Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skifteuddrag Stenalt Gods

 

Skifteprotokol Stenalt Gods

Østed sogn, Rougsø herred

Randers amt

 

Skifteuddrag primo 1721- ult. 1850, Rulle 10.249-10.252 fordelt således:

 

 

Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249

Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250

Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  februar 1721, Voer (p. 1)

Christen Pedersen, død

Enke, Johanne Jensdatter, værge hendes bror Søren Havtorn i Kahre

1.  Peder Christensen, 10 år

2.  Rasmus Christensen, 6 år

Værge, deres farbror, Thomas Pedersen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.  februar 1722, Hollandsbjerg (p. 1)

Jens Pedersen Hiarsen, død

Enke, Karen Jensdatter

1.  Hans Jensen, 15 år, værge farbroderen Esben Pedersen Hiarsen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  april 1722, Hollandsbjerg (p. 3)

Dorte Rasmusdatter, død

Enkemand, Niels Rasmussen Friis

Børn i 1. ægteskab:

1.  Kirsten Mogensdatter, 24 år, værge Christen Rasmussen af Ring

Børn i 2. ægteskab:

2.  Mogens Nielsen, 10 år

3.  Anne Nielsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3.  november 1722, Hollandsbjerg (p.4)

Søren Christensen, død

Arvinger:

1.  Bror, Jens Christensen, Hollandsbjerg, pga. sygdom mødte hans svoger, Jens Andersen af Bode

2.  Halvbror på mødrene side, Niels Sørensen Markussen, Bode, død:

2a 7 sønner og 2 døtre, m. værge, deres morbror, Søren Rasmussen Bejder af Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  januar 1723, Stenalt mølle, Voer sogn (p. 5)

Dorte Pedersdatter, død

Enkemand Oluf Nielsen Møller

1.  Ane Olufsdatter, 6 år, værge morfaderen, Peder Rasmussen Skifter, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  marts 1723, Voer (p. 6)

Jens Madsen, død

Arv udloddes mellem de samavlede sønner og døtre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16.  marts 1724, Hollandsbjerg (p, 6)

Jens Christensen, død

Enke, Maren Sørensdatter, værge Niels Andersen, Hollandsbjerg

1. Christen Jensen, 12 år

2.  Maren Jensdatter, 13 år

Værge Jens Andersen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13.  juni 1725, Ørsted (p. 7)

Anders Jensen Morup, død

Enke, Maren Sørensdatter

1.  Rasmus Andersen, 18 år

2.  Jens Andersen, 15 år

3.  Maren Andersdatter, 26 år

4.  Kirsten Andersdatter, 14 år

Værge, Albert Christensen og Peder Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  marts 1725, Voer (p. 8)

Johanne Pedersdatter, død

Enkemand, Christen Jensen

1.  Barn, på 16 uger, værge barnets morfar i Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31.  juli 1725, Voer (p. 8)

Kirsten Jensdatter, død, enke efter Christen Boesen (død 3.3.1692)

1.  Bror, Niels Jensen, Holbæk

2.  Søstersøn, Søren Persen (?)

3.  Søstersøn, Jens Persen, på søen, vides ikke om han er levende eller død

Børn efter Peder Christensen Boesen og Zidsel Jensdatter:

4.  Peder Christensen Boesen

5.  Karen Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  oktober 1725, Voer (p. 10)

Laurids Lauridsen Smed, død

Enke, Karen Nielsdatter

1.  ..... Laursen, 28 år

2.  Else Laursdatter, 19 år

3.  Sidsel Laursdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  november 1725, Ørsted (p. 11)

Dorte Jensdatter, død

Enkemand, Niels Ladsen

1.  Jens Nielsen, 18 år

2.  Søren Nielsen, 13 år

3.  Lads Nielsen, 11 år

4.  Peder Nielsen, 9 år

5.  Kirsten Nielsdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  marts 1727, Ørsted (p. 11)

Anders Pedersen, død

Enke, Kirsten Sørensdatter

Børn i 1. ægteskab med Birgitte Rasmusdatter:

1.  Rasmus Andersen, 22 år

Børn i ægteskab med Kirsten Sørensdatter:

2.  Søren Andersen, 12 år

3.  Peder Andersen, 9 år

4.  Birgitte Andersdatter, 17 år

5.  Maren Andersdatter, 15 år

6.  Anna Andersdatter, 13 år

Værge, deres morbror, Peder Sørensen, Ramten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20.  februar 1726, Ørsted (p. 12)

Niels Jensen Bay, død

Enke, Johanne Mortensdatter, m. værge Rasmus Nielsen i Ørsted

Børn i 1. ægteskab:

1.  Rasmus Nielsen

2.  Niels Nielsen

Værge, morbroderen, Rasmus Rasmussen Bredkilde i Ørsted

3.  Inger Nielsdatter, g.m. Peder Rasmussen i Ingerslev

Børn i ægteskab med Johanne Mortensdatter:

4.  Peder Nielsen, 10 år

5.  Anders Nielsen, 8 år

6.  Morten Nielsen, 12 år

Værge, Laurs Nielsen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19.  juni 1727, Hollandsbjerg (p. 14)

Albert Christensen, død

Karen Hansdatter, enke

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  Søskendebarn, Albert Nielsen, Hollandsbjerg

2.  Søskendebarn, Else Nielsdatter, g.m. Peder Falck, Hollandsbjerg

3.  Søskendebarn, Kirsten Jørgensdatter, g.m. Peder Christensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16.  marts 1728, Bode (p. 19)

Anders Christensen Møller og Karen Christensdatter

1.  Kirsten Andersdatter, g.m. Søren Jørgensen, Bode

2.  Christen Andersen, 34 år

3.  Anne Andersdatter, g.m. Søren Nielsen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16.  marts 1728, Hollandsbjerg (p. 21)

Søren Jensen Hamborg, død

Kirsten Rasmusdatter, enke, lavværge morbroderen Søren Andersen

1.  Jens Sørensen, værge, Jens Andersen Lassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16.  marts 1728, Voer by (p. 22)

Niels Sørensen Hevring, død

Anne Christensdatter, enke

1.  Søren Nielsen, 29 år

2.  Christen Nielsen, 27 år

3.  Niels Nielsen, 13 år

4.  Rasmus Nielsen, 16 år

5.  Jens Nielsen, 18 år

6.  Kirsten Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  juli 1729, Eldrup (p. 24)

Christen Andersen, død

Gyde Laursdatter, enke

1.  Søren Christensen, 36 år

2.  Anne Christensdatter, g.m. Thomas Knudsen, Vivild

3.  Karen Christensdatter, g.m. Peder Pedersen, Gjesing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  oktober 1729, Ørsted (p. 25)

Leene Nielsdatter, død

Thomas Jensen, enke

1.  Niels Thomasen, 16 år

2.  Kirsten Thomasdatter, 14 år

Værge morbroderen, Jens Nielsen Ørum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  december 1729, Bode (p. 27)

Rasmus Nielsen Beider, død

Maren Pedersdatter, enke

1.  Dorte Rasmusdatter, g.m. Frands Jensen, Klemstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12.  januar 1730, Ørsted (p. 30)

Mette Christensdatter, død

Peder Jensen Hørning, enke

1.  Christen Pedersen, 10 år

2.  Jens Pedersen, 2 år

3.  Karen Pedersdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12.  januar 1730, Ørsted (p. 33)

Rasmus Pedersen, død

1.  Aage Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  april 1730, Ørsted (p. 33)

Anders Madsen Feldbereder

Else Andersdatter, enke

1.  Mads Andersen, 28 år

2.  Dorte Andersdatter, 26 år

3.  Anders Andersen, 23 år

4.  Christen Andersen, 19 år

5.  Thomas Andersen, 15 år

6.  Anne Andersdatter, 12 år

Børnenes værge, Jørgen Nielsen Skrædder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20.  december 1729, Hollandsbjerg (p. 36)

Christian Hansen Møller

Kirsten Rasmusdatter, enke

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  En søster, Leonora Hansdatter Lybo, g.m. Jeppe Jacobsen Lybo, Flensborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  juni 1730, Hollandsbjerg (p. 43)

Jens Andersen Lassen, død

Anne Pedersdatter, enke

1.  Anne Jensdatter, 30 år

2.  Maren Jensdatter, g.m. Niels Sørensen, Ingstrup

3.  Anna Jensdatter, g.m. Jens Pedersen, Hollandsbjerg

4.  Anders Jensen, 18 år

5.  Peder Jensen 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  september, Lystrup 1730 (p. 44)

Maren Jørgensdatter, død

Niels Jensen Markussen, enkemand

1.  En datter, g.m. Søren Rasmussen, Rygård

2.  Karen Nielsdatter, 21 år

3.  Anna Nielsdatter, 20 år

4.  Kirsten Nielsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.  januar 1731, Hollandsbjerg (p. 46)

Birgitte Rasmusdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

1. Niels Nielsen, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  marts 1735, Ørsted (p. 47)

Rasmus Rasmussen Bredkilde, død

Johanne Nielsdatter, enke, værge, broderen Rasmus Nielsen Broemand

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  En bror, Søren Rasmussen Bredkilde, død, efter sig:

1a   Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Pedersen, Ørsted (6-2-7 6/7)

1b   Anne Sørensdatter, (6-2-7 6/7)

2.  En søster, Kirsten Rasmusdatter, g.m. Niels Jensen Hansen, Ørsted, død, efterlader sig:

2a   Jens Nielsen, i kongen tjeneste (12-4 1-5 5/7)

2b   Rasmus Nielsen, Ørsted (12-4 -15 5/7)

2c   Niels Nielsen, Ørsted (12-4-15 5/7)

2d   Inger Nielsdatter g.m .Peder Rasmussen Foged i Ingerslev (6-2-7 6/7)

3.  En søster, Anne Sørensdatter, død, efterlader sig:

3a   Anders Rasmussen Røgter, Gl. Estrup (6-2-7 6/7)

3b   Kirsten Rasmusdatter, g.m. Niels Lassen Murermester (3-1-3 13/7)

4.  En søster, Karen Sørensdatter, død, efterlader sig:

4a   Christen Madsen, Bode (6-2 7 6/7)

4b   Anders Madsen, Voer (6-2-7 6/7)

4c   Søren Madsen, død, efterlader sig:

4ca   Karen Sørensdatter, g.m. Rasmus Nielsen Lassen, Kahre (6-2-7 6/7)

4d   Anne Madsdatter, g.m Albert Nielsen, Bode, død efterlader sig (3-1-2 18/14):

4da   Mads Albertsen

4db   Johanne Albertsdatter

4dc   Karen Albertsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  april 1736, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 63)

Skiftebrev efter Karen Pedersdatter, hendes mand Niels Rasmussen død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18.  august 1736, Ørsted (p. 68)

Skiftebrev efter Peder Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11.  december 1736, Bode (p. 69)

Maren Pedersdatter Tækker, død, afgangne Niels Sørensen Tækkers hustru

1.  Anne Nielsdatter, g.m. mølleren ved Estrup mølle, Jens Rasmussen, afgangen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  maj 1737, Ørsted (p. 71)

Niels Jørgensen Trane, død

Rebekka Rasmusdatter, enke

1.  Rasmus Nielsen, 10 år

2.  Karen Nielsdatter, 8 år

3.  Anne Marie Nielsdatter, 6 år

4.  Anne Christine Nielsdatter, 3 år

5.  Niels Nielsen, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  februar 1738, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 72)

Kirsten Kjeldsdatter, død

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  Kjeld Kjeldsen, Voer

2.  Maren Kjeldsdatter, 24 år, ugift

3.  Anne Kjeldsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24.  marts 1738, Ørsted p. 75)

Søren Lassen, død

Anne Nielsdatter, enke, værge Rasmus Sørensen

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  brodersøn, Anders Lassen, Bode, død, efterlader sig:

1a  Anders Jensen, Hollandsbjerg

1b  Peder Jensen, Hollandsbjerg

1c  Anne Jensdatter, g.m. hjulmand Anders Jensen, Hollandsbjerg

1d  Maren Jensdatter, g.m. Niels

1f   Anne Jensdatter den yngre, g.m Jens Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  maj 1738, Tørslev (p. 76)

Anne Rasmusdatter, død

Christen Sørensen Bache, enkemand

Arvinger, børn med Rasmus Pedersen Salling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15.  januar 1738, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 79)

Niels Isaksen Schiøt, død

Else Pedersdatter, enke

1.  Peder Nielsen Grund, 18 år

2.  Henrik Nielsen, 9 år

3.  Inger Nielsdatter, 15 år

4.  Johanne Nielsdatter, 15 år

5.  Susanne Nielsdatter, 13 år

6.  Kirsten Nielsdatter, 3 år

Værge, Peder Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4.  marts 1738, Ørsted (p. 81)

Jørgen Ludvig Feltbereder, død

Anne Andersdatter, enke

1.  Thomas Jørgensen, 20 år, i lære som feltbereder i Randers

2.  Balzer Jørgensen, 18 år, i lære som feltbereder i Randers

3.  Maren Jørgensdatter, 22 år

4.  Anders Jørgensen, 14 år

5.  Cathrine Jørgensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14.  juli 1739, Ørsted (p. 84)

Hans Clausen, død

Anne Hovesdatter, enke

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:

1.  Søskendebarn, Henrik Henriksen, Hevring

2.  Søskendebarn, Christen Nielsen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29.  april 1738, Mellerup (p. 85)

Jens Jensen Færgemand, død

Anne Christensdatter, enke

1.  Jens Jensen, 21 år, i Norge med skipper Gullitz, Randers

2.  Karen Jensdatter, g.m. Christen Nielsen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10.  oktober 1738, Bode (p. 90)

Christen Møller, død

Kirsten Rasmusdatter, enke, værge Rasmus Tækker, Bode

1.  Søren Christensen, 1 år

2.  Karen Christensdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22.  oktober 1738, Voer (p. 93)

Søren Spare hjulmand, død

Anne Jensdatter, enke

1.  Hedvig Sørensdatter, g.m. Søren Due

2.  Mette Sørensdatter, g.m. Søren Bødker, Ørsted

3.  Inger Sørensdatter, 30 år

4.  Anne Sørensdatter, 24 år

5.  Ingeborg Sørensdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30.  januar 1734, Voer (p. 94)

Johan Jacob Klotz, død

Else Jensdatter, Ørsted

Poul Jensen, enkemand

1.  Jens, 24 år

2.  Jørgen, 21 år

3.  Søren, 18 år

4.  Thomas

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3.  marts 1739, Ørsted (p. 97)

Niels Iversen, død

Anne Andersdatter, enke, værge Rasmus Nielsen

1.  Niels Nielsen, 8 år, værge, farbroderen Rasmus Iversen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14.  marts 1739, Hollandsbjerg (p. 98)

Peder Rasmussen Foged, Hollandsbjerg

Mette Rasmusdatter, enke, værge Hans Jensen

1.  Anne Pedersdatter, 18 år, værge, farbroderen Mads Rasmussen Foged

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2.  august 1739, Ørsted (p. 102)

Rasmus Ingerslev, død

Anne Rasmusdatter, enke

1.  Niels Rasmussen, 32 år

2.  Christian Rasmussen, 29 år

3.  Maren Rasmusdatter, 33, tjenende i København

4.  Ytte Rasmusdatter, 23 år, trolovet med grovsmed Jens Nielsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

August 1740, Bode (p. 103)

Mette Laursdatter, død

Anders Lassen, enke

1.  Søren Andersen, 18 år

2.  Laurs Andersen, 16 år

3.  Anders Andersen, 14 år

4.  Jens Andersen, 6 år

5.  Birte Andersdatter, 11 år

6.  Anne Andersdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  november 1740, Voer (p. 105)

Christoffer Andersen (død 1729)

Maren Laursdatter, enke, tjener i København, værge Svend Ollersen Smed

1.  Marie Christoffersdatter, 15 år, tjener i København

2.  Karen Christoffersdatter, 13 år

Værge, Peder Laursen i Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  juli 1740, Voer (p. 106)

Søren Hyrde, død

Enke (navn ikke opgivet), værge Anders Bødker

2 børn (navn, køn og alder ikke opgivet), værge Peder Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  marts 1741, evt. Durup (p. 107)

Niels Christensen

Maren Rasmusdatter, enke, værge faderen Rasmus Due

Arvinger, repræsenteret ved Jens Christensen

Boet afsluttet med registrering, da gælden oversteg formuen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17.  maj 1741, Ørsted (p. 107)

Else Rasmusdatter, død

Jens Nielsen Weilby, enkemand

1.  Rasmus Jensen, 38 år

2.  Niels Jensen, 31 år

3.  Morten Jensen, 25 år

4.  Jens Jensen, 21 år

5.  Birgitte Jensdatter, 15 år

6.  Inger Jensdatter, 13 år

7.  Maren Jensdatter, 10 år

Børnenes værge, morbroderen Nikolaj Giørtsen, Vejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  juli 1741, Ørsted (p. 109)

Christen Jørgensen Skrædder, død

Anne Sørensdatter, enke, værge Hans Henrik Jensen

Hans nærmeste og eneste arvinger:

1. ..... g.m. Niels Jensen, Årslev

2. Kirsten Pedersdatter, g.m. snedker Niels Rasmussen i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  februar 1742, Voer (p. 110)

Peder Laursen, død

Johanne ...., enke, værge Niels Christensen Mols

Boet afsluttet med registrering, da gælden oversteg formuen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. juli 1742, Ørsted (p. 110)

Mette Sørensdatter Lysgård, død

Afkald efter hendes far, Søren Christensen Lysgård, Thisted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6.  marts 1742, Ørsted (p. 112)

Anders Nielsen Markussen, død

Karen Nielsdatter, enke, værge Peder Jensen Hørning

1.  Niels Andersen, 8 år

2.  En datter, værge Peder Markussen Saugmand, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8.  marts 1742, Voer (p. 113)

Jørgen Jørgensen Sønderboe, død

Else Thomasdatter, enke, værge hendes far Thomas Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9.  marts 1742, Bode (p. 113)

Maren ...., død

Jens Smed, enke

1.  Dorte Rasmusdatter, g.m. Rasmus Jensen, Klemstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25.  maj 1742, Bode (p. 114)

Rasmus Nielsen, død

Karen Jensdatter, enke, værge Jens Rasmussen Smed i Bode

1.  Niels Rasmussen, 5 år

2.  Jens Rasmussen, 3 år

3.  Christian Rasmussen, 14 uger

4.  Sidse Rasmusdatter, 12 år

5.  Maren Rasmusdatter, 10 år

6.  Mette Rasmusdatter, 8 år

Værge, farbroderen,  Jens Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1742, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 115)

Kirsten Nielsdatter, kokkepige på Stenalt, død

Afkald fra:

Hendes mor, Kirsten Ibsdatter, enke

Hendes bror, Jens Nielsen Skomager

Hendes bror, Niels Nielsen Skomager Rytter, soldat ved Juels regiment

Hendes søster Anne Nielsdatter, g.m. Jens Christensen Bay i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. juni 1742, Ørsted (p. 116)

Niels Jensen Weilby, død

enke ... med værge, Søren Thomsen i Ørsted

Hans fader, Jens Weilby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. juli 1742, Ørsted (p. 116)

Rasmus Nielsen Bachen, død

Karen Mortensdatter, enke, værge Niels Hiarsen i Udby

For børnene (ikke navngivet), deres formynder, farbroderen Anders Nielsen af Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. august 1742, Ørsted (p. 117)

Søren Jørgensen Grand, død

Anne Sørensdatter, enke, værge, hendes fæstemand Jens Poulsen

1. Jørgen Sørensen, 19 år

2. Søren Sørensen, 17 år

3. Peder Sørensen, 10 år

4. Anne Sørensdatter, 14 år

5. Mette Sørensdatter, 2 år

Værge, Anders Jensen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. marts 1743, Hollandsbjerg (p. 118)

Mads Rasmussen Foged, død

1. Broderen, Peder Rasmussen Foged

2. Broderen, Peder Rasmussen Foged, død

2a   datter, Anne Pedersdatter, formynder Peder Espensen og kæresten Anders Nielsen Bay

3. Søsteren Kirsten Rasmusdatter, København, værge Hans Jensen

4. Uægte barn, Rasmus Madsen. De øvrige arvinger tiltrådte, at han arvede på lige fod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. september 1743, Ørsted (p. 119)

Jens Jensen Huger, død

Maren Andersdatter, enke, værge Peder Rasmussen Salling

Ingen arvinger havde meldt sig, arv udlagt til enken for begravelsesomkostningerne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Anno 174- , Bode (p. 120)

