8 maj 1762 i Årslev kirke, død 22 sep 1823 i Årslev sogn, begravet 26 sep 1823 på Årslev kirkegård. Han blev gift med Anna Hansdatter, gift 30 okt 1795 i Årslev kirke.

4: Kirsten Marie Pedersdatter, født 1766 i Årslev sogn, døbt 26 dec 1766 i Årslev kirke, død 1767 i Årslev sogn, begravet 2 feb 1767 på Årslev kirkegård.


82 Hans Nielsen Kande, født 1739 i Borum sogn, døbt 3 jan 1740 i Borum kirke, død 25 maj 1821 i Årslev sogn, begravet 1 jun 1821 på Årslev kirkegård. Han blev gift med Johanne Jensdatter, gift 4 nov 1770 i Borum kirke.

83 Johanne Jensdatter, født 1748 i Laven, Linaa sogn, døbt 1 sep 1748 i Linaa kirke, død 22 sep 1814 i Årslev sogn, begravet 28 sep 1814 på Årslev kirkegård.

Børn:

1: Niels Hansen, født 1770 i Årslev sogn, døbt 16 dec 1770 i Årslev kirke.

2: Niels Hansen, født 1772 i Årslev sogn, døbt 6 sep 1772 i Årslev kirke, død 1781 i Årslev sogn, begravet 25 mar 1781 på Årslev kirkegård.

3: Jens Hansen, født 1773 i Årslev sogn, døbt 28 nov 1773 i Årslev kirke, død 1786 i Årslev sogn, begravet 20 jul 1786 på Årslev kirkegård.

4: Anna Hansdatter, født 1775 i Årslev sogn, døbt 17 dec 1775 i Årslev kirke, død 22 dec 1850 i Årslev sogn, begravet 29 dec 1850 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Pedersen, gift 30 okt 1795 i Årslev kirke.

5: Ane Marie Hansdatter, født 1778 i Årslev sogn, døbt 12 apr 1778 i Årslev kirke, død BEF 1845 i Årslev sogn. Hun blev gift med Mogens Mortensen, gift 15 jul 1803 i Årslev kirke.

6: Kirsten Hansdatter, født 1780 i Årslev sogn, døbt 26 nov 1780 i Årslev kirke, død 1783 i Årslev sogn, begravet 17 aug 1783 på Årslev kirkegård.

7: Niels Hansen, født 1783 i Årslev sogn, døbt 12 jan 1783 i Årslev kirke, død 1786 i Årslev sogn, begravet 9 jul 1786 på Årslev kirkegård.

8: Kirsten Hansdatter, født 1785 i Årslev sogn, døbt 20 feb 1785 i Årslev kirke.

9: Maren Hansdatter, født 1787 i Årslev sogn, døbt 7 jan 1787 i Årslev kirke.

10: Karen Hansdatter, født 1791 i Årslev sogn, døbt 3 jul 1791 i Årslev kirke, død 1792 i Årslev sogn, begravet 12 aug 1792 på Årslev kirkegård.


84 Peder Pedersen Kjeldsen, (se samme person ovenfor, ane nr. 80) født 1720 i Årslev sogn, døbt 13 okt 1720 i Årslev kirke, død 1780 i Årslev sogn, begravet 26 nov 1780 i Årslev kirkegård. Han blev gift med Bodil Rasmusdatter, gift 16 jun 1756 i Framlev kirke.

85 Bodil Rasmusdatter, (se samme person ovenfor, ane nr. 81) født 1735 i Lillering, Framlev sogn, døbt 19 jun 1735 i Framlev kirke, død 1 maj 1810 i Årslev sogn, begravet 8 maj 1810 i Årslev kirkegård.  Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Kjeldsen, gift 16 jun 1756 i Framlev kirke, født 1720 i Årslev sogn, døbt 13 okt 1720 i Årslev kirke, død 1780 i Årslev sogn, begravet 26 nov 1780 i Årslev kirkegård.  Hun blev gift med (2) Jens Nielsen Kande, gift 26 sep 1783 i Årslev kirke, født 1736 i Borum sogn, døbt 16 dec 1736 i Borum kirke, død 19 feb 1810 i Årslev sogn, begravet 2 mar 1810 på Årslev kirkegård.

Børn: se øvrige ovenfor under 80 og 81.

ANE 40 - 1: Rasmus Pedersen, født 1762 i Årslev sogn, døbt 8 maj 1762 i Årslev kirke, død 22 sep 1823 i Årslev sogn, begravet 26 sep 1823 på Årslev kirkegård. Han blev gift med Anna Hansdatter, gift 30 okt 1795 i Årslev kirke.


86 Ole Nielsen, født 1733 i Søften sogn, døbt 6 apr 1733 i Søften kirke, død 1762 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, begravet 19 nov 1762 på Hadbjerg kirkegård.  Han blev gift med Johanne Rasmusdatter, gift 16 feb 1759 i Hadbjerg kirke.

87 Johanne Rasmusdatter, født 1723 i Hadbjerg sogn, døbt 24 okt 1723 i Hadbjerg kirke, død 1791 i Årslev sogn, begravet 17 jul 1791 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Sørensen, gift 30 jun 1747 i Hadbjerg kirke, født 1721 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 14 apr 1721 i Hadbjerg kirke, død 1758 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, begravet 3 jul 1758 på Hadbjerg kirkegård. Hun blev gift med (2) Ole Nielsen, gift 16 feb 1759 i Hadbjerg kirke, født 1733 i Søften sogn, døbt 6 apr 1733 i Søften kirke, død 1762 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, begravet 19 nov 1762 på Hadbjerg kirkegård.  Hun blev gift med (3) Søren Poulsen, gift 11 okt 1771 i Spørring kirke, død 1775 i Spørring sogn.

Johanne Rasmusdatters børn med Niels Sørensen:

1: Kirsten Nielsdatter, født 1748 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 29 sep 1748 i Hadbjerg kirke, død 1749 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, begravet 29 dec 1749 på Hadbjerg kirkegård.

2: Kirsten Nielsdatter, født 1750 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 11 okt 1750 i Hadbjerg kirke, død 1769 i Hadbjerg sogn, begravet 11 jan 1769 på Hadbjerg kirkegård.

3: Rasmus Nielsen, født 1752 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 1 okt 1752 i Hadbjerg kirke.

4: Søren Nielsen, født 1755 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 8 jun 1755 i Hadbjerg kirke, død 21 jul 1828 i Trige sogn, begravet 25 jul 1828 på Trige kirkegård. Han blev gift med Mette Jensdatter, gift 30 nov 1784 i Trige kirke.

Johanne Rasmusdatters børn med Ole Nielsen:

5: Karen Olesdatter, født 1759 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 4 jun 1759 i Hadbjerg kirke, død 28 dec 1821 i Årslev sogn, begravet 4 jan 1822 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Kjeldsen, gift 1792 i Spørring kirke, født 1759 i Årslev sogn, døbt 29 okt 1759 i Årslev kirke, død 30 apr 1809 i Årslev sogn, begravet 9 maj 1809 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med (2) Rasmus Sørensen Wærum, gift 17 jul 1810 i Årslev kirke, født 1763 i Årslev sogn, døbt 16 jan 1763 i Årslev kirke, død 4 apr 1822 i Årslev sogn, begravet 13 apr 1822 på Årslev kirkegård.

6: Maren Olesdatter, født 1762 i Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn, døbt 28 feb 1762 i Hadbjerg kirke, død 1792 i Årslev sogn, begravet 24 maj 1792 på Årslev kirkegård. Hun blev gift med Peder Pedersen Kjeldsen, gift 2 jul 1790 i Årslev kirke.


88 Søren Nielsen Gravgaard, født 1731 i Haldum sogn, døbt 28 feb 1731 i Haldum kirke, død 4 feb 1799 i Haldum sogn, begravet 12 feb 1799 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Helle Sørensdatter, gift 21 jun 1765 i Lisbjerg kirke.

89 Helle Sørensdatter, født 1734 i Lisbjerg sogn, døbt 26 apr 1734 i Lisbjerg kirke, død 3 nov 1802 i Haldum sogn, begravet 9 nov 1802 i Haldum kirkegård.

