Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skifteuddrag - Estruplund Gods

Estruplund Gods

Estruplund sogn, Rougsø herred, Randers amt

Indeholder 206 skifteuddag og dødsanmeldelser for tiden 1712-1850 for følgende lokaliteter, idet Ingerslev dog kan være enten Estruplund sogn eller Holbæk sogn. Dødsanmeldelser er kun medtaget i det omfang de giver særlige oplysninger om slægtsskab. Estruplund sogn; Estruplund gods 3 uddrag, Ingerslev 18 uddrag, Storesjørup 36 uddrag og  Tørslev

 

21 uddrag.

Holbæk sogn; Ingerslev 18 uddrag og Kahre 4 uddrag

Ørsted sogn; Hevring 115 uddrag og Ørsted 5 uddrag.

Nørager sogn; Kokkegård 2 uddrag.

Årslev sogn; Eistrup 1 uddrag

Ukendt; 1 uddrag

Kilde: Rulle 9616 A-B, Rigsarkivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rulle 9616 A

6. oktober 1712, Hevring (p.2)

Søren Jensen Schiødt, død

Karen Mortensdatter, enke, m/lavværge Christen Hansen

Hans barn med Sofia Mikkelsdatter:

1.  Jens Sørensen Schiødt, 16 år, m/lavværge Anders Michelsen

Hans børn med enken:

2.  Morten Sørensen, 10 år

3.  Mads Sørensen, 8 år

4.  Dorte Sørensdatter, 6 år

5.  Sofia Sørensdatter, 4 år

Lavværge, deres farbror Niels Jensen Schiødt i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. februar 1714, Hevring (p. 7)

Birgitte Jensdatter, død

Anders Jensen Kock, enkemand

Børn med Christen ….

1.  Peder Christensen, mødt ved fuldmagt Niels Andersen af Hollandsbjerg

2.  Karen Christensdatter, g.m. Rasmus Nielsen i Tørslev

Børn med Anders Jensen Kock:

3.  Jens Andersen, 22 år

4.  Karen Andersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  november 1718, Storesjørup (p.11)

Maren Jensdatter, død

Thomas Christensen Ladefoged, enkemand

1.  Anna Kathrine Thomasdatter, 8 år

2.  Else Thomasdatter, 10 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1722, Ingerslev (p. 13 b)

Anne Hansdatter, død

Hendes barn med afdøde Søren Sørensen:

1.  datter, Dortea Sørensdatter, g.m. Jens Andersen i Ingerslev

2.  Datterbørn:

a. Thekild Nielsen, 16 år

b.  Søren Nielsen, 12 år

c.  Jens Nielsen, 14 år

d.  Hans Nielsen, 10 år

Værger, Anders Madsen af Kamstrup, Jens Andersen af Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. maj 1722, Hevring (p. 15 b)

Christen Jensen Kok, død

Zidsel Rasmusdatter, enke, m/lavværge Anders Jensen Kok

1.  Jens Christensen, 25 år

2.  Margrete Christensdatter, 22 år, g.m. Peder Jensen Bang, der overtog gården

3.  Rasmus Christensen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. august 1724, Storesjørup (p. 19 )

Bodil Nielsdatter, død

Jens Jensen Ebbesen, enkemand

Hendes arvinger:

Broderen Christen Nielsen i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. juni 1723, Hevring (p.20 b)

Gjertrud Sørensdatter, død

Rasmus Brun, enkemand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. oktober 1723, Hevring (p 22)

Maren Christensdatter, død

Anders Jensen Smed, enkemand

1.  Jens Andersen, 4 år

Til stede mandens søster Inger Jensen og dennes mand Niels Jensen Smed i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21.  oktober 1723, Tørslev (p. 22 b)

Lucie Jørgensdatter, død

Niels Albrechtsen, enkemand

1. Bodil Nielsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  februar 1725, Tørslev (p. 23)

Peder Jensen, død

Ane Nielsdatter, enke

Underskrevet af Rasmus Pedersen Salling og Peder Henriksen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. juni 1726, Tørslev (p. 26)

Jens Hovesen, død

Bodil Pedersdatter,enke

1.  Hove Jensen, 14 år

2.  Peder Jensen, 10 år

3. Mads Jensen, 1/2 år

4. Birgite Jensdatter, 12 år

5. Maren Jensdatter, 6 år

6. Else Jensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  maj 1727, Tørslev (p. 28)

Simon Nielsen, død

Maren Eriksdatter, enke

1. Maren Simonsdatter, 22 år

2. Ann Simonsdatter, 15 år

3. Birgitte Simonsdatter, 14 år

4. Sidse Simonsdatter, 11 år

5. Mette Simonsdatter, 9 år

6. Maren Simonsdatter, 6 år

7. Gjertrud Simonsdatter, 2 år

8. Karen Simonsdatter, 1 1/2 år

Mødt for enken og de umyndige børn, afdødes brødre Jens Nielsen af Storesjørup og Rasmus Nielsen af Tørslev, samt Niels Albertsen og Jens Christensen, begge Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. oktober 1728, Hevring (p. 30 b)

Maren Jensdatter Krog, død

Søren (Christensen) Krog, enkemand

Hendes børn med Christen Hovesen af Hevring, skifte 27.11.1717:

1.  Jens Christensen Krog

2.  Gjertrud Christensdatter Krog, g.m. Rasmus Pedersen, Drammelstrup

3.  Mette Christensdatter Krog

4. Kirsten Christensdatter Krog

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juni 1729, Hevring (p. 35)

Anders Lauridsens hustru, død

Mette Pedersdatter, enke (?)

Børn med Rasmus……

1. Christen Rasmussen i Ingerslev

2. Anders Rasmussen i Ingerselv

3. Jørgen Rasmussen i Storesjørup

4. Kirsten Rasmusdatter i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. oktober 1728, Ørsted (p. 37)

Jens Hovesen, død

Margrete Rasmusdatter, enke lavværge, hendes bror Rasmus Rasmussen Skifter af Ingerslev

1. Anna Jensdatter

2.  Maren Jensdatter

3.  Kirsten Jensdatter

4.  Jens Jensen

Formynder, farbrødrene …. Hovesen af Ørsted og Hove Terkildsen af Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. juli 1729 (p.43 b), Tørslev

Niels Albrechtsen, død

Dorte Pedersdatter, enke, m/lavværge hendes bror Jens

Barn i ægteskab med Lucie Jørgensdatter:

1. Bodil Nielsdatter, 18 år, værge nærmeste slægt Rasmus af Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. april 1734, Hevring (p. 48)

Birgitte Pedersdatter, død

Anders Jensen Smed, enkemand

1. Karen Andersdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. januar 1739, Tørslev (p. 51 b)

Rasmus Nielsen Salling, død

Karen Christensdatter, enke, m/lavværge Rasmus Salling af Tørslev

1.  Anders Rasmussen, 18 år, formynder Jens Nielsen af Ingerslev

2.  Birgitte Rasmusdatter, værge hendes mand Rasmus Nielsen Broemand af Ørsted

3.  Anne Rasmusdatter, værge hendes mand Rasmus Bredkilde af Ørsted

4.  Dorte Rasmusdatter, 20 år, formynder Rasmus Nielsen Morup af Hevring

5.  Maren Rasmusdatter, 14 år, formynder Rasmus Sørensen af Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19.  august 1740, Hevring (p. 56 b)

Anne Jensdatter, død

Christen Sørensen, enkemand

Hendes børn i ægteskab med Christen Rasmussen af Hevring:

1.  Rasmus Christensen

2.  Jens Christensen

3.  Maren Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. marts 1739, Hevring (p. 61)

Kirsten Jensdatter, død

Niels Sørensen Brun, enkemand

Hendes børn i ægteskab med Christen….

1.  Henrik Christensen i Storesjørup

2.  Jens Christensen i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. februar 1742, Kahre (p. 63)

Christen Pedersen, død

Enken Helvig Michelsdatter

1.  Jens Christensen i Kare

2.  Helvig Christensdatter, gift med Bonne Niels Nielsen udi Ove på Overgård

3.  Karen Christensdatter, 45 år, ugift, opholder sig hos svogeren

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. april 1742, Hevring (p. 65 b)

Mette Rasmusdatter, død

Niels Sørensen Brun, enkemand

Hendes arving:

1. Søsteren Kirsten Rasmusdatter, Løvenholm i Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  juni 1742, Hevring (p. 67)

Zidsel Simonsdatter, død

Christen Sørensen, enkemand

1. Anne Christensdatter, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27.  juni 1742, Tørslev (p. 70 b)

Jens Pedersen Kande, død

Hans moders slægt arver:

1.  Hans morbror, Jens Michelsen Kande, Nørager

2.  Hans moster, Anna Michelsdatter Kande, Nørager

Til stede Jens Michelsen og mosterens datter, Maren Mortensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. august 1742, Hevring (p. 71 b)

Laurids Pedersen Harresø, død

Kirsten Nielsdatter, enke

1. Peder Lauridsen, 2 1/2 år

2. Catrine Helvig Lauridsdatter, 11 år

3.  Anne Margrete Lauridsdatter, 8 år

Formynder Knud Michelsen Brun af Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. juli 1742, Storesjørup (p. 76)

Anne Pedersdatter, død

Hovi Therkildsen, enkemand

1. Peder Hovesen, 19 år

2. Jens Hovesen, 9 år

3. Karen Hovesdatter, 14 år

4. Maren Hovesdatter, 7 år

5. Anne Hovesdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juli 1742, Hevring (p. 80)

Peder Pedersen Povlsen Ladefoged , død

Hans børn:

