Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skifteuddrag 1731 - 1763

 

Filmrulle 9840, Rigsarkivet

Omfatter 264 skifter i tiden 1731-1763

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 29. juni 1731, Voldum

Mette Hansdatter, død

Peder Jensen, enkemand

Hendes arving:

søster Birgitte Hansdatter

Formynder Niels Haagensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 16. august 1731, Robdrup

Mogens Mortensen, død

Mette Pedersdatter, enke

Deres børn:

Morten Mogensen, 10 år

Peder Mogensen, 7 år

Inger Mogensdatter, 5 år

Else Mogensdatter, 2 år (død under skiftet)

Mogens Mogensen, født 1731

Afdødes broder Niels Mortensen i Årslev

Enkens fader Peder Jensen af Boe

Afdødes farbrodersøn, Christen Jensen Smed i Haslund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27, 5. februar 1732, Voldum

Maren Joensdatter, død

Christen Budtz, enkemand

Deres børn:

Niels Christensen, 8 år

Anne Christensdatter, 4 år

Afdødes farbroder Axel Jensen af Voldum

Enkemandens broder Alexander Budtz i Flinthuset?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 24. maj 1732, Hvalløse

Maren Knudsdatter, død

Hans Madsen, enke

Hendes arvinger:

Faderen Knud Jensen Grim af Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

32, 29. marts 1732, Hallendrup

Jens Jensen, skovfoged, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Jensen, 18 år

Peder Jensen, 16 år

Søren Jensen, 12 år

Niels Jensen, 9 år

Maren Jensdatter, 23 år

Lavværge Mogens Nielsen af Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

36, 16. juli 1732, Clausholm

Maria Elisabeth Kier, død

Johannes Schuch, enkemand

Deres børn:

Christian Georg Schuch, 4 år

Frederich Schuch, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

47, 13. september 1732, Clausholm

ungk. Jens Lauridsen Ladefoged, død

Hans arvinger:

1)  moderen Maren Jensdatter i Søften ~ Anders Rasmussen

2)  søster Cathrine Laursdatter ~ Hans Henrichsen i Søften

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

69, 3. februar 1732, Rigtrup

Dorthe Ovesdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes Børn:

Ove Sørensen, 10 år

Rasmus Sørensen, 8 år

Maren Sørensdatter, 4 år

Formynder Jens Ovesen og Rasmus Rasmussn af Rigtrup

Afdødes fader Ove Nielsen i Halling var mødt ved sin søn Niels Ovesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

79, 12. december 1732, Røved

Niels Christensen, død

Helle Simonsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 19 år

Christen Nielsen, 17 år

Simon Nielsen, 12 år

Jens Nielsen, 10 år

Ellen Nielsdatter, 21 år ~ snedker Jørgen Laursen i Ebeltoft

Bodil Nielsdatter, 16 år

Afdødes søn:

Mads Nielsen, 33 år

Lavværge var Peder Andersen af Villendrup

Enkens broder Jens Simonsen af Røved

Enkens søsters mand Laurs Rasmussen i Bramstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87, 27. juni 1733, Rigtrup

Johanne Poulsdatter, død

Søren Bertelsen, enkemand

Hendes arving:

datter Maren Jacobsdatter ~ Poul Hansen Felding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

88, 16. juni 1733, Langskov

Søren Michelsen, død

Han havde til huse hos Niels Nielsen i Langskov.

Hans arvinger:

1)  broder Jens Michelsen i Væth

2)  broder Knud Michelsen i Robdrup

3)  søster Maren Michelsdatter ~ Niels Pedersen i Hvalløse

4)  broder Rasmus Michelsen, død

4a) Johanne Rasmusdatter ~ Rasmus Andersen Smed i Ginnerup

4b) Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Poulsen i Astrup

5)  Kirsten Michelsdatter, død

5a) Peder Madsen i Hallendrup

5b) Christen Madsen i Erslev

5c) Michel Madsen i Astrup

5d) Kirsten Rasmusdatter ~ Jens Poulsen i Vinterslev

5e) Ellen Rasmusdatter ~ Niels Mogensen i Ginnerup

6)  Kirsten Michelsdatter, død

6a) Terkel Nielsen i Ginnerup

6b) Michel Nielsen i Trustrup

6c) Jens Nielsen af Robdrup

6d) Ellen Nielsdatter ~ smeden i Årslev

6e) Kirsten Nielsdatter ~ Terkel Lauridsen

7)  Michelsdatter, død

7a) Rasmus Andersen i Astrup

7b) Niels Andersen, i Astrup

7c) Michel Andersen i Woldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103, 8. juli 1733, Hvalløse

Maren Jensdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Maren Jensdatter, 1 år

Afdødes fader Jens Rasmussen i Hvalløse

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

118, 11. august 1733, Nielstrup

Anders Graver, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Kield Andersen, 15 år

Niels Andersen, 8 år

Kirsten Andersdatter, 16 år

Maren Andersdatter, 11 år

Halvbroder til disse børn: Christen Kieldsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, Hvalløse, 11. marts 1733

Johannes Christiansen, død

Anne Michelsdatter, enke

Ingen børn, hans arvinger:

1)  broder Oluf Christiansen, myndig

2)  broder Niels Christiansen, myndig

3)  søster Kirsten Christiansdatter ~ Peder Knudsen i Årslev

Enkens børn:

Christen Sørensen

Niels Sørensen

som afdøde var stedfader til

Afdøde havde penge til gode hos Jesper Kieldsen i Lil Thorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

147, 10. oktober 1733, Mejlby

Søren Mortensen, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

skoleholder Morten Sørensen i Mejlby

Anders Sørensen i Vrinners på Mols

Niels Sørensen i Saxild

Karen Sørensdatter i Christianssand

Niels Sørensen, 14 år

Johanne Sørensdatter, 21 år

Enkens ny mand Peder Jonassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

152, 2. november 1733, Hvalløse

Jens Rasmussen Ladefoged, død

Hans børn:

Christen Jensen

Anne Jensdatter ~ Knud Villadsen

Overenskomst om Knud Villadsens overtagelse af fæstet.

Enken levede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

155, 3. august 1731?, Halling

Kirsten Jensdatter, død

Niels Thomassen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 41 år, i Ostindien, intet hørt i 18 år

Thomas Nielsen, 30 år, i Pommeren, intet hørt i 8 år

Mogens Nielsen i Langskov, 28 år

Karen Nielsdatter ~ Niels Hansen i Todbjerg

Maren Nielsdatter ~ Jacob Hansen i Halling

Peder Nielsen, 24 år

Rasmus Nielsen, 22 år

Mette Nielsdatter, 20 år ~ Niels Ovesen i Rigtrup

Anne Nielsdatter, 18 år

Peder Nielsen, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

187, 17. december 1733, Nielstrup

Mads Sigvardsen, død

Anne Mortensdatter, enke

Deres børn:

Morten Madsen, 18 år

Sigvard Madsen, 16 år

Jens Madsen, 14 år

Peder Madsen, 7 år

Anne Madsdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

189, 18. december 1733, Langskov

Maren Ibsdatter, død

Hendes børn:

1) Jens Nielsen

2)  Niels Jensen, 35 år

3)  Zidsel Nielsdatter, 42 år, ugift

4)  Mette Nielsdatter ~ Jens Rasmussen Koch i Tåstrup

4a) Rasmus Jensen, 21 år

4b) Jens Jensen, 18 år

4c) Maren Jensdatter, 20 år

5)  Karen Nielsdatter, død ~ Jens Nielsen i Spørring

5a) Niels Jensen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

191, 17. december 1733, Nielstrup

Niels Madsen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 14 år

Søren Nielsen, 11 år

Hans Nielsen, 4 år

Barbara Nielsdatter, 6 år

enkens broder Niels Rasmussen i Bramstrup

enkens søster ~ Peder Pedersen i Nielstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

199, 17. december 1733, Bramstrup

Peder Sørensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 19 år

Mette Pedersdatter, 22 år

Maren Pedersdatter ~ Christen Andersen i Hegedal i Rygaard

Afdødes brodersøn Hans Madsen af Hvalløse

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

209, 30. december 1733, Clausholm

Lakaj Mathias Jochumsen, død

Hans arvinger:

1)  søster Margrethe Leene Jochumsdatter

2)  søster Charlotte Jochumsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

219, 15. marts 1734, Voldum

Hans Rasmussen Wiis, død

Sophie Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Hansdatter ~ Didrich Eden i Selling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

239, 19. marts 1734, Halling

Niels Pedersen Thorst, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Jørgen Pedersen Thorst i Dyrehuset på Estrup Gods

2)  helsøster Johanne Pedersdatter ~ Søren Hansen i Halling

3)  halvbroder Peder Pedersen Thorst i Halling

4)  halvbroder Søren Pedersen Thorst i Halling

5)  halvbroder Conrad Pedersen Thorst, 24 år

6)  halvbroder Mads Pedersen Thorst

7)  halvsøster Anne Pedersdatter Thorst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

253, 17. maj 1734, Vorup

Søren Pedersen, død

Kirsten Rasmusdatter, død

Deres børn:

Peder Sørensen, 14 år

Anne Sørensdatter ~ Søren Hald i Vorup

Johanne Sørensdatter ~ maler Jens Nielsen Faber i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

261, 6. maj 1734, Hallendrup

Margrethe Pedersdatter, død

Peder Madsen, enke

Deres børn:

Karen Pedersdatter, 17 år

Kirsten Pedersdatter, 11 år

Farbroder Michel Madsen af Astrup

Farbroder Christen Madsen af Erslev

Afdødes broder Rasmus Pedersen Balle af Sandby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

275, 1. juni 1734, Voldum

Jens Nielsen Skrædder, død

Anne Olufsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Nielsen Skrædder i Torsager

2)  Jørgen Nielsen Bødker i Faarup

3)  Michel Nielsen Budsk i Torsager

4)  Rasmus Nielsen i Torsager

5)  Niels Hjulmand i Torsager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

285, 14. april 1734, Søby

Villum Nielsen, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ellen Villumsdatter, 2 år

Afdøde havde ikke slægtninge på egnen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

304, 15. december 1734, Langskov

Jens Christensen Kier, død

Tidligere skriver ved Dronningborg Birketing

Hans børn:

1)  Jens Jensen i Lisbjerg

2)  Christen Jensen, 28 år, tjener ved Amaliegaard

3)  Helle Jensdatter ~ Jens Hammel i Værum

4)  Johanne Jensdatter ~ Henrich Andersen, snedker i København

5)  Bodil Jensdatter ~ Niels Sørensen i Lisbjerg

6)  Anne Jensdatter ~ Jens Thomassen i Langskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

314, 2. april 1735, Robdrup

Knud Michelsen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Michel Knudsen i Robdrup

Peder Knudsen, hjemme

Hans børn med enken:

Jens Knudsen, 23 år

Søren Knudsen, 21 år

Anders Knudsen, 12 år

Maren Knudsdatter, 16 år

Karen Knudsdatter, 10 år

Enkens broder Christen Jensen i Bruusgaard Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

