Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Sielle sogn

 

Sjelle sogn består af lokaliteten: Sjelle, Vedelslund

Nærværende omfatter 25 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

199, 15 juli 1768, Sielle

Giertrud Clausdatter, død

Mads Hansen Holcher, enkemand

Deres børn:

Hans Madsen, 14 år

Karen Madsdatter, 12 åe

Morbroder Jochum Clausen i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

220, 4 april 1769, Sielle

Anne Nielsdatter, død

Andreas Christensen, enkemand

Deres børn:

Leene Andreasdatter, 1 ½ år

Morbroder Jens Nielsen fra Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

232, 18 oktober 1769, Sielle

Karen Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 10 år

Christen Jensen, 7 år

Malene Jensdatter, 16 år

Johanne Jensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

249, 8 februar 1770, Sielle

Maren Jensdatter, død

Jørgen Jacobsen, enkemand

Deres børn:

Jacob Jørgensen, 4 år

Appellone Jørgensdatter, 13 år

Zidsel Jørgensdatter, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

262, 20 november 1769, Sjelle

Magrethe Madsdatter, død

Rasmus Jensen, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, 19 år

Karen Rasmusdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

366, 18 juni 1773, Sjelle

Niels Sørensen, død

Kirstine Pedersdatter, enke

Deres børn:

Poul Nielsen, 24 år

Søren Nielsen, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

381, 27 september 1773, Sjelle

Birthe Albertsdatter, død

Frands Pedersen, enkemand

Børn i ægteskab med Jens Sørensen:

Albert Jensen, 17 år

Kirsten Jensdatter, 20 år

Børn med Frands Pedersen:

Frandsdatter 10 år

Ellen Frandsdatter, 8 år

Edel Frandsdatter, 3 år

Jens Albertsen af Roede var værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

427, 2 oktober 1775, Vedelslund

Søren Jørgensen, død

Birthe Mortensdatter, enke

Hans barn med Zidsel Jensdatter:

Peder Jørgensen, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

516, 2 oktober 1775, Vedelslund

Peder Jørgensen Ladefoged, død

Birthe Mortensdatter, enke

Hans med Zidsel Jensdatter uden ægteskab avlede søn Peder Jørgensen 11 år

Lavværge Ole Christoffersen af Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

518, 10 februar 1778, Sjelle

Jens Andersen Smed, død

Anne Pedersdatter, enke (død under skiftet)

Hans arvinger:

1 ægteskab med Mette Sørensdatter:

1) Søren Jensen, 29 år, smed i Sielle

2) Maren Jensdatter, 20 år hos sin farbroder Anders Andersen i Sveistrup i Doven sogn

2. ægteskab med Maren Rasmusdatter:

3) Rasmus Jensen, 15 år i Javngyde hos sin morbroder Rasmus Rasmussen

4)  Mette Jensdatter, 14 år hos sin halvbroder smeden Søren Jensen i Sielle

med enken:

5)  Peder Jensen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

524, 7 januar 1778, Sjelle

Mogens Sørensen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Mogensdatter, 15 år

Maren Mogensdatter, 12 år

Karen Mogensdatter, 7 år

Jens Mogensen, 5 år

Mette Marie Mogensdatter, 3 år

Formynder var morbroderen Thomas Poulsen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

531, 29 juni 1778, Sjelle

Jørgen Hansen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres barn:

Inger Jørgensdatter, 2 år

Formynder var farbroderen Niels Hansen, ungkarl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

586, 13 januar 1780, Sjelle

Rasmus Andreassen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Hans Rasmussen, 5 år

Andreas Rasmussen, 3 år

Søren Rasmussen, ½ år

Anne Magdalene Rasmusdatter, 6 år

Maren Rasmusdatter, 2 år

Lavværge var enkens broder Niels Hansen af Sielle

Formynder var Christian Anderassen, afdødes broder i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

646, 26 september 1781, Sjelle

Jens Nielsen, død

Maren Rasmusdatter, enke

1 ægteskab med Karen Nielsdatter:

Niels Jensen, 23 år på stedet

Christen Jensen, 21 år

Mallene Jensdatter ~ Rasmus Andersen Rytter i Horsens

Børn med enken:

Rasmus Jensen, 8 år

Else Jensdatter, 5 år

Enkens broder Michel Rasmussen, gårdmand i Øster Lyngby

Lavværge Niels Rasmussen i Labing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

673, 12 april 1782, Sjelle

Erklæring fra Laurs Jørgensen på vegne af sine 2 børn:

1) Jørgen Laursen

2)  Maren Laursdatter

3) Laurs Jørgensens steddatter Appelone Jespersdatter ~ Hans Christensen, hun død uden livasarvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

687, 6 juni 1782, Sjelle

Peder Frandsen, død

Mette Jørgensdatter, enke

Hans børn med 1 kone Maren Jensdatter:

Jens Pedersen, 32 år, ugift

Frands Pedersen 30 år, gift og har en gård i Sielle i fæste

Børn med enken:

Jørgen Pedersen, 7 år

Maren Pedersdatter, 17 år

Dorthe Pedersdatter, 13 år

Anne Pedersdatter, 10 år

Mette Pedersdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

691, 21 oktober 1778, Sjelle

Jens Christensen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  Karen Christensdatter ~ i København

2)  Maren Christensdatter i Labing

3)  Jacobbine Christensdatter i Labing

4)  helbroder Jørgen Christensen i Herskind

5)  halvbroder Rasmus Christensen, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

706, 5 marts 1783, Sjelle

Hans Simonsen i Sielle på egne og Jørgen Jacobsen ibm som formynder på min brodersøn Laurs Sørensens vegne, at min Hans Simonsens stedfader Søren Jacobsen ibm. Haver fornøjet og betalt mig min mødrene arv, og jeg Jørgen Jacobsen på min myndlings Laurs Sørensens vegne ligeledes haver af min broder fået og erlanget hans fædrene og mødrene arv, saa Søren Jacobsen og hans arvinger, af mig Hans Simonsen og Laurs Sørensen og vores arvinger i eftertiiden -----

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

724, 29 juli 1783, Sjelle

Michel Nielsen, død

Birthe Christensdatter, enke

Deres børn:

Niels Michelsen, 32 år

Erich Michelsen, 24 år, bortrejst for 4 år siden, ingen ved noget om ham

Jacob Michelsen, 19 år

Rasmus Michelsen, 16 år

Else Michelsdatter, 29 år, malkepige på Lyngballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

740, 17 oktober 1783, Sjelle

Birthe Pedersdatter, død

Anders Pedersen, enkemand

Ingen børn, arvinger giver afkald:

Søren Pedersen i Flensted

Mette Pedersdatter i Mollerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

751, 5 januar 1784, Sjelle

Niels Hansen, død

Maren Jacobsdatter, enke

Hans Nielsen, 27 år

Maren Nielsdatter, 24 år

Anne Nielsdatter ~ Anders Pedersen i Røgen

Enkens broder Jørgen Jacobsen af Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

776, 4 marts 1784, Sjelle

Mads Hansen, død

Mette Pedersdatter, enke

Børn med første hustru Giertrud Laursdatter:

Hans Madsen, 29 år i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

785, 1 oktober 1784, Sjelle

Erklæring fra: Jørgen Jacobsen, Søren Jacobsen, begge af Sielle, Niels Jacobsen af Laasby samt Maren Jacobsdatter, enke i Sielle, erklærer at være fyldestgjort af Hans Simonsen i Sielle for arv efter deres søster Inger Jacobsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

826, 20 august 1785, Sjelle

Peder Christensen af Lyngby på sin hustru Maren Laursdatters vegne som og Johan? Og Lauritz Bentzens egne og øvrige umyndige sødskendes vegne: Anne Marie og Maren Bendzdatter og Søren Bendz kvitterer overfor Jørgen Jacobsen i Sielle, vedrørende hans afdøde hustru

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

854, 4 oktober 1785, Sjelle

Peder Nielsen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 16 år

Anne Pedersdatter, 26 år

Helle Pedersdatter, 19 år

Morbroder Rasmus Rasmussen i Javngyde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login