1. Maren Pedersdatter, 26 år

2.  Mette Pedersdatter, 24 år

Værge, Christen Sørensen og Søren Nielsen, i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juli 1742, Hevring 8p. 81 b)

Søren Krog, død

Mette Pedersdatter, enke

1. Peder Sørensen, 11 år

2.  Søren Sørensen, 9 år

3.  Rasmus Sørensen, 7 år

4.  Henrik Sørensen, 4 år

Værge Peder Jensen Kock af Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. juli 1742, Storesjørup (p. 84)

Birgitte Sørensdatter, død

Rasmus Christensen Kock, enkemand

1.  Søren Rasmussen, ½ år

2.  Zidsel Rasmusdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. august 1744, Ørsted (p. 87)

Kirsten Sørensdatter, død

Peder Michelsen, enkemand

1. Lene Pedersdatter, 7 år

2.  Michel Pedersen, 2 år

3.  Søren Pedersen, 12 uge

Til stede konens halvbror Søren Rasmussen Grund og Knud Brun, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1746, Hevring (p. 90 b)

Dorte Nielsdatter, død

Rasmus Eriksen, enkemand

Deres børn:

1. Karen Rasmusdatter, 7 år

2.  Catrine Rasmusdatter, 4 år

3.  Anne Rasmusdatter, 1 ¼ år

Værge Laurits Rasmussen Binder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.  august 1746, Hevring (p. 94 b)

Anne Jensdatter, død

Henrich Henrichsen, enkemand

1. Maren Henriksdatter, 41 år, gift med Jens Nielsen i Århus

2.  Laurits Henriksen, 32 år

3.  Birgitte Henriksdatter, 31 år, ugift, København

4.  Laurits Henriksen, 28 år, Mejlgård

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juli 1746, Demstrup, Kahre by, (p. 97 )

Jørgen Hiort, død, fhv. birkefuldmægtig og sættedommer, Overgård og Visborgård birk

Karen Pedersdatter, enke, lavværge Niels Jørgensen, Ballegård

1.  Mari Anne Jørgensdatter, 14 år

2.  Christiane Ane Catrine Jørgensdatter, 11 år

3.  Else Maria Jørgensdatter, 8 år

4.  Peder Nicolai Jørgensen, 6 år

5.  Frands Jørgensen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. september 1748, Hevring (p. 132)

Margrete Christensdatter, død

Peder Kock, enkemand

1.  Jens Pedersen, 25 år, København

2.  Anders Pedersen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. december 1749, Storesjørup (p. 136)

Anne Jensdatter, død

Jens Jensen Ebbesen, enkemand

1. Bodil Jensdatter, 22 år

2.  Jens Jensen, 20 år

3.  Hans Jensen, 18 år

4.  Niels Jensen, 16 år

5.  Laurids Jensen, 14 år

På børnenes vegne, Rasmus Sørensen og Henrik Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  maj 1750, Storesjørup, (p. 138 b)

Birgitte Jensdatter, død

Rasmus Sørensen, enkemand

Deres børn:

1. Jens Rasmussen, 16 år

2.  Rasmus Rasmussen, 4 år

3.  Kristine Rasmusdatter, 12 år

4.  Ane Rasmusdatter, 8 år

5.  Zidsel Rasmusdatter, 6 år

6.  Johanne Rasmusdatter, 1 år

Børnenes værge, Jens Christensen og Henrik Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  juni 1750, Storesjørup (p. 141)

Jens Jensen Ebbesen, død

Anne Nielsdatter, enke, m/lavværge Jens Christensen og Jens Jensen

Deres barn:

1.  Mari Anne Jensdatter, 4 uger og 3 dage

Børn i ægteskab med Anne Jensdatter:

2, Bodil Jensdatter, 22 år

3.  Jens Jensen, 20 år

4.  Hans Jensen, 18 år

5.  Niels Jensen, 16 år

6.  Laurits Jensen, 14 år

Værger, Christen Brun, Rasmus Sørensen og Henrik Chrisensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1751, Storesjørup (p. 147 b)

Maren Eriksdatter, død

Anders Gidsel, enkemand

Hendes børn:

1.  Anne Simonsdatter, 46 år

2.  Birgitte Simonsdatter, 44 år, gift med Peder Frederiksen, København

3.  Mette Simonsdatter, 36 år

4.  Maren Simonsdatter, 32 år

5.  Gjertrud Simonsdatter, 30 år

6.  Karen Simonsdatter, 26 år

Værge Hove Terkildsen af Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  maj 1752, Hevring (p. 149 )

Christen Sørensen, død

Maren Pedersdatter,enke

1. Peder Christensen, 6 år

1.  Søren Christensen, 3 år

2.  Anne Christensdatter, 9 år

Børn i ægteskab med Zidsel Simonsdatter

4.  Anne Christensdatter, 10 år

Værger, Rasmus Eriksen af Hevring og Søren Mand af Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juni 1752, Eistrup by (p. 154)

Birgitte Christensdatter

Hendes arvinger:

1. Christen Pedersen, 36 år

2.  Niels Pedersen, 30 år

3.  Gregers Pedersen, 26 år

4.  Birgitte Pedersdatter, 40 år, værge broderen Niels Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. oktober 1752, Ingerslev (p. 159 b)

Anne Nielsdatter

Sømand Søren Jørgensen, enkemand

1.  Jørgen Sørensen, 4 år

2.  Else Marie Sørensen, 6 år

Mødt, afdødes søster Johanne Jørgensdatter, g.m. Peder Krüger, degn i Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. april 1753, Storesjørup (p. 172 )

Thormas Christensen, død

Anne Andersdatter, enke. Lavværge Jens Rasmussen, Storesjørup

1.  Else Thomasdatter, 33 år, gift med Jens Markussen i Ørsted

2.  Maren Thomasdatter, 28 år

3.  Anne Thomasdatter, 22 år, gift med Henrik Henriksen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  april 1753, Tørslev (p. 179)

Kirsten Madsdatter, død

Michel Andersen Grand, enkemand

1. Anders Michelsen, 3 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20.  august 1753, Ørsted (p. 183 b)

Peder Michelsen, død

Karen Andersdatter, enke, m/lavværge Knud Brun af Ørsted

1.  Lene Pedersdatter, 16 år

2.  Kirsten Pedersdatter, 6 år

3.  Michel Pedersen, 1 år

Værge, afdødes halvbrødre Jens Christensen i Kiærby og Jens Winther

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7.  marts 1754, Hevring (p. 189)

Maren Pedersdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Hendes børn med Christen Sørensen:

1.  Anne Christensdatter, 12 år

2.  Peder Christensen, 8 år

3.  Karen Christensdatter, 5 år

Værge, deres farbror  Søren Mand i Liltrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  maj 1754, Hevring (p. 196)

Jens Nielsen, død

Maren Jepsdatter, enke m/lavværge L. Thørslev

1. Mette Marie Jensdatter, 19 år, værge Jens krog

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  juli 1754, Ingerslev (p. 197)

Else Andersdatter, død

Peder Saustrup, enkemand

Hendes arvinger:

1. hendes søster, Karen Andersdatter, Sønder Onsild, værge Lars Nielsen, Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  august 1754, Hevring (p. 196)

Maren Jepsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Hendes børn med Søren……

1.  Peder Sørensen, 29 år, Nibe

2.  Karen Sørensdatter, 32 år, København

Hendes barn med Jens Nielsen:

3.  Mette Marie Jensdatter, 19 år

På arvingernes vegne mødte Rasmus Morup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  juli 1747, Kahre (p. 201)

Christen Andersen, død

Anne Jensdatter, enke, m/lavværge Ole Madsen i Kahre

1.  Anders Christensen, 19 år

2.  Jens Christensen, 15 år

3.  Jacob Christensen, 10 år

4.  Else Christensdatter, 16 år

5.  Marie Christensdatter, 14 år

Værge Rasmus Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. april 1755, Tørslev (p. 204)

Karen Christensdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Hendes børn med Rasmus Nielsen (skifte p. 51 b):

1.  Maren Rasmusdatter, gift med Peder Andersen i Hollandsbjerg

2.  Anders Rasmussen, opholder sig i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12.  januar 1755, Hevring (p. 208 b)

Peder Salling, død

Maren Hovesdatter, enke, m/lavværge Laurits Rasmussen i Hevring

1.  Christen Salling, 50 år, Sjælland (?)

2.  Hove Jensen, 35 år, Storesjørup

3.  Johanne Jensdatter, 45 år, Sjælland (?)

4.  Maren Jensdatter, 44 år, Sjælland (?)

5.  Anne Pedersdatter, 48 år, gift med Laurids Mand i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14.  april 1755, Ingerslev (p. 209 b)

Jens Hovesen, død

Arvinger:

1. Hans søster, Anne Jensdatter, g.m. Jens Jensen, Ingerslev

2. Hans søster, Maren Jensdatter, g.m. Ole Jensen, Rygård, gav afkald

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  oktober 1755, Hevring (p. 211)

Karen Andersdatter, død

Rasmus Morup, enkemand

1.  Peder Rasmussen, 27 år

2.  Jens Rasmussen, 25 år

3.  Anders Rasmussen, 20 år

4.  Birgitte Rasmusdatter, 36 år, gift med Jens Pedersen i Boe

5.  Else Rasmusdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  juni 1756, Hevring (p. 212)

Anders Pedersen, død

Margrete Jensdatter, enke, m/lavværge Jens Krog

1.  Maren Andersdatter, 8 år

2.  Peder Andersen, 5 år

Værge Jens Rasmussen i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.  august 1756, Kahre (p. 213)

