Frisenvold Gods - Skifteuddrag 1738- 1763

Frisenvold Gods

Skifteprotokoller 1738-1763

 

Filmrulle 9647 B

1738-

--------------------------------------------------------------------------------

2, 25 oktober 1738, Tebbestrup

Anne Erichsdatter, død

Wogn Thomassen, død tidligere

Deres børn:

Jens Madsen, i Tulsted ved Ålborg

Mads Wognsen, forpagter på Ulstrup

Maren Wognsdatter ~ Eggert Chrisopher Bentzen, sognepræst på Sjælland

Thomas Wognsen, på Frijsendal

Martinus Wognsen, ridefoged på Fyn

De kaldes også Huas

Forvalter på Hagsholm Frederich Sveitzer ~ datter af Mads Wognsen

--------------------------------------------------------------------------------

10, 27. januar 1739, Galten

Øllegaard Jespersdatter, død

Rasmus Pedersen, enke

Hendes børn:

Jesper Sørensen Ginnerup, 44 år i Galten

Peder Sørensen Ginnerup, 40 år i Galten

Rasmus Sørensen Ginnerup, 31 år i Galten

Christen Sørensen, 29 år i Galten

Maren Sørensdatter, 42 år ~ Michel Pedersen i Erslev.

 (revideret 23. maj 2020 - Peder Sørensen tilføjet og alder rettet)

--------------------------------------------------------------------------------

14, 13. februar 1739, Værum

Jens Blach, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Christopher Jensen, 30 år, har gården i fæste

Karen Jensdatter, 26 år

Kirsten Jensdatter, 24 år

Anne Jensdatter, 18 år

Morbroder Anders Hjulmand i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

 19, 13. februar 1739, Værum

Maren Laursdatter, død

Hendes børn:

Clemen Thomassen, 26 år

Laurs Thomassen, 24 år, har gården i fæste

Maren Thomasdatter, 29 år

Anne Marie Thomasdatter, 21 år i København.

--------------------------------------------------------------------------------

23, 13. februar 1739, Romalt

Rasmus Andersen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Rasmussen, 4 år

Anne Marie Rasmusdatter, 2 år

Karen Rasmusdatter, 10 uger

Afdødes broder Jens Andersen i Romalt

--------------------------------------------------------------------------------

26, 15. april 1739, Værum

Jens Nielsen Kiær, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen Kiær, 30 år, får fæste på gården

Maren Jensdatter ~ Christen Koch i Vissing

Giertrud Jensdatter ~ Peder Jensen Smed i Værum

-------------------------------------------------------------------------------

32, 23. april 1739, Værum

Poul Rasmussen Gammel, død

Helle Jensdatter, enke, lavværge var hendes søsters mand, Jens Thomassen i Langskov

Deres børn:

Jens Poulsen, 22 år

Maren Poulsdatter, 24 år

Bodil Poulsdatter, 18 år

Anne Poulsdatter, 15 år

Farbrødre Søren og Christen Rasmussen i Værum

-------------------------------------------------------------------------------

37, 21. maj 1739, Dyrbye

Maren Christensdatter, død

Niels Sørensen, enke

Hendes børn:

Anders Nielsen, 30 år

Christen Nielsen, 18 år

Giertrud Nielsdatter, 27 år

Karen Nielsdatter, 24 år

Anne Nielsdatter, 19 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Morbrødre Søren Christensen, Jens Christensen, Anders Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

41, 8. juni 1739, Værum

Anne Sørensdatter, død

Søren Sørensen Præst, enke

Deres børn:

Søren Sørensen, 18 år

Christen Sørensen, 10 år

Anne Sørensdatter, 22 år

Karen Sørensdatter, 16 år

Maren Sørensdatter, 14 år

Zidsel Sørensdatter, 8 år

Margrethe Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

42, 10. juni 1739, Haslund

Anne Nielsdatter, død

Niels Jensen, enke

Hendes arvinger:

1) fader Niels Pedersen ?Lang og moder ?Anne Pedersdatter

2) broder Anders Nielsen, 36 år, i Haslund

3) broder Peder Nielsen, 29 år

4) broder Lads Nielsen, 26 år

5) søster Kirsten Nielsdatter, 34 år, tjener hr. Søren Poulsen i Randers

6) søster Maren Nielsdatter, 30 år (tilføjet 23-5-2020)

Enkemandens søn af 1. ægteskab Jens Nielsen, hans moder døde 1734, skifte 13. december 1734

--------------------------------------------------------------------------------

46, 26. juni 1739, Værum

Rasmus Andersen Høeg, død

Ellen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, 5 år

Johanne Rasmusdatter, 7 år

Enkens fæstemand Søren Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

49, 27. jun 1739, Galten

Anne Christensdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Christen Pedersen, 2 1/2 år

Karen Pedersdatter, 6 år

Enkemandens broder Anders Pedersen i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

52, 3. juli 1739, Vissing

Jens Pedersen Biørnsen, død

Karen Mortensdatter, enke

Deres børn:

Anne Jensdatter, 7 1/2 år

Giertrud Jensdatter, 1 1/2 år

Enkens stedfader Anders Poulsen i Væth

--------------------------------------------------------------------------------

55, 24. juli 1739, Gundestrup, Glenstrup sogn

Niels Nielsen Bierregaard, død

Malene Jensdatter, enke

Hans søskende arver:

1) Søster Giertrud Nielsdatter ~ Laurs Johansen

2) Søster Kirsten Nielsdatter ~ Christen Møller i Viborg

3) Søster Maren Nielsdatter

3a) Christen Jensen

3b) Peder Pedersen i Handest

3c) Anne Jensdatter ~ Christen Smed, han død

3d) Zidsel Pedersdatter ~ Niels Christensen i Møllegaard, Handest

3e) Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

62, 13. juni 1739, Frijsenvold Fiskerhus

Anne Olufsdatter, død

Peder Poulsen, enke, hos præsten i Støvring

Hendes arving:

Søster Mette Olufsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

65, 30. september 1739, Jebjerg

Ellen Michelsdatter, død

Eneste arving Inger Rasmusdatter i København

-------------------------------------------------------------------------------

65, 13. oktober 1739, Kristrup

Birgitte Jensdatter, død

Anders Pedersen Ødum, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 27 år

Jens Andersen, 26 år

Maren Andersdatter, 16 år

Else Andersdatter, 10 år

Morbroder Niels Jensen i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

67, 7. november 1739, Tindbæk

Inger Christensdatter, død

Anders Pedersen Hvid, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 1/4 år

Morfader Christen Madsen i Tindbæk

-------------------------------------------------------------------------------- 

69, 2. oktober 1739, Lindbjerg

Frands Jensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Sophie Frandsdatter, 16 år

Maren Frandsdatter, 14 år

Edel Frandsdatter, 12 år

Jens Frandsen, 9 år

Anne Frandsdatter, 31/2 år

Farbroder Søren Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

71, 30. december 1739, Laurbjerg

Oluf Sørensen Bach, død

Inger Jensdatter, enke

Deres børn:

Lisbeth Olufsdatter

Anne Cathrine Olufsdatter

Farbroder Jesper Bach i Laurbjerg

------------------------------------------------------------------------------

79, 15. marts 1740, Tindbæk

Maren Jensdatter, død

Anders Jensen, enke

Hendes børn:

Niels Nielsen

Oluf Nielsen

Henning Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

80, 30. marts 1740, Væth

Jens Jensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres barn:

Christen Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

84, 1. april 1740, Væth

Inger Jensdatter, død

Jens Michelsen, enke

Deres børn:

Michel Jensen, fæster

Christen Jensen, 24 år

Kirsten Jensdatter ~ Simon Christensen

Mette Jensdatter, 20 år

Morbroder Rasmus Jensen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

86, 10 juni 1740, Hinge

Helle Christensdatter, død

Peder Mogensen, enkemand

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 5 uger

Formynder Christen Nielsen Heegaard

--------------------------------------------------------------------------------

90, 5 juli 1740, Galten

Mads Christensen Pilgaard, død

Karen Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1) søster Anne Christensdatter, sal. Hans Kræmmers enke i Vissing

2) søster Gye Christensdatter ~ Niels Jensen Handskemaager i Randers

3) broder Poul Christensen Pilgaard i Tørslef, død

3a) Christen Poulsen, 12 år

3b) Peder Poulsen

3c) Maren Poulsdatter

3d) Mette Poulsdatter

Formynder for disse, Thomas Michelsen

Enkens søn Søren Lassen overtager fæstet

--------------------------------------------------------------------------------

91, 15. august 1740, Stevnstrup

Niels Mortensen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 20 år

Maren Nielsdatter, 18 år

Kirsten Nielsdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

95, 29. januar 1740, Stevnstrup

Dorthe Jensdatter, død

Niels Giermandsen, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 5 år

Maren Nielsdatter, 3 år

Maren Nielsdatter, 1 år

 --------------------------------------------------------------------------------

98, 19. januar 1741, Værum

Maren Christensdatter, død

Christen Rasmussen Gammel, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 4 1/2 år

 --------------------------------------------------------------------------------

102, 13. april 1740, Vissing

Else Jørgensdatter, død

Christen Jensen, enke

Hendes arvinger:

Søster Anne Jørgensdatter ~ Anders Nielsen Lycke? I Laurbjerg

Brodersøn Christen Sørensen på grev Frijs´s gods

--------------------------------------------------------------------------------

103, 22. august 1740, Galten

Bodil Pedersdatter, død

Hendes børn:

