Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Borum Sogn

 

Borum består af lokaliteterne: Borum, Borum Mølle og Borum kro

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

161, 14 februar 1729, Borum Priviligerede krohus

163, 28 marts 1729

164, 20 juni 1729

Peder Nielsen Brandt, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Marianne Pedersdatter, 6 ½ år

Enkens formodede fæstemand Jens Andersen Tilst

Formynder for barnet Peder Rasmussen Fregerslev af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

305, 25 juni 1732, Borum Mølle

313, 26 september 1732

Niels Enevoldsen, død

Maren Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Envold Nielsen, 20 år

Anne Nielsdatter, 18 år

Johanne Nielsdatter, 12 år

Mads Nielsen, 12 år

Maren Nielsdatter, 10 år

Jens Nielsen, 8 år

Karen Nielsdatter, 5 år

Lavværge, Niels Jensen i Terp Mølle. Farbror Jesper Envoldsen i Røde Mølle var formynder. Et langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

410, 27 august 1725, Borum

Løjtnant Johan Friderich Steffens

Hans broder Andreas Mathias Steffens og husholderske Christence Lauridsdatter

Langt og svært skifte, ikke andre arvinger nævnt, boet insolvent

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

430, 7 juli 1734, Borum

Anne Nielsdatter, død

Jens Sørensen Hvas, enke og hyrde

Deres barn:

Anders Jensen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

442, 12 januar 1735, Borum

Peder Olesen, død

Inger Christensdatter, enke

Fællesbørn:

Ole Pedersen i Terp

Christen Pedersen i Brendstrup

Rasmus Pedersen i Borum

Maren Pedersdatter

Anne Pedersdatter ~ Niels Christensen Nør Galten

Mette Pedersdatter ~ Christen Mortensen i Hørslev

Margrethe Pedersdatter ~ Peder Michelsen i Fajstrup

Ellen Pedersdatter i Siøballe

Afødes søster Karen Olufsdatter ~ Hans Danielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

448, 31 januar 1735, Borum

Kontrakt mellem Morten Nielsen Pelsen og hans svoger Rasmus Sørensen Pelsen om afståelse af fæste til Rasmus Sørensen Pelsen, Rasmus Sørensen Pelsens fader Søren Nielsen Pelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

476, 27 maj 1735, Borum

Maren Jensdatter, død

Jens Laursen, enkemand

Fællesbørn:

Maren Jensdatter, 14 år

Johanne Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

139, 14 december 1742, Borum

Søren Nielsen Smed, død

Anne Nielsdatter, enkemand

Fællesbørn:

Anders Sørensen i Norring

Maren Sørensdatter, 26 år

Maren Sørensdatter, 20 år

Lavværge Peder Jespersen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

142, 13 december 1742, Borum

Anne Rasmusdatter, død

Peder Erichsen, enkemand, selvejerbonde

Ingen børn, hendes arvinger:

Helbroder Søren Rasmussen

Helsøster Giertrud Rasmusdatter ~ Olle Pedersen i Terp

Helsøster Maren Rasmusdatter ~ Peder Lauridsen? i Taastrup, død

hendes børn: Laurs Pedersen, 17 år og Rasmus Pedersen, 14 år.

Halvbroder Jens Rasmussen af Lillering

Halvsøster Anne Rasmusdatter ~ Jens Jensen i Harlev

Dorthe Rasmusdatter ~ Niels Thomassen i Stjær

Kirsten Rasmusdatter i Lillering hos broderen

Mette Rasmusdatter i Lillering hos broderen

Det fremgår af skiftet at Peder Erichsen tidligere havde været gift med Anne Rasmusdatter og i dette ægteskab var der en datter Anne Pedersdatter ~ Søren Michelsen evt. Nielsen af Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

145, 25 januar 1743, Borum

Thomas Sørensen, død

Maren Jespersdatter, enke

Fællesbørn:

Kirsten Thomasdatter ~ Simon Hansen i Javngyde

Jesper Thomassen, 30 år

Rasmus Thomassen, 21 år

Ole Thomassen, 16 år

Anne Thomasdatter, 24 år

Kirsten Thomasdatter, 12 år

Lavværge Jens Andersen Tilst af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

184, 19 december 1744, Borum

Zidsel Tyrresdatter, død

Rasmus Olesen, enkemand

Fællesbørn:

Anne Kirsten Rasmusdatter, 12 år

Margrethe Rasmusdatter, 8 år

Morbroder, Peder Tyrresen af Århus

Farbroder Peder Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

208, 18 januar 1746, Borum

Rasmus Olesen, selvejerbonde, død

Ellen Hansdatter, enke

Hans børn af forrige ægteskab:

Kirsten Rasmusdatter, 13 år

Margrethe Rasmusdatter, 9 år

Enkens broder, Ole Hansen i Borum var lavværge, morbroder Peder Tyrresen, køb- og handelsmand i Århus var formynder, farbroder Peder Olesen tidliger forpagter ved Lyngballegaard, men nu et sted i Salling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

253, 10 januar 1748, Borum

Rasmus Sørensen Pelsen, død

Karen Madsdatter, enke

Fællesbørn:

Niels Rasmussen, 4 år

Anne Rasmusdatter, 2 år

Lavværge Peder Jespersen, Borum, morbroder Jens Madsen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

282, 25 juni 1749, Borum

Maren Sørensen, død

Peder Christensen, enkemand

Fællesbørn:

Christen Pedersen, 2 år

Maren Pedersdatter, 4 ½ år

Næsteslægt på mødrene side Poul Pedersen Smed af Borum var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

290, 17 november 1749, Borum

Jens Sørensen, hyrde, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Søren Jensen, 15 år

Anders Jensen, 6 år

Birgitte Jensdatter, 11 år

Maren Jensdatter, 2 ½ år

Kirsten Jensdatter, 3/4 år

Lavværge Peder Sørensen af Borum, formynder for de 2 ældste var Jørgen Pedersen, børnenes morbroder, for de mindste Peder Jensen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

313, 4 december 1750, Borum

Anna ?????????, død

Hans Andersen eller Pedersen, enkemand

Der var ikke børn. Arving var hendes halvsøster Birthe ~ i Århus. Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

350, 22 Januar 1752, Borum

Karen Madsdatter, død

Jens Madsen, enkemand

Børn af 1. ægteskab:

Niels Rasmussen, 8 år

Rasmusdatter, 6 år

Deres barn:

Zidsel Jensdatter, 3 år

Morbroder Jens Madsen af Skivholme var formynder for de 2 ældste børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

353, 29 marts 1752, Borum

Jesper Thomassen, død

Mette Pedersdatter, enke

Fællesbarn:

Thomas Jespersen, ½ år

Farbrødre Rasmus Thomassen og Ole Thomassen begge af Borum

Frands Christensen af Truue? var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

368, 29 november 1752, Borum

Niels Christensen, død

Johanne Jensdatter, enke

Ingen børn. Arvinger: Hans søskende:

Broder Peder Christensen i Borum

broder Poul Christensen i Borum

Johanne Christensdatter ~ i Sabro

Maren Christensdatter

Anne Christensdatter

Kirsten Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

431, 2. december 1754, Borum

Anne Jensdatter, død

Niels Pedersen Kande, enkemand

Fællesbørn:

Peder Nielsen, 21 år

Jens Nielsen, 18 år

Hans Nielsen, 15 år

Søren Nielsen, 10 år

Christen Nielsen, 7 år

Morbroder Jens Jensen Kande, Borum var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

469, 21 februar 1757, Borum

Peder Jespersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Fællesbørn:

Rasmus Pedersen, 30 år

Niels Pedersen, 27 år

Peder Pedersen, 25 år

Erich Pedersen, 21 år

Søren Pedersen, 13 år

Maren Pedersdatter, 23 år ~ Jens Madsen i Borum

Kirsten Pedersdatter, 19 år, ugift

Lavværge Peder Nielsen Borum fra Årslev

Farbroder Olle Jespersen af Quottrup til stede som formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

488, 24 Oktober 1757, Borum

Johanne Nielsdatter, død

Rasmus Houlberg, enkemand

Fællesbørn:

