Frisenvold Gods - Skifteuddrag 1777 - 1802

Frisenvold Gods 

Rigsarkivet film 9648B

--------------------------------------------------------------------------------

2, 29. april 1777, Vissing
Kirsten Nielsdatter, død
Søren Koch, enke
Hendes barn:
Anne Pedersdatter
Barnets formynder farbroder Peder Elgaard i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

4, 10. maj 1777, sted ukendt
Christen Simonsen, død
Zidsel Rasmusdatter, enke
Skiftet mangler stort set i starten.
Lavværge Mouritz Pedersen, som arvinger underskrev Peder Pedersen (eneste?)
Vurderingsmænd Søren Christensen og Søren Laursen.

--------------------------------------------------------------------------------

8, 6. juni 1777, Neder Hornbæk
Anders Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke (86 år)
Børn med 1. hustru Maren Rasmusdatter:
Søren Andersen i Øksenholdt
Mogens Andersen i Årslev
Rasmus Andersen, 43 år tj. i Neder Hornbæk
Niels Andersen i Galten
Margrethe Andersdatter ~ Rasmus Michelsen i Helstrup
Lavværge Jens Christensen af Neder Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

9, 25. juni 1777, Vissing
Maren Christensdatter, død
Jens Laursen, enke
Deres børn:
Ellen Jensdatter, 12 år
Afdødes broder Laurs Christensen
Afdødes søsters mand Christen Nielsen, begge i Galten.

--------------------------------------------------------------------------------

12, 9. december 1776, Vissing
Jochum Christophersen Lentz, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Frederich Jochumsen i Vissing
Laurs Jochumsen i Askildrup
Hans Jochumsen,
Bodil Jochumsdatter, enke efter skipper Jørgen Dyborg i København
Elisabeth Jochumsdatter ~ Frederich Iversen, tømmermand i Århus
Johanne Jochumsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

15, 31. jul 1777, Laurbjerg
Jens Pedersen, død
Mette Laursdatter, enke (underskrevet Andersdatter)
Hans arvinger:
Broder Rasmus Pedersen i Laurbjerg
Broder Søren Pedersen i Vissing
Lavværge Niels Hesselberg (Andersen)

--------------------------------------------------------------------------------

16, 1. august 1777, Lindbjerg
Anne Rasmusdatter, død
Christen laursen, enke
Ingen børn:
Søster Maren Rasmusdatter ~ Jørgen jensen i Albæk
Jørgen Jensens broder Knud Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

19, 14. august 1777, Væth
Peder Beeg, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Pedersen Beeg, 37 år, tjener i Værum
Thomas Pedersen Beeg, 28 år, tjener i Jebjerg
Hans børn af 2. ægteskab:
Kirsten Marie Pedersdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

21, 18. august 1777, Værum
Peder Jørgensen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Pedersen, 26 år. tjener smeden i Laurbjerg
Ellen Pedersdatter, tjener i Købehavn

--------------------------------------------------------------------------------

23, 20. august 1777, Galten
Peder Jensen, død
Ellen Andersdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

25, 29. september 1777, Årslev
Niels Jensen Skovfoged, død
Anne Ludvigsdatter, enke
Ingen børn:
1) broder Peder Jensen, død
1a) Hans Pedersen, gårdmand i Vorup
1b) Niels Pedersen, National Rytter
2) halvsøster Anne Jensdatter, enke i Årslev
3) halvsøster Maren Jensdatter, enke i Galten
Enkens søn, Ludvig Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

27, 3. oktober 1777, Vissing
Laurs Sørensen Rold, død
Anne Thomasdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen ?, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

28, 23. oktober 1777, Yding
Knud Nielsen, død
Mette Henrichsdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab:
Maren Knudsdatter
Lavværge Mads Henrichsen
Farbroder Michel Nielsen af Gandrup

--------------------------------------------------------------------------------

30, 7. november 1777, Løvskal
Laurs Andersen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Laursdatter, 2 år
Enkens fader Niels Nielsen af Løvskal
Barnets farbroder Michel Andersen af Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

32, 8. november 1777, Værum
Henrich Phillip Skrædder, død
Maren Hansdatter, enke
Hans barn:
Skak Henrichsen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

33, 14. november 1777, Ølst
Ellen Jørgensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 18 år
Christen Sørensen, 13 år
Michel Sørensen, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

37, 11. november 1777, Værum
Mette Sørensdatter, død (tilføjet 19-12-2020)
Knud Knudsen Nørgaard, enke
Deres børn:
Maren Knudsdatter ~ Jens Bødker i Værum (Jens Rasmussen Bødker)
Giertrud Knudsdatter ~ Jens Michelsen i Værum
Else Knudsdatter, 24 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

38, 18. november 1777, Dyrby
Christen Nielsen, død
Else Carlsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 6 år
Bodil Christensdatter, 13 år
Anne Christensdatter, 10 år
Maren Christensdatter, 9 år
Birthe Christensdatter, 4 år
Enkens broder Jacob Carlsen, logerende i Eistrup, Årslev sogn?
Børnenes farbroder Peder Nielsen i Hvidsten

--------------------------------------------------------------------------------

43, 6. december 1777, Jebjerg
Niels Jacobsen, død
Bodil Michelsdatter, enke
Ingen Livsarvinger.
Søskendebørn arver.
Anne Marie Michelsdatter
Anne Michelsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

46, 5. jan 1778, Haslund
Anne Lasdatter, død
Rasmus Elgaard, enke
Deres barn:
Jens Rasmussen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

51, 27. september 1777, Værum
Rasmus Christensen Gammel, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Bodil Rasmusdatter, 6 år
Jens Rasmussen, 4 år
Christen Rasmussen, 1½ år
Enkens fader Laurs Thomassen af Værum
Afdødes stedfader Poul Rasmussen Gammel i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

64, 12. februar 1778, Løvskal
Maren Jensdatter, død
Jens Christensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 9 år
Christen Jensen, 7 år
Ditlev Jensen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

67, 23. marts 1778, Over Hornbæk
Christen Andersen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Christensdatter
Inger Christensdatter
Anne Christensdatter
Anders Christensen, 12 år
Jens Christensen, 5 år
Af 1. ægteskab:
Kirsten Christensdatter ~ Anders Pedersen i Over Hornbæk
Mette Christensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

71, 27. april 1778, Vissing
Laurs Laursen, død
Anne Laursdatter, enke
Ungen børn:
Broder Jens Laursen arver

--------------------------------------------------------------------------------

76, 21. maj 1778, Nyborg (Vissing)
Ingeborg Jensdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Sophie Jensdatter, 7 år
Karen Jensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

80, 5. februar 1778, Ølst
Jochum Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn:
Enkens broder Laurs Snog af Ølst
Afdøde var en afskediget Sergeant Jochum Lutzthe
Ingen kendte arvinger

--------------------------------------------------------------------------------

84, 6. august 1778, Neder Hornbæk
Christen Mogensen, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Ingen børn:
Brodersønner:
Niels Sørensen, 33 år
Søren Sørensen, 23 år
Enkens broder Kield Pedersen af Over Hornbæk
En halv ager i Randers By Vester var delt mellem arvingerne.

--------------------------------------------------------------------------------

86, 8. september 1778, Grensten
ungkarl Michel Laursen, død
Hans arvinger:
1) brodersøn Christen Christensen i Grensten
2) afdødes halvbroder afg. Kield Pedersens sønnesøn Peder Laursen, 16 år i Haslund
3) afdødes halvsøster børn Peder Dyrby i Munkdrup og Rasmus Dyrby i Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------

89, 21. august 1778, Værum Mølle
Skovridder Søren Bieragger, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 22 år
Giertrud Sørensdatter, 18 år
Bodil Marie Sørensdatter, 14 år
Farbrødre Rasmus Jensen Bieragger, ugift hos sin moder i Odder, Jørgen Jensen Bieragger i Odder, , ugift Ole Jensen Bieragger i Værum Mølle
Langt skifte

--------------------------------------------------------------------------------

107, 11. januar 1779, Gassum
Christen pedersen, død
Gye Michelsdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 30 år
Michel Christensen, 29 år
Christen Christensen, 25 år
Jens Christensen, 22 år
Kield Christensen, 20 år
Maren Christensdatter, 27 år
Ole Christensen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

112, 1. marts 1779, Vissing
Anne Pedersdatter, død
Søren Andersen Bonde, enke
Deres børn:
Anne Kirstine Sørensdatter, 12 år
Anders Sørensen, 8 år
Mette Marie Sørensdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

117, 5. marts 1779, Væth
Peder Nielsen Bødker, død
Bodil Andersdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 5 år
Enkens broder Søren Andersen i Skjød

--------------------------------------------------------------------------------

120, 6. april 1779, Skæring, Egå sogn
Søren Pedersen Skipper, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn i ægteskab med Inger Sørensdatter:
Peder Sørensen, 32 år
Maren Sørensdatter, ugift
Hans børn med enken:
Anders Sørensen, 12 år
Anne Sørensdatter,
Inger Sørensdatter
Ellen Sørensdatter
Dorthe Sørensdatter
Lavværge Peder Jørgensen af Egå
Morbroder Jørgen Andersen af Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

125, 12. april 1779, Jebjerg
Maren Pedersdatter, død
Kield Jensen, enke
Ingen Børn
Halvbroder Peder Pedersen arver, tjente Niels Nielsen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

129, 29. juni 1779, Kristrup
Anne Elisabeth Jeronimusdatter, død
Thomas Didrichsen, enke
Deres børn:
Anne Dorthea Thomasdatter, 18 uger gl.

--------------------------------------------------------------------------------

132, 27. juli 1778, Haslund
Kield Pedersen, død
Hans arvinger:
sønnesøn, Peder Laursen, 15 år, hos sin moder, Christen Christensens hustru, morbroder Søren Hvas af Haslund.

--------------------------------------------------------------------------------

137, 13. juli 1779, Neder Hornbæk
Maren Andersdatter (Jensdatter?), død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 7 år
Anne Jensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

141, 2. september 1729, Gassum
ugift Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) helbroder Mads Jensen, 28 år
2) helbroder Jacob Jensen, 25 år
3) helbroder Peder Jensen, 17 år
4) halvbroder Mads Jensen, 9 år, hos stedfaderen Christen Sørensen i Gassum

--------------------------------------------------------------------------------

153, 11. oktober 1779, Værum
Anne Hansdatter, død
Peder Koch, enke
Hendes arvinger:
1) broder Anders Hansen, 61 år, på Frisenvold 
2) søster Maren Hansdatter ~ Thomas Rasmussen i Værum
3) Maren Hansdatter, enke efter Henrich Phillip, hendes lavværge Laurs Thomassen i Værum (korrigeret 23-12-20102)

--------------------------------------------------------------------------------

154, 18. oktober 1779, Værum
Anne Nielsdatter, død
Christen Johnsen, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 22 år
Joen Christensen, 16 år
Niels Christensen, 10 år
Kirsten Christensdatter, 12 år
Inger Christensdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

156, 18. oktober 1779, Værum
Henrich Mortensen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
søster Anne Mortensdatter ~ Niels Rasmussen i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

160, 19. oktober 1779, Værum
Rasmus Hvid, død
Dorthe Sørensdatter, (død rettet 22-12-2020) 
Hans børn med Maren Jensdatter:
Peder Rasmussen, 36 år
Jens Rasmussen, 34 år
Giertrud Rasmusdatter
Malene Rasmusdatter
Hans børn med enken:
Søren Rasmussen, 3 år
Maren Rasmusdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

162, 17. oktober 1779, Vinterslev
Mette Jensdatter, død
Laurs Laursen Smed, enke
Deres børn:
Mette Cathrine Laursdatter, 61/2 år
Afdødes søskendebarn, Ole Madsen af Hadsten

--------------------------------------------------------------------------------

165, 21. oktober 1779, Vorup
Karen Thøgersdatter, død
Hans Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

168, 25. oktober 1779, Værum
Margrethe Nielsdatter, død
Jens Nielsen Stenhugger, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 40 år i Haslund
Niels Jensen Skrædder, 34 år
Jens Jensen, 32 år i Galten
Rasmus Jensen, 22 år, hjemme
Giertrud Jensdatter, 36 år ~ Rasmus Christensen i Værum
Maren Jensdatter, 30 år ~ Søren Thomassen i Tebbestrup
Maren Jensdatter, 19 år, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

172, 25. oktober 1779, Værum
Else Jensdatter, død
Laurs Thomassen, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter ~ Jens Pedersen i Værum
Anne Marie Laursdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

176, 26. oktober 1779, Vissing
Anne Christensdatter, død
Anders Ladefoged, enke
Deres barn:
Inger Andersdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

180, 26. oktober 1779, Vissing
Christen Mortensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Kirsten Christensdatter:
Anne Christensdatter, 48 år ~ Thomas Pedersen i Vissing
Maren Christensdatter, 46 år
Anne Christensdatter ~ Ole Andersen Bødker i Løvskal
Morten Christensen Bødker, 40 år i Væth
Anders Christensen, 37 år, tjener i Stevnstrup
Børn med enken:
Kirsten Christensdatter, 32 år, enke efter Peder jensen i Vorup
Else Christensdatter, 28 år, tjener i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

182, 27. oktober 1779, Munkdrup
Inger Nielsdatter, død
Peder Brøstie, enke
Hendes arvinger:
Helbroder Niels Nielsen i Årslev
Helsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen i Lund
halvbroder Jens Nielsen i Langskov

--------------------------------------------------------------------------------

186, 29. oktober 1779, Jebjerg
Jens Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 3 år (død kort efter faderen)
Enkens fader Rasmus Jørgensen
Afdødes broder Axel Rasmussen i Yding

--------------------------------------------------------------------------------

187, 1. november 1779, Vorup
Ane Pedersdatter, død
Rasmus Rasmussen
Arvinger ukendte, intet at arve.