Jens Rasmussen, død

Kirsten Andersdatter, enke, m/lavværge Mas Nielsen i Kahre

1. Mette Jensdatter, g.m. Peder Jørgensen i Tørselv

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  november 1756, Hevring (p. 214 b)

Anne Pedersdatter, død

Søren Jensen, enkemand

1.  Jens Sørensen, 30 år

2.  Rasmus Sørensen, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  januar 1772, Storesjørup (p. 216)

Henrich Henrichsen, død

Anne Thomasdatter, enke, m/lavværge Peder Jensen

1.  Thomas Henrichsen, 18 år

2.  Hans Henrichsen, 19 år

3.  Anne Henrichsdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  februar 1772, Hevring (p. 216 b)

Peder Andersen, død

Sofie Nielsdatter, enke, m/lavværge Lars Rasmussen i Hevring

1. Johanne Pedersdatter, værge Christen Dyer (?)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  januar 1773, Ørsted (p. 217 b)

Anders Jensen Rasmussen Morup

Hans arvinger:

1. Halvbror, Peder Rasmussen, Ørsted

2. Halvbror, Jens Rasmussen, Hevring, død

a.  Rasmus Jensen

b.  Anders Jensen

c.  Niels Jensen

d.  Jens Jensen

3. Halvsøster, Birgitte Rasmusdatter, g. m. Jens Pedersen, Boe, død

a.  Rasmus Jensen, 14 år, værge Søren Byrgesen

4. Halvsøster Else Rasmusdatter, g.m. Jens Nielsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. december 1775, Hevring (p. 219 b)

Peder Christensen, død

Hans arvinger:

1. Halvbror, Søren Christensen, 26 år, Storesjørup

2.  Halvsøster, Anne Christensen, 31 år, Ingerslev, værge Søren Andersen

3.  Halvsøster Anne Christensen, gift med Lars Brensen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. maj 1777, Hevring (p. 221 b)

Søren Andersen, død

Johanne Rasmusdatter, enke, m/lavværge Christen Brun

1.  Anders Sørensen, 7 år

2.  Mette Sørensdatter, 8 år

3.  Anna Sørensdatter, 4 år

4.  Karen Sørensdatter, 2 år

Værge, Jens Jensen af Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  oktober 1777, Storesjørup (p. 222)

Anne Pedersdatter, død

Anders Michelsen, enkemand

1.  Dorte Andersdatter, 24 år

2.  Kirsten Andersdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  november 1777, Hevring (p. 223)

Mette Jensdatter, død

Christen Brun, enkemand

Hendes børn i ægteskab med Rasmus Brun

1.  Gjertrud Rasmusdatter g.m. Hovi Pedersen, Storesjørup

2.  Anne Rasmusdatter, g.m. Jeppe Sørensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  februar 1778, Storesjørup (p. 223 b)

Rasmus Sørensen, død

Anne Espensdatter, enke,m /værge Lars Hellesen, Holbæk

1.  Espen Rasmussen, 26 år

2.  Niels Rasmussen, 11 år

3.  Birgitte Rasmusdatter, 23 år

4.  Karen Rasmusdatter, 18 år

Værge Jens Rasmussen i Storesjørup

Hans børn med Birgitte Jensdatter (skifte 1750)

5.  Jens Rasmussen, gav afkald

6.  Rasmus Rasmussen, gav afkald

7.  Anne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Storejsørup, gav afkald

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  december 1779, Storesjørup (p. 227)

Anne Olufsdatter, død

Peder Jensen, enkemand

1.  Oluf Pedersen, 15 år

2.  Anders Pedersen, 6 år

3.  Karen Pedersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  januar 1780, Hevring (p. 228 b)

Helvig Sørensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

1.  Jens Jensen, 14 år

2.  Søren Jensen, 8 år

3.  Christen Jensen, 4 år

4.  Karen Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1788, arveafkald, Hevring

Afkald fra Christen Rasmussen i Hevring efter farbroderen Jens Christensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  marts 1787, arveafkald, Hevring

Afkald fra Rasmus Jensen Morup, Anders Jensen Morup, Niels Jensen Morup, Jens Jensen Morup, alle

 

af Hevring  på arv efter farbroderen Anders Rasmussen Morup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. december 1781, Hevring (p. 229 b)

Tjenestekarl Søren Hovesen, død

1.  Hans moder Maren Sørensdatter

2.  Hans bror, Jens Hovesen

3.  Hans søster Anne Hovesdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  december 1782, Tørslev (p. 230)

Peder Thomsen, død

1.  Hans søster, Maren Thomasdatter, g.m. Mikkel Grand

2.  Hans søster, Johanne Thomasdatter, g.m. Christen Sørensen, Ørsted

3.  hans bror, Jens Thomasen, Bode, død, hans arving:

a.  Else Jensdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. februar 1784, Hevring (p. 231b)

Christian Christensen, død

1.  Christen Christiansen, husfæster i Hevring

2.  Hans Christiansen, 34, tjenende Jens Jensen

3.  Kirsten Christiansdatter, g.m. Simon Christensen

4.  Bodil Christiansdatter, g.m.Niels Knudsen i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  februar 1785, Storesjørup (p. 232 )

Kirsten Rasmusdatter,død

Jens Bertelsen, enkemand

1.  Rasmus Jensen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14.  maj 1785, Storesjørup (p. 232)

Anne Nielsdatter, død

Jens Rasmussen, enkemand

Hendes børn med Andreas …. og Peder ….

1.  Niels Andreasen, Hevring

2.  Therkild Pedersen, 30 år, til søs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  oktober 1785, Ørsted (p. 235)

Peder Marup, død

Arvinger:

1.  Peder Pedersen, 28 år

2.  Rasmus Pedersen, 25 år

3.  Else Kirstine Pedersdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31.  marts 1786, Hevring (p. 236)

Søren Rasmussen, død

Anne Hovesdatter, enke, m/værge Jens Hovesen

Hans arvinger:

1.  Hans søster, Karen Rasmusdatter, Storesjørup, værge Søren Jensen i Hevring

2.  Hans søster, Kirsten Rasmusdatter, g.m. Søren Bentsen i Tørslev, død, arving:

a.  Anne Sofie Sørensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. marts 1788, Hevring, (p. 237)

Hjulmand og husmand Peder Christensen Gidsel, død

Anne Pedersdatter, enke, m/værge Simon Christensen

Hans arvinger:

1.  Hans søster, Maren Christensen, 60 år, Ørsted, værge Espen Jensen, Ørsted

2.  Hans Søster, Anne Christensen, 57 år, Hevring mølle, værge Peder Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. april 1789, Hevring (p. 238 b)

Boelsmand, Søren Rasmussen Boje, død

Kirsten Laursdatter, enke, m/værge Anders Laursen

1.  Rasmus Sørensen, 9 år

2.  Laurs Sørensen, 5 år

Værge Søren Laursen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  marts 1789, Hevring (p. 239 b)

Karen Jensdatter, død

snedker Christian Christiansen, enkemand

1.  Karen Christiansdatter, 19 år

2.  Birgitte Christiansdatter, 16 år

3.  Else Margrete Christiansdatter, 14 år

4.  Christian Christiansen, 13 år

5.  Jens Christiansen, 11 år

6.  Jacob Christiansen, 9 år

Værge Simon Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. april 1789, Hevring (p. 240)

Hans Christiansen, død

Maren Jensdatter, enke, m/værge Niels Pedersen

1.  Christian Hansen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. april 1789, Hevring (p. 241)

Christian Jensen Brun, død

Maren Jensdatter, enke m/værge Søren Laursen

Hans arvinger:

1.  Hans søster, Anne Jensdatter g.m. Christian Andersen, død, arvinger:

a.  Jens Christiansen, Kahre

b.  Anders Christiansen, Kahre, død, arvinger:

I.  Christen Andersen, 34 år, København

II.  Michel Andersen, 30 år, Kahre

III.  Anders Andersen, 21 år, Ingerslev

IV.  Ane Marie Andersdatter, ugift, København

V.  Katrine Andersdatter, ugift, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  juni 1789, Hevring (p. 243 b)

Indsidderske ved Søren Laursen, Mette Rasmusdatter, død

1.  Hendes søster, Johanne Rasmusdatter, g.m. Søren Laursen

2.  Hendes bror, Søren Rasmusen, Hollandsbjerg, død, arvinger:

a.  Rasmus Sørensen, 9 år

b.  Laurs Sørensen, 7 år

3.  Hendes søster, Maren Rasmusdatter, g.m. Peder Hiort, død, arvinger:

a.  Rasmus Pedersen, 24 år

b.  Ytte Rasmusdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rulle 9616 B, bog 2

(Anmeldte dødsfald, hvor der ikke skiftes er kun medtaget i begrænset omfang

13.  september 1791, Ingerslev (p. 2 m.fl.)

