Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Frisenvold Gods - Skifteuddrag 1696- 1725

Frisenvold Gods

Skifteprotokoller 1696-1725

3, 17. juni 1696 Vissing

Herredsfoged Hans Michelsen, død

?Karen Pedersdatter, enke

Ingen livsarvinger, søskende arver:

1)  helsøster Maren Michelsdatter, hos enken

2)  helsøster Lisbeth Michelsdatter

3)  helsøster Sisille Michelsdatter ~ Johannes Aulin

4)  helsøster Kirsten Michelsdatter, jeg tror hun havde 2 døtre, Karen og Lisbeth Hansdatter, men kun den sidste levede ved skiftet

5)  halvsøster Sophie Michelsdatter ~ Søren Nielsen

6)  halvsøster Cathrine Michelsdatter ~ Magnus Aulin

7)  halvsøster Dorrethe Michelsdatter, stedfader Jacobus Nikolaisen

8)  halvbroder Baltzer Michelsen, i Norge, stedfader Jacobus Nicolaisen

Jeg tror også der var en søster Margrethe Michelsdatter, men hun må være død uden at efterlade sig børn.

Laurids Pedersen, Herredsfoged i Galten-Houlbjerg herreder fordrede på sine egne og sine brødre og søstres vegne: Johan Pedersen, Peder Pedersen, Daniel Pedersen, Maria Pedersdatter efter faderen Peder Jensen Lund, tilsammen ca 66 rd. Enken var nok en søster til disse.

--------------------------------------------------------------------------------

48, 3. juli 1696, Værum

Dorit Jensdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Hendes børn:

Jens Rasmussen

Peder Rasmussen

Zidsel Rasmusdatter, 36 år

Dorit Rasmusdatter, 33 år

Barn med enkemanden:

Karen Pedersdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

51, 5. juni 1696, Vissing

Anne Pedersdatter, død

Las Jensen, enkemand

Deres barn:

Peder Lassen, 3 ½ år

Formynder Niels Therkildsen i Ginnerup, der var afdødes farbroder

--------------------------------------------------------------------------------

53, 23. juni 1696, Væth

Anne Pedersdatter, død

Deres børn:

Jens Joensen, myndig

Christen Joensen, myndig

Peder Joensen, myndig

Anne Joensdatter, 36 år

Kirsten Joensdatter ~ Søren Rasmussen, Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

58, 3. august 1696, Frands Sørensens Fiskerhus, Værum

Helle Pedersdatter, død

Hendes søskende arver:

1)  Espen Pedersen

2)  Søren Pedersen, død

2a) Peder Sørensen

2b) Birgitte Sørensdatter

3)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Rasmussen i Haslund

4)  Kirsten Pedersdatter, død ~ Jens Snedker i Fausing

4a) Rasmus Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

62, 11. marts 1697, Vorup

Niels Møller, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Michel Nielsen, 12 år

Rasmus Nielsen, 9 år

Inger Nielsdatter, 5 år

Farbroder Peder Nielsen, Munkdrup

Lavværge Peder Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

63, 3. april 1697, Vissing

Anne Rasmusdatter, død

Las Jensen, enkemand

Hendes fader Rasmus Sørensen i Vissing arvede

--------------------------------------------------------------------------------

66, 25. juni 1697, Vissing

Søren Pedersen Teilgaard, død

Kirsten Poulsdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 5 år

Poul Sørensen 1 ½ år

Lavværge Rasmus Poulsen i Stobdrup

Formynder Jens Teilgaard, farbroder i Vissing

Hans søskende:

Giertrud Pedersdatter ~ Peder Jensen

Bodil Pedersdatter ~ Søren Henrichsen

Anne Pedersdatter

Maren Pedersdatter ~ Laurs Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

70, 31. juli 1697, Vissing

Las Nielsen, død

Zidsel Pedersdatter, enke

Hans børn:

Niels Lassen, 10 år

Mette Lasdatter, 6 år

Morten Pedersen, morbroder, formynder

--------------------------------------------------------------------------------

 

74, 18. oktober 1698, Jebjerg

Anna Christoffersdatter, død

Christen Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Christensen, 4 år

Kirsten Christensdatter, 1 ½ år

Morbroder Rasmus Christoffersen i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

