Lyngå sogn

 

Frijsenborg Gods

Lyngå sogn består af lokaliteterne:

Lyngå: 27 skifteuddrag

Vivild: 2 skifteuddrag

Ialt 29 skifteuddrag i Lyngå sogn

Faurskov Gods, Lyngå sogn, yderligere 141 skifteuddrag

Kollerup Gods, Lyngå sogn, yderligere 1 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

4.  august 1734, Lyngå

Niels Pedersen Hiulmand, død

Maren Pedersdatter, enke:

Deres børn:

Peder Nielsen, 8 år

Karen Nielsdatter, 6 år

Peder Nielsen, 3 år

Rasmus Nielsen, 12 uger

Enkens fader Peder Rasmussen Smed i Lyngå

Farbrødre Søren Hiulmand, Thomas Hiulmand og Michel Hiulmand alle af Lyngå og Søren Pedersen Hiulmand af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

465, 5 juli 1735, Lyngå

Jens Christensen, død

Johanne Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Christen Jensen, 4 år

Else Jensdatter, 2 år

Afdødes bror Hans Christensen i Sandby var formynder, Anders Thomassen af Haar var lavværge.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 6/21

176, 7. juli 1832, Lyngå

190, 15. Marts 1832 (G 341 383 7/21)

Anders Sørensen, død

Deres børn:

Else Andersdatter, 9 år

Ane Marie Andersdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

206, 21. marts 1833, Lyngå

207, 16. Marts 1833

Thomas Nielsen, død

Hans børn:

Marianne Thomasdatter

Maren Thomasdatter

Ane Marie Thomasdatter

Niels Thomassen, 22 år

Anders Thomassen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

207, 21. Marts 1833, Lyngå

Ane Nielsdatter, død

Peder Andersen, enkemand

Deres børn:

1 datter

Boet fallit

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

252, 24. Marts 1835, Lyngå

Voldborg Jensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres barn:

En datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

287, 4. Februar 1836, Lyngå

337, 5. December 1837 (G 341 383 11/21)

352, 2. Juni 1837 (G 341 383 12/21)

Else Nielsdatter Nebbegaard, død

Boet sluttet uden midler, arvinger ej nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

289, 25. Februar 1836, Lyngå

308, 9. December 1836

Maren Frandsdatter, død

Thomas Christensen, enke

Deres børn:

Christen Thomassen, 20 år

Niels Peder Thomassen, 9 år

Peder Christian Thomassen, 6 år

Carl Thomassen, 3 år

Maren Thomasdatter, 17 år

Mette Marie Thomasdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

302, 1. Juli 1836, Vivild

308, 9. December 1836

Pige Maren Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  moderen Kirsten Marie Rasmusdatter, i Voldum fattighus

2)  søster Inger Kirstine Nielsdatter ~ Niels Laursen i Galten

3)  Stine Nielsdatter ~ Isak Laursen i Brabrand

4)  Rasmine Nielsdatter

5)  Marie Kirstine Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

307, 29. November 1836, Lyngå

308, 9. December 1836

Mette Jensdatter, død

Søren Jensen, husmand, enkemand

Deres børn:

Jens Sørensen, 14 år

Jens Sørensen, 11 år

Christen Sørensen, 9 år

Henrik Sørensen, 6 år

Else Marie Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

331, 5. August 1837, Lyngå

340, 5. December 1837

353, 5. December 1837 (G 341 383 12/21)

354, 5. December 1837 (G 341 383 12/21)

husmand Peder Rasmussen, død

Mette Christensdatter, førhen død

Gensidigt testamente, ingen børn

Mandens arvinger:

1)  broder gårdmand Jens Rasmussen i Lyngå

2)  søster Ane Rasmusdatter ~ Jens Rasmusen Smed, han død

3)  Margrethe Rasmusdatter ~ Peder Christensen i Helstrup under Bidstrup Gods

4)  Maren Rasmusdatter ~ husmand Hans Jensen i Voldby

Hustruens arvinger:

1)  broder Niels Christensen Braad i Sandby

2)  Niels Christensen Haargaard i Væth

3)  Søren Christensen Braad i Laurberg

4)  Peder Christensen, gårdmand i Vinge

5)  Maren Christensdatter ~ Niels Pedersen Smed i Lyngå

6)  Ane Christensdatter ~ Anders Sørensen i Rønge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