Kirsten Rasmusdatter, død

Christen Henriksen, enkemand

1. Inger Christensdatter, 8 år

2. Gjertrud Christensdatter, 6 år

3. Henric Christensen, 3 1/2 år

4. Zidsel Christensdatter, 1 år

Børnenes lavværge, Jens Hendriksen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. Oktober 1791, Hevring ( p. 4)

Ane Jensdatter, død

Simon Jørgensen, enkemand

1. Jens Simonsen, 25 år

2. Jørgen Simonsen, 24 år

3. Niels Simonsen, 23 år

4. Mette Marie Simonsdatter, 19 år

5. Søren Simonsen, 14 år

6. Kirsten Simonsdatter, 13 år

7. Maren Simonsdatter, 10 år

8.  Christen Simonsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. Marts 1792, Hevring ( p. 5)

Birte Nielsdatter, død

Laurs Jensen Ebbesen, enkemand

Hendes arvinger, nevøer og niecer:

1. Søren Laursen, Hevring

2. Anders Laursen, Hevring

3. Maren Laursdatter g.m. Rasmus Pedersen i Hevring

4. Dorte Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen Krog

5. Jens Rasmussen, som er død, arvinger:

a. Rasmus, 12 år, værge Jens Jensen i Hevring

b. Dorte, 18 år, værge Jens Jensen i Hevring

c. Ane Catrine, 9 år, værge Jens Jensen i Hevring

6. Karen Rasmusdatter g.m. Jens Skifter i Storesjørup

7. Jens Sørensen, gårdfæslter i Kahre by

8. Cathrine Sørensdatter enke efter Søren Havtorn af Kahre

9. Karen Sørensdatter, g.m. Søren Jensen af Hollandsbjerg, som er død

a. Niels Sørensen, 20 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring

b. Ane Sørensdatter, 18 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring

c. Kirsten Sørensdatter, 16 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring

d. Maren Sørensdatter, 14 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. marts 1792, Ingerslev (p. 6 m.fl.)

Gregers Michelsen, død

Johanne Christensdatter, enke, m/værge Rasmus Skifter, Ingerslev

1. Mikkel Gregersen, 41 år

2. Christen Gregersen, 39 år, bosat i København

3. Kirsten Marie Gregersen, gm. Poul Sørensen i Ørsted

4. Johanne, g.m. Christen Ørsted i Nakskov, som var død, arvinger:

a. Jens Christensen, 1 3/4 år

b. Søren Christensen, 10 uger

5.  Søren Gregersen, 30 år, bosat i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. marts 1792, Hevring (p. 7)

Simon Jørgensen, død

Karen Laursdatter, enke, m/værge Rasmus Jensen Morup, Hevring

1. Jens Simonsen

2. Jørgen Simonsen

3. Niels Simonsen

4. Mette Marie Simonsdatter, 20 år

5. Søren Simonsen, 14 år

6. Kirsten Simonsdatter, 12 år

7. Maren Simonsdatter, 9 år

8. Christian Simonsen, 4 år

Børnenes lavværge, Rasmus Sørensen Snedker i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. Marts 1793, Hevring (p. 16 m. fl.)

Laurs Jensen Ebbesen, død

Karen Simonsdatter, enke, m/lavværge morbroderen Jens Nielsen, Hevring

1. En broder, Hans Jensen, som er død

a. Søren Hansen, 23 år

b. Jens Hansen, 17 år

mødte, Rasmus Pedersen, Hevring

2. En broder, Jens Jensen, som er død

a. Ane Jensdatter, som er død, arvinger

i. Kirsten Jensdatter, 16 år

ii Søren Jensen, 15 år

iii Jens Jensen, 14 år

iv Jens Jensen, 11 år

v Inger Jensdatter, 1o år

lavværge, stiffader Andreas Andreasen,  Lillesjørup

3. En søster, Bodil Jensdatter, som er død

a. Anne Nielsdatter, m.lavværge, faderen Niels Jespersen Roug, Lillesjørup

b. Ane Katrine Nielsdatter, 34 år, g.m..Christen Skomager, Storesjørup

c. Inger Marie Nielsdatter, 32 år, g.m. Peder Mahiasen, soldat ved 1. jyske regiment i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. Juni 1793, Hevring (p. 23 m.fl.)

Niels Pedersen, død

Sophie Jensdatter, enke, m/lavværge Christen Skjøtt, Hevring

1. Inger Marie Nielsdatter, 16 år

2. Peder Nielsen, 14 år

Børnenes lavværge, morbroderen Søren Jensen Morup, gårdfæster, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. Februar 1794, Storesjørup (p. 31)

Maren Rasmusdatter, død

Anders Michelsen, enkemand

Arvinger:

1. en søster, Ane Marie Rasmusdatter, som er død

a. Simon Jensen, 33 år, til skibs

b. Thomas Jensen, 28 år, Holbæk

c. Rasmus jensen, 25 år, til skibs

d. Mette Jensdatter, 31 år, g.m.Søren Nielsen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.  juni 1795, Ingerslev (p. 35)

Jens Pedersen, død,  landsoldat v. 7. infanteri, tjenestekarl ved Niels Hjulmand, Ingerslev

1. Bror, Søren Pedersen, 25 år

2. Bror, Hendrik Pedersen, 22 år

3. søster, Karen Pedersdatter g.m. Niels Michelsen i Hevring

4. søster, Kirsten Pedersdatter, 20 år

5. søster, Ane Johanne Pedersdatter, 14 år

6.  søster, Ane Pedersdatter g.m. Niels Hjulmand i Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. april 1795, Hevring (p. 37)

Jens Jensen Bachmand, død

Bodil Sørensdatter, enke, m/lavværge Michel Gregersen

1. Jens Jensen, 28 år

2. Karen Jensdatter, 27 år, ugift

3. Søren Jensen, 26 år

4. Christen Jensen, 21 år

Lavværge, Jens Nielsen g.m. afdødes søster og morbror Thomas Sørensen, Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. oktober 1796, Ingerslev (p. 45)

Jens Hellesen, død

Kirsten Andersdatter, enke, m/værge afdødes bror, Laurs Hellesen, Holbæk

1. Anders Jensen, 38 år

2. Kirsten Jensdatter, 45 år, g.m. Søren Sørensen, Wejlby

3. Kirsten Marie Jensdatter, 41 år, g.m. Jens Rasmussen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1796, Hevring (p. 47)

Christiane Jensdatter, død

Rasmus Sørensen Ondpenge, enkemand

1.Søren Rasmussen, 13 år

2.Jens Rasmussen, 11 år

3. Ane Marie Rasmusdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7.  januar 1797, Tørslev (p. 50)

Kirsten Jensdatter, død

Jens Hevring, enkemand

Børn med Jens Jensen Ebbesen:

1. Anne Jensdatter, g.m. Jens Sørensen Smed i Ginnerup, som er død

a) Kirsten Jensdatter, 22 år

b) Søren Jensen, 20 år

c) Jens Jensen, 17 år

d) Jens Jensen, 15 år

e)  Inger Jensdatter, 12 år

Børn med Jens Hevring:

2.  Karen Jensdatter, 29 år

3.  Anne Margrete Jensdatter, g.m. Andreas Andreasen, Lillesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. september 1797, Storesjørup (p. 53 m.fl.)

Anne Henriksdatter, død

Søren Christensen Bach, enkemand

Arvinger:

1. hendes moder, Anne Thomasdatter

2. hendes bror, Thomas Henriksen, Fjellerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juli 1797, Storesjørup (p. 54 m.fl.)

Maren Nielsdatter, død

Arvinger:

1.  Søsterdatter, pige Else Jensdatter, 30 år, værge Gd. Niels Jensen, Udby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. november 1797, Hevring (p. 62)

Rasmus Andersen Smed, død

Maren Pedersdatter, enke, værge Søren Jensen

Arving:

1.  Søsteren Maren Andersdatter, g.m. gd. Søren Kok i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  april 1798, Tørslev (p. 80)

Jens Jensen, død 1798 hos Jens Hevring i Tørslev

Arvinger:

1. bror,Søren Jensen, 24 år

2. bror, Jens Jensen, 16 år

3. bror, Kirsten Jensdatter, 22 år

4.  bror. Inger Jensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. oktober 1798, Hevring (p. 81)

Niels Christensen, død

Kirsten Laursdatter, enke

Arvinger:

1.  moderen, Mette Christensdatter i Skovager

2.  broderen, Jens Christensen, Hegedal, Østergård gods

3.  broderen, Laurs Christensen, Løvenholm gods

4.  søsteren, Birte Christensdatter, g.m. gd. Peder (?) i Fjellerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. oktober 1798, Hevring (p. 82)

Christen Nielsen Bach, død

Arvinger:

1.  Fasteren, g.m. Rasmus Salling, Hevring

2.  Farbroderen, Jens Christensen Hevring, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. oktober 1800, Hevring (p. 90)

Zidsel Pedersdatter,død

Niels Sørensen Brun, enkemand

1.  Dorte Jensdatter, opholder sig i hjemmet

2.  Rasmus Jensen,24 år,  tjenende i Storesjørup

3.  Ane Cathrine Jensdatter, tjenende i Hevring

Værge, gd. Christen Jensen Schiødt af Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. januar 1801, Hevring (p. 91)

Rasmus Sørensen Tækkemand, død

Arvinger:

1.  broderen, Peder Sørensen, død, arvinger:

a.  Søren Pedersen

b.  Henrik Pedersen, 26 år

c.  Karen Pedersdatter, g.m. Niels Mikkelsen, Hevring

d.  Anne Pedersdatter, g.m. Niels Hjulmand, Ingerslev

e.  Kirsten Pedersdatter

f.  Ane Johanne Pedersdatter

Værge, Niels Hjulmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. juni 1801, Hevring (p. 94)

Søren Laursen, død

Johanne Rasmusdatter, enke

Arvinger:

1.  Broderen, Anders Laursen, Hevring

2.  Søsteren, Maren Laursen, g.m. Rasmus Pedersen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1801, Hevring (p. 96)

Søren Jensen Bachmand, død

Arvinger:

1.  broderen, Jens Jensen

2.  søsteren, Karen Jensdatter, g.m. Christen Christensen, Mellerup

3.  broderen, Christen Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  januar 1802, Hevring (p. 107)