--------------------------------------------------------------------------------

189, 3. november 1779, Galten
Maren Joensdatter, død
Peder Andersen, enke
Deres børn:
Joen Pedersen, 15 år
Anders Pedersen, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

191, 3. november 1779, Galten
Peder Vissing, død
Helle Michelsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 15 år
Anne Pedersdatter, 13 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Karen Pedersdatter, 7 år
Farbroder Jens Rasmussen af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

195, 3. november 1779, Galten
Margrethe Laursdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres børn:
Ellen Marie Andersdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

197, 3. november 1779, Galten
Kirsten Cathrine Thomasdatter, død
Laurs Jensen Snedker, enke
Hendes børn med Søren Pedersen Væver
Peder Sørensen, 22 år
Thomas Sørensen, 20 år
Morbroder Erich Thomassen af Hadsten

--------------------------------------------------------------------------------

199, 10. november 1779, Dyrby
Else Carlsdatter, død
Mogens Nielsen, enke
Hendes børn med Christen Nielsen:
Niels Christensen, 8 år
Bodil Christensdatter. 15 år
Anne Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 11 år
Børnenes farbroder Peder Nielsen i Hvidsten.

--------------------------------------------------------------------------------

202, 12. november 1779, Laurbjerg
Margrethe Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
1. mand Knud Henrichsen
Hendes børn:
Maren Knudsdatter, 18 år
Jens Knudsen, 16 år
Peder Rasmussen, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

205, 12. november 1779, Laurbjerg
Mads Blach, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Helbroder Christen Blach
helsøster Anne Christensdatter, 40 år ~ smeden Christen Andersen i Haurum
helsøster Margrethe Christensdatter, 50 år ~ Jens Koch i Stånum
helsøster Kirsten Christensdatter, 36 år ~ knapmager Rasmus i Viborg.

--------------------------------------------------------------------------------

207, 16. november 1779, Over Hornbæk
Inger Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Hendes børn med Christen Andersen:
Anders Christensen, 13 år
Jens Christensen, 6 år
Kirsten Christensdatter, 25 år
Inger Christensdatter, 23 år
Anne Christensdatter, 18 år
Alle ugifte

--------------------------------------------------------------------------------

210, 17. november 1779, Neder Hornbæk
Søren Andersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 20 år
Søren Sørensen, 14 år
Dorthe Marie Sørensdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

213, 18. november 1779, Værum
Jens Jensen Kaae, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 25 år
Giertrud Jensdatter, 22 år ~ Rasmus Poulsen i Værum
Maren Jensdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

216, 18. november 1779, Værum
Bodil Rasmusdatter, død
Poul Rasmussen, enke
Deres barn:
Rasmus Poulsen, 28 år
Hendes søn Rasmus Christensen, avlet i ægteskab med Christen Rasmussen. Han død:
Jens Rasmussen, 6 år
Christen Rasmussen, 4 år
Bodil Rasmusdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

221, 19. november 1779, Laurbjerg
Niels Olesen, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 13 år
Jens Nielsen, 9 år
Christen Nielsen, 1½ år

--------------------------------------------------------------------------------

222, 22. november 1779, Erslev
Anders Krog, død
Maren Madsdatter, enke
1. ægteskab med Anne Jensdatter:
Jens Andersen, 25 år
Maren Andersdatter, 28 år

--------------------------------------------------------------------------------

224, 22. november 1779, Erslev
Mette Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Rasmus Koch, 35 år
Anders Koch, 31 år
Peder Koch, 29 år
Maren Jensdatter Koch, 28 år ~ Søren Koch i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

226, 23. november 1779, Stevnstrup
Kirsten Sørensdatter, død
Mogens Knudsen, enke
Deres børn:
Christen Mogensen, 12 år
Giertrud Mogensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

229, 30. november 1779, Munkdrup
Maren Jespersdatter, død
Jens Frandsen, enke
Hendes børn med Christen Frederichsen:
Anne Christensdatter ~ Hans Christensen i Laurbjerg
Jesper Christensen, 19 år
Peder Jespersen af Eistrup var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

233, 3. december 1779, Kristrup
Morten Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Ingen børn:
Hans arvinger:
1) broder Anders Jensen Fischer i Jebjerg, død
1a) Peder Andersen
1b) Niels Andersen
2) søster Maren Jensdatter ~ Poul Jensen i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

234, 3. december 1779, Kristrup
Rasmus Andersen Beeg, død
Birthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 28 år
Anders Rasmussen, 24 år
Anne Kirstine Jensdatter, ? ( Rasmusdatter)

--------------------------------------------------------------------------------

236, 5. december 1779, Jebjerg
Søren Pedersen Hougaard, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 30 år i Galten
Niels Sørensen, 10 år, hjemme
Maren Sørensdatter, 20 år
Kirsten Sørensdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

239, 14. december 1779, Galten
Kirsten Laursdatter, død
Terchel Rasmussen, enke
Deres børn:
Maren Terchelsdatter, 10 år
Rasmus Terchelsen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

243, 15. december 1779, Jebjerg
Christen Balle, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Johanne Christensdatter, 14 år
Anne Christensdatter, 8 år
Mette Christensdatter, 6 år
Niels Christensen, 4 år
Niels Christensen, 1 ½ år
Farbroder Jens Vissing af Jebjerg.

--------------------------------------------------------------------------------

247, 16. december 1779, Værum
Thomas Michelsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 22 år
Michel Thomassen, 19 år
Maren Thomasdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

249, 16. december 1779, Værum
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen Bidsk, enke (rettet 23-12-2021)
Deres børn:
Jens Nielsen, 28 år
Else Nielsdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

250, 2. november 1779, Løgstrup Hovedgaard
ungkarl Niels Andersen, død
Hans arvinger:
1) helsøster Mette Andersdatter ~ Peder Tvilling, han død, hun mødt ved lavværge Anders Kier i Væth, hun havde en søn, Jens Pedersen.

--------------------------------------------------------------------------------

256, 22. december 1779, Ølst
Jørgen Pedersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 2 år
Enkens stedfader Peder Nielsen i Tebbestrup
Morbroder Niels Rasmussen i Haslund var formynder da ingen farbrødre var til.

--------------------------------------------------------------------------------

259, 26. december 1779, Vissing
Jens Jensen, død
Mette Jensdatter, død
Hans arvinger:
Søsterdatter ~ Laurs Tinning i Galten
Hendes arvinger:
1) broder Christen Jensen i Væth
2) broder Michel Jensen ibid., død
2a) Jens Michelsen, i Væth
2b) Søren Michelsen, i Væth
2c) Anne Michelsdatter i Fladbro Hus
2d) Margrethe Michelsdatter ~ Søren Snedker i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

261, 29.- december 1779, Værum
Mette Sørensdatter, død
Niels Jørgensen, enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen i Bidstrup Brohus
Kirsten Nielsdatter, 30 år, hjemme
Maren Nielsdatter, 26 år, tjener forpagter Madame Andersdatter i Granslev

--------------------------------------------------------------------------------

263, 3. januar 1780, Stevnstrup
Ellen Jensdatter, død
Michel Andersen, enke
Hendes børn med Niels Høeg:
Maren Nielsdatter, 27 år, ~ Niels Østerballe i Grensten
Jens Nielsen, 23 år
Jens Nielsen, 20 år
Deres farbroder Jens Jensen i Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

268, 3. januar 1780, Stevnstrup
Jens Koch, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 28 år
Anders Jensen, 25 år
Christen Jensen, 23 år
Rasmus Jensen, 22 år
Farbroder Jens Pedersen af Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

270, 12. januar 1780, Nyborg, Vissing sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

274, 24. november 1779, Vissing
Anne Madsdatter, død
Hendes børn:
Peder Sørensen, 35 år i Jebjerg
Mads Sørensen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

277, 21. januar 1780, Lindbjerg
Anne Christensdatter, død
Claus Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Clausen, 27 år i Lindbjerg
Jens Clausen, 17 år
Anne Clausdatter, 28 år
Maren Clausdatter, 23 år
Morbroder Jens Christensen Kondrup i Lindbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

279, 13. januar 1780, Jebjerg
Jens Rasmussen Vissing, død
Anne Hansdatter, død
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) broder Rasmus Vissing, død i Jebjerg
1a) Rasmus Rasmussen, 20 år
1b) Peder Rasmussen, 18 år
1c) Birthe Rasmusdatter, 16 år
1d) Karen Rasmusdatter, 13 år
1e) Anne Rasmusdatter, 10 år
2) Peder Vissing, død i Galten
2a) Rasmus Pedersen, 15 år
2b) Anne Pedersdatter, 13 år
2c) Maren Pedersdatter, 10 år
2d) Karen Pedersdatter, 7 år
3) broder Christen Rasmussen Balle, død i Jebjerg
3a) Niels Christensen, 4 år
3b) Niels Christensen, 1 ½ år
3c) Johanne Christensdatter, 14 år
3d) Anne Christensdatter, 8 år
3e) Mette Christensdatter, 6 år
4) søster Mette Rasmusdatter ~ Jens Pedersen i Jebjerg
5) søster Maren Rasmusdatter, ugift
Hustruens arvinger:
1) broder Christen Hansen i Tebbestrup
2) broder Erich Hansen, død
2a) Dorthe Erichsdatter ~ Niels Pedersen i Jebjerg
3) broder Peder Hansen, død
3a) Hans Pedersen, 25 år
4) søster Anne Hansdatter, død
4a) Anne Nielsdatter, ugift
4b) Ingeborg Nielsdatter, ugift
4c) Maren Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

289, 23. november 1779, Vissing
Peder Lassen, død
Hans børn:
1) Niels Pedersen i Vissing
2) Rasmus Pedersen, død
2a) Mette Rasmusdatter hos stedfaderen Thomas Rasmussen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

294, 24. november 1779, Vissing
Anne Thomasdatter, død
Hendes børn:
Thomas Jensen, 19 år
Søren Lassen, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

299, 26. november 1779, Vissing
Jens Laursen Dahl, død
Hans arvinger:
datter Anne Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

304, 11. april 1780, Munkdrup
Peder Brøstie, død
eneste arvinger var gårdmand Jørgen Pedersen i Ølst, død
Hans børn:
Rasmus Jørgensen, 3 år, ved sin stedfader Christen Michelsen i Ølst.

