Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Foldby Sogn

 

Foldby sogn består af følgende lokaliteter: Foldby, Norring, Tinning, Riis, Østerriis, Mellerriis, Norring Mølle, Norring skovhus.

 

I alt for Foldby sogn 359.

Under Kollerup Gods, Foldby sogn, yderligere 1 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 1/17

5, 1719, Norring

Peder Lauridsen, død

Karen Pedersdatter, enke

Han havde været gift før og havde børn med 1 hustru:

1)  31 år (Laurs Pedersen?)

2)  Peder Pedersen, 24 år

3)  Maren Pedersdatter ?, ? år

4)  Maren Pedersdatter, 26 år

5)  Karen Pedersdatter, 22 år

6)  Anne Pedersdatter, 16

Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen

Enkens søn PFS ?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 2/17

41, 5 oktober 1720, Norring

Morten Jensen, død, boede og døde på en halvgård i Norring

Anne Olesdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Mortensen, 16 år

Maren Mortensdatter, 8 år

Børnenes farbroder Anders Jensen Haugaard i Riis til stede. Endvidere Jens Rasmussen fra Lading, som "stedets fæste er tilsagt og enken ægter"

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 2/17

44, 27 juni 1720, Tinning

Else Nielsdatter, død

Palle Pedersen, enkemand

Fællesbarn:

Maren Pallesdatter, 6 ½ år

Enkemandens trolovede fæstemø Elle Povelsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 3/17

69, 30 oktober 1722, Norring

Maren Troelsdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 8 år

Anders Jensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 3/17

73, 30 oktober 1722, Foldby

Else Jensdatter, død

Rasmus Thomassen, enkemand

Deres børn:

Thomas Rasmussen, 6 år

Anne Rasmusdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

107, 13 juli 1724, Foldby

110, 11 juni 1725

Maren Frandsdatter, død

Jens Thomassen, enkemand

Fællesbørn:

Anne Jensdatter, 7 år

Maren Jensdatter, 5 år

Frands Jensen, 2 ½ år

Deres morbroder, Niels Jensen i Norring Mølle. Jens Frandsen Dahl i Haar er nævnt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

119, 11 juni 1725, Norring Riis

Anders Jensen Haugaard, død

Johanne Nielsdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Andersen, 27 år

Maren Andersdatter, 25 år ~ Rasmus Thomassen i Foldby

Mette Andersdatter, 23 år

Anne Andersdatter, 19 år

Karen Andersdatter, 16 år

Karen Andersdatter, 10 år

Deres farbroder var Christen Jensen Haugaard til stede. Moderbroder Laurs Nielsen i Melleriis. Enken med lavværge Christen Olesen i Østerriis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

123, 11 juni 1725, Norring

Christen Laursen, død

Edel Pedersdatter, død

Fællesbørn:

Anne Kirstine Christensdatter, 9 år

Laurs Christensen, 6 år

Peder Christensen, 3 år

Farbroder Thomas Laursen i Norring var til stede på børnenes vegne. Frands ?Bøjer? i Sahl morbroder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

130, 23 marts 1726, Norring

132, 19. juni 1726

Laurids Pedersen, død

Anna Troelsdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Laursen, 2 år

Karen Laursdatter, 5 1/2 år

Anne Laursdatter, 3 ½ år

Enken kæreste Zacharias Pedersen var til stede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

156, 2 november 1728, Foldby

Birgitte Jensdatter, død

Ole Lassen Smed, enkemand

Hendes arving var en fuld (hel) søster Anne Jensdatter Poulsdatter i Haurum.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

158, 8 oktober 1728 Tinning

Anne Rasmusdatter, død

Jens Bertelsen, enkemand

Fællesbørn:

Morten Jensen, 25 år

Maren Jensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

165, 4 april 1729, Norring Riis

Laurs Nielsen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Hans børn:

Kirsten Laursdatter ~ Adam Pedersen i Foldby

Karen Laursdatter, 14 år

Mette Laursdatter, 11 år

Niels Jensen Møller i Norring Mølle var mødt på enkens vegne. På børnenes vegne Christen Olesen af Østerriis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 6/17

168, 4 april 1729, Riis

170, 4 August 1729

Christen Jensen Haugaard, død

Maren Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Jens Christensen, 12 år

Anders Christensen, 4 år

Maren Christensdatter, 20 år

Anne Christensdatter, 18 år

Edel Christensdatter, 15 år

Johanne Christensdatter, 7 år

Christen Christensen, 3 uger (nævnt på 2. skiftesamling)

Søren Nielsen i Grundfør var lavværge. Børnenes moderbroder var Morten Jensen i Tinning.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

258, 12 september 1730, Norring

280, 6 juli 1731, (G 341 378 9/17)

Peder Jensen, død

Maren Rasmusdatter, førhen død, og efter hvem skifte ikke tidligere var begæret.

Hendes barn af 1. ægteskab:

Rasmus Jacobsen, 25 år

4 børn med Peder Jensen:

Maren Pedersdatter, 21 år

Elle Pedersdatter, 17 år

Kirsten Pedersdatter, 14 år

Jacob Pedersen, 7 år

Deres moster Maren Rasmusdatter ~ Christen Jensen i Norring Riis var formynder for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

259, 21 september 1730, Norring

Maren Nielsdatter, død

Laurs Pedersen Eriksen, enkemand

Fællesbørn:

Niels Laursen, 15 år

Anne Laursdatter ~ Thomas Laursen i Norring

Farbroder Rasmus Pedersen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

265, 20 september 1730, Norring Skovhus

Maren Madsdatter, død

Rasmus Frandsen, enke

De efterlod sig ikke børn. Arving var hendes far, der boede i Kolding og hed Mads Hansen. En søster, Kirsten Madsdatter ~ med en matros fra Norge af navn Anders Ollesen Aachmund, halvsøster Maren Madsdatter ~ Amunds Bensen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

289, 27 juli 1731, Norring Riis

Jens Christensen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Hans søskende:

Christen Christensen

Anne Christensdatter

Lavværge Christen Olesen, Norring Riis. Enken havde tidligere været gift med Anders Jensen Haugaard. Til stede stedbørn: Peder Andersen, Mette Andersdatter ~ Peder Riis i Norring, Rasmus Jacobsen i Norring på sin kone Ane Andersdatters vegne, Christen Lassen i Norring Riis på sin kone Karen Andersdatters vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

300, 7 marts 1732, Foldby

Peder Zachariassen, (Sjællandsfarer), død

Giertrud Rasmusdatter, enke

Fællesbarn:

Jonas Pedersen

Hans særbørn af tidligere ægteskab:

Zacharias Pedersen

Adam Pedersen

Maren Pedersdatter ~ Christen Troelsen i Hummeluhr

Jonas Pedersens formynder Rasmus Nielsen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

301, 7 marts 1732, Tinning

Birgitte Michelsdatter, død

Christen Jensen Hou, enkemand

Elle Jensdatter, afdødes moder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

305, 20 juni 1732, Norring

Anders Sørensen, hyrde, død

Anne Nielsdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Andersen, 5 år

Søren Andersen, 3 år

Enkens lavværge var Laurits Dal, Niels Christensen var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 10/17

325, 9 december 1732, Foldby

Søren Andersen Ladefoged, død

Ellen Nielsdatter, enke

8 børn:

Anders Sørensen, Foldby

Niels Sørensen, Wadsted i Hammel

Christen Sørensen, 25 år, Foldby

Maren Sørensdatter ~ Søren Andersen, Elev

Mette Sørensdatter, tjener i Århus

Karen Sørensdatter, hos sin moderbroder Jesper Nielsen i Kongstrup

Maren Sørensdatter, 16 år

Anne Marie Sørensdatter i sit 8. år

Ellen Nielsdatter med bror og lavværge Jesper Nielsen af Kongstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 11/17

352, 31 oktober 1733, Norring Skovhus

Rasmus Frandsen, død

Inger Nielsdatter Munk, enke

Hans søskende:

1) Karen Frandsdatter ~ Mogens Nielsen Værum i Sandby

2) Maren Frandsdatter, enke

3) Jens Frandsen af Tilst, død

   Hans datter:

3a) Karen Jensdatter af Borum

4) Helle Frandsdatter død

4a) Frands Rasmussen Groersen

4b) Anne Rasmusdatter af Norring

Lavværge Morten Bøhm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

426, 26 marts 1734, Tinning

Registrering hos Jens Pedersen i Tinning

Søren Pedersen Hiulmand var svigersøn til Jens Pedersen

En søn Rasmus Jensen, 12 år er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

437, 8 januar 1735, Tinning

Maren Pedersdatter Brundt, død

Hans Lassen Skovfoged, enke

Fællesbarn:

Las Hansen, 7 år

Morbroder Peder Pedersen af Brundt, tilsynsværge for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

445, 24 januar 1735, Norring

Mette Andersdatter, død

Peder Nielsen Riis, enkemand

Fællesbarn:

Maren Pedersdatter, 6 år

Afdødes broder Peder Andersen. Afdødes søsters mand Rasmus Jacobsen Skrædder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

447, 25 januar 1735, Norring

Jens Rasmussen, død

Anne Olesdatter, enke

Den salige mands far, Rasmus Jensen Skrædder i Lading

Broder og lavværge for enken Christen Olesen i Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

451, 29 april 1735, Norring

Hans Iversen, degn, død den 22. marts 1735

Karen Nielsdatter, enke, død den 19. april 1735

Fællesbørn:

Henrik Hansen, 40 år

Jens Hansen, 30 år

Søren Hansen, 26 år

Maren Hansdatter, 50 år, enke

Mette Hansdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

454, 3 juni 1735, Tinning

Michel Rasmussen Brundt, død

Karen Nielsdatter, enke

Børn:

Rasmus Michelsen, 22 år

Niels Michelsen, 9 år

Anne Michelsdatter, 20 år

Maren Michelsdatter, 18 år

Helle Michelsdatter, 14 år

Lavværge og fæstemand Anders Lassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

478, 14 marts 1736, Foldby

Peder Pedersen, død, ungkarl, barnefødt i Østerriis

Hans arvinger var hans søskende:

Han var søn af Peder Espensen og Maren Pedersdatter.

Hans farbror var:

1) farbroder Rasmus Espensen, der boede og døde i Østerriis:

1a) Peder Rasmussen Riis, nu indsidder i Haldum

2)  morbroderen Rasmus Pedersen

2a) Hans Rasmussen, Lading

2b) Peder Rasmussen i Tinning

2c) Karen Rasmusdatter ~ Anders Ovesen i Skjoldelev

2d) Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning

3)  morbroderen Michel Pedersen, tidligere Norring, død

3a) Peder Michelsen tjener i Melleriis

3b) Rasmus Michelsen tjener i Riis Haugaard

3c) Anne Michelsdatter tjener i Søften

3d) Helle Michelsdatter i Norring

4) mosteren Giertrud Pedersdatter ~ Johan Henriksen, tidligere husmand i Lyngå, nu indsidder i Foldby hos Jens Knudsen.

5)  mosteren Kirsten Pedersdatter, død i Hinnerup efter sidste skiftesamling den 14. Marts 1736, efterladt en datter

5a) Anne Nielsdatter ~ Jacob Sørensen, hun død

5aa) Niels Jacobsen, 10 år

5ab) Søren Jacobsen, 6 år

5ac) Anders Jacobsen,5 år

5ad) Anne Marie Jacobsdatter, 13 år

5ae) Dorthe Jacobsdatter, 4 år

6)  mosteren Maren Pedersdatter, død

6a) Peder Rasmussen Riis (identisk med 1a)

6b) Mette Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

485, 1 oktober 1736, Norring

Christen Nielsen Vævmand, død

Anna Nielsdatter, enke

Fællesbørn:

Niels Christensen, 36 år

Thomas Christensen, 34 år

Ole Christensen, 25 år

Johanne Christensdatter ~ Peder Hansen i Lading

Maren Christensdatter ~ Poul Rasmussen i Terp

Lavværge Laurids Nielsen Dahl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

486, 1 oktober 1736 Norring

Maren Mortensdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes moder Anne Olesdatter er arving. Anne Olesdatters broder Christen Olesen i Riis var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

487, 15 november 1736, Foldby

Mette Sørensdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Ellen Nielsdatter er hendes moder, mødt med sin søn og lavværge Anders Sørensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

502, 4 juli 1737, Foldby

Peder Jacobsen Skjøtt, død

Maren Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Jacob Pedersen, 34 år

Jens Pedersen, 28 år

Peder Pedersen, 19 år

Karen Pedersdatter, 16 år

Adam Pedersen var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

505, 6 september 1737, Tinning

Karen Nielsdatter, død

Anders Lassen, enkemand

Børn fra et tidligere ægteskab:

Rasmus Michelsen, 24 år

Niels Michelsen, 11 år

Anne Michelsen, 22 år

Maren Michelsen, 20 år

Helle Michelsdatter, 16 år

Børnenes 3 farbrødre, Peder Rasmussen og Søren Rasmussen i Tinning samt Rasmus Rasmussen fra Brundt

Enkens tidligere mand Michel Rasmussen Brundt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

519, 19 februar 1738, Norring

Helle Hansdatter, død

Jens Pedersen, enke

Hendes far Hans Jensen i Foldby var arving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

520, 28 februar 1738, Foldby

Mogens Knudsen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres barn:

Peder Mogensen

Hans datter Bodil Mogensdatter, 21 år, (24 ?) ugift fra tidligere ægteskab med Kirsten Pedersdatter, død for ca. 20 år siden

Enkens søn af tidligere ægteskab, Niels Pedersen var lavværge. Overtog fæstet.

Formynder Jens Knudsen af Foldby for Peder Mogensen, Jens Knudsen og Jens Laursen af Tinning for Bodil Mogensdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

525, 2 april 1738, Foldby

Jørgen Sørensen Smed, død

Mette Kirsten Eriksdatter, enke

Arvinger:

Afdødes far Søren Lassen Smed i Haurum

Laurids Sørensen Ladefoged i Haldum, broder til afdøde.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

528, 10 maj 1738, Tinning

Bodil Mogensdatter, død

barnefødt og død i Tinning, hendes barn Mogens Christensen var nyfødt uden for ægeskab. Barnefader Christen Nielsen, barnefødt i Haarup, 29 år

Jens Knudsen var afdødes farbroder, Jens Pedersen hendes morbroder

Barnet død kort efter skiftets afslutning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

543, 5 juli 1738, Foldby

Zidsel Pedersdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Ingen børn

Moder Kirsten Jensdatter

halvbroder Jens Pedersen i Norring

Frands Pedersen i Lading

helsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Østergaard i Lading

helsøster Kirsten Pedersdatter ~ Poul Sørensen i Faarup

helsøster Bodil Pedersdatter, ugift i Faarup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 17/17

553, 13. februar 1739, Norring Melleriis

Jens Nielsen Møller, død

Maren Rasmusdatter, enke

Afdødes moder var Maren Pedersdatter ~ Niels Jensen Møller i Norring Mølle

Hans søskende:

1) Niels Nielsen,

2) Johanne Nielsdatter ~ og boede i Egå

3) Karen Nielsdatter ~ bor i Århus

4) Kirsten Nielsdatter i Ustrup, død ~ Niels Nielsen, død 1737 ~ Zidsel Poulsdatter

4a) Niels Nielsen

4b) Peder Nielsen

4c) Maren Nielsdatter (opholdt sig i Norring Mølle)

5)  Peder Nielsen Møller, død

5a) Niels Pedersen

6) halvsøster Helle Jacobsdatter ~ Anders Sørensen i Foldby

Enkens lavværge Michel Michelsen Overgaard fra Haar.

