Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skifteuddrag 1763 - 1777

Frisenvold Gods

Skifteprotokoller 1763-1777 

--------------------------------------------------------------------------------

 1763-1777

--------------------------------------------------------------------------------

1, 16. september 1763, Vissing

Peder Laursen, død

Kirsten Madsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Pedersen, 7 år

Farbroder Christen Laursen af Grensten

--------------------------------------------------------------------------------

7, 17. september 1763, Gullev sogn

Jens Mortensen Smed, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1) Søster Maren Mortensdatter, død ~ Mads Degn i Haurum

1a) Christen Madsen i Øster Tørslev

1b) Maren Madsdatter ~ degnen Peder Fisker i Haurum

1c) Ellen Madsdatter ~ tingskriver Hans Jørgensen i Jebjerg

1d) Regine Madsdatter ~ Hans Groesen Møller ved Frijsenborg

2) søster Ellen Mortensdatter ~ Hans Overgaard i Seerup på Alsinggaard Gods

--------------------------------------------------------------------------------

9, 10. oktober 1763, Kristrup

Maren Nielsdatter, død

Juul Nielsen, enke

Deres børn:

Johan Juulsen, 17 år

Mathies Juulsen, 14 år

Margrethe Juulsdatter, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

13, 21. oktober 1763, Galten

Maren Andersdatter, død

Laurs Pedersen, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 21 år

Christence Laursdatter, 17 år

Mette Laursdatter, 4 år

Jens Jensen i Vissing var halvbroder til enkemanden

--------------------------------------------------------------------------------

19, 2. november 1763, Haslund

Rasmus Pedersen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 10 uger

Lavværge var Kield Pedersen af Haslund.

--------------------------------------------------------------------------------

24, 26. januar 1764, Vissing

Peder Nielsen Elgaard, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 11 år

Anne Pedersdatter, 8 år

Farbroder Peder Nielsen, morbroder Poul Søndergaard i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

29, 30. januar 1764, Vissing

Christen Jørgensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn

Jørgen Christensen, 9 år

Peder Christensen, 6 år

Søren Christensen, 1 år

Anne Marie Christensdatter, 2 år

Farbroder Rasmus Jørgensen af Jebjerg, Ørum sogn, farbroder Jens Jørgensen af Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

35, 9. februar 1764, Vissing

Margrethe Jensdatter, død

Søren Jensen, enke

Hendes børn:

Jens Jensen, 19 år

Niels Jensen, 15 år

Niels Jensen, 4 år

Kirsten Jensdatter, 21 år

Anne Jensdatter, 13 år

Johanne Jensdatter, 9 år

Enkens 1. mand, Jens Nielsen

Morbroder Niels Jensen Værum af Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

38, 24. marts 1764, Væth

Karen Ladsdatter, død

Peder Nielsen, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

41, 30. marts 1764, Vissing

Jens Jørgensen, død

Maren Thomasdatter, enke

Deres børn:

Thomas Jensen, 20 år

Anne Jensdatter, 27 år

Farbroder Rasmus Jørgensen af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

46, 21. april 1764, Værum

Peder Frandsen, død

Maren Ebesdatter, enke

Deres børn:

Ebbe Pedersen, 8 år

Søren Pedersen, 6 år

Nicolaj Pedersen, 2 år

Maren Pedersdatter, 11 år

Farbrødre Niels Frandsen og Christen Frandsen

--------------------------------------------------------------------------------

52, 28. april 1764, Vissing

Peder Andersen Elgaard, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Pedersen, 21 år

Jens Pedersen, 20 år

Maren Pedersdatter, 14 år

Kirsten Pedersdatter, 11 år

Morbroder Anders Jensen i Hinge

--------------------------------------------------------------------------------

57, 4. maj 1764, Haslund

Peder Jensen, død

Anne Christensdatter, enke, degnen Hans Dahlsen var lavværge

Deres børn:

Christen Pedersen, 5 år

Jens Pedersen, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

60, 22. juni 1764, Jebjerg

Anders Jensen, død

Karen Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 4 år

Niels Andersen, 1/4 år

Anne Andersdatter, 10 år

Kirsten Andersdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

66, 3. juli 1764, Yding

Mette Andersdatter, død

Christian Frusmann, enke

Deres børn:

Inger Christiansdatter, 20 år

Anders Christiansen, 18 år

Margrethe Christiansdatter, 13 år

Anne Christiansdatter, 11 år

Linhart Christiansen

Morbroder Søren Andersen af Sdr. Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

71, 30. juli 1764, Værum

Maren Mogensdatter, død

Peder Nielsen Borum, enke

Deres børn:

Mogens Pedersen, 12 år

Niels Pedersen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

74, 24. september 1764, Haslund

Søren Pedersen Mygind, død

Giertrud Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

80, 16. oktober 1764, Vorup

Hans Wennich, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Anne Hansdatter, 9 år

Niels Hansen, 7 år

Else Hansdatter, 3 år

Morbroder Christen Kiergaard af Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

83, 20. december 1764, Vester Velling

Zinnet Jacobsdatter, død

Christen Sørensen, enke

Hendes arvinger:

1) moder Anne Olufsdatter, hos svigersønnen Niels Michelsen i Værum

2) broder Anders Jacobsen, 31 år

3) broder Erich Jacobsen, 29 år

4) broder Rasmus Jensen, 18 år

5) søster Maren Jacobsdatter ~ Niels Michelsen

--------------------------------------------------------------------------------

85, 21. december 1764, Væth

Søren Frederichsen, død

Mette Ladsdatter, enke

Hans børn med Maren Nielsdatter:

Anna Sørensdatter, 17 år

Hans børn med enken:

Maren Sørensdatter, 9 år

Mette Sørensdatter, 8 år

Ellen Sørensdatter, 4 år

Maren Sørensdatter, 2 år

Thomas Haugaard af Galten var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

92, 31. december 1764, Værum

Simon Pedersen, død

Birthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 23 år

Peder Sørensen, 9 år

Ingeborg Sørensdatter, 25 år ~ Rasmus Vissing i Jebjerg

Maren Sørensdatter, 20 år

Anne Sørensdatter, 17 år

Maren Sørensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

98, 1. marts 1765, St. Sjørup

Anne Rasmusdatter, død

Jens Jensen, enke

Deres barn:

Birthe Jensdatter, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

104, 15. marts 1765, Tebbestrup

Jens Elgaard, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 22 år

Christen Jensen, 19 år

Kirsten Jensdatter, 15 år

Farbroder Niels Elgaard, borger i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

111, 2. april 1765, Jebjerg

Laurs Nielsen Smed, død

Kirsten Laursdatter, enke

Deres børn:

Niels Laursen, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

116, 23. april 1765, Erslev

Kirsten Jensdatter, død

Søren Jensen Væver, enke

Deres børn:

Jens Sørensen, 13 år

Kirsten Sørensdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

119, 24. maj 1765, Værum

Niels Michelsen, død

Maren Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Anne Nielsdatter, 10 år

Kirsten Nielsdatter, 8 år

Anne Marie Nielsdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

121, 24. juni 1765, Løvskal, Skjern sogn

Anne Jensdatter, død

Peder Jensen Hviid, enke

Der mangler 2 sider i skiftet.