Maren Pedersdatter, død, enke efter Rasmus Andersen Smed

Arvinger:

1. morbroderen, Jens Jepsen, boet og levet i Vivild, død, arvinger:

a. Jep Jensen i Wivild

b. Maren Jensdatter g.m. Niels Sørensen Ondpenge, udflytter i Wivild

2. morbroder, Peder Jepsen, der er død i Wejlby, arvinger:

a. Jens Pedersen, Ørsted

b. Søren Pedersen, Ørsted

c. Maren Pedersdatter g.m. Søren Tæcher af Bode

3. morbroder, Søren Jepsen, død, arvinger:

a. Jeppe Sørensen, som er død og har efterladt sig

I. Jens Jepsen i Hevring

II. Mette Jepsdatter g.m. Jens Bendsen i Ørsted

b. Maren Sørensdatter, som er død og har efterladt sig

I.  Morten Jensen i Wejlby

II. Edel Jensdatter g.m. Jens Olesen Willendrup, Rygestrand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  april 1802, Hevring (p. 130)

Rasmus Pedersen, død

Maren Laursen, enke, m/værge Anders Laursen

Arvinger:

1.  bror, Christen Pedersen, Hevring

2.  søster, Margrete Pedersdatter, g.m. Søren Rasmussen Kok i Vivild

3.  halvbror, Jens Jeppesen, Hevring

4.  halvsøster Mette Jeppesdatter, g.m. Jens Bendtsen i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. maj 1802, Storesjørup (p. 113)

skovfoged Anders Michelsen, død

Arving:

1.  Dorthe Andersdatter, afdødes enkes datter, g.m. Peder Pedersen Schiødt, Nøragergården, Perslev sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20.  januar 1803, Hevring (p. 116)

Karen Andersdatter, død

Niels Nielsen skomager, enke

1.  Ane Cathrine Nielsdatter

2.  Niels Nielsen, 10 år

3.  Anders Nielsen, 5 år

4.  Rasmus Nielsen, 2 måneder

Formynder, Søren Morup, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. februar 1803, Estruplund (p. 117)

Else Kirstine Rasmusdatter, død

Arvinger:

1. Moderen, Johanne Jensdatter, enke efter Rasmus Nielsen, Fjellerup

a.  søsteren, Anne Andersdatter, g.m. Peder Rasmussen

b.  søsteren, Maren Rasmusdatter, g.m. Jacob Jensen, Voer

c.  søsteren, Karen Rasmusdatter, m/værge Søren Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11.  maj 1803, Hevring (p. 122)

Mette Hovesdatter, død

Rasmus Jensen Morup, enkemand

1. Jens Rasmussen, 14 år

2. Søren Rasmussen, 8 år

3. Peder Rasmussen, 6 år

4. Gjertrud Rasmusdatter, 12 år

Lavværge Anders Laursens, der er deres nærmeste frænde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  juli 1803, Storesjørup (p. 125)

Søren Rasmussen Kok, død

Maren Andersdatter, enke, m/lavværge Jens Henriksen

1.  Anders Sørensen

2.  Ane Margrete Sørensdatter, m formynder Jens Rasmussen, Storejørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. august 1804, Hevring (p. 133)

Kirsten Jensdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

1.  Jens Jensen

2.  Søren Jensen, Saxkøbing

3.  Karen Jensdatter, g.m. Otto Pedersen Slagter, Roskild

4.  Maren Jensdatter, g.m. Niels Bødker, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. november 1804, Storesjørup (p. 135)

Maren Rasmusdatter, død

Christen Nielsen Skomager, enkemand

Arv i h.t. testamente bekræftet af hendes brødre:

1, Niels Rasmussen, gårdmand i Voer

2.  Truels Rasmussen, tjenende i Hevring

3.  Anne Rasmusdatter, g.m. Niels Rasmussen Bredgård, skovfoged i Ørum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. maj 1805, Hevring (p. 138)

Anne Hansdatter, død

Christen Henriksen, enkemand

1.  Hans Christensen

2.  Henrik Christensen

3.  Christen Christensen

4.  Simon Christensen

5.  Karen Christensdatter, værge Simon Christensen i Hevring

6.  Marie Christensdatter, værge Simon Christensen i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. januar 1806, Hevring (p. 139)

Karen Pedersdatter, død

Niels Andreasen, enkemand

1.  Peder Nielsen, 14 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Storesjørup

2.  Jens Nielsen, 10 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Storesjørup

3.  Anne Nielsdatter, 18 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Storesjørup

4.  Anne Marie Nielsdatter, 6 år, værge morbroderen Jens Pedersen af Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. marts 1806, Hevring ( p. 142)

Sophia Nielsdatter, død

Søren Jensen Morup, enkemand

1.  Rasmus Jensen Morup, 47 år, Hevring

2.  Anders Jensen Morup, 44 år, Ørsted mark

3.  Niels Jensen, 43 år, Nielstrup

4.  Jens Jensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. april 1806 Storesjørup (p. 143)

Søren Christensen Bach, død

Kirsten Nielsdatter, enke, m/værge Jens Gris af Storesjørup

1.  Christen Sørensen, 7 år, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted

2.  Anne Kirstine Sørensdatter, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted

3.  Engel Kristine Sørensdatter, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  august 1806, Estruplund gods (p. 152)

ungkarl Truels Rasmussen, død

Arvinger:

1. bror, Niels Rasmussen, Voer

2. søster, Anne Rasmusdatter, g.m. Niels Rasmussen Bredgård, Harrelund Mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. august 1806,Tørslev (p. 152)

Else Eskildsdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Børn i ægteskab med Peder Jensen:

1.  Jens Pedersen, gårdmand i Vejlby

2.  Anders Pedersen, gårdmand i Vivild

3.  Karen Pedersdatter, g.m. gårdmand Søren Tærkildsen, Storesjørup

Børn i ægteskab med Rasmus Rasmussen:

4.  Peder Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. januar 1807, Tørslev (p. 156)

Christen Sørensen Snedker, død

Maren Madsdatter, enke, m/værge Rasmus Pedersen i Tørslev

1.  Mads Christensen, Lystrup

2.  Søren Christensen, S…gården

3.  Peder Christensen, Lystrup

4.  Anne Christensdatter, g.m. Anders Hansen, Lillesjørup

5.  Laurs Christensen, fraværende, mødt Mads Sørensen

6.  Maren Christensdatter, formynder Rasmus Sørensen i Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. marts 1807, Hevring (p. 160)

pige, Mette Pedersdatter, død

Arvinger:

1.  søster, Abelone, g.m. Frands Christensen, Vivild

2.  søster, Ane Cathrine, g.m. Rasmus Morup, Hevring

3.  halvbror, Jørgen Gjesing, Randers

4.  halvbror, Anders Pedersen, Hedegård, død, arvinger:

a.  Thyge Andersen, Rygård

b.  Anne Andersdatter, g.m. Niels Morup, Nielstrup

c.  Sidsel Andersdatter, g.m. Niels Nielsen, Hedegård

d.  Maren Andersdatter, g.m. Olle Hansen, Lystrup

e.  Kirstine Andersdatter, g.m. Jens Smed, Nørager

5.  halvbror. Sivert Pedersen, død, arvinger:

a.  Søren Sivertsen, Rygestrand

6.  halvsøster, Karen, g.m. Anders Ladsen Hue, Gjesing

7.  halvsøster, Mette, g.m. Niels Ladefoged, Lystrup, død, arvinger:

a.  Niels Nielsen, Hevring Mølle

b.  Anne Marie Nielsdatter, hjemme i Hedegård

8.  halvsøster, Anne Pedersdatter, København

9.  halvbror, Albert Pedersen, København

10.  halvbror, Hans Pedersen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. juni 1807, Hevring (p. 163)

Rasmus Jensen Krog, død

Dortea Sørensdatter, m/værge Christen Jensen Schiødt, Hevring

1.  Jens Rasmussen, 31 år

2.  Søren Rasmussen, soldat ved 2. jyske regiment

3.  Birte Rasmusdatter, g.m. Peder Rasmussen Skriver, Hevring

4.  Ane Cathrine Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. august 1807, Tørslev (p. 166)

Jens Hovesen, død

Kirsten Jensdatter, enke, m/værge Rasmus Rasmussen

1.  Anne Marie Jensdatter

2.  Maren Jensdatter

Værge Rasmus Pedersen, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. august 1807, Ingerslev (p. 168)

Michel Gregersen, død

Maren Sørensdatter, enke, m/værge Søren Grand i Ingerslev

1.  Gregers Michelsen, 14 år

2.  Søren Michelsen, 11 år

3.  Jens Michelsen, 5 år

4.  Mette Michelsdatter

Værge, deres nærmeste frænde, Poul Sørensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. november 1807, Hevring (p. 175)

Rasmus Sørensen Snedker, død

Maren Simonsdatter, enke, m/værge Simon Christensen

1.  Laurs Christian Rasmussen

2.  Kirsten Rasmusdatter

3.  Kristiane Rasmusdatter

4.  Ane Rasmusdatter

Formynder, nærmeste frænde Søren Christensen, Tørslev

Børn i 1. ægteskab m. Christiane Jensdatter

5.  Søren Rasmussen, 23 år, soldat

6.  Jens Rasmussen, 21 år

7.  Ane Marie Rasmusdatter, 19 år

Værge, skoleholder, Jens Jensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. december 1807, Hevring (p. 180)