Enken overdrog ejendommen til Ole Michelsen fra Haar, der ægtede enkens datter Karen Laursdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

98, 13 februar 1741, Norring

Karen Hansdatter, død

Jens Rasmussen, enke

Afdødes søster var Maren Hansdatter, ellers ikke andre arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

115, 22 april 1742, Foldby

Niels Pedersen, død

Karen Michelsdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Nielsen, 2 år

Enkens trolovede fæstemand Palle Pallesen Munck

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

116, 22 april 1742, Foldby

Zidsel Ladsdatter, død

Christen Sørensen Vissing, enkemand

4 børn:

Marianne Christensdatter, 8 år

Maren Christensdatter, 7 år

Søren Christensen, 6 år

Kirsten Christensen, 2 år

Konens broder Jens Lassen i Haldum

Anders Thomassen i Haar var gift med en søster til Zidsel Ladsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

126, 21 august 1742, Tinning

Margrethe Hansdatter, død

Peder Rasmussen Brundt, enkemand

Hendes børn af 1 ægteskab:

Hans Rasmussen, Lading

Peder Rasmussen, Tinning

Karen Rasmusdatter ~ Anders Jensen Ovesen i Lading De er ikke nævnt i starten, men med småt senere, og Anders Jensen Ovesen underskriver på sin hustrus vegne Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning

2 ægteskab:

Else Pedersdatter ~ Hans Lassen i Tinning, skovfoged

Johanne Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Foldby

3 ægteskab med Peder Rasmussen

Maren Pedersdatter ~ Thomas Skriver i Haldum

Rasmus Pedersen, 20 år og tjener faderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

127, 21 august 1742, Tinning

Rasmus Nielsen Overgaard, død

Helle Jensdatter, hustru

8 børn:

Jens Rasmussen, 17 år

Maren Rasmusdatter ~ Christen Nielsen som tjente ved Hans Jensen i Foldby

Anne Rasmusdatter

Mette Rasmusdatter

Anne Rasmusdatter

Karen Rasmusdatter

Johanne Rasmusdatter

Kirsten Rasmusdatter

Michel Jensen af Tinning var formynder og moderbroder, lavværge Bertel Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

148, 17 maj 1743, Riis

Christen Jensens hustru, død

Christen Jensen, enkemand

4 børn:

Jens Christensen, 12 år

Karen Christensdatter

Anne Christensdatter

Maren Christensdatter

Børnenes farbroder Jens Jensen af Norring var formynder

Peder Riis i Norring var den nærmest beslægtede på moderens side

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

155, 4 juli 1743, Foldby

Maren Christensdatter, død

Christen Jensen Thorsen, enke

Børn:

Mogens Christensen, 4 år

Karen Christensdatter, 1 år

Formynder var deres moders morbroder Jens Knudsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

157, 5 august 1743, Tinning

Jens Laursen, død

Mette Pedersdatter, enke

Børn:

Laurs Jensen, 5 år

Margrethe Jensdatter, født efter 1 skiftesamling

Enkens stedfader Rasmus Jensen af Kvolbeck var lavværge, børnenes fasters mand Peder Nielsen Riis i Norring var formynder, moderbroder Søren Pedersen i Kvolbeck

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

159, 18 oktober 1743, Norring

Anne Troelsdatter, død

Zacharias Pedersen, enke

Børn af 1 ægteskab (med Laurs Pedersen)

Karen Laursdatter ~ Jens Pedersen i Norring

Peder Laursen, 20 år

Anne Laursdatter, ugift

2 ægteskab med Zacharias Pedersen:

Laurs Zachariassen, 16 år

Zacharias Zachariassen, 14 år

Christen Troelsen af Hummeluhr og Jens Peder Norring er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

174, 10 januar 1744, Foldby

Maren Hansdatter, død

Christen Jensen Thorsen, enkemand

Hendes fader var Hans Jensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

178, 25 april 1744, Foldby

Christen Nielsen Vissing, død

Anne Christensdatter ~ Jens Nielsen Tydsk i Foldby

Johanne Christensdatter ~ Peder Olesen i Karlby på Rosenholm gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

186, 20 januar 1745, Norring Mølle

Niels Jensen Møller, død

Maren Pedersdatter, enke

og den salige mands arvinger:

Halvbroder: Jens Frandsen Dahl i Haar

Halvbroder Søren Frandsen i Lisbjerg, er død og han har efterladt sig 9 børn:

Søren Sørensen, 20 år

Mogens Sørensen, 18 år

Frands Sørensen, 10 år

Mette Sørensdatter ~ Knud Kolkiergaard

Anne Sørensdatter ~ Peder Rasmussen i Lisbjerg

Maren Sørensdatter,

Anne Sørensdatter,

Helle Sørensdatter,

Karen Sørensdatter,

halvsøster ~ Jens Madsen Bak i Haldum

do ~ Jens Thomassen i Foldby er død og har efterladt sig:

Frands Jensen 26 år

Anne Jensdatter ~ Knud Jensen i Foldby

Maren Jensdatter ~ Christen Toersen i Foldby

Enkens lavværge Anders Sørensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

203, 18 december 1745, Norring

Maren Sørensdatter, død

Søren Nielsen Westes, enkemand

Fællesbarn:

Niels Sørensen, 3 år gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

204, 18 december 1745, Norring Skovhus

Morten Bøhm, død

Anne Laursdatter, enke

5 børn:

Margrethe Mortensdatter, 14 år

Giertrud Mortensdatter, 12 år

Maren Mortensdatter, 11 år

Anne Marie Mortensdatter, 9 år

Anne Mortensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

205, 7 januar 1746, Foldby

Mette Simonsdatter, død

Jens Knudsen, enkemand

Fællesbørn:

Simon Jensen, Woldby

Knud Jensen, boende her i gården

Karen Jensdatter ~ Michel Christensen i Thorsølund

Lisbeth Jensdatter ~ Jens Christensen i Hummeluhr, død:

Rasmus Jensen, 22 år

Karen Jensdatter ~ budfoged Laurs ?Jensen Toersen?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

222, 20 juni 1746, Norring Riis

Christen Lassen den ældste, Riis Haugaard, død

Maren Jensdatter, enke

Arvinger:

Halvbroder Christen Lassen den yngre

helbroder Peder Lassen, død, hans søn Las Pedersen og datter Edel Pedersdatter

helsøster Anne Lasdatter ~ Christen Jensen Haug i Skjoldelev

halvsøster Else Lasdatter, ugift og tjener i Norring

Enkens broder Bertel Jensen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

224, 20 juni 1746, Norring

Maren Poulsdatter, død

Søren Rasmussen Schøtt

Fællesbørn:

Rasmus Sørensen, 8 år

Niels Sørensen, 6 år

Jens Sørensen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

225, 20 juni 1746, Norring

Dorthe Jacobsdatter, død

Mads Nielsen, enkemand

Fællesbarn:

Niels Madsen ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

242, 3 maj 1747, Tinning

Maren Jensdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Børn:

Peder Sørensen, 10 år

Jens Sørensen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

254, 4 marts 1748, Foldby

Christen Sørensen Vissing, død

Anne Marie Marcusdatter, enke

Børn af tidligere ægteskab:

Marianne Christensdatter, 14 år

Maren Christensdatter, 13 år

Søren Christensen, 12 år

Kirsten Christensdatter, 8 år

Dette ægteskab:

Mette Christensdatter, 5 år

Peder Christensen, 2 ½ år

Anders Thomassen af Haar og Jens Lassen af Haldum på vegne af børnene fra 1 Ægteskab

Enkens far Marcus Laursen på sidste kuld børns vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

255, 4 marts 1748, Tinning

Søren Brundt, død

Anne Mortensdatter, enke

Maren Sørensdatter ~ Jørgen Iversen i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

266, 6 juni 1748, Norring

Laurs Olesen Loft

Else Sørensdatter, enke

Hans eneste søster, Mette Olesdatter i Norring

Formynder Peder Brandt af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

274, 10 april 1749, Norring

Anders Christensen Snedker, død

Mette Eriksdatter, enke

Ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

274, 10 april 1749, Norring

Hans Jeremiassen, død

Hans arvinger:

Niels Jeremiassen i Woldby

Christen Jeremiassen i Herskind

Jeremiasdatter ~ med kromanden Christen Nielsen Møller i Woldby

halvsøster Maren Jeremiasdatter ~ Rasmus Frandsen i Herskind

På Niels Jeremiassens vegne til stede en søn Jeremias Nielsen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

276, 23 april 1749, Tinning

Helle Jensdatter, død

Jens Rasmussen, 25 år

Maren Rasmusdatter ~ Christen Nielsen i Woldby

Anne Rasmusdatter ~ Niels Jensen Topholm i Søften

Mette Rasmusdatter tjener på stedet

Anne Rasmusdatter ~ Søren Jensen i Sabro

Karen Rasmusdatter, hjemme

Johanne Rasmusdatter, hjemme

Kirsten Rasmusdatter, hjemme

Morbroder Michel Jensen fra Tinning var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

301, 15 juli 1750, Norring

Niels Christensen

Børn:

Kirsten Nielsdatter, 21 år

Giertrud  Nielsdatter, 16 år

Anne Nielsdatter, ¾ år

På børnenes vegne Thomas Christensen Vævmand af Norring og Rasmus Skrædder af Norring. Lavværge Frands Groersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

342, 18 juni 1751, Foldby

Ellen Christensdatter, død

Jens Nielsen Tydsk, enkemand

Hendes barn:

Susanne Christensdatter, 25 år

Formynder Jørgen Pallesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

345, 13 juli 1751, Norring

Maren Christensdatter, død

Børn:

Michel Michelsen, 25 år

Mette Pedersdatter, 11 år

Maren Pedersdatter, 10 år

Farbroder for de 2 yngste, Peder Pedersen, smed ved Frijsenborg

Faderen til de 2 sidste børn angaves at være bortrømt ca 2 år før Maren Christensdatters død Ingen vidste hvad der videre var sket med ham

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

357, 10 maj 1752, Tinning

Mette Pedersdatter, død

Niels Madsen, enkemand

Børn:

Laurs Jensen, 14 år

Margrethe Jensdatter, 9 år

Niels Nielsen, 6 år

Mathias Nielsen, 3 år

Zidsel Nielsdatter, 4 år

Formynder for de 2 ældste børn, var Peder Nielsen i Norring

Formyndere var Peder Pedersen og Jens Madsen begge af Borum, moder- og faderbrødre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

362, 3 juli 1752, Tinning

369, en tilføjelse

Anne Rasmusdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Fællesbørn:

Margrethe Rasmusdatter, 4 år

Kirsten Rasmusdatter, 3 år

Rasmus Rasmussen, 3/4 år

Hans Lassen i Tinning var formynder, moderbroder Christen Rasmussen Kirchemand i Lading. Af tilføjelsen side 369 af 12 februar 1753 fremgår at Rasmus Rasmussen er død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

363, 6 juli 1752, Norring

Mette Christensdatter, død

Søren Laursen, enkemand

Fællesbørn:

Anne Sørensdatter, 14 år

Maren Sørensdatter, 8 år

Morten Christensen af Riis var til stede

Peder Andersen af Norring er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

364, 8 august 1752, Foldby

Adam Pedersen, død

Kirsten Laursdatter, enke

Fællesbørn:

Laurs Adamsen, 23 år

Peder Adamsen, 19 år

Faderbroder Zacharias Pedersen af Norring var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

365, 8 august 1752, Foldby

Peder Hansen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Ingen livsarvinger

Hans fader Hans Jensen og moder var på aftægt i gården og arving sammen med afdødes 2 brødre, Jens og Niels Hansen begge af Foldby

Lavværge var Jens Rasmussen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

366, 25 September 1752, Norring

Rasmus Jacobsen, død

Anne Andersdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Rasmussen, 16 år

Johanne Rasmusdatter, 3 år gl

Laværge, hendes broder Peder Andersen af Norring

Formyndere Jens Nielsen fra Norring og Christen Laursen af Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

402, 19 januar 1754, Tinning

Maren Rasmusdatter, død

Michel Jensen, enkemand

Fællesbørn:

Jens Michelsen, 20 år

Rasmus Michelsen, 18 år

Margrethe Michelsdatter, 26 år

Helle Michelsdatter, 19 år ~ Søren Pedersen i Tinning

Maren Michelsdatter, 16 år

Børnenes morbroder Christen Sørensen af Foldby og skovfoged Hans Lassen i Tinning var formyndere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

406, 4 februar 1754, Tinning

Bertel Jensen, død

Maren Jensdatter, enke

Børn:

Jens Bertelsen, 38 år

Rasmus Bertelsen, 32 år

Peder Bertelsen, 29 år

Margrethe Bertelsdatter, 20 år

Kirsten Bertelsdatter, 14 år

Ole Jensen Balle i Gieding var lavværge Niels Madsen, Tinning formynder for den ældste datter og Jens Bertelsen for den yngste datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

421, 22 juni 1754, Norring

Anne Nielsdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Fællesbarn:

Maren Nielsdatter, 1 år

Barnets oldefader Peder Hansen af Norring var til stede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

433, 435, 17 juli 1754, Foldby + 21 december 1754

Jens Nielsen Tydsk, husmand, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres barn:

Mette Jensdatter, 2 år

Birgitte Jensdatter, født december 1754

Knud Jensen var formynder, Simon Aarslev lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

442, 9 august 1755, Norring Mølle

Rasmus Jensen Møller, død

Edel Hansdatter, enke

2 sønner og 3 døtre:

Christen Rasmussen, 29 år

Jørgen Rasmussen, 19 år

Maren Rasmusdatter ~ Niels Egaa i Mollerupgaard

Øllegaard Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen i Tinning

Kirsten Rasmusdatter

Lavværge, hendes svoger Niels Jensen i Terp Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

446, 27 september 1755, Tinning

Else Pedersdatter, død

Hans Lassen, enkemand/skovfoged

Børn:

Peder Hansen, 19 år

Søren Hansen, 4 ½ år

Maren Hansdatter ~ Jens Rasmussen i Tinning

Margrethe Hansdatter, 17 år

Morbroderen Christen Sørensen af Foldby var formynder, Rasmus Pedersen af Tinning er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

455, 3 februar 1756, Norring

Kirsten Pedersdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Barn:

Mette Margrethe Pedersdatter, 11 år

Anders Christensen af Norring er barnets mosters mand

Skifte af 24. januar 1735 omtales.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

470, 25 februar 1757, Norring

Jens Jensen, død

Karen Pedersdatter, enke

Børn:

1 ægteskab

Anders Jensen, 40 år

2 ægteskab

Niels Jensen, 32 år

Maren Jensdatter, 28 år

Laugsværge Jens Pedersen Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

476, 14 juni 1757, Foldby

Else Nielsdatter, død

Døde hos sin datters mand, Jørgen Pallesen

Arvinger, 3 sønner og 4 døtre:

1) Anders Sørensen i Foldby, gift

2) Christen Sørensen i Foldby, gift

3) Niels Sørensen, død

efterladt sig 4 sønner og 1 datter:

3a) Søren Nielsen, 30 år

3b) Christen Nielsen, 28 år

3c) Niels Nielsen, 25 år

3d) Jesper Nielsen, 20 år

3e) Maren Nielsdatter ~ Laurs Adamsen i Foldby

4) Maren Sørensdatter ~ Søren Dinesen fra Elev, død og efterladt sig søn og datter:

4a) Niels Sørensen

4b) Anne Sørensdatter

5) Karen Sørensdatter, som er død og efterladt sig:

Jens Jørgensen, 21 år

6) Maren Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Elev

7)  Anne Marie Sørensdatter ~ Jørgen Pallesen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

480, 2 september 1757, Tinning

Margrethe Michelsdatter, død

Søren Pedersen, enke

Børn:

Peder Sørensen, 1 ½

Maren Sørensdatter, 6 år

Deres morbroder Rasmus Michelsen var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

481, 27 februar 1757, Tinning

Niels Madsen, død

Maren Olufsdatter, enke

Børn:

2 sønner og 1 datter af 1

Mads Nielsen, 11 år

Mathias Nielsen, 7 år

Zidsel Nielsdatter, 9 år

Sidste ægteskab:

Oluf Nielsen, 4 år

Mette Nielsdatter, ½ år

Morbrødre til børn af 1 ægteskab: Peder Pedersen af Borum og Peder Rasmussen af Tinning

Farbror Jens Madsen af Borum formynder for børn i 2 ægteskab

Søren Pedersen af Tinning var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

490, 30 januar 1758, Norring

Erik Rasmussen, død

Anna Christensdatter, enke

Deres sammenavlede børn:

Kirsten Rasmusdatter, 12 år, der står Rasmusdatter

Zidsel Rasmusdatter, 8 år, der står Rasmusdatter

Lavværge Niels Christensen Wandt i Vitten

Formynder for de 2 piger Jens Nielsen af Norring for Kirsten Rasmusdatter og Anders Jensen af Norring for Zidsel Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

491, 22 marts 1758, Norring

Søren Rasmussen Skiøt, død

Mette Pedersdatter, enke

Børn fra:

1 ægteskab:

Rasmus Sørensen, 19 år

Niels Sørensen, 17 år

Jens Sørensen, 15 år

2 ægteskab:

Peder Sørensen, 11 år

Anders Sørensen, 5 år

Niels Sørensen, 3 år

Maren Sørensdatter, 9 år

Lavværge Anders Sørensen i Norring

Formynder for børn af 1 ægteskab farbroder Niels Frandsen af Norring, formynder for børn af 2 ægteskab morfaderen Anders Sørensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

492, 22 marts 1758, Norring

Søren Laursen, død

Kirsten Frandsdatter, enke

1 ægteskab:

Anna Sørensdatter, 21 år

Maren Sørensdatter, 15 år

Laurs Sørensen, 1 år af seneste ægteskab

Lavværge Mads Frandsen af Norring

Moderbroder Morten Christensen fra Norring Riis, var formynder for de 2 børn af 1 ægteskab

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

494, 7 april 1758, Riis

Knud Michelsen, død

Anne Christensdatter, enke

2 sønner og 3 døtre

Niels Knudsen, 12 år

Michel Knudsen, 10 år

Maren Knudsdatter, 7 år

Karen Knudsdatter, 4 år

Edel Knudsdatter, 21 uger

Lavværge Anders Michelsen af Norring

Farbror, Ole Michelsen af Riis og Søren Michelsen af Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

496, 17 juni 1758, Tinning

Peder Rasmussen, død

Bodil Jensdatter, enke

Børn:

7 børn, 4 sønner og 3 døtre

Rasmus Pedersen, 22 år

Jens Pedersen, 18 år

Peder Pedersen, 11 år

Hans Pedersen, 1 år

Margrethe Pedersdatter, 20 år

Karen Pedersdatter, 10 år

Maren Pedersdatter, 7 år

Lavværge Hans Lassen, skovfoged, børnenes farbroder Hans Rasmussen Kirkemand fra Lading var formynder sammen med Rasmus Pedersen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

497, 17 juni 1758, Norring

Frands Rasmussen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans børn:

1.  ægteskab:

Karen Frandsdatter ~ Niels Nielsen i Østerriis

Kirsten Frandsdatter, enke, København, havde været gift med en skrædder

Fra 2 Ægteskab med Anne Nielsdatter:

Niels Frandsen, 32 år

Rasmus Frandsen, 27 år

Jens Frandsen, 25 år

Peder Frandsen, 22 år

Maren Frandsdatter ~ Las Hansen i Foldby

Mette Frandsdatter ~ Jens Nielsen Smed i Vitten

Kirsten Frandsdatter ~ Anders Christensen i Norring

Kirsten Frandsen ~ Hans Christensen Skrædder i Lyngå

Lavværge Peder Andersen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

510, 25 september 1758, Foldby

Niels Jensen, væver husmand, død

Maren Nielsdatter, enke

4 børn:

Jens Nielsen, 25 år

Niels Nielsen, 22 år

Anne Christense Nielsdatter, 16 år

Eddel Kirstine Nielsdatter, 12 år

Lavværge Christen Sørensen fra Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 16/17

540, 3 September 1759, Norring

Jonas Pedersen, død

Anne Christensdatter, enke

Afdødes steddøtre:

Kirsten Erichsdatter, 14 år

Zidsel Erichsdatter, 10 år

Lavværge Peder Hansen af Norring

Formyndere Jens Nielsen og Anders Jensen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

549, 2 november 1759, Norring

Niels Rasmussen Blæs, død

ungkarl, arvinger:

1)  Halvsøster Birthe Jensdatter, død

1a) Niels Pedersen, tjener Jens Sørensen i Voldby, 28 år

2)  halvsøster Kirsten Jensdatter ~ Peder Christoffersen, hyrde her i Norring

3)  halvsøster Maren Jensdatter ~ Peder Skomager i Haldum

4)  broder Jens Rasmussen Blæs, Norring, død

4a) Rasmus Jensen, 15 år, hos moderen i Norring, mødt ved sin morbroder Anders Christensen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

554, 2 november 1759, Norring

Jens Rasmussen Blæs, død

Anne Christensdatter, enke

Børn:

Rasmus Jensen, 15 år

Morbroder, Anders Christensen i Norring

Lavværge Jens Præst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

10, 13 marts 1760, Øster Riis

Niels Nielsen, død

Karen Frandsdatter, enke

4 sønner og 3 døtre:

Niels Nielsen, 30 år, gift og bor i Riis

Frands Nielsen, 25 år

Poul Nielsen, 23 år

Rasmus Nielsen, 12 år

Anne Nielsdatter, 25 år

Kirsten Nielsdatter, 17 år

Mette Nielsdatter, 14 år

Enkens broder Niels Frandsen var lavværge, han var fra Norring

Farbror Peder Nielsen, Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

31, 17 januar 1761, Foldby

Cathrine Jensdatter, død

Jens Conradsen, enke

Hendes børn af 1. ægteskab:

Mette Jørgensdatter, 30 år

Kirsten Jørgensdatter, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

61, 17 marts 1762, Tinning

Søren Pedersen, død

Ellen Andersdatter, enke

1 ægteskab:

Jens Sørensen

2 ægteskab:

Peder Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 11 år

Anders Sørensen i Foldby var lavværge, formynder Rasmus Michelsen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

70, 15 Januar 1763, Tinning

Arveafkaldserklæring fra Jens Michelsen ~ Ellen Andersdatter overfor svigerfaderen Anders Sørensen på arv efter Ellen Andersdatters moder Helle Jacobsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

75, 11 september 1762, Tinning + side 148

Øllegaard Rasmusdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Børn:

Anna Rasmusdatter, 9 år

Else Rasmusdatter, 7 år

Stine Rasmusdatter, 5 år

Kirsten Rasmusdatter, 3 år

Peder Rasmussen, ¼  år

Formynder var Jørgen Rasmussen Møller svend i Terp Mølle og hendes stedfader Envold Møller i Norring Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

108, 16. maj 1763, Norring Mølle

Envold Nielsen, død

Edel Hansdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Jens Nielsen, møllersvend i Århus

2)  Mads Nielsen i Sølvsten

3)  Maren Nielsdatter ~ Seier Rasmussen i Fajstrup

4)  Johanne Nielsdatter ~  Jens Kieldsen i L Thorup på Bidstrup Gods

5)  Anna Nielsdatter ~ Peder Kier i Geilund

De gav alle afkald på arv

Lavværge Rasmus Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

118, 28 marts 1764, Foldby

Jens Hansen, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn:

Hans Jensen, 19 år

Niels Jensen, 17 år

Rasmus Jensen, 16 uger ?

