Skifteuddrag 1790-1827

2, 30. juni 1790. Ogstrup

4, 10. august 1790

12. 18. december 1790

pige Anne Sørensdatter, død

Arvinger ukendte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 22. juli 1790, Mejlby

5, 1. oktober 1790

Niels Andersen, død

Hans arvinger:

1) broder Søren Andersen, 44 år, undveget for 18 år siden, vides ikke hvor han er

2) broder Christen Andersen, husmand i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 13. oktober 1790, Søby

6, 30. oktober 1790

8, 23. oktober 1790

Kirsten Thomasdatter, død

Jens Laursen Søegaard, enkemand

Deres børn:

Thomas Jensen, 5 år

Laurs Jensen, 2 år

Morbroder Niels Thomassen fra Linaa

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9, 9. december 1790, Søby

10, 18. december 1790

Jens Pedersen, død

Maren Christensdatter, enke

Hans arvinger:

broderdatter Ingeborg Hansdatter i Nielstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13, 5. juni 1792, Mejlby

14, 11. oktober 1792

Anders Nielsen, død

Johanne Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Niels Nielsen, 46 år, gift, i byen

2) søster Anne Nielsdatter, i Linaa, enke, 56 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15, 18. juli 1793, Søby

15, 18. februar 1793, Søby

ungkarl Rasmus Rasmussen, død
Hans arvinger angives at være far- og morbrødre, far og morsøstre:
1) farbroder Jens Rasmussen Smed i Halling
2) farbroder Jens Rasmussen Smed i Hvalløs
3) morbroder Søren Christensen i Hallendrup
4) farbroder Søren Rasmussen Smed i Trustrup
5) faster Dorthe Rasmusdatter i Trustrup
6) halvfarbroder Anders Rasmussen, død -
6a) Rasmus Andersen i Aarslev
6b) Karen Andersdatter
7) Rasmus Pedersen, Erslev på sin kones vegne
8) Søren Rasmussen på sin kones vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17, 25. januar 1794, Søby

26, 31. maj 1794

Laurs Sørensen, død

Margrethe Poulsdatter, enke

Hans arvinger:

søster Johanne Sørensdatter ~ Søren Sørensen Smed i Mygind

Lavværge Rasmus Sørensen Balle af Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 7. marts 1794, Skader

28, 10. januar 1795

Jens Laursen Elgaard, død

Johanne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 12 år

Kirsten Jensdatter, 14 år

enkens broder Christen Sørensen af Skader

Formynder Peder Sørensen af Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21, 15. marts 1794, Mejlby

Else Jensdatter, død

Jens Mogensen, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 26 år

Mette Jensdatter, 31 år ~ husmand Laurs Christensen i Voldum

Kirsten Jensdatter, 28 år ~ boelsmand Frands Nielsen i Mejlby

Anne Jensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22, 20. marts 1794, Søby

27, 13. juni 1794

Poul Nielsen, død

Anne Frandsdatter, enke

Hans arvinger, søskende:

1) Anders Nielsen, gift i byen

2) Peder Nielsen, gift i Halling

3) Maren Nielsdatter ~ Poul Michelsen i Astrup, død

3a) Niels Poulsen, 18 år

3b) Michel Poulsen, 9 år

3c) Giertrud Poulsdatter, 13 år

4) halvbroder Niels Sørensen, gift i Villendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29, 15. januar 1795, Mejlby

Karen Olufsdatter, død

Hendes børn:

Jens Rasmussen, 26 år

Bodil Rasmusdatter, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 8. april 1795, Fladhøjbanken?

37, 21. marts 1796

Ole Christian Frederichsen, død

Christiane Andersdatter, enke

Deres børn:

Frederich Olesen, 16 år

Marianne Olesdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 16. maj 1795, Aarslev

36, 12. november 1795

Anders Nielsen, død

Dorthe Hansdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Thomas Nielsen, død

1a) Peder Thomassen, 40 år

1b) Maren Thomasdatter i Voldum, 33 år

1c) Kirsten Thomasdatter i Karlby, 31 år

1d) Niels Thomassen, 46 år

2) Peder Nielsen, død

2a) Niels Pedersen i Rigtrup, 30 år

2b) Niels Pedersen, 27 år

2c) Mads Pedersen, 27 år

2d) Mette Pedersdatter i Mygind skovhus, 34 år

2e) Kirsten Pedersdatter i Rigtrup, 27 år

3) broder Christen Nielsen, 64 år i Randers

4) broder Niels Nielsen, 70 år i Hørning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