Rasmus Jensen Salling, død

…., enke, m/lavværge Jens Bendsen, Ørsted mark

1.  Christen Rasmussen, 28 år

2.  Maren Christensdatter

3.  Karen Christensdatter

4.  Maria Christensdatter

Værge, deres farbror Christen Jensen Schiødt, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. maj 1808, Hevring (p. 186)

Ane Hansdatter, død

Christen Jørgensen, enkemand

1.  Hans Christensen, 28 år, soldat 2. jyske regiment

2.  Jørgen Christensen, 26 år, soldat  2. jyske regiment

3.  Søren Christensen, i hjemmet

4.  Rasmus Christensen, i hjemmet

5.  Ane Cathrine Christensdatter, 21 år, i hjemmet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. maj 1808, Storesjørup (p. 187)

Kirsten Andersdatter, enke efter Jens Sørensen Hellesen, død

1.  Anders Jensen, Ingerslev

2.  Kirsten Jensdatter, enke i Vejlby

3.  Kirsten Marie Jensdatter, g.m. Jens Rasmussen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. januar 1809, Hevring (p. 188)

Anders Laursen, død

Birte Hovesdatter, enke,  med lavværge Søren Morup af Hevring

1. Laurs Andersen, 29 år

2. Niels Andersen, 16 år

3. Hans Andersen, 11 år

4. Rasmus Andersen, 8 år

5. Gjertrud Andersdatter, 15 år

De umyndiges børns lavværge, Peder Christensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  september 1809, Tørslev (p. 191)

Søren Christensen Snedker

Ane Catrine Rasmusdatter, enke, værge Gøttsche

Arvinger:

1.  bror, Mads Christensen, gårdmand i Lystrup

2.  bror, Peder Christensen, gårdmand i Lystrup

3.  bror, Laurs Christensen, soldat 2. jyske regiment, værge Mads Sørensen, Storesjørup

4.  søster, Ane Christensdatter, g.m. gårdmand Anders Hansen i Lillesjørup

5.  søster, Maren Christensdatter, ugift

værge, Rasmus Andersen Foged, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juli 1813, Storesjørup (p. 195)

Jens Henriksen, død

Birte Rasmusdatter, enke

1.  Peder Jensen. i hjemmet

2.  Henrik Jensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. februar 1814, Hevring (p. 195)

Jørgen Christensen, død

Gjetrud Rasmusdatter, enke m/værge Søren Christensen

Arvinger:

1.  faderen, Christen Jørgensen

2.  broderen, Søren Christensen

3.  broderen, Rasmus Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. april 1815, Hevring (p. 196)

Clemens Sørensen Smed, død

Maren Andersdatter, enke, m/værge Rasmus Andersen, Nimtofte

1.  Anders Clemensen, 14 år

2.  Søren Clemensen, 12 år

3.  Christen Clemensen, 9 år

4.  Anne Cathrine Clemensdatter

Værge, farbroderen Søren Sørensen Nimtofte, Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3.  juni  1817, Estruplund (p. 199)

Peder Sørensen, død, røgter på Estruplund

Ane Kirstine Nielsdatter, enke, Stenild sogn, Hobro

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21.  oktober 1817, Ingerslev (p. 204)

Karen Jensdatter, død

Anders Jensen, enkemand

1.  Kirsten Andersdatter, værge morbroderen Jens Jensen Bay, Storesjørup

2.  Kirsten Sofie Andersdatter, værge morbroderen Jens Jensen Bay, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  juli 1818, Hevring (p. 207)

Gjertrud Rasmusdatter, død

Søren Christensen, enkemand

1.  Jørgen Sørensen, 2 år, værge Rasmus Jensen Morup, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  juli 1818, Hevring (p. 208)

Karen Pedersdatter, død

Niels Andersen, enkemand

1.  Peder Nielsen, 26 år

2.  Jens Nielsen, 23 år

3.  Anne Nielsdatter, g.m. Søren Christensen, Hevring

4.  Anne Marie Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  oktober 1818, Storesjørup (p. 213)

Peder Simonsen, død

Maren Olesdatter, enke, m/værge Ole Sørensen i Voer

1.  Simon Pedersen, 2 år, værge Peder Nielsen Eldrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  november 1819, Hevring (p. 217)

Niels Andreasen, død

Anne Nielsdatter, enke

1.  Peder Nielsen

2.  Jens Nielsen

3.  Ane Marie Nielsen, m. lavværge Peder Andersen i Hevring

4.  Ane Nielsdatter, g.m. Søren Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  februar 1820, Storesjørup (p. 217)

Maren Olesdatter, død

Christen Jensen, enkemand

1.  Simon, ¾ år, værge, morbroderen Søren Olesen, Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  september 1820, Hevring (p. 225)

Maren Andersdatter, død

Terkel Andersen, enkemand

Børn i ægteskab med Clemens Sørensen

1.  Søren, 17 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Storesjørup

2.  Christen, 14 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Storesjørup

3.  Dorte Catrine, 7 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  maj 1821, Hevring (p. 236 m.fl.)

Dorte Rasmusdatter, død

Søren Rasmussen Krog, enkemand

1.  Rasmus Sørensen, 10 år, formynder Peder Rasmussen Shciødt, Hevring

2.  Anne Sofie Sørensdatter, 7 år, formynder Peder Rasmussen Schiødt, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1821, Hevring (p. 237)

Dorte Sørensdatter, død 1819), enke efter Rasmus Jensen Krog

1.  Jens Rasmussen Krog, 46 år, Hevring

2.  Søren Rasmussen Krog, 41 år, Hevring

3.  Birte Rasmudatter, g.m. Peder Rasmussen Schiøtt, Hevring

4.  Anne Cathrine Rasmusdatter, g.m. Jens Jensen Færgemand, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  marts 1822, Hevring (p. 238)

Marianne Friederichsdatter, død

Anders Jensen Møller, enke

1.  moderen, Johanne Jensdatter, g.m. afdøde Friederich Moss, Hevring, værge Niels Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  februar 1823, Storesjørup (p. 241 m.fl.)

Else Henriksdatter, død

Niels Jensen, enkemand

1. Jens Nielsen 32 år, Mellerup

2. Henrik Nielsen, 25 år

Børn i ægteskab med Søren …,

1.  Søren Sørensen, død, arvinger:

a.  Else

b.  Maren

c.  Birgitte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  februar 1825, Tørslev (p. 242 m.fl.)

Anders Nielsen (24. februar 1825)    og Kirsten Jensdatter (11. februar 1825)

Arvinger efter Anders Nielsen:

1.  halvbror, Jens Nielsen, 29 år, Udbygård, Vejlby sogn

2.  halvbror, Niels Nielsen, 24 år, Udbygård, Vejlby sogn

3.  halvsøster, Bodil Marie Nielsen, 34 år, g.m. Christen Nielsen, Liltved, Fausing sogn

4.  halvsøster, Anne Marie Nielsdatter, 32 år, Randers (siden gift og enke efter Niels Andersen Randers)

5.  halvsøster, Anna Nielsdatter, 30 år (siden gift med Niels Christensen, Vejlby)

6.  halvsøster, Maren Nielsdatter, 29 år, tjener i Randers

Arvinger efter Kirsten Jensdatter:

Børn i ægteskab med Jens Hovesen:

1.  Anne Marie Jensdatter, 36 år, g.m. Poul Espensen, Bode i Ørsted sogn

2.  Maren Jensdatter, 30 år, opholder sig i Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5.  april 1825, Tørslev (p. 244 m.fl.)

Anna Katrine Rasmusdatter, død

Laurs Jensen Kielstrup, enke

1.  Søren Laursen, 14 år

2.  Jens Laursen, 4 år

3.  Inger Marie Laursdatter, 12 år

4.  Anne Johanne Laursdatter, 9 år

5.  Riise Laursdatter, 7 år

6.  Else Kirstine Laursdatter, 1 år

Værge, den afdødes søsters mand, Christen Larsen i Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  august 1825, Ingerslev (p. 249 m.fl.)

Enevold Laursen Dyhr, død

Maren Sørensdatter, enke, m/værge broderen Mads Sørensen

1. Maren Enevoldsdatter m.værge Rasmus Schifter

Børn i ægteskab med Michel Gregersen:

1.  Gregers Michelsen, 32 år, degn i Fjellerup

2.  Søren Michelsen, 27 år, hjemme

3.  Jens Michelsen, 23 år, tjenende Rasmus Skfiter i Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  oktober 1825, Hevring (p. 253)

Dorte Cathrine Clemendatter, død, arvinger

1.  broderen, Christen Clemmesen, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  januar 1826, Hevring (p. 254)

Kirsten Laursdatter, død

Laurs Laursen, enkemand

1.  Laurs Sørensen, Ørsted mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  december 1826, Storesjørup (p. 258)

Birte Rasmusdatter, død, Jens Henriksens enke

1.  Peder Jensen, Storesjørup

2.  Henrik Jensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  marts 1828, Ingerslev (p. 261)

Christen Henriksen, død

Ane Rasmusdatter, enke, værge Søren Grand, Ingerslev

1. Rasmus Christensen, 30 år, hjemme

2. Niels Christensen, 27 ½ år

3. Maren Christensdatter, g.m. Peder Jensen, Storesjørup

4. Christiane Christensdatter, ugift

5. Ane Johanne Christensdatter, ugift

Børn i ægteskab med Kirsten Rasmusdatter:

1.  Henrik Christensen, husmand på Frisenvold gods, Maarup, Nødager

2.  Inger Christensdatter, g.m. Rasmus Pedersen Gribwad, København

3.  Gjertrud Christensdatter, g.m. Rasmus Moeskjær, Hevringholm Mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3.  august 1828, Storesjørup (p. 262)

selvejergårdsmand, Anders Sørensen Kok, død

Ane Catrine Rasmusdatter, enke, m/værge hendes bror Knud Rasmussen fra Ørsted

1.  Maren Andersdatter, fasterens mand Anders Rasmussen i Ørsted, og hendes mand Peder Pedersen Krog

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4.  august 1828, Hevring (p. 263)

Hans Nielsen, død

Børn i ægteskab med Karen Jensdatter

1, Frederik Hansen, 30 år, tjenende på Estruplund

2.  Niels Hansen, 14 år, hos Jens Bay i Ørsted

3.  Anne Kirstine Hansdatter, g.m. Laurs Laursen Mand

4.  Inger Marie Nielsdatter, g.m. Mads Olesen

5.  Kirsten Christiansdatter, g.m. Jens Nielsen

6.  Ane Marie Christensdatter

7.  Maren Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  november 1828, Hevring (p. 266)

Jens Nielsen Jennum, død

Kirsten Pedersdatter, enke, værge gårdmand Niels Andersen, Hevring

1.  Mads Jensen, 13 år, formynder, farbroderen Søren Nielsen Jennum, Nørrehald

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  december 1828, Hevring (p. 264)

Mette Sørensdatter, død

Christen Pedersen, enke

1.  Søren Christensen, 24 år

2.  Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19.  december 1829, Hevring (p. 267 m.fl.)

Anders Jensen Møller, død

Kirsten Nielsdatter, enke

1.  Mette Andersdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  april 1829, Hevring (p. 270)

Birte Hovesdatter, død

1.  Laurs Andersen

2.  Niels Andersen

3.  Rasmus Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12.  maj 1829, Hevring (p. 270)

Niels Andersen, død

1. Peder Nielsen

2. Jens Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  august 1829, Hevring (p. 272)

Henrik Rasmussen, død

Karen Simonsdatter, enke, værge Mads Rasmussen

1.  Marie Cathrine Jensdatter, g.m. Jens Nielsen, arv i h.t. testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  december 1829, Hevring (p. 273)

Jens Nielsen Smed, død

Kirsten Pedersdatter, enke, siden g.m. Jens Poulsen Smed

1. Mads Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  december 1829, Hevring ( p. 274)

Christen Jørgensen, død

1.  Søren Christensen

2.  Hans Christensen

3.  Rasmus Christensen

4.  Anne Cathrine Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  december 1829, Hevring (p. 274)

Anders Jensen Møller, død

Kirsten Nielsdatter, enke, lavværge, Niels Andersen Laursen, Hevring

1. Mette Andersdatter, 6 år, værge Jens Jensen Møller

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11.  april 1830, Hevring (p. 275)

Kirsten Madsdatter, død

Peder Dreier, enkemand

1.  Hendes far, Mads Sørensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11.  juni 1830, Ingerslev (p. 275)

Christiane Christensdatter, død

Rasmus Christensen, enkemand

1.  hendes bror, Niels Christensen

2.  hendes bror, Rasmus Christensen

3.  hendes søster, Maren Christensdatter, g.m. Peder Jensen, Storesjørup

4.  hendes søster, Ane Johanne Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. december 1830, Hevring (p. 280)

Hans Nielsen Hevring, død

Børn i ægteskab med afdøde Bodil Jensdatter (tdl. g.m. Rasmus Pedersen Hartvig)

1. Frederik Hansen, Ingerslev

2. Niels Hansen

3. Ane Kirstine Hansen, g.m. Laurs Laursen Mann, Hevring

4. Rasmus Pedersen Hartvigs broderdatter, Inger Nielsdatter, g.m. Mads Olesen i Voer

5. Kirsten Christensdatter, g.m. Jens Nielsen, Hevring

6. Ane Marie Christensdatter

7. Maren Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  december 1830, Storesjørup (p. 281)

Peder Thomsen, død

Else Marie Jensdatter, enke, værge Rasmus Jensen Griis, Holbæk

1.  Jens Pedersen

2.  Else Kirstine Pedersdatter

3.  Mette Pedersdatter

4.  Maren Pedersdatter

Værge, Rasmus Thomsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rulle 9616 B, bog 3

(anmeldte dødsfald,  hvor der ikke skiftes er kun nævnt i begrænset omfang)

 

17.  maj 1831, Hevring (p. 2)

husmand Peder Jørgensen Gissel, 66 år, død i Drammelstrup, Fausing sogn

enke

1. Peder Pedersen, Vejlby

2. svigersønnen, Jørgen Christensen, Drammelstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  januar 1832, Hevring (p. 8)

Peder Christensen, død

Dorte Katrine Rasmusdatter, enke, siden g.m. Peder Rasmussen Skriver

1.  Anne Marie Pedersdatter, 2 år

2.  Christen Pedersen, 3 år, død 1833, se skifte

3.  Rasmus Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7.  juni 1832, Hevring (p. 14)

Karen Pedersdatter, død, enke efter Niels Mikkelsen

1.  Mette Marie Nielsdatter, g.m. Thomas Rasmussen, Hevring

2.  Maren Nielsdatter, g.m. Peder Snedker, Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7.  november 1832, Ingerslev (p. 14)

Laurs Rasmussen, død

Arvinger:

1.  Faderen, Rasmus Laursen

2.  Broderen, Niels Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  januar 1833, Hevring (p. 14)

tjenestekarl Niels Jensen Skrædder, død

enken sidder i uskiftet bo med 1 umyndigt barn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19.  august 1833, Storesjørup (p. 14 m.fl.)

Niels Christensen Højholdt, død

Ane Sørensdatter, enke, m/værge Jens Nielsen Dreier, Hevring

Arvinger: 3 søstre til den afdødes bedstefars kone

1.  Ane Jensdatter, død, arvinger:

a.  Nille Marie Pedersdatter, g.m. Søren Andersen af Nørager, død, arvinger:

I.  Anders Sørensen Nørager

II.  Peder Sørensen, Vivild

b.  Ane Marie Pedersdatter, g.m. Hans Pedersen, Fjellerup, som er død, arvinger:

I.  Niels Hansen, Ørvækgård

II.  Ane Hansdatter, g.m. Søren Smed, Ørum

III.  Ane Margrete Hansdatter, ugift, Løvenholm

IV.  Maren Hansdatter, ugift, Nørager

V.  Peder Hansen, Gjesing Præstegård

2. Karen Jensdatter, død, arvinger:

a.  Christen Sørensen

b.  Rasmus Sørensen, Nørager, død, arvinger:

I.  Kirsten Rasmusdatter, g.m. Jørgen Sørensen Mogenstrup, Taustrup

II.  Birte Rasmusdatter, g.m. Niels Ladefoged, Estruplund

III.  Jacobmine Rasmusdatter, ugift

IV.  Peder Rasmussen, København

V.  Søren Rasmussen, 19 år, hjemme i Nørager

c. Maren Sørensdatter, g.m. Hans Khar i Rygård, død, arvinger:

I.  Ane Katrine Hansdatter, g.m. mølleformand Lars Foulum, Nielstrup mølle

II.  Søren Hansen, Eløv

d. Ane Kirstine Sørensdatter, død, arvinger:

I.  Terkel Sørensen, Mariemalene

II.  Gjertrud Sørensdatter, g.m. Christen Bachmann, Begstrup

3.  Birte Jensdatter, død, arvinger:

a. John Jensen, som er død, arvinger:

I.  Ole Jensen, 17 år

II.  Maren Jensdatter, ugift

III.  Birte Kirstine Jensdatter, ugift

IV.  John Jensen

Værge, stedfaderen, Peder Rasmussen, Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20.  juni 1833, Hevring (p. 15)

Christen Pedersen, død, søn af afdøde Peder Christensen

1.  Moderen, Dorte Catrine Rasmusdatter

2.  Søsteren, Ane Marie Pedersdatter

3.  Broderen, Rasmus Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  august 1833, Hevring (p. 16 m.fl.)

Kirsten Nielsdatter, død

Rasmus Nielsen Frisk, enkemand

Børn i ægteskab med Anders Møller:

1.  Mette Andersdatter, 10 år

Værge, hendes farbror, Jens Nielsen Smed, Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  oktober 1833, Ingerslev (p. 19)

Rasmus Laursen, død

Maren Christensdatter, enke, sidder i uskiftet bo

1. Christen Rasmussen

2. Niels Rasmussen

3. en datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. december 1833, Ingerslev (p. 19)

ungkarl Niels Rasmussen, død

1. moderen, Maren Christensen

2. broderen Christen Rasmussen

3. en søster

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3.  december 1833, Hevring (p. 19 m.fl.)

Johanne Madsdatter, død

Søren Christensen, enkemand

1.  Christen Sørensen, 7 år

2.  Mads Sørensen, 5 å

3.  Anders Sørensen, 2 år

Værge, morbroderen Søren Madsen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.  marts 1834, Storesjørup (p. 23 m.fl.)

