Fauerskov Gods - Skifteuddrag

5, G 316 3 1/16, side 19, 4. august 1734, Lyngå, Lyngå sogn. (Niels Pedersen Hjulmand, død), Maren Pedersdatter, enke, deres 4 børn: 3 sønner (navne fremgår ikke af skiftet) og 1 datter Maren Nielsdatter, lavværge Peder Rasmussen

Farbrødre: Søren Pedersen Hjulmand, Thomas Pedersen, Michel Pedersen og Søren Pedersen. Vurderingsmænd Christen Nielsen, Knud Rasmussen. (Se den nærmere dokumentation vedrørende skifte nedenfor side 2.

 

6, G 316 3 1/16, side 20, 21. juni 1736, Hadsten, Hadsten sogn. Frands Pedersen, død, Johanne Michelsdatter, enke, deres 3 børn: Peder Frandsen, 11 år, Michel Frandsen, 8 år, Niels Frandsen, 20 uger. Lavværge var enkens kæreste Christen Christensen. Formynder, morbroder Ole Michelsen af Hadsten. På birkedommer T Dahlqvists vegne mødte Thomas Hvas og Rasmus Degn fra Volstrup Smedie. Vurderingsmænd var Jens Jespersen og Christen Nielsen begge af Hadsten. Degnen Knud Værn havde penge til gode.

 

7, G 316 3 1/16, side 21, 29. juni 1736, Over Hadsten, Hadsten sogn. Karen Rasmusdatter, død, Jens Nielsen Hjulmand enkemand. Deres 4 sammenavlede børn: 1) Ole Jensen, 32 år, 2) Niels Jensen, 20 år, begge hjemme i Hadsten, 3) Rasmus Jensen, død, enken ~ Jacob Jensen i Hadsten, deres barn 3a) Rasmus Rasmussen, 12 år, 4) Maren Jensdatter ~ Peder Michelsen i Tinning, 5) Anne Jensdatter, ugift. På Herskabets vegne Thomas Hvas fra Frisendahl og birkedommer Laurs Mejer fra Borre, vurderingsmænd: Jens Sørensen Stolde og Jens Jespersen i Hadsten. Hvad penge til gode hos Anders Michelsen fra Sandby og Rasmus Jensen, ibidem.

 

8, G 316 3 1/16, side 25, 27. juli 1736 og side 28, 24. september 1736, Lyngå, Lyngå sogn, Maren Pedersdatter, død, Niels Christensen Braad, enkemand. Hendes 4 børn med 1. mand Niels Pedersen Hjulmand: Peder Nielsen, 11 år, Maren Nielsdatter, 8 år, Peder Nielsen, 5 år, Rasmus Nielsen, 2 år. På børnenes vegne farbrødre Søren Hjulmand, Thomas Hjulmand, Michel Hjulmand, alle af Lyngå og Søren Pedersen Hjulmand af Tinning. Børnenes oldefader Peder Rasmussen Smed og morbrødre Peder Pedersen, Niels Pedersen og Jens Pedersen alle af Lyngå. Andre navne: Thomas Hvas fra Frisendahl, skovfogeden Rasmus Degn i Volstrup Smedie, vurderingsmænd, Anders Nielsen og Søren Christensen Ginge fra Balle, birkedommer Laurs Meyer, Christen Nielsen fra Lyngå. Et nærmere studie af den arv der i dette bo er afsat til børnene viser, at resterne af det ældste bevarede skifte under Faurskov Gods vedrører skiftet Niels Pedersen Hjulmand. Han døde 1734 i Lyngå, se foran.

 

9, G 316 3 1/16, side 30, 25. februar 1740, Lyngå, Maren Sørensdatter, død, Christen Nielsen Taastrup, enkemand. Deres 4 børn: Niels Christensen, 35 år, Søren Christensen, 28 år, Rasmus Christensen, 23 år, Maren Christensdatter, 26 år. Farbroder til børnene Hans Nielsen i Taastrup. Følgende havde penge til gode: Niels Smed i Lyngå, Bone Pedersen i Lyngå, Christen Nielsen i Hadsten.

 

10, G 316 3 1/16, side 33, 9. marts 1740, Vivild, Lyngå sogn Johanne Sørensdatter, død, Niels Brandsen, enkemand. Deres 2 børn: Søren Nielsen, 2 1/2 år, Anne Nielsdatter, 6 år. Formynder var børnenes oldefader (farfar) Søren Hjulmand i Lyngå. Vurderingsmænd: Anders Nielsen og Christen Andersen af Balle. På birkedommerens vegne Ole Bering. I boet var der penge afsat til Niels Laursen, søn af Laurs Pedersen i Volstrup Smede, skiftebrev af 13. januar 1733. Der var gæld til Niels Braad, Ladefoged på Norringgaard, Peder Sørensen af Lyngå Søren Hjulmands søn, Søren Pedersen her på stedet, der er en broder til enkemanden.

 

11, G 316 3 1/16, side 37, 7. maj 1740, Volstrup Smedie, Lyngå sogn. Anne Laursdatter, død. Hendes 4 børn: 1) Maren Nielsdatter ~ Peder Smed i Lyngå, 2) Anne Nielsdatter ~ Jens Rasmussen i Lyngå, 3) Kirsten Nielsdatter ~ Hans Michelsen, han død ibidem, 4) Anne Nielsdatter, død ~ Laurs Pedersen i Volstrup Smedie, 4a) Niels Laursen, 13 år, der var hos Niels Brandsen i Vivild. Thomas Hvas og vurderingsmænd: Niels Braad af Lyngå og Søren Hjulmand ibidem. Skyld til Niels Snedker i Helstrup for en ligkiste og til Rasmus Degn. Ser ud til at være indført 3 gange, se side 43 og 53

 

12, G 316 3 1/16, side 39, 20. juni 1740, Hadsten skovhus, Hadsten sogn. Maren Nielsdatter Fog, død, Niels Christensen, enkemand. Hendes barn med anden mand: Peder Frederichsen, 5 år. Barn med enkemanden: Mette Nielsdatter, 3 uger, Laurs Pedersen Fog i Haurum, nævnes som oldefader til sønnen. Andre navne: Thomas Hvas, Søren Rasmussen Ladefoged ved Faurskov overværer, 2 vurderingsmænd Jens Jespersen og Rasmus Jensen Stolde af Hadsten.