Andreas Jacobsen, præst i Galten

Peder Jacobsen, død

Hans datter Bodil Pedersdatter

Hun var tidligere gift med Johan Bondesen i Ærøskøbing

--------------------------------------------------------------------------------

108, 1. februar 1740, Jebjerg

Rasmus Lassen, død

Helle Christensdatter, enke

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, trolovet med Rasmus Jørgensen

Morbroder Lads Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

112, 8. april 1740, Vissing

Mette Rasmusdatter, død

Michel Olufsen, enke

Deres børn:

Oluf Michelsen, 28 år

Valborg Michelsdatter, 32 år

Hendes børn med Anders Rasmussen Grim:

Rasmus Andersen, i Vissing

Dorthe Andersdatter ~ Peder Rasmussen Lassen i Vissing

 --------------------------------------------------------------------------------

 116, 13. april 1740, Værum

Jens Pedersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Anders Jensen

Peder Jensen

Maren Jensdatter (der står Nielsdatter), gift i København

Hans børn med enken:

Niels Jensen, 25 år

Anne Jensdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

118, 27. januar 1740, Grensten

Oluf Madsen, død

???, enke, lavværgen Søren Andersen Fisker af Jebjerg

Afdødes søsters mand var Rasmus Jensen i Helstrup

Enkens børn:

Søren Andersen Fisker

Anne Andersdatter, gift med Rasmus Jensen i Helstrup

Hans søskende:

Peder Madsen

Søren Madsen

Formynder for de fraværende var Niels Mortensen

--------------------------------------------------------------------------------

128, 15. maj 1741, Romalt, Kristrup sogn

Inger Jørgensdatter, død

Christen Christensen, enke

Hendes arvinger:

Brodersøn Jørgens Christensen

Brodersøn Niels Christensen

De var brødre

--------------------------------------------------------------------------------

130, 31. maj 1741, Vissing

Anne Jensdatter, død

Laurs Poulsen Bødker, enke

Hendes børn:

Anne Jensdatter, gift med Christen Ladsen, hattemager i Randers

Ellen Jensdatter, gift med Laurs Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

131, 2. juni 1741, Laurbjerg

Maren Jensdatter, død

Niels Nielsen, enke

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter, 7 år

Anne Nielsdatter, 4 år

Ellen Nielsdtater, 1/2 år

Børnenes morfader var Jens Andersen af Hinge

Børnenes farbroder var Rasmus Nielsen i Laurbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

135, 24. oktober 1741, Hinge

Peder Mogensen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  moderen Ellen Christensdatter

2)  broder Christen Mogensen i Vissing

3)  Karen Mogensdatter ~ Jens Bruus

4)  Maren Mogensdatter ~ Jens Sørensen

5)  Zidsel Mogensdatter i Bægaard

 Enkens broder Michel Jensen fra Væth var lavværge

--------------------------------------------------------------------------------

140, 27. november 1741, Løvskal

Laurs Laursen, død

Dorthe Nielsdatter, enke/fæstemø, lavværge hendes broder Christen Nielsen af Vinge

Hans arvinger:

Broder Anders Laursen fra Mammen

Broder Christen Laursen fra Lee

--------------------------------------------------------------------------------

141, 20. februar 1742, Vissing

Johanne Christensdatter, død

Jens Nielsen Røgter, enke

Hendes børn uden for ægteskab:

Christen Pedersen, 34 år, rytter ved Oberstløjtnant Wintrhers compagni i Skanderborg

Mads Michelsen, 27 år, landsoldat for Frisenvold Gods

--------------------------------------------------------------------------------

142, 21. februar 1742, Jebjerg

Rasmus Snedker, død

Mareen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 24 år

Dorthe Rasmusdatter, 22 år

Karen Rasmusdatter, 20 år

Søren Rasmussen, 21 år

Niels Rasmussen, 18 år

Anne Rasmusdatter, 15 år

Maren Rasmusdatter, 10 år

Kirsten Rasmusdatter, 8 år

Maren Rasmusdatter, 6 år

Enkens broder Søren Sørensen af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

144, 21 februar 1741, Hadbjerg

Peder Albretsen, død

Else Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 14 år

Anne Pedersdatter, 16 år

Maren Pedersdatter, 12 år

 --------------------------------------------------------------------------------

 149, 7. april 1742, Jebjerg, Ørum sogn

Peder Balle, død

Anne Christensdatter, enke

Enkens morbroder Laurs Thomassen af Værum

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Rasmussen Balle, 35 år

2)  broder Jens Rasmussen Balle, 36 år, ladefoged på Lolland

3)  søster Karen Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen Vissing i Galten

 --------------------------------------------------------------------------------

152, 12. april 1742, Jebjerg, Ørum sogn

Anne Sørensdatter, død

Anders Christensen, enke

Hendes børn:

Peder Rasmussen, 27 år

Søren Rasmussen, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

155, 12. april 1742, Yding

Peder Terkelsen, død

Anne Erichsdatter, død

Deres børn:

Gjertrud Marie Pedersdtater, gift med Rasmus Rasmussen af Seischou?

Sidsel Pedersdatter, gift med Niels Jørgensen af Rovedgaard

Thomas Pedersen, 24 år

Terkel Pedersen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

166, 28. maj 1742, Værum

Maren Nielsdatter, død

Michel Frandsen, enke

Hendes børn:

Mette Sørensdatter, der nu gifter sig med Knud Knudsen

Peder Sørensen, 25 år

Anne Sørensdatter, 21 år

Niels Sørensen, 18 år

Christen Sørensen, 14 år

Deres børn:

Søren Michelsen, 9 år

Anders Michelsen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

169, 2 juni 1742, Erslev, Galten sogn

Laurs Frandsen, død

Karen Christensdatter, enke

Deres børn:

Maren Laursdatter, 10 år

Anne Laursdatter, 7 år

Mette Laursdatter, 5 år

Christen Laursen, 3 år

Enkens Niels Bødker og Peder Bødker begge af Galten

Afdødes broder Anders Frandsen i Hallendrup

--------------------------------------------------------------------------------

170, 2. juni 1742, Vissing

Michel Thomassen, død

Else Madsdatter, enke

Hans børn:

Maren Michelsdatter, 34 år, gift på Sjælland med Albert Jacobsen i Gryderup? ved Korsør

Bodil Michelsdatter, 32 år, gift med Christian Balsen, ibid

Magdalene Michelsdatter, 30 år

Kirsten Michelsdatter, 28 år, hos søsteren Bodil

Thomas Michelsen, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

 171, 2 juni 1742, Galten

Anne Terkelsdatter, død

Niels Poulsen, enke

Deres børn:

Edel Nielsdatter, 23 år

Kirsten Nielsdatter, 21 år

Margrethe Nielsdatter, 19 år

Kirsten Nielsdatter, 17 år

Mette Nielsdatter, 12 år

Terkel Nielsen, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

175, 2. juni 1742, Vissing

Anne Pedersdatter, død

Thomas Pedersen, enke

Deres børn:

Mette Thomasdatter, 10 år

Anne Thomasdatter, 8 år

Maren Thomasdatter, 6 år

Peder Thomassen, 4 år

Peder Thomassen, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

176, 5. juli 1742, Vissing

Laurs Poulsen, død

Woldborg Michelsdatter, enke

hendes fader Michel Olesen i Vissing

Hans arvinger:

Anders Poulsen i Væth, 58 år

Rasmus Poulsen i Værum, 55 år

Anne Poulsdatter, 61 år ~ Jens Andersen i Hinge

--------------------------------------------------------------------------------

177, 16. juli 1742, Lee Kro og Skovhuus

Anne Pedersdatter, død

Niels Christensen, enke

Hendes børn:

1) Ellen Nielsdatter, gift med Laurs Sørensen i København

2) Maren Nielsdatter, gift med ?? Sørensen i Lee

3) Kirsten Nielsdatter, død, gift med Jørgen Christensen Tind

3a) Anne Jørgensdatter

3b) Maren Jørgensdatter

3c) Karen Jørgensdatter

4) Dorthe Nielsdatter, død, var gift med Peder Madsen

4a) Maren Pedersdatter

4b) Anne Pedersdatter

4c) Kirsten Pedersdatter

4d) Anne Pedersdatter

5) Else Nielsdatter, død, gift med Peder Holt i København

5a) ?Helm Pedersen

Intet at arve

--------------------------------------------------------------------------------

179, 23. juli 1742, Skæring

Christen Pedersen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 8 uger

Dorthe Christensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

182, 13. oktober 1742, Væth

Rasmus Mortensen, død

Mette Jensdatter, enke, lavværge hendes broder Niels Jensen i Jebjerg

Deres barn:

Jens Rasmussen, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

185, 17. april 1742, Vissing

Rasmus Pedersen Smed, død

Anne Laursdatter, enke

Deres børn:

Anne Rasmusdatter, 16 år

Peder Rasmussen, 14 år

Johanne Rasmusdatter, 10 år

Ingeborg Rasmusdatter, 7 år

Peder Rasmussen, 5 år

Rasmus Rasmussen, nyfødt

--------------------------------------------------------------------------------

188, 23. juli 1742, Elsted

Niels Christensen Smed, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen Haugaard i Hjortshøj

Jens Nielsen, 26 år, i Egå

Zara Nielsdatter, 11 år

Farbroder Peder Christensen i Elev og farbroder Morten Christensen i Elsted

--------------------------------------------------------------------------------

193, 2. januar 1743, Vinterslev

Maren Sørensdatter, død

Søren Nielsen, død

Deres børn:

Niels Sørensen, 28 år

Anne Sørensdatter, 22 år

Søren Sørensen, 18 år

Johanne Sørensdatter, 16 år

Farbroder Jens Nielsen i Selling

--------------------------------------------------------------------------------

194, 26. april 1743, Stevnstrup

Kirsten Pedersdatter, død

Rasmus Pedersen, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 13 år

Peder Rasmussen, 9 år

Maren Rasmusdatter, 6 år

Gjertrud Rasmusdatter, 4 år

Maren Rasmusdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

197, 13. maj 1743, Bredal by, Engum sogn

Jens Enevoldsen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Enevold Jensen, 17 år

Hans Jensen, 10 år

Niels Jensen, 5 år

Anne Jensdatter, 20 år

Karen Jensdatter, 14 år

Johanne Jensdatter, 8 år

Birgitte Jensdatter, 3 år

Maren Jensdatter, 3 uger

--------------------------------------------------------------------------------

202, 23. september 1743, Jebjerg

Anne Laursdatter, død

Niels Michelsen, enke

Hun havde ikke børn.