77, 8. december 1698, Haslund

Jens Sørensen Frandsen, død

Margrethe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 6 uger

Farbroder Peder Sørensen i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

82, 7. december 1698, Vinterslev

Anna Sørensdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 15 år

Karen Nielsdatter, 14 år

Anna Nielsdatter, 7 år

Anders Nielsen, 5 år

Morbroder Erich Sørensen i Hadsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

88, 10. januar 1699, Væth

Margrethe Rasmusdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Hendes søskende arvinger:

1)  helbroder Christen Rasmussen i Kongstrup

2)  Rasmus Rasmussen, død

2a) Rasmus Rasmussen, Gulløf

2b) Morten Rasmussen, Gulløf

3)  Mette Rasmusdatter

4)  Kirsten Rasmusdatter i Værum, ved søn Rasmus Rasmussen

5)  Bodil Rasmusdatter i Værum, ved Rasmus Jensen

6)  Maren Rasmusdatter

7)  Anne Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

94, 2. september 1700, Værum

Maren Nielsdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

søstersøn Jens Sørensen i Værum

søstersøn Niels Sørensen i Værum

brodersøn Søren Christensen Kier

 

--------------------------------------------------------------------------------

98, 2. august 1697, Vissing

Christen Nielsen, død

Maren Poulsdatter, enke

Deres børn:

Mads Christensdatter, 18 år

Poul Christensen, 10 år

Anne Christensdatter, 14 år

Gye Christensdatter, 5 år

Lavværge Jens Teglgaard

Formynder Jens Madsen

Fæstemand Jens Michelsen

--------------------------------------------------------------------------------

 

102, 22. oktober 1697, Stevnstrup

Else Mogensdatter, død

Anders Jensen, død

Deres børn:

Jens Andersen, myndig

Kirsten Andersdatter, 24 år ~ Anders Jensen i Grensten

Anne Andersdatter, 22 år

Karen Andersdatter ~ Christen Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

108, 23. februar 1698, Stevnstrup

Anders Jensen, død

Giertrud Andersdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

113, 28. marts 1698, Jebjerg

Søren Nielsen, død

Mette Mogensdatter, enke

Hans arvinger:

broder Rasmus Nielsen i Haslund

søster Anne Nielsdatter ~ Niels Hansen

søster Johanne Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

116, 29. marts 1698, Haslund

Anders Pedersen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Andersen, myndig

Søren Andersen, myndig

Dorthe Andersdatter ~ Søren Sørensen i Jebjerg

Karen Andersdatter ~ Gert Andersen i Haslund

Lavværge Søren Rasmussen i Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

119, 31 marts 1698, Galten

Anne Jensdatter, død

Niels Jensen Lang, enke

Arvinger var hendes søskende:

1) Jens Balle i Sandby

2) Christen Balle i Sandby

3)  Niels Jensen, død

3a) Jens Nielsen Balle

3b) Peder Nielsen

3c) Christen Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 6. august 1698, Jebjerg

Peder Rasmussen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans børn med Mette Rasmusdatter (skiftebrev af 20. aug. 1689)

Mette Pedersdatter, 9 år ved formynder, morbroder Søren Rasmussen

Børn med enken:

Rasmus Pedersen, 4½ år

Christen Pedersen, ¾ år

Dorthe Pedersdatter, 6½ år

Giertrud Pedersdatter, 5 år

Farbroder Rasmus Rasmussen i Lerbjerg

Farbroder Jens Rasmussen i Jebjerg

Lavværge Christen Jacobsen i Udby i Rougsø herred

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, 6. april 1699, Vorup

Niels Michelsen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Michel Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 13. juni 1699, Fladbrohus

Peder Nielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Marta Pedersdatter, 2 år

Torny Jens Østrup i Stevnstrup

Niels Pedersen, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

135, 13. juni 1699, Værum

Anne Rasmusdatter, død

Niels Christensen, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 5 år

Anne Nielsdatter, 3 år

Christen Nielsen, 12 uger

Formynder mosters mand Christen Christensen i Vestrup i Albæk sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

141, 3. august 1699, Jebjerg

Anne Madsdatter, død

Rasmus Jensen, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen Balle, 15 år, i Randers

Mads Rasmussen, 11 år

Maren Rasmusdatter, 6 år

Kield Rasmussen, 3 år

Morbroder Michel Madsen i Øster Alling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145, 29. marts 1700, Værum

Maren Sørensdatter, død

Jens Sørensen, enke

Hendes arvinger:

1)  søster Johanne Sørensdatter i Granslev ~ Rasmus Jensen

2)  søster Else Sørensdatter mødt ved

2a) Jens Andersen i Vorup

2b) Søren Andersen i Vorup

3)  søster Maren Sørensdatter, ved sønnen Søren Christensen i Værum

4)  søster Kirsten Sørensdatter af Borup ~ Søren Jørgensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

149, 29. marts 1700, Tebbestrup

Karen Jensdatter, død

Niels Rasmussen, enke

Deres børn:

Ole Nielsen, 13 år

Formynder Rasmus Jensen i Tebbestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

154, 15. april 1700, Vinterslev

Anne Christensdatter, død

Christen Nielsen, enke

Deres børn:

Niels Christensen, på Sjælland

Maren Christensdatter, på Sjælland

Karen Christensdatter ~ Anders Lassen i Vinterslev

Christen Christensen i Galten

Maren Christensdatter i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

158, 16. april 1700, Vorup

Rasmus Rasmussen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Rasmusdatter

Maren Rasmusdatter

Rasmus Rasmussen

Kirsten Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160, 22. april 1700, Jebjerg

Maren Rasmusdatter, død

Laurids Thygesen, død 1699

Deres børn:

Anna Lauridsdatter, 24 år

Bodil Lauridsdatter, 18 år

Thyge Lauridsen, 22 år, formynder Rasmus Jørgensen af Jebjerg

Christen Lauridsen, 16 år

Peder Lauridsen, 13 år

Morbroder Peder Rasmussen Smed af Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

166, 16. juni 1700, Galten

Niels Jensen Lang, død

Maren Andersdatter, enke

Hans søskende arver:

1)  Søren Jensen Clausen

2)  Peder Jensen, ved sin sønnesøn Niels Pedersen i Galten

3)  Peder Pedersen, halvbroder, ved sønnen Las Pedersen Loy i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

170, 25. juni 1700, Erslev

Mads Pedersen, død

Kirsten Michelsdatter, enke

Deres børn:

Peder Madsen, 14 år

Michel Madsen, 12 år

Christen Madsen, 10 år

Poul Madsen, 1½ år

Lavværge Søren Michelsen af Langskov

Farbroder Søren Pedersen Søndermand i Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

177, 20. januar 1701, Værum

Søren Christensen Kiær, død

Karen Pedersdatter, enke, lavværge hendes fæstemand Jens Nielsen

Deres børn:

Dorthe Sørensdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

183, 27. januar 1701, Vissing

Giertrud Pedersdatter, død

Peder Jensen Lefring, enke

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 7 år

Jens Pedersen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

187, 20. februar 1701, Hadbjerg

Karen Pedersdatter, død

Jacob Andersen, enkemand

Deres børn:

Anders Jacobsen, 10 år

Anna Jacobsdatter, 6 år

Maren Jacobsdatter, 4 år

Morbroder Jacob Pedersen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

191, 9. september 1701, Løjstruphuset

Villads Jacobsen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Margrethe Villadsdatter

Anne Villadsdatter

Enkens broder Rasmus Rasmussen Balle i Erslev

 --------------------------------------------------------------------------------

 

1703-1718

 

--------------------------------------------------------------------------------

 Nr. 1, 2, 2. juli 1703, Vinterslev

Karen Christensdatter, død

Anders Lassen, enke

Peder Andersen, 6 år

Ane Andersdatter, 3 år

Formynder Christen Christensen i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 2, 6, 30. november 1703, Haslund

Peder Rasmussen Hviid, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 15 år

Søren Pedersen, 11 år

Niels Pedersen, 5 år

Kield Pedersen, 4 år

Kirsten Pedersdatter, 8 år

Farbroder Søren Hviid i Haslund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 3, 15, 11. januar 1704, Væth

Elisabeth Sørensdatter, død

Rasmus Mortensen, enke

Hendes arvinger:

1)  søstersøn Niels Pedersen, husmand i Ropdrup, ved søn Anders Nielsen

2)  søsterdatter Maren Pedersdatter ~ murmester Bondi Lauridsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 4, 18, 29. marts 1704, Vissing

Kirsten Pedersdatter, død

Jørgen Jensen, enke

Deres børn:

Jens Jørgensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 5, 27, 29. marts 1704, Vissing

Peder Nielsen Elgaard, død

Dorthe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 30 år

Karen Pedersdatter ~ Jens Jensen i Jebjerg

Kirsten Pedersdatter, 26 år

Edel Pedersdatter, 22 år

Zidsel Pedersdatter, 15 år

Morbroder Jens Rasmussen Skædder i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 6, 32, 25. april 1704, Værum