--------------------------------------------------------------------------------

308, 8. maj 1780, Stevnstrup
Anne Pedersdatter, død
Jens Østrup, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 5 år
Maren Jensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

312, 10. maj 1780, Galten
Birthe Pedersdatter, død
Hans Pedersen Pilgaard, enke
Der angives at være 2 umyndige børn, men ingen navne nævnes.

--------------------------------------------------------------------------------

315, 12. maj 1780, Væth
Maren Frederichsdatter, død
Anders Kier, enke
Ingen børn:
Hendes arvinger:
1) helbroder Christen Frederichsen, død i Munkdrup
1a) Anne Christensdatter ~ Hans Christensen i Laurbjerg
1b) Jesper Christensen, 19 år, hos stedfaderen Jens Frandsen
2) helbroder Søren Frederichsen, død i Væth
2a) Anne Sørensdatter
2b) Maren Sørensdatter, 24 år
2c) Mette Sørensdatter, 24 år ~ Peder Christensen i Væth
2d) Ellen Sørensdatter, 19 år
2e) Maren Sørensdatter, hos stedfaderen Niels Poulsen i Væth
3) helsøster Anne Frederichsdatter ~ Niels Andersen i Haslund

--------------------------------------------------------------------------------

320, 5. juni 1780, Galten
Peder Laursen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 12 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 1 ½ år
Lavværge degnen Hans Dahlsen
Ingen farbrødre var til.
Formynder morbroder Mads Pilgaard af Galten.

--------------------------------------------------------------------------------

323, 3. juli 1780, Værum
Maren Knudsdatter, død
Jens Rasmussen Bødker, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 14 år
Mette Jensdatter, 12 år
Magdalene Jensdatter, 10 år
Giertrud Jensdatter, 8 år
Maren Jensdatter, 3 år (rettet fra Karen 14-12-2020)
Rasmus Jensen, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

327, 2. august 1780, Michelstrup, Ølst sogn
Christen Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 29 år
Jens Christensen, 26 år, gmd. i Munkdrup
Rasmus Christensen, 23 år
Inger Christensdatter, 20 år
Niels Christensen, 16 år
Knud Christensen, 12 år
Peder Christensen, 10 år
Rasmus Christensen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

330, 12. juni 1780, Vissing
Maren Sørensdatter, død
Christen Mortensen, enke
Deres barn:
Peder Christensen Lund, pt. i København
Afdødes søsters mand Søren Hansen af Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

336, 10. oktober 1780, Hedehuset, Ølst sogn
Ane Marie Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 17 år
Anne Margrethe Rasmusdatter, 11 år
Niels Rasmussen, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

338, 14. september 1780, Jebjerg
Maren Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Jens Pedersen, 19 år
2) broder Simon Pedersen, død i Værum
2a) Niels Simonsen i Værum
2b) Peder Simonsen, 26 år
2c) Ingeborg Simonsdatter, død
2ca) Rasmus Rasmussen, 22 år
2cb) Peder Rasmussen, 18 år
2cc) Birthe Rasmusdatter, 15 år
2cd) Karen Rasmusdatter, 13 år
2ce) Anne Rasmusdatter, 11 år
2d) Maren Simonsdatter ~ soldat Jens Jensen

--------------------------------------------------------------------------------

341, 2. januar 1781, Erslev
Søren Vendelbo, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 23 år
Christen Sørensen, 21 år
Niels Sørensen, 18 år
Anders Sørensen, 15 år
Ingen farbrødre eller morbrødre er til.

--------------------------------------------------------------------------------

344, 12. februar 1781, Kristrup
Dorthe Greisdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Deres barn:
Rasmus Jensen, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

346, 5. marts 1781, Værum
Poul Rasmussen Gammel, død
Rasmus Poulsen, hans søn, død
Rasmus Poulsens enke Giertrud Jensdatter, med lavværge Christen Frandsen.
Poul Rasmussens søster Giertrud Rasmusdatter.
(rettet 21-12-2020)

--------------------------------------------------------------------------------

351, 13. december 1780, Gassum
Jens Nielsen, død
Anne Christensdatter, død
Hans børn af forrige ægteskab:
Christen Jensen i Gassum
Niels Jensen, 30 år
Maren Jensdatter, 39 år
Anne Jensdatter, 36 år
Kirsten Jensdatter ~ Anders Andersen i Riestrup?
Hustruens arvinger:
1) søster Maren Christensdatter, død
1a) Christen pedersen i Stouby
1b) Peder Pedersen i Over Hornbæk
1c) Kirsten Pedersdatter ~ Christen Jensen i Dyrby
1d) Niels Pedersen, bortrejst, vides ej hvor er
1e) Laurs Pedersen, bortrejst, vides ej hvor er
2) broder Søren Christensen, død i Dyrby
2a) Christen Sørensen, 22 år
2b) Poul Sørensen, 19 år
2c) Kirsten Sørensdatter, 24 år
3) søster Mette Christensdatter ~ Jens Pedersen i Dyrby, han død
4) broder Jens Christensen, død i København, børn?

--------------------------------------------------------------------------------

354, 15. juni 1781, Galten
?, død
Peder Rasmussen, enke
Deres børn:
Mariane Pedersdatter, 6 år
Caroline Sophie Pedersdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

356, 15. oktober 1781, Vissing
Otte Jensen Væver, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Ottesen, 25 år
Anne Kirstine Ottesdatter, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

360, 25. juni 1781, Jebjerg
Jens Hansen, død
Afdødes steddatter Dorthe Erichsdatter ~ Niels Pedersen
Afdødes søsters børn:
1) Jens Sørensen i Vellev
2) Maren Sørensdatter ~ Peder Jensen i Sall
3) Maren Sørensdatter ~ Henrich Frederichsen i Bjerregrav
4) Inger Sørensdatter ~ hattemager Cay Nielsen Skov i København
5) Anne Sørensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

371, 12. oktober 1781, Stevnstrup
Giertrud Rasmusdatter, død
Jens Pedersen Østrup, enke
Hendes arvinger:
broder Peder Rasmussen
broder Peder Rasmussen Hviid
halvbroder Thomas Rasmussen
halvsøster Kirsten Rasmusdatter

--------------------------------------------------------------------------------

376, 13. november 1781, Værum
Jens Nielsen Stenhugger, død
Hans børn:
Rasmus Jensen
Niels Jensen, 44 år i Haslund
Niels Jensen, 34 år
Jens Jensen, 30 år i Galten
Giertrud Jensdatter ~ Rasmus Christensen i Værum
Maren Jensdatter ~ Søren Thomassen i Tebbestrup

--------------------------------------------------------------------------------

380, 10. december 1781, Over Hornbæk
Maren Nielsdatter, død
Søren Sørensen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Kirsten Knudsdatter, 14 år
Farbroder Niels Laursen i Ørrild, Fårup sogn

--------------------------------------------------------------------------------

384, 22. januar 1782, Vorup
Else Nielsdatter, død
Jens Andersen, enke
Ingen børn:
Hendes arvinger:
1) broder Christen jensen, 52 år
2) broder Jens Nielsen, 46 år i Vorup
3) søster Maren Nielsdatter, i Vorup
4) søster Giertrud Nielsdatter ~ Peder Koch i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

386, 18. februar 1782, Jebjerg
Peder Madsen, død
Anne Simonsdatter, enke
Deres børn:
Mads Pedersen, 7 år
Johanne Pedersdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

390, 22. marts 1782, Ølst
Laurs Snog, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter, 3 år
Mette Laursdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

392, 5. april 1782, Ørsted
Kirsten Jensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 4 år
Maren Jensdatter, 10 år
Anne Jensdatter, 6 år
Kirsten Jensdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

397, 8. april 1782, Jebjerg
Jens Pedersen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Ingen børn, søskende arver:
Jens Pedersen, hyrde i haslund
Søren Pedersen, i Væth
Niels Pedersen i Hedehuset
Laurs Pedersen i Tindbæk
Kirsten Pedersdatter, 60 år i Askildrup
Margrethe Pedersdatter ~ Christen Ibsen i Askildrup
Anne Pedersdatter ~ Stephan Jensen i Tindbæk
Anne Pedersdatter i Teglgaarden
Karen Pedersdatter i Hedehuset

--------------------------------------------------------------------------------

400, 17. april 1782, Lind
Kirsten Christensdatter, død
Christen Christophersen, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 13 år
Niels Christensen, 9 år
Christen Christensen, 1 ½ år
Kirsten Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

403, 29. april 1782, Skæring
Søren Nielsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 32 år
Peder Sørensen, 28 år
Søren Sørensen, 17 år
Peder Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter, 35 år
Mette Marie Sørensdatter, 22 år
Lavværge Christen Nielsen af Hesselballe

--------------------------------------------------------------------------------

406, 10. maj 1782, Galten
Anne Pedersdatter, død
Mads Sørensen Pilgaard, enke
Deres børn:
Birthe Madsdatter, 8 år
Maren Madsdatter, 3 år
Kirsten Madsdatter, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

410, 24. maj 1782, Jebjerg
Mogens Thomassen, død
Anne Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Mogensdatter, 8 år
Farbroder Peder Thomassen, husmand i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

413, 14. juni 1782, Romalt
Mette Rasmusdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 28 år
Gunhild Nielsdatter
Mette Nielsdatter
Rasmus Nielsen, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

416, 2. marts 1782, Vissing
Valborg Michelsdatter, død
Jens Pedersen, enke (tilføjet 12. sept 2020)
Hendes søsterbørn: (børn af halvsøster, Dorthe Andersdatter)
1) Michel Nielsen, i Vissing
2) Peder Nielsen, i Vissing
3) Niels Pedersen, i Vissing
4) Rasmus Pedersen, død
4a) Mette Rasmusdatter, 12 år, hos stedfaderen Thomas Rasmussen i Vissing
5) Maren Nielsdatter, død ~ Christen Rasmussen i Lerbjerg Skovhus, ~ Peder Nielsen
5a) Rasmus Christensen, 21 år
5b) Volborg Christensdatter, 20 år
5c) Christen Pedersen, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

423, 28. juni 1782, Askildrup
Jens Terchilsen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Hans børn med Sophie Mogensdatter:
Ingeborg Jensdatter ~ Jens Jensen, hun død
datter Sophie Jensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

426, 27. juli 1782, Skæring
Mette Marie Rasmusdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Zara Olesdatter
2) broder Søren Rasmussen, 48 år i Segalt
3) broder Ole Rasmussen, 41 år i Åstrup
4) broder Anders Rasmussen, 30 år
5) broder Peder Rasmussen, 24 år
6) søster Kirsten Rasmusdatter ~ Jørgen Bertelsen i Skødstrup
7) søster Maren Rasmusdatter ~ Anders Poulsen i Hjelmager, død
7a) Kirsten Andersdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

431, 16. august 1782, Værum
Anne Sørensdatter, død
Christen Hansen Pilgaard, enke
Deres børn:
Søren Christensen i Værum
Hans Christensen, 34 år
Mads Christensen, 26 år
Niels Christensen, 20 år
Maren Christensdatter ~ Peder Andersen i Værum
Anne Christensdatter ~ Peder Smed ibid.
Anne Christensdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

434, 21. september 1782, Galten
Jens Pedersen Hjulmand, død
Else Laursdatter, enke
Ingen børn:
Hans arving:
Anne Pedersdatter, søsterdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

437, 20. oktober 1782, Tebbestrup
Rasmus Jensen Elgaard, død
Eva Nielsdatter, enke
Hans børn med Anne Laursdatter:
Jens Rasmussen, 10 år
Børn med enken:
Niels Rasmussen, 2 år
Farbroder Christen Elgaard i Laurbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

441, 9. oktober 1782, Årslev
Anne Margrethe Hansdatter, død
Jørgen Henrichsen, enke
Deres børn:
Christen Jørgensen, 18 år
Eva Cathrine Jørgensdatter, 32 år ~ Søren Michelsen, handskemager i Århus
Birthe Jørgensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

447, 19. december 1782, Skæring
Kirsten Jensdatter, død
Niels Olesen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 8 år
Niels Nielsen, 6 år
Mette Nielsdatter, 2 år
Karen Nielsdatter, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

451, 20. december 1782, Galten
Thomas Haugaard, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 11 år
Anne Thomasdatter, 14 år
Margrethe Thomasdatter, 8 år
Anne Thomasdatter, 1 år
Farbroder Peder Haugaard i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

455, 6. januar 1783, Vissing
Anne Rasmusdatter, død
Peder Nielsen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Søren Rasmussen i Lerbjerg
2) broder Christen Rasmussen i Lerbjerg
3) søster Giertrud Rasmusdatter, død ~ Mathias Nielsen i Hadsten
3a) Niels Mathiassen
3b) Henrich Mathiassen

--------------------------------------------------------------------------------

459, 18. oktober 1782, Romalt
Mogens Madsen, død
Birgitte Andersdatter, død
Deres børn:
Anders Mogensen, 1 ½ år
en slegfreddatter Karen Rasmusdatter, 7 år
Farbroder Niels Madsen i byen

--------------------------------------------------------------------------------

478, 2. april 1783, Kristrup
Maren Nielsdatter, død
Søren Christensen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen
Kirsten Sørensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

481, 16. april 1783, Vissing
Jens Sørensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 40 år i Vissing
Michel jensen, 33 år i Værum
Anne Jensdatter ~ Christen Frederichsen i Lerbjerg
Bodil Jensdatter, 28 år
Mette Marie Jensdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

486, 28. april 1783,
Anne Jørgensdatter, død
Søren Henrichsen, enke
Hendes børn:
Karen Christophersdatter, 5 år
Morbroder Niels Jørgensen var formynder

--------------------------------------------------------------------------------

488, 16. juni 1783, Over Hornbæk
Anders Pedersen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 8 år
Christen Andersen, 6 år
Kirsten Andersdatter, 13 år
Kirsten Andersdatter, 11 år
Formynder Kield Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

494, 17. juni 1783, Ølst
Kirsten Andersdatter, død
Hans Rasmussen, enke
Deres børn:
Karen Hansdatter, 5 år
Bodil Hansdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

496, 17. juni 1783, Askildrup
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 18 år
Anne Jensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

499, 20. juni 1783, Jebjerg
Maren Rasmusdatter, død
Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Birgitte Sørensdatter, 3 år
Maren Sørensdatter, 5 uger

--------------------------------------------------------------------------------

503, 4. juli 1783, Ølst
Søren Levring, død
Mette Madsdatter, enke
Ingen børn:
1) broder Jens Levring, død
1a) Peder Jensen, 11 år
1b) Simon Jensen, 14 år
1c) Anne Jensdatter, 4 år
1d) Karen Jensdatter, 6 år
2) søster Matte Levring i Nielstrup
3) søster Maren Levring ~ Jens Madsen i Lime på Trustrup Gods

--------------------------------------------------------------------------------

506, 24. juli 1783, Over Hornbæk
Mette Laursdatter, død
Peder Thomassen, enke
Deres barn:
Maren Pedersdatter, 11 uger

--------------------------------------------------------------------------------

508, 3 september 1783, Askildrup
Ingeborg Lauridsdatter, død
Peder Nielsen Hammel, enke
Hendes arvinger:
søster Maren Lauridsdatter, enke i Rosengaarden, Randers
søster Maren Lauridsdatter, boende i Østerport i Randers og enke
broder Rasmus Lauridsen, gl., ugift og karl hos Niels Konggaard i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

512, 8. september 1783, Løgstrup Skovhus
Jens Madsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 25 år
Maren Jensdatter, 32 år
Kirsten Jensdatter, 28 år
Giertrud Jensdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

514, 24. september 1783, Helstrup
Jens Nielsen Rytter, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 14 år
Maren Jensdatter, 16 år
Mette Jensdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

517, 9. oktober 1783, Væth
Maren Rasmusdatter, død
Anders Kier, enke
Afdødes fader Rasmus Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------

518, 24. juli 1783, Over Hornbæk
Lars Andersen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres barn:
Anders Lassen, 21/2 år
Enkens fader Anders Sørensen Smed i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

523, 24. juli 1783, Hornbæk
Peder Joensen, død
Maren Christensdatter, død
Deres børn:
Søren Pedersen, 23 år
Christen Pedersen, 18 år
Joen Pedersen, 11 år
Christen Pedersen, 1 år
Anne Pedersdatter, 211/2
Inger Pedersdatter, 16 år
Anne Pedersdatter, 6 år
Peder Meldgaard og Kield Pedersen blev formyndere.

--------------------------------------------------------------------------------

529, 7. november 1783, Galten
Ingeborg Nielsdatter, død
Jens Andersen, enke
Hendes arvinger:
søster Maren Nielsdatter
søster Anne Nielsdatter
begge i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

531, 20. februar 1784, Ølst
Søren Christensen Kirkegaard, død
Karen Jensdatter, enke
Hans børn af 2 ægteskaber:
Christen Sørensen, 20 år
Michel Sørensen, 17 år
Ellen Sørensdatter, 2½ år
Margrethe Sørensdatter, 2½ år
Kirsten Sørensdatter, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

536, 26. februar 1784, Haslund
Søren Nielsen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

540, 19. april 1784, Galten
Ingeborg Nielsdatter, død
Niels Michelsen Sams, død
Michel Nielsen, 24 år
Ane Nielsdatter, 20 år
Birthe Nielsdatter, 18 år
Inger Nielsdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

544, 23. marts 1784, Haslund
Maren Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 3 år
Mette Nielsdatter, 10 år
Barbara Nielsdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

548, 25. marts 1784, Væth
Mette Laursdatter, død
Niels Poulsen, enke
Børn med Søren Frederichsen:
Mette Sørensdatter ~ Peder Christensen
Ane Sørensdatter, 24 år
Maren Sørensdatter, 28 år
Maren Sørensdatter, 21 år
Børn med Niels Poulsen:
Laurs Nielsen, 16 år
Anne Nielsdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

553, 10. april 1784, Værum
Anne Jensdatter, død
Niels Rasmussen Bjerregaard, enke
Hendes børn:
Jens Rasmussen, gmd. i Værum
Niels Rasmussen, vanvittig, hos stedfaderen
Malene Rasmusdatter ~ Christen Sørensen Lindberg
Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Mortensen

--------------------------------------------------------------------------------

556, 31. april 1784, Kristrup
Margrethe Lisbeth Hansdatter, død
Anders Nielsen, enke
Deres barn:
Hans Andersen, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

559, 3. maj 1784, Jebjerg
Anders Sørensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 9 år
Maren Andersdatter, 11 år
Kirsten Andersdatter, 7 år
Farbroder Søren Sørensen i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

564, 18. juni 1784, Jebjerg
Maren Pedersdatter, død
Peder Sørensen, enke
Hendes børn:
Anders Lassen, 16 år
Christen Lassen, 14 år
Maren Lasdatter
Morbroder Stephan Pedersen i jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

567, 22. juni 1784, Laurbjerg
Søren Jespersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jesper Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 12 år
Laurs Sørensen, 6 år
Dorthe Marie Sørensdatter, 16 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Maren Sørensdatter, 1½ år
Farbroder Søren bach

--------------------------------------------------------------------------------

572, 16. oktober 1783, Fladbrohuset
Mogens Sørensen Koch, død
Anne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Mogensen, 12½ år
Ellen Marie Mogensdatter, 9 år
Morbroder Jens Michelsen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

587, 24. september 1784, Vissing
enken Maren Nielsdatter, død
Jens Bonde, død
Deres børn:
Søren Jensen, 40 år
Michel Jensen, 34 år
Ane Jensdatter ~ Christen Frederichsen i Lerbjerg
Bodil Jensdatter, 29 år
Mette Marie Jensdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

592, 21. juni 1784, Laurbjerg
Anne Marie Christensdatter, død
Christen Lydrichsen, enke
Hendes børn:
Christen Nielsen, 19 år
Jens Nielsen, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

605, 28. oktober 1784, Vorup
Niels Christensen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 12 år
Christen Nielsen, 10 år
Mette Nielsdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

607, 28. oktober 1784, Vorup
Karen Jensdatter, død
Jens Andersen Taul, enke
Deres barn:
Anders Jensen, 7 uger

--------------------------------------------------------------------------------

610, 15. december 1784, Værum
Anne Cathrine Hansdatter, død
Jens Nielsen Laurbjerg, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 7 år
Hans Jensen, 2½ år

--------------------------------------------------------------------------------

613, 14. januar 1785, Værum
Giertrud Rasmusdatter, død
Laurs Skriver, død
Deres børn:
Niels Laursen, 27 år
Rasmus Laursen, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

616, 19. januar 1785, Galten
Kirsten Jensdatter, død
hyrde Thomas Rasmussen, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 13 år
Kirsten Thomasdatter, 18 år
Maren Thomasdatter, 12 år
Karen Thomasdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

618, 10. februar 1785, Laurbjerg
Zachael Sørensdatter, død
Jacob Christensen, enke
Deres børn:
Søren Jacobsen, 34 år
Christen Jacobsen, 17 år
Sophia Jacobsdatter, 32 år
Maren Jacobsdatter, 23 år

--------------------------------------------------------------------------------

620, 11. februar 1785, Vorup
Rasmus Loy, død
Inger Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 14 år
Kirsten Rasmusdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

623, 18. februar 1785, Værum
Christen Pilgaard, død
Hans børn:
Søren Christensen Pilgaard, 39 år, gmd i Værum
Hans Christensen Pilgaard, 36 år
Mads Christensen Pilgaard, 28 år
Niels Christensen Pilgaard, 22 år
Maren Christensdatter ~ Peder Andersen i Værum
Anne Christensdatter ~ Peder Smed i byen
Anne Christensdatter, 25 år

--------------------------------------------------------------------------------

626, 8. marts 1785, Ølst
Christen Michelsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Michelsen?, 4 år
Enkens broder Jens Rasmussen i Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

630, 16. marts 1785, Væth
Ole Pedersen Fyndbo, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Olesen, 25 år
Birthe Olesdatter ~ gmd. Kield Jensen i Jebjerg
Anne Cathrine Olesdatter ~ Jens Sørensen, gmd. i Følle
Kirsten Olesdatter ~ Søren Pedersen Ginnerup i Jebjerg
Karen Olesdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 9649 A

--------------------------------------------------------------------------------

630, 16. marts 1785, Væth
Ole Pedersen Fyndbo, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Olesen, 25 år
Birthe Olesdatter ~ gmd. Kield Jensen i Jebjerg
Anne Cathrine Olesdatter ~ Jens Sørensen, gmd. i Følle
Kirsten Olesdatter ~ Søren Pedersen Ginnerup i Jebjerg
Karen Olesdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

634, 17. marts 1785, Vissing
Jens Hansen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

636, 21. marts 1785, Neder Hornbæk
Peder Pedersen Meldgaard, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 33 år
Christen Pedersen, 22 år
Maren Pedersdatter ~ Jens Pedersen, husmand
Kirsten Pedersdatter ~ Søren Mogensen i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

640, 1. april 1785, Galten
Anders Nielsen, død
Helle Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Møller, gmd. i Vissing
2) broder Søren Møller i Teglgaarden
3) søster Ane Elisabeth Nielsdatter ~ Frederich Jochumsen i Vissing
4) søster Ingeborg Nielsdatter ~ Niels Sams i Galten, hun død
4a) Michel Nielsen, 25 år
4b) Anne Nielsdatter, 20 år
4c) Birthe Nielsdatter, 18 år
4d) Inger Nielsdatter, 12 år
Peder Thomassen nævnes også på sin hustrus vegne, men hun ses ikke nævnt blandt arvingerne.

--------------------------------------------------------------------------------

644, 1. april 1785, Galten
Øllegaard Michelsdatter, død
Lars Pedersen Loy, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder Søren Michelsen, 51 år i Erslev
2) halvsøster Kirsten Michelsdatter ~ Christen Kræmer i Erslev, hun død
2a) Peder Christensen, 28 år
2b) Michel Christensen, 24 år
2c) Mette Christensdatter ~ Hans Madsen
2d) Maren Christensdatter ~ Peder Lassen i Vissing
2e) Zidsel Christensdatter
2f) Anne Christensdatter, 25 år ~ Laurs Henrichsen i Vissing
2g) Giertrud Christensdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

647, 11. april 1785, Erslev
Anders Rasmussen Smed, død
Else Laursdatter, enke
Deres børn
Rasmus Andersen, 29 år
Laurs Andersen, 24 år

--------------------------------------------------------------------------------

648, 13. april 1785, Askildrup
Peder Pedersen Brøste, død
Maren Pedersdatter, død
Hans arvinger:
Hans søn af 1. ægteskab:
Peder Pedersen, 25 år
Hendes arvinger:
Søster Kirsten Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Paderup på Essenbæk Gods.

--------------------------------------------------------------------------------

652, 13. april 1785, Årslev
Ane Jensdatter, død
Niels Andersen, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 5 år
Jens Nielsen, død straks efter moderen

--------------------------------------------------------------------------------

655, 4. maj 1785, Neder Hornbæk
Birgitte Pedersdatter (Andersdatter?), død
Peder Pedersen, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

657, 16. april 1785, Yding
Anne Marie Mortensdatter, død
Christen Christensen, enke
Deres børn:
Morten Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 12 år
Dorthe Christensdatter, 10 år
Maren Christensdatter, 5 år

--------------------------------------------------------------------------------

659, 20. maj 1785, Værum
Peder Thomassen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 22 uger
Ane Pedersdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

665, 20. juni 1785, Værum
Giertrud Knudsdatter, død
Jens Blach, enke
Deres børn:
Knud Jensen, 8 år
Michel Jensen, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

669, 22. juni 1786, Vissing
Anne Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, død
Hans børn:
Jens Jensen, 33 år
Anne Jensdatter, 31 år
Kirsten Jensdatter, 28 år
Dorthe Marie Jensdatter, 26 år
Deres børn:
Niels Jensen, 14 år
Karen Jensdatter, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

671, 25. juli 1785, Haslund
Søren Kiersgaard, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 12 år
Karen Sørensdatter, 9 år
Dorthe Sørensdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

677, 26. juli 1785, Kristrup
Jens Rasmussen Birk, død
Regine Gabrielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 1 år
Dorthe Jensdatter, 4 år
Børn fra 1. ægteskab med Dorthe Gregersdatter:
Rasmus Jensen, 10 år
Farbroder Anders Rasmussen i Kristrup
Enkens fader Gabriel Schanndorff af Foglum.

--------------------------------------------------------------------------------

681, 26. september 1785, Galten
Anne Sørensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Hendes børn med Thomas Pedersen:
Søren Thomassen, 14 år
Anne Thomasdatter, 17 år
Margrethe Thomasdatter, 13 år
Maren Thomasdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

687, 30. maj 1785, Jebjerg
Maren Sørensdatter, død
Søren Kræmer, død
Hendes arvinger:
1) moderen Kirsten Rasmusdatter, hos sønnen Peder Sørensen Rold
2) broder Peder Sørensen Rold i Galten
3) søster Anne Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Hadbjerg
4) søster Margrethe Sørensdatter ~ Christen Jensen i Jebjerg
5) søster Mette Sørensdatter ~ Peder Sørensen i Galten
Hans arvinger:
1) broder Peder Kræmer, 50 år i Jebjerg
2) broder Anders Kræmer, død
2a) Peder Andersen, 10 år
2b) Maren Andersdatter, 12
2c) Kirsten Andersdatter, 7 år
3) søster Bodil Sørensdatter ~ Rasmus Kaae i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

709, 25 oktober 1785, Galten
Søren Jensen Bonde, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 26 år
Maren Sørensdatter ~ Anders Jensen i Balle

--------------------------------------------------------------------------------

712, 16. november 1785, Galten
Niels Andersen Smed, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Henning Frederich Nielsen, 19 år
Karen Nielsdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

716, 21. december 1785, Værum
Peder Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 6 år (rettet 14-12-2020 fra Karen)
Anne Pedersdatter, 4 år
Enkens broder Søren Christensen Pilgaard
Børnenes farfader Peder Rasmussen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

718, 28. december 1785, Jebjerg
Kield Jensen, død
Birthe Olesdatter, enke
Deres børn:
Jens Kieldsen, 5 år
Kirsten Kieldsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

724, 20. januar 1786, Stevnstrup
Maren Jensdatter, død
Ole Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Olesen, 32 år
Jens Olesen, 30 år, gmd. i Haslund
Kield Olesen, 25 år
Kirsten Olesdatter ~ Michel Andersen i Stevnstrup
Karen Olesdatter ~ Peder Jørgensen i Haslund
Karen Olesdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

726, 27. januar 1786, Erslev
Ellen Sørensdatter, død
Anders Østergaard, enke
Hendes arvinger:
1) moderen Maren Hansdatter, enke i Galten
2) broder Mads Sørensen Pilgaard i Galten
3) broder Laurs Sørensen, 34 år
4) broder Hans Sørensen, 30 år
5) søster Karen Sørensdatter ~ Peder Hougaard i Galten
6) søster Anne Sørensdatter ~ Jens Pedersen i Galten, hun død og efterladt en søn og 3 døtre
7) søster Mette Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

729, 23. februar 1786, Kristrup
Mette Andersdatter, død
Christen Jensen, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 16 år
Jens Christensen, 13 år
Mariane Christensdatter, 3 år
Maren Christensdatter ~ gmd. Niels Christensen i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

731, 10. marts 1786, Erslev
Rasmus Andersen, død
Magdalene Marie Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ane Margrethe Rasmusdatter, 5 år
Else Rasmusdatter, 20 uger

--------------------------------------------------------------------------------

732, 20. april 1786, Skæring
Jørgen Andersen Krausing, død
Anne Jørgensdatter, enke
Hans barn med 1 hustru Karen Olesdatter:
Anders Jørgensen, 27 år
Hans barn med enken:
Peder Jørgensen, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

739, 11. oktober 1785, Erslev
Mette Laursdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Peder Laursen, død i Galten
1a) Laurs Pedersen, 18 år
1b) Maren Pedersdatter, 15 år
1c) ?Kirsten Pedersdatter, 7 år
1d) Maren Pedersdatter, 4 år
Stedfader Peder Haugaard

--------------------------------------------------------------------------------

742, 15. december 1785, Jebjerg
Peder Nielsen, død
Hans arvinger:
1) helsøster Maren Nielsdatter ~ husmand ?
2) helsøster Anne Nielsdatter, tjener i Århus
3) halvsøster Mette Pedersdatter
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

750, 26. maj 1786, Helstrup
Ole Arvesen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Arve Olesen,
Margrethe Olesdatter

--------------------------------------------------------------------------------

752, 2. juni 1786, Galten
Maren Christensdatter, død
Peder Sørensen Rold
Hendes arvinger:
Faderen Christen Haugaard i Hadbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

753, 12. juni 1786, Munkdrup
Peder Sørensen Dyrbye, død
?Bente Larsdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen
Kirsten Pedersdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

755, 1. juni 1786, Over Hornbæk
Margrethe Pedersdatter, død
Peder Pedersen, enke
Hendes datter af tidligere ægteskab
Maren Christensdatter ~ Søren Pedersen Koch i Paderup

--------------------------------------------------------------------------------

757, 15. juni 1786, Stevnstrup
Kirsten Andersdatter, død
Mogens Knudsen, enke
Hendes brødre:
1) Laurs Andersen, død
1a) Anders Laursen, 5 år
1b) Maren Laursdatter, 3 år
Hos stedfaderen Anders i Over Hornbæk

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 23, 760, 10. december 1785, Galten/Vissing
Søren Koch, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christian Sørensen, 5 år
Jens Sørensen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 24, 766, 27. juni 1786, Kristrup
Søren Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Christen Sørensen, 4 år
Kirsten Sørensdatter, 21 år
Farbroder Thue Christensen fra Randers

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 25, 771, 9. august 1786, Vissing
Hans Pedersen Kræmer, død
Maren Pedersdatter, enke (I starten af skiftet kaldes hun Anne, men side 772 Maren, der er hendes rette fornavn, jf. vielse og FT 1787. Rettelse tilføjet 11. sept. 2020)
Deres børn:
Anne Hansdatter, 11 år
Peder Hansen, 9 år
Peder Hansen, 6 år
Las Hansen, 11/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 26, 773, 17. august 1786, Askildrup
Søren Pedersen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 1/4 år
Lavværge Mourids Pedersen i Ølstvad

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 27, 775, 4. oktober 1786, Jebjerg
Kirsten Olufsdatter, død
Søren Pedersen Ginnerup, enke
Deres børn:
Ole Sørensen, 1/4 år

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 28, 781, 4. oktober 1786, Jebjerg
Zidsel Pedersdatter, død
Rasmus Lassen, enke
Deres børn:
Las Rasmussen, 26 år
Christen Rasmussen, 16 år
Maren Rasmusdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 29, 783, 6. oktober 1786, Erslev
Johanne Sørensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Else Nielsdatter, 41/2 år
Marianne Nielsdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

Nr. 30, 785, 13. december 1786, Tebbestrup
Graves Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Graversen, 21 år
Michel Graversen, 8 år
Anne Graversdatter, 18 år
Margrethe Graversdatter, 15 år
Anne Graversdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

790, 24. juli 1786, Vissing
Jens Pedersen, død
Valborg Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Jensdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

796, 11. juni 1786, Løgstrup
Ungkarl, ladefoged Christen Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Peder Pedersen Kræmer i Tebbestrup
2) broder Niels Pedersen, 36 år, tjener på Boller
3) broder Hans Pedersen, husmand i Vissing, død
3a) Peder Hansen, 9 år
3b) Peder Hansen, 6 år
3c) Las Hansen, 1 1/2 år
3d) Anne Hansdatter, 11 år
4) søster Anne Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Vissing
5) søster Mette Pedersdatter ~ Las Pedersen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

810, 3. februar 1787, Kristrup
Kirsten Christensdatter, død
Johan Juulsen, enke
Deres børn:
Maren Johansdatter, 6 år
Farbroder Mathias Juul af Romalt

--------------------------------------------------------------------------------

812, 19. februar 1787, St Sjørup
Rasmus Jensen, død
Bodil Olufsdatter, enke
Deres børn:
Ole Rasmussen, 28 år
Niels Rasmussen, 25 år
Søren Rasmussen, 21 år
Maren Rasmusdatter ~ Jacob Smed i St. Sjørup
Karen Rasmusdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

816, 21 februar 1787, Laurbjerg
Rasmus Pedersen Mølgyde, død
Edel Rasmusdatter, enke
Afdødes børn:
Peder Rasmussen, 18 år i ægteskabet med Margrethe Jensdatter
Niels Rasmussen, 6 år i ægteskabet med enken

--------------------------------------------------------------------------------

818, 2. marts 1787, Galten
Anders Jensen Krog, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Andersen, 31 år
2) Maren Andersdatter, død ~ Anders Jensen i Balle
2a) Jens Andersen, 14 år
2b) Anders Andersen, 12 år
2c) Jens Andersen, 10 år
2d) Christen Andersen, 7 år
2e) Jens Andersen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

824, 7. marts 1787, Kristrup
Dorothea Hansdatter, død
Christen Jensen, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) farbroder Jens Christensen, død
1a) Christen Jensen i Sahl
1b) Erich Jensen i Sahl
1c) Mette Jensdatter ~ Peiter Vægter i Århus
2) farbroder Morten Christensen, død
2a) Jens Mortensen, skovfoged i Hvorslev
2b) Zidsel Mortensdatter, død ~ Morids Smed i Vellev,
2ba) Niels Mouridsen Smed i Sahl
2bb) Else Mouridsdatter ~ smeden i Vellev
2bc) Anne Mouridsdatter, tjener i Søften
2c) Johanne Mortensdatter ~ Morten Bentsen, i Sahl
2d) Mette Mortensdatter, død ~ Jens Erichsen i Vellev
2da) Kirsten Jensdatter i Søften
3) morbroder Peder Rasmussen, død
3a) Dorthe Pedersdatter ~ Peder Christensen i Haurum
4) morbroder Anders Rasmussen i Aptrup

--------------------------------------------------------------------------------

832, 14. april 1787, Vissing
Jens Pedersen Hougaard, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 34 år, tjener i Ny Mølle
Peder Jensen, 32 år
Rasmus Jensen, 31 år
Lars Jensen, 23 år
Niels Jensen, 22 år
Jens Jensen, 20 år
Mette Jensdatter, 27 år
Kirsten Jensdatter, 25 år
Margrethe Jensdatter, 16 år
Farbroder Peder Pedersen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

835, 19. juni 1787, Årslev
Peder Nielsen, død
Helveg Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 11 år
Jens Pedersen, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

836, 21. september 1787, Kristrup
Karen Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen Kieldsen, enke
Deres børn:
Elle Kirstine Rasmusdatter, 8 uger

--------------------------------------------------------------------------------

838, 24. september 1787, Galten
Ellen Jespersdatter, død
Terchil Rasmussen, enke
Deres børn:
Kirsten Terchilsdatter, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

840, 22. september 1787, Romalt
Bodil Jensdatter, død
Mathias Juulsen, enke
Deres børn:
Juul Mathiassen, 10 år
Kirsten Mathiassen, 6 år
Jens Mathiassen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

841, 10. oktober 1787, Væth
Anne Poulsdatter, død
Niels Krog, enke
Deres børn:
Poul Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 21 år
Morbroder Niels Poulsen i Væth

--------------------------------------------------------------------------------

843, 21. oktober 1787, Årslev
Birthe Laursdatter, død
Søren Nielsen Hammel, enke
Hendes arvinger:
Søren Laursen af Mygind

--------------------------------------------------------------------------------

843, 4. januar 1787, Brusgaard
Niels Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Christen Pedersen Bach, gårdfæster i Bierring på Vindum Overgaard Gods, død
1a) Peder Christensen Bach, gmd i Bierring
1b) Birgitte Christensdatter ~ Niels Stephensen på Himmelstrup Gods
1c) Anne Kirstine Christensdatter ~ Jens Degn på Himmelstrup Gods
1d) Maren Christensdatter ~ Jens Mortensen på Himmelstrup Gods, død
1da) Anne Kathrine Jensdatter, 6 år
1db) Anne Jensdatter, 4 år
1e) Dorthe Christensdatter ~ Jens Nielsen i Helstrup
1f) Johanne Christensdatter, tjener i Øster Velling Præstegaard
2) broder Christen Bach, gårdfæster i Vindum
3) broder Jens Westrup, død
3a) Anne Jensdatter ~ Laurs Thomassen, Over Testrup, Randrup Gods
4) søster Johanne Pedersdatter ~ Søren Bierrich i Rind på Schaunsgaards Gods?
5) Søster Maren Pedersdatter ~ Thomas Westergaard ibm.

--------------------------------------------------------------------------------

849, 1. november 1787, Årslev
Jørgen Henrichsen Snedker, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Eva Cathrine Jørgensdatter ~ Søren Bojesen, handskemager i Århus
Christian Jørgensen

--------------------------------------------------------------------------------

852, 10. februar 1788, Bielet, Glenstrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Lassen, enke
Et afkald. Jens Jensen, Peder Jensen fra Gundestrup og Niels Jensen fra Lerbjerg gav afkald på arv efter deres søster.

--------------------------------------------------------------------------------

853, 25. marts 1788, Gassum
Maren Clausdatter, død
Mouritz Jensen, enke
Afkald:
Jens Michelsen Deirup gav afkald på 6 søskendebørns vegne
Afdøde var moster til Christen Mortensen, død og hans søn Peder Christensen gav afkald på 5 søskendes vegne.
Inger Mortensdatter ~ Christen Nielsen af Thisted, afdøde var søster til Ims moder

--------------------------------------------------------------------------------

854, 15. april 1788, Jebjerg
Dorthe Erichsdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 14 år
Jens Nielsen, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

858, 19. april 1788, Galten
Mette Rasmusdatter, død
Laurs Rasmussen Tinning, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

860, 10. maj 1788, Værum
Anne Marie Laursdatter, død
Jens Michelsen, enke
Deres børn:
Laurs Jensen, 7 år
Michel Jensen, 4 år
Else Jensdatter, ¼ år

--------------------------------------------------------------------------------

863, 22. april 1788, Galten
Anne Sørensdatter, død
Jens Jensen Stenhugger, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 10 år
Jens Jensen, 8 år
Niels Jensen, 4 år
Enkemandens broder Rasmus Jensen Stenhugger i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

865, 9. juni 1788, Yding
Anne Marie Rasmusdatter, død
Linhard Christensen, enke
Deres børn:
Rasmus Lindhardsen, 4 år
Christopher Lindhardsen, 5 uger
Mette Lindhardsdatter, 9 år
Karen Lindhardsdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

866, 4. december 1784, Løgstrup Skovhus
pige Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Mette Pedersdatter
Broder Peder Jensen, 30 år
Søster Kirsten Jensdatter
Søster Giertrud Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

868, 7. juni 1788, Vissing
Kirsten Jensdatter, død
Johannes Hansen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Mette Pedersdatter
Broder Peder Jensen i Skovhuset
Søster Giertrud Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

870, 1. december 1787, Vissing
Karen Christensdatter, død
Peder Væver, død
Hendes børn:
Laurs Pedersen, 40 år
Maren Laursdatter, 53 r i København
Laursdatter ~ degnen i Laurbjerg
Mette Laursdatter, tjener i København ~ Jacob Olsen Kielle

--------------------------------------------------------------------------------

877, 29. marts 1789, Over Hornbæk
Anne Knudsdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres barn:
Knud Jensen, knap 1 år
Morbroder Thomas Knudsen
Hans stedsøn Anders Christensen overtager

--------------------------------------------------------------------------------

880, 9. marts 1789, Neder Hornbæk
Rasmus Andersen, død
Ellen Laursdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 2 år
Maren Rasmusdatter, 9 år
Karen Rasmusdatter, 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

883, 30. marts 1789, Vissing
Michel Nielsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Michelsen

--------------------------------------------------------------------------------

886, 30. marts 1789, Vissing
Anne Pedersdatter, død
Søren Andersen, enke
Hendes arvinger:
1) farbroder Peder Elgaard i Vissing
2) morbroder Jens Nielsen
3) morbroder Poul Nielsen, død
3a) Giertrud Poulsdatter ~ Jens Elgaard i Vissing
4) moster Edel Nielsdatter, død ~ Jens Christensen i Vissing
4a) Niels Jensen
4b) Karen Jensdatter
5) moster Johanne Nielsdatter, død ~ Niels Munch i Mejlby
5a) Niels Nielsen i København
5b) Søren Nielsen, gørtlersvend i København
5c) Anne Nielsdatter
5d) Mette Nielsdatter ~ Anders Rasmussen i Mejlby
6) halvsøster til afdødes moder Mette Madsdatter ~ Jens Sørensen i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

893, 13. maj 1789, Laurbjerg
Anne Jensdatter, død
Anders Elgaard, enke
Deres børn:
Maren Andersdatter, 2 år
Afdødes fader Jens Andersen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

895, 4. april 1789, Vissing
Karen Jensdatter, enke
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 8 år
Anne Kirstine Nielsdatter, 5 år
Jens Nielsen, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

897, 8. april 1789, Væth
Maren Pedersdatter, død
Jens Simonsen, enke
Deres børn:
Simon Jensen, 19 år
Peder Jensen, 13 år
Morten Jensen, 8 år
Thomas Jensen, 2 år
Jens Jensen, 1 måned
Maren Jensdatter, 18 år
Kirsten Jensdatter, 15 år
Anne Jensdatter, 5 år
Mosters mand Rasmus Sørensen Bach i Væth

--------------------------------------------------------------------------------

902, 10. februar 1789, Lee Skovhus
Jens Jensen Østergaard, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

906, 14. august 1786, Hadbjerg
Mette Kirstine Peitersdatter, død
Peiter Peitersen, enke
Deres børn:
Peiter Peitersen, 17 år
Mette Kirstine Peitersdatter, 14 år

--------------------------------------------------------------------------------

910, 16. maj 1789, Michelstrup
Kirsten Andersdatter, død
Anders Laursen, enke
Hendes børn:
Anders Christensen, 38 år
Jens Christensen, gmd. i Munkdrup
Niels Christensen, 26 år
Knud Christensen, 22 år
Peder Christensen, 19 år
Rasmus Christensen, 15 år
Inger Christensdatter, 30 år

--------------------------------------------------------------------------------

912, 16. maj 1789, Munkdrup
Maren Jensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 7 år
Jens Nielsen, 5 år
Maren Nielsdatter, 11 år
Mette Nielsdatter, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

914, 6. måned 1784, Vester Velling/Jebjerg
Dorthe Christensdatter, død
Niels Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 1 år
Niels Nielsens broder Jens Nielsen i Jebjerg
Indført 1789 på grund af nyt ægteskab!

--------------------------------------------------------------------------------

916, 23. januar 1790, Værum
Jens Christensen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
Hans fader Christen Rasmussen i Laurbjerg
Enkens broder Mads Pilgaard i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

918, 22. januar 1790, Væth, Ørum sogn (rettet fra Værum 13. sept 2020) 
Morten Christensen Bødker, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Anders Christensen, gmd. i Over Hornbæk
2) søster Anne Christensdatter ~ Thomas Pedersen i Vissing, nu enke og bor i Væth
3) søster Anne Christensdatter, 57 år, ugift
4) søster Anne Christensdatter ~ Ole Bødker, hun død
4a) Christen Pedersen, 25 år
4b) Marie Cathrine Pedersdatter, 22 år
4c) Else Olesdatter, 17 år
5) halvsøster Kirsten Christensdatter ~ Niels Christensen i Vorup
6) søster Else Christensdatter i Norring
Enkens broder Wogn Andersen i Erslev

--------------------------------------------------------------------------------

920, 23. maj 1789, Galten
Hans Sørensen Hinge, død
Hans arvinger:
1) moderen Maren Hansdatter, enke ~ Søren Lassen Hinge, død
2) broder Mads Sørensen Pilgaard
3) Las Sørensen Hinge
4) søster Karen Sørensdatter ~ Peder Haugaard
5) søster Anna Sørensdatter, gift 2 g., men død
5a) Søren Thomassen, 10 år
5b) Anna Thomasdatter, 20 år
5c) Margrethe Thomasdatter, 14 år
5d) Maren Thomasdatter, 7 år
alle med afdøde Thomas Pedersen Haugaard, deres stedfader Jens Pedersen
6) søster Mette Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Galten

--------------------------------------------------------------------------------

924, 17. november 1789, Vissing
Kirsten Madsdatter, død
Jens Ulrichsen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
1) Rasmus Kudsk i Hedehuset i Ølst, død
1a) 7 børn
2) Mads Kudsk, død
2a) 4 børn
3) Maren Pedersdatter ~ Skomager Jens Langballe i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

928, 27. november 1789, Værum
Karen Jensdatter, død
Tidligere gift med skovridder Bjerager
Hendes arvinger:
Anne Pedersdatter ~ Laurs Hansen i Borup
Maren Sørensdatter, tjener i Randers
Bodil Marie Sørensdatter, tjener i Randers

--------------------------------------------------------------------------------

932, 27. januar 1790, Årslev
ungkarl Rasmus Simonsen, død
Hans arvinger:
Broder Christen Simonsen, myndig
Halvsøster Dorthe Marie fra Stenalt
Stedfader Jørgens Johansen i Årslev

--------------------------------------------------------------------------------

939, 19. februar 1788, Årslev
Peder Møller, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Peder Pedersen, 16 år i Randers hos skomageren
Niels Pedersen
Kirsten Pedersdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

941, 20. januar 1786, Stevnstrup
ungkarl Anders Jensen, død
Hans arvinger:
1) Broder Peder Jensen, boelsmand i Sønderborg
2) Søster Birthe Jensdatter ~ gmd. Rasmus i Stevnstrup
3) Søster Johanne Jensdatter, død ~ Niels Bjerregaard i Grensten
3a) Niels Nielsen, 38 år
3b) Anne Nielsdatter ~ Adam Sørensen på Ulstrup Gods
3c) Kirsten Nielsdatter ~ Jens ? i Grensten på Bidstrup Gods
3d) Karen Nielsdatter, tjener faderen

--------------------------------------------------------------------------------

962, 17. november 1789, Stevnstrup
Malene Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 6 år
Jens Jensen, 4 år
Anne Jensdatter, 2 år
Morbroder Peder Hviid i Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

Slut
9649 A 1790-1801

41, 10. maj 1790, Ny Mølle, Jebjerg
51, 9. juni 1790
55, 10. juni 1790
68, 13. december 1790
Frands Pedersen, røgter, død
Hans arvinger:
1) broder Lars Pedersen, 62 år, i Galten
2) broder Rasmus Pedersen, død
2a) Peder Rasmussen, 21 år
2b) Niels Rasmussen, 8 år, hos stedfaderen, Jens Koch i Laurbjerg
3) søster Anne Pedersdatter, 60 år ~ Jens Østergaard i Galten
4) søster Mette Pedersdatter ~ Jens Krog i Galten, død
4a) Peder Jensen, 29 år i Galten
4b) Niels Jensen, 30 år i Galten
4c) Ellen Jensdatter ~ Simon Poulsen i Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

42, 11. maj 1790, Værum
72, 28. december 1790
Christen Joensen, død
Hans Børn:
Joen Christensen, 26 år
Niels Christensen, 20 år
Kirsten Christensdatter, 23 år
Inger Christensdatter, 14 år, i København hos en faster

--------------------------------------------------------------------------------

43, 27. april 1790, Galten
Hans Pedersen Pilgaard og Jens Nielsen Loptrup erklærede at de intet havde til gode i arv efter Laurs Christensen Stephensen. Deres svoger Niels Jensen Krog ~ Maren Laursdatter skal overtage gården. Svigermoderen Maren Rasmusdatter.