Hendes arvinger: 

Broder Peder Laursen, i Jebjerg

Broder Christen Laursen, i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

204, 24. oktober 1743, Jebjerg

Karen Sørensdatter, død

Jørgen Nielsen Smed, enke

Deres børn:

Johanne Jørgensdatter, 3 år

Poul Jørgensen, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

206, 17. november 1743, Løvskal

Glarmester Jens Christensen, død

Kirsten Mortensdatter, enke

Hans arvinger:

Søster Anne Christensdatter, gift med Søren Christensen

Søster Maren Christensdtater, gift med Niels Nielsen, hyrde i Ginnerup

--------------------------------------------------------------------------------

207, 18. november 1743, Helstrup

Anders Andersen Bræms, død

Hustruen også, men ikke nævnt ved navn.

Deres børn:

Anders Andersen, 18 år

Christen Andersen, 15 år

Mette Andersdatter, gift med Christen Christensen i Helstrup

Ellen Andersdatter, 26 år

Kirsten Andersdatter, 24 år

Anne Andersdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

207, 18. november 1743, Øster Velling

Maren Jensdatter, død

Jeppe Pedersen Hjulmand, enke

Deres barn:

Jens Jeppesen, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

209, 17. februar 1744, Kristrup

Hans Nielsen, død

Birgitte Sørensdatter, enke

Hans børn:

Jens Hansen, 33 år

Maren Hansdatter, gift med Søren Jensen Smed i Ait

Skifteforretning af 29. marts 1729 efter afdæødes første hustru nævnes.

--------------------------------------------------------------------------------

211, 21 februar 1744, Jebjerg

Erik Hansen, død

Karen Laursdatter, enke

Deres barn:

Dorthe Eriksdatter, 1/2 år, formynder farbroder Peder Hansen i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

215, 22. februar 1744, Løjstrup Ny Mølle, Laurbjerg sogn

Søren Jensen Møller, død

Marie Sørensdatter, enke, lavværge var hendes svigersøn Mogens Pedersen Møller i Granslev Mølle

Enkens søn overtager fæstet af Møllen

Hans arving:

Søster Maren Nielsdatter, 71 år gammel, svag og vanvittig, eneste arving, lavværge og formynder Hans Carøe af Randers

--------------------------------------------------------------------------------

217, 15. december 1744, Løjstrup Skovhus

Christen Rasmussen Tvilling, død

Kirsten Nielsdatter, enke, lavværge var hendes søn Niels Rasmussen Smed fra Jebjerg

Hans arvinger:

1) søster Karen Rasmusdatter, til huse hos Niels Fog i Jebjerg, formynder Peder Tvilling i Nørskov

2) broder ?Jens Rasmussen Tvilling?, død

2a) Peder Jensen Tvilling, i Nørskov

2b) Rasmus Jensen Tvilling, tjener på Sjælland

3) Broder ?Niels Rasmussen Tvilling", død

3a) Christen Nielsen Tvilling, tjener i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

218, 9. december 1743, Erslev, Galten sogn

Peder Jensen Lassen, død

Anne Poulsdatter, enke

Hans børn:

Jens Pedersen, 32 år i Vissing

Deres børn:

Poul Pedersen, 24 år

Niels Poulsen i Villendrup på Clausholm Gods var lavværge

--------------------------------------------------------------------------------

227, 30. april 1744, Væth, Ørum sogn

Anne Jensdatter, død

Anders Poulsen, enke

Deres barn:

Poul Andersen, 31 år, gift, beboer den ene halve Annexgaard

Hendes børn med Morten Sørensen:

Christen Mortensen, 36 år

Mette Mortensdatter, 46 år

Karen Mortensdatter, 42 år, gift med Jens Mand i Trængsel?

Maren Mortensdatter, 51 år, gift med Simon Pedersen i Vissing 

--------------------------------------------------------------------------------

228, 18. oktober 1744, Jebjerg, Ørum sogn

Inger Sørensdatter, død

Christen Christensen Degn, enke

Hendes arvinger:

1) Søster Malene Sørensdatter, gift med Jens Jensen Kiærsgaard af Værum

2) Søster Johanne Sørensdatter, gift med Niels Jensen i Jebjerg

3) Søster, død

3a) Søren Rasmussen af Jebjerg

3b) Peder Rasmussen

4) broder, død

4a) Søren Jensen, tjener Jens Jensen Kiærsgaard

--------------------------------------------------------------------------------

230, 17. januar 1746, Erslev, Galten sogn

Else Christensdatter, død

Rasmus Jensen Hadsten, enkemand

Deres børn:

Kirsten Rasmusdatter

Anne Nielsdatter ~ Søren Olesen i Vinterslev

--------------------------------------------------------------------------------

231, 18. januar 1746, Galten

Peder Loys hustru død

Peder Loy, enke

Deres børn:

Las Pedersen, 15 år

Rasmus Pedersen, 13 år

Frands Pedersen, 11 år

Niels Pedersen, 7 år

Mette Pedersdatter, 21 år

Anne Pedersdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

233, 18. januar 1746, Galten

Jens Jensen Østergaard, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 19 år

Simon Jensen, 15 år

Inger Jensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

235, 25. januar 1746, Jebjerg, Ørum sogn

Sophie Nielsdatter, død

Søren Andreassen, død

Hendes barn:

1) Niels Pedersen, 9 år, hos mostren Anne Nielsdatter, gift med feltberedder Niels Jensen i Skive

2) Christen Pedersen, 4 år

3) Kirsten Pedersdatter, 12 år

Deres barn:

Kirsten Sørensdatter, 3 uger, død. Hendes arv tilfalder hendes 3 halvsøskende.

--------------------------------------------------------------------------------

239, 23. marts 1746, Hadbjerg

Dorthe Jensdatter, død

Rasmus Jensen, død tidligere

Deres børn:

Christen Rasmussen, 31 år

Karen Rasmusdatter ~ Peder ? i Erslev

Margrethe Rasmusdatter, 25 år

Kirsten Rasmusdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

240, 30. marts 1746, Væth, Ørum sogn

Kirsten Christensdatter, død

Christen Mortensen, enke

Deres børn:

Anne Christensdatter, 14 år

Maren Christensdatter, 13 år

Anne Christensdatter, 9 år

Morten Christensen, 6 år

Anders Christensen, 4 år

Børnenes morbroder Søren Christensen af Balle

--------------------------------------------------------------------------------

242, 12. maj 1746, Værum

Gjertrud Simonsdatter, død

Peder Nielsen Borum, enke

Deres barn:

Gjertrud Pedersdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

 243, 25. februar 1747, Galten

Rasmus Andersen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans barn af 1. ægteskab:

Else Rasmusdatter, 23 år

Hans børn med enken:

Anders Rasmussen, 6 år

Anne Rasmusdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

245, 25. februar 1747, Erslev

Maren Andersdatter, død

Niels Rasmussen, enke

Hendes børn af tidligere ægteskab:

Anders Jensen, 32 år

Laurs Jensen, 30 år

Niels Jensen, 23 år

Bodil Jensdatter ~ Søren Pedersen, landsoldat, til huse på stedet

--------------------------------------------------------------------------------

248, 30. maj, 1747, Haslund sogn

Søren Pedersen Vissing, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Ellen Sørensdatter, 24 år

Kirsten Sørensdatter, 22 år

Mette Sørensdatter, 17 år

Jens Sørensen, 12 år

Johanne Sørensdatter, 7 år

Enkens broder Peder Jensen Nørgaard i Borup var lavværge. En farbroder Michel Lauridsen var værge.

--------------------------------------------------------------------------------

250, 30. maj 1747, Haslund

Niels Jensen Skriver, død

Maren Pedersdatter, enke, lavværge var Rasmus Balle i Jebjerg

Deres barn:

Peder Nielsen, 18 år

Hans børn af 1. Ægteskab:

Jens Nielsen, 30 år

Kirsten Nielsdatter, 27 år

Jens Nielsen, 25 år

Laurs Nielsen, 21 år

Margrethe Nielsdatter, 19 år

Formynder, den afdøde mands broder, Peder Jensen Skriver i Borup

--------------------------------------------------------------------------------

254, 29. jun 1747, Gunnestrup, Glenstrup sogn

Malene Jensdatter, død

Jens Kieldsen, enke

Hendes arvinger:

1) halvbroderbarn, gift med Christen Nielsen Giedde af Handest

2) halvbroder, død

2a) Kirsten Sørensdatter, gift med Christen Pedersen

2b) Jens Sørensen Bruun af Hinge

3) Halvbroder til Jens Sørensen, Mads Jensen

Jens Kieldsens 2 sønner Laurs Jensen og Kield Jensen havde mødrene arv til gode.