Sidsel Rasmusdatter Marchers , død

1. Jens Nielsen Marcussen, Bode

2. Rasmus Nielsen, død

2a  Sidsel Rasmusdatter, 14 år

2b  Maren Rasmusdatter, 10 år

2c  Mette Rasmusdatter, 9 år

2d  Niels Rasmussen, 6 år

2e  Jens Rasmussen, 5 år

2f   Christen Rasmussen, under 1 år

Værge, deres stiffader Jens Thomsen

3.   Søren Nielsen Marcussen, Bode, død

3a  Niels Sørensen, 14 år

3b  Anders Sørensen, 10 år

4.   Birte Nielsdatter, g.m. Jens Boesen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. oktober 1742, Ørsted (p. 124)

Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter, død

1. Kirsten Nielsdatter, 9 år

2. Anne Nielsdatter, 7 år

3. Johanne Nielsdatter, 2 år

Værge, deres farbroder Rasmus Nielsen Bredkilde

Tilstede også børnenes mors halvbror Laurs Nielsen fra Ingerslev og Søren Laursen af Voer, og børnenes mostre Sidsel Nielsdatter og Anne Nielsdatter, g.m. Søren Broemand fra Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. oktober 1742, Ørsted (p. 126)

Riise Margrete, død

Hans Severinsen Smiths, enke

1. Inger Hansdatter, 6 år

2. Sophie Maria Hansdatter, 3 år

Værge børnenes morfader Rasmus Christensen og morbroderen Severin Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. oktober 1743, Bode (p. 128)

Bodil Rasmusdatter, død

Søren Andersen, enke

Arving, Hendes moder, Anne Pedersdatter, Nimtofte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. oktober 1743, Voer (p. 130)

Anne Kirstine, død

Michel Svogerus tømmermand, enke

1. Christoffer Michelsen, 15 år

2. Johan Michelsen, 5 år

3. Kirstine Michelsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. oktober 1743, Ørsted (p. 132)

Thomas Jensen, død

Anne Sørensdatter, enke, værge Michel Svogerus tømmermand

1. Rasmus Thomasen, 10 år

Værge, Rasmus Boye

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1744, Voer (p. 133)

Mette Christensdatter, død

Søren Jespersen Hyrde, enke

1. Jesper Sørensen, 15 år

2. Anne Sørensdatter, 23 år

3. Kirsten Sørensdatter, 20 år

4. Rasmus Sørensen, 5 år

5. Laurs Sørensen, 9 måneder

6. Elisabeth Sørensdatter, 8 år

7. Anne Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1744, Hollandsbjerg (p. 134)

Rasmus Jensen, død

Anne Jensdatter, enke, værge Søren Jespersen

1. Maren Rasmusdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. april 1744, Voer (p. 135)

Anne Jensdatter, død

1. Jens Andersen, Voer

2. Rasmus Andersen, Voer

3. Sidse Andersdatter, Stenalt

4. Christen Andersen, død

a. Anne Christensdatter

Værge, Anders Nielsen Den yngre, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juni 1744, Ørsted (p. 135)

Anne Rasmusdatter, død

Rasmus Bredkilde, enke

1. Niels Rasmussen, 6 år

2. Rasmus Rasmussen, 2 år

Tilsynsværge, afdødes stiffader Peder Jensen af Tørslev samt hendes farbroder, Jens Nielsen af Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ultimo 1744, Ørsted (p. 136)

Johanne Nielsdatter, død

Rasmus Bredkilde, enke

1. hendes bror, Anders Nielsen Glavind, død

1a  Niels Andersen Glavind

1b  Søren Andersen Glavind

1c  Peder Andersen Glavind

1d  Mads Andersen Glavind

1e  Jacob Andersen Glavind

1f   Anne Andersdatter Glavind

1g  Bodil Andersdatter Glavind g.m. Niels Christensen Glavind

2. hendes bror, Rasmus Nielsen Broemand, død

2a  Niels Rasmussen

2b  Rasmus Rasmussen

2c  Anne Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. marts 1745, Voer (p. 139)

Anne Nielsdatter, død

1. hendes bror, Hans Nielsen, Voer

2. Hendes søster, Kirsten Nielsdatter, Sødring, værge Peder Morup, Voer

3. Hendes søster, død. g.m. Søren Hevring, Ørsted

3a   Niels Sørensen, 16 år, hos faderen

3b   Christen Sørensen, 15 år, hos farbroderen Niels Hevring, Voer

3c   Niels Sørensen, 13 år, hos faderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

Stenalt 1745-1805

 

Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249

Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250

Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. august 1745, Ørsted (p. 140)

Maren Rasmusdatter, død

Enkemand, Peder Trige

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv til hendes brødre:

1.  Anders Rasmussen, Auning

2.  Peder Rasmussen, Thorup

3.  Christen Rasmussen, Thorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. september 1745, Voer (p. 142)

Christen Andersen, død

Enke, Anne Jensdatter, værge Rasmus Bødker, Voer

1. Anne Christensdatter, 5 år, formynder Søren Poulsen, enkens nye mand

Til stede barnets farbrødre, Rasmus og Jens Bødker, fra Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juli 1746, Ørsted  (p. 143)

Niels Rasmussen Brun, død

Enke

1.  Søn

Skifte registreret, men ingen arv til udlodning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. februar 1746, Ørsted (p. 143)

Mads Jensen Smed, død

Enke, Else Christensdatter, værge hendes bror Nicolaj Christensen Holsvig, Vejlby

Udlagt for betaling af gælden

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. oktober 1746, Hollandsbjerg (p. 144)

Anne Kirstine Sørensdatter, død

Enkemand, Niels Andersen Smed

Børn i 1. ægteskab:

1.  Maren Jensdatter, 37 år, tjener i Årslev

2.  Søren Jensen, 35 år

3.  Elsebeth Jensdatter, 31 år, tjener i Essenbæk sogn

4.  Sofie Jensdatter, 29 år, tjener i Randes

5.  Karen Jensdatter, 26 år

Børn i 2. ægteskab:

6.  Anders Nielsen, 24 år

7.  Maren Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. oktober 1746,  Ørsted (p. 146)

Søren Andersen Bødker, død

Enke, Anne Christensdatter, værge Michael Karmark

1. Rasmus Sørensen, 4 1/2 år

2. Karen Sørensdatter, 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. november 1746, Bode (p. 147)

Anna Sørensdatter, død

Enkemand, Rasmus Rasmussen

1. Søren Rasmussen, 8 1/2 år

2. Rasmus Rasmussen, 3 1/2 år

3. Anne Rasmusdatter, 6 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. juni 1746, Voer (p. 148)

Svend Olufsen Smed, død

Karen Timsdatter, enke, værge Søren Henriksen, Voer

1. Broder, Peder Olufsen, Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. april 1746, Voer (p. 152)

Mette Sørensdatter, død

Søren Andersen Bødker, enke

1. Anne Sørensdatter, 12 år

2. Kirsten Sørensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. oktober 1746, Hollandsbjerg (p. 152)

Anders Poulsen, død

Enke, Mette Enevoldsdatter, værge Peder Espensen, Hollandsbjerg

1.  Povl Andersen, 29 år, Tørslev

2.  Peder Andersen, 26 år, på gården

3.  Margrete Andersdatter, 24 år, på gården

4.  Enevold Andersen, 21 år

5.  Anders Andersen, 19 år

6.  Hans Andersen

Værge for de sidstnævnte 4 børn, Niels Pedersen Marcussen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. juni 1747, Ørsted  (p. 154)

Christen Andersen, død

1.   Moderen, Else Christensdatter

1a   Bror, Anders Andersen

1b   Bror, Tomas Andersen

1c   Søster Dorte Andersdatter, hos moderen i Ørsted

1d   Søster, Anne Andersdatter, Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juli 1747, Voer (p. 155)

Rasmus Rasmussen Hvid, død

Kirsten Thomasdatter, enke, værge Jørgen Jørgensen

1. Rasmus Rasmussen, 6 år

2. Jens Rasmussen, 3 år

3. Anne Rasmusdatter, 10 år

4. Karen Rasmusdatter, 8 1/2 år

5. Johanne Rasmusdatter, 1/2 år

Værge Peder Jørgensen og Niels Jørgensen, begge Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juli 1747, Voer (p. 157)

Jochum Halversen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

1. Halver Jochumsen, 27 år, til søs

2. Niels Jochumsen, 24 år, tjenende i Voer

3. Gabriel Jochumsen, 21 år, tjenende i Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. oktober 1747. Bode (p. 160)

Karen Jensdatter, død

Jens Thomsen, enke

Børn i ægteskab med Rasmus Nielsen

1. Niels Rasmussen, 11 år

2. Jens Rasmussen, 8 år

3. Christen Rasmussen, 5 år

4. Zidsel Rasmusdatter, 18 år

5. Maren Rasmusdatter, 16 år

6. Mette Rasmusdatter, 14 år

Børn i ægteskab med Jens Thomsen

7. Else Jensdatter, 3 år

Værge, deres farbror Jens Nielsen Marcussen i Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. januar 1748, Hollandsbjerg (p. 164)

Søren Nielsen Stryger, død

Maren Pedersdatter, enke, værge Peder Nielsen Gjesing, Hollandsbjerg

1. Peder Sørensen, 17 år

2. Anders Sørensen, 3 år

3. Nille Marie Sørensdatter, 10 år

4. Margrete Sørensdatter, 7 år

Værge, deres farfar Niels Pedersen Stryger, Ørsted og deres morfar Peder Henriksen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. marts 1748, Ørsted (p. 169)

Else Pedersdatter, død

Anders Christensen Horg, enke

1. Peder Andersen, Voer

2. Niels Andersen, tjenende i Ørsted

3. Jens Andersen, hos faderen

4. Peder Andersen, tjenende i Hollandsbjerg

5. Christen Andersen, 20 år

6. Anne Andersdatter, g.m. Anders Christensen, Voer

7. Maren Andersdatter, g.m. Terkel Sørensen, Hollandsbjerg

8. Else Andersdatter, 24 år, Estrup Mølle

9. Birgitte Andersdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. maj 1748, Voer (p. 172)

Jørgen Poulsen, død

Kirsten Thomasdatter, enke, værge Peder Morup Thomsen, Voer

1. Hans fader, Poul Jensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. februar 1748, Ørsted (p.174)

Else Jensdatter, død

Rasmus Nielsen Bredkilde, enke

1. hendes mor, Bodil Pedersdatter, værge hendes mand Knud Rasmussen i Tørslev

1a   hendes halvbror, Peder Jensen, Tørslev

1b   hendes halvbror, Jørgen Jensen, Tørslev

1c   hendes halvsøster, Mette Jensdatter, g.m. Søren Sørensen, Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. februar 1748, Ørsted (p. 175)

Anders Jensen Grand, død

Birgitte Pedersdatter, enke, værge Åge Rasmussen Skrædder, Ørsted

1. Jens Andersen, 8 år, værge Peder Jensen Schous søn i Voer, som er en dattersøn af Anne Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. september 1748, Ørsted (p. 177)

Bodil Christensdatter, død

Anders Andersen Smed, enke

1. hendes moder, Kirsten Olufsdatter

1a   hendes bror, Søren Christensen, Skellerup, Skovsgårds gods

1b   hendes søster, Anne Christensdatter, g.m. Laurs Nielsen Skomager, Stenalt gods

1c   hendes søster, Maren Christensdatter, g.m. Christen Nielsen, Jellerup, Skovsgårds gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. juli 1748, Kahre, Holbæk sogn (p. 177)

Oluf Madsen og hustru Maren Sørensdatter, døde

1. Dorte Olufsdatter, 15 år

2. Bodil Olufsdatter, 14 år

3. Anne Olufsdatter, 11 år

4. Søren Olufsen, 5 år

5. Kirsten Olufsdatter, 2 år

Værge, deres farbrødre  Peder Madsen i Kahre og Anders Madsen i Ingerslev, og deres morbror Laurits Sørensen Boie i Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. januar 1749, Bode by (p. 198)

Jens Nielsen Marqvardsen, død

Sidsel Pedersdatter, enke,  værge Peder Jensen, Bode

1. Sidsel Jensdatter, 10 år

2. Niels Jensen, 5 år

3. Anders Jensen, 1 år

4. Drengebarn, som blev født under skiftet, men var dødfødt

Værge, deres morbror Jens Pedersen, og faderens nærmeste frænder, søskendebørn Christen Jensen Skipper og Rasmus Espensen, begge Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1749, Ørsted (p. 203)

Maren Sørensdatter, død

Jens Christensen Stegger, enke

1. Bodil Jensdatter, 10 år

2. Peder Jensen, 7 år

3. Anne Jensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. juni 1749, Ørsted, (p. 205)

Jens Boesen Bendsen, død

Enke, Esther Sørensdatter, lavværge Jens Nielsen

1.  Søren Jensen

2.  Anders Jensen

3.  Else Jensdatter, g.m. Søren Andersen, Ørsted

4.  Anne Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. april 1751, Ørsted (p. 206)

Jens Weilby, død

Enke, Anne Sørensdatter, lavværge Hans Jensen

Børn i 1. ægteskab:

1.  Rasmus Jensen, 40 år

2.  Morten Jensen, 36 år, Holbæk

3.  Jens Jensen, 31 år

4.  Hendrik Jensen, 24 år

5.  Inger Jensdatter, 22 år

6.  Maren Jensdatter, 20 år

Børn i 2. ægteskab:

7.  Else Jensdatter, 10 år

8.  Niels Jensen, 6 år

9.  Søren Jensen, 4 år

Værge, de 3 ældste halvbrødre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. februar 1750, Ørsted (p. 208)

Else Marie Christensdatter, død

1. Jens Madsen, 22 år, befuldmægtiget, Nicolai Christensen Holsvig, Vejlby

2. Riise Margrete Johansdatter, g.m. Anders Snedker, Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. juni 1751, Voer (p. 210)

Peder Andersen, død

Maren Rasmusdatter, enke, værge Jens Due

1. Rasmus Pedersen

Formynder, farbroderen Jens Christensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. januar 1753, Ørsted (p. 212)

Morten Sørensen Vægter, død

Maren Rasmusdatter, enke, værge Niels Lind, Ørsted

1. Bodil Mortensdatter, 22 år

2. Søren Mortensen, 19 år

3. Birgitte Mortensdatter, 12 år

4. Rasmus Mortensen, 14 år

5. Karen Mortensdatter, 9 år

Værge, nærmeste pårørende, Jens Tanum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. marts 1753, Kahre (p. 212)

Dorte Olufsdatter, død

Anders Jensen, enke

1. Maren Andersdatter, 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. januar 1753, Ørsted (p. 214)

Mette Jensdatter Schiøtt, død

Enkemand, Laurs Pedersen Blom

Børn i 1. ægteskab med Jens Schiøtt:

1.  Søren Jensen

2.  Jens Jensen

3.  Kirsten Jensdatter, formynder, Peder Nielsen Stegger, Ørsted

4.  Maren Jensdatter,  formynder, Jens Sørensen Smed, Hollandsbjerg

Børn i 2. ægteskab:

5.  Anne Laursdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. juli 1750, Ørsted (p. 220)

Sidsel Pedersdatter Grand, død

Hans Faber, enke, menes at opholde sig på Citadellet i København

1. Sønnen, Jens Nielsen, 12 år, værge Søren Grand, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. november 1750, Ørsted (p. 222)

Mette Jensdatter, død

Rasmus Rasmussen Hyrde, enke

1. Jens Rasmussen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. marts 1753, Bode (p. 223)

Rasmus Jensen Skrædder, død

Karen Sørensdatter, enke, værge, Jens Christensen Tanum, Ørsted

1. halvbroderen, Simon Jensen Skrædder, Ørsted

2. halvsøsteren, Kirsten Jensdatter, København, g.m. Peder Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. april 1753, Voer (p. 223)

Maren Thomasdatter, død

Enkemand, Peder Hevring

1.  Laurs Pedersen, 8 år

2.  Christen Pedersen, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. august 1753, sted uoplyst, formentlig Voer (p. 225)

Mikkel Svogerus Tømmermand, død

Anne Sørensdatter, enke, værge Peder Schou

Børn i tidligere ægteskab:

1. Christoffer Mikkelsen, 22 år

2. Johannes Mikkelsen, 15 år

3. Anne Kristine Mikkelsdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. marts 1754, Ørsted (p. 228)

Sophia Rasmusdatter, død

Laurits Bay, enke

1. Hendes far, Rasmus Bay

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. april 1754, Voer (p. 229)

Birte Andersdatter, død

Peder Christensen, enke

1. Christen Pedersen, 6 år, værge, farbroderen Rasmus Christensen, Voer

2. Johanne Pedersdatter, g.m. Rasmus Christensen

3. Kirsten Pedersdatter, 17 år, værge, farbroderen Rasmus Christensen, Voer

4. Anne Pedersdatter, 13 år, værge, svogeren Rasmus Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. maj 1754, Hollandsbjerg (p. 231)

Margrete Espensdatter, død

Rasmus Marcussen, enke

1. Maren Rasmusdatter, 30 år

2. Birte Rasmusdatter, 27 år

3. Anne Rasmusdatter, 24 år

Formynder, Jens Kock, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. maj 1754, Voer (p. 231)

Peder Christensen, død

Kirsten Povlsdatter, enke, værge, Rasmus Hellesen, Allestrup

1. Christen Sørensen, 25 år

2. Povl Sørensen, 16 år

3. Niels Sørensen, 11 år

4. Anne Sørensdatter, 20 år

Formynder, Knud Thomasen, Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. november 1754, Ørsted (p. 234)

Rasmus Rasmussen Hyrde, død

Anna Michelsdatter, enke, Værge, Niels Rygaard, Ørsted

Børn af tidligere og dette ægteskab;

1. Rasmus Rasmussen, 18 år, Ørsted

2. Søren Rasmussen, 15 år

3. Rasmus Rasmussen, 11 år

4. Jens Rasmussen, 8 år

5. Peder Rasmussen, 3 år

Formynder, Rasmus Bredkilde, Ørsted

6. Anna Rasmusdatter, 14 år

7. Mette Rasmusdatter, 1/2 år

Formynder, Søren Lassen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1755, Hollandsbjerg (p. 236)

Maren Pedersdatter, død

Hagen Gundersen, enke

1. Esther Hagensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1755, Hollandsbjerg (p. 237)

Maren Christensdatter, død

Peder Gjesing, enke

Broderbørn;

1. Christen Michelsen, Ørsted, 43 år

2. Jens Linde, Voer, 41 år

3. Else Michelsdatter, Bode, g.m. Søren Lassen

4. Anne Michelsdatter, 36 år, værge, hendes bror Christen Linde

5. Maren Michaelsdatter, 31 år, g.m. Niels Nielsen Nimtofte, Hollandsbjerg

6. Anne Michelsdatter, 28 år, værge, hendes svoger Søren Lassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. maj 1755, Voer (p. 239)

Maren Andersdatter, død

1. Christen Nielsen Mols, Voer

2. Maren Nielsdatter Mols, g.m. Rasmus Christensen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. juni 1755, Ørsted (p. 240)

Povl Jensen, død

Anne Pedersdatter, enke, værge Knud Nielsen Bruun, Ørsted

1. Jens Povlsen, 40 år, Ørsted

2. Søren Povlsen, 35 år, Ørsted

3. Thomas Povlsen, 32 år, Udby

4. Peder Povlsen, 12 år

5. Else Povlsdatter, 14 år

Formynder, deres ældste bror

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. juli 1754, Voer (p. 242)

Cathrine Rasmusdatter, død

Da ingen arvinger viste sig efter avisbekendtgørelse, udlægges boet til Anne Sørensdatter, hvor afdøde boede, til dækning af begravelsesudgifterne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. januar 1756, Ørsted (p. 244)

Else Thomasdatter, død

Jens Pedersen Marcussen, enke

1. Maren Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. januar 1756, Ørsted (p. 246)

Anne Marie Danielsdatter, død

Rasmus Bredkilde, enke

1. Jens Rasmussen, 11 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. marts 1756, Tørslev (p. 249)

Christen Sørensen Salling, død

Enke, Anne Nielsdatter, lavværge Peder Jensen

Efterlader sig ingen livsarvinger. Arv til søsteren

1.  Maren Sørensdatter, g.m. Hove Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. januar 1756, Ørsted (p. 252)

Maren Andersdatter, død

Enkemand, Søren Rasmussen Salling.