Mette Jensdatter, 24 år

Zidsel Jensdatter, 21 år

Karen Jensdatter, 15 år

Johanne Marie Jensdatter, 10 år

Ellen Marie Jensdatter, 4 år

Lavværge Christen Sørensen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

122, 3 april 1764, Foldby sogn

Jens Thomassen, død

Kirsten Thomasdatter, enke

1 ægteskab:

Anne Jensdatter ~ Knud Jensen i Foldby

Maren Jensdatter ~ Christen Toersen

Frands Jensen, 43 år

2 ægteskab:

Thomas Jensen, 39 år

Marian Jensdatter ~ Niels Pedersen i Thorsølund på Haxholm

Niels Jensen, 29 år

Kirsten Jensdatter, 26 år og ugift

Lavværge, degnen Niels Rasmussen Farre i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

127, 11 april 1764 Foldby

Anders Sørensen, død

Margrethe Thomasdatter, enke

Børn:

Helvig Andersdatter, ¼ år

Ellen Andersdatter ~ Jens Michelsen i Tinning

Lavværge var Jørgen Pallesen i Foldby

Anders Sørensens helbroder var Christen Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

139, 14 maj 1764, Norring

Anne Christensdatter, død den 22. marts 1764

Niels Pedersen, enkemand

Barn:

Rasmus Jensen, død i mellemtiden

Anders Christensen i Norring mødt som herefter eneste arving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

149, 10 maj 1765, Norring

Ved dette tilstår undertegnede nemlig Anders (Christensen) Hovgaard på egne og broder Christen Hovgaards vegne der opholder sig i København, Jens (Christensen) Hovgaard i Riis, Morten Christensen ibm, på sin kones vegne, Jens Lassen på sin kones vegne, begge i Vitten, Peder Lauridsen af Haldum på sin kones vegne og hyrden Peder Kiærs kones vegne og endelig på Niels Pedersens vegne, der tjener Jens Rasmussen i Voldby, Christen (Jørgensen) Eijerland samme steds at have af Niels Michelsen i Norring annammet og bekommet den arvedel vi som rette og eneste arvinger efter ved døden afgangne Rasmus Jensen, ungkarl i Bemelte Norring i alle måder arveligen nu og i tiden tilkomme, hvorfor dette afkald som gyldig forsikring både for

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

150, 31 oktober 1764, Foldby

Laurids Jensen, død

Karen Jensdatter,enken

Børn:

Jens Lauridsen, 20 år

Mogens Lauridsen, 17 år

Jens Lauridsen, 10 år

Peder Lauridsen, 7 år

Anne Lauridsdatter, 4 år

Frands Lauridsen, ¼ år

Farbroderen Zacharias Jensen af Skjoldelev er nævnt

Enkens svoger Christen Pedersen i Norring, morbroder Christen Jensen i Hummeluhr er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

155, 1 marts 1765, Norring

Johanne Jensdatter, død

Mads Rasmussen, enkemand

Rasmus Madsen, 9 år

Maren Madsdatter, 21 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

157, 12 september 1765, Norring Riis

Karen Lauridsdatter, død

Ole Michelsen

Børn:

Laurids Olesen, 23 år

Michel Olesen, 19 år

Anne Olesdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

168, 13 juni 1766, Tinning

Peder Rasmussen Kvolbeck

Maren Michelsdatter, enke

Børn:

Michel Pedersen, 7 år

Else Pedersdatter, 5 ½ år

Maren Pedersdatter, 2 år

Peder Pedersen, 4 uger

Enkens broder Jens Michelsen i Tinning var lavværge

Farbror Søren Pedersen i Kvolbeck formynder for Michel, faderbroder Jens Rasmussen af Lerbjerg var formynder for Else Pedersdatter, faderbroder Peder Pedersen af Borum var formynder for Maren Pedersdatter og for den mindste hans moderbroder Rasmus Michelsen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

174, 13 juni 1765, Foldby

Jens Jørgensen, ungkarl og ugift, boet var voldsomt insolvent, ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

177, 20 maj 1767, Norring

Zacharias Zachariassen, død

Fæstemø Anne Sørensdatter

Fader Zacharias Pedersen

Morbroder til Anne Sørensdatter, Morten Christensen Østerriis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

180, 16 juni 1764, Norring Mølle

Edel Hansdatter, død

Hendes slegfredsøn Poul Pedersen, men har har ikke ladet høre fra sig i mere end 9 år. Dukkede op, boede i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

193, 10 maj 1768, Tinning

Ellen Andersdatter, død

Jens Michelsen, enke

Børn:

Michel Jensen, 2 ½ år

Christen Sørensen, farbroder til afdøde var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

208, 13 april 1768, Norring

Inger Pedersdatter, død

Hendrik Andersen, enkemand

Børn:

Anne Hendriksdatter, 5 år

Helle Hendriksdatter, 2 år

Morbroder var Anders Pedersen fra Norring var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

215, 31 december 1768, Foldby

Søren Nielsen Olesen, død

Mette Laursdatter, enke

Børn:

Niels Sørensen, 26 år

Laurs Sørensen, 22 år

Christen Sørensen, 8 år

Maren Sørensdatter, 20 år

Karen Sørensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

230, 21 august 1769, Norring

Maren Pedersdatter, død

Mads Nielsen, enke

Børn:

Christen Madsen, 20 år

Maren Madsdatter, 17 år

Deres mosters mand Niels Laursen i Norring

Mads Nielsen havde tidligere været gift med Dorthe Jacobsdatter og havde der en søn Niels Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

273, 16 september 1770, Tinning

Margrethe Bertelsdatter, død

Rasmus Pedersen enkemand

Børn:

Mariane Rasmusdatter, 1 ½ år

Øllegaard Rasmusdatter, ½ år

Moderbrødre Peder Bertelsen og Jens Bertelsen var formyndere og fra Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

320, 20 februar 1771, Norring

Anne Kirstine Nielsdatter, død

Anders Sørensen Smed, enkemand

Børn:

Niels Andersen, 21 år

Søren Andersen, 20 år

Hans Andersen, 11 år

Johanne Andersdatter, 26 år

Anne Andersdatter i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

322, 16 april 1771, Norring

Hendrik Andersen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Børn:

Inger Henriksdatter, 1 år

Af 1 ægteskab med Inger Pedersdatter:

Anne Henriksdatter, 8 år

Lavværge Poul Nielsen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

324, 23 maj 1771, Foldby

Else Clemensdatter, død

Rasmus Sørensen, enkemand

Hendes moder: Johanne Pedersdatter af Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

327, 23 juli 1771, Norring

Peder Knudsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Lavværge Jens Nielsen Præst i Norring

Søskende arver:

Karen Knudsdatter ~ Peder Sørensen Krog i Hadsten

Anne Knudsdatter, ved sin søn Hans Madsen i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

339, 9 november 1771, Norring

Mariane Christensdatter, død

Niels Nielsen Klog, enkemand

Børn:

Zidsel Nielsdatter, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

345, 7 december 1772, Tinning

Kirsten Marie Christensdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Børn:

Peder Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

355, 25 maj 1773, Tinning

Maren Olufsdatter, død

Rasmus Michelsen, enkemand

Børn:

Med Niels Madsen:

Ole Nielsen, 20 år

Niels Nielsen, 15 år

Med enkemanden:

Michel Rasmussen,10 år

Maren Rasmusdatter

Farbror, Jens Madsen i Borum

Moderbroder Rasmus Olufsen af Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

356, 25 maj 1773, Tinning

Niels Nielsen, død

Margrethe Hansdatter, enke

Børn:

Niels Nielsen, 13 år

Niels Nielsen, 9 år

Else Kirstine Nielsdatter, 7 år

Johanne Nielsdatter, 4 år

Farbroder Christen Nielsen, Skjød var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

359, 28 maj 1773, Foldby

Jens Conradsen, død

Anne Marie Christensdatter, enke

Børn:

Conrad Jensen, ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

361, 28 maj 1773, Tinning

Jens Michelsen, død

Maren Knudsdatter, enke

Børn:

Michel Jensen, 7 år fra 1. Ægteskab med Ellen Andersdatter

Ellen Jensdatter, med enken, Maren Knudsdatter

Maren Knudsdatters søsters mand Niels Nielsen af Lerbjerg

Farbror Rasmus Michelsen her af byen (Tinning) formynder for den yngste

Christen Sørensen i Foldby var formynder for Michel Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

369, 6 juli 1773, Foldby

Peder Pedersen, død, han indebrændte i sin gård

Anne Nielsdatter, enke

Arvinger:

Helsøster Mette Pedersdatter, tjener i Labing på Lyngbygaard Gods

do, Karen Pedersdatter, tjener i Grøtrup Skovhus på Aistrup Gods

Zidsel Pedersdatter, boende i Grøtrup Skovhus

Enkens broder var Jens Præst af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

371, 6 juli 1773, Norring

Maren Nielsdatter, død

Hans Pedersen, enkemand

Hendes fader, Niels Laursen var eneste arving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

375, 6 juli 1773, Foldby

Ellen Mogensdatter, død

Mads Hansen, enke

Børn:

Mogens Madsen, 2 ½ år

Farbror Søren Hansen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

375, 26 juli 1773, Norring

Niels Nielsen, død

Anne Nielsdatter, enke

Barn:

Niels Nielsen, 1 ½ år

Lavværge var Niels Laursen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

378, 26 juli 1773, Tinning

Maren Michelsdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Børn:

Michel Pedersen, 14 år

Else Pedersdatter, 12år

Rasmus Michelsen i Tinning var formynder for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

388, 20 december 1773, Foldby

Jens Jørgensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Afdødes fader Jørgen Michelsen i Woldby

Enkens søn var Niels Ladefoged i Lerbjerg

Enkens 1. mand var Niels Jensen, der døde 1758, skiftebrev af 25 september. 4 børn: Jens, Niels, Anne Christense ~ Niels Thomassen i Foldby, Edel Kirstine

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

422, 22 juni 1775, Norring Mølle

Anne Pedersdatter, død

Jørgen Rasmussen, enke

Rasmus Jørgensen, 8 år

Peder Jørgensen, 5 år

Envold Jørgensen, 3 år

Christen Jørgensen, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

448, 12 februar 1777, Norring

Hans Pedersen Rytter, død

Maren Sørensdatter, enke

Arvinger:

Den afdødes moder Helle Christensdatter, boende på Haxholm gods i Sahl hos Christen

Pedersen

samt helsøskende:

Christen Pedersen, boende i Sahl

Christen Pedersen, do

Mette Pedersdatter ~ Jens Jensen i Sahl

halvsøskende:

Anders Pedersen, boende i Norring

Mette Pedersdatter ~ en mand i Altona ved navn Mathias Stenca

Anne Jørgensdatter ~ Niels Andersen i Norring

Maren Jørgensdatter ~ Erik Jensen  Sahl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

452, 5 marts 1777, Tinning

Rasmus Pedersen, død

Hans børn med Anne Rasmusdatter:

Margrethe Rasmusdatter ~ Rasmus Saastrup i Herskind på Wedelslund gods

Børn med Øllegaard Rasmusdatter:

Anne Rasmusdatter, 24 år

Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Jensen fra Norring på Søbygaard gods

Christine Rasmusdatter ~ Palle Jørgensen i Foldby

Kirsten Rasmusdatter, 18 år

Peder Rasmussen, 15 år

Børn med Margrethe Bertelsdatter:

Marianne Rasmusdatter, 8 år, hendes morbroder Jens Bertelsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 15/29

467, 28 januar 1777, Foldby

Et godt skifte med virkelig mange navne:

Christen Sørensen og hustru Johanne Pedersdatter i Foldby. De efterlod sig ikke børn, derfor arver deres forældre, men da de er døde, deres søskende og deres børn:

Christen Sørensen´s side, 2 brødre og 2 søstre eller 3 ?

1) Niels Sørensen, Hammel, død har efterladt sig:

1a) Jesper Nielsen i Hammel

1b) Søren Nielsen Wadsted i Sall

1c) Christen Nielsen i Houlbjerg

1d) Maren Nielsdatter gift med Laurs Adamsen, Skovfoged i Borum

2) Anders Sørensen, Foldby, død, har efterladt sig 2 døtre:

2a) Ellen Andersdatter, død ~ Jens Michelsen i Tinning:

2aa) Michel Jensen, hos stedfaderen Peder Skrædder i Tinning.

2b) Helle Andersdatter hos stedfaderen Jens Simonsen i Foldby

3) Anna Marie Sørensdatter ~ Jørgen Pallesen ved Haxholm Gods

4) Maren Sørensdatter, død, ~ Søren Andersen i Elev,død og efterladt sig:

4a) Niels Sørensen, barn i Elevgaard, Schaarupgaard gods

4b) Anne Sørensdatter, gift med Lars Pedersen i Herst, husmand, Ristrup gods

5) Maren Sørensdatter, død, ~ Niels Sørensen Elev på Constantinsborg gods, og efterladt sig:

5a) Søren Nielsen, 30 år, tjener faderen i Elev

5b) Ellen Nielsdatter gift med Niels Christensen i Elev

5c) Mariane Nielsdatter gift med Laurs Sørensen i Elev

5d) Maren Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen i Trige

5e) Mette Nielsdatter er hos faderen Niels Sørensen i Elev

Johanne Pedersdatter:

1) helsøster Else Pedersdatter, død ~ Hans Larsen i Tinning, efterladt sig:

1a) Peder Hansen, Degn i Lyngå

1b) Søren Hansen, Skovfoged i Tinning

1c) Margrethe Hansdatter gift med Rasmus Michelsen i Tinning

1d) Maren Hansdatter gift med Jens Overgaard i Tinning

2)  halvbroder Rasmus Pedersen i Tinning, død efterladt sig 7 børn, 6 døtre og 1 søn:

2a) Margrethe Rasmusdatter ~ Rasmus Taastrup i Herskind

2b) Anne Rasmusdatter ~ Ole Nielsen i Tinning

2c) Christine Rasmusdatter ~ Palle Jørgensen

2d) Else Rasmusdatter ~  Rasmus Jensen i Norring

2e) Kirsten Rasmusdatter

2f) Mariane Rasmusdatter

2g) Peder Rasmussen

3) halvbroder Peder Rasmussen i Tinning, hans efterladte:

3a) Rasmus Pedersen i Tinning

3b) Jens Pedersen i Tinning

3c) Peder Pedersen i Tinning

3d) Karen Pedersdatter

3e) Maren Pedersdatter

3f) Margrethe Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Terp.

4) halvbroder Hans Rasmussen, død i Lading efterladt sig:

4a) Jens Hansen Kirkemand

5)  halvøster, Karen Rasmusdatter, død, ~ Anders Jensen fra

Skjoldelev, død efterladt sig:

5a)Jens Andersen, død

5aa) Anders Jensen, hos stedfaderen Jens Borum

5ab) Anne Marie Jensdatter, hos stedfaderen

5b) Rasmus Andersen

5c) Zidsel Andersdatter ~ Søren Sørensen, Woergaard

5d) Margrethe Andersdatter ~ Jens Pedersen i Skjoldelev , død

5da) Peder Jensen

5db) Anders Jensen

5dc) Mogens Jensen

6) Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning, død efterladt sig 2 s og 3 d.

