Lerbjerg sogn

 

Kollerup Gods

Lerbjerg sogn omfatter lokaliteten:

Lerbjerg: 33 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 23. december 1795, Lerbjerg

Niels Nielsen, død

Wilhelmine Augusta Knudsdatter, enke

Deres datter:

Giertrud Marie Nielsdatter, 22 år

Lavværge var en søstersøn Jørgen Michelsen fra Kongstrup

Formynder Jørgen Rasmussen Møller i Norring Mølle søskendebarn af afdøde

Enken havde 2 myndige sønner Christen Pedersen Møller og Knud Pedersen Møller

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13, 23. maj 1796, Lerbjerg

Thomas Sørensen, død

Johanne Kirstine Rasmusdatter, enke

Hans søskende:

1)  helbroder Mads Sørensen, 42 år

2)  halvbroder Søren Thomassen, 24 år

3)  helsøster Birthe Christine Sørensdatter, 40 år ~ Jens Nielsen i Lerbjerg

4)  halvsøster Anna Thomasdatter, 27 år

Enkens morbroder Niels Frandsen fra Oustruphuuset

Stedfader og fader var Thomas Balle i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18, 20. oktober 1797, Lerbjerg

Johanne Marie Rasmusdatter, død

Jacob Jensen, enke

Hendes arvinger:

1)  broder Svend Rasmussen i Lerbjerg

2)  broder Christen Rasmussen i Nakskov på Lolland

3)  Michel Rasmussen i Bodelsø? mølle på Sjælland

4)  Peder Rasmussen i Købnehavn

5)  Apolone Rasmusdatter ~ Christen Christensen Bording i Købnehavn

6)  Anne Marie Rasmusdatter ¨ Christen Jensen på Christianshavn

7)  Kirsten Rasmusdatter, 34 år i Lerbjerg

Morbroder Niels Svendsen i Oustruphuset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22, 2. januar 1802, Lerbjerg

Christen Møller i Lerbjerg anmeldte at hans moder Wilhelmine Augusta Knudsdatter var død. Hendes børn:

1)  Christen Møller

2)  Knud Møller, 38 år i Lerbjerg

3)  Giertrud Marie ~ Niels Jensen Braad i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23, 26. januar 1803, Lerbjerg

Jens Braad, død

Sophie Jacobsdatter, enke

Hans børn med enken:

Margrethe Jensdatter, 15 år, tvilling

Rachael Jensdatter, 15 år, tvilling

Deres morbroder Søren Jacobsen i Laurbjerg

Hans børn med afdøde Margrethe Madsdatter:

Kirsten Jensdatter, enke i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24, 14. juni 1806, Lerbjerg

Ungkarl Peder Olesen, død

Hans arvinger:

1)  broder Jens Olesen i Gieding

2)  broder Rasmus Olesen i Venssyssel

3)  broder Christen Olesen i Tilst

4)  søster Margrethe Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Lerbjerg

5)  søster Kirsten Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Søften

6)  søster Anne Kirstine Olesdatter ~ Anders Nielsen i Herskind, hun død

6a) Ole Andersen, 15 år

6b) Niels Andersen, 12 år

6c) Mette Marie Andersdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29, 2. november 1808, Lerbjerg

Laurs Jensen Snedker, død

Kirsten Mortensdatter, enke

Deres børn:

1)  Jens Laursen, 30 år

2)  Morten Laursen, 29 år

3)  Michel Laursen, 28 år

4)  Niels Laursen, 26 år

5)  Laurs Laursen, 23 år

6)  Niels Laursen, 21 år

7)  Thomas Laursen, 19 år

8)  Peder Laursen, 16 år

9)  Søren Laursen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 2. januar 1810, Lerbjerg

Mads Sørensen, død

Hans arvinger:

1)  helsøster Birthe Kirstine Sørensdatter, enke ~ Jens Nielsen i Vissing

2)  halvsøster Ane Thomasdatter ~ Christen Nielsen i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

33, 30. april 1811, Lerbjerg

Margrethe Olesdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Ane Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 12. februar 1812, Lerbjerg

Christian Frederich Helmer, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Charlotte Christiansdatter, 28 år

Christine Christiansdatter, 22 år

Enkens svoger Hans Sørensen i Lerbjerg

Børnenes morbroder Michel Jensen Bonde i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 5. april 1812, Lerbjerg

Birthe Kirstine Pedersdatter, død

Peder Jensen Sveistrup, enkemand

Ingen børn efter 6 ugers ægteskab.

Hendes moder Dorthe Pedersdatter ~ Michel Pedersen i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 23. april 1812, Lerbjerg

Barbara Hansdatter Wacher, død

Christen Møller, enkemand

Deres børn:

Peder Christensen Møller, 16 år

Hans Jacob Wacher, 10 år

Morbroder Niels Hansen Wacher, cappellan i Hasle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 3. juni 1812, Lerbjerg

Jens Rasmussen, død

Zidsel Pedersdatter, enke

Deres børn:

Mette Marie Jensdatter, 29 år

Enken begærede at hensidde i uskiftet bo, da hun var 70 år og ikke agtede at gifte sig igen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

36, 3. juni 1812, Lerbjerg

Dorthe Pedersdatter, død

Michel Pedersen, enkemand

Hun var barnløs. Testamente er gengivet side 42, da Michel Pedersen skiftede, da han giftede sig igen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

36, 16. november 1812, Lerbjerg

Pige Maren Sørensdatter, død

Hendes arving:

1)  søster Maren Sørensdatter i Lerbjerg, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 8. februar 1815, Lerbjerg

Opholdskone Anne Jensdatter, død

Hendes børn:

Jens Jensen

Lotte Jensdatter ~ Peder Nielsen Knudstrup i Lerbjerg

Christine Jensdatter, tjener i Ødum præstegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

39, 16. juli 1817, Lerbjerg

Marianne Pedersdatter, død

Jens Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Jensen, 7 år

Karen Kirstine Jensdatter, 3 år

Giertrud Marie Jensdatter, 3 år

Kirstine Jensdatter, spæd

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

43, 12. juni 1820, Lerbjerg

Karen Nielsdatter, død

Svend Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Niels Svendsen, 20 år

Rasmus Svendsen, 14 år

Niels Svendsen, 11 år

Jens Peter Svendsen, 5 år

Andreas Svendsen, ½ år

Bodil Svendsen, 25 år

Bodil Svendsenm 17 år

Maren Svendsdatter, 17 år

Morbroder kømand Krogsgaard i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53, 21. december 1821, Lerbjerg

Michel Pedersen anmeldte at hans søn var død 5 uger gl og ikke efterlod sig noget

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53, 20. april 1822, Lerbjerg

Hans Sørensen Mondrup, død

Bodil Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 31 år

Søren Hansen, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

55, 20. november 1822, Lerbjerg

Mette Kirstine Christensdatter, død ¼ år gl uden at efterlade sig noget, faderen Christen Møller

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

57, 29. marts 1823, Lerbjerg

Enke Zidsel Pedersdatter, død

Hendes datter:

Mette Marie Jensdatter, 38 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58, 11. april 1823, Lerbjerg

Pige Christiane Pedersdatter, død, datter af Peder Nielsen Knudstrup, hun var 9 uger gl. Intet efterladt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

60, 16. februar 1824, Lerbjerg

Ane Sørensdatter, død

Mads Jensen, enkemand

Afdødes fader Søren Rasmussen arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

60, 5. juni 1824, Lerbjerg

61, 20. november 1824

Jens Christensen Hinge, død

Ane Christensdatter, enke

Afdødes arvinger:

1)  helsøster Kirsten Rasmusdatter ?, død ~ Niels Christensen Rytter i Tebbestrup

1a) Christen Nielsen Rytter i Borup

1b) Rasmus Nielsen Rytter i Borup

2)  halvsøster til afdøde Karen Christensdatter, død

2a) Rasmus Pedersen død

2aa) Peder Rasmussen af Enslev

2ab) Ane Rasmusdatter ~ Christen Nielsen af Svejstrup, hun død

2aba) Øllegaard Christensdatter

2abb) Marie Cathrine Christensdatter

3) Margrethe Rasmusdatter, død ~ Rasmus Pedersen i Laurbjerg død, de havde børn, men de var også døde

Enkens søn, gårdmand Christen Laursen i Lyngå

Navnene passer ikke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

63, 23. november 1824, Lerbjerg

Opholdsmand Thomas Snedker, død

Testamente mellem ham og hustruen Else Jensdatter, ingen børn, sædvanligt gensidigt testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 4. september 1825, Lerbjerg

Birthe Kirstine Sørensdatter, død

enke efter Jens Nielsen, ingen børn, eneste arving en halvsøster Ane Thomasdatter ~ Christen Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 29. december 1825, Lerbjerg

Laurs Snedker, død tidligere

Kirsten Mortensdatter, enke, død

Der var umyndige børn, men ingen navne da der ikke var midler i boet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 29. april 1826, Lerbjerg

66, 6. juni 1826

69, 22. december 1826

70, 6. juli 1827

72, 19. december 1827

73, 22. december 1827

Niels Jespersen Møller, død

Ane Sophie Pedersdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Niels Nielsen, 12 år

Bodil Nielsdatter, 11 år

Hans børn med enken:

Jesper Nielsen, 5 år

Peder Nielsen, 2 år

De ældste børns værge købmand Jens Krogsgaard i Randers

Peder Christian Jespersen formynder for børn i 2. ægteskab

Enkens ny mand Peder Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

69, 10. oktober 1826, Lerbjerg

Anmeldt at Christen Møllers datter, Christiane Christensdatter var død 10 uger gl og intet efterlod sig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 1. februar 1827, Lerbjerg

Anmeldt at Christen Hansens søn, Jens Christensen, 2 år var død uden at efterlade sig noget

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

71, 16. november 1827, Lerbjerg

77, 10. januar 1829

Peder Christiane Jespersen, død

Ane Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, myndig

Jesper Pedersen, 23 år

Hans Pedersen, 17 år

Thomas Pedersen, 14 år

Jens Pedersen, 12 år

Bodil Pedersdatter, 28 år

Zidsel Pedersdatter, 24 og gift

Mette Marie Pedersdatter, 21 år

Ane Pedersdatter, 19 år

Øllegaard Pedersdatter, 9 år

Formynder Mogens Lassen af Vissing

Se skifte efter Anne Christensdatters fader og hendes familie

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

75, 4. april 1828, Lerbjerg

76, 30. december 1828

80, 18. maj 1829

Christen Andersen Svensk, død

Ingen børn, arvinger er nevøer og niecer:

1) broder Jørgen Andersen, død

1a) Ane Dorthe Jørgensdatter ~ Søren Nielsen i Agri på Mols

1b) Mette Jørgensdatter ~ væver Kok i København

1c) Maren Jørgensdatter ~ spækhøker Christen Hansen Houberg i København

1d) Marianne Jørgensdatter, død uden livsarvinger

2)  Jens Andersen, død på hospitalet i Randers, børn ?

3)  Maren Andersdatter, død uden at efterlade sig børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

Sidst ændret: 14. January 2016