Kan ikke afgøre om arvinger er børn, men der er muligvis 2 der begge hedder Jens Pedersen og yderligere en søster, der ikke er myndig.

Se skifte: "181, 28. januar 1766, Løvskal"

--------------------------------------------------------------------------------

124, 3. juli 1765, Laurbjerg

Knud Henrichsen, død

Margrethe Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Knudsen, 11/2 år

Maren Knudsdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

129, 27. juni 1765, Væth

Poul Andersen, død

Maren Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1) Halvbroder Christen Mortensen i Vissing

2) Halvsøster Karen Mortensdatter ~ Jens Christensen i ?

3) Halvsøster Mette Mortensdatter ~ Anders Nielsen, han død, i Væth

4) Halvsøster Maren Mortensdatter, død,

4a) søn Jens Simonsen

4b) søn Rasmus Simonsen, død i Væth

4ba) Simon Rasmussen, 13 år

4bb) Mads Rasmussen, 7 år

4bc) Peder Rasmussen, 5 år

4bd) Poul Rasmussen, 2 år

4be) Zidsel Rasmusdatter, 15 år

4bf) Maren Rasmusdatter, 4 år

4bg) Anne Rasmusdatter, 14 dage

4c) Morten Simonsen, død i Væth

4ca) Lars Mortensen, 18 år

4cb) Simon Mortensen, 14 år

4cc) Maren Mortensdatter, 16 år

4cd) Anne Mortensdatter, 8 år

4d) Peder Simonsen, død i Vissing

4da) Peder Pedersen, 10 år

4db) Anne Pedersdatter, 20 år

4dc) Maren Pedersdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

135, 15. juli 1765, Stevnstrup

Anders Jensen, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Andersen, 19 år

Jens Andersen, 14 år

Niels Andersen, 13 år

Jens Andersen, 9 år

Dorthe Andersdatter, 10 år

Anne Andersdatter, 8 år

Giertrud Andersdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

140, 19. juli 1765, Væth

Rasmus Simonsen, død

Kirsten Madsdatter, enke

Deres børn:

Simon Rasmussen, 14 år

Mads Rasmussen, 9 år

Peder Rasmussen, 7 år

Poul Rasmussen, 3 år

Zidsel Rasmusdatter, 15 år

Maren Rasmusdatter, 5 år

Anne Rasmusdatter, 5 uger

--------------------------------------------------------------------------------

146, 1. august 1765, Kristrup

Mette Sørensdatter, død

Christen Nielsen, enke

Deres børn:

Johan Christensen, 10 år

Niels Christensen, 7 år

Mette Kirstine Christensdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

149, 7. august 1765, Væth

Søren Madsen, død

Maren Ladsdatter, enke

Deres børn:

Mads Sørensen, 3 år

Anne Sørensdatter, 1 år

Enkens broder Peder Lassen af Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

157, 7. august 1765, Væth

Mette Jensdatter, død

Niels Joensen, enke

Deres barn:

Rasmus Nielsen, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

161, 8. august 1765, Galten

Søren Pedersen Væver, død

Kathrine Thomasdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 8 år

Thomas Sørensen, 6 år

Morbroder Erich Thomassen af Hadsten

--------------------------------------------------------------------------------

164, 31. oktober 1765, Skæring, Egå sogn

Karen Olesdatter, død

Jørgen Andersen, enke

Deres børn:

Anders Jørgensen, 6 år

Anne Jørgensdatter, 3 år

Oldefader Ole Pedersen af Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

169, 6. november 1765, Tørslev, Estruplund sogn

Mads Sørensen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans børn med for længst afdøde Maren Pedersdatter:

Søren Madsen, 30 år

Else Madsdatter, 26 år

Maren Madsdatter, 19 år

Børn med enken:

Kirsten Madsdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

176, 23. januar 1766, Hadbjerg

ungkarl Niels Rasmussen, død

Hans arvinger:

1) søster Ane Rasmusdatter, død ~ husmand Peder Nielsen Væver i Jebjerg

1a) Rasmus Pedersen, beboede en gård i Haslund, død

1aa) Peder Rasmussen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

181, 28. januar 1766, Løvskal

enkemand Peder Jensen Hviid, død

Hans børn:

1) Jens Pedersen, død i Løvskal

1a) Peder Jensen, 15 år

1b) Søren Jensen, 11 år

1c) Anne Jensdatter, 24 år

1d) Maren Jensdatter, 29 år (20)

1e) Johanne Jensdatter, 13 år

1f) Ane Jensdatter, 7 år

2) Jens Pedersen, 31 år

3) Kirsten Pedersdatter, i ægteskab med Christen Nielsen,  Øe by, Viskum Gods

4) Maren Pedersdatter, 40 år, ugift i Løvskal

--------------------------------------------------------------------------------

184, 17. december 1765, Løvskal

Jens Pedersen Hviid, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn: 

Peder Jensen, 15 år

Søren Jensen, 11 år

Anne Jensdatter, 23 år

Maren Jensdatter, 20 år

Johanne Jensdatter, 13 år

Ane Jensdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

189, 25. marts 1766, Vissing

Søren Jensen, død

Kirsten Poulsdatter, enke

Hans halvsøskende arver:

Halvbroder Laurs Pedersen, 44 år, tj. Peder Balle i Lerbjerg

Halvbroder Jens Pedersen, 40 år, i Hadsten

Halvbroder Hans Pedersen, 31 år, tjener i Norring

Halvsøster Kirsten Pedersdatter, tjener Søren Madsen i Lerbjerg 

--------------------------------------------------------------------------------

194, 16. april 1766, Galten

Maren Nielsdatter, død

Peder Laursen, enke

Hendes børn:

Jens Madsen, 40 år i Løgstrup Skovhus

--------------------------------------------------------------------------------

197, 12. maj 1766, Jebjerg

Thomas Jensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Thomassen, 4 år

Farbroder Niels Jensen af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

201, 26. maj 1766, Galten

Anne Lasdatter, død

Thomas Pedersen Hougaard, enke

Deres børn:

Kirsten Thomasdatter, 4 år

Mette Thomasdatter, 13 uger

--------------------------------------------------------------------------------

207, 12. august 1765, Hadbjerg

Anne Margrethe Jensdatter Thoring, død

Herredsskriver Erich Lauridsen, enke

Hendes arvinger:

1) helbroder afdøde Poul Jensen Thoring, tidl. Sognepræst i Hagerup på Fyn

1a) Jens

1b) Thomas

1c) Mine

2) halvbroder Jens Warberg, præst i Otterup på Fyn

3) halvbroder Phillip Ditlev Warberg i Hadbjerg

4) helsøster Bente Jensdatter Thoring i Selling ~ Christen Olesen

Et langt skifte

--------------------------------------------------------------------------------

247, 13. november 1766, Værum

Jens Poulsen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

1) moder Dorthe Sørensdatter

2) broder Peder Poulsen, 28 år, i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

253, 26. januar 1767, Laurbjerg

Lars Rasmussen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Larsen, 7 år

Peder Larsen, 1 år

Kirsten Larsdatter, 3 år

Afdødes søsters mand Søren Ovesen i Laurbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

259, 26. maj 1767, Haslund

Mads Andersen, død

Giertrud Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1) søster Maren Andersdatter ~ halvgårdsmand Mads Pedersen i Over Hornbæk

2) broder Peder Andersen, død

2a) Anders Pedersen, 20 år

2b) Mads Pedersen, 12 år

2c) Birthe Pedersdatter ~ Peder Pedersen i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

265, 11. juni 1767, Yding by, Yding sogn

Thomas Pedersen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Thomassen, 23 år

Jens Thomassen, 21 år

Jacob Thomassen, 6 år

Ane Thomasdatter, 18 år

Else Thomassen, 16 år

Zidsel Thomasdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

271, 14. januar 1767, Vissing

tjenestepige Bodil Jensdatter, død, hos gårdmand Ditlev Christensen

Hendes arviger:

1) farbroder Peder Lassen, død i Vissing

1a) Las Pedersen, 16 år

1b) Søren Pedersen, 15 år

1c) Bodil Pedersdatter ~ Jesper Nielsen i Woer Mølle

1d) Anne Kirstine Pedersdatter, 13 år

1e) Mette Pedersdatter, 10 år

2) faster Maren Lasdatter, død ~ Niels Hadbjerg i Randers

2a) Jens Nielsen, 17 år

2b) Las Nielsen, 10 år

2c) Mette Nielsdatter, 12 år

3) faders halvsøster Mette Sørensdatter ~ Hans Rasmussen, skipper i Randers

4) morbroder Lars Andersen i Torsø ved Grenå?

5) morbroder Peder Andersen, borger i Randers

6) morbroder Anders Andersen, tj. I Oust Mølle

7) morbroder Frands Andersen

8) moster Anne Cathrine Andersdatter ~ Christen Michelsen i Gassum

9) Magdalene Andersdatter ~ herredsfoged Fuge i Willerstrup Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

288, 3. november 1767, Vinterslev

Karen Christensdatter, død

Laurs Laursen Smed, enke

Deres børn:

Laurs Laursen, 7 år

Morbroder Christen Christensen i Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

292, 16. november 1767, St. Sjørup, Estruplund sogn

Jens Jensen, død

Mette Sørensdatter, enke

Hans børn med Anne Rasmusdatter:

Birthe Jensdatter, 3 år

Hans børn med enken:

Jens Jensen, 4 uger

--------------------------------------------------------------------------------

298, 11. december 1767, Væth

Anders Wognsen, død

Maren Thygesdatter, enke

Deres børn:

Wogn Andersen, 29 år

Christen Andersen, 18 år

Kirsten Andersdatter, 22 år

Giertrud Andersdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

301, 23. februar 1768, Værum

Kirsten Rasmusdatter, enke

Niels Thomassen, enke

Hendes arvinger:

1) broder Rasmus Rasmussen, tjener i Værum Mølle

2) broder Peder Rasmussen, tjener Peder Koch i Haslund

3) broder Niels Rasmussen, i Værum

4) søster Dorthe Rasmusdatter ~ Søren Laursen i Værum

5) søster Ane Rasmusdatter ~ Christen Frandsen i Værum

6) søster Karen Rasmusdatter ~ Jens Kaae i Værum

7) søster Maren Rasmusdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

306, 7. maj 1768, Jebjerg

Mette Sørensdatter, død

Rasmus Madsen Kaae, enke

Hendes søskende arver:

1) helbroder Jesper Sørensen fra Laurbjerg

2) halvbroder Mads Sørensen i Væth

3) halvsøster Maren Nielsdatter, død

3a) Anne Sørensdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

311, 7. juni 1768, Skæring, Egå sogn

Søren Pedersen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 35 år

Peder Sørensen, 28 år

Dorthe Sørensdatter ~ Peder Lassen i Svinbo

Maren Sørensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

317, 9. august 1768, Jebjerg

Peder Nielsen, død

Birthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, degn i Gjern, Skannerup sogn

Christen Pedersen i Jebjerg

Dorthe Pedersdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

321, 3. oktober 1768, Galten

Mette Nielsdatter, død

Søren Jensen Bonde, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 8 år

Anne Sørensdatter, 9 uger

Afdødes broder Terkel Nielsen i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

326, 19. oktober 1768, Vissing, "Nyborg"

Jens Christensen, død

Karen Mortensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 26 år ?

Giertrud Jensdatter ~ Søren Pedersen i Askildrup

Anne Jensdatter, 21 år

-------------------------------------------------------------------------------

331, 7. januar 1769, Haslund

Laurs Kieldsen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 6 år

Farfader Kield Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

339, 8. februar 1769, Romalt

Anne Ammesdatter, død

Christen Jørgensen, enke

Deres børn:

Ane Christensdatter, 9 år

Christen Christensen, 5 år

Jørgen Christensen, 3 uger

--------------------------------------------------------------------------------

343, 13. februar 1769, Løvskal

Peder Nielsen, død

Kirsten Eskesdatter, enke

Deres børn:

Karen Pedersdatter, 20 år

Maren Pedersdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

345, 25. april 1769, Stevnstrup

Jens Pedersen, død

Else Giermandsdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 35 år

Giermand Jensen, 26 år

Margrethe Jensdatter, 43 år i København

Maren Jensdatter ~ Jens Thomassen i Helstrup

Maren Jensdatter, 38 år

Ane Jensdatter, 35 år, tjener i Over Hornbæk

Dorthe Jensdatter, 29 år

Enkens broder Anders Giermandsn i Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

351, 26. april 1769, Jebjerg

Christen Pedersen, død

Kirsten Laursdatter, enke

Hans arvinger:

Moderen Dorthe Pedersdatter

Helbroder Niels Pedersen, degn i Gjern

Halvbroder Hans Rudolfsen i Jebjerg

Helsøster Anne Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

357, 10. maj 1768, Hadbjerg

Herredsskriver Erich Lauridsen, død

Anne Margrethe Jensdatter Thorring, død tidligere

Hans arvinger:

1) broder Frands Lauridsen, død på Høgsgolm Gods

1a) Mette Frandsdatter ~ Søren Andersen i Hadbjerg

1b) Dorthe Marie Frandsdatter ~ Peder Mortensen i Dramelstrup på Høgsholm Gods

1c) Anne Marie Frandsdatter ~ Jørgen Mortensen i Thistrup på Høgsholm Gods

1d) Anne Cathrine Frandsdatter, ugift

1e) Karen Frandsdatter, død

1ea) Peder Jensen på Rugaard Gods, Astrup by hos faderen Jens Laursen

2) broder Søren Laursen, død

2a) Laurids Sørensen, død

2aa) Mads Lauridsen hos moderen på Kerstrupgaar ved Vellev?