Børn:

1: Johanne Sørensdatter, født CIR 1765 i Haldum sogn, død 20 maj 1826 i Haldum sogn, begravet 24 maj 1826 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Peder Nielsen Fisker, gift 10 jun 1791 i Haldum kirke.

2: Jens Sørensen, også kendt som Jens Sørensen Gravgaard eller Jens Madsen, født 1767 i Haldum sogn, døbt 15 nov 1767 i Haldum kirke, død 4 jun 1832 i Haldum sogn, begravet 9 jun 1832 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Mette Nielsdatter Balle, gift 14 nov 1800 i Haldum kirke.

3: Maren Sørensdatter, født 1769 i Haldum sogn, døbt 28 maj 1769 i Haldum kirke, død 1779 i Haldum sogn, begravet 2 maj 1779 på Haldum kirkegård.

4: Niels Sørensen, født 1771 i Haldum sogn, døbt 10 feb 1771 i Haldum kirke, død 1786 i Haldum sogn, begravet 3 okt 1786 på Haldum kirkegård.

5: Frands Sørensen, også kendt som Frands Gravgaard, født 1773 i Haldum sogn, døbt 7 mar 1773 i Haldum kirke, død 23 apr 1831 i Sandby, Haldum sogn, begravet 30 apr 1831 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Rasmusdatter Balle, gift 4 jul 1800 i Haldum kirke, født 1773 i Sandby, Haldum sogn, døbt 25 jul 1773 i Haldum kirke, død 30 maj 1812 i Sandby, Haldum sogn, begravet 5 jun 1812 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, gift 8 jul 1814 i Haldum kirke, født 28 apr 1795 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 maj 1795 i Haldum kirke, død 1 jul 1833 i Sandby, Haldum sogn, begravet 5 jul 1833 på Haldum kirkegård.

6: Søren Sørensen, født 1773 i Haldum sogn, døbt 7 mar 1773 i Haldum kirke, død 1786 i Haldum sogn, begravet 3 feb 1786 på Haldum kirkegård.


90 Niels Christensen Balle, født 1746 i Haldum sogn, døbt 25 sep 1746 i Haldum kirke, død 1785 i Sandby, Haldum sogn, begravet 20 jul 1785 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med Zidsel Nielsdatter, gift 2 jul 1771 i Haldum kirke.

91 Zidsel Nielsdatter, født 1748 i Tinning, Foldby sogn, døbt 15 apr 1748 i Foldby kirke, død 15 nov 1799 i Sandby, Haldum sogn, begravet 21 nov 1799 i Haldum kirkegård. Hun blev gift med (1) Søren Jensen Skræder, gift 23 jun 1769 i Haldum kirke, født 1722 i Haldum sogn, døbt 18 Jul 1722 i Haldum kirke, død 1770 i Sandby, Haldum sogn, begravet 13 jul 1770 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (2) Niels Christensen Balle, gift 2 jul 1771 i Haldum kirke, født 1746 i Haldum sogn, døbt 25 sep 1746 i Haldum kirke, død 1785 i Sandby, Haldum sogn, begravet 20 jul 1785 på Haldum kirkegård.

Zidsel Nielsdatters barn med Søren Jensen Skræder:

1: Søren Sørensen Skrædder, født 1770 i Sandby, Haldum sogn, døbt 31 okt 1770 i Haldum kirke, død 27 jun 1807 i Sandby, Haldum sogn, begravet 3 jul 1807 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Mette Jensdatter, gift 19 dec 1800 i Hadsten kirke.

Zidsel Nielsdatters børn med Niels Christensen Balle:

2: Niels Nielsen Balle, født 1773 i Sandby, Haldum sogn, døbt 20 maj 1773 i Haldum kirke, død 25 jan 1828 i Skivholme sogn, begravet 3 feb 1828 på Skivholme kirkegård. Han blev gift med Lisbeth Sørensdatter.

3: Christen Nielsen Balle, født 1775 i Sandby, Haldum sogn, døbt 12 mar 1775 i Haldum kirke, død 28 okt 1829 i Haldum sogn, begravet 4 nov 1829 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Karen Andersdatter, gift 7 mar 1806 i Haldum kirke.

4: Rasmus Nielsen Balle, født 1778 i Sandby, Haldum sogn, døbt 3 maj 1778 i Haldum kirke, død 3 jun 1816 i Sandby, Haldum sogn, begravet 8 jun 1816 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Anne Marie Christensdatter, gift 24 feb 1804 i Haldum kirke.

5: Mette Nielsdatter Balle, født 1781 i Sandby, Haldum sogn, døbt 4 feb 1781 i Haldum kirke, død 19 mar 1847 i Sandby, Haldum sogn, begravet 25 mar 1847 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Jens Sørensen, også kendt som Jens Sørensen Gravgaard og Jens Madsen, gift 14 nov 1800 i Haldum kirke.

6: Karen Nielsdatter Balle, født 1783 i Sandby, Haldum sogn, døbt 28 nov 1783 i Haldum kirke, død 1786 i Sandby, Haldum sogn, begravet 28 maj 1786 på Haldum kirkegård.


92 Niels Jensen, født 1743 i Haldum sogn, døbt 1743 i Haldum kirke, død 31 aug 1824 i Haldum sogn, begravet 7 sep 1824 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Maren Laursdatter, gift 6 nov 1778 i Lisbjerg kirke.

93 Maren Laursdatter, født 1750 i Lisbjerg sogn, døbt 2 jul 1750 i Lisbjerg kirke, død 14 dec 1815 i Haldum sogn, begravet 22 dec 1815 på Haldum kirkegård.

Børn:

1: Anne Nielsdatter, født 1779 i Haldum sogn, døbt 9 maj 1779 i Haldum kirke, død 11 dec 1815 i Hjortshøj sogn, begravet 18 dec 1815 på Hjortshøj kirkegård. Hun blev gift med Jens Sørensen, gift 9 apr 1799 i Hjortshøj kirke.

2: Jens Nielsen, født 1781 i Haldum sogn, døbt 30 dec 1781 i Haldum kirke, død 1782 i Haldum sogn, begravet 28 jul 1782 på Haldum kirkegård.

3: Johanne Nielsdatter, født 1783 i Haldum sogn, døbt 31 aug 1783 i Haldum kirke, død 24 apr 1832 i Sandby, Haldum sogn, begravet 1 maj 1832 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Ole Jacobsen, gift 9 aug 1816 i Haldum kirke.

4: Kirsten Nielsdatter, født 1787 i Haldum sogn, døbt 13 maj 1787 i Haldum kirke, død 18 mar 1797 i Haldum sogn, begravet 26 mar 1797 på Haldum kirkegård.

5: Laurids Nielsen, født 1789 i Haldum sogn, døbt 7 jun 1789 i Haldum kirke, død 6 maj 1832 i Haldum sogn, begravet 11 maj 1832 i Haldum kirkegård. Han blev gift med Inger Lasdatter, gift 19 jul 1816 i Vitten kirke.

6: Mette Nielsdatter, født 17 sep 1793 i Haldum sogn, døbt 17 sep 1793 i Haldum kirke, død 30 dec 1793 i Haldum sogn, begravet 5 jan 1794 på Haldum kirkegård.


94 Las Jensen, født 1752 i Vitten sogn, døbt 5 mar 1752 i Vitten kirke, død 29 jun 1831 i Norring, Foldby sogn, begravet 6 jul 1831 på Foldby kirkegård. Han blev gift med Maren Poulsdatter, gift 18 jun 1777 i Vitten kirke.

95 Maren Poulsdatter, født 1748 i Vitten sogn, døbt 14 feb 1748 i Vitten kirke, død 14 jun 1805 i Vitten sogn, begravet 19 jun 1805 på Vitten kirkegård.

Børn:

1: Poul Lassen, født 1778 i Vitten sogn, døbt 6 dec 1778 i Vitten kirke, død 1778 i Vitten sogn, begravet 20 dec 1778 på Vitten kirkegård.