Efterlader sig ingen livsarvinger. Arv til søskende:

1.   Bror, Mourits Andersen, København

2.   Bror, Jens Andersen, død,

2a   Anders Jensen, Randers

3.   Søster, Anne Andersdatter, g.m. Rasmus Hellesen, Allestrup

4.   Søster, Sidsel Andersdatter, g.m. Jens Bay, Ørsted

5. Søster, Else Andersdatter, død,

5a   Christen Nielsen, København

5b   Anders Nielsen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. marts 1756, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 253)

køkkenpige, Karen Nielsdatter, død

1. Hendes far, Niels Sørensen

1a   søsteren, Bodil Nielsdatter

1b   søsteren, Maren Nielsdatter

1c   søsteren, Anne Kirstine Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1756, Ørsted (p. 254)

Jens Nielsen Smed, død

Enke, Ytte Rasmusdatter, værge Michael Karmark

1.  Niels Jensen, 13 år

2.  Rasmus Jensen, 11 år

3.  Christian Jensen, 10 år

4.  Anne Elisabeth, 8 år

5.  Inger, 5 år

Formynder, Niels Andersen Glavind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. december 1756, Bode (p. 257)

Jens Sørensen Hugger, død

Anne Rasmusdatter, enke, værge Jens Nielsen, Bode

1. Søren Jensen, 11 år

2. Anne Jensdatter, 24 år

3. Birgitte Jensdatter, 22 år

4. Maren Jensdatter, 14 år

Formynder, Rasmus Jensen Hugger, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. januar 1757, Voer (p. 258)

Peder Iversen, død

Intet at udlægge og ingen arvinger angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. december 1756, Voer (p. 258)

Anne Christensdatter, død

Niels Rasmussen Hummel, enke

1. Rasmus Bang, Floes, død, arv til børn og børnebørn

2. Peder Bang, Fausing, død, arv til børnebørnene

2a   Jørgen Bangs børn i Grund

3.   Mette Christensdatter Bang

3a   Zidsel, g.m. Niels Stounum Nicolaisen, enke, Vejlby

3b   En bror, sidst tjent i Tammestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. maj 1757, Ørsted (p. 262)

Rasmus Nielsen Bredkilde, død

1. Jens Rasmussen, 1 1/2 år

Værge, nærmeste pårørende, farbroderen Morten Nielsen og fasteren Inger Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. juli 1757, Ørsted (p. 263)

Skibsmand, Johannes Hansen, død

Kirsten Marie Laursdatter, enke, værge Jens Pedersen Hørning, Ørsted

1. Johanne Hansen, 6 uger

2. Birgitte Katrine Hansen, 5 år

3. Stifsøn af afdøde, Johannes Pedersen, 10 år

Formynder, Gregers Hansen Skrædder, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. september 1757, Eldrup (p. 263)

Mette Sørensdatter, død

Jens Hansen, enke

1. Hans Jensen, 15 år

2. Gjertrud Jensdatter, g.m. Jens Jensen, Tøjstrup

3. Bodil Jensdatter, 18 år

4. Anne Jensdatter, 10 år

5. Anne Dortea Jensdatter, 7 år

6. Mette Jensdatter, 3 år

Formynder, Jens Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. august 1757, Ørsted (p. 265)

Morten Nielsen Bredkilde, død

Anne Pedersdatter, fæstemø, værge Christen Pedersen Hørning

Arv udloddes til hans søskende:

1. Broder, Peder Nielsen Bay, Ørsted

2. Broder, Niels Nielsen Bay, død

2a  Kirsten Nielsdatter

2b  Anne Nielsdatter

2c  Johanne Nielsdatter

Værge, Søren Jensen Boesen

3. Broder, Anders Nielsen Bay, Hollandsbjerg

4. Halvsøster, Inger Foged, med værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1758, Hollandsbjerg (p. 273)

Kirsten Nielsdatter, død

Laurits Sørensen Tofti, enke

1. Niels Lauritsen, 18 år

2. Simon Lauritsen, 15 år

3. Anders Lauritsen, 11 år

4. Dorethe  Lauritsdatter, 9 år

5. Kirsten Lauritsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. februar 1758, Hollandsbjerg (p. 274)

Peder Rasmussen Foged, død (81 år og ugift)

1. Broderdatter, Anne Pedersdatter g.m. Anders Nielsen Bay

2. Søster Kirsten Rasmusdatter, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. april 1758, Ørsted (p. 275)

Anne Sørensdatter, død

Jens Andersen Vejlby, enke

1. Niels Jensen, 14 år

2. Søren Jensen, 10 år

3. Else Jensdatter, 16 år

Formynder, Jens Jensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. juli 1759, Bode (p. 276)

Else Michelsdatter, død

Søren Andersen Lassen, enke

1. Anders Sørensen, 13 år

2. Peder Sørensen, 7 år

3. Søren Sørensen, 3 år

Formynder, farbroderen Laurits Andersen Mand, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. august 1759, Bode (p. 276)

Birgitte Rasmusdatter, død 15. august

Jens Pedersen, død 6. september efter skiftets påbegyndelse, tilstede indtil dødsfaldet hans moder Barbara Nielsdatter

1. Peder Jensen, 6 år, opfostres ved en faster g.m. Jens Nielsen, Ørsted

2. Rasmus Jensen, under 1 år, opfostres ved et søskende til den afdøde moder, g.m. Peder Andersen i Hollandsbjerg

3. Karen Jensdatter, 8 år, opfostres ved morbroderen Jens Rasmussen i Hevring

Angivne formyndere indtil fosterforældre udpeges; morbrødrene Peder Rasmussen Morup af Ørsted og Peder Morup af Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. januar 1760, Hollandsbjerg (p. 285)

Morten Christensen, død

Karen Jensdatter, enke, lavværge Amdi Bang af Vivild

1. Jens Mortensen, 25 år

2. Maren Mortensdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. april 1760, Hollandsbjerg (p. 286)

Peder Espensen, død

Enke, Maren Rasmusdatter, lavværge Laurids Pedersen af Hollandsbjerg

1.  Rasmus Pedersen, 25 år, Hollandsbjerg

2.  Espen Pedersen, 20 år

3.  Jens Pedersen, 13 år

4.  Maren Pedersdatter, g.m. Rasmus Espensen, Hollandsbjerg

5.  Mette Pedersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. januar 1759, Voer (p. 287)

Søren Rasmussen, død

Enke, Gedske Jensdatter

1.  Jens Sørensen, 6 år

2.  Ingeborg Sørensdatter, 3 år

Værge, farbroderen Rasmus Rasmussen Gjesing af Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. januar 1760, Bode (p. 288)

Peder Nielsen Gjesing, død

Var på aftægtskontrakt indgået med den afdøde hustrus broderdatter Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Smed i Bode. Boede ved dødsfaldet ved Søren Andersen i Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. september 1760, Ørsted (p. 289)

Anna Pedersdatter, død

Mads Rasmussen Rygård, enke

1. Morten Madsen, 7 uger

Værge farbroderen Niels Rasmussen Rygård i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. januar 1761, Ørsted (p. 290)

Else Marie Engerslev, død

Under skiftet skiftes samtidig efter hendes afdøde mormoder Anna Nielsdatter, g.m. Rasmus Engerslev

Jens Pedersen Beg, enkemand

1. Afdødes moder, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Fjellerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1761, Hollandsbjerg (p. 291)

Mette Sørensdatter, død

Hans Pedersen Fyndbo

1. Peder Hansen, 17 år

2. Kirsten Hansdatter, g.m Christen Thomasen

3. Maren Hansdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. november 1761, Ørsted (p. 291)

Sidsel Andersdatter

Jens Nielsen Bay, enke

1. Kirsten Jensdatter

2. født uden for ægteskab, Rasmus Madsen, 40 år

værge for datteren, Peder Nielsen Bay, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. juli 1761, Vejlby (p. 291)

Amdi Jensen, død

Birgitte Jensdatter, værge Rasmus Jacobsen Hougård af Nørager

Søskende;

1. Halvbror, Niels Jensen Hambro/Hamborg, opholdssted ukendt, men der foreligger et brev fra ham afsendt den 31.9. 1759 fra Heinslund som skal være på Sjælland, hvor der omtales en søn og 1 datter

2. Halvbror, Søren Jensen, død

2a Jens Sørensen Hambro/Hamborg, Ørsted

3. Halvbror, Christen Jensen, smed på Clausholm gods, død, efterlader 1 datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. juni 1761, Voer (p. 293)

Johanne Pedersdatter, død

Rasmus Christensen, enke

1. Datter, Birgitte Rasmusdatter, 3 år

Formynder, farbroderen Olle Christensen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. august 1762, Ørsted (p. 295)

Rasmus Jensen Fisker, død

Karen Rasmusdatter, enke, lavværge Jens Boye i Ørsted

1.   Peder Rasmussen, død, Ørsted

1a   Anne Kirstine Pedersdatter, 15 år, opholder sig hos stiffaderen Jens Nielsen Boye, Ørsted

2.   Jens Rasmussen, 39 år, opholdssted ukendt

3.   Maren Rasmusdatter, g.m. Erik Knudsen Læssøe, Voer Færgested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juli 1761, Kahre (p. 295)

Maren Rasmusdatter, død

Søren Jørgensen, fraværende på langfart til Island

1. Bror, Mads Rasmussen Udby, Ørsted

2. Søster, Karen Rasmusdatter, g.m. Niels Hansen, Udby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. september 1760, Bode (p. 299)

Jens Rasmussen Smed, Bode

Anne Nielsdatter, værge,  hendes trolovede Niels Sørensen Hevring

1. Rasmus Jensen, 11 år

2. Christine Jensdatter, 17 år

3. Maren Jensdatter, 16 år

4. Anne Jensdatter, 16 år

5. Mette Jensdatter, 14 år

6. Birgitte Jensdatter, 13 år

7. Dorte Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. juni 1763, Bode (p. 299)

Karen Poulsdatter, død, enke efter Rasmus Kræg

1. Niels Rasmussen 40 år, Allestrup

2. Søren Rasmussen, 30 år, Ring

3. Jens Rasmussen, 28 år, Bode

4. Elisabeth Rasmusdatter, g.m. Peder Jensen i Bode, død

4a   Jens Pedersen, 17 år

4b   Niels Pedersen, 6 år

4c   Karen Pedersdatter, 15 år

4d   Barbara Pedersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. december 1761, Bode (p. 300)

tømmermand Christen Hansen, død

Maren Qvistdatter, enke, værge Søren Andersen Lassen, Bode

Børn i tidligere ægteskab:

1. Christen Christensen, 29 år

2. Jens Christensen, 21 år

3. Hans Christensen, 19 år

4. Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen

5. Karen Christensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. april 1762, Voer (p. 301)

Kirsten Jensdatter, død

Christen Christensen, enke

1. Jens Christensen, 3 år

2. Karen Christensdatter, 12 år

Formynder, morbroderen Peder Lauridsen Hevring, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. November 1763, Bode (p. 302)

Barbara Nielsdatter, død, sal. Peder Jensens enke

1. Jens Pedersen, død

1a  Peder Jensen

1b  Rasmus Jensen

1c  Karen Jensdatter

Formynder, Peder Rasmussen Morup, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. februar 1764, Bode (p. 303)

Kirsten Nielsdatter, død, sal. Jochum Halvorsens enke

1. Gabriel Jochumsen, Voer

2. Niels Jochumsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. marts 1764, Hollandsbjerg (p. 303)

Anna Michelsdatter, død

Jens Sørensen, enke

1. Peder Jensen, 6 år

2. Søren Jensen, 4 år

3. Kirsten Jensdatter, 3 ug

Formynder, farbroderen Jens Sørensen den ældre, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. august 1762, Hammelborghuset, Eldrup (p. 304)

Mogens Nielsen Friis, død

Moderen Dorte Rasmusdatter, børn i ægteskab med Mogens Pedersen

1. Halvsøster, Maria Mogensdatter, død, børn i ægteskab med Christen Persen af Ring:

1a  Mogens Christensen, Øster Allinge

1b  Jens Christensen, Estrup

1c  Rasmus Christensen, Ring

1d  Peder Christensen, Thaarup

1e  Maren Christensdatter, g.m. Peder Pedersen Hansen, Marie Magdalene

1f   Dorte Christensdatter, g.m. Mikkel Pedersen, Ring

2. Halvsøster, Kirsten Mogensdatter, enke efter Mogens Østergård, Lille Tved, om hendes efterladte arvinger vides intet

3. Halvsøster, Anne Mogensdatter, død, i ægteskab med Thomas Villadsen, Tustrup

3a  Niels Thomasen, soldat af Løvenholm gods

3b  Villads Thomasen

3c  Anders Thomasen

3d  Birgitte Thomasdatter

Faderen Niels Friis, børn i ægteskab med Helvig Andersdatter

4. Halvsøster, Dorte Nielsdatter, g.m. Niels Rasmussen i Drammelstrup

5. Halvbror, Rasmus Nielsen Friis, Eldrup

6. Halvsøster, Margrete Nielsdatter, g.m. Rasmus Madsen, Koed

7. Halvsøster, Anne Nielsdatter, g.m. Niels Andersen, Schifter

8. Halvsøster, Birgitte Nielsdatter, g.m. Rasmus Nielsen, Schifter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

April 1763, Voer (p. 315)

Christoffer Michelsen, død

Anne Rasmusdatter, enke, værge Rasmus Nielsen, Voer

1. Søn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Underskrevet, 19. juni 1764, Ørsted (p. 316)

Dorte Nielsdatter, død

Søren Pedersen Smed, enke

1. Niels Sørensen, 7 år

2. Sofie Magdalene Sørensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Underskrevet, 26. september 1764, Ørsted (p. 317)

Ytte Rasmusdatter, død

Jens Jensen Smed, enke

Børn i 1. ægteskab:

1. Niels Jensen, 21 år

2. Rasmus Jensen, 19 år

3. Jens Jensen, 8 år

4. Kristine Jensdatter, 18 år

5. Anne Elisabeth Jensdatter, 16 år

6. Inger Jensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Underskrevet, 6. marts 1765, Ørsted (p. 319)

Søren Jensen Boesen, død

Anne Nielsdatter, værge Søren Andersen Glavind

1. Niels Sørensen, 21 år

2. ... Sørensen

3. Else Sørensdatter, 19 år

4. Esther Sørensdatter, 8 år

Formynder, morbroderen Laurids Nielsen i Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. oktober 1764, Ørsted (p. 320)

Anders Knudsen Ladefoged

Anne Marie Nielsdatter, enke

1. Niels Andersen, 7 år

2. Anne Marie Andersdatter, 4 år

3. Birgitte Cathrine Andersdatter, 1 år

Formynder, deres morbror Rasmus Nielsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. februar 1764, Eldrup (p. 321)

Christen Sørensen, død

Kirsten Andersdatter, enke, værge Niels Rasmussen Ring, Allestrup

Ingen arvinger optegnet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. maj 1764, Ørsted (p. 324)

Peter Henningsen Reit, død

Maren Sørensdatter, enke, værge Søren Poulsen, Ørsted

1.  Henning Pedersen, død

1a Christiane Henningsdatter, 14 år

1b Marianne Henningsdatter, 12 år

2.  Niels Pedersen, Hillerød, Sjælland

3.  Søren Pedersen, Ørsted

4.  Anne Katrine Pedersdatter, g.m. Olle Nillerdam, Andi

5.  Gjertrud Pedersdatter, g.m. Anders Laursen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. juni 1763, Ørsted, (p. 327)

Peder Laursen

Anne Cathrine Mogensdatter, enke, værge Søren Andersen Glavind

Ingen arvinger optegnet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Stenalt mølle, Voer sogn (p. 328)

Karen Olufdatter, afg. Peder Jensen Møllers enke

1. Hendes moder, Else Jørgensdatter, Olle Nielsen Møllers enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. juni 1765, Ørsted (p. 328)

korporal, Peder Jensen, død

Anne Sofie Christensdatter, enke, værge Michael Karmark

1. Anne Sofie Pedersdatter, 13 år

Formynder, Peder Nielsen Bay, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. september 1765, Ørsted (p. 330)

Karen Pedersdatter, død

Rasmus Sørensen, enke

Barn født uden for ægteskab:

1. Peder Jakobsen, 3 år

Formynder, Peder Hørning, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. september 1765, Bode (p. 330)

Niels Sørensen Hevring, død

Anne Nielsdatter, enke

1. Faderen, Søren Nielsen Hevring, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. december 1765, Hollandsbjerg (p. 332)

Peder Andersen Poulsen, død

Maren Rasmusdatter, enke, nu gift med afdødes bror Enevold Andersen

1. Bror, Enevold Andersen

2. Bror, Niels Poulsen

3. Bror, Hans Weilby, Ørsted

4. Bror, Anders Poulsen

5. Søster, Margrete Andersdatter, g.m. Peder Christensen af byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. januar 1766, Bode (p. 333)

Søren Simonsen, død

1. Simon Sørensen, 9 år

2. Niels Sørensen, 3 år

Formynder, morfaderen Niels Nimtofte af Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. april 1766, Vejlby (p. 335)

Johanne Christensdatter, død

Laurids Simonsen, enke

1. Bror, Rasmus Christensen, Drammelstrup, død

1a Christen Rasmussen, Randers

1b Søren Rasmussen, Essenbæk gods

1c Jens Rasmussen, 25 år

1d Else Rasmusdatter, g.m. Anders Jensen, gårdmand, Estrup gods

2  Søster. Edel Christensdatter, død, Vejlby

2a Jens Mortensen, Vejlby

2b Else Mortensdatter, gift i Alling

2c Anne Mortensdatter, g.m. Peder i Assentoft

3  Søster, Maren Pedersdatter, gift i Assentoft

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. september 1767, Hollandsbjerg (p. 335)

Christen Andersen Wissendal, død

Johanne Christensdatter, enke, værge Anders Jensen Lassen

1. Moderen Inger Christensdatter, Øster Huring, Vendsyssel

1a   Bror, Hans Andersen, Vendsyssel

1b   Bror, Poul Andersen, Elsnæb, Vendsyssel

1c   Søster, Gertrud Andersdatter, g.m. Jens Jensen, Leedst, Vendsyssel

1d   Søster, Dorte Andersdatter, g.m. Anders Pedersen, Mølleholt, Vendsyssel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. maj 1766, Ørsted (p. 337)

Jens Madsen Smed, død

Birgitte Sørensdatter, enke, værge Mads Udby

Børn i forrige ægteskab med Anne Simonsdatter

1. Mads Jensen, 10 år

2. Christen Jensen, 5 år

3. Simon Jensen, 3 år

4. Else Marie Jensdatter, 4 år

Formynder, Jens Simonsen i Lystrup og Christen Simonsen i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. oktober 1766, Voer (p. 339)

Søren Hevring, død

Kirsten Christensdatter, enke, værge Peder Skipper

Børn i forrige ægteskab

1. Niels Sørensen Hevring, Voer

2. Christen Sørensen Hevring, Voer

3. Christen Hevring, til søs

4. Datter, g.m. Jens Hellesen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. november 1766, Voer (p. 340)

Maren Jensdatter, død

Iver Mols, enke

1. Jens Iversen, 22 år

2. Christen Iversen, 16 år

3. Jens Iversen, 7 år

4. Anne Iversdatter, 16 år

5. Bodil Iversdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juni 1767, Voer (p. 341)

Maren Nielsdatter, død

Niels Hansen, enke

1. Rasmus Nielsen, 10 år

2. Søren Nielsen, 1 1/2 år

3. Karen Nielsdatter, 17 år

4. Maren Nielsdatter

5. Slegfredsbarn, Anne Lauridsdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. august 1767, Voer (p. 341)

Anne Poulsdatter, død

Jens Bunde, enke

1. Maren Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. november 1767, Voer (p. 341)

Jens Jensen, død

Anne Troelsdatter, enke, værge Laurits Rytter

1. Jens Jensen, 20 år

2. Søren Jensen, 18 år

3. Christen Jensen, 14 år

4. Niels Jensen, 6 år

5. Maren Jensdatter, 21 år

6. Anne Jensdatter, 1/2 år

Formynder, farbroderen Iver Mols

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. november 1767, Voer (p. 342)

Niels Nielsen Hevring, død

Enke, Karen Nielsdatter, værge Rasmus Troelsen

1.  Niels Nielsen, 10 år

2.  Jens Nielsen, 5 år

3.  Peder Nielsen, 4 år

4.  Christen Nielsen, 2 år

5.  Anne Nielsdatter, 13 år

6.  Mette Nielsdatter, 6 år

Formynder Rasmus Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. februar 1768, Voer (p. 343)

Søren Jørgensen, død

1. Jørgen Sørensen,

2. Karen Sørensdatter, 32 år

3. Maren Sørensdatter, 26 år

4. Else Sørensdatter, 25 år

5. Anne Sørensdatter, 22 år

6. Margrete Sørensdatter

Formynder, morbroderen Peder Thomsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. marts 1767, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 343)