--------------------------------------------------------------------------------

257, 19. sep 1847, Vissing sogn

Maren Pedersdatter, død

Christen Lassen Rasmussen, enkemand

Ingen børn. Hendes fader Peder Hansen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

258, 4 december 1747 Væth, Ørum sogn

Peder Sørensen Koch, død

Mette Andersdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 16 år

Jens Pedersen, 9 år

Anne Pedersdatter, 6 år

Farbroder Christen Sørensen Koch af Vissing var formynder

Enkens ægtede Peder Andersen Vandborg fra Aarslev

--------------------------------------------------------------------------------

261, 5 februar 1746, Jebjerg, Øsum sogn

Christen Christensen Degn, død

Han var morbroder til Anne Jensdatter i Tebbestrup. Hun var gift med Jens Fisker

Han skulle desuden have haft en halvsøster Maren Christensdatter, der havde været gift på Sjælland, Ruds Vedby

Der blev intet at arve.

--------------------------------------------------------------------------------

270, 5. april 1748, Voergaard

Søren Mortensen, død

Kirsten Olufsdatter, enke

Deres børn:

Anne Sørensdatter, 7 år

Maren Sørensdatter, 5 år

Morten Sørensen, 1 år

Formynder Rasmus Mortensen

Lavværge Ole Laursen fra Framlev

--------------------------------------------------------------------------------

273, 9. maj 1748, Værum

Anne Pedersdatter, død

Hun tjente præsten.

Hendes arvinger:

1) Broder Knud Pedersen i Norge

2) søster, død, gift med Niels Jensen

2a) Jens Nielsen, 23 år, i Haslund

--------------------------------------------------------------------------------

279, 25. juni 1748, Vissing

Maren Jørgensdatter, død

Poul Sørensen Kiær, enke

Deres barn:

Jørgen Poulsen, 6 uger, formynder var Rasmus Jørgensen, afdødes broder i Jebjerg.

Der er afskrift af flere gamle dokumenter, begyndende 1649

--------------------------------------------------------------------------------

284, 12. april 1749, Værum

Niels Pedersen Vester, død, tjenestekarl hos præsten.

Hans arvinger:

1) helbroder Rasmus Ladsen, i Vissing

2) halvbroder Jens Jensen af Jebjerg

3) hel/halvsøster 

3a) Peder Rasmussen af Elsted

3b) Anne Rasmusdatter, gift med Svend Madsen i Aarhus

4) hel/halvsøster- måske samme som 5 og/eller 6

4a) Anne Pedersdatter, gift med en gørtler ved navn Johan Friderich Lime

5) hel/halvsøster, måske samme som 4 og/eller 6

5a) Peder Kasted

5b) Mads Kasted i Halling

5c) Conrad Kasted af Voldum

6) hel/halvsøster, måske samme som 4 og/eller 5

6a) Karen Olufsdatter, gift med Hans Pedersen i Mygind skovhus

7) søster Karen Pedersdatter, gift i Højby på Sjælland, men begge døde

7a) Margrethe Pedersen

7b) Poul Pedersen

Side 288 - opslag 307 ses hvorledes arven fordeltes.

--------------------------------------------------------------------------------

289, 9. maj 1749, Stevnstrup

Mogens Trægaard, død

Anne Nielsdatter, enke, lavværge Jens Jensen i Stevnstrup

Deres børn:

Thomas Mogensen, 28 år

Maren Mogensdatter, 25 år

Maren Mogensdatter, 23 år

Kirsten Mogensdatter, 17 år

Karen Mogensdatter, 14 år

Inger Mogensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

289, 2. december 1749, Hadbjerg

Karen Pedersdatter, død

Christen Rasmussen Hinge, enke

Deres barn:

Peder Christensen, 9 uger

--------------------------------------------------------------------------------

293, 5. december 1748, Tebbestrup

Niels Jensen Høeg, død

Margrethe Nielsdatter, enke, lavværge, hendes broder Rasmus Nielsen i Tebbestrup

Deres børn:

Niels Nielsen, 14 år

Mette Nielsdatter, 16 år

Maren Nielsdatter, 12 år

Mette Nielsdatter, 6 år

Anne Nielsdatter, 3 år

Formyndere Jens Jensen Høeg og Niels Jensen Høeg af Stevnstrup, endvidere Anders Jespersen og Peder Sørensen af Vilstrup, 

--------------------------------------------------------------------------------

301, 28. januar 1750, Galten

Birgitte Rasmusdatter, død

Peder Sørensen Ginnerup, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 11 år

Rasmus Pedersen, 9 år

Kirsten Pedersdatter, 13 år

Øllegaard Pedersdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

304, 10. februar 1750, Værum

Kirsten Andersdatter, død

Thomas Jensen, enke

Hendes børn:

Anne Rasmusdatter, gift med Jens Hvass i Værum

Anders Rasmussen, i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

308, 14. marts 1750, Gundestrup

Jens Christensen, død

Hans børn:

Jens Jensen, 30 år

Christen Jensen, 26 år

Niels Jensen, 24 år

Peder Jensen, 20 år

Kirsten Jensdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

310, 4. maj 1750, Galten

Jens Terkelsen, død

Ellen Thomasdatter, enke

Deres børn:

Terkel Jensen, 13 år

Niels Jensen, 8 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

Morbroder Søren Thomassen i Galten

Farbroder Rasmus Terkelsen i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

313, 5. maj 1750, Værum

Margrethe Pedersdatter, død

Christopher Beck, enke

Ingen børn.

Broder Jens Pedersen, 40 år, i Over Hornbæk

broder Rasmus Pedersen, 28 år, i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

314, 5. maj 1750, Værum

Enken Karen Pedersdatter, død

Hendes børn:

Niels Jensen Kiær, hos hvem hun døde

Dorthe Sørensdatter, gift med Poul Andersen i Værum

Maren Jensdatter, gift med Christen Koch i Vissing

Gjertrud Jensdatter, gift med Peder Jensen Smed af Værum

--------------------------------------------------------------------------------

315, 30. juli 1750, Vissing

Maren Nielsdatter, død

Peder Simonsen, enke

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 6 år

Maren Pedersdatter, 3 år

Dorthe Pedersdatter, 9 uger

Formynder farbrødre Morten Simonsen og Rasmus Simonsen i Væth

Morbroder Peder Nielsen Elgaard i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

318, 22. september 1750, Erslev

Bodil Nielsdatter, død

Rasmus Christensen, enke

Deres børn:

Christen Rasmussen, 5 år

Niels Rasmussen, 5 uger

Morbroder Niels Nielsen i Røved

--------------------------------------------------------------------------------

319, 2. oktober 1750, Væth

Joen Christensen, død

Kirsten Madsdatter, enke, lavværge, hendes fader Mads Jensen Ulf i Væth

Deres børn:

Christen Joensen, 5 år

Maren Joensdatter, 4 år

Mads Joensen, 1 år

Morbroder Søren Madsen Ulf af Væth

Jens Jensen Ulf af Laurbjerg nævnes.

-------------------------------------------------------------------------------- 

325, 20. januar 1751, Værum

Else Sørensdatter, død

Anders Pedersen Poll, enke

Hendes barn:

Maren Jensdatter, i ægteskab med Niels Jensen Bass? i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

326, 5. februar 1751, Stevnstrup

Sophie Jensdatter, død

Jens Sørensen Møller, enke

Deres barn:

Anne Jensdatter, 2 1/2 år

Formynder var morbroder Peder Jensen i Stevnstrup på Bidstrup Gods

--------------------------------------------------------------------------------

327, 22. februar 1751, Værum

Margrethe Nielsdatter, død

Peder Nielsen Borum, enke

Hendes barn:

Niels Pedersen, husmand i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

328, 16. februar 1751, Vorup

Peder Andersen, død

Johanne Sørensdatter, enke

Deres barn:

Anders Pedersen, 1 år

Afdødes morbroder Niels Pedersen Poll

--------------------------------------------------------------------------------

329, 25. juni 1751, Stevnstrup

Peder Jensen Kok, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 36 år

Jens Pedersen, 27 år

Johanne Pedersdatter, 38 år, gift med Peder Jensen Vestergaard i Stevnstrup

Anne Pedersdatter, 34 år, tjener i København

Karen Pedersdatter, 30 år, gift med Anders Jensen Smed i Stevnstrup

Ellen Pedersdatter, 23 år, hjemme

Margrethe Pedersdatter, 22 år, hjemme

Morbrødre Jens Jensen og Niels Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

332, 17. september 1751, Vorup

Kirsten Rasmusdatter, død

Christen Nielsen, enke

Hendes arvinger:

Moderen Kirsten Nielsdatter i Hallendrup og til huse hos Niels Mogensen

--------------------------------------------------------------------------------

333, 29. oktober 1751, Værum

Thomas Jensen, død

Anne Jensdatter, enke, lavværge var hendes broder Jens Jensen Kaae i Værum

Hans arving:

Søster Kirsten Jensdatter, gift med Laurs Henriksen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

336, 7. oktober 1751, Laurbjerg

Jens Jensen Ulf, død

Kirsten Pedersdatter, død

Ingen Livsarvinger.