Thomas Rasmussen, 6 år

Maren Rasmusdatter, 4 år

Karen Rasmusdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

499, 1 juli 1758, Borum

Mette Pedersdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Børn:

1.  ægteskab:

Thomas Jespersen, 7 år

2.  ægteskab

Jesper Rasmussen, 2 ½ år

Peder Rasmussen, 1 ½ år

Kirsten Rasmussen, 5 år

Faderbroder Ole Thomassen var formynder for hendes ældste søn af 1 ægteskab

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

5, 12 februar 1760, Borum

Rasmus Pedersen, død

Karen Nielsdatter, enke

Hans børn:

Jesper Rasmussen, 5 år

Peder Rasmussen, 3 år

Kirsten Rasmusdatter, 7 år

Lavværge Søren Nielsen af Labing

På enkens stedbørns vegne, deres formynder Niels Pedersen af Borum, morbroder Søren Pedersen af Gieding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

10, 12 marts 1760, Borum

Anne Thomasdatter, død

Søren Pedersen Urby

Fællesbarn:

Thomas Sørensen, 2 år

Søren Pedersen havde en søn af tidligere ægteskab, Peder Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

11, 16 april 1760, Borum

Christen Nielsen Smed, død

Maren Axelsdatter, enke

Fællesbørn:

Jens Christensen, 8 år

Johan Christensen, 4 år

Auguste Christensdatter, 12 år

Kirsten Christensdatter, 9 år

Maren Christensdatter, 1 år

Lavværge Peder Pedersen, Borum, morbroder Palle Axelsen fra Constantinsborg Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

12, 21 maj 1760, Borum

Jacob Simonsen, skovfoged, død

Catrina Walthersdatter, enke

Deres 2 piger:

Ældste datter ~ Niels Andersen i Framlev

Karen Jacobsdatter, mødt ved enkens broder Jørgen Walthersen af Tilst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

82, 28 februar 1763, Borum

Jens Kande, død

Mette Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Christen Jensen, 9 år

Jens Jensen, 5 år

Jacob Jensen, ¾ r

Birthe Jensdatter, 16 år

Anne Jensdatter, 13 år

Johanne Jensdatter, 3 år

Formynder Niels Pedersen Kande af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

88, 22 december 1762, Borum

Jens Thrue, død 13. december 1762

Kirsten Jensdatter, enke, død 21. december 1762

Børn:

Anne Jensdatter

Maren Jensdatter

Jens Jensen

Kirsten Jensdatter Thrue, halvsøster til de 3 andre

Hun var først gift med Jens Sørensen, død ca 1757

Anne Jensdatter angaves at skulle giftes med Peder Nielsen som fæster stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

99, 9 maj 1763, Borum Mølle

Peder Pedersen Møller, død

Anne Kirstine Rasmusdatter, enke

Fællesbarn:

Mette Marie Pedersdatter, 1 år

Enkens stedfader, Peder Pedersen var lavværge, den salige mands broder Jørgen Pedersen fra Hans Majestæts Gods under Skanderborg Rytterdistrikt, Framlev sogn, Labing by var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

115, 5 januar 1764, Borum

Kirsten Pedersdatter, død

Thomas Elev, enkemand og selvejerbonde

Fællesbørn:

1) Peder Thomassen

2)  Appelone Thomasdatter ~ Anders Knudsen i Galten, han død

3)  Maren Thomasdatter ~ Anders Pedersen på Kalkegaard på Kongens gods i Laasby sogn, han død

4)  Anna Thomasdatter, 23 år, ugift

5)  Kirsten Thomasdatter, ugift

Konens helbroder Rasmus Fregerslev var til stede på de 2 ugifte døtres vegne.

Appelone Thomasdatter ved lavværge Niels Jensen i Galten

Maren Thomasdatter med lavværge Anders Rasmusen fra Kalkegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

125, 7 April 1764, Borum

Karen Jacobsdatter, død

Søren Lassen, enkemand

Barn:

Anne Cathrine Sørensdatter, 5 uger gl

Afdødes moder var Cathrine Waltersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

154, 7 december 1764, Borum

Søren Lassen, død

Ingen livsarvinger.

Arvinger:

1)  hans moder Anne Sørensdatter i Foldby

2)  broder Anders Lassen i Voldby

3)  Maren Lasdatter, der har ophold hos afdødes moder

På moderen vegne var til stede hendes halvbroder Christen Sørensen i Foldby, Jørgen Pallesen var til stede for Maren Lasdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

164, 16 december 1764, Borum

Maren Jensdatter Søndergaard, død

Jens Andersen Tilst, enkemand

Ingen livsarvinger.

Hendes arvinger:

En søster Kirsten Jensdatter (Siverts), i Århus

halvbroder, Niels Rasmussen Søndergaard, degn i Woer med sønnen Christen Nielsen Søndergaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

172, 16 september 1766, Borum

Ole Hansen, død

Maren Sørensdatter, enke

Fællesbarn:

Søren Olesen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

173, 9 januar 1767, Borum

Kirsten Rasmusdatter, død

Søren Pedersen Urby, enkemand

Hendes arvinger:

Søren Rasmussen, tjener Jens Graugaard i Voldby

Christoffer Rasmussen, tjener Peder Jensen i Borum

Maren Rasmusdatter, tjener Jens Madsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

173, 9 januar 1767, Borum

Birthe Jensdatter, død

Rasmus Laursen, enkemand

Barn:

Maren Rasmusdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

179, 11 Juli 1767, Borum

Niels Pedersen Fogh, død

Helle Andersdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Nielsen, 18 år

Søren Nielsen 12 år

Niels Nielsen, 6 år

Lavværge Peder Nielsen af Borum

Morbroder Simon Andersen af Hørslev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

197, 30 marts 1768, Borum

Anne Pedersdatter, død

Niels Madsen, enkemand

Hendes arvinger:

Moderen Mette Nielsdatter ~ Peder Nielsen, boelsmand i True

broder Peder Pedersen i True

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

197, 30 marts 1768, Borum

Jens Jensen, 17 år død, og hans halvsøster Kirsten Jensdatter, 9 år, død

Deres arvinger:

Jens Jensens heelsøster og altså halvsøster til Kirsten Jensdatter

1) Anne Jensdatter ~ Peder Pedersen True i Borum

2) Søster Maren Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

278, 1 juni 1770, Borum

Else Knudsdatter, død, inderstepige

Hendes arvinger:

Fader Knud Laursens side:

1)  Broder Peder Laursen, død

1a) Johanne Pedersdatter ~ Poul Nielsen i Borum

2)  Maren Laursdatter ~ Rasmus Naurup i Yderup, død

2a) Jocum Rasmussen i Peder Jensens hus i Borum

2b) Rasmus Rasmussen

2c) Anne Rasmusdatter ~ Niels Fisker hos Niels Pedersen i Årslev

2d) Zidsel Rasmusdatter hos svogeren i Årslev

På moderen Johanne Jensdatters side:

1)  Broder Søren Jensen i Farre, død

1a) Christen Sørensen, gårdmand i Farre

1b) Thomas Sørensen

1c) Else Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Farre, opholdsmand

1d) Kirsten Sørensdatter, tjener Peder Haugaard i Farre

2)  Broder Niels Jensen, død

2a) Jens Nielsen i Framlev

3)  Edel Jensdatter ~ Rasmus Monsen i Terp, død

3a) Mogens Rasmussen, tjener Mogens Pedersen i Terp

3b) Else Rasmusdatter ~ Mogens Pedersen i Terp

4)  Anne Jensdatter ~ Jens Balle i Labbing, død

4a) Rasmus Balle i Lillering, død

4aa) Jens Rasmussen tjener i Årslev

4ab) Stine Rasmusdatter i Terp

5)  Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Terp

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

316, 1 november 1770, Borum

Anne Laursdatter, død

Afdødes arvinger:

Erich Mogensen i Yderup

Jens Jensen i Lillering

Bendt Jensen i Lyngbye

Rasmus Madsen i Hørslevgaard

Jens Christensen i Harlev

Jesper Nielsen i Granslev

Slægtsforholdet til afdøde ikke nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

342, 8 oktober 1772, Borum

Michel Christensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Ingen børn, hans arvinger:

1)  halvsøster Anne, hvis faders navn ikke vides, slegfredbarn

2)  halvsøster Zidsel, hvis faders navn ikke vides, slegfredbarn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

400, 17 marts 1774, Borum

Peder Jensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn:

Niels Pedersen i Framlev

Jens Pedersen i Skjoldelev

Rasmus Pedersen hos moderen

Karen Pedersdatter ~ Søren Rasmussen på Bidstrup Gods i Pannerup

Anne Pedersdatter ~ Jørgen Rasmussen i Norring Mølle

Kirsten Pedersdatter ~ Søren Olesen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

565, 4 marts 1778, Borum

Karen Jensdatter, død

Hendes børn:

Mads Jensen, 46 år, spækhøker i København

Anne Jensdatter ~ Mads Jensen Hald, brændevinsmand i København

Helle Jensdatter, død

hun havde 4 børn:

Christen Christensen, tjener justitsråd Teiglmand på Ristrup

Else Christensdatter, 36 år (måske 26 år)

Maren Christensdatter, 23 år

Anne Christensdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

571, 2 februar 1779, Borum

Niels Christoffersen, død, ungkarl

Hans arvinger:

1)  broder Hans Christoffersen Hald i Ulk på Boller Gods

2)  broder Michel Christoffersen Hald i Stavnholt på Palsgaards Gods

3)  søster Ane Kirstine Christoffersdatter tjener i Horsens ~ Niels Pedersen ?

4)  halvsøster Karen Christoffersdatter, enke efter Hans Laursen i Bierre, Boller Gods 5)  halvsøster Anne Christoffersdatter, ugift tjener Rasmus Sørensen i Ravnsholdt på Boller Gods

Se også side 626

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

608, 2 December 1780, Borum

Karen Nielsdatter, død

Niels Jensen Holm, enkemand

Arvinger:

Søster Anne Nielsdatter i København

Søster Johanne Nielsdatter ~ Ole Christoffersen i Sielle

Søster Idel Nielsdatter, ugift, tjener Peder Pedersen i Borum

Maren Nielsdatter i København, ugift

Ellen - et slegfredbarn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

638, 29 Maj 1781, Borum

Maren Christensdatter, død

1.  ægtemand Peder Jensen, børn:

Christance Pedersdatter, 46 år ~ Christen Jensen i Årslev

Johanne Pedersdatter, ugift, 33 år, tjener Peder ? i Kasted

2.  ægtemand Morten Mortensen, bøn:

Anne Mortensdatter, 32 år

Christiane Mortensdatter, 26 år ~ Laurs Jensen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

652 5 januar 1782, Borum

Johanne Pedersdatter, død

Poul Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Poulsen, 25 år

Peder Poulsen, 23 år, tjener Søren Laursen i Hjortshøj

Jeremias Poulsen, 14 år

Anders Poulsen, 8 år

Ellen Poulsdatter, 18 år

Jeremias Nielsen i Foldby er værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

654, 5 Juni 1782, Borum

Anna Nielsdatter, død

Peder Sørensen Hvas, enkemand

Arvinger:

1) Broder Søren Nielsen i Iller på Allinggaards Gods

2) Christen Nielsen ~ Grønborg, død

2a) datter 17 år

3) Kirsten Nielsdatter, enke i Iller på Allinggaards Gods

4) Maren Nielsdatter ~ i Rohde på Allinggaards Gods, død

4a) Anders Nyegaard, 46 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

655, 5 Januar 1782, Borum

Laurs Jensen, død

Christiane Mortensdatter, enke

Fællesbørn:

Laurs Laursen, 14 dage

Maren Laursdatter, 2 år

Lavværge var Morten Mortensen, hendes fader af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

667, 7 marts 1782, Borum

Peder Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Pedersen, 3 år

Peder Pedersen, 14 dage

Moderens fader Jens Madsen af Borum var formynder

Lavværge var Peder True

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

718, 16 Juli 1779, Borum

Thomas Pedersen, død

August Christensdatter, enke, tjener Christen Ladefoged i Århus

Arvinger:

1)  Broder Henrik Pedersen i Nørlund

2)  Halvsøster Kirsten Pedersdatter ~ Mads Skrædder i Århus

3)  Søsterdatter Johanne Madsdatter,12 år, tjener smeden i Sabro

Formynder for den umyndige pige, hendes halvbroder Rasmus Madsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

742, 7 november 1783, Borum

Peder Nielsen, død

Birgitte Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 25 år, gift og boende i Hørslevgaard

Niels Pedersen, 22 år

Peder Pedersen, 15 år

Jens Pedersen, 13 år

Anne Pedersdatter, 19 år

Antagen lavværge Peder Hillersfeldt fra Gammelgaard

Afdødes faders søster mand, Peder Laursen ag Hjortshøj, Søren Pedersen fra Mundelstrup var brodersøn af afdøde Peder Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

758, 3 marts 1784, Borum

Kvittering

Peder Nielsen og Søren Nielsen kvitterer for arv modtaget fra deres stedfader Peder Fogh i Borum arv efter deres sal broder Niels Nielsen ved skiftet 11 juli 1767 efter deres fader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

767, 13 marts 1783, Borum

Niels Jensen Holm, død

Arvinger var søskendebørn:

1)  Rasmus Mortensen i Woergaard

2)  Søren Mortensen, død

2a) Morten Sørensen i Woergaard

2b) Maren Sørensdatter i Framlev

3)  Ingeborg Mortensdatter, død

3a) Anders Rasmussen i Lading

3b) Jens Rasmussen, do

3c) Søren Rasmussen, do

4)  Anna Mortensdatter, død

4a) Søren Rasmussen i Borum

4b) Laus Rasmussen i Borum

4c) Zidsel Rasmusdatter i Skanderborg ~ Niels Michelsen

4d) Anne Rasmusdatter

4e) Barbera Rasmusdatter

5)  Johanne Mortensdatter, død

5a) Rasmus Andersen i Århus

5b) Anders Andersen i København

5c) Johanne Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

780, 24 juli 1784, Borum

Rasmus Laursen, død

Barbara Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 7 år

Laurs Rasmussen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

797, 3 marts 1784, Borum

Kvittering fra Peder Nielsen og Søren Nielsen på modtaget arv fra stedfaderen Peder Fog vedrørende deres sal. Broder Niels Nielsens tilfaldende arv efter deres fader iht skifte 11 juli 1767

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

849, 2 oktober 1783, Borum

Kirsten Jensdatter, død

Peder Poulsen, enkemand

Deres barn:

Poul Pedersen, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

864, 30 august 1786, Borum Mølle

Anne Kirstine Rasmusdatter, død

Jens Nielsen Møller, enkemand

Hendes arvinger:

1.  ægteskab med Peder Pedersen:

Mette Marie Pedersdatter, 24 ½ år, formynder Jens Jørgensen

2.  ægteskab med Jens Nielsen Møller

Peder Jensen, 22 år

Zidsel Jensdatter, 17 år

Mette Jensdatter, 12 år

Mosters (afdødes) mand Hans Rasmussen i Schiørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

871, 17 oktober 1786, Borum

Anne Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

1 helbroder Jens Nielsen af Borum

1 helbroder Niels Nielsen i Fajstrup

1 helbroder Michel Nielsen i Terp

1 halvbroder Christen Nielsen i København, hvilken sidste gav afkald ved erklæring af 8. Juli 1786

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

899, 28 august 1787, Borum

Nærværende Niels Mortensens hustru, Maren Rasmusdatter, døde her i Borum by 1778 i stor fattigdom og uselhed, saa at der efter hende ikke var det mindste at arve, dødsfaldet var ikke heller den daværende forvalter ubekendt, men som stervboen fandtes saa fattig blev der ej holdt nogen ordentlig skifte, at tilstanden efter hende var saa ringe bevidner Rasmus Pedersen i hvis hus hun døde og lægsmanden Søren Elev. Endvidere kan og meldes at efter hende aldeles ingen arvinger af hvad navn nævnes kendes som jeg kan bevidne.