334, 10. juni 1735, Rigtrup

Ove Nielsen, død

Hans børn:

1) Jens Ovesen i Rigtrup

2) Niels Ovesen i Halling

3) Peder Ovesen, farversvend hos ? Isach Hansen i Ebeltoft

4) Mette Ovesdatter, 24 år

5) Dorthe Ovesdatter, død ~ Rasmus Pedersen i Rigtrup (2. ægtefælle)

5a) Ove Sørensen, 11 år

5b) Rasmus Sørensen, 8 år

5c) Maren Sørensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

336, 11. juli 1735, Langskov

Rasmus Jensen Wæster, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, ¾ år

Mette Rasmusdatter, 3 år

Den salige mands søsters mand Michel Sørensen i Robdrup

Salig mands halvbroder Jens Sørensen i Erslev

Enkens brødre Jens Jensen og Jesper Jensen i Galten

Afdødes broder Laurids Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

348, 29. april 1734, Sophie Amaliegaard

Lorentz Sinding, død, skovridder

Madame Apolone Christophersdatter Esberg, enke

Deres barn:

Frederich Carl Lorentzen Sinding, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

359, 21. februar 1735, Halling

Maren Pedersdatter, død

Hendes børn:

Peder Thorstesen

Søren Thorstesen

Mads Thorstesen

Conrad Thorstesen

Anne Pedersdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

375, 30. maj 1736, Rigtrup

Anders Nielsen Fiil, død

Kirsten Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Andersen, 21 år

Rasmus Andersen, 5 år

Karen Andersdatter, 25 år

Dorthe Andersdatter, 23 år

Kirsten Andersdatter, 16 år

Else Andersdatter, 14 år

Bodil Andersdatter, 9 år

Karen Andersdatter, 7 år

Farbroder Niels Nielsen Fiil

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

382, 22. marts 1734, Hvalløse

Søren Poulsen, død

Zidsel Jensdatter, enke

Deres børn:

Laurids Sørensen, 11 år

Poul Sørensen, 2 år

Anne Sørensdatter, 18 år

Kirsten Sørensdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

395, 18. april 1736, Clausholm

Johan Vilhelm Becker, død

Hans arvinger:

1)  moderen Catarina ~ Baltzer Becher, han død, ~ 2. gang m. Didrich Freschel i Euthin

2)  broder Joachim Christian Becher, ukendt opholdssted

3)  søster Maren Frederica Becher

4)  søster Christina Becher

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

411, 28. juni 1736, Voldum

Ellen Lauridsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Laurs Nielsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

417, 3. august 1736, Bramstrup

Laurs Rasmussen, død

Johanne Simonsdatter, enke

Hans børn med Dorthe Sørensdatter, død 1715

1)  Rasmus Laursen i Røved, 33 år

2)  Knud Laursen, 30 år, på stedet

Børn med enken:

3)  Dorthe Laursdatter, 18 år

4)  Simon Laursen, 16 år

5)  Jens Laursen, 13 år

6)  Maren Laursdatter, 8 år

7)  Inger Laursdatter, 5 år

Lavværge Laurs Poulsen af Hadbjerg

Formynder Jens Simonsen i Røved

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

427, 9. maj 1737, Mygind

Skovfoged Johan Frederich Gehmejer, død

Anne Marie Pedersdatter, enke

Deres børn:

Pallentin, 12 år

Johan Daniel Planitz, 11 år

Frederich, 1 år

Marie, 8 år

Fredericka Anna Sophia, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

430, 8. juni 1737, Voldum

Morten Schaade, død

hustruen død tidligere

Hans børn, 2 sønner og 4 døtre, heraf 3 gift

1)  Maren Mortensdatter ~ Christen Mortensen i Voldum

2)  Kirsten Mortensdatter ~ August Skomager i Randers

Ikke yderligere nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

434, 1. oktober 1737, Rebens Mølle

Jonas Pedersen, død

Mette Emmertsdatter, enke

Ingen børn.

Han var født i skam i en by i Christiansstad, hvorfra han med sin moder, efter sin faders død da han var 8 år gl., kom til København for at opsøge 2 morbrødre, som han der skulle have haft, men fandt dem ikke.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

446, 31. oktober 1737, Halling

Rasmus Christensen Snog, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Christen Rasmussen, 17 år

Peder Rasmussen, 14 år

Jens Rasmussen, 12 år

Johanne Rasmusdatter, 20 år

Afdødes broder Jens Jensen, tjente hos Rasmus Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

452, 2. november 1737, Halling

Niels Christensen, skovfoged, død

Maren Poulsdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter, 6 år

Christen Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

455, 21. marts 1738, Langskov

Maren Jensdatter, død

Laurs Thomassen, enke

Hendes børn med Rasmus Jensen Wæster:

Jens Rasmussen, 3 år

Mette Rasmusdatter, 5 år

Hendes barn med enkemanden:

Rasmus Laursen, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

471, 6. juni 1738, Grimskier

Peder Nielsen Hald, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 9 år

Søren Pedersen, 7 år

Maren Pedersdatter, 6 år

Mette Pedersdatter, 2 år

Lavværge var enkens søsters mand Christen Fiil i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

480, 13. september 1738, Halling

Maren Nielsdatter, død

Jacob Hansen, enkemand

Deres børn:

Niels Jacobsen, 8 år

Hans Jacobsen, 6 år

Afdødes søster Anne Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

493, 15. januar 1739, Hadbjerg

Peder Christensen Vitten, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 28 år

Niels Pedersen, 24 år

Peder Pedersen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

496, 13. maj Halling

Johanne Jørgensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  søster Maren Jørgensdatter ~ Laurs Nielsen i Halling

2)  broderdatter Maren Laursdatter i Hornslet

3)  søster Anne Jørgensdatter, død

3a) slegfredsøn, Jens Andersen, 10 år, hos hyrden Poul Poulsen i Hvalløse

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

502, 7. februar 1739, Clausholm Mølle

Knud Rasmussen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Rasmussen Møller fra Vosnæsgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

576, 10. oktober 1739, Estrup

Niels Jensen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 13 år

Jens Nielsen, 9 år

Niels Nielsen, 3 år

Mette Nielsdatter, 11 år

Inger Nielsdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

585, 12. oktober 1739, Voldum

Maren Poulsdatter, død

Søren Kragballe, enke

Deres børn:

Anders Sørensen, 7 år

Anne Sørensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

593, 5. april 1740, Voldum

Laurs Christensen, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 13 år

Rasmus Laursen, 8 år

Niels Laursen, 3 år

Ellen Laursdatter, 12 år

Maren Laursdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

599, 6. april 1740, Ginnerup

Terchild Nielsen, død

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Therchildsen, 19 år

Niels Therchildsen, 18 år

Peder Therchildsen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

609, 6. april 1740, Skader

Jens Nielsen Skæg, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen i Grimskier

Mette Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

612, 5. maj 1740, Voldum

Peder Knudsen, død

Sophia Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Michel Knudsen, 37 år

2)  halvbroder Jens Knudsen, 24 år

3)  halvbroder Søren Knudsen, 22 år

4)  halvbroder Anders Knudsen, 17 år

5)  Maren Knudsdatter, 20 år

6)  Anne Knudsdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

625, 20. maj 1740, Vorup

Jens Nielsen Skiøtt, død

Karen Sørensdatter, enke

Hans søskende:

1)  Rasmus Nielsen

2)  Else Nielsdatter ~ Mads Kragballe, sognemand i Randers

3)  Johanne Nielsdatter, hos Jens Skriver i Assentoft

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

626, 23. maj 1740, Hallendrup

Laurs Jepsen, død

Zidsel Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Laursen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

630, 23. maj 1740, Langskov

Anne Rasmusdatter, død

Jens Sørensen Møller, enkemand

Deres børn:

Rasmus Jensen, 5 år

Niels Jensen, 2 år

Anne Jensdatter, 7 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

638, 30. maj 1740, Voldum

Jens Rasmussen Aal, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen Aal

Anne Jensdatter

Johanne Jensdatter, 21 år

Peder Jensen Aal, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9841 Clauholm Gods

641, 25 juni 1740, Hadbjerg

Dorthe Andersdatter, død

Ole Sørensen, enkemand

Deres barn:

Maren Olufsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

643, 27 juni 1740, Stobdrup

Rasmus Madsen, død

Karen Laursdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen

Hendes børn af 1 ægteskab med Rasmus Poulsen Kiær, skifte 6 oktober 1713

Poul Rasmussen

Laurs Rasmussen

Marcus Rasmussen i København

Laurs Rasmussen

Anne Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen Haugaard

Kirsten Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

656, 6 juli 1740, Hallendrup

Jens Eldgaard, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Zidsel Jensdatter ~ sl. Laurs Jepsens enke i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

652, 18 juli 1740, Hadbjerg

Mette Jensdatter, død

Laurs Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Laursen, 14 år

Mette Laursdatter, 11 år

Jens Laursen, 7 år

Kirsten Laursdatter, 4 uger

Afdødes 2 brødre var Knud Jensen Møller i og Christen Jensen Møller i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

669, 9 august 1740, Skader

Bodil Sørensdatter, død

Niels Pedersen Borup, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 6 år

Rasmus Nielsen, 1 år

Afdødes barn af 1 ægteskab med Rasmus Nørager:

1)  Anne Rasmusdatter, 17 år

2)  Maren Rasmusdatter, 15 år

3)  Mette Rasmusdatter, 12 år

4)  Helle Rasmusdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

673, 24. december 1740, Søby

Christen Giøde, død

Karen Christensdatter, enke

Deres søn:

Peder Giødesen, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

675, 5. januar 1741, Halling

Rasmus Sørensen Balle, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

1)  Søren Rasmussen, myndig

2)  Bodil Rasmusdatter ~ Niels Nielsen Kiær i Langskov

3)  Anne Rasmusdatter ~ Jens Sørensen Møller i Langskov, hun død

3a) Rasmus Jensen, 5 år

3b) Niels Jensen, 2 år

3c) Anne Jensdatter, 1 år

4)  Maren Rasmusdatter ~ Niels Pedersen Bygballe på Ryttergodset

5)  Kirsten Rasmusdatter, 23 år

Et skøde fra 24 september 1689 omtales:

Et Skøde lydende saaledes:

Kiendes vi Efter Skrefne samtlige sal. Søren Frandsens Børn og Arfvinger, nemlig Frands Sørensen, Ladefoged paa Truustrup, Jens Sørensen tjenende i Ebbestrup, paa egne og vor syster Maren Sørensdatters veigne, Jens Christensen i Søbye paa min hustru Karen Sørensdatters vegne, Peder Nielsen i Øster Alling paa min hustru Anne Sørensdatters vegne, at vi med vores frie vilie og fuld beraad hue, haver soldt og aldeles afhændet, fra os og vore Arfvinger Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustrue Bodil Pedersdatter og Deres Arfvinger til evindelig ejendom og ald saa meger lod og part vi haver arvet udi dend Selfeyer Bondegaard i Halling med rette, som fornefnte Søren Balle paabor. Sa og det gode huus der tilliggende, og vi haver arvet efter vor sal Fader Søren Frandsen, som boede og døde i Halling, være sig udi gaard og gardstæd, huus og jord, agger og eng, skov og mark, hvad og kaldet, tørveskiær, ??, hvor fornefnte gaard ?? Eiendom findes intet deraf undtagen i nogen maader, som nu tilligger eller af hvilke tiid tilliggent haver, fornefnte Søren Balle og hands hustru at tilhøre til evindelig ejendom. Og kiendes vi os at have oppebæret fyldest og fuld værd efter vor fornøyelse, saa at vi takker Dennem gods for goed betaling i alle maader, og derfor kiendes os ingen meere del, ræt eller Rættighed, at have udi fornefnte gaard eller der tilliggendes eiendom efter denne dag i nogen maade, men Dennem at tilhøre for et kiøbt køb og lover og tilforpligter os og vore arfvinger Dennem det at kiende.