Laurids Nielsen i Nyborg gav afkald på arv efter sin datter Ellen Lauridsdatter der var gift med Niels Pedersen Kiersgaard i Værum og som døde 11. marts 1704.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 7, 35, 10. august 1704, Laurbjerg

Søren Jensen, død

Karen Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Jens Sørensen, 11 år

Jørgen Sørensen, 9 år

Mads Sørensen, 5 år

Anne Sørensdatter, 7 år

Maren Sørensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 8, 42, 16. september 1704, Værum

Jens Sørensen, død

enke?

Deres børn:

Søren Jensen, 4 år

Simon Jensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 9, 49, 17. september 1704, Galten

Kirsten Christensdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Rasmussen, 3 år

Bodil Rasmusdatter, 12 år

Maren Rasmusdatter, 13 uger

Farbroder Jens Ostrup i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 10, 55, 17. september 1704, Galten

Maren Jensdatter, død

Niels Laursen, enke

Hendes arvinger:

1)  søster Mette Jensdatter ~ Peder Jensen i Galten

2)  søster Anne Jensdatter, død

2a) slegfreddatter Ingeborg Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 11, 57, 11. juli 1705, Værum

Anne Nielsdatter, død

Thomas Clemensen, enke

Deres børn:

Kirsten Thomasdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 12, 58, 26. oktober 1705, Kristrup

Niels Knudsen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Hans søskende arver:

1)  helbroder Jens Knudsen i Lund?, død

1a) Maren Jensdatter

1b) Bodil Jensdatter

2)  Jens Knudsen i Lund?

3)  halvbroder Niels Knudsen

4)  halvbroder Peder Knudsen

5)  halvbroder Hans Knudsen

6)  halvbroder Mads Knudsen

7)  halvbroder Rasmus Knudsen

8)  halvbroder Peder Knudsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 13, 59, 29. oktober 1705, Vissing

Anders Rasmussen Grim, død

Mette Rasmusdatter, enke, lavværge broderen Peder Rasmussen i Essenbæk

Deres børn:

1)  Rasmus Andersen, 7 år, formynder Søren Rasmussen Grim i Vissing

2)  Dorthe Rasmusdatter, 2 år, formynder Jens Rasmussen Grim i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 14, 70, 2. marts 1706, Væth

Rasmus Rasmussen, død

Inger Poulsdatter, enke, lavværge broder Christen Poulsen i Jebjerg.

Hans arvinger:

1)  broder Søren Rasmussen

2)  søster Maren Rasmusdatter ~ Lass Andersen, død

2a) Anders Lassen

2b) Rasmus Lassen

2c) Anne Lasdatter

2d) Birgitte Lasdatter

3)  halvsøster Birgitte Rasmusdatter ~ Niels Lassen, soldat

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 15, 74, 19. juni 1705, Gundestrupgaard

Søren Jensen, død

Kirsten Olufsdatter, enke

Deres børn:

Jens Sørensen, 2 år

Anne Sørensdatter, født efter faderens død

Enkens fæstemand Jens Kieldsen

Farbroder Peder Jensen i Handest

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 16, 87, 19. juni 1706, Værum

Anne Hansdatter, død

Jens Væster, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 10 år

Inger Jensdatter, 7 år

Børnenes farbroder Niels Jensen i Værum

Hendes børn:

Maren Pedersdatter ~ Peder Christensen i Halling

Bodil Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Elsted

Hans Pedersen, 25 år

Rasmus Pedersen, 23 år

Niels Pedersen, 18 år

Mads Pedersen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 17, 97, 28. juni 1706, Lindbjerg

Karen Jørgensdatter, død

Søren Jensen, enke

Hendes fader Jørgen Pedersen i Ginsing Mølle arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 18, 98, 23. juli 1706, Værum

Rasmus Rasmussen, død

Kirsten Poulsdatter, enke

Deres børn:

Alf Rasmussen, 11 år

Rasmus Rasmussen, 7 år

Poul Rasmussen, 5 år

Anne Rasmusdatter

Morbroder Simon Poulsen i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 19, 107, 17. november 1706, Hadbjerg

Peder Rasmussen Bedmand, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 28 år

