Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Grensten Sogn

Middelsom Herred

Grensten består af lokaliteterne:

Grensten: 23 skifteuddrag

Stevnstrup: 8 skifteuddrag

Ialt: 31 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 8/12

219, 16. maj 1741, Grensten

Kirsten Jensdatter, død

Henrik Christensen, enkemand

Deres børn:

Maren Henriksdatter, 3 år ?

Jens Henriksen, ½ år

Mosters mand, Jørgen Friis af Fladbro

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 1/5

15, 20. marts 1736, Stevnstrup

Jens Jensen, død

Maren Madsdatter, enke

Hans børn:

Peder Jensen, 30 år

Jens Jensen, 29 år

Kirsten Jensdatter, 27 år

Sophie Jensdatter, 23 år

Maren Jensdatter ~ Jens Pedersen Hviid i Haslund

Lavværge, enkens søsters mand Jens Schriver i Terp

Formynder Søren Christensen af Over Hornbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 2/5

81, 26. juni 1759, Stevnstrup

Maren Mogensdatter, død

Niels Sørensen Birch, enkemand

Deres børn:

Søren Nielsen, 5 år

Mogens Nielsen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 2/5

107, 11. marts 1762, Grensten

Kirsten Jensdatter, død

Ole Michelsen, enkemand

Deres børn:

Jens Olesen, 20 år

Michel Olesen, 17 år

Søren Olesen, 13 år

Zidsel Olesdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 3/5

127, 14. maj 1763, Grensten

Jens Gregersen Hvid, død

Johanne Andersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 14 år

Thomas Jensen, 9 år

Enkens broder, rytterbonde Jens Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 1/16

3, 8. december 1769, Grensten

Poul Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Poulsen, 33-34 år, skrædder på Hagsholm Gods i Sall

Malene Poulsdatter, 36 år ~ skoleholder Mads Rasmussen i Grensten

Kirsten Poulsdatter, 30 år, hjemme

Lavværge Niels Nielsen, gårdmand i Grensten på Ulstrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 2/16

25, 1. februar 1770, Grensten

Johanne Andersdatter, død

Rasmus Christensen Molboe, enkemand

Hendes børn:

Jens Jensen, 21 år

Thomas Jensen, 16 år

Farbroder til børnene gl Jens Jensen Hviid i Grensten

Morbroder Jens Andersen Bierregaard i Tebbestrup

Børnenes fader Jens Gregersen Hviid

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 2/16

40, 17. november 1769, Stevnstrup

Niels Sørensen Birch meddeler sine svigerforældre Henrich Christiansen og hustru og deres søn Christian Henrichsen afkald på arv.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 2/16

41, 16. august 1771, Grensten

Jens Jensen Hviid, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans børn med Anne Andersdatter, død 1755:

Jens Jensen, 27 år

Anders Jensen, 23 år

Maren Jensdatter, 28 år ~ Niels Birch i Stevnstrup

Anne Jensdatter, 25 år

Maren Jensdatter, 20 år, tjener Adam Sørensen i Grensten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 3/16

64, 18. august 1772, Grensten

Jens Jensen Hviid kvitterer for arv efter skiftebrev af 30. juni 1755.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

77, 7. august 1773, Stevnstrup

Axel Jensen, ungkarl, død

Hans arvinger:

1)  moder Zidsel Nielsdatter i Langaa

2)  broder Niels Jensen, 48 år, tjener i Vinge

3)  søster Anne Jensdatter ~ Jens Nielsen i Stevnstrup

4)  søster Else Jensdatter, 38 år, i Langaa

5)  søster Maren Jensdatter, 34 år, i Langaa

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

79, 29. august 1773, Stevnstrup

Niels Sørensen Birch, død

Maren Jensdatter, enke

Hans børn med Maren Mogensdatter:

Søren Nielsen, ca. 19 år

Mogens Nielsen, 15 år

Hans børn med Maren Henrichsdatter:

Henrich Nielsen, 7 år

Maren Nielsdatter, 13 år

Kirsten Nielsdatter, 11 år

Hans barn med enken:

Anne Nielsdatter, 2 år

Lavværge Michel Mogensen af Houlbjerg

Morbroder til 1. kuld børn, Thomas Mogensen i Stevnstrup på Frijsenvold Gods

Formynder for 2. kuld børn, morfaderen Henrich Christensen i Grensten på Bidstrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

89, 9. februar 1774, Grensten

Anne Christensdatter, død

Jens Jensen Hviid, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Anne Marie Nielsdatter ~ Søren Thomassen fra Viskum

2)  halvbroder Ole Christensen i Waaning

Der er tale om en kvittering for modtaget arv og afkald.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

101, 12. juli 1775, Grensten

Anders Jensen af Grensten kvitterer for arv

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

102, 3. november 1775, Stevnstrup

102, 1. december 1775

Jens Simonsen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres barn:

Jens Jensen, 19 dage de 1. december

Afdødes 1. hustru Kirsten Jensdatter havde 2 søstre

1)  Bodil Jensdatter, død for mange år siden og efterladt sig

1a) Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Stevnstrup

2)  Margrethe Jensdatter, død

2a) Christen Christensen i København

2b) Peder Christensen, på egnen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 5/16