6a) Rasmus Michelsen i Tinning

6b) Jens Michelsen, død efterladt sig:

6ba) Michel Jensen

6bb) Ellen Jensdatter

6c) Margrethe Michelsdatter gift med Søren Pedersen i Tinning, død, efterladt sig:

6ca) Peder Sørensen, tjener Michel Olesen

6cb) Maren Sørensdatter ~ Michel Olesen i Riis

6d) Maren Michelsdatter ~ Peder Skrædder i Tinning, død efterladt sig:

6da) Michel Pedersen

6db) Else Pedersdatter

6e) Helle Michelsdatter ~ Svend Madsen af Woldby

7)  Maren Pedersdatter, opholdende sig hos Svend i Woldby

Et langt skifte. Jeg har en fornemmelse af at der er fejl i persongalleriet.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 15/29

492, 30 april 1777, Tinning

Michel Michelsen Wandt, død

Anne Jensdatter, enke

Børn:

Jens Michelsen, 29 år

Michel Michelsen, 25 år

Johanne Michelsdatter, 27 år

Maren Michelsdatter, 23 år

Kirsten Michelsdatter, 20 år

Morbroder er Niels Jensen i Lyngå, formynder for de umyndige piger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

526, 27 april 1778, Norring

Niels Pedersen, død

Karen Sørensdatter, enke

Børn:

Peder Nielsen, 12 år

Søren Nielsen, 8 år

Moderbroder, Jens Sørensen Hvas, Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

530, 8 april 1778, Norring

Hans Laursen, død

Helle Jensdatter, enke

Børn:

Jens Hansen, ¾ år

Farbroder Jacob Laursen var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

538, 15 januar 1779, Foldby

Margrethe Pedersdatter, død

Jeremias Nielsen, enkemand

Barn:

Niels Jeremiassen, 2 år

Poul Nielsen, farbroder, gårdmand i Borum var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

554, 19 juli 1779, Norring

Rasmus Frandsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Frands Rasmussen, 13 år

Peder Rasmussen, 10 år

Kirsten Rasmusdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

555, 19 juli 1779, Norring

Maren Frandsdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 19 år

Frands Rasmussen, 15 år

Hans Rasmussen, 12 år

Anne Marie Rasmusdatter, 8 år

Farbroder til børnene Michel Pedersen i Sall

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

561, 9 november 1779, Norring

Niels Giermandsen, død

Mette Pedersdatter, enke

Hans brødresønner er arvinger:

Laurs Sørensen, 30 år, tjener på Caløe slot

Jens Sørensen, 28 år, på en fæstegård i Skjoldelev

Christen Sørensen, 25 år

Enkens broder, Peder Andersen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

582, 9 november 1779, Foldby

Niels Jensen, død

Karen Jensdatter, enke

Hans arvinger, enken og søskendebørn:

Maren Christensdatter ~ Rasmus Rasmussen Smed i Spørring

Bodil Laursdatter ~ degnen Rønsborg i Holme

halvsøskendebarn Maren Pedersdatter ~ Laurs Nielsen i Lystrup

Anne Pedersdatter ~ Knud Laursen i Lystrup

Zara Pedersdatter ~ Peder Jensen i Søften

Rasmus Pedersen, 50 år, i Lystrup

Niels Pedersen i København

Jens Pedersen, 28 år, i Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

598 28 april 1780, Foldby

Birthe Jensdatter, død

Jeremias Nielsen, enkemand

Hendes moder Mette Jensdatter ~ Rasmus Madsen, gårdmand i Borum

Søskende:

Jens Jensen, 22 år

Jacob Jensen, 16 år

Anne Jensdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

623 13 december 1780, Riis

Michel Olesen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Michelsen, 7 år

Karen Michelsdatter, 5 år

Margrethe Michelsdatter, 3 år

Maren Michelsdatter, 1 år

LV Rasmus Michelsen

Farbror Laurs Olesen her på stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

630 6 februar 1781, Foldby

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Hvas, enkemand

Børn:

Søren Jensen, 11 år

Niels Jensen, 6 år

Mogens Jensen, 2 år

Formynder afdødes søsters mand, Jens Pedersen i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

658, 8 November 1780, Foldby

Niels Johansen, 3 år gl. død

Hans arvinger, da hans forældre begge er døde:

Arvinger:

Farmoderen Anne Nielsdatter i Foldby, med lavværge hendes søn Rasmus Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

679, 6 maj 1782, Norring

Maren Sørensdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Fællesbarn:

Edele Christensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

707, 14 februar 1783, Foldby

Thomas Jensen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

1)  Peder Thomassen, 30 år, gift og sidder til huse i Foldby

2)  Rasmus Thomassen, 26 år hos moderen og bestyrer gården

3)  Helle Thomasdatter, 28 år, i Ny Mølle

4)  Kirsten Thomasdatter, 24 år

5)  Ellen Thomasdatter, 22 år

6)  Karen Thomasdatter, 20 år

Enkens broder Jens Overgaard, gårdmand i Tinning, farbroder Niels Thomassen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

753, 23 januar 1784, Norring

Rasmus Pedersen, død

Zidsel Eriksdatter, enke

Første hustru: Maren Frandsdatter:

Børn:

Peder Rasmussen, 23 år

Frands Rasmussen, 20 år

Hans Rasmussen, 16 år

Anne Marie Rasmusdatter, 13 år

Anden hustru: Zidsel Erikdatter

Børn:

Erik Rasmussen, 3 år

Mariane Rasmusdatter, 2 år

Maren Rasmusdatter, 10 uger

Farbroder Michel Pedersen fra Sall

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

754, 23 januar 1784, Foldby

Skifte i levende live mellem Christen Jensen og Maren Jensdatter

Hans første hustru Maren Christensdatter, skifte med barn:

1)  Mogens Christensen, 43 år i Skjoldelev

børn med Maren Jensdatter:

2)  Jens Christensen, 40 år i Foldby

3)  Jens Christensen, 34 år

4)  Maren Christensen, 32 år

5)  Anne Kirstine Christensdatter ~ Peder Nielsen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

772, 16 juni 1784, Tinning

Rasmus Pedersen, død

Birthe Jensdatter, enke

Deres børn:

Bodil Rasmusdatter, 2 år

Maren Rasmusdatter, ½ år

Farbroder Jens Pedersen fra Tinning var formynder og Rasmus Madsen fra Skjød sogn var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

789, 12 november 1784, Riis

Anne Nielsdatter, død

Niels Christensen, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 13 år

Niels Nielsen, 11 år

Anders Nielsen, 6 år

Maren Nielsdatter, 20 år

Karen Nielsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

791, 12 november 1784, Riis

Niels Pedersen, død

indsidder hos gårdmand Christen Christensen

Arvinger:

Brodersøn, Rasmus Jensen gårdmand i Sandby

Søstersøn, Laurs Jensen i Lystrup på Schaarupgaard, gods

Søsterdatter Maren Jensdatter ~ Poul Jensen, gårdmand i Grøttrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

806, 24 november 1780, Foldby

Ole Mortensen, død, indsidder og enkemand

Hans arvinger:

1)  Broder Niels Mortensen, Århus, som er død og efterladt sig en søn

1a) Mogens Nielsen, 20 år, opholder sig i Horsens

2) Anne Catrine Mortensdatter ~ Peder Aarslev i Voldby

3)  Ellen Mortensdatter ~ Laurs Nielsen i Farre, død

3a) Zidsel Laursdatter ~ Hans Nielsen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

860, 13 januar 1786, Norring

Maren Pedersdatter, død

Jens Sørensen, enke

Børn:

Søren Jensen, 10 år

Maren Jensdatter, 12 år

Karen Jensdatter, 8 år

Anne Jensdatter, 5 år

Mette Jensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

879, 28 oktober 1786, Norring

Birthe Lauridsdatter, død

Niels Pedersen Brasch, enkemand

Afdødes udarvinger:

1)  broder Christen, som skal være død i Sall og efterladt sig en søn ved navn Laurs og boende i Grensten ved Randers og hyrde samme sted

2)  broder Rasmus, som skal være død, men hvor han opholdt sig eller om han efterlod sig børn vides ikke

3)  søster Anna, som skal have været gift med en hjulmand ved navn Jens Leerberg, der begge skal være døde uden at efterlade sig børn

4)  Mahlene ~ Peder Bielet i Qeolbeck, men død

4a) Laurs Bielet, staldkarl ved Søbygaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

881, 11 november 1786, Foldby

Margaretha Mortensdatter, død

Frederik Jensen, enkemand

1.  ægteskab med Niels Jensen Skrædder

Morten Nielsen i Tinning, 26 år

Mette Nielsdatter

2.  ægteskab med afdøde:

Jens Frederiksen, 20 år

Anders Frederiksen, 15 år

Anne Frederiksdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

885, 15 december 1786, Norring

Anders Jensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Afdødes arvinger:

1 broder Niels Jensen i Norring

1 søster Maren Jensdatter ~ Søren Andersen i Øksenholdt ved Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

898, 12 juli 1787, Tinning

Peder Rasmussen, død

Giertrud Jørgensdatter, enke

Børn:

1 kuld:

Christen Pedersen, 28 år i København

Rasmus Pedersen, 25 år, tjener i Norring Mølle

Anne Pedersdatter, i København

2 kuld:

Jørgen Pedersen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

916, 31 maj 1787, Foldby

Karen Sørensdatter, død

Frederik Jensens fæstemø

Hendes helsøskende:

1) Jens Sørensen, husmand i Egaa

2)  Kirsten Sørensdatter ~ husmand Rasmus Sørensen Feld i Biøstrup

3)  Dorthe Sørensdatter i København, ugift

Hendes halvsøskende:

4)  Rasmus Sørensen i Biøstrup

5)  Michel Sørensen, gårdmand i Knebel på Rolsøgaard Gods

6)  Laurs Sørensen, Wistoft, husmand på en gaard tilhørende Niels Jørgensen i Følle

Hendes moder Anne Michelsdatter, hos sin søn, nævnte Rasmus Sørensen i Biødstrup på mit gods Isgaard kaldet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

919, 26 maj 1788, Norring

Karen Sørensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres barn:

Mette Jensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

922, 13 juni 1788, Foldby

Anne Sørensdatter, død

Peder Laursens hustru

Deres børn:

Laurs Pedersen, ¼ år

Morbroder Laurs Sørensen i Norring var tilsynsværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

923, 27 juni 1788, Riis

Anne Johanne Jensdatter, død, ugift

Arvinger var hendes søskende:

Peder Jensen, gårdmand i Skjoldelev

Mogens Jensen, i Riis

Laurs Jensen, i Norring

Anne Jensdatter ~ Christen Christensen i Riis

Zidsel Jensdatter ~ Christen Mortensen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

925, 27 juni 1788, Foldby

Edel Kirstine Nielsdatter, død

Jens Knudsen, enkemand

Børn:

Anne Jensdatter, 10 år

Maren Jensdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

935, 27 februar 1789, Riis

Mogens Nielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Michel Mogensen, 6 år

Niels Mogensen, 4 år

Jens Mogensen, 2 år

Lavværge Jens Sørensen, gårdmand i Norring, Farbroder Rasmus Nielsen, gårdmand i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 29/29

951, 27 juni 1788, Foldby

Anders Jensen, død

Mette Marie Rasmusdatter, enke

Rasmus Andersen, 8 år

Karen Andersdatter, 5 år

Lavværge Niels Christensen fra Foldby

Formynder Jacob Frandsen fra Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

13, 2. november 1789, Foldby

16, 13 februar 1790

Anne Jensdatter, død

Søren Christensen, enkemand

Deres børn:

Christen Sørensen, 1 ½ år

Tilsynsværge for den umyndige er Jens Knudsen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

41, 23. juni 1790, Norring

67, 5. november 1790

Maren Sørensdatter, død

indsidderpige hos Jens Skrædder i Norring.

Arvinger:

Søskendebørn:

Hans Andersen, gårdmand i Haar

Niels Andersen, gårdmand i Haar

Mette Jensdatter ~ Jens Christensen Skrædder i Norring

Anne Marie Jacobsdatter ~ Ole Nielsen, husindsidder i Haldum, men som er død og efterladt sig en datter Maren? Olesdatter i København

Anna Simonsdatter gift med Anders Mouridsen i “Skogby”

Thomas Jacobsen, som p.t er i København, 48 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

46, 4. august 1790, Tinning

54, 28 september 1790 (G 341-381 A 3/16)

Margrethe Hansdatter, død

Rasmus Michelsen, enkemand

Hendes arvinger og børn:

Niels Nielsen, 30 år, opholdende sig i København, smedesvend

Niels Nielsen, 26 år, ved skiftet hos stedfaderen

Else Kirstine Nielsdatter, 23 år

Johanne Nielsdatter, 21 år

Niels Nielsen, 30 år som er i København

For de 2 umyndige var mødt farbroderen Christen Nielsen i Skjød, morbroder Søren Hansen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

102, 22. oktober 1791, Norring

Karen Jensdatter, død

Rasmus Sørensen, fæstehusmand, enkemand

Deres børn:

Karen Rasmusdatter, 15 år, hos Niels Præst i Norring

Mette Rasmusdatter, 14 år

Maren Rasmusdatter, 12 år

Børnenes tilsynsværge, moderbrødre, Niels Præst og Jens Sørensen begge i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

120, 28. marts 1792, Foldby

135, 10. Mai 1792

Jeremias Nielsen, død, fæstegårdmand

Anne Mortensdatter, enke

Den døde mands efterladte børn fra 2 ægteskaber:

Niels Jeremiassen, 15 år

Laurs Jeremiassen, 10 år

Hans Jeremiassen, 5 år

Morten Jeremiassen, 2 år

Lavværge Rasmus Thomassen af Foldby

På den ældste søns vegne hans morbroder og født værge, Hendrik Pedersen, ungkarl i Skjoldelev, og på de øvrige børns vegne farbroder og født værge, Poul Nielsen af Borum og som tilsynsværge for bemeldte, Thomas Kieldsen af Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

124, 31. marts 1792, Norring

133, 9. Maj 1792

Maren Rasmusdatter, død

Peder Jensen, enkemand, fæstehusmand

Deres barn:

Maren Pedersdatter, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

138, 7. juli 1792, Foldby

144, 20. Juli 1792

Niels Christensen død, fæstehusmand

Mette Marie Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 1 ½ år

Edel Nielsdatter, 3 år

begge hos moderen

Lavværge Jacob Frandsen Smed i Faistrup

Formynder Michel Nielsen i Haar, den nærmeste pårørende på faderens side

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

140, 14. juni 1792, Norring

174, 27. Februar 1793 (G 341-381 A 5/16)

Jens Laursen, død, fæstegårdmand

Anne Nielsdatter, enke

Sa børn:

Laurs Jensen, 12 år

Niels Jensen, 2 år

Else Kirstine Jensdatter, 16 år

Anne Jensdatter, 8 år

Karen Jensdatter, 4 år

Tilsynsværge var født værge, Mogens Laursen i Hummeluhr

Antagen lavværge Søren Pedersen af Sale?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

148, 8. August 1792, Tinning

Afgangne markmand Christen Jensen, død

Malene Pedersdatter, enke

Arvinger:

Har givet følgende afkald på arv efter ham:

Anders Jensen i Spørring, broder til afdøde

Christian Jensen i Mejlby, som har til ægte den afdødes søster Dorthe Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

170, 24. december 1792, Norring

175, 27. Februar 1792

Zidsel Jensdatter, død

Christen Mortensen, enkemand, gårdmand

Deres børn:

Jens Christensen, 8 år

Morten Christensen, 4 år

Christen Christensen, 2 år

Johanne Christensdatter, 14 år

Deres moderbroder Mogens Jensen i Riis er tilsynsværge og Peder Jensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

182, 22. april 1793, Norring

Maren Pedersdatter, død, enke

Anders Jensen var tidligere død

Arvinger er hendes søskendebørn:

1) Elle Pedersdatter, afgangne Anders Christensens enke i Norring,

hvilken Elle Pedersdatter var søskendebarn til den afdøde

2)  Jens Sørensen, husmand i Norring, hvis moder var søskendebarn til den afdøde

3)  Jens Christensen, husmand i Norring, hvis moder var søskendebarn til afdøde

4)  Niels Nielsen, gårdmand i Melleriis hvis hustru Johanne Pedersdatter var søskendebarn af afdøde

5)  Poul Nielsen i Norring, hvis hustru Johanne Rasmusdatter var halvsøskendebarn til den afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

215, 31. Januar 1794, Foldby

Attest til Søren Thomassens enke om at hun kan gifte sig. Hendes mands bo er sluttet ved bortsalg på auktion af indb, men der var end ikke nok til begravelsen, hvorfor hun havde fået hjælp fra sognets fattigkasse

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

218, 23. april 1794, Norring Mølle

242, 10. December 1794 (G 341-381 A 6/16)

Birgitte Amdisdatter, død

Jørgen Rasmussen, møller, Norring Mølle, enkemand

Deres barn:

Erhardt Jørgensen, 15 år

Tilsynsværger, morbrødre Jens Amdisen i Vellev og Søren Amdisen gårdmand ibid, Henrik Amdisen, degn i Hvorslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

228, 1. maj 1794, Norring

Maren Pedersdatter, død

Niels Nielsen Klog, enkemand, opholdsmand

Ingen børn, hendes arvinger:

Søren Skytte

Christen Skrædder i Grundfør

men enkemanden vidste ikke hvorledes slægtsforholdet var, intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

238, 13. November 1794, Foldby

Inger Christensdatter, død

Søren Jensen Hvas, enkemand

Deres barn:

Mette Sørensdatter, 17 år

Morbroder Jens Christensen i Lillering by i Skanderborg amt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

246, 28. januar 1795, Tinning

262, 6. Maj 1795

Karen Nielsdatter, død

Ib Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Ibsen, 9 år

Christen Ibsen, 3 år

Mette Nielsdatter, 13 år fra et andet ægteskab

Anne Ibsdatter, 11 år

Dorthe Ibsdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

282, 13. november 1795, Foldby

288, 29. December 1795

Jens Simonsen, fæstehusmand, død

Margrethe Thomasdatter, enke

Deres børn:

Anders Jensen, 24 år

Simon Jensen, 13 år

Kirsten Jensdatter ~ gårdmand Niels Jensen i Voldby

Maren Jensdatter, 20 år

Lavværge Søren Knudsen af Foldby

Niels Jensen Voldby på sin hustrus vegne, og yngste søn og ugifte datters

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

285, 14. November 1795, Foldby

Mette Jensdatter, død ( 2 år før skiftet)

Mogens Isaacs, enke

Hendes børn:

Søren Jensen Hvas, husmand i Foldby

Maren Mogensdatter ~ Rasmus Andersen i Hummeluhr

Anne Mogensdatter ~ Jens Nielsen i Skjoldelev

Karen Pedersdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

286, 14. November 1795, Foldby

Malene Pedersdatter, død

Christen Nielsen, hyrde, enkemand

Hendes arving, en søstersøn Peder Mogensen, men intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

299, 26. marts 1796, Foldby

Niels Jensen, død (10 år før)

Johanne Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 36 år

Niels Nielsen, 33 år

Oluf Nielsen, 30 år

Maren Nielsdatter, 27 år

Anne Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

340, 24. Juli 1797, Foldby

Karen Nielsdatter, død

Jørgen Jørgensen Smed, enkemand

Deres børn:

Niels Jørgensen, i Elev, myndig

Jørgen Jørgensen i Haldum, myndig

Anders Jørgensen i Foldby, myndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

343, 7. marts 1798, Norring Skovhuus

Michel Jensen og Birthe Christensdatter. Der er om generationsskifte, de er ikke døde.

