Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Hammel Sogn

 

Hammel sogn omfatter lokaliteterne: Hammel, Frijsenborg, Blytækkerhuset, Bielet, Anbækhuset, Dyrhuset, Pøt Mølle, Mahlerhuset, Teglhuset, Frijsenborg Tinghus, Fuglsang

Nærværende omfatter 200 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 1/17

9, Pøt Mølle

Jørgen Ibsen Jæger, død, birkedommer

Madame Magrethe Wifvel, enke

1.  hustru Karen Pallesdatter Munk, skiftebrev af 6 oktober 1704

broder til denne, Peder Pallesen Munk ~ Maren Nielsdatter af Skjoldelev, skiftebrev 3 august 1707, han døde - må forstås - barnløs

2. Hustru Christiane Sophia Kei, død 1706, skiftebrev 6 november 1706. Der er refereret lodseddel fra 1716 efter hendes moder, til fordel for Adolf Jørgensen. Christiane Sophie Kien var datter af Ritmester Kei og hustru Hedevig von Osen

Hans børn:

1)  Nicolai, 25 år (1 ægteskab)

2)  Christian Jørgensen, 22 år (1 ægteskab)

3)  Adolf Jørgensen, 14 år (2 ægteskab)

4)  Frideric Jørgensen, 8 år (3 ægteskab)

3) Ib August Jørgensen, 4 år, do

4) Hans Keye Jørgensen, ½ år, do

5)  Ulriche Sophie Jørgensdatter, 11 år, do

6)  Kirstine Chatrine Jørgensdatter, 10 år, do

Johan Asmus Gierman fra Hadsten Mølle er nævnt

Christen Pedersen i Borre er nævnt

Clemmensen i Koudal er nævnt

Jens Jensen i Hagenstrup Mølle

Jens Jacobsen i Taastrup

Søren Bunde i Danstrup

Christian Jørgensen

Han var gift 3 gange i hvert fald, der er 5 umyndige

Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen

Skiftebrev af 3 august 1707.

Peder Pallesen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Palle Pallesen, udenlands i kgl. Tjeneste (1707) ~ Maren Laursdatter

2)  Jørgen Ibsen i Pøt Mølle

2a) Nicolai Jørgensen

2b) Christian Jørgensen

som var den sahl. mands halvsøstersønner

3) halvsøster Zidsel Pallesdatter i Anbechhuset ~ Niels Sørensen

Enkens stedfader og lavværge Rasmus Andersen af Lading

Palle Pallesens hustru Maren Laursdatter ved kurator Jørgen Ibsen, Niels Sørensen af Anbechhuste på sin hustru Zidsel Pallesdatters vegne.

Et meget langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 2/17

39, 18 marts 1720, Fuglsang

Elsebeth Magrethe Nissen, død

Giøde Knudsen Ganner, enkemand

Deres børn:

Christian, 4 år

Else, 3 år

Øllegaard, ¾ år

Morbroder Terchell Nissen, sognepræst i Kolt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 2/17

46, 16 april 1721, Hammel

Else Sørensdatter, død

Rasmus Andersen, enkemand

Hendes børn:

Christen Skomager i Kalundborg

Søren Christensen i Randers

Michel Christensen Aanbek, 26 år

Enkemanden havde muligvis en søn Christen Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 3/17

77, 5 oktober 1722, Fuglsang

84, 31 marts 1723

Giøde Knudsen, Ganer, død

Madame Anne Marie Holm, enke

Deres barn:

Giøde Giødesen Ganner, født 1723

Hans børn af 1 ægteskab:

Christian Giødesen Ganner

Else Giødesdatter Ganner

Øllegaard Giødesdatter Ganner

Tilstæde på disse 3 børns vegne Terchel Nissen, sognepræst for Ormslev og Kolt menigheder og morbroder

Da enken var frugtsommelig trak skiftet ud, enkens laugværge og kæreste var skovridder Ole Christensen Jæger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 3/17

90, 21 februar 1724, Dyrehavehuset, Frijsenborg Hovedgaard

Mette Jacobsdatter, død

Marcus Laursen, død

Deres børn:

Laurs Marcussen, , 6 år

Anne Marie Marcusdatter, 3 år

Afdødes stedfader Jens Nielsen Ladefoged i Skjoldelev og Jens Pedersen i Tinning som også var slægtning til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

142, 26 maj 1725, Hammel

Johanne Rasmusdatter, død

Peder Envoldsen, enkemand

Deres børn:

Envold Pedersen, 8 år

Rasmus Pedersen, 4 ½ år

Babra Pedersdatter, 8 måneder

Morbroder Peder Rasmussen af Vadsted, farbroder Jens Endvoldsen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 6/17

172, 9 august 1729, Frijsenborg

175, 17 november 1729

Giertrud Ibsdatter, død

Hendes arvinger:

Christen Ibsen

Maren Ibsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

203, 12 december 1729, Hammel

204, 11 januar 1730

Rasmus Jensen Skrædder, død

Apelone Nielsdatter, død

Deres barn:

Niels Rasmussen, 4 uger gl

Birkedommer Palle Nielsen ~ Boeld Jensdatter, den afdøde mands søster

Den afdøde hustrus søster Mette Nielsdatter

Morfader Niels Gregersen fra Jelling og farbrødre Mads Jensen af Granslev og Laurs Jensen smst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

255, 11 junli 1730, Hammel

Anne Jacobsdatter, død

Hendes søn:

Rasmus Nielsen Bødker i Langaae

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

269, 16 april 1731, Hammel

271, 30 marts 1731

Hans Pedersen, død

Anne Pedersdatter, enke

Hans børn med Karen Jørgensdatter:

Peder Hansen, 14 år

Kirsten Hansdatter, 16 år

Børnenes farbroder Peder Pedersen i Sabro

Enkens lavværge Laurs Pedersen fra Lynge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

273, 5 juni 1731, Hammel

Anne Lauridsdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Deres børn:

Laurids Sørensen, 12 år

Peder Sørensen, 3 år

Anne Sørensdatter, 10 år

Zidsel Pedersdatter, 7 år

Karen Sørensdatter, få uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

278, 30 juni 1731, Hammel

Lisbeth Rasmusdatter, død

Mads Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

søster Maren Rasmusdatter i Houlbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 10/17

323, 17 november 1732, Pøt Mølle

Frederich Jørgensen Jæger (Ibsen), død, umyndig

Arvinger:

1)  helsøster Ulriche Sophia Jørgensdatter ~ Olluf Rasch

2)  Kirstine Chatrine Jørgensdatter, ugift

3)  halvbroder Nicolaj Jæger, sognepræst til Elmelunde på Møn

4)  Adolf Jæger, student og hos broderen

5)  Christian Jæger i Fredericia

Afdødes fader Jørgen Ibsen Jæger, død 1719

Hans moder Madame Margrethe Wifvild, svoger Ollef Rasch, sognepræst i Urlev i Stenderup og Dalbye sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 10/17

337, 7 juli 1733, Frijsenborg

Jens Pedersen Smed, død

Han var ungkarl, født i maj 1697 i Ølstykke, som søn af Peder Jensen, grovsmed og Wendelle Jacobsdatter ibm,, begge døde i september 1730 i Ølstykke, de havde 6 børn, men 2 døde før Jens Pedersen, og uden børn

Brødre:

Hans Pedersen

Christen Pedersen

Jacob Pedersen

alle 3 på Frederichsborg Rytterdistrikts Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 12/17

398, 13 februar 1733, Frijsenborg

Niels Hansen Schiøt, død

Kiæreste Maren Michelsdatter, født i Kolt

Deres barn:

Hans Nielsen Schiøt

afdødes fader Løjnant Hans Nielsen Schiøt

Kærestens broder Rasmus Michelsen i Bøstbroe (Bøsbro)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

429, 3 maj 1734, Hammel

Anne Sørensdatter, død

Hendes arvinger:

broderdatter Maren Jensdatter ~ Niels Laursen i Aigt

broderdatter Kirsten Jensdatter ~ Erich Skrædder i Skøed

Boet var insolvent. Derfor kan der have været flere arveberettigede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

455, 26 april 1735, Hammel

Palle Nielsen, birkeskriver, død

Bodil Jensdatter, enke

Hans søstre arver:

Helle Nielsdatter ~ Jesper Hansen i Snedkerhuset

Birgitte Nielsdatter, ugift i Hammel

Margrethe Cathrine Nielsdatter ~ Christen Andersen i Kiærbølling i Bresten sogn ved Vejle

Anne Marie Nielsdatter i Århus, ugift

Lavværge Rasmus Jensen Smed i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 2/17

31, 5 februar 1740, Frijsenborg

Anne Jørgensdatter, død

Rasmus Jensen Ladefoged, enkemand

Børn:

Christian Rasmussen, 13 år

Jørgen Rasmussen, 4 år

Kirsten Rasmusdatter, 15 år

Maren Rasmusdatter, 12 år

Øllegaard Rasmusdatter, 7 år

Christiane Sophie Rasmusdatter, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 2/17

40, 8. august 1740, Pøt Mølle

Niels Sandager (Sahnager), død

Christine Catharine Ibsen, enke

Deres børn:

Christian Nielsen Sandager, 4 år

Jørgen Nielsen Sandager, 1 år

Lavværge Frands Henrichsen Lensch i Snorum, formynder Niels Lindgaard og Søren Sølvsten

Farfader i Vrigsted i Bjærge herred

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 2/17

49, 31 oktober 1740, Hammel

Niels Nielsen Skomager, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Børn:

Niels Nielsen, 16 år

Jens Nielsen, 12 år

Søren Nielsen, 5 år

Christenze Nielsdatter, 10 år

Mette Nielsdatter, 8 år

Christine Sophie Nielsdatter 18 uger

Formynder Søren Nielsen af Skjoldelev og Christen Nielsen af Saubroe, farbrødre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 2/17

52, 22 august 1739, Frijsenborg

Berenth Nohr, død

Mad Anne Cathrine Ollesdatter, enke

Deres barn:

Christiane Fredericha Berenthsdatter, 13 år

Hans barn af 1 ægteskab med Benne Bentzdatter, der døde i København ca 1712, Madmoiselle Engel

Niels Nielsen Skomager af Hammel var formynder for den yngste datter Et meget langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

78, 13 december 1740, Hammel

Niels Sørensen Wasted, død

Ane Christensdatter, enke

Fællesbørn:

Søren Nielsen, 14 år

Christen Nielsen, 11 år

Maren Nielsdatter, 8 år

Niels Nielsen, 6 år

Jesper Nielsen, 3 år

Lavværge Jens Jørgensen, faderens morbror Jesper Nielsen i Kongstrup

Farbrødre Anders og Christen Sørensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

82, 28 juli 1740, Hammel

Margrethe Rasmusdatter, død

Rasmus Jensen Smed, enke

Hustruen var død 31 januar 1739 og 1 Skiftesamling 2 marts 1739

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 21 år

Anne Rasmusdatter, 18 år

Maren Rasmusdatter, 13 år

Karen Rasmusdatter, 6 år

Afdøde havde en broder Niels Rasmussen

Såvel Rasmus Jensen Smed som Rasmus Rasmussen døde under skiftet, herefter arvede de 3 døtre alene

Rasmus Jensen overtager stedet i fæste og ægter den ældste datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

119, 5 juli 1742, Hammel

Rasmus Jensen Windter, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, 22 år

Barbara Rasmusdatter, 16 år

Niels Rasmussen, 11 år

Anne Rasmusdatter, 7 år

Jørgen Rasmussen, 3 år

Lavværge Søren Jensen Mundrup, formynder var Christen Bage? Af Hammel og Peder Sørensen af Optrup der var farbrødre

Søren Jensen Mundrup overtog fæstet og ægtede den ældste datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

166, 11 april 1742, Hammel

Petter Jacobsen Adler, død

Kirsten Rasmusdatter Niimb, enke

Hans arvinger:

Hans moder Else Christensdatter i Hammel

Broder Christen Jacobsen i Ebeltoft

Broder Jacob Jacobsen boende i Hinnerup Brogaard

Søster Karen Jacobsdatter tjener i København

Søster Christence Jacobsdatter tjener på Katholm

Et langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

176, 31 maj 1743, Hammel

Bodil Jensdatter, død

Bircheskriver Palle Nielsens enke

Arvinger var hendes søskende:

Søren Jensen i Ebeltoft

Rasmus Jensen i Ebeltoft

Laurs Jensen i Gravlev

Bierthe Jensdatter i Gravlev

Jens Jensen i Hyllested

Christen Jensen i Hyllested

Kirsten Jensdatter i Hyllested

Anne Jensdatter i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

195, 11 oktober 1745, Frijsenborg

Daniel Christner, død

Ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

199, 4 november 1744, Hammel

Laurs Sørensen Rømmer, død

Dorethe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Laursen Rømmer, borger og indvaaner i Århus

Søren Laursen Rømmer, bor i København

Anne Marie Rømmer ~ Sadelmager Petter Boldt her på stedet

Margrethe Laursdatter Rømmer ~ møller Johan Baltzar Leichner i Silkeborg Mølle

Giernet Laursdatter Rømmer, død og efterladt sig 3 børn:

Niels Gylling, 8 år, i Silkeborg Mølle

Søren Thomassen, 5 år, i Silkeborg Mølle

Dorthe Haagensdatter? 11 år, i Silkeborg Mølle

Lavværge var hr Leichner i Silkeborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

212, 1 juni 1746, Frijsenborg

Jomfru Margrethe Catharina Soetman, død

Hendes arvinger var:

Hendes moder Madame Alherd Kold ?, afgangne skovridder Christoffer Soetmans enke i Javngyde

Broder Frands Soetman, Hans Kongelige Majestæts skovridder under Skanderborg Rytterdistriks boende i Javngyde

Friderich Soetman i Christianssand

Christian Soetman, Birkeskriver til Grevskabet Frijsenborg og Faurskov Birker boende i Pøt Mølle

Alherd Soetman ~ skovridder Hans Pedersen Sølner i Eier, men nu enke

Anne Sophie Soetman ~ skovfoged Holger Hesh i Låsby

Soetman ~ Elias Kruuse, skovridder i Kolding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

231, 31 december 1746, Hammel

Christen Nielsen Tydsk, død

Karen Jespersdatter, enke

Deres børn:

Niels Christensen, 9 år

Jesper Christensen, 6 år

Johanne Christensdatter, 15 år, tjente i Pøt Mølle

Lavværge Jens Endvoldsen

Formynder, børnenes morfader Jesper Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

231, 31 december 1746, Hammel

Cathrine Nielsdatter, død

Jochum Refling, enkemand

Hendes arvinger:

En søster Kirsten Nielsdatter i Hammel ~ Rasmus Sørensen Windter, død

Kirsten Nielsdatters lavværge Søren Mundrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

233, 31 december 1746, Hammel

Jens Andersen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anders Jensen, 26 år

Peder Jensen, 17 år

Søren Jensen, 15 år

Lisbeth Jensdatter ~ Joen Frandsen, selvejer i Wellew

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

239, 13 marts 1747, Hammel

Marie Pallesdatter, død i Sabro by

Peder Ulrichsen, skomagersvend, enkemand

Deres børn:

Palle Pedersen, 8 år

Maren Pedersdatter, 6 år

Mette Pedersdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

239, 13 marts 1747, Hammel

Ole Svendsen, død

Johanne Dregers? Enke

Ingen børn, en moster Kirsten Pedersdatter i Hvorslev var arving, men død og efterladt 2 sønner Anders og Ole

Intet at dele, derfor er arvingerne ikke eftersøgt af skifteretten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

245, 28 august 1747, Hammel

Else Christensdatter, død

Hendes arvinger:

Christen Jacobsen i Ebeltoft

Jens Jacobsen i Hinnerup Brogaard

Christence Jacobsdatter ~ Poul Leenhardt i Tulstrup Mølle

Karen Jacobsdatter ~ gartner Søren Hansen Hiordt på Katholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

246, 2 oktober 1747, Mahlerhuuset ved Frijsenborg

Anne Cathrine Olufsdatter, død

Hans Groersen, enkemand

Hendes datter Christiane Bernsdatter Nohr af tidligere ægteskab arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

293, 14 marts 1750, Hammel

Jørgen Nielsen, død

Arvinger var hans brødre:

Mads Nielsen i Aptrup

Jens Nielsen i Sall

Peder Nielsen i Hammel

Christen Nielsen i Rendsborg

Rasmus Nielsen i København

Til stede var Christen Nielsens hustru, Inger Jørgensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

300, 8 august 1750, Hammel

Bordil Christensdatter, død

Anders Erichsen Gørtler, enkemand

Deres børn:

Anne Johanne Andersdatter, 10 år

Christen Andersen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

304, 4 juni 1750, Hammel

Inger Jørgensdatter, død

Hendes børn:

Karen Christensdatter, 15 år

Kirsten Christensdatter, 12 år

Peder Christensen, 9 år

Niels Christensen, 1 ½ år

Deres farbrødre Peder Nielsen af Hammel og Mads Nielsen af Aptrup var formyndere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

324, 3 april 1751, Hammel

Kirsten Poulsdatter, død

Lars Geilund, enkemand

Deres børn:

Poul Larsen, 7 år

Maren Larsdatter, 6 år

Christen Larsen, 4 år

Rasmus Larsen, 2 år

Formynder børnenes oldfader Anders Rasmussen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

369, 24 januar 1753, Blytækkerhuuset, Hammel

Mads Mogensen, død

enkens navn er ikke angivet

Deres børn:

Christen Madsen

Kirsten Madsdatter ~ Niels Pedersen, sognedegn i Wejerslev

Lavværge Peder Christensen i Voldby

Der er tale om en for mig meget vanskelig håndskrift, så det anførte er med nogen forbehold

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

387, 31 marts 1753, Bielet

Mette Jensdatter, død

Jens Aabye, enkemand

Hendes børn:

Poul Christensen, 22 år

Jens Christensen, 17 år

Christina Johansdatter

Deres fællesbørn:

Christen Jensen, 4 år

Peder Jensen, 17 uger

Anne Jensdatter, 7 år

Farbroder til enkemanden stedbørn var Peder Smed i Sall og morbroder Anders Jensen af Bielith

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

395, 26 maj 1753, Frijsenborg

Henrik Christensen, arbejdskusk, død

Hans arvinger:

Søster Dorthe Christensdatter i Aidt

Søstersøn Christen Jensen, 22 år i Hørsløv

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

425, 5 oktober 1754, Hammel

Mads Sørensen, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Madsen, 20 år

Søren Madsen, 6 år

Anne Elisabeth Madsdatter, 12 år

Lavværge Peder Skiøtt af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

428, 31 september 1754, Hammel

Michel Pedersen, bryggersvend, død

ugift, hans arvinger var 2 brodersønner: Peder Frandsen, 30 år og Michel Frandsen, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

443, 23 juli 1755, Hammel

Kirsten Pedersdatter, husholderske, død

Hendes arvinger:

Søn Peder Nielsen Smed i Frijsenborg

Søn Peder Pedersen, ukendt opholdssted eller om død, havde 2 døtre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

462, 12 august 1756, Hammel

Niels Laursen Snedker, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 31 år

Laurs Nielsen, 29 år

Peder Nielsen, 26 år

Mette Nielsdatter, 33 år

Anne Marie Nielsdatter, 25 år

Maren Nielsdatter, 19 år

Lavværge Anders Giørtler af Hammel

Formynder for de 3 døtre var morbroderen Mads Andersen fra Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

464, 12 august 1756, Hammel

Søren Pedersen, død

Anne Pedersdatter, enke

Hans børn:

1 hustru

Laurs Sørensen, 40 år, gift i Haurum

Peder Sørensen, 28 år, gift i Hadsten

Zidsel Sørensdatter ~ Ove Laursen i Tønning

Anne Sørensdatter ~ Jens Nielsen i Haurum

Karen Sørensdatter, 26 år, ugift tj I Århus

Børn med enken:

Hans Sørensen, 24 år

Anne Sørensdatter, 22 år

Lavværge Anders Gørtler af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

508, 11 oktober 1758, Hammel

Thomas Andersen, husmand, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Thomassen, 12 år

Anders Thomassen, 2 år

Farbroder Anders Andersen af Haldum var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

512, 2 januar 1759, Bielet

Malene Laursdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres barn:

Laurs Pedersen, 10 år

Farbroder Anders Jensen Bielet var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 16/17

514, 17 marts 1758, Hammel

Mathias Høst, død

Anne Marie Lihme, enke

Otte Christian Høst, 10 år

Jens Høst, 9 år

Søren Christian Høst, ? år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

556, 8 november 1759, Hammel

Niels Kvolbech, død

enken med lavværge Jens Jørgensen

Hans stedbørn arver:

Niels Nielsen Skomager i Hammel

Jens Nielsen skomager, 30 år

Søren skomager, 25 år

Christenze Nielsdatter ~ Carsten i Teilhuuset

Mette Nielsdatter, 25 år

Stine Nielsdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

23, 27 oktober 1760, Hammel

Niels Pelsen, død

Anne Caspersdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 9 år

Christen Jensen, 1 år

Dorethea Lisbeth Jensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

25, 27 oktober 1760, Hammel

Terkild Andersen, død

Anne Pedersdatter, enke

Hans søn:

Anders Terkildsen, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

25, 27 oktober 1760, Hammel

Vedhugger Thomas Nielsen, død

Kirstine Sopkie Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Thomassen, 27 år, tjener Peder Pedersen i Borum

Palle Thomassen, 16 år, tjener Christen Nederland i Voldby

Jens Thomassen, 12 år

Kirsten Thomasdatter, 20 år, tjener i Århus

Bodil Thomasdatter, 18 år, tjener også i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

33, 28 februar 1761, Hammel

Dorethea Nielsdatter, død

Rasmus Christensen Skrædder, enkemand

Hendes børn:

Niels Thomassen, 14 år

Anders Thomassen, 4 år

Af sidste ægteskab:

Thomas Rasmussen, 20 uger

Formynder for de 2 ældste var Anders Andersen af Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

63, 24 marts 1762, Anbækhuset

Anne Marie Christensdatter Høst, død

Søren Jacobsen, enkemand

Hun havde tidligere været gift med Christen Pedersen

Børn med denne:

1) Peder Christensen, skoleholder i Løvskal

2)  Laurs Christensen, skoleholder i Toersøe

3)  Christen Christensen

4) Christine Christensdatter ~ Rasmus Jensen, førhen boende i Skanderborg, men død

4a) En søn Jens Rasmussen i Skanderborg

5) Dorthe Christensdatter i Anbechhuset ~ Jens Nielsen i Hammel

I sidste ægteskab:

1)  Jacob Sørensen, tj. i København

2)   ? Eleonora Margrethe Sørensdatter ~ Erich Mortensen Skomager i Hammel

3)  Anna Sørensdatter ~ Jens Jørgensen i Farre

Der rodes vist lidt rundt i navnene i dette skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

72, 7 september 1762, Hammel

Mette Rasmusdatter, død

Jens Poulsen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 22 år

Søren Jensen, 19 år

Envold Jensen, 15 år

Zidsel Jensdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

97, 4 maj 1763, Hammel

Peder Byt, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 24 år

Anne Pedersdatter, 20 år

Karen Pedersdatter, 16 år

Maren Pedersdatter, 12 år

Formynder var mandens broder Michel Jensen af Wellev sogn og by

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

120, 2 april 1764, Hammel

Rasmus Jensen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 23 år

Stine Else Rasmusdatter, 19 år

Jens Rasmussen, 13 år

Rasmus Rasmussen, 10 år

Anne Margrethe Rasmusdatter, 6 år

Karen Marie Rasmusdatter, 1 ½ år

Michel Mogensen fra Houlbjerg var lavværge, gørtleren Anders Erichsen var lavværge, da farbroderen fra Toustrup ikke var mødt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

129, 8 september 1762, Hammel

Kirstine Sophia Nielsdatter, død

Niels Thomassen, enkemand (Thomas Nielsen ?)

Hendes børn:

Niels Thomassen, 29 år

Palle Thomassen, 18 år

Jens Thomassen, 14 år

Kirsten Thomasdatter, 22 år

Bodil Thomasdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

133, 12 juni 1763, Anbækhuset

Jens Rasmussen kvitterer for modtagelsen af arv efter sin morbroder Christen Christensen Høst i Anbækhuset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

133, 29 september 1764, Anbækhuset

Erich Mortensen kvittere for modtagelse af arv på sine kone og andre arvingers vegne efter Anne Marie Høst, Anbækhuset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

192, 16 december 1767, Hammel

Jørgen Christensen Bødker, død

Johanne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Mette Jørgensdatter, 56 år i Sall

Therkild Bødker som er død, efterladt

en søn Jørgen, 16 år

en dito Erich, 14 år

en dito Christen, 12 år

samt en stedsøn Anders Andreassen af Sall 44 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

251, 26 november 1769, Hammel

Anne Cathrine Jensdatter Lund, død

Johan Georg Frost, enkemand, fuglefænger

Hendes barn i ægteskab med rytter West Michelsen:

Corporal, Jørgen Baltzar West af Hr. Major Schelles Eskadron i Århus

Hendes søn med enkemanden:

Christian Johansen Frost, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

263, 24 oktober 1769, Frijsenborg

Marcus Hansen Wicher, død

Hans børn:

Jomfru Edellene Wicher

Abraham Wicher, opholdet sig ved Horsens

datter Anna Christine Wicher, gift i København ~ Johan Christen Gelif ?

Trine Wicher, gift men med hvem og hvor ?

Ole Wicher, 24 år i København

Allexander Wicher, på Holmegaard på Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

318, 10 januar 1771, Hammel

Anne Marie Boldt, død

Peder Boldt, enkemand

Der er et barn som er opvokset hos hende:

Else Kirstine Pedersdatter,

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

333, 26 august 1771, Hammel

Johan Frost, død, fuglefænger

Hans børn:

1) Anders Johansen, 40 år

2) Johan Johansen, 38 år

3)  Susanne Johansdatter, død, ~ gift i Norge i Tonsberg med Symand Villum Nielsen

3a) Ellen Kirstine Villumsdatter

Christian Erhard Johansen, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

389, 21 juni 1773, Hammel

Gotfred Manniche, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres barn:

Johan Godfred Manniche, 6 år

Et langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

398, 24 august 1773, Pøt Mølle

Seyer Rasmussen, død

Børn:

Marie Seyersdatter

Maren Seyersdatter

Anne Seyersdatter

Anne Seyersdatter

Til stede Jens Kieldsen fra Thorup på Bistrup Gods, samt Mads Nielsen af Sølvsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 15/29

478, 19 marts 1777, Hammel

Margrethe Sørensdatter, død

Jacob Sørensen, enkemand

Deres børn:

Jens Jacobsen, 12 år

Søren Jacobsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

510, 17 juli 1777, Mahlerhuset ved Frijsenborg

Hans Grosen, død

Regina Madsdatter, enke

Deres børn:

Groes Christian Hansen, 28 år

Berent Nord Hansen, 20 år i lære hos mesterskræder Vilhelm Tønder i Randers

Anne Cathrine Hansdatter

Maren Hansdatter i tjeneste hos Lars Kuhn i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

556, 4 oktober 1779, Mahlerhuset

enken Mad. Regina Groersen, død

Hendes børn:

1)  Groes Christian Groersen, 30 år

2)  Bernt Groersen, 22 år

3)  Anne Cahathrine Groersen, 28 år

4)  Maren Groersen, 26 år

5) Bernt Mortensen Nohr, skoleholder i Svenstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

558, 5 november 1779, Hammel

Carsten Madsen, død

Christence Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Carstensen, 12 år

Birthe Carstensdatter, 23 år

Anne Cathrine Carstensdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

559, 8 november 1779, Hammel

Else Jensdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Sørensen, 17 år

Joen Sørensen, 15 år

Lene Sørensdatter, 11 år

Kirsten Sørensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

577, 1 oktober 1779, Teglhuset

Niels Jørgensen, død

Bodil Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  halvsøster Birthe Christoffersdatter ~ Jørgen Poulsen i Dahnes?

2)  halvbroder Niels Michelsen i Dahnes

3)  en halvsøster Karen Christoffersdatter ~ Jørgen Andersen i Thysted

4) halvbroder Niels Bak af Ulk ?, død og efterladt sig:

4a) Christoffer Bak i Ustrup

4b) Laurs Bak tjener i Ulk

4c) Anne Nielsdatter ~ Rasmus Hansen i Ulk og død

4ca) Karen Rasmusdatter, 5 år

5d) Dillian Nielsdatter ~ Rasmus Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

581, 27 november 1779, Dyrehuset

Jens Nielsen, død, skovfoged

Margrethe Marcusdatter, enke

Deres børn:

Christian Jensen, 20 år

Anne Elisabeth Jensdatter, 19 år

Maren Jensdatter, 15 år

Ellen Jensdatter, 13 år

Farbroder Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods

Lavværge Peder Jensen fra Sandby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

605, 28 september 1780, Teglhuset

Bodil Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  helbroder Hans Pedersen Fisker i Vejle

2)  søster Kirsten Pedersdatter ~ Severin Jacobsen i Vejle

3)  søster Mette Kirstine Pedersdatter i Vejle, enke efter Hans Lauridsen

4)  søster Anne Marie Pedersdatter, ugift i Åbenrå (aaven Raae)

5)  søster Magrethe Pedersdatter, ugift i Åbenrå

6)  søster Karen Pedersdatter, død

6a) Poul Clausen i Åbenrå ?, 14 år

6b) Maren Clausdatter i Vejle, 12 år hos Mette Kirstine

se også side 626, hun var trolovet med jens Peder Zacho

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

631, 11 Maj 1780, Hammel

Hans Thomassen, død

Martha Marie Bergstad, enke

Børn af 1 ægteskab:

Anne Sofhie Hansdatter ~ Peder Laursen Skrædder i Lyngå

Barn af 2. Ægteskab:

Christian Hansen, 30 år, skoleholder

Giertrud Marie Hansdatter, 25 år

Charlotte Amalie Hansdatter, 22 år ~ Christian Karl Wardinghus, degn i Houlbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

658, 18 januar 1782, Pøt Mølle

Attest til hensidden i uskiftet bo.

Søren Jensen, død

Anne Cathrine Dreyer, enke

Deres barn:

en datter, umyndig, navn ej nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

681, 24 maj 1782, Hammel

Maren Pedersdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Afdødes arvinger:

1)  Broder Jens Pedersen, død

1a) Peder Jensen

1b) Niels Jensen i Hammel

1c) Anne Marie Jensdatter ~ ? Jensen i Haar

1d) Helle Jensdatter ~ Christen Riis i Norring

2)  Søster Else Pedersdatter ~ Palle Nielsen i Mistrup på Falstrup Gods

3)  Søster Bodil Pedersdatter ~ Søren Jensen i Grønbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

692, 3 juli 1782, Hammel

Jens Nielsen Skomager, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

1)  Niels Jensen, 16 år

2)  Søren Jensen, 14 år

3)  Peder Jensen, 7 år

4)  Anne Jensdatter, 18 år

5)  Ingeborg Jensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

698, 21 september 1782, Frijsenborg Tinghus

Urmager Jens Willadsen Bundgaard, død

Helene Kierulf, tidligere død

Hans børn:

Willads Jensen Bundgaard, 36 år

Søren Jensen Bundgaard, 28 år

Inger Kierstine Bundgaard, 40 år på stedet hos broderen

1 hustru Dorthe Jensdatter Trap, død ca 1746

2 hustru Zidsel Marie Sørensdatter død ca 1753

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

709, 4 marts 1783, Hammel

Christine Elisabeth Sophie Rasmusdatter, død

Søren Poulsen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Sørensen, 3 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

756, 20 februar 1784, Hammel

Karen Dahlhoff, død

Johan Regner, sadelmager og værtshusmand, enkemand

Augustau Wintherfeldt Regner, 8 år

Sara Birgithe Regner, 14 år

Zipora Regner, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

761, 25 november 1782, Hammel

Niels Nielsen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 23 år

Anne Dorthe Nielsdatter, 26 år i Storring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

797, 23 juli 1778, Frijsenborg

Mads Jensen, død, ungkarl

Boet udleveret afdødes broder Ole Jensen Norring under Aunsberg Gods til videre skifte, der kan være flere arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

798, 3 april 1780, Anbækhuset

Kontrakt mellem Niels Jespersens enke, Birthe Christensdatter og stedsøn Christen Nielsen om Anbækhuset, en anden stedsøn var Anders Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

846, 30 september 1785, Hammel

Jacob Sørensen, død

Berte Jensdatter, enke

Hans børn:

Med afdøde hustru Magrethe Jensdatter:

Jens Jacobsen, 21 år

Søren Jacobsen, 17 år

Med enken:

Niels Jacobsen, 6 år

Mogens Jacobsen, 1 ½ år

Magrethe Jacobsdatter, 4 år

Farbroder Thomas Sørensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

858, 16 december 1785, Hammel

Ellen Jensdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen, 20 år

Jens Jensen, 10 år

Ellen Jensdatter, 21 år

Birthe Jensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

864, 9 juni 1786, Frijsenborg

Charlotte Catharina Melchior, død, enke

Niels Basse, tidligere død

Ingen børn nævn, men det fremgår, at de havde børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

870, 8 december 1786, Dyrhuset

Skovfoged Jens Nielsen, død 1779,

Magrethe Marcusdatter, enke

En datter Ellen Jensdatter, nu død

Hendes søskende Christen Jensen, Elisabeth Jensdatter, Maren Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

17, 24. November 1788, Hammel

17, 30. December 1788

24, 22. Januar 1790

Birthe Olesdatter, død på Hammel hospital

Randers Hospital arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

32, 3. maj 1790, Anbechhuset

35, 17. maj 1790

Jens Skov, død

Maren Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Jensen, 12 år

Jacob Jensen, 4 år

Ellen Jensdatter, 14 år

Maren Jensdatter, 10 år

Anne Jensdatter, 7 år

Lavværge Jens Sørensen i Granslev

Morbroder Michel Jacobsen i Granslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

70, 7. februar 1791, Frijsenborg

72, 21 februar 1791

Jens Frandsen, død, ungkarl

Afdødes arvinger:

Hans moder, Kirsten Jacobsdatter i Foldby

Broder Jacob Frandsen, 30 år, tjener i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

4, dato ulæselig, Hammel

7, 24. Oktober 1792

Christence Nielsdatter, død

Hans Michelsen, enkemand

Afdødes børn:

Peder Christensen, 26 år, skrædder i Hammel

Birthe Christensdatter, 35 år i København

Anne Cathrine Christensdatter, 31 år, hos stedfaderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

6, 30. Juni 1792, Hammel

Rasmus Laursen, død

Ane Cathrine Jensdatter, enke

Deres barn:

Kirsten Rasmusdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

8, 18. Marts 1793, Hammel

10, 17. Juli 1793

Else Christensdatter, død

Lars Snedker, enkemand

Deres børn:

Niels Larsen, 32 år

Christen Larsen, 25 år

Mette Larsdatter ~ Jens Kammer i Hammel

Anne Larsdatter, tjener i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

11, 20. Juli 1793, Hammel

Rasmus Lydersen, død

Hans arvinger:

1)  søster ~ skomagermester Krabbe i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

16, 23. December 1793, Hammel

Carsten Madsen, død

Christence Nielsdatter, død

Deres barn:

Bergitte Carstensdatter i Horsens

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

17, 1. Marts 1794, Hammel

Niels Jacobsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Børn af tidligere ægteskab:

Jacob Nielsen, 36 år, tjener i Spørring

Niels Nielsen, 34 år, tjenende i Framlev

Mette Nielsdatter, 32 år ~ Søren Smed i Hammel

Anne Nielsdatter, 26 år ~ tømmermand Christen Nielsen i Århus

Børn med enken:

Anne Nielsdatter, 12 år

Grethe Nielsdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

17, 4. Juli 1794, Hammel

18, 2. August 1794

Karen Endvoldsdatter, død

Sadelmager Johann Regner, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Jens Endvoldsen, husmand i Lading

2)  broder Endvold Endvoldsen i Enslev

3)  søster Maren Endvoldsdatter ~ ?Peder Poulsen i Lading

2a) Peder Pedersen

4) Else Endvoldsdatter ~ Hans Sørensen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

21, 29. April 1795, Hammel

Enken, Maren Qvistesdatter, død

Hendes arvinger:

1)  søstersøn Jørgen Knudsen

2)  søsterdatter ?Dorthe Knudsdatter ~

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

22, 24. August 1796, Hammel

23, 22. September 1796

33, 10. Juli 1797

44, 13. Juni 1798

Madame Giertrue Maria Høst, død

Birkedommer Groths enke

Hendes børn:

1) Jens Høst Birch, præst i Hammel

2) Christen Erhard Birch, præst i Skjoldelev

3) Christine Sophie Elisabeth Birch ~ Niels Hee, præst i Storring, død

3a) Søren Hee, 17 år på Augustenborg

3b) Ibensine Vibeke Hee, 15 år i Storring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

25, 15. Oktober 1796, Hammel

32, 15. December 1796

Christen Andersen, død

Else Sørensdatter, enke

Børn:

Anders Christensen, 15 år

Søren Christensen, 13 år

Zidsel Christensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

26, 2. December 1796, Kiersberghuuset

Maren Nielsdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes børn:

Niels Laursen Møller, 27 år, i København

Søren Møller, 24 år, på Søby Kloster

Marie Kierstine Møller ~ gartner Niels Seyer på Frijsenborg

Anne Elisabeth Møller ~ skomager David mathiassen i Randers

Kierstine Møller, 30 år i København

Henriette Jensdatter, 17 år hos faderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

33, 28. Januar 1797, Frijsenborg

37, 23. September 1797

Lars Mortensen, død

Ingen arvinger meldte sig og intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

10. juni 1797, Hammel

Hans Jensen, død

Anna Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Hansen, myndig, tjener Jørgen Fogh i Voldby

Niels Hansen, 15 år

Birthe Hansdatter ~ Mads Nielsen i Hammel

Anna Cathrine Hansdatter, tjener Jens ? i Møgelbye

Lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

37, 22. Februar 1798, Hammel

38, 24. Marts 1798

48, 28. December 1798

Johan Regner, død

Hans børn:

Christen Johansen, myndig og hos sadelmager Lemmer i Randers

Sarra Bergitte Johansdatter, 28 år

Zipora Johansdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

51, 13. Juli 1799, Dyrhuset

58, 24. Oktober 1800

59, 14. November 1800

Aftægtsenke Magrethe Markusdatter, død

Hendes børn:

Christen Jensen i København

Anna Elisabeth Jensdatter, enke efter Peder ? arbejdsmand i København

Maren Jensdatter ~ guldsmed Peder Karmarch i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

52, 2. August 1799, Hammel

56, 2. Januar 1800

Mads Nielsen, bortgået fra gården

Birthe Hansdatter, hustru, 26 år

Hustruen frasagde sig gården, hun havde 2 små børn, 2 år og 12 uger

Hendes morbrødre Jens Pedersen og Rasmus Pedersen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

56, 19. Juni 1800, Hammel

Søren Lassen, død

Elisabeth Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Christian Sørensen, 4 år

Rasmus Sørensen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

65, 28. Januar 1801, Hammel

69, 18. Maj 1801

Peder Nielsen Snedker, død

Mette Marcusdatter, enke

Deres børn:

Maren Pedersdatter ~ Peder Jensen Loye i Linno

Niels Pedersen, 36 år

Anne Pedersdatter, 34 år forhåbende fæstemand Christen Jørgensen af Hammel

Margrethe Pedersdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

66, 3. Marts 1801, Hammel

70, 18. Maj 1801

Mette Margrethe Pedersdatter, død

Mads Hansen, enkemand

Deres børn:

Mads Peder Madsen, 22 år

Hans Madsen, 20 år

Zidsel Madsdatter, 13 år

Ane Margrethe Madsdatter, 11 år

Peder Madsen, 7 år

Ane Kirstine Madsdatter, 5 år

?Agust Madsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

67, 14. Marts 1801, Hammel

72, 18. Maj 1801

Christian Qvist, død

Mette Thomasdatter, enke

Deres børn:

Niels, 14 år

Jonas, 12 år

Ane Marie, 9 år

Maren, 5 år

Kristence, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

68, 14. Marts 1801, Hammel

69, 6. Maj 1801

74, 11. Juni 1801

Søren Jensen Gammelbye, død

Else Nielsdatter, hustru

Hendes slegfredbørn:

Poul Pedersen, 11 år

Karen Nielsdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

77, 6. August 1801, Domhuset på Frijsenborg

Søren Hansen, død

Afdødes fader Hans Sørensen og dennes søn Envold Hansen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

81, 22. September 1801, Hammel

90, 21. November 1801

Søren Jensen, død

Birthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Elle Sørensdatter, 14 år

Maren Søørensdatter, 8 år

Anne Dorthe Sørensdatter, 5 år

Afdødes brodersøn, Jens Mortensen i Houlbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

89, 23. November 1801, Hammel

97, 24. December 1801

Hans Michelsen, død

Ane Catrine Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster ~ Christen Haug i Lading

2)  søster Ane Michelsdatter, død

2a) Michel i Voldby

2b) Grete ~ Thomas Pedersen i Voldby

3)  broder Søren Michelsen, død

3a) Michel Sørensen i Skjød, myndig

3b) Peder Sørensen i Hadsten?

4)  broder Peder Michelsen, død

4a) Kirsten gift i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

100, 7. Januar 1802, Hammel

106, 11. Februar 1802

Rasmus Sørensen, død

Dorthe Christensdatter, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 15 år

Christen Sørensen, 13 år

Jens Sørensen, 11 år

Leise Sørensdatter, 7 år

Mette Marie Sørensdatter, 6 år

Anne Sørensdatter, 4 år

Else Sørensdatter, ¼ år

Farbroder Peder Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

103, 1802, Frijsenborg

111, 22. April 1802 (G 341-385 5/9)

119, 20. Maj 1802 (G 341-385 5/9)

119, 28. Maj 1802 (G 341-385 5/9)

Hans Clausen Raaehauge, død

Ingen arvinger navn, intet overskud at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

113, 26. April 1802, Damhuset

Anne Katrine Hansdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Hans Nielsen, 8 år

Søren Nielsen, 7 år

Maren Nielsadatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

124, 12. Juli 1802, Hammel

127, 21. December 1802

128, 3. Januar 1803

Enke Lisbeth Rasmusdatter, død

Søren Larsen, død

Hendes arvinger:

Christian Sørensen, 7 år

Rasmus Sørensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

430, 14. August 1802, Hammel

456, 4. Februar 1803

Johan phillip Wurtz, død

Giedske Kierstine Danielsdatter, enke

Deres børn:

Johan Henrik, 13 år

Daniel, 11 år

Farbroder Adam Wurtz mødt ved sine sønner Michel og Henrik Adamsen Wurtz

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

432, 6. Oktober 1802, Hammel

Maren Fransdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Mette Nielsdatter, 22 år

Ane Nielsdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

467, 18. Juli 1803, Frijsenborg hovedgård, Hammel

470, 1. August 1803 (G 341-381 A 10/16)

487, 12. Oktober 1803

Anne Sørensdatter Foged, død

ugift, hendes arvinger:

Moderen Bodil Michelsdatter, enke efter Søren Foged på Endelauge, og søskende

Michel Sørensen (Michel Foged), borger og skipper i Horsens

Maren Sørensdatter ~ Michel Laursen på Endelauge

Søren Sørensen Foged, styrmand i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

128, 3. April 1804, Hammel sogn

Skomagersvend Niels Thøgersen fra Århus, død

Tidligere mester i Århus

Han skulle have haft livsarvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

131, 10. August 1804, Hammel

133, 5. Januar 1805

Rasmus Jensen, død

Ane Nielsdatter, enke

Hans børn med 1. Hustru Else Rasmusdatter:

Jens Rasmussen, 17 år

Ølegaard Rasmusdatter, 22 år

Ane Margrethe Rasmusdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

132, 26. November 1804, Hammel

Magrethe Pedersdatter, død

Jens Andersen, enkemand

Deres barn:

Caroline Jensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

138, 7. Juni 1807, Frijsenborg

Jens Jørgensen, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

139, 7. December 1807, Malerhuuset

139, 7. Januar 1808

144, 2. Marts 1808

145, 27. April 1808

Christian Jensen, død

Zara Hermansen, enke

Hans arvinger:

1)  helsøster ~ snedkermester Niels Petersen i København (Pilestræde 87)

2)  helsøster

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

140, 7. Januar 1808, Hammel

Poul Knudsen, død

Ane Marie Albertsdatter, enke

Han døde i Lyngbye, men enken opholdt sig nu i Hammel

Deres børn:

Knud Poulsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

141, 29. Januar 1808, Frijsenborg

143, 29. Februar 1808

144, 12. Februar 1808

150, 30. November 1808

Søren Christensen, død

Jacob Frandsen i Norring var gift med en søsterdatter til afdøde, hun skulle være eneste arving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

144, 9. Maj 1808, Hammel

152, 20. December 1808

Jens Kiersgaard, død

Kirsten Jochumsdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Jensen, 9 år

Peder Jensen, 5 år

Josefine? Jensdatter, 2 år

Ellen Marie Jensdatter, 7 år

Henriette Jensdatter, 24 år af 1. Ægteskab med Maren Nielsdatter

Farbroder Heronimus Pedersen i Sall

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

148, 7. Juli 1808, Hammel Hospital

149, 9. November 1808

151, 11. December 1808

153, 9. December 1809

156,

Pige Anne Jørgensdatter, død

Ingen arvinger nævnt, arven hensat.

Senere meldt sig:

1)  morbroder Peder Pedersen i Wæng

2)  morbroder Thomas Pedersen i Grølsted

3)  moster Mette Pedersdatter ~ husmand Jens Sørensen i Røgind

Hun var måske fra Røgind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

156, 7. Juni 1809, Frijsenborg

Jens Jørgensen, død

Faderen Jørgen Jensen i Ullerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

154, 19. December 1809, Hammel

Bortløbne og formodentlig druknede Wardenhuus, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

157, 30. April 1810, Hammel

157, 12. Maj 1810

160, 6. November 1810

Jordemoder Susanne Petersdatter Willing, enke

Anders Nielsen Thyskiær, enkemand

Hendes 1. mand Svend Christian Didrichsen, børn med denne:

Svend Christian Svendsen, 11 år

Børn med enkemanden:

Niels Peter Andersen, 7 år

Maren Kirstine Andersdatter, 3 år

Elisabeth Dorthea Andersdatter, spæd

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

158, 13. Juli 1810, Hammel

160, 31. December 1810

Else Sørensdatter, død

Simon Andersen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab med Kristen Andersen:

Søren Kristensen, myndig

Zidsel Kristensdatter, 24 år

Formynder var Zidsel Kristensdatters forlovede Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

161, 22. Marts 1811, Hammel Hospital

Rasmus Andersen Vægter, død

Else Jensdatter, enke

Ingen arvinger havde meldt sig.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

166, 3. Juni 1812, Frijsenborg

169, 7. Juli 1812

170, 18. August 1812

170, 29. September 1812

170, 13. Oktober 1812

Christen Jensen, død

Hans arvinger:

broder Thomas Jensen

broder Niels Jensen, tjent i Viborg fornylig

En slegfredsøn Jens Christensen, hvis moder var gift med Jens Pedersen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

175, 30. Januar 1815, Hammel

179, 19. December 1815

Søren Thulstrup, død

Birthe Michelsdatter, enke

Deres børn:

1)  Jens Sørensen, 30 år i Farre

2)  Michel Sørensen, 26 år i Gedved ved Horsens

3)  Mathias Sørensen, 18 år i Voldby

4)  Johanne Sørensdatter, 23 år i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

177, 4. September 1815, Hammel

182, 27. December 1815

Zidsel Christensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Else Marie Jensdatter, 4 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

Birthe Jensdatter, spæd

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

181, 23. December 1815, Hammel

182, 29. December 1815

Niels Jacobsen Graugaard, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Deres børn:

Jacob Nielsen, mindreårig

Jens Nielsen, mindreårig

Poul Nielsen, 12 år

Niels Nielsen, 9 år

Christian Nielsen, 6 år

Else Marie Nielsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

195, 20. December 1817, Hammel

Soldat Christen Christensen, død

Hans fader Christen Marcussen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

195, 31. August 1818, Hammel

200, 3. November 1818 (G 341-385 8/9)

Mads Rasmussen, død

Birgitte Sørensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Madsen, 8 år

Maren Kirstine Madsdatter, 16 år

Ane Madsdatter, 13 år

Kirstine Marie Madsdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

198, 11. September 1818, Hammel

207, 31. December 1818

Ane Pedersdatter, død

Christen Jørgensen, enkemand

Deres børn:

Peder Christensen, 17 år

Jørgen Christensen, 10 år

Niels Christensen, 6 år

Maren Christensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

203, 13. November 1818, Hammel

204, 11. December 1818

205, 22. December 1818

Dorthea Christensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Børn med 1. ægtefælle Rasmus Sørensen:

Søren Rasmussen, gift i Lading

Christen Rasmussen i København

Jens Rasmussen, hjemme

Elisabeth Rasmusdatter ~ gårdfæster Søren Jensen i Hammel

Ane Rasmusdatter, hjemme

Else Rasmusdatter, tjener i Taastrup

Børn med Jens Jensen:

Elle Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

208, 26. Januar 1819, Hammel

Jens Sørensen Mondrup, død

Elisabeth Sørensdatter, enke

Bevilling til at sidde i uskiftet bo, ingen navne på børn er nævnt, men der nævnes en søn og sen svigersøn.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

208, 18. Maj 1819, Hammel

209, 15. Juni 1819

209, 21. Juli 1819

212, 15. September 1819

213, 6. Oktober 1819

213, 17. November 1819

216, 1. December 1819

218, 24. Februar 1820

219, 22. Marts 1820

Maren Sørensdatter, død

Søren Poulsen, død

Søren Poulsens søn Rasmus Sørensen

Hendes arvinger, broderbørn nemlig:

Børn af broderen Jens Sørensen:

1)  Peder Jensen Fogh i Haurum

2)  Maren Jensdatter, enke efter Christen Laursen

3)  Karen Jensdatter ~ Jens Laursen i Torrup

4)  Zidsel Jensdatter ~ Peder Rasmussen i Hammel

5)  Ane Jensdatter, ugift

6)  Bodil Jensdatter, ugift

Afdødes afdøde søster Dorthea Sørensdatter, hendes børn:

7)  Ane Nielsdatter, tjener hos Niels Pedersen Erichsen i Århus

8)  Maren Nielsdatter, død

8a) Dorthea Nielsdatter, tjener i Enslev, mødt ved sin halvbroder Anders Nielsen Smed i Enslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

222, 23. Maj 1820, Hammel

241, 24. November 1820 (G 341-385 9/9)

Skifteregistrering efter bortrømte Jens Jacobsen Graugaard, hans hustru Mette Johanne Johansdatter

Deres børn:

Jacob Jensen, 15 år

Johannes Jensen, 7 år

Karen Jensdatter, 19 år

Ane Johanne Jensdatter, 17 år

Maren Jensdatter, 14 år

Ane Jensdatter, 11 år

Mette Jensdatter, 5 år

Farbroder Jens Larsen fra Haurum

Enkens svoger Jens Pedersen i Murmesterhuset ved Frijsenborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

238, 8. August 1820, Hammel

239, 5. September 1820 (G 341-385 9/9)

Mads Hansen, død

Mette Thomasdatter, enke

Tidligere hustru, Mette Margrethe Pedersdatter, død

Deres børn:

Mads Peter Madsen, 43 år

Peder Madsen, 26 år

Zidsel Madsdatter, 34 år ~ Peder Frederichsen i Ørting, Hads Herred

Ane Magrethe Madsdatter, 32 år ~ Jacob Hansen i Hammel

Ane Kirstine Madsdatter, 24 år, ugift tjener i Lyngaa

Børn med enken:

Lorents Madsen, 17 år

Hans Madsen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1247, 30. November 1820, Hammel

Mads Hansen, død

Mette Thomasdatter, enke

søn:

Peder Madsen

Skiftet er begyndt i en anden protokol

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1275, 2. Marts 1821, Hammel

1338, 1. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

Ane Christensdatter, død

Christian Jespersen, enkemand

Deres barn:

Barbra Christensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1292, 28. Juni 1821, Hammel

1294, 30. Juni 1821

1310, 26. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

1320, 2. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

1357, 26. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)

Søren Thomasen, død

Giedske Kirstine Danielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Thomasen på Endelave

2)  søster Maren Thomasdatter ~ Mogens Christian Mortensen i Sejet ved Boller

3)  Lene Thomasdatter, død ugift, men 3 slegfredbørn

3a) Karen ~ Niels Sørensen Tamboe i Kragelund

3b) Maren, omtrent 20 år, tjener i Agersbøl

3c) Ane, 18 år, tjener i Glud

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 10/16

1358, 9. Marts 1822, Hammel

1397, 13. November 1822 (G 341-382 B 11/16)

Elisabeth Rasmusdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 4 år

Dorthea Sørensdatter, 2 år

Jens Sørensen, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 11/16

1395, 28. September 1822, Hammel

1410, 16. December 1822

Kirsten Pedersdatter, død

Mads Peter Madsen, enkemand

Deres børn:

Mads Madsen, 7 år

Maren Kirstine, 12 år, til enkemanden dog var stedfader

Mette Magrethe Madsdatter, 4 år

Morbroder Erich Pedersen af Lemming

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 11/16

1417, 28. December 1822, Hammel

1422, 31. December 1822 (G 341-382 B 12/16)

Hans Jensen Snedker, død

Hans arvinger:

1)  søsterdatter Sinne Christensdatter ~ Jensen Jensen Skriver i Vellev

Eneste arving

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1424, 3. Marts 1823, Hammel

1445, 7. Oktober 1823

Christian Jespersen, død

Mette Sørensdatter, enke

Hans børn:

Barbra Christensdatter, 12 år af tidligere ægteskab

Ane Dorthea Christensdatter, 1 år med enken

Enkens fader Søren Sørensen var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1426, 24. Marts 1823, Hammel

1447, 2. December 1823

Maren Kirstine Jepsdatter, enke, død

Niels Mogensen, tidligere død

Deres børn:

Mogens Nielsen, 27 år

Ane Johanne Nielsdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1563, 15. November 1825, Teglværket, Frijsenborg

1587, 13. December 1825

Jacob Jensen, teglbræder, død

Kirstine Magrethe Larsen, enke

Hans børn:

Jacob Jacobsen

Claus Jacobsen, 23 år

Johan Jacobsen, 22 år

Dorthe Jacobsdatter ~ Jûrgen Mûller i (tysk)

Helene Jacobsdatter ~ Søren Pedersen Priis i Alminde ved Kolding

Amalie Jacobsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1643, 18. Oktober 1826, Teglhuset

Karen Marie Pedersdatter, død

snedker Zacho, enkemand

Deres børn:

Peder Zacho i Anbechhuset

Peder Zacho Store Løietofte? på Lolland

Christian Zacho

Bodil Cathrine Zacho ~ Jens Schou i Ørnsvig i Bjerre herred

Ane Sophie Zacho ~ Amtsforvalter Aagaard i Ebeltoft

Else Marie Zacho, ugift

Andreas Zacho, skovrider i Schjoldsberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

21, 21. Juli 1828, Hammel

33, 6. December 1828

Karen Bertelsdatter, død

Søren Jensen Rytter, enkemand

Deres børn:

Jens Sørensen, 6 år

Berteline Sørensdatter, 4 år

Peder Christian Sørensen, 2 år

Niels Hansen, 5 uger

Formynder Peder Christian Jørgensen i Sandby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

42, 7. April 1829, Anbækhuset

68, 30. December 1829

70, 30. December 1829

80, 15. Maj 1830 (G 341 383 4/21)

84, 23. Juni 1830 (G 341 383 4/21)

Ungkarl Jens Jensen af Haurum, død

Hans arvinger:

1 broder Johan Jensen, myndig i Haurum

helsøster Maren Jensdatter, 16 år

halvsøster Zara Jensdatter, 12 år

halvsøster Birthe Marie Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

42, 11. April 1829, Hammel

61, 11. December 1829

63, 11. December 1829

Karen Pedersdatter, død

Ægtefælle Jens Pannerup, tidligere død

Hendes børn:

Niels Jensen, myndig, bor omkring Ryomgaard

Peder Jensen, bor på Falster

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

74, 12. Marts 1830, Damhuset, Hammel

77, 15. April 1830

81, 12. Maj 1830

86, 7. Juli 1830

89, 7. Juli 1830

Niels Nielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn af 1. Ægteskab:

Hans Nielsen, myndig i Fajstrup

Søren Nielsen, myndig på Lyngballegaard

Maren Nielsdatter ~ feltbereder Johannes Kyster i Århus

Af 2. Ægteskab med enken:

Niels Nielsen, 20 år

Ane Cathrine Nielsdatter, 26 år

Ellen Marie Nielsdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

88, 21. Juli 1830, Anbekhuset

Pige Maren Jensdatter, død

Hendes arvinger:

Helbroder Johan Jensen, myndig

halvsøster Zara Jensdatter, 13 år

halvøster Birthe Marie Jensdatter, 11 år

De umyndige børns stedfader Christen Pedersen i Anbekhuset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

89, 29. September 1830, Hammel

116, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)

117, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)

119, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)

131, 13. Juli 1831 (G 341 383 5/21)

148, 16. November 1831 (G 341 383 6/21)

155, 20. December 1831 (G 341 383 6/21)

Peder Søebye, død

Hans eneste arving skulle være en søsterdatter. Der var imidlertid ikke nogen dokumentation for dette og ingen andre arvinger er fundet. Boet sluttet, og formuen indbetalt til Århus Amtsstue den 20 december 1831

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

109, 3. Februar 1831, Frijsenborg

110, 7. Februar 1831

113, 16. Februar 1831

116, 27. April 1831

118, 27. April 1831

119, 4. Maj 1831

156, 4. Maj 1831 (G 341 383 6/21)

Christen Michelsen, ladekarl, død

Han skulle være født i Gullev, Houlbjerg herred. Hans slægtsforhold er således, han var aldrig gift:

1)  Karen Jensdatter Lopdrup Kalmar, død ~ Lars Christensen Skrædder i Gullev

1a) Michel Kalmar, hendes slegfredsøn ~ “Spil Dorthe”. Michels fader var soldat Christen Sørensen. Michel født Gjerning sogn 1705.

1aa) Christen Michelsen

1b) Jens Lassen ~ Maren Rasmusdatter

1ba) Lars Jensen, død

1baa) Jens Lassen bor i Faarvang

1bab) Maren Larsdatter, ugift i Sahl, 60 år

1bac) Mariane Larsdatter ~ Anders Jensen i Faarvang

1bad) Margrethe Larsdatter ~ Hans Michelsen i Hald bu Ørslevkloster sogn

1bae) Kirsten Larsdatter ~ Mourits Jensen i Enslev

1baf) Mette Larsdatter ~ Abraham Sørensen, hun død

1bafa) Ane Marie Abrahamsdatter, 6 år i Rode, Grønbæk sogn

1bb) Maren Jensdatter ~ Lars Sørensen, begge døde

1bba) Peder Lassen i Sahl

1bc) Karen Jensdatter ~ Thomas Jensen i Bøgeskov, de havde en søn Peder Thomassen af Bøgeskov

1bd) Ane Jensdatter omtrent 70 år, ugift og boende i Sahl

1c) Kirsten Lasdatter ~ Rasmus Sørensen Lading

1ca) Lars Rasmussen, død

1caa) Rasmus Lassen i Gullev

1cab) Christen Lassen i Tind

1cac) Henrich Toft i Stærkjær

1cb) Søren Rasmussen, død uden livsarvinger

1cc) Ane Rasmusdatter, enke ~ Mads Bruun i Brandstrup i Vindum sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

134, 5. September 1831, Frijsenborg

137, 11. Oktober 1831

149, 2. December 1831 (G 341 383 6/21)

Ungkarl Erich Jørgensen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Søren Jørgensen, 22 år

2)  do Jens Jørgensen, 20 år

3)  do Niels Jørgensen, 17 ½ år

4)  halvbroder Anders Jørgensen

5)  do Hjeronimus Jørgensen

6)  halvsøster Inger Jørgensdatter ~ Niels Erichsen boende på Apdrup Mark

7)  do Helle Jørgensdatter, 14 ½ år

8)  Kirsten Marie Jørgensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

165, 26. Maj 1832, Hammel

173, 21. Juni 1832

183, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)

197, 23. November 1832 (G 341 383 7/21)

200, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)

Jens Jensen Tydsk, død

Maren Jensdatter, enke

Børn med Zidsel Christensdatter:

Ele Marie Jensdatter, ugift

Kirsten Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

173, 25. Juni 1832, Hammel

190, 15. November 1932 (G 341 383 7/21)

Maren Christensdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Christiane Nielsdatter, 15 år (fornavn usikkert)

Niels Nielsen, 9 år

Maren Nielsdatter, 6 år

Jensine Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

178, 18. August 1832, Hammel

179, 21. September 1832

179, 2. Oktober 1832

196, gengivet rekvisition

Behandling af rekvisition fra Ane Blichfeldt, født Stilling mod materielforvalter Lorentz Neusch hos søsteren enkefrue Hansen i Hammel. Lorentz Neusch havde afholdt en auktion i Hammel i maj måned, men ikke afregnet til bl.a. Ane Blichfeldt. På grund af sindssvaghed blev en værge beskikket for hr. Neusch, men senere blev denne beskikkelse ophævet. Ane Blichfeldt fik sit tilgodehavende.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

181, 9. November 1832, Dyrhuset

Skifte efter begæring af skytten Blichfeldts fraskilte hustru Ane Blichfeldt.

Deres børn:

Søren Christian Blichfeldt, omtrent 13 ½ år

Erhard August Blichfeldt, 9 år

Julius Bernhard Blichfeldt, 7 år

Mette Kirstine Blichfeldt, 5 år

Eleonora Sophie, født af Ane Blichfeldt før ægteskab

Børnenes morbroder var L Stilling i Toustrup Mølle

Børnenes værge, gårdmand Jens Jensen i Voldby.

Lavværge Mikkel Knudsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

242, 20. December 1834, Frijsenborg

Rasmus Jensen, død

Hans fader Jens Frandsen i Veigerlev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

264, 20. Juni 1835, Hammel

280, 10. December 1835

Birthe Nielsdatter, død

Mads Jensen Aldrup, enkemand

Hendes børn:

I ægteskabet med Jacob Sørensen:

Magrethe Jacobsdatter ~ Rasmus Poulsen i Sall

I ægteskab med Søren Jensen:

Ellen Sørensdatter, ugift

Maren Sørensdatter ~ Laurs Sørensen i Sall

Ane Dorthea Sørensdatter ~ Jens Christensen Kammer i Røgen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

265, 26. Juni 1835, Hammel

Mariane Jacobsdatter, død

Rasmus Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Michel Pedersen, 12 år, født uden for ægteskab, faderen Peder Michelsen

Med enkemanden:

Niels Rasmussen, 6 år

Ane Cathrine Rasmusdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

291, 12. Marts 1836, Hammel

Jens Jacobsen, bortrømt

Hans børn:

Jacob Jensen, 32 år på Framlev mark

Johannes Jensen, 24 år, på Lyngbyegaard

Ane Johanne Jensdatter ~ Laurs Pedersen på Weng mark

Maren Jensdatter ~ Søren Sørensen i Weng mark

Karen Jensdatter

Ane Jensdatter

Mette Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

304, 9. September 1836, Frijsenborg

305, 1. September 1836

Jomfru Nicoline Schytte, død i Århus, men havde effekter på en gård i Frijsengborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

315, 21. December 1836, Frijsenborg

ungkarl Søren Sørensen, død

Hans arving:

Faderen Seier Sørensen af Bøsbroe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

320, 13. April 1837, Hammel

337, 2. November 1837

354, 22. Januar 1838 (G 341 383 12/21)

Laurs Jensen, død

Else Enevoldsdatter, enke

Deres børn:

Jens Laursen, 8 år

Envold Laursen, 5 år

Else Kirstine Laursdatter, 11 år

Mette Cathrine Laursdatter,

Farfader Jens Jensen af Hammel

Hendes ny mand Christen Pedersen

Børnenes bedstemoder Mette Laursdatter i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

330, 26. Juni 1837, Hammel

330, 11. Juli 1837

Niels Nielsen Skomager, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn:

Niels Nielsen

Ane Catrine Nielsdatter, enke efter Fogh Jørgensen i Lading

Ellen Marie Nielsdatter, ugift

halvbroder Hans Nielsen af Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

356, 19. Marts 1838, Frijsenborg

357, 27. Marts 1838

358, 2. April 1838

372, 19. November 1838

383, 19. Marts 1838

383, 19. November 1838

Tjenestekarl Rasmus Pedersen, død, hængt sig

Afdødes kæreste Christine Elisabeth Christensdatter

Afdødes arvinger:

1)  moderen Ane Rasmusdatter ~ Peder Christensen, husmand i Vitten (stedfader)

2)  helbroder Christian Pedersen, gift og bosat i Århus

3)  søster Bodil Jensdatter ~ husmand Rasmus Rasmussen i Farre

Afdøde havde udenfor ægteskab et barn med Kirstine Marie Michelsdatter

Husmand Niels Rasmussen af Norring var formynder for afdødes kæreste

Jens Vinterslev fra Skjød var formynder for afdødes tidligere forlovede Kirsten Marie Michelsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

363, 20. Juni 1838, Hammel

364, 14. August 1838

Abelone Mogensdatter, død

Peedr Henriksen Tungelund, tidligere død

Deres børn:

1)  Rasmus Pedersen, Hammel mark

2)  Karen Pedersdatter, død ~ Michel Jensen i Aidt

2a) Mette Kirstine Michelsdatter

2b) Jens Michelsen

2c) Abelone Michelsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

373, 21. December 1838, Hammel

Mette Marie Sørensdatter, død

Hans Nielsen Bak, enke

Boet sluttet uden egentlig behandling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

385, 18. Marts 1839, Hammel

397, 9. December 1839 (G 341 383 13/21)

Christen Sørensen, død

Maren Kirstine Madsdatter, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 4 år

Madsine Christensdatter, 10 år

Birthe Kirstine Christensdatter, 6 år

Jensine Christensdatter, 1 år

Lavværge var enkens stedfader sognefoged Jens Jensen i Hammel

Værge Søren Sørensen i Herskind

Enkens ny mand Jens Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

389, 11. April 1839, Hammel

399, 13. December 1839

Ane Sørensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 21 år

Søren Nielsen, 16 år

Mads Nielsen, 13 år

Peder Nielsen, 10 år

Andreas Nielsen, 6 år

Sophus Theodor Nielsen, 4 år

Ellen Kirstine Nielsdatter, 18 år

Formynder var morbroderen Peder Sørensen Smed i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

396, 20. Oktober 1839, Hammel

396, 24. Oktober 1839

404, 30. December 1839

Christen Christensen Oversimmelkjær eller Haderup, død

Hans fader var Christen Christensen Salling af Overfeldborg, der er ikke nævnt andre arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

404, 20. August 1839, Hammel

Testamente mellem husmand Michel Pedersen og hustru Birthe Hansdatter. De efterlod sig ikke børn, ligesom han ikke havde børn fra 1. Ægteskab.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

413, 13. April 1840, Fuglsang

425, 3. Oktober 1840 (G 341 383 14/21)

Christiane Magrethe Berg, død

J Christensen, skovrider og enkemand

Deres barn:

Christiane Hansine Christensen, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

423, 10. September 1840, Frijsenborg

432, 18. December 1840

Nicolai Frederik Schilling, død

Dorthea Christine, født Jensen, enke

Hans børn af 1. Ægteskab:

Frederik Schilling, Ober-general i russisk tjeneste ?

Stine Elisabeth ~ proprietær Rønberg

Sophie Elisabeth, ugift

Hans børn med enken:

Frederik Christian, 19 år

Wilhelm. 13 år

Frands Christoffer Bûlov, 7 år

Nicoline Vilhelmine, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

432, 17. December 1840, Hammel

441, 11. Maj 1841

444, 11. Maj 1841

Enke Zara Hermandsdatter, død

Christian Post, tidligere død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

475, 8. December 1842, Hammel

477, 12. December 1842

Peder Nielsen Bach, død

Mette Rasmusdatter, enke

Afdødes børn:

Niels Pedersen, 16 år

Anne Margrethe Pedersdatter, 14 år

Til stede Hans Nielsen Bach

Enkens nye mand Jens Nielsen fra Frijsendahl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

510, 19. Marts 1844, Hammel

558, 21. December 1844 (G 341 383 17/21)

561, 1. December 1844 (G 341 383 18/21)

Jens Rasmussen, død

Hans børn:

Rasmus Jensen, 23-24 år, i København

Ane Elisabeth Jensen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

608, 7. August 1846, Frijsenbrog

615, 2. December 1846

Tjenestekarl Niels Jensen Graugaard, død

Hans arvinger:

1)  faderen Jens Nielsen Graugaard af Hammel

2)  broder Søren Jensen, 22 år

3)  søster Mette Marie Jensdatter ~ Rasmus Olesen af Farre

4)  søster Ingeborg Jensdatter ~ Niels Thomsen i Skjoldelev

5)  søster Mette Kirstine Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

608, 12. August 1846, Hammel

Ane Rasmusdatter, død

Niels Danielsen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 10 år

Dorthea Elisabeth Nielsen, 16 år, men død 8. August

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

618, 31. December 1846, Hammel

632, 28. Juni 1847 (G 341 383 20/21)

Mads Nielsen, 21 år, død

Hans arvinger:

1)  faderen Niels Jensen på Hammel Mark

2)  broder, gårdmand Jens Nielsen af Faarvang

3)  broder Søren Nielsen, 24 år

4)  broder Peder Nielsen, 18 ½ år

5)  broder Andreas Nielsen 14 ½ år

6)  Sophus Theodor Nielsen, 12 år

7)  Ellen Kirstine Nielsdatter ~ husmand Anders Pedersen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

633, 28. Juni 1847, Hammel

644, 30. December 1847

644, 31. December 1847

645, 31. December 1847

651, 29. Maj 1848

652, 15. Juli 1848

Dorthea Christine Schilling, født Jensen, død

Løjtnant Schilling, tidliger død

Hendes børn:

Christian Olesen, myndig i Haslund pastorat

Vilhelm Schilling, 20 år

Frands Christopher Bûlov Schilling, 14 år

Nicoline Vilhelmine Schilling, 26 år og enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

654, 24. Juli 1848, Hammel

Johanne Marie Sejer: Gavebrev med rentenydelsesret så længe hun levede:

Efter Enken Christence Poulsen i København, enke efter ? Poulsen, var tilfalden hende aktier i Det almindelige brandassurancecompagnie nr 5294, 5295, 5296 hver lydende på 100 Rigsbankdaler, disse skænkede hun til sine 3 ugifte døtre Marie Christine Rasmusdatter, Martha Sophie og Antoinette Elisabeth Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

657, 14. November 1848, Hammel

682, 19. Oktober 1849 (G 341 383 21/21)

Peder Andersen Sjørslev, død

Bolette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anders Pedersen, 4 år

Niels Pedersen, 2 år

Peder Pedersen, (Enken var frugtsommelig ved mandens død)

Farbroder Anders Andersen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login