Engelke Sørensdatter, død

Arvinger:

moderen Kirsten Nielsdatter, g.m. Henrik Jensen, Storesjørup mark

1.  bror, Christen Sørensen, Holbæk

2.  søster, Ane Kirstine Sørensdatter, g.m. Søren Mogensen, Vejle

3.  halvbror, Søren Henriksen, 24 år, Ingerslev

4.  halvsøster, Birte Kirstine Henriksdatter, ugift

5.  halvsøster, Jensine Henriksdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5.  april 1834, Storesjørup (p. 24)

Peder Pedersen Krog, død

Maren Andersdatter, enke, m/værge Peder Rasmussen i Tørslev

1.  Ane Margrete Pedersdatter, 3 år, m /værge Hans Jensen Hijarsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7.  juli 1834, Hevring (p. 26)

Laurs Laursen Mand, død

Ane Kirstine Hansdatter, enke, m/værge Søren Kløve, Hevring

1.  Hans Laursen, 7 år

2.  Mette Kirstien Laursen, 2 år

Værge, en brodersøn, Christen Rasmussen Reeb

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  november 1834, Storesjørup (p. 31)

Birte Christensdatter, død

Christen Nielsen Skomager, enkemand

1.  hendes bror, Jens Christensen, tømmermand i Randers (født 1778)

2.  hendes søster, Else Christensdatter, enke efter Mikkel Laursen, Hørning (født 1773)

3.  hendes søster, Karen Christensdatter, gift i Halsted, skal være død, arvinger: (født 1769):

a. Christen Jensen Mønster, smed i Udbyover

4.  hendes bror, Christian Christensen (født 1775)

5.  hendes bror, Jakob Christensen (født 1780)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. juni 1837, Hevring (p. 37)

Jens Jensen Morup, død

Karen Nielsdatter, enke, m/værge Niels Andersen, Hevring

1.  Peder Jensen, 22 år

2.  Mette Sofie Jensdatter, ugift

3.  Jens Jensen, 16 år

4.  Niels Jensen, 15 år

5.  Ane Kirstine Jensdatter, 13 år

Værge, farbroderens søn, Jens Rasmussen Morup, Vivild mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  juni 1939, Hevring ( p. 38)

Rasmus Christensen, søn af Christen Rasmussen Salling, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  maj 1838, Kokkegård (p. 40)

Mads Sørensen, død

Margrete Nielsdatter, enke, m/værge Søren Nielsen, Nørager

1.  Ane Madsdatter,

2.  Marianne Madsdatter

3.  Jensine Madsdatter

Værge Anders Sørensen, Nørager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. juni 1838, Hevring (p. 41)

Karen Nielsdatter, død, Jens Jensen Morups enke

1.  Peder Jensen, 23 år

2.  Mette Sofie Jensdatter, 21 år, ugift

3.  Jens Jensen, 17 år, Vivild

4.  Niels Jensen, 16 år

5.  Ane Kirstine Jensdatter, 14 år

Formynder, søskendebarn Jens Rasmussen Morup, Julianeholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  juni 1838, Hevring ( p. 44)

Anne Christensen, død

Niels Andersen, enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  juli 1838, Hevring (p. 44)

Jens Sørensen, 22 år, søn af Søren Nielsen Kløve død, intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  juli 1838, Hevring (p. 44)

Jørgen Sørensen, 22 år, søn Søren Christensen, intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  september 1838, Hevring (p. 44)

Ingeborg Jensdatter,død (31. august 1838)

Peder Olesen, død  (7. september 1838)

1.  Ole Pedersen, 12 år

2.  Margrete Pedersdatter,10 år

3.  Mette Kirstine Pedersdatter, 9 år

4.  Søren Pedersen, 8 år

5.  Anne Mette Pedersdatter, 7 år

6.  Søren Christian Pedersen, 4 år

7.  Ane Sofie Pedersdatter, 3 år

Værge, farbroderen Christen Olesen, Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  februar 1839, Hevring (p. 48)

Else Kirstine Pedersdatter, død

Jens Nielsen Glavind, enkemand

Arving:

1.  hendes søster, Ane Johanne Pedersdatter, ugift, siden g.m. Jens Nielsen Glavind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  december 1839, Tørslev (p. 51)

Peder Rasmussen Nygård, død

efter enke og 4 sønner, bl.a. anmelder Jakob Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27.  november 1840, Hevring (p. 55)

Jens Jensen, død

Ane Katrine Jensdatter, enke, m/værge Niels Andersen, Hevring

Arvinger:

1. hans bror, Niels Jensen, hjulmand i Hevring,død, arvinger:

a. Marie Nielsdatter, ugift

2.  hans bror, Christen Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. januar 1841, Hevring (p. 56)

Ane Cathrine Christensdatter, død, ugift

Efter sig 3 brødre, bl.a. anmelder, Hans Christensen Gyde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.  september 1841, Ingerslev (p. 57)

Ane Rasmusdatter, død, enke efter Christen Henriksen

1.  Rasmus Christensen, Ingerslev

2.  Niels Christensen

3.  Maren Christensdatter, g.m. Rasmus Jensen Bay, Storesjørup

4.  Ane Johanne Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  december 1841, Ingerslev (p. 58)

Ane Marie Sørensdatter, død

Christen Rasmussen Reeb, enkemand

1.  Rasmus Christensen, 8 år

2.  Maren Christensdatter, 5 år

Værge, morbroderen, Laurs Sørensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  februar 1842, Tørslev (p. 60)

Karen Jensdatter, død

Poul Henriksen, enkemand

1.  Jens Povlsen, 38 år, Tørslev

2.  Ole Povlsen, 36 år, gårdmand i Voer

3.  Christen Povlsen, 32 år, tjenende i Randers

4.  Ane Kirstine Marie Povlsdatter, 40 år, ugift, Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  november 1843, Hevring (p. 64)

Ane Kirstine Hansdatter, død

Søren Sørensen kløve, enkemand

Børn i ægteskab med Niels….

1.  Bodil Marie Nielsdatter

Børn i ægteskab med Lars…..

2.  Hans Larsen, 16 år

3.  Mette Birte Kirstine Larsdatter

Børn i ægteskab med Søren Sørensen Kløve

4.  Birte Marie Sørensdatter

Værge, hendes bror, husmand Niels Hansen i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27.  december 1743, Hevring (p. 67)

Niels Andersen, den ældre, død

Maren Christensdatter, enke

1. Anders Nielsen, gårdmand Ørsted, død, arvinger:

a.  Niels Andersen, 22 år

b.  Niels Andersen, 19 år,

c.  Marie Andersdatter, ugift

Værge, morbroderen Jens Esbensen

2.  Mads Nielsen

3.  Christen Nielsen

4.  Jens Nielsen

5.  Birte Nielsdatter, g.m. Søren Rasmussen Krog, Hevring

6.  Kirsten Marie Nielsdatter, g.m. Jeppe Pedersen, Ørsted

7.  Marie Cathrine Nielsdatter, g.m. Jens Pedersen Frandsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27.  januar 1844, Hevring (p. 67)

Rasmus Hansen Bødker, død

Efterlader enke og 5 børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  august 1844, Hevring (p. 71)

Mette Marie Christensdatter, død

Peder Nielsen Foged, enkemand

1.  Ane Sofie Pedersdatter, 32 år

2.  Nille Marie Pedersdatter, 35 år

Værge, Søren Jensen Shiødt, af Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  april 1846, Hevring (p. 73)

Peder Nielsen Dreier, død

Ane Cathrine Truelsdatter, enke, m/værge Clemens Jensen, Vivild

1.  Kirsten Pedersdatter, 15 år

2.  Niels Pedersen, 13 år

3.  True Pedersen, 11

Værge farbroderen, Jens Nielsen Dreier, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  september 1846, Hevring (p. 77)

Rasmus Andersen, død

Trine Pedersdatter, enke, m/værge Hove Pedersen, Storesjørup

1.  Anders Rasmussen, 3 år

2.  Birte Kirstine Rasmusdatter, 5 år

3.  Maren Rasmusdatter, 1 år

Værge, deres farbror, Niels Andersen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27.  oktober 1846, Kokkegård, Nørager (p. 79)

Christen Andersen, død

Margrete Nielsdatter, enke

Arvinger:

1.  halvbror, Rasmus Andersen, gårdmand, Lystrup

2.  halvbror, Jens Christian Andersen, gårdmand, Lystrup

3.  halvsøster, Kirsten Marie Andersen, g.m. Søren Pedersen, Vejlby

4.  halvsøster, Karen Andersdatter, g.m. Rasmus Gris, husmand, Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  december 1847, Storesjørup (p. 80)

Christen Jensen, død

Kirsten Sofie Andersdatter, m./værge Christen Christensen, Storesjørup

1.  Anders Christensen

2.  Jens Christensen

3.  Maren Christensdatter, g.m. Rasmus Rasmussen, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  februar 1849 (p. 83)

Hense Pedersdatter, død

Rasmus Nielsen Frisk, enkemand

1.  Kirsten Marie Rasmusdatter

Formynder, Hove Pedersen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11.  august 1849, Tørslev (p. 84)

Ane Nielsdatter, død

Jakob Neumann, enkemand

1.  Peder Jakobsen, 8 år

2.  Niels Jakobsen, 6 år

Værge, morbroderen Rasmus Nielsen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  december 1849, Hevring (p. 86)

Hans Laursen, død

Arvinger:

1.  søsteren, Bodil Marie Nielsdatter, g.m. Severin Frandsen, Nørager

2.  søsteren, Mette Kjerstine Laursdatter, ugift

3.  halvsøsteren, Birte Marie Sørensdatter, ugift

Værge Niels Hansen Grangård, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  september 1850, Storesjørup (p. 90)

Maren Christensdatter, død

Rasmus Jensen Bay, enkemand

Børn med Peder Jensen:

1.  Jens Pedersen

2.  Christen Pedersen

3.  Rasmus Pedersen

4.  Birte Pedersdatter

Børn med Rasmus Jensen Bay

5.  Peder Rasmussen, 15 år

Værge Rasmus Christensen, Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login