Karen Jensdatter, død

1.  Peder Jensen, 13 år, formynder morbroderen Jens Nielsen, Ørsted

2.  Rasmus Jensen, 10 år, formynder Søren Børgesen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. marts 1768, Vejlby (p. 344)

Maren Christensdatter, død

Peder Jensen, enke

1. Jens Jensen, 7 år

2. Mette Jensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1768, Stenalt Mølle, Voer sogn (p. 345)

Maren Jensdatter, død

Peder Jensen, enke

1. Halvbror, Hans Mortensen Vibe, 21 år Christianshavn

Mødt morbroderen, Knud Thomsen i Vivild og mødt og valgt til kurator Peder Bay, hvis hustru er hans moster

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. februar 1769, Elsborg (p. 346)

Maren Axelsdatter, død

Niels Thorsager, enke

1.   Bror, Laurs Axelsen, død

1a   Niels Laursen, Nørager

1b   Anders Laursen, død

1ba Anne Laursdatter

1bb Mette Marie Laursdatter

1c   Birgitte Laursdatter, g.m. Anders Therkildsen, Gjesing

2.    Bror, Elias Axelsen, død

2a   Anne Marie Eliasdatter, formynder, Jens Laursen af Kjærende

3.    Søster, Karen Axelsdatter, død

3a   Anne Margrete, g.m. Jens Madsen i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. september 1768, Tørslev (p. 349)

Peder Rasmussen Boye, død

Dorte Christensdatter, enke, værge Jens Rasmussen

1. Sidsel Pedersdatter, 14 år

2. Bodil Pedersdatter, 12 år

3. Anne Sofie Pedersdatter, 4 år

Formynder, Poul Andersen og Rasmus Rasmussen, begge Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. marts 1769, Ørsted (p. 351)

Laurids Boie, død

Bodil Jensdatter, enke, værge Mads Udby, Ørsted

1. Jens Lauridsen, 4 1/2 år

Formynder, Peder Jensen, Stenalt Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1769, Ørsted (p. 352)

Anne Sørensdatter, død

Jens Poulsen, enke

Børn i tidligere ægteskab:

1. Jørgen Sørensen Grand, Ingerslev

2. Søren Sørensen Møller

3. Peder Sørensen Grand, tjenestekarl ved Peder Mourp i Ørsted

4. Anne Sørensdatter, g.m. Christen Christensen i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

RULLE 10.250, bog 3

29. juli 1769, Elsborghuset (p. 2)

Niels Pedersen Thorsager, død

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. februar 1769, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 2)

Hans Mortensen, skytte ved Stenalt, død

Anne Cathrine Jørgensdatter, værge Mads Rasmussen

1.  Johan Christian Hansen, 30 år, til søs

2.  Knud Hansen, 24 år, Stenalt

3.  Frederik Christian Hansen, 19 år, i lære som grovsmed i Randers

4.  Margrete Hansdatter, hos moderen

5.  Anne Hansdatter, tjener i Øster Allinge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. januar 1770, Ørsted (p. 7)

Inger Sørensdatter, død

Jens Christensen Tannum, enkemand

1.  Christen Tannum, skomager i Ørsted

2.  Søren Jensen Tannum, 30 år

3.  Maren Jensdatter, g.m. Anders Wisby i Randers

4.  Kirsten Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. marts 1770, Voer (p. 9)

Birgitte Jensdatter, død

Jørgen Sønderbo, enkemand

1.  Søsterdatter, Kirsten Andersdatter, boende i Ingerslev, værge Jens Gregersen Smed i Voer

2.  Halvbroder, Christen Jensen, gårdmand i Lillesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. juni 1770 Voer (p. 12)

Maren Jørgensdatter, død

Jens Jensen, enke

1. Anne Jensdatter, 25 år

2. Mette Jensdatter, 23 år

3.  Jens Jensen, 24 år

4.  Jørgen Jensen, 21 år

5.  Niels Jensen, 18 år

6.  Bente Jensdatter, 10 år

7.  Peder Jensen, 7 år

Værge, Peder Jensen Schou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. juni 1770, Ørsted (p. 13)

Rasmus Madsen, død

Karen Christensdatter, enke, lavværge Christen Christensen Bødker, Ørsted

1. Sidsel Rasmusdatter

Formynder, morbroderen Niels Christensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. februar 1771, Ørsted (p. 16)

Anne Nielsdatter, død

Søren Beider, enke

1. Søster, Birgitte Nielsdatter, enke efter Niels Christensen, skibstømrer i København

2. Søster, Maren Nielsdatter, død

2a Niels Olufsen, 27 år

3. Broder, Rasmus Nielsen Kræng, Findmarken

4. Søster, Dorte Nielsdatter, g.m. Søren Christensen, Ørsted, død

4a Sofie Magdalene Sørensdatter, 19 år

4b Marianne Sørensdatter,

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. august 1771, Voer (p. 18)

Jens Jensen Hansen, død

Værge for børnene, deres morbror, Peder Jensen Schou i Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. juni 1772, Ørsted (p. 18)

Jens Nielsen Jensen, død

Anne Andersdatter, enke, lavværge Christen Pedersen Hørning, Ørsted

Afdødes far Niels Andersen Ålborg, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. juli 1772, Ørsted (p. 19)

Rasmus Jensen Hugger, død

Ingeborg Olesdatter, enek, lavværge Jens Nielsen Hugger, Bode

1. Ole Rasmussen, 29 år

2. Kirsten Rasmusdatter, 24 år

3. Peder Rasmussen, 20 år

4. Karen Rasmusdatter, 14 år

Formynder, Søren Andersen Glavind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juni 1772, Bode (p. 22)

Maren Jensdatter Beider, død

1. Christen Christensen, Hollandsbjerg

2. Jens Christensen

3. Hans Christensen

4. Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen, Hollandsbjerg

5. Karen Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. december 1772, sted uoplyst (p. 24)

Jens Rasmussen Kreinsen, død

Arv ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. januar 1773, Ørsted  (p. 25)

Jens Andersen Haag, død

Karen Pedersdatter, enke, lavværge, søsterens mand, Christen Pedersen Hørning

1. Kirsten Jensdatter

Værge, fasterens mand, Søren Rasmussen Tækker, Auning, Estrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. januar 1773, Voer (p. 26)

Karen Thomasdatter, død, enke efter Hans Sørensen, gartner ved Stenalt

1. Søren Hansen

2. Inger Hansdatter, 30, tjener i Randers

3. Sofia Hansdatter, Fussingø

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. januar 1773, Hollandsbjerg (p. 27)

Rebekka Rasmusdatter, død

1. Rasmus Nielsen Skomager, Ørsted

2. Niels Nielsen Murmand, Ørsted

3. Karen Nielsdatter, g.m. Peder Madsen Feldbereder, Ørsted

4. Anne Marie Nielsdatter, g.m. Jens Michelsen Bunde i Hollandsbjerg

5. Birgitte Lauridsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. februar 1773, Voer (p. 29)

Karen Rasmusdatter, død

1. Maren Rasmusdatter, g.m. Erik Læssø

2. Jens Rasmussen, opholdssted ukendt

3. Brordatter, Anne Kirstine Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. marts 1773, Ørsted (p. 29)

Kirsten Nielsdatter Stæger, død

Indsidder hos Christen Tanum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juli 1773, Kahre (p. 30)

Anders Christensen, død

Anne Kirsten Michelsen, enke, lavværge Jens Rasmussen

1.  Christen Andersen, 17 år

2.  Michel  Andersen, 13 år

3.  Anne Kathrine Andersdatter, 10 år

4.   Else  Andersdatter, 5 år

5.  Anders Andersen, 3 år

Børnenes værge, farbroderen Jens Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. oktober 1773, Hevring (p. 31)

Karen Nielsdatter, død

1.  Anne Nielsdatter, 19 år

2.  Niels Nielsen, 16 år

3.  Jens Nielsen, 12 år

4.  Peder Nielsen, 11 år

5.  Christen Nielsen, 8 år

6.  Mette Nielsdatter, 13 år

Formynder, Rasmus Gjesing, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. december 1773, Ørsted (p. 31)

Søren Jensen Madsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

1.  Jens Sørensen, 28 år

2.  Niels Sørensen, 26 år

På sin afgangne broder mødte og tiltrådte hans kødelige farbror, Niels Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. juli 1773, Voer (p. 32)

Rasmus Rasmussen, død

Maren Nielsdatter, enke

1.  Anne Rasmusdatter

Formynder, Niels Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. november 1773, Ørsted (p. 33)

Søren Rasmussen Bech

Maren Hansdatter, enke, værge Peder Christensen

1.  Anne Sørensdatter, lavværge

Formynder, farbroderen Rasmus Rasmussen i Holm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. juni 1773, Voer (p. 34)

Niels Rasmussen Humle, død

Karen Jensdatter, enke, værge Peder Jensen Schou

Ingen arvinger optegnet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juli 1773, Kahre (p. 39)

Anders Christensen, død

Anne Kirstine Michelsdatter, enke, værge Jens Rasmussen

1. Christen Andersen, 17 år

2. Michel Andersen, 13 år

3. Anne Marie Andersdatter, 10 år

4. Else Andersdatter, 5 år

5. Anders Andersen, 3 år

Formynder, farbroderen Jens Christensen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. marts 1774, Ørsted (p. 39)

Karen Christensdatter, død

Peder Grand, enke

Børn i tidligere ægteskab

1. Sidsel Rasmusdatter

Formynder, Niels Christensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. april 1774, Ørsted (p. 40)

Peder Christensen, død

Anne Sofie Christensdatter, enke, værge Mads Udby

1. halvbror, Christen Hansen, Sjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juni 1774, Hollandsbjerg (p. 42)

Christen Jensen Skipper, død

Kirsten Sørensdatter, enke, værge Mads Udby

1. Jens Christensen, 25 år

2. Sidsel Christensdatter, 21 år

3. Niels Christensen, 16 år

4. Søren Christensen, 7 år

Formynder, Laurs Sørensen Boie, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. november 1774, Hollandsbjerg (p. 42)

Anne Nielsdatter, død

Peder Hansen, enke

1. Niels Pedersen, 8 år

2. Frederik Christian Pedersen, 6 år

Formynder, morbror, Peder Nielsen Salling, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. november 1774, Ørsted (p. 45)

Ole Petersen, død, Frederiks Hospital, København

Birgitte Petersen, enke, Mads Udby

1. Peter Olesen, 13 år

2. Charlotte Amalie Olesdatter, 7 år

Formynder, Jochum Christoffer Wurtz

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1775, Ørsted (p. 47)

Anne Marie Bertelsdatter, død

Christen Christensen, enke

1. Rasmus Christensen, 17 år

2. Bertel Christensen, 12 år

3. Christen Christensen, 10 år

4. Margrete Christensdatter, 15 år

5. Anne Sofie Christensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. februar 1775, Ørsted (p. 47)

Christen Nielsen, død

Inger Jensdatter, enke, værge Christen Martinsen

1. Bror, Søren Nielsen, Ørsted

2. Bror, Anders Nielsen, Udby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. maj 1775, Hollandsbjerg (p. 49)

Jens Sørensen Smed, død

Karen Hansdatter, enke, værge Jens Lassen, Bode

1. Christen Jensen, 14 år

2. Anne Jensdatter, 17 år

Formynder, farbroderen Jens Sørensen Gjesing, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. maj 1775, Ørsted (p. 52)

Jens Madsen, død

Anne Sørensdatter, enke, værge Poul Sørensen

1. Niels Jensen, 16 år

2. Else Jensdatter, 10 år

3. Jens Jensen

Formynder, Jens Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1776, Ørsted (p. 54)

Mette Sørensdatter, død

Christen Saddelmager, enke

1. Søster, Kirsten Sørensdatter, g.m. Morten Krog, Lystrup

2. Bror, Niels Sørensen, Skellerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. oktober 1776, Ørsted (p. 55)

Jens Taanum, død

Anne Pedersdatter, enke, værge Mads Udby

1. Peder Jensen, 1 1/2 år,

Formynder morbroderen Niels Pedersen

2.   Christen Jensen Taanum, skomager, Ørsted

3. Maren Jensdatter, g.m. Anders Wisborg, smed i Randers

4. Kirsten Jensdatter, tjener ved købmand Severin i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. januar 1777, Ørsted (p. 59)

Karen Nielsdatter, død

Søren Nielsen Murmand, enke

1. Anders Sørensen, 28 år

2. Anne Sørensdatter, g.m. Anders Århus, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. februar 1777, Thorsagerhuset, Ørsted (p. 60)

Else Sørensdatter, død

1. Bror, Jørgen Sørensen, Voer

2. Søster, Karen Sørensdatter, g.m. Peder Pedersen, Tørslev

3. Søster, Maren Sørensdatter, g.m. Peder Pedersen, Kahre

4. Søster, Anne Sørensdatter, g.m. Søren Frederiksen

5. Søster, Margrete Sørensdatter, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. marts 1777, Hollandsbjerg (p. 61)

Søren Byrgensen, død

Maren Rasmusdatter, enke, værge Espen Jensen

1. Moderen, Maren Christensdatter

Formynder, hendes søn Christen Byrgesen, smed i Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. marts 1777, Ørsted (p. 64)

Therkild Sørensen, død

Maren Andersdatter, enke, værge Peder Andersen, Ørsted

1. Christen Therkildsen, 21 år

2. Birgitte Therkildsdatter, g.m. Jens Rasmussen, gårdmand i ørsted

3. Birgitte Therkildsdatter, tjenende i Randers, hendes svoger tiltrådte som formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. marts 1777, Voer (p. 65)

hyrde, Anders Nielsen, død

Anne Margrete Nielsdatter, enke, lavværge Rasmus Pedersen Wiccus, Voer

1. Niels Andersen, 20 år

2. Rasmus Andersen, 17 år

3. Kirsten Andersdatter, 12 år

Værge, farbroderen Søren Jensen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. april 1777, Voer (p. 66)

Søren Jensen Bødker, død

Anne Marie Rasmusdatter, enke, værge hendes bror Anders Rasmussen af Kahre

1. Rasmus Sørensen, 5 år

2. Jens Sørensen, 3 år

3. Anne Kirstine Sørensdatter, 4 uger

Værge, farbroderen Rasmus Bødker, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. april 1777, Hollandsbjerg (p. 68)

Anders Sørensen Lassen, død

Mette Pedersdatter, enke, værge, Peder Nielsen, Hollandsbjerg

1. Peder Andersen, 3 år

Værge, farfaderen Søren Andersen Lassen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. april 1777, Hollandsbjerg (p. 68)

Johanne Christensdatter, død

Rasmus Hansen, enke

1. Hendes bror, Niels Christensen, præst i Mariager

2. Hendes bror, Jens Christensen, Øster Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. april 1777, Voer (p. 71)

Jens Gregersen Smed og hustru Marie Jørgensdatter

1. Anne Dorte Jensdatter

2. Maren Jensdatter

3. Ingeborg Jensdatter, tjenende i København

4. Anne Jensdatter, g.m. Jørgen Sørensen i Voer

Værge, deres farbror Hans Gregersen fra Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. januar 1778, Bode (p. 77)

gårdmand Niels Rasmussen, død

Maren Jensdatter, enke, værge hendes svoger Niels Jensen Moeskjær i Bode

1. Rasmus Nielsen, 12 år

2. Jens Nielsen 1/2 år

3. Karen Nielsdatter, 10 år

4. Kirsten Nielsdatter, 3 år

Værge, deres farbror, Jens Rasmussen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. september 1778, Ørsted (p. 79)

Thomas Andersen, død

Dorte Nielsdatter, enke, værge Poul Sørensen Skoleholder, Ørsted

1. Hendes bror, Anders Andersen Snedker

2. Hendes søster, Dorte Andersdatter, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. februar 1779, Ørsted (p. 80)

Anne Marie Stalhest, død, enke efter Frands Stalhest, korporal i Mollerup kompagni

Stedbørn

1. Christian Frederik Stalhest, København

2. Marianne Stalhest, tjenende baronesse Trander, Rendsborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. september 1780, Hollandsbjerg (p. 87)

Jens Mortensen, død

Sidsel Amdisdatter Bang, enke

1. Amdi Jensen

Værge, Niels Bang, Vivild

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. juli 1781, Bode (p. 89)

Niels Jensen, død

Birte Jensdatter, enke, værge Jens Lassen i Bode

1. Jens Nielsen, 12 år

2. Sidsel Nielsdatter, 6 år

3. Anne Nielsdatter, 2 1/2 år

Værge, Søren Jensen Schiødt, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. oktober 1781, Voer (p. 91)

Laurs Jensen Morup, død

Bodil Pedersdatter, enke, værge Peder Laursen, Hevring

1. Kirsten Laursdatter, 16 år

2. Jens Laursen, 7 år

3. Anne Laursdatter, 2 år

Værge, Niels Pedersen Wiccus, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. oktober 1781, Ørsted (p. 93)

Anne Sørensdatter, død

Anders Andersen, enke

Stedbørn;

1. Niels Jensen, 24 år

2. Jens Jensen, 14 år

Værge, Laurs Sørensen Hellesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. januar 1782, Kahre (p. 94)

Dorte Christensdatter, død

Jens Rasmussen, enke

Stedbørn

1. Sidsel Pedersdatter, 26 år

2. Bodil Pedersdatter, 24 år

3. Anne Sofie Pedersdatter, 14 år

Værge, Rasmus Rasmussen, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. Januar 1782, Ørsted (p. 95)

Kirsten Jensdatter, død

Christen Pedersen Hørning, enke

1. Peder Christensen, 34 år

2. Anders Christensen, i København

3. Else Christensdatter, g.m. Søren Andersen Skipper, Ørsted

4. Karen Christensdatter, 30 år

5. Kirsten Christensdatter, 23 år

Værge, deres farbror, Jens Pedersen Hørning, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. marts 1782, Bode (p. 96)

Niels Jensen Murmand, død

Kirsten Jensdatter, enke, værge Niels Nielsen, Bode

1. Jens Nielsen, 8 år

2. Jens Christian Nielsen, 5 år

3. Anne Margrete Nielsdatter, 16 år

Værge, Jens Nielsen Lassen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. oktober 1782, Kahre (p. 98)

Christen Degn, død

Birte Kirstine Jensdatter, enke, værge Anders Nielsen

1. Anne Christensdatter

Værge, Iver Rasmussen Høeg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. april 1782, Ørsted (p. 98)

Kirsten Christensdatter, død

Knud Sørensen, enke

1. hendes bror, Mads Christensen, Kahre

2. hendes bror, Jens Christensen, Lillesjørup

3. hendes bror, Rasmus Christensen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. marts 1783, Ørsted (p. 99)

Søren Olufsen Boie og Bodil Jensdatter, døde

Børn i hendes ægteskab med Laurs Boie

1. Jens Laursen, 18 år

Børn i ægteskab med Søren Olufsen

2. Laurs Sørensen, 12 år

Værge, morbroderen Søren Jensen Boie, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. december 1783, Hollandsbjerg (p. 102)

Anders Nielsen Bay, død

Ane Pedersdatter, enke, værge Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg

1. Peder Andersen, 31 år

2. Niels Andersen, 28 år

3. Rasmus Andersen, 25 år

4. Johanne Andersdatter, g.m. Peder Hansen Gartner, Stenalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. februar 1784, Voer (p. 103)

Peder Skomager hyrde, død

Kirsten Simonsdatter, enke, værge Morten Pedersen, Voer

1. Simon Pedersen, 8 år

2. Maren Simonsdatter, 13 år

3. Karen Simonsdatter, 3 år

Værge, Søren Pedersen Skipper

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. juni 1784, Ørsted (p. 104)

Jens Pedersen Hørning, død

Anne Rasmusdatter, enke, værge Espen Jensen, Hollandsbjerg

1. Jens Jensen, 24 år

2. Karen Jensdatter, 16 år

3. Margrete Jensdatter, g.m. Søren Beider, Hollandsbjerg

Værge, farbroderen Christen Pedersen Hørning, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. maj 1785, Voer (p. 105)

Anne Rasmusdatter, død

Søren Mortensen Skrædder, enke

Børn af 1. ægteskab med Christoffer Mikkelsen

1. Christen Christoffersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. maj 1785, Voer (p. 105)

Kirsten Madsdatter, død

Anders Pedersen Skipper, enke

1. hendes halvbror, Søren Madsen, Storesjørup

2. hendes søster, Maren Madsdatter, g.m. Christen Sørensen i Tørslev

3. hendes søster, Else Madsdatter, enke efter Jens Jensen i Dyrholmshuset, Gl. Estrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. juli 1785, Eldrup Skovhus (p. 106)

