Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Kærbygaard Gods

Kasted sogn, Hasle Herred, Århus Amt

Skifteuddrag 1720-1789

Nærværende omfatter ialt 217 skifteuddrag, der fordeler sig således på sogne:

Hasle sogn: 4 uddrag

Kasted sogn: 52 uddrag

Lisbjerg sogn: 10 uddrag

Skejby sogn: 3 uddrag

Spørring sogn: 45 uddrag

Søften sogn: 33 uddrag

Tilst sogn: 12 uddrag

Trige sogn: 19 uddrag

Ølsted sogn: 39 uddrag

Kilde: Filmruller 9902 og 9903, Rigsarkivet

Nærværende omfatter samtlige sogne, da det har været stort set umuligt at læse sidenr. Nærværende er således fortløbende.

--------------------------------------------------------------------------------

22. april 1720, Lisbjerg

Peder Nielsen, død

Maren Frandsdatter, død

Ellen Pedersdatter, helsøster

Johanne Poulsdatter i Lystrup

Anne Poulsdatter i Lisbjerg

Sarra Poulsdatter

Ellen Pedersdatters farbroder Rasmus Nielsen i Århus

Sarra Poulsdatter ved farbroderen Anders Sørensen i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

24. april 1720 Brendstrup

Søren Bach, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Christen Sørensen, 15 år

Rasmus Sørensen, 9 år

Helle Sørensdatter, 12 år

Anders Sørensen, 4 ½ år

Lavværge Niels Christensen i Kasted

Børnenes farbroder Rasmus Bay i Skejby

--------------------------------------------------------------------------------

23. august 1721, Ølsted

Niels Olesen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 10 år

Anne Nielsdatter, 5 år

Farfader Ole Nielsen Kirch og moderens stedfader Laurids Kiær, begge af Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

24. september 1721, Ølsted

Niels Pedersen, død

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 21 år

Kirsten Nielsdatter, 23 år

Morbrødre Peder Andersen i Tilst og Lars Andersen i Tilst

--------------------------------------------------------------------------------

10. november 1723, Brendstrup

Maren Sørensdatter, død

Just Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Niels Justsen, 21 år

Laurs Justsen, 18 år

Søren Justsen, 15 år

Jacob Justsen, 13 år

Jens Justsen, 10 år

Thomas Justsen, 6 år

Karen Justdatter, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

31. januar 1724, Kasted

Gyde Christensdatter, død

Anders Nielsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  fader Christen Offersen i Lisbjerg

2)  broder Frands Christensen i True

--------------------------------------------------------------------------------

17. maj 1725, Kasted

Niels Jensen Kirkegaard, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen Ladefoged ved Kiærbygaard Gods

Niels Nielsen i Kasted

Søren Nielsen

Ytte Nielsdatter, Galten

Birthe Nielsdatter i Kasted

Karen Nielsdatter i Brendstrup

Enkens broder Anders Nielsen Kaae i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

9. oktober 1726, Ølsted

Kirsten Pedersdatter, død

Laurs Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Laursdatter, 19 år

Karen Laursdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

12. oktober 1728, Ølsted

Mette Christensdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Kirsten ~ Christen Christensen i Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

30. november 1729, Lisbjerg

Kirsten Sørensdatter, død 1. oktober 1729

Laurs Sørensen, enkemand

Deres børn:

1)  Søren Laursen, 9 år

2)  Peder Laursen, 5 år

3)  Ellen Laursdatter, 7 år

4)  Anne Laursdatter, 2 år

Morbroder Rasmus Nielsen i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

13. december 1729, Kasted

Birthe Rasmusdatter, død

Søren Jørgensen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

26. april 1726, Brendstrup

8. oktober 1726

Niels Sørensen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Enkens børn med tidligere ægtefælle død 1720:

Christen Sørensen, 21 år

Rasmus Sørensen, 15 år

Anders Sørensen, 10 år

Helle Sørensdatter, 18 år

Hans børn:

Mette Nielsdatter, 5 år

Bodil Nielsdatter, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

12. maj 1731, Lisbjerg

Laurs Sørensen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans børn:

1)  Søren Laursen, 9 år

2)  Peder Laursen, 5 år

3)  Ellen Laursdatter, 7 år

4)  Anne Laursdatter, 2 år

Lavværge Søren Jensen af Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

6. juni 1731, Kasted

Knud Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

--------------------------------------------------------------------------------

4. juli 1731, Søften

Jens Sørensen, død

Maren Olesdatter, enke

Hans arvinger:

Rasmus Sørensen i Søften

Måske var der andre søskende, men der var intet at arve

Enkens søster Anne Olesdatter i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

26. september 1731, Ølsted

Anne Pedersdatter, død

Morten Thomassen, enkemand

Deres børn:

Peder Mortensen

Morten Mortensen

Morten Mortensen

Maren Mortensdatter

Zidsel Mortensdatter

Anne Mortensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

24. oktober 1731, Kasted

Maren Mortensdatter, død

Jens Simonsen, enkemand

Hendes arvinger:

Jens Jensen i Faarup

Johanne Jensdatter ~ Christen Bertelsen i Borum arvede

--------------------------------------------------------------------------------

41, 10. marts 1732, Søften

Dorthe Jensdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Maren Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

42, 10. marts 1734, Søften

Ane Nielsdatter, død

Christoffer Erichsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Jens Nielsen i Haldum

2)  søster Else Nielsdatter i Haldum

Intet at arve

--------------------------------------------------------------------------------

8. december 1734, Ølsted

Peder Christoffersen, død

Birthe Pedersdatter, enke

Hans broderbørn:

Søren Christoffersen i Lystrup

Christoffer Christoffersen i Elsted

Christoffer Nielsen i Lystrup

Karen Nielsdatter i Trige

Maren Nielsdatter i Elsted

Mette Nielsdatter i Kankbølle

Enken og hendes lavværge Jens Nielsen Møller i Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

10. november 1734, Ølsted

Las Thomassen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Thomas Lassen

Peder Lassen

Maren Lasdatter

--------------------------------------------------------------------------------

6. marts 1736, Kasted

Jens Simonsen, død

Maren Andersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Peder Simonsen i Kasted

2)  brodersøn Søren Sørensen i Trige

3)  broder Anders Simonsen

--------------------------------------------------------------------------------

10. marts 1738, Trige

Maren Offersdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Deres børn:

1)  Søren Andersen, 5 år

2)  Maren Andersdatter, 8 uger

3)  Lucia Andersdatter, 8 uger

Offer Pedersen overværede

--------------------------------------------------------------------------------

11. november 1738, Trige

Peder Thomassen kvitterer for at hans datter Kirsten Pedersdatter havde modtaget sit tilgodehavende af Anders Jensen, der havde overtaget Peder Thomassens gård i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

3. juli 1739, Kasted

Jens Pedersen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Anne Jensdatter ~ Søren Sørensen i Trige

Enkens broder Niels Christensen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

12. november 1739, Søften

Jens Andersen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 26 år

Anders Jensen, 18 år

Anne Jensdatter, 25 år

Kirsten Jensdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

4. januar 1740, Søften

Jens Hornslet, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres datter:

Anne Jensdatter, 38 år

--------------------------------------------------------------------------------

13, december 1741, Kasted

Christen Pedersen, død

enke ?