Mandens arvinger:

1) Broder Mads Jensen Ulf af Væth

2) Simon Jensen Ulf, død

2a) Søren Simonsen, tjener Michel Jensen i Væth

2b) Niels Simonsen, tjener Christen Jensen i Væth

2c) Kirsten Simonsdatter, tjener Simon Christensen i Væth

2d) Karen Simonsdatter, tjener Knud Schive i Haslund

2e) Anne Simonsdatter, tjener Mads Ulf i Væth

2f) Maren Simonsdatter, tjener Søren Frederiksen i Væth

2g) Anne Simonsdatter, tjener Jens Pedersen i Vissing

3) Niels Jensen Ulf, død

3a) Jens Nielsen tjener Anders Jacobsen i Galten

3b) Poul Nielsen, tjener Laurs Jensen i Vissing

3c) Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Nielsen Elgaard i Vissing

3d) Edel Nielsdatter, tjener Niels Revsbæk i Randers

3e) Johanne Nielsdatter, i ægteskab med Niels Sørensen Munk i Mejlby

4) Else Jensdatter i Laurbjerg

Kirsten Pedersdatters arvinger:

1) Niels Pedersen i Værum

2) Anders Pedersen, tjener skovridderen Peder Kieldsen

3) Jens Pedersen i Jebjerg

4) Karen Pedersdatter i Ølst

5) Birgitte Pedersdatter, i ægteskab med Mads Thygesen i Væth

6) Anne Pedersdatter i Værum

7) Maren Pedersdatter, 

--------------------------------------------------------------------------------

342, 10. januar 1752, Galten

Rasmus Pedersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 12 år

Niels Rasmussen, 9 år

Øllegaard Rasmusdatter, 6 år

Anne Rasmusdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

344, 15. februar 1752, Stevnstrup

Maren Nielsdatter, død

Niels Jensen Høeg, enke

Deres barn:

Johanne Nielsdatter, 3 år

Formynder var farbroder Jens Jensen Høeg i Stevnstrup

Afdødes moder, Mette Jensdatter var også til stede. Skifte 15. august 1740 nævnes.

-------------------------------------------------------------------------------- 

347, 25. februar 1752, Bredahl, Engum sogn

Enke Maren Hansdatter, død

Jens Enevoldsen, død

Deres børn:

Enevold Jensen, 26 år

Hans Jensen, 19 år

Niels Jensen, 11 år

Karen Jensdatter, 23 år

Johanne Jensdatter, 17 år

Birgitte Jensdatter, 12

Maren Jensdatter, 9 år

Anne Jensdatter, i ægteskab med landsoldat Rasmus Nielsen

Farbroder Jørgen Enevoldsen Wogn Nielsen, gift med afdødes søster

--------------------------------------------------------------------------------

350, 25. marts 1752, Voergaard, Framlev sogn

Niels Madsen, død

Kirsten Olufsdatter, enke

Deres barn:

Søren Nielsen Munk, 3 år

Enkens broder Laurs Olufsen af Framlev

--------------------------------------------------------------------------------

352, 2. maj 1752, Tebbestrup, Haslund sogn

Maren Poulsdatter, død

Christen Hansen, enke

Deres børn:

Dorthe Christensdatter, 8 år

Maren Christensdatter, 7 år

Hans Christensen, 5 år

Dorthe Christensdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

353, 27. maj 1752, Tebbestrup

Jens Laursen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Laurs Jensen, 32 år

Maren Jensdatter, 30 år, gift med Jens Andersen Smed i en helgård i Værum

Rasmus Jensen, 28 år, ved stedet

Lavværge var Jens Sørensen Lindberg i Tebbestrup

--------------------------------------------------------------------------------

355, 26. maj 1752, Romalt, Kristrup sogn

Jens Jensen, død

Maren Jensdatter, enke, lavværge var søskendebarn Christen Bertelsen

Deres børn:

Christen Jensen, 26 år

Jens Jensen, 24 år

Anne Jensdatter, 21 år

Jens Jensen, 10 år

Mette Jensdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

357, 27. maj 1752, Kristrup

Johan Sørensen, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Mette Johansdatter, 8 år

Søren Johansen, 7 år

Enkens broder, skoleholder Jens Andersen i Vissing

Morbroder Mads Andersen af Kristrup

Farfader Søren Jensen Skrædder, Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

358, 30. maj 1752, Laurbjerg

Jørgen Sørensen, død

Kirsten Laursdatter, enke

Deres børn:

Søren Jørgensen, 8 år, formynder faderbroder Mads Thygesen?

Laurs Jørgensen, 6 år

Else Jørgensdatter, 1 år

Lavværge Mads Jensen Ulf af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

359, 12. september 1752, Værum

Christen rasmussen Gammel, død

Bodil Rasmusdatter, enke, lavværge Rasmus Poulsen i Værum

Hans barn:

Christen Christensen, 16 år, formynder var morbroder Christen Christensen af Ølst

Deres barn:

Rasmus Christensen, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

361, 18. september 1752, Kristrup

Mette Andersdatter, død

Ove Jensen, enke

Deres børn:

Dorthe Ovesdatter, 2 1/2 år

Jens Oveseb, 21 uger 

--------------------------------------------------------------------------------

364, 17. november 1752, Værum

Anders Pedersen Kold, død

Maren Madsdatter, enke

Deres barn:

Else Andersdatter, 1 år

Farbroder Niels Pedersen Kold af Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

366, 5. december 1752, Tørslev

Maren Pedersdatter, død

Mads Sørensen, enke

Deres børn:

Søren Madsen, 17 år

Else Madsdatter, 11 år

Maren Madsdatter, 6 år

Anne Madsdatter, 4 år

Faderbroder Niels Sørensen af Boe

--------------------------------------------------------------------------------

369, 9. december 1752, Gundestrup

Lass Christensen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans børn:

Bodil Lassdatter, 29 år

Bente Lassdatter, 27 år

Niels Lassen, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

372, 9. marts 1753, Vissing

Peder Simonsen, død

Maren Jensdatter, enke, lavværge hendes morbroder Las Pedersen i Vissing

Deres barn:

Peder Pedersen, født efter faderens død

Hans børn med Maren Nielsdatter:

Anne Pedersdatter, 8 år

Maren Pedersdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

374, 23. januar 1753, Jebjerg

Søren Rasmussen, død

Maren Pedersdatter, enke, hendes stedfader Rasmus Grim af Vissing

Deres børn:

Anne Sørensdatter, 8 år

Margrethe Sørensdatter, 6 år

Peder Sørensen, 3 år

Kirsten Sørensdatter, 1 år

Farbroder Peder Rasmussen Smed i Jebjerg

Morbroder Jens Pedersen Hougaard af Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

377, 26. januar 1753, Hinge

Christen Mogensen, død

Inger Sørensdatter, enke

Deres børn:

Ellen Christensdatter, 21 år

Søren Christensen, 19 år

Bodil Christensdatter, 17 år

Mogens Christensen, 10 år

Peder Christensen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

381, 27. marts 1753, Haslund

Niels Jensen Jebjerg, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans barn af 1. ægteskab med Anne Pedersdatter:

Jens Nielsen, født 29. juli 1725 i Haslund, 28 år, tjener i Tebbestrup

Deres barn:

Anne Nielsdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

383, 10. april, 1753, Løvskal

Handskemager Anders Sørensen, død

Maren Michelsdatter, enke

Hans børn med Anne Pedersdatter:

Dorthe Andersdatter, 28 år

Maren Andersdatter, 26 år

Kirsten Andersdatter, 23 år

Hans børn med enken:

Anne Anderssdatter, 19 år

Anne Andersdatter, 16 år

Michel Andersen, 12 år

Joen Andersen, 9 år

Enkens broder Jens Michelsen af Terp var lavværge

--------------------------------------------------------------------------------

385, 25. maj 1753, Løjstrup Nye Mølle, Laurbjerg sogn

Søren Abrahamsen, død

Catrine Sørensdatter Bonde, enke, lavværge jens Øxenboll i Laurbjerg

Der var oprettet testamente den 30. november 1750

De havde ingen børn.

Hvis længstlevende indgik nyt ægteskab, skulle førstafdødes arvinger de 40 Rigsdaler

--------------------------------------------------------------------------------

386, 10. maj 1753, Vissing

Birkedommer Hans Sørensen, død

Helvig Jensdatter Ahrendal, enke

Deres børn:

Søren Hansen, 17 år

Zidsel Hansdatter, 20 år

Anne Hansdatter, 10 år

Maren Elisabeth Hansdatter, 8 år

Anne Cathrine Hansdatter, 1 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

389, 13. oktober 1753, Voergaard

Kirsten Olufsdatter, død

Jens Nielsen Voldby, enke

Hendes børn med Søren Mortensen:

Morten Sørensen, 7 år

Maren Sørensdatter, 9 år

Hendes barn med Niels Madsen:

Søren Nielsen Munk, 4 år

Hendes barn med enkemanden:

Niels Jensen, få uger

Morfader Oluf Laursen i Framlev, Jens Madsen i Skivholme, farbroder

--------------------------------------------------------------------------------

392, 19. oktober 1753, Lindberg

Dorthe Christensdatter, død

Jens Jensen Hauboe, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 31 år

Maren Jensdatter, gift med Peder Poulsen i Lindberg

Anne Jensdatter, 22 år

Morbroder Peder Christensen Smed af Lindberg

Der var en halvsøster til de 3 børn, Kirsten Jensdatter.