Niels Tækkers hustru

Niels Tækker, enke

1. Niels Nielsen, 20 år

2. Peder Nielsen, 5 år

3. Maren Nielsdatter

4. Kirsten Nielsdatter

5. Else Nielsdatter

Værge, børnenes nærmeste frænde på mødrene side, Niels Møller, Stenalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. november 1785, Ørsted kro (p. 107)

kromand, Groes Hansen, død

Anne Nielsdatter, enke

1. Niels Groesen, 6 1/2 år

2. Elle Groesdatter, 4 1/2 år

Værge, søskendebarn til deres fader, Michel Christensen Glavind, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. august 1785, Voer (p. 109)

Christen Pedersen Schou, død

Ane Olufsdatter, enke

1. Peder Christensen, 4 år

Værge, Jens Schou, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. august 1786, Ørsted (p. 110)

Peder Hørning, død

Enke, værge Poul Sørensen

1. Kirsten Pedersdatter, 4 år

Værge, Jens Jensen Hørning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. august 1786, Bode (p. 112)

Rasmus Fisker, død

Sidsel Christensdatter, enke, værge, Rasmus Friis, Bode

1. Hans Rasmussen, 9 år

Værge, Jens Skipper, Hollandsbjerg, i mangel af født værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. oktober 1786, Ørsted (p. 114)

Kirsten Groesdatter, død

Søren Peitersen, enke

Tidligere ægteskab

1. Inger Jørgensdatter, København

født værge, Christen Groesen, Assentoft, i dennes fravær Michel Christensen Glavind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. juli 1787, Hvidberg (p. 115)

Hans Jensens hustru, død

Hans Jensen, enke

1. Mette Hansdatter, 21 år

2. Nille Kirstine Hansdatter, 16 år

3. Niels Hansen, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juni 1787, Bode (p. 116)

Birte Jensdatter, død

Søren Sørensen, enke

Børn i ægteskab med Niels Jensen

1. Jens Nielsen

2. Anne Nielsdatter

3. Kirsten Nielsdatter

Børn i ægteskab med Søren Sørensen

4. Niels Sørensen

Værge, børnenes morbror Søren Jensen Schiødt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. juli 1787, Mellerup (p. 119)

Anne Sørensdatter, død

Christen Christensen, enke

1. Anne Malene Christensdatter, 16 år

2. Elisabeth Christensdatter, 13 år

Værge, Hans Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. oktober 1787, Ørsted (p. 121)

Anne Pedersdatter Steger, død

1. hendes bror skibstømrer Niels Pedersen, København, mødt ved fuldmagt, Christen Madsen

2. hendes søster, Margrete Pedersdatter, g.m. Jens Iversen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. juni 1788, Voer (p. 123)

Niels Jørgensen Schou, død

Birte Thomasdatter, enke, værge Rasmus Pedersen Wiccus, Voer

1. Jørgen Nielsen, 33 år

Værge, Thomas Nielsen Schou, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. maj 1787, Ørsted (p. 125)

Peder Møller og Anne Marie Andersdatter Wodder

Testamente af 20. august 1764, oprettet i Weddersø mølle i Ribe Stift.

Arving; Barbara Andersdatter og hendes livsarvinger og ellers ægtefællernes arvinger efter loven

Peder Møllers arvinger;

1.   Bror, Niels Nielsen i Stenderup, død

1a   Niels Nielsen

1b   Simon Nielsn

1c   Cathrine Nielsdatter

2.   Bror, Jacob Nielsen, død

2a   Niels Jacobsen

2b   Inger Jacobsdatter

2c   Maren Jacobsdatter

3. Søster, Cathrine Nielsdatter, g.m. Jens Møller, Sønder Bjert

Anne Marie Andersdatter Wodders arvinger

1. Laurits Fogtman, Varde

2. Anders Fogtman, Petersborg

3. Peder Fogtman, Åbenrå

4. Peder Wodder, Højer

5. Peder Tehm, Lerchenborg gods

6. Gotfred Them, Lerchenborg gods

7. Ernestine Sofie Meu, enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. marts 1789, Bode (p.135)

Christen Tækker, død

1. søster, Maren Sørensdatter, g.m. Anders Christensen væver, Drammelstrup

2. søster, Mette Sørensdatter

Født værge, Christen Jørgensen i Hevring ikke mødt, tilsynsværge Søren Rasmussen Tækker, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. september 1789, Voer (p. 137)

Maren Schotte, død

3 efterladte børn, myndige og tilstede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. juni 1789, Voer (p. 140)

Else Isaksdatter, død

1. Offer Isaksen

2. Niels Isaksen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Udateret, Hollandsbjerg (p. 140)

Karen Pedersdatter, Jens Andersen Koks enke, skifter i levende live gå grund af skrøbelighed

1. Anders Kok, overtager gården

2. Espen Jensen

3. Peder Jensen

4. Karen Jensdatter, g.m. Anders Andersen Markussen i Ørsted

5. Mette Jensdatter, g.m. Niels Salling i Holbæk

6. Else Jensdatter, død, hendes børn repræsenteret ved deres stedfader, Christen Bang i Lillesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. juli 1789, Hollandsbjerg  (p. 141)

Anne Pedersdatter, Anders Bays enke, skifter i levende live på grund af skrøbelighed

1. Peder Andersen, overtager gården, hvor moderen nyder aftægt

2. Rasmus Andersen

3. Johanne Andersdatter, g.m. Peder Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. juli 1789, Stenalt mølle, Voer sogn  (p. 142)

Niels Sørensen Fæster, død

Mette Maren Pedersdatter, enke

1. Peder Nielsen, 11 år

2. Anne Sofie Nielsdatter, 9 år

3. Anders Nielsen, 6 år

Værge, farbroderen Jens Sørensen Broemand, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. marts 1790, Voer (p. 143)

færgemand, Erik Læssøe og hustru Maren Rasmusdatter, skifter i levende live

1. Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen fra Kahre, overtager færgestedet

2. Birgitte Eriksdatter

3. Maren Eriksdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. august 1789, Voer (p. 145)

Karen Jensdatter, død, enke efter Niels Humle

1.  Hendes bror, Mads Jensen, Borit

2.  Hendes brodersønner

2a Niels Sørensen Ørsted, bosiddende Studiestræde 98, København

2b Jens Sørensen Ørsted, bosiddende i København

For begge mødte ved fuldmagt, Niels Bach af Dramstrup

3. Hendes søstersøn, Jens Thomasen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. juli 1790, Kahre by (p. 151)

Ellen Marie Nielsdatter, død, enke efter Laurs Christensen Rittrup

1. Christen Lauridsen, opholdssted ukendt

2. Margrete Marie Lauridsdatter, gift i København død, efterlader sig 2 børn

3. Maren Lauridsdatter, tjenende i Randers

4. Johanne Lauridsdatter, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. august 1790, Voer (p. 152)

Anne Troelsdatter, død

1. Jens Jensen, gårdmand i Voer

2. Troels Jensen

3. Christen Jensen

4. Niels Jensen, Kahre

5. Maren Jensdatter

6. Ane Jensdatter

7. Bodil Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. august 1790, Voer (p. 152)

Christen Hevring, død

Kirsten Truelsdatter, enke

1.  Mette Christensdatter, 30 år

2.  Anne Christensdatter, 29 år

3.  Truels Christensen, 26 år

4.  Maren Christensdatter, 24 år

5.  Søren Christensen, 13 år

De umyndiges lavværge, farbroderen Niels Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. Marts 1791, Voer (p. 158)

Mads Jensen Humle, død

Arv udloddes i henhold til testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. maj 1791, Kahre (p. 159)

Anders Jensen, død

Kirsten Jensdatter, enke, værge Rasmus Madsen

1.  Jens Andersen, 36 år

2.  Søren Andersen, 34 år

3.  Dorte Marie Andersdatter, 30 år

4.  Maren Andersdatter, 26 år

5.  Anne Andersdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. maj 1791, Hollandsbjerg (p. 161)

Else Sørensdatter, død

Anders Jensen Kok, enke

1. Jens Andersen

Værge, bedstefaderen Søren Andersen Lassen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. august 1791, Kahre (p. 162)

Mette Jensdatter, død

Søren Rasmussen, enke

Efterlader sig ingen livsarvinger, arv til:

1.  En bror, Niels Jensen, død i Granslev, efterlader sig

1a  Sidsel

1b  Anne

2.  En søster, Anne Jensdatter, død, efterlader sig

2a  Jens Laursen

2b  Birgitte Laursdatter

2c  Kirsten Laursdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. oktober 1791, Kahre (p. 168)

Anne Kirstine Jensdatter, død

1. Dorte Andersdatter, g.m. Jens Sørensen

2. Rasmus Andersen, død, konens lavværge, Jens Madsen i Kahre

2a   Søren Rasmussen

2b   Anders Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. januar 1792, Voer (p. 170)

Karen Rasmusdatter, død

Jens Iversen, enke

1. moderen, Mette Rasmusdatter

1a   broderen, Rasmus Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. februar 1792, Elsborg Skovhus (p. 171)

Maren Iversdatter, død

Peder Sørensen Thorsager, enke

1. bror, Jørgen Iversen, 30 år, bortrømt fra lærerplads som bødker  i Randers

Som livsarvinger arver i stedet

2. Farbroderens børn

2a   Jørgen Sørensen Sønderbo, Voer

2b   Ane Sørensdatter, g.m Søren Skomager i Ørsted

2c   Karen Sørensdatter, g.m. Jacob Sørensen, Tørslev

2. Morbroderen, Peder Thomasen, Voer

3. Mosteren, Birte Schou

4. Mosterens børn

5a   Jens Bagge, København

5b   Karen Bagge, g.m. Peder Smed i Kahre

5c   Maren Bagge, g.m. Peder Heilskou i Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. marts 1792, Ørsted Hospital (p. 173)

Anne Sofie Pedersdatter, død, enke efter Niels Andersen

1. Anne Marie Pedersdatter, 26 år, opholder sig i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. marts 1792, Ørsted (p. 174)

Anders Markussen, død

Karen Jensdatter, enke, værge, brødrene Espen og Peder Jensen

1. Ane Andersdatter, 8 år

2. Karen Andersdatter, 3 år

Værge, farbroderen Anders Jensen Kok af Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. juni 1792, Homelborg skovhus (p. 176)

Leene Carstensdatter, død

Jochum Koeberg, enke

1. bror, Niels Carstensen, Hygum sogn, død,

1a Carsten Nielsen

1b Gunder Nielsen, opholder sig i Gjesing kirkegård

2. bror, Søren Carstensen, Hummelborg ved Ribe, død, børn kendes ikke

3. bror, Jens Carstensen, Brænstrup død, om børn vides intet

4. søster, navn og opholdssted ukendt for enkemanden

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. februar 1792, Hollandsbjerg (p. 182)

Birgitte Rasmusdatter, død

Jens Hiarsen, enke

1. datter, Maren Rasmusdatter, g.m Espen Jensen, Hollandsbjerg

2. datter, Anne Rasmusdatter, g.m. Jens Hørning i Ørsted, død

2a  Jens Jensen Hørning

2b  Margrete Jensdatter g.m. Søren Beider i Ørsted

2c  Karen Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. maj 1793, Kahre (p. 191)

Jens Rasmussen Hugger, død

Anne Michelsdatter, enke, værge Søren Nielsen

1. Rasmus Jensen, 8 år

2. Dorte Jensdatter, 6 år

3. Jens Jensen, 1 år

Værge, Peder Rasmussen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. November 1793, Hollandsbjerg (p. 193)

Dorte Larsdatter, død

Peder Rasmussen Gjesning, enke

1. Rasmus Pedersen, 18 år

2. Lars Pedersen, 11 år

3. Niels Christian Pedersen, 7 år

4. Anne Marie Pedersdatter, 1 år

Værge, deres morbror Christen Larsen i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. marts 1794, Voer (p. 195)

Anne Jensdatter, død

Niels Pedersen Wiccus, enke

1. Jens Nielsen, 26 år

2. Maren Nielsdatter, 28 år, ugift

Formynder, søskendebarn Peder Rasmussen Wiccus af Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. marts 1794, Voer (p. 197)

Jens Andersen, død

Maren Nielsdatter, enke, værge Niels Pedersen Wiccus af Voer

1. Rasmus Jensen, gift, bosiddende i Holbæk sogn

2. Jens Jensen, gift, bosiddende i Nøragger sogn

3. Ytte Jensdatter, gift, bosiddende i Fjellerup by

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. marts 1794, Voer (p. 198)

Peder Hansen, død

Anne Kirstine Nielsdatter, enke, værge Jørgen Nielsen Schou af Voer

1. Maren Pedersdatter, 21 år

2. Kirsten Pedersdatter, 17 år

3. Mette Pedersdatter, 15 år

4. Karen Pedersdatter, 12 år

Da ingen født værge, udmeldt Niels Pedersen Wiccus af Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. august 1794, Hollandsbjerg by (p. 201)

Jens Hansen Hiarsen, død

Birte Rasmusdatter, enke, værge Peder Gøttsche, Ørsted

1. Bror, Christen Hansen Hiarsen, Ørsted

2. Søster, Ane Hansdatter, g.m. Christen Jørgensen, Hevring

3. Søster, Maren Hansdatter, g.m. Søren Larsen, Bode

4. Søster, Karen Hansdatter, g.m. Jens Laursen, Hollandsbjerg

5. Bror, Peder Hansen Hiarsen, død

5a   Mette Pedersdatter, 20 år

5b   Søren Pedersen, 15 år

værge, Jens Simonsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. september 1794, Voer (p. 202)

Inger Nielsdatter Skipper, død, enke efter Anders Skipper

1. Niels Skipper, Voer

2. Søren Skipper, Ørsted

3. Maren Andersdatter, g.m. Christen Marcussen, Ørsted

4. Else Andersdatter, g.m. Jens Schou, Ørsted

5. Birte Andersdatter, g.m. Søren Jensen Bay, Holbæk, død

5a   Jens Sørensen

5b   Anders Sørensen

6.   Jens Andersen Skipper, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. september 1794, Voer (p. 203)

Rasmus Pedersen Due, død

Maren Olesen, enke

1. Peder Rasmussen, 25 år

2. Ole Rasmussen, 17 år

3. Mads Rasmussen, 15 år

4. Else Rasmusdatter, 11 år

5. Anne Rasmusdatter, 9 år

Værge, Jens Rasmussen Schou, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. september 1794, Voer (p. 209)

Thomas Schou, død

Mette Nielsdatter, enke, værge, faderen Niels Hansen, Voer

1. Moderen, Birte Thomasdatter

1a  Broderen, Jørgen Nielsen Schou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. oktober 1794, Ørsted (p. 210)

Ole Vægter, død

Birte Mortensdatter, enke, værge broderen Rasmus Vægter i Ørsted

1. Christen Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. november 1794, Ørsted (p. 219)

Birgitte Bidsgård, død

Søren Bidsgård, enke

Børn af 1. ægteskab

1. Peter Olsen, gift og bosiddende i Kahre

2. Charlotte Amalie Olsen, 28 år, i København

Formynder, Jens Pedersen Begh, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. december 1794, Voer (p. 229)

Mads Jensen Humle, død

1. Jens Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. marts 1795, Hollandsbjerg (p. 232)

Gabriel Jochumsen, død

Ane Margrete Laursdatter, enke, formynder Rasmus Pedersen, Hollandsbjerg

1. Kirsten Marie Gabrielsdatter, 8 år

Værge, Hans Christensen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1795, Ørsted (p. 234)

Johanne Sørensdatter, død

Rasmus Mortensen Vægter, enke

1. Bror, Jens Sørensen, Tustrup

2. Søster, Ane Sørensdatter, død

2a   Ane Johanne Sørensdatter, g.m. Laurs Nielsen, Krushuse

2b   Birte Sørensdatter, g.m. Simon Snedker, Nødager

3.   Søster, Sidsel Sørensdatter, død

3a   Johanne Hansdatter, g.m. Niels Kløve, Allestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. maj 1795, Ørsted (p. 237)

Ane Frandsdatter, død

Peder Jensen, enke, Pindstrup

1. Søster, Ane Marie Frandsdatter, g.m. Anders Andersen Snedker, Ørsted

2. Bror, Peder Frandsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. september 1795, Voer (p. 242)

Niels Hansen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

1. Peder Nielsen, 40 år

2. Mette Nielsdatter, 38 år, enke efter Thomas Schou

3. Birte Nielsdatter, g.m. Jens Skipper, Voer

4. Johanne Nielsdatter, 32 år, g.m. Christen Jensen, Voer

5. Ane Nielsdatter, 29 år, g.m. Mogens Rasmussen, Bode

6. Christen Nielsen, 25 år

7. Ane Marie Nielsdatter, 21 år

8. Søren Nielsen, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. oktober 1795, Kahre (p. 244)

Jens Jensen Boesen, død

Anne Jensdatter, enke, formynder Niels Rasmussen, Storesjørup

1. Jens Jensen, 9 år

2. Niels Jensen, 2 år

Værge, deres farbror Christen Hansen Hiarsen, siden Peder Todsk, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. oktober 1795, Ørsted (p. 245)

Birte Pedersdatter, død

Udarvinger, afdødes søskendebørn

1. Rasmus Mortensen, Ørsted

2. Søren Mortensen, Ørsted

3. Birte Mortensdatter, Ørsted

4. Birte Rasmusdatter, g.m. Jens Jensen Rebslager, Ørsted

5. Maren Terkildsdatter, g.m. Niels Marcussen, Ørsted

6. Peder Jensen Schou, Tørslev

7. Jens Thomasen, Holbæk

8. Rasmus Pedersen, Holbæk

9. Søren Pedersen, Holbæk

10. Rasmus Sørensen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. november 1795, Ørsted (p. 246)

Ane Andersdatter, død

Peder Jacobsen, enke

1. Faderen, Anders Poulsen, død under skiftet, herefter moderen Kirsten Pedersdatter, værge hendes bror Jens Pedersen Hjulmand i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28.  december 1795, Ørsted (p. 252)

Maren Jørgensdatter, død

Peder Eskildsen, enke

1.  Eskild Pedersen, 9 år

2.  Kirsten Pedersdatter, 4 år

3.  Else Pedersdatter, 1 år

Børn i tidligere ægteskab:

4.  Maren Nielsdatter, 13 år

Værge, deres farbror Rasmus Nygård, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. december 1795, Ørsted (p. 254)

Anders Poulsen, død

Kirsten Pedersdatter, enke, formynder, hendes bror Jens Pedersen

1. Anders Andersen Poulsen, 41 år

2. Peder Andersen Poulsen, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. januar 1796, Voer (p. 257)

Mette Rasmusdatter, død

Mads Pedersen Løber, enke

Børn i 1. ægteskab

1. Rasmus Rasmussen, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. februar 1796, Ørsted (p. 260)

Niels Groesen, kromand Iver Tranes stifbarn, død på skibsfart,

1. Moderen, Ane Nielsdatter

1a   Søster, Elle Groesdatter

1b   Halvsøster, Ane Kirstine Iversdatter Trane

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1796, Kahre (p. 264)

Jørgen Mogensen Hjulmand

Kirsten Sørensdatter, enke, formynder, Jens Sørensen, Kahre

1. Mogens Jørgensen, 17 år

2. Maren Jørgensdatter, 13 år

3. Bodil Jørgensdatter, 10 år

Værge, Jens Andersen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. februar 1796, Voer Færgested (p. 265)

Knud Eriksen Læssøe, tjenestekarl

1. Moderen, Maren Rasmusdatter

1a   Søster, Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen, Voer Færgested

1b   Søster, Karen Eriksdatter, 25 år, tjener ved Udbyhøj Færgested

1c   Søster, Birte Marie Eriksdatter, tjener ved Stenalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. marts 1796, Bode (p. 266)

Karen Madsdatter, død

1. Søster, Sofie Madsdatter

Værge, hendes søn, Niels Frederiksen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1796, Kahre (p. 272)

Karen Pedersdatter, død

Peder Poulsen, enke

1. Bror, Niels Wiccus, Voer

2. Bror, Rasmus Wiccus, død

2a  Peder Rasmussen, myndig

2b  Peder Rasmussen, myndig

3. Bror, Christen Pedersen, død

3a  Johannes Christensen

3b  Christen Christensen

3c  Niels Christensen

3d  Rasmus Christensen

3e  Maren Christensdatter, gift

3f   Elisabeth Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. april 1796, Kahre (p. 276)

