Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Galten sogn, Galten herred

 

Kollerup Gods

Galten sogn omfatter her lokaliteterne:

Balle: 8 skifteuddrag

Balle Mark: 1 skifteuddrag

Hinge: 1 skifteuddrag

Vinterslev: 28 skifteuddrag

Ialt 38 skifteuddrag vedrørende Galten sogn, Kollerup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 22. juni 1737, Vinterslev

Kirsten Nielsdatter, død

Christen Jørgensen Læsøe, enkemand og rytter ved generalmajor Kaases Regiment, Wolfrates Compagnie?

Hendes søskende arver:

1)  helbroder Peder Nielsen Snedker i Hadsten

2)  halvbroder Peder Nielsen, 11 år

3)  halvsøster Johanne Nielsdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 20. juni 1739, Vinterslev

Kirsten Christensdatter, død

Thomas Christensen, enkemand

Deres børn:

Leene Thomasdatter, 11 år

Kirsten Thomasdatter, 6 år

Christen Thomassen, 10 år

Søren Thomassen, 5 år

Morbroder Rasmus Sørensen Møller i Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5, 13. august 1739, Vinterslev

Rasmus Jensen Mølgyde, død

Mette Rasmusdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

1)  Ellen Rasmusdatter ~ Peder Lassen Loy af Galten

2)  Dorthe Rasmusdatter ~ Christen Sørensen Møller i Hadbjerg

3)  Jens Rasmussen af Vinterslev

Barn med enken:

Maren Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 22. februar 1742, Vinterslev

Jens Poulsen, død

Kirsten Rasmusdatter, død

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 13 år

Kirsten Jensdatter, 8 år

Karen Jensdatter, 5 år

Poul Jensen, 10 år

Rasmus Jensen, 2 ½ år

Søren Jensen, ½ år

Farbroder Laurs Poulsen af Hadbjerg, Niels Poulsen af Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16, 26. maj 1753, Vinterslev

Anne Pedersdatter, død

Christen Christensen Poeder, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Pedersen i Vinterslev

2)  Jens Pedersen, død

2a) Niels Pedersen (der står Pedersen) i Vinterslev

2b) Søren Pedersen (do)

2c) Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18, 15. januar 1748, Vinterslev

Mette Pedersdatter Sønder

Kontrakt mellem hende og Jens Adersen om aftægt

19, 24. maj 1754, Vinterslev

Mette Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Jens Sørensen af ?Hiøning på Tunstrup Gods?

2)  søster Kirsten Sørensdatter ~ Anders Jensen på Hevringholm Gods

3)  broder Christian Christiansen, 7 børn, den ene Mogens Christiansen i Nielstrup

4)  Jens Pedersen i Vissing på Frijsenvold Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22, 19. marts 1756, Vinterslev

Rasmus Sørensen Møller, død

Anne Olufsdatter, enke

Deres børn:

Ole Rasmussen, 18 år

Søren Rasmussen, 12 år

Maren Rasmusdatter, 22 år

Anne Rasmusdatter, 20 år

Karen Rasmusdatter, 10 år

Lavværge Søren Olesen af Vinterslev, farbrødre Mads Sørensen, Mogens Sørensen og Christen Sørensen alle af Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23, 16. oktober 1756, Vinterslev

Maren Jacobsdatter, død

Thomas Gustavsen, enkemand

Deres barn:

Anne Thomasdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24, 1. december 1757, Vinterslev

Maren Rasmusdatter, død

Niels Sørensen Wæster, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

1)  moderen Anne Ollufsdatter

2)  broder Ole Rasmussen, 20 år

3)  broder Søren Rasmussen, 14 år

4)  Anne Rasmusdatter, 22 år

5)  Karen Rasmusdatter, 18 år

Farbroder Christen Sørensen og Mogens Sørensen begge i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28, 21. juni 1759, Vinterslev

Anne Rasmusdatter, pige død

Hendes arvinger:

1)  moderen Anne Ollufsdatter

2)  broder Ole Rasmussen, 21 år

3)  broder Søren Rasmussen, 15 år

4)  Karen Rasmusdatter, 13 år

Farbrødre Mads Sørensen og Christen Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

33, 14. maj 1761, Vinterslev

Anders Nielsen Elgaard, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 25 år