Deres børn:

Jens Michelsen, 35 år, i Sælland

Peder Michelsen, 32 år

Jørgen Michelsen, 26 år

Christen Michelsen, 24 år i Søften

Søren Michelsen, 20 år

Anna Michelsdatter ~ Skibstømmermand Anders Bunde i Århus

Margrethe Michelsdatter, 39 år, tjener i Riis

Mette Michelsdatter ~ Christen Rasmussen i Århus

Anna Cathrine Michelsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

350, 2. maj 1798, Tinning

366, 27. September 1798

Else Pedersdatter, død

Mads Nielsen, fæstegårdmand, enkemand

Deres børn:

Niels Madsen, myndig

Peder Madsen, 15 år

Jens Madsen, 3 år

Mette Madsdatter, 18 år

Margrethe Madsdatter, 7 år

Mette Marie Madsdatter, 5 år

Rasmus Michelsen i Tinning er værge for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

354, 2 maj 1798, Tinning

365, 7. September 1798

Niels Pedersen, fæstegårdmand, død

Enken Ellen Christensdatter

Deres børn:

Peder Nielsen, gårdmand i Vivild

Christen Nielsen, myndig

Christen Nielsen, myndig

Jacob Nielsen, myndig

Laurs Nielsen, 5 år

Kjersten Marie Nielsdatter, 20 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Helle Nielsdatter, 13 år

Anna Nielsdatter, 10 år

Karen Nielsdatter, 8 år

Johanne 1 ½ år

Lavværge Hans Jensen i Tinning

Formynder farbroder Anders Pedersen i Norring

Bobeholdning (333-3-3 ½) = Søsterlod (20-5-13 7/32), broderlod (41-5-10 7/16)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

359, 2. august 1798, Norring

Jens Sørensen, fæstehusmand, død

Anna Rasmusdatter, enke

Fælles børn:

Rasmus Jensen, 9 år

Søren Jensen, 3 år

Peder Jensen, 1 år

alle hos moderen

Lavværge var Peder Jensen, Norring og Poul Nielsen, Norring var formynder for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

361, 2. august 1798, Norring

Karen Jensdatter, død

Rasmus Madsen, enke- og fæstehusmand

Fælles børn:

Mads Rasmussen, 13 år, tjener i Øster Riis

Niels Rasmussen, 8 år

Jens Rasmussen, 3 år

Johanne Rasmusdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

376, 18. marts 1799, Norring

Skifteforretning, Michel Pedersen (forrige fæster) fra Tinning, med svigersøn Jens Jensen, der havde ægtet hans ældste datter Mariane, Hans Jensen var formynder for den yndgste, Helene. Der er ikke tale om dødsfald, men i skifte i forbindelse med overdragelse af fæste til Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

382, 21 oktober 1799, Foldby

409, 15. December 1800

417, 14. Februar 1801 (G 341-381 A 9/16)

Rasmus Nielsen Farre, (Rasmus Degn?) død

Ane Margrethe Pedersdatter, enke

Deres børn:

Ane Marie Rasmusdatter, 16 år

Lise Rasmusdatter, 14 år

Mariane Rasmusdatter, 12 år

Johannes Rasmussen, 6 år

Lavværge, sognefoged, Søren Knudsen i Foldby

Degnen Loumand formynder for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

415, 27. januar 1801, Norring

425, 1. August 1801

Peder Sørensen Smed, død

Kirsten Jensdatter, enke

Fælles børn:

Johanne Pedersdatter, 11 år

Maren Pedersdatter, 10 år

Søren Pedersen, 8 år

Jens Pedersen, 6 år

Dorret Kirstine Pedersdatter, 4 år

Ane Pedersdatter, 1 ½ år

Peder Pedersen, født efter faderens død

Deres moderbroder, Anders Jensen, Norring var mødt

Antagen lavværge Jens Nielsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

74, 18. Juni 1801, Foldby

79, 12. August 1801 (G 341-385 4/9)

Søren Pedersen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Peder Pedersen, 24 år

2)  moderen Kirsten Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

76, 26. Juni 1801, Riis

Mogens Jensen, død

Mette Mortensdatter, enke

Deres børn:

Jens Mogensen, 21 år

Jens Mogensen, 10 år

Ane Chatrine Mogensdatter, 14 år

Lavværge Christen Mortensen fra Norring

Formynder Peder Jensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

110, 17. Marts 1802, Norring

Kirsten Nielsdatter, død

Laurs Jensen, enkemand

Afdødes særkuldbørn i ægteskab med Henrik Andersen:

Inger Henriksdatter ~ Christen Mortensen i Norring

I ægteskabet med enkemanden:

Jens Laursen, 28 år

Karen Laursdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

428, 9. august 1802, Tinning

443, 10. November 1802

Michel Rasmussen, død

Kirsten Marie Bertelsdatter, enke

Arvinger:

Rasmus Michelsen, 23 år

Bertel Michelsen, 17 år

Margrethe Michelsdatter, 27 år

Lavværge Christen Jensen, Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

433, 7. oktober 1802, Norring

Inger Hendriksdatter, død

Christen Mortensen, enkemand

Deres børn:

Zidsel Christensdatter, 8 år

Kirsten Christensdatter, 5 år

Ane Johanne Christensdatter, 2 år

Inger Christensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

469, 20. juli 1803, Norring

Poul Nielsen, død

Johanne Rasmusdatter, enken

Deres børn:

Niels Poulsen, 32 år

Rasmus Poulsen, 26 år

Jens Poulsen, 22 år

Anders Poulsen, 17 år

Anne Poulsdatter, 30 år

Karen Poulsdatter, 28 år

Lavværge, Niels Jensen

Niels Poulsen på de umyndige børns vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

489, 16. december 1803, Norring

Poul Nielsen Riis, død

Børn:

Niels Poulsen, 32 år

Karen Poulsdatter, 28 år ~ Søren Nielsen i Norring

Rasmus Poulsen, 26 år

Jens Poulsen, 22 år

Anders Poulsen, 17 år

Ane Poulsdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

499, 22. februar 1804, Foldby

510, 15. Juni 1804

Niels Jensen, husmand død

Maren Jensdatter, enken

Deres børn:

Jens Nielsen, 7 år

Maren Nielsdatter, 2 år

Anders Jensen var formynder for børnene

Lavværge Jens Michelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

519, 29. september 1804, Norring

521, 9. Juni 1805

529, 13. Marts 1805

548, 16. August 1805

Johanne Jensdatter, død

Laurs Zachariassen, enkemand

Hendes arvinger:

Zacharias Laursen, 18 år

Karen Laursdatter ~ Rasmus Sørensen i Lading

Ane Katrine Laursdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

524, 25. januar 1805, Tinning

572, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)

576, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)

Jørgen Jensen, død, fæstehusmand

Maren Hansdatter, enken

Arvingerne var hans moder Anne Jørgensdatter og 2 halvbrødre begge af navn Jens Madsen. Lavværge Peder Christensen af Norring. 9643 A 576: Afkald fra arvingerne efter husmand Jørgen Jensen af Tinning. Da Jørgen Jensen er ved døden afgangen, hans moder, som er endnu i live giver ved formynder hendes nu eldste søn, Jens Madsen, giver og afkald og kvittering. Som med paaholdende haand underskriver Tinning den 18. December 1805: Jens Madsen, Haldum. Til vitterlighed gør med os tvende medunderskrevne Jens Rasmussen, Michel Michelsen Tinning, ligeledes kvitterer jeg Jens Madsen den yngre. Fremlagt under skiftet efter Jørgen Jensen i Tinning den 28. December 1805.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

525, 25. januar 1805, Foldby

569, 18. December 1805 (G 341-381 A 11/16)

570, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)

575, 26. December 1805 (G 341-381 A 11/16)

Maren Madsdatter, død

Christen Andersen, husmand, enkemand

Hendes arvinger:

Helbroder Rasmus Madsen af Norring

Halvsøster Johanne Madsdatter ~ Frederic, underofficer i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

531, 13. april 1805, Tinning

570, 28. December 1805

Ib Rasmussen, død, fæstehusmand

Mette Nielsdatter, enke

Hans børn:

1 ægteskab med Karen Nielsdatter:

Anne Ibsdatter, 21 år

Dorthe Ibsdatter, 17 år

Rasmus Ibsen, 19 år

Christen Ibsen, 13 år

2 ægteskab med Mette Nielsdatter, enken

Søren Ibsen, 6 år

Karen Ibsdatter, spæd

Lavværge Søren Pedersen af Tinning

Formynder for børnene er Morten Nielsen i Faistrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

536, 13. juni 1805, Norring

563, 6. December 1805

Anders Pedersen, gårdmand, død

Anne Christensdatter, enken

Deres børn:

Peder Andersen, 35 år, gårdmand i Vitten

Christen Andersen, 31 år, gårdmand smst.

Jens Andersen, 24 år

Niels Andersen, 19 år

Helle Andersdatter, 37 år

Maren Andersdatter, 26 år ~ Zacharias Laursen i Norring

Enken med lavværge Niels Jensen Præst

Peder Andersen på alle de umyndiges vegne og Zacharias Laursen på sin kones vegne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

539, 13. juni 1805, Norring

573, 28. December 1805

Niels Jensen, fæstehusmand, død

Karen Laursdatter, enke

Hans Arvinger:

Anne Nielsdatter, 14 år

Else Nielsdatter, 11 år

Anne Johanne Nielsdatter, 5 år

Jens Nielsen, 1 år

Lavværge Niels Præst af Norring

Zacharias Laursen, formynder for børnene

Enkens forlovede Peder Christensen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

544, 14. august 1805, Norring

567, 18. December 1805

Maren Andersdatter, død

Zacharias Laursen, enkemand

Deres barn:

Laurs Zachariassen, 4 år

Formynder Niels Laursen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

546, 14. august 1805, Norring

561, 6. December 1805

Rasmus Nielsen Riis, død

Maren Andersdatter, død

Deres børn:

Anders Rasmussen, 15 år

Niels Rasmussen, 12 år

Søren Rasmussen, 1 år

Karen Rasmusdatter ~ Søren Nielsen i Søften, gårdmand

Kirsten Rasmusdatter, 20 år

Anne Rasmusdatter, 16 år

Mariane Rasmusdatter, 8 år

Mette Rasmusdatter, 5 år

Formyndere Niels Jensen Præst og Laurs Sørensen begge af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

557, 22. oktober 1805, Riis

568, 18. December 1805

Karen Michelsdatter, død

Niels Mortensen, gård- og enkemand

Deres børn:

Morten Nielsen, 6 år

Farbroderen, Christen Mortensen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

612, 15. august 1806, Foldby

620, 20. December 1806

Johanne Andersdatter, død i Houlbjerg

Søren Christensen, fæstehusmand

Arvinger:

Anders Sørensen, 26 år

Mette Marie Sørensdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

632, 9. Februar 1807, Tinning

637, 15. April 1807

Søren Hansen, død, skovfoged i Tinning

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Hans Sørensen, 18 år

Rasmus Sørensen, 15 år

Peder Sørensen, 10 år

Ole Sørensen, 2 år

Else Marie Sørensdatter ?

Enken med lavværge Niels Tinning i Terp Mølle, Michel Rasmussen i Tinning var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

639, 8. maj 1807, Foldby

643, 8. Juni 1807

645, 18. Juni 1807

659, 19. August 1807

662, 30. September 1807

662, 1. Oktober 1807

Karen Poulsdatter, død, indsidder

Hun døde hos udflyttergårdmand Rasmus Thomsen i Foldby

Arvingerne:

1) Helbroder Peder Poulsen, husmand i Mundelstrup

2)  Helsøster Else Poulsdatter, som opholder sig i Foldby, mødt ved sin svigersøn Anders Christensen i Norring

3)  Helsøster Inger Marie Poulsdatter, som var gift med Peder Laursen i Mundelstrup, død og har efterladt sig:

3a) Laurs Pedersen, gårdmand i Mundelstrup

3b) Poul Pedersen, tjener smst

3c) Jens Pedersen, tjener i Tilst

3d) Peder Pedersen, soldat i Rensborg

3e) Karen Marie Pedersdatter, Mundelstrup

4)  Halvbroder Peder Pedersen, husmand i True, død og har efterladt sig:

4a) Peder Pedersen, tjener i Terp, Lisbjerg sogn

4b) Poul Pedersen ibid

4c) Rasmus Pedersen, tjener i Siem?

+ 3 døtre, hvis navne ikke kendes og opholdssted ikke vides

5)  Halvsøster Karen Pedersdatter, gift i Århus, er død, har efterladt sig:

5a) Søn opholder sig i Lillering

5b) En datter Anne gift med en gårdmand ved navn Anders Johansen i Lillering

5c) Karen gift med Peder Madsen i Århus, murermester

5d) Inger gift med Niels Hansen i Århus, væver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

649, 23. juli 1807, Foldby

Rasmus Andersen, død

hans arvinger:

Hans moder Mette Marie Rasmusdatter i 2. ægteskab ~ Rasmus Nielsen Balle,

helsøster Karen Andersdatter, hendes morbroder Niels Møller af Hadsten

halvbroder Anders Nielsen og

halvsøster Edel Nielsdatter, deres farbroder og fødte værge Michel Nielsen af Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

661, 25. september 1807, Norring

668, 28. December 1807

Bodil Marie Andersdatter, død

Frands Nielsen, enkemand

Fælles børn:

Niels Frandsen, 28 år

Maren Frandsdatter, 30 år ~ Niels Jensen, tjener i Norring

Kirsten Frandsdatter, 24 år ~ Frans Skrædder i Faistrup

Mødt var enkemanden selv og sønnen Niels Frandsen på egne vegne og på sin yngste søsters vegne. Niels Jensen på sin kone Maren Frandsdatters vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

676, 9. maj 1808, Norring

683, 16. September 1808

Marie Lisbeth Laursdatter, død

Anders Christensen, enkemand

Børn:

Frans Rasmussen, 12 år, stedsøn

Christen Andersen, 6 år

Formynder Zacharias Laursen, udflytter af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

684, 26. september 1808, Foldby

690, 30. November 1808

Kirsten Marie Nielsdatter, død

Jens Knudsen, enkemand

Arvinger var fælles børn:

Knud Jensen, 19 år

Anne Jensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

716, 4. januar 1810, Foldby

725, 27. Februar 1810

Maren Pedersdatter, død

Søren Christensen, fæstehusmand, enkemand

Hendes arvinger var hendes søskende:

1)  Helbroder Peder Pedersen, husmand i Søften

2)  Helbroder Rasmus Pedersen, gårdmand i Tinning, død og efterladt sig: Maren Rasmusdatter, 28 år, Bodil Rasmusdatter, 24 år

3)  Helsøster Margrethe Pedersdatter, enke i Terp

4)  Helsøster Karen Pedersdatter, enke i Skjød

Maren og Bodil Rasmusdatter var repræsenteret ved Søren Pedersen, deres stedfader.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

720, 12. januar 1810, Tinning

726, 7. Marts 1810

Mads Nielsen, død

Johanne Jensdatter, enke

Børn:

1 ægteskab med Else Pedersdatter

Niels Madsen, 32 år

Peder Madsen, 27 år, soldat

Jens Madsen, 14 år

Mette Madsdatter, 30 år

Margrethe Madsdatter, 19 år

Mette Marie Madsdatter, 17 år

2 ægteskab med Johanne Jensdatter

Jens Madsen, 8 år

Laurs Madsen, 3 år

Else Madsdatter, 5 år

Maren Madsdatter, 2 år

Hans Jensen i Tinning var lavværge

Mathias Nielsen, Skjoldelev, formynder for børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

738, 11. August 1810, Norring Riis

750, 12. December 1810

Rasmus Sørensen Skiøt, død

Ane Jørgensdatter, enke

Deres barn:

Søren Rasmussen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

743, 5. november 1810, Riis

754, 28. December 1810

Mariane Pedersdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Arvinger var fællesbørn:

Niels Christensen, 2 år

Peder Christensen, spæd

Ane Christensdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

753, 22. December 1810, Tinning

Mette Vante, død

Jens?

