Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skæring Munkegaard Gods

Skæring Munkegaard Gods

Egå sogn, Øster Lisbjerg Herred

Egå sogn omfatter lokaliteten:

Skæring: 42 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

Skæring Munkegaard Gods

Filmrulle M 10229, Rigsarkivet

--------------------------------------------------------------------------------

1, 4. september 1776, Skæring

Niels Olesen, død

Dorthe Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Anne Nielsdatter, 10 år

Ole Nielsen, 8 år

Jørgen Nielsen, 5 år

Mette Nielsdatter, 3 år

Formynder Peder Jørgensen af Egå

Lavværge Christen Nielsen Farre

--------------------------------------------------------------------------------

3, 7. april 1778, Skæring

Søren Nielsen Mols, død

Johanne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Poul Sørensen Høgen, 45 år

Maren Sørensdatter ~ Peder Marcussen i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

4, 19. april 1779, Skæring

Karen Jensdatter, død

Jens Nielsen Sparre, enkemand

Deres barn:

Niels Jensen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

5, 22. marts 1782, Skæring

Jørgen Sørensen Trold, død

Han var fra Egsmark på Lyngsbækgaard Gods

Hans arvinger:

1)  halvbroder Peder Sørensen, 13 år på Lyngbækgaards Gods

2)  halvsøster Giertrud Sørensdatter ~ Lars Borgmester? i Agri

--------------------------------------------------------------------------------

8, 23. februar 1782, Skæring

Anders Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Terchild Pedersen i Skæring

2)  helsøster Dorthe Pedersdatter ~ afdøde Anders Thykier

Der blev intet at arve

--------------------------------------------------------------------------------

9, 22. april 1782, Skæring

Dorthe Jørgensdatter, død

Niels Laursen, enkemand, stedfader

Hendes børn:

Ole Nielsen, 14 år

Jørgen Nielsen, 12 år

Ane Nielsdatter, 16 år

Mette Nielsdatter, 8 år

Formynder, morbroder Niels Jørgensen i Egå

--------------------------------------------------------------------------------

10, 30. maj 1782, Skæring

Niels Laursen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Rasmus Laursen, gårdmand i Egå

2)  helbroder Simon Laursen, husmand i Egå

--------------------------------------------------------------------------------

13, 27.juni 1782, Skæring

Søren Thomassen, død

Hans børn:

Maren Sørensdatter ~ Michel Rasmussen i Vejlby på stiftsprovst Monrads Gods

Maren Sørensdatter ~ Niels Christensen Farre i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

14, 15. juli 1782, Skæring

Jens Andersen, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Michel Jensen, 1 ½ år

Maren Jensdatter, 3 ½ år

Enkens svoger Jens Jensen Kuk

Børnenes oldefader(her farfader) Anders Jacobsen

--------------------------------------------------------------------------------

15, 22. marts 1782, Skæring

Anders Thykjær, død

Dorthea Pedersdatter, død

Deres børn:

Peder Andersen Thykjær, 32 år, tjener brygger Voigt i Nyhavn

Karen Andersdatter, 29 år

--------------------------------------------------------------------------------

16, 22. marts 1783, Skæring

Niels Nielsen Sparre, død

Karen Andersdatter, enke

Deres børn:

Dorthea Nielsdatter, ¼ år

Lavværge Terchel Pedersen

Farbroder Søren Nielsen Sparre

--------------------------------------------------------------------------------

17, 23. marts 1783, Skæring

Peder Jensen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 8 år

Rasmus Pedersen, 2 år

Anne Pedersdatter, 13 år

Mette Pedersdatter, 10 år

Helle Pedersdatter, 5 år

Enkens fader Rasmus Snedker

--------------------------------------------------------------------------------

19, 15. juli 1782, Skæring

Niels Erichsen, død

Maren Rasmusdatter, død

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 4 år

Erich Nielsen, 1 år

Farbroder Rasmus Erichsen i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

21, 12. december 1782, Skæring

Jens Nielsen Sparre, død

Dorthe Andersdatter, død

Hans barn:

Niels Jensen, 4 år

Hans børn med enken:

Jens Jensen, 3 år

Karen Jensdatter, ½ år

Farbroder Søren Nielsen Sparre

Anders Jensen var morbroder til sønnen Niels

--------------------------------------------------------------------------------

23, 4. april 1786, Skæring

Anders Jacobsen, død

Magdalene Ladsdatter, enke

Deres børn:

Marcus Andersen, 26 år

Jacob Andersen, 22 år

Kirsten Andersdatter, 20 eller 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

26, 7. oktober 1785, Skæring

Maren Sørensdatter, død

husmand Rasmus Jensen Kuch, enkemand

Deres børn:

Søren Rasmussen, 21 år

Karen Rasmusdatter, 18 år

Mette Rasmusdatter, 16 år

Farbroder Jens Jensen Kuch fra Kuchstrup?