3) søster Kirsten Lauridsdatter i København

4) søster Karen Lauridsdatter i København

--------------------------------------------------------------------------------

382, 22. juli 1769, Værum

Peder Borum, død

Anne Hansdatter, enke

Børn med Giertrud Simonsdatter?:

Gietrud Pedersdatter ~ Ole Nielsen i Værum

Børn med 2. hustru Maren Mogensdatter:

Mogens Pedersen, 17 år

Niels Pedersen, 11 år

Hans barn med enken:

Hans Pedersen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

385, 13. september 1769, Haslund

Mette Sørensdatter, død

Niels Rasmussen, enke

Hendes børn med Rasmus Pedersen:

Peder Rasmussen, 6 år

Farbroder Niels Pedersen i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

391, 28. oktober 1769, Vissing

Karen Kieldsdatter, død

Niels Pedersen, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 3 år

Margrethe Nielsdatter, 21 år

Johanne Nielsdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

394, 30. november 1769, Tebbestrup

enken Ane Nielsdatter, død

Enke efter Jens Elgaard.

Hendes børn:

Rasmus Jensen, 26 år

Christen Jensen, 23 år

Kirsten Jensdatter, 18 år

Farbroder Niels Elgaard i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

400, 1. december 1769, Galten

Maren Knudsdatter, død

Rasmus Kaae, enke

Hendes arvinger:

Helbroder Søren Knudsen, 83 år

--------------------------------------------------------------------------------

402, 21. februar 1770, Galten

Birthe Jensdatter, død

Peder Pedersen, enke

Deres børn:

Anne Pedersdatter, 22 år

Kirsten Pedersdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

407, 21. februar 1770, Galten

Peder Ginnerup, død

Karen Nielsdatter, enke

Hans børn af tidligere og nuv. ægteskab:

Søren Pedersen, 31 år

Rasmus Pedersen, 30 år

Niels Pedersen, 15 år

Kirsten Pedersdatter, 34 år

Øllegaard Pedersdatter, 26 år

Birthe Pedersdatter, 19 år

Inger Pedersdatter, 17 år

Anne Pedersdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

411, 22. februar 1770, Vissing

ungkarl Peder Christensen Koch, død

Hans arvinger:

Broder Søren Christensen Koch, 40 år

Broder Jens Christensen Koch, 36 år

Søster Karen Christensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

415, 6. marts 1770, Vester Velling

Birgitte Nielsdatter, død

Christen Andersen, enke

Hendes arvinger:

Broder Jens Stenhugger i Værum

Søstersøn Mads Andersen i Årslev

Søstersøn Niels Andersen

Søstersøn Jens Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

417, 10. maj 1770, Værum

Jens Rasmussen Høeg, død

Maren Laursdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen Høeg, 6 år

Laurids Jensen Høeg, 1/2 år

Morfader Laus Thomassen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

420, 29. maj 1770, Romalt

Inger Pedersdatter, død

Christen Jensen, enke

Deres børn:

Jens Christensen, 9 år

Maren Christensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

422, 11. juni 1770, Skæring

Jens Sørensen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Niels Sørensen i Boe

2) broder Mads Sørensen i Tørslev, død

2a) Søren Madsen i St. Sjørup

2b) Else Madsdatter, ugift

2c) Maren Madsdatter, ugift

Lavværge Søren Grosen

Niels Christensen i Skæring var svigersøn til Niels Sørensen i Boe

--------------------------------------------------------------------------------

424, 21. juni 1770, Gundestrup

Christen Jensen, død

Maren Jacobsdatter, enke

Hans arvinger:

Broder Jens Jensen, ca. 50 år i Gundestrup

Broder Niels Jensen, 43 år, Hinge, Galten sogn

Peder Jensen, 40 år i Skjern sogn

Kirsten Jensdatter ~ Niels Lassen, Bielet ved Gundestrup

--------------------------------------------------------------------------------

434, 22. juni 1770, Terp

Jeppe Pedersen, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jeppesen, 49 år i Øster Velling

Peder Jeppesen, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

435, 4. juli 1770, Væth

Hans Pedersen Rytter, død

Birthe Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Hansen, 17 år

Christen Hansen, 12 år

Anne Hansdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

438, 6. august 1770, Stevnstrup

Niels Jensen Høeg, død

Ellen Jensdatter, enke

Børn med 1. hustru Maren Nielsdatter:

Jens Nielsen, 14 år

Jens Nielsen, 10 år

Johanne Nielsdatter, 21 år

Maren Nielsdatter, 18 år

Farbroder Jens Jensen af Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

442, 17. august 1770, Galten

Johanne Bertelsdatter, død

Peder Rasmussen Skrædder, enke

Deres børn:

Ellen Pedersdatter, 6 år

Rasmus Pedersen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

445, 27. november 1770, Væth

Anne Larsdatter, død

Peder Madsen, enke

Hendes børn med Morten Simonsen:

Lars Mortensen, 23 år

Simon Mortensen, 19 år

Anne Mortensdatter, 16 år

Morbroder Jens Lassen af Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

451, 18. december 1770, Galten

Peder Pedersen, død

Børn:

Christen Pedersen, 31 år

Karen Pedersdatter ~ Thomas Nielsen i Løvskal

Anne Pedersdatter, 21 år, ugift

Kirsten Pedersdatter, 20 år ugift

Niels Thomassen fra Lyngå var formynder for de 2 ugifte døtre.

-------------------------------------------------------------------------------

455, 20. december 1770, Erslev

Maren Laursdatter, død

Søren Jensen, enke

Laurs Sørensen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

457, 24. december 1770, Romalt

Christen Bertelsen, død

Maren Poulsdatter, enke

Hans arvinger:

1) søskendebarn Rasmus Berg?

2) søskendebarn Christen Berg?