Rasmus Pedersen, 25 år

Maren Pedersdatter, 26 år

Anne Sophie Pedersdatter, 16 år

Farbroder Niels Rasmussen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 20, 111, 11. marts 1707, Laurbjerg

Niels Lauridsen, død

Karen Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, ½ år

Farfar Laurids Poulsen Søndergaard i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 21, 118, 12. maj 1707, Jebjerg

Rasmus Jørgensen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, myndig

Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Pedersen Kirkegaard i Værum

Anne Rasmusdatter, 16 år

Formynder farbroder Peder Jørgensen i Ølst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 22, 130, 2. maj 1707, Hadbjerg

Christen Pedersen, død

Karen Thomasdatter, fæstemø

Hans moder Mette Christensdatter

broder Rasmus Pedersen, myndig

søster Maren Pedersdatter

søster Anne Sophie Pedersdatter

Farbroder Niels Rasmussen

Simon Knudsen var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 23, 131, 24. september 1707, Kristrup

Christen Pedersen Kiær, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans eneste arving:

helsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Olriksen i Øster Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 24, 132, 11. oktober 1707, Vissing

Laurids Poulsen, død

Edel Troelsdatter, enke

Deres børn:

Poul Lauridsen, 21 år

Kirsten Lauridsdatter, 19 år

Anne Lauridsdatter, 17 år

Mette Lauridsdatter, 11 år

Morbroder Niels Poulsen af Langskov

Hans børn:

1) Niels Lauridsen, død i Laurbjerg

1a) Maren Nielsdatter, 2år, formynder Jens Nielsen i Vissing

2) Mette Lauridsdatter ~ bmt. Jens Nielsen i Vissing

3)  Karen Lauridsdatter, tjener Joen Frandsen i Ødum

4)  Kirsten Lauridsdatter, tjener Anders Pedersen i Røved

5)  Maren Lauridsdatter, tjener på Collerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 25, 139, 28. november 1707, Laurbjerg

Rasmus Sørensen Havtorn, død

Karen Michelsdatter, enke

Deres børn:

Inger Rasmusdatter

Søren Rasmussen

Farfader Søren Havtorn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 26, 143, 24. oktober 1707, Vissing

?Konne Pedersdatter, død

Hendes børn:

1)  Laurids Pedersen, kgl. maj. herredsfoged over Galten, Houlbjerg og Vester Lisbjerg herreder

2)  Peder Pedersen Smed på Sjælland

3)  Johan Pedersen Lund, løjnant ved landmilitsen på Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 27, 152, 3. marts 1708, Galten

Niels Michelsen, død

Hans søskende:

moderen Kirsten Nielsdatter ~ Jens Henrichsen?

Thomas Michelsen

Mette Michelsdatter ~ Niels Velling i Over Hornbæk

Anne Michelsdatter ~ Jep Hansen i Knudstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 28, 156, 28. juli 1708, Vissing

Karen Christensdatter, død

Søren Pedersen Koch, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 13 år

Christen Sørensen, 9 år

Anne Sørensdatter, 11 år

Inger Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 29, 158, 14. november 1708, Vissing

Jens Jensen Østergaard, død

Inger Jensdatter, enke

lavværge broder Peder Jensen af Sørup?

Deres børn:

Jens Jensen, 13 år

Peder Jensen, 3 år

Ellen Jensdatter, 7 år

Edel Jensdatter, 5 år

Farbroder Rasmus Jensen Østergaard i Galten

Fasters mand Knud Jensen i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 30, 167, 18. november 1708, Erslev

Peder Jensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Zidsel Pedersdatter

Anne Pedersdatter

Esther Pedersdatter

Kirsten Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 31, 169, 25. maj 1709, Hadbjerg

Karen Jensdatter, død

Christen Pedersen, enkemand

Deres børn:

Karen Christensdatter, 4 år

Tilynsværge Mogens Pedersen i Hinge

Morbroder Peder Jensen Haugaard i Haarup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 32, 176, 25. juni 1710, Vissing

Jens Rasmussen, død

Inger Thomasdatter, enke

Deres børn:

Thomas Jensen, 12 år

Kirsten Jensdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 33, 181, 8. april 1711, Jebjerg

Rasmus Jensen Kaae, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen Kaae, 31 år

Bodil Rasmusdatter

Mads Rasmussen, 25 år

Maren Rasmusdatter, 18 år

Kield Rasmussen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 34, 186, 9. april 1711, Vissing

Peder Nielsen Nørgaard, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans datter:

Karen Pedersdatter ~ Jens Nielsen Kiær i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 35, 191, 16. april 1711, Jebjerg

Peder Rasmussen Smed, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder sal. Jens Rasmussen i Væth

1a) Rasmus Jensen

1b) Rasmus Jensen

1c) Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Askildrup

2)  halvbroder Rasmus Pedersen, boelsmand i Jebjerg

3)  helsøster Anne Rasmusdatter, død i Lerbjerg?