2: Jens Lassen, født 1780 i Vitten sogn, døbt 25 jun 1780 i Vitten kirke, død 1789 i Vitten sogn, begravet 17 apr 1789 på Vitten kirkegård.

3: Edel Lasdatter, født 1782 i Vitten sogn, døbt 10 feb 1782 i Vitten kirke, død 1782 i Vitten sogn, begravet 24 feb 1782 på Vitten kirkegård.

4: Poul Lassen, født 1783 i Vitten sogn, døbt 22 jun 1783 i Vitten kirke, død 1784 i Vitten sogn, begravet 11 jan 1784 på Vitten kirkegård.

5: Edel Lasdatter, født 1785 i Vitten sogn, døbt 6 feb 1785 i Vitten kirke, død 28 feb 1846 i Norring, Foldby sogn, begravet 7 mar 1846 på Foldby kirkegård.  Hun blev gift med Zacharias Laursen, også kendt som Zacharias Laursen den ældre, gift 22 aug 1806 i Vitten kirke.

6: Poul Lassen, født 1787 i Vitten sogn, døbt 19 aug 1787 i Vitten kirke, død 1787 i Vitten sogn, begravet 20 dec 1787 på Vitten kirkegård.

7: Michel Lassen, født 1788 i Vitten sogn, døbt 14 dec 1788 i Vitten kirke, død 1789 i Vitten sogn, begravet 4 mar 1789 på Vitten kirkegård.

8: Inger Lasdatter, født 1792 i Vitten sogn, døbt 29 jan 1792 i Vitten kirke, død 8 jun 1854 i Haldum sogn, begravet 14 jun 1854 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (1) Laurids Nielsen, gift 19 jul 1816 i Vitten kirke, født 1789 i Haldum sogn, døbt 7 jun 1789 i Haldum kirke, død 6 maj 1832 i Haldum sogn, begravet 11 maj 1832 i Haldum kirkegård. Hun blev gift med (2) Poul Jensen, gift 15 mar 1833 i Haldum kirke, født 27 jan 1811 i Norring, Foldby sogn, døbt 24 mar 1811 i Foldby kirke, død 26 apr 1871 i Haldum sogn, begravet 2 maj 1871 på Haldum kirkegård.


96 Mogens Sørensen, født ca. 1727, død 1777 i Sjelle sogn, begravet 5 dec 1777 på Sjelle kirkegård. Han blev gift med Karen Jensdatter.

97 Karen Jensdatter, født ca. 1735, død 1792 i Voldby sogn, begravet 15 jan 1792 på Voldby kirkegård. Hun blev gift med (1) Mogens Sørensen, født ca. 1727, død 1777 i Sjelle sogn, begravet 5 dec 1777 på Sjelle kirkegård. Hun blev gift med (2) Søren Andersen Byriel, gift 19 jun 1778 i Sjelle kirke, født ca. 1750 i Voldby sogn, død 1784 i Voldby sogn, begravet 17 nov 1784 på Voldby kirkegård. Hun blev gift med (3) Niels Joensen, gift 29 maj 1785 i Voldby kirke, født 1751, død 1 jun 1809 i Voldby sogn, begravet 4 jun 1809 på Voldby kirkegård.

Børn:

1: Anne Mogensdatter, født 1762 i Sjelle sogn, død 9 okt 1831 i Vitten sogn, begravet 17 okt 1831 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med (1) Christen Jensen, også kendt som Christen Ladefoged, født 1752, død 19 apr 1803 i Vitten sogn, begravet 23 apr 1803 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med (2) Peder Andersen, gift 6 aug 1803 i Vitten kirke, født 1770 i Norring, Foldby sogn, døbt 16 sep 1770 i Foldby kirkegård, død 15 dec 1846 i Vitten sogn, begravet 22 dec 1846 på Vitten kirkegård.

2: Maren Mogensdatter, født 1766 i Sjelle sogn, død 5 mar 1815 i Voldby sogn, begravet 11 mar 1815 i Voldby kirkegård.  Hun blev gift med Hans Jensen, gift 6 jul 1792 i Voldby kirke.

3: Mette Marie Mogensdatter, født 1768 i Sjelle sogn, død 1773 i Sjelle sogn, begravet 30 maj 1773 på Sjelle kirkegård.

4: Karen Mogensdatter, født 1771 i Sjelle sogn, død 3 jun 1838 i Vitten sogn, begravet 8 jun 1838 i Vitten kirkegård. Hun blev gift med Søren Sørensen Hjuler, gift 11 nov 1803 i Vitten kirke.

5: Jens Mogensen, født 1773 i Sjelle sogn, døbt 4 jul 1773 i Sjelle kirke, død 31 jul 1852 i Vitten sogn, begravet 5 aug 1852 på Vitten kirkegård. Han blev gift med (1) Karen Christensdatter, gift 9 feb 1798 i Vitten kirke, født 1769 i Vitten sogn, døbt 13 aug 1769 i Vitten kirke, død 6 apr 1804 i Vitten sogn, begravet 11 apr 1804 på Vitten kirkegård. Han blev gift med (2) Margrethe Michelsdatter, gift 17 aug 1804 i Foldby kirke, født 1775 i Tinning, Foldby sogn, døbt 29 okt 1775 i Foldby kirke, død 4 jun 1850 i Vitten sogn, begravet 10 jun 1850 på Vitten kirkegård.

6: Mette Marie Mogensdatter, født 1775 i Sjelle sogn, døbt 2 jul 1775 i Sjelle kirke, død 7 maj 1840 i Vitten sogn, begravet 15 maj 1840 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Erichsen, gift 12 nov 1814 i Vitten kirke.


98 Michel Rasmussen, født 1737 i Vitten sogn, døbt 13 okt 1737 i Vitten kirke, død 9 jul 1802 i Tinning, Foldby sogn, begravet 14 jul 1802 på Foldby kirkegård. Han blev gift med Kirsten Marie Bertelsdatter, gift 8 jun 1770 i Foldby kirke.

99 Kirsten Marie Bertelsdatter, født 1739 i Tinning, Foldby sogn, døbt 11 okt 1739 i Foldby kirke, død 5 dec 1809 i Tinning, Foldby sogn, begravet 10 dec 1809 på Foldby kirkegård.

Børn:

1: Margrethe Michelsdatter, født 1770 i Tinning, Foldby sogn, døbt 7 okt 1770 i Foldby kirke, død 1771 i Tinning, Foldby sogn, begravet 22 sep 1771 på Foldby kirkegård.

2: Anne Margrethe Michelsdatter, født 1772 i Tinning, Foldby sogn, døbt 30 aug 1772 i Foldby kirke, død 1775 i Tinning, Foldby sogn, begravet 30 jul 1775 på Foldby kirkegård.

3: Margrethe Michelsdatter, født 1775 i Tinning, Foldby sogn, døbt 29 okt 1775 i Foldby kirke, død 4 jun 1850 i Vitten sogn, begravet 10 jun 1850 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med Jens Mogensen, gift 17 aug 1804 i Foldby kirke.

4: Rasmus Michelsen, født 1778 i Tinning, Foldby sogn, døbt 3 jan 1779 i Foldby kirke, død 26 jan 1850 i Tinning, Foldby sogn, begravet 5 feb 1850 på Foldby kirkegård. Fik barn med Helle Nielsdatter, født 1785 i Tinning, Foldby sogn, døbt 5 mar 1785 i Foldby kirke, død 29 nov 1824 i Tinning, Foldby sogn, begravet 5 dec 1824 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (1) Anne Jensdatter, gift 11 nov 1809 i Vitten kirke, født 1784 i Vitten sogn, døbt 20 jun 1784 i Vitten kirke, død 22 mar 1813 i Tinning, Foldby sogn, begravet 31 mar 1813 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (2) Maria Jensdatter, gift 9 okt 1813 i Vitten kirke, født 1789 i Vitten sogn, døbt 6 sep 1789 i Vitten kirke, død 24 aug 1853 i Tinning, Foldby sogn, begravet 2 sep 1853 på Foldby kirkegård.