 

13, G 316 3 1/16, side 41, 22. januar 1742, Lyngå, Lyngå sogn. Kirsten Offers, død, Rasmus Laursen, enkemand. Deres 8 børn: Niels Rasmussen, 36 år, Jørgen Rasmussen, 32 år, Anne Rasmusdatter ~ Michel Mortensen i Skjød, Karen Rasmusdatter, 20 år, Johanne Rasmusdatter, 18 år, Anne Rasmusdatter, 16 år, Maren Rasmusdatter, 14 år, Maren Rasmusdatter, 10 år. Andre navne: Thomas Hvas, Søren Pedersen Hjulmand i Lyngå, vurderingsmænd var Niels Christensen Braad og Søren Badsker i Lyngå.

 

14, identisk med nr. 11

 

15, G 316 3 1/16, side 45, 31. maj 1742 og side 48, 16 august 1742. Vivild, Lyngå sogn. Mette Andersdatter, død, Niels Pedersen Brandsen, enkemand, Deres barn: Johanne Nielsdatter, 1 år. Formynder Anders Andersen Krog af Selling, afdødes fader. Andre navne: Thomas Hvas, vurderingsmænd: Niels Christensen Braad og Bone Pedersen i Lyngå. Rasmus Nielsen Degn på birkedommerens vegne. Peder Jensen af Vivild. Gæld til Niels Laursen, søn af Laurs Pedersen i Volstrup Smedie efter skiftebrev af 13. januar 1733. Søren Nielsen Brandsen og Anne Nielsdatter havde arv til gode efter sin salig moder Johanne Sørensdatter efter skiftebrev af 9. mart 1740. Niels Pedersen Brandsen skyldte enge til sin broder Søren Brandsen i Houlbjerg.

 

16, G 316 3 1/16, side 50, 16. august 1742, Hadsten Møllegyde, Neder Hadsten, Hadsten sogn. Jens Christensen Bødker, død, Maren Nielsdatter, enke. Deres 6 børn: Anne Catrine Jensdatter, 28 år ~ Søren Sørensen Bødker i Østrup på Støvringgaard, Mette Jensdatter, 23 år ~ Søren Madsen i Tvede på Gjesinggaard gods, Christen Jensen, 22 år, Palle Jensen, 19 år, Christoffer Jensen, 19 år, Niels Jensen, 15 år. Thomas Hvas fra Frisendal, birkedommer Søren Birk, Rasmus Nielsen Degn af Volstrup Smedie. Vurderingsmænd: Niels Christensen Braad af Lyngå, Peder Jensen af Vivild. Gæld til: Frands Laurita i Snorum, Niels Braad i Lyngå, Peder Andersen i Balle, Niels Christen tjener provsten i Vitten, Niels Hasager i Hasager,

 

17, G 316 3 2/16, side 54, 1. februar 1743, Balle, Nørre Galten sogn. Jens Nielsen Balle, død. Hans børn: Dorthe Jensdatter ~ Knud Poulsen i Hadbjerg på Clausholm Gods, Edel Jensdatter ~ Anders Nielsen i Balle på Faurskov Gods, hvor afdøde boede ved sin død. Vurderingsmænd: Niels Christensen Braad af Lyngå og Søren Christensen Ginge af Balle. Navne: Thomas Madsen Skrædder i Hadbjerg, Rasmus Søren Smed i Lyngå, Jens Balle i gården, Herredsskriveren i Hadbjerg, Rasmus Simonsen ibm. havde penge til gode.

 

18, G 316 3 2/16, side 56, 10. juni 1744, Hadsten, Hadsten sogn. Anne Sørensdatter, død, Niels Madsen, enkemand. Hendes arvinger: 1) hendes moder Mette Sørensdatter, der er hos sønnen i Over Hadsten 2) hendes broder Rasmus Sørensen i Over Hadsten. Navne: Thomas Hvas og forvalter Rasmus Nielsen Degn i Volstrup Smedie, vurderingsmænd: Thomas Jensen og Frands Rasmussen i Hadsten. Gæld til Mads Jensen i Hadsten, Jens Jespersen i Hadsten, Christen Jensen som tjente enkemanden, Niels Christensen fra Vitten, skovfogeden Niels Christensen i Hadsten,

 

19, G 316 3 2/16, side 57, 15. oktober 1744, Balle, Nørre Galten sogn, Anders Nielsen, død, Edel Jensdatter, enke. Deres børn: Niels Andersen, 10 år, Mette Andersdatter ~ Jens Andersen i Balle. Mødt til skiftet: Thomas Hvas og birkedommer Søren Birk fra Hagsholm, vurderingsmænd: Mads Nielsen af Svejstrup, (Lyngå sogn) og Rasmus Degn af Volstrup Smedie. Formynder for sønnen var Søren Christensen Ginge i Balle. Der er afskrift afkontrakt mellem afdøde og svigersønnen Jens Andersen, der angives at komme fra Vivild.