336, 29. September 1837, Lyngå

341, 5. December 1837

Poul Hansen Kræmmer, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Nelle Marie Poulsdatter, 12 år

Hans Peder Poulsen, 8 år

Karen Marie Poulsdatter, 2 år

Farbroder Anders Hansen i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

359, 14. April 1838, Lyngå

376, 22. December 1838

Ane Christensdatter, død

Christen Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Christen Christensen, 10 år

Else Marie Christensdatter

Mette Marie Christensdatter

Formynder for børnene Laurs Rasmussen i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

365, 10. September 1838, Lyngå

379, 22. December 1838

385, 22. December 1838

Maren Jensdatter, død

Christen Erichsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Simon Jensen, skovfoged i Sveistrup

2)  broder Peder Jensen, indsidder i Langå

3)  broder Jens Jensen, kirkesanger i Hørslevboel

4)  søster, død

4a) søsterdatter Ane Marie Jensdatter, ugift

4b) søsterdatter Maren Jensdatter ~ Niels Houmand i Vellev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

382, 5. Januar 1839, Lyngå

385, 5. Januar 1839

386, 25. Marts 1839

391, 8. Maj 1839 (G 341 383 13/21)

393, 25. Marts 1839 (G 341 383 13/21)

394, 2. Marts 1839 (G 341 383 13/21)

394, 21. Juni 1839 (G 341 383 13/21)

406, 8. Maj 1839 (G 341 383 13/21)

Tjenestekarl Jens Christensen Fog, død

Hans arvinger:

1)  helsøster Karen Marie Christensdatter, ugift

2)  halvbroder Søren Christensen, 36 år, Voldby

3)  Peder Christensen, 34 år, indsidder i Lyngbye

4)  Niels Christensen, 32 år, indsidder i Skjoldelev

5)  Jens Christensen, 30 år, husmand i Hammel

6)  halvsøster Else Christensdatter ~ Søren Christensen i Fajstrup, hun død

6a) Christen Sørensen, 12 år

6b) Maren Sørensdatter

6c) Øllegaard Sørensdatter

6d) Christine Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

443, 29. Maj 1841, Lyngå

Testamente af 27. Oktober 1827 mellem Jens Rasmussen og Ane Kirstine Jensdatter, ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

451, 7. December 1841, Lyngå

467, 26. September 1842 (G 341 383 15/21)

502, 16. December 1843 (G 341 383 16/21)

504, 27. December 1843 (G 341 383 16/21)

Jens Pedersen, død

Inger Margrethe Jørgensdatter, enke

Deres barn:

Peder Jensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

460, 10. Marts 1842, Lyngå

474, 9. December 1842

Ane Hansdatter, død

Niels Hansen, enkemand

Deres børn:

Hans Henrich Nielsen, 4 ½ år

Ane Nielsen, ugift

Morbroder Peder Hansen i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

461, 10. Marts 1842, Lyngå

461, 12. Marts 1842

Niels Pedersen Smed, død

Maren Christensdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Peder Nielsen, myndig, gårdmand i Lyngå

Ane Marie Nielsdatter ~ Christen Christensen i Hadsten

Ane Nielsdatter ~ Niels Nielsen

Karen Nielsdatter ~ gårdmand Søren Pedersen i Vivild

Maren Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

476, 9. December 1842, Lyngå

477, 10. December 1842

Anders Jensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres barn:

Poul Martinus Andersen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

504, 30. December 1843, Vivild

Jens Jacobsen, ungkarl, død 73 år gl

Han døde hos gårdmand Søren Ibsen i Vivild og var morbroder til dennes hustru

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

514, 2. Maj 1844, Lyngå

551, 29. November 1844 (G 341 383 17/21)

556, 13. December 1844 (G 341 383 17/21)

Maren Pedersdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres børn:

Maren Christensdatter ~ Jens Laursen i gården

Karen Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

584, 10. November 1845, Lyngå

601, 13. Maj 1846 (G 341 383 19/21)

603, 10. Juli 1846 (G 341 383 19/21)

Pige Karen Marie Andreasdatter, død

Hendes arvinger:

1) farbroder Hans Henrik Jensen af Lading, død

1a) Jens Hansen i Lading

1b) Maren Hansdatter ~ teglbrænder Claus Jacobsen ved Frijsenborg

1c) Ane Hansdatter i Lading, ugift

2) Niels Jensen, skovfoged ved Boller, død

2a) Henriette Nielsen på Boller mark, ugift

2b) Sophie Nielsen, Boller mark, ugift

2c) Johanne Marie Nielsen, ugift

2d) Christian Nielsen, 12 år

3) farbroder Lars Jensen Rottenborg

3a) datter ~ Niels Sørensen

4)  farbroder Peder Jensen,Lyngå

5)  faster Karen Jensdatter i Skjød, enke efter Michel Pedersen i Skjød

6)  morbroder Jens Pedersen i Nygaard

7)  morbroder Niels Pedersen i Lyngå

8)  helsøster til afdødes moder Maren Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Lyngå

9)  morbroder Rasmus Pedersen i Sveistrup, som er død:

9a) Peder Rasmussen, i København

9b) Rasmus Rasmussen, 27 år, tjener i Galthen

9c) Andreas Rasmussen, 25 år, i Værum

9d) Søren Rasmussen, 18 år, i Faarup

9e) Marie Cathrine Rasmusdatter ~ Jens Christensen i Sveistrup

9f) Ane Cathrine Rasmusdatter ~ Niels Rasmussen i Værum

10)  morbroder Mads Jensen, halvbroder til afdødes moder død:

10a) Ane Madsdatter i Lerbjerg

11)  Ane Jensdatter, enke efter Søren Pedersen, halvsøster til afdødes moder, opholdskone i Sveistrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

609, 5. September 1846, Lyngå

Johanne Dorthea Pedersdatter, død

Jens Pedersen Bach, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen, 3 år

Johannes Jensen, ½ år

Petrine Voldborg Jensen, ugift

Morfader Peder Jensen af Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

619, 31. December 1846, Lyngå

Christen Hansen, død

Else Sørensdatter, enke

De havde oprettet testamente, de efterlod sig ikke børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

624, 19. Marts 1847, Lyngå

Mariane Pedersdatter, død

Christen Jensen Bonde, enkemand

Hensidder i uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

645, 21. Januar 1848, Lyngå

Dorthe Henrichsdatter, død

Christen Johnsen, enkemand

Deres børn:

Henrik Christensen, 7 år

Christian Christensen, ¼ år

Kirsten Marie Christensen, ugift

Else Marie Christensen, ugift

Johanne Marie Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

659, 29. November 1848, Lyngå

683, 19. Oktober 1849, (G 341 383 21/21)

689, 22. November 1849, (G 341 383 21/21)

Maren Sørensdatter, død

Peder Jensen, tidligere død

Peder Jensens arvinger:

1)  broder Niels Jensen i Lyngå

2)  søster Ane Jensdatter ~ Christen Sørensen, Haurum

3)  Maren Jensdatter, død ~ Lars Jensen

3a) Mariane Larsdatter ~ Jens Lassen Jensen af Qvolbek

4)  Kirsten Jensdatter ~ Niels Jacobsen af Svejstrup

4a) Jacob Nielsen, død

4aa) Peder Jacobsen 8 år i Lyngå

4b) Maren Nielsdatter, enke efter afdøde Niels Hansen i Gullev

4c) Mariane Nielsdatter, ugift i Gulev

4d) Ane Marie Nielsdatter ~ Søren Pedersen Gullev

4e) Karen Nielsdatter, ugift hos broderen i Lyngå

Maren Sørensdatters arvinger:

1)  søster Bodil Sørensdatter ~ Lars Skomager i Århus, begge døde:

1a) skomager Lassen (Larsen) i Århus

1b) Søren Lassen (Larsen) i Århus

1c) datter ~skipper i Århus

1d) datter i København, gift

2) halvsøster Birthe Sørensdatter, de mødte arvinger mente hun var død, født for ca. 80 år siden og mentes ikke at efterlade sig børn.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

668, 23. Februar 1849, Lyngå

Christen Jensen Bonde, død

Hans børn:

Jens Christensen, 23 år

Peder Christensen, 20 år

Maren Christensdatter ~ Jørgen Nielsen Bægaard

Karen Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

682, 13. Oktober 1849, Lyngå

Kirsten Marie Nielsdatter, død

Jens Jensen Østergaard, enkemand

Deres barn:

Jens Jensen, 2 år

Morfaderen Niels Sørensen Tind af Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 13. January 2016