3a) Rasmus Pedersen

3b) Bodil Pedersdatter, vides ikke hvor er

4) helsøster Maren Rasmusdatter, død ~ Laurids Thygesen i Jebjerg

4a) Thyge Lauridsen

4b) Christen Lauridsen

4c) Peder Lauridsen

4d) Anne Lauridsdatter

4e) Bodil Lauridsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 36, 197, 17. april 1711, Væth

Morten Sørensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Mortensdatter ~ Simon Pedersen i Væth

Søren Mortensen, 16 år

Mette Mortensdatter, 13 år

Karen Mortensdatter, 9 år

Christen Mortensen, 3 år

Farbroder Søren Sørensen i Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 37, 204, 29. juli 1711, Værum

Anne Nielsdatter, død

Søren Christensen Dorst?, enke

Deres børn:

Anne Sørensdatter ~ Jens Pedersen Kirkegaard i Væth

Maren Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 38, 209, 7. august 1711, Hadbjerg

Christen Pedersen Hinge, død

Dorthe Jensdatter, enke, lavværge Rasmus Jensen i Erslev

Hans barn:

Karen Christensdatter, 6 år

Deres barn:

Karen Christensdatter ? år

Morbroder Peder Jensen i Erslev

Morbroder Peder Jensen Haugaard i Haarup

Farbroder Mogens Pedersen i Hinge

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 39, 221, 17. februar 1712, Værum

Giertrud Nielsdatter, død

Simon Poulsen, enke

Deres børn:

Anne Simonsdatter, 12 år

Maren Simonsdatter, 10 år

Poul Simonsen, 8 år

Giertrud Simonsdatter, 5 år

Morbrødre Jens Nielsen Kier og Niels Nielsen Huas var formyndere. Fasters mand Rasmus Gammel nævnt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 40, 229, 27. november 1711, Lee Kirche Skovhuus

Niels Stephensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Dorthe Nielsdatter, 21 år

Ellen Nielsdatter, 15 år

Maren Nielsdatter, 12 år

Kirsten Nielsdatter, 9 år

Anne Nielsdatter, 7 år

Else Nielsdatter, 5 år

Niels Nielsen, 12 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 41, 232, 26. januar 1712, Galten

Jens Clausen, død

Christenze Jespersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 8 år

Maren Jensdatter, 7 år

Jesper Jensen, 5 år

Peder Jensen, 2 år

Mette Jensdatter, født efter faderens død

Lavværge Rasmus Sørensen i Galten

Morbroder Jens Jespersen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 42, 237, 30. juli 1712, Haslund

Else Olufsdatter, død

Søren Andersen Hviid, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 6 år

Ellen Sørensdatter, 2 år

Morfader Oluf Pedersen i Haslund.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 43, 244, 31. oktober 1712, Stevnstrup

Jens Nielsen Ørstrup, død

Johanne Nielsdatter Høg, død

Deres børn:

Anders Jensen, 21 år

Mette Jensdatter, 20 år

Niels Christensen Jensen, 16 år

Niels Jensen Høg, 13 år

Jens Jensen, 11 år

Johanne Nielsdatter Høgs søn Rasmus Andersen, 27 år

Morbroder: Giermand Nielsen Høg i Stevnstrup

Farbroder Niels Jensen i Grensten

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 44, 260, 16. november 1712, Væth

Christen Joensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 12 år

Joen Christensen, 8 år

Anne Christensdatter, 5 år

Maren Christensdatter, 2 år

Kield Jensen i Lille Torup var til stede

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 45, 267, 9. december 1712, Kristrup

Dorthe Sørensdatter, død

Peder Rasmussen Smed, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, soldat ved Capitain Herbslefs Compagnie

Anne Kirstine Pedersdatter, 25 år

Halvbroder Johan Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 46, 275, 2. januar 1713, Jebjerg

Mette Mogensdatter, død

Niels Pedersen, enke

Hendes arvinger:

Inger Pedersdatter ~ Terkel Lauridsen i ?fængsel? i ?Nyborg?