--------------------------------------------------------------------------------

26, 17. august 1785, Skæring

ungkarl Jens Kyndersen, død

Intet at arve, arvinger ikke nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

28, 7. oktober 1786, Skæring

Jens Andersen, død

Karen Pedersdatter, enke

Hans børn med Maren Andersdatter:

1) Anders Jensen, 40 år, husmand i Skæring

2) Søren Jensen, 32, landsoldat i Århus

3) Anne Jensdatter, 28 år, tjener i Hjortshøj

4)  Karen Jensdatter, død

4a) Niels Jensen, 9 år

Hans børn med enken:

5)  Peder Jensen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

29, 27. december 1786, Skæring

tjenestekarl Mads Pedersen, død

Han var fra Mørke

Hans arving:

Anders Fabach, halvbroder

--------------------------------------------------------------------------------

30, 2. maj 1791, Skæring

Mette Jensdatter, død

Marcus Rasmussen, enkemand

Hendes børn med Christen Jensen:

Kirsten Christensdatter, 21 år

Hendes børn med enkemanden:

Rasmus Marcussen, 16 år

Ole Marcussen, 13 år

Christiane Marcusdatter, 18 år

Formynder for det ældste barn, Søren Jensen Øverst

--------------------------------------------------------------------------------

31, 3. maj 1792, Skæring

Mette Jørgensdatter, død

Rasmus Erichsen, enkemand

Deres børn:

Karen Rasmusdatter, 23 år

Anne Rasmusdatter, 17 år

Maren Rasmusdatter, 6 år

Anne Kirstine Rasmusdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

32, 7. juli 1792, Skæring

Anne Nielsdatter, død

Michel Madsen, enkemand

Deres børn:

Niels Michelsen, 2 år

Dorthe Michelsdatter, 4 år

Ellen Michelsdatter, 10 uger

--------------------------------------------------------------------------------

37, 4. juli 1793, Skæring

41, 26. september 1793

42, 2. december 1793

Michel Madsen, død

Mette Marie Pedersdatter, enke

Hans børn med Anne Nielsdatter:

Dorthe Michelsdatter, 5 år, hos enken

Niels Michelsen, 3 år, hos enken

Hans barn med enken:

Michel Michelsen, født efter faderen død

Ellen Michelsdatter, 1 år, hos sin farfar Mads Andersen

Lavværge Peder Jensen Øverst fra Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

38, 5. juli 1793, Skæring

Ane Sørensdatter, død

Peder Rasmussen Synder, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 6 år

Jens Pedersen i Hjortshøj var beslægtet med afdøde

--------------------------------------------------------------------------------

45, 5. maj 1794, Skæring

Michel Jensen, død

Anders Jørgensens stedsøn

Han havde arv til gode iht. skiftebrev af 15. juli 1782 efter sin fader Jens Andersen

Hans arvinger:

moderen Dorthe Nielsdatter ~ Anders Jørgensen

søster Maren Jensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

45, 30. juli 1794, Skæring

dreng Niels Michelsen, død

var hos Peder Sørensen Udsen

Hans arvinger:

helsøster Dorthe Michelsdatter, i stervboet

helsøster Ellen Michelsdatter, hos bedstefaderen Mads Andersen

halvbroder Michel Michelsen, døde under skiftet

--------------------------------------------------------------------------------

46, 30. juli 1794, Skæring

49, 11. december 1794

Michel Michelsen, død

hos Peder Sørensen Udsen

Hans arvinger:

1)  moderen Mette Marie Pedersdatter ~ Peder Sørensen Udsen

2)  halvsøster Dorthe Michelsdatter

3)  halvsøster Ellen Michelsdatter, hos bedstefaderen

--------------------------------------------------------------------------------

47, 12. november 1794, Skæring

Ane Nielsdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Deres børn:

Bodil Andersdatter, 4 år

Niels Andersen, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

50, 29. juni 1795, Skæring

52, 5. oktober 1795

55, 12. april 1796

56, 19. april 1796

aftægtsmand Jørgen Jørgensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Peder Jørgensen i Elsted, død