Borum Præstegaard 28. August 1787, N Wormslev, Til Vitterlighed R Pedersen og S P Elev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

920, 6 august 1788, Borum

Johanne Christensdatter, død

Ole Pedersens enke

Arvinger:

1)  søster Anne Christensdatter

2)  broder Peder Christensen, som er død og har efterladt sig 5 børn

3)  Poul Christensen, som er død og har efterladt sig 3 børn

4)  Kirsten Christensdatter, som er død og har efterladt sig 2 børn

Der var intet at arve, afdøde havde boet hos Christen Pedersen i Borum i 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

940, 20 marts 1789, Borum

Anne Pedersdatter, død

Peder Simonsen Fogh, enkemand

Deres børn:

Peder Pedersen, 13 år

Et søskendebarn til afdøde ~ Søren Andersen i Sielle, selvejergårdmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

943, 6 August 1788, Borum

Anne Jensdatter, død, indsidderkvinde

Ingen vidste hvor hun var født, ingen arvinger fundet, da ingen midler.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

946, 8 juni 1789, Borum

Peder Pedersen True, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 10 år

Maren Pedersdatter, 19 år

Anne Pedersdatter, 7 år

Stine Pedersdatter, 24 ~ Rasmus i True

Ny ægtefælle Morten Sørensen ?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

64, 4. november 1790, Borum

Anne Margrethe Christensdatter, død

Jens Pedersen Hvas, enkemand

Deres børn:

Berthe Jensdatter, 10 år

Mette Jensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

66, 4. november 1790, Borum

69, 3. Februar 1790

Kirsten Andersdatter, død

Anders Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Andersen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

75, 24 maj 1791, Borum

Anne Jensdatter, død

Morten Sørensen, enke, selvejergårdmand

Hendes børn:

Kirstine Pedersdatter, 26 år ~ Jens Rasmussen i True

Maren Pedersdatter, 21 år

Anne Pedersdatter, 9 år

Jens Pedersen, 12 år

Farbrødre Niels Pedersen og Søren Pedersen begge af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

86, 8. august 1791, Borum

Anne Pedersdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Ingen børn.

Hendes arvinger:

Broder Niels Pedersen, 24 år

Søster Helle Pedersdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

99, 23. september 1791, Borum

Johanne Jensdatter, død

Mads Pedersen, enkemand

Deres børn:

Niels Madsen, smed i Skivholme

Jens Madsen, husmand i Borum

Peder Madsen i Skovby

Marianne Madsdatter ~ Jens Hvass i Borum

Anne Margrethe Madsdatter, 21 år hos faderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

154, 30. September 1792, Borum

Anders Nielsen, død

Anne Marie Pedersdatter, enke

Hans børn:

Niels Andersen, 9 år

Kirsten Andersdatter, 1 år

Født formynder Erich Pedersen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

177, 28. Februar 1793, Borum

Ellen Pedersdatter, død

Søren Pedersen Hudkiær, enkemand

Deres børn:

Peder Sørensen, 9 år

Peder Sørensen, 3 år

Morbrødre Poul Sørensen af Outrup og Søren Elev af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

215, 17. Marts 1794, Borum

223, 25. April 1794

227, 4. April 1794

Peder Thomassen Elev, død

Karen Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

Anne Thomasdatter ~ Søren Elev i Borum

Maren Thomasdatter ~ Laurs Danielsen i Skibby

Appelone Thomasdatter ~ Ole Rasmussen i Galten sogn, selvejergårdmand

Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Christensen i Haxholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

225, 26. April 1794, Borum

Kirsten Mogensdatter, død

Niels Mortensen, enkemand

Ingen børn

Hendes søskende arver:

Anna Mogensdatter, afg. Søren Hvasses enke i Borum

Brodersøn Jens Pedersen Hvas, myndig og husmand i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

315, 19. Januar 1797, Borum

Anna Sørensdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Sørensen, 1 år

Barnets oldefader Søren Thorsen i Framlev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

321, 20. Januar 1797, Borum

334, 3. Juli 1797

362, 5. August 1798 (G 341-381 A 8/16)

Dorthe Jensdatter, død

Peder Simonsen Fogh, enkemand

Deres børn:

Anna Margrethe Pedersdatter, 3 år

Formynder var barnets mosters mand Jesper Nielsen i Herskind

Niels Simonsen af Skovby var farbroder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

368, 14. november 1798, Borum

Maren Nielsdatter, død

Niels Sørensen, fæstehusmand, enke

Afdødes søskende:

Niels Nielsen, husmand i Foldby

Mette Nielsdatter ~ Rasmus Sørensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

369, 23. november 1798, Borum

Rasmus Mortensen, død

Anne Kirstine Sørensdatter, enke

Børn:

Ane Margrethe Rasmusdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

383, 5. december 1799, Borum

Laurs Adamsen, skovfoged, død

Maren Nielsdatter, enke

Arvingerne som var den afdødes søskendebørn:

1) farbroder Zacharias Zachariassens børn:

1a) søn Laurs Zachariassen, gårdmand i Norring

1b) søn Adam Zachariassen, gårdmand i Lading

2)  fadersøster Giertrud Zachariasdatter ~ Christen Troelsen i Hummeluhr

2a) Zacharias Christensen i Hummeluhr, død

2aa) Zacharias Zachariassen Haalbølle ved Husum, myndig

2ab) Giertrud Zachariasdatter ~ væver Mogens Pedersen i Lisbjerg

2b) Johanne Christensdatter, enke efter Anders Knudsen i Skjoldelev

2c) Ane Christensdatter i Faarup by, Ristrup Gods, enke efter Frands Gartner ved Ristrup

3) modersøster Mette Laursdatter ~ Søren Nielsen i Foldby, men død

3a) søn Niels Olesen, husmand i Foldby

3b) søn Laurs Olesen i Rohde

3c) søn Christen Olesen, husmand i Rye

3d) datter Maren Olesdatter ~ Rasmus Poulsen i Lading

3e) datter Karen Olesdatter ~ husmand Peder Jensen i Norring, død efterladt sig

3ea) datter Mette Pedersdatter, 18 år, i Søften

4) Modersøster Karen Laursdatter ~ Ole Michelsen i Melleriis død og efterladt sig:

4a) søn Laurs Olesen, husmand i Norring

4b) søn Michel Olesen, gårdmand i Riis, død efterladt sig:

4ba) søn Søren Michelsen, myndig, Riis

4bb) datter Karen Michelsdatter ~ Niels Mortensen, Riis

4bc) datter Margrethe Michelsdatter, ugift, Riis

4c) datter Ane Olesdatter ~ Michel Michelsen, som er i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

392, 21. februar 1800, Borum

403, 10. November 1800

Marianne Madsdatter, død

Jens Pedersen Hvas, enkemand

Børn:

Peder Jensen, 7 1/2 år

Morbroder Jens Madsen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

86, 24. Oktober 1801, Borum

87, 28. Oktober 1801

Mads Pedersen Smed, død

Hans børn:

1) Niels Madsen, myndig

2) Jens Madsen, myndig

3) Peder Madsen, myndig

4)  Marion Madsdatter, død ~ Jens Pedersen

4a) Peder Jensen, 9 år

5) Ane Margrethe Madsdatter ~ Rasmus Nielsen, husmand i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

452, 6. januar 1803, Borum

Johan Smed, død

Karen Sørensdatter, enke

Ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

473, 3. Oktober 1803, Borum kro

476, 31. Oktober 1803

488, 31. Oktober 1803

Balderine Frederiche Wilhelminne Thiilmius, død

Rasmus Eggertsen, enkemand

Deres børn:

Susanne, 15 år

Jacob Lund, 9 år

Fredericha Juliane, 7 år

Christen, 5 år

1 dito spæd?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

481, 31. oktober 1803, Borum

Rasmus Jensen, død, (ca. 1 ½ år siden)

Elisabeth Jensdatter, enke

Deres børn:

Karen Rasmusdatter, 19 år, tjener i Wejlby

Lisbeth Rasmusdatter, 14 år

Kirsten Marie Rasmusdatter, 7 år

Ellen Marie Rasmusdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

482, 31. oktober 1803, Borum

(Rasmus Nielsen), død (navn udledt af hans faders og søns navne)

Ane Margrethe Madsdatter, enke

Deres børn:

Mads Rasmussen, 5 år

Farfaderen var Niels Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

491, 5. Januar 1804, Borum

494, 5. Januar 1804

500, 27. Februar 1804

503, 28. April 1804

Kirsten Pedersdatter, død, enke

Anders Gundersen, tidligere død

Hendes arvinger:

1)  søster Anne Pedersdatter ~ Peder Christensen i Schaade, døde

1a) Ane Pedersdatter ~ Niels Pedersen i Holme, som begge er døde, men efterladt sig:

1aa) Kirsten Nielsdatter ~ Niels Sørensen i Biødstrup

1ab) Anna Nielsdatter ~ Søren Michelsen i Østerby

1ac) Anne Marie Nielsdatter ~ Niels Jacobsen i Hørve?