Skøde dateret jan 1708

Kiendes vi underskrefne sal Peder Pedersen Saubroes børn og arfvinger, Navnlig Frands Pedersen i Halling og Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige paa Deres hustruers veigne navnlig Mette Jensdatter, Maren Jensdatter, Poul Davidsen i Lemmer? paa sin hustru Maren Pedersdatters veigne at vi hermed vitterlig giør at vi med vor frie vilie og veberaad hue sælger og afhænder.

(Jeg tror også der var en ung Peder Pedersen Saubro, men han død)

---------

Rasmus Sørensen Balle og hans fæstemøe Kirsten Nielsdatter og deres arfvinger ald den lod og part som vi er arveligen tilfalden efter vore sal. Forældre i den Selveier Bondegard i fornt Halling saavel og hvad enhver

Søren Frandsens arvinger:

1)  Frands Sørensen, ladefoged på Truustrup

2)  Jens Sørensen, tjener i Ebbestrup

3)  Maren Sørensdatter, ugift

4)  Karen Sørensdatter ~ Jens Christensen i Søby

5)  Anne Sørensdatter ~ Peder Nielsen Øster Velling ( Øster Alling)?

Ejendommen solgt til Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustru Bodil Pedersdatter

Skøde fra 1708:

Peder Pedersen Saubro ?, Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige på hustruernes vegne, nemlig Mette Jensdatter og Maren Jensdatter

og Poul ? på hustruen Maren Pedersdatters vegne, afhænder til Rasmus Sørensen Balle og Kirsten Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

686, 12. januar 1741, Søby

Jens Sørensen, død

Maren Andersdatter, enke

Intet at arve, det ses ikke om der var børn. Ingen arvinger nævnt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

687, 16. januar 1742, Søby

Magdalene Hansdatter, død

Jens Soelgaard, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 2o år

Maren Jensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

690, 13. februar 1741, Trustrup

Michel Nielsen, død

Giertrud Pedersdatter, enke

Deres børn:

Mette Michelsdatter, 7 år

Formynder Mogens Nielsen i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

693, 24 februar 1741, Røved

Christen Nielsen, død

Hans arvinger:

Hans moder Helle Simonsdatter ~ Rasmus Laursen i Røved

Søskende:

Niels Nielsen, 29 år

Simon Nielsen, 21 år

Ellen Nielsdatter, 31 år

Bodil Nielsdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

694, 8. marts 1741, Rigtrup

ungkarl Niels Andersen Fiil, død, 34 år

Hans arvinger:

1)  helsøster Anna Andersdatter ~ Niels Sørensen, rytter ved ritmester Brochdorffs regiment

2)  halvsøster Karen Andersdatter, 29 år

3)  halvbroder Anders Andersen, 25 år

4)  halvsøster Dorthe Andersdatter, 27 år

5)  halvsøster Kirsten Andersdatter, 21 år

6)  halvsøster Else Andersdatter, 16 år

7) halvsøster Bodil Andersdatter, 14 år (tilføjet 14-10-2017)

8)  halvsøster Karen Andersdatter, 12 år

9)  halvbroder Rasmus Andersen, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

696, 17. juni 1741, Søby

Laurs Pedersen, død

Anna Pedersdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Laursdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

697, 20 juni 1741, Astrup

Helle Nielsdatter, død

Rasmus Frandsen, enkemand

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, 13 år

Niels Rasmusen, 11 år

Frands Rasmussen, 8 år

Johanne Rasmusdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

703, 21. juli 1741, Halling

Niels Madsen, død

Han døde hos Rasmus Balles enke, Kirsten Nielsdatter. Han var vist gift, men hustruens navn eller andre arvinger ikke nævnt, intet efterladt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

704, 20. september 1741, Rigtrup

Karen Lauritsdatter, død

Christian Christiansen, enkemand

Hendes arvinger:

Farbroder Jens Christiansen i Rigtrup

Faster Maren Christiansdatter i Tendrup på Rosenholm Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

706, 21. september 1741, Astrup

Peder Christensen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 18 år

Niels Pedersen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

712, 21. september 1741, Rigtrup

Jens Ovesen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ove Jensen, 15 år

Kirsten Jensdatter, 12 år

Zidsel Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

721, 31. oktober 1741, Halling

Kirsten Christensdatter, død

Mads Fiil, enkemand

Deres børn:

Mette Madsdatter, 11 år

Peder Madsen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

725, 6. november 1742, Trustrup

Søren Mortensen, død

Birthe Sørensdatter, enke

Deres børn:

1)  Søren Sørensen, 33 år, rytter ved generalmajor Kaas Regiment

2)  Jens Sørensen, 20 år

3)  Maren Sørensdatter, 21 år

4)  Andorthe Sørensdatter, 15 år

Hans datter af 1. ægteskab:

5)  Maren Sørensdatter ~ Rasmus Christensen i Vinterslev på Collerup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

730, 1. november 1741, Estrup

Albert Jensen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

735, 8. december 1741, Voldum

Rasmus Koch, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 18 år

Søren Rasmussen, 15 år

Rasmus Rasmussen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

740, 11. december 1741, Robdrup

Søren Jensen Smed, død

Han døde hos Jens Nielsen i Robdrup. Jens Nielsen var broder til Søren Jensen Smeds hustru. Hendes navn ikke nævnt. Ej heller andre arvinger. Afdøde og hustru havde boet i i et hus i Aarslev sogn ved Randers.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

744, 16. januar 1742, Bramstrup

Niels Rasmussen Aal, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Dorthe Nielsdatter, 11 år

Rasmus Nielsen, 10 år

Karen Nielsdatter, 8 år

Axel Nielsen, 6 år

Niels Nielsen, 5 år

Jens Nielsen, 3 år

Anne Nielsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

750, 27. januar 1742, Hadbjerg

Niels Halling, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 7 år

Peder Nielsen, 6 år

Giertrud Nielsdatter, 5 år

Kirsten Nielsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

757, 12 februar 1742, Langskov

Niels Sørensen Halling

død den 13 januar 1742, ingen børn, ungkarl

Søskende:

1)  broder Jens Sørensen Møller i Langskov

2)  søster Maren Sørensdatter ~ Peder Andersen i Røved

3)  broder Niels Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

760, 19. februar 1742, Søby

Ellen Nielsdatter, død

Laurs Andersen, enke

Hendes børn af tidligere ægteskab:

Niels Jensen, 18 år

Søren Jensen, 14 år

Karen Villumsdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

767, 27. februar 1742, Voldum

Søren Frandsen, død

Anne Axelsdatter, enke

Deres børn:

Axel Sørensen, 6 år

Jens Sørensen, 4 år

Frands Sørensen, 2 år

Karen Sørensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

771, 6 marts 1742, Langskov

Jens Thomassen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Bodil Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

779, 13 marts 1742, Erslev

Kirsten Sørensdatter, død

Christen Madsen, enkemand

Deres børn:

Mads Christensen, 7 år

Kirsten Christensdatter, 9 år

Mette Christensdatter, 4 år

Maren Christensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

786, 14. marts 1742, Astrup

Michel Madsen, død

Hans hustru var også død, navn ikke nævnt.

Deres børn:

Poul Michelsen, 8 år

Kirsten Michelsdatter, 14 år

Kirsten Michelsdatter, 12 år

Helle Michelsdatter

Mette Michelsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

805, 26. april 1742, Trustrup

Niels Thomassen, død

Anna Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter ~ Morten Madsen i Trustrup

Anne Nielsdatter, 25 år

Karen Nielsdatter, 18 år

Thomas Nielsen, 14 år

Mette Nielsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

810, 3. april 1742, Nielstrup

Niels Christensen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 9 år

Christen Nielsen, 3 år

Jens Nielsen, 2 år

Karen Nielsdatter, 6 år

Farbroder Christen Christensen i Ebbestrup

Farbroder Hans Christensen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

822, 16. april 1742, Hadbjerg

Anne Justdatter, død

Søren Jensen Puuge

Hendes arvinger:

Søster Mette Justdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

824, 30 april 1742, Skader

Niels Pedersen Borup, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hendes stedbarn:

Peder Nielsen, 7 år

Rasmus Nielsen, 2 år

Afdødes stedbørn:

Anne Rasmusdatter

Maren Rasmusdatter

Mette Rasmusdatter

Helle Rasmusdatter

Skifte 9. august 1740

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

833, 11. august 1742, Grimskier

Anne Jensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Hendes børn med Peder Nielsen:

Niels Pedersen, 13 år

Søren Pedersen, 10 år

Maren Pedersdatter, 8 år

Hans børn med enken:

Peder Nielsen, 3 år

Anders Nielsen, 2 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

837, 2 november 1742, Villendrup, Rud sogn

Zidsel Simonsdatter, død

Peder Andersen, enkemand

Deres børn:

Anders Pedersen, 16 år

Simon Pedersen, 11 år

Anne Pedersdatter, 14 år

Inger Pedersdatter, 8 år

Kirsten Pedersdatter, 6 år

Farbroder Rasmus Andersen af Villendrup, morbroder Jens Simonsen af Røved

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

841, 8 februar 1743, Ogstrup

Maren Nielsdatter, død

Hendes 6 børn arver:

1)  Jens Jensen, 42 år i Todbjerg på Kongens Gods

2)  Niels Jensen, 38 år i Ogstrup på Clausholm Gods

3)  Mogens Jensen, 36 år

4)  Anne Jensdatter, 40 år ~ Jens Sørensen Borup på Estrup Gods

5)  Margrethe Jensdatter, 31 år

6)  Karen Jensdatter ~ Niels Hansen i Mejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

842, 9. juni 1742, Clausholm Mølle

Søren Giøtting, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Frederiche Sophia Sørensdatter Giøtting

Farbroder cornet Johan Henrich Giøtting i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

857, 18. juni 1743, Halling

Niels Ovesen, død

Mette Nielsdatter, død

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter Ring, 6 år

Kirsten Nielsdatter Møller, 5 år

Karen Nielsdatter, 2 år

Farbroder Peder Ovesen Møller i Horsens

Børnenes morfader Niels Thomassen i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