Peder Andersen, 20 år

Simon Andersen, 16 år

Anne Andersdatter, 30 år

Mette Andersdatter, 27 år

Karen Andersdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

66, 24. juli 1766, Hinge

Anders Jensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 13 år

Jens Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 17 år

Maren Andersdatter, 5 år

Johanne Andersdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 10. april 1771, Vinterslev

Peder Andersen, død

Margrethe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 6 år

Maren Pedersdatter, 14 år

Mette Pedersdatter, 10 år

Kirsten Pedersdatter, 4 år

Maren Pedersdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

74, 12. juni 1772, Vinterslev

Anne Sørensdatter, død

Oluf Pedersen, enke

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Sørensen, død

1a) Søren Nielsen, 32 år, tjener i Haldum

1b) Niels Nielsen, 31 år tjener hos Thomas Madsen i Ålborg

1c) Mette Nielsdatter ~ Søren Frandsen i Haar

2)  broder Christen Sørensen, Selling, død

2a) Søren Christensen, 15 år

2b) Niels Christensen, 13 år

2c) Karen Christensdatter, 12 år

2d) Mette Christensdatter, 10 år

3)  Halvbroder Erich Sørensen i Selling

4)  halvbroder Mogens Sørensen i Tåstrup

5)  halvbroder Jens Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

75, 28. maj 1773, Vinterslev

Peder Frandsen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Frands Pedersen, 16 år

Christen Pedersen, 6 år

Maren Pedersdatter, 9 år

Enkens broder Jens Rasmussen af Haar

Formynder Christen Christensen i Hadsten Mølgyde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

77, 28. maj 1773, Vinterslev

Rasmus Nielsen skovfoged, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Niels Rasmussen, 23 år

Rasmus Rasmussen, 14 år

Anne Rasmusdatter, 20 år

Kirsten Rasmusdatter, 9 år

Lavværge Laurs Jensen fra Hadsten Mølgyde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

89, 12. november 1779, Vinterslev

Maren Rasmusdatter, død

Niels Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søn Frands Pedersen, 22 år

2)  søn Christen Pedersen, 14 år

3)  datter Maren Pedersdatter, 17 år

Morbroder Søren Rasmussen i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

92, 12. november 1779, Vinterslev

Maren Sørensdatter, død

Peder Pedersen Post, enkemand

Deres børn:

Peder Pedersen, 8 år

Helle Pedersdatter, 15 år

Mette Pedersdatter, 6 år

Morbroder Niels Sørensen Wæster af Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

94, 21. marts 1780, Vinterslev

Ole Pedersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ole Olesen, ¼ år

Enkens broder Peder Nielsen i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

99, 20. februar 1782, Vinterslev

Niels Andersen, død

Anne Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Anders Andersen Bødker i Lyngå

2)  helbroder Rasmus Andersen, i England

3)  helbroder Christian Andersen, død i Købnehavn

3a) Anders Christiansen, 24 år, student

3c) Bodil Cathrine Christiansdatter, 22 år

4)  helsøster Anne Andersdatter ~ skovrider på Lolland på Baron Juuls Gods

5)  Karen Andersdatter ~ smedsvend Otte

6)  Anne Marie Andersdatter ~ , død

6a) Anders Christensen 26 år smedsvend i København

6b) Christen Christensen, 18 år, tjener i Mejlby ved Århus

6c) Karen Christensdatter, 23 år, tjener på Sjælland

6d) Dorthe Christensdatter, 21 år tjener i Mejlby

6e) Maren Christensdatter, 19 år, tjener på Lolland

Enkens lavværge Peder Nielsen i lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 4. juni 1787, Vinterslev

Kirsten Hansdatter, død

Henrich Jensen Drejer, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Anders Hansen, død i Vitten

1a) Peder Stolde, som har haft en gård i Vitten, og nu ej vides hvor er

1b) Kirsten Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Brundt

1c) Maren Andersdatter ~ Christen Laursen i Knudstrup

1d) Anne Andersdatter ~ Peder Christensen i Vitten

2)  broder Peder Hansen i Norring, død

2a) Niels Pedersen, husmand i Norring

2b) Christen Pedersen, gårdmand i Norring

2c) Hans Pedersen, husmand i Søften

2d) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Laursen i Sielle

2e) Karen Pedersdatter ~ trompeter ved navn Svanberg

3)  Anne Hansdatter ~ Søren Stolde i Hadsten

3a) Peder Smed, husmand i Hadsten

3b) Jens Stolde, gårdmand i Hadsten

3c) Mette Stolde ~ Peder Sørensen i Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

115, 20. april 1788, Vinterslev

Anne Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enke

Hendes børn med Oluf Pedersen:

Oluf Olufsen, 9 år

2.  ægteskab med enkemanden:

Niels Jensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

117, 2. april 1789, Vinterslev

Oluf Rasmussen Møller, død

Johanne Frandsdatter, enke

Deres børn:

Anne Olufsdatter, 13 år

Enkens broder Rasmus Frandsen fra Hadsten

Morbroder Niels Mogensen i Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

119, 15. februar 1792, Vinterslev

Mette Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 5 uger

Anne Jensdatter, 2 år

Formynder var børnenes moders søskendebarn Oluf Madsen af Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

121, 25. september 1792, Vinterslev

Karen Laursdatter, død

Søren Thomassen, enkemand

Hendes barn:

Christen Mortensen, 11-12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 25. oktober 1792, Balle

Niels Jensen, ungkarl, død
(han døde den 25. juli 1788 i Balle hos broderen Anders Jensen, men dødsfaldet blev ikke anmeldt på det tidspunkt)

Hans arvinger:

1)  moderen Mette Andersdatter

2)  broder gårdmand Anders Jensen i Balle

3)  broder Anders Jensen, død i Apdrup

3a) Mette Andersdatter, 10 år

4)  Christen Jensen, 35 år, tjener i Hadbjerg

5)  Peder Jensen, 34 år

6)  Edel Jensdatter ~ Søren Pedersen, husmand i Selling, men han senere rejst til København, (hustruen vidste ikke hvor han var)

7)  Dorthe Jensdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, 28. april 1794, Vinterslev

Anne Pedersdatter, død

Søren Jensen Søndermand, enkemand

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter, 8 år

Søren Sørensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 26. februar 1795, Vinterslev

Jens Nielsen Groersen, død

Kirsten Laursdatter, enke

Hans børn med Mette Nielsdatter:

Anne Jensdatter, 5 år

Børn med enken:

Mette Kirstine Jensdatter, 1 ½ år

Enkens fader Laurs Pedersen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10, 30. marts 1796, Balle

Anders Christensen, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Christen Andersen, 6 år

Peder Andersen, 1 år

Else Andersdatter, 22 år

Inger Andersdatter ~ Christen Mogensen i Vinterslev

Maren Andersdatter, 18 år

Karen Andersdatter, 11 år

lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Galten

Farbroder Michel Christensen i Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22, 13. januar 1802, Vinterslev

Mogens Nielsen anmeldt at hans fader Niels Mogensen er død. Arvinger var ham selv, 36 år og hans moder Anne Thomasdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 30. december 1810, Balle

Maren Sørensdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Deres børn:

Maren Andersdatter, 20 år

Mette Andersdatter, 10 år

Morbroder Niels Sørensen Bonde i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 31. august 1814, Balle

Pige Ane Henriksdatter, død

Hendes arvinger:

1)  Søren Henriksen

2)  Christen Henriksen

Hendes brødre var begge bortrømt

Hun døde hos Søren Rasmussen Rold

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 26. januar 1827, Balle

Anmeldt at Christense Thomasdatters søn Anders var død 11 måneder gl. Efterlod sig intet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 4. april 1827, Balle

Anmeldt at Søren Pedersen Rolds søn Jens Sørensen, spæd var død uden at efterlade sig noget

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

75, 26. marts 1818, Balle

Kirsten Sørensdatter, 24 år, død

Hendes fader Søren Andersen, intet efterladt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

81, 11. februar 1832, Balle

Søren Andersen, død

Hans søn Anders Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

82, 24. april 1834, Balle Mark

Zidsel Mogensdatter, død

Ole Jacobsen, enkemand

Deres børn:

Marie Kirstine Olesdatter, 14 år

Johanne Marie Olesdatter, 12 år

Jacob Olesen, 7 år

Morbroder Niels Mogensen i Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 10. februar 1817, Vinterslev

Maren Nielsdatter, død

Christen Kieldsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søster Anne Nielsdatter, død i Vinterslev

1a) Ole Olesen, 34 år i Spørring

1b) Karen Nielsdatter ~ Frederich Nielsen i Galten

1c) Kirsten Nielsen ~ Peder Jensen i Vissing

2)  søster Giertrud Nielsen, død

2a) Niels Nielsen Houmann, 45 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 05. February 2021
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login