Hendes arvinger:

Niels Jensen i Hadbjerg, en brodersøn og mødt på sin kones vegne da hun var en broderdatter! Christen Christensen i Tobech Mølle, mød ved sin søn Christen Christensen Dorthe Jensdatter ~ Rasmus Andersen i Voldum, hun var broderdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

769, 31. maj 1811, Tinning

777, 6. Juli 1811

Hans Jensen Overgaard, død

Else Kirstine Nielsdatter, enke

Arvinger anmeldt at være:

Jens Hansen, 16 år

Maren Hansdatter, 13 år

Lavværge, Jens Jensen Overgaard af Tinning

Formynder for børnene, deres farbror Michel Jensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

783, 5. september 1811, Norring

806, 13. December 1811

Kirsten Rasmusdatter, død

Rasmus Poulsen, enkemand

Børn:

Maren Rasmusdatter, 4 år gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

814, 29. januar 1812, Norring

822, 20. Februar 1812

Rasmus Jensen Kok, udflyttergårdmand, død

Margrethe Michelsdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, 4 år

Mette Marie Rasmusdatter, 9 år

Karen Rasmusdatter, 6 år

Maren Rasmusdatter1/2 år

Enkens broder Søren Michelsen i Grundfør

Farbroder Anders Jensen Koch i Taastrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

816, 3. februar 1812, Norring Mølle

827, 16. Marts 1812

Erhardt Jørgensen, møller, død

Karen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Birgitte Erhardtsdatter, 4 år

Stine Marie Erhardtsdatter, 2 år

Lavværge Niels Nielsen af Framlev

Fabroderen Envold Jørgensen, Stilling var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

823, 21. februar 1812, Norring

868, 28. December 1812 (G 341-382 B 2/16)

Laus Olesen, død

Helle Jensdatter, enke

Deres børn:

Karen Laursdatter, 30 år

Marian Laursdatter, 28 år

Anne Kirstine Laursdatter, 26 år

Kirsten Laursdatter, 24 år

Lavværge, Jens Nielsen Spørring og formynder for børnene, Michel Michelsen Vante af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

849, 13. august 1812, Foldby

863, 19. December 1812

Niels Nielsen, død,

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans søskende arver:

1) Broder Jep Nielsen, husmand i Foldby

2) søster Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Knudsen af Foldby, men død:

2a) Knud Jensen, 13 år

2b) Ane Jensdatter, 15 år

3) søster Maren Nielsdatter ~ avlsbruger Niels Nielsen på Søften mark

4) søster Ellen Marie Nielsdatter ~ husmand Christian Andersen i Foldby

Lavværge Jens Nielsen udflytter af Foldby, hendes broder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

852, 13. august 1812, Norring

869, 28. December 1812

Maren Mogensdatter, død

Jens Poulsen, enke

Deres barn:

Poul Jensen, 3 år

Formynder Niels Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

881, 12. marts 1813, Tinning

894, 20. December 1813

Ane Jensdatter, død

Rasmus Michelsen, enkemand

Deres børn:

Michel Rasmussen, 2 år

Jens Rasmussen, 1 år

Jens Christensen i Vitten, morbroder var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

883, 12. juli 1813, Tinning

892, 20. December 1813

Anne Olesdatter, død

Michel Michelsen, enkemand

Deres børn:

Ole Michelsen, myndig

Ane Michelsdatter, 32 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

885, 12. august 1813, Norring

891, 29. November 1813

Ane Poulsdatter, død

Laurs Jensen, enke

Afdødes moder og søskende arver:

Moderen ?

Broder Niels Poulsen, gårdmand i Norring

Rasmus Poulsen, gårdmand, smst

Jens Poulsen, husmand smst

Anders Poulsen, ugift

Karen Poulsdatter ~ Søren Jensen Hvas, gårdmand i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

908, 2. April 1814, Norring

947, 31. December 1814

Karen Christensdatter, død

Jens Andersen, enkemand

Arvinger er moderen og søskende:

Moderen Anne Mogensdatter

Jens Christensen, 19 år

Mogens Christensen, 14 år

Ane Christensdatter, 28 år

Ane Kirstine Christensdatter, 17 år

halvsøster Ane Pedersdatter, 10 år

Moderbroder Jens Mogensen i Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

916, 17. April 1814, Tinning

942, 28. december 1814

Peder Madsen, soldat, død i Helsingør

Arvinger:

Helsøskende:

Niels Madsen

Jens Madsen

Margrethe Madsdatter

Mette Marie Madsdatter

Mette Madsdatter ~ Christen Nielsen i Riis

Halvsøskende:

Jens Madsen

Laurs Madsen

Else Madsdatter

Maren Madsdatter

Farbroderen, Mathias Nielsen af Skjoldelev mødte som kurator og værge, for Mette Madsdatter hendes mand Christen Nielsen, Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

949, 11. januar 1815, Foldby

982, 30. December 1815

Jens Nielsen, død, fæstehusmand

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 12 år

Søren Jensen, 7 år

Kirsten Marie Jensdatter, 7 år

Formynder farbroder Søren Nielsen i Foldby

Lavværge fæstehusmand Laurs Pedersen af Foldby

Enkens anden mand Niels Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

952, 24. januar 1815, Foldby

985, 6. Januar 1816

1001, 6. Januar 1816

Maren Knudsdatter, enkekone, død

Hendes børn:

1) Jørgen Jensen, 52 år ~ Inger Sørensdatter

2) Knud Jensen, husmand i Foldby, 50 år

3) Niels Jensen, død og efterladt sig:

3a) Jens Nielsen, 18 år

3b) Maren Nielsdatter, 12 år

4) datter Mariane Jensdatter, 47 år ~ Jens Nielsen i Foldby

Jens Michelsen var stedfader til de 3 børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

964, 22. maj 1815, Norring Skovhus

987, 6. Januar 1816

Birthe Christensdatter, død, opholdskone

Børn:

1) Jens Michelsen, pt. Sjælland

2) søn Peder Michelsen, skovfoged i Norring Skovhus

3) Christen Michelsen, husmand i Søften

4) Jørgen Michelsen, soldat

5) Søren Michelsen, husmand i Foldby

6) Magrethe Michelsdatter i Norring Skovhus, 34 år

7) Ane Michelsdatter ~ Anders Bonde i Århus, skibstømmermand

8) Maren Michelsdatter ~ Jens Nielsen, Norring, gårdmand

9) Mette Michelsdatter ~ Christen Rasmussen i Bendstrup

10) Anne Cathrine Michelsdatter ~ Jørgen Sørensen smst.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

965, 9. juni 1815, Norring

Inger Sørensdatter, død

Ole Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Christian Olesen, 19 år

Søren Olesen, 14 år

Rasmus Olesen, 11 år

Formynder Niels Nielsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

968, 19. september 1815, Norring

979, 24. November 1815

Zidsel Christensdatter, død

Peder Michelsen er enkemanden

Deres børn:

Christen Pedersen, 15 år

Michel Pedersen, 6 år

Birthe Pedersdatter, 9 år

Enkemandens halvbroder Hans Christensen, Hinnerup Brogaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

970, 9. oktober 1815, Tinning

981, 29. December 1815

Maren Pedersdatter, død

Rasmus Mogensen, enke

Fælles børn:

Mogens Rasmussen, 20 år

Søren Rasmussen, 13 år

Peder Rasmussen, 10 år

Edel Rasmusdatter, 7 år

Farbror Christen Mogensen i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

989, 17. januar 1816, Tinning

1033, 20. December 1816 (G 341-382 B 5/16)

Niels Nielsen Smed, død

Kirstine Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anne Margrethe Nielsdatter, 22 år, pt. i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

992, 26. februar 1816, Tinning

996, 27. Marts 1816

Søren Pedersen Stolde, død

(Birthe) Birgitte Jensdatter, enke

Fælles børn:

Peder Sørensen, myndig

Jens Sørensen, myndig

Mette Marie Sørensdatter, 23 år

Karen Marie Sørensdatter, 20 år

Lavværge Rasmus Mogensen af Tinning

Farbror Peder Pedersen af Haldum er formynder for de umyndige.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

999, 6. juni 1816, Foldby

1013, 12. Oktober 1816 (G 341-382 B 5/16)

Jens Knudsen, død

Ane Nielsdatter, enke

1 ægteskab:

Anne Jensdatter, 19 år

Knud Jensen, 17 år

2 ægteskab med enken:

Niels Jensen, 5 år

Kirsten Marie Jensdatter, 4 år

Formynder deres farbroder Søren Knudsen, sognefoged i Foldby

Lavværge Jens Nielsen, udflyttergårdmand af Foldby, hendes broder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1011, 11. oktober 1816, Tinning

1029, 18. December 1816

1071, 7. November 1817 (G 341-382 B 6/16)

Michel Rasmussen, død

Ellen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anne Michelsdatter, 18 år

Ole Ancher Secher Michelsen, 15 år

Maren Michelsdatter, 12 år

Rasmus Michelsen

Formynder var børnenes farbroder Niels Tinning i Terp mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1036, 25. januar 1817, Norring

1266, 23. December 1820 (B 341-382 B 9/16)

Christian Rasmussen Eggersen, død

Ane Margrethe Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Christiansen, 13 år

Ane Marie Christiansdatter, 8 år

Laugværge enkens broder Laurs Jensen af Skjoldelev

Formynder Niels Hvas i Norring

Enkens 2. Mand Anders Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1041, 16. April 1817, Riis

1044, 14. Maj 1817

1047, 14. Maj 1817

1051, 4. Juni 1817

1053, 14. Juni 1817

1075, 19. December 1817 (G 341-382 B 6/16)

1079, 16. Januar 1818 (G 341-382 B 6/16)

1080, 24. December 1817 (G 341-382 B 6/16)

1085, 30. Juni 1818 (G 341-382 B 6/16)

Jørgen Michelsen, aftægtsmand, død, barnløs

Hans afdøde hustru Kirsten Thomasdatter

De boede oprindelig i Spørring sogn

1) Hendes broder Rasmus Thomassen, gårdmand i Foldby, havde 2 sønner Thomas og Rasmus

2)  Peder Thomassen, død

2a) Thomas Pedersen, tjener i Norring

3)  Helle Thomasdatter ~ skomager Jens Elman i Ebeltoft

4)  Ellen Thomasdatter ~ Jacob Nielsen i Lisbjerg, han død

5)  Karen Thomasdatter ~ Jens Lassen i Søften

Nærmeste arvinger efter loven skulle være søskendebørn

En søster Kirsten Michelsdatter i København skulle være død uden livsarvinger, men arvingerne efter loven blev ikke eftersøgt, da der var testamente.

Gårdmand Niels Jensen i Riis var indsat som universalarving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1045, 16. maj 1817, Norring

1062, 26. Augsut 1817

Dorthe Rasmusdatter, død

Laurs Jensen, enkemand

Deres barn:

Jens Laursen, spæd, men død mellem skiftesamlingerne

Formynder var morbroder, Søren Rasmussen af Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1102, 29. marts 1819, Norring

1121, 24. Juli 1819

1122, 18. August 1819

1139, 17. September 1819

1175, 17. December 1819

1196, 19. April 1820 (G 341-382 B 8/16)

1215, 31. Juli 1820 (G 341-382 B 8/16)

1221, 23. Oktober 1820 (G 341-382 B 8/16)

Jens Nielsen Spørrings konkursbo

Der er mange sider om dette skifte.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1112, 29. april 1819, Tinning

1161, 6. December 1819

Mette Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Søren Ibsen, 20 år

Karen Ibsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1118, 19. Juni 1819, Norring

Kvittering for modtagelse af arv:

Søren Jensen ~ Mette Pedersdatter kvitterer for modtagelse af Mette Pedersdatters arv efter sin fader Peder Jensen i Norring, hendes stedmoder Karen Rasmusdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1194, 18 april 1820, Foldby

1201, 16. Maj 1820

1236, 12. November 1820

1277, 9. Juli 1820 (G 341-382 B 9/16)

Jens Knudsen, død

Maren Jensdatter, enke

Børn med 1. hustru, Edel Kirstine Nielsdatter:

Ane Jensdatter ~ husmand Jørgen Rasmussen i Foldby

Maren Jensdatter ~ Peder Christensen i Skjoldelev

2. ægteskab med Maren Jensdatter:

Niels Jensen, 27 år

Mette Jensdatter, 29 år

Ane Jensdatter, 16 år

Som formynder farbroderen Søren Knudsen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1208, 2. juni 1820, Foldby

1234, 16. November 1820

Jens Thoersen, død

Ane Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 26 år

Christen Jensen, 24 år

Kirsten Jensdatter, 19 år

Mariane Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1210, 2. juni 1820, Norring

1238, 21. November 1820

Anders Christensen, død

Birthe Jensdatter, enke

Hans børn:

1) Christen Andersen, 18 år, fra ægteskabet med Marie Lisbeth Laursdatter, førhen død

2) Jens Andersen, 10 år fra ægteskabet med Birthe Jensdatter

Formynder, farbroder Søren Christensen

Lavværge Rasmus Jensen fra Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1227, 3. november 1820, Foldby

1241, 23. November 1820

Jens Nielsen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 14 år

Margrethe Jensdatter, 18 år

Johanne Jensdatter, 16 år

Lavværge Christen Pedersen, Tinning

Formynder farbror Ole Nielsen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1243, 24. november 1820, Norring

1249, 24. November 1820

1250, 24. Juni 1808, afskrift af dokument

1257, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)

1272, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)

1273, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)

1277, 16. Marts 1821 (G 341-382 B 9/16)

1296, 10. Juli 1821 (G 341-382 B 9/16)

1311, 27. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

1314, 15. December 1820 (G 341-382 B 10/16)

1319, 5. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)

1321, 7. September 1821 (G 341-382 B 10/16)

1329, 2. November 1821 (G 341-382 B 10/16)

1338, 30. November 1821 (G 341-382 B 10/16)

1349, 21. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

1361, 15. Marts 1822 (G 341-382 B 10/16)

1364, 15. April 1822 (G 341-382 B 11/16)

1367, 22. April 1822 (G 341-382 B 11/16)

1373, 22. Maj 1822 (G 341-382 B 11/16)

1377, 15. December 1820 (G 341-382 B 11/16)

Niels Olesen, død

Ane Andersdatter, død

Ingen børn, arvinger

Mandens side:

helbroder Rasmus Olesen, Selling

helsøster Maren Olesdatter ~ Jacob Sørensen, han død 1798 (ved søn Niels Jacobsen i Lyngå ? og Ole Jacobsen

Konens side:

helbroder Hans Andersen

helbroder Niels Andersen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1282, 27. April 1821, Foldby

1343, 8. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

Christen Andersen, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anders Christensen, 10 år

Niels Christensen, 6 år

Ane Christensdatter, 14 år

Enkens 2. Mand Jens Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 10/16

1362, 10. april 1822, Tinning

1400, 19. November 1822 (G 341-382 B 11/16)

1401, 19. April 1822 (G 341-382 B 11/16)

Ellen Christensdatter, død

Børn 1 ægteskab med Niels Pedersen:

Christen Nielsen, skovfoged, 47 år

Christen Nielsen, 46 år

Jacob Nielsen, 42 år

Laurs Nielsen, 29 år

Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Pedersen, gårdmand i Haldum

Karen Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Sølvsten

Johanne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Hadsten

Helle Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1435, 14. Maj 1823, Norring

1451, 10. December 1823

Søren Sejersen, død

Zidsel Christensdatter, enke

Deres børn:

Søren Sørensen, 3 år

Anne Kirstine Sørensdatter, ¾ år

Morbroder Jens Christensen i Norring

Enkens 2. Mand Anders Rasmussen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1437, 16. maj 1823, Riis

1460, 24. December 1823

1468, 21. December 1823

1488, 22. Juni 1824 (G 341-382 B 13/16)

1492, 7. Juli 1824 (G 341-382 B 13/16)

1615, 7. Juli 1824 (G 341-382 B 15/16)

Christen Mortensen, død

Hans børn:

Jens Christensen, gårdmand i Elbeck

Christen Christensen, gårdmand i Riis

Zidsel Christensdatter, enke efter Søren Sejersen i Norring

Kirsten Christensdatter, forlovet med (senere gift med) Knud Sørensen i Foldby

alle disse var myndige

Ane Johanne Christensdatter, 22 år ~ Mathias Sørensen i Sabro

Inger Christensdatter, 20 år

begge ugifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1447, 22. August 1823, Tinning

Arveafkald efter Laurs Jensen og Maren Mortensdatter.

Vi underskrevne Christen Pedersen af Tinning, Niels Pedersen af Sabro, der er gift med de afgangnes døtre, Ane Laurdatter og Maren Laursdatter, og i lige måde underskriver Morten Laursen forpagter af Hede Mølle i Skandeborg ogsaa en søn af Laurs Jensen og Maren Mortensdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1473, 20. januar 1824, Foldby

1506, 18. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

Jørgen Jensen, død

Inger Sørensdatter, enke

Barn: Mette Marie Jørgensdatter, 13 ½ år

Enken 2. ægtefælle Niels Jensen, formynder Knud Jensen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1479, 9. marts 1824, Norring

1507, 18. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

Ane Rasmusdatter, død

Jens Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Jensen, 17 år

Rasmus Jensen, 16 år

Peder Jensen, 14 år

Kirsten Jensdatter, 13 år

Bodil Jensdatter, 11 år

Inge Marie Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1482, 20. Marts 1824, Tinning

1516, 6. November 1824

1516. 12. November 1824

Else Hansdatter, død

Afdødes slegfredbarn:

Søren Mathiassen, 2 år

Afdødes fader var Hans Sørensen Horn i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1490, 6. juli 1824, Norring

1515, 5. November 1824

Maren Christensdatter, død

Niels Nielsen Præst, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 9 år

Jens Nielsen, 6 år

Frands Nielsen, 5 år

Christian Nielsen, 3 år

Christen Nielsen, 1 år

Morbroder Jens Christensen, Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1497, 18. august 1824, Foldby

1517, 14. November 1824

Mariane Jacobsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Hendes barn:

Jacob Olesen, 7 år

Morbroder Jens Nielsen i Norring var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1509, 19 oktober 1824, Foldby

1560, 9. November 1825 (G 341-382 B 14/16)

Øllegaard Olesdatter, død

Rasmus Pallesen, enkemand

Børn:

Niels Rasmussen, 13 år

Palle Rasmussen, 8 år

Ole Rasmussen, 6 år

Niels Rasmussen, 4 år

Anders Rasmussen, 1 ½ år

Christine Rasmusdatter, 10 ½ år

Morbroder er Rasmus Olesen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1531, 15. Marts 1825, Foldby

1532, 15. Marts 1825

Begæring fra gårdmand Mathias Sørensen i Foldby om registrering (konkursbegæring?). Han var rejst til Seerup sogn i Hids herred.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1551, 7. juli 1825, Riis

1566, 17. November 1825

Knud Nielsen, død

Ellen Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Knudsen, 22 år

Peder Knudsen, 20 år

Jens Knudsen, 17 år

Ane Knudsen, 30 år, tjener i Grundfør Præstegård

Maren Knudsdatter, 25 år

Ane Cathrine Knudsdatter, 23 år

Mariane Knudsdatter, 14 år

Mette Knudsdatter, 12 år

Formynder Knud Nielsen af Vitten

Lavværge Rasmus Mogensen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1618, 31. marts 1826, Norring

