Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Søften Sogn

 

Søften sogn består af lokaliteterne: Søften

Nærværende omfatter 46 skifteudddrag

Skifter vedrørende Søften sogn, Ristrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

214, 24 februar 1730, Søften

219, 17. marts 1730

Jens Christensen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Jensen, 4 år

Maren Jensdatter, 7 år

Anne Jensdatter, 1 år

Søren Michelsen fra True var lavværge. Moderbroder Rasmus Pedersen i Kollens Mølle i Adslev sogn, Skanderborg amt. Faderens halvbroder Mathias Jacobsen, Søften samt Anders Clemensen, Søften og Peder Clemensen i Haar.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

473, 3 december 1735, Søften

Anne Marie Jensdatter, død

Oluf Sørensen Snedker, enke

Ingen børn. Hendes fader Jens Jensen i Grundfør arver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 16/17

532, 29 april 1738, Søften

Maren Jensdatter, død 92 år gl.

Laurids Jørgensen, tidligere ægtefælle, død

Deres børn:

1) Jens Lauridsen Ladefoged, død 1732 på Clausholm, moderen arvede

2) Cathrine Lauridsdatter ~ Hans Henriksen i Søften

3) Anne Lauridsdatter, død

4)  Marie Lauridsdatter, død som spæd

Hendes uægte søn Jørgen Johansen nævnes som født for ca 63 år siden (i 1736), da afdøde tjente på en herregaard Schildstrup på Sjælland, faderen Johan Gruab. Jørgen Johansen, død, hans børn:

1)  Johan Jørgensen i Vonge

2)  Anders Jørgensen i Vonge

3)  Jørgen Jørgensen i Vonge

4)  Marie Jørgensdatter ~ Therkel Sørensen i Vonge

5) Karen Jørgensdatter ~ Michel Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

303, 4 maj 1750, Søften

Søren Andersen, død

Else Andersdatter, enke

De efterlod sig ikke livsarvinger

Hans broder Jens Andersen i Weilby til stede, en søster Maren Andersdatter var indkaldt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

374, 5 marts 1753, Søften

Peder Jensen Balle, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Søskende:

Rasmus Jensen Balle, i København

Ole Jensen Balle i Gieding

Maren Jensdatter ~ Bertel Jensen i Tinning

Bertel Jensens søn Rasmus Bertelsen skal efter det anførte ægte sin svoger Peder Jensen Balles steddatter Anne Jensdatter og have gården i fæste

Rasmus Jensen Balle boede tilsyneladene på Christians Haun den 13 marts 1753 Han underskrev med: "Velædle Hr Forvalters pligt skyldige og ydmyge tjener"

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

436, 3 april 1755, Søften

Karen Rasmusdatter, død

Søren Michelsen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 32 år 

Michel Sørensen, 26 år

Jens Sørensen, 23 år

Niels Sørensen, 18 år

Anne Sørensdatter ~ Søren Jensen i Søften

Maren Sørensdatter, 27 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

77, 13 december 1762, Søften

Anne Jensdatter, død

Niels Jensen Elgaard, enkemand

Ingen børn

1) afdødes broder Jens Jensen af Tåstrup

2) Peder Pedersen i Søften, der havde været gift med en søster, Maren Jensdatter, der var død, men efterladt sig

2a) Jens Pedersen, 17 år

2b) Anne Pedersdatter, 14 år

2c) Mette Pedersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

136, 23 juli 1763, Søften

Rasmus Nielsen Skrædder, død

Maren Mogensdatter, enke

Niels Rasmussen, 18 år

Enkens broder Peder Mogensen i Sabro på Ristrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 5/29

143, 12 juni 1764, Søften

Giertrud Mathiasdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 30 år

Niels Nielsen, 22 år

Peder Nielsen, 19 år

Inger Nielsdatter ~ Baltzer Jensen i Søften

Maren Nielsdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

170, 5 maj 1766, Søften

Christian Hiersing, død

Hans arvinger:

1)  broder Hans Hiersing i Vendsyssel

2)  Niels Hiersing i Hem i Salling

3)  Søster Cathrine Hiersing, død

3a) søn Rasmus Hørning på Jægerspris

4)  søster Madame Nille Marie ~ Rosenquist

4a) søn Terkild

4b) Catrine

4c) Christine Sophia

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

214, 30 december 1768, Søften

Søren Jensen Elgaard, død

Johanne Michelsdatter, enke

Hans arvinger:

Halvbroder Christen Jensen Elgaard, 20 år

Halvbroder Jens Jensen Elgaard, 12 år

Halvsøster Kirsten Jensdatter, 16 år

Enkens broder Rasmus Michelsen af Søften

Farbroder Niels Jensen Elgaard i Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

344, 11 november 1772, Søften

Christen Rasmussen, død

Johanne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 14 år

Dorthe Marie Christensdatter, 12 år

Maren Christensdatter, 7 år

Rasmus Christensen, 3 år

Morfader fra Søften S I S var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

407, 23 april 1774, Søften

Lucia Andersdatter, død

Jens Hansen, enkemand

Anders Jensen, 14 dage

Maren Jensdatter, 14 dage

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

415, 6 december 1774, Søften

Anne Jørgensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Deres børn:

Mads Pedersen, 19 år

Jens Pedersen, 17 år

Rasmus Pedersen, 5 uger

Giertrud Pedersdatter, 15 år

Kirsten Pedersdatter, 7 år

Mette Pedersdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

433, 8 februar 1776, Søften

Peder Nielsen Kaae, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Maren Pedersdatter

Laugværge var hendes fader Rasmus Sørensen i Brabrand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

513, 26 juli 1777, Søften

Hans Jensen Degn, død

Anne Pedersdatter, enek

Deres børn:

Jens Hansen, 28 år

Peder Hansen, 26 ½ år

Baltzer Hansen, 18 år

Michel Hansen, 15 år

Hans Hansen, 10 år

Oluf Hansen, 7 år

Maren Hansdatter

Børnenes farbroder var Baltzer Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

609, 9 Oktober 1780, Søften

Knud Pedersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Arvinger:

Hans moder Maren Mogensdatter ~ Niels Mathiassen i Søften

Broder Mogens Pedersen i Kasted på Kiærbygaard Gods

Halvsøster Karen Pedersdatter ~ Christen Olesen i Søften på Ristrup Gods

Lavværge Hans Jacobsen af Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

657, 10 januar 1782, Søften

Jens Jensen, død

Dorthe Andersdatter, enke

Fællesbørn:

Laurs Jensen, husmand i Weilby på Marselisborg Gods

Jens Jensen, som er tåbelig og hos moderen

Margrethe Jensdatter, 32 år, tjener i Weilby

datter ~ Jens Andersen, hyrde i Kasted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

697, 27 juli 1782, Søften

Niels Nielsen, død

Christiane Nielsdatter, enke

Fællesbarn:

Bodil Nielsdatter, 3 år

Lavværge Hans Jacobsen af Søften

Formynder, morfaderen Niels Christensen i Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

706, 30 november 1782, Søften

Afkaldserklæring.

Christiane Nielsdatter gav afkald på yderligere efter sin sal. Moder Bodil Thomasdatter, idet hun havde modtaget sine sal. Forældres hus og indbo og levende kreaturer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

730, 3 maj 1782, Søften

Inger Poulsdatter, død

Niels Christensen, død 4 år tidligere

Deres arvinger:

Niels Christensens 2 sønner med Maren Olesdatter:

1)  Søren Nielsen, 32 år i Kasted på Schaarupgaards Gods

2)  Ole Nielsen, 30 år, i Elev på Schaarupgaards Gods

De havde ikke tidligere fået arv efter deres fader

Inger Poulsdatters arvinger var:

1)  søster Anne Poulsdatter, død

1a) Niels Nielsen, husmand i Søften, død under skiftet

1aa) Bodil Nielsdatter, 4 år

2)  halvbroder Niels Rasmussen som avlet uden ægteskab, han død, efterladt i 1 ægteskab med Anne Pedersdatter:

2a) Søren Nielsen, nogle tredive år i Årslev, ugift, får hospitals hold

2b) Jens Nielsen over 30 år, skrædder i Årslev

2c) Peder Nielsen over 30 år, tjener i Årslev

2d) Birthe Nielsdatter ~ husmand Thomas Pedersen i Brabrand

2e) Mette Nielsdatter ~ gårdmand Anders Byriel i Voldby

2f) Birthe Johanne Nielsdatter ~ snedker Jens Sørensen i Lillering

2g Anne Rasmusdatter (Nielsdatter) ~ Jens Sørensen, smed i Årslev, død:

2ga) Anna Jensdatter

2gb) Anna Marie Jensdatter

I andet ægteskab med Anne Rasmusdatter:

1)  Anne Nielsdatter ~ Niels Jensen i Galten, drejelsvæver

2)  Anne Marie Nielsdatter ~ Poul Nielsen i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

778, 14 juli 1784, Søften

Anders Munch, død

Dorthe Laursdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 12 år

Christen Andersen, 8 år

Laurs Andersen, 5 år

Rasmus Andersen, 2 år

Anne Andersdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

779, 14 juli 1784, Søften

Anne Rasmusdatter, enke, død

Hendes børn:

Inger Laursdatter ~ Therkild Knudsen i Schiørring

Anne Laursdatter ~ Peder Hansen på stedet

Mette Laursdatter ~ Jacob Andersen i Schiørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

829, 30 maj 1785, Søften

Dorthe Andersdatter, død

Hendes børn:

Laurs Jensen, 36 år, gift og opholdende sig i Vejlby

Jens Jensen, 40 år her på stedet

Maren Jensdatter ~ Jens Andersen, husmand i Qvotrup

Magrethe Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

892, 12 januar 1787, Søften

Dorthe Laursdatter, død

Anders Jensen Munk, førhen død, 3 år siden

Deres børn:

Jens Andersen, 14 år

Laurs Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

897, 12 juli 1787, Søften

Anna Larsdatter, død

Peder Hansen, enkemand

Børn:

Kirsten Pedersdatter, 9 år

Anne Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

13, 30. Juni 1792, Søften

Anne Dorethea Christensdatter, død

Albreth Christiansen, enkemand

Deres barn:

Ditlev Albrethsen, 3 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

14, 13. Oktober 1792, Søften

Anne Pedersdatter, død

Peder Andersen, enkemand

Deres børn:

Anders Pedersen, 11 år

Peder Pedersen, 9 år

Anne Pedersdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

15, 19. December 1792, Søften

15, 18. Januar 1793

19, 7. Oktober 1793

30. 27. Juni 1794

Peder Jensen, død

Zara Pedersdatter, enke

Hans børn med afdøde tidligere hustru Anne Jørgensdatter:

Jens Pedersen, myndig, husmand i Gieding

Mads Pedersen, myndig, bortrømt for 14-15 år siden

Rasmus Pedersen, 18 år, tjener i Grundfør

Giertrud Pedersdatter ~ Jens Hansen i Grundfør

Kirsten Pedersdatter ~ Niels Andersen i Grundfør

Mette Pedersdatter, 20 år, tjenende Niels Andersen i Grundfør

Lavværge Søren Hattemager af Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

21, 8. Oktober 1793, Søften

Kirsten Jensdatter, død

Hendes barn:

Maren Sørensdatter, 2 ½ år, født udenfor ægteskab

Født værge Niels Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

29, 3. Maj 1794, Søften

Laurs Hansen, død

Hans arvinger:

søster Bodil Marie Hansdatter på Engelberggaarden i Grundfør mark

søster Dorthe Hansdatter ~ Søren Kold i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

29, 5. Maj 1794, Søften

Anna Nielsdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  helbroder Jens Nielsen Kaae i Søften

2)  halvbroder Peder Nielsen Kaae, død

2a) Maren Pedersdatter ~ Søren Sørensen i Søften

2b) Ingeborg Pedersdatter, 17 år

3) halvsøster Maren Nielsdatter i Storring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

32, 27. September 1794, Søften

Clemen Pedersen, død

Anna Christensdatter, død

Deres børn:

Christen Clemensen, fæstegårdmand i Søften

Rasmus Clemensen, 18 år

Helle Clemensdatter ~ Peder Pedersen i Ølsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

33, 27. September 1794, Søften

Ungkarl Rasmus Pedersen, død

Hans søskende arver:

1) broder Mads Pedersen

2)  broder Jens Pedersen i Gieding

3)  søster Giertrud Pedersdatter ~ Jens Hansen i Grundfør

4)  søster Kirsten Pedersdatter ~ Niels Andersen i Grundfør

5) søster Mette Pedersdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

34, 23. December 1795, Søften

Zara Jensdatter, død

Jacob Laursen, enkemand

Deres barn:

Laurs Jacobsen, 4 år

Søster til afdøde Mette Jensdatter i Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

35, 6. Februar 1796, Søften

36, 16. Marts 1796

Rasmus Pedersen, død

Kirsten Thomasdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helsøster Dorthe Pedersdatter ~ gårdmand Christen Rasmussen i Grundfør

2) Margrethe Pedersdatter ~ drejelsvæver Jens Madsen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

46, 3. Juni 1797, Søften

49, 20. December 1797

Jens Baltzersen, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 15 år

Peder Jensen, 11 år

Maren Jensdatter, 6 år

Karen Jensdatter, 4 år

Inger Jensdatter, ½ år

Enkens broder Rasmus Pedersen af Søften

Farbrødre Niels og Søren Baltzersen begge af Søften

Enkens fæstemand Bonne Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

47, 3. Juni 1796, Søften

48, 7. Juni 1796

Søren Andersen, død

Hans barn:

Birthe Sørensdatter ~ Laurs Haugaard i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

52, 29. November 1798, Søften

Kirsten Pedersdatter, død

Jens Lassen, enkemand

Søskende:

1) broder Søren Pedersen, myndig, i Søften

2) søster Ellen Pedersdatter, 29 år

3) søster Helle Pedersdatter, 26 år, tjener Jørgen Nielsen i Ølsted

4) søster Maren Pedersdatter, 22 år, tjener Rasmus Holm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

82, 1. Oktober 1801, Søften

88, 20. November 1801

Niels Sørensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Søren Nielsen, 21 år

Enkens halvbroder Søren Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

61, 5. November 1804, Søften

64, 21. December 1804

Rasmus Jensen, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Rasmussen, 9 år

Johanne Rasmusdatter, 14 år

Maren Rasmusdatter, 2 år

Lavværge Søren Nielsen af Ølsted

Formynder farbroder Søren Jensen af Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

62, 5. November 1804, Søften

65, 29. December 1804

Inger Pedersdatter, død

Bonne Rasmussen, enkemand

Hendes børn:

Søren Jensen, 23 år

Peder Jensen, 18 år

Karen Jensdatter, 10 år

Inger Jensdatter, 8 år

Kurator Niels Baltzersen i Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

63, 19. December 1804, Søften

65, 28. December 1804

68, 22. December 1806

69, 27. December 1806

Kirsten Pedersdatter, død

Peder Mathisen, enkemand (hans fødenavn er Peder Nielsen og kaldes Peder Nielsen, Peder Mathiassen og kombinationer. Moderen hed Mathiasdatter)

Deres børn:

Christen Pedersen, 29 år

Niels Pedersen, 24 år

Søren Pedersen, 21 år

Peder Pedersen, 19 år

Mathias Pedersen, 17 år

Thomas Pedersen, 14 år

Gertrud Helene Pedersdatter, 6 år

Måske er Christen Pedersen, søn af Peder Nielsen, enkens 1. Mand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

71, 4. Maj 1807, Søften

74, 30. December 1807

Kirsten Thomasdatter, død

Johan Frandsen, enkemand

Deres børn:

Ancher Johansen, 3 år

Anna Johansdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

79, 8. Januar 1810, Søften

80, 14. December 1810

Jens Poulsen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 5 år

Poul Jensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

80, 31. Maj 1810, Søften

81, 31. December 1810

Jens Hansen, død

Dorthe Christensdatter, død

Deres børn:

Enke Kirsten Jensdatter i Søften

Anders Jensen af Qvottrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

80, 8. Juli 1810, Søften

Niels Sørensen, død

Anne Katrine Sørensdatter, enke

Hun begærede uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8 (jeg tror dette hører sammen med skiftet 31. maj 1810 efter Jens Hansen og Dorthe Christensdatter. Jens Jensen er fejllæsning eller fejlskrift)

81, 14. December 1810, Søften

Jens Jensen, død

Deres børn:

Anders Jensen, 36 år

Kirsten Jensdatter, enke ~ Jens Poulsen

Lavværge Niels Baltzersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 21. May 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login