 

20, G 316 3 2/16, side 59, 21. november 1744, og side 60 den 3 juni 1745, Lyngå, Lyngå sogn. Jørgen Kiær, død, Katrina Jensdatter, enke. Deres børn: Mette Jørgensdatter, 12 år, Kirsten Jørgensdatter, 10 år, Jens Jørgensen i Hammel. Afdødes stedbørn: Michel Snedker i Helstrup, Niels Smed i Skjød, Jens Laursen i Lyngå. Jens Conradsen påtog sig at opføde børnene. Thomas Hvas og Rasmus Degn og 2 vurderingsmænd: Niels Christensen Braad og Bone Pedersen Badsker begge af Lyngå.

 

21, G 316 3 2/16, side 60, 3. juni 1745, Lyngå sogn, Laurs Michelsen, død, Johanne Nielsdatter, enke. Deres børn: Karen Laursdatter, 16 år, Niels Laursen, 15 år, Rasmus Laursen, 5 år.Andre navne: Rasmus Nielsen Degn i Volstrup Smedie, Niels Christensen Braad, Peder Pedersen begge af Lyngå, gæld til Hans Jonsen i Brundt, Peder Jensen Land var fæster af det hus hvor afdøde boede.

 

22, G 316 3 2/16, side 61, 15. september 1746 og side 63 den 25 sep 1746, Lyngå, Lyngå sogn, Thomas Pedersen Hjulmand, død, Anne Jensdatter, enke. Deres 7 børn: Maren Thomasdatter, 22 år, Maren Thomasdatter, 20 år, Else Thomasdatter, 14 år, Peder Thomassen, 12 år, Jens Thomassen, 10 år, Mette Thomasdatter, 8 år, Niels Thomassen, 2 år. Lavværge Peder Jensen i Vrangstrup. Farbrødre, Søren Hjulmand, Michel Hjulmand begge af Lyngå. Andre: Thomas Hvas fra Frisendal, Rasmus Degn af Volstrup Smedie, vurderingsmænd Niels Christensen Braad og Thomas Hansen begge af Lyngå. Skyldig til salig Niels Pedersen Hjulmands søn Peder Nielsen for fædrene og mødrene arv. Folkeløn Christen Thyboe, skyld til Enevold Christensen, pige Maren Thomasdatter, dreng Peder Thomassen, Hans Mogensen Hasager for korn, Søren Pedersen i Tinning for korn.

 

23, G 316 3 2/16, side 64, 23. november 1746, og side 67, 14 december 1756, Vivild, Lyngå sogn, Niels Pedersen Brandsen, død, Anne Nielsdatter, enke. Hans 2 børn med Johanne Sørensdatter, skifte 1740: Søren Nielsen i Vivild, Anne Nielsdatter, som "er fød" hos den sal. mands moster Anne Nielsdatter Brandsen. Hans barn med Mette Andersdatter: Johanne Nielsdatter, 6 år, Christen Christensen af Sandby var formynder. Hans børn med enken: Niels Nielsen, 2 år, Anders Nielsen, 1 år. Mandens moster Anne Nielsdatter Brandsen. Enkens broder Peder Nielsen i Nielstrup havde penge til gode i boet. Enkens svoger Poul Simonsen Lyng fra Voldum, afdødes broder Søren Brandsen i Houlbjerg, Vurderingsmænd: Peder Jensen af Vivild, og Niels Braad af Lyngå. Andre navne: Niels Sørensen Haargaard fra Lyngå, formynder for umyndige børn sammen med Søren Brandsen i Houlbjerg. Peder Pedersen Skomager i Selling skyldte for en stud. Skyld til: Søren Hjulmand i Lyngå, Niels Haargaard i Lyngå, Søren Mamen i Randers, Niels Rasmussen i Århus.

 

24, G 316 3 2/16, side 69, 13. marts 1747, og side 69, den 22. juni 1747, Lyngå, Lyngå sogn, Peder Nielsen, død 27 februar 1747 hos Niels Christensen Braad. Afdødes fader sal. Niels Hjulmand. Hans arvinger3 søskende: 1) Peder Nielsen, 14 år, hos Niels Haargaard i Lyngå 2) Rasmus Nielsen, 12 år, tjener Niels Braad i Lyngå 3) Maren Nielsdatter, 18 år, tjener Peder Pedersen i Brundt. Andre navne: Michel Hjulmand i Lyngå, Jens Conradsen Smed i Lyngå, Jens Nielsen Herborg. Afdødes morbroder Peder Pedersen Smed.

 

25, G 316 3 2/16, side 70, 28. februar 1748, Hadsten sogn, Christen Frandsen, død, Anne Olesdatter, enke. Deres børn: Johanne Christensdatter, 2 ½ år, Ole Christensen, ½ år. På enkens vegne Mads Jensen. Farbrødre Frands Rasmussen og Erich Rasmussen begge af Hadsten. Andre navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og Rasmus Degn fra Volstrup Smedie. Vurderingsmænd: Thomas Jensen og Niels Olesen.

 

26, G 316 3 2/16, side 72, 29. marts 1748, Hadsten sogn, Niels Grosen, død, Giertrud Andersdatter, enke. Hans særbørn: Kirsten Nielsdatter, 26 år, Søren Nielsen, 18 år, Rasmus Nielsen, 13 år, Jens Nielsen, 8 år. Navne: Thomas Hvas, Rasmus Degn, vurderingsmænd: Frands Rasmussen og Rasmus Pedersen begge af Hadsten. Enken skulle forsørge den yngste til han kunne "tjene for sit brød".

 

27, G 316 3 2/16, side 73, 26. april 1748, side 74, den 16 juni 1748, Hadsten sogn, Anne Marie Olesdatter, død 27. marts 1748, Niels Christensen, enkemand. Deres børn: Ole Nielsen, 5 år, Christen Nielsen, 2 år. Navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og 2 vurderingsmænd, Christen Andersen af Balle og Niels Olesen af Hadsten. På birkedommerens vegne Rasmus Jensen Stolde i Over Hadsten. Skyld til Laurs Sørensen i Haurum. Niels Christensens svigermoder Christen Rasmussens datter i Hadsten havde penge til gode.