Rasmus Madsen Todsk, død

Mette Iversdatter, enke, formynder Jens Thomasen, Holbæk

1. Anne Marie Rasmusdatter, 17 år

2. Maren Rasmusdatter, 16 år

3. Ane Rasmusdatter, 14 år

4. Iver Rasmussen, 11 år

5. Ane Kathrine Rasmusdatter, 8 år

6. Kirsten Marie Rasmusdatter, 4 år

Værge, deres farbror, Peder Madsen Todsk, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. maj 1796, Ørsted (p. 278)

Maren Nielsdatter, død

1. datteren, Johanne Nielsdatter, g.m. Mads Rasmussen Bredkilde, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. maj 1796, Hollandsbjerg (p. 281)

Laurs Nielsen Boesen, død

1. Brordatter, Maren Nielsdatter, g.m. skrædder Niels Iversen, Tøystrup

2. Brordatter, Ane, tjenende i Randers

3. Søster, gift og bosiddende i Hammerum By på Bidstrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. juli 1796, Ørsted (p. 287)

Sidsel Jensdatter, død

1. Farbroderen, Christen Saddelmager, Ørsted

2. Fasteren, Maren Christensen, g.m. Saul Rasmus, Tørslev

3. Mosteren, Maren Jensdatter, g.m. Jens Hjulmand, Ingerslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. december 1796, Kahre (p. 289)

Espen Andersen Kræmmer, død

Ane Kirstine Michaelsdatter, enke, formynder, Peder Poulsen, Kahre

1. Anders Espensen, 20 år

2. Karen Espensdatter, 17 år

Værge, birkeskriver, Jens Sørensen, Udby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. december 1796, Voer (p. 290)

Skovfoged ved Stenalt, Jens Skipper, død

Else Rasmusdatter, enke

Børn i 1. ægteskab

1. Else Marie Jensdatter, g.m. degn Rasmus Boye, Nørre Lyngelse, Fyn, død

1a Sofie Boye, 17 år

1b Axel Boye, 16 år

1c Mogens Frederik Boye, 15 år

2. Ane Dortea Jensdatter, gift, bosiddende Gislevgård på Sjælland

Repræsenteret ved skiftet af deres halvbror, Niels Samuelsen, skovfoged ved Stenalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. december 1796, Bode (p. 291)

skomager, Peder Christensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Børn i 1. ægteskab

1. Niels Pedersen, 24 år

Børn med enken

2. Niels Pedersen

3. Peter Pedersen

4. Anders Pedersen, død under skiftet

Værge, Niels Fjesing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. december 1796, Hollandsbjerg (p. 292)

Zidsel Katrhine Amdisdatter Bang, død

1. Sønnen, Amdi Jensen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. februar 1797, Bode (p. 293)

Rasmus Friis, død

Bodil Jensdatter, enke

1. Niels Rasmussen, 36 år

2. Mogens Rasmussen, 34 år

3. Knud Rasmussen, 29 år

4. Mette Rasmusdatter, 27 år, g.m. Søren Sørensen, Bode

5. Jens Rasmussen, 25 år

6. Laurs Rasmussen, 22 år

7. Søren Rasmussen, 18 år

8. Anders Rasmussen, 16 år

9. Christen Rasmussen, 13 år

Værge, søstersønnen, Niels Nielsen, Drammelstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. maj 1797, Ørsted (p. 302)

Peder Eskildsen, død

Anne Rasmusdatter, enke, formynder, Rasmus Rasmussen, Tørslev

Børn i 1. ægteskab med Maren Jørgensdatter:

1.  Eskild Pedersen, 11 år

2.  Kirsten Pedersdatter, 5 år

3.  Else Pedersdatter, 3 år

Værge, deres morbror, Ole Madsen i Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. juli 1797, Storesjørup (p. 305)

Maren Nielsdatter, død

1. Søsterdatter, Else Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. oktober 1797, Voer (p. 306)

Mette Nielsdatter, død

1. Bror, Peder Nielsen, gift, bosiddende i Voer

2. Søster, Birte Nielsdatter, gift

3. Søster, Johanne Nielsdatter, gift

4. Søster, Anne Nielsdatter, gift, bosiddende i Voer

5. Bror, Christen Nielsen, 26 år

6. Søster, Ane Marie Nielsdatter, 23 år

7. Bror, Søren Nielsen, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. oktober 1797, Ørsted (p. 307)

Maren Andersdatter, død

Christen Mortensen, enke

1. Karen Christensdatter, 26 år

2. Inger Christensdatter, 24 år

Værge, deres morbror, Anders Skipper, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. november 1797, Ørsted (p. 309)

Anne jensdatter, død

Christen Hiarsen, enke

Børn i 1. ægteskab

1. Peder Jensen Boesen, gift, bosiddende i Ørsted

2. Else Jensdatter, enke efter Mads Hansen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. december 1797, Hollandsbjerg (p. 312)

Olle Bødker, død

Gjerstine Jensdatter, enke

1. Søren Ollesen, 35 år

2. Peder Ollesen, 28 år

3. Henrik Ollesen, 33 år

4. Anne Marie Ollesdatter, 35 år, g.m. Søren Falck i Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. januar 1798, Ørsted (p. 313)

Karen Pedersdatter, død

Peder Andersen Kreinsen, enke

Børn i 1. ægteskab

1. Kirsten Jensdatter, g.m. Christen Tøyse4n, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1798, Hollandsbjerg (p. 315)

Jens Laursen, død

Karen Hansdatter, enke, formynder, broderen Christen Hansen, Ørsted

1. Mette Jensdatter, g.m. Christen Frisk i Vejlby

2. Maren Jensdatter, 24 år

3. Laurs Jensen, 22 år

4. Hans Jensen, 20 år

5. Jens Jensen, 17 år

6. Anne Jensdatter, 14 år

Værge, farbroderen Peder Salling, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. maj 1798, Bode (p. 317)

Maren Hansdatter, død

Søren Andersen, enke

1. Hans Sørensen, Bode

2. Rasmus Sørensen, hos faderen

3. Else Sørensdatter, g.m. Anders Jensen Kok i Hollandsbjerg, død

3a  Jens Andersen, 6 år

Værge, Peder Rasmussen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. juli 1798, Ørsted (p. 320)

Anne Marie Nielsdatter, død

Anders Christensen Snedker, enke

1. Christen Andersen, 36 år, tømmermand i København

2. Anne Andersdatter, g.m. skomager Jens Habroe i Kahre

3. Maren Andersdatter, g.m. skræddermester Jensen, i København, begge døde

3a   datter, ca 10 år, på Vajsenhuset

4. Bodil Marie Andersdatter, 40 år, København

5. Karen Andersdatter, g.m. Christen Mikkelsen Glavind, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. december 1798, Ørsted (p. 324)

Niels Christensen, død

Anne Nielsdatter, enke, formynder Jens Boye

1. Karen Nielsdatter, g.m. Niels Sørensen, Pindstrup

2. Birte Nielsdatter, g.m. Rasmus Sørensen Todsted, Tøjstrup

3. Dorte Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. december 1798, Voer (p. 325)

Jørgen Sørensen Sønderbo, død

Anne Jensdatter, enke

1. Kirsten Marie Jørgensdatter, 26 år

2. Ane Jørgensdatter, 22 år

3. Jens Jørgensen, 17 år

4. Søren Jørgensen, 14 år

Værge, Jens Wiccus, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. januar 1799, Voer Færgested (p. 327)

Maren Rasmusdatter, død, enke efter Erik Læssøe

1. Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen, Voer Færgested

2. Karen Eriksdatter, Randers

3. Birte Marie Eriksdatter, Tørslev by

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. februar 1799, Ørsted (p. 330)

Ane Pedersdatter, død

Afdødes brødres børn

1. Bror, Peder (Pedersen), død

1a   Mette Marie Pedersdatter, g.m. Jens Pedersen, Randers

1b   Anne Pedersdatter, g.m. Peder Pedersen, Randers

2.   Bror, Mads (Pedersen), død

2a   Peder Madsen, Grenå

2b   Rasmus Madsen, Grenå

2c   Sidsel Madsdatter, g.m. Peder Jensen, Grenå

2d   Kirstine Madsdatter, g.m. Rasmus Rasmussen Hjort, Høberg på Katholm Gods

2e   Ane Madsdatter, g.m. Anders Hansen, Hevring

3.   Bror, Niels Pedersen

4.   Søster, Maren Pedersdatter, 54 år, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

23. februar 1799, Ørsted (p. 331)

Kirsten Jensdatter, død

Christen Toysen, enke

1. Karen Christensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. februar 1799, Voer (p. 332)

Søren Pedersen Skipper, død

Kirsten Laursdatter, enke

Testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. marts 1799, Voer (p. 333)

Jens Jensen Bødker, død

Inger Sørensdatter, enke, formynder Niels Wiccus

1. Johannes Jensen, 32 år, Hollandsbjerg

2. Anne Charlotte Jensdatter, g.m. boelsmand Jens Hevring, Voer

3. Mette Jensdatter, 28 år, i hjemmet

4. Bodil Jensdatter, 25 år, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. marts 1799, Kahre (p. 338)

ungkarl Mads Jørgensen, død

1. Moderen, Anne Mortensdatter, g.m. Søren Ollesen i Kahre

1a   Bror, jens Sørensen, 21 år

1b   Søster, Margrete Sørensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. marts 1799, Ørsted (p. 338)

Mads Bredkilde, død

Johanne Nielsdatter, enke

1. Niels Madsen, 33 år

2. Rasmus Madsen, 21 år

3. Jens Madsen, 15 år

4. Anne Marie Madsdatter, 13 år

Værge, Poul Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. april 1799, Voer (p. 341)

Mads Pedersen Løber, død

Udlagt til Jørgen Jensen for begravelsesomkostningerne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. april 1799, Voer (p. 341)

Kirsten Truelsdatter, død

Udlagt til sønnen, Truels Christensen for begravelsesomkostningerne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. maj 1799, Voer (p. 345)

Jens Jensen Mols, død

Mette Rasmusdatter, enke, formynder, Rasmus Bødker, Voer

1. Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. juni 1799, Ørsted (p. 348)

Maren Terkildsdatter, død

Niels Marcussen, enke

Børn i ægteskab med Christen Christensen Bødker

1. Karen Christensdatter, g.m. Niels Madsen Bredkilde

2. Christen Christensen

3. Terkild Christensen

Værge, deres morbror Søren Terkildsen, Storesjørup

Børn med enken

4.   Christiane Nielsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. juni 1799, Kahre (p. 352)

Ane Marie Jensdatter, død

Niels Rasmussen, enke

Børn i ægteskab med Jens Boesen

1. Jens Jensen, 13 år

2. Niels Jensen, 6 år

Værge, morbroderen Espen Bay, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. januar 1800, Hollandsbjerg (p. 360)

Ane Margrete Laursdatter, død, Gabriel Jochumsens enke

1. Laurs Simonsen, 16 år

Værge, Hans Christensen

2. Kirsten Marie Gabrielsdatter, 10 år

Værge, Jens Boye

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. februar 1800, Ørsted (p. 360)

Anne Nielsdatter, død

Iver Trane, enke

Børn i 1. ægteskab med Groes Hansen

1. Else Groesdatter, 19 år

Børn i 2. ægteskab med Iver Trane

2. Anne Kirstine Iversdatter, 13 år

Formynder, deres morbrødre, Gunder Nielsen og Anders Nielsen, begge Haslund sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. februar 1800, Bode (p. 362)

Bådsmand, Søren Jensen Skiødt, død

Maren Jensdatter, enke, værge Peder Rasmussen i Bode

1.  Bror, Jens Jensen, Dyrholmhuset, død

1a Jens Jensen, Hollandsbjerg, 25 år

1b Mads Jensen, Gl. Estrup, 23 år

1c Søren Jensen, regimentet i Horsens, 21 år

2. Søster, Kirsten Jensdatter, g.m. Anders Bødker i Voer, død

2a Rasmus Andersen, Ingerslev, 21 år

2b Mette Andersdatter

2c Mette Marie Andersdatter

2d Anne Andersdatter

3. Søster, Maren Jensdatter, g.m. Niels Hansen Markmand i Randers, død

3a Niels Nielsen, 16 år

3b Anne Margrete Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. marts 1800, Ørsted (p. 374)

Niels Rasmussen Præst

Kirsten Christensdatter, enke

1. Peder Nielsen, 28 år, matros til søs, opholdssted ukendt

2. Søren Nielsen, 26 år, tjener i Ørsted

3. Christen Nielsen, 25 år, til søs siden 1797, opholdssted ukendt

Formynder, deres farbror, Rasmus Rasmussen i Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. marts 1800, Voer (p. 375)

Kirsten Laursdatter, død

Søren Rasmussen Skipper, enke

1. bror, Peder Lauridsen Rytter, Voer

2. søster, Anne Lauridsdatter, g.m. Niels Hartvig i Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. maj 1800, Ørsted (p. 382)

Iver Trane, død

1. datteren, Anne Kirstine Trane

Formynder, nærmeste frænde Iver Høeg, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. september 1800, Voer, men død Ørsted hospital (p. 398)

Maren Jensdatter

Peder Jensen, enke

Udlagt for omkostninger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. november 1800, Ørsted (p. 401)

Dortea Maria Andersdatter, død

Anders Sørensen Skipper, enke

1. Moderen, Kirsten Jensdatter

1a   Bror, Jens Andersen

1b   Bror, Søren Andersen

1c   Søster, Maren Andersdatter

1d   Søster, Anne Andersdatter, g.m. Niels Jensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. januar 1801, Elsborg (p. 404)

Peder Sørensen Thorager, død

Anne Kirstine Christensdatter, enke, værge Søren Christensen, Auning mark

1. Søren Pedersen, 1 år

Formynder, skovfoged Hans Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. januar 1801, Voer (p. 411)

Kirsten Pedersdatter, død

Anders Moltz, enke

1. Anne Andersdatter, 21 år

2. Rasmus Andersen, 18 år

Formynder, morbroderen Anders Pedersen Skipper, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. januar 1801, Ørsted (p. 413)

Christen Plesner, død

1. Bror, Hans Billup Plesner, præst i Fodering

2. Bror, Christian Plesner, præst i Glud og Kiærnæs sogn

3. Bror, Hans Frederik Plesner, død

3a   Ulrik Hansen Plesner

3b   Birgitte Kirstine Hansdatter Plesner

3c   Leonora Hansdatter Plesner

4. Søster, Else Kirstine Plesner, enke efter Jørgen Ravn, Ørsted

5. Søster Inger Plesner, g.m. Gøttsche, Ørsted

6. Søster Sara Plesner

6a  Mathæus Gøttsche

6b  Henrik Gøttsche

6c  Christiane Gøttsche

6d  Inger Johanne Marie Gøttsche

7. Søster, Sophia Amalie Plesner, g.m. kammerherre Phillip Gøttsche, Jyderup på Sjælland

7a   Mathæus Gøttsche

7b   David Gøttsche

7c   Christian Carl Gøttsche

7d   Henrik Frederik Gøttsche

7e   Poul Christian Gøttsche

7f   Hans Phillip Gøttsche

7g   Henning Christoffer Gøttsche

7h   Henriette Christiane Gøttsche

7i   Birgitte Kirstine Gøttsche

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. februar 1801, Voer (p. 414)

Mette Jensdatter, død

Christen Jensen, enke

1. Søster, Anne Jensdatter, g.m. Peder Fynbo, Voer

2. Bror, Jens Jensen, død

2a   Maren Jensdatter

3. Bror, Jørgen Jensen, Voer

4. Søster, Birte Jensdatter, g.m. Christen Terkildsen, Ørsted, død

4a  Terkild Christensen, 10 år

4b  Maren Christensdatter

4c  Mette Marie Christensdatter

4d  Anne Christensdatter

5. Bror, Peder Jensen, 38 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. februar 1801, Voer (p. 417)

Ingeborg Sørensdatter, død, enke efter Jens Meisen

1. Søren Christian Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. april 1801, Voer (p. 421)

Kirsten Sørensdatter, død, enke efter Jens Steger

1. datter, g.m. Laurs Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. april 1801, Voer (p 424)

Niels Murermester, død

Grete ...., enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. maj 1801, Voer (p. 427)

Søren Rasmussen Skipper, død

Karen Christensdatter, enke, siden g.m. Poul Nielsen

1. Bror, Peder Rasmussen, Assentoft

2. Søster, Anne Rasmusdatter

3. Bror, Rasmus Rasmussen, Tammestrup

4. Bror, Anders Rasmussen, Lystrup

5. Bror, Niels Rasmussen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. august 1801, Ørsted (p. 437)

Laurits Simonsen, død

1. Søster, Kirsten Marie Gabrielsdatter

Formynder, Hans Christensen Fynbo, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. september 1801, Bode (p. 438)

Søren Andersen Ladsen, død

1. Peder Sørensen

2. Søren Sørensen

3. Hans Sørensen

4. Rasmus Sørensen

5. Else Sørensdatter, g.m. Anders Jensen Kok, død

5a  Jens Andersen, 10 år, faderen er formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. oktober 1801, Voer (p. 443)

Christen Iversen, død

Anne Markersdatter, enke, værge svigersønnen Knud Jensen

1. Anne Cathrine Christensdatter, g.m. Knud Jensen, Hollandsbjerg

2. Karen Christensdatter

3. Johanne Christine Christensdatter

4. Anne Marie Christensdatter

5. Kirsten Christensdatter

Formynder, Niels Hartvig, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. november 1801, Ørsted (p. 444)

Søren Pedersen Bech, død

1. Søster, Mette Pedersdatter

Formynder, hendes far Christen Hiarsen, Ørsted mark

2. Halvsøster, Anne Sørensdatter, g.m. Jens Simonsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. december 1801, Voer (p. 451)

Else Rasmusdatter, død, enke efter Jens Skipper

1. Bror, død

1a  Niels Sørensen, Ørsted.