5: Jens Michelsen, født 1782 i Tinning, Foldby sogn, døbt 24 feb 1782 i Foldby kirke, død 1783 i Tinning, Foldby sogn, begravet 9 jun 1783 på Foldby kirkegård.

6: Bertel Michelsen, født 1784 i Tinning, Foldby sogn, døbt 26 dec 1784 i Foldby kirke, død 22 aug 1815 i Tinning, Foldby sogn, begravet 27 aug 1815 på Foldby kirkegård.


100 Thomas Kjeldsen Christensen, født 1736 i Hadsten sogn, døbt 2 sep 1736 i Hadsten kirke, død 24 dec 1833 i Vitten sogn, begravet 30 dec 1833 på Vitten kirkegård. Han blev gift med Kirsten Mortensdatter, gift 29 jun 1770 i Vitten kirke.

101 Kirsten Mortensdatter, født 1747 i Vitten sogn, døbt 27 dec 1747 i Vitten kirke, død 9 jun 1821 i Vitten sogn, begravet 15 jun 1821 på Vitten kirkegård.

Børn:

1: Lisbeth Thomasdatter, født 1772 i Vitten sogn, døbt 20 sep 1772 i Vitten kirke, død 1773 i Vitten sogn, begravet 14 jul 1773 på Vitten kirkegård.

2: Anne Lisbeth Thomasdatter, født 1774 i Vitten sogn, døbt 10 apr 1774 i Vitten kirke, død 3 mar 1835 i Farre, Sporup sogn, begravet 11 mar 1835 på Sporup kirkegård. Hun blev gift med Peder Christensen, også kendt som Peder Christensen Sølvsten, gift 8 jun 1798 i Vitten kirke.

3: Maren Thomasdatter, født 1775 i Vitten sogn, døbt 29 okt 1775 i Vitten kirke, død BEF 1787 i Vitten sogn.

4: Christen Thomasen, født 1777 i Vitten sogn, døbt 2 mar 1777 i Vitten kirke, død 7 mar 1838 i Vitten sogn, begravet 14 mar 1838 på Vitten kirkegård. Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 1 jul 1803 i Voldby kirke.

5: Niels Thomasen, født 1779 i Vitten sogn, døbt 7 feb 1779 i Vitten kirke, død 6 okt 1873 i Voldby sogn, begravet 13 okt 1873 på Voldby kirkegård. Han blev gift med Anne Hansdatter, gift 1 jul 1803 i Voldby kirke.

6: Laurs Thomasen, født 1782 i Vitten sogn, døbt 22 sep 1782 i Vitten kirke, død 4 feb 1865 i Voldum sogn, begravet 13 feb 1865 på Voldum kirkegård. Han blev gift med Ane Thomasdatter, gift 4 apr 1818 i Haldum kirke.

7: Kirsten Thomasdatter, født 1784 i Vitten sogn, døbt 22 aug 1784 i Vitten kirke, død 1786 i Vitten sogn, begravet 26 nov 1786 på Vitten kirkegård.


102 Hans Nielsen, født 1746 i Foldby sogn, døbt 15 maj 1746 i Foldby kirke, død 5 maj 1831 i Voldby sogn, begravet 12 maj 1831 i Voldby kirkegård. Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 3 okt 1777 i Voldby kirke.

103 Maren Christensdatter, født 1741, død 1 jan 1810 i Voldby sogn, begravet 6 jan 1810 på Voldby kirkegård.

Børn:

1: Anne Hansdatter, født 1778 i Voldby sogn, døbt 22 feb 1778 i Voldby kirke, død 31 mar 1842 i Voldby sogn, begravet 7 apr 1842 i Voldby kirkegård. Hun blev gift med Niels Thomasen, gift 1 jul 1803 i Voldby kirke.

2: Maren Hansdatter, født 1781 i Voldby sogn, død 5 mar 1857 i Vitten sogn, begravet 13 mar 1857 på Vitten kirkegård. Hun blev gift med Christen Thomasen, gift 1 jul 1803 i Voldby kirke.

3: Christen Hansen, født 1784 i Voldby sogn, døbt 18 jan 1784 i Voldby kirke, død før 1787 i Voldby sogn.


104 Christen Rasmussen, født 1753 i Skørring sogn, døbt 25 mar 1753 i Skørring kirke, død 2 maj 1805 i Sall sogn, begravet 5 maj 1805 på Sall kirkegård. Han blev gift med (1) Anna Marie Sørensdatter, gift 1783 i Sall kirke, født ca. 1755, død 1803 i Sall sogn, begravet 14 nov 1803 på Sall kirkegård. Han blev gift med (2) Mette Andersdatter, gift 21 jun 1804 i Sall kirke, født 1783 i Aptrup, Sall sogn, død 1 dec 1818 i Sall sogn, begravet 7 dec 1818 på Sall kirkegård.

105 Anna Marie Sørensdatter, født CIR 1755, død 1803 i Sall sogn, begravet 14 nov 1803 på Sall kirkegård.

Barn af Anna Marie Sørensdatter:

1: Rasmus Christensen, født 1784 i Sall sogn, døbt 12 dec 1784 i Sall kirke, død 30 jun 1860 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 7 jul 1860 på Todbjerg kirkegård. Han blev gift med Mette Marie Pedersdatter.

2: Ane Christensdatter, født 1786 i Sall sogn, døbt 1786 i Sall kirke, død 1793 i Sall sogn, begravet 17 jun 1793 på Sall kirkegård.

3: Søren Christensen, født 1789 i Sall sogn, døbt 26 jul 1789 i Sall kirke.

4: Karen Marie Christensdatter, født 1792 i Sall sogn, døbt 3 jun 1792 i Sall kirke, død 13 dec 1867 i Gødvad sogn, begravet 22 dec 1867 på Gødvad kirkegård. Hun blev gift blev gift med (1) Niels Pedersen Skipper. Hun blev gift med (2) Christen Andersen, gift 18 sep 1830 i Thorning kirke, født 1796 i Thorning sogn. Hun blev gift med (3) Poul Christian Jacobsen, gift 29 jun 1839 i Gødvad kirke, født 1808 i Gjødvad sogn, Hids Herred, død 11 jan 1890 i Gødvad sogn, begravet 17 jan 1890 på Gødvad kirkegård.

5: Jens Christensen, født 1793 i Sall sogn, døbt 26 jan 1793 i Sall kirke

6: Anne Christensdatter, født 1797 i Sall sogn.

7: Hans Christensen, født 22 maj 1798 i Sall sogn, døbt 17 jun 1798 i Sall  kirke, død 13 jun 1799 i Sall sogn, begravet 16 jun 1799 på Sall kirkegård.

8: Hans Christensen, født 15 jan 1800 i Sall sogn, døbt 2 feb 1800 i Sall kirke, død 17 maj 1808 i Sall sogn, begravet 22 maj 1808 på Sall kirkegård

9: Niels Christensen, født 24 apr 1802 i Sall sogn, døbt 14 maj 1802 i Sall kirke.


106 Peder Jensen, også kendt som Peder Loye, født 1758 i Framlev sogn. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 1783.

107 Maren Pedersdatter, født 1758 i Hammel sogn, døbt 29 sep 1758 i Hammel kirke, død 7 apr 1821 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 11 apr 1821 på Todbjerg kirkegård.

Børn:

1: Mette Marie Pedersdatter, født 1783 i Hammel sogn, døbt 9 mar 1783 i Hammel kirke, død 9 aug 1872 i Linaa, Todbjerg sogn, begravet 15 aug 1872 på Todbjerg kirkegård.  Hun blev gift med Rasmus Christensen.

2: Else Marie Pedersdatter, født 1789 i Hammel sogn, døbt 26 jul 1789 i Hammel kirke.  Hun blev gift med Jochum Clausen, gift 23 jan 1824 i Aarhus Domkirke.

3: Anne Pedersdatter, født 1793.

4: Jens Pedersen, født 21 jul 1797 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 13 aug 1797 i Todbjerg sogn, død 31 jul 1848 i Lystrup, Egå sogn, begravet 4 aug 1848 på Egå kirkegård.  Han blev gift med Anna Kirstine Nielsdatter, gift 4 jun 1833 i Egå kirke.