Deres børn:

Peder Christensen, 9 år

Niels Christensen, 8 år

Anders Christensen, 6 år

Jens Christensen, 3 år

Lavværge Laurs Christensen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

66, 21. april 1740, Kasted

69, 12. maj 1740

Rasmus Mortensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Arvinger:

Anders Mortensen og Peder Jensen begge i Tilst

Lavværge Jens Jørgensen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

69, 24. marts 1740, Ny Mølle

Maren Jacobsdatter, død 29. oktober 1739

Jens Christensen Møller, enkemand

Deres børn:

Christen Jensen, 16 år

Jacob Jensen, 8 år

Hans Jensen, 6 år

Peder Jensen, 3 år

Zidsel Jensdatter, 15 år

Maren Jensdatter, 5 år

Til stede Niels Jacobsen, Rasmus Nielsen af Aaby og Laurs Jensen fra Mundelstrup

--------------------------------------------------------------------------------

70, 2. november 1741, Kasted

Niels Jørgensen, død

Sophie Sørensdatter,enke

Deres børn:

Jørgen Nielsen, 9 år

Søren Nielsen, 5 år

Maren Nielsdatter, 13 år

Kirsten Nielsdatter, 10 år

Anne Nielsdatter, 3 år

Enkens fader Søren Erichsen, på børnenes vegne Jens Jørgensen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

71, 12. marts 1742, Kasted

Niels Pedersen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen

Peder Nielsen

David Nielsen

Anne Kirstine Nielsdatter

Mette Nielsdatter

Børnenes farbroder David Pedersen i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

73, 1. februar 1738, Kasted

Niels Jensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Mandens arvinger:

1)  søster Maren Jensdatter i Draastrup

2)  søstersøn Rasmus Sørensen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

74, 25. juni 1742, Søften

Rasmus Nielsen, død

Mallene Christensdatter, enke

Deres søn:

Jørgen Rasmussen, 14 år

Farbroder Niels Nielsen af Kasted

Lavværge, enkens søsters mand Peder Michelsen i Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

75, 24. juli 1742, Ølsted

Maren Sørensdatter, død

Laurs Justsen, enkemand

Deres børn:

Søren Laursen, 5 år

Maren Laursdatter, 7 år

Mette Laursdatter, 3 år

Karen Laursdatter, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

77, 9. juni 1740, Søften

78, 23. juni 1740

Svend Svendsen, død

Kirsten Knudsdatter, død

Deres børn:

Knud Svendsen i Søften

Anne Svendsdatter i Hornslet ~ Claus Rodenborg

Mallene Svendsdatter i Søften i forældrenes hus, hendes formynder Jens Nielsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

79, 23. juli 1742, Søften

Jens Nielsen, død

enke ?

Deres børn:

Knud Jensen, 15 år

Birthe Jensdatter, 10 år

Morbroder Knud Knudsen fra Kolkiergaard

--------------------------------------------------------------------------------

9. maj 1743, Kasted

Søren Jørgensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Rasmus Sørensen, 19 år

Maren Sørensdatter, 15 år

Børn med enken:

Birthe Sørensdatter, 12 år

Kirsten Sørensdatter, 10 år

Berethe Sørensdatter, 6 år

Farbroder Jens Jørgensen af Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

88, 26. juni 1742, Trige

Niels Knudsen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres barn:

Knud Nielsen, ¾ år

Enkens fader og værge Christen Pedersen af Trige

Afdødes broder Knud Knudsen på Kolkiergaard

--------------------------------------------------------------------------------

91, 7. januar 1743, Trige

Kirsten Jensdatter, død

Niels Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Nielsen, 34 år

Kirsten Sørensdatter? ~ Niels Jensen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

92, 19. november 1742, Trige

Anne Sørensdatter, død

Rasmus Thomassen, enkemand

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, 8 år

Mette Rasmusdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

94, 24. juli 1742, Ølsted

Kirsten Pedersdatter, død

Christen Christensen, enkemand

Deres børn:

Christen Christensen

Peder Christensen

Ellen Christensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

96, 27. november 1743, Ølsted

Ingeborg Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Jørgen Nielsen, 16 år

Morbroder Christen Nielsen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

99, 15. juli 1743, Søften

Ellen Jensdatter, død

Rasmus Jensen, død

Ingen børn. Afdødes moder Maren Sørensdatter i Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

99, 17. marts 1744, Søften

Birthe Christensdatter, død

Clemend Andersen, enkemand

Deres børn:

Christen Clemendsen, 7 år

Anders Clemendsen, 3 år

Afdødes søsters mand Søren Michelsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

103, 6. januar 1746, Søften

Anne Jacobsdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Rasmus Michelsen havde overtaget deres sted. Der var lavet aftægtskontrakt og det fremgår ikke hvorvidt der var arvinger

--------------------------------------------------------------------------------

105, 26. april 1746, Kasted

Rasmus Sørensen kvitterer for midler modtaget fra hans farbroder Jens Jørgensen, der var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

105, 26. april 1746, Kasted

Maren Sørensdatter kvitterer for modtaget arv efter sin oldemoder Kirsten Michelsdatter, modtaget af sin værge Niels Nielsen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

106, 3. februar 1748, Kasted

Anders Andersen kvitterer for arv efter sin moder, der boede i et hus tilhørende Jens Ødum

--------------------------------------------------------------------------------

106, 14. september 1748, Kasted

Rasmus Erichsen, død

Johanne Pedersdatter, enke

Deres børn:

1) Zidsel Rasmusdatter ~ Niels Lassen i Fårup, hun død

1a) Marianne Nielsdatter, 5 år. Hun var hos bedsteforældrene i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

108, 10. december 1748, Kasted

Maren Rasmusdatter, død

Søren Sørensen, enke

Hendes børn med Søren Jørgensen:

Birthe Sørensdatter, 17 år

Kirsten Sørensdatter, 15 år

Berethe Sørensdatter, 12 år

Børn med enkemanden:

Maren Sørensdatter, 3 år

Morbrødre Søren Sørensen Hjortshøj og Niels Sørensen begge af Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

111, 31. marts 1749, Ølsted

Maren Pedersdatter, død

Frans Nielsen, enkemand

Hendes børn med tidligere ægtefælle Niels Pedersen:

Peder Nielsen, 48 år, i Ølsted

Kirsten Nielsdatter, 50 år, ~ Christen Christensen i Hald

--------------------------------------------------------------------------------

113, 9. juni 1749, Kolkiergaard

Peder Jensen Brandenborg, død

Han havde haft den halve part af Kolkiergaard.

Skiftet blev påbegyndt under Kærbygaard Gods, men flyttet til Ristrup Gods, hvortil henvises

--------------------------------------------------------------------------------

117, 28. december 1749, Ølsted

Peder Rasmussen, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Birthe Pedersdatter, 20 uger

--------------------------------------------------------------------------------

119, 17. december 1749, Kasted

Beathe Nielsdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Deres børn:

Hans Nielsen, 16 år

Niels Nielsen, 8 år

Karen Nielsdatter, 30 år

Maren Nielsdatter, 28 år ~ Adam Bertelsen

Anne Nielsdatter, 26 år, tjener Laurs Skrædder i Lisbjerg

Bodil Nielsdatter, 24 år ~ Søren Jensen i Hørning ved Skanderborg

Maren Nielsdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

123, 30. januar 1750, Søften

Rasmus Sørensen Lading, død

Maren Olesdatter, enke

Deres børn:

Søren Rasmusen Lading, 27 år

Et langt skifte

--------------------------------------------------------------------------------

138, 11. september 1750, Søften

Søren Rasmussen Lading, død

Johanne Jensdatter, enke

Ingen børn.

Lavværge Jens Baltzersen, afdødes moder Maren Olesdatter med lavværge Rasmus Jensen Sibast

Et langt skifte

--------------------------------------------------------------------------------

149, 12. juni 1754, Brendstrup

Kirsten Sørensdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 3 år

Karen Rasmusdatter, 1 ½ år

Afdødes morbroder Søren Sørensen i Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

153, 26. juni 1751, Kasted

Peder Jensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn med 1. hustru:

Karen Pedersdatter, 24 år

Marie Pedersdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

155, 9. november 1751, Søften

157, 8. december 1751

Johanne Jensdatter, død

Jørgen Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Jørgensen, 6 uger

Barnets morfader Jens Baltzersen

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 9903, Rigsarkivet

162, 26. september 1752, Ølsted

Anne Jensdatter, død

Jens Justsen, enke

Deres børn:

1)  Niels Jensen, 13 ½ år

2)  Søren Jensen, 7 år

3)  Just Jensen, 6 år

4)  Maren Jensdatter, 9 år

5)  Mette Cathrine Jensdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

164, 26. maj 1755, Søften

Peder Knudsen, død

Maren Mogensdatter, enke

Hans børn med Anne Michelsdatter:

Jens Pedersen, 26 år

Karen Pedersdatter, 31 år

Deres børn:

Knud Pedersen, 20 år

Mogens Pedersen, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

166, 22. december 1756, Søften

Karen Christensdatter, død

Clemen Andersen, enkemand

Hans børn med Birgitte Christensdatter:

Christen Clemensen, 19 år

Anders Clemensen, 16 år

Deres børn:

Niels Clemensen, 11 ¼ år

Peder Clemensen, 8 ½ år

Birgitte Clemensdatter, 5 år

Rasmus Jensen Sibast ~ med de sidstnævnte børns moster

--------------------------------------------------------------------------------

169, 2. marts 1757, Søften

Maren Jensdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 11 år

Anne Pedersdatter, 8 år

Mette Pedersdatter, 6 år

Deres mosters mand Niels Jensen i Søften

Peder Pedersens fader, Peder Rasmussen var død næsten samtidig:

Anne Olesdatter, Peder Rasmussens enke:

Deres børn:

Peder Pedersen

Jens Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

173, 6. oktober 1757, Kasted

Maren Jensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  moderen Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Kolt

2)  broder Niels Jensen i Ingerslev

3)  broder Laurs Jensen, tjener i Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

174, 1. januar 1758, Kasted

Maren Christensdatter, død

Rasmus Sørensen, enkemand

Børn med 1. mand Jens Poulsen:

Anne Jensdatter ~ Søren Simonsen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

176, 1. juni 1758, Kasted

Søren Sørensen, død

Marianne Nielsdatter, enke

Børn med 1. hustru Maren Sørensdatter:

Maren Sørensdatter, 12 år

Børn med enken:

Søren Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 8 år

Enkens fader Niels Nielsen Ladefoged, børnenes farbroder Søren Sørensen Brendstrup af Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

179, 17. april 1758, Kasted

Anne Nielsdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Børn med 1. mand Peder Henrichsen:

Niels Pedersen, 28 år

Johan Pedersen, 26 år

Hans Pdersen, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

180, 13. november 1758, Søften

Niels Christensen, død

Maren Olesdatter, død

Hans arvinger:

1)  Christen Christensen, broder i Ølsted

1a) Christen Christensen

1b) Peder Christensen i Trige

1c) Ellen Christensdatter ~ Peder Sørensen i Ølsted

Hendes arvinger:

1)  søster Maren Olesdatter i Søften

2)  broder Niels Olesen, død

2a) Frands Nielsen

2b) Ole Nielsen i Kollerup

2c) Maren Nielsdatter ~ Ole Sørensen

2d) Johanne Nielsdatter ~ Hans Jacobsen

2e) Karen Nielsdatter ~ Niels Mogensen i Lisbjerg

2f) Anne Nielsdatter ~ Christen Jensen, Lading, død

2fa) Maren

3) Johanne Olesdatter, død

3a) Niels Sørensen, boede i Haar, død

3aa) Michel 2 år

3b) Maren Sørensdatter ~ Baltzer Jensen

3c) Anne Sørensdatter ~ Frands Rasmussen i Haar

3d) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Haar

--------------------------------------------------------------------------------

182, 1. maj 1759, Søften

183, 9. november 1759

Maren Olesdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Olesen, død

1a) Frands Nielsen i Søften

1b) Ole Nielsen ved Kollerup

1c) Maren Nielsdatter ~ Ole Sørensen

1d) Johanne Nielsdatter ~ Hans Jacobsen

1e) Karen Nielsdatter ~ Niels Mogensen

1f) Anne Nielsdatter ~ Christen Jensen, død

2)  Johanne Olesdatter, død

2a) Niels Sørensen, boede i Haar, død

2aa) Michel Nielsen, 2 år, hvis stedfader er Christen Jensen

2b) Maren Sørensdatter ~ Baltzer Jensen

2c) Anne Sørensdatter ~ Frands Rasmussen

2d) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Haar

--------------------------------------------------------------------------------

183, 7. november 1759, Trige

Rasmus Thomassen, død

Karen Andersdatter, enke

Hans med med Anne Sørensdatter:

Maren Rasmusdatter, 25 år

Mette Rasmusdatter, 18 år

børn med enken:

Anne Rasmusdatter, 15 år

Anders Rasmussen, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

186, 12. november 1759, Ny Mølle

Zidsel Jensdatter, død

Søren Christensen, enkemand

Deres børn:

Christen Sørensen, 12 år

Christen Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 14 år

Anne Marie Sørensdatter, 9 år

Jens Sørensen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

9. januar 1760, Ny Mølle

Margrethe Jensdatter, død

Hendes arving:

1)  broder Niels Jensen i Skjoldelev

2)  broder Niels Jensen i Voldby, død

2a) Jens Nielsen, 25 år

2b) Peder Nielsen, 20 år

3)  Bodil Jensdatter ~ Rasmus Offersen i Voldby, død

3a) Søren Rasmussen, 36 år

3b) Christoffer Rasmussen, 32 år

3c) Maren Rasmusdatter, 28 år

4)  Maren Jensdatter ~ Mogens Laursen, undergraver ved Christianshavn kirke i København

5)  Maren Jensdatter som og har været gift i København, men død

5a) Anne Marie, evt gift i København

6)  halvsøster Maren Jensdatter ~ Jens Laursen i Hammel

--------------------------------------------------------------------------------

24. november 1760, Søften

Hans Thomsen. død

Edel Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 28 år

Peder Hansen, 24 år

Hedevig Hansdatter, 30 år

Enkens halvbroder Peder Pedersen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

24. november 1760, Søften

Anne Sørensdatter, død

Frederich Andersen, enkemand

Deres børn:

Maren Frederichsdatter, 20 år

Anne Frederichsdatter, 14 år

Karen Frederichsdatter, 11 år

Mette Frederichsdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

10. marts 1761, Ølsted

Karen Jacobsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Else Nielsdatter, 3 ½ år

Elle Nielsdatter, 2 år

Morbroder Hans Jacobsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

21. maj 1761, Brendstrup

Johanne Hansdatter, død

Anders Sørensen, enkemand

Deres børn:

Anne Andersdatter, 8 år

Bodil Andersdatter, 6 år

Mette Andersdatter, 4 år

Kirsten Andersdatter, 3 uger

Rasmus Sørensen Bach var broder til enkemanden

--------------------------------------------------------------------------------

14. oktober 1761, Hasle

Maren Nielsdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

1)  broder Anders Nielsen

2)  søster Anne Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen Møller

--------------------------------------------------------------------------------

10. maj 1762, Brendstrup

Maren Pedersdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 7 år

Karen Rasmusdatter, 5 år

Børnenes bedstefader Peder Nielsen fra Hørning

--------------------------------------------------------------------------------

13. april 1763, Ny Mølle

Søren Christensen, død

Hans børn:

Maren Sørensdatter, 18 ¼ år

Anne Marie Sørensdatter, 10 ½ år

Christen Sørensen, 13 ½ år

Christen Sørensen, 12 ½ år

Jens Sørensen, 6 ½ år

Farbroder Jens Christensen i Hasle

Morbroder Jacob Jensen

Søren Sørensen fra Elev på Schaarupgaard Gods ægter den ældste datter og overtager møllen

--------------------------------------------------------------------------------

25. maj 1763, Kasted

Jens Jørgensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Ingen børn, hans arvinger:

1)  broder Niels Jørgensen, død

1a) Søren Nielsen i Skejby, 28 år

1b) Jørgen Nielsen i Lisbjerg, 30 år

1c) Kirsten Nielsdatter ~ Søren Christensen, smed i Tilst

2)  broder Søren Jørgensen, død

2a) Rasmus Sørensen i Søften

2b) Kirsten Sørensdatter i Århus, ugift

2c) Beathe Sørensdatter i Vejlby, ugift

2d) Maren Sørensdatter ~ Jacob Pedersen, husmand i Vejlby, hun død

2da) Mette Jacobsdatter, 8 år

3)  søster Kirsten Jørgensdatter, død ~ Jens Pedersen i Kasted

3a) Peder Jensen, 39 år

3b) Maren Jensdatter ~ Michel Jensen i Viby

3c) Karen Jensdatter, ugift

4)  søster Karen Jørgensdatter ~ Søren Nielsen i Ølsted, hun død

4a) Anne Sørensdatter i Vejlby

4b) Maren Sørensdatter ~ Marcus Smed i Århus, død

4ba) Johanne Marcusdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

14. november 1763, Kasted

Anne Pedersdatter, død

Laurs Nielsen, enkemand

Deres børn:

Mette Laursdatter, 17 år

Peder Laursen, 15 år

Jesper Laursen, 11 år

Niels Laursen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

13. juli 1763, Brendstrup

Rasmus Sørensen Bach, død

Dorthea Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Mette Rasmusdatter, 5 uger

Enkens broder Simon Jensen i Viby

Ældste farbroder Christen Sørensen Bach af Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

20. februar 1764, Søften

Frederich Andersen, død

Hans børn:

Jens Frederichsen, 29 år

Maren Frederichsdatter, ?