--------------------------------------------------------------------------------

393, 4. december 1753, Kristrup

Johanne Tuesdatter, død

Mads Lauridsen, enke

Deres børn:

Dorthe Madsdatter, 37 år, tjente i København

Gjertrud Madsdatter, 35 år, tjente i København

--------------------------------------------------------------------------------

393, 8. december 1753, Kristrup

Margrethe Andersdatter, død

Jacob Frandsen, enke

Hendes børn:

Anders Sørensen, 35 år

Kirsten Sørensdatter, 33 år, gift med Thomas Jacobsen Skrædder i Hadbjerg på Kollerup Gods, hendes morbroder var Mads Lauridsen

Deres barn: 

Søren Jacobsen, 32 år, hattemager i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

393, 27. februar 1754, Tebbestrup

Dorthe Andersdatter, død

Rasmus Jensen, enke

Deres barn:

Jens Rasmussen, 10 uger gl.

--------------------------------------------------------------------------------

395, 1. marts 1754, Laurbjerg

Anne Christensdatter, død

Knud Henrichsen, enke

Ingen børn.

Hendees arvinger:

1) brodersøn Christen Christensen i Romalt på Kongens Gods

2a) broderbarn Peder Pedersen beboer et jordløst hus i Kristrup

2b) broderbarn Mette Pedersdatter, gift med Gregers Murmester i Kristrup

3a) søstersøn Mads Rasmussen, i Skjød

3b) søstersøn Christen Rasmussen i Knudstrup

3c) søstersøn, Søren Rasmussen i Essendrup

3d) søsterdatter Karen Rasmusdatter, gift med Peder Pedersen i ?

4 sidstenævnte på Bidstrup Gods

Anne og knud havde været gift i ca. 36 år, og Knud var knap 70 år

--------------------------------------------------------------------------------

397, 30. marts 1754, Terp

Else Nielsdatter, død

Jeppe Pedersen, enkemand

Deres barn:

Peder Jeppesen, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

398, 2. april 1754, Jebjerg

Maren Pedersdatter, død

Anders Jensen Fisker, enke

Hendes børn med Søren Rasmussen:

Margrethe Sørensdatter, 7 år

Peder Sørensen, 4 år

Kirsten Sørensdatter, 2 år

Barn med enkemanden:

Anne Andersdatter, 5 uger

Afdødes stedfader Rasmus Grim i Vissing og morbroder Jens Pedersen Hougaard var formyndere for de 3 ældste børn.

--------------------------------------------------------------------------------

401, 11. maj 1754, Værum

Anne Rasmusdatter, død

Anders Jensen Smed, enke

Hendes børn:

Rasmus Jensen, 46 år, i København

Anne Jensdatter, 44 år, i ægteskab med Peder Christensen Fisker i Helstrup

Deres børn:

Jens Andersen Smed, 40 år, hos faderen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

402, 31. maj 1754, Væth

Morten Simonsen, død

Anne Lasdatter, enke

Deres børn:

Las Mortensen, 7 år

Maren Mortensdatter, 6 år

Simon Mortensen, 3 år

Anne Mortensdatter, 5 uger

Formynder morbroder Jens Lassen af Vissing, faderbroder Rasmus Simonsen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

405, 14. juni 1754, Værum

Peder Jensen Smed, død

Gjertrud Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 13 år

Jens Pedersen, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

408, 14. juni 1754, Haslund

Kirsten Christensdatter, død

(hun var enke efter Niels Jensen Jebjerg, død 1753)

Deres barn:

Anne Nielsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

410, 28. juni 1754, Væth

Maren Michelsdatter, død

Peder Nielsen Beg?, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 13 år

Michel Pedersen, 11 år

Thomas Pedersen, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

411, 29. juni 1754 Væth

Maren Nielsdatter, død

Søren Frederiksen, enke

Deres barn:

Anne Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

414, 3. januar 1755, Galten

Las Lassen Loy, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Mette Lasdatter ~ Søren Frederichsen i Væth

Anne Ladsdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

416, 11. januar 1755, Helstrup

Arve Olesen Bruun, død

Karen Thomasdatter, enke

Deres børn:

Ole Arvesen, 27 år

Dorthe Arvesdatter, 32 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

416, 14. marts, 1755, Jebjerg

Elisabeth Jensdatter, død

Birkeskriver Hans Jørgensen, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 2? år, tjener grovsmed Mogens N i Aarhus

Morten Christian Hansen, 15 år, hos faderen

--------------------------------------------------------------------------------

418, 6. maj 1755, Erslev

Kirsten Laursdatter, død

Søren Jensen, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter, 4 år

Morbroder Laurs Smed i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

419, 4. juni 1755, Fladbrohuset

Karen Jensdatter, død

Jørgen Andreassen Fritz, enke

Deres børn:

Andreas Jørgensen Fritz, 29 år, degn i Sunds, Hammerup herred

Mogens Jørgensen, 25 år

Jens Jørgensen, 24 år

Niels Jørgensen, 21 år

Peder Jørgensen, 16 år

Anne Marie Jørgensdatter, 27 år

Maren Jørgensdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

421, 12. september 1755, Kristrup

Bodil Mortensdatter, død

Mads Laursen, enke

Hendes arvinger:

1) broder Søren Mortensen i Randers

2) søster ? Mortensdatter, død

2a) Kirsten Jensdatter

3) søster Maren Mortensdatter ~ Søren Sørensen

4) søster Anne Mortensdatter ~ Peder Lauridsen

--------------------------------------------------------------------------------

Rullen slutter - men fortsætter i digital udgaven

--------------------------------------------------------------------------------

423, 5. januar 1756, Vorup

Las Rasmussen, død

Susanne Carlsdatter, enke

Deres børn:

Søren Lassen, 11 år

Anders Lassen, 7 år

Maren Lasdatter, 9 år

Kirsten Lasdatter, 5 år

Farbroder Rasmus Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

424, 27. marts 1756, Jebjerg

Ellen Sørensdatter, død

Anders Jensen, enke

Deres børn:

Søren Andersen, 6 uger, tvilling

Jens Andersen, 6 uger, tvilling 

Afdødes farbroder var Michel Lauridsen i Haslund

Afdødes broder Jens Sørensen i Haslund

Se også skifter "398, 2. april 1754, Jebjerg og 374, 23. januar 1753, Jebjerg"

--------------------------------------------------------------------------------

427, 24. maj 1756, Erslev

Maren Mogensdatter, død

husmand, Søren Jensen, enke

Hendes arvinger:

Moderen Mette Jensdatter i Ødum, gift med Anders Frandsen

broder Jens Mogensen, 35 år, tjener i Haarup

søster, gift med Anders Andersen i Rigtrup

søster Margrethe Mogensdatter, ugift

Halvbroder Rasmus Mogensen

--------------------------------------------------------------------------------

430, 16. juni 1756, Værum

Peder Hansen Piilgaard, død

Anne Nielsdatter, enke, lavværge Oluf Nielsen Nørgaard

Deres børn:

Hans Pedersen, 14 år

Niels Pedersen, 12 år

Anne Pedersdatter, 8 år

Gjertrud Pedersdatter, 6 år

Farbroder Jens Hansen Piilgaard af Galten

--------------------------------------------------------------------------------

432, 18. juni 1756, Værum

Rasmus Nielsen, død

Anne Jensdatter, enke, lavværge Peder Gierding Degn

Deres børn:

Jens Rasmussen, 17 år

Niels Rasmussen, 3 år

Malene Rasmusdatter, 13 år

Kirsten Rasmusdatter, 4 år

Morbroder Jens Jensen af Værum

--------------------------------------------------------------------------------

434, 16. juli 1756, Skæring

Anders Sørensen, død

Anne Jørgensdatter, død

Deres børn:

Søren Andersen, 32 år, svagelig

Jørgen Andersen, 26 år, havde overtaget fæstet efter forældrene

Maren Andersdatter, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

435, 21. februar 1757, Værum Mølle

Skovridder og møller, Peder Kieldsen Lang, død

Karen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 5 år

Anne Kirstine Pedersdatter, 7 år

(Der mangler vist et par sider i dette skifte)

--------------------------------------------------------------------------------

439, 22. februar 1757, Vorup

Kirsten Sørensdatter, død

Rasmus Kræmer, enke

Deres barn:

Dorthe Rasmusdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

442, 7. maj 1757, Aarslev

Kirsten Christensdatter, død

Jens Nielsen Konggaard, enke

Deres barn:

Karen Jensdatter, 6 uger

Afdødes stedfader Jørgen Hansen i Assentoft

--------------------------------------------------------------------------------

442, 14. maj 1757, Erslev

Andreas Christensen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Andreassen, 44 år, forment på et gods på Lolland, Nørregaard

Jens Andereassen, nu i Ørum by og sogn, Nørre hered

--------------------------------------------------------------------------------

444, 29. juni 1757, Aarslev

Dorthe Rasmusdatter, død

Jens Jacobsen, enke,  indsiddr hos Bruusgaard-bonden Niels Jensen i Aarslev

Deres børn:

Jacob Jensen, 2 år

Anne Jensdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

445, 29. juni 1757, Jebjerg

Christen Sørensen Tinning, død

Anne Lauridsdatter, enke

Deres børn:
Anne Lisbeth Christensdatter, 14 år

Øllegaard Christensdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

446, 17. september 1757, Værum

Kirsten Clemensdatter, død i hyrdehuset

Christen Wognsen, enke

Deres børn:

Maren Christensdatter, 12 år

Jens Christensen, 10 år

Kirsten Christensdatter, 6 år

Clemen Christensen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

447, 27. september 1757, Lindberg, Harridslev sogn

Søren Jensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Morten Sørensen, 40 år, har den halve gaard i fæste

Jens Sørensen, 38 år, i Tebbestrup

Jens Sørensen, 34 år, i Vorup sogn

Christen Sørensen, 31 år, hjemme ved stedet

Maren Sørensdatter, 44 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

448, 24. oktober 1757, Vissing

Anne Simonsdatter, død

Peder Hougaard, enke (rettet fra Jens til Peder den 14 sep 2020)