1a) Jørgen Pedersen, 40 år, gårdmand i Elsted

1b) Karen Pedersdatter ~ Søren Mortensen i Elsted

1c) Maren Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Todbjerg

2) broder Niels Jørgensen i Lystrup, død

2a) Poul Nielsen, husmand i Vejlby

2b) Jørgen Nielsen, 38 år, i Elev

2c) Espen Nielsen, 28 år, tjener i Lystrup

2d) Jens Nielsen, 26 år, tjener i Elev

2e) Mette Nielsdatter ~ snedker i Elev

2f) Anne Dorthe Nielsdatter, tjener i Lystrup

2g) Ane Nielsdatter ~ Jens Bondt i Todbjerg, hun død, han rytter i Horsens

2ga) Niels Jensen, 10 år

3)  søster Maren Jørgensdatter, død ~ Jens Nielsen i Egå

3a) Jørgen Jensen, 50 år, gårdmand i Egå

3b) Peder Jensen, i Hesselballe, men død

3ba) Jens Pedersen, 17 tjener i Bendstrup

3bb) Jens Pedersen, 12 år, i Hesselballe, hos stedfaderen Søren Olesen

3bc) Anders Pedersen, 8 år

3bd) Niels Pedersen, 6 år

3be) Maren Pedersdatter, 14 år

3c) Niels Jensen, 48 år, husmand i Egå

3d) Søren Jensen, 43 år, gårdmand i Bendstrup

3e) Ane Margrethe Jensdatter ~ Niels Tyrresen i Egå

3f) Mette Jensdatter, død ~ Christen Sørensen i Lystrup

3fa) Poul Christensen, 10 år

4)  søster Kirsten Jørgensdatter, død ~ Mogens Nielsen, gårdmand i Terp

4a) Jørgen Mogensen, 42 år, gårdmand i Framlev

4b) Niels Mogensen, 38 år, gårdmand i Terp

4c) Ane Mogensdatter, død ~ Rasmus Holm i Terp

4ca) Peder Rasmussen, 20 år

4cb) Niels Rasmussen, 18 år

4cc) Marianne Rasmusdatter ~ Søren Jensen, gårdmand i Trige

4cd) Ane Kirstine Rasmusdatter

4d) Mette Mogensdatter, død ~ Peder Pedersen i Trige

4da) Søren Pedersen, 3 år

4db) Ane Pedersdatter, 8 år

4dc) Kirsten Pedersdatter, 5 år

5)  Mette Jørgensdatter ~ Ole Poulsen i Lystrup, han død, hun var i Elsted hos sin søn Jørgen Olesen

--------------------------------------------------------------------------------

52, 26. september 1795, Skæring

54, 7. december 1795

tjenestekarl Ole Nielsen, død

Hans arvinger:

1)  broder Jørgen Nielsen, selvejergårdmand i Egå

2)  søster Ane Nielsdatter, død ~ Michel Madsen

2a) Dorthe Michelsdatter, 4 år

2b) Ellen Michelsdatter, 3 år

3)  Mette Nielsdatter, tjener Peder Andersen, kromand i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

58, 9. juli 1796, Skæring

Maren Nielsdatter, død

Niels Rasmussen Hjord, enkemand

Hendes arvinger:

1)  Søren Nielsen Sparre i Skæring

2)  Jens Nielsen Sparre, død

2a) Niels Jensen, 18 år

2b) Jens Jensen, 16 år

2c) Karen Jensdatter

3) halvbroder Rasmus, død

3a) Niels Rasmussen, 24 år

3b) Niels Rasmussen, 10 år

3c) Rasmus Rasmussen, 4 år

3d) Ane Margrethe Rasmusdatter, hos moderen i Hadsten

4)  helsøster Kirsten Nielsdatter ~ røgter Peder Gyde i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

60, 6. februar 1797, Skæring

61, 8. marts 1797

Terchel Pedersen, død

Ane Olufsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster Ane Pedersdatter, død

1a) Karen Rasmusdatter ~ Peder Mogensen i Skæring

1b) Maren Rasmusdatter, i Århus, ugift

2)  søster Dorthe Pedersdatter, død

2a) Peder Andersen, tjener hos grev Machhausen i København

2b) Karen Andersdatter ~ Jens Pedersen Snedker, husmand i Skæring

Som arvinger meldte sig endvidere efterkommere af Jens Øverst i Skæring.