1637, 29. September 1826

Zacharias Laursen, død

Edel Larsdatter, enke

Børn af 1 ægteskab:

Laurs Zachariassen, 25 år

Børn af 2 ægteskab:

Lars Zachariassen, 17 år

Peder Zachariassen, 15 år

Jens Zachariassen, 11 år

Maren Zachariassen, 18 år

Ane Zachariassen, 13 år

Maren Zachariassen, 8 år

Mette Marie Zachariassen, 5 år

Kirsten Marie Zachariassen, 2 år

Lavværge Jens Mogensen af Riis

Værge var Laurs Nielsen fra Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1635, 5. september 1826, Foldby

1658, 18. September 1826

Mette Olesdatter, død

Skoleholder Sørensen, enkemand

Deres børn:

Helle, 8 år

Ole, 1 ½ år

Ane, 3 år

Morbroder Rasmus Olesen fra Tinning var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1652, 30. november 1826, Foldby

1684, 21. September 1827 (G 341-382 B 16/16)

Marie Kirstine Jensdatter, død

Rasmus Pallesen, enkemand

Hendes arvinger var:

1 broder Jens Jensen, gårdmand i Vissing

1 søster Ane Marie Jensdatter ~ Peder Laursen i Vitten

halvsøster Sophie Jensdatter ~ Niels Thomasen, husmand i Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 16/16

1665, 20. marts 1827, Foldby

1687, 19. Oktober 1827

Kirsten Rasmusdatter, død

Rasmus Thomassen, enkemand

Deres børn:

Thomas Rasmussen, 39 år

Rasmus Rasmussen, 34 år

Mette Kirstine Rasmusdatter, 37 år ~ Daniel Danielsen i Grundfør

Øllegaard Rasmusdatter, 30 år ~ Peder Jensen, skovfoged i Foldby

Ane Margrethe Rasmusdatter, 26 år ~ Anders Christensen i Mundelstrup

Helle Marie Rasmusdatter, 23 år

Formynder Anders Jensen, Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 16/16

1672, 30. Marts 1827, Tinning

1693, 26. Oktober 1827

1699, 21. December 1827

15, 30. Juni 1828 (G 341 383 2/21)

Rasmus Jensen Overgaard, død, ungkarl

Arvinger var søskende:

1) Broder Michel Jensen, gårdmand i Skjoldelev

2) Broder Jens Jensen, gårdmand i Tinning

3) Broder Hans Jensen, død

3a) Jens Hansen, myndig, tjener i Tinning

3b) Maren Hansdatter ~ Rasmus Olesen, Tinning

4) Søster Helle Jensdatter ~ Rasmus Ladefoged i Skejby, som begge er døde, efterladt sig:

4a) Hans Rasmussen, gårdmand i Skejby

4b) Jørgen Rasmussen, gårdmand i Hæst

4c) Else Marie Rasmusdatter ~ Søren Pedersen i Skejby

5) Søster Else Jensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skejby, død

5a) Mariane Jørgensdatter ~ ??? og bor på Sødringholm

5b) Søster Margrethe Jensdatter, opholdskone i Skjoldelev, og enke efter Anders Jensen, smst

6) Søster Ane Jensdatter, enke efter glarmesteren i Tinning

7) Søster Johanne Jensdatter ~ Peder Kvolbeck, Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 16/16

1673, 1. maj 1827, Tinning

1694, 26. Oktober 1827

Mette Jensdatter, død

Laurs Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Laursen, 2 år

Ellen Laursdatter, 6 uger

Formynder Jens Andersen af Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 16/16

1680, 11. juni 1827, Norring

Peder Zachariassen, dreng, død

Arvinger:

Moderen, Ellen Larsdatter, Zacharias Laursens enke

Halvbroderen Laurs Zachariasen, myndig

Helbrødre:

Lars Zachariassen, 18 år

Jens Zachariassen, 12 år

5 helsøstre, Maren, Ane, Maren, Mette Marie, Kirsten Marie Zachariasdøtre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

4, 19. Februar 1828, Foldby

6, 19. Marts 1828

Niels Jensen, død

Ane Marie Madsdatter, enke

Hans søn:

Jens Nielsen, 5 år

Mette Marie Nielsdatter, 3 år

Formynder Peder Christensen af Skjoldelev

Lavværge Jens Madsen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

8, 28. April 1828, Riis

28, 14. November 1828

Mette Madsdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Deres børn:

Mads Christensen, 17 år

Peder Christensen, 14 år

Peder Christensen, 12 år

Mariane Christensdatter, 10 år

Else Marie Christensdatter, 6 år

Formynder, deres farbroder Anders Nielsen i Hanghede i Sabro sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

13, 24. Maj 1828, Norring

Christen Jensen, død (ca. 1816)

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen

Niels Christensen

Anders Christensen

Karen Christensdatter ~ Laurs Nielsen i Vitten

Ane Johanne Christensdatter

Ane Christensdatter

Maren Christensdatter ~ Peder Nielsen i Hinnerup, begge døde

Deres børn:

Christen Pedersen

Johanne Pedersdatter

Edel Christensdatter ~ Mogens Jensen, i Vitten, han død

Lavværge Christen Jensen af Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

22, 27. September 1828, Norring

35, 13. December 1828

Jens Michelsen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Michel Jensen, 17 år

Thomas Jensen, 16 år

Niels Jensen, 14 år

Frants Jensen, 6 år

Ane Margrethe Jensdatter ~ Niels Nielsen i Grundfør

Edel Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

25, 20. Oktober 1828, Norring

63, 11. December 1828 (G 341 383 3/21)

66, 23. December 1828 (G 341 383 3/21)

Opholdskone Maren Madsdatter, død

Gift med afdøde Christen Hansen,

Gårdmand Niels Nielsen fik overdraget hendes efterladenskaber, han havde passet hende under hendes sygdom

Opholdskone efter kontrakt af 18. Marts 1799, Niels Nielsen

Et par arvinger er nævnt.

Søskendebørn til afdøde:

Laurs Kiær af Norring

Mette Marie ~ Søren Laursen i Elev

Der er lidt usikkerhed om hvilket skifte den side hvor slægtninge er nævnt hører til, men jeg tror dette er korrekt. Skyldes at side 62 i protokollen mangler (i hvert fald billede på microfiche)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

38, 6. Januar 1829, Norring

Bodil Rasmusdatter, død

Niels Rasmussen, død tidligere (1822?)

Deres børn:

1 datter, 14 år

1 søn, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

38, 3. Juli 1828, Norring

Testamente mellem Anders Jensen og Kirsten Poulsdatter i Norring, oprettet 20. Januar 1803

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

44, 25. April 1829, Riis

58, 28. November 1829

Maren Pedersdatter, død

Christen Christensen, enkemand

Deres børn:

Christen Christensen, 8 ½ år

Zidsel Christensdatter, 5 år

Kirsten Marie Christensdatter, 2 år

Morbroder Christen Pedersen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

47, 15. Juni 1829, Norring

49, 13. Juli 1829

50, 15. Juni 1829

59, 2. December 1829

87, 14. Juli 1830 (G 341 383 4/21)

98, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)

101, 14. Juli 1830 (G 341 383 4/21)

102, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)

106, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)

Anders Jensen Hjulmand, opholdsmand, død

Kirsten Poulsdatter, død for ca 1 år siden uden skifte

Mandens arvinger:

1)  søster Mette Jensdatter ~ Jens Nielsen Skytte, en søn Niels Jensen mødte for moderen

2)  søster Kirsten Jensdatter, enke ~ Peder Sørensen smed i Norring, en søn Peder Pedersen mødt for moderen 

Hustruens arvinger:

1)  helsøster Helle Poulsdatter ~ Jens Christensen i Elbeck

2)  halvbroder Jens Nielsen Spørring i Norring

3)  halvsøster Ane Nielsdatter, død ~ Jens Christensen Thorsen

3a) Niels Jensen, myndig i Foldby

3b) Christen Jensen, myndig i Foldby

3c) Kirsten Jensdatter, 29 år

3d) Marianne Jensdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

48, 17. Juni 1829, Foldby

56, 18. November 1829

Mariane Mogensdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Pedersen, 13 ½ år

Mogens Pedersen, 11 ½ år

Peder Pedersen, 9 ½ år

Christen Mogensen af Foldby er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

94, 11. oktober 1830, Tinning

Ellen Marie Nielsdatter, enke, siddet i uskiftet bo begæret skifte efter sin tidligere afdøde mand, Peder Pedersen.

Deres børn:

Peder Pedersen, 7 ½ år

Niels Pedersen, 3 ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

104, 2 december 1830, Norring

128, 4. Juli 1831 (G 341 383 5/21)

130, 12. Juli 1831 (G 341 383 5/21)

131, 18. Juli 1831 (G 341 383 5/21)

141, 21. Oktober 1831 (G 341 383 5/21)

Kirsten Nielsdatter, pige, død

hun var født i Haar, Haldum sogn

Til stede Michel Kieldsen af Norring, som nu er gift med den afdødes moder, Ane Kirstine Jensdatter.

Hendes arvinger:

1) Broder Christen Nielsen, tjener i Voldby

samt 2 halvsøskende af moderens nuværende ægteskab:

2) Niels Michelsen, 22 år

3)  Ane Michelsdatter, 19 år

4)  Moderen Ane Kirstine Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

112, 16. februar 1831, Norring

116, 27. April 1831

121, 6. Maj 1831

125, 3. Juni 1831

127, 17. Juni 1831

134, 12. August 1831

134, 9. September 1831

155, 21. December 1831 (G 341 383 6/21)

161, 4. April 1832 (G 341 383 6/21)

162, 10. April 1832 (G 341 383 6/21)

162, 18. April 1832 (G 341 383 6/21)

Inger Poulsdatter, enke, død,

Søren Hansen, tidligere død (1819)

Hendes arvinger:

1) Hans Andersen, aftægtsmand i Norring og søskendebarn til afdøde

2) Niels Andersen, død, broder til Hans Andersen, efterladt:

2a) Anders Nielsen, gårdmand i Haar

2b) Helle Nielsdatter ~ gårdmand Niels Nielsen Laursen i Norring

2c) Kirstine Nielsdatter ~ Christen Mogensen i Haar, død

2ca) Edel Christensdatter ~ Laurs Jensen

2cb) Ane Christensdatter ~ Rasmus Christensen i Haar

hvilke arvinger alle var myndige

Søren Hansen var født i Nielstrup, hvor han skulle have en halvbroder, hans moder var Ellen Christensdatter og han var født uden for ægteskab

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

123, 17. maj 1831, Foldby

140, 15. Oktober 1831

Karen Baltzersdatter, død

Niels Nielsen, husmand og enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 13 år

Niels Nielsen, 11 år

Baltzer Nielsen, 8 ½

Morfader Baltzer Hansen af Skjoldelev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

124, 28. maj 1831, Norring

151, 7. December 1831 (G 341 383 6/21)

153, 14. December 1831 (G 341 383 6/21)

Maren Frandsdatter, død

Søren Sørensen, førhen død

Deres børn:

Frands Sørensen, 21 år

Søren Sørensen, 13 år

Maren Sørensdatter, 26 ½ år

Marianne Sørensdatter, 25 år

Inger Sørensdatter, 19 år

Formynder var husmand Søren Frandsen i Skjød

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

124, 28. maj 1831, Tinning

144, 31. Oktober 1831 (G 341 383 6/21)

198, 23. November 1832 (G 341 383 7/21)

205, 29. Januar 1833 (G 341 383 7/21)

Johanne Pedersdatter, død

Mads Pedersen, død, førhen (født i Sverige)

Afdødes arvinger:

1) broder Thomas Pedersen Borup, karetmager i Århus

2) søster Kirsten Pedersdatter, død

2a) Andrea Margrethe Nielsdatter, der er gift Timmermann og bosat i Møllen i Lauenburg

3)  broder Anders Pedersen Borup i Wendsyssel i Borup i Vrå sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

136, 3. oktober 1831, Norring

152, 14. December 1831 (G 341 383 6/21)

Jens Laursen, død

Ane Laursdatter, hans enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Laurs Jensen, 24 ½ år

Rasmus Jensen, 23 ½ år

Peder Jensen, 22 år

Kirsten Jensdatter, 20 ½ år

Bodil Jensdatter, 19 ½ år

Inger Marie Jensdatter, 17 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

147, 5. november 1831, Foldby

154, 16. December 1831

Niels Jeremiassen, død

Inger Marie Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ane Nielsdatter, 11 ½ år

Christen Nielsen, 10 ½ år

Niels Nielsen, 7 år

Ane Margrethe Nielsdatter, 4 år

Johanne Nielsdatter, 2 år

Morbroder Michel Nielsen, Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

158, 17. marts 1832, Riis

200, 14. December 1832 (G 341 383 7/21)

Maren Christensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Christen Nielsen, 32 år

Jens Nielsen, 20 år

Mogens Nielsen, 12 år

Maren Nielsdatter ~ Jens Madsen, Lading

Ane Nielsdatter, 25 år

Mette Nielsdatter, 17 år

Enkemandens broder Christen Jensen i Mellem Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

163, 21. april 1832, Norring

183, 12. November 1832 (G 341 383 7/21)

Maren Michelsdatter, død

Jens Nielsen Melleriis, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, myndig

Anders Jensen, 17 år

Johannes Jensen, 14 år

Mette Margrethe Jensdatter, 27 år

Inger Marie Jensdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

167, 30. maj 1832, Norring

172, 21. Juni 1832

Peder Jensen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Arvinger:

1) søster Edel Kirstine Jensdatter ~ husmand Jens Nielsen i Vitten

2)  halvsøster Marianne Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

168, 1. juni 1832, Norring

182, 12. November 1832 (G 341 383 7/21)

Ane Kortsdatter, død

Peder Nielsen, 25 år, tjener i Skjoldelev, myndig

Jens Nielsen, 18 år

Ane Nielsdatter i Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

175, 4. juli 1832, Norring

189, 15. November 1832 (G 341 383 7/21)

Maren Pedersdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 9 år

Peder Nielsen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

213, 22. august 1833, Norring

Ungkarl Ole Nielsen, død

Hans arvinger:

1) Søster Maren Nielsdatter, enke

2) Søster Kirsten Nielsdatter, enke

3) Søster Ane Nielsdatter, død

   børn:

3a) Niels Jensen

3b) Kirsten Marie Jensdatter ~ Michel Jensen i Tinning

4)  Broder Jens Nielsen, død

   børn:

4a) Niels Jensen

4b) Margrethe Jensdatter ~ Jens Nielsen i Foldby

4c) Johanne Jensdatter ~ Knud Jensen, sognefoged

5)  Broder Niels Nielsen af Hadsten, død

5a) Maren Nielsdatter, ugift

5b) Johanne Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

217, 23. oktober 1833, Norring

227, 18. December 1833

Karen Jensdatter, død

Rasmus Poulsen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 19 år

Jens Rasmussen,

Kirsten Rasmusdatter

Ane Johanne Rasmusdatter

Ane Rasmusdatter

Ane Marie Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

218, 23. Oktober 1833, Norring

Helle Pedersdatter, død

Rasmus Madsen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 30 år

Christen Rasmussen, 28 år

Søren Rasmussen, 26 år, ligger til mønstring i København

Rasmus Rasmussen, 24 år

Enevold Rasmussen, 21 år

Karen Rasmusdatter ~ Niels Pedersen, Foldby

Ane Johanne Rasmusdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

232, 2. Maj 1834, Foldby

238, 4. December 1834

Else Thomasdatter, død

Rasmus Pallesen, enkemand

Hun efterlod sig ikke livsarvinger

Hendes arvinger:

1) helsøster Karen Thomasdatter ~ Søren Ibsen, gårdmand i Vivild

2) Maren Thomasdatter, ugift, er i Vivild

3) halvbroder Niels Thomassen, gårdmand i Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

234, 10. Juli 1834, Tinning

238, 4 december 1834

Maren Rasmusdatter, død

Peder Madsen, enkemand

Deres børn:

Margrethe Pedersdatter, 5 år

Kirsten Pedersdatter, 1 år

Formynder var morbroder Niels Rasmussen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

234, 4. August 1834, Mellemriis

240, 15. December 1834

Mogens Christensen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Mogens Mogensen, 9 uger

Maren Mogensdatter,

Maren Mogensdatter,

Bedstefaderen, aftægtsmand Christen Jensen i Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

245, 23. Februar 1835, Tinning

275, 3. December 1835

289, 15. Januar 1835 (G 341 383 10/21)

Maren Jensdatter, død

Christen Nielsen Nederland, skovfoged

Hendes børn:

1) Jens Jensen, myndig, i Voldby

2) Søren Jensen, død i Sjælland ~ Ane Jeppesdatter v. hendes broder Søren Jeppesen

Hans børn:

2a) Maren Sørensdatter ~ i Sjælland med Jens Christian Pedersen i Sipperup, Søndersted sogn

2b) Ane Marie Sørensdatter

2c) Christiane Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

255, 8. April 1835, Norring

277, 9. December 1835

Kirsten Jensdatter, død

Niels Jensen Melleriis, enkemand

Deres barn:

Kirsten Nielsdatter, 4 uger

Morbroder Jens Jensen i Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

266, 15. Juli 1835, Foldby

281, 10. December 1835

Ane Marie Madsdatter, død

Jens Knudsen, enkemand

Hendes børn:

1. ægteskab med Niels Jensen:

Jens Nielsen, 12 ¾ år

Mette Marie Nielsdatter

2. ægteskab med Jens Knudsen:

Niels Jensen, 6 ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

284, 21. December 1835, Foldby

285, 23. December 1835

Ane Johanne Michelsdatter, død

Johannes Sørensen, husmand, enke

Deres børn:

Christen Johannesen, 14 ½ år

Søren Johannesen, 9 ½ år

Bodil Marie Johannesdatter, 12 år

Ane Marie Johannesdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

294, 22. April 1836, Foldby

Peder Jensen Lyneberg af Viborg, død

alene efterladt sig nogle usle laser

Ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

295, 25. Maj 1836, Norring

313, 12. December 1836

319, 16. Marts 1837 (G 341 383 11/21)

Ane Margrethe Rasmusdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Karen Marie Nielsdatter, 2 ½ år

Else Marie Nielsdatter, 4 måneder (død under skiftet)

Morbroder husmand Jens Rasmussen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

306, 18. November 1836, Norring

315, 23. December 1836

Ane Kirstine Jensdatter, død

Michel Kjeldsen, enkemand

1. ægteskab med Niels Christensen, husmand i Haar:

Christen Nielsen, indsidder i Voldby

2. ægteskab med Michel Kjeldsen:

Niels Michelsen, 27 år

Ane Michelsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

318, 31. Januar 1837, Foldby

319, 28. Februar 1837

Kirsten Andersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  søn Anders Rudolfsen

2)  Maren Rudolfsen, opholdssted ukendt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

318, 13. Februar 1837, Foldby

319, 20. Februar 1837

323, 1. Maj 1837

327, 15. Juni 1837

349, 13. Februar 1837

350, 15. Juni 1837

Skifte mellem Mathias Sørensen og hans kreditorer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

322, 28. April 1837, Foldby

342, 6. December 1837

Anders Jensen, død

Maren Olesdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 27 ½ år

Niels Andersen, 14 ¼ år

Ane Andersdatter ~ Jens Knudsen i Foldby

Margrethe Andersdatter

Farbroder Simon Jensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

323, 3. Maj 1837, Foldby

343, 6. December 1837

Rasmus Pallesen, død

Maren Nielsdatter, enke

De fik ikke børn.