Mogens Pedersen, soldat

Kield Pedersen,

Anne Pedersdatter ~ Simon Poulsen i Værum.

Birthe Pedersdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 47, 282, 6. juli 1713, Gundestrup

Laurids Sørensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Lauridsdatter ~ Thomas Clemensen i Værum

Anders Lauridsen,

Giørrild Lauridsdatter, v Jens Kieldsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 48, 290, 12. juni, 1713, Vissing

Ellen Jensdatter, død

Søren Knudsen, enkemand

Deres børn:

Mette Sørensdatter, 8 år

Poul Rasmussen Balle i Erslev var til stede, ligeledes Christen Jensen i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 49, 299, 4. oktober 1713, Værum

Jens Rasmussen Grim, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 23 år

Kirsten Jensdatter, 17 år

Rasmus Jensen, 14 år

Ellen Jensdatter, 11 år

Dorthe Jensdatter, 8 år

Farbroder Søren Rasmussen Grim i Vissing

Morbroder Thomas Sørensen Clausen i Galten.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 50, 312, 2. august 1714, Fladbrohus

Søren Jensen Biering, død

Karen Madsdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 16 år

Inger Sørensdatter, 15 år

Kirsten Sørensdatter, 10 år

Helbora Susanne Sørensdatter, 7 år

Abigael Sørensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 51, 316, 11. oktober 1714, Nyborg

Inger Pedersdatter, død

Terchel Lauridsen, enke

Deres barn:

Peder Terchelsen, 9 år

Mosters mand Simon Poulsen i Værum.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 52, 322, 23. december 1715, Galten

Terkel Nielsen, død

Margrethe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Terkelsen, 16 år

Jens Terkelsen, 11 år

Anne Terkelsdatter, 22 år

Formynder Poul Balle i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 53, 334, 17. marts 1716, Jebjerg

Michel Nielsen, død

Ingeborg Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Michelsen, 24 år

Niels Michelsen, 21 år

Bodil Michelsdatter, 17 år

Mette Michelsdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 54, 338, 1. maj 1716, Stevnstrup

Jens Nielsen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 17 år

Mette Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 55, 343, 4. maj 1716, Stevnstrup

Jens Pedersen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 19 år

Mette Jensdatter, 24 år

Karen Jensdatter, 14 år

Kirsten Jensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 56, 347, 19. maj 1716, Grensten

Mads Olufsen, død

Anne Andersdatter, død

Deres børn:

Anders Madsen, 30 år

Oluf Madsen, 28 år

Søren Madsen, 25 år

Christen Madsen, 18 år

Peder Madsen, 12 år

Ellen Madsdatter, 29 år

Kirsten Madsdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 57, 352, 30. maj 1716, Laurbjerg

Anders Ladsen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Christen Andersen, 24 år

Lads Andersen, 19 år

Andersdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 58,??, 10. juli 1716, Jebjerg

Niels Pedersen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 8 uger

Mette Nielsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 59, 360, 19. juli 1716, Galten

Lads Pedersen Hinge, død

Karen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Ladsen, 24 år

Søren Ladsen, 14 år

Ellen Ladsdatter, 10 år

Mogens Pedersen i Hinge var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 60, 368, 21. juli 1716, Lindbjerg

Christen Rasmussen Haarboe, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

broder Peder Rasmussen, i Harridslev

søster Maren Rasmusdatter, i Harridslev

søster Karen Rasmusdatter, i Bjerregrav

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 61, 371, 3. august 1716, Galten

Søren Pedersen, død

Øllegaard Jespersdatter, enke

Deres børn:

Jesper Sørensen, 18 år

Peder Sørensen, 15 år

Rasmus Sørensen, 8 år

Christen Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 17 år

Mette Sørensdatter, 2 år

Jens Jespersen i Hadbjerg var til stede.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 62, 374, 14. august 1716, Galten

Mads Nielsen Elgaard, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Madsen, 6 år

Niels Madsen, 1 år

Karen Madsdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 63, 376, 24. november 1716, Løjstrup Ny Mølle

Abraham Jacobsen, død

Marie Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Abrahamsen, 15 år

Anne Marie Abrahamsdatter, 13 år

Margrethe Abrahamsdatter, 10 år

Catharina Abrahamsdatter, 8 år

Enkens broder Ditlev Sørensen i Ramdam Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 64, 381, 3. december 1716, Jebjerg

