Hjortshøjlund Gods

Hjortshøjlund Gods

beliggende i Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers amt

Kilde: Filmrulle 9769 på Rigsarkivet

Nærværende indeholder udddrag af 18 bevarede skifter fra dette gods for tiden 1777 - 1810 for følgende lokaliteter:

14 fra Hesselballe

2 fra Egå, yderligere 1 skifte i Egå, Frijsenborg Gods og 1 under Ristrup Gods, Egå sogn

1 fra Hjortshøj

1 fra Hjortshøjlund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 3. februar 1777, Hesselballe

Laurs Zeyersen, død

Hans børn:

1)  Anders Laursen, fæstehusmand på Schaarupgaard Gods i Bendstrup, Todbjerg sogn

2)  Anne Laursdatter ~ Jens Poulsen i Bendstrup, Todbjerg sogn, hun død og efterladt sig børn, ingen navne eller antal

3)  Jens Laursen, i Vejlby sogn på Stadsgaards Gods

4)  Kirsten Laursdatter ~ Christen Pedersen Skrædder i Hesselballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 17. april 1780, Hesselballe

4, 16. maj 1780

Anders Sørensen Yde, død

Kirsten Andersdatter, enke

Hans bøn med tidligere hustru Anne Jensdatter:

1)  Jens Andersen, 31 år

Hans børn med enken:

2)  Anders Andersen, 17 år

3)  Laurs Andersen, 14 år

4)  Søren Andersen, 11 år

5)  Else Andersdatter, 28 år

6)  Ellen Andersdatter, 20 år

7)  Maren Andersdatter, 7 år

Lavværger Ole Andersen i Hesselballe og Søren Jensen Yde i Egå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 16. maj 1780, Hesselballe

Kirsten Laursdatter, død

Christen Pedersen Skrædder, enkemand

Deres barn:

Maren Christensdatter, 6 år

Afdødes 2 særbørn:

Dorthe Jensdatter, 24 år

Anne Kirstine Jensdatter, 17 år ~ Niels Aasen i Ring

Morbroder Anders Laursen af Bendstrup, Todbjerg sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 28. marts 1781, Hesselballe

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Christoffersen, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 11 år

Niels Nielsen, 4 år

Else Nielsdatter, 2 år

Hendes barn med sl. Peder Thomassen:

Thomas Pedersen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8, 19. marts 1783, Hesselballe

Jens Andersen, ungkarl, død

Hans arvinger:

1)  halvbroder Anders Andersen, 20 år

2)  do Søren Andersen, 14 år

3)  halvsøster Else Andersdatter ~ Peder Andersen i Bendstrup

4)  do Ellen Andersdatter, 23 år

5)  do Maren Andersdatter, 10 år

Morbroder til afdøde Jørgen Jensen i Brandstrup, Søren Jensen Yde i Egå er nævnt som formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9, 9. juli 1783, Hesselballe

enke Maren Pedersdatter, død

Hendes børn:

1)  Rasmus Nielsen, hyrde, han var gift, hustru mødte, men navn ej nævnt

2)  enke Mette Nielsdatter ~ Ole Andersen, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10, 9. juli 1783, Hesselballe

Ole Andersen, død

Mette Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Maren Olesdatter ~ Peder Knudsen i Hesselballe

Ellen Olesdatter, tjener i Egå

Anne Olesdatter, 25 år

Kirsten Olesdatter, 20 år

Magrethe Olesdatter, 17 år

Thomas Olesen, 23 år

Hans barn med enken:

Anders Olesen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10, 24. juni 1784, Hjortshøj

Rasmus Michelsen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Magrethe Rasmusdatter ~ Søren Jespersen i Elsted

Karen Rasmusdatter ~ Jens Nielsen i huset

Kirsten Rasmusdatter, 24 år

Anne Lisbeth Rasmusdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11, 5. juli 1787, Egå

Niels Thomasen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres barn:

Thomas Nielsen, 10 år

Lavværge Christen Jensen fra Egå, formynder Niels Jensen i Egå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12, 8. december 1788, Hesselballe

Maren Rasmusdatter, død

Knud Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  Michel Jensen Kuk i Hjortshøj, søskendebarns barn

2)  Jens Jensen Kuk, søskendebarns barn, udflyttergårdmand på Schiæring mark

3)  Rasmus Jensen Kuk i Skarresø skovhus på Ryomgaard Gods, søskendebarns barn, mødt sammen med en søn Søren Rasmussen

4)  Jacob Pedersen, 26 år i Schiæring, søskendebarns barns barn

5)  Anne Pedersdatter, 29 år i Elsted, søskendebarns barns barn

6)  Kirsten Pedersdatter, død, boede i Farre, søskendebarns barn, død, efterladt sig børn, men hvor mange vides ikke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14, 26. oktober 1791, Hesselballe

17, 8. december 1791

Peder Jensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 14 år

Maren Pedersdatter, 11 år

Jens Pedersen, 6 år

Anders Pedersen, 3 år

Niels Pedersen, 1 ½ år

Jørgen Jensen, Søren Jensen i Bendstrup tilstede som værger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 28. juli 1794, Hesselballe

20, 2. september 1794

22, 14. oktober 1794

23, 24. oktober 1794

Enke Kirsten Andersdatter, død

Anders Yde, tidligere død

Deres børn:

Anders Andersen, 31 år

Søren Andersen, 25 år

Else Andersdatter ~ Peder Andersen i Bendstrup, Todbjerg sogn

Ellen Andersdatter

Maren Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24, 6. januar 1794, Hjortshøjlund

25, 22. september 1794

Skifte efter Søren Christensen Hiellemagger, bortrømt ca 17-18. oktober 1793, mens han tjente på Hjortshøjlund

måske fordi han havde besvangret Margrethe Nielsdatter fra Elsted, der tjente på Hjortshøjlund og tidligere, vist ca. 3 år, en pige Karen Rasmusdatter under ægteskabsløfte. Han var født i Hielmager, på Vosnæsgaard Gods. Hans fader Christen Skrædder i Hesselballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28, 10. januar 1803, Hesselballe

29, 28. marts 1803

Peder Knudsen, død

Maren Olufsdatter, enke

Deres børn:

Knud Pedersen, 4 år

Maren Pedersdatter, 15 år

Mette Pedersdatter, 10 år

Else Pedersdatter, 7 år

Farbroder Niels Knudsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 19. februar 1807, Hesselballe

33, 4. april 1807

Maren Olesdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab:

Knud Pedersen, 8 år

Maren Pedersdatter, 19 år

Mette Pedersdatter, 14 år

Else Pedersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 12. november 1807, Hesselballe

36, 5. april 1808

Kirsten Andersdatter, død

Niels Knudsen, enkemand

Deres børn:

Knud Nielsen, 28 år

Kirsten Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 2. juli 1809, Egå

Jens Nielsen Mørke, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Thomas Jensen, 7 år

Jens Jensen, 5 år

Niels Jensen, ½ år

Maren Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

38, 26. november 1810, Hesselballe

Karen Pedersdatter, død

Niels Christoffersen, enkemand

Begæring om at sidde i uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016