919, 24. januar 1743, Voldum

Maren Andersdatter, død

parykmager Ludvig Podenfant, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Peder Andersen Holmgaard, død

1a) Marie Giertrud Pedersdatter Holm ~ Hagen Jensen Styr i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

936, 19. marts 1743, Hallendrup

Mads Rasmussen, død

Anne Henrichsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Madsen, 31 år

Margrethe Madsdatter ~ Mads Fiil i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

941, 15. juni 1743, Halling

Thomas Nielsen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Maren Thomasdatter, født efter faderen død

Enkens broder Søren Rasmussen Balle af Halling

Afdødes broder Christen Nielsen i Stobdrup

Rasmus Simonsen er nævnt, han var sognefoged i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

952, 18. juli 1743, Voldum

Margrethe Andersdatter, død

Laurs Sørensen, enke

Hendes søn:

Niels Hansen i Nielstrup, Rud sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

955, 31 oktober 1743, Langskov

Zidsel Rasmusdatter, død

Peder Jensens enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 60 år, der har hosbondhold på gården

Peder Pedersen, 45 år

Edel Pedersdatter, 42 år, ugift

Peder Jensen var død 1710, skiftebrev af 4. oktober 1710.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

960, 2. november 1743, Knabstrup

Poul Christensen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

1)  Laurs Poulsen, 34 år, fæster af den ½ gård

2)  Mette Poulsdatter ~ Peder Rasmussen på Kongens Gods i Mejlby

3)  Anne Poulsdatter ~ Jens Jensen Smed i Søby

4)  Maren Poulsdatter, død ~ Søren Andersen i Voldum

4a) Anders Sørensen, 10 år

4b) Anne Sørensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

965, 12 december 1743, Langskov

Peder Pedersen, ungkarl, død

Hans arvinger:

Jens Pedersen, 60 år

Edel Pedersdatter, 43 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

967, 11. januar 1744, Bramstrup

Niels Pedersen Smed, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen Smed, 42 år i Mejlby

Peder Nielsen, 40 år i Tisted, Thye

Peder Nielsen, 33 år

Mette Kirstine Nielsdatter ~ Christen Nielsen i Mejlby på Kongens Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

970, 18. februar 1744, Rigtrup

Maren Nielsdatter, død

Jens Ovesen, tidligere død

Deres børn:

Ove Jensen, 18 år, fæster

Kirsten Jensdatter, 15 år

Zidsel Jensdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

979, 14. marts 1744, Hadbjerg

Anne Pedersdatter, død

Søren Sørensen, enkemand

Hendes børn med Niels Nielsen Halling:

Niels Nielsen, 9 år

Peder Nielsen, 8 år

Giertrud Nielsdatter, 7 år

Kirsten Nielsdatter, 3 år

Nævnt Rasmus Simonsen i Hadbjerg var sognefoged

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

990, 3. september 1744, Mejlby

Henrich Horn, død

Anne Catrine Christensdatter, enke

Deres børn:

Anne Cathrine Henrichsdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

993, 13. august 1744, Voldum

Cathrine Laursdatter, død

Niels Christiansen, enke

Deres børn:

Johanne Nielsdatter, 8 år

Sophie Nielsdatter, 4 år

Christian Nielsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

995, 18. november 1744, Skader

Birgitte Jensdatter, død

Niels Laursen, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 10 år

Anne Nielsdatter, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

997, 20. november 1744, Voldum

Søren Olesen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 12 år

Kirsten Sørensdatter, 7 år

Ole Sørensen, 10 år

Rasmus Sørensen, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1000, 15. januar 1745, Skader

Kirsten Jensdatter, død

Christen Fiil, enkemand

Deres børn:

Søren Christensen, 14 år

Peder Christensen, 8 år

Jens Christensen, 3 år

Mette Christensdatter, 5 år

Maren Christensdatter, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1003, 6. februar 1745, Langskov

Karen Jensdatter, død

Lars Thomassen, enke

Deres børn:

Maren Larsdatter, 5 år

Karen Larsdatter, 4 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1010, 30. marts 1745, Vorup

Christen Gregersen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Niels Christensen, gift i Vorup

Maren Christensdatter i Vorup ~ matros i København, Christen Andersen

Maren Christensdatter, 27 år

Christen Christensen, 35 år

Kirsten Christensdatter, 37 år ~ matros Erich Christensen

Der er kun side 1 af skiftet.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1745-1763

2, 2. juni 1745, Voldum

Bodil Pedersdatter, død

Jens Graver, enke

Deres børn:

Maren Jensdatter ~ Jens Jensen i Voldum

Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Voldum

Kirsten Jensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 11. oktober 1745, Voldum

Anne Olufsdatter, død

Rasmus Andersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søstersøn Oluf Vægter i Voldum

2)  søster Maren Olufsdatter, død

3)  broder, død

3a) Kirsten Sørensdatter

3b) Niels Sørensen

3c) Anne Sørensdatter

Alle 3 i Tuustrup ved Rygaard Strand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5, 19. januar 1746, Voldum

Laurs Christensen, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 20 år

Else Laursdatter, 18 år

Maren Laursdatter, 16 år

Rasmus Laursen, 14 år

Niels Laursen, 9 år

Kirsten Laursdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 26. januar 1746, Vorup

Peder Sørensen, død

Maren Clemensdatter, enke

Deres børn:

Anders Pedersen, 4 år

Niels Pedersen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 24 januar 1747, Røved

Helle Simonsdatter, død

Rasmus Laursen, død

Hendes barn:

Niels Nielsen, beboer gården ~ Johanne Rasmusdatter

Deres barn:

Dorthe Rasmusdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9, 6 april 1747, Hallendrup

Peder Madsen, død

Zidsel Jepsdatter, enke

Hans børn:

Karen Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Hadbjerg

Kirsten Pedersdatter, 26 år ugift

Lavværge Christen Christensen af Nielstrup

afdødes broder Christen Madsen i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12, 5. april 1747, Alstrup Mølle

Mette Jensdatter, død

Hendes børn:

Jens Jensen, myndig

Knud Jensen, myndig

Anne Jensdatter ~ Anders Knudsen i Robdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13, 12. juni 1747, Halling

Jacob Johansen, død

Maren Laursdatter, enke

Deres børn:

Maren Jacobsdatter, 6 år

Hans børn af 1. ægteskab:

Niels Jacobsen, 15 år

Hans Jacobsen, 13 år

Enkens farbroder Niels Nielsen Smed i Skiød

Michel Laursen fra Helstrup er nævnt

Maren Jacobsdatters formynder Peder Johansen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15, 9. juli 1747, Astrup

Niels Nielsen, død, 12 år

Poul Nielsens myndling

Hans søskende:

Peder Nielsen, 11 år

Giertrud Nielsdatter, 10 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

Afdødes stedfader Søren Sørensen Sønder i Hadbjerg

Afdødes faders skiftebr. af 27. januar 1742

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16, 16. marts 1747, Nielstrup

Anna Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1) Broder, død

1a) broderdatter Anne Knudsdatter

1b) broderdatter Mette Knudsdatter

2) søster, død

2a) Rasmus Nielsen

2b) Peder Nielsen

2c) Giertrud Nielsdatter

2d) Anne Nielsdatter

2e) Karen Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 15 februar 1748, Bramstrup

Søren Rasmussen, død

Anna Thomasdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen?, 17 år

Ellen Sørensdatter ~ Niels Ring i Ogstrup

Thomas Sørensen, 2 år

Maren Sørensdatter, 20 år

Anne Sørensdatter, 14 år

Kirsten Sørensdatter, 9 år

Mette Sørensdatter

Søren Rasmussen var søn af Rasmus Knudsen og Else Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26, 17 februar 1748, Stobdrup

Rasmus Rasmussen Kiær, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 3 år

Peder Rasmussen, 7 uger

Hendes fader var Peder Jensen Skriver af Borup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 8. marts 1748, Rigtrup

Kirsten Rasmusdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab:

Niels Sørensen, 20 år

Søren Sørensen, 18 år

Kirsten Sørensdatter, 24 år

Maren Sørensdatter ~ Christen Skrædder i Rigtrup

Zidsel Sørensdatter ~ Poul Jensen i Voldum

2.  ægteskab med enkemanden:

Maren Rasmusdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

33, 8. april 1748, Voldum

Bodil Axelsdatter, død

Rasmus Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Rasmussen, 9 år

Søren Rasmussen, 8 år

Karen Rasmusdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 6. februar 1748, Hadbjerg

Giertrud Jensdatter, død

hyrden Rasmus Nielsen, enkemand

Der er nævnt hans børn af 1. ægteskab med Anne Andersdatter:

Niels Rasmussen, 10 år

Anne Rasmusdatter, 16 år

Giertrud Rasmusdatter, 13 år

Skal vist undersøges igen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

36, 8. maj 1748, Mejlby

Dorthe Nielsdatter, død

Peder Joensen, enkemand

Hendes børn af forrige ægteskab:

1)  Niels Sørensen, hjemme

2)  Anders Sørensen i Vrinners på Mols

3)  Morten Sørensen, død, skoleholder i Mejlby

3a) Søren Mortensen, 14 år

3b) Dorthe Mortensdatter, 16 år

4)  Karen Sørensdatter, død ~ underfogeden? i Christiansand

4a) Christian

4b) Dorthe Margrethe

5)  Johanne Sørensdatter, tjener i Århus, 34 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

38, 27. maj 1748, Halling

Niels Pedersen Sommer, død

Maren Nielsdatter, enke

Afdødes arving:

1)  halvbroder Rasmus Pedersen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

39, 10. september 1748, Skader

Johan Buch, død

Barbara Nielsdatter Blichfeldt, enke

Deres børn:

Frederich Carl Buch, 8 år

Lenne Johansdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

41, 21. oktober 1748, Halling

Jens Børgesen, død

Hans arvinger:

1) Anne Børgesdatter den ældre ~ Christen Jensen Bach i Halling

2)  Anne Børgesdatter den yngre ~ Jens Laursen på Kalbygaard ved Skanderborg på Kongens Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

41, 14 januar 1749, Røved

Jens Simonsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Inger Jensdatter, 11 år

Kirsten Jensdatter, 7 år

Simon Jensen, 4 år

Helle Jensdatter, 2 år

Farbroder Poul Sreitzer? i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

46, 27. marts 1749, Hallendrup

Rasmus Nielsen Skrædder, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Rasmussen, 24 år

Søren Rasmussen, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

49, 23. juni 1749, Hvalløs

Anna Jensdatter, død

Knud Villadsen Bager, enkemand

Deres børn:

Jens Knudsen, 14 år

Villads Knudsen, 11 år

Anders Knudsen, 8 år

Rasmus Knudsen, 6 år

Jens Knudsen, 4 år

Christen Knudsen, 1 år

Anne Knudsdatter, 13 år

Kirsten Knudsdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52, 21. oktober 1749, Nielstrup

Christen Christensen, død

Hans børn:

Mogens Christensen, 34 år, fæster af stedet

Terkel Christensen, 32 år

Christen Christensen, 42 år

Jens Christensen, 40 år

Jens Christensen, 29 år

Karen Christensdatter ~ Las Rasmussen i Hallendrup

Ellen Christensdatter ~ Las Thomassen i Langskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53, 22. oktober 1749, Hallendrup

Skifteforvalter hos Mogens Pedersen for at indkræve 30 Rd, som Jens Laursen havde til gode i boet efter sine forældre.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53, 9. marts 1750, Voldum

Maren Jensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 10 år

Frederich Jensen, 8 år

søn, 14 dage

Anna Jensdatter, 15 år

Maren Jensdatter, 13 år

Boell Jensdatter, 11 år

Helle Jensdatter, 4 år

Afdødes fader Jens Nielsen Graver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

56, 7 marts 1750, Hallendrup

Kirsten Pedersdatter, død

Christen Pedersen, enkemand

Børn:

Peder Christensen, 2 år

faderbroder Christen Madsen i Erslev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

62, 23. april 1750, Voldum

Anna Jensdatter, død

Anders Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Andersen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

67, 20. maj 1750, Rigtrup

Poul Jensen Balle, død

Anna Michelsdatter, enke (rettet fra Nielsdatter, 15. okt. 2017)

Hans børn af forrige ægteskab:

Jens Poulsen, 15 år

Mette Poulsdatter, 20 år

Kirsten Poulsdatter, 11 år

Afdødes broder Søren Jensen Balle i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

68, 22. maj 1750, Voldum

Lars Sørensen, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Larsen, 8 år

Søren Larsen, 4 år

Malene Larsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

69, 11 december 1750, Røved

Johanne Rasmusdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 8 år

Dorthe Nielsdatter, 4 år

Helle Nielsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

79, 19. november 1750, Vorup

Peder Groersen, død

Anna Madsdatter, enke

Hans børn med Anna Andersdatter, død 1738:

Maren Pedersdatter ~ Peder Nielsen, væver i Jebjerg, Ørum sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

81, 10 december 1750, Søby

Søren Rasmussen Balle, død i Søbye

Johanne Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

Moderen Edel Nielsdatter

søster Ellen Rasmusdatter ~ Søren Madsen i Søby

Lavværge enkens broder Christen Rasmussen Snog i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

91, 21. januar 1751, Voldum

Anna Madsdatter, død

bager Andreas Bahuus, enkemand

Deres børn:

Dorthe Margrethe Bahuus

Anna Bahuus, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

96, 5 februar 1751, Røved

Kirsten Rasmusdatter, død

Niels Christensen Snog, enkemand

Deres børn:

Christen Nielsen, 7 år

Anne Nielsdatter, 5 år

Karen Nielsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103, 15. februar 1751, Voldum

Kirsten Frandsdatter, død

Claus Caspersen Wind

Hendes arvinger:

1)  broder Søren Frandsen, soldat i Randers

2)  Rasmus Frandsen, død i Mesing ved Skanderborg

3)  Inger Frandsdatter, død ~ Lars Bach i Dorup ved Skanderborg, efterladt sig børn

3a) Michel Larsen

3b) Maren Larsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

108, 24. februar 1751, Villendrup

Niels Poulsen, død

Giertrud Andersdatter, enke

Deres børn:

Poul Nielsen, 16 år

Anders Nielsen, 12 år

Peder Nielsen, 6 år

Anna Nielsdatter, 14 år

Maren Nielsdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

116, 25. februar 1751, Hvalløs

Anna Mortensdatter, død

Rasmus Rasmussen Aal, enke

Hendes børn med Mads Iversen:

1)  Morten Madsen i Mygind på Truustrup Gods

2)  Sivert Madsen i Mygind

3)  Jens Madsen, død

3a) Anna Jensdatter i Lemmer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

117, 21. juni 1751, Hvalløs

Jens Nielsen, død

Bodil Pedersdatter, enke

Børn med Maren Jensdatter, død for knap 20 år siden:

Maren Jensdatter, 19 år

Børn med enken:

Niels Jensen, 11 år

Peder Jensen, 9 år

Maren Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

124, 22. juni 1751, Voldum

Niels Pedersen Hørby, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn med 1. hustru, Kirsten Jensdatter:

Kirsten Nielsdatter ~ Jens Jensen, gmd i Voldum

Børn med enken:

Niels Nielsen, 20 år

Søren Nielsen, 8 år

Jens Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 24 juli 1751, Hallendrup

Kirsten Sørensdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Børn i forrige ægteskab med Jens Jensen, boede og døde i Hallendrup

Christen Jensen, 40 år

Søren Jensen, 35 år, som står som underofficer ved det Sønderjyske nationale Infanteriregiment

Niels Jensen, 32 år

Maren Jensdatter ~ Anders Frandsen i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

134, 30 august 1751 Hadbjerg

Hans Christensen, gårdmand i Hadbjerg, død

Mette Madsdatter, enke

3 sønner og 3 døtre

Mads Hansen, tj hos moderen

Christen Hansen, tj i København

Christen Hansen, tj i Nielstrup

Mette Hansdatter ~ Anders Madsen på Trustrup Gods

Anne Hansdatter ~ Clemen Pedersen boende i Haar på Frijsenborg Gods

Karen Hansdatter tj. Hos moderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

143, 5. februar 1752, Voldum

Conrad Pedersen, død

Anne Axelsdatter, enke

Intet at arve, enken kunne ikke blive ved stedet eller betale gælden

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

144, 24. februar 1752, Trustrup

Peder Christensen, død

Ingeborg Madsdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 51 år, gift, i gården

Jens Pedersen, 43 år, gift, fæster ½ gård i Trustrup

Laus Pedersen, 30 år

Bodil Pedersdatter, 50 år hjemme hos sin moders søster i Tåstrup, Ødum sogn

Maren Pedersdatter, 40 år, på stedet

Edel Pedersdatter, 39 år, på stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

149, 28. februar 1752, Halling

Karen Nielsdatter, død

Poul Simonsen, enkemand

Deres børn:

Frederiche Sophia Poulsdatter, 9 år

Inger Poulsdatter, 7 år

Karen Poulsdatter, 5 år

Simon Poulsen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

161, 28. februar 1752, Hvalløs

Knud Villadsen, død

Kirsten Andersdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab med Anna Jensdatter:

Jens Knudsen, 17 år

Villads Knudsen, 12 år

Anders Knudsen, 10 år

Rasmus Knudsen, 7 år

Jens Knudsen, 5 år

Christen Knudsen, 4 år

Anne Knudsdatter, 16 år

Kirsten Knudsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 2. maj 1752, Skader

Michel Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans arving:

Giertrud Pedersdatter ~ Søren Pugge, han død i Hadbjerg, hendes formynder Laurits Poulsen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 19. maj 1752, Røved

Dorthe Andersdatter, død

Niels Jacobsen, enke

Deres børn:

Jacob Nielsen, spæd

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

171, 31. maj 1752, Halling

Johanne Christensdatter, død

Peder Frandsen, enkemand

Deres barn:

Christen pedersen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

182, 26. oktober 1752, Nielstrup

Niels Hansen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 18 år

Anne Margrethe Nielsdatter, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

184, 26. oktober 1752, Bramstrup

Anne Nielsdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Deres børn:

Anders Nielsen, 25 år

Mette Nielsdatter, 18 år

Anne Nielsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

186, 15. januar 1753, Nielstrup

Hans Knudsen Snog, død

Peder Snogs moder, død tidligere

Hans arvinger:

1)  broder Jens Knudsen, død

1a) Maren Jensdatter ~ Hans Nielsen i Lund på Gl. Estrup Gods

1b) Anders Jensen i ?Ulberre Overmølle ved Viborg

1c) Anne Jensdatter, til huse hos Søren Pedersen i Øster Alling på Gl. Estrup Gods

1d) Mette Jensdatter, gift i København

2)  broder Mads Knudsen?

2a) Jens Madsen i Assentoft på Essenbæk Gods

2b) Maren Madsdatter ~ Christen Nielsen i Vester Alling på Estrup Gods

2c) Bodil Madsdatter ~ Ole Jensen i Vester Alling

2d) Mette Madsdatter i Assentoft på Trustrup Gods

3)  halvbroder Jens Knudsen, død

3a) Maren Jensdatter, mødt ved Niels Christensen og Jens Laursen (sønner eller svigersønner ?)

4)  broder Peder, død

4a) Knud Pedersen i Ladegaard på Essenbæk Gods

4b) Kirsten Pedersdatter ~ Christen Nielsen i Gundestrup, han død, mødt ved Peder Jespersen

4c) Mette Pedersdatter ~ Jesper Andersen, han død, i Eistrup på Trustrup Gods, mødt ved ved en søn

 

Peder Jespersen, 38 år

4d) broder, død

4da) Niels Bang, død, Welstrup på Essenbæk Gods

4daa) Anne Nielsdatter, 16 år i Volk Mølle

4dab) Maren Nielsdatter, 13 år

4dac) Kirsten Nielsdatter, 11 år

5)  Anne Pedersdatter ~ Jens Jensen på Closteret på Essenbæk Gods, hun død

5a) Maren Jensdatter ~ Jens Pedersen i Romalt

5b) Peder Jensen, 16 år, hos faderen

5c) Kirsten Jensdatter, 14 år, hos faderen

6)  Birgitte Pedersdatter ~ Peder Møller i Volk Mølle

7)  Thoe Pedersdatter ~ Laurs Andersen i Virring

Han døde hos Peder Snog i Nielstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

190, 29. januar 1753, Hallendrup

Dorthe Rasmusdatter, død

Knud Jensen Østergaard, enkemand

Hendes arvinger:

halvsøster Maren Rasmusdatter ~ Peder Simonsen i Øxenholdt på Bruusgaard Gods

helsøster Else Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

197, 1. marts 1753, Clausholm Mølle

Kirsten Pedersdatter, død

Niels Bech, enkemand

Hendes børn med Søren Giøtting:

Frederica Sophia Giøtting, 11 år

Børn med enkemanden:

Birthe Nielsdatter, 9 år

Ove Nielsen, 8 år

Christian Nielsen, 8 år

Knud Nielsen, 6 år

Maria Nielsdatter, 5 år

Farbroder Johan Nicolai Giøtting, gartner ved Clausholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

216, 25. maj 1753, Rigtrup

Kirsten Pedersdatter, død

Anders Andersen, enkemand (15-10-2017 rettet fra Jensen til Andersen)

Deres børn:

Peder Andersen, 10 år

Anders Andersen, 6 år

Niels Andersen, 1 år

Kirsten Andersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

218, 16. juli 1753, Bramstrup

Poul Rasmussen, død

Maren Axelsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Poulsen, 6 år

Rasmus Poulsen, 3 år

Niels Poulsen, 1 år

Farbroder Laurs Rasmussen på stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

221, 13. september 1753, Voldum

Christen Sørensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Sophie Christensdatter, 16 år