Maren Frederichsdatter, 23 år ~ Christen Olesen i Elsted

Anne Frederichsdatter,

Karen Frederichsdatter, 14 år

Mette Frederichsdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

14. august 1764, Kasted

Johanne Pedersdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes børn med Rasmus Erichsen:

1)  datter ~ Niels Lassen i Fårup, hun død

1a) Marie Anne Nielsdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

14. september 1764, Søften

Jørgen Rasmussen, død

Ingeborg Knudsdatter, enke

Barn med Johanne Jensdatter:

Rasmus Jørgensen, 13 år

Børn med enken:

Malene Jørgensdatter, 9 år

Kirsten Jørgensdatter, 7 år

Johanne Jørgensdatter, 5 år

Knud Jørgensen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

17. september 1764, Søften

Rasmus Jensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, 17 år

Niels Rasmussen, 8 ¾ år

Christen Rasmussen, 4 ½ år

Karen Rasmusdatter, 14 år

Enkens broder Laurs Christensen i Tilst

Afdødes søskendebarn Hans Jacobsen

--------------------------------------------------------------------------------

18. september 1764, Trige

Anders Jensen, død

Ingeborg Poulsdatter, enke

Hans børn med Maren Offersdatter:

Søren Andersen, 32 år

Lucie Andersdatter, 26 år

Deres børn:

Christen Andersen, 17 år

Maren Andersdatter, 22 år

Maren Andersdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

22. september 1764, Ølsted

13. oktober 1764

Laurs Justsen, død

Kirsten Michelsdatter, enke

Deres børn:

Jens Laursen, 20 år

Michel Laursen, 18 år

Hans børn med Maren Sørensdatter:

Maren Laursdatter ~ Peder Jacobsen i Sielle

Karen Laursdatter, 24 år

Farbroder Jens Justsen

Lavværge hendes broder Rasmus Michelsen i Lisbjerg

Farbroder Thomas Justsen

--------------------------------------------------------------------------------

26. april 1765, Søften

Maren Frederichsdatter, død

Christen Olesen, enkemand

Ingen børn, søskende arver:

1)  halvbroder Jens Frederichsen, 30 år, i Søften

2)  halvsøster Maren Frederichsdatter, 32 år, i Søften

3)  søster Anne Frederichsdatter, 18 år, tjener i Hjortshøj

4)  søster Karen Frederichsdatter, 15 år

5)  Mette Frederichsdatter, 12 år

Morbroder til arvinger Jens Sørensen i Elsted

--------------------------------------------------------------------------------

3. marts 1766, Trige

Niels Pedersen, død (jeg tror der er en fejl. Mener han rettelig hedder Niels Jensen Smed)

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 19 ½ år

Karen Nielsdatter ~ Søren Mortensen i Herst

Kirsten Nielsdatter, 23 år

Mariane Nielsdatter, 13 år

Maren Nielsdatter, 10 år

Morbroder Søren Nielsen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

2. april 1766, Ølsted

Ellen Christensdatter, død

Peder Sørensen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

27. maj 1766, Kasted

Kirsten Pedersdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 8 år

Jens Rasmussen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

3. november 1766, Søften

Thyrre Thomasdatter, død

Enevold Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søster Johanne Thomasdatter, død

1a) Peiter Pedersen, død

1aa) Ingeborg Peitersdatter ~ Anders Jensen Svoger i Horup

1ab) Christen Peitersen i Kvottrup

1ac) Christen Peitersen, død

efterladt 2 piger og 1 dreng

1ad) Christiane Peitersdatter, død

1ada) Søren Sørensen, dragon i Horsens

1adb) datter i Horsens

2) Kirsten Thomasdatter, død

2a) Niels Jensen i Tinning

2b) Anne Jensdatter ~ Søren Foged i byen

3)  Maren Thomasdatter, død

3a) Thomas Laursen

--------------------------------------------------------------------------------

8. december 1766, Ølsted

Peder Lassen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Lass Pedersen, 33 år, gift i Hasle

Niels Pedersen, 31 år, i Brendstrup

Poul Pedersen, 29 år

Peder Pedersen, 25 år

Morten Pedersen, 21 år

Maren Pedersdatter, 17 år

Afdødes broder Thomas Lassen af Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

22. november 1767, Trige

Maren Michelsdatter, død

Niels Jørgensen, enkemand

Deres børn:

Michel Nielsen, 3 år

Jens Nielsen, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

21. april 1768, Kasted

Henrich Madsen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Mette Henrichsdatter, 11 år

Beate Henrichsdatter, 7 år

Morbroder Hans Nielsen af Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

4. november 1768, Spørring

Maren Sørensdatter, død

Isach Knudsen Braad, enkemand

Ingen børn.

Broder Niels Sørensen

--------------------------------------------------------------------------------

3. august 1768, Spørring

Ellen Simonsdatter, død

Thomas Pedersen, enke

Afdødes fader Simon Laursen, 79 år

--------------------------------------------------------------------------------

21. november 1768, Ølsted

Søren Nielsen, død

Anne Madsdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 33 år

Mads Sørensen, 31 år

Jens Sørensen, 29 år

Rasmus Sørensen, 26 år

Beathe Sørensdatter, 23 år

Karen Sørensdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

10. december 1768, Kasted

Marie Sørensdatter, død

Drukned i åen

Arvinger:

1)  søster Sophie Sørensdatter, 34 år

2)  broderdatter Mette Erichsdatter ~ Rasmus Hyllert i Brabrand

--------------------------------------------------------------------------------

15. marts 1769, Spørring

Maren Pedersdatter, død

Søren Poulsen, enkemand

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 28 år

Peder Sørensen, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

21. marts 1769, Ølsted

Mette Nielsdatter, død

Christen Christensen, enkemand

Deres børn:

Niels Christensen, 26 år

Christen Christensen, 12 år

Kirsten Christensdatter, 23 år

Anne Christensdatter, 19 år

Johanne Christensdatter, 16 år

Karen Christensdatter, 9 år

Morbroder Niels Nielsen i Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

17. juli 1769, Kasted

Anne Mogensdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Hendes barn med Christen Olesen:

Marianne Christensdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

2. november 1769, Spørring

Helle Nielsdatter, død

Thomas Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

Fader Niels Jensen i Røved, måske andre

--------------------------------------------------------------------------------

13. december 1769, Søften

Enevold Pedersen, død

Gienet Olesdatter, enke

Ingen arvinger nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

10. januar 1770, Brendstrup

Rasmus Rasmussen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans barn med Kirsten Sørensdatter:

Rasmus Rasmussen, 17 år

Hans barn med Maren Pedersdatter:

Peder Rasmussen, 15 år

Hans barn med enken:

Maren Rasmusdatter, 3 år

Lavværge Niels Nielsen i Terp, Lisbjerg sogn

Farbroder Jens Rasmussen af Geding

Rasmus Rasmussens morbroder Søren Sørensen af Kasted

Børnenes fasters mand Poul Nielsen i Kankbølle

--------------------------------------------------------------------------------

1. maj 1770, Spørring

Pige Mette Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Lars Nielsen, 22 år

2)  søster Maren Nielsdatter ~ Søren Jensen i Spørring

3)  Kirsten Nielsdatter, 19 år, ugift

Farbroder og værge Peder Sørensen

Skiftebreve af 15. november 1759 efter moderen Bodil Larsdatter og efter faderen, 15. februar 1762

--------------------------------------------------------------------------------

6. juni 1770, Ølsted

Maren Thomasdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Zidsel Nielsdatter, 8 uger

--------------------------------------------------------------------------------

24. oktober 1770, Kasted

Marianne Nielsdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes børn:

Maren Sørensdatter, 21 år

Søren Sørensen, 19 år

Søren Sørensen, 12 år

Anne Marie Jensdatter, 8 år

Peder Jensen, 6 år

Niels Jensen, 3 år

Karen Jensdatter, 3 uger

--------------------------------------------------------------------------------

21. februar 1771, Brendstrup

Laurids Pedersen, død

Intet at arve, ingen navne

--------------------------------------------------------------------------------

27. januar 1771, Søften

Dorthe Johansdatter, død

Søren Knudsen, enkemand

Hendes søskende arvede:

1)  Jens Johansen, i Elsted på Schaarupgaard Gods

2)  Laurs Johansen

3)  Espen Johansen

4)  Marcus Johansen

5)  Kirsten Johansdatter ~ Søren Jespersen i Elsted

6)  Mette Johansdatter ~ Peder Jensen i Lystrup

7)  Maren Johansdatter den ældre

8)  Zara Johansdatter

9)  Karen Johansdatter

10)  Maren Johansdatter den yngre

--------------------------------------------------------------------------------

18. maj 1771, Spørring

Simon Lassen, død

Hans børn:

Kirsten Simonsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

7. juni 1771, Spørring

Kirsten Simonsdatter, død

--------------------------------------------------------------------------------

12. august 1771, Spørring

Sophie Sørensdatter, død

Hendes børn:

Kirsten Nielsdatter ~ Søren Christensen i hasle

Jørgen Nielsen, 35 år

Dorthe Andersdatter, 28 år

Niels Andersen, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

25. november 1771, Kasted

Maren Andersdatter, død

Laurits Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Peder Andersen i Skejby, død

1a) Anders Pedersen, gårdmand i Skejby

1b) Maren Pedersdatter ~ Laurits Christensen i Skejby

1c) Anne Pedersdatter ~ Ole Pedersen i Brabrand

1d) Zidsel Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Kasted

2)  broder Mogens Andersen, ungkarl

--------------------------------------------------------------------------------

24. august 1771, Spørring

Rasmus Pedersen, død

Hans børn:

Johanne Rasmusdatter, 21 år

Peder Rasmussen, 15 år

Farbroder Jens Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

27. april 1772, Søften

Clemen Andersen, død

Karen Michelsdatter, enke

Deres børn:

1)  Christen Clemensen, 35 år, gårdmand i Brendstrup

2)  Niels Clemensen, 26 år i Søften

3)  Peder Clemensen, 22 år i Søften

Enkens broder Rasmus Michelsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

11. maj 1772, Spørring

Mette Pedersdatter, død

Peder Sørensen Windter, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Peder Pedersen

2)  søster Maren Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

21. maj 1772, Søften

Peder Pedersen, død

Anne Olesdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Pedersen, 26 år

Anne Pedersdatter, 24 år

Mette Pedersdatter, 22 år

Af sidste ægteskab:

Peder Pedersen, 13 år

Ole Pedersen, 9 år

Børnenes fasters mand var Rasmus Michelsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

9. juni 1772, Spørring

Johanne Sørensdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

søn Søren Olesen i Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

29. juni 1772, Søften

Anne Jensdatter, død

Lars Thomassen, enkemand

Deres børn:

Søn, 16 år

Maren Larsdatter, 13 år

Karen Larsdatter, 10 år

Anne Marie Larsdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

23. juli 1772, Spørring

Kirsten Christensdatter, død

Poul Sørensen, enkemand

Deres børn:

Christen Poulsen, 7 år

Søren Poulsen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

13. juli 1772, Brendstrup

ungkarl Rasmus Rasmussen, død

Hans arvinger:

1)  halvbroder Peder Rasmussen, 17 år

2)  søster Maren Kirstine Rasmusdatter, 5 ¾ år

Morbroder Niels Pedersen af Horup

Stedfader Jens Sørensen af Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

30. juli 1772, Ny Mølle

Jacob Jensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Peder Jensen, 35 år

2)  søster Maren Jensdatter ~ Mads Christensen i Herst

3)  Zidsel Jensdatter, død

3a) Christen Møller, 25 år

3b) Christen Møller, 21 år

3c) Maren Sørensdatter ~ Søren Knudsen i Ny Mølle

3d) Anne Marie Sørensdatter i Ny Mølle

3e) Jens Sørensen, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

28. juni 1773, Spørring

Jens Mejlby, død

Mette Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 18 år

Peder Jensen, 17 år

Michel Jensen, 13 år

Maren Jensdatter ~ Søren Mousen, 30 år i Vitting? Velling?

Birgitte Jensdatter, 27 år

Kirsten Jensdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

10. december 1773, Søften

Christen Høibierre, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Dorthe Christensdatter, 30 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

13. december 1773, Kasted

Maren Christensdatter, død

Jens Nielsen, enke

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

18. november 1773, Spørring

Maren Madsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Madsen, død

1a) Helle Nielsdatter i København

2)  søster Anne Madsdatter, i Ølsted

3)  Margrethe Madsdatter, død

3a) Jens Rasmussen, i Hadbjerg

3b) Karen Rasmusdatter i Torrild

--------------------------------------------------------------------------------

7. marts 1774, Spørring

Maren Nielsdatter, død

Jens Møller, enke

Deres børn:

Knud Jensen, 5 år

Niels Jensen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

7. april 1774, Kasted

Niels Michelsen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

17. november 1774, Trige

Maren Rasmusdatter, død

Hendes arvinger:

1)  helsøster Mette Rasmusdatter, ugift, meget svagelig

2)  halvbroder Anders Rasmussen, 26 år

3)  halvsøster Anne Rasmusdatter ~ Laurs Jensen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

17. marts 1775, Spørring

Søren Poulsen, død

Johanne Rasmusdatter, enke

Børn med 1. hustru Maren Pedersdatter:

Peder Sørensen, 46 år i Spørring

Poul Sørensen, 40 år i Spørring

2.  ægteskab med Maren Pedersdatter:

Peder Sørensen, 26 år

Maren Sørensdatter ~ Rasmus Sørensen i Spørring

Enkens broder Peder Rasmussen i Hadbjerg var lavværge

Enken fortsatte fæstet

--------------------------------------------------------------------------------

7. marts 1775, Trige

Kirsten Nielsdatter, død

Hendes børn:

Jens Nielsen, 28 år i Trige

Karen Nielsdatter ~ Søren Mortensen i Herst, han død

Kirsten Nielsdatter ~ Christoffer Laursen i Randers

Marianne Nielsdatter, 22 år

Maren Nielsdatter, 18 år

Morbroder Søren Nielsen af Trige

--------------------------------------------------------------------------------

23. januar 1775, Kasted

Rasmus Sørensen, død

Dorthe Andersdatter, enke

Deres børn:

Anne Sophie Rasmusdatter, 2 år

Farbroder Niels Sørensen i Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

27. juni 1775, Spørring

Giertrud Nielsdatter, død

Laurs Knudsen, død tidligere

Deres børn:

1)  Knud Laursen, myndig

2)  Karen Laursdatter ~ Jørgen Nielsen i Foldby

3)  Jørgen Laursen, myndig, tjener i Foldby

4)  Anne Laursdatter ~ Knud Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

11. august 1775, Brendstrup

Hans Nielsen, død

Anne Poulsdatter, enke

Hans søskende arver:

1)  broder Niels Nielsen, myndig, tjener i gården

2)  søster Karen Nielsdatter ~ Niels Bonde i Lisbjerg

3)  søster Maren Nielsdatter ~ Adam Bertelsen i Århus

4)  søster Anne Nielsdatter ~ Jens Frederiksen i Kasted

5)  søster Bodild Nielsdatter ~ Søren Jensen i Borum

6)  søster Maren Nielsdatter ~ Christen Nielsen i Herst

Enkens broder Anders Poulsen i Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

15. september 1775, Trige

Karen Madsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Henrik Madsen i Kasted, død

1a) Mette Henriksdatter, hos stedfaderen Jens Frederiksen i Kasted

1b) Birgitte Henriksdatter, hos stedfaderen Jens Frederiksen

2)  Anne Madsdatter, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

22. november 1775, Søften

Maren Pedersdatter, død

Frands Joensen, enkemand

Deres børn:

John Frandsen, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

31. oktober 1775, Kasted

Jens Eskildsen, død

Marianne Nielsdatter, død tidligere

Deres børn:

Peder Jensen, 10 år

Niels Jensen, 7 år

Anne Marie Jensdatter, 12 år

Morbroder Niels Nielsen af Kasted

--------------------------------------------------------------------------------

3. november 1777, Spørring

Karen Andersdatter, død

Søren Olesen, enkemand

Hendes børn med Christen Jensen:

Jens Christensen, 25 år

Maren Christensdatter ~ Jørgen Christensen i Spørring

Kirsten Christensdatter, ugift

Børn med enken:

Christen Sørensen, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

27. januar 1779, Spørring

Anne Rasmusdatter, død

Anders Skiæg, tidligere død

Hendes børn:

Niels Andersen, 25 år

Maren Andersdatter, ugift

Anne Andersdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

12. februar 1779, Spørring

Maren Pedersdatter, død

Christen Sørensen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 8 år

Peder Christensen, 2 år

Maren Christensdatter, 6 år

Morfader Peder Sørensen af Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

27. maj 1779, Spørring

Karen Nielsdatter, død

Jens Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Jensen, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

26. februar 1779, Kasted

Laurs Andersen, død

Mette Villadsdatter, enke

Deres børn:

Maren Laursdatter, 2 år

Afdødes broder Jens Andersen i Hørning

--------------------------------------------------------------------------------

16. december 1779, Ølsted

Johanne Sørensdatter, død

Niels Pedersen, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 16 år

Maren Nielsdatter ~ Niels Kiær i Ølsted

Sara Nielsdatter, ugift

Karen Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

13. december 1779, Kasted

Anne Nielsdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Lisbeth Andersdatter, enke efter Niels Rasmussen i Aaby

2)  helbroder Peder Nielsen

3)  halvbroder Rasmus Nielsen

4)  halvsøster Karen Nielsdatter ~ Jens Pedersen

alle i Aaby

--------------------------------------------------------------------------------

15. december 1779, Ølsted

Kirsten Sørensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  moderen Birgitte Rasmusdatter, enke efter Søren Nielsen i gården

2)  helbroder Rasmus Sørensen i gården

3)  helbroder Niels Sørensen i Lisbjerg

4)  helbroder Jens Sørensen i Århus

5)  søster Maren Sørensdatter, ugift

6)  søster Anne Sørensdatter ~ Søren Rasmussen Hjulmand i Lisbjerg

7)  halvbroder Søren Sørensen, død

7a) Søren Sørensen, 18 år, tjener i True

7b) Niels Sørensen, 16 år, thener i True

7c) Laas Sørensen, 14 år, tjener i Mejlby

8)  halvbroder Offer Sørensen i Brabrand

9)  halvsøster Maren Sørensdatter ~ Peder Lindgaard i Hasle

--------------------------------------------------------------------------------

20. december 1779, Ølsted

Thomas Justsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Justsen, død

1a) Anders Nielsen, tjener i Trige

1b) Jens Nielsen, tjener i Århus

1c) Rasmus Nielsen, tjener i Århus

1d) Maren Nielsen, ugift

2)  broder Laurs Justsen, død

2a) Just Laursen i Kasted

2b) Michel Laursen i Spørring

2c) Maren Laursdatter, død ~ Peder Jacobsen og Poul Jensen i Sielle

2ca) Jacob Pedersen, 14 år

2cb) Kirsten Pedersdatter, 17 år

2d) Laursdatter ~ Niels Sørensen i Søften

3)  broder Jacob Justsen i Trige

4)  broder Jens Justsen i Hasle

5)  halvbroder Niels Justsen

6)  halvsøster Maren Justdatter ~ Søren Jørgensen i Lisbjerg

7)  halvsøster Mette Justdatter ~ Jens Nielsen i Aastrup by på

Vosnæsgaard Gods

--------------------------------------------------------------------------------

5. januar 1780, Kasted

Erich Jensen, død

Hans børn:

1)  Jens Erichsen i Kasted

2)  Bertel Erichsen i Grenå

3)  Laurs Erichsen i Grenå

4)  Christen Erichsen i Tøgind

5)  Johanne Erichsdatter, død ~ Peder Hansen

5a) Hans Pedersen, 26 år

5b) Maren Pedersdatter, 18 år

6)  Karen Erichsdatter ~ Rasmus Enevoldsen i Skivholme

--------------------------------------------------------------------------------

12. september 1780, Spørring

Johanne Nielsdatter, død

Christen Sørensen, enkemand

Deres børn:

Maren Christensdatter, 4 uger

Morfader Niels Mortensen af Selling

--------------------------------------------------------------------------------

9. februar 1781, Trige

Anne Madsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Henrik Madsen, død i Kasted

1a og 1b) 2 døtre

--------------------------------------------------------------------------------

23. marts 1781, Spørring

Anne Margrethe Hansdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 9 år

Hans Jensen, 6 år

Anne Jensdatter, 14 år

Anne Kirstine Jensdatter, 12 år

Maren Jensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

2. maj 1781, Ølsted

Kirsten Sørensdatter, død

Poul Thomassen, enke

Deres børn:

Søren Poulsen, 6 år

Thomas Poulsen, 5 år

Jens Poulsen, 3 år

Rasmus Poulsen, 1 år

Maren Poulsdatter, 10 år

Karen Poulsdatter, 8 år

Morfader Søren Holm af Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------

5. december 1781, Ølsted

Poul Thomassen, død

Karen Poulsdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab med Kirsten Sørensdatter:

Søren Poulsen, 7 år

Jens Poulsen, 3 ½ år

Rasmus Poulsen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

6. december 1781, Ølsted

Thomas Poulsen, død

Karen Poulsdatter, død

Begge var børn af Poul Thomassen, deres stedmoder Karen Poulsdatter

Farbroder Morten Thomassen

--------------------------------------------------------------------------------

7. januar 1782, Ølsted

Maren Jensdatter, død

Søren Holm, enkemand

Deres børn:

1) Jens Sørensen, 34 år

2) Rasmus Sørensen, 27 år

3) Niels Sørensen, 20 år

4) Kirsten Sørensdatter ~ Poul Thomassen

4a) Søren Poulsen, 7 år

4b) Jens Poulsen, 4 år

4c) Rasmus Poulsen, 2 år

5)  Maren Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Ølsted

6)  Ellen Sørensdatter ~ Jens Jensen i Ølsted, men begge døde

+ en datter efter Maren Jensdatter ???????????????

--------------------------------------------------------------------------------

10. januar 1782, Ølsted

Poul Pedersen, død

Mette Marie Jensdatter, enke

Deres børn:

Mette Kirstine Poulsdatter, 13 år

Anne Poulsdatter, 12 år

Maren Poulsdatter, 8 år

Karen Poulsdatter, 6 år

Zidsel Poulsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

14. januar 1782, Spørring

Jens Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Pedersen, død

1a) Peder Rasmussen, 26 år

1b) Johanne Rasmusdatter, ugift

2) søster Kirsten Pedersdatter ~ Christen Overgaard i Spørring

2a) Peder Christensen, 33 år

2b) Kirsten Christensdatter ~ Poul Sørensen i Spørring, men død

2ba) Christen Poulsen, 15 år

2bb) Søren Poulsen, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

10. maj 1782, Kasted

Johanne Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  halvsøster Christiane Mortensdatter ~ Christen Jensen i Årslev

2)  halvsøster Christiane Mortensdatter ~ Laurs Jensen i Borum

3)  halvsøster Anne Mortensdatter, ugift

Fader Morten Mortensen

--------------------------------------------------------------------------------

5. juni 1782, Trige

Maren Jensdatter, død

Søren Nielsen, enke

Deres børn:

Jens Sørensen

Rasmus Sørensen i Søding Skovhus

Niels Sørensen i Skivholme

--------------------------------------------------------------------------------

7. oktober 1782, Ølsted

Poul Rasmussen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Poulsen, 11 år

Jens Poulsen, 4 ½ år

Tilsynsværge Hans Jacobsen af Søften, da en broder til afdøde Anders Rasmussen var bortrejst for nogle år siden og ingen vidste hvor var

--------------------------------------------------------------------------------

23. november 1782, Kasted

Peder Christensen, død

Giertrud Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 3 år

Mette Pedersdatter, 10 år

Ellen Pedersdatter, 7 år

Lavværge, enkens broder Niels Rasmussen i Kasted

Farbroder Niels Christensen, tjener i gården

--------------------------------------------------------------------------------

28. december 1782, Kasted

Peder Pedersen Kræmer, død

Hans arvinger:

1)  broder Niels Pedersen i Elev

2)  Anders Pedersen, tjener i Nørlund

--------------------------------------------------------------------------------

21. januar 1783, Ølsted

Maren Rasmusdatter, død

Jens Sørensen Holm, enkemand

Deres børn:

Søren Jensen, 4 uger

--------------------------------------------------------------------------------

22. januar 1783, Lisbjerg

Anne Nielsdatter, død

Ole Jørgensen, enemand

Hendes arvinger:

1)  broder Søren Nielsen Andi i Århus

2)  broder Jens Nielsen Andi i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

4. marts 1783, Spørring

Jens Rasmussen Pallesen, død

ugift, ingen børn, ingen værdier

--------------------------------------------------------------------------------

13. marts 1783, Brendstrup

Anne Poulsdatter, død

Morten Thomassen, enkemand

Deres børn:

Maren Mortensdatter, 7 år gl

morbroder Anders Poulsen af Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

8. april 1783, Ølsted

Rasmus Sørensen Snedker

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 8 år

Anne Rasmusdatter, 3 år

Enkens lavværge, hendes broder Laurs Rasmussen i Lisbjerg

Farbroder Jens Sørensen af Århus

--------------------------------------------------------------------------------

23. januar 1783, Ølsted

enke Kirsten Nielsdatter, død

Thomas Justsen, død tidligere

Hendes arvinger:

1)  broder Jens Nielsen, død i Trige

1a) Kirsten Jensdatter ~ Broder Jonassen i Skjødstrup

1b) Mette Jensdatter, ugift

1c) Niels Jensen i Århus

2)  Anne Nielsdatter, enke efter Therkild Andersen i Trige

3)  Dorthe Nielsdatter ~ Just Rasmussen i Skjødstrup

3a) Niels Justsen i Tinning på Frijsenborg Gods

3b) Maren Justdatter ~ Søren Jørgensen i Lisbjerg på Ristrup Gods

3c) Mette Justdatter ~ Jens Nielsen i Stustrup

--------------------------------------------------------------------------------

19. juli 1783, Kasted

Karen Jensdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 7 år

Mette Nielsdatter, 12 år

Anne Nielsdatter, 9 år

Maren Nielsdatter, 3 år

Kirsten Nielsdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

5. marts 1784, Spørring

enke Mette Pedersdatter, død

Jens Mejlby, død tidligere

Deres børn:

Jens Jensen

Peder Jensen

Michel Jensen

Maren Jensdatter ~ Søren Mogensen fra Vitten

Birthe Jensdatter ~ Jens Nielsen i Røved

Kirsten Jensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

4. januar 1784, Kasted

Laurs Christensen Røgind, død

Marianne Nielsdatter, enke

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Christensen Røgind i Århus

2)  Johanne Christensdatter i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

4. juni 1784, Trige

Anne Sørensdatter, død

Søren Andersen, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 12 år

Anne Sørensdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

11. juni 1784, Kasted

Laurs Nielsen Skrædder, død

Karen Christensdatter, enke

Hans børn med Anne Pedersdatter:

Peder Laursen i Kasted

Jesper Laursen, 31 år

Niels Laursen, 29 år

Mette Laursdatter ~ Søren Christensen i Tilst

Hans børn med enken:

Christen Laursen, 14 år

Anders Laursen, 12 år

Anne Laursdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

12. juli 1784, Trige

Christen Andersen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Christensdatter, 1 år

Morfader Jens Knudsen Møller af Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

16. juli 1784, Hasle

Lars Pedersen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anne Larsdatter, 12 år

Mette Larsdatter, 9 år

enkens broder Lars Rasmussen af Lisbjerg

Farbroder Peder Pedersen af Brendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

1. maj 1784, Spørring

Ellen Jensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  fader Jens Nielsen, død

2)  Ellen Nielsdatter, faster ~ Christen Pedersen og Ole Bach i Kasted

2a) Peder Christensen, død

2aa) Rasmus Pedersen, 4 år i Kasted

2ab) Mette Pedersdatter, 11 år i Kasted

2b) Anders Christensen

2c) Niels Christensen

3)  halvsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Knudsen i Mejlby

3a) Mette Jensdatter ~ Peder i Vejlby?

3b) Anne Jensdatter ~ Jeppe Erichsen, Regimentbøssemagersvend i Horsens

3c) Zidsel Jensdatter ~ Peder Erichsen, bøssemagersvend

3d) Karen Jensdatter ~ Niels Rasmussen i Kasted

3da) Rasmus Nielsen, 8 år

3db) Mette Nielsdatter, 13 år

3dc) Anne Nielsdatter, 10 år

3dd) Maren Nielsdatter, 4 år

3de) Kirsten Nielsdatter, 2 år

3df) Kirsten Nielsdatter, ugift i København

--------------------------------------------------------------------------------

16. august 1784, Ølsted

Rasmus Christensen Mariager, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 8 år

Kirsten Rasmusdatter, 14 år

Maren Rasmusdatter, 6 år

Enkens broder Laurs Rasmussen af Gjellerup

--------------------------------------------------------------------------------

17. august 1784, Skejby

Laurs Laursen Degn, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Laursen, 10 år

Maren Laursdatter, 14 år

Anne Laursdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

28. september 1784, Spørring

Maren Jensdatter, død

Frands Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1) faderen Jens Jensen i Sødring

--------------------------------------------------------------------------------

25. oktober 1784, Trige

Peder Offersen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

1)  Maren Pedersdatter ~ Anders Rasmussen i Trige

2)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Laursen

Lavværge Christen Lassen af Trige

--------------------------------------------------------------------------------

29. marts 1785, Ølsted

Mads Jensen Molboe, død

Mette Marie Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1) søster Anne Jensdatter, død ~ Laurs Thomassen i Søften

1a) Jens Laursen, 26 år

1b) Maren Laursdatter, ugift

1c) Karen Laursdatter, ugift

1d) Anne Marie Laursdatter, ugift

2)  søster Mette Jensdatter, død ~ Peder Andersen i Søften

2a) Jens Pedersen, 28 år

2b) Niels Pedersen, 16 år

2c) Anne Pedersdatter ~ Peder Andersen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

14. april 1785, Spørring

Søren Olesen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Børn med Karen Andersdatter:

Christen Sørensen, 20 år

Børn med enken:

Christen Sørensen, 10 uger

Karen Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

4. juni 1785, Hasle

Anne Christoffersdatter, død

Anders Christensen, enkemand

Deres børn:

Helvig Andersdatter, 14 år

Kirsten Andersdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

29. oktober 1784, Spørring

Søren Knudsen Møller, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Jens Knudsen i Spørring

2)  helbroder Christen Knudsen

3)  halvsøster Bodil Knudsdatter ~ Peder Jensen Mollerup i Hinnerup

3a) Mette Pedersdatter, 14 år

4)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Spørring, død

efterladt sig børn

4a) Jens Christensen, 14 år

4b) Peder Christensen, 8 år

4c) Maren Christensdatter, 12 år

5)  halvsøster Mette Pedersdatter, ugift, hendes fader Peder Sørensen i

Spørring

--------------------------------------------------------------------------------

24. juni 1785, Spørring

Peder Sørensen Winter, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 8 år

Jens Pedersen, 3 år

Mette Marie Pedersdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

22. august 1785, Trige

Peder Christensen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

1)  Søren Pedersen

2)  Anne Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Trige

3)  Helle Pedersdatter ~ Niels Grosen i Trige

3a) Peder Nielsen, 10 år

3b) Maren Nielsdatter, 15 år

4)  Maren Pedersdatter ~ Søren Madsen i Houlbjerg

5)  Dorthe Pedersdatter ~ Jens Frandsen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

23. september 1785, Ølsted

Karen Laursdatter, død

Rasmus Jensen, enke

Deres børn:

Laurs Rasmussen, 10 år

Hans Rasmussen, 9 år

Søren Rasmussen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

20. oktober 1785, Spørring

Poul Sørensen Winter, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Børn med Kirsten Christensdatter:

1)  Christen Poulsen, 17 år

2)  Søren Poulsen, 16 år

Børn med enken:

3) Niels Poulsen, 7 år

4)  Jens Poulsen, 4 år

5)  Bodil Poulsdatter, 10 år

6)  Mette Poulsdatter, 8 år

7)  Maren Poulsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

23. december 1785, Kasted

Niels Laursen, død

Hans arvinger:

helbroder Peder Laursen i Kasted

helbroder Jesper Laursen i Lisbjerg

helsøster Mette Laursdatter ~  Søren Christensen i Tilst

halvbroder Christen Laursen, 17 år

halvbroder Anders Laursen, 15 år

halvsøster Anne Laursdatter

--------------------------------------------------------------------------------

27. marts 1786, Spørring

Bodil Sørensdatter, død

Niels Jensen Taas, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 21 år

Zidsel Nielsdatter, ugift

Maren Nielsdatter, ugift

Anne Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

27. marts 1786, Spørring

Kirsten Dinesdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Rasmus Dinesen, aftægtsmand i gården

2)  søster Bodil Dinesdatter ~ Thomas Pedersen i Spørring

3)  søster Anne Dinesdatter, død ~ Rasmus Sørensen og Jens Laursen i

Robtrup

3a) Dines Rasmussen på stedet

3b) Karen Rasmusdatter ~ Christen Nielsen i Robdrup, død

3ba) Niels Christensen, 17 år

3bb) Niels Christensen, 6 ½ år

3bc) Kirsten Christensdatter, 16 år

3bd) Anne Christensdatter, 14 år

4)  Maren Dinesdatter ~ Peder Pedersen i Haar, døde

4a) Karen Pedersdatter ~ Søren Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

12. april 1786, Ølsted

Jens Rasmussen, død

Dorthe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Maren Jensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

22. april 1786, Kolkiergaard

Knud Knudsen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

1)  Søren Knudsen i Ny Mølle

2)  Knud Knudsen, 38 år, vanvittig

3)  Karen Knudsdatter, ugift

4)  Maren Knudsdatter, ugift

Lavværge Christen Lassen af Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

9. maj 1786, Ølsted

Peder Sørensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Hans børn med Ellen Christensdatter:

Kirsten Pedersdatter, 28 år

Hans børn med enken:

Ellen Pedersdatter, 18 år

Zara Pedersdatter, 14 år

Maren Pedersdatter, 10 år

Søren Pedersen, 7 år

Johanne Pedersdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

16. maj 1786, Spørring

aftægtsenke Kirsten Sørensdatter, død

Hendes børn:

Johanne Michelsdatter, 17 år

Anne Michelsdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

29. maj 1786, Spørring

Knud Rasmussen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Anne Rasmusdatter, 24 år

Ellen Marie Rasmusdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

30. maj 1786, Spørring

Birgitte Madsdatter, død

Poul Jensen, enke

Hendes arvinger:

søn Jens Nielsen, 30 år

søn Mads Simonsen, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

1. juli 1786, Ølsted

Karen Poulsdatter, død

Rasmus Sørensen Holm, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Zidsel Sørensdatter

2)  halvbroder Søren Andersen i Skejby

3)  halvbroder Jørgen Andersen, gårdmand i Skjød

--------------------------------------------------------------------------------

7. september 1786, Kasted

Kirsten Pedersdatter, død

Rasmus Sørensen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Anders Sørensen, død

1a) Kirsten Andersdatter ~ Anders Nielsen i Lyngby

2)  helsøster Johanne Sørensdatter, død

2a) Frands Nielsen, i Holme på Marselisborg Gods

2b) Søren Nielsen, 30 år, tjener broderen

2c) Mette Nielsdatter, død ~ Rasmus Sørensen i Viby

2ca) Anne Rasmusdatter

3)  helsøster Else Sørensdatter i Giellerup

Hendes arvinger:

1)  helbroder Peder Pedersen, i Brabrand på Marselisborg Gods

2)  helbroder Ole Pedersen i Brabrand

3)  helbroder Thomas Pedersen, død i Brabrand

3a) Niels Thomassen, 14 år

3b) Peder Thomassen, 11 år

3c) Bodil Thomasdatter

4)  helsøster Maren Pedersdatter ~ Ole Sørensen i Viby på Marselisborg

Gods

4a) Niels Olesen, 25 år

4b) Grethe Nielsdatter ~ Simon Nielsen

4c) Bodil Nielsdatter ~ Rasmus Poulsen i Viby

--------------------------------------------------------------------------------

16. januar 1787, Lisbjerg

Elisabeth Hansdatter, død

Hendes børn:

Helle Mortensdatter ~ Jesper Laursen

Hans Mortensen, 33 år

Johanne Mortensdatter i Kalundborg ~ Rytter Laurs Nørenberg

Mette Mortensdatter

Else Mortensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

16. februar 1787, Spørring

Christen Christensen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Mette Christensdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

14. april 1787, Spørring

Søren Jensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 21 år

Maren Sørensdatter

Mette Sørensdatter

Farbroder Lars Jensen i Lystrup

--------------------------------------------------------------------------------

16. april 1787, Kasted

Peder Christensen Niemann, død

Anne Mortensdatter, enke

Deres børn:

Morten Pedersen, 15 år

Anne Pedersdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

11. maj 1787, Spørring

Marie Jensdatter, død

Poul Simonsen, enke

Deres børn:

Jens Poulsen, 25 år

Simon Poulsen, 22 år

Peder Poulsen, 19 år

Christen Poulsen, 14 år

Morbroder Poul Jensen i Norring

--------------------------------------------------------------------------------

24. august 1787, Skejby

Jens Rasmussen, død

Dorthe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 34 år

Laurs Jensen, 24 år

Maren Jensdatter ~ sergeant Winter i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

22. oktober 1787, Kasted

Maren Sørensdatter, død

Michel Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Michelsen, 10 år

Søren Michelsen, 8 år

Anders Michelsen, 6 år

Kirsten Michelsdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

3. januar 1788, Spørring

enkemand Poul Pedersen, død

Hans søskendebørn arver:

1)  Peder Sørensen Winter

2)  Maren Sørensdatter, død ~ Rasmus Sørensen, Schaarupgaard Skovhus

2a) Johanne Rasmusdatter

--------------------------------------------------------------------------------

29. januar 1788, Spørring

Jens Rasmussen, død

Mette Nielsdatter, enke

Hans børn med afdøde Karen Nielsdatter:

Rasmus Jensen, husmand i Herst

Børn med enken:

Christen Jensen, 6 år gl

--------------------------------------------------------------------------------

20. april 1788, Skejby

Niels Christensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Anders Christensen

2)  helbroder Peder Christensen, død ~ Giertrud Rasmusdatter

2a) Rasmus Pedersen, 8 år

2b) Mette Pedersdatter

2c) Ellen Pedersdatter

Disse 3 børns stedfader Peder Laursen

--------------------------------------------------------------------------------

9. maj 1788, Spørring

enke Maren Nielsdatter, død

Hendes børn:

1)  Maren Groesdatter ~ Rasmus Jensen i Erslev på Constantinsborg Gods

2)  Anne Groesdatter ~ Hans Pedersen i stervboet

3)  Jens Groesen, gift i Århus, død

3a) Jens Jensen, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

3. august 1788, Hasle

Anne Nielsdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  halvsøster Bodil Nielsdatter ~ Mads Rasmussen på Hørslevgaard på Lyngbygaard Gods

2)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Rasmus Christensen i True på Marselisborg Gods

3)  Maren Nielsdatter, ugift

4)  Karen Nielsdatter, ugift

5)  Anne Nielsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

31. oktober 1788, Spørring

Rasmus Dinesen, død

Hans arvinger:

1)  helsøster Bodil Dinesdatter ~ Skoleholder Thomas Pedersen i Spørring

2)  helsøster Maren Dinesdatter ~ Peder Pedersen, Haar, begge døde

2a) Karen Pedersdatter, enke i Haar

3)  Anne Dinesdatter ~ Rasmus Sørensen i Robdrup, død

3a) Dines Rasmussen i Spørring

3b) Karen Rasmusdatter, død ~ Christen Nielsen i Robdrup

3ba) Niels Christensen, 19 år

3bb) Niels Christensen, 3 år

3bc) Kirsten Christensdatter

3bd) Anne Christensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

8. marts 1788, Spørring

Peder Sørensen, død

Maren Geertsdatter, enke

Hans børn med Mette Christensdatter:

1)  Maren Pedersdatter, død ~ Christen Sørensen

1a) Jens Christensen, 16 år

1b) Peder Christensen, 11 år

1c) Maren Christensdatter, 15 år

2)  Mette Pedersdatter, 32 år

Børn med Kirsten Jensdatter:

1)  Søren Pedersen Møller i Trige

Børn med enken:

1)  Geert Pedersen, 15 år

2)  Søren Pedersen, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

18. april 1789, Trige

enke Maren Sørensdatter, død

Peder Offersen, tidligere død

Hendes børn:

1)  Maren Pedersdatter ~ Anders Rasmussen i Trige på Kærbygaard Gods

2)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Laursen i Trige

3)  søn Niels Godfredsen, 34 år i Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

26. juni 1784, Ølsted

Rasmus Poulsen, død, 5 år

Poul Thomassens søn

Afdødes stedfader Rasmus Sørensen Holm

Hans arvinger:

broder Søren Poulsen

broder Jens Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sidst ændret: 19. April 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login