3) søskendebarn Edel Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen i Lemmer

4) søskendebarn Rasmus Nielsen, død

4a) Christen Rasmussen, 23 år

4b) Niels Rasmussen, 16 år

4c) Peder Rasmussen, 10 år

4d) Thomas Rasmussen, 7 år

4e) Maren Rasmusdatter, 22 år

4f) Ingeborg Rasmusdatter, 6 år

4g) Mette Rasmusdatter, 2 år

5) søskendebarn Maren Jensdatter ~ Jens Jensen i Romalt

6) søskendebarn Christen Jensen, 44 år

7) søskendebarn Jens Jensen, 42 år

8) søskendebarn Jens Jensen Roed, 34 år

9) søskendebarn Anne Jensdatter, 40 år, ugift

10) søskendebarn Mette Jensdatter ~ Jens Nielsen i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

462, 20. februar 1771, Vissing

Poul Nielsen Søndergaard, død

Anne Lasdatter, enke

Deres barn:

Giertrud Poulsdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

467, 22. februar 1771, Kristrup

Niels Pedersen, død (1762)

Helle Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 31 år

Maren Nielsdatter, 36 år ~ Peder Mogensen i Kristrup

-------------------------------------------------------------------------------

471, 26. februar 1771, Vissing

Rasmus Pedersen, død

Ane Jensdatter, enke

Deres børn:

Mette Rasmusdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

475, 26. februar 1771, Vissing

ungkarl Niels Lassen, død

Hans arvinger:

1) moder Ellen Pedersdatter, enke efter Las Pedersen

2) broder Jens Lassen, 38 år

3) broder Peder Lassen, 31 år

4) broder Peder Lassen, 22 år

5) søster Ane Lasdatter, 34 år

6) søster Edel Lasdatter ~ Wogn Smed i Erslev

7) søster Zidsel Lasdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

477, Testamente fra 1768, Hinge

Karen Mogensdatter i Hinge, Jens Kruuses enke, Mandens brodersøn, Søren Madsen i Gundestrup

--------------------------------------------------------------------------------

479, 30. maj 1771, Væth

Jens Nielsen Skriver, død

Elen Thomasdatter, enke

Hans arvinger:

1) helbroder Jens Nielsen Skriver i Haslund

2) helbroder Laurs Nielsen Skriver, 47 år i Værum

3) halvbroder Peder Nielsen, 41 år i Væth

4) helsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Lindberg i Houlbjerg

5) Margrethe Nielsdatter ~ Niels Kieldsen i Nr. Onsild ved Hobro

--------------------------------------------------------------------------------

484, 4. juni 1771, Vissing

Ditlev Christensen, død

Karen Sørensdatter Koch, enke

Hans arvinger:

1) broder Søren Christensen, 50 år, i Sønder Tulstrup

2) broder Niels Christensen, 46 år, i Hammershøj

3) broder Laurs Christensen, 44 år, i Løvskal

4) broder Jens Christensen, 42 år, I Løvskal

5) søster Dorthe Christensdatter ~ Andreas Jensen, død

6) broder Anders Christensen, død i Hjorthede

6a) Christen Andersen, 26 år

6b) Jens Andersen, 15 år

6c) Maren Andersdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

500, 4. juli 1771, Vissing

Anne Marie Jensdatter, død

Hyrde Christen Christensen, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 4 år

Mette Christensdatter, 7 år

Hedevig Christensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

502, 24. august 1771, Væth

Niels Jensen, død

Maren Frederichsdatter, enke

Hans søn:

Rasmus Nielsen Gammel, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

506, 18. oktober 1771, Romalt

Kirsten Pedersdatter, død

Søren Rasmussen, enke

Hendes arvinger:

Moder Kirsten Andersdatter ~ afdøde Peder Jensen

Søster Anne Pedersdatter, 36 år

--------------------------------------------------------------------------------

509, 2. november 1771, Jebjerg

Anne Christensdatter, død

Jens Christensen, enke

Deres børn:

Christen Jensen, 22 år

Peder Jensen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

514, 18 november 1771, Galten

Therkel Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anne Therkelsdatter, 13 år

Ellen Therkelsdatter, 10 år

Kirsten Therkelsdatter, 7 år

I skiftet kaldes børnene, Nielsdatter, en fejl

Niels Mogensen fra Ginnerup var formynder 

--------------------------------------------------------------------------------

518, 24. januar 1772, Væth

Michel Jensen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Michelsen, 25 år

Søren Michelsen, 23 år

Anne Michelsdatter ~ Mogens Koch i Fladbro

Margrethe Michelsdatter, 18 år

Farbroder Christen Jensen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

523. 6. marts 1772, Tindbæk

Anders Pedersen Hviid, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 29 år

Inger Andersdatter ~ Jens Thomassen i Tindbæk

Giertrud Andersdatter, 27 år

Kirsten Andersdatter, 24 år

-------------------------------------------------------------------------------- 

525, 7. marts 1772, Vissing

Anne Sørensdatter, død

Jens Christensen, enke

Hendes børn med Anders Jensen Bonde:

Jens Andersen, 46 år, i Vissing

Søren Andersen, 45 år, i Vissing

Christen Andersen, 42 år, i Vissing

Ellen Andersdatter (Sørensdatter står der) ~ Søren Andersen i Årslev

Anne Margrethe Andersdatter ~ Peder Elgaard i Vissing

Mette Andersdatter, ugift

Karen Kirstine Andersdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

534, 5. maj 1772, Jebjerg

Karen Christensdatter, død

Laurs Michelsen, enke

Deres børn:

Michel Laursen, 6 år

Hendes børn med Anders Jensen

Peder Andersen, 11 år

Niels Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 18 år

Kirsten Andersdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

539, 31. marts 1772, Værum

ungkarl Jens Thomassen, død

Hans arvinger:

Broder Ivar Thomassen i Bramstrup, ca. 60 år, denne havde en søn Poul Iversen

--------------------------------------------------------------------------------

542, 18. maj 1772, Galten

Ellen Thomasdatter, død

Tidligere gift med Jens Therkelsen og Peder Bødker:

Hendes børn:

Therkel Jensen, 34 år

Niels Jensen, 30 år

Jens Pedersen, 19 år

Farbroder til Jens Pedersen, Christen Nielsen i Galten.

Der var en datter mere, Kirsten Jensdatter, der døde kort efter moderen 

--------------------------------------------------------------------------------

548, 4. juni 1772, Haslund

Kirsten Jensdatter, død

Søren Pedersen Vissing, død tidligere

Deres børn:

1) Johanne Sørensdatter ~ Niels Bierregaard i Haslund

2) Kirsten Sørensdatter, død ~ smed Anders Jensen i Ølst

2a) Anne Andersdatter, 18 år

2b) Kirsten Andersdatter, 16 år

2c) Ellen Andersdatter, 14 år

3) Mette Sørensdatter, død ~ Niels Rasmussen i Haslund

3a) Søren Nielsen, 18 år

3b) Peder Nielsen 9 år (der står Rasmussen)

--------------------------------------------------------------------------------

551, 27. juni 1772, Galten

Søren Lassen Hinge, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Mads Sørensen, 33 år

Laus Sørensen, 22 år

Hans Sørensen, 16 år

Karen Sørensdatter ~ Peder Laursen i Galten

Anne Sørensdatter ~ Thomas Haugaard

Ellen Sørensdatter, 26 år

Mette Sørensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

555, 2. juli 1772, Haslund

Rasmus Jensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans børn:

Niels Rasmussen, 17 år

Rasmus Rasmussen, 15 år

Christen Rasmussen, 12 år

Søren Rasmussen, 10 år

Mette Rasmusdatter, 5 år

Morfader Niels Pedersen i Tebbestrup

Børn med Dorthe Andersdatter:

Jens Rasmussen, 18 år

Sidstnævntes morbroder Jens Andersen af Tebbestrup

--------------------------------------------------------------------------------

560, 30. juni 1772, Hadbjerg

Jens Jensen Møller, død

Ellen Knudsdatter, enke

Deres børn:

Mette Jensdatter, 21 år

Faderbroder Knud Jensen i Alstrup Mølle

--------------------------------------------------------------------------------

562, 3. august 1772, Vorup

Christen Christensen Kiærsgaard, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 18 år

Kirsten Christensdatter, 17 år

Mette Christensdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

566, 10. august 1772, Lindberg Skovhus

Maren Jensdatter, død

Christen Laursen, enke

Hendes børn:

Jens Frandsen, 40 år i Munkdrup

Sophie Frandsdatter, 48 år, ugift

Maren Frandsdatter ~ Mads Sørensen i Gade Mølle

Edel Frandsdatter ~ Niels Christensen i Tvede

--------------------------------------------------------------------------------

568, 4. januar 1773, Erslev

Anne Jensdatter, død

Anders Krog, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 19 år

Maren Andersdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

571, 16. januar 1773, Vissing

Anne Nielsdatter, død

Niels Nielsen Møller, enke

Hendes arvinger:

Søster Kirsten Nielsdatter ~ Søren Jespersen i Laurbjerg

Søster Ellen Nielsdatter, 32 år, ugift i Laurbjerg

------------------------------------------------------------------------------- 

575, 10. marts 1773, Lindberg

Jens Jensen Kaarboe, død

Dorthe Christensdatter, død 1753

Deres børn:

Jens Jensen, 51 år

Anne Jensdatter, 42 år, ugift

Hans børn med Maren Andersdatter:

Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Østrup

Maren Jensdatter ~ Peder Poulsen i Lindberg

Broder til Dorthe Christensdatter, Peder Christensen i Lindberg

--------------------------------------------------------------------------------

579, 27. april 1773, Væth

Mads Sørensen, 10 år, død

Stedfader Anders Michelsen, afdødes afdøde fader Søren Madsen

Hans arvinger:

1) moderen Maren Larsdatter ~ Anders Michelsen

2) helsøster Anne Sørensdatter

3) halvbroder Søren Andersen

4) halvsøster Maren Andersdatter, døde under skiftet

Morbroder Peder Lassen af Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

580, 23. april 1773, Vissing

Søren Christensen, død

Karen Kirstine Andersdatter, enke

Hans arvinger:

Moder Johanne Laursdatter i Erslev

Broder Laurs Christensen

Broder Stephan Christensen i Erslev

Broder Christen Christensen i Haslund

Søster Anne Christensdatter ~ Mads Christensen i Erslev

Søster Edel Christensdatter ~ Christen Bødker i Galten

Søster Maren Christensdatter ~ Jens Lassen i Vissing

-------------------------------------------------------------------------------- 

590, 14. juni 1773, Erslev

Rasmus Sørensen Rold, død

Else Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1) moderen Kirsten Rasmusdatter i Galten

2) søster Anne Sørensdatter ~ Christian Pedersen i Hadbjerg

3) søster Maren Sørensdatter ~ Søren Kræmer i Jebjerg

4) søster Margrethe Sørensdatter ~ Christen Jensen ibid

5) broder Peder Sørensen i Galten

6) søster Mette Sørensdatter, ugift, 20 år

Enkens fader Christen Sørensen i Hadbjerg 

--------------------------------------------------------------------------------

594, 6. august 1773, Stevnstrup

Maren Sørensdatter, død

Jens Pedersen Østrup, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 16 år

Søren Jensen, 14 år

Christen Jensen, 4 år

Anne Jensdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

598, 27. september 1773, Vissing

Niels Pedersen Molboe, død

Karen Kirstine Andersdatter, enke

Hans arvinger:

1) moder Kirsten Pedersdatter ved Rasmus Michelsen fra Lerbjerg

2) broder Peder Pedersen Molboe i Essendrup

Enkens stedfader Jens Christensen i Vissing

Vedrørende skøde:

Niels Jensen af Hinge ~ Inger Sørensdatter og Jens Christensen ~ Anne Sørensdatter 

--------------------------------------------------------------------------------

606, 23. august 1773, Jebjerg

Laurs Jespersen, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Laursen, 19 år

Christen Laursen, 7 år

Else Laursdatter, 14 år

Mette Laursdatter, 10 år

-------------------------------------------------------------------------------- 

610, 4. august 1773, Vorup

Mette Laursdatter, død

Hans Pedersen, enke

Hendes arvinger:

1) broder Jens Laursen i Romalt

2) søster Dorthe Laursdatter ~ Søren Laursen i Romalt

3) søster Ide Laursdatter, død

3a) Maren Hansdatter, 25 år, tjener Maren Høvrings i Randers

3b) Anne Nielsdatter, 15 år

denne hos faderen Niels ? Muus i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

620, 4. november 1773, Væth

Peder Smed, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 8 år

Lars Pedersen, 6 år

Kirsten Pedersdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

623, 30. november 1773, Laurbjerg

Christopher Rasmussen, død

Børn:

Rasmus Christophersen i Laurbjerg

Maren Christophersdatter ~ Niels Jeppesen i Laurbjerg

Ellen Christophersdatter, 26 år

Kirsten Christophersdatter, 21 år

-------------------------------------------------------------------------------- 

625, 30. november 1773, Laurbjerg

Anne Nielsdatter, død

Rasmus Christophersen, enke

Deres børn:

Zidsel Rasmusdatter, 5 år

Kirsten Rasmusdatter, 6 uger

------------------------------------------------------------------------------- 

630, 8. december 1773, Vissing

Mette Pedersdatter, død

Anders Jensen Ladefoged, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

635, 21. januar 1774, Værum

Anders Jensen Smed, død

Zidsel Michelsdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

638, 2. januar 1774, Laurbjerg

Søren Ovesen, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Ove Sørensen, 22 år

Rasmus Sørensen, 11 år

Inger Sørensdatter, 18 år

Ane Sørensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

643, 21. marts 1774, Stevnstrup

Anders Giermandsen, død

Birthe Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 11 år

Maren Andersdatter, 13 år

Morfader Christen hald af Fårup

--------------------------------------------------------------------------------

645, 24. marts 1774, Ølst

Søren Christensen Skomager, død

Hans børn:

Christen Skomager, 44 år

Jens Sørensen, 30 år

Dorthe Sørensdatter, 46 år

--------------------------------------------------------------------------------

647, 28. marts 1774, Jebjerg

Hans Rudolfsen, død

Anne Marie Michelsdatter, enke

Hans arvinger:

Halvbroder Niels Pedersen, degn i Gjern

--------------------------------------------------------------------------------

653, 15. april 1774, Løvskal

Kirsten Eskildsdatter, død

Peder Nielsen, enke

Hendes børn:

Karen Pedersdatter, 20 år

Maren Pedersdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

654, 18. april 1774, Skæring

Mette Thomasdatter, død

Ole Pedersen, enke

Deres børn:

1) Niels Olesen

2) Anne Olufsdatter ~ Therkel Pedersen

3) Maren Olufsdatter, 29 år

4) Karen Olufsdatter ~ Jørgen Andersen, hun død

4a) Anders Jørgensen, 15 år

4b) Anne Jørgensdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

656, 5. januar 1773, Vissing

Karen Sørensdatter Koch, død

Hendes børn:

Laurs Pedersen, 23 år

Søren Pedersen, 21 år

Bodil Pedersdatter ~ Jesper Nielsen i Woer Mølle

Anne Kirstine Pedersdatter ~ Jens Christensen Koch i Vissing

Mette Pedersdatter, 16 år

Morbroder Mogens Koch i Fladbrohuset

Morbroder Jens Sørensen Bonde i Vissing

Et meget omfattende skifte

--------------------------------------------------------------------------------

714, 25. maj 1774, Værum

Maren Pedersdatter, død

Christen Sørensen Doestes, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 23 år

Kirsten Christensdatter, 17 år 

--------------------------------------------------------------------------------

718, 25. maj 1774, Værum

Michel Pedersen Bøeg, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Michelsen, 4 år

Peder Michelsen, 16 uger

Farbroder Niels Pedersen Bøeg af Værum

--------------------------------------------------------------------------------

719, 11 juni 1774, Munkdrup

Anne Simonsdatter, død

Peder Dyrbye, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 10 år

Anne Pedersdatter, 14 år

Kirsten Pedersdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

723, 22. juli 1774, Vissing

Maren Rasmusdatter, død

Thomas Pedersen, enke

Hendes arvinger:

Halvsøster Karen

Halvsøster Anne

Begge af Hessel Gods i Hammaby?

--------------------------------------------------------------------------------

725, 24. juni 1774, Grensten

Christen Laursen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 26 år

Mette Christensdatter, 28 år

--------------------------------------------------------------------------------

728, 27. oktober 1774, Kristrup

Ove Jensen, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Ovesen, 7 år

Jens Ovesen, 5 år

Dorthe Ovesdatter, 25 år

Mette Ovesdatter, 21 år

Maren Ovesdatter, 1 1/2 år

Lavværge Peder Jørgensen af Værum 

--------------------------------------------------------------------------------

731, 10. november 1774, Laurbjerg

Bodil Rasmussen, død

Søren Ovesen, enke

Deres børn:

Ove Sørensen, 23 år

Rasmus Sørensen, 12 år

Inger Sørensdatter, 19 år

Anne Sørensdatter, 15 år 

-------------------------------------------------------------------------------- 

735, 2. december 1774, Neder Hornbæk

Knud Laursen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn:

Rasmus Knudsen, 20 år

Anders Knudsen, 12 år

Kirsten Knudsen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

738, 18. november 1774, Værum

Maren Madsdatter, død

Henrich Mortensen, enke

Helsøskende børn:

1) Christen Christensen Brask i Vissing

2) Niels Christensen i Årslev, død

2a) Hans Nielsen

2b) Christen Nielsen

2c) Maren Nielsdatter

3) Halvsøskendebarn Rasmus Pedersen, tjener løjtnant Høst på Bruusgaard

-------------------------------------------------------------------------------- 

742, 10. marts 1775, Væth

Margrethe Sørensdatter, død

Hyrde Rasmus Kieldsen, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 6 år

Mette Rasmusdatter, 18 år

Kirsten Rasmusdatter, 11 år

Anne Rasmusdatter, 8 år

Mette Rasmusdatter, 4 år 

--------------------------------------------------------------------------------

743, 11. april 1775, Kristrup

Karen Hansdatter, død

Anders Jensen Ødum, enke

Deres børn:

Maren Andersdatter, 2 år 

--------------------------------------------------------------------------------

747, 8. maj 1775, Vissing

Johanne Laursdatter, død

Jochum Christophersen Lentze, enke

Deres børn:

Frederich Jochumsen i Vissing

Laurs Jochumsen i Askildrup

Hans Jochumsen, tjener i Askildrup

Bodil Jochumsdatter ~ Jørgen Dyrberg i Helsingør

Anne Lisbeth Jochumsdatter ~ tømmermand Frederich Iversen? i Århus

-------------------------------------------------------------------------------- 

749, 30. juli 1774, Løvskal

Jens Andersen, død

Karen Caspersdatter, enke

Hans arvinger:

Moder Anne Sørensdatter

Broder Søren Andersen, 35 år 

--------------------------------------------------------------------------------

754, 28. december 1775, Vorup

Peder Nielsen Koch, død

Giertrud Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 3 år

Karen Pedersdatter, 5 år 

-------------------------------------------------------------------------------- 

756, 28. december 1775, Kristrup

Juul Nielsen, død

Hans børn:

Mathias Juulsen, i Randers

Johann Juulsen, i Kristrup

Margrethe Juulsdatter 

-------------------------------------------------------------------------------- 

758, 15, juli 1775, Tindbæk

Niels Sørensen Handskemager, død

Hans børn:

Søren Nielsen, 50 år i Als

Peder Nielsen, 48 år i Hjermind

Christen Nielsen, 33 år

Maren Nielsdatter ~ Michel Christensen i Hjorthede

Dorthe Nielsdatter ~ Mads Andersen

Anne Nielsdatter, tjener hos søsteren Maren

Ellen Nielsdatter

-------------------------------------------------------------------------------- 

760, 10. januar 1776, Tåstrup

Anne Thomasdatter, død

Peder Christensen, enke

Deres børn:

Thomas Pedersen, 14 år

Christen Pedersen, 5 år

Maren Pedersdatter, 17 år

-------------------------------------------------------------------------------- 

762, 15. november 1774, Vissing

Maren Geertsdatter, død

Mads Pedersen, enke

Ingen børn. Arvinger:

1) Broder Christen Geertsen Hvidt, førhen i Randers, død

1a) Henning Christensen Hvidt på Sjælland 

--------------------------------------------------------------------------------

767, 30. januar 1776, Frisenvold Fiskerhus

ungkarl Niels Andersen, død

Hans arvinger:

1) broder Mads Andersen

2) broder Jens Andersen 

-------------------------------------------------------------------------------- 

769, 19. februar 1776, Skæring

Maren Pedersdatter, død

Peder Sørensen, enke

Deres børn:

Inger Pedersdatter, 2 1/4 år

-------------------------------------------------------------------------------- 

773, 21. februar 1776, Galten

Søren Thomassen, død

Edel Nielsdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter ~ Anders Sørensen i Balle

Anne Sørensdatter ~ Jens Jensen på stedet

Karen Sørensdatter, 21 år, ugift

Kirsten Sørensdatter, 16 år

Niels Sørensen, 10 år

------------------------------------------------------------------------------- 

776, 14. marts 1776, Kristrup

Kirsten Andersdatter, død

Mathias Juulsen, enke

Deres børn:

Maren Mathiasdatter, 1 md

Juul Mathiassen, død (1 md.)