Hans børn fra ægteskabet med Øllegaard Olesdatter:

Niels Rasmussen, 25 ½ år

Palle Rasmussen, 21 ½ år, død sommeren 1837 i Elsted

Ole Rasmussen, 18 ½ år

Niels Rasmussen, 16 år

Anders Rasmussen, 14 år

Morbroderen Rasmus Olesen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

324, 8. Maj 1837, Foldby

345, 6. December 1837

Niels Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans børn med tidligere ægtefælle Karen Baltzersdatter:

Niels Nielsen, 16 år

Baltzer Nielsen, 14 år

Morfader Baltzer Hansen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

369, 10. Oktober 1838, Norring

378, 22. December 1838

Jens Nielsen Spørring, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, myndig her i byen

Rasmus Jensen, 36 år

Poul Jensen, 32 år

Rasmus Jensen, 29 år

Peder Jensen, 18 ½ år

Karen Marie Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Norring

Bodil Kirstine Jensdatter ~ Søren Frandsen

Marianne Jensdatter, ugift

Kirsten Marie Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

390, 8. Maj 1839, Foldby

Søren Christensen Bødker, død

Ane Johanne Laursdatter, enke

Han efterlod sig ikke børn, men efter gengivet testamente skulle hustruen og hendes børn af tidligere ægteskab arve ham.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

394, 29. Juni 1839, Norring

401, 13. December 1839

Laurs Jensen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Ane Laursdatter 1 ¾ år

Lavværge var enkens fader Rasmus Poulsen af Norring

Farbror Rasmus Jensen fra Søften mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

404, 27. Juli 1840, Foldby

431, 18. December 1840 (G 341 383 14/21)

Opholdskone Birthe Andersdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 14 år

Anders Christensen, 2 år

Ane Mette Christensdatter, 16 år ~ (under skiftet) Jens Andersen, ny fæster

Kirsten Marie Christensdatter

Ane Marie Christensdatter

Kirsten Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

410, 3. April 1840, Norring

411, 3. April 1840

413, 10. April 1840

419, 18. Juni 1840

421, 18. Juni 1840

Kirsten Jensdatter, død

Peder Sørensen, tidligere død

Hendes børn:

Søn Søren Pedersen, myndig gårdmand i Enslev

Jens Pedersen, gårdmand i Trige

Peder Pedersen, gårdmand i Norring

Johanne Pedersdatter ~ husmand Anders Poulsen i Søften

Maren Pedersdatter, 49 år ugift

Dorthe Kirstine Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

418, 11. Juni 1840, Tinning

Ane Margrethe Jørgensdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Der var oprettet testamente

Det fremgår at Christen Nielsen havde 3 brødre:

Christen Nielsen Eiland

Jacob Nielsen

Laurs Nielsen

de skulle dog ikke arve, men derimod skulle 3 søsterbørn:

Niels Jensen

Ellen Jensdatter

Maren jensdatter

alle børn af fæstegårdmand Jens Nielsen i Sølvsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

420, 20. Juni 1840, Tinning

424, 11. September 1840 (G 341 383 14/21)

Anders Madsen, død

Ane Hansdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Andersen, 6 år

Kirsten Andersdatter, 15 år

Værge Niels Madsen i Grundfør

Enkens broder Jens Hansen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

428, 12. December 1840, Foldby

Bevilling for pige Mariane Rasmusdatter til at være sin egen værge, hun var datter af Rasmus Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

430, 18. December 1840, Foldby

Testamente af Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen i Foldby til fordel for Mariane Rasmusdatter i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

434, 18. Februar 1841, Norring

448, 10. September 1841

Laurs Zachariassen, ungkarl, død

Hans arvinger:

1)  moderen Edel Larsdatter

2)  helbroder Jens Zachariassen, myndig

3)  helsøster Maren Zachariassen ~ Niels Jensen i Foldby

4)  Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring

5)  Maren Zachariasdatter, ugift

6)  Mette Marie Zachariasdatter, ugift

7)  Kirsten Marie Zachariasdatter

8)  halvbroder Lars Zachariassen, myndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

455, 3. Januar 1842, Foldby

Jørgen Rasmussen, død

Ane Jensdatter, enke

Hans arvinger:

Rasmus Jørgensen, 23 år

Edel Kirstine Jørgensdatter ~ Christen Nielsen i Foldby

Mette Marie Jørgensdatter, ugift, hjemme

Ane Christense Jørgensdatter ~ Laurs Rasmussen i Foldby

Else Kirstine Jørgensdatter ~ Poul Nielsen i Foldby

Karen Marie Jørgensdatter, ugift

Ane Marie Jørgensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

458, 21. Februar 1842, Norring

474, 9. December 1842

Edel Christensdatter, død

Laurs Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Laursen, 24 år

Christen Laursen, 22 år

Niels Laursen, 18 ¼ år

Peder Laursen 11 ¾ år

Ane Dorthe Marie Laursdatter

Ane Laursdatter

Stine Laursdatter

Karen Laursdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

469, 17. Oktober 1842, Foldby

477, 15. December 1842

603, 26. Juni 1846 (G 341 383 19/21)

667, 12. Februar 1846 (G 341 383 21/21)

Mette Marie Jensdatter, død

Anders Sørensen, enkemand

Deres børn:

Jens Andersen, 12 år

Søren Andersen, 10 år

Mette Andersdatter, 15 år

Morbroder Michel Jensen af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

478, 23. Februar 1842, Foldby

478, 17. December 1842

Helle Laursdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 19 år

Laurs Nielsen, 14 ½ år

Ane Magrethe Nielsdatter, 8 år

Ane Nielsdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

488, 5. Juli 1843, Tinning

502, 16. December 1843 (G 341 383 16/21)

504, 30. November 1843 (G 341 383 16/21)

Pige Maren Andersdatter, død

Hendes arving var en søn Rasmus Jensen, 2 år

Afdødes fader Anders Pedersen af Sandby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

489, 7. August 1843, Foldby

491, 14. September 1843

Ane Marie Christensdatter, død

Anders Rudolfsen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Andersen, 4 ¼ år

Mads Andersen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

494, 30. September 1843, Norring

506, 19. Januar 1844

558, 30. November 1844 (G 341 383 17/21)

593, 28. November 1845 (G 341 383 18/21)

Niels Nielsen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 9 ¾ år

Jens Nielsen, 7 ½ år

Karen Nielsdatter 1 ¼ år

Lavværge var enkens broder Jens Jensen Bech

Formynder farbroder Niels Nielsen i Norring

Enkens ny mand Christen Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

498, 17. November 1843, Norring

501, 13. December 1843

Bodil Kirstine Jensdatter, død

Søren Frandsen, enkemand

Deres børn:

Frands Sørensen, 5 ½ år

Jens Sørensen, 2 ½ år

Maren Sørensdatter, 1 år

Morbroder Poul Jensen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

508, 3. Februar 1844, Foldby

544, 8. November 1844 (G 341 383 17/21)

Johannes Rasmussen, død

Ane Sørensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Johannesen, mindreårig

Ane Marie Johannesdatter, ugift

Helle Johannesdatter, ugift

Ane Johanne Johannesdatter,

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

513, 26. April 1844, Tinning

516, 2. Maj 1844

516, 9. Maj 1844

521 - 527

535, 2. September 1844 (G 341 383 17/21)

548, 18. November 1844 (G 341 383 17/21)

556, 16. December 1844 (G 341 383 17/21)

562, 14. September 1844 (G 341 383 18/21)

573, 16. Juli 1845 (G 341 383 18/21)

584, 6. November 1845 (G 341 383 18/21)

Christen Nielsen, død

Ane Margrethe Jørgensdatter, tidligere død

Han efterlod sig ikke børn.

Hans arvinger efter testamente:

1)  broder Jens Nielsen i Sølvsten, død

1a) Niels Jensen, 21 år

1b) Ellen Jensdatter, 17 år, senere ~ Jens Christensen af Lindgaard

1c) Maren Jensdatter, 12 år

2)  Søster Johanne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Ravngaard i Hadsten sogn

2a) Niels Christensen, 21 år

2b) Christen Christensen, 17 år

2c) Mette Christensdatter, 12 år

2d) Jacob Christensen, 9 år

2e) Ellen Christensdatter, 6 år

3)  broder Laurs Nielsen ~ Edel Marie Rasmusdatter i Tinning

3a) Niels Laursen, 19 år

3b) Rasmus Laursen, 13 ½ år

3c) Ellen Laursdatter, 17 år

3d) Mette Laursdatter, 9 ½ år

3e) Maren Laursdatter, 5 år (død under skiftet)

3f) Kirsten Laursdatter, 1 ¾ år

4)  søster Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Haldum (Vivild)

4a) Peder Jensen, 10 ¾ år

4b) Christen Jensen, 1 år

4c) Edel Jensdatter 8 ½ år

5)  Niels Jensen Stolde af Tinning

5a) Kirsten Marie Nielsdatter, 5 år

Afdødes husholder Maren Madsdatter, 49 ¼ år arvede også

Han havede andre brødre Christen Nielsen Eiland, Jacob Nielsen og måske en Laurs Nielsen mere. Et langt skifte, som ikke detaljeret er gennemgået

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

543, 1. November 1844, Foldby

544, 8. November 1844

Ane Kirstine Andersdatter, død

Christen Mogensen, enkemand

Deres børn:

Mogens Christensen, 12 år

Anders Christensen, 10 år

Christen Christensen, 5 ½ år

Niels Christensen, 3 år

Værge Rasmus Andersen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

564, 25. Februar 1845, Norring

Testamente mellem Niels Olesen og Ane Michelsdatter i Norring, ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

565, 29. Marts 1845, Norring

590, 27. November 1845

594, 15. December 1845

tjenestkarl Peder Jensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Jensen i Søften

2)  Laurs Jensen, død, hans enke ~ Mads Poulsen i Norring

2a) Ane Laursdatter, ugift

3)  søster Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Nielsen i Søften, hun død

3a) Jens Rasmussen, 2 år

3b) Maren Rasmusdatter, 6 år

3c) Ane Rasmusdatter, 5 år

4)  Inger Marie Jensdatter ~ Rasmus Nielsen i Søften

5)  Bodil Jensdatter, ugift i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

569, 28. Juni 1845, Norring

591, 27. November 1845

Søren Jensen, død

Kirsten Andersdatter, enke

Deres børn:

Jens Peter Sørensen, 7 ½ år

Niels Sørensen 1 ½ år

Ane Johanne Sørensdatter, ugift

Kirsten Sørensdatter, ugift

Enekens nye mand Anders Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

570, 9. Juli 1845, Riis

594, 4. December 1845

Karen Jensdatter, enke, død

Mogens Christensen, tidligere død

Hendes børn:

Maren Mogensdatter, 19 år ~ Christen Christensen

Maren Mogensdatter, 18 år

Morbroder Peder Jensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

584, 24. Oktober 1845, Foldby

595, 15. December 1845 (G 341 383 19/21)

Ellen Cathrine Jensdatter, død

Michel Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  helbroder Søren Jensen, død

1a) Jens Sørensen, skovfoged ved Marselisborg

2)  halvbroder Hans Jensen, gårdmand i Nymølle

3)  halvbroder Christen Jensen, husmand af Soelberg

4)  halvbroder Jens Jensen, død

4a) Jens Jensen 17 ½ år

4b) Søren Jensen, 16 år

4c) Niels Jensen, 15 år

4d) Jens Peter Jensen, 14 år

5) halvsøster Ane Jensdatter, død

5a) Jens Jensen, 17 1/2 år

5b) Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Sørensen

5c) Karen Jensdatter, ugift

5d) Birgitte Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

597, 29. December 1845, Tinning

Mette Pedersdatter, enke, død

Hendes børn:

Peder Poulsen, husmand

Maren Poulsdatter

Mariane Poulsdatter

Maren Poulsdatter

Kirsten Poulsdatter

Ane Johanne Poulsdatter

Inger Marie Poulsdatter ~ Søren Nielsen i Hasle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

599, 2. Marts 1846, Norring

610, 1. Oktober 1846

Enke Edel Laursdatter, død

Hendes børn:

Jens Zachariassen, myndig

Maren Zachariasdatter ~ Niels Jensen i Foldby

Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring

Maren Zachariasdatter, ugift

Mette Marie Zachariasdatter, ugift

Kirsten Marie Zachariasdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

606, 14. Juli 1846, Norring

Dreng Frands Sørensen, 8 år, død

Hans arvinger:

1)  faderen Søren Frandsen

2)  broderen Jens Sørensen, 5 år

3)  Maren Sørensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

609, 29. September 1846, Foldby

631, 15. Juni 1847 (G 341 383 20/21)

Knud Sørensen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Søren Knudsen, 22 år

Christen Knudsen, 19 år

Mette Knudsen, 9 år

Farbroder skolelærer Sørensen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

611, 20. Oktober 1846, Foldby

Sophie Erichsdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Pedersen, 9 ½ år

Erich Pedersen, 6 år

Morbroder Peder Erichsen af Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

611, 20. Oktober 1846, Foldby

Ane Christence Christensdatter, død

Rasmus Jacobsen, enkemand

Deres børn:

Niels Rasmussen, 6 ½ år

Christen Rasmussen, 3 ½ år

Jens Jacobsen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

629, 10. Maj 1847, Norring

632, 27. Juni 1847 (G 341 383 20/21)

642, 24. November 1847 (G 341 383 20/21)

Skifte i levende live mellem Christen Nielsen Melleris og hustru Magrethe Michelsdatter fordi de var gamle og svage og ønskede at afstå fæstegården til svigersønnen Peder Jensen, der skal giftes med datteren Johanne Christensdatter

Hustruen børn med Rasmus Jensen Koch:

Jens Rasmussen, myndig og gårdmand i Vitten

Mette Marie Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen, husmand Norring Mark

Karen Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Mogensen i Vitten

Maren Rasmusdatter, ugift

Børn i nuværende ægteskab:

Johanne Christensdatter ~ Peder Jensen

Ane Marie Christensdatter

Inger Christensdatter

Værge Niels Nielsen Melleris

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

647, 13. Marts 1848, Norring

652, 3. Juli 1848

Rasmus Jensen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres barn:

Niels Rasmussen, 13 ½ år

Enkens ny mand Michel Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

651, 6. Juni 1848, Foldby

Peder Nielsen, død

Zidsel Pedersdatter, enke

Deres barn:

Kirsten Pedersen, 2 ½ år

Lavværge enkens fader Peder Andersen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

657, 1. December 1848, Foldby

663, 18. December 1848

664, 29. December 1848 (G 341 383 21/21)

Maren Zachariasdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  helbroder Jens Zachariassen i Norring

2)  helsøster Maren Zachariasdatter ~ Niels Jensen i Foldby

3)  helsøster Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring

4)  helsøster Mette Marie Zachariasdatter~ Jens Hansen i Hvorslev

5)  helsøster Kirsten Marie Zachariasdatter, ugift

6)  halvbroder Laurs Zachariassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

659, 7. December 1848, Norring

674, 14. Juli 1849 (G 341 383 21/21)

Kirsten Sørensdatter, død

Peder (Pejter) Rasmussen af Engelandsholm, tidligere død (1839)

Deres børn:

1) Rasmus Petersen af Romalt

2) Søren Petersen, skolelærer i Voldum, død

2a) Niels Peter Petersen, 22 år

2b) Carl August Rudolph Petersen, 13 år

2c) Marie Kirstine Petersen ~ C Henrichsen i Rosendahl ved Hadsund

2d) Sara Andrea Petersen, ugift

2e) Lovise Petersen, ugift

3)  Ane Petersdatter ~ Christen Jensen i Kristrup, han død

4)  Mette Kirstine Petersdatter, enke efter smed Peder Jensen af Norring, hendes sønner Jens Peter Pedersen, 23 år, og Peter Petersen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

667, 16. Februar 1849, Foldby

670, 2. Marts 1849

686, 20. Oktober 1849

Peder Michelsen, død

Mette Magrethe Henriksdatter, enke

Testamente oprettet, ingen børn

Peder Michelsens arvinger:

1)  Michel Bondes enke Karen Jensdatter i Skjød

2)  søster Maren Michelsdatter ~ Jens Vinderslev i Skjød, hun død

2a) Christine Jensen

3)  søster Kirsten Marie Michelsdatter ~ Niels Sørensen på Røgen hede

4) søster Else Marie Michelsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

670, 6. Marts 1849, Norring

Ane Marie Olesdatter, død

Jens Zachariassen, enkemand

Deres børn:

Ane Marie Jensen, 8 uger gl

Afdødes fader Ole Jacobsen af Sandby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

681, 2. Oktober 1849, Norring

Ane Zachariasdatter, død

Poul Jensen Spørring, enkemand

Deres børn:

Jens Poulsen

Zacharias Poulsen, 8 år

Lars Poulsen, 5 ½ år

Rasmus Poulsen, 2 ¾ år

Anton Poulsen, 4 måneder

Morbroder Jens Zachariassen af Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 30. April 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login