1ad) Maren Nielsdatter, 19 år, gift men “hvis mand skal være afsindig”

1ae) Niels Nielsen, formentlig 18 år, tjener i Maarslet

2)  Karen Pedersdatter ~ Niels Rasmussen i Schaade, han død

3)  Peder Pedersen i Biødstrup

3a) En datter Zidsel Pedersdatter, død

3aa) Poul Rasmussen, boende i Raunholt

4)  Inger Pedersdatter ~ Peder Madsen i Schaade, død

4a) Mads Pedersen i Holme

5) Zidsel Pedersdatter ~ Poul Madsen i Stampmøllen ved Marselisborg

6)  Anne Cathrine Pedersdatter ~ Jens Jensen, de er bortrømt, opholdssted ukendt

7)  Peder Pedersen i Schaade

8)  Maren Pedersdatter ~ Niels Pedersen i Schaade

9)  Karen Pedersdatter ~ Jacob Jensen i stervbogaarden

10)  Jens Pedersen, ca. 30 år, tjener i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

493, 5. januar 1804, Borum

495, 5. Januar 1804

Inger Jensdatter, død

Christen Sørensen, tjener i Hadsten Mølle, enkemand

Hendes børn:

Maren Pedersdatter, ca. 40 år, tjener i Århus

Peder Pedersen, i Egaa

Johanne Pedersdatter, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

514, 27. Juli 1804, Borum

Jens Erichsen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 4 måneder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

526, 1. Februar 1805, Borum

576, 6. Januar 1806 (G 341-381 A 11/16)

Dorthe Rasmusdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 10 år

Karen Rasmusdatter, 15 år

Anne Rasmusdatter, 14 år

Helle Rasmusdatter, 6 år

Kirsten Marie Rasmusdatter, 2 år

Formynder for børnene Morten Sørensen fra Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

527, 12. marts 1805, Borum

533, 29. April 1805 (G 341-381 A 11/16)

539, 22. Juli 1805 (G 341-381 A 11/16)

542, 14. August 1805 (G 341-381 A 11/16)

Jacob Jensen Kande, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jacobsen, 6 år

Peder Jacobsen, 4 år

Jens Jacobsen, 4 år

Ane Kirstine Jacobsdatter, 10 år

Inger Jacobsdatter, 8 år

Anne Kathrine Jacobsdatter, 1 ½ år

Lavværge Niels Nielsen af Borum, formynder Rasmus Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

540, 22. juli 1805, Borum

541, 12. August 1805

Mette Joensdatter, død

Jens Petter Christensen, enke

Deres børn:

Christen Jensen, 5 år

Peder Jensen, 3 år

Formynder Christen Pedersen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

588, 3. Maj 1806, Borum Mølle

609, 1. August 1806, (G 341-381 A 12/16)

Jens Nielsen Møller, død

Anne Pedersdatter, enke

1.  ægteskab med Anne Kirstine:

Peder Jensen, 42 år, tjener på Mols

Mette Jensdatter, 36 år, tjener i Borum ~ Søren Jørgensen

2.  ægteskab

Niels Jensen, 7 år

Marie Kirstine Jensdatter, 18 år

Zidsel Jensdatter, 11 år

Kirsten Jensdatter, 3 år

Mette Kirstine Jensdatter, 1 år

Enkens forlovede Hans Pedersen

Formynder for de yngste enkens fader Peder Christensen i Aidt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

595, 30. Maj 1806 Borum

601, 30. Maj 1806

613, 1. Oktober 1806

617, 22. Oktober 1806

630, 22. Oktober 1806

Bartskierhuset? på Borum Mark efter husbeboer på selvejerbonden Jens Pedersens gård: Peder Hillersfeldt, hvis arvinger var de med den efterlevende enke Johanne Jensdatter avlede fællesbørn, nemlig:

1)  Anne Hillersfeldt ~ købmand Laurits Kiellerup i Århus, hun død:

1a) Kirsten Kiellerup, 13 år

2) Maren Hillersfeldt ~ selvejerbonde Jens Pedersen Bech i Borum

2)  Mette Hillersfeldt ~ Jens Fransen i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

631, 29. December 1806, Borum

639, 9. Maj 1807

Peder Pedersen Bech, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 9 år

Søren Pedersen, 5 år

Birgitte Pedersdatter, 10 år

Anne Pedersdatter, 7 år

Appellone Pedersdatter, 6 år

Mette Marie Pedersdatter, 2 år

Rasmus Pedersen af Hørslevgaard var til stede, Jens Pedersen af Borum til stede, afdødes helbrødre.

Enken med lavværge Poul Sørensen i Oudrup i Hundslund, som er søskendebarn med afdøde og næstsøskende barn med enken

Enkens søster Ellen Sørensdatter ~ Michel Rasmussen i Tinning

Enkens svoger Jens Pedersen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

678, 16. maj 1808, Borum Mølle

681, 10. Juni 1808

682, 12. August 1808

Anne Pedersdatter, død

Hans Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

Af 1. Ægteskab med Jens Nielsen:

Niels Jensen, 6 år

Marie Kirstine Jensdatter, 20 år

Zidsel Jensdatter, 11 år

Kirsten Jensdatter, 5 år

Mette Kirstine Jensdatter, 3 år

2. ægteskab med Hans Pedersen:

Jens Hansen

Formynder Rasmus Nielsen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

705, 1. April 1809, Borum

713, 27. December 1809 (G 341-381 A 14/16)

Rasmus Pedersen, død

Mette Andersdatter, enke

Barn:

Anne Dorthe Rasmusdatter, 2 år

Formynder Jens Jørgensen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

706, 25. April 1809, Borum Kro

707, 24. Maj 1809

710, 17. Juli 1809 (G 341-381 A 14/16)

711, 14. September 1809 (G 341-381 A 14/16)

712, 1. November 1809 (G 341-381 A 14/16)

718, 4. September 1809 (G 341-381 A 14/16)

Rasmus Egersen, død

Adolfine Sophie, enke

Baldaune Wilhelmmine Frideriche, tidligere hustru

Jacob Lund, 15 år

Christen Rasmussen, 10 år

Susanne Rasmusdatter, 20 år

Frideriche Juliane Rasmusdatter, 12 år

Lavværge Søren Olesen af Borum

Formynder for børn Søren Rasmussen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

734, 8. Maj 1810, Borum

Bevilling for Maren Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen, selvejerbonde til uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

760, 11. Januar 1811, Borum

763, 4. April 1811

779, 5. August 1811

781, 3. September 1811

788, 1. Oktober 1811 (G 341-381 A 15/16)

809, 21. Oktober 1811 (G 341-381 A 15/16)

Karen Sørensdatter, død, enke efter Johan Smed

Simon Nielsen arvede efter testamente, uklart om han var slægtning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

766, 24. maj 1811, Borum

803, 13. december 1811 (G 341-381 A 15/16)

Karen Laursdatter, død

Rasmus Erichsen, enke

Deres barn:

Inger Marie Rasmusdatter, spæd

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

772, 18. Juni 1811, Borum

805, 13. December 1811

Ane Kirstine Jensdatter, død

Laurs Poulsen, enkemand

Deres børn:

Jens Sckou på Marselisborg Gods, Laurs Poulsens stedsøn

Poul Laursen, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

779, 15. August 1811, Borum kro

780, 3. September 1811

793, 28. Oktober 1811

810, 28. Oktober 1811

813, 20. Januar 1812

825, 20. Januar 1812

831, 23. Marts 1812

843, 15. Februar 1812 (G 341-382 B 2/16)

Helene Rasmusdatter Munk Rabes, død

Friederich Rabes, tidligere død

Hendes arvinger:

1)  Kirsten Rasmusdatter ~ Peder Christensen Thorsen i Framlev

1a) Thor Pedersen i København, bødkersvend, død, hans hustru Lovise Mandershof

1aa) Christian Anders Adolf Pedersen Thorsen, bødkersvend i København, født 12. November 1791 i København

1b) søstersøn Rasmus Pedersen i Borum

1c) Barbra Pedersdatter i Borum, enke efter Niels Rasmussen

1d) Birthe Marie Pedersdatter i Helsingør, hun havde 4 sønner og 1 datter, enke efter Graumann

2) Barabara Rasmusdatter ~ Thomas Skrædder i Borum, hun død

2a) Kirstine Thomasdatter ~ Elev Knudsen, han død, boende i St Pedersstræde Nr. 106

2b) Mette Thomasdatter Horn, enke i Helsingøers Gaden 324 i stuen, var gift med en skrædersvend

2c) Niels Thomassen på Frijsendahl

2d) Rasmus Thomassen i Sielle

2e) Maren Thomasdatter, søsterbarn, ~ Jens Madsen, væver i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 16/16

836, 8. Maj 1812, Borum

862, 17. December 1812 (G 341-382 B 2/16)

877, 17. December 1812 (G 341-382 B 2/16)

Søren Pedersen, død

Ane Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 26 år

Peder Sørensen, 24 år

Rasmus Sørensen, 21 år

Maren Sørensdatter ~ Søren Rasmussen

Kirsten Sørensdatter, 18 år

Karen Sørensdatter, 13 år

Lavværge Jens Jørgensen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

839, 8. Maj 1812, Borum

872, 30. December 1812

Peder Steffensen, død

Kirsten Michelsdatter, enke

Deres børn:

Johan Pedersen, 24 år

Rasmus Pedersen, 20 år, Århus

Karen Pedersdatter, 37 år, i København

Anne Marie Pedersdatter, 35 år, i Borum ~ Jens Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

840, 21. Juli 1812, Borum

865, 21. December 1812

Karen Pedersdatter, død

Niels Nielsen Kand enkemand

Karen Nielsdatter, 5 år

Kirsten Marie Nielsdatter, 2 år

Hendes særbørn:

Rasmus Jacobsen, 12 år

Peder Jacobsen, 10 år

Anne Kirstine Jacobsdatter, 16 år

Inger Jacobsdatter, 14 år

Anne Cathrine Jacobsdatter, 8 år

Børnenes formynder Niels Pedersen i Skåde og morbroder Peder Pedersen i Skåde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

875, 27. Januar 1813, Borum

896, 22. December 1813

Maren Jensdatter, død

Børn:

Rasmus Sørensen, 8 år

Kirsten Sørensdatter, 17 år

Anne Sørensdatter, 14 år

Formynder Rasmus Nielsen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

919, 30. Juli 1812, Borum

Frands Rasmussen, godkendelse af testamente, ingen livsarvinger, Han boede hos enken Adolfine Sophie Bering, enke efter kromanden Rasmus Eggertsen i Borum

Hans søsterdatter Anne Marie Nielsdatter, tjener i Gieding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1055, 22. Juli 1817, Borum

Karen Nielsdatter, død

Erich Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Erichsen, 19 år

Karen Marie Erichsdatter, 21 år

Mette Erichsdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1055, 22. Juli 1817, Borum

Karen Nielsdatter, død

Erich Nielsen, enkemand

Børn:

Niels Erichsen, 19 år

Karen Marie Erichsdatter, 24 år

Mette Erichsdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1082, 18. April 1818, Borum

1090, 24. Oktober 1818

Jens Rasmussen, død

Ane Marie Pedersdatter, enke

Afdødes arvinger:

Helbroder Søren Rasmussen i Lyngby

do Johan Rasmussen i Lyngby

do Peder Rasmussen i Miesing

do Christen Rasmussen i Århus

do Niels Rasmussen i Gieding

do Ole Rasmussen i Faarup

do Anders Rasmussen i Skivholme

Rasmus Rasmussen i Søften

helsøster Ane Rasmusdatter ~ Peder Kirkegaard i Yderup

do Kirsten Rasmusdatter ~ snedker Jens Christensen i Tilst

Halvbroder Jens Rasmussen i Gjellerup, død

a)  Jens Jensen

b)  Ingeborre Jensdatter ~ Johan Rasmussen (se ovenfor)

c)  Birthe Marie Jensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1111, 17. April 1819, Borum

1115, 8. Maj 1819

1165, 11. December 1819 (G 341-382 B 7/16)

1190, 1. Marts 1820 (G 341-382 B 8/16)

1212, 5. Juli 1820 (G 341-382 B 8/16)

1217, 6. September 1820 (G 341-382 B 8/16)

1260, 20. December 1820 (G 341-382 B 9/16)

1281, 20. December 1820 (G 341-382 B 9/16)

1289, 17. April 1819 (G 341-382 B 9/16)

1297, 11. Juli 1821 (G 341-382 B 9/16)

1311, 11. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

1322, 22. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

Ane Kirstine Christensdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Afdødes søskende:

1) Christen Christensen i Borum

2) Thomas Christensen i København, død uden at efterlade sig børn

3) Peder Christensen, død

3a) Peder Christian Pedersen, stedfaderen Rasmus Sørensen på Hagsholm

4) Ane Christensdatter ~ Christen Erichsen i Borum

5) Kirsten Christensdatter ~ Peder Jørgensen på Hagsholm

6) Moderen til afdøde var opholdsenke Kirsten Thomasdatter ~ Christen Post, han død

Alle myndige undtagen Peder Christian Pedersen i Haxholm, 7 år

Enkemandens søn Peder Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 7/16

1125, 2. August 1819, Borum

1165, 11. December 1819

1167, 11. December 1819

1189, 19. Januar 1820 (G 341-382 B 8/16)

1192, 12. April 1820 (G 341-382 B 8/16)

1197, 12. April 1820 (G 341-382 B 8/16)

1212, 8. Juni 1820 (G 341-382 B 8/16)

1318, 28. September 1821 (G 341-382 B 10/16)

1322, 31. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)

1341, 31. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)

Peder Thomasen Elev, død

Karen Nielsdatter, død

Ingen børn:

Mandens arvinger:

1) Søren Andersen, Galten by og sogn

2) Thomas Andersen, ibid

3)  Knud Andersen, Galten

4)  ? Andersdatter

4a) Anders Olesen i ??

4b) Rasmus Olesen i Galten

4c) søster Olesdatter ~ Christen Jacobsen

4d) Kirsten Olesdatter ~ Niels Nielsen i Galten

Kirsten Thomasdatter, Hagsholm

Maren Thomasdatter, Skibby, Harlev sogn

Appellone Thomasdatter

Ane Thomasdatter, død

a Ellen Sørensdatter i Tinning

b Kirsten Sørensdatter i Tandholm

Karen Nielsdatters arvinger:

1) broder Søren Nielsen, død

1a) Niels Sørensen, Storring

1b) Peder Sørensen, Hørslev

1c) Rasmus Sørensen af Labing

2) søster Mette Nielsdatter ~ Niels Sørensen, Framlev, død

2a) Niels Nielsen Kirkegaard, død

2aa) Niels Nielsen, Borum

2ab) Peder Nielsen, Yderup

2ac) Søren Nielsen, Labing

2ad) Mette Kirstine Nielsdatter

2b) Ane Nielsdatter ~ Jørgen Mogensen i Framlev

2c) Giertrud Nielsdatter, død

2ca) Mette Pedersdatter ~ Jens Jensen, Vitved

3) søster Ane Nielsdatter ~ Peder Nielsen, Tilst, død

3a) Søren Pedersen Hudskier i Borum

3b) Niels Pedersen Hudskier i Borum, død

3ba) Niels Nielsen, Aaby

3bb) Christen Nielsen, Årslev

3bc) Zidsel Nielsdatter ~ Niels Christoffersen, Århus

3bd) Ane Marie Nielsdatter, ugift i Årslev

3c) Ane Pedersdatter, Niels Balles enke i Mundelstrup

3d) Maren Pedersdatter, som var gift med Niels Baltzersen i Søften

3da) hendes datter, Ane Nielsdatter ~ Laurs Hæst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 7/16

1133, 27. August 1819, Borum

1176, 27. December 1819

1270, 27. December 1819 (G 341-382 B 9/16)

Kirsten Laursdatter, død

Christen Simonsen, enkemand

Børn:

Ivar Christensen ?