5: Else Kirstine Pedersdatter, født 29 jul 1799 i Linaa, Todbjerg sogn, døbt 30 jul 1799 i Todbjerg kirke, død 16 feb 1864 i Tendrup, Hornslet sogn, begravet 25 feb 1864 på Hornslet kirkegård.  Hun blev gift med Jacob Jensen, gift 20 nov 1827 i Todbjerg kirke.


110 Rasmus Frandsen Skæg, født 1743 i Haar, Haldum sogn, død 27 nov 1824 i Haar, Haldum sogn, begravet 4 dec 1824 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Maren Rasmusdatter, gift 19 jun 1769 i Ødum kirke.

111 Maren Rasmusdatter, født 1740 i Langskov, Ødum sogn, døbt 25 sep 1740 i Ødum kirke, død 1793 i Haar, Haldum sogn, begravet 8 feb 1793 på Haldum kirkegård.

Børn:

1: Rasmus Rasmussen, født 1769 i Haar, Haldum sogn, døbt 29 okt 1769 i Haldum kirke.  Han blev gift med Margrethe Pedersdatter.

2: Margrethe Rasmusdatter, født 1772 i Haar, Haldum sogn, døbt 9 feb 1772 i Haldum kirke, død 21 dec 1847 i Haar, Haldum sogn, begravet 29 dec 1847 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med Søren Nielsen, gift 5 okt 1798 i Haldum kirke.

3: Frands Rasmussen Skæg, født 1775 i Haar, Haldum sogn, døbt 19 mar 1775 i Haldum kirke, død 21 feb 1843 i Haar, Haldum sogn, begravet 1 mar 1843 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Marie Nielsdatter, født 1777 i Herskind, Skivholme sogn, død 15 jan 1806 i Haar, Haldum sogn, begravet 22 jan 1806 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (2) Mette Rasmusdatter, gift 20 jun 1806 i Haldum kirke, født 1788 i Haar, Haldum sogn, døbt 6 apr 1788 i Haldum kirke, død 29 feb 1832 i Haar, Haldum sogn, begravet 9 mar 1832 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (3) Anne Michelsdatter, født 1785 i Vitten sogn, døbt 17 apr 1785 i Vitten kirke, død 25 maj 1863 i Vitten kirke, begravet 2 jun 1863 på Vitten kirkegård.

4: Mogens Rasmussen, født 1778 i Haar, Haldum sogn, døbt 22 mar 1778 i Haldum kirke, død 1778 i Haar, Haldum sogn, begravet 29 mar 1778 på Haldum kirkegård.


112 Christen Pedersen, også kendt som Christen Pedersen Iversen, født 1734 i Vivild, Lyngå sogn, død 1791 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 16 jun 1791 på Lyngå kirkegård. Han blev gift med Zidsel Nielsdatter.

113 Zidsel Nielsdatter, født 1749 i Bægaard, Lyngå sogn, død 2 dec 1816 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 10 dec 1816 på Lyngå kirkegård. Hun blev gift med (1) Christen Pedersen, også kendt som Christen Pedersen Iversen, født 1734 i Vivild, Lyngå sogn, død 1791 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 16 jun 1791 på Lyngå kirkegård. Hun blev gift med (2) Thomas Mogensen, gift 20 okt 1791 i Lyngå kirke, født 1755 i Nielstrup, Rud sogn, døbt 27 dec 1755 i Rud kirke, død 8 maj 1831 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 14 maj 1831 på Lyngå kirkegård.

Børn:

1: Niels Christensen, født 1773 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 15 aug 1773 i Lyngå kirke, død Før 1787 i Vivild, Lyngå sogn.

2: Anna Christensdatter, født 1775 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 17 dec 1775 i Lyngå kirke, død 4 maj 1854 i Lerbjerg sogn, begravet 11 maj 1854 på Lerbjerg kirkegård.  Hun blev gift med Peder Christian Jespersen, gift 29 jun 1798 i Lyngå kirke.

3: Anna Christensdatter, født 1777 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 16 nov 1777 i Lyngå kirke, død 1784 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 12 dec 1784 på Lyngå kirkegård.

4: Bodil Christensdatter, født 1779 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 30 maj 1779 i Lyngå kirke, død 13 apr 1856 i Toustrup, Dallerup sogn, begravet 21 apr 1856 på Dallerup kirkegård.  Hun blev gift med Jens Lassen, gift 30 jun 1809 i Lyngå kirke.

5: Niels Christensen, også kendt som Niels Christensen Vivild, født 1781 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 15 apr 1781 i Lyngå kirke, død 26 aug 1853 i Skjød sogn, begravet 1 sep 1853 på Skjød kirkegård. Han blev gift med Inger Jensdatter, gift 11 okt 1811 i Galten kirke.

6: Peder Christensen, født 1783 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 12 okt 1783 i Lyngå kirke, død 1784 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 12 dec 1784 på Lyngå kirkegård.

7: Anna Christendatter, født 1785 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 11 dec 1785 i Lyngå kirke, død 20 mar 1848 i Bægaard, Lyngå sogn, begravet 27 mar 1848 på Lyngå kirkegård. Hun blev gift med Niels Jørgensen, gift 30 jun 1815 i Lyngå kirke.

8: Peder Christensen, født 1788 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 12 maj 1788 i Lyngå kirke, død 25 apr 1868 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 4 maj 1868 på Lyngå kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, gift 12 jul 1816 i Haldum kirke.

9: Peder Christian Christensen, født 1790 i Vivild, Lyngå sogn, døbt 24 maj 1790 i Lyngå kirke, død 10 aug 1867 i Vrangstrup, Granslev sogn, begravet 16 aug 1867 på Granslev kirkegård. Han blev gift med (1) Karen Jensdatter, gift 6 okt 1821 i Granslev kirke, født 1774, død 26 jun 1826 i Vrangstrup i Granslev sogn, begravet 3 jul 1826 på Granslev kirkegård. Han blev gift med (2) Mette Andersdatter, gift 24 okt 1826 i Galten kirke, født 29 jun 1800 i Balle, Galten sogn, døbt 13 jul 1800 i Galten kirke, død 12 mar 1876 i Vrangstrup, Granslev sogn, begravet 19 mar 1876 på Granslev kirkegård.


114 Peder Michelsen, født 1755 i Sandby, Haldum sogn, døbt 21 sep 1755 i Haldum kirke, død 19 sep 1808 i Sandby, Haldum sogn, begravet 23 sep 1808 på Haldum kirkegård. Han fik barn uden for ægteskab med Maren Andersdatter, også kendt som Maren Andersdatter Tambour. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, gift 13 jul 1792 i Ølst kirke, født 1770 i Ødum sogn, døbt 6 maj 1770 i Ødum kirke, død 8 jan 1825 i Sandby, Haldum sogn, begravet 14 jan 1825 på Haldum kirkegård.

115 Kirsten Jensdatter, født 1770 i Ødum sogn, døbt 6 maj 1770 i Ødum kirke, død 8 jan 1825 i Sandby, Haldum sogn, begravet 14 jan 1825 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Michelsen, gift 13 jul 1792 i Ølst kirke, født 1755 i Sandby, Haldum sogn, døbt 21 sep 1755 i Haldum kirke, død 19 sep 1808 i Sandby, Haldum sogn, begravet 23 sep 1808 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (2) Jens Christoffersen, gift 2 dec 1808 i Haldum kirke, født 1777 i Røved, Ødum sogn, døbt 16 nov 1777 i Ødum kirke, død 29 apr 1850 i Sandby, Haldum sogn, begravet 4 maj 1850 på Haldum kirkegård.

Peder Michelsens barn med Maren Andersdatter:

1: Anders Pedersen, født 1783 i Hadsten sogn, døbt 29 jun 1783 i Hadsten kirke, død 5 dec 1798 i Hadsten sogn, begravet 9 dec 1798 på Hadsten kirkegård.

Peder Michelsens børn med Kirsten Jensdatter:

2: Jens Pedersen, født 26 maj 1793 i Sandby, Haldum sogn, døbt 7 jul 1793 i Haldum kirke, død 8 jan 1795 i Sandby, Haldum sogn, begravet 13 jan 1795 på Haldum kirkegård.

3: Kirsten Pedersdatter, født 21 maj 1795 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 jun 1795 i Haldum kirke, død 2 jul 1865 i Vivild, Lyngå sogn, begravet 7 jul 1865 på Lyngå kirkegård. Hun blev gift med Peder Christensen, gift 12 jul 1816 i Haldum kirke.

4: Michel Pedersen, født 15 jun 1798 i Sandby, Haldum sogn, døbt 15 jul 1798 i Haldum kirke, død 28 maj 1861 i Sandby, Haldum sogn, begravet 5 jun 1861 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Ane Marie Henrichsdatter, født 1804 i Selsøegaard, Sjælland, død 10 okt 1837 i Grundfør sogn, begravet 19 okt 1837 på Grundfør kirkegård. Han blev gift med (2) Maren Sørensdatter, gift 30 sep 1825 i Haldum kirke, født 31 dec 1802 i Haar, Haldum sogn, døbt 1 feb 1803 i Haldum kirke, død 28 apr 1828 i Sandby, Haldum sogn, begravet 6 maj 1828 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (3) Anne Rasmusdatter, gift 11 jul 1828 i Haldum kirke, født 16 feb 1810 i Sandby, Haldum sogn, døbt 1 apr 1810 i Haldum kirke, død 16 sep 1885 i Sandby, Haldum sogn, begravet 23 sep 1885 på Haldum kirkegård.

5: Ane Pedersdatter, født 18 jan 1800 i Sandby, Haldum sogn, døbt 2 mar 1800 i Haldum kirke, død 6 mar 1800 i Sandby, Haldum sogn, begravet 12 mar 1800 på Haldum kirkegård.

6: Anne Pedersdatter, født 1 maj 1802 i Sandby, Haldum sogn, døbt 7 jun 1802 i Haldum kirke, død 11 aug 1802 i Sandby, Haldum sogn, begravet 15 aug 1802 på Haldum kirkegård.

7: Jens Pedersen, født 4 jun 1803 i Sandby, Haldum sogn, døbt 17 jul 1803 i Haldum kirke, død 3 jun 1872 i Søften sogn, begravet 8 jun 1872 på Søften kirkegård.  Han blev gift med Ane Marie Simonsdatter.

8: Christen Pedersen, født 1 mar 1805 i Sandby, Haldum sogn, døbt 1 mar 1805, død 17 mar 1805 i Sandby, Haldum sogn, begravet 24 mar 1805 på Haldum kirkegård.

9: Mette Pedersdatter, født 17 nov 1806 i Sandby, Haldum sogn, døbt 17 nov 1806, død 17 dec 1806 i Sandby, Haldum sogn, begravet 22 dec 1806 på Haldum kirkegård.

10: Marianne Pedersdatter, født 26 jul 1808 i Sandby, Haldum sogn, døbt 18 sep 1808 i Haldum kirke, død 17 jul 1870 i Søften sogn, begravet 23 jul 1870 på Søften kirkegård. Hun blev gift med Rasmus Jensen, gift 16 sep 1834 i Haldum kirke.

Kirsten Jensdatters barn med Jens Christoffersen:

11: Peder Jensen, født 5 sep 1810 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 okt 1810 i Haldum kirke, død 18 aug 1812 i Sandby, Haldum sogn, begravet 23 aug 1812 på Haldum kirkegård.


116 Jens Laursen, født 1744 i Foldby sogn, døbt 8 nov 1744 i Foldby kirke, død 1792 i Norring, Foldby sogn, begravet 9 apr 1792 i Foldby kirkegård. Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 10 jun 1774 i Foldby kirke.

117 Anne Nielsdatter, født 1749 i Norring, Foldby sogn, døbt 27 dec 1749 i Foldby kirke, død 11 sep 1824 i Norring, Foldby sogn, begravet 17 sep 1824 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Nielsen, gift 20 jun 1771 i Foldby kirke, født 1739 i Norring, Foldby sogn, død 1773 i Norring, Foldby sogn, begravet 4 jul 1773 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med (2) Jens Laursen, gift 10 jun 1774 i Foldby kirke, født 1744 i Foldby sogn, døbt 8 nov 1744 i Foldby kirke, død 1792 i Norring, Foldby sogn, begravet 9 apr 1792 på Foldby kirkegård.

Anne Nielsdatters børn med Niels Nielsen:

1: Niels Nielsen, også kendt som Niels Laursen, født 1771 i Norring, Foldby sogn, døbt 6 okt 1771 i Foldby kirke, død 9 maj 1838 i Norring, Foldby sogn, begravet 16 maj 1838 på Foldby kirkegård. Han blev gift med Helle Nielsdatter, gift 21 sep 1798 i Foldby kirke.

Anne Nielsdatters børn med Jens Laursen:

2: Niels Jensen, født 1774 i Norring, Foldby sogn, døbt 29 jan 1775 i Foldby kirke, død 1788 i Norring, Foldby sogn, begravet 13 apr 1788 på Foldby kirkegård.

3: Else Kirstine Jensdatter, født 1777 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 okt 1777 i Foldby kirke, død 7 jun 1854 i Foldby sogn, begravet 13 jun 1854 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med Søren Michelsen, også kendt som Søren Blach, gift 2 okt 1801 i Foldby kirke.

4: Karen Jensdatter, født 1779 i Norring, Foldby sogn, døbt 23 maj 1779 i Foldby kirke, død 1780 i Norring, Foldby sogn, begravet 23 mar 1780 på Foldby kirkegård.

5: Laurs Jensen, født 1780 i Norring, Foldby sogn, døbt 1 jan 1781 i Foldby kirke, død 16 nov 1850 i Norring, Foldby sogn, begravet 21 nov 1850 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (1) Anne Poulsdatter, gift 1 nov 1811 i Foldby kirke, født 1772 i Norring, Foldby sogn, døbt 10 maj 1772 i Foldby kirke, død 24 jun 1813 i Norring, Foldby sogn, begravet 1 jul 1813 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (2) Dorthe Rasmusdatter, gift 12 nov 1813 i Haldum kirke, født 12 dec 1793 i Haar, Haldum sogn, døbt 25 dec 1793 i Haldum kirke, død 9 apr 1817 i Norring, Foldby sogn, begravet 15 apr 1817 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (3) Edel Christensdatter, gift 15 aug 1817 i Haldum kirke, født 28 dec 1797 i Haar, Haldum sogn, døbt 28 jan 1798 i Haldum kirke, død 23 jan 1842 i Norring, Foldby sogn, begravet 1 feb 1842 på Foldby kirkegård.

6: Anne Jensdatter, født 1783 i Norring, Foldby sogn, døbt 23 mar 1783 i Foldby kirke. Hun blev gift med Laurs Jensen, gift 8 okt 1814 i Foldby kirke.

7: Karen Jensdatter, født 1787 i Norring, Foldby sogn, døbt 9 apr 1787 i Foldby kirke, død 1787 i Norring, Foldby sogn, begravet 22 apr 1787 i Foldby kirkegård.

8: Karen Jensdatter, født 1788 i Norring, Foldby sogn, døbt 12 maj 1788 i Foldby kirke, død 22 sep 1833 i Norring, Foldby sogn, begravet 29 sep 1833 i Foldby. Hun blev gift med Rasmus Poulsen, gift 1 nov 1811 i Foldby kirke.

9: Niels Jensen, født 1790 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 6 maj 1830 i Haar,  Haldum sogn, begravet 11 maj 1830 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Ane Christensdatter, gift 15 jul 1820 i Haldum kirke.


118 Christen Mogensen, født 1764 i Haar, Haldum sogn, døbt 23 apr 1764 i Haldum kirke, død 9 nov 1830 i Haar, Haldum sogn, begravet 17 nov 1830 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Kierstine Nielsdatter, gift 10 jun 1796 i Foldby kirke.

119 Kierstine Nielsdatter, født 1778 i Norring, Foldby sogn, døbt 8 jun 1778 i Foldby kirke, død 6 okt 1829 i Haar, Haldum sogn, begravet 14 okt 1829 på Haldum kirkegård.

Børn:

1: Edel Christensdatter, født 28 dec 1797 i Haar, Haldum sogn, døbt 28 jan 1798 i Haldum kirke, død 23 jan 1842 i Norring, Foldby sogn, begravet 1 feb 1842 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med Laurs Jensen, gift 15 aug 1817 i Haldum kirke

2: Ane Christensdatter, født 3 feb 1802 i Haar, Haldum sogn, døbt 16 mar 1802 i Haldum kirke, død 11 mar 1881 i Haar, Haldum sogn, begravet 18 mar 1881 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Jensen, gift 15 jul 1820 i Haldum kirke, født 1790 i Norring, Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 6 maj 1830 i Haar,  Haldum sogn, begravet 11 maj 1830 på Haldum kirkegård. Hun blev gift med (2) Rasmus Christensen, gift 22 okt 1830 i Haldum kirke, født 31 maj 1800 i Røgen sogn, døbt 29 jun 1800 i Røgen kirke, død 29 okt 1861 i Haar, Haldum sogn, begravet 6 nov 1861 på Haldum kirkegård.

3: Anne Marie Christensdatter, født 12 aug 1806 i Haar, Haldum sogn, døbt 28 sep 1806 i Haldum kirke, død 25 aug 1825 i Haar, Haldum sogn, begravet 30 aug 1825 på Haldum kirkegård.


120 Jeremias Nielsen, født 1717 i Voldby sogn, døbt 30 maj 1717 i Voldby kirke, død 1792 i Foldby sogn, begravet 23 mar 1792 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Laursdatter, gift 20 okt 1752 i Foldby kirke, født 1708 i Riis, Foldby sogn, døbt 10 jun 1708 i Foldby kirke, død 1775 i Foldby sogn, begravet 4 jan 1776 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (2) Margrethe Pedersdatter, gift 21 jun 1776 i Lading kirke, født 1742 i Skjoldelev, Lading sogn, døbt 27 dec 1742 i Lading kirke, død 1778 i Foldby sogn, begravet 18 dec 1778 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (3) Berthe Jensdatter, gift 18 jun 1779 i Borum kirke, født 1746 i Borum sogn, døbt 18 sep 1746 i Borum kirke, død 1780 i Foldby sogn, begravet 5 apr 1780 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (4) Anne Mortensdatter, gift 30 jun 1780 i Vitten kirke, født 1750 i Vitten sogn, døbt 1750 i Vitten kirke, død 10 jul 1824 i Foldby sogn, begravet 19 jul 1824 på Foldby kirkegård.

121 Margrethe Pedersdatter, født 1742 i Skjoldelev, Lading sogn, døbt 27 dec 1742 i Lading kirke, død 1778 i Foldby sogn, begravet 18 dec 1778 på Foldby kirkegård.

Jeremias Nielsens børn med Margrethe Pedersdatter:

1: Niels Jeremiassen, født 1777 i Foldby sogn, døbt 10 feb 1777 i Foldby kirke, død 8 okt 1831 i Foldby sogn, begravet 14 okt 1831 på Foldby kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter, født 1769 i Norring, Foldby sogn, døbt 15 okt 1769 i Foldby kirke. Han blev gift med (2) Inger Marie Nielsdatter, gift 3 sep 1819 i Haldum kirke, født 10 feb 1796 i Haldum sogn, døbt 13 mar 1796 i Haldum kirke, død 15 jun 1865 i Foldby sogn, begravet 23 jun 1865 på Foldby kirkegård.

Jeremias Nielsens barn med Anne Mortensdatter:

2: Laurs Jeremiassen, født 1781 i Foldby sogn, døbt 28 okt 1781 i Foldby kirke, død 29 jul 1860 i Lisbjerg sogn, begravet 3 aug 1860 på Lisbjerg kirkegård.  Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter, gift 26 nov 1819 i Lisbjerg kirke.

3: Hans Jeremiassen, født 1786 i Foldby sogn, døbt 3 dec 1786 i Foldby kirke, død 14 sep 1793 i Foldby sogn, begravet 22 sep 1793 på Foldby kirkegård.

4: Morten Jeremiassen, født 1790 i Foldby sogn, døbt 5 apr 1790 i Foldby kirke, død 1793 i Foldby sogn, begravet 1 sep 1793 på Foldby kirkegård.


122 Niels Pedersen, født 1758 i Haar, Haldum sogn, døbt 2 jul 1758 i Haldum kirke, død 19 jan 1835 i Haldum sogn, begravet 28 jan 1835 i Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter, gift 8 jan 1790 i Ødum kirke, født 1766 i Selling, Ødum sogn, døbt 19 maj 1766 i Ødum kirke, død 5 jul 1806 i Haldum sogn, begravet 11 jul 1806 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (2) Johanne Olesdatter, gift 22 aug 1806 i Hadsten kirke, født 1788 i Hadsten sogn, døbt 16 nov 1788 i Hadsten kirke, død 11 mar 1814 i Haldum sogn, begravet 18 mar 1814 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (3) Maren Jensdatter, gift 8 jul 1814 i Haldum kirke, født 1788 i Sandby, Haldum sogn, døbt 2 nov 1788 i Haldum kirke, død 4 aug 1866 i Haldum sogn, begravet 9 aug 1866 på Haldum kirkegård.

123 Anne Nielsdatter, født 1766 i Selling, Ødum sogn, døbt 19 maj 1766 i Ødum kirke, død 5 jul 1806 i Haldum sogn, begravet 11 jul 1806 på Haldum kirkegård.

Niels Pedersens børn med Anne Nielsdatter:

1: Inger Nielsdatter, født 1791 i Haldum sogn, døbt 22 apr 1791 i Haldum kirke, død 1791 i Haldum sogn, begravet 15 maj 1791 i Haldum kirkegård.

2: Peder Nielsen, født 1792 i Haldum sogn, døbt 3 jun 1792 i Haldum kirke, død 5 maj 1814 i Haldum sogn, begravet 13 maj 1814 i Haldum kirkegård.

3: Niels Nielsen, også kendt som Niels Nielsen Rytter, født 30 jan 1794 i Haldum sogn, døbt 9 feb 1794 i Haldum kirke. Han blev gift med Dorthe Ibsdatter, gift 17 jun 1824 i Foldby kirke.

4: Inger Marie Nielsdatter, født 10 feb 1796 i Haldum sogn, døbt 13 mar 1796 i Haldum kirke, død 15 jun 1865 i Foldby sogn, begravet 23 jun 1865 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Jeremiassen, gift 3 sep 1819 i Haldum kirke, født 1777 i Foldby sogn, døbt 10 feb 1777 i Foldby kirke, død 8 okt 1831 i Foldby sogn, begravet 14 okt 1831 på Foldby kirkegård. Hun blev gift med (2) Christen Pedersen, gift 19 jun 1832 i Foldby kirke, født 26 maj 1796 i Skjød sogn, døbt 26 jun 1796 i Skjød kirke, død 6 jul 1850 i Foldby sogn, begravet 13 jul 1850 på Foldby kirkegård.

5: Michel Nielsen, født 28 jan 1798 i Haldum sogn, døbt 18 feb 1798 i Haldum kirke, død 2 apr 1880 i Haar, Haldum sogn, begravet 9 apr 1880 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (1) Maren Thomasdatter, født 1 mar 1797 i Haar, Haldum sogn, døbt 26 mar 1797 i Haldum kirke, død 11 aug 1822 i Haar, Haldum sogn, begravet 14 aug 1822 på Haldum kirkegård.  Han blev gift med (2) Edel Thomasdatter, gift 16 sep 1825 i Haldum kirke, født 17 nov 1799 i Haar, Haldum sogn, døbt 15 dec 1799 i Haldum kirke, død 23 maj 1855 i Haar, Haldum sogn, begravet 30 maj 1855 på Haldum kirkegård.