--------------------------------------------------------------------------------

779, 11. april 1776, Laurbjerg

Christen Nielsen Tvilling, død

Anne Marie Christensdatter, enke

Christen Christensen, 21 år

Niels Christensen, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

781, 18. marts 1776, Teglgaarden, Ølst sogn

Mads Pedersen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Madsen, 5 år

Mette Madsdatter, 9 år

Kirsten Madsdatter, 7 år

Anne Margrethe Madsdatter, 2 år

Farbroder Rasmus Pedersen i Hedehuset.

--------------------------------------------------------------------------------

786, 21. juni 1776, Værum

Peder Thomassen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Thomas Pedersen, 40 år

Peder Pedersen, 34 år

Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Neder Hadsten

Kirsten Pedersdatter ~ Jens Sørensen Dahl i Laurbjerg

Anne Pedersdatter, 36 år

Karen Pedersdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

789, 26. juni 1776, Grensten

Ole Jensen Bruun, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Olesen, 24 år

Jens Olesen, 20 år

Kield Olesen, 12 år

Kirsten Olesdatter, 28 år

Karen Olesdatter ~ Peder Jørgensen i Haslund

Karen Olesdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

794, 2. juli 1776, Værum Mølle

Jens Pedersen Biergager, død

Hans arvinger:

Helsøster Anne Kirstine Pedersdatter, 25 år

Halvsøster Maren Biergager

Giertrud Biergager

Bodil Marie Biergager

Skovfoged Biergager i Værum Mølle var hans stedfader

--------------------------------------------------------------------------------

800, 4. juli 1776, Vissing

Anne Pedersdatter, død

Niels Nielsen Væth, enke

Hendes arvinger:

Halvbroder Peder Pedersen, 24 år

Helsøster Maren Pedersdatter, 30 år

Morbroder Peder Elgaard

--------------------------------------------------------------------------------

804, 5. juli 1776, Vorup

Johanne Sørensdatter, død

Christen Tækker, enke

Hendes arvinger:

2 søskendebørn på mødrene side:

Christen Nielsen i Vorup

Anders Nicolajsen i Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

806, 1. oktober 1773, Ølstvad Kro

konfirmation af ægteforskrivelse mellem Mourids Pedersen i Ølstvad Kro og hustru Matte Christensdatter, underskrvet af Jens Laursen i Hinnerup Brogaard og Hans Dahlsen, degn i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

808, 26. september 1776, Vorup

Anders Andersen, død

Hans arvinger:

Jens Andersen, stående som rytter ved 2. Jydske Regiment Cavalleri i Randers, 40 år

Maren Andersdatter, 43 år

Mette Andersdatter, 36 år ~ tømermand i København

Inger Andersdatter ~ Rasmus Jensen i Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

810, 1. oktober 1776, Væth

pige Mette Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

Søster Anne Nielsdatter ~ Søren Pedersen i Væth

Søster Karen Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

812, 7. juni 1776, Laurbjerg

ungkarl Jens Jensen Dahl, død

Hans arvinger:

1) Broder Søren Jensen Dahl i Erslev

2) broder Christen Jensen, tidliger i Mejlby, død

2a) Else Christensdatter ~ Niels Michelsen i Mejlby

3) Søster Maren Jensdatter ~ Poul Iversen i Hadbjerg, død

3a) Johanne Poulsdatter, 27 år

3b) Anne Poulsdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

823, 6. december 1776, Over Hornbæk

Niels Andersen, død

Dorthe Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 7 år

Jens Nielsen, 3 år

Kirsten Nielsdatter, 5 år

Farbroder Christen Andersen af Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

827, 17. januar 1777, Værum

Peder Jensen Møller, død

Maren Ebbesdatter ?, enke

Deres børn:

Birthe Pedersdatter

Farbroder Jens Jensen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

830, 29. januar 1777, Kristrup

Christen Andersen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anders Christensen, 26 år

Rasmus Christensen, 23 år

Christine Christensdatter ~ Søren ? i Munkdrup

Anne Christensdatter, 16 år

Birthe Christensdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

833, 1. marts 1777, Galten

Mette Pedersdatter, død

Jens Jensen Krog, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 29 år

Niels Jensen, 17 år

Ellen Jensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

836, 1. marts 1777, Galten

Peder Rasmussen Østergaard, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 26 år

Anders Pedersen, 20 år

Peder Pedersen, 13 år (fejl for Christen Pedersen ?)

Anne Pedersdatter ~ Christen Jensen i Hinge

Maren Pedersdatter, 16 år

Mette Pedersdatter, 12 år

Lavværge Peder Smed i Hallendrup

Anders Jensen af Vinterslev og Anna Jensdatter ibid Jens Jensen i ? solgte til Peder Jensen og hustru Anne Poulsdatter i Erslev som de havde arvet efter vor salig moder Else Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen

Erslev, 25. februar 1715

Poul Pedersen i Erslev nævnt

--------------------------------------------------------------------------------

842, 15. marts 1777, Tebbestrup

Kirsten Jørgensdatter, død

Niels Kaae, enke

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter ~ Søren Kræmer i Tindbæk

Kirsten Nielsdatter ~ Niels Jensen i Mejlby

Anne Nielsdatter, ugift, 36 år

Bodil Nielsdatter ~ Søren Sørensen i Vorup

Maren Nielsdatter, 29 år

Ingeborg Nielsdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

844, 7. marts 1777, Tørslev

Anne Jensdatter, død

Peder Jensen, enke

Hendes datter:

Kirsten Nielsdatter

Morbroder Niels Jensen af Voer

--------------------------------------------------------------------------------

847, 5. april 1777, Jebjerg

Laurs Christensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Laursen, 10 år

Christen Laursen, 7 år

Maren Laursdatter, 2 år

Morfader Peder Nielsen Skrædder af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

849, 23. april 1777, Ølst

Jens Rasmussen Levring, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 10 år

Simon Jensen, 9 år

Peder Jensen, 5 år

Anne Jensdatter, ? år

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sidst ændret: 17. December 2020
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login