1b  Anne Sørensdatter, Ingerslev

1c  Maren Sørensdatter

2. Søster, Birte Andersdatter, g.m. Christen Bødker, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. maj 1802, Ørsted (p. 457)

Rasmus Madsen Bredkilde, død

1. moderen, Johanne Nielsdatter, værge Peder Boye

1a   Bror, Niels Madsen, Ørsted

1b   Bror, Jens Madsen, 18 år, Ørsted

1c   Søster, Anne Marie Madsdatter, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. maj 1802, Hummelborg (p. 458)

Jochum Koberg, død

Anne Laursdatter, enke

1. Lene Jochumsdatter, 9 år

2. Jacob Jochumsen, 7 år

3. Mette Jochumsdatter, 3 år

4. Anne Marie Jochumsdatter, 2 år

Formynder, Laurs Nielsen, Krusborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. maj 1802, Ørsted (p. 461)

Peder Padderup, død

Arvingerne myndige, privat skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. juli 1802, Voer (p. 463)

Søren Mortensen Skrædder, død

Karen Nielsdatter, enke, værge Peder Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1802, Voer (p. 464)

Else Rasmusdatter, død

1. Hendes moder, Rasmus Dues enke

2. Bror, Peder Due, Hollandsbjerg

3. Søster, Anne Rasmusdatter, tjener i Ørsted

4. Øvrige brødre, repræsenteres ved Peder Due

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. oktober 1802, Ørsted (p. 465)

Peder Steger, død

Inger Jensdatter, enke

1. Søster, Anne Jensdatter, g.m. Jens Skipper, Ørsted

2. Halvsøster, Maren Jensdatter, g.m. Laurs Borum, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1802, Voer (p. 465)

Bente Pedersdatter, død

Rasmus Wiccus, enke

Arvingerne myndige, privat skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. marts 1802 , Voer (p. 468)

Dorte Nielsdatter, død

Christen Christensen, enke

1. Dorte Kirstine Marie Thomasdatter, 23 år

2. Mette Christensdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1803, Voer mark (p. 468)

Else Nielsdatter, død

Niels Rasmussen Møller

1. Anne Marie Nielsdatter, 6 uger

Formynder, morbroderen Niels Nielsen, Ladegård i Nørager sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. april 1803, Voer (p. 471)

Søren Sørensen, død

Arvingerne myndige, privat skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. juli 1803, Ørsted (p. 473)

Maren Jensdatter, død

Jens Christensen Due, enke

1. Kirsten Jensdatter, 20 år

2. Peder Jensen, 14 år

3. Karen Jensdatter, 12 år

4. Anne Johanne Jensdatter, 10 år

5. Krestense Jensdatter

6. Anne Margrete Jensdatter,

7. Kirsten Marie Jensdatter, 16 år

Formynder, morbroderen Peder Pedersen, Tørslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. august 1803, Voer (p. 476)

Karen Nielsdatter, død, enke efter Rasmus Mikkelsen

1. Niels Jensen, 8 år

Formynder, Peder Fynbo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. august 1803, Voer (p. 477)

Kirsten Henriksdatter, død

Niels Jensen Katholm, enke

Arv udloddes til enkemanden og Ørsted hospital

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. oktober 1803, Hollandsbjerg (p. 480)

Anne Andersdatter, død

Rasmus Pedersen, enke

1. Peder Rasmussen, myndig

2. Maren Rasmusdatter, g.m. Christen Hansen, udflytter af Ørsted

3. Dorte Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. december 1803, Hollandsbjerg (p. 488)

Peder Hansen, død

Johanne Andersdatter, enke, værge Søren Christensen

Af 1. ægteskab med Anne Nielsdatter

1. Niels Pedersen, 36 år

2. Frederik Pedersen, 33 år, Kraastrup

Tilsynsværge, deres morbror Peder Salling

Af 2. ægteskab med enken

3. Anders Pedersen, 24 år, rekrut i Rendsborg

4. Peder Pedersen, 20 år i Randers

5. Hans Pedersen, 15 år

6. Anne Pedersdatter, 26 år

Tilsynsværge, Peder Rasmussen Due

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. februar 1804, Voer (p. 493)

Anders Rasmussen Bødker, død

Maren Jacobsdatter, enke, værge Niels Hartvig

Af  1. ægteskab med Kirsten Jensdatter

1. Rasmus Andersen, 29 år, Ingerslev

2. Mette Andersdatter, 32 år, Tørslev

3. Mette Marie Andersdatter, g.m. Niels Skomager i Hevring

4. Anne Andersdatter, 22 år i Randers

Af   2. ægteskab med enken

5. Christen Andersen, 13 1/2 år

6. Jens Andersen, 10 år

7. Søren Andersen, 9 år

8. Anne Kirstine Andersdatter, 20 år

9. Kirsten Andersdatter, 18 år, København

Født værge, Jens Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. juli 1805, Voer Færgested (p. 498)

Birte Marie Eriksdatter, død (ugift)

1. Søsteren, Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen

2. Søsteren, Karen Eriksdatter, Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1805, Ørsted (p. 500)

Else Sørensdatter, død

Niels Jensen Smed, enke

1. Søren Nielsen, soldat i Rendsburg, fuldmagt til broderen Jens Sørensen, Voer

2. Yde Nielsdatter, g.m. Søren Frandsen, Ørsted

3. Inger Marie Nielsdatter, g.m. Espen Laursen i Ingerslev

4. Anne Nielsdatter, hjemme

5. Elisabeth Nielsdatter, tjener i Voer

6. Ester Nielsdatter, tjener i Ørsted

Formynder, deres morbror Jens Sørensen Broemand, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. oktober 1805, Ørsted (p. 502)

Jørgen Jensen Århus, død

Mette Pedersdatter, enke, værge, Peder Morup, Ørsted

1. Peder Jørgensen, Wisby, Tønderland, død

1a Søn

1b Datter

2. Jens Jørgensen, 17 år

Formynder, Jens Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. december 1805, Voer (p. 504)

Inger Sørensdatter, død, enke efter Jens Bødker

1. Mette Jensdatter, g.m. Søren Pedersen, soldat i Fredericia

 

--------------------------------------------------------------------------------

Stenalt 1805-1850

 

Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249

Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250

Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

18. december 1805, Ørsted (p. 505)

pige Maren Simonsdatter, død

1. Bror, Jens Simonsen, Ørsted

2. Bror, Jørgen Simonsen, Ørsted

3. Bror, Niels Simonsen, Hevring

4. Bror, Søren Simonsen, 23 år, København

5. Bror, Christian Simonsen, 19 år, Voer

6. Søster, Mette Marie Simonsdatter, g.m. husmand Anders Grand i Ørsted

7. Søster, Kirsten Simonsdatter, Udby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. marts 1806, Voer (p. 508)

Almisselem, Peder Schou

Der udloddes ingen arv

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23.  maj 1806, Voer (p. 509)

Laurs Andersen Borum, død

Maren Jensdatter, enke, lavværge Jens Skipper

1.  En bror, Peder Andersen Skrædder, Ørsted

2.  En bror, Rasmus Andersen, husmand i Hevring, død, efterlader sig:

2a  En søn

2b En datter

3.  En søster, Mette Marie Andersdatter, g.m. Jens Grischen, Randers død, efterlader sig:

6 børn.

 

--------------------------------------------------------------------------------

24.maj 1806,  Ørsted (p. 512)

Søren Andersen  Skipper, død

Else Christensdatter, enke

1. Anders Sørensen, 18 år

2. Kirsten Sørensdatter, g.m. Mads Madsen

3. Birte Sørensdatter, tjenende i Haar

4. Kristiane Sørensdatter, hjemme

Værge, faderens brorsøn Poul Nielsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. november 1806, Bode (p. 521)

Kirsten Jensdatter, død

Jens Christensen, enke

1. Jens Nielsen, Lime

2. Christian Nielsen, Ålborg

3. Anne Margrete Nielsdatter, g.m. Olle Poulsen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. december 1806, Ørsted (p. 526)

Bodil Christensdatter, død

Niels Sørensen skipper, enke

1. bror, Laurs Christensen, Soelbjerg sogn

2. bror, Christen Christensen, Terndrup, Lyngbye sogn

3. bror, Anders Christensen, Brønning

4. bror, Søren Christensen, Storesjørup, død

4a   Christen Sørensen, 8 år

4b   Ane Kjerstine Sørensdatter,

4c   Engel Kirstine Sørensdatter

Deres værge, stedfaderen Henrik Jensen, Storesjørup

5. søster, Maren Christensdatter, g.m. Peder Tambour, husmand i Skibsted, Randrup gods

6. søster, Ane Marie Christensdatter, død

6a  en søn

7.   søster, Kirsten Christensdatter, g.m. Niels Nielsen Hagensen, gårdmand i Harritslev,

      Kongstedlund gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. december 1806, Kahre (p. 528)

Peder Poulsen, død

Anne Kjerstine Mikkelsdatter, enke

1. søster, Else Poulsdatter, g.m. Niels Skipper, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. marts 1807, Voer (p. 534)

Else Jensdatter, død

Jens Pedersen Fynbo, enke

Børn, avlet uden for ægteskab

1. Birte Jensdatter, 12 år

2. Maren Jensdatter, 9 år

Værge, Jens Tørslef

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. marts 1807, Voer (p. 535)

Knud Rasmussen Friis, død

Anne Andersdatter, enke, lavværge G. Møller i Voer

1. Kirsten Knudsdatter, 5 år

2. Bodil Knudsdatter, 1 år

Værge, farbroderen Mogens Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. april 1807, præstegården Voer (p. 538)

Jens Nielsen Schults, død

Christiane Sofie Schultz, enke, opholder sig i Ølgod

Arv udloddes til enke i h.t. testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. marts 1803, Stenalt Mølle, Voer sogn (p. 538)

Mette Marie Pedersdatter, død, enke efter Niels Sørensen

1. Maren Nielsdatter, g.m. Peder Jensen Bay af Ørsted

2. Peder Nielsen, repræsenteret af farbroderen, Jens Sørensen Broemand, Voer

3. Anders Nielsen, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. april 1807, Kahre (p. 540)

Kirsten Sørensdatter, død, enke efter Jørgen Hjulmand

1 Christen Nielsen

2. Mogens Jørgensen, Hevring

3. Maren Jørgensdatter

4. Bodil Jørgensdatter, Harritslev

Formynder Jens Christensen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. september 1807, Elsborghuset (p. 549)

Almisselem, Birte Sørensdatter, død

Udlagt til plejefaren, Hemming Nielsen for betaling af gælden

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. januar 1808, Ørsted (p. 555)

Christen Lassen, død

Christiane Hansdatter, enke

1. Lars Christensen, 33 år, Grenå

2. Hans Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. januar 1808, Ørsted (p. 556)

Ane Albrechtsdatter, død

Niels Møller, enke

1. broderdatter, Anne Madsdatter, g.m. Anders Murmand,  Ørsted

2. broderdatter, Anne Marie Madsdatter, g.m. Søren Kahr, Kahrhuset Marie Magdalene Sogn

3. broderdatter, ????, tilsynsværge Peder Bay i Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. februar 1808, Ørsted (p. 559)

pige Ane Kirstine Thrane, død

1. halvsøster, Else Groesdatter, Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. maj 1808, Bode (p. 561)

Søren Sørensen, død

Mette Rasmusdatter, enke i 2. ægteskab, lavværge Christen Rasmussen

1. Niels Sørensen, barn i 1. ægteskab med Birte Jensdatter

2. Else Marie Sørensdatter, barn i 2. ægteskab med Mette Rasmusdatter

Tilsynsværge, Hans Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. august 1808, Voer (p. 567)

Else Jørgensdatter, død, enke efter Peder Laursen

1. Jørgen Hevring, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. oktober 1808, Ørsted (p. 568)

Rasmus Mortensen Vægter, død

Anne Sørensdatter, enke, lavværge Jens Glavind

1. Morten Rasmussen, 12 år

2. Søren Rasmussen, 9 år

Værge, Jens Jensen Bay

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. december 1808, Voer (p. 573)

Anne Kirstine Sørensdatter, død

Søren Rasmussen Hovidsen, enke

1. Jens Sørensen, 6 år

2. Rasmus Sørensen, 4 år

3. Søren Sørensen, 2 år

Værge, deres morfar Jens Broemand, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. marts 1809, Kahre (p. 576)

Søren Rasmussen, død

Maren Rasmusdatter, enke, lavværge, Jens Madsen Krog

1. Rasmus Sørensen, 4 år

2. Mette Sørensdatter, 2 år

Værge, Jens Schou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. april 1809, Ørsted (p. 579)

Karen Pedersdatter, død

Niels Sørensen Sejersen, enkemand

1. Søren Nielsen, 9 år

2. Peder Nielsen, 6 år

3. Karen Nielsdatter

4. Anne Nielsdatter

Værge, Christen Nielsen Bødker

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. maj 1809, Ørsted (p. 582)

Olle Pedersen, død

1. Birgitte Sørensdatter, frugtsommelig med afdøde

2. Halvbror, Jens Pedersen, Storesjørup

3. Halvsøster, som er gift med Niels Andreasen i Hevring, død

3a  Anne Nielsdatter, 20 år

3b  Peder Nielsen, 16 år

3c  Jens Nielsen, 13 år

3d  Anne Kirstine Nielsdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. juni 1809, Bode  (p. 585)

Peder Jensen Lassen, død

Arv og arvinger ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. september 1809, Mellerup (p. 590)

Christen Christensen, død

Arv og arvinger ikke angivet.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. december 1809, Ørsted (p. 592)

Peder Morup, død

Enken hensidder i uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31. januar 1810, Bode (p. 592)

Zidsel Nielsdatter, død

Arv og arvinger ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. februar 1810, Stenalt gods, Ørsted sogn  (p. 592)

kammertjener, Mads Nielsen, død

Der angives som arvinger 2 sønner og 1 datter, alle i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. maj 1810, Mellerup (p. 593)

Maren Poulsdatter, død

Færgemand Søren Dahl, enkemand

1. Søster, Anne Poulsdatter, g.m. Westergård i København, død

1a Poul Christian

2. Søster, Inger Poulsdatter, g.m. Christen Bang, Lillesjørup

3. Søster, Anne Marie Poulsdatter, g.m. værthusholder Madsen, Nørrebro i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. maj 1810, Ørsted (p. 594)

Søren Nielsen Præst, død

Inger Christensdatter, enke

1. Marie Sørensdatter, 8 år

2. Kirsten Marie Sørensdatter, 7 år

3. Niels Sørensen, 6 år

4. Anne Johanne Sørensdatter, 3 år

Værge, farbroderen Christen Nielsen, København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. juni 1810, Voer (p. 596)

Anne Margrete Pedersdatter, død

Jens Christensen Due, enke

1. Peder Christensen, 2 1/2 år

Værge, morbroderen Rasmus Pedersen, Nimtofte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. juni 1810, Ørsted (p. 598)

husmand Christen Bødker, død

Enke

1. Søn

2. Datter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. juni 1810, Ørsted (p. 602)

Inger Christensdatter, død, enke efter Søren Nielsen Præst (p. 594)

Der foretages herefter samlet skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. oktober 1810, Bode (p. 607)

Hans Sørensen Fischer, død

Sidsel Christensdatter, enke, lavværge Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg

1. Rasmus Hansen, 25 år, Sjælland

Værge, hans farbror, Rasmus Sørensen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. august 1810, Ørsted (p. 608)

Anders Nielsen Skipper, død

Birgitte Sørensdatter, enke

1. Poul Nielsen, Voer

2. Søren Nielsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. september 1810, Ørsted (p. 612)

Peder Jacobsen, død

Anne Christensdatter, enke, lavværge broderen, Hans Christensen Fynbo, Hollandsbjerg

1. Anne Kirstine Pedersdatter, 12 år

2. Christen Pedersen, 7 år

Værge, Jens Sørensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. januar 1811, Kahre (p. 623)

Mette Iversdatter, død

Anders Nielsen Krensen, enke

1. Iver Rasmussen, 26 år, soldat

2. Anne Marie Rasmusdatter, g.m. Gårdmand Christen Rasmussen Friis, Bode

3. Maren Rasmusdatter, g.m. gårdmand, Laurs Rasmussen Friis, Ørsted

4. Anne Rasmusdatter, g.m. Gårdmand, Christen Rasmussen, Udby

5. Anne Katrine Rasmusdatter, hjemme

6. Kirsten Marie Rasmusdatter, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. februar 1811, Voer (p. 625)

Jens Nielsen Hevring, død

Anne Charlotte Jensdatter, enke, lavværge, broderen Johannes Jensen Smed i Willemberg

1. Karen Jensdatter, 19 år

2. Niels Jensen, 16 år

3. Jens Jensen, 14 år

4. Peder Jensen, 12 år

5. Christen Jensen, 8 3/4 år, hjemme

Værge, nærmeste frænde på fædrene side, Niels Rasmussen Falsleff, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. august 1811, Ørsted (p. 632)

Anders Christensen Snedker, død

1. Christen Andersen, 49 år, København

2. Anne Andersdatter, g.m. skomager Jensen Christensen Hobroe, Kahre

3. Maren Andersdatter, har været g.m. Mads Jensen, København, begge død

3a Sofie Amalie Jensen, 22 år

4. Bodil Marie Andersdatter, 53 år, København

5. Karen Andersdatter, g.m. Christen Mikkelsen Glavind, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. oktober 1811, Voer (p. 636)

Peder Nielsen, udflytter af Voer, død

Maren Jensdatter, enke, lavværge hendes bror Christen Jensen, Voer

1. Kirsten Pedersdatter, 13 år

2. Niels Pedersen, 12 år

3. Jens Pedersen, 10 år

4. Anne Pedersdatter, 5 år

5. Søren Pedersen, 1 1/2 år

Værge, farbroderen Christen Nielsen, gårdmand på Holbækgård

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. marts 1812, Ørsted (p. 638)

Karen Offersen, almisselem, Ørsted hospital

Arv udlægges til begravelsesomkostningerne til datteren og svigersønnen Niels Koustov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. april 1810, Ørsted (p. 640)

Anders Møller, død

Arv og arvinger ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. juni 1812, Hollandsbjerg (p. 641)

tjenestepige Kirsten Marie Gabrielsdatter, død

Arv og arvinger ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. juli 1812, Voer (p. 642)

Anne Jensdatter, død

Fæster Jens Sørensen, enke

Børn i ægteskab med Jørgen Sørensen:

1. Jens Jørgensen, 31 år, Lolland

2. Søren Jørgensen, 27 år, Sjælland

3. Birte Marie Jørgensdatter, ugift, Randers

4. Anne Jørgensdatter, ugift, Randers

Værge, Anders Mandal, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. august 1812, Voer (p. 644)

Jørgen Jensen, død

Johanne Simonsdatter, enke

1. Maren Jørgensdatter,

Værge, Peder Hansen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. oktober 1812, Voer (p. 646)

Søren Rasmussen Friis, død

Mette Thomasdatter, enke, lavværge hendes far Thomas Madsen, Hevring udflytter

Bodil Sørensdatter

Værge, farbroderen, Mogens Rasmussen Friis, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. december 1812, Ørsted (p. 648)

Anne Christensdatter, død

Peder Andersen, enke

Børn i 1. ægteskab:

1. Christen Pedersen, 10 år, hjemme

2. Anne Christine Pedersdatter, 15 år, hjemme

Værge, morbroderen Hans Christensen Fynbo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. december 1812, Ørsted (p. 649)

Peder Christensen Due, død

Anne Marie Pedersdatter, enke, lavværge Søren Pedersen, Holbæk

1. Christiane Pedersdatter, 11 år

2. Marie Pedersdatter, 8 år

3. Maren Pedersdatter, 4 år

Værge, Jens Jensen Madsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. marts 1813, Bode (p. 654)

Niels Sørensen, død

1. Halvbror, Jens Nielsen Markussen, gift og bosiddende i Voer

2. Halvsøster, Anne Nielsdatter, død

2a Birgitte Laursdatter, 13 år, Ørsted

Værge, Jens Nielsen Smed, Bode

3. Halvsøster, Else Marie Nielsdatter, 17 år, Bode

Værge, hendes morbror, Christen Rasmussen Friis, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. august 1813, Hollandsbjerg (p. 656)

Jens Andersen Kok, død

Kirsten Jensdatter, enke, lavværge broderen Søren Jensen, siden den kommende mand, Anders Espensen

1. Else Marie Jensdatter, 1/2 år

Værge, Rasmus Andersen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. december 1814, Ørsted (p. 657)

Maren Jensdatter, almisselem Ørsted Hospital, død

Ingen arv angives

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. december 1814, Kahre (p. 657)

Anne Madsdatter, død

Søren Olesen, enke

1. Søn

2. Datter, gift

Arveafkald fra børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. marts 1815, Ørsted (p. 657)

Peder Andersen Krenjsen, død

Anne Jensdatter, enke, lavværge, hendes far, Jens Sørensen, Kahre

1. Peder Pedersen, 10 år

2. Karen Pedersdatter, 8 år

Værge, Søren Sørensen Havtorn, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. marts 1815, Voer (p. 658)

Søren Rasmussen Hovesen, død

Anne Marie Nielsdatter, enke, lavværge Truels Christensen

I ægteskab med afdøde, Anne Kirstine Sørensdatter:

1. Jens Sørensen, 13 år

2. Rasmus Sørensen, 11 år

3. Søren Sørensen, 9 år

Formynder, Jens Sørensen, Voer

I ægteskab med enken,  Anne Marie Nielsdatter

4. Anne Kirstine Sørensdatter, 5 år

5. Kirsten Marie Sørensdatter, 2 1/2 år

Formynder, Rasmus Rasmussen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. marts 1815, Ørsted (p. 659)

husmand Christen Rasmussen Toysen, død

Karen Jensdatter, enke, lavværge Engelbrecht Jensen

I ægteskab med afdøde, Kirsten Jensdatter

1. Karen Christensdatter, 20 år

I ægteskab med enken, Karen Jensdatter

2. Jens Christensen, 13 år

3. Kirsten Marie Christensdatter, 11 år

4. Rasmus Christensen, 7 år

Formynder Jens Jensen Bay

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. april 1815, Pindstrup (p. 659)

Povl Rasmussen, død

Maria Laursdatter, enke

Testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. september 1815, Ørsted (p. 662)

Klg. Krovært, Asmus Hemmingsen, død

Marianne Axelsdatter, enke

1. Johan Frederik Asmussen, 15 år

2. Christian Martin Asmussen, 12 år

3. Axel Asmussen, 6 år

Formynder, Peder Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. december 1815, Ørsted (p. 664)

Anne Andersdatter, død

Mads Jensen Markussen, enke

1. Anne Marie Nielsdatter, 14 år

Væge, Søren Andersen, Voer Færgested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

RULLE, 10.251 bog 4

19. december 1815, Pindstrup (p. 1)

Anne Marie Laursdatter, enke efter Poul Rasmussen, fælles skifte

Poul Rasmussens arvinger;