Anne Christensdatter, 15 år

Enkens svoger Rasmus Simonsen i Hadbjerg

Farbroder Niels Sørensen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

225, 22. januar 1754, Røved

Niels Christensen Snog, død

Mette Michelsdatter, enke

Børn med 1. hustru Kirsten Rasmusdatter:

Christen Nielsen, 10 år

Anne Nielsdatter, 8 år

Karen Nielsdatter, 4 år

Enkens fader Michel Sørensen i Robdrup

Peder Snog i Nielstrup på børnenes vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

238, 21. april 1754, Vorup

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 3 år

Mette Nielsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

239, 29. april 1754, Hvalløs

Ane Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  moder Mette Sophie Carstensdatter fra Hemed på Mejlgaard Gods

2)  halvbroder Jørgen Jørgensen

3)  halvbroder Jens Jørgensen

4)  halvsøster Kirsten Jørgensdatter, hjemme hos moderen

5)  halvsøster Else Nielsdatter, tjener i København

6)  halvsøster Margrethe Nielsdatter, tjener i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

240, 11. juli 1754, Søby

Niels Fiil, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 17 år

Kirsten Nielsdatter, 19 år

Helle Nielsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

243, 5. august 1754, Hvalløs

Maren Mortensdatter, død

Christen Mortensen, enkemand

Deres børn:

Morten Christensen

Anna Christensdatter

Afkaldserklæring

Morbroder Søren Mortensen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

244, 23 december 1754, Hvalløs

Kirsten Pedersdatter, død

Laurs Sørensen, enkemand

Ingen livsarvinger

Arvinger var halvsøskende:

1)  Anders Pedersen i Herst på Ristrup gods

2)  Lars Pedersen

3)  Rasmus Pedersen tj Anders Pedersen i Herst

4)  Niels Pedersen tj Mogens Nielsen i Terp

5)  Mette Pedersdatter i Herst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

249, 28. januar 1755, Askildrup

Niels Jensen, død

Maren Madsdatter, enke

Deres børn:

Birthe Nielsdatter ~ Simon Pedersen

Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Værum

Maren Nielsdatter, 36 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

250, 16. januar 1755, Voldum

278, 28. oktober 1754

Jens Rasmussen Skrædder, død

Bodil Pedersdatter, død

Hans børn med 1. hustru Anne Nielsdatter:

Niels Jensen, tapetmager i København

Jørgen Jensen, tjener som skriver på Charlottenborg Slot

Hendes arvinger:

1)  broder Niels Poulsen i Villendrup, død, efterladt sig 5 børn

2)  søster, død

2a) Poul Pedersen Erslev, skoleholder i Hansted skole i Jylland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

260, 6. februar 1755, Søby

Kirsten Olufsdatter, død

Thomas Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Thomassen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

262, 11. juli 1754, Sofie Amaliegaard

274, 23. juli 1754

Jørgen Pedersen, død

Hans børn:

1)  Peder Jørgensen, 43 år

2)  Bodil Jørgensdatter, 30 år, hjemme

3)  Maren Jørgensdatter, 34 år ~ Christian Pedersen Skrædder i Carlby Skovhus

4)  Mette Jørgensdatter, 42 år ~ smed Peder Nielsen i Skejby, han død

5)  Bodil Jørgensdatter, død ~ Johan Frederichsen i København

5a) Jørgen Johansen, ca. 24 år, tjener i København ved en brygger. Kalder sig nok: Jørgen Frederichsen Mejer

5b) Maren Johansdatter, 25 år, tjener i Århus hos borgmester Thøger Kiersgaards enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

271, 8. april 1755, Rigtrup

Christian Christensen Skrædder, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Christiansen, 12 år

Christen Christiansen, 4 år

Kirsten Christiansen, 1 ½ år, tvilling

Karen Christiansen, 1 ½ år, tvilling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

283, 13. marts 1753, Hadbjerg

Peder Nielsen Kjeldsen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 36 år

Jens Pedersen, 32 år

Laurs Pedersen, 28 år

Ellen Pedersdatter, 39 år ~ Peder Laursen i Hadbjerg

Karen Pedersdatter, 25 år, hjemme, tvilling

Kirsten Pedersdatter, 25 år, tjener Jens Møller i Langskov, tvilling

Rasmus Simonsen i Hadbjerg var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

288, 12. maj 1755, Voldum

Axel Jensen, død

Hans børn:

1)  Niels Axelsen i Voldum

2)  Maren Axelsdatter ~ Jens Rasmussen i Voldum

3)  Anne Axelsdatter ~ Conrad Pedersen, han død

4)  Maren Axelsdatter ~ Søren Poulsen i Bramstrup

5)  Kirsten Axelsdater ~ Christensen i Mygind Skovhus

6)  Dorthe Axelsdatter ~ Peder Sørensen i Mygind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

289, juli 1755, Voldum

Anders Jensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn med 1. hustru Anne Jensdatter:

Jens Andersen, hans morfader Jens Graver i Voldum

Børn med enken:

Niels Andersen, mødt ved morbroder Mads Nielsen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

295, 2. maj 1755, Rebens Mølle

Søren Sørensen Sveitzer, død

Kiede Magdalene Carstensdatter, enke

Hans fader, Søren Jensen i Voldum og en broder Jens Sørensen er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

299, 11. december 1755, Røved

Karen Simonsdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Inger Sørensdatter, 25 år, (15 år)?

Anne Sørensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

301, 27. august 1755, Langskov

Jens Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 18 år

Niels Jensen, 15 år

Jens Jensen, 10 år

Thomas Jensen, 8 år

Maren Jensdatter, 13 år

Maren Jensdatter, 11 år

Mette Jensdatter, 5 år

Karen Jensdatter, 2 år

Afdødes halvbroder Niels Jensen af Hvalløs

Enkens broder Christen Nielsen i Drostrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

311, 29. januar 1756, Hvalløs

Marie Nielsdatter, død

Niels Madsen Borup

Deres børn:

Niels Nielsen, 22 år

Mette Nielsdatter ~ soldat Hans Sørensen

Anne Nielsdatter, 25 år

Farbroder Hans Madsen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

313, 1. april 1756, Trustrup

Hans Knudsen, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Ellen Hansdatter, 8 år

Kirsten Hansdatter, 7 år

Christen Hansen, 5 år

Johanne Hansdatter, 1 år

Lavværge Jens Sørensen af Trustrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

314, 2. juni 1756, Trustrup

Karen Mogensdatter, død

Søren Jørgensen, enke

Deres børn:

Mette Sørensdatter

Karen Sørensdatter

Margrethe Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

315, 12. april 1756, Voldum

Søren Kragballe, død

Maren Fransdatter, enke’

Børn med 1. hustru Maren Poulsdatter:

Anders Sørensen, 24 år

Anne Sørensdatter, 21 år

Børn med enken:

Frans Sørensen, 13 år

Maren Sørensdatter, 12 år

Jens Sørensen, 11 år

Niels Sørensen, 9 år

Rasmus Sørensen, 8 år

Søren Sørensen, 4 år

Farbroder Rasmus Andersen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

318, 3. november 1756, Skader

Mads Mortensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Madsen i Knabstrup

Jens Madsen på stedet

Mette Madsdatter ~ Niels Jensen i Grimskier

Anne Madsdatter ~ Rasmus Andersen, hos broderen i Knabstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

321, 2. november 1756, Hallendrup

Kirsten Knudsdatter, død

Mogens Nielsen, død tidligere

Deres børn:

Knud Mogensen, overtager stedet

Kirsten Mogensdatter ~ Laurs Poulsen i Hadbjerg

Anne Mogensdatter ~ Rasmus Nielsen i Nielstrup

Ellen Mogensdatter ~ Poul Laursen i Paderup på Trustrup Gods

Den afdødes hustrus stedbørn:

Niels Mogensen af Ginnerup

Anne Mogensdatter ~ Christen Kieldsen i Nielstrup

Jens Mogensen Fog i Astrup

Disse stedbørns moder var Kirsten Jensdatter, der døde i Hallendrup 1710

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

325, 4. juni 1756, Langskov

Anne Jensdatter, død

Jens Nielsen Møller, enkemand

Hendes søskende er arvinger:

1) Christen Jensen Kier i Langskov

2) Jens Jensen i Lisbjerg på Kierbygaard Gods

3) Bodil Jensdatter ~ Jens Christensen Blach i Hadbjerg

4)  Helle Jensdatter, enke

4a) datter ~ Peder Bierregaard i Tebbestrup

4b) datter ~ Peder Nielsen i Haslund

(Måske er der kun en datter og hun gift med Peder Nielsen Bierregaard)

5)  Johanne Jensdatter, enke i København

6)  Helle Jensdatter, enke efter Poul Rasmussen i Haslund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

336, 29. januar 1756, Hvalløs

Anne Michelsdatter, død

Søren Hansen, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab:

1)  Niels Sørensen, gmd. i Hvalløs

2)  Michel Sørensen i Haar

3)  Mads Sørensen, tjener på Hirtshom i Sjælland

4)  Christen Sørensen, husmand i Voldum, død

4a) Sophie Christensdatter, 22 år

4b) Anne Christensdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

340, 20. marts 1757, Halling

Søren Jensen, død

Anne Elisabeth Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jans Sørensen, 20 år

Jens Sørensen, 14 år

Bodil Sørensdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

342, 21. april 1757, Voldum

Kield Andersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans børn:

Michel Kieldsen, 20 år

Anders Kieldsen, 8 år

Anne Kieldsdatter, 7 år

Jens Kieldsen, 7 år

Formynder Niels Andersen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

346, 3. august 1757, Ogstrup

Jens Andersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Han var uægte søn af Anne Jørgensdatter, der var død for nogen tid siden.

Hans slægtninge arver:

1)  moster Maren Jørgensdatter ~ Laurs Jensen

2)  morbroder Laurs Jørgensen, død

2a) Maren Laursdatter ~ Hans Knudsen i Rønde på Kalø Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

348, 25. oktober 1757, Røved

Maren Sørensdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Søren Nielsen, 3 ½ år

Johanne Nielsdatter, 2 år

Morbroder Jens Simonsen i Mejlby på Kongens Gods

Niels Nielsen havde tidligere været gift med Johanne Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

355, 15. november 1757, Sofie Amaliegaard i Hornslet sogn

Magdalene Apolone Christoffersdatter, død

Morten Bøeg, enkemand

Hendes børn med Lorentz Sinding:

Frederich Lorentzen Sinding, 26 år

Hendes børn med enkemanden:

Christen Bøeg, 21 år

Mathias Bøeg, 16 år

Johan Bøeg, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

371, 16. november 1757, Søby

Laurs Christensen, død

Bodil Madsdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Søren Laursen, tjener i Rigtrup

Christen Laursen, husmand i Rigtrup

Børn med enken:

Mars Laursen, 29 år

Anne Laursdatter, 25 år

Birthe Laursdatter, 18 år

Maren Laursdatter, 22 år

Enkens broder Peder Madsen i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

372, 3. januar 1758, Askildrup

Niels Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 1 ½ år

Lavværge søskendebarn Søren Christensen, skomager i Ølst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

373, 13. februar 1758, Ginnerup

Niels Pedersen Smed, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Hans Pedersen, husmand i Rigtrup

2)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Simonsen i Mygind på Trustrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

376, 8. marts 1758, Voldum

Inger Jensdatter, død

Laurs Pedersen, enkemand

Ingen børn.