Karen Pedersdatter, død

Joen Jensen, enke

Deres børn:

Jens Joensen, 16 år

Peder Joensen, 13 år

Niels Joensen, 11 år

Formynder Niels Pedersen Elgaard i Vissing, broder til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 65, 384, 8. januar 1717, Jebjerg

Rasmus Pedersen Smed, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Rasmussen, 16 år

Anne Rasmusdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 66, 386, 22. februar 1717, Løvskal

Jens Jensen Hvid, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 30 år

Jens Jensen, 35 år

Christen Jensen, 24 år

Karen Jensdatter, 14 år

Afdødes broder Thomas Jensen i Løvskal

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 67, 388, 22. februar 1717, Løvskal

Inger Jensdatter, død

Christen Andersen Glarmester, død

Deres børn:

Anders Christensen, 8 år

Jens Christensen, 1 år

Maren Christensdatter, 11 år

Anne Christensdatter, 6 år

Maren Christensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 68, 389, 1. marts 1718, Galten

Bodil Nielsdatter, død

Anders Grim, enke

Deres barn:

Anne Andersdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 69, 391, 1. marts 1718, Galten

Poul Andersen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anders Poulsen i Væth

Rasmus Poulsen i Værum

Jens Poulsen, hjemme

Laurids Poulsen, hjemme

Ane Poulsdatter i Hinge

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 70, 394, 1. april 1718, Vissing

Jens Jensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 16 år

Ellen Jensdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 71, 398, 14. maj 1718, Galten

Anders Krog, død

Hans børn:

Rasmus Andersen i Hvalløs

Anders Andersen i Adstrup

Niels Andersen i København

Rasmus Andersen i Galten

Maren Andersdatter i Erslev

Mette Andersdatter, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 72, 399, 25. juli 1718, Stevnstrup

Thomas Trægaard, død

Maren Mogensdatter, enke

Deres børn:

Mogens Thomassen, 30 år

Mette Thomasdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 73, 402, 19. juni 1723, Væth

Jens Clemensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Clemen Jensen, 17 år

Anne Jensdatter ~ Jens Fisker i Tebbestrup

Enkens broder Christen Degn i Jebjerg

Afdødes brødre Mogens Clemensen af ?? og Peder Clemensen af Koudahl

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 74, 409, 9. marts 1725, Vissing

Palle Nielsen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans søn: 

Niels Pallesen, 18 år 

 --------------------------------------------------------------------------------

Nr. 75, 410, 19. marts 1725, Dyrby

Niels Andersen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn: 

Christen Nielsen, 7 år

Giertrud Nielsdatter, 14 år

Karen Nielsdatter, 11 år

Anne Nielsdatter, 4 år

Maren Nielsdatter, 22 år

Farbrødre Mads Andersen i Siøgaard og Peder Andersen i Allestrup

 --------------------------------------------------------------------------------

Nr. 76, 413, 28. marts 1725, Erslev

Mette Pedersdatter, død

Michel Pedersen, enke

Deres børn: 

Kirsten Michelsdatter, 4 år

Morfader Peder Sørensen i Lyngå

 --------------------------------------------------------------------------------

Nr. 77, 415, 28. april 1725, Væth, Ørum sogn

Kirsten Pedersdatter, død

Peder Michelsen, enke

Hendes arvinger:

broderdatter Anne Mogensdatter

søsterdatter Karen Jensdatter, 18 år

 --------------------------------------------------------------------------------

Nr. 78, 418, 3. jul 1725, Fladbro hus i Grensten sogn

Mogens Pedersen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn: 

Peder Mogensen, 8 år

Mogens Mogensen, 10 år

Lavværge Niels Nielsen af Over Hornbæk

 --------------------------------------------------------------------------------

N2. 79, 421, 31 juli 1725, Galten Jens Poulsen, død

Maren Simonsdatter, enke

Hans arvinger: 

1) moderen Maren Rasmusdatter ved lavværge Thomas Michelsen i Galten

2) broder Rasmus Poulsen i Værum

3) broder Anders Poulsen i Væth

4) broder Laurs Poulsen i Vissing 

5) søster Anne Poulsdatter ~ Jens Andersen i Hinge 

 --------------------------------------------------------------------------------

 Skifteprotokoller 1696-1725

Sidst ændret: 31. May 2020
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login