6: Søren Nielsen, født 30 nov 1805 i Haldum sogn, døbt 20 jan 1806 i Haldum kirke, død 10 jun 1807 i Haldum sogn, begravet 14 jun 1807 på Haldum kirkegård.

Niels Pedersens børn med Johanne Olesdatter:

7: Ole Nielsen, født 24 dec 1807 i Haldum sogn, døbt 7 feb 1808 i Haldum kirke, død 3 jan 1863 i Haldum sogn, begravet 12 jan 1863 på Haldum kirkegård. Han blev gift med (1) Karen Mathiasdatter. Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter, gift 29 mar 1836 i Hadsten kirke, født 31 jul 1810 i Hadsten sogn, døbt 23 sep 1810 i Hadsten kirke, død 23 jul 1865 i Haldum sogn, begravet 29 jul 1865 på Haldum kirkegård.

8: Søren Nielsen, født 28 apr 1809 i Haldum sogn, døbt 28 maj 1809 i Haldum kirke, død 28 dec 1883 i Trust, Tvilum sogn, begravet 3 jan 1884 på Voel kirkegård. Han blev gift med Bodil Jensdatter, gift 12 jul 1835 i Haldum kirke.

9: Rasmus Nielsen, født 19 aug 1811 i Haldum sogn, døbt 15 sep 1811 i Haldum kirke. Han blev gift med Ane Marie Christensdatter, gift 26 feb 1850 i Foldby kirke.

10: Christen Nielsen, født 5 apr 1813 i Haldum sogn, døbt 5 apr 1813, død 8 apr 1813 i Haldum sogn, begravet 19 apr 1813 på Haldum kirkegård.

Niels Pedersens børn af Maren Jensdatter:

11: Ane Johanne Nielsdatter, født 2 jun 1815 i Haldum sogn, døbt 9 jul 1815 i Haldum kirke. Hun blev gift med Frederik Ferdinand Just, gift 8 jan 1849 i Haldum kirke.

12: Ane Marie Nielsdatter, født 13 dec 1817 i Haldum sogn, døbt 15 feb 1818 i Haldum kirke. Hun blev gift med Peder Nielsen, gift 26 apr 1842 i Årslev kirke.

13: Inger Marie Nielsdatter, født 11 feb 1820 i Haldum sogn, døbt 30 mar 1820 i Haldum kirke.

14: Peder Nielsen, født 8 okt 1822 i Haldum sogn, døbt 10 nov 1822 i Haldum kirke.  Han blev gift med Ane Kirstine Jensdatter, gift 1 maj 1859 i Foldby kirke.

15: Jens Nielsen, født 7 mar 1825 i Haldum sogn, døbt 29 maj 1825 i Haldum kirke, død 14 apr 1826 i Haldum sogn, begravet 21 apr 1826 på Haldum kirkegård.

16: Rasmus Nielsen, født 1 mar 1827 i Haldum sogn, døbt 9 jun 1827 i Haldum kirke.


124 Christen Rasmussen, født 1777 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 dec 1777 i Haldum kirke, død 13 jul 1841 i Ølst sogn, begravet 19 jul 1841 på Ølst kirkegård.  Han fik barn uden for ægteskab med (1) Karen Nielsdatter, født 1776 i Røgen sogn, døbt 27 maj 1776 i Røgen kirke, død 29 apr 1853 i Gullev sogn, begravet 6 maj 1853 på Gullev kirkegård. Han blev gift med Kirsten Laursdatter, gift 30 apr 1805 i Vissing kirke, født 1784 i Vissing sogn, døbt 19 sep 1784 i Vissing kirke, død 31 okt 1845 i Ølst sogn, begravet 7 nov 1845 på Ølst kirkegård.

125 Karen Nielsdatter, født 1776 i Røgen sogn, døbt 27 maj 1776 i Røgen kirke, død 29 apr 1853 i Gullev sogn, begravet 6 maj 1853 på Gullev kirkegård. Hun fik barn uden ægteskab med Christen Rasmussen, født 1777 i Sandby, Haldum sogn, døbt 14 dec 1777 i Haldum kirke, død 13 jul 1841 i Ølst sogn, begravet 19 jul 1841 på Ølst kirkegård.  Hun fik også barn uden ægteskab med Jens Lassen, født 9 nov 1776 i Udbyneder sogn, død 23 jan 1837 i Toustrup, Dallerup sogn, begravet 30 jan 1837 på Dallerup kirkegård. Hun blev gift med Laurs Mortensen, født 1786 i Fiskbæk sogn, døbt 28 maj 1786 i Fiskbæk kirke, død 10 apr 1851 i Sahl sogn, begravet 19 apr 1851 på Sahl kirkegård.

Christen Rasmussens barn med Karen Nielsdatter:

1: Rasmus Christensen, født 31 maj 1800 i Røgen sogn, døbt 29 jun 1800 i Røgen kirke, død 29 okt 1861 i Haar, Haldum sogn, begravet 6 nov 1861 på Haldum kirkegård. Han blev gift med Ane Christensdatter, gift 22 okt 1830 i Haldum kirke.

Christen Rasmussens børn med Kirsten Laursdatter:

2: Rasmus Christensen, født 21 mar 1809 i Ølst sogn, døbt 22 maj 1809 i Ølst kirke. Han blev gift med Ane Margrethe Ladsdatter, gift 14 sep 1852 i Årslev kirke.

3: Marianne Christensdatter, født 14 jan 1813 i Ølst sogn, døbt 7 mar 1813 i Ølst kirke. Hun blev gift med Niels Peter Knudsen, gift 17 jan 1849 i Ølst kirke.

4: Laurs Christensen, født 5 mar 1815 i Ølst sogn, døbt 7 maj 1815 i Ølst kirke, død 12 maj 1880 i Hvalløse, Voldum sogn, begravet 18 maj 1880 på Rud kirkegård. Han blev gift med Bodil Marie Jensen, gift 25 jan 1853 i Rud kirke.

Karen Nielsdatter barn med Jens Lassen:

2: Dorthe Jensdatter, født 20 sep 1805 i Røgen sogn, døbt 20 okt 1805 i Røgen kirke. Hun blev gift med Søren Andersen, gift 6 okt 1832 i Sahl kirke.

Karen Nielsdatters børn med Laurs Mortensen:

3: Morten Laursen, født 3 sep 1810 i Sahl sogn, døbt 5 okt 1810 i Sahl kirke. Han blev gift med Maren Sørensdatter, gift 25 jun 1841 i Sahl kirke.

4: Antonet Johanne Marie Laursdatter, født 21 sep 1811 i Sahl sogn, døbt 3 nov 1811 i Sahl kirke.

5: Gjertrud Johanne Laursdatter, født 10 feb 1814 i Sahl sogn, døbt 11 feb 1814, død 10 jun 1866 i Hesselbjerg, Gerning sogn, begravet 16 jun 1866 på Gerning kirkegård. Hun blev gift med (1) Søren Nielsen, gift 2 nov 1838 i Sahl kirke, født 1815 i Hesselberg, Gerning sogn, død 10 jun 1851 i Hesselberg, Gerning sogn, begravet 18 jun 1851 på Gerning kirkegård. Hun blev gift med (2) Michel Sørensen, gift 4 nov 1851 i Gerning kirke, født 1821 i Vellev sogn.

6: Niels Laursen, født 14 nov 1815 i Sahl sogn, døbt 15 nov 1815, død 14 nov 1846 i Sahl sogn, begravet 25 nov 1846 på Sahl kirkegård. Han blev gift med Ane Marie Andersdatter, gift 9 jul 1844 i Sahl kirke.

7: Søren Laursen, født 24 okt 1817 i Sahl sogn, døbt 25 okt 1817.

8: Hans Peter Laursen, født 21 feb 1820 i Sahl sogn, døbt 22 feb 1820. Han blev gift med Ane Marie Andersdatter, gift 1 jul 1848 i Sahl kirke.

 


 

 

 

 

Sidst ændret: 06. August 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login