Hendes arvinger var ukendte, men hun havde muligvis en halvsøster i Viborg. Intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

379, 10 marts 1758, Hvalløs

Rasmus Balle, død

Maren Nielsdatter, enke

Anne Rasmusdatter, 9 år

Karen Rasmusdatter, 6 år

Hendes fader Niels Sørensen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

381, 8. marts 1758, Voldum

Alexander Buds, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Alexandersen, 25 år

Helle Alexandersdatter, 23 år

Sophie Alexandersdatter, 14 år

Anne Cathrine Alexandersdatter, 7 år

Anne Alexandersdatter ~ Rasmus Frandsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

384, 25. marts 1758, Rigtrup

ungkarl Søren Laursen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Christen Laursen i Rigtrup

2)  halvbroder Mads Laursen, tjener hos Mads Sørensen i Røved

3)  halvsøster Anne Laursdatter, hos sin moder i Søby, 24 år

4)  halvsøster Maren Laursdatter, smst., 21 år

5)  halvsøster Birthe Laursdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

389, 17. juli 1758, Ropdrup

Rasmus Sørensen Krog, død

Anne Dinesdatter, enke

Deres børn:

Dines Rasmussen, 10 år, hos enkens broder i Spørring

Søren Rasmussen, 4 år

Karen Rasmusdatter, 7 år

Farbroder Jørgen Sørensen Sveitser i Tebbestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

393, 29. marts 1759, Voldum

Margrethe Christensdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Hendes børn:

Laurs Frandsen, 10 år, født uden for ægteskab

Børn med enkemanden:

Jens Christensen, 9 år

Ane Margrethe Christensdatter, 6 år

Kirsten Christensdatter, 4 år

Magdalene Susanne Christensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

394, 14. september 1758, Skader

Jens Pedersen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Bernt Jensen, 2 år

Peder Jensen, 13 uger

Afdødes broder Peder Pedersen Kirkegaard i Skader

Afdødes svoger Groes Sørensen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

399, 21. september 1758, Voldum

Jens Christensen, død

Karen Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Christen Christensen, skulle bo i en kro i Holsten

2)  søster Maren Christensdatter i Tøjstrup i ? ~ men navn ikke kendt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

401, 10. oktober 1758, Hvalløs

Rasmus Rasmussen Aal, død

Anne Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

Broderbørn:

Axel Nielsen

Niels Nielsen

Jens Nielsen

Dorthe Nielsdatter

Karen Nielsdatter

Anne Nielsdatter

Morbroder til disse arvinger Niels Axelsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

402, 6. november 1758, Ginnerup

Rasmus Andersen Smed, død

Johanne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 31 år

Jens Rasmussen, 29 år

Søren Rasmussen, 22 år

Dorthe Rasmusdatter, 19 år

Jens Rasmussen, 15 år

Enkens stedsøn, Anders Rasmussen, 36 i Aarslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

407, 4. januar 1759, Halling

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 4 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

408, 20. februar 1759, Voldum

Maren Pedersdatter, død

Jens Westergaard, enkemand

Deres børn:

Søren Jensen, 4 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

411, 21. marts 1759, Skader

Jens Madsen, død

Mette Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Madsen i Knagstrup

2)  søster Mette Madsdatter ~ Niels Jensen i Grimskier

3)  Anne Madsdatter, hos broderen i Knagstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

417, 7. maj 1759, Søby

Morten Christensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Bodil Mortensdatter ~ Søren Hansen i Kraiberg på Scafføegaard Gods

Inger Mortensdatter, 29 år, trolovet med Jens Nielsen i Linaae på Ryttergodset

Jens Mortensen, 27 år, fæster gården

Christen Mortensen, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

423, 7. maj 1759, Voldum

Rasmus Andersen, død

Ester Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Rasmussen, 10 år

Farbroder Niels Andersen i Voldum

Enkens svoger Peder Johansen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

425, 16. marts 1759, Ginnerup

Anders Rasmussen i Aarslev kvitterer for arv efter sin moder Mette Nielsdatter og fader Rasmus Andersen i Ginnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

425, 26. oktober 1758, Søby

Peder Christensen, død

Else Christensdatter, enke

Hans arvinger:

Afdøde var slegfredbarn og født i Refsø herred, moderen død, ingen slægtning nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

427, 15. maj 1759, Nielstrup

Anne Pedersdatter, død

Rasmus Pedersen Elgaard

Deres børn:

Bodil Rasmusdatter, få uger

Afdøde var datter af Peder Pedersen Snog, der havde et par svigersønner.

Peder Pedersen Snog ~ Anne Rasmusdatter i Nielstrup, Rud sogn, sviger søn Christen Nielsen i Drostrup og Knud Mogensen i Hallendrup var svigersøn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

438, 18. juli 1759, Rigtrup

Kirsten Nielsdatter, død

Hans Pedersen, enke

Deres børn:

Peder Hansen, 26 år

Maren Hansdatter ~ Peder Jensen i Linaae på Aarhus Hospitals Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

439, 2. juli 1759, Skader

Kirsten Jørgensdatter, død

Hendes børn:

1)  Peder Pedersen Kirkegaard, død

1a) Mette Pedersdatter, 20 år, hos moderen i Skader

1b) Peder Pedersen 14 år, hos moderen i Skader

2)  Jens Pedersen i Skader, død

2a) Bernt Jensen, 3 år

2b) Peder Jensen, 2 år

3)  Helle Pedersdatter ~ Groes Sørensen i Skader

4)  Anne Pedersdatter, ugift, i Auning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

440, 23. juli 1759, Skader

Peder Pedersen Kirkegaard, død

Bodil Sørensdatter, enke

Deres børn:

Mette Pedersdatter, 20 år

Peder Pedersen, 14 år

Morbroder Groes Sørensen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

447, 20. december 1759, Ropdrup

Ole Olesen, død

Hans arvinger:

1)  broder Niels Olesen, tjener i Støvring by

2)  broder Rasmus Olesen, tjener Jens Laursen i Robdrup

3)  søster Bodil Olesdatter i Spørring og der formedelst sin vanvittighed skal gå og betle

4)  Inger Olesdatter ~ Ole Rasmussen i Værum på Frisenvold Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

448, 28. december 1759, Voldum

Christen Nielsen Kiær, død

Birthe Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Nielsen Kiær i Langskov

2)  søster Helle Nielsdatter, død ~ Rasmus Frandsen i Astrup

2a) Niels Rasmussen, myndig

2b) Frands Rasmussen, myndig

2c) Maren Rasmusdatter, 27 år

2d) Johanne Rasmusdatter, 22 år

Lavværge Peder Johansen Smed i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

452, 14. januar 1760, Erslev

Christen Madsen, død

Maren Laursdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Mads Christensen, 26 år

Kirsten Christensdatter ~ Niels Pedersen, gårdmand i Trustrup på Clausholm Gods

Mette Christensdatter, 23 år, ugift

Maren Christensdatter, 20 år

Enkens broder Christen Laursen i Ølst på Bruusgaard Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

459, 17. januar 1760, Søby

Kirsten Nielsdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Christensen, 4 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

461, 6. februar 1760, Rigtrup

Kirsten Andersdatter, død

Laurs Thomassen, enkemand

Hendes børn af tidligere ægteskab:

Anders Jensen (fejlskrift for Andersen?), husmand i Rigtrup

Rasmus Andersen, gmd. i Rigtrup

Karen Andersdatter ~ ?daglejer Niels Kalksluger? i Aarhus

Kirsten Andersdatter ~ Anders Rasmussen i Kraiberg på Schafføgaard Gods

Else Andersdatter ~ Niels Witting, husmand i Voldum

Bodil Andersdatter ~ Mogens Nielsen, gmd. i Mygind

Karen Andersdatter ~ Rasmus Michelsen, matros i Linaa hos Peder Jonshøj

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

463, 17. marts 1760, Halling

Johanne Nielsdatter, død

Peder Mogensen, enke

Deres børn:

1)  Inger Pedersdatter ~ Anders Pedersen, tjener Poul Simonsen i Halling

2)  Anne Pedersdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

464, 22. marts 1760, Mejlby

Kirsten Nielsdatter, død

Mads Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Madsen, 23 år, tjener Poul Knudsen i i Hadbjerg

Niels Madsen, 21 år, tjener Søren Synder i Hadbjerg

Søren Madsen, 18 år, tjener Jens Andersen i Mejlby

Hans Madsen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

465, 11. april 1760, Voldum

Karen Jensdatter, død

Anders Iversen, enkemand

Deres børn:

Niels Andersen Smed i Hørning på Trustrup Gods

Maren Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Voldum

Kirsten Andersdatter, 27 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

466, 22. juli 1760, Voldum

Anne Knudsdatter, død

Bendix Coruen?, enkemand

Deres børn:

Johan Bendixen, 28 år

Anne Bendixdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

468, 26. juli 1760, Mejlby

Kirsten Nielsdatter, død

Christen Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

469, 25. august 1760, Aarslev

Christoffer Sloman, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Johan Frederich Christoffersen, skomager i Torsager

Anne Christoffersdatter i København ~ Geheimeraad Desmerschiers kudsk Peder ?

Else Christoffersdatter, 26 år

Kirsten Christoffersdatter, 21 år, tjener i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

470, 4. september 1760, Mejlby

Bodil Nielsdatter, død

Rasmus Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  helsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Knudsen i Mejlby på Kongens Gods

2)  halvbroder Jens Nielsen i Spørring på sal. Commerceraad Ollesen Gods

3)  halvsøster Ellen Nielsdatter ~ Ole Pedersen i en gård tilhørende sal. Commerceraad Ollesens arvinger på Kierbygaard Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

473, 22. april 1760, Alstrup, Rud sogn

Christen Christensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 36 år

Jens Christensen, 34 år

Christen Christensen, 32 år

Niels Christensen, 25 år

Peder Christensen, 23 år

Rasmus Christensen, 21 år

Mette Christensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

479, 24. september 1760, Halling

Poul Simonsen Lyng, død

Maren Laursdatter, enke

Børn af 1. ægteskab:

Frederiche Poulsdatter, 18 år

Karen Poulsdatter, 14 år

Simon Poulsen, 8 ½ år

Børn med enken:

Laurs Poulsen

Jens Poulsen, 3 år

Anne Cathrine Poulsdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

487, 3. september 1760, Røved

ungkarl Poul Christophersen, død

Han arvinger:

1)  broder Mads Christophersen i Røved

2)  broder Søren Christophersen i Selling

3)  søster Anne Christophersdatter ~ Frands Joensen i Ødum

4)  broder Laurs Christophersen, død i Ødum

4a) Christopher Laursen, 8 år hos sin stedfader Jens Pedersen i Ødum

4b) Maren Laursdatter, 12 år, hos sin moders moster Kirsten Pedersdatter i Calstrup, Mejlby sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

492, 7. juli 1760, Ropdrup

Kirsten Pedersdatter, død

Søren Nielsen Vad, enkemand

Hendes søskende arver:

1)  Niels Pedersen i København

2)  Jens Pedersen snedker i Trustrup på Clausholm Gods

3)  Søren Pedersen i København

4)  Dorthe Pedersdatter ~ Laurs Sørensen, slotsvægter i København

5)  Karen Pedersdatter ~ Jens Henrichsen i Hvilsager på Schafføegaard Gods

6)  Else Pedersdatter, ugift i en præstegaard i Steping, Holsten

7)  Anne Pedersdatter ~ Rasmus Olesen i Robdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

495, 19. november 1760, Tebbestrup

Anne Marie Jensdatter, død

Mads Jacobsen, enke

Deres børn:

Jacob Madsen, 22 år, Jens Skriver i Haslund

(ulæselig) Madsen, 20 år. tjener Jens Aarslev i Langskov

Thomas Madsen, 18 år, hjemme

Anne Madsdatter, 15 år, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

497, 2. marts 1761, Skader

Mette Sørensdatter, død

Peder Overgaard, enkemand (rettet fra Poul til Peder - 16-10-2017)

Hendes arvinger, søskende:

1)  broder Mogens Sørensen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods

2)  broder Christen Sørensen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods

3)  broder Rasmus Sørensen i Vinterslev på Kollerup Gods, død

3a) Ole Rasmussen, 25 år

3b) Karen Rasmusdatter, 15 år

4)  Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Christensen i Vinterslev, død

4a) Søren Thomassen i en gård i Vinterslev på Kollerup Gods

4b) Mette Malene Thomasdatter ~ Niels Jensen i et hus i Vinterslev

5)  Mette Sørensdatter, død ~ Mads Laursen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods

5a) Laurs Madsen i Hadbjerg

5b) Bodil Madsdatter ~ Niels Pedersen Selling i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

501, 22. april 1761, Hadbjerg

Jep Sørensen, død

Mette Pedersdatter, enke

Deres børn:

Søren Jepsen, 4 ½ år

Peder Jepsen, 3 år

Farbroder Søren Sørensen i Askildrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

503, 29. april 1761, Voldum

Charlotte Sørensdatter, død

Jens Brandenborg, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 28 år

Mette Jensdatter, 21 år

Bodil Jensdatter, 19 år

Elisabeth Jensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

504, 9. juni 1761, Voldum

Anne Eskildsdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Pedersen, 8 år

Anne Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

504, 28. maj 1761, Clausholm Mølle

Anneche Riise, død

Niels Bech, enkemand

Deres børn:

Dorthe Margrethe Nielsdatter, født 24. april 1761

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

506, 20. august 20. august 1761, Hallendrup

Kield Nielsen, død

Enkens navn ikke indført

Deres børn:

Niels Kieldsen, 26 år soldat i Helsingør

Søren Kieldsen, 23 år, tjener Simon Laursen i Bramstrup

Susanne Kieldsdatter ~ Niels Jensen i Hvalløse

Anne Kieldsdatter, ugift, tjener i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

506, 26. august 1761, Skader

ungkarl Peder Rasmussen, død

Intet at arve, arvinger ville være søskendebørn, men ingen navne nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

506, 5. november 1761, Halling

Peder Frandsen, død

Barbara Pedersdatter, enke

Deres børn:

Frands Pedersen, 6 år

Rasmus Pedersen, 2 år

Børn af 1. ægteskab:

Christen Pedersen, 18 år

Enkens broder Rasmus Frandsen i stervboet

Jens Sørensen Møller i Langskov var formynder og Jens Nielsen Kiær i Langskov var formynder for Rasmus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

510, 1. oktober 1761, Hadbjerg

Laurs Poulsen, død

Kirsten Mogensdatter, enke

Børn med Mette Jensdatter:

1) Poul Lauritsen, 35 år, i Paderup på Trustrup Gods

2) Jens Lauritsen, 26 år, hjemme

3)  Mette Lauridsdatter, død ~ Erich Michelsen i Collerup Mølle

3a) Laurs Erichsen, 10 år

3b) Mette Erichsdatter, 12 år

Børn med enken:

Laurs Lauritsen, 2 år

Mette Lauritsdatter ~ Jens Christensen i Nielstrup

Kirsten Lauritsdatter

Anne Lauritsdatter, 15 år

Mette Lauritsdatter, hos enken broder Knud Mogensen i Hallendrup

Laurs Poulsen fæstede stedet 1728 efter Niels Balle og ægtede enken (Mette Jensdatter)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

516, 23. november 1761, Hvalløs

Mette Rasmusdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 24 år

Zidsel Nielsdatter, 21 år

Helle Nielsdatter, 19 år

Kirsten Nielsdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

516, 8. januar 1762, Halling

Christen Rasmussen Snog, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 12 år

Karen Christensdatter, 6 år

Helle Christensdatter, 4 år

Anne Christensdatter, 2 år

Afdødes broder Peder Rasmussen i Skader

Afdødes svoger Niels Laursen i Søby

Jens Pedersen i Ødum var broder til enken

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

518, 17. marts 1762, Voldum

Anne Jensdatter, død

Hun døde hos Jens Vestergaard, intet at arve, ingen navne nævnt på evt. arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

519, 16. april 1762, Voldum

Maren Jørgensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  søskendebarn Anne Nielsdatter ~ Anders Pork? i Voldum

2)  søskendebarn Maren Nielsdatter i Voldum Hospital

3)  søskendebarn, død

3a) Peder Koch

3b) Søren Thyge

3c) Rasmus Koch

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

519, 27. marts 1762, Voldum

Andreas Bahuus, død

Karen Christensdatter, enke

Hans børn med 1. hustru:

1)  Andreas Bahuus, tidligere bager i Randers, men nu ved Cantoneringen? i Holsten

2)  Dorthe Andreasdatter, vanvittig og henved 40 år

Børn med 2. hustru:

3)  Dorthe Margrethe Andreasdatter, 22 år

4)  Anne Andreasdatter, 16 år

Børn med enken:

5)  Anne Bolene? Andreasdatter, 8 år

6)  Mette Marie Andreasdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

522, 22. juni 1761, Nielstrup

Else Jensdatter, enke

Niels Andersen, enkemand

Hendes søskende arver:

1)  Peder Jensen i Askildrup på Bruusgaard Gods

2)  Jens Jensen i Askildrup

3)  Laurs Jensen, død i Lime på Tustrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

523, 25. oktober 1762, Voldum

Margrethe Pedersdatter, død

Niels Nielsen Deign, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

523, 11. januar 1763, Nielstrup

Jens Christensen, død

Mette Laursdatter, enke

Hans arvinger:

1)  Moderen Maren Christensdatter, hos sin søn Peder i Alstrup

2)  broder Christen Møller, gmd. i Hvalløs

3)  broder Christen Christensen, gmd. i Stobdrup

4)  broder Peder Christensen, gmd. i Alstrup

5)  broder Niels Christensen, 27 år

6)  broder Rasmus Christensen, 25 år

7)  søeter Mette Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

525, 14. januar 1763, Hallendrup

Kirsten Thomasdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Hendes børn:

Jens Rasmussen, 16 år

Thomas Rasmussen, over 25 år

Birthe Sørensdatter, tjener i Støvring præstegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

525, 27. oktober 1762, Trustrup

Giertrud Pedersdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Hendes barn af 1. ægteskab:

Mette Michelsdatter, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

526, 27. juli 1762, Søby

Søren Jensen Balle, død

Maren Thomasdatter, enke

Deres børn:

Thomas Balle, 36 år i Søby

Kirsten Sørensdatter ~ Niels Jensen i Schiøring

Mette Sørensdatter, 24 år, ugift, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

527, 19. januar 1763, Hvalløs

Niels Madsen Borup, død

Karen Rasmusdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Mette Nielsdatter ~ Hans Sørensen, soldat

Hans børn med enken:

Rasmus Nielsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

528, 31. januar 1763, Astrup

Rasmus Andersen Bang, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anders Rasmussen, 35 år

Søren Rasmussen, 16 år

Anne Rasmusdatter ~ Peder Pedersen i Selling

Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Pedersen i Astrup

Maren Rasmusdatter den yngre?, 27 år

Anne Rasmusdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

532, 4. februar 1763, Voldum

Niels Christiansen, død

Maren Johansdatter, enke

Deres børn:

Johanne Nielsdatter, 24 år

Sophie Nielsdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

533, 22. december 1762, Halling

Peder Jensen Murer, død

Hans søn:

Niels Pedersen, 28 år

Jørgen Pedersen, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

534, 7. marts 1763, Hvalløs

Niels Sørensen, død

Anne Madsdatter, enke

Deres børn:

Mads Nielsen, 34 år

Maren Nielsdatter ~ Valentin Frederichsen i Hvalløs

Karen Nielsdatter, 37 år, ugift, tjener på Vesterbro i København

Anne Nielsdatter ~ Jørgen Pedersen, gmd. i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

538, 24. marts 1763, Skader

Rasmus Sørensen Koch, død

Anne Sørensdatter, død

Deres børn:

Søren Rasmussen, husmand i Voldum

Peder Rasmussen i Øster Welling

Anne Rasmusdatter, hjemme

Karen Rasmusdatter, tjener Erich Bendsen i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

539, 10. januar 1763, Ropdrup

Søren Nielsen Vad, død

Hans arvinger:

1)  moderen Dorthe Nielsdatter ~ Niels Mortensen i Aarslev

2)  helbroder Jens Nielsen Aarslev i Langskov

3)  halvbroder Niels Nielsen i Aarslev

4)  halvsøster Maren Nielsdatter ~ Mads Thomassen i Aarslev

5)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen Lund

6)  halvsøster Inger Nielsdatter ~ Peder ? i Munkdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

543, 29. marts 1763, Bramstrup

Niels Andersen, død

Hans børn:

Anders Nielsen, 37 år

Mette Nielsdatter, 30 år

Dorthe Nielsdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

545, 3. maj 1763, Hallendrup

Laurs Rasmussen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Christian Laursen, 31 år

Rasmus Laursen, 28 år

Christen Laursen, 23 år

Rasmus Laursen, 21 år

Niels Laursen, 17 år

Maren Laursdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

548, 14. maj 1763, Halling

Anders Pedersen, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 1 ½ år

Zidsel Andersdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

549, 14. maj 1763, Voldum

Birthe Jensdatter, død

Søren Jensen Søegaard, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Laurs Jensen, død

1a) Peder Laursen, tjener i Riis

2) broder Jens Jensen, i Hadsten

3) broder Peder Jensen, i Haldum

4) broder Niels Jensen i Voldby

5) søster Anne Jensdatter i Hadsten, død

4a) Anne Marie Nielsdatter, 14 år hos sin morbroder Niels Jensen i Voldby 

 (ændret 4-11-2017)

Sidst ændret: 30. June 2021
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login