 

28, G 316 3 2/16, side 75, 29. november 1748, Lyngå sogn. Johanne Nielsdatter, død. Hendes børn: Karen Laursdatter, 19 år, Niels Laursen, 18 år, Rasmus Laursen, 8 år. Navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og Rasmus Degn fra Volstrup Smedie. Vurderingsmænd: Niels Christensen Braad og Jens Rasmussen begge af Lyngå. Skyld til Willum Rytter i Randers, Peder Jensen Land, der havde huset i fæste for begravelsen.

 

29, G 316 3 2/16,side 77, 28. september 1748, Hadsten sogn, Anne Nielsdatter, død, Rasmus Pedersen, enkemand. Deres barn: Mette Rasmusdatter, 9 år. Navne: Thomas Hvas fra Frisendahl, Niels Christensen Braad af Lyngå, vurderingsmænd: Thomas Jensen og Mogens Michelsen begge af Hadsten.

 

30, G 316 3 2/16, side 78, 28. september 1748, Hadsten sogn, Lisbeth Thomasdatter, død, Christen Kieldsen, enkemand. Deres børn: Maren Christensdatter, 28 år, Jens Christensen, 23 år, Kield Christensen, 19 år, (Thomas Kieldsen Christensen), 10 år, Anne Christensdatter ~ Niels Michelsen i Vitten. Navne: Thomas fra Frisendahl og Niels Christensen Braad fra Lyngå. Vurderingsmænd: Thomas Jensen og Mogens Michelsen fra Hadsten. Skyld til Jens Hjulmand i Hadsten.

 

31, G 316 3 2/16, side 80, 12. juli 1749, og side 82 den 13 november 1749. Volstrup Smedie, Lyngå sogn. Rasmus Nielsen Degn, død, Ellen Madsdatter, enke. Deres børn: Mads Rasmussen, 16 år, Niels Rasmussen, 13 år, Helle Rasmusdatter, 11 år, Jens Rasmussen, 9 år, Jens Rasmussen, 7 år, Maren Rasmusdatter, 4 år, Martha Rasmusdatter, 16 uger. Navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og Mads Nielsen i Svejstrup. Vurderingsmænd: Boni Pedersen og Niels Rasmussen begge af Lyngå. Der underskriver på enkens vegne en Niels Jespersen fra Hadsten. Angivet som hendes fader?

 

32, G 316 3 2/16, side 83, 30. oktober 1749, Lyngå sogn. Karen Christensdatter, død, Jens Johansen, enkemand. Deres barn: Christen Jensen, 6 år, Johan Jensen, 12 uger. Navne: Thomas Hvas og Niels Christensen Braad i Lyngå. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Haargaard og Niels Sørensen begge af Lyngå.

 

33, G 316 3 2/16, side 83, 22. juni 1750, og side 85 den 1 jul 1750, Lyngå sogn. Knud Rasmussen, død, Maren Knudsdatter, enke. Hans stedbørn: Frands Rasmussen, Maren Rasmusdatter, Jens Rasmussen. Deres barn: Rasmus Knudsen. Navne: På vegne af Thomas Hvas Oluf Christian Assens fra Frisendahl. Vurderingsmænd: Niels Haargaard og Boni Pedersen fra Lyngå. Niels Braad af Lyngå. Enkens lavværge Jens Pedersen Smed i Lyngå. På vegne af Frands Rasmussen og Maren Rasmusdatter mødte Thomas Sørensen af Lyngå. Der var arv indestående til Jens Rasmussen, der tjente Hr. Jørgen i Lyngå efter Skiftebrev af 9 september 1720. Maren Rasmusdatter ser ud til at være gift med Niels Sørensen i Halm (?Haldum eller Holme? eller ???)

 

34, G 316 3 2/16, side 86, 13. januar 1751, Hadsten sogn.Jens Hjulmand, død, Johanne Hansdatter, enke Hans børn: 1) Anne Jensdatter ~ Rasmus Stolde i Hadsten 2) Maren Jensdatter ~ Peder Michelsen 3) Niels Jensen Hjulmand i Over Hadsten 4) Rasmus Jensen Hjulmand, død 4a) Rasmus Rasmussen 5)  Ole Jensen, bortrøm og vides ej hvor er. Lavværge Niels Olesen fra Hadsten. Andre navne: Thomas Hvas fra Frisendahl, Christen Andersen fra Balle i birkedommerens fravær, vurderingsmænd: Mads Jensen og Frands Rasmussen begge af Hadsten.

 

35, G 316 3 2/16, side 88, 21. maj 1751, Svejstrup, Lyngå sogn. Terchel Michelsen, død, Inger Nielsdatter, enke Deres børn: Michel Terchelsen, 10 år, Maren Terchelsdatter ~ Søren Sørensen i Hadbjerg. Formynder var morbroder Søren Nielsen Vestergaard i Vinterslev. Lavværge Rasmus Pedersen i Sellling. Navne: Thomas Hvas fra Frisendahl, Mads Nielsen af Svejstrup og vurderingsmænd: Svend Nielsen og PederJensen Balle af Lerbjerg.

 

36, G 316 3 2/16, side 89, 26. maj 1751, Hadsten sogn. Anders Michelsen, død. Deres børn: Johanne Andersdatter, 16 år, Mathias Andersen, 9 år, Marie Andersdatter, 6 år, Mette Andersdatter, 4 år, Maren Andersdatter, 2 år, Peder Andersen, 10 uger, Farbroder Søren Michelsen. Andre navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og skovfogeden Niels Christensen. 2 vurderingsmænd Mads Jensen og Frands Rasmussen fra Hadsten.