Hendes arvinger:

1) broder Rasmus Simonsen, 40 år, gårdmand i Væth, Ørum sogn

2) broder Peder Simonsen, død i Vissing

2a) Peder Pedersen, 4 år

2b) Anne Pedersdatter, 13 år

2c) Maren Pedersdatter, 10 år

3) broder Morten Simonsen, død i Væth

3a) Las Mortensen, 9 år

3b) Simon Mortensen, 6 år

3c) Maren Mortensdsatter, 8 år

3d) Anne Mortensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

449, 15. november 1757, Skæring

Inger Sørensdatter, død

Søren Pedersen Skipper, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 1 1/2 år

Afdødes brødre, Søren Sørensen og Rasmus Sørensen af Egaa

--------------------------------------------------------------------------------

451, 20. december 1757, Væth, Ørum sogn

Simon Christensen, død, beboede en halvgård

Kirsten Jensdatter, enke, lavværge var hendes broder Michel Jensen i Væth

Deres børn:

Jens Simonsen, 24 år

Maren Simonsdatter, 20 år

Farbroder var Thomas Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

453, 12. marts 1757, Øster Velling

Husmand Peder Andersen Vestergaard, død

Birthe Nielsdatter, enke, 

Hans datter:

Karen Pedersdatter, 28 år, ugift

Enkens lavværge var hendes broder Jens Nielsen Stenhugger i Værum

Afdødes broder Søren Andersen

Enken ægter Christen Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

454, 4. januar 1758, Øster Velling

Bodil Rasmusdatter, død

Søren Andersen Bødker, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 5 år

Karen Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

455, 26. maj 1758, Vester Velling

Kirsten Christensdatter, død

Michel Svendsen, enke

Deres børn:

Svend Michelsen, 19 år

Christen Michelsen, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

456, 21. marts 1758, Jebjerg

Peder Joensen, død

Anne Pedersdatter, enke, lavværge Rasmus Balle

Hans arvinger:

1) broder Niels Joensen i Væth

2) halvsøster Kirsten Joensdatter, gift med Peder Hansen i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

458, 3. maj 1758, Laurbjerg

Maren Andersdatter, død

Christen Madsen Blak, enke

Deres børn:

Anders Christensen Blak i Ølstvad hus

Mads Christensen Blak i Laurbjerg

Margrethe Christensdatter, gift med Jens Kok i Staanum på Tuustrup Gods

Anne Christensdatter, gift med Christen Andersen Hviid i Helstrup by, på Bidstrup Gods

Christen Christensen Blak, 19 år

Kirsten Christensdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

461, 8. september 1758, Munkdrup, Kristrup sogn

Anne Sørensdatter, død

Peder Sørensen, enke

Børn med Jørgen Andersen:

Anders Jørgensen, 36 år, i Askiildrup, Ølst sogn

Søren Jørgensen, 33 år, udkommanderet soldat i Holsten

Søren Jørgensen, 28 år, tjener i Væth

Jørgensdatter, gift med Jørgen Christensen i Ølst

Børn med Peder Sørensen:

Jørgen Pedersen, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

464, 27. september 1758, Laurbjerg

Zidsel Christensdatter, død

Christopher Rasmussen, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 26 år

Rasmus Christensen, 14 år

Maren Christensdatter, 18 år

Ellen Christensdtatter, 10 år

Kirsten Christensdatter, 4 år

Jeg har ingen forklaring på efternavn i relation til faderens fornavn.

--------------------------------------------------------------------------------

466, 17. januar 1759, Lindberg, Harridslev sogn

Jens Sørensen, død

Else Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 38 år

Rasmus Jensen, 35 år

Maren Jensdatter, 42 år, gift i Støvring by og sogn med Ditlev Steensen

Maren Jensdatter, 41 år, gift med Thomas Michelsen i Lem

Anne Jensdatter, 35 år, ugift

Inger Jensdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

467, 14. februar 1759, Stevnstrup

Anne Jensdatter, død

Anders Gjermandsen, enke

Hendes børn:

Anne Mortensdatter, 56 år, gift med Jens Nielsen i Stevnstrup

Johanne Mortensdatter, 50 år, gift med husmand Niels Christensen i Lngaa

--------------------------------------------------------------------------------

468, 14. februar 1759, Helstrup by og sogn

Niels Christensen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 18 år

Jens Nielsen, 10 år

Kirsten Nielsdatter, 8 år

Niels Nielsen, 6 år

Rasmus Nielsen, 4 år

Farbroder Peder Christensen Fisker i Helstrup

--------------------------------------------------------------------------------

468, 8. juni 1759, Vissing

Las Pedersen, død

Ellen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Lassen, 26 år

Peder Lassen, 18 år

Niels Lassen, 14 år

Peder Lassen den yngre, 11 år

Anne Lasdatter, 24 år

Edel Lasdatter, 21 år

Zidsel Lasdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

471, 13. juni 1759, Lee Krog Skovhus

Niels Christensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Jens Christensen, 70 år i Krog, Lee sogn

2) broder Mads Christensen, 64 år, i Nørreå huset i Mammen sogn

--------------------------------------------------------------------------------

473, 22. juni 1759, Frisenvold

Forpagter Anders Nielsen Bach, død

Hans arvinger:

1) broder Poul Nielsen Bach, tjener hos skovfogeden på Vosnæsgaard

2) broder Niels Nielsen Bach, 28 år, tjener Peder Christensen Møller i Nør Mølle ved Viborg

3) Anders Nielsen Bach, tidliger Nør Mølle, død

3a) Niels Andersen, 13 år

3b) Hans Andersen, 8 år

3c) Maren Andersdatter, 16 år

3d) Ingeborg Andersdatter, 14 år

3e) Karen Andersdatter, 11 år

Disse 5 børns stedfader Peder Christensen I Nør Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

482, 20. oktober 1759, Laurbjerg

Jesper Bach, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Jespersen Bach, 30 år

Søren Jespersen Bach, 25 år

Elisabeth Jespersdatter, gift med Jens Pedersen Bonde i Helstrup by og sogn

Anne Jaspersdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

484, 1. december 1759, Kristrup

Anne Andersdatter, død

Christen Baltzersen, enke

Deres børn:

Johan Christensen, 6 år

Baltzer Christensen, 4 år

Hendes børn med Johan Sørensen:

Søren Johansen, 14 år

Mette Johansdatter, 

Jens Andersen, skoleholder i Vissing var morbroder

Se skifte "357, 27. maj 1752, Kristrup"

--------------------------------------------------------------------------------

485, 18. januar 1760, Jebjerg

Christen Laursen, død

Bodil Michelsdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Jens Laursen i Tebbestrup, død

1a) Laurs Jensen, 40 år

1b) Rasmus Jensen, 32 år i Tebbestrup

1c) Maren Jensdatter,  34 år, gift med Jens Andersen i Kristrup

2) broder Jesper Laursen, Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

486, 29. februar 1760, Øster Velling

Husmand Søren Andersen, død

Anne Andersdatter, enke

Tidligere hustru Bodil Rasmusdatter, død

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 9 år

Karen Sørensdatter, 11 år

Hans Barn med enken:

Anders Sørensen, 1/4 år

--------------------------------------------------------------------------------

487, 27. marts 1760, Gundestrup, Glenstrup sogn

538, nye oplysninger om et boel i Handest

Mads Jensen, død

Maren Jacobsdatter, enke

Deres Børn:

Jacob Madsen, 17 år

Jens Madsen, 13 år

Søren Madsen, 15 år

Iver Madsen, 8 år

Kirsten Madsdatter, 3 år

Farbroder Kield Jensen fra Gundestrup, farbroder Jens Bruun i Hinge,  Laurs Kieldsen i Skjern

--------------------------------------------------------------------------------

492, 19. maj 1760, Vissing

Peder Lassen Ladefoged, død

Karen Sørensdatter Kok, enke

Deres børn:

Las Pedersen, 10 år

Søren Pedersen, 8 år

Bodil Pedersdatter, 12 år

Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år

Mette Pedersdatter, 3 år

Der refereres flere skøder på ejendommen i Vissing tilbage fra 1702

--------------------------------------------------------------------------------

503, 30. maj 1760, Voergaard, Framlev sogn

Jens Nielsen Voldby, død

Zidsel Andersdatter, enke

Han børn med 1. hustru Kirsten Olufsdatter:

Niels Jensen, 6 år

Børn med enken:

Anders Jensen, 3 år

Kirsten Jensdatter, 4 år

Lavværge Knud Jensen Bonde i Sd. Galten

Farbroder Jeremias Nielsen i Foldby sogn og Poul Nielsen i Borum

--------------------------------------------------------------------------------

511, 31. maj 1760, Yding

Jep Sørensen, død

Birthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anne Marie Jepsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

512, 4. juli 1760, Lindberg, Harridslev sogn

Søren Jensen, død

Hans arvinger:

Moderen Else Rasmusdatter

Broder Rasmus Jensen, 32 år år 

Søster Maren Jensdatter, gift med Ditlev Friis i Støvring

Søster Maren Jensdatter, gift med Thomas Michelsen i Lem

Søster Inger Jensdatter, gift med Morten Sørensen i Lindberg

Anne Jensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

513, 1. juni 1760, Kristrup

Mads Laursen, død

Karen Sørensdatter, enke

Ingen børn.