--------------------------------------------------------------------------------

43, 26. maj 1790, Galten
57, 28. juni 1790
Else Laursdatter, død
Niels Pedersen Bødker, enke
Hendes arvinger:
1) Farbroder Mads Galthen, købmand, død i Århus
1a) Marcus Galthen, død
1aa) Mads Marcussen, 21 år
1ab) Peder Marcussen, 19 år
1ac) Marcus Marcussen, 16 år
1ad) Anne Marcusdatter, 18 år
1b) Marie Galthen, enke efter købmand Niels Wormstrup
1c) Kierstine Galthen, enke efter købmand Frands Kruuse
2) Faster , død
2a) Dorthe ~ boende i Langballe by
3) faster, død
3a) Birgitte, død ~ skrædder Christian Ulrich i Århus
3aa) Niels Ulrich i Helsingør
3ab) Anne Ulrich ~ skovfoged Christen Sørensen i Vinding

--------------------------------------------------------------------------------

49, 26. maj 1790, Vinterslev
Laurs Smed, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn:
Laurs Laursen, 28 år
Mette Cathrine Laursdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

58, 3. juli 1790, Galten
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes barn med Terkel Nielsen:
Anne Terchilsdatter ~ Laurs Madsen i Erslev
Deres børn:
Terkel Nielsen, 18 år, vanfør og tåbelig
Niels Nielsen, 15 år, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

61, 6. august 1790, Romalt
Birthe Andersdatter, død
Mathias Juul, enke
Deres børn:
Anders Mathiassen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

62, 9. august 1790, St. Sjørup
76, 28. marts 1791
84, 28. marts 1791
Jens Simonsen, død
Anne Marie Rasmusdatter, død
Deres børn:
Simon Jensen, 30 år, på skibsrejse til Grønland
Thomas Jensen, 25 år tjener i Engeslev
Rasmus Jensen, 20 år
Mette Jensdatter, 26 år ~ Søren Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------

64, 11. august 1790, Romalt
Søren Rasmussen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 13 år
Slægtning Marcus Nielsen i Vorup

--------------------------------------------------------------------------------

65, 7. juli 1790, Galten
Anne Michelsdatter, død
Las Sørensen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
Karen Pedersdatter, enke efter Thomas Nørgaard
Christen Pedersen i Galten på sin hustru Johanne Andersdatters vegne
2 søstre Christense Andersdatter ~ Jesper Mortensen og Maren Andersdatter ~ Jens Skrædder, begge i Lyngå
Peder Rasmussen i Galten på sine 2 børns vegne, avlet med første hustru Anne Pedersdatter, de var afdødes søskendebørn til afdøde,
Mads Sørensen Pilgaard og Peder Andersen, søskendebørn til afdøde
Jens Andersen, Mads Jensen, Peder Jensen Loy i Galten, På sin moder Else Jensdatters vegne, Jens Pedersen i Galten
På sin søster Ellen Jensdatters ~ Simon Poulsen og farbroder afg. Niels Krogs sønner Jens og Poul Nielsen mødte Peder Jensen.
På Ellen Andersdatter, Erich Thomassens enke mødte hendes vegne Jens Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

66, 7. juli 1790, Over Hornbæk
Kirsten Knudsdatter, død
Peder Pedersen Søndergaard, enke
Mogens Christensen i Over Hornbæk erklærede at være hendes eneste arving

--------------------------------------------------------------------------------

67, 18. november 1790, Jebjerg
Peder Pedersen Væver, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Niels Pedersen, inds. i Jebjerg
Broder Jens Pedersen, 40 år, tjener i Værum
Broder Hans Pedersen, tjener i Jebjerg, 36 år
Søster Anne Pedersdatter ~ Christen Paulsen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

78, 15. april 1791, Jebjerg
Maren Olesdatter, død
Jens Jensen Fisker, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 16 år
Johanne Kirstine Jensdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

80, 17. maj 1791, Brusgaard
83, 15. juni 1791
Iver Madsen, død
Hans arvinger:
1) Moderen Maren Jacobsdatter i Gundestrup
2) broder Jacob Madsen, 48 år
3) broder Søren Madsen, 47 år
4) broder Jens Madsen, 47 år, tjener i Kragelund
5) søster Kirsten Madsdatter, enke i Kragelund

--------------------------------------------------------------------------------

81, 26. maj 1791, Værum
Jens Jensen Hvas, død
Karen Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Anne Rasmusdatter, 84 år i Værum
2) søster Maren Jensdatter ~ Søren Michelsen
Enkens broder Jens Koch i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

84, 4. juli 1791, Romalt
Peder Pedersen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Børn:
Mette Pedersdatter ~ Christen Jensen Fisker i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

86, 26. september 1791, Hedehuset
Simon Hammel?, død
Dorthe Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Simonsen, 27 år
Anne Simonsdatter, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

87, 27. oktober 1791, Borup
Rasmus Sørensen, død
Anne Salome Peitersdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 26 år, tjener i Randers
Peiter Rasmussen
Johanne Rasmusdatter, 17 år

--------------------------------------------------------------------------------

90, 10. november 1790, Værum
95, 10. december 1791
98, 18. april 1792
ungkarl Søren Jensen, død
Hans arvinger:
1) søster Maren Jensdatter, død
1a) Anne Marie Simonsdatter ~ Søren Christensen Frandsen
1b) søn Jens, 32 år, smed i Vellev
1c) søn, Jens, 26 år i Vellev
2) halvsøster Anne Cathrine Hansdatter, død ~ Jens Nielsen Laurbjerg 
2a) Hans Jensen, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

91, 17. november 1791, Væth
Kirsten Jensdatter, død
Peder Stephensen, enke
Hendes barn, avlet i utugt: 
Karen Pedersdatter, 22 år - formynder Thomas Beeg (Bech) i Jebjerg

(ændret 19 okt 2020 fra Deres barn til hendes)

--------------------------------------------------------------------------------

92, 9. december 1791, Haslund
Niels Rasmussen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 11 år
Mette Nielsdatter, 18 år
Barbara Nielsdatter, 13 år
Morbroder Peder Kieldsen, enkens svoger Jens Nielsen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

97, 22. februar 1792, Gassum
Arveafkald, Maren Christensdatter, død
Laurs Michelsen, enke
Hendes arvinger:
Moder Gye Michelsdatter
Helbroder Christen Christensen
Helbroder Michel Christensen
Helbroder Peder Christensen
Helbroder Jens Christensen
Helbroder Kield Christensen
Helbroder Ole Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

102, 27. april 1792, Galten
Maren Iversdatter, død
Anders Hansen, enke
Hendes arv. gav afkald:
Poul Iversen,
Anders Iversen,
Maren Iversdatter ~ Hans Madsen i Assens på Fyn
Maren Iversdatter den yngre ~ Thomas Jensen i Hadbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

103, 4. august 1792, Galten
Las Pedersen Loy, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Lassen, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

104, 10. november 1792, Haslund
Eskild Pedersen i Randers gav afkald på arv efter sin farbroder Morten Nielsen i Haslund.

--------------------------------------------------------------------------------

106, 19. marts 1793, Ølst
Mette Madsdatter, død
Jens Sørensen, enke
Hendes arvinger:
1) halvbroder Jens Nielsen, 68 år i Jens Smeds hus i Laurbjerg
2) halvbroder Poul Nielsen, død
2a) Giertrud Poulsdatter ~ Jens Elgaard i Vissing
3) halvsøster Edel Nielsdatter, død
3a) Niels Jensen, 38 år i Vissing
3b) Karen Jensdatter, 38 år, betler
4) halvsøster Johanne Nielsdatter, død ~ Niels Nielsen i Mejlby
4a) Niels Nielsen, 45 år i København
4b) Søren Nielsen, 37 år, bødkersvend i København
4c) Anne Nielsdatter, 40 år i Mejlby
4d) Mette Nielsdatter ~ Anders Pedersen i Mejlby
5) farbroder Thomas Pedersen, død
5a) Peder Thomassen i Ølst
6) Farbroder Niels Pedersen, død
6a) Jens Nielsen, gårdmand i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

109, 19. september 1793, Galten
Peder Sørensen Hougaard, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres barn:
Marianne Pedersdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

111, 3. januar 1794, Gassum
123, 3. februar 1794
Mourits Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvbroder Christen har stået i Kgl. Majestæts tjeneste, men rømt for 30 år siden
2) næstsøskendebarn, men enken kendte ikke navn

--------------------------------------------------------------------------------

114, 8. januar 1794, Jebjerg
Hans Laursen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Hansen, 4½ år
Anne Margrethe Hansdatter, 1 år (døde under skiftet)
Farbroder Søren Laursen
Lavværge Ole Sørensen Bach

--------------------------------------------------------------------------------

118, 10. januar 1794, Vissing
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Anne Cathrine Nielsdatter ¾ år

--------------------------------------------------------------------------------

121, 23. januar 1794, Erslev
Inger Marie Andersdatter, død
Christian Sørensen Vendelbo, enke
Deres børn:
Ingeborg Christiansdatter, 1 ¼ år
Mette Christiansdatter, 5 uger
Afdødes fader Anders Christensen i Bidstrup Brohus

--------------------------------------------------------------------------------

128, 28. maj 1794, Erslev
Søren Jensen Væver, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 32 år, tj. I Hinge
Laurs Sørensen, 27 år
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Olesen i Selling

--------------------------------------------------------------------------------

130, 28. november 1794, Tebbestrup
Anne Graversdatter, død
Jørgen Mogensen, enkemand
Deres børn:
Anne Jørgensdatter, 5 år
Mette Jørgensdatter, 2 år
Maren Jørgensdatter, 4 uger
Niels Graversen, morbroder i Haslund

--------------------------------------------------------------------------------

131, 5. december 1794, Laurbjerg
Søren Jepsen Bach, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Anne Cathrine Sørensdatter ~ Rasmus Christensen
Mette Marie Sørensdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

134, 1. marts 1795, Værum
Jomfru Edel Mandiz, død
Hendes arvinger:
Broder Hans Jørgen Mandiz, 34, student ved Regensen i København
Søster Anne Sophie Hedevig Mandiz, hos Madame Næss i Randers, 40 år

--------------------------------------------------------------------------------

136, 4. marts 1795, Vorup
Mette Christensdatter, død
Jens Barne, enke
Hendes barn:
Else Hansdatter

--------------------------------------------------------------------------------

140, 8. april 1795, Værum
169, 9. december 1795
Karen Pedersdatter, død
Jens Nielsen, død
Deres børn:
Maren Jensdatter, 14 år
Peder Jensen, 10 år
Niels Jensen, 7 år
Las Jensen, 10 uger
Mosters mand Søren Bødker i Haslund

--------------------------------------------------------------------------------

148, 21. maj 1795, Haslund
151, 19. juni 1795
Anne Pedersdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Hendes arvinger:
1) Søster Maren Pedersdatter ~ Søren ? skrædder i Hadsten
2) Søster Kirsten Pedersdatter ~Dahl i Øster Velling, degn
3) Søster Karen Pedersdatter, død ~ Jens Nielsen i Værum
3a) Maren Jensdatter, 14 år
3b) Peder Jensen, 10 år
3c) Niels Jensen, 7 år
3d) Las Jensen,
Afdødes moder, Anne Nielsdatter i Hadsten
Farbroder til Karen Pedersdatters børn, Thomas Nielsen i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

155, 9 oktober 1795, Ølst
Jørgen Andersen, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) helsøster Maren Andersdatter, død ~ Jens Møller, skoleholder i Randers
1a) Anders Jensen, ca. 32 år, har stået ved regimentet i Ålborg, måske nu i København
1b) Søren Jensen, 23 år, karetmagerlærling
1c) Ellen Jensdatter, 16 år, tjener i Randers
2) halvsøster Anne Andersdatter ~ Niels Christensen Borup i Kristrup
3) halvsøster Bodil Andersdatter ~ Rasmus Andersen Taanum i Kristrup

--------------------------------------------------------------------------------

162, 10. november 1795. Erslev
Las Sørensen Hinge, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Lassen, 1 år
Enkens (?sted)fader Jens Thomassen fra Hadsten Mølgyde

--------------------------------------------------------------------------------

163, 17. november 1795, Neder Hornbæk
Peder Pedersen Meldgaard, død
Wolborg Christensdatter, død
Hendes børn:
Anne Marie Jensdatter, 12 år, avlet i ægteskab med Jens Pedersen i Vissing
Med Peder Pedersen:
Peder Pedersen, 5 år
Jens Pedersen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

172, 1. juli 1796, Væth
Ellen Jensdatter, død
Simon Poulsen, enke
Deres børn:
Poul Simonsen, 17 år
Jens Simonsen, 12 år
Thomas Simonsen, 6 år
Ellen Simonsdatter, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

176, 8. juli 1796, Haslund
180, 8. august 1796
ugift tj. Karl Søren Christensen Trøllik, død hos Jens Olesen. Født i Lee sogn og by, Viborg Amt.
Morbrødre Christen Sørensen Trøllik på Skiern Gods, Peder Sørensen, Anders Sørensen, moster Dorthe Sørensdatter ~ Rasmus Ulv i Winge, moster Karen Marie Sørensdatter ~ Jens Andersen i Hjorthede og moster Anne Sørensdatter ~ Michel Hvas i Langå

--------------------------------------------------------------------------------

178, 25. juli 1796, Frisenvold Fiskerhus
183, 23. august 1796
205, 2. september 1796
Niels Nielsen Hviid, død
Anne Christensdatter, enke
Hans børn med Dorthe Christensdatter: (rettet fra Bodil, 19.10.2020)
Niels Nielsen, 13 år
Farbroder Jens Nielsen Hviid i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

188, 16. december 1796, Borup
Søren Bager, død
Bodil Nielsdatter, enke
Deres børn:
Las Sørensen, ¾ år

--------------------------------------------------------------------------------

195, 23. februar 1797, Laurbjerg
Apolone Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

197, 3. marts 1797, Ølst
Karen Jensdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Hendes børn af forrige ægteskab:
Else Sørensdatter, 16 år
Margrethe Sørensdatter, 16 år
Hendes børn med enkemanden:
Kirsten Rasmusdatter, 11 år
Søren Rasmussen, 9 år
Christen Rasmussen, 6 år
Jens Rasmussen, 3 år
Anders Rasmussen, 5 uger
Michel Rasmussen, 5 uger
Morbroder Anders Jensen Bonde af Borup

--------------------------------------------------------------------------------

199, 5. maj 1797, Amstrupgaard
Jens Nielsen, død
Anne Albretsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 30 år
Albret Jensen, 25 år
Søren Jensen, 21 år
Peder Jensen, 18 år
Anders Jensen, 9 år
Anne Jensdatter ~ Anders Laursen i Michelstrup
Margrethe Jensdatter, 17 år
Kirsten Jensdatter, 14 år
Maren Jensdatter, 13 år
Farbroder Anders Nielsen i Tebbestrup

--------------------------------------------------------------------------------

201, 23. maj 1797, Væth
Peder Christensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 15 år
Kirsten Pedersdatter, 18 år
Mette Pedersdatter, 13 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Anne Marie Pedersdatter, 2 år
Farbroder Joen Christensen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------

203, 21. september 1797, Væth
Anders Nielsen Vandborg, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 14 år
Mette Andersdatter, 17 år
Farbrødre Ludvig Nielsen fra Årslev, skovfoged

--------------------------------------------------------------------------------

210, 26. februar 1798, Haslund:
Maren Pedersdatter, død
Christen Mogensen, enke
Deres børn:
Mogens Christensen, 5 uger
Maren Christensdatter, 10 år
Karen Christensdatter, 5 år
Marian Christensdatter, 2 år
Morfader Peder Bjerregaard i Haslund.

--------------------------------------------------------------------------------

212, 17. marts 1798, Vissing
Anders Jensen Ladefoged, død
Anne Jespersdatter, enke
Hans børn med Mette Pedersdatter:
Jens Andersen, 32 år
Anne Andersdatter, 38 år
Hans børn med Anne Christensdatter:
Inger Andersdatter, 19 år
Hans børn med enken:
Jesper Andersen, 17 år
Søren Andersen, 12 år
Anne Andersdatter, 15 år
Forynder for børn af 1. ægteskab, Christen Pedersen af Vivild i Lyngå sogn

--------------------------------------------------------------------------------

214, 19. marts 1798, Værum
228, 15. marts 1799
Maren Pedersdatter, død
Søren Dorst, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 22 år
Maren Sørensdatter, 19 år
Anne Marie Sørensdatter, 3 år
Morbrødre Nicolaj Pedersen i Værum og Søren Pedersen i Askildrup

--------------------------------------------------------------------------------

215, 22. marts 1798, Ølst
Niels Pedersen Konggaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 20 år
Søren Nielsen, 15 år
Niels Nielsen, 7 år
Anders Nielsen, 2 år
Niels Nielsen, 7 uger
Sophie Nielsdatter, 14 år
Ellen Nielsdatter, 4 år
Morbroder gmd. Jens Sørensen af Hørning

--------------------------------------------------------------------------------

217, 10. august 1798, Væth
220, 16. august 1798
Anders Michelsen enke, død
Børn:
Søren Andersen, 22 år
Zidsel Andersdatter, 24 år
Maren Andersdatter, 19 år
Farbroder Søren Michelsen af Værum

--------------------------------------------------------------------------------

222, 14. september 1798, Væth
Anders Kiær, død
Else Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 13 år
Christen Andersen, 10 år
Peder Andersen, 8 år
Morbroder Jens Laursen af Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

227, 20. november 1798, Galten
Niels Michelsen Sams, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Peder Sørensen Rold i Galten
Birthe Nielsdatter ~ Niels Bødker i Galten
Inger Nielsdatter ~ Peder Rasmussen
Michel Nielsen, gmd. i Galten
Peder Nielsen, 6 år, hjemme
Karen Nielsdatter, 8 år, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

228, 15. marts 1799, Værum
Enkemand Søren Christensen Dorst, død
Hans børn:
Maren Sørensdatter ~ Jens Rasmussen i Værum
Maren Sørensdatter, 19 år
Anne Marie Sørensdatter, 4½ år
Morbroder Nicolai Pedersen, gmd. i Værum.

--------------------------------------------------------------------------------

231, 20. marts 1799, Væth
Niels Simonsen Ulv, død
Anne Elisabeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Peder Sørensen i Væth
Johanne Nielsdatter ~ Niels Bech
Mette Nielsdatter, 22 år
Simon Nielsen, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

233, 12. marts 1801, Teglgaarden
Anne Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enke
Hendes børn med Mads Pedersen:
Mette Madsdatter ~ Peder Pedersen i Askildrup
Kirsten Madsdatter ~ Peder Pedersen i Nyeholm på Hevringholm mark
Margrethe Madsdatter, 27 år, ugift
Børn med enkemanden:
Niels Sørensen, 21 år
Birthe Sørensdatter, 19 år
Jens Sørensen, 16 år

--------------------------------------------------------------------------------

238, 25. marts 1801, Værum
Maren Jensdatter, død
Jens Michelsen Blach, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 15 år
Jens Jensen, 9 år
Rasmus Jensen, 5 år
Afdødes broder Jens Jensen Kaae i Værum

--------------------------------------------------------------------------------

Frisenvold Gods 1793-1802:
53, 29. juli 1793, Kristrup
Ib Iversen, død
Mette Kiær, enke
Deres børn:
Iver Ibsen, borger og knapmager i Randers
Jens Ibsen, 23 år, i lære hos broderen
Rasmus Ibsen, 17 år
Anne Cathrine Ibsdatter, 25 år, tjener i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

55, 15. marts 1793, Kristrup
Anne Sørensdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres børn:
Deres børn:
Søren Andersen, 6½ år

--------------------------------------------------------------------------------

57, 8. juni 1796, Romalt
enke Anne Sørensdatter, død
Jens Kieldsen, død tidligere
Deres børn:
Søren Jensen, 26 år
Knud Jensen, 20 år
Kirsten Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

60, 9. august 1796, Linde
Christen Christensen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Hans børn med Kirsten Christensdatter:
Christen Christensen, 25 år
Niels Christensen, 23 år
Christen Christensen, 16 år
Kirsten Christensdatter, 20 år
Anne Christensdatter, 18 år
Morbroder Knud Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

64, 10. februar 1797, Gundestrup (Glenstrup sogn)
Jens Jensen, død
Bodil Christensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 40 år ~ Niels Lassen i Ødum
Inger Jensdatter, 36 år ~ Michel Geertsen i Tobech Mølle
Karen Jensdatter, 32 år ~ Niels Jensen i Selling
Benedikte Jensdatter, 30 år ~ Mads Germandsen i Borup
Jens Jensen, 29 år, tjener moderen
Ellen Jensdatter ~ Geert Pedersen i Spørring
Christiane Jensdatter, 23 år, ugift, hos moderen
Christen Jensen, 18 år, hjemme
Morbroder Mogens Christensen i Selling

--------------------------------------------------------------------------------

69, 31. maj 1797, Årslev
Ole Nielsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Nels Olesen, 16 år
Dorthe Sophie Olesdatter, 12 år
Farbroder Niels Nielsen i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

71, 15. maj 1798, Bielet
Niels Lassen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Lars Nielsen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

74, 20. maj 1799, Stånum
Mette Jensdatter, død
Hans Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 19 år
Christen Hansen, 6 år
Anne Christine Hansdatter, 3 år
Jens Hansdatter, 8½ uge
En søn Niels Andersen, 17 år, født under ægteskabet, men fader Anders Nielsen Amstrup i Tebbestrup.

--------------------------------------------------------------------------------

77, 18. maj 1802, Skæring
Niels Olesen, død
Else Pedersdatter, enke
Hans børn med Karen Jensdatter:
Ole Nielsen, 27 år
Jens Nielsen, 26 år
Hans børn med enken:
Peder Nielsen, 6 år
Søren Nielsen, 4 år
Dorthe Nielsdatter, 14 år
Mette Kathrine Nielsdatter, 12 år
Ane Nielsdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

??, 9. november 1801, Værum
Maren Sørensdatter, død
Mogens Pedersen, enke
Hendes arvinger:
Søster Maren Sørensdatter ~ Jens Rasmussen, gmd. i Værum
Søster Ane Marie Sørensdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 04. February 2021