32, 22. juli 1795, Estrup

43, 3. november 1796

Rasmus Lassen Kiær, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Lars Rasmussen, 13 år

Niels Rasmussen, 3 år

Rasmus Rasmussen, 1 år

Kirsten Rasmusdatter, 14

Kirsten Rasmusdatter, 11 år

Kirsten Rasmusdatter, 7 år

Anne Rasmusdatter, 6 år

enkens broder Peder Nielsen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 9. november 1795, Mejlby

44, 2. februar 1797

Maren Andersdatter, død

Jens Simonsen, enkemand

Deres børn:

Anders Jensen, gmd. i Balle, Todbjerg sogn

Søren Jensen, 30 år hjemme

Anne Jensdatter ~ Poul Sørensen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

38, 7. april 1796, Skader

41, 2. juli 1796

Lars Rasmussen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Larsen, 20 år

Barbara Larsdatter, 8 år

Kirsten Larsdatter, 5 år

Mette Larsdatter, 1 år

Lavværge Jens Tygesen af Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

39, 19. april 1796, Mejlby

46, 14. november 1797

husmand Peder Nielsen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Karen Pedersdatter, 27 år

Anne Pedersdatter, 24 år

Lavværge Rasmus Balle af Mejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

40, 30. maj 1796, Søby

44, 2. februar 1797

Elisabeth Jensdatter, død

Hans Nielsen, enkemand

Et fattigt bo, ingen børn, manden kendte ikke hendes evt. arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

42, 1. november 1796, Mejlby

47, 14. november 1797

Peder Jensen Koch, død

Ingeborg Michelsdatter, enke

Deres børn:

Mette Pedersdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

45, 13. februar 1797, Skader

49, 28. december 1797

Giertrud Poulsdatter, død

Niels Jespersen, enkemand

Afdødes søskende arver:

1) helsøster Margrethe Poulsdatter, enke, 70 år i Søby

2) halvsøster Anne Poulsdatter, 40 år ~ skomager Jens Sørensen i Andi

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

47, 25. november 1797, Søby

50. 4. juni 1798

Søren Mogensen, død

Edel Jensdatter, enke

Hans søskendebørn arver:

1) brodersøn Poul Sørensen, 26 år, tjener i Røved

2) broderdatter Barbara Sørensdatter, 27 år, tjener Laurs Poulsen i Halling

3) broderdatter Kirsten Sørensdatter, 37 år ~ Frands Christensen i Lime

4) halvsøstersøn Peder Nielsen, 36 år i Haarup

5) halvsøsterdatter Dorthe Nielsdatter, tjener i Rigtrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

49, 30. maj 1798, Skader

61, 5. februar 1799

Peder Thosti, død

Johanne Hansdatter, enke

Deres barn:

Mette Pedersdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 3. juli 1798, Aarslev

53, 11. juli 1798

Daniel Jensen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Danielsen, 3 år

Niels Danielsen, 1 år

Elisabeth Danielsdatter, 11 år

Kirsten Danielsdatter, 8 år

Mette Kirstine Danielsdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

55, 18. januar 1799, Skader

63, 7. februar 1800

Jens Tygesen, død

Mette Frandsdatter, enke

Hans arvinger:

1) afdødes morbroders datter Anne Pedersdatter ~ Rasmus Mejs i Rigtrup

2) afdødes faders søsters barn Peder Pedersen, 64 år i Voldum

3) do Karen Pedersdatter, enke i Søby

4) do Niels Pedersen i Hallendrup, død

4a) Peder Nielsen, 26 år, tjener i Ginnerup

4b) Jens Nielsen, 20 år, ingen ved hvor han er

4c) Maren Nielsdatter ~ Mads Pedersen i Søby

4d) Rasine Nielsdatter, 22 år

5) morbrodersøn Jens Pedersen i Rigtrup, død

5a) Jens Jensen, 36 år i Rigtrup

5b) Mette Jensdatter ~ Niels Haar i Mygind

6) modersøsterdatter Karen Christensdatter ~ Peder Thomassen, kudsk på Clausholm

7) halvsøster? Anne Sørensdatter i Halling, død

7a) gmd. Rasmus Andersen i Halling

7b) Kirsten Andersdatter ~ Jacob Ovesen i Halling

7c) Niels Andersen, gmd. i Hadbjerg

7d) Søren Andersen i Hallendrup, død

7da) Jens Sørensen, 3 år

7db) Anders Sørensen, 8 år

7dc) Karen Sørensdatter, 12 år

7dd) Anne Sørensdatter, 10 år

7de) Kirsten Sørensdatter, 6 år

7e) Anne Andersdatter ~ gmd. Mads ? i Ginnerup

7f) Boel Andersdatter ~ Anders Vinter i Romalt

 Mette Frandsdatter døde mellem 1. og 2. møde. Ved 2. mødet oplyses hendes arvinger:

søster Kirsten Frandsdatter  ~ med Niels Christensen i Skader og søster Helle Frandsdater ~ med Peder Grosen i Skader.

