Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Lading Sogn

 

Lading sogn består af følgende lokaliteter: Lading, Fajstrup, Skjoldelev, Hummeluhr og Lyngballe.

Nærværende omfatter 1721-1849 og indeholder i alt for Lading sogn 328 skifteuddrag. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 2/17

50, 18 juni 1721, Lading

Karen Nielsdatter, død

Envold Jensen, enkemand

Deres barn:

Jens Endvoldsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

126, 29 juni 1725, Fajstrup

Maren Nielsdatter, død

Niels Poulsen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 20 år

Karen Nielsdatter, 18 år

Else Nielsdatter, 12 år

Anne Nielsdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

141, 20 marts 1720, Hummeluhr

Registreringsforretning i Søren Laursens gård, ingen navne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

148, 5 juni 1726, Fajstrup

Anne Nielsdatter, død

Niels Frandsen, enkemand

Deres børn:

Frands Nielsen, 7 år

Karen Nielsdatter, 13 år

Kirsten Nielsdatter, 10 år

Ingborg Nielsdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

222, 25 februar 1730, Hummeluhr

Elisabeth Jensdatter, død

Jens Christensen, enkemand

Fællesbørn:

Rasmus Jensen, 7 år

Karen Jensdatter, 10 år

Morfader, Jens Knudsen af Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

229, 31 marts 1730, Skjoldelev

233, 26 juni 1730,

Anne Mogensdatter, død

Jens Andersen Ovesen, enkemand

Deres børn:

1) Anders Jensen Ovesen

2) Mogens Jensen Ovesen på stedet

3) Zidsel Jensdatter, død

3a) Jens Pedersen

3b) Frands Pedersen

deres farbrødre Rasmus Thomassen og Laurs Thomassen begge af Sabro

4)  Anne Jensdatter ~ Niels Nielsen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

250, 29 juni 1730, Lading

Jens Jensen Kirkemand, død

Berette Poulsdatter, enke

Fællesbørn:

Anne Jensdatter ~ Laurs Thomassen i Sabro

Maren Jensdatter som er trolovet til Hans Rasmussen

Ellen Jensdatter, død, førhen ~ Niels Jeremiassen Voldby

Fællesbørn:

Jeremias Nielsen, 13 år

Jens Nielsen,7 år

Poul Nielsen, 5 år

Christen Nielsen, 2 år

Farbroder Rasmus Jensen Kirkemand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

253, 29 juni 1730, Fajstrup

Niels Frandsen, død

Margrethe Pedersdatter, enke

Hans børn fra ægteskab med Anne Nielsdatter:

Frands Nielsen, 11 år

Karen Nielsdatter, 17 år

Kirsten Nielsdatter, 14 år

Ingeborg Nielsdatter, 8 år

Børn med enken:

Jens Nielsen, 1 ¼ år

Anne Nielsdatter, 3 ¼ år

Enkens fader Peder Ollesen fra Borum

På de 4 ældste børn vegne var til stede Jens Sørensen Bach i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 10/17

328, 25 februar 1733, Skjoldelev

Rasmus Pedersen Vivild, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 15 år

Anders Rasmussen, 10 år

Jens Rasmussen, 3 år

Enkens lavværge, hendes broder Anders Andersen ibm

Formynder morbroder Peder Andersen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 10/17

332, 15 januar 1733, Fajstrup

Niels Pedersen Fog, død

Anne Lauridsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  halvbroder Peder Fog i Skivholme

2)  halvsøster Kirsten Jensdatter i Hallendrup, hendes børn med Mogens Nielsen

2a) Niels Mogensen

2b) Jens Mogensen

2c) Anne Mogensdatter

Enkens søn Laurids Johnsen og en broder Peder Johnsen, skifte efter deres fader 25 oktober 1697. Broder Peder Johnsen død og arvinger var moderen og Laurids Johnsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

428, 19 marts 1734, Lading

Christen Østergaard, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Poul, Rasmus, Peder og Niels Christensen

Johanne Christensdatter ~ Poul Thomassen i True

Abbelone Christensdatter ~ Jens Christensen i Hummeluhr

Dorthe Christensdatter ~ Oluf Rasmussen i Brabrand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

435, 15 september 1734, Lading

Poul Jensen, død

Magrethe Rasmusdatter, enke

Hendes svoger og lavværge Didrik Jensen Mariager

Hans arvinger:

halvbroder Rasmus Jensen i Schiøring

Jens Jensen i Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

474, 23 marts 1736, Fajstrup

Dorethe Christensdatter, død

Poul Svendsen, enkemand

Deres barn:

Maren Poulsdatter, 4 år

Morbroder Jens Christensen Skovfoged i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

512, 10 januar 1738, Lading

Karen Jensdatter, død

Jørgen Sørensen, enkemand

Hendes fader arver: fader Jens Michelsen i Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

521, 6 marts 1738, Fajstrup

Søren Michelsen, død

Mette Jørgensdatter, død

Ingen livsarvinger:

Søren Michelsens side:

1)  Moderen Helle Sørensdatter

2)  broder Jens Michelsen i Voldby

3)  Peder Michelsen i Fajstrup

4)  Niels Michelsen i Fajstrup

På Mette Jørgensdatters side:

1)  søster Kirsten Jørgensdatter ~ Jens Jensen i Houlbjerg

2)  Mette Jørgensdatter ~ Niels Jensen i Windum ved Windum Overgaard

3)  Karen Jørgensdatter ~ Søren Christensen Bak

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 17/17

556, 25 februar 1739, Lading

Jens Jacobsen Bunde, død

Helle Rasmusdatter, enke

Lavværge, hendes fader Rasmus Jensen Skrædder i Lading

Deres børn:

Niels Jensen, 2 år

Anne Jensdatter, få uger

Børnenes formynder farfaderen Jacob Jensen Bunde i Norring

Enkens broder Michel Rasmusen Skrædder i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 1/17

20, 25 februar 1739, Lading + 13 august 1739

Rasmus Jensen Kirkemand, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans særbørn:

Jens Rasmussen, 42 år i Harlev

Maren Rasmusdatter, 39 år, enke i København

Fællesbørn:

Christen Rasmussen, 22 år

Niels Rasmussen, 19 år

Maren Rasmusdatter ~ Christen Lauridsen i Skjoldelev

Zidsel Rasmusdatter, 16 år

Anne Rasmusdatter, 13 år

Mads Andersen Smed var formynder

Lavværge Søren Nielsen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

98, 14 februar 1741, Fajstrup

Frands Hendrichsen, død

Engel Hansdatter, enke

Arvingerne var hans søskende:

Hans Hendrichsen, skovfoged i Søften

afg Birkeskriver Froebeses? Enke Johanne Hendrichsdatter i Galten

Jens Kieldsens hustru Kirsten Hendrichsdatter af Skovby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

99, 14 februar 1741, Fajstrup

Niels Andersen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen

Ellen Nielsdatter, 14 år

Anne Nielsdatter, 7 år

Maren Nielsdatter, 5 år

Lavværge var Christen Mortensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

108, 9 december 1741, Hummeluhr

Jens Christensen, død

5 børn:

Karen Jensdatter ~ Laurs Thorsen i Foldby

Rasmus Jensen, 19 år

Christen Jensen, 8 år

Lisbeth Jensdatter, 6 år ?

Peder Jensen, 2 år

Lavværge Christen Bødker

Morfader Jens Knudsen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

110, 14 februar 1742, Fajstrup

Laurs Joensen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Joen Laursen, 6 år

Niels Laursen, 3 år

Lavværge Anders Rasmussen

Formyndere Jens Christensen af Fajstrup og Laurs Erichsen af Skivholme, der begge var søskendebørn til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

117, 9 maj 1742, Lading

Helle Rasmusdatter, død

Rasmus Pedersen, enke

Hendes børn:

Niels Jensen, 6 år

Anne Jensdatter, 3 ½ år

Morbroder Michel Rasmussen af Lading

Hendes tidligere mand Jens Jacobsen død 1739, skiftebrev af 25 februar 1739

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

135, 11 december 1742, Skjoldelev

Jens Rasmusen Skrædder, død

Anne Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 32 år

Jacob Jensen, 29 år

Christen Jensen, 26 år

Jens Jensen, 23 år

Karen Jensdatter ~ Poul Østergaard i Lading, men død og efterladt sig:

Johanne Poulsdatter

Mette Jensdatter, 18 år

Lavværge Mogens Ovesen af Skjoldelev, Poul Østergaard formynder for sin datter Johanne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

137, 11 december 1742, Skjoldelev

Maren Rasmusdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Jensen, 28 år

Rasmus Jensen, 20 år

Peder Jensen, 16 år

Karen Jensdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

157, 21 september 1743, Skjoldelev

Jens Jensen Ovesen, død, (rettelig Jens Andersen Ovesen)

Hans arvinger:

Anders Jensen, gårdmand og fæster i Skjoldelev

Mogens Jensen, gårdmand og fæster i Skjoldelev

Zidsel Jensdatter, død for længst, efterladt sig 2 sønner Jens Pedersen i Norring og Hans Pedersen, 31 år

Anne Jensdatter ~ Niels Nielsen i Skjoldelev, men død og efterladt sig 6 børn:

Niels Nielsen, 26 år

Jens Nielsen, 22 år

Rasmus Nielsen, 11 år

Poul Nielsen, 6 år

Anne Nielsdatter, 18 år

Zidsel Nielsdatter, 15 år

Hans hustru døde ca 1730 i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

161, 23 marts 1743, Fajstrup

Maren Todberg, død

Jørgen Mathiassen Sandgaard, enkemand, sadelmager

Da hun ingen livsarvinger efterlod var arvingerne:

Hendes moder Sabine Simonsdatter ~ Niels Todberg, han død

Søster Kirsten Nielsdatter Todberg ~ degnen Knud Haderup i Houlbjerg

Anne Nielsdatter, tjener i Rensborg hos Fru Majorinde Grabow

Marie Elisabeth Nielsdatter Todberg hos degnen Knud Haderup i Houlbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

191, 27 april 1745, Lyngballe

Abel Øllegaard Jensdatter, død

Johan Giorstrup, enkemand

Deres barn:

Datter ~ Niels Farre, degn i Foldby, men død og efterladt en dater:

Elisabeth Sophie Nielsdatter Farre, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

228, 10 november 1746, Lading sogn

Helle Nielsdatter, død

Michel Basse, enkemand

Deres barn:

Niels Michelsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

229, 10 november 1746, Lading

Rasmus Nielsen Skomager, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans søn:

Niels Rasmussen, 18 år

Lavværge Michel Basse, hendes fæstemand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

230, 10 november 1746, Lading

Karen Jensdatter, død

Poul Østergaard, enkemand

Deres barn:

Johanne Poulsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

240, 15 marts 1747, Lading

Anne Nielsdatter, død

Christen Jensen Dam, enkemand

Deres barn:

Maren Christensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

257, 15 maj 1748, Fajstrup

Anne Nielsdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 9 år

Michel Nielsen, 6 år

Christen Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

261, 6 juli 1748, Skjoldelev

Mogens Jensen Ovesen, død, selvejer

Anne Pedersdatter Hougaard, enke

Ingen livsarvinger

Arvinger var hans broder Anders Ovesen, der var testamente af 23 juni 1745, hvorefter der ikke skal skiftes (Ikke givet at Anders Ovesen var den eneste arving)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

270, 12 februar 1749, Lading

Hans Pedersen skovfoged, død

Kirsten Pallesdatter, enke

Deres børn:

Peder Hansen, 8 år

Anne Hansdatter, 6 år

Enkens lavværge var hendes morbroder, Mads Smed af Lading

Endvidere Michel Skrædder som var nærbeslægtet både på fædrene og mødrene side

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

279, 2 juni 1749, Lading

Envold Jensen, død

Anne Jensdatter, enke

Mandens børn:

Jens Hiulmand avlet i 1 ægteskab og 40 år

Deres fælles børn:

Peder Endvoldsen, 26 år

Jens Endvoldsen, 22 år

Endvold Endvoldsen, 17 år

Rasmus Endvoldsen, ? år

Maren Endvoldsdatter, 24 år

Else Endvoldsdatter, 14 år

Karen Endvoldsdatter, ¼ år

Lavværge Jens Endvoldsen af Hammel

Formyndere Jens Hiulmand og Peder Endvoldsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

280, 2 juni 1749, Lading

Jens Jacobsen , død

Anne Marie Hansdatter, enke

Deres børn:

Hans Jensen, 20 år

Jacob Jensen, 18 år

Margrethe Jensdatter, 16 år

Zidsel Jensdatter, 13 år

Lavværge Poul Nielsen af Lading, formynder Mads Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

298, 5 juni 1750, Fajstrup

Niels Poulsen, død

Lisbeth Hansdatter, enke

Hans børn i 1 ægteskab:

1)  Maren Nielsdatter (rettelig Anne Nielsdatter) ~ Niels Michelsen i Fajstrup, hun død og  efterladt sig 3 børn

2)  Karen Nielsdatter ~ i København

3)  Else Nielsdatter i Fajstrup, mødt ved Poul Nielsen i Lading

2 ægteskab:

1) Maren Nielsdatter ~ Christen Kirchemand i Lading

2) Hans Nielsen, 25 år

Enkens lavværge Poul Svendsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

307, 20 juni 1749, Skjoldelev

Frands Jensen, ungkal og skomager, død

Hans eneste broder skulle være en Jens Jensen Skomager som for ca 20 år siden skulle være bortrømt fra godset og muligvis opholdt sig i Schaane Arvingen dukkede aldrig op og arven på ca 32 Rd blev indbetalt til Grevskabet til evt senere betaling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

325, 14 september 1750, Haderslev, Skjoldelev

Anne Maria Klinge, død

Just Klinge, byfoged i Haderslev, tidligere død

Hun døde i Skjoldelev hos sin svigersøn, Jens Muncheboe

Hendes børn:

1)  Anne Elisabeth ~ afgangne Henrich Bohling

2)  Anthoni Kling i Skjoldelev

3)  Afg Boldevin Kling i København, hans børn

4) Dorthea Elisabeth Kling ~ Velærværdige Jens Muncheboe i Skjoldelev

5) Arendt Kling, kandestøber i Sønderborg

6) Giertrud Kling ~ Søren Knap skoleholder i Feldballe

7)  Anne Eleonora Kling i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

372, 3 marts 1753, Skjoldelev

Anne Andersdatter, død

Peder Møller, enkemand

Arvinger hendes 3 sønner:

Peder Rasmussen, gårdmand i Søften, 36 år

Anders Rasmussen, 32 år

Jens Rasmussen, 24 år

Deres fader var død ca 1733

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

394, 9 juli 1753, Lading

Maren Poulsdatter, død

Niels Laursen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Laursen (der står Laursen), skovfoged, 34 år

Laurs Nielsen, 30 år

Poul Nielsen, 28 år

Søren Nielsen, 24 år

Else Nielsdatter ~ Christen Dam i Lading

Johanne Nielsdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

400, 20 november 1753, Fajstrup

Mette Ollesdatter Samsøe, død

Johan Hartvig, enkemand

Hendes børn:

Hans Poulsen

Terchel Poulsen fra Kolding

Poulsdatter ~ Lars Pedersen i Horsens

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

417, 5 juni 1754, Lading

Maren Jensdatter, død

Christen Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 11 år

Niels Christensen, 3 ½ år

Børnenes morfader Jens Michelsen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

423, 23 september 1754, Lading

Rasmus Mogensen, død

Appolone Poulsdatter, enke

Deres børn:

Mogens Rasmussen, 13 år

Poul Rasmussen, 11 år

Niels Rasmussen, 7 år

Jens Rasmussen, 3 år

Peder Rasmussen, ¾ år

Lavværge Michel Jensen af Lading

Formynder Laurs Jensen fra Tilst, Jens Poulsen og Rasmus Poulsen samt oldefader Poul Nielsen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

424, 23 september 1754, Lading

Barbara Svendsdatter, død

Michel Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Svend Michelsen, 25 år

Anne Michelsdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

438, 12 april 1755, Skjoldelev

Jens Jensen, død

Karen Sørensdatter, enke

Ingen børn

Hans arvinger var hans:

1)  Moder Anne Jacobsdatter

2)  Broder Jacob Jensen

3)  Broder Rasmus Jensen, død, hans børn i hans sted

4)  Søster Mette Jensdatter ~ Jens Kande i Borum

Lavværge Niels Jensen Graugaard af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

438, 16 juni 1755, Lading

Niels Laursen, død

Hans børn:

Rasmus Laursen, (det står der), 36 år han underskriver sig med R:L:S

Laurs Nielsen, 32 år

Poul Nielsen, 30 år

Søren Nielsen, 26 år

Else Nielsdatter ~ Christen Dam i Lading

Johanne Nielsdatter, 28 år

Deres moder død 1753

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

439, 16 juli 1755, Skjoldelev

Birthe Jensdatter, død

Anders Sørensen, enkemand

Hendes børn af 1 Ægteskab:

2 sønner og 2 døtre

Niels Pedersen, 37 år

Jens Pedersen, 45 år

Mette Pedersdatter ~ Søren Rasmusen i Norring

Kirsten Pedersdatter, tj i Kalundborg

og med enkemanden:

Peder Andersen, gift i Søften

Søren Andersen, 33 år

Henrik Andersen, 21 år

Anne Andersdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

454, 30 december 1755, Skjoldelev

Anders Ovesen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 32 år

Rasmus Andersen, 36 år

Anne Margrethe Andersdatter ~ Jens Pedersen på stedet

Zidsel Andersdatter ~ Jens Nielsen i Waargaard

Lavværge Johan Georg Wacher af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

461, 9 juni 1756, Skjoldelev

Jacob Jensen Skræder, død

Kirsten Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Anne Jacobsdatter, 12 år

Birthe Jacobsdatter, 6 år

Lavværge Christen Jensen Hou af Skjoldelev

Formynder, børnenes morbroder Jens Jensen Kande af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

478, 8 juli 1757, Borre i Vejerslev sogn Lading (med begge steder)

Mette Christensdatter, død i Lading

Jens Rasmussen, enkemand i Borre

Deres børn:

Frederich Jensen, 23 år, tj i Lading

Rasmus Jensen, 22 år, tj i Lading

Christen Jensen, 18 år, tj i Fajstrup

Maren Jensdatter, 15 år, tj i Lading

Christian Jensen tj i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

486, 13 oktober 1757, Fajstrup

Jens Christensen, død

Else Sørensdatter, enke

Christen Jensen, 25 år

Svend Jensen, 21 år

Erich Jensen, 9 år

Dorthe Jensdatter, 15 år

Anne Jensdatter, 13 år

Maren Jensdatter, 5 år

Barbara Jensdatter, 2 år

Lavværge Poul Svendsen af Fajstrup, formynder Rasmus Munch af Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

489, 16 november 1757, Skjoldelev

Maren Christensdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Sørensen, 44 år

Anders Sørensen, 35 år

Christen Sørensen, 31 år

Anne Sørensdatter ~ Simon Nielsen i Lading

Mette Sørensdatter ~ Jens Andersen i Sielle

Karen Sørensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

553, 3 juli 1759, Skjoldelev

Søren Nielsen, død

Hans børn:

Niels Sørensen, 44 år

Anders Sørensen, 35 år

Christen Sørensen, 31 år

Anne Sørensdatter ~ Simon Nielsen i Lading

Mette Sørensdatter ~ Jens Andersen i Sielle

Karen Sørensdatter, ugift

se skifte G 341-379 15/17, 489, 16 november 1757, Skjoldelev

Maren Christensdatter, død, Søren Nielsen, enkemand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

569, 12 december 1759, Skjoldelev

Anne Margrethe Andersdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen, 6 år

Anders Jensen, 5 år

Mogens Jensen, 4 år

Karen Jensdatter, 1 ½ år

Morbroder Jens Andersen af Skjoldelev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

4, 8 januar 1760, Fajstrup

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Deres barn:

Jens Nielsen, 8 år

Anne Nielsdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

29, 31 januar 1761, Skjoldelev

Margrethe Madsdatter, død

Peder Jensen Kirchemand, enkemand

Fællesbørn:

Jens Pedersen i Skjoldelev

Maren Pedersdatter ~ Niels Hvass i Norring

Ingeborg Pedersdatter, Skjoldelev

Christense Pedersdatter, tjener præsten i Borum

Anne Cathrine Pedersdatter, tjener Jens Nielsen i "Dyhrehaugehuuset" i Frijsenborg

Morbrødre Jens Madsen og Niels Madsen begge fra Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

36, 22 juli 1761, Lading sogn

Knud Madsen, død

Maren Jensdatter, enke

Børn:

Anna Knudsdatter, 7 år

Enkens halvbroder Niels Pedersen i Lisbjerg var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

37, 4 januar 1761, Fajstrup

Karen Christiansdatter, død

Mads Friderchsen, enke

Deres barn:

Peder Madsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

40, 16 september 1761, Fajstrup

Engel Hansdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

Mette Hansdatter ~ kromanden (Jørgen Sørensen) i Haldum

Elisabeth Hansdatter ~ Niels Poulsen i Fajstrup, død og efterladt sig 2 børn:

Hans Nielsen, 36 år

Maren Nielsdatter ~ Christen Kirchemand i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

53, 17 december 1761, Lading

Karen Pedersdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen

Hans Jensen

Niels Jensen

Ingen alder angivet, men de var umyndige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

54, 17 december 1761, Lading

Kirsten Jeppesdatter, død

Rasmus Thomassen, enkemand

Deres børn:

Jep, Jens, Anders Thomassen, og Anne Thomasdatter

Der står Thomassen og Thomasdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

57, 3 februar 1762, Skjoldelev

Mette Jensdatter, død

Niels Hansen, enkemand

Deres børn:

Karen Nielsdatter,

Margrethe Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

60, 7 marts 1762, Lading

Anders Laursen, død

Anne Hansdatter, enke

Deres børn:

Laurs Andersen, 6 år

Hans Andersen, 2 år

Lavværge Rasmus Pedersen, formynder Rasmus Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

70, 19 juli 1762, Skjoldelev

Hans Jensen, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Hansdatter, 11 år

Mette Hansdatter, 6 år

Lavværge enkens fader Niels Graugaard, formynder var afdødes broder Rasmus Jensen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

75, 12 juni 1762, Skjoldelev præstegård

Jomfru Anna Eleonora Klinge, død

Hendes arvinger:

Hendes broder Antoni Klinge i Skjoldelev er død imellem 12 juni 1762 og 10 februar 1763, En broder Arendt Klinge i Sønderborg, men afkald fra andre uden navn, da der ikke var noget vieder at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

86, 15 april 1763, Lading

Peder Nielsen Haar, død

Zidsel Jensdatter, enke

Barn:

Niels Pedersen, 1 ½ år

Mandens moder var Anne Nielsdatter og broder Søren Nielsen begge af Hadsten sogn og by

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

86, 23 april 1763, Skjoldelev

Karen Sørensdatter, død

Erich Graugaard, enkemand

Hendes arvinger var:

Afdødes moder Anne Sørensdatter ~ Jens Christensen i på Frijsenvold Gods i Storgaard ved byen Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

99, 18 maj 1763, Fajstrup

Christen Marchusen, død

Lisbeth Christensdatter, enke

Deres børn:

Marchus Christensen, 4 år

Formynder Jens Marchusen fra Frijsenborg Skovhus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

101, 30 maj 1763, Fajstrup

Margrethe Hansdatter, død

Mads Friderichsen, enkemand

Deres børn:

Frederich Madsen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

105, 6 juli 1763, Fajstrup

Laurs Andersen, død

Edel Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 12 år

Else Laursdatter, 26 år, ugift

Lavværge Thomas Pedersen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

106, 6 juli 1763, Skjoldelev

Niels Nielsen skomager, død

Maren Mogensdatter, enke

Ingen livsarvinger, arvingerne:

Peder Nielsen, 28 år, tjener Jens Andersen

Rasmus Michelsen, 32 år gift og bosiddende i Terp

søster Anne Nielsdatter ~ hyrden Michel Pedersen i Terp i Skivholme

Zidsel Nielsdatter ~ Christian Andersen i Faistrup

Lavværge Søren Jensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

107, 10 juni 1762, Fajstrup

Michel Pedersen, død

enkens navn ikke nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

111, 21 februar 1764, Fajstrup

Niels Michelsen, død

Kirsten Nielsdatter, tidligere død, 1760

han var gift 2 gange

Hans arvinger:

søn Niels Nielsen, 25 år

Michel Nielsen, 23 år

Christen Nielsen, 20 år

Jens Nielsen, 12 år

Anne Nielsdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

117, 28 marts 1764, Skjoldelev

Peder Hendriksen, død

Anne Andersdatter, enke

Børn:

Henrik Pedersen, 17 år

Margrethe Pedersdatter, 21 år

Maren Pedersdatter, 11 år

Mette Pedersdatter, 8 år

Jens Andersen i Skjoldelev var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

134, 11 juni 1763, Lading

Niels Michelsen Dyngby, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 24 år, uden riget

Anne Giertrud Nielsdatter, tjener ved Hinderup Brogaard

Anne Marie Nielsdatter forlovet med Laurs Pedersen af Lerbjerg

Lavværge Rasmus Pedersen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

151, 14 november 1764, Lading

Appelone Poulsdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Hendes børn af 1 ægteskab:

Mogens Rasmussen, 24 år i Lading

Povel Rasmussen, 21 år, hjemme hos stedfaderen

Niels Rasmussen, 18 år, tjener provsten Hr. Munchebo i Skjoldelev

Jens Rasmussen, 13 år

Børn med enkemanden:

Anne Marie Pedersdatter, 8 år

Datterens formynder var hendes farbroder Søren Jensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

153, 21 november 1764, Skjoldelev

Niels Jensen Skrædder, død

Margrethe Mortensdatter, enke

Deres børn:

Morten Nielsen, 5 år

Mette Nielsdatter, 3 år

Jens Nielsen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

160, 23 september 1765, Lading

Christen Dam, død

Else Nielsdatter, enke

Barn:

Jens Christensen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

166, 15 februar 1766, Fajstrup

Else Lauridsdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Hendes arvinger var:

Moderen Else Pedersdatter i Fajstrup

Broder Peder Laursen tjener Thomas Pedersen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

186, 28 september 1767, Skjoldelev

Peder Thomassen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 13 år

Thomas Pedersen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

189, 2 oktober 1767, Lading

Anne Pedersdatter, død

Rasmus Christensen Østergaard, enkemand

Deres børn:

Bodil Rasmusdatter ~ Jens Hansen Kirchemand i Lading

Anne Marie Rasmusdatter ~ Mogens Rasmussen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

192, 15 december 1767, Fajstrup

Jørgen Pedersen , død

Maren Michelsdatter, enke

Deres børn:

Marianne Jørgensdatter ~ Laurs Vinter i Voldby

Anne Marie Jørgensdatter, tjener i Haderslev

Anne Jørgensdatter tjener skovfogeden i Sølvsten

Johanne Jørgensdatter hos moderen

Peder Jørgensen tjener Christen Pedersen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

198, 9 maj 1768, Lading

Ingeborg Madsdatter, død, (rettelig Ingeborg Mortensdatter)

Rasmus Balle, enke

Børn:

Anders Rasmussen, 25 år

Jens Rasmussen, 21 år

Søren Rasmussen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

202, 11 januar 1768, Lading

Anne Hansdatter, død

Mogens Nielsen Closter, enkemand

Hendes 2 sønner:

Laurs Andersen, 12 år

Hans Andersen, 8 år

Formynder Jens Hansen Dons

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

211, 5 oktober 1768, Fajstrup

Elisabeth Sophie Nielsdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres børn:

Johanne Christensdatter, 9 år

Dorthea Lisbeth Christensdatter, 6 år

Else Christensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

216, 21 marts 1769, Skjoldelev

Niels Simonsen, selvejer, død

Ingeborg Pedersdatter, enke

Deres barn:

Simon Nielsen, 7 år

Lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Skjoldelev

Faderens broder Jens Simonsen formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

218, 3 april 1769, Skjoldelev

Jens Andersen, død

Christiane Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Jensen, 16 år

Anna Marie Jensdatter, 10 år

Formyndere var Christen Laursen i Skejby og Mads Nielsen i Sveistrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

292, 18 juli 1769, Skjoldelev

Karen Nielsdatter, død

Jeppe Pedersen, død

Deres børn:

Peder Jepsen, 5 år

Margrethe Jepsdatter, 14 år

Maren Jepsdatter, 4 uger

Farbroder Jacob Pedersen af Voldby, morbrødre Ole Nielsen og Peder Nielsen i Lyngaae

Søster til Jeppe Pedersen - Catrine Pedersdatter i Voldby, tog de 3 børn til sig indtil videre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

302, 24 marts 1770, Skjoldelev

Thomas Jensen, død

Arvinger var 2 brødresønner Jens Jensen, 20 år og Christen Jensen, 15 år tjenende i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

324, 6 juli 1771, Lading

Kirsten Pedersdatter, død

Thomas Pedersen Krog, enkemand

Deres børn:

Peder Thomassen, 4 år

Mette Thomasdatter, 17 år

Anne Kirstine Thomasdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

326, 12 juli 1771, Lading

Peder Michelsen, død

Maren Envoldsdatter, enke

Deres barn:

Peder Pedersen, 15 år

Lavværge var broderen Jens Endvoldsen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

327, 11 august 1771, Fajstrup

Fortsættelse side 354

Peder Pedersen, død

Hans børn:

Kirsten Pedersdatter, 27 år, i København

Bente Marie Pedersdatter, 21 år, i København

Margrethe Dorthe Pedersdatter, 19 år i Sjælland

Simon Pedersen, 15 år

Dorthe Pedersdatter, 10 år

Hans broder Nicolaj Pedersen i Hillerød ved Frederiksborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

336, 4 november 1771, Hummeluhr

Christen Michelsen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Ellen Christensdatter, 29 år

Anne Christensdatter, 23 år

Formynder var den afdødes søskendebarn Niels Germandsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

344, 25 april 1765, Skjoldelev

Maren Nielsdatter, død

Jens Bygballe, enkemand

Hendes moder Kirsten Hansdatter arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

349, 22 oktober 1770, Lading

Anne Sørensdatter, død

enke efter forpagter på Marselisborg Niels Madsen

1)  Søren Broberg, fuldmægtig på Katholm

2)  Anne Broberg ~ John Pedersen på Lyngballe

3)  Martha Broberg hos forpagter Rohde på Ruugaard

4)  Giertrud Broberg i Skjoldelev hos provst Munkeboe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

373, 12 juli 1773, Skjoldelev

Zacharias Jensen, død

Karen Sørensdatter, enke

Barn:

Maren Zachariasdatter, 6 år

Farbroder Christen Jensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

380, 7 august 1773, Lading

Maren Michelsdatter, død

Jens Endvoldsen, enkemand

Deres barn:

Barbera Jensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

383, 8 oktober 1773, Fajstrup

Else Pedersdatter, død

Niels Thomassen, enkemand

Deres barn:

Peder Nielsen, 3 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

384, 24 november 1773, Fajstrup

Christen Jensen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Børn af 1. Ægteskab:

Johanne Christensdatter, 14 år

Dorthea Lisbeth Christensdatter, 11 år

Else Christensdatter, 8 år

Børn med enken:

Else Christensdatter, 3 år

Anne Christensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

430, 24 januar 1776, Skjoldelev

Jens Pedersen, død

Maren Pedersdatter, enke

1.  ægteskab med Margrethe Andersdatter:

Peder Jensen, 22 år

Anders Jensen, 21 år

Mogens Jensen, 20

2.  ægteskab med Maren Pedersdatter, enke

Niels Jensen, 12 år

Mads Jensen, 8 år

Jens Jensen, 6 år

Karen Jensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

436, 24 juli 1776, Skjoldelev

Christiane Jensdatter, død

Jens Pedersen Borum, enkemand

Børn med 1. mand Jens Andersen:

Anders Jensen, 24 år

Anne Marie Jensdatter, 16 år

Børn med Jens Pedersen Borum:

Jens Jensen, 6 år

Anne Jensdatter, 4 år

Farbroder var Niels Pedersen i Framlev og Rasmus Pedersen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

441, 28 oktober 1776, Skjoldelev

Rasmus Jensen, død

Ingeborre Pedersdatter, enke

Afdødes fader Jens Christensen i Hinnerup og dennes søn Jens Jensen i Hinnerup, en søsters mand i Saastrup Søren Christensen

Laugværge Jacob Wacher

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 15/29

463, 1 marts 1777, Lading

Karen Nielsdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Deres børn:

Karen Nielsdatter, 20 år

Kirsten Nielsdatter, 11 år

Niels Nielsen, 13 år

Mads Nielsen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

544, 5 marts 1779, Skjoldelev

Laurs Mortensen, død

Karen Sørensdatter, enke

Afdødes gl fader Morten Christensen i Vitten var arving

Laugværge var enkens broder Anders Sørensen i Skejby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

563, 10 maj 1779, Fajstrup

Zidsel Nielsdatter, død

Christian Andreassen, enkemand

Deres børn:

Anna Christine Christiansdatter, 14 år

Maren Christiansdatter, 11 år

Niels Michelsen, 16 år fra afdødes 1. Ægteskab

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

594, 22 april 1780, Lading

Maren Rasmusdatter, død

Thomas Krog, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Christen Rasmussen, husmand i Lading, død

1a) Jens Christensen, 30 år og bor i Lading

1b) Niels Christensen, 29 år, soldat

1c) Søren Christensen, 24 år i Foldby

1d) Rasmus Christensen, 8 år hos moderen Johanne Sørensdatter i Foldby

1e) Dorthe Christensdatter, 14 år

1f) Maren Christensdatter, 12 år hos moderen i Foldby

2)  søster Anne Rasmusdatter, 60 år hos enkemanden i Stervboen

3)  søster Karen Rasmusdatter, boede i Hinge?, død

3a) Jens Nielsen Hinge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

599, 21 marts 1779, Skjoldelev

Anne Marie Haugaard, død

Hendes barn:

Christian Anthonisen, 6 år hos provst Munkeboe i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

637, 18 maj 1781, Fajstrup

Birthe Jensdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Deres børn:

Hans Jensen, 13 år

Sophie Magdalene Jensdatter, 18 år

Margareta Dorthea Jensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

663, 6 februar 1782, Skjoldelev

Else Jensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand, "grande smed"

Deres børn:

1)  Jens Jensen, 16 år i København hos faderens søster Maren Sørensdatter

2)  Søren Jensen, 13 år

3)  Mette Jensdatter, 17 år

4)  Marianne Jensdatter, 8 år

Farbroder Peder Sørensen, Grande Smed i Sall?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

673, 20 april 1782, Lading

Laurs Nielsen, død

Kirsten Andersdatter, enke

Maren Laursdatter, 6 år

Farbroder Søren Nielsen, gårdmand i Lading

Lavværge, enkens broder Ole Andersen af Vitten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

674, 20 april 1782, Skjoldelev

Karen Jensdatter, død

Peder Christensen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 3 år

Maren Pedersdatter, 1 år

Karen Pedersdatter, 3 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

704, 14 oktober 1782, Skjoldelev

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Simonsen, enkemand

Deres børn:

Zidsel Jensdatter, 13 år

Dorthea Jensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

714, 31 marts 1783, Skjoldelev

Ingeborg Pedersdatter, død

Anders Munk, enke

Hendes søn:

Simon Nielsen, 20 år med 1 mand: Niels Simonsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

726, 15 august 1783, Skjoldelev

Anne Andersdatter, død

Knud Bygballe, enkemand

Hendes børn i ægteskab med 1. Ægtefælle, Peder Henriksen:

Henrik Pedersen, 36 år

Margrethe Pedersdatter, død, ~ Jeremias Nielsen i Foldby

Efterladt en søn Peder Jeremiassen, 6 år, (fejlskrift, han hedder Niels Jeremiassen)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

728, 16 september 1783, Skjoldelev

Zidsel Nielsdatter, død

Peder Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

Hendes fader Niels Pedersen i Lyngby på Lyngbygaards Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

741, 17 oktober 1783, Lading

Maren Nielsdatter, død

Morten Jensen, enkemand

Deres børn:

Niels Mortensen, 20 år

Jens Mortensen, 18 år

Rudolf Mortensen, 14 år

Peder Mortensen, 12 år

Christen Mortensen, 9 år

Anne Christine Mortensdatter, 7 år

Anne Dorethe Mortensdatter, 4 år

samt udenfor ægteskab: Anders Rasmussen, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

751, 24 oktober 1783, Lading

Aftale imellem Jens Hansen og hans afdøde kone Maren Nielsdatter, hendes arving som er Peder Nielsen Røgter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

780, 24 juli 1784, Lading

Hans Jørgensen Møller, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Hansen, 12 år

Søren Hansen, 7 år, hos morfaderen Søren Munding i Hammel

Hans Hansen, 3 år

Maren Hansdatter, 9 år

Marie Hansdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

781, 24 juli 1784, Lading

Kirsten Pallesdatter, død

Rasmus Laursen, enkemand

Børn med første mand Hans Pedersen:

Peder Hansen, husmand i Lading

Anne Hansdatter ~ Niels Michelsen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

782, 24 juli 1784, Lading

Niels Meyersen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres barn:

Jens Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

786, 28 oktober 1784, Skjoldelev

Karen Jensdatter, død

Jens Pallesen, enkemand

Børn med tidligere ægtefælle Peder Thomassen:

Thomas Pedersen, 25 år

Anne Pedersdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

805, 28 januar 1785, Fajstrup

Karen Michelsdatter, død

Niels Thomassen, enkemand

Deres børn:

Thomas Nielsen, 10 år

Else Kirstine Nielsdatter, 6 år

Maren Nielsdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

816, 14 april 1785, Lading

Søren Hansen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Sørensen, 16 år

Mads Sørensen, 1 år

Karen Christensdatter, 19 år (der står Sørensdatter)

Anne Sørensdatter, 14 år

Maren Sørensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

817, 14 april 1785, Lading

Jens Hansen Kirkeman, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Hans Jensen, 20 år

Anne Jensdatter, tjener Christen Skrædder i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

818, 14 april 1785, Fajstrup

Christoffer Rasmussen, død

Ellen Nielsdatter, død

Ingen børn, hans arvinger:

søster Maren Rasmusdatter i Lading

Lavværge var enkens broder Anders Nielsen fra Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

819, 14 april 1785, Lading

Anders Rasmussen, død

Maren Poulsdatter, enke

Deres barn:

Ingeborg Andersdatter, 14 år tjener Søren Nielsen i Herskind

Farbroder Jens Rasmussen her af byen

Lavværge Jens Poulsen her i gården

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

820, 14 april 1785, Lading

Bertel Jensen, død

betler og indsidder, ingen arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

820, 14 april 1785, Lading

Christen Rasmussen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Christensen, 35 år i Labing

Niels Christensen, 29 år

Hans Christensen, 26 år

Jens Christensen, 19 år

Poul Christensen, 18 år

Elisabeth Christensdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

906, 19 oktober 1787, Skjoldelev

Christen Jensen Hoe, død

Edel Pedersdatter, enke

Arvinger, afdødes børn:

1.  ægteskab med Anne Lasdatter

a)  Birthe Christensdatter ~ skovfoged Michel Jensen i Norring Skovhus

2.  ægteskab med Edel Pedersdatter:

a)  Peder Christensen, 25 år

b)  Jens Christensen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

912, 17 marts 1788, Skjoldelev

Anne Pedersdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 1 måned

Karen Pedersdatter, 2 år

Afdødes morbroder var Peder Jensen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

914, 18 marts 1788, Skjoldelev

Maren Christensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 16 år

Christen Pedersen, 8 år

Anne Cathrine Pedersdatter, 10 år

Maren Pedersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

921, 4 juni 1787, Fajstrup

Niels Rasmussen, død

Anne Mortensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Rasmussen i Borre

2)  Anders Rasmussen, død

2a) Laurs Andersen, tjener i Lading

2b) Rasmus Andersen, tjener i Lading

3)  halvsøster Karen Pedersdatter ~ Thomas Krog i Lading, død

3a) Peder Thomassen

3b) Mette Thomasdatter

3c) Anne Kirstine Thomasdatter

4)  halvsøster Karen Pedersdatter ~ Jens Hansen i Lading, død

4a) Peder Jensen i Herskind

4b) Niels Jensen i Herskind

Enkens broder Laurs Mortensen i Harlev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

926, 21 november 1788, Lading

Søren Hansen, død

Dorthe Sørensdatter, enke

Deres barn:

Anne Sørensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

934, 20 februar 1789, Fajstrup

Christian Andreassen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Andreas Christiansen, ½ år

Zidsel Christiansdatter, 8 år

Børn af 1 ægteskab:

Ane Kirstine Christiansdatter, 24 år i Norring

Maren Christiansdatter, 20 år i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

948, 27 oktober 1788, Lading

Søren Simonsen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Simon Sørensen, 1 ½ år

Anne Sørensdatter, 6 år

Lavværge Jens Sørensen, Skjoldelev

Formynder Hans Jensen, børnenes morbroder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 29/29

950, 20 november 1789, Lading

Anne Nielsdatter, død

Jens Endvoldsen, enke

Deres børn:

Endvold Jensen, 6 år

Barbera Jensdatter, 20 år ~ Søren Christensen i Lading

Maren Jensdatter, 12 år

Anne Marie Jensdatter, 8 år

Anne Jensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

42, 30. Juni 1790, Lading

88, 19. August 1791, (G 341-381 A 3/16)

212, 7 november 1793, (G 341-381 A 5/16)

Anne Sørensdatter, død

enke efter Simon Smed

død hos Adam Zachariassen, stedfader til Søren Simonsens børn

Deres børn:

1)  Søren Simonsen, død

1a) Simon Sørensen 2 år

1b) Anne Sørensdatter, 6 år

2)  Mette Simonsdatter ~ en staldkarl, nemlig Søren Sørensen ved de Kongelige stalde på Frederiksborg Slot

Morbroder til Søren Simonsens børn var Hans Jensen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

43, 30. Juni 1790, Fajstrup

Sophie Magdalene Jensdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres barn:

Jens Christensen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

44, 30 juni 1790, Fajstrup

Johanne Christensdatter, død

Christen Knudsen, enke

Deres barn:

Mette Marie Christensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

45, 25 juli 1790, Skjoldelev

Jens Rasmussen, død

Arving:

Søskendebørn Anders Pedersen i Norring

Niels Præst i Norring

Niels Pedersen, gårdmand i Tinning

Niels Howgaard, gårdmand i

Niels Thomassen, gårdmand i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

48, 21 august 1790, Fajstrup

Anna Rasmusdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Hendes børn af 1 ægteskab:

-sebet Christensdatter, 22 år

Anne Christensdatter, 21 år

Med enkemanden:

Kirsten Jensdatter, 13 år

Karen Jensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

56, 8 oktober 1790, Skjoldelev

Maren Sørensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Afdødes arving var hendes fader Søren Jensen i Skjoldelev, som var mødt ved sønnen Jens Sørensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

71, 9 februar 1791, Skjoldelev

Peder Laursen, død

Anne Frederichsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Pedersen, 16 år

Kirsten Pedersdatter, 13 år

Edel Pedersdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

73, 11 marts 1791, Fajstrup

Rasmus Jensen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Arvinger:

broder Mads Østergaard i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

111, 23. Januar 1792, Skjoldelev

Anne Jacobsdatter, død

Rasmus Christensen, enke

Deres barn:

Christen Rasmussen, 25 år, tjener i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/6

113, 4. Februar 1792, Lading

123, 29. Marts 1792

Else Sørensdatter, død

Morten Jensen, enke

Deres børn:

Maren Mortensdatter, 4 år

Anne Magrethe Mortensdatter, 1 ½ år

Morbroder Søren Sørensen i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/6

115, 24. Februar 1792, Lading

Mette Rasmusdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Christensen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/6

117, 24. Februar 1792, Lading

Ellen Sørensdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

149, 20. September 1792, Lading

Maren Envoldsdatter, død

Niels Poulsen, enke

Afdødes søn:

Peder Pedersen, 37 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

156, 30. September 1792, Lading

Laurs Nielsen, død

Anna Jensdatter, enke

Afdødes børn:

Niels Laursen, 33 år, husmand i Alken

Rasmus Laursen, 26 år i Haderslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

186, 27. Maj 1793, Skjoldelev

Kirsten Nielsdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres barn:

Maren Pedersdatter, 2 år

Afdødes brødre Niels Koch i Haldum og Rasmus Balle i Foldby var formyndere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

205, 10. Oktober 1793, Fajstrup

Jens Rasmussen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 17 år

Jens Jensen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

248, 3. Februar 1795, Lading

276, 15. Juli 1795

Niels Christensen, død

Kirsten Johansdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 1 år

Farbroder til barnet Rasmus Christensen i Lading

Lavværge Rasmus Christensen i Skjoldelev var gift med enkens søster

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

250, 16. Februar 1795, Skjoldelev

263, 7. Maj 1795

Maria Rasmusdatter, død

Mogens Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Mogensen, 3 år

Anne Margrethe Mogensdatter, 10 år

Maren Mogensdatter, 5 år

Morbroder gårdmand Søren Rasmussen i Hasle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

253, 17, februar 1795, Skjoldelev

264, 7. Maj 1795

Anders Knudsen, død

Johanne Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  halvbroder Peder Hansen, myndig gårdmand i Haar

2)  halvbroder Jens Hansen, husmand i Norring

3)  halvsøster Anne Hansdatter ~ gårdmand Christen Jensen i Sandby, men død

3a) Christen Christensen, 17 år

3b) Jens Christensen, 12 år

3c) Karen Christensdatter ~ Bertel Jørgensen i Sandby

4)  Maren Hansdatter ~ indsidderhusmand Jørgen Jensen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

255, 17. Februar 1795, Skjoldelev

290, 30. December 1795, (G 341-381 A 7/16)

298, 2. December 1795, (G 341-381 A 7/16)

Anne Marie Laursdatter, død

Jens Sørensen Bak, enkemand

Deres børn:

Søren Jensen Bak, myndig, indsidder i Lading

Rasmus Jensen Bak, myndig, hjemme i boen

Anne Margrethe Jensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

260, 27. April 1795, Skjoldelev

277, 18. Juli 1795

Frands Nielsen, død

Ellen Nielsdatter, enke

Hendes arvinger: Ingen nævnt, da der intet blev at arve

Lavværge Knud Bygballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

266, 21. Maj 1795, Lading

Jens Rasmussen, død

Maren Jensdatter, enke

Arving var afdødes søstersøn, Rasmus Christensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

267, 21. Maj 1795, Fajstrup

Mette Andersdatter, enke, død

Hendes børn:

Peder Poulsen, myndig i Sjælland

Dorthe Poulsdatter ~ husmand Michel Laursen i Casted

Edel Poulsdatter ~ husmand Ole Andersen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

269, 21. Maj 1795, Fajstrup

Christen Knudsen, død

Hans datter:

Mette Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

271, 16. Juni 1795, Lading

274, 15. Juli 1795

Magrethe Rasmusdatter, død

Niels Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Nielsen, 4 år

Anne Marie Nielsdatter, 2 år

Morbroder Frands Rasmussen Skrædder i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

293, 30. December 1795, Skjoldelev

Anna Nielsdatter, død

Niels Pedersen, indsidder, enkemand

Deres barn:

Kirsten Nielsdatter, 14 dage

Endvold Pedersen i Kvottrup Skovhus var gift med Niels Pedersens søster, morbroder Peder Nielsen, gårdmand i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

295, 30. December 1795, Skjoldelev

Jens Nielsen Skovfoged, død

Zidsel Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, myndig, gift og husmand i Fruering

Jens Jensen, myndig, tjener i Tilst

Niels Jensen, myndig, tjener hos moderen

Dorthe Jensdatter, 19 år tjener i Kvottrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

301, 6. Juli 1796, Skjoldelev

Hans Jacob Wacher, død

Kirstine Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Wacher, 19 år

Ane Johanne Wacher ~ Niels Tinning i Terp Mølle

Dorthe Cathrine Wacher ~ Søren Mathiassen i Skjoldelev

Barbara Wacher ~ Christen Møller i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

306, 8. november 1796, Skjoldelev

Niels Jensen Koldt, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 5 år

Anna Nielsdatter, 2 år

Formynder var farbroderen gårdmand Mads Rasmussen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

309, 28. November 1796, Skjoldelev

Erich Jensen, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres barn:

Jens Erichsen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

311, 28. November 1796, Skjoldelev

Erich Nielsen Graugaard, død

Anna Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Erichsen, myndig

Niels Erichsen, 25 år

Rasmus Erichsen, 23 år

Karen Erichsdatter, 24 år

Kirsten Erichsdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

325, 25. Januar 1797, Fajstrup

Niels Thomassen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn:

Peder Nielsen, 28 år

Thomas Nielsen, 22 år

Else Nielsdatter, 18 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Kirsten Nielsdatter, 8 år

Lavværge var Peder Rasmussen i Casted, formynder for 3 mellemste børn, deres morbrødre, Jens Michelsen af Nørre Vissing og Søren Michelsen af Jaungyde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

329, 27. Januar 1797, Skjoldelev

Anne Marie Nielsdatter, død

Knud Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Knudsen, 12 år

Anne Knudsdatter, 11 år

Karen Knudsdatter, 7 år

Morbroder Jens Nielsen i Fajstrup var tilsynsværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

332, 27. Januar 1797, Skjoldelev

Laurs Sørensen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Laursen, 11 år

Karen Laursdatter, 13 år

Maren Laursdatter, 15 år

Børnenes farbroder Jens Sørensen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

333, 3. Februar 1797, Lading

Niels Michelsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. Ægteskab:

Niels Nielsen, myndig og har fæste på gården

Mads Nielsen, myndig, i Århus

Kirsten Nielsdatter, ~ husmand Baltzer Hansen i Skjoldelev

Karen Nielsdatter, 23 år

Børn i ægteskab med enken:

Peder Nielsen, 16 år

Lavværge var gårdmand Mads Jensen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

348, 21. Marts 1798, Fajstrup

371, 28. December 1798 (G 341-381 A 8/16)

Anna Jensdatter, død

Morten Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Andreas Christiansen, 9 år

Christian Mortensen, 7 år

Zidsel Christiansdatter, 14 år

Magrethe Mortensdatter, 3 år

Niels Jensen af Sønder Galten var gift med en søster til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

370, 28. December 1798, Fajstrup

373, 26. Januar 1799

386, 18. December 1799

Maren Nielsdatter, død

Jens Jørgensen, enkemand

Hendes barn:

Kirsten Nielsdatter, 9 år

Formynder var barnets morbroder Peder Nielsen i Faarup og Peder Rasmussen af Casted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

375, 30. Januar 1799, Lading

Hans Jensen, død

Mette Thomasdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 17 år

Thomas Hansen, 12 år

Kirsten Hansdatter, 14 år

Lavværge var broderen Peder Thomassen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

378, 29. Maj 1799, Skjoldelev

385, 6. December 1799

Peder Jepsen, død

Zidsel Christensdatter, enke

Deres børn:

Jep Pedersen, 2 år

Mette Cathrine Pedersdatter, 5 uger gl.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

379, 29. Maj 1799, Lading

Karen Rasmusdatter, død

ugift, en arving blandt mange Christen Hansen i Norring var mødt. Han var halvmorbroder til

 

afdøde, intet at arve, derfor ikke yderligere navne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

381, 3. Juli 1799, Fajstrup

Maren Jensdatter, indsidderenke, død

Afdødes søn Jens Nielsen arvede

Farbroder Jacob Andersen i Schiørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 8/16

391, 20. Februar 1800, Lading

395, 14. Juni 1800

Jens Bechmand, død

Ane Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 20 år

Rasmus Jensen, 13 år

Ane Margrethe Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

411, 26. Januar 1801, Lading

422, 20. Maj 1801

Thomas Nielsen Leth, død

Karen Laursdatter, enke

Deres børn:

Mette Thomasdatter, 26 år ~ Jens Lind i Lading

Mette Thomasdatter, 22 år

Ludvig Thomassen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

78, 7. August 1801, Skjoldelev

Dorthe Jensdatter, død

Niels Pedersen Leth, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 2 ½ år

Jens Nielsen, ¼ år

Formynder Jens Giermandsen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

79, 21. September 1801, Fajstrup

93, 22. December 1801

Michel Christensen, død

Bodil Marie Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Christen Michelsen, 8 år

Margrethe Michelsdatter, 5 år

Maren Michelsdatter, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

85, 21. Oktober 1801, Lading

99, 28. December 1801

Niels Poulsen, død

Hans datter Ane Marie Nielsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

108, 24. Februar 1802, Fajstrup

Elisabeth Christensdatter, død

Niels Kiær, enkemand

Hendes børn:

Markus Christensen

Mariane Nielsdatter, 34 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

116, 10. Maj 1802, Skjoldelev

Karen Rasmusdatter, død

Christen Bødker, enkemand

Deres barn:

Mette Marie Christensdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

125, 2. August 1802, Fajstrup

126, 2. Oktober 1802

Enkemand Niels Sørensen Kiær, død

Døde i sin stedsøn Marcus Christensens hus i Fajstrup

Hans børn:

Ane Nielsdatter, 44 år ~ Jens Michelsen i Voldby

Giertrud Nielsdatter, 47 år ~ Niels Rasmussen i Lading

Mariane Nielsdatter, 34 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

440, 28. Oktober 1802, Fajstrup

444, 20. November 1802

Maren Sørensdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Ingen børn.

Hendes moder, Søren Nielsens enke Anne Jørgensdatter i Voldby er arving, samt

broder Jørgen Sørensen

søster Ellen Sørensdatter tjener i Terp Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

446, 2. december 1802, Skjoldelev

452, 20. Januar 1803

Maren Erichsdatter, død

Mathias Nielsen, enkemand

Deres børn:

Erich Mathiassen, 14 år

Laurs Mathiassen, 12 år

Thomas Mathiassen, 10 år

Jens Mathiassen, 8 år

Giertrud Mathiassen, 5 år

Mette Mathiassen, 2 år

Afdødes broder Christen Erichsen i Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

448, 14. December 1802, Lading

455, 23. Marts 1803

Maren Jensdatter, død

Mads Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Ane Madsdatter, 16 år

Mariane Madsdatter, 14 år

Rasmus Madsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 9/16

464, 16. Juli 1803, Lading

Mette Jensdatter, død

Rasmus Sørensen, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

1)  helbroder Rasmus Jensen

2)  helbroder Peder Jensen

3)  broder Hans Jensen

4)  søster Anne Marie Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

495, 17. Januar 1804, Skjoldelev

508, 14. Juni 1804

Karen Sørensdatter, død

Jens Sørensen Giermandsen, enkemand

Hendes datter:

Maren Zachariasdatter ~ Jens Pedersen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

497, 19. januar 1804, Lading

502, 28. Marts 1804

Rasmus Poulsen, død

Maren Sørensdatter, enke

1.  ægteskab med Anne Nielsdatter:

Mads Rasmussen, gårdmand i Lading

Niels Rasmussen, 28 år

2. ægteskab med Maren Sørensdatter:

Poul Rasmussen, 25 år

Søren Rasmussen, 17 år

Lavværge Adam Zachariassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

553, 30. August 1805, Skjoldelev

560, 30. Oktober 1805

Jens Sørensen, død

Nelle Marie Christensdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 9 år

Christen Jensen, 4 år

Dorthe Marie Jensdatter, 13 år

Christine Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

556, 3. September 1805, Skjoldelev

564, 12. December 1805

Christen Nielsen Bødker, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans børn med 1 hustru Karen Rasmusdatter:

Mette Marie Christensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

584, 28. Marts 1806, Lading

629, 29. December 1806

Kirsten Laursdatter, død

Peder Hansen, enkemand

Hendes arvinger er hendes fader Laurs Andersen i Lading, husmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

585, 28. Marts 1806, Lading

670, 31. December 1807 (G 341-381 A 13/16)

Else Andersdatter, død

Jens Christensen, enkemand

Hendes søskende arvede:

1)  helbroder Søren Andersen ~ Maren Olufsdatter af Naderup på Allinggårds Gods, han død

1a-d)

2)  helbroder Niels Andersen i Ans, død

2a-c)

3)  helbroder Johan Andersen i ?

4)  søster Grete Andersdatter, gift og bor i Svostrup

5)  søster Kirsten Andersdatter, død

5a-b)

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 11/16

586, 1. April 1806, Fajstrup

623, 24. December 1806

Anne Kirstine Christensdatter, død

Morten Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Mortensen, 4 år

Zidsel Mortensdatter, 2 år

Det nævnes at han havde været i ægteskab med Anne Jensdatter og i dette ægteskab havde en datter Magrethe Mortensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

590, 28. Maj 1806, Skjoldelev

600, 28. Marts 1806

Dorthe Chatrine Wakker, død

Søren Mathiassen, enkemand

Deres barn:

Anne Marie Sørensdatter, 9 år

Formynder var morbroderen Hr. Kandidatus Theologie Niels Hansen Wacher fra Vellev Præstegård

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

672, 7. Marts 1808, Skjoldelev

Tilførsel om testamente mellem husmand Henrik Pedersen og Kirsten Jensdatter, der var død. Ingen børn. Henrik Pedersen arver. Intet skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

673, 26. Marts 1808, Skjoldelev

699, 12. December 1808

Christian Jensen, død

Hans eneste arving:

1 søn Rasmus Christensen som var “inddømt i Wiborg Tinghus paa livstiid”

Hans farbroder Christian Jensen i Skjoldelev

Der blev intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

674, 16. April 1808, Lading

697, 12. December 1808

Morten Jensen, død

Kirstine Sørensdatter, enke

1.  ægteskab med Maren Nielsdatter:

Niels Mortensen, 46 år, husmand i Foldby

Jens Mortensen, 43 år, gårdmand i Lading

Rudolf Mortensen, 36 år, husmand i Lading

Peder Mortensen, 34 år, tjener i Terp Mølle

Christian Mortensen, 32 år

Anne Cathrine Mortensdatter ~ Ole Madsen i Grumstrup, hun død

Maren Olesdatter, 3 år

Anne Dorthe Mortensdatter, ugift, tjener i København

2.  ægteskab med Else Sørensdatter:

Maren Mortensdatter, 19 år, ugift

Anne Margrethe Mortensdatter, 17 år

Der var ingen børn i 3. Ægteskab med enken

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

723, 14. Februar 1810, Lading

733, 8. Juni 1810

745, udateret

Ole Rasmussen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Olesen, 9 år

Peder Olesen, 3 år

Inge Olesdatter, 13 år

Karen Olesdatter, 7 år

Gertrud Olesdatter, 5 år

Ellen Olesdatter, spæd

Hendes 2. Mand var Niels Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

730, 12. Marts 1810, Lading

746, 23. November 1810

752, 23. November 1810

Niels Christensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn:

Christen Nielsen, myndig

Maren Nielsdatter, enke efter Bernt Just Meier i Århus

Inger Marie Nielsdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

731, 12. Marts 1810, Fajstrup

748, 12. December 1810

Niels Nielsen, død

Mette Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen

Peder Nielsen

Søren Nielsen

Christen Nielsen

Anne Nielsdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

735, 11. Juli 1810, Lading

747, 23. November 1810

Mads Rasmussen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anne Marie Madsdatter, 18 år

Juliane Madsdatter, 16 år

Maren Madsdatter, 6 år

Kirsten Marie Madsdatter, 2 år

Hendes 2. Mand Niels Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

737, 10. August 1810, Fajstrup

749, 12. December 1810

Søren Rasmussen, død

Lisbet Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ellen Sørensdatter, 20 år

Johanne Sørensdatter, 14 år

Rasmus Sørensen, 12 år

Laurs Sørensen, 9 år

Kirsten Sørensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

742, 24. Oktober 1810, Skjoldelev

756, 28. December 1810

Hans Christensen, død

Appellone Pedersdatter

Anne Kathrine Hansdatter, 13 år

Christian Hansen, 12 år

Ane Hansdatter, 10 år

Else Marie Hansdatter, 8 år

Kirsten Kathrine Hansdatter, 1 ½ år

Formynder farbroder Jens Christensen fra Salsø Mølle

Enkens 2. Mand Jørgen Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

765, 9. Maj 1811, Fajstrup

801, 11. December 1811 (G 341-381 A 15/16)

Rasmus Christensen, død

Ane Andersdatter, enke

Deres børn:

Christen Rasmussen, 8 år

Anders Rasmussen, 6 år

Enkens nye mand Hans Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

785, 26. September 1811, Lading

798, 11. December 1811

Maren Jensdatter, død

Christen Hansen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 10 år

Hans Christensen, 8 år

Søren Christensen, 5 år

Zidsel Christensdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

787, 26. september 1811, Skjoldelev

Mette Pedersdatter, aftægtskone, død

Hendes børn:

1) Peder Sørensen, selvejergårdmand i Grundfør

2)  Rasmus Sørensen, død

2a) Søren Rasmussen, 24 år

2b) Christen Rasmussen, 22 år

2c) Jens Rasmussen, 20 år

2d) Lise Rasmusdatter, 17 år

2e) Ane Rasmusdatter, 13 år

2f) Else Rasmusdatter, 10 år

Børnenes stedfader Jens Jensen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 15/16

789, 15. Oktober 1811, Fajstrup

799, 11. December 1811

812, 11. December 1811

Jens Nielsen, gårdfæster og skovfoged, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 19 år

Jørgen Jensen, 7 år

Af 1. Ægteskab med Anne Rasmusdatter:

Kirsten Jensdatter ~ smeden Peder Nielsen i Skørring  (rettet 3-12-2016 efter oplysning fra Svend Mølgaard)

Karen Jensdatter ~ Jens Jørgensen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

846, 29. Juli 1812, Fajstrup

860, 17. December 1812

Øllegaard Sørensdatter, død

Christen Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Christensen, 16 år

Søren Christensen, 11 år

Peder Christensen, 9 år

Niels Christensen, 6 år

Jens Christensen, 4 år

Else Christensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

853, 25. August 1812, Lading

866, 24. December 1812

Ane Madsdatter, død

Poul Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Poulsen, 7 år

Maren Poulsdatter, 6 år

Formynder Mads Rasmussen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

856, 28. August 1812, Fajstrup

857, 4. Oktober 1812

883, 24. Maj 1813

887, 16. August 1813

903, 24. Maj 1813

Peder Henriksen, soldat, død på Samsø

Hans arvinger:

Hans moder Johanne Rasmusdatter ~ en tømmermand Hans Valløe på Holmen i København

Moderen skulle være født i Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

856, 4. Oktober 1812, Lading

873, 13. Januar 1813

Giertrud Nielsdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Nielsen, myndig

Ellen Marie Nielsdatter, 28 år

Marie Kirstine Nielsdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

889, 8. September 1813, Skjoldelev

900, 31. December 1813

Appellone Pedersdatter, død

Jørgen Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Anne Kathrine Hansdatter, 16 år

Christian Hansen, 14 år

Ane Hansdatter, 12 år

Else Marie Hansdatter, 9 år

Kirsten Kathrine Hansdatter, 5 år

Formynder Jens Christensen i Hummeluhr

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

904, 7. Februar 1814, Skjoldelev

Peder Jensen, død

Dorthe Jensdatter, enke

Deres børn:

Ane Pedersdatter, 11 år

Lavværge var gårdmand Jens Pedersen i Skjoldlev

Enkens 2. Mand Rasmus Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

906, 21. Februar 1814, Lading

944, 28. December 1814 (G 341-382 B 4/16)

Peder Hansen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Hans Pedersen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

917, 25. Juli 1814, Fajstrup

931,

Jens Hansen, død

Kirsten Madsdatter, enke

Deres børn:

1) Mads Jensen, myndig

2) Christian Jensen, myndig

3) Birgitte Kirstine Jensdatter ~ Søren Jacobsen, skovfoged i Frijsenborg

4) Sofie Magdalene Jensdatter, død, ~ Christen Jensen i Fajstrup

4a) Jens Christensen i Fajstrup myndig

særkuldbørn: ?

Hans Jensen i Vintersbølle Skov på Sjælland

Magrethe Dorthe Jensdatter ~ Niels ??? i København

Lavværge var Hans Sørensen Horn af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

921, 4. Oktober 1814, Lading

936, 22. December 1814

Christen Pedersen, død

Bodil Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 12 år

Peder Christensen, 7 år

Søren Christensen, ½ år

Ane Magrethe Christensdatter, 14 år

Mette Christensdatter, 8 år

Lavværge Hans Pedersen i Borum Mølle

Formynder farbroderen Rasmus Pedersen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

923, 4. Oktober 1814, Lading

934, 21. December 1814

Thomas Jensen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Thomsen, 13 år

Rasmus Thomsen, 7 år

Ane Marie Thomasdatter, 11 år

Formynder var farbroderen Jens Madsen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

927, 2. December 1814, Lading

938, 22. December 1814

942, 28. December 1814

Poul Madsen, død

Abelone Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Poulsen, 14 år

Mads Poulsen, 9 år

Anne Poulsdatter, 16 år

Karen Poulsdatter, 11 år

Maren Poulsdatter, 7 år

Lavværge Niels Madsen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

955, 2. Marts 1815, Skjoldelev

Anne Rasmusdatter, død

Søren Hansen Møller, enkemand

Deres børn:

Hans Sørensen, 11 år

Dorthe Sørensdatter, 7 år

Farbroder Hans Hansen Møller af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

960, 1. maj 1815, Skjoldelev

976, 31. Oktober 1815

Knud Mogensen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Mogens Knudsen, 10 år

Peder Knudsen, 3 år

Mette Knudsdatter, 6 år

Ane Kathrine Knudsdatter 4 år

Lavværge Jens Christensen i Hummeluhr

Farbroder Christen Mogensen i Hummeluhr

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

993, 7. marts 1816, Skjoldelev

997, 27. Marts 1816

Jens Pedersen, død

Maren Zachariasdatter, enke

Fælles børn:

Peder Jensen, 19 år

Karen Jensdatter, 15 år

Marie Kirstine Jensdatter, 12 år

Maren Jensdatter, 6 år

Lavværge Peder Laursen af Skjoldelev

Formynder Jens Mogensen af Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

995, 26. marts 1816, Hummeluhr

Arveafkald efter Mogens Laursen og Mette Knudsdatter

Børn:

Laurs Mogensen i Lading

Knud Mogensen i Skjoldelev

Jens Mogensen i Voldby

alle gift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1037, 6. Februar 1817, Fajstrup

1059, 20. August 1817

Jens Jørgensen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Jensen, 15 år

Niels Jensen, 10 år

Jens Jensen, 6 år

Søren Jensen, 3 år

Maren Jensdatter, 12 år

Ane Jensdatter, 8 år

Mariane ½ år

Lavværge Niels Jensen af Fajstrup

Formynder var farbroderen Søren Jørgensen i Skjørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1053, 12. Juli 1817, Lading

Niels Madsen, død

Meren Pedersdatter, enke

Deres barn:

Mads Nielsen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1053, 12. Juli 1817, Lading sogn

1073, 10. December 1817 (G 341-382 B 6/16)

Niels Madsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Barn:

Mads Nielsen, 2 år

Lavværge var Niels Sørensen Remmer af Skivholme og formynder var Niels Nielsen Balle af Skivholme, enken havde været gift tidligere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1058, 30. juli 1817, Fajstrup

1062, 29. August 1817

1064, 29. August 1817 (G 341-382 B 6/16)

1067, 29. Maj 1817 (G 341-382 B 6/16)

1069, 10. September 1817 (G 341-382 B 6/16)

1069, 20. September 1817 (G 341-382 B 6/16)

1069, 20. September 1817 (G 341-382 B 6/16)

1075, 20. December 1817 (G 341-382 B 6/16)

1093, 29. Oktober 1818 (G 341-382 B 6/16)

1098, 2. November 1818 (G 341-382 B 6/16)

1098, 15. Januar 1819 (G 341-382 B 6/16)

1099, 5. Februar 1819 (G 341-382 B 6/16)

1110, 2. April 1819 (G 341-382 B 6/16)

1114, 30. April 1819 (G 341-382 B 6/16)

1117, 28. Maj 1819 (G 341-382 B 6/16)

1118, 9. Juli 1819 (G 341-382 B 6/16)

1127, ? August 1819 (G 341-382 B 7/16)

1136, 5. September 1819 (G 341-382 B 7/16)

1139, 1. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)

1143, 1. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)

1153, 29. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)

1154, 19. November 1819 (G 341-382 B 7/16)

1155, 26. November 1819 (G 341-382 B 7/16)

Christen Laursen, død

Arvinger:

Hans “Fra bord og seng udskilte kone Maren Jensdatter i Haurum” og afdødes børn:

Af 1. ægteskab med Øllegaard Sørensdatter:

Else Christensdatter som snart skal giftes med Søren Christensen, ny fæster ved gården

Søren Christensen, 16 år

Peder Christensen, 14 år

Niels Christensen, 12 år

Jens Christensen, 10 år

og af andet ægteskab:

Jens Christensen, 3 år

Karen Marie Christensdatter, 1 år

Farbroder Niels Laursen af Fajstrup, den fraskilte kones broder Peder Jensen af Haurum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1072, 21. November 1817, Fajstrup

Niels Laursen, død

Hans børn:

John Nielsen, 28 år

Kirsten Nielsdatter ~ husmand Niels Laursen i Fajstrup

Anne Nielsdatter, 40 år

Dorthe Nielsdatter, 34 år

Marianne Nielsdatter, 28 år, tjener i Terp

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1088, 18. September 1818, Fajstrup

1094, 4. November 1818

Peder Pedersen, død

Ane Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 16 år

Christen Pedersen, 13 år

Marie Pedersdatter, 21

Ane Marie Pedersdatter, 19 år

Kirsten Pedersdatter, 9 år

Else Pedersdatter, 8 år

Lavværge Niels Jensen af Fajstrup

Formynder Enevold Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1106, 27. Marts 1819, Lading

1163, 9. December 1819

1172, 16. December 1819 (G 341-382 B 7/16)

Kirsten Jensdatter, død

Rasmus Erichsen, enkemand

Hendes børn:

Jens Thomassen, 18 år

Rasmus Thomassen, 11 år

Anne Marie Thomasdatter, 16 år

Thomasine, 5 år

Erich, 3 uger

Formynder Jens Madsen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 6/16

1108, 27. Marts 1819, Skjoldelev

1166, 13. December 1819 (G 341-382 B 7/16)

Christen Sørensen, død (2 år tidligere)

Ane Marie Andersdatter, enke

Deres børn:

Edel Christensdatter, 20 år

Enkens broder Niels Andersen af Fajstrup var lavværge

Formynder Søren Christensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 7/16

1131, 20. August 1819, Fajstrup

1163, 9. December 1819

Søren Jacobsen, død

Birgitte Kirstine Jensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Marie Sørensdatter

Dorthea Kirstine Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1198, 1. Maj 1820, Lading

1232, 13. November 1820

1256, 14. Februar 1819, afskrift af dokument

1257, 5. Juli 1819, do

Kirsten Marie Pedersdatter, død

Niels Mortensen, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 18 år

Jens Nielsen, 16 år

Formynder Niels Jespersen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 8/16

1219, 25. September 1820, Fajstrup

1254, 24. juni 1805, afskrift af dokument

1255, 22. Marts 1813, afskrift af dokument

1256, 25. April 1817, afskrift af dokument

1307, 18. Juli 1821, (G 341-382 B 10/16)

Jacob Frandsen, død

Hans børn:

Frands Jacobsen, 50 år

Rasmus Jacobsen, 34 år

Johanne Jacobsdatter ~ Søren Poulsen i Søften

Ane Kirstine Jacobsdatter ~ Jens Sørensen i Fajstrup

Dorthea Jacobsdatter ~ Christen Nielsen i Lading

Maren Jacobsdatter ~ smedemester Peder Pedersen ved Frijsenborg

Ane Jacobsdatter, 49 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1268, 26. Januar 1821, Lading

Pige Karen Poulsdatter, død

Datter af afdøde Poul Madsen og enke Abelone Pedersdatter

Hendes arvinger:

Moderen Abelone Pedersdatter

Broder Peder Poulsen

Broder Mads Poulsen

Søster Ane Poulsdatter

Broder Maren Poulsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1271, 6. Februar 1821, Lading

1348, 19. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

1355, 17. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

Tjenestepige Caroline Jensdatter, død

Hendes arvinger, hendes søskende:

Frederich Nielsen

Marie Kirstine Nielsdatter

der var børn af Niels Christensen i Århus ~ med Carolines moder, Niels Christensens broder var Laurs Christensen i Kasted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1278, 21. Marts 1821, Skjoldelev

1350, 24. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

Rasmus Nielsen, død

Hans børn:

Michel Rasmussen Topholm i Hadsten

Niels Rasmussen

Rasmus Rasmussen

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 10/16

1313, 11. August 1821, Skjoldelev

1353, 24. December 1821

1355, 11. December 1821

1377, 5. Juni 1822 (G 341-382 B 11/16)

1379, 8. Juni 1822 (G 341-382 B 11/16)

Mette Marie Christensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  farbroder Jens Nielsen i Århus, død

1a) Mette Marie Jensdatter ~ Peder Holm i Jeksen

2)  faster Johanne Nielsdatter, død

2a) Niels Jensen tjener ved Wedelslund

2b) Kirsten Jensdatter ~ Jens Johansen i Århus

3)  Kirsten Nielsdatter, død ~ Hans Pedersen, død, husmand i Søften

3a) Jørgen Hansen, gift og bor på Sjælland i Borup i Kirkeeskestrup sogn

3b) Ane Hansdatter, ugift i København

3c) Kirsten Hansdatter ~ Jens Tommesen i Søften

3d) Mette Johanne Hansdatter ~ Hans Rasmussen i Søften

3e) Peder Hansen, død i Grundfør, men efterlod sig ikke børn i ægteskabet med Karen Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 10/16

1333, 9. November 1821, Fajstrup

1345, 13. December 1821

Ane Christensdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Hendes børn:

Peder Pedersen, 19 år

Christen Pedersen, 17 år

Maren Pedersdatter, 24 år

Ane Marie Pedersdatter, 21 år

Kirsten Pedersdatter, 13 år

Else Pedersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 10/16

1353, 26. Januar 1822, Fajstrup

1396, 12. November 1822 (G 341-382 B 11/16)

Else Marie Christensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 3 år

Mette Katrine Nielsdatter, ¼ år

Hun havde en søn Niels, 10 år født uden for ægteskab

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 11/16

1388, 19. Juli 1822, Lading

1413, 18. December 1822

Jens Rasmussen, død

Barbara Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Peder Rasmussen, død

1a) Rasmus Pedersen i Skjoldelev

1b) Søren Pedersen i Lading

1c) Christen Pedersen i Lading, død

1ca) Peder Christensen, 18 år

1cb) Peder Christensen, 13 år

1cc) Søren Christensen, 8 år

1cd) Ane Margrethe Christensdatter ~ Peder Sørensen Smed i Lading

1ce) Mette Christensdatter, 16 år

2)  broder Mads Rasmussen, død i Lading

2a) Rasmus Madsen, myndig

3)  søster Margrethe Rasmusdatter, død

3a) Ane Marie Nielsdatter ~ Jens Thomsen i Mundelstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 11/16

1393, 7. September 1822, Lading

1411, 18. December 1822

Mette Thomasdatter, død

Niels Christensen Qvoelbech, enkemand

Hendes børn i 1. Ægteskab med Hans Jensen:

Jens Hansen, 38 år

Thomas Hansen, 34 år

Kirsten Hansdatter ~ husmand Andreas Rasmussen i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1431, 29. April 1823, Skjoldelev

1441, 17. Juni 1823

1457, 23. December 1823

1461, 30. December 1823

Gårdmand, skolelærer Hans Pedersen, død

Marianne Mogensdatter, død

Hans søn:

Peder Hansen Pedersen, 1 år

Mandens broder Peder Pedersen i Thorup, Hundslund sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1454, 20. december 1823, Skjoldelev

1495, 16. August 1824 (G 341-382 B 13/16)

Rasmus Pelsen, død

Ane Cathrine Andersdatter, enke

Hans børn:

Niels Rasmussen, 17 år

Anders Rasmussen, 15 år

Jens Rasmussen, 8 år

Anders Rasmussen, 5 år

Mariane Rasmusdatter, 2 år

Lavværge var Michel Jensen i Skjoldelev

Niels Jeremiassen i Foldby er nævnt som formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1469, 13. Januar 1824, Fajstrup

1500, 8. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

Lisbeth Nielsdatter, død

Christen Mortensen, enkemand

Børn i 1. ægteskab:

Rasmus Sørensen, 26 år

Laurs Sørensen, 23 år

Christen Sørensen, 16 år

Ellen Sørensdatter, 30 år

Johanne Sørensdatter, 28 år

Formynder var deres morbroder Christen Nielsen af Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1471, 15. Januar 1824, Lading

1502, 11. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

1523, 6. December 1824 (G 341-382 B 13/16)

Søren Christensen, død

Barbera Jensdatter, førhen død

Ingen børn, arvinger er deres søskende:

Søren Christensens søskende:

Jens Christensen, gårdmand i Hummeluhr

Hans Christensen, Hinnerup Brogaard

Nelle Marie Christensdatter ~ Michel Jensen i Skjoldelev

Barbera Jensdatters arvinger:

Broder Envold Jensen, Fajstrup

Maren Jensdatter, død ~ Christen Hansen i Lading:

Jens Christensen, 22 år i København

Hans Christensen, 19 år

Søren Christensen, 17 år

Zidsel Christensdatter, 24 år

Formynder var Envold Jensen af Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1474, 24. Januar 1824, Skjoldelev

1499, 19. August 1824 (G 341-382 B 13/16)

Peder Jensen, gårdmand, død

1.  ægteskab:

Jens Pedersen, 36 år

Karen Pedersdatter, 38 år ~ Rasmus Erichsen i Borum

2.  ægteskab med Mette Jensdatter

Jens Pedersen, 24 år

Kasper Pedersen, 22 år

Niels Pedersen, 20 år

Rasmus Pedersen, 13 år

Ane Pedersdatter ~ Christen Mogensen i Hummeluhr

Ane Margrethe Pedersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1485, 25. Maj 1824, Hummeluhr

1513, 27. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

Jens Pedersen, død

Edel Erichsdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 30 år

Kirstine Jensdatter, 27 år ~ Thomas Rasmusen i Sabro

Inge Marie Jensdatter, 23 år

Anders Jensen, 20 år

Erich Jensen, 18 år

Hans Jensen, 15 år

Karen Jensdatter, 13 år

Lavværge Christen Erichsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 5/8

117, 9. Juni 1824, Lading

120, 20. Oktober 1824

120, 30. Oktober 1824

Rasmus Jensen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  moderen Ane Margrethe Rasmusdatter i Fajstrup, enke efter Jens Simonsen

2)  broder Laurs Jensen, for nærværende i tugthuset

søster Ane Dorthe Jensdatter ~ Peder Andersen i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1519, 22. december 1824, Skjoldelev

1568, 23. November 1824 (G 341-382 B 14/16)

Mathias Nielsen, død

Else Nielsdatter, enke

Lavværge Jacob Nielsen, Norring Mølle

6 brødre: Niels, Henrik, Erich, Laurs, Thomas og Jens

2 søstre, Giertrud ~ Therkild i Århus og Mette ugift

2 børn af 1. Ægteskab:

Mette Mathiasdatter

Henrik Mathiassen

Ingen børn i nærværende ægteskab

Ny mand Niels Pedersen

Jeg er ikke klar over hvorfor hans søskende arver fremfor hans børn.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1522, 3. Januar 1825, Lading

1543, 26. Maj 1825 (G 341-382 B 14/16)

Niels Kjær, død

Kirstine Jørgensdatter, død

Deres Børn:

Enevold Nielsen, 47 år, i Framlev

Peder Nielsen, 45 år, Friesholt i Framlev

Søren Nielsen, 43 år ~ Johanne

Maren Nielsdatter, 41 ~ Jens Sørensen af Framlev

Ane Nielsdatter, 39 år i Tilst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1526, 28. Januar 1825, Fajstrup

1563, 12. November 1825 (G 341-382 B 14/16)

1584, 7. December 1825 (G 341-382 B 14/16)

Enevold Jensen, død

Edel Marcusdatter, enke

Deres børn:

Jens Enevoldsen, 10 år

Marcus Enevoldsen, 8 år

Ane Enevoldsen, 6 år

Johanne Enevoldsdatter, 4 år

Barbera Enevoldsdatter, 1 år

Enkens ny mand Peder Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1534, 28. Marts 1825, Skjoldelev

1571, 23. November 1825 (G 341-382 B 14/16)

Ane Marie Andersdatter, død

Jacob Pedersen, enke

Hendes datter af tidligere ægeskab:

Else Christensdatter, 26 år

Formynder Niels Andersen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1536, 13. April 1825, Skjoldelev

1589, 16. December 1825 (G 341-382 B 14/16)

Kirstine Sørensdatter, død

Børn:

1) Søren Hansen

2)  Ane Kathrine Marie Hansdatter, død ~ (Niels Christensen)

2a) Frederik Nielsen, 18 år

2b) Marie Kirstine Nielsdatter, 17 år

Farbroder Laus Christensen af Kasted

Der er omtalt en Hans Sørensen Møller, der giver afkald på arv til fordel for broderen Søren Hansen. Det kan væe en fejlskrift, så der er 2 sønner med navn Søren Hansen. Der er nemlig 2 underskrifter af Søren Hansen og de er ikke ens.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1597, 5. Januar 1826, Skjoldelev

1615, 2. Februar 1826 (G 341-382 B 15/16)

1634, 28. August 1826 (G 341-382 B 15/16)

Nelle Marie Christensdatter, død

Michel Jensen, enkemand

Ikke efterladt sig børn i dette ægteskab, men af tidligere:

Dorthe Marie Jensdatter ~ Søren Jensen i Hammel

Søren Jensen, gårdmand, Rode

Christen Jensen, 24 år

Kirsten Jensdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1629, 28. Juli 1826, Lading

1655, 8. December 1826

Hans Henrik Jensen, død

Ane Kirstine Laursdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 13 år

Maten Hansdatter, 11 år

Ane Hansdatter, 6 år

Peder Jensen fra Lyngå var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1632, 9. August 1826, Skjoldelev

1660, 19. December 1826

Kirsten Marie Pedersdatter, død

Mogens Jensen, enkemand

Deres børn:

Niels Mogensen, 30 år

Michel Mogensen, 19 år

Kasper Mogensen, 17 år

Maren Kirstine Mogensdatter, 26 år

Marianne Mogensdatter ~ skolelærer Pedersen, men hun død og efterladt sig en søn Peder, 4 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 1/21

2, 16. Oktober 1827, Skjoldelev

14, 28. Maj 1828

Jens Pedersen, død

Maren Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helsøster Karen Pedersdatter ~ Rasmus Erichsen i Borum

2)  halvbroder Jens Pedersen, myndig

3)  halvbroder Kasper Pedersen, 24 år

4)  halvbroder Niels Pedersen, 22 år

5)  halvbroder Rasmus Pedersen, 17 år

6)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Christen Mogensen i Hummeluhr

7)  halvsøster Ane Margrethe Pedersdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

3, 5. Januar 1828, Lading

26, 12. November 1828

Søren Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 22 år

Jens Sørensen, 20 år

Mads Sørensen, 18 år

Søren Sørensen, 16 år

Rasmus Sørensen, 14 år

Gjertvig Marie Sørensdatter, 11 år

Christen Sørensen, 9 år

Mads Peder Sørensen, 6 år

Sille Marie Sørensdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

7, 24. Marts 1828, Lading

27, 14. November 1828

29, 14. November 1828

Niels Mortensen, død

Ane Christensdatter, enke (døbt Anne Christiansdatter)

Hans børn:

1 ægteskab:

Peder Nielsen, husmand i Fajstrup

Jens Nielsen på Sabro Mark

2 ægteskab:

Christen Nielsen, 5 år

Farbroder Jens Mortensen af Lading var formynder,

Lavværge Niels Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

16, 9. Juli 1828, Skjoldelev

36, 9. Juli 1828

Søren Mathiassen, død

Maren Kirstine Tinning, enke

Hans børn:

1.  ægteskab:

Ane Marie Sørensdatter ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev

2.  ægteskab med enken:

Hans Jacob Wacher Sørensen, 21 år

Mathias Wacher Sørensen, 19 år

Søren Wacher Sørensen, 13 år

Niels Wacher Sørensen, 6 år

Dorthe Cathrine Wacher Sørensdatter, 11 år

Ane Johanne Wacher Sørensdatter, 9 år

Ane Kirstine Wacher Sørensdatter, 3 år

Det var skifte af uskiftet bo fra 24. Februar 1825

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

23, 29. September 1828, Lading

35, 12. December 1828

39, 30. Januar 1829 (G 341 383 3/21)

41, 9. Marts 1829 (G 341 383 3/21)

Zacharias Adamsen, død

Ane Madsdatter, enke

Børn:

Adam Zachariassen, 6 år

Karen Zachariasdatter, 4 år

Mette Marie Zachariasdatter, 2 år

Formynder var farbroderen Søren Adamsen i Lading

Lavværge var Niels Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

39, 7. Februar 1829, Skjoldelev

52, 23. Oktober 1829

Mogens Jensen, opholdsmand, død

Hans børn af 1. Ægteskab:

Ane Margrethe Mogensdatter ~ Poul Klog i Hasle

Maren Mogensdatter ~ Jens Hvilsager i Schoubye

Jens Mogensen, boelsmand i Søften

Hans børn af 2. Ægteskab:

Niels Mogensen, myndig, tjener i Hasle, senere Vivild sogn

Maren Kirstine Mogensdatter, 28 år

Mariane Mogensdatter, død

hendes søn Peder, 7 år

Michel Mogensen, 24 år

Casper Mogensen, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

40, 26. Februar 1829, Lading

42, 16. Marts 1829

59, 2. December 1829

Ane Nielsdatter, død

Hendes børn:

Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen Skyt, men han bortrømt

Ane Andersdatter, 47 år

Niels Andersen, myndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

45, 20. Maj 1829, Skjoldelev

54, 12. November 1829

56, 25. November 1829

Hans Jensen, død

Zidsel Christiansdatter, død tidligere

Deres børn:

Peder Hansen i København ved et regiment

Jeppe Pedersen i Faurschou, Hans Jensens stedsøn

Den afdøde kones broder Jens Christiansen i Foldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

51, 31. August 1829, Lading

64, 15. December 1829

Ane Rasmusdatter, død

Jens Madsen, enkemand

Deres børn:

1) Rasmus Jensen Balle i Lading

2) Rasmus Jensen Bekman i Mundelstrup

3) Kirsten Jensdatter, død

hendes børn:

3a) Jens Thomassen, myndig, soldat i København

3b) Rasmus Thomassen, 22 år

3c) Ane Marie Thomasdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Lading

hendes børn:

3ca) Ane Kirstine Rasmusdatter, 6 år

3cb) Thomas Rasmussen, 3 år

3cc) Jens Rasmussen, 2 år

3cd) Thomasine Rasmusdatter, 15 år

4) Ane Margrethe Jensdatter ~ Christen Hansen, aftægtsmand i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

65, 22. December 1829, Skjoldelev

Dorthe Kathrine Sørensdatter, død

datter af afdøde kromand og selvejer Søren Mathiassen

Arvinger var moderen, gift med Peter van der Aae og søskende:

Hans Jacob Wacher Sørensen

Mathias Sørensen

Søren Sørensen, 14 år

Niels Sørensen, 7 år

Ane Johanne Sørensdatter, 10 år

Ane Kirstine Sørensdatter, 4 år

Halvsøster Ane Marie ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev

Halvbroder Johannes af sidste ægteskab, ½ år gl.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

72, 16. Februar 1830, Hummeluhr

104, 2. December 1830 (G 341 383 4/21)

Karen Marie Sørensdatter, død

Laurs Pedersen, enkemand

Deres børn:

Edel Laursdatter, 23 år i København

Peder Laursen, 19 år

Søren Laursen, 15 år

Kirsten Marie Laursdatter, 12 år

Hans Laursen, 9 år

Jens Laursen, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

80, 30. April 1830, Hummeluhr

90, 2. Oktober 1830

95, 28. Juni 1830

96, 2. Oktober 1830

Opholdskone Bodil Johnsdatter, død

Jens Rasmussen, tidligere død

Hendes børn:

Rasmus Jensen, 16 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

83, 9. Juni 1830, Fajstrup

103, 29. November 1830

Maren Andersdatter, død

Jens Christensen, skovfoged, enkemand

Deres børn:

Christian Jensen, 14 år

Ane Sophie Jensdatter, 12 år

Thomas Jensen, 10 år

Anders Jensen, 6 år

Helle Marie Jensdatter, 4 år

Morbroder Niels Andersen af Granslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

85, 25. Juni 1830, Lading

100, 24. November 1830

100, 26. November 1830

Mette Sørensdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Hendes børn:

1)  Ane Marie Madsdatter ~ Søren Rasmussen Hjulmand i Lading

2)  Ane Madsdatter ~ Jens Pedersen i Lading

3)  Maren Madsdatter, 26 år

4)  Kirsten Marie Madsdatter, 22 år ~ Peder Pedersen i Farre (gift under skiftet)

I 2. Ægteskab med enkemanden:

5)  Giertrud Marie Nielsdatter, 19 år

Formynder Poul Rasmussen af Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

122, 10. Maj 1831, Skjoldelev

143, 26. Oktober 1831 (G 341 383 6/21)

Peder Christensen Møller, død

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Barbara Pedersdatter, 6 år

Anders Pedersen, 5 år

Bedstefader Christen Møller i Lerbjerg

Værge Hans Wacher Møller

Lavværge Anders Christensen af Skorup

Enkens 2. Mand Mads Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 6/8

161, 9. December 1831, Fajstrup

167, 18. Februar 1832 (G 341 384 7/8)

181, 18. April 1832 (G 341 384 7/8)

Søren Rasmussen, død

Margrethe Mortensdatter, død

Deres børn:

Ane Sørensdatter, 8 ½ år

Maren Sørensdatter, 6 år

Christian Mathiesen, 11 år, hendes barn udenfor ægteskab

Enken frugtsommelig (nedkom med dødfødt barn)

Farbroder Poul Rasmussen i Lading

Broder til Margrethe Mortensdatter, Niels Mortensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

170, 8. Juni 1832, Skjoldelev

188, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)

Aftægtsmand Søren Sørensen, død

Maren Jensdatter, enke

Hans børn:

Zidsel Marie Sørensdatter ~ Johannes Olesen i Borum

Helle Sørensdatter i Årslev

Søren Sørensen, hjemme

Casper Sørensen, tjener i Skjoldelev

Karen Marie Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

199, 26. Marts 1832, Fajstrup

221, 16. December 1833 (G 341 383 8/21)

Else Christensdatter, død

Søren Christensen, enkemand

deres børn:

Maren Sørensdatter, 14 år

Øllegaard Sørensdatter, 11 år

Christine Sørensdatter, 8 år

Christen Sørensen, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

203, 22. December 1832, Lading

228, 20. December 1833 (G 341 383 8/21)

Maren Rasmusdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 12 år

Rasmus Rasmussen, 8 år

Peder Rasmussen, 2 år

Maren Rasmusdatter, ugift

Kirsten Rasmusdatter, ugift

Morbroder Rasmus Rasmussen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

204, 18. Februar 1833, Skjoldelev

212, 9. August 1833 (G 341 383 8/21)

229, 9. August 1833 (G 341 383 8/21)

Anders Pedersen, død 8 år gl.

stedfaderen Mads Nielsen i Skjoldelev, faderen var afdøde Peder Christensen i Skjoldelev, bedstefaderen Christen Pedersen Møller i Lerbjerg, død

Hans arvinger:

1)  søster Barbara Pedersdatter, ugift

2)  moderen Maren Pedersdatter ~ Mads Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

208, 16. April 1833, Fajstrup

Kirsten Nielsdatter, førhen død

Niels Laursen Snedker, enkemand i uskiftet bo

Deres børn:

Laurs Nielsen i Fajstrup

Niels Nielsen i Mariager

Else Nielsdatter ~ husmand Søren Pedersen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

210, 25. Januar 1834, Lyngballe

212, 10. April 1834

tjenestekarl Søren Nielsen, død

Hans arvinger:

1) helbroder Hans Nielsen af Fajstrup

2) halvbroder Niels Nielsen, 24 år i Hammel

3) halvsøster Ane Cathrine Nielsdatter, ugift

4) helsøster Maren Nielsdatter ~ Johannes Kyster i Århus

5) halvsøster Ellen Marie Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

216, 24. April 1834, Fajstrup

219, 1. Juli 1834

Niels Christensen Stærkier, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Else Nielsdatter, ugift

Farbroder Ole Christensen i Woel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

217, 24. April 1834, Fajstrup

220, 4. December 1834

Ane Nielsdatter, død

Christian Mortensen, enkemand

Ingen arvinger nævnt, men ingen børn, intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

236, 25. September 1834, Skjoldelev

239, 5. December 1834

Maren Pedersdatter, død

Niels Olesen, enkemand

Deres børn:

Ole Nielsen, 24 år, men vanvittig eller sindsvag

Peder Nielsen, 10 år

Ane Marie Nielsdatter

Mette Johanne Nielsdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

221, 5. December 1834, Lading

221, 18. December 1834

Jens Andersen, død

Barbara Jensdatter, enke

Ingen børn, hans arvinger:

1)  Niels Christensen i Skovby

2)  Peder Christensen i Faarup

Maren Christensdatter ~ tømmermand Jens Thomassen i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

242, 15. Januar 1835, Skjoldelev

Mette Laursdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Laurs Jensen, 4 ½ år

Kirsten Jensdatter

Else Marie Jensdatter

Morbroder Niels Laursen af Hummeluhr var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

263, 27. April 1835, Skjoldelev

278, 9. December 1835

Mette Sørensdatter, død

Peder Christensen, enkemand

Hendes børn:

1 ugift datter Else Marie Poulsdatter

Barn med enkemanden:

Christen Pedersen, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

269, 23. Juli 1835, Skjoldelev

279, 19. December 1835

Peder Nicolajsen, død

Else Christensdatter, enke

Børn:

Nicolaj Pedersen

Værge var Nicolaj Pedersen i Skjoldelev, ved dennes søn Johan Nicolajsen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

304, 9. September 1836, Lading

305, 5. September 1836

Møllersvend Fog Jørgensen, død i Harlev Mølle

Ane Cathrine Nielsdatter, enke

Deres barn:

Frederik Fog, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

314, 14. December 1836, Lading

338, 5. December 1836 (G 341 383 11/21)

Ole Michelsen, død

Ane Chatrine Madsdatter, enke

Deres børn:

Michel Olesen, 20 ½ år

Mads Olesen, 18 ½ år

Jens Olesen, 14 ½ år

Søren Olesen, 12 år

Laurs Olesen, 3 år

Ole Olesen

Ane Olesdatter, ugift

Ane Marie Olesdatter, ugift

Lavværge Niels Madsen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

317, 27. Januar 1837, Fajstrup

327, 15. Juni 1837

Niels Jensen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Niels Starkjærs enke, Karen Jensdatter

2)  helbroder Jørgen Jensen i Søften

3)  helbroder Søren Jensen

4)  helbroder Jens Jensen

5)  helsøster Maren Jensdatter

6)  helsøster Ane Jensdatter

7)  helsøster Mariane Jensdatter

8)  halvøster Else Nielsdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

386, 27. Marts 1839, Skjoldelev

394, 27. Marts 1839 (G 341 383 13/21)

398, 9. December 1839 (G 341 383 13/21)

Peder van den Aae, død

Maren Kirstine Tinning, enke

Deres børn:

Johannes Peder van den Aae, 9 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

388, 8. April 1839, Lading

399, 9. December 1839

aftægtsmand Mads Jensen Bundgaard, død

Maren Jensdatter, førhen død

Deres børn:

Jens Madsen, ugift, 37 år

Casper Madsen, 30 år tjener i Værum

Niels Madsen, 28 år, ligger i København

Peder Madsen, 24 år, tjener på Ristrup

Maren Madsdatter, ugift

Ane Margrethe Madsdatter ~ Jens Nielsen i gården

Christence Madsdatter, ugift

Mette Madsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

389, 8. April 1839, Lading

398, 9. December 1839

Ane Nielsdatter, død

Rasmus Rasmussen den ældre, enkemand

Deres børn:

Niels Rasmussen, 5 år

Maren Rasmusdatter, ugift

Maren Kirstine Rasmusdatter, ugift

Formynder var deres morfader gårdmand Niels Jensen af Riis

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

395, 21. September 1839, Skjoldelev

402, 13. December 1839

405, 13. December 1839

Karen Jensdatter, død

Jørgen Nielsen, død ca 1837

Mandens arvinger:

1)  helsøster Karen Nielsdatter, død i Skjørring

1a) søn Jens Nielsen, gårdmand i Skjørring

1b) søn Peder Mortensen, gårdmand

1c) søn Søren Mortensen, myndig i Skjørring

1d) datter Ane Nielsdatter, ugift

1e) datter Maren Mortensdatter ~ Anders Sørensen i Skjørring

2)  Ane Johansdatter ~ Peder Rasmussen i Lillering

Hustruens arvinger:

1)  helbroder Christian Jensen i Sabro

2)  helbroder Peder Jensen, husmand i Faarup

3)  helsøster Ane Jensdatter ~ Laurs Jensen på Sabro mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

435, 5. Marts 1841, Lading

454, 17. December 1841

Rasmus Rasmussen den ældre, død

Ane Pedersdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab med afdøde Maren Rasmusdatter:

Rasmus Rasmussen, 20 år tjener på Lading mark

Rasmus Rasmussen, 15 år, tjener i Lyngå

Peder Rasmussen, 12 år, hjemme

Maren Rasmusdatter, 17 år, ugift, tjener i Lyngå

Kirsten Rasmusdatter, 14 år

Af 2. ægteskab afdøde Ane Nielsdatter:

Niels Rasmussen, 7 år i Riis

Maren Rasmusdatter, 4 år

Maren Kirstine Rasmusdatter, 2 år

Barn med enken: Peder Rasmussen, 1 år

Morbroder til børn af 1. ægteskab var Rasmus Rasmussen den yngre

Morfader til børn i 2. ægteskab, Niels Jensen i Riis

Farbroder til barn af sidste ægteskab Thomas Rasmussen af Sabroe

Enkens brødre Peder Pedersen i København og Jens Pedersen i Labing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

449, 29. September 1841, Skjoldelev

464, 7. Juni 1842 (G 341 383 15/21)

Else Christensdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab:

Nicolaj Pedersen, 8 år

Af 2. ægteskab:

Peder Nielsen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

464, 13. Juli 1842, Lading

Testamente af 22. Maj 1823 mellem Anders Nielsen og hustru Karen Erichsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

487, 27. Juli 1843, Lading

491, 14. September 1843

492, 14. September 1843 (G 341 383 16/21)

Poul Rasmussen, død

Ellen Marie Pedersdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Rasmus Poulsen, 38 år

Maren Poulsdatter, død ~ Niels Laursen i Hyllested (gav afkald på børns vegne)

Børn med enken:

Peder Poulsen, 12 år

Ane Poulsdatter, ugift

Mette Marie Poulsdatter, ugift

Ane Magrethe Poulsdatter, ugift

Mariane Poulsdatter, ugift

Karen Poulsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

527, 20. Maj 1844, Fajstrup

541, 22. Oktober 1844

547, 22. Oktober 1844

548, 6. Juni 1844

549, 22. Oktober 1844

Mette Marie Lind, død

Jørgen Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Christian Jørgensen, 14 år

Knud Jørgensen, 9 år

Maren Kirstine Jørgensdatter, ugift

Kirsten Marie Jørgensdatter, ugift

Johanne Marie Jørgensdatter, ugift

Jensine Jørgensdatter, ugift

Lovise Jørgensdatter, ugift

Helle Jørgensdatter, 1 ½ år

Værge var Niels Frandsen i Herskind der var gift med en søster til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

529, 28. Juni 1844, Lading

542, 28. Oktober 1844

Jens Pedersen, død

Ane Madsdatter, enke

Enkens børn nævnes:

Af ægteskab med Zacharias Adamsen:

1)  Adam Zachariassen, 22 år

2)  Zacharias Zachariassen, 16 år

3)  Karen Zachariasdatter

Afdødes børn med enken:

1)  Peder Jensen, 2 år

2)  Maren Jensdatter, 12 år

3)  Mette Kirstine Jensdatter, 10 år

4)  Pellene Jensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

532, 6. Juli 1844, Skjoldelev

562, 20. Januar 1845 (G 341 383 18/21)

562, 20. Juni 1844 (G 341 383 18/21)

578, 27. September 1845 (G 341 383 18/21)

597, 22. December 1845 (G 341 383 19/21)

622, 11. Februar 1847 (G 341 383 19/21)

Marie Kirstine Nielsdatter, død

Peder van der Aae, tidligere død

Hendes børn med Søren Mathiassen:

Vacher Sørensen gårdmand i Hørslevgaard

Mathias Sørensen,, 35 år, gårdmand i Framlev

Søren Sørensen, 29 år, gårdmand ved Erslev

Niels Sørensen, 22 år hjemme

Ane Johanne Sørensdatter, ugift

Ane Kistine Sørensdatter, ugift

Børn med Peder van der Aae:

Johannes Peter van der Aae, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

534, 19. August 1844, Fajstrup

552, 29. November 1844

Ungkarl Andreas Jensen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Ane Jacobsdatter i Fajstrup, idet han var født uden

for ægteskab, moderen havde aldrig været gift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

572, 14. Juli 1845, Lading

590, 27. November 1845

Casper Pedersen, død

Gjertrud Marie Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Caspersen, 7 år

Mette Marie Caspersdatter, 12 år

Mette Magrethe Caspersdatter, 4 år

Caspermine Caspersen, 5 uger gl.

Farbroder Jens Pedersen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

586, 11. November 1845, Fajstrup

594, 15. December 1845

Pige Edel Marie Nielsdatter, død

Hendes barn:

Else Christensdatter, 13 uger

Afdødes fader Niels Andersen af Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

598, 29. December 1845, Lading

602, 13. Maj 1846

623, 3. Marts 1847

Karen Erichsdatter, enke, død

Anders Nielsen Hough, tidligere død

Hendes arvinger:

1)  broder Christen Erichsen i Lyngå, død

1a) Christiane Christensdatter ~ Rasmus Hjulmand i Lyngå

1b) Ane Christensdatter gift i Hadsten med Anders Jensen

1c) Maren Christensdatter ~ Laurs Bødker i Sjelle

1)  broder Rasmus Erichsen i Lading

2)  broder Niels Erichsen i Sabro, død

3a) søn Laurs Nielsen

3b) søn Erich Nielsen

3c) datter Maren Nielsdatter, ugift

3d) datter Ingeborg Nielsdatter ~ Christen Jensen af Faarup

4)  søster Kirstine Erichsdatter, død

4a) søn Anders Erichsen, myndig i Borum

Anders Nielsen Houghs arvinger:

1) Broder Christen Nielsen, død

1a) søn Niels Christensen Qvolbek i Århus

2)  Niels Nielsen, død

2a) Niels Nielsen i Lund

2b) Peder Nielsen skal bo i Borup ved Randers

2c) Karen Nielsdatter, enke i Årslev ved Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

600, 3. April 1846, Fajstrup

Niels Rasmussen, død

Ulrikke Antoinette Frederiksdatter, enke

Børn:

Else Marie Nielsdatter, ugift

Maren Kirstine Nielsdatter, ugift

Elle Nielsdatter, ugift

Farbroder Rasmus Rasmussen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

614, 9. November 1846, Lading

Mette Margrethe Caspersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  moderen ~ Rasmus Pedersen i Lading

2)  broder Peder Caspersen, 9 år

3)  søster Mette Marie Caspersdatter, ugift

4)  søster Caspermine Caspersdatter, ugift

Farbroder Jens Pedersen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

614, 18. November 1846, Fajstrup

624, 12. Marts 1847

Ane Jensdatter, død

Niels Sørensen, enkemand

Deres barn:

Jens Nielsen, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

620, 18. Januar 1847, Hummeluhr

Christen Mogensen, død

Hans datter ~ Niels Rasmussen Østergaard i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

621, 3. Februar 1847, Skjoldelev

Jens Knudsen, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Knud Jensen, 26 år

Ane Marie Jensdatter, ugift

Marie Kirstine Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

632, 16. Juni 1847, Skjoldelev

Kromand Jørgen Jacobsen indbetalte arv til sin kones søster. Andre navne er ikke nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

635, 30. September 1847, Fajstrup

Ane Magrethe Jensdatter, død

Peder Enevoldsen, enkemand

Deres børn:

Enevold Pedersen, 17 år

Jens Pedersen, 15 år

Søren Pedersen, 6 år

Kirsten Pedersen, 4 år

Morbroder Rasmus Jensen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

635, 25. Oktober 1847, Skjoldelev

Niels Rasmussen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 27 år

Ane Kirstine Nielsdatter, 24 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

636, 28. Oktober 1847, Skjoldelev

639, 23. November 1847

Niels Olesen, død

Ane Kirstine Hansdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Peder Nielsen, 23 år

Ane Marie Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen af Gjedding

Mette Johanne Nielsdatter ~ husmand Jens Jensen af Sielle

Børn med enken:

Ole Peter Nielsen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

649, 28. Marts 1848, Skjoldelev

655, 7. September 1848

Ane Marie Sørensdatter, død

Laurs Pedersen, enkemand

Deres barn:

Dorthe Marie Laursdatter, 13 år

Han ville sidde i uskiftet bo efter loven, skiftes senere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

650, 26. Maj 1848, Fajstrup

Jens Rasmussen, død

Mette Marie Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 14 ¾ år

Jens Jensen 13 1/6 år

Niels Jensen, 4 ½ år

Godtfreddine Marie Jensen, ugift

Nielsine Caroline Jensen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

652, 5. Juli 1848, Lading

Ane Marie Hansdatter, død

Niels Jespersen, enkemand

Deres børn:

Christigne Nielsen, ugift

Zidsel Nielsen, ugift

Karen Nielsen, ugift

Han begærede at sidde i uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

653, 20. Juli 1848, Skjoldelev

Jens Pedersen, død

Kirstine Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 8 år

Jørgen Jensen, 3 år

Mette Jensen, ugift

Maren Jensen, ugift

Dorthea Cathrine Jensen, ugift

Kirsten Marie Jensen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

656, 29. September 1848, Lading

Birthe Danielsdatter, død

Niels Christiansen, enkemand

Deres børn:

Christian Nielsen, 21 år

Daniel Nielsen, 15 år

Niels Nielsen, 11 år

Birthe Marie Nielsdatter, ugift

Broder til afdøde Niels Danielsen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

657, 12. Oktober 1848, Fajstrup

657, 30. November 1848

Marie Kirstine Jensdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Deres barn:

Christen Nielsen, 2 ½ år

Morbroder Peder Jensen af Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

661, 10. December 1848, Lading

Niels Laursen, død

Ane Hansdatter, enke

De havde oprettet testamente, der ikke var nået at blive konfirmeret.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

664, 22. Januar 1849, Lading

684, 20. Oktober 1849

Ane Kathrine Madsdatter, død

Ole Michelsen, tidligere død

Deres børn:

Michel Olesen, 32 år

Mads Olesen

Jens Olesen, 26 ½ år

Søren Olesen, 24 ½ år

Laurs Olesen, 15 ¼ år

Ole Olesen, 11 ¾ år

Ane Olesdatter ~ Laurs Christensen i Voldby

Ane Marie Olesdatter, ugift

Morbroder Niels Madsen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

671, 23. Marts 1849, Lading

688, 9. November 1849

Jens Munkebo Lind, død

Hans børn:

1)  Søren Lind, død

1a) Carl Estrup Lind, 15 år

1b) Jens Christian Lind, 13 år

1c) Nicolai Lind, 10 år

1d) Morten Lind, 5 år

1e) Søren Lind, 2 år

1f) Kirstine Lind, ugift (død under skiftet)

2)  Laurids Christian Lind

3)  Thomas Lind, på Sjælland

4)  Sophie Lind ~ Murermester Randløv i Halagermagle på Sjælland

5)  Karen Lind ~ Peder Johnsen på Trige mark

6)  Mette Marie Jensdatter Lind, død

6a) søn Jens Christian Jørgensen, 17 år

6b) Knud Jørgensen, 13 år

6c) Maren Kirstine Jørgensen, ugift

6d) Kirsten Marie Jørgensen, ugift

6e) Johanne Jørgensen, ugift

6f) Jensine Jørgensen, ugift

6g) Lovise Jørgensen, ugift

6h) Helle Jørgensen, ugift

7)  Mariane Jensdatter Lind ~ Niels Frandsen af

8)  Kirstine Cathrine Lind ~ degnen Thorsen i Gjødvad

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

673, 23. Maj 1849, Skjoldelev

Rasmus Nielsen, død

Kirsten Marie Pedersdatter, enke

Deres barn:

Rasmine Rasmussen, 10 uger gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

674, 18. September 1849, Skjoldelev

Rasmus Pedersen, død

Dorthe Marie Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, myndig

Christen Rasmussen, myndig

Mads Rasmussen, myndig

Birgitte Rasmusdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

676, 18. September 1849, Skjoldelev

680, 25. September 1849

Laurs Pedersen, død

Ane Pedersdatter, enke

Hans datter af foregående ægteskab:

Dorthe Cathrine Laursdatter, 14 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 03. January 2019
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login