Føste ægtefælle Johanne Friisdatter

Deres børn:

Dorthe Madsdatter

Gjertrud Madsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

515, 13. juni 1760, Værum

Poul Nielsen Amdrup, død

Dorthe Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Poulsen, 32 år

Jens Poulsen, 22 år

Peder Poulsen, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

518, 4. juli 1760, Værum

Maren Jensdatter, død

Rasmus Pedersen Hviid, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 15 år

Jens Rasmussen, 13 år

Gjertrud Rasmusdatter, 9 år

Malene Rasmusdatter, 6 år

Nærmeste slægtning til børn var Niels Jensen i Jebjerg

(rettet 22-12-2020)

--------------------------------------------------------------------------------

519, 1. oktober 1760, Jebjerg

Maren Sørensdatter, død

Peder Simonsen, enke

Deres børn:

Simon Pedersen, 13 år

Kield Pedersen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

520, 9. oktober 1760, Vissing

Karen Jensdatter, død

Jens Rasmussen Skrædder, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 10 år

Ane Jensdatter, 9 år

Kirsten Jensdatter, 7 år

Dorthe Marie Jensdatter, 2 1/2 år

Rasmus Jensen, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

520, 11. oktober 1760, Jebjerg

Indsidder Niels Rasmussen, død

Maren Laursdatter, enke

Hans arvinger:

1) helsøster Bodil Rasmusdatter, ugift

2) halvbroder Peder rasmussen Smed i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

522, 11. oktober 1760, Værum

Kirsten Jacobsdatter, død

Rasmus Rasmussen, enke

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, 7 år

Rasmus Rasmussen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

523, 17. november 1760, Vissing

Christen Sørensen Koch, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 30 år

Jens Christensen, 26 år

Peder Christensen, 24 år

Karen Christensdatter, 20 år

Farbroder Jens Sørensen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

528, 21. november 1760, Romalt, Kristrup sogn

Jørgen Christensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Christen Jørgensen, 28 år

Christen Jørgensen, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

530, 1. december 1760, Væth

Poul Simonsen, død

Ellen Thomasdatter, enke

Hans barn fra første ægteskab med Anne Nielsdatter:

Niels Poulsen, 19 år

Hans børn med enken:

Anne Poulsdatter, 17 år

Simon Poulsen, 14 år

Kirsten Poulsdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

535, 19. december 1760, Grensten

Johanne Jensdatter, død

Niels Bierregaard, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 15 år

Anne Nielsdatter, 17 år

Kirsten Nielsdatter, 10 år

Zidsel Nielsdatter, 8 år

Karen Nielsdatter, 5 år

En morbroder var Anders Jensen i Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

540, 4. maj 1761, Dyrby, Gassum sogn

Bodil Pedersdatter, død

Niels Sørensen, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 21 år

Christen Nielsen, 8 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

544, 9. juni 1761, Løgstrup, Laurbjerg sogn

Peder Andersen Ladefoged, død

Hans børn:

Christen Pedersen, 29 år, tjener i Kalundborg

Anders Andersen, 27 år, bosiddende i Aarhus

Jens Pedersen, 23 år, tjener i Nør Kiær Hassøssel herred?

Maren Pedersdatter, 28 år, ugift, tjener i Wium på Hastrup Gods

Han havde været gift med Maren Christensdatter, men i dette ægteskab var der ikke børn.

--------------------------------------------------------------------------------

557, 28. september 1761, Jebjerg

Rasmus Madsen, død

Anne Marie Michelsdatter, enke

Deres børn:

Mads Rasmussen, 17 år

Michel Rasmussen, 15 år

Søren Rasmussen, 11 år

Karen Rasmusdatter, 8 år

Zidsel Rasmusdatter, 3 år

Rasmus Rasmussen, 6 uger

Lavværge Hans Jørgensen i Jebjerg. Formynder Rasmus Simonsen i Væth

--------------------------------------------------------------------------------

559, 8. december 1761, Stevnstrup, Grensten sogn

Niels Giermandsen Høeg, død

Birgitte Jensdatter, enke, lavværge hendes broder Anders Jensen ved stedet

Hans børn af 1. ægteskab med Dorthe Jensdatter:

Jens Nielsen, 28 år

Maren Nielsdatter, 24 år

Maren Nielsdatter, 22 år

Børn med enken:

Jens Nielsen, 18 år

Giermand Nielsen, 12 år

Dorthe Nielsdatter, 15 år

Farbroder var Anders Giermandsen

--------------------------------------------------------------------------------

563, 23. februar 1762, Hinge, Galten sogn

Jens Sørensen Bruun, død

Karen Mogensdatter, enke

Hans arvinger:

1) halvbroder Kield Jensen, 50 år, i Gundestrup, Glenstrup sogn

2) halvbroder Ole Jensen Bruun, 48 år, i Stevnstrup, Grendsten sogn

3) halvbroder Mads Jensen, død, i Gundestrup, Glenstrup sogn

Søren Madsen, 20 år,

Jacob Madsen, 17 år

Jens Madsen, 14 år

Jens Madsen, 10 år

Kirsten Madsdatter, 4 år

4) halvbroder Peder Kieldsen, skovridder, død

Jens Pedersen, 8 år

Anne Kirstine Pedersdatter, 11 år

5) halvbroder Laurs Jensen Ring, 40 år, forpagter ved Skjern og Karmark,

--------------------------------------------------------------------------------

568, 2. april 1762, Fladbrohus

Mogens Jørgensen Fritz, død

Anne Michelsdatter, enke, lavværge var hendes fader Michel Jensen fra Væth

Deres barn:

Jørgen Mogensen, 1/2 år

Afdødes broder Niels Jørgensen var formynder.

--------------------------------------------------------------------------------

571, 10. juli 1762, Vissing

Jens Nielsen Røgter, død

Margrethe Jensdatter, enke

Deres nørn:

Jens Jensen, 17 år

Niels Jensen, 15 år

Jens Jensen, 3 år

Kirsten Jensdatter, 19 år

Anne Jensdatter, 13 år

Johanne Jensdsatter, 7 år

Morbroder Niels Jensen Værum fra Ølst var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

572, 18. november 1762, Galten

Anne Nielsdatter, død

Peder Rasmussen Vissing, enke

Hendes børn fra ægteskab med Rasmus Pedersen:

Peder Rasmussen, 23, år

Niels rasmussen, 19 år

Øllegaard Rasmusdatter

Anne Rasmusdatter

--------------------------------------------------------------------------------

575, 19. november 1762, Erslev

Christen Stephansen, død

Johanne Laursdatter, enke

Deres børn:

Laurs Christensen, 33 i Galten

Stephan Christensen, 26 år

Christen Christensen, 24 år

Søren Christensen, 16 år

Anne Christensdatter, gift med Mads Christensen i Erslev på Clausholm Gods

Edel Christensdatter, gift med Christen Nielsen, i Galten

Maren Christensdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

579, 25. februar 1763, Væth

Søren Sørensen Præst, død

Maren Christensdatter, enke

Hans børn:

Søren Sørensen, 46 år, i Calstrup på Kongens Gods

Christen Sørensen, 39 år, i Vester Velling

Anne Sørensdatter, 49 år, gift med Niels Rasmussen i Granslev på Bidstrup Gods

Karen Sørensdatter, 44 år, gift med Lars Rasmussen i Tånum på Fussingø Gods

Zidsel Sørensdatter, 37 år, gift med Christen Nielsen i Tånum

Maren Sørensdatter, 40 år, gift med Jens Andersen i Bidstrup Brohus

--------------------------------------------------------------------------------

 580, 3. december 1762, Fladbrohus, Grensten sogn

Jens Jørgensen Fritz, død undervejs til Ostindien.

Hans arvinger:

Broder Andreas Jørgensen Fritz, degn i Sunds, Hammerup Herred

Broder Niels Jørgensen Fritz, 28 år

Broder Peder Jørgensen Fritz, 25 år

Søster Anne Marie Jørgensdatter Fritz, ugift, tjener i København

Søster Maren Jørgensdatter Fritz, 

Broder Mogens Jørgensen Fritz, død

Hans barn:

Jørgen Mogensen, 1 år

Se "568, 2. april 1762, Fladbrohus og 419, 4. juni 1755, Fladbrohuset"

--------------------------------------------------------------------------------

584, 12. april 1763, Vissing

Enke, Maren Jensdsatter, død

Christen Sørensen Kok, død

Deres børn:

Søren Christensen, 33 år

Jens Christensen, 29 år

Peder Christensen, 26 år

Karen Christensdatter, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

590, 6. maj 1763, Gundestrup, Glenstrup sogn

Kield Jensen, død

Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Kieldsen, 14 år

Jens Kieldsen, 12 år

Michel Kieldsen, 6 år

Peder Kieldsen, 5 år

Kirsten Kieldsdatter, 16 år

Anne Kieldsdatter, 8 år

Enkens broder Peder Nielsen i Aarup i Kvorning sogn

--------------------------------------------------------------------------------

596, 27. maj 1763, Jebjerg

Lars Andersen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anders Larsen, 16 år

Søren Larsen, 14 år

Kirsten Larsdatter, 8 år

Karen Larsdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

598, 21. juli 1763, Jebjerg

husmand Jens Rasmussen, død

Anne Hansdatter, enke

Hans arvinger:

1) Moderen Mette Jensdatter, gift med Niels Sørensen i Væth

2) halvbroder Rasmus Nielsen, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

599, 25. juli 1763, Lindberg, Harridslev sogn

Claus Nielsen, død

 

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Niels Clausen, 10 år

Jens Clausen, 3/4 år

Anne Clausdatter, 12 år

Maren Clausdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

Slut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst ændret: 22. December 2020