Mette Marie Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1422, 7. Marts 1823, Borum

Jens Bering, førhen degn og skolelærer, nu bosat i Karlby på Rosenholm Gods, kvitterer for arv efter sin i Borum kro afdøde søster Adolpfine Sophie Bering, Karlby den 11. December 1822

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1599, 14. Januar 1826, Borum

1614, 18. Januar 1826 (G 341-382 B 15/16)

Søren Olesen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

De havde 1. December 1814 oprettet testamente

Ingen børn, arvinger efter testamentet:

Hendes brødre:

1) Niels Pedersen i Framlev, død, hans børn arver

2) Jens Pedersen i Pannerup

3) Rasmus Pedersen i Borum

4) Ane Pedersdatter, død i Norring Mølle

4a - 4d sønner

5)  Karen Pedersdatter i Pannerup, skulle intet have

Endvidere skulle følgende efterkommere arve fordi de var opkaldt efter dem:

1)  Peder Rasmussens datter Kirsten Pedersdater i Coldens Mølle

2)  Niels Nielsens søn Søren Nielsen og datter Kirsten Nielsen i Framlev

3)  Hr Patsor Møllers datter Jomfru Ane Kirstine Møller i Agri Præstegaard på Mols

4)  Peder Nielsens søn Søren Pedersen i True

Andre arvinger:

1)  Søren Olesens brodersøn Peder Jensen ~ Ane Rasmusdatter som er min Søren Olesens broderdatter, der begge er i gården i Borum (Bechgaarden)

Da universalarvingen Peder Jensen døde oprettedes en codicil:

Ane Rasmusdatters 2. mand Niels Nielsen

Ole Hvadsgaard i Randers begærede skifte, da han havde penge til gode hos afdøde.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

99, 26. Maj 1820, Borum

Maren Christensdatter, død

Jens Christian Foss, enkemand

Deres børn:

Christian Jensen, 13 år

Christen Jensen, 8 år

Anders Jensen, 2 år

datter, 16 år

datter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

100, 9. Juni 1821, Borum

109, 30. August 1822

Adolphine Sophie Bering Pallesen og Christian Pallesen, testamente, ingen børn. Adolphines arvinger:

1)  broder Jens Bering, førhen degn og skolelærer i Karlby

2)  søster Else Bering ~ forvalter Hans Meyling i Kierstinge på Fyn

3)  søster Martha Bering enke efter Sengstok? i Holstebro

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

101, 16. Januar 1822, Borum

104, 6. Marts 1822

108, 27. Marts 1822

115, 4. April 1823 (G 341 384 5/8)

122, 4. April 1823 (G 341 384 5/8)

Morten Sørensen Ladefoged, død

Zidsel Marie Erichsdatter, enke

Deres børn:

Søren Mortensen, 20 år

Erich Mortensen, 16 år

Laurs Mortensen, 12 år

Ane Kirstine Mortensdatter, 27 år ~ Niels Jensen i Vejlby

Else Kirstine Mortensdatter ~ Christen Nielsen på stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

103, 16. Januar 1822, Borum

105, 6. Marts 1822

111, 20. November 1822 (G 341 384 5/8)

Erich Nielsen Haugaard, død

Kirstine Erichsdatter, enke

Hans børn:

I ægteskabet med afdøde Karen Nielsdatter:

Niels Erichsen, 23 år

Karen Marie Nielsdatter ~ Christen Ibsen i Tinning

Mette Erichsdatter, 26 år

I ægteskabet med enken:

Anders Erichsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

G 341 384 4/8

105, 6. Marts 1822, Borum

109, 6. Marts 1822

110, 15. November 1822

 Anna Christensdatter, død

Jens Mortensen, enke

Ingen børn, arvinger var søskendebørn og søskendebørns børn

1)  brodersøn Rasmus Poulsen , død

1a) Poul Rasmussen

2) broderdatter Karen Poulsdatter

3) broderdatter Ane Poulsdatter

4)  brodersøn Jens Pedersen, død

4a) Michel Jensen

4b) Ane Jensdatter

5) broderdatter Johanne Pedersdatter

6)  broderdatter Maren Pedersdatter

7)  brodersøn Christen Pedersen, død

7a) Jens Peter Christensen

7b) Peder Christensen

7c) Niels Christensen

7d) Frederich Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

105, 18. Marts 1822, Skivholme

113, 12. December 1822 (G 341 384 5/8)

Ide Margrethe Jensdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 23 år

Mette Marie Pedersdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

107, 26. Marts 1822, Borum

112, 20. November 1822 (G 341 384 5/8)

Rasmus Pedersen Snedker, død

Hedevig Andersdatter, enke

Hans børn:

I første ægteskab:

Peder Rasmussen, myndig

Karen Rasmusdatter, 31 år

Ane Rasmusdatter, 29 år

Helle Rasmusdatter, 26 år

Kirsten Marie Rasmusdatter, 16 år

Anders Rasmussen, 13 år

Om nogle af børnene er med enken ses ikke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

108, 28. Maj 1822, Borum

108, 1. Juni 1822

Lisbeth Rasmusdatter, død

Christian Pedersen, enkemand

Deres børn:

Maren Christiansdatter, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

260, 11. April 1835, Borum

277, 9. December 1835

Ane Baltzersdatter, død

Frederik Christensen, enkemand

Deres børn:

Ane Kirstine, ugift

Christen, 15 år

Baltzer, 11 år

Peder, 9 år

Anders, 1 ½ år

Afdødes svoger Peder Thomassen i Hummeluhr

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

267, 16. Juli 1835, Borum

279, 9. December 1835

Peder Hansen, død

Ane Kirstine Christensdatter, enke

Deres børn:

Ane Pedersdatter, 7 ½ år

Ane Marie Pedersdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

289, 24. Februar 1836, Borum

Kirsten Jensdatter, opholdskone, død

Hendes arvinger:

Sognefoged Søren Pedersen i Borum

Peder Pedersen af Borum

Andreas Nielsen af Sabroe

Peder Pedersen Qvolbeck af Tinning, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

325, 20. Maj 1837, Borum

345, 6. December 1837

350, 20. Maj 1837

Christen Erichsen, død

Ane Christensdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen, myndig, gårdmand i Tilst

Christen Christensen, myndig

Erich Christensen, 24 år

Inger Marie Christensdatter, umyndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

366, 20. September 1838, Borum Mølle

380, 28. December 1838

383, 20. September 1838

385, 28. December 1838

Hans Pedersen, død

Nicoline Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen Møller, myndig

Peder Hansen Møller, myndig

Niels Hansen Møller, 23 år

Ane Johanne Hansdatter ~ Niels Rasmussen Fogsgaard i Herskind

Kirstine Hansdatter, ugift

Ane Mette Severine Hansdatter, ugift

Severine Mathilde Hansdatter, ugift

Else Marie Hansdatter

Tidligere ægtefælle Ane Pedersdatter med hvem han havde:

3 børn, der alle døde små

Afdødes broder Christen Pedersen i Gieding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

371, 3. November 1838, Borum

Ungkarl Peder Christensen, død

Hans arvinger:

Han havde oprettet testamente til fordel for sin søster Kirsten Christensdatter ~ Ole Michelsen i Thanholm og deres 2 døtre: Christine Olesdatter og Ellen Olesdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

412, 4. April 1840, Borum

423, 10. September 1840 (G 341 383 14/21)

Søren Rasmussen Iversen, død

Maren Sørensdatter, enke

Børn med afdøde Ane Sørensdatter:

1) Rasmus Sørensen

Børn med enken:

2) Søren Sørensen, død i Århus

2a) Maren Kirstine Sørensdatter

3)  Peder Sørensen her på gården

4)  Niels Sørensen, boelsmand på Mundelstrup mark

5)  Christen Sørensen, tømmermand i Århus

6)  Morten Sørensen, gårdmand i Hasle

7)  Jens Sørensen her på gården

8)  Rasmus Sørensen her på gården

9)  Ane Johanne Sørensdatter ~ Hermann Sørensen i Laasby

10)  Ane Kirstine Sørensdatter, ugift, tjener i Mundelstrup

11)  Karen Marie Sørensdatter, ugift, tjener i Skivholme

12) Johanne Marie Sørensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

435, 5. Marts 1841, Borum

448, 1. September 1841

452, 10. December 1841

Morten Sørensen, død

Ane Mette Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Mortensen, 4 år

Søren Mortensen, 2 år

Farbroder Niels Sørensen af Mundelstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

441, 19. Maj 1841, Borum

452, 10. December 1841

Maren Sørensdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres barn:

Ane Cathrine Jensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

468, 15. Oktober 1842, Borum

470, 9. November 1842

Kirsten Jensdatter, død

Ole Sørensen, enkemand

Hendes børn af tidligere ægteskab:

Niels Jensen, 13 år

Jens Jensen, 11 år

Hendes børn med enkemanden:

Maren Olesdatter, 8 år

Christine Olesdatter, 5 ½ år

Ane Kirstine Olesdatter, 3 år

Morbroder Jens Christensen af Tilst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

487, 9. August 1843, Borum

492, 15. September 1843 (G 341 383 16/21)

Else Nielsdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Sørensen, 10 år

Niels Sørensen, 8 år

Kirsten Sørensdatter, ugift

Christine Sørensdatter, ugift

Morbroder Laurs Nielsen Smed i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

497, 9. November 1843, Borum

Søren Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hun sad i uskiftet bo.

En søn Peder Sørensen er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

510, 29. Marts 1844, Borum

531, 2. Juli 1844 (G 341 383 17/21)

Peder Pedersen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 1/4 år

Kirsten Marie Pedersen, 5 ½ år

Petrine Jensine Pedersen, 3 år

Maren Pedersen, 1 ¾ år

Søskendebarn på fædrene side sognefoged Peder Sørensen var værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

512, 25. April 1844, Borum

551, 28. November 1844 (G 341 383 17/21)

Skifte mellem skomager Valentin Heidemann Frandsen, død

hans fraskilte hustru Maren Jensdatter

deres søn Anders Jacobsen Frandsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

519, 13. Maj 1844, Borum

532, 30. Juli 1844 (G 341 383 17/21)

Jens Pedersen , død

Ane Margrethe Hansdatter, enke (Hansen)

Hans datter af forrige øgteskab:

Ane Petrine Jensen, 5 år

Lavværge enkens fader Anders Hansen i Pøt Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

567, 22. Maj 1845, Borum

568, 13. Juni 1845

598, 13. Juni 1845 (G 341 383 19/21)

Søren Mortensen, 6 ½ år, død

Hans arvinger:

1)  moderen Ane Mette Andersdatter ~ Jens Pedersen

2)  broder Anders Mortensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

605, 14. Juli 1846, Borum

Dreng Peder Sørensen, 12 år, død

Hans arvinger:

1)  faderen Søren Pedersen ~ Ellen Nielsdatter (død 1833), senere gift med Ane Marie Jensdatter, med hvem han havde en søn Jens Peter Sørensen, 1 år

2)  broder Niels Sørensen, 11 år

3)  søster Kirsten Sørensdatter, ugift

4)  Christine Sørensdatter, ugift

5)  halvbroder Jens Peter Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

607, 20. Juli 1846, Borum

617, 24. December 1846

Pige Maren Olesdatter, 12 ½ år, død

Faderen Ole Sørensen

Hendes søskende:

halvbroder Niels Jensen, 17 år

halvbroder Jens Jensen, 15 år

helsøster Christine Olesen, ugift

helsøster Ane Kirstine Olesen, ugift

halvsøster Kirsten Marie Olesen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

612, 27. Oktober 1846, Borum

613, 3. November 1846

616, 2. December 1846

619, 5. Januar 1847

622, 13. Marts 1847

630, 2. Juni 1847 (G 341 383 20/21)

633, 14. Juli 1847 (G 341 383 20/21)

649, 20. Marts 1848 (G 341 383 20/21)

Jens Høiris, død

Bodil Kirstien Marie Andersdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Kirstine Marie Høiris, ugift

Afdødes broder Christen Høiris af Kjærs Mølle

Enkens fader Anders Hansen i Pøt Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

634, 9. September 1847, Borum

Zara Marie Jensdatter, død

Christen Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Mette Marie Christensen, 5 år

Maren Christensen, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

652, 20. Juli 1848, Borum

Peder Sørensen, død

Inger Marie Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 6 år

Søren Pedersen, 4 ½ år

Andreas Pedersen, 3 år

Peder Sørensen Pedersen, 6 uger

Lavværge Jens Christensen af Tilst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

662, 12. December 1848, Borum

663, 29. December 1848

674, 7. August 1849 (G 341 383 21/21)

Karen Pedersdatter, død

Erich Pedersen, enkemand

De havde oprettet testamente

Hendes arvinger er angivet at være:

1)  halvbroder Jens Pedersen i Skjoldelev, død

1a) Peder Jensen, 8 år

1b) Jørgen Jensen, 3 år

1c) Mette Jensen, ugift

1d) Maren Jensen, ugift

1e) Kirstine Marie Jensen, ugift

2)  halvbroder Casper Pedersen, død

2a) Peder Caspersen, 10 år

2b) Mette Marie Caspersdatter, ugift

2c) Caspermine Caspersen, ugift

3)  halvbroder Rasmus Pedersen, myndig

4)  halvbroder Niels Pedersen, myndig

5)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev

6)  halvsøster Ane Margrethe Pedersdatter ~ Peder Jensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

665, 6. Februar 1849, Borum

Ole Michelsen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Christian Olesen Bach, 4 ½ år

Rasmus Michelsen Secher Olesen, 3 ½ år

Christine Olesdatter, ugift (død efter faderen)

Ellen Olesdatter, ugift

Jensine Olesdatter, ugift

Oleline Olesen, ugift

Farbroder Rasmus Michelsen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

666, 6. Februar 1849, Borum

Christine Olesdatter, død

Hendes arvinger:

1) moderen Kirsten Christensdatter, enke

2) broder Peder Christian Olesen Bach, 4 ½ år

3) broder Rasmus Michelsen Secher Olesen, 3 ½ år

4) søster Ellen Olesdatter, ugift

5) søster Jensine Olesdatter, ugift

søster Oleline Olesen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

680, 2. Oktober 1849, Borum

Jens Simonsen, død

Zidsel Jensdatter, enke

Deres børn:

Simon Jensen, 11 år

Jens Jensen, 9 ½ år

Niels Peter Jensen, 6 ½ år

Ane Jensen, 7 ½ år

Farbroder Niels Simonsen af Skjellerup Nygaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

687, 23. Oktober 1849, Borum

Jens Sørensen mødte som værge sin afdøde broder Peder Sørensen af Borums børn og indbetalte 100 Rigsdaler som var skænket Peder Sørensens søn Søren Pedersen af dennes farmoder Kirstine Jensdatter af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

31. oktober 1849, Borum

Tjenestekarl Søren Nielsen, død

Hans arvinger:

1)  faderen husmand Niels Nielsen, Debbelund i Framlev sogn

2)  broder Niels Nielsen, 21 år

3)  søster Ane Nielsdatter, 28 år, ugift

4)  søster Maren Nielsdatter, 23 år, ugift

5)  søster Johanne Nielsdatter, 20 år, ugift

6)  halvbroder Jens Nielsen, 17 år

7)  halvbroder Jens Nielsen, 13 år

8)  halvsøster Ane Marie Nielsen, 14 ½ år

9) halvsøster Ane Mette Nielsen 10 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login