1   Farbrors søn, Poul Jensen, Kaarup, myndig

2   Fasters søn Niels Præst, Brunsmose, død

2a  Leene Nielsdatter, g.m. Peder Qvist, Brunsmose

2b  Kirsten Nielsdatter, g.m. gårdmand Rasmus Jacobsen, Marie Malene

2c  Birgitte Nielsdatter, g.m. Niels Jørgensen, Bastruphuse

3   Farbrors søn, Poul Espensen, Marie Malene, død

3a  Christen Poulsen, Krusborg

4   Farbrors søn, Søren Espensen, Klemstrup, død

4a  Karen Sørensdatter, ugift, Klemstrup

4b  Severine Sørensdatter, g.m. Jørgen Pedersen, Atterup

5   Farbrors datter, Birgitte Espensdatter, g.m. Peder Brok, Atterup, død

5a  Espen Pedersen, Atterup

5b  Rasmus Pedersen, Atterup

5c  Peder Pedersen, Fløjstrup

5d  Jens Pedersen, Atterup

5e  Maren Pedersdatter, g.m. Jens Bay, Hegedal

5f   Anne Pedersdatter, ugift

6   Farbrors datter, Elle Andersdatter, g.m. Jens Adamsen, Kva

7   Farbrors søn, Jens Espensen, almisselem i Randers

8   Morbrors søn, Søren Nielsen, Sønder Kastrup

9   Morbrors søn, Rasmus Nielsen, Randers

Anne Marie Laursdatters arvinger;

1   Bror, Jens Laursen, Voer

2   Bror, Clemens Laursen, Ørsted mark, død

2a Laurs Clemmesen

2b Clementine Clemmensdatter

3   Bror, Peder Laursen, Roygård

4   Bror, Mikkel Laursen, Pindstrup

5   Søster, Mette Laursdatter, g.m. Jens Nielsen, Auning, død

5a Niels Jensen, soldat

5b Laurs Jensen, Auning

5c Jørgen Jensen, Elstrup

6   Søster, Anne Laursdatter, g.m. Niels Hansen, Hollandsbjerg

7   Søster, Nille Katrine Laursdatter, g.m. Christen Bech, Brunsmose

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. februar 1816, Bode (p. 5)

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Laursen, enke

1. Laurs Jensen, 14 år

2. Maren Laursdatter, 12 år

3. Niels Laursen, 10 år

Formynder, Jens Nielsen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. juni 1816, Voer (p. 10)

Aksel Jespersen, død

Maren Jensdatter, enke, lavværge Mogens Rasmussen Friis

1. Peder Akselsen, 3 år

Formynder, farbroderen Niels Jespersen, Store Eskildstrup, ved Løgstør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. juli 1816, Kahre (p. 12)

Jens Sørensen, død

Dorte Andersdatter, enke

1. Anne Jensdatter, g.m. Peder Andersen Kreinsen, Ørsted

2. Jens Jensen, 38 år, Kahre

3. Anne Kirstine Jensdatter, g.m. Jens Andersen, Kahre

4. Anne Marie Jensdatter, g.m. Jens Krog, Hevring

5. Anders Jensen, 31 år

6. Søren Jensen, 28 år

7. Maren Jensdatter, g.m. Anders Kok, udflytter på Ørsted mark

8. Karen Jensdatter, ugift, Holbækgård

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. august 1816, Bode (p. 18)

Mette Sørensdatter, død

Peder Jacobsen

1. søsteren, Maren Sørensdatter

Formynder, Knud Jensen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. april 1817, Voer Færgested (p. 20)

Søren Andersen, død

Kirsten Eriksdatter, enke, lavværge Peder Nielsen

1. Kirsten Marie Sørensdatter

Formynder, Jens Andersen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. maj 1817, Eldrup (p. 22)

Dorte Marie Sørensdatter, død

Peder Nielsen, enke

1. Afdødes mor, Anne Nielsen

Formynder, Niels Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. juni 1817, Ørsted (p. 25)

Mette Elisabeth Rasmusdatter, død

Jens Laursens Boye, enke

Testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. juni 1817, Ørsted (p. 26)

Christen Jensen Gammelmand

Arvinger ikke angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. januar 1817, Ørsted (p. 29)

Peder Frandsen, død

Else Jensdatter, enke, lavværge Peder Pedersen

1. Søster, Anne Marie Frandsdatter, død

1a Bodil Andersdatter, g.m. Søren Jensen, Ørsted

1b Riise Margrete Andersdatter, g.m. skrædder, Anders Pedersen, Vejlby

1c Sara Andersdatter, ugift, Ørsted

Mødt for arvingerne, Søren Jensen Hjulmager, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. februar 1818, Voer (p. 30)

Karen Nielsdatter, død

Søren Mortensen, enke

Privat skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. februar 1818, Voer (p. 31)

Bodil Jensdatter, død

Jens Nielsen, enke

1. Niels Jensen, 17 år

2. Jens Jensen, 15 år

3. Søren Jensen, 13 år

4. Kirsten Jensedatter, 6 år

5. Christen Jensen, 4 år

Formynder, morbroderen, Johannes Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. februar 1818, Ørsted (p. 33)

Maren Andersdatter, død

Rasmus Pedersen Skifter, enke

1. Marie Rasmusdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. april 1818, Bode (p. 35)

Peder Rasmussen, død

Karen Nielsdatter, enke, lavværge svogeren Jens Laursen, Bode

1. Niels Pedersen, 20 å

2. Otto Pedersen, 14 år

Formynder, Søren Jensen Gjesing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. april 1818, Tørslev Anneksgård (p. 38)

Mads Christensen, død

Maren Madsdatter, enke, lavværge broderen Jens Madsen, Kahre

1. Christen Madsen, 27 år

2. Mads Madsen, 24 år

3. Peder Madsen, 20 år

4. Søren Madsen, 18 år

5. Maren Madsdatter, g.m. Mads Nielsen, Vivild

6. Bodil Madsdatter, 14 år

Formynder, Søren Jensen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. maj 1818, Ørsted (p. 40)

Peder Christensen Skriver, død

Ingen arvinger angivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. november 1818, Voer (p. 43)

Anne Marie Rasmusdatter, død

Jens Sørensen Broemand, enke

Af 1. ægteskab

1. Rasmus Sørensen, 50 år, på gården

2. Jens Sørensen, 47 år, Voer

3. Anne Kirstine Sørensdatter, g.m. Søren Rasmussen Hovesen, død

3a  Jens Sørensen, 16 år

3b   Rasmus Sørensen, 14 år

3c   Søren Sørensen, 12 år

Formynder, deres farbroder, Jens Rasmussen Skov, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. december 1818, Ørsted (p. 46)

Niels Jensen Smed, død

Sofie Nielsdatter, enke

1. Søren Nielsen, 38 år, København

2. Ytte Nielsdatter, g.m. Søren Frandsen, Ørsted

3. Inger Marie Nielsdatter, g.m. Espen Laursen, Ingerslev

4. Anne Nielsdatter, g.m. Søren Nielsen, Voer

5. Elisabeth Nielsdatter, g.m. Jens Sørensen Sønderbo, Voer

6. Esther Nielsdatter, 30 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. februar 1819, Ørsted (p. 51)

Anne Sørensdatter, død

Jens Sørensen, enke

1. Morten Rasmussen, 23 år

2. Søren Rasmussen, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. marts 1819, Ørsted (p. 52)

Maren Jensdatter, død

Jens Jensen Bay, enke

1. Else Marie Jensdatter, 11 år

2. Jens Jensen, 20 år

3. Kirsten Jensdatter, 17 år

4. Kirsten Marie Jensdatter, 13 år

5. Margrete Jensdatter, 9 år

Formynder, morbroderen Jens Jensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. juli 1819, Ørsted (p. 56)

Rasmus Pedersen Skifter, død

Maren Mikkelsdatter, enke, lavværge Andreas Mikkelsen

Af 1. ægteskab

1. Maren Rasmusdatter, 21

Formynder, Søren Pedersen Skifter, Holbæk

Af 2. ægteskab

2. Dorte Marie Rasmusdatter, 1/2 år

Formynder, Mogens Pedersen, Allestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. oktober 1819, Voer (p. 59)

Rasmus Sørensen, død, søn af afdøde Søren Rasmussen Hovesen

1. Bror, Jens Sørensen, 17 år

2. Bror, Søren Sørensen, 13 år

3. Søster, Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år

4. Søster, Kirsten Marie Sørensdatter, 7 1/2 år

Formynder, farbroderen, Jens Rasmussen Skov, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. december 1819, Voer (p. 61)

Johanne Sørensdatter, død

Christen Nielsen Linnemand

1. Maren Jørgensdatter, 21 år

Formynder, nærmeste frænde, Jørgen Pedersen Hevring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. februar 1820, Ørsted (p. 63)

Niels Jensen Markussen, død

1. datter, Christiane Nielsdatter, g.m. Anders Jensen Kahr, Ørsted

2. datter, Anne Marie Nielsdatter

Formynder, Jens Jensen Markussen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. april 1820, Hollandsbjerg (p. 68)

Maren Lauridsdatter, død

Jens Christensen, enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3. april 1820, Ørsted (p. 69)

Karen Jensdatter, død

Peder Morups enke

1. Datter, g.m. Rasmus Morup, Ørsted

2. Datter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. juli 1820, Ørsted (p. 72)

Niels Sørensen Skipper, død

Bodil Jensdatter, enke, lavværge farbroderen Jens Jensen, Ørsted

1. Jens Nielsen, 12 år

2. Bodil Nielsdatter, 8 år

3. Maren Nielsdatter, 6 år

4. Margrete Nielsdatter, 2 1/2 år

Formynder, brodersønnen Søren Jensen Skipper

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. oktober 1820, Ørsted (p. 76)

Ole Svendsen, død

1. Jens Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24. oktober 1820, Bode (p. 76)

Jens Nielsen Smed, død

Inger Marie Nielsdatter, enke, lavværge broderen Peder Nielsen, Hevring

1. Niels Jensen, 17 år

2. Søren Jensen, 15 år

3. Jens Jensen, 11 år

Formynder, Jens Laursen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. november 1820, Ørsted (p. 78)

Charlotte Carlsdatter, Niels Nimtoftes enke, død

1. Frederikke Sofia Nielsdatter, 33 år, Gjerrild sogn

2. Maren Nielsdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. december 1820, Bode (p. 79)

Peder Rasmussen Gjesing

Enke

3 sønner og 2 døtre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. december 1820, Ørsted (p. 79)

Johannes Mikkelsen, død

1. Christian Johannesdatter, g.m. Mikkel Andersen, Kahre

2. Anne Katrine Johannesdatter, g.m. Niels Christensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. maj 1821, Voer (p. 82)

Anders Pedersen smed, død

Anne Kirstine Christensdatter, enke

1. Faderen, Peder Pedersen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. maj 1821, Pindstrup (p. 82)

Maren Rasmusdatter, død

Mads Rasmussen, enke

1. Rasmus Madsen, 23 år

2. Marie Kirstine Madsdatter, 21 år

Formynder, farbroderen Niels Rasmussen, Udby og morbroderen Jacob Linnemand, Pindstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. juni 1821, Voer (p. 84)

Johannes Christensen, død

Dorte Hansdatter, enke

7 børn, uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28. juni 1821, Voer (p. 84)

Anders Bødker, død

Karen Jacobsdatter, enke

1. Christen Andersen

2. Jens Andersen

3. Søren Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

21. juli 1821, Ørsted (p. 85)

Christen Hansen Hiarsen, død

Maren Rasmusdatter, enke, lavværge Niels Pedersen, Hollandsbjerg

1. Mette Christensdatter, 20 år

Formynder, Hans Jensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. oktober 1821, Bode (p. 87)

Anne Poulsdatter, død, Espen Rasmussens enke

1. Poul Espensen

2. Rasmus Espensen

3. Maria Espensdatter, g.m. Peder Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. juni 1822, Hollandsbjerg (p. 89)

Hans Christensen Fynbo, død

Maren Sørensdatter, enke, lavværge broderen Søren Christensen, Hollandsbjerg

1. Søren Hansen, 19 år

2. Christen Hansen, 17 år

3. Bodil Hansdatter, 25 år

4. Kirsten Hansdatter, 21 år

5. Mette Hansdatter, 14 år

Formynder, fasterens mand Jørgen Hevring, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. januar 1823, Kahre (p. 91)

Bodil Madsdatter, død

Iver Rasmussen, enke

Testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. januar 1823, Ørsted (p. 91)

Ole Høker, død

Kirsten Andersdatter

1. Christian Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. februar 1823, Bode (p. 92)

Marie Jensdatter, død

Skolelærer Peder Pedersen, enke

1. Ane Johanne Pedersdatter, 8 år

2. Maren Pedersdatter, 3 år

3. Jens Pedersen, 6 uger. Dør under skiftet

Værge, morbroderen Jens Jensen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27. februar 1823, Voer (p. 92)

Niels Rasmussen Møller, død

Kirsten Pedersdatter, enke, lavværge Truels Christensen

1. Else Kirstine Nielsdatter, 18, i Holbæk

2. Rasmus Nielsen, i hjemmet

3. Ane Catrine Nielsdatter, 10 år, i Ørsted

4. Peder Nielsen, 8 år, i hjemmet

5. Jørgen Nielsen, 5 år, i hjemmet

6. Dorte Catrine Nielsdatter, 3 år

Formynder, Jørgen Hevring

Børn i 1. ægteskab med Else Nielsdatter

7. Ane Marie Nielsdatter, 20 år, i hjemmet

Værge, Peder Nielsen af Eldrupgården

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. marts 1823, Voer (p. 94)

Kirsten Larsdatter, død

Jens Olesen, enke

1. Laurs Jensen, 16 år

2. Mette Marie Jensdatter, 22 år

Formynder, Jens Laursen, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. marts 1823, Ørsted (p. 95)

Christen Hansen Hiarsen, død

Maren Rasmusdatter, enke, lavværge Niels Pedersen, Hollandsbjerg

1. Mette Christensdatter

Formynder, Hans Jensen, Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. maj 1823, Voer (. P. 100)

Kirsten Marie Jensdatter, død

Rasmus Sørensen Kahr, enke

1. Søren Rasmussen, 23 år

2. Jens Rasmussen, 19 år

3. Niels Rasmussen, 17 år

4. Christen Rasmussen, 15 år

Formynder, morbroderen Jacob Jensen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. maj 1823, Hollandsbjerg (p. 100)

Christen Jensen Skipper, død

1. Faderen, Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. juni 1823, Hollandsbjerg (p. 103)

Mette Marie Pedersdatter, død

Peder Gjesing, enke

1. Christen Pedersen, 29 år

2. Jens Pedersen, 26 år

3. Peder Pedersen, 22 år

4. Amme Marie Pedersdatter, g.m. Christen Revsbech, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. august 1823, Hollandsbjerg (p. 107)

Birte Rasmusdatter, død, Peder Rasmussen Dues enke

1. Jens Pedersen, 27 år

2. Johanne Pedersdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. november 1823, Ørsted (p. 109)

Anne Marie Nielsdatter, død

Jens Sørensen Gjesing, enke

1. Ane Jensdatter, 2 1/2 år

Formynder, farbroderen Jens Jensen Markussen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. december 1823, Voer (p. 113)

Bodil Madsdatter, død

Hans Mortensen, enke

1. Sofie Caroline Hansdatter, 20 år

2. Margrete Hansdatter, 18 år

3. Maren Hansdatter, 14 år

4. Jens Hansen, 11 år

5. Karen Hansdatter, 8 år

Formynder, født værge bosat på Fyn, udpeget Hans Andersen Fynbo, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. december 1823, Pindstrup (p. 113)

Maren Rasmusdatter, død

Mads Rasmussen, enke

1. Rasmus Madsen

2. Marie Kirstine Madsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. marts 1824, Ørsted (p. 119)

Maren Nielsdatter, død

Jens Andersen Skipper, enke

1. Inger Jensdatter, g.m. Laurs Jensen, Voer

2. Kirsten Marie Jensdatter, g.m. Christen Pedersen, Voer

3. Christine Jensdatter, g.m. Rasmus Koch, Christrup

4. Else Jensdatter, g.m. Søren Hovgård, Ørsted mark

5. Johanne Jensdatter, ugift

6. Ane Marie Jensdatter, ugift

Formynder, Søren Nielsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. april 1824, Hollandsbjerg (p. 120)

Espen Pedersen, død

1. Peder Espensen

2. Anders Espensen

3. Elisabeth Espensdatter, g.m. Peder Østergård i Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1824, Ørsted (p. 122)

Rasmus Rasmussen Nymand, død

Johanne Pedersdatter, enke

Udarvinger:

1      Halvbror, Christen Rasmussen

1a    Karen Christensdatter, g.m. Poul Skipper, Voer

1b    Inger Christensdatter, g.m. Søren Præst, død

1ba  Niels Sørensen, 19 år, Voer

1bb  Maren Sørensdatter, g.m. Søren Nielsen, Kahre

1bc  Ane Johanne Sørensdatter, tjener i København

2      Halvbror, Niels Rasmussen, død

2a    Rasmus Nielsen Smed, Udby

2b    Jens Nielsen Smed, Bode, død

2ba   Niels Jensen, 22 år

2bb   Søren Jensen, 20 år

2bc   Jens Jensen, 15 år

2c    Karen Nielsdatter, enke efter Peder Rasmussen i Bode

  Formynder, hendes søn, Niels Pedersen

2d    Kirsten Nielsdatter, g.m. Jens Laursen, Bode, død

2da  Laurs Jensen, 23 år

2db  Niels Jensen, 19 år

2dc  Maren Jensdatter

3      Halvsøster, Maren Therkildsdatter, enke efter Anders Morup, Bode

4      Halvsøster, Else Jensdatter, enke efter Niels Jensen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. december 1824, Ørsted (p. 125)

Kirsten Pedersdatter, død

Jens Sørensen Gjesing, enke

1. Moderen, Ingeborg Pedersdatter, Hollandsbjerg, g.m. Peder Juul

1a   Halvbror, Søren Juul, Ørsted

1b   Halvbror, Peder Pedersen Juul

1c   Halvbror, Jens Pedersen Juul, Hollandsbjerg

1d   Halvsøster, Mette Pedersdatter, Ørsted

1e   Halvsøster, Maren Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. april 1825, Ørsted (p. 131)

Jens Jensen Bay, død

Maren Jensdatter, enke

1. Jens Jensen, myndig

2. Else Marie Jensdatter, g.m. Niels Jensen, Randers

3. Kirsten Jensdatter, g.m. Rasmus Sørensen, Ørsted

4. Kirsten Marie Jensdatter, ugift

5. Margrete Jensdatter, ugift

Formynder, farbroderen Peder Jensen Bay

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. august 1828, Ørsted (p. 136)

Kirsten Laursdatter, død

Søren Skipper, enke

1. Jens Sørensen, 14 år

2. Laurs Sørensen, 7 år

3. Ane Sørensdatter

Formynder, morbroderen, Mads Lauridsen, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. august 1825, Voer (p. 137)

Niels Truelsen, død

Maren Pedersdatter, enke

1. Peder Nielsen Skipper

2. Jens Nielsen Skipper, tjener i Randers

3. Rasmus Nielsen, tjener i Kongsted på Sjælland

4. Ane Nielsdatter, ugift

5. Kirsten Nielsdatter, ugift

Formynder, Peder Madsen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. august 1828, Voer (p. 138)

Mette Thomasdater, død

Mads Sørensen, enke

Af 1. ægteskab

1. Bodil Sørensdatter

Formynder, farbroderen Mogens Rasmussen, Voer

Af ægteskab med enken

2. Søren Madsen, 11 år

3. Thomas Madsen, 9 år

4. Peder Madsen, 4 år

5. Else Marie Madsen, 2 år

6. Ane Kirstine Madsdatter, 6 uger

Formynder, morbroderen Rasmus Thomasen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. september 1825, Ørsted (p. 140)

Niels Jensen Bigum, død

Birte Marie Christensdatter, enke, lavværge Søren Andersen, Ørsted

1. Jens Nielsen, 11 år

2. Birte Nielsdatter, 8 år

3. Maren Nielsdatter, 3 år

Formynder, Peder Pedersen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. februar 1826, Voer (p. 149)

Kirsten Pedersdatter, død

Peder Nielsen, enke

I ægteskab med Niels Møller

1. Rasmus Nielsen, 17 år

2. Peder Nielsen, 10 år

3. Jørgen Nielsen, 8 år

4. Ane Katrine Nielsdatter, ugift

5. Else Kirstine Nielsdatter, ugift

6. Dorte Katrine Nielsdatter, ugift

Formynder, morbroderen, Peder Pedersen, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. marts 1826, Ørsted (p. 151)

Ane Nielsdatter, død

Christen Råby, enke

Privat skifte med hendes bor, Jens Nielsen Mariager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. maj 1826, