Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Laurbjerg Sogn

 

Laurbjerg sogn

Galten Herred

Laurbjerg sogn består af lokaliteterne:

Laurbjerg: 18 skifteuddrag

Essendrup: 10 skifteuddrag

Ialt 28 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 1/12

8, 10. juli 1720, Laurbjerg

Mads Christensen, død

Birgitte Christensdatter, enke

Lavværge Anders Rasmussen i Laurbjerg

Hans arvinger:

1)  broder Niels Christensen i Laurbjerg

2)  Kield Christensen i Hadsten

3)  Maren Christensdatter af Røve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 2/12

32, 31. oktober 1721, Laurbjerg

47, 31. oktober 1721

Mette Nielsdatter, død

Søren Christensen Snedker, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Søren Nielsen i Knudstrup

2)  søster Maren Nielsdatter ~ Christen Jensen i Houlbjerg

3)  søster Maren Nielsdatter, tjener hos Christen Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 2/12

47, 31. oktober 1721, Laurbjerg

Mette Nielsdatter, død

Søren Christensen Snedker, enkemand

Indskrevet 2 gange, se side 32

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 5/12

137, 13. marts 1730, Essendrup

Niels Jacobsen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jacob Nielsen, 8 år

Bodil Nielsdatter, 6 år

Anne Nielsdatter, 5 år

Maren Nielsdatter ½ år

Mandens brødre Peder Jacobsen og Michel Jacobsen begge i Granslev, Jens Jacobsen af Taastrup

Enkens lavværge Søren Andersen af Laurbjerg og hendes broder Anders Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 6/12

162, 29. juni 1730, Laurbjerg

Karen Jensdatter, død

Hans Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Jens Hansen, 5 ½ år

Maren Hansdatter, 8 år

Dorthe Hansdatter, 3 år

Anne Hansdatter, 16 uger

Børnenes farbroder Christen Rasmussen fra Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 7/12

179, 22. november 1734, Laurbjerg

Maren Sørensdatter, død

Søren Christensen, enkemand

Deres børn:

Johanne Sørensdatter, 8 år

Søren Sørensen, 4 år

Anna Sørensdatter, 2 år

Farbroder Jens Christensen i Skjød

Konens søstermand Mads Jensen Ulf i Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 7/12

183, 21. marts 1736, Laurbjerg

Christoffer Amdisen, død

Edel Mogensdatter, enke

Deres børn:

Amdi Christoffersen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 7/12

185, 6. juni 1736, Essendrup

Pige Mette Jensdatter, død

Hendes arvinger:

Mads Tyggesen af Væth

Jørgen Sørensen af Laurbjerg

Søren Bachs hustru, søskendebarn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 8/12

208, 13. november 1739, Essendrup

Kirsten Sørensdatter, død

Niels Bak, enkemand

Hendes børn:

Jacob Nielsen, 17 år

Bodil Nielsdatter, 15 år

Anna Nielsdatter, 13 år

Maren Nielsdatter, 11 år

Deres barn:

Kirsten Nielsdatter, 5 år

De ældste børns farbroder Michel Rasmussen af Granslev

Rasmus Laursen af Granslev er nævnt

Afdødes broder Jens Sørensen af Laurbjerg

Afdødes forældre Søren Andersen og Bodil Jensdatter i Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 8/12

213, 29. februar 1740, Essendrup

Niels Bak, død

Hans datter:

Kirsten Nielsdatter, 5 år

Afdødes broder Søren Bak i Essendrup

Broder Peder Bak

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 8/12

224, 1. februar 1742, Laurbjerg

Søren Christensen Snedker, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 6 år

Niels Sørensen, 5 år

Kirsten Sørensdatter, 2 år

Hans egen datter:

Johanne Sørensdatter, 15 år

Anne Sørensdatter, 9 år

Farbroder Rasmus Christensen i Laurbjerg

Formynder for stedbørn, Mads Jensen af Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 9/12

235, 30. januar 1743, Essendrup

Peder Nielsen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 2 år

Niels Pedersen, ½ år

Lavværge Mogens Nielsen af Væth

Afdødes brødre, Jens Nielsen af Lopdrup og Christen Nielsen af Skjød

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 9/12

236, 13. februar 1743, Essendrup

Søren Bak, død

Karen Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter, 19 år

Maren Sørensdatter, 8 år

Christen Sørensen, 14 år

Jens Sørensen, 12 år

Frands Sørensen, 10 år

Jørgen Sørensen, 7 år

Oluf Christensen, farbroder i Granslev

Farbroder Peder Bak af Essendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 71 9/12

251, 28. marts 1744, Laurbjerg

Peder Jensen Hvid, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Mette Pedersdatter, 3 år

Kirsten Pedersdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 3/5

113, 26. august 1762, Laurbjerg

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Hendes børn med Peder Jensen Hviid:

Mette Pedersdatter, tjener i Askildrup

Kirsten Pedersdatter, tjener i Tebbestrup

Hendes børn med Niels Nielsen:

Peder Nielsen, 8 år

Maren Nielsdatter, 11 år

Anne Nielsdatter, 10 år

Mette og Kirsten Pedersdatter havde ingen slægtninge, formynder Christoffer Rasmussen af Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 4/5

176, 9. juni 1764, Essendrup

Søren Rasmussen Molboe, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Mads Rasmussen Molboe i Skjød

2)  broder Christen Rasmussen Molboe i Knudstrup

3)  søster Maren Rasmusdatter, hos sin søn Rasmus Pedersen i Skjød (Jeg tror, der er en fejlskrift i skiftet. Mener hun hedder Karen Rasmusdatter. Tilføjet 22. maj 2020)

Enkens broder Niels Pedersen af Knudstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 73 4/5

217, 18. september 1764, Laurbjerg

Søren Andersen Fischer, død

Maren Thomasdatter, enke

Deres børn:

Anders Sørensen, 39 år i Allestrup by på Østergaards Gods

Rasmus Sørensen, 31 år i Helstrup

Ole Sørensen, 26 år

Peder Sørensen, 23 år

Mette Sørensdatter, 19 år, tjener i Bægaard

Lavværge Jens Andersen Hesselberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 1/16

7, 2. marts 1770, Laurbjerg

Bodil Christensdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Deres barn:

Kirsten Christensdatter, 5 år

Barnets morfader Christen Christensen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 2/16

17, 12. juli 1770, Essendrup

Christen Sørensen Bach, død

Kirstine Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 15 år

Søren Christensen, 6 år

Karen Christensdatter, 16 år

Anne Marie Christensdatter, 10 år

Formynder Jens Sørensen Bach af Lyngaa

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 3/16

63, 18. december 1772, Laurbjerg

Anders Nielsen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 15 år

Niels Andersen, 12 år

Jens Andersen, 4 år

Jens Andersen, ¾ år

Mette Andersdatter, 7 år

Lavværge, hendes broder Søren Nielsen i Hadsager

Afdødes fader Niels Jensen i Granslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 4/16

90, 21. marts 1774, Laurbjerg

Enke Barbara Pedersdatter, død

Hendes børn:

Peder Jensen, 30 år

Søren Jensen, 14 år

Niels Jensen, 11 år

Maren Jensdatter, 27 år ~ Niels Rasmussen i Haslund på Frijsenvold Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 5/16

117, 3. juni 1777, Essendrup

Anne Laursdatter, død

Peder Pedersen Molboe, enkemand

Deres børn:

Laurs Pedersen, 4 år

Zidsel Kirstine Pedersdatter, 1/2 år

Morbroder Niels Laursen af Pannerup

Peder Molboes moder, Kirsten Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 5/16

125, 26. juni 1777, Laurbjerg

Mette Nielsdatter, død

Hans Rasmussen, død

Afkald fra svigersønner:

Jens Jensen fra Årslev

Jens Jensen fra Laurbjerg

Niels Andersen fra Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 7/16

176, 6. maj 1780, Laurbjerg

Christen Christensen Smed, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

1) Johanne Christensdatter ~ Jørgen Pedersen, smed i Laurbjerg

2) Kirsten Christensdatter ~ Jens Westergaard i Windum på Vindum Overgaards Gods

3) Maren Christensdatter, død ~ Peder Andersen Smed i Granslev

3a) Christen Pedersen, 16 år

3b) Anders Pedersen, 11 år

3c) Anne Pedersdatter, 14 år

4a) datterdatter Rasmine Frederiksdatter, ugift, tjener i Århus

5)  Barbara Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 7/16

181, 23. januar 1780, Laurbjerg

Anne Nielsdatter, død

Søren Poulsen, enkemand

Hendes arving:

Broder Jens Nielsen i Aith

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 7/16

181, 22. november 1779, Laurbjerg

Christen Pedersen Bødker, død

Maren Nielsdatter, død

Mandens arvinger:

1) broder  Jens Pedersen i Svejstrup

2) søster Anne Pedersdatter ~ Peder Andersen i Haar, mødt ved sønnen Peder Nielsen

3) søster Edel Pedersdatter ~ Christen Hou i Skjoldelev

4) søster Maren Pedersdatter ~ Ole Rasmussen i Bødstrup

Hustruens arvinger:

4 børn af 1. ægteskab:

1) Niels Jensen, fuldmyndig, tjener i Granslev

2) Kirsten Jensdatter ~ Anders Michelsen, Røgter på Bidstrup

3) Anne Jensdatter, tjener i Granslev ~ Søren Michelsen i Granslev

4)  Mette Jensdatter, tjener i Knudstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 8/16

225, 12. august 1784, Essendrup

Karen Christensdatter, død

Thomas Nielsen, enkemand

Deres børn:

Christen Thomassen, 4 år

Anne Kirstine Thomasdatter, 6 år

Anne Marie Thomasdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 240 72 10/16

264, 2. november 1791, Laurbjerg

Johanne Laursdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Hendes arvinger:

1) halvbroder Christen Laursen, død i Torrup på Estrup Gods

1a) Rasmus Christensen på Estrup Gods

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sidst ændret: 22. May 2020
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login