127, 11. februar 1778, Stevnstrup

Maren Rasmusdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes arving:

Faderen Rasmus Pedersen i Stevnstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 8/16

213, 30. marts 1782, Stevnstrup

Maren Jensdatter, død

Mogens Sørensen Bach, enkemand

Hendes børn med Niels Sørensen:

Anne Nielsdatter

Hendes barn med enkemanden:

Niels Mogensen, 4 år

Morbroder Jens Jensen Hviid af Grensten

Enkemandens broder Mads Sørensen Bach i Knudstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 8/16

223, 11. marts 1783, Grensten

Anne Jensdatter, død

Jens Andersen Hviid, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 9 år

Anders Jensen, 5 år

Anne Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 9/16

236, 1. november 1787, Grensten

Kirsten Knudsdatter, død

Ole Michelsen, enkemand

Hendes arvinger:

1) broder Christen Knudsen i Taanum

2) søster Karen Knudsdatter, enke ~ Christen Jacobsen i Taanum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 10/16

275, 16. juni 1795, Grensten

276, 15. juli 1795

278, 9. oktober 1795

Maren Sørensdatter, død

Hendes arvinger:

1) søster Anne Sørensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Granslev

1a) Svend Rasmussen, 31 år, tjener i Granslev

1b) Johanne Rasmusdatter ~ Niels Pedersen fra Rosenlund

1c) Kirsten Rasmusdatter ~ Søren Christensen i Aidt

1d) Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Søren Madsen i Aidt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 10/16

285, 26. september 1796, Grensten

ugift Rasmus Andersen, død

Hans arvinger:

1) helbroder Vincentz Andersen, 37 år, gårdmand i Hinge

2) helbroder Christen Andersen, 35 år, gårdmand i Knudstrup

3) søster Zidsel Andersdatter ~ Niels Andersen i Øster Velling

4) søster Mette Andersdatter, død ~ Jens Christensen i Terp

4a) Maren Jensdatter, 5 år

5) halvbroder Peder Andersen, 17 år

6) halvbroder Anders Andersen, 13 år

7) halvsøster Kirsten Andersdatter, 18 år

Afdødes stedmoder Dorthe Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 11/16

308, 2. marts 1798, Grensten

Jens Andersen Hviid, død

Zidsel Nielsdatter, enke

Hans børn:

Jens Jensen, 24 år

Anders Jensen, 20 år

Niels Jensen, 13 år, enken var moder til ham

Anne Jensdatter, 22 år

Farbroder Christen Andersen af Helstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 11/16

309, 14. marts 1798, Grensten

312, 12. april 1798

316, 19. november 1798, G 240 72 12/16

Zidsel Nielsdatter, død

Jens Andersen Hviid, død

Deres barn:

Niels Jensen, 13 år

Stedsøn Jens Jensen var til stede

Afdødes broder Niels Nielsen i Granslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 12/16

332, 2. juli 1800, Grensten

335, 24. oktober 1800

Christen Jensen, død

Maren Simonsdatter, enke

Hans børn:

1) Jens Christensen, 41 år, i Borris på Frijsenborg Gods

2) Niels Christensen, 34 år, tjener i Væth, enken var moder til ham

3) Mette Marie Christensdatter ~ Nicolai Andersen i Glæsborg i Skjød

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 14/16

376, 24. oktober 1804, Grensten

Michel Olesen, død

Karen Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Olesen, 62 år i Helstrup

2) broder Søren Olesen, 58 år, ungkarl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 14/16

390, 7. december 1805, Grensten

Christen Sørensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Mette Christensdatter, 1 ½ år

Kirsten Christensdatter, 18 uger

Farbroder Niels Sørensen fra Grensten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 14/16

391, 19. december 1805, Grensten

ungkarl Anders Andersen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Dorthea Pedersdatter, enke

2)  helbroder Peder Andersen, 25 år, i Grensten

3)  helsøster Kirsten Andersdatter,

4)  halvbroder Christen Andersen Fisker, på Løjstrupnygaard

5)  halvbroder Vismand Andersen

6)  halvsøster Zidsel Andersdatter ~ Niels Andersen i Øster Velling

7)  halvsøster Mette Andersdatter, død

7a) Maren Jensdatter, 14 år, i Terp hos faderen Jens Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 15/16

407, 11. februar 1808, Grensten

Jens Thomassen, død

Johanne Christiansdatter, enke

Deres barn:

Ane Jensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 15/16

408, 27. maj 1808, Grensten

Rasmus Christensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Christen Rasmussen, 32 år

Peder Rasmussen, 30 år

Peder Rasmussen, 25 år

Else Rasmusdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 15/16

419, 7. februar 1811, Grensten

420, 8. marts 1811

Ane Jensdatter, død

Jørgen Rasmussen, enkemand

Hendes børn:

Mette Christensdatter, 6 år

Kirsten Christensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 16/16

443, 24. august 1818, Grensten

Kirsten Marie Jensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 19 år

Ane Catrine Jensdatter, 16 år

Morbroder Gravers Jensen i Grensten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 11. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login