--------------------------------------------------------------------------------

 

57, 8. oktober 1799, Aarslev

60, 20. november 1799

Jørgen Johansen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

søster Karen Johansdatter ~ Christen Christensen, husmand i Assentoft

moderen Anne Laursdatter i Assentoft

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58, 7. november 1799, Søby

62, 5. februar 1800

Anders Nielsen, død

Kirsten Ovesdatter, enke

Deres børn:

Ove Andersen, 22 år

Anne Marie Andersdatter, 5 år

Lavværge Jens Ovesen af Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

64, 8. maj 1800, Søby

65, 1. juli 1800

Jens Jensen, død

Anne Laursdatter, enke

Deres børn:

Laurs Jensen, 41 år

Jens Jensen, 35 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

67, 18. oktober 1801, Søby

70, 30. november 1801

Niels Madsen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Mads Nielsen, 21 år

Christen Nielsen, 19 år

Poul Nielsen, 17 år

Rasmus Nielsen, 15 år

Lars Nielsen, 11 år

morbroder Christen Christensen i Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

68, 25. november 1801, Mejlby

Kirsten Jensdatter, død

boelsfæster Frands Nielsen, enkemand

Deres børn:

Anne Frandsdatter, 16 år

Margrethe Frandsdatter, 13 år

Else Frandsdatter, 9 år

Maren Frandsdatter, 7 år

Anne Frandsdatter, 3 år

Niels Frandsdatter, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

72, 11. december 1801, Mejlby

75, 24. august 1802

ungkarl Laurs Pedersen, død

Hans arvinger:

1) moderen Maren Nielsdatter

2) helbroder Niels Pedersen

3) helsøster Else Pedersdatter

Enkens broder Jens Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

73, 21. april 1802, Skader

Maren Rasmusdatter, død

Søren Møller, enke

Hendes børn af 1. ægteskab:

Rasmus Sørensen, 26 år

Anders Sørensen, 23 år

Maren Sørensdatter, 20 år

2. ægteskab:

Søren Sørensen, 13 år

Anne Sørensdatter, 13 år

Sidste børns farbroder Peder Sparre

Morbroder Laurs Rasmussen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

76, 13. januar 1803, Søby

77, 10. februar 1803

78, 24. marts 1803

Jens Christensen Balle, død

Hans arvinger:

1) moderen Anne Andersdatter

2) søster Mette Christensdatter ~ Jens Lehm i Linaa

3) Maren Christensdatter, 48 år, ugift

4) Kirsten Christensdatter, 43 år ~ Niels Sørensen i Vester Alling

5) Karen Christensdatter, 34 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

80, 14. april 1803, Søby

82, 26. maj 1803

Ove Andersen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Ovesdatter, 1 ½ år

Lavværge var enkens svoger Niels Holgersen i Faarup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

85, 29. maj 1803, Skader

Peder Buus, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 10 år

Johanne Pedersdatter, 6 år

Lavværge Christen Andersen i Karlby, som hun ægtede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87, 28. juli 1803, Søby

90, 5. september 1803

94, 13. oktober 1803

Rasmus Jensen, død

Maren Jensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Rasmus Rasmussen, 31 år

Kirsten Rasmusdatter, 37 år

Karen Rasmusdatter, 28 år ~ Anders Jensen i Mejlby

Hans børn af andet ægteskab:

Anne Rasmusdatter, 24 år

Anne Rasmusdatter, 16 år

Mette Rasmusdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

 

88, 18. august 1803, Estrup

92, 29. september 1803

Laurs Laursen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Laursen, 30 år

Niels Laursen, 26 år

Søren Laursen, 24 år

Ellen Laursdatter, 22 år

Kirsten Laursdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

98, 16. januar 1804, Linaa

100, 27. april 1804

Jens Sørensen Lehm, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Bodil Jensdatter, 17 år

Anne Jensdatter, 15 år?