 

37, G 316 3 2/16, side 91, 26. juli 1751, og side 93 den 9 august 1751. Hadsten Møllegyde, Hadsten sogn. Frands Pedersen, død. Hustru Maren Nielsdatter, død 14 dage tidligere. Hans arvinger: 1) broder Jens Pedersen i Norring 2) halvsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Østergaard i Lading. Afdøde hustrus børn: 1) Christen Jensen Bødker i Trige 2) Niels Jensen, 23 år 3) Palle Jensen i Løchsted? 4) Christoffer Jensen, "som næstafvigte vinter" var bortrømt fra Hr. Kammerherre Juuls regiment. 5) Anne Cathrine Jensdatter ~ Laurs Nielsen Bødker i Randers 6) Mette Jensdatter ~ Smeden Søren Madsen i Tved på Justitsraad Fulsachs Gods. Andre navne: På Thomas Hvas vegne Jens Bie. Vurderingsmænd Jens Hjulmand og Rasmus Stolde. Jens Balle havde stedet i fæste. Hr. Wacher i Skjoldelev mødte for sin svoger Peter Haugaard i Schanderup Mølle, Niels Olesen af Hadsten, Mads Jensen, den afdøde mands stedmoder Kirsten Jensdatter i Faarup? havde penge til gode. Niels Smed i Collerup havde penge til gode.

 

38, G 316 3 2/16, side 93, 21. januar 1751, og side 96 den 4 februar 1751. Svejstrup, Lyngå sogn. Laurs Nielsen, død, Bodil Rasmusdatter, enke. Deres børn: Niels Laursen, 28 år tjener Jørgen Pallesen i Foldby, Jens Laursen, 27 år, Rasmus Laursen, 26 år, Søren Laursen, 23 år tjener Anders Sørensen i Foldby, Bodil Laursdatter, 21 år, Maren Laursdatter ~ Ole Sørensen i Halling på Clausholm Gods. Enkens lavværge Svend Nielsen i Lerbjerg. Formynder farbroder Niels Smed i Skjød. Navne: Thomas Hvas på Frisendahl, vurderingsmænd, Jens Balle og Rasmus Olesen af Lerbjerg, Mads Nielsen af Svejstrup.

 

39, G 316 3 2/16 side 99, 29. januar 1751, Hadsten sogn. Anne Madsdatter, død, Rasmus Pedersen, enkemand. Deres barn: Anne Rasmusdatter, 1 år. Andre navne: Thomas Hvas og vurderingsmænd: Mads Jensen og Niels Olesen af Hadsten. Mogens Michelsen af Hadsten. Rasmus Pedersen havde tidligere været gift med Anne Nielsdatter og der henstod arv til datteren Mette Rasmusdatter iht. skiftebrev af 28 september 1748.

 

40, G 316 3 2/16 side 102, 5. juli 1752, Lyngå sogn. Ane Pedersdatter, død, Rasmus Knudsen, enkemand. Hendes arvinger: Moderen Maren Nielsdatter ~ Søren Sørensen. Andre navne: Thomas Hvas fra Frisendahl og vurderingsmænd: Michel Pedersen Hjulmand og Thomas Hansen af Lyngå. Søren Pedersen Hjulmand til stede.

 

41, G 316 3 2/16, side 103, 28. november 1752, Hadsten sogn. Zidsel Sørensdatter, død, Jens Pedersen, enkemand. Deres børn: Anne Jensdatter, 19 år, Kirsten Jensdatter, 11 år. Andre navne: Jens Bie fra Frisendahl på Thomas Hvas´vegne. Vurderingsmænd: Niels Olesen og Niels Christensen af Hadsten. Jens Enevoldsen Hjulmand af Hadsten.

 

42, G 316 3 2/16, side 104, 28. november 1752, Hadsten sogn, Niels Kieldsen, død, Karen Rasmusdatter, enke. Deres børn: Rasmus Nielsen, 15 år, Mette Nielsdatter, 24 år, Johanne Nielsdatter, 13 år, Anne Nielsdatter, 10 år, Formynder Frands Rasmussen af Hadsten. Enkens broder Erich Rasmussen af Hadsten var lavværge. Andre navne: I Hr. Hvas´fravær Jens Bie fra Frisendahl. Afdøde var fattig og gammel og nød ophold hos Rasmus Madsen i Hadsten. Jens Enevoldsen Hjulmand.

 

43, G 316 3 2/16, side 105, 9. februar 1753, Lyngå sogn. Maren Thomasdatter, død, Jens Nielsen Herborg, enkemand. Deres børn: Thomas Jensen, 1 år, Maren Jensdatter, 5 år. Andre navne. I Thomas Hvas´fravær, Jens Bie fra Frisendahl. Vurderingsmænd: Niels Christensen Braad og Anders Rasmussen Haurum begge af Lyngå. Niels Haargaard på rettes vegne. Enkemanden angav at han som født formynder skyldte penge til Peder Nielsen, 22 år gl. tjener Niels Haargaard i Lyngå.

 

44, G 316 3 2/16, side 108, 13. august 1753, side 109, 6 september 1753. Lyngå sogn. Mads Pedersen, død. Hans arvinger: 1) broder Niels Pedersen i Lyngå, 2) broder Peder Pedersen 3) søster Karen Pedersdatter ~ Michel Hjulmand 4) søster Maren Pedersdatter 5) søster Ane Pedersdatter ~ Jens Want i Vitten. Andre navne: I Thomas Hvas´s forfald Jørgen Møller fra Frisendahl. Niels Braad af Lyngå og vurderingsmænd: Laurs Pedersen og Jens Pedersen Kiær, Niels Pedersen Hvolgaard. Niels Sørensens kone Anne Hansdatter i Lyngå, Maren Jensdatter i Lyngå skyldte ham penge. Skyld til: Peder Kiær, degnen Hr. Loemand, Michel Thomassen, Peder Skrædder, Niels Haargaard, Michel Hjulmand, Maren Pedersdatter.

 

45, G 316 3 3/16, side 112, 27. april 1754, Hadsten. Anne Mogensdatter, død. Peder Sørensen, enkemand. Deres barn: Anne Pedersdatter, barn, men alder ej angivet. Formynder Niels Mogensen. Andre navne: Peder Møller fra Frisendahl i Thomas Hvas fravær. Vurderingsmænd: Niels Olesen og Niels Christensen Skovfoged begge af Hadsten. På rettes vegne Jens Hjulmand i Hadsten. Skyld til Niels Mogensen i Hadsten, til krigsråd Adlers pige i Brogaarden, Enevold Andersen i Vadsted.

 

46, G 316 3 3/16, side 114, 23. september 1754, og side 118 den 20 september 1754. Vivild, Lyngå sogn. Søren Braad, død. Anne Pedersdatter, enke. Deres børn: Niels Sørensen Braad. Formynder Niels Braad af Lyngå. Lavværge Poul Lyng i Voldum. Vurderingsmænd Peder Iversen og Peder Jensen af Vivild. Peder Møller fra Frisendahl. Peder Haargaard. Skyld til Søren Smed i Lyngå, Rasmus Smeds kone, Hr. Loemand.

 

47, G 316 3 3/16, side 120, 23. januar 1755, Hadsten sogn. Christen Nielsen, død. Maren Sørensdatter, enke. Deres børn: Søren Christensen, 24 år, Ellen Christensdatter, 27 år. Lavværge Niels Olesen af Hadsten. Formynder Mads Nielsen af Hadsten. Vurderingsmænd, Niels Braad fra Lyngå og Erich Rasmussen fra Hadsten.

 

48, G 316 3 3/16, side 123, 4. april 1755, Hadsten sogn. Karen Rasmusdatter, død. Rasmus Madsen, enkemand. Hendes 4 børn med Niels Kieldsen: Mette Nielsdatter, 28 år, i Ørum præstegård, Rasmus Nielsen, 19 år, hos stedfaderen, Johanne Nielsdatter, 16 år, opholder sig i Vitten, Ane Nielsdatter, 12 år, hos stedfaderen. Formynder var Frands Rasmussen. Vurderingsmænd: Niels Olesen og Anders Koch. Niels Skovfoged på rettes vegne alle af Hadsten. Skyld til Niels Olesen i Hadsten og Niels Haargaard i Lyngå.

 

49, G 316 3 3/16, side 125, 20. april 1755, Lyngå sogn. Niels Hvolgaard, død. Ane Sørensdatter, enke. Deres børn: Peder Nielsen, 20 år, Søren Nielsen, 18 år, Elle Nielsdatter, 15 år, Giertrud Nielsdatter, 11 år, Anne Nielsdatter, 8 år, Maren Nielsdatter, 6 år. Lavværge var faderen Søren Kier i Glesborg. På rettens vegne Peder Skrædder. Vurderingsmænd: Anders Rasmussen Haurum og Jens Nielsen Herborg alle af Lyngå. Skyld til Niels Braad i Lyngå, Niels Haargard i Lyngå, Christen Sparregaard i Skjød, Søren Sørensen i Lyngå, Morten Christensen i Vitten.

 

50, G 316 3 3/16, side 127, 15. juli 1755, Hadsten sogn. Anders Koch, død. Karen Pedersdatter, enke. Deres børn: Jens Andersen, 20 år, tjener i Sandby hos Anders Michelsen, Peder Andersen, 17 år, tjener Anders Jensen i Hinge, Anne Andersdatter, 15 år, tjener Jens Bygballe i Galten, Niels Andersen, 12 år, tjener i Kollerup Mølle, Bodil Andersdatter, 8 år, hos Anders Jensen i Hinge. På rettens vegne Niels Christensen Skovfoged i Hadsten, lavværge var Niels Olesen i Hadsten, formynder Mads Jensen i Hadsten. Vurderingsmænd Thomas Jensen og Mads M Skrædder.

 

51, G 316 3 3/16, side 129, 5. december 1755, Lyngå sogn. Maren Pedersdatter, død, Niels Braad, enkemand, Deres børn: Maren Nielsdatter, 18 år og p.t. på Frijsenborg, Maren Nielsdatter, 16 år, hos faderen Else Nielsdatter, 13 år, Christen Nielsen, 10 år, Peder Nielsen, 5 år. Vurderingsmænd: Bone Pedersen og Jens Herborg begge af Lyngå. Niels Sørensen Haargaard på birkedommerens vegne. Der var stadig arv indestående til Niels Braads stedbørn, nemlig Peder Nielsen, Rasmus Nielsen, Maren Nielsdatter nu gift med Laurs Pedersen i Svejstrup. (stedbørn var børn af Niels Braads 1 hustru, hun hed ogsås Maren Pedersdatter og dennes første mand Niels Pedersen Hjulmand)

 

52, G 316 3 3/16, side 131, 5. maj 1755, og side 133, den 10 maj 1755, Volstrup Smedie, Lyngå sogn. Elle Madsdatter, død. Søren Christensen Skovfoged, enkemand. Hendes børn med Rasmus Nielsen Degn: Mads Rasmussen, 24 år, Niels Rasmussen, 21 år, Helle Rasmusdatter, 19 år, Jens Rasmussen, 17 år, Jens Rasmussen, 15 år, Maren Rasmusdatter, 9 år, Martha Rasmusdatter, 7 år, Formynder Mads Jensen af Hadsten som født værge efter loven, men da han var udeblevet tilkaldtes Bone Pedersen. Vurderingsmænd var Niels Christensen Braad og Jens Nielsen Herborg begge fra Lyngå. På birkedommerens vegne Peder Pedersen i Lyngå og Peder Møller fra Frijsenborg. På 2 samling mødte Mads Jensen og Niels Olesen fra Hadsten. Skyld til Anders Lassen ved Faurskov.

 

53, G 316 3 3/16, side 135, 7. februar 1757, Selling, Ødum sogn. Ungkarl Niels Rasmussen, død. Hans arvinger: 1)  broder Jens Rasmussen i Mejlby 2)  broder Rasmus Rasmussen i Selling 3)  broder Christen Rasmussen i Selling 4)  søster Maren Rasmusdatter.  Skifte efter deres moder af 20. september 1746. Afdøde havde indestående arv i gården som broderen Christen nu havde i fæste. Skifteforvalter Hans Henrich Beuch fra Frijsenborg, vurderingsmænd, Ole Lassen og Peder Christiansen begge af Selling. Formynder for Maren Rasmusdatter var broderen Jens Rasmussen.

 

54, G 316 3 3/16, side 137, 20. juni 1757, Lyngå sogn. Maren Jensdatter, død. Christian Simonsen, enkemand. Deres børn: Jens Christiansen, 7 år, Maren Christiansdatter, 4 år, Anne Christiansdatter, 14 uger, Mette Christiansdatter, 14 uger. Skifteforvalter Hans Henrich Beuch fra Frijsenborg, vurderingsmænd: Niels Braad og Jens Bonde begge af Lyngå. På birkedommeren Jørgen Groths vegne Hr. Loemand i hans sted. Skyld til Anders Ladefoged ved Farskov, Rasmus Christensen i Lyngå, Bonni Pedersen i Lyngå og Niels Jensen i Laurbjerg.

 

55, G 316 3 3/16, side 141, 9. september 1757, Lyngå, Michel Pedersen Hiulmand, død, Maren Pedersdatter, enke. Deres børn: Peder Michelsen, 16 år, Peder Michelsen, 14 år, Maren Michelsdatter ~ Jens Pedersen i Svejstrup, Else Michelsdatter, 12 år, Farbroder Søren Pedersen i Tinning. Forvalter Hans Henrich Beuch, i birkedommer Jørgen Groths fravær Søren Badsker fra Lyngå. Vurderingsmænd: Niels Braad og Niels Haargaard. Lavværge Christian Simonsen. Der omtales skiftebrev af 10 marts 1732, hvorefter tilkommer stedsønnen Peder Pedersen fædrene arv. Skyld til: Niels Haargaard i Lyngå, Søren Pedersen i Tinning, Niels Braad i Lyngå, Rasmus Møller i Bægaard, Rasmus Bruun i Lyngå, Jens Skrædder i Lyngå, Else Pedersedatter i Kvolbæk.(Enkens kaldes Maren Pedersdatter, men det er efter min opfattelse sn fejlskrift, hun hedder Karen Pedersdatter)

 

56, G 316 3 3/16, side 147, 9. september 1757, Lyngå sogn, Anne Rasmusdatter, død. Peder Pedersen, enkemand. Deres børn: Else Pedersdatter, 22 år, Maren Pedersdatter, 20 år, Margrethe Pedersdatter, 18 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Johanne Pedersdatter, 14 år. Forvalter Hans Henrich Beuch, i birkedommer Jørgen Groths fravær Søren Pedersen fra Tinning. Vurderingsmænd: Niels Braad og Niels Sørensen Haargaard fra Lyngå. Skyld til Niels Haargaard i Lyngå og Rasmus Møller i Bægaard.

 

57, G 316 3 3/16, side 152, 26. oktober 1757, Volstrup Smedie, Langå sogn. Zidsel Pedersdatter, enke Søren Christensen Skovfoged, enkemand. Hendes arvinger: 1)  Moderen Inger Christensdatter 2)  broder Jens Pedersen, 3)  broder Christen Pedersen, 4)  søster Anne Pedersdatter ~ Niels Pedersen, 5)  Edel Pedersdatter, ugift, 6)  Maren Pedersdatter, ugift. Forvalter Hans Henrich Beuch, i birkedommer Jørgen Groths fravær Anders Ladefoged fra Faurskov. Vurderingsmænd: Niels Christensen Braad og Niels Haargaard begge af Lyngå. Der indestod arv i gården iht. skiftebreve af 12 juli 1749 og 9 maj 1756. Skyld til Anders Ladefoged på Faurskov.

 

N 1, G 316 3 3/16, side 158, 13. februar 1758, Vivild, Lyngå sogn. Kirsten Rasmusdatter, død Peder Sørensen Haargaard, enkemand. Deres børn: Rasmus Pedersen, 15 år, Anne Pedersdatter, 11 år. Morbroder Niels Rasmussen af Skjød. Farbroder Niels Haargaard af Lyngå. Forvalter Hans Henrich Beuch, på birkedommer Groths vegne Peder Jensen i Vivild, vurderingsmænd var Peder Iversen og Rasmus Balle begge fra Vivild. Skyld til Christen Jensen Brundt løn til påske, Søren Pedersen løn til påske, Niels Hansen, Søren Pedersen i Tinning, Søren Nielsen hos Niels Haargaard en arvepart som står i gården, Peder Nielsen i Lyngå og Niels Haargaard i Lyngå. Note side 215.

 

N 2, G 316 3 3/16, side 167, 10. april 1758, Lyngå sogn. Johanne Andersdatter, død. Enevold Christensen, enkemand. Deres barn: Anne Enevoldsdatter 1/2 år. Hans Henrich Beuch med vurderingsmæn: Niels Braad og Peder Nielsen begge af Lyngå.

 

N 3, G 316 3 3/16, side 169, 9. maj 1758, Hadsten sogn. Christen Laursen Smed, død. Johanne Nielsdatter, enke. Deres børn: Niels Christensen, 9 år, Mette Christensdatter, 6 år, Anne Christensdatter, 2 år, Lavværge Niels Nielsen af Hadsten, Formynder, farbroder Laurs Laursen af Vinterslev. Hans Henrich Beuch fra Frijsenborg og vurderingsmændene: Mads Jensen og Niels Olesen begge af Hadsten. 

 

N 4, G 316 3 3/16, side 171, 18. juli 1758, Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn. Niels Sørensen Smed, død, Johanne Rasmusdatter, enke. Deres børn: Rasmus Nielsen, 6 år, Søren Nielsen, 3 år, Kirsten Nielsdatter, 8 år. Enkens fader Rasmus Simonsen i Hadbjerg. Børnenes faderbroder Niels Hansen i Tåstrup var formynder for drengene og formynder for pigen var Peder Rasmussen fra Hadbjerg. Hans Henrich Beuch fra Frijsenborg og vurderingsmændene: Christen Christensen og Rasmus Nielsen Skovfoged begge af Vinterslef. Rasmus Bach i Selling skyldte penge til boet. Der var skyld til afdødes broder Jens Sørensen iht. skiftebrev af 6 oktober 1746.

 

N 5, G 316 3 4/16, 174, 18. juli 1758, Vinterslev, Nørre Galten sogn. Thomas Jensen Gustav, død Anne Sørensdatter, enke. Hans barn: Anne Thomasdatter, 26 år, Anne Sørensdatter var stedmoder. Hans Henrich Beuch og vurderingsmænd: Christen Christensen og Rasmus Nielsen Skovfoged af Vinterslev. Lavværge var Jens Andersen. Formynder var Peder Jacobsen af Hadbjerg.

 

NR 1, G 316 3 4/16, side 175, 10. januar 1759, Svejstrup, Lyngå sogn. Inger Nielsdatter, død. Niels Pelsen, enkemand. Hendes børn af tidligere ægteskab: Michel Terchildsen, 23 år, Maren Terchildsdatter ~ Søren Sørensen i Hadbjerg. Hans Henrich Beuch og Mads Nielsen af Svejstrup i birkedommer Jørgen Groths forfald og vurderingsmænd: Svend Nielsen og C Pedersen begge af Lerbjerg. Søren Nielsen West fra Vinterslev var mødt som formynder for Michel Terkildsen. Efter skiftebrev af 21 maj 1751 havde Michel Terkildsen fædrene arv til gode i gården.

 

Nr. 2, G 316 3 4/16, side 179, 7. december 1759, og side 183 den 18 januar 1760, Lyngå sogn. Niels Christensen Braad, død. Hans børn: Christen Nielsen, 13 år, Maren Nielsdatter, 22 år, Maren Nielsdatter, 20 år, Else Nielsdatter, 17 år. Morbroder Søren Pedersen af Kvolbech, Peder Pedersen af Borum og Peder Rasmussen Kvolbæk af Tinning. Hans Henrich Beuch fra Frijsenborg og på birkedommerens vegne Niels Haargaard af Lyngå og 2 vurderingsmænd: Jens Nielsen og Jens Jensen Bonde begge af Lyngå. Søren Badsker skyldte boet penge. Der var indestående arv til afdødes stedsønner Peder Nielsen og Rasmus Nielsen. Skyld til tjenestekarlen Johan Rasmussen, tjenestepigen Dorthe Nielsdatter, Mathias Lassen ved Frijsenborg, Thomas Hansen, Jens Madsen fra Svejstrup havde overtaget fæstet og ægtede den ældste datter Maren Nielsdatter.

 

G 316 3 4/16, side 184, 7. oktober 1760, Vivild, Lyngå sogn. Peder Jensen, enkemand. Afdødes navn nævnes ikke. Deres børn: Christen Pedersen, 25 år, Jens Pedersen, 18 år, Mads Pedersen, 12 år, Anne Pedersdatter, 21 år, Maren Pedersdatter, 15 år, Anne Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Hadsten, Maren Pedersdatter ~ Peder Kiær i Lyngå, Mette Pedersdatter ~ Anders Jensen i Vissing. Vurderingsmænd: Peder Iversen og Rasmus Balle begge af Vivild.

 

G 316 3 4/16, side 185, 23. januar 1761, Hadsten sogn. Niels Olesen, død, Kirsten Jensdatter, enke. Deres børn: Ole Nielsen, 16 år, Jens Nielsen, 6 år, Niels Nielsen, 3 år, Rasmus Nielsen, 1 år, Mette Nielsdatter, 20 år, Maren Nielsdatter, 17 år, Zidsel Nielsdatter, 15 år. Lavværge var enkens broder Mads Jensen fra Hadsten. Som beskikket formynder Rasmus Nielsen Skovfoed fra Vinterlev. Mødt Andreas Peitersen fra Frijsenborg. Vurderingsmænd: Frands Rasmussen og Erich Thomassen begge af Hadsten. På birkedommerens vegne Peder Sørensen af Hadsten.

 

G 316 3 4/16, side 189, 14. maj 1761, Hadsten sogn. Niels Mogensen, død, Maren Christensdatter, enke. Deres barn: Elisabeth Nielsdatter, 9 år. Enkens datter Maren Nielsdatter, født udenfor ægteskab. Hans Henrich Beuch og Andreas Peitersen fra Frijsenborg. Vurderingsmænd: Jens Hjulmand og Thomas Jensen begge af Hadsten. Lavværge Rasmus Stolde af Hadsten. Formynder for pigebarn, Jens Ladefoged fra Kollerup. Der indestod arv til enkens 3 brødre efter skiftebrev af 28 september 1748.Endvidere skyld til Peder Nielsen tjenende ved Hinnerup Brogaard og Søren Nielsen tjenende i Selling og enkens 3 brødre. Enkens steddatter havde fået et "sort væer føl" af afdøde.

 

Sidst ændret: 14. January 2016