1)  søn Peder Øverst, gårdmand i Skæring

2)  sønnesøn Christen Nielsen i Skjellerup v Hobro

3)  datterbarn Kirsten Christensdatter ~ Peder Synder i Skæring

4)  datterbarn Rasmus Marcussen, 21 år

5)  datterbarn Ole Marcussen, 17 år

6)  datterbarn Christiane Marcusdatter, tjener Peder Pedersen i Hjortshøj

Jens Øverst skulle være en slegfredsøn af arveladerens fader. Disse arvinger var ikke tilstede på

2. skiftesamling

Enkens broder Niels Olesen

--------------------------------------------------------------------------------

62, 21. juni 1797, Skæring

Søren Nielsen Sparre, død

Maren Laursdatter, enke

Deres børn:

Laurs Sørensen, 23 år

Lavværge Peder Øverst

--------------------------------------------------------------------------------

63, 3. maj 1798, Skæring

Ane Marie Jacobsdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Andersen, 2 år

Maren Andersdatter, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

64, 18. maj 1802, Skæring

66, 14. juni 1802

68, 21. august 1802

Niels Olesen, død

Else Pedersdatter, enke

Hans børn med Karen Jensdatter:

Ole Nielsen, 27 år

Jens Nielsen, 26 år

Hans børn med enken:

Peder Nielsen, 6 år

Søren Nielsen, 4 år

Dorthe Nielsdatter, 14 år

Mette Kirstine Nielsdatter, 12 år

Ane Nielsdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

70, 28. juli 1806, Skæring

Jens Andersen Krause, død

Karen Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

Peder Andersen Glad i Boeslum i Mols Herred

--------------------------------------------------------------------------------

72, 21. december 1807, Skæring

Rasmus Erichsen, død

Bodil Jensdatter

Deres børn:

Ane Rasmusdatter ~ Laurs Jensen

Karen Rasmusdatter ~ Peder Sørensen i Over Hornbæk

Maren Rasmusdatter, tjener Anders Sørensen i Egå

Ane Kirstine Rasmusdatter

--------------------------------------------------------------------------------

73, 26. januar 1808, Skæring

Maren Sørensdatter, død

Peder Marcussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, i Svinbo

Peder Pedersen, 17 år

Maren Pedersdatter ~ Christen Budtz i Skæring

Ane Marie Pedersdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

75, 19. februar 1811, Skæring

Peder Holm, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 11 år

Maren Pedersdatter, tjener i Grøttrup

Else Pedersdatter, tjener i Grøttrup

Mette Kirstine Pedersdatter, tjener i Segalt

Ellen Pedersdatter, hjemme

Ane Pedersdatter, hjemme

Dorthe Pedersdatter, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

78, 17. juni 1812, Skæring

Søren Smed anmeldte at hans hustru Ane Andersdatter var død uden at efterlade sig særkuldbørn

--------------------------------------------------------------------------------

78, 4. april 1813, Skæring

Husmand Laurs Jensen anmeldte at hans yngste søn, Rasmus, ½ år gammel, var død. Intet at dele.

--------------------------------------------------------------------------------

78, 5. maj 1814, Skæring

79, 22. december 1814

Peder Sørensen Grosen, død

Ane Katrine Andersdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, ca 4 år, hos Poul Skrædder i Lystrup, Egå sogn

Afdødes broder Peder Sørensen Groesen (død under skiftet)

Afdødes broder Niels Groesen i Svinbo

--------------------------------------------------------------------------------

78, 25. november 1814, Skæring

Ane Andersdatter, død

Søren Nielsen Smed, enkemand

Deres børn:

Ane Sørensdatter ~ Niels Frederichsen i Vejlby

Maren Sørensdatter, ugift, hjemme

Ane Sørensdatter ~ husmand Niels Christensen Budtz i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

80, 6. marts 1816, Skæring

Anmeldt at Niels Farre var død

--------------------------------------------------------------------------------

80, 8. maj 1816, Skæring

Niels Sparre meddelte at hans søn, Niels 11/2 år var død

--------------------------------------------------------------------------------

80, 6. april 1816, Skæring

Niels Christensen Farre, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 29 år

Hans Nielsen, 25 år

Mette Marie Nielsdatter ~ Anders Frederichsen i Elev

Ellen Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

83, 18. juni 1814, Skæring

Anmeldt at husmand Jesper Sørensen af Skæring, hans datter, Ane Kirstine Jespersdatter var død, 27 uger gl.

--------------------------------------------------------------------------------

83, 18. september 1814, Skæring

Niels Sørensen Elsted dokumenterede at han til Peder Holms 3 døtre Maren Pedersdatter, Else Pedersdatter, Mette Pedersdatter havde udbetalt arv efter skiftebrev af 1811

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 10. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login