Lavværge Jacob Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

102, 2. marts 1805, Skader

Karen Sørensdatter, død

Simon Jespersen, enkemand

Afkald.

Selvejer i Faarup Søren Nielsen på sin hustru Anne Chatrine Laursdatters vegne og Anders Sørensen, tjener Simon Jespersen og Anders Sørensen på farbroder sognefoged Rasmus Andersen i Halling, deres vegne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

102, 19. juni 1805, Søby

103, 17. juli 1805

105, 14. august 1805

106, 30. november 1805

Edel Jensdatter, død

Søren Mogensen, tidligere død

Hendes arvinger:

1) søstersøn Jens Jensen, 40 år

2) søsterdatter Mette Jensdatter ~ Laurs Christensen i Voldum, hun død

2a) Christen Laursen, 11 år

2b) Jens Laursen, 10 år

2c) Margrethe Laursdatter, 8 år

2d) Christen Laursen, 6 år

2e) Maren Laursdatter, 3 år

3) søsterdatter Kirsten Jensdatter ~ Frands Nielsen i Mejlby, hun død

3a) Anne Frandsdatter, 20 år

3b) Margrethe Frandsdatter, 17 år

3c) Else Frandsdatter, 14 år

3d) Maren Frandsdatter, 11 år

3e) Anne Frandsdatter, 8 år

3f) Niels Frandsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 6. april 1807, Skader

109, 4. maj 1807

Peder Sparre, død

Ane Rasmusdatter, enke

Deres børn:

1) Else Pedersdatter ~ tømrermester Peder Sørensen i Randers

2) Mette Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Knagstrup

3) Dorthe Pedersdatter ~ Christen Pedersen i Skader

4) Maren Pedersdatter, 23 år

5) Karen Pedersdatter, 23 år

6) Bodil Pedersdatter, 19 år

7) Rasmus Pedersen, 16 år

8) Jens Pedersen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

110, 27. november 1807, Skader

113, 6. april 1808

117

125, 29. december 1808

Rasmus Jensen Kiær, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

søster Zidsel Jensdatter, 5o år, ugift, indsidder i Ødum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

114, 13. maj 1808, Mejlby

124, 28. december 1808

Niels Christensen, død

Kirsten Pedersdatter, enkemand

Arvinger, brødre og søstre:

1) Niels Christensen, gmd. i Mejlby

2) Peder Christensen, indsidder i Vejlby

3) Maren Jensdatter? ~ Niels Andersen i Bramstrup

4) Anne Christensdatter, død

4a) Niels Nielsen, 19 år

4b) Hans Nielsen, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

118, 8. juli 1808, Fladhøjhusene, Hornslet sogn

120, 28. september 1808

120, 7. oktober 1808

121, 20. oktober 1808

Chistiane Andersdatter, død

Rasmus Nielsen, enkemand

Hendes arving:

Marianne Olesdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, 2. marts 1809, Skader

129, 30. december 1809

Mette Christensdatter, død

Peder Jespersen, enke

Deres børn:

Jesper Pedersen, 37 år, husmand i Karlby

Christen Pedersen, 34, selvejer i Halling

Dorthe Pedersdatter, 39 år, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 7. februar 1810, Bygballe

131, 8.marts 1810

134, 20. marts 1810

Mogens Nielsen, død

Pederlene Maria Bygballe, enke

Hans barn med Inger Madsdatter:

Mads Mogensen, 8½ år

Margrethe Mogensdatter, 6½ år

Farbroder Axel Nielsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rulle 9843

144, 1811, Søby

Peder Rasmussen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145, 13. september 1811, Skader

ungkarl Peder Nielsen, død

Hans arvinger:

1) søster Ane Nielsdatter

2) søster Birthe Nielsdatter

3) søster Kirsten Nielsdatter

4) søster Maren Nielsdatter

5) broder Søren Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

147, 23. november 1813, Aarslev

Maren Sørensdatter, død

Niels Rasmussen Mariager, enkemand

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 19 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Søren Nielsen, 12 år

Morbroder Jens Christensen Halling af Bygballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

151, 12. maj 1815, Estrup

152, 28. december 1815

Rasmus Erich Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

søster Else Nielsdatter ~ Anders Nielsen i Gøttrup?

Ane Nielsdatter ~ Peder Nielsen i Linaa

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

152, 14. december 1815, Skader

153, 12. januar 1816

154, 31. december 1816

Christen Andersen, død

Maren Simonsdatter, enke

Hans barn:

Peder Christensen, 11 år

Afdødes moder  Karen Laursdatter, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

156, 16. marts 1818, Skader

Maren Simonsdatter, død

Niels Christensen, enke

Hendes børn med Peder Christensen Bruus:

Johanne Pedersdatter, enke ~ Rasmus Andersen i Kradberg

Christen Pedersen, 25 år

Børn med Christen Andersen:

Peder Christensen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

161, 19. februar 1819, Skader

161, 22. oktober 1819

162, 29. oktober 1819

Kirsten Henriksdatter, død

Rasmus Jensen, død kort efter

Deres arvinger:

A) Hans arvinger:

1) søster Anne Jensdatter, død ~ Jens Rasmussen ved Amaliegaard

1a) Rasmus Jensen Hjulmand i Hallendrup

1b) Jens Jensen, tjener i Galten

2) søster Mette Jensdatter, død ~ skolelærer Rasmus Nielsen i Hallendrup

2a) Zidsel Marie Rasmusdatter ~ Jens Laursen i Skader

B) Hendes arvinger:

1) broder Henrich Henriksen, i Halling

2) søster Karen Henriksdatter ~ Christen Brogaard i Hallendrup

3) søster Maren Henriksdatter ~ Jens Christensen Bødker i Robdrup

4) søster Anne Henriksdatter ~ husmand Søren Hansen i Aarslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160, 22. juni 1819, Skader

Birthe Olesdatter, død, 80 år

Søren Jacobsen, enkemand

Hendes børn:

Kirsten Pedersdatter ~ Søren Sørensen Bødker

Cathrine Frederichsdatter ~ skolelærer og kirkesanegr Johannes Madsen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

165, 23. august 1820, Skader

166, 19. september 1820

Christian Christensen, død

Barbara Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 9 år

Lars Christensen, 8 år

Anne Christensdatter, 6 år

Jens Christensen, 3 år

Hendes ny mand Jens Christensen fra Krogsager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 6. december 1820, Søby

Niels Laursen anmeldte at hans svigermoder Anne Andersdatter var død. Hendes arvinger Ellen Rasmusdatter, aftægtsmand Rasmus Balles hustru.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 18. marts 1821, Skader

Kirsten Jørgensdatter, død

Christian Christensen, død

Børn:

Jørgen Christensen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 9. april 1821, Skader

167, 14. april 1821

168, 29. december 1821

Laurs Pedersen anmeldte at hans svigerfader aftægtsmand Søren Rasmussen var død. Laurs Pedersen var gift med Mette Pedersdatter, der var steddatter til afdøde. Arvinger søskendebørn Søren Jepsen i Hadbjerg og Peder Jepsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

169, 7. februar 1822, Aaslev

172, 9. maj 1822

Søren Jensen, død

Mette Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1) moderen Maren Sørensdatter

2) broder Jochum Jensen

3) do Anders Jensen

4) do Niels Jensen

5) do Rasmus Jensen

6) do Peder Jensen, død

6a) Jens Pedersen, 9 år

6b) Maren Pedersdatter, 7 år

7) halvbroder Ole Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

173, 23. maj 1824, Aaslev

176, 22. juni 1824

180, 22. december 1824

Niels Rasmussen Mariager, død

Kirsten Danielsdatter, enke

Børn af 1. ægteskab:

1) Rasmus Nielsen i Hørning

2) Maren Nielsdatter, død ~ Peder Simonsen Fiil i Mejlby

2a) Niels Pedersen

2b) Maren Pedersdatter

3) Søren Nielsen i Vivild

Af sidste ægteskab:

Maren Nielsdatter, 5 år

Jens Daniel Nielsen, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

174, 22. juni 1826, Aarslev

182, 29. december 1824

Maren Nielsdatter, død

Rasmus Andersen, enkemand

Deres børn:

Ellen Kirstine Rasmusdatter, 30 år ~ Johan Jensen i Aarslev

Birgitte Rasmusdatter, 26 år

Kirsten Rasmusdatter, 22 år

Niels Rasmussen, 19 år

Afdødes broder Peder Nielsen i Trustrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

179, 19. november 1824, Aarslev

184, 30. december 1824

Eva Pedersdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Afdødes fader Peder Mortensen af Lihme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

187, 5. maj 1826, Amaliegaard Skovhus

Rasmus Frederichsen Borup, død

Karen Rasmusdatter, enke

Afdødes broder Niels Frederichsen i Voldum

Testamente, ingen ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

189, 5. februar 1827, Skader

190, 17. august 1827

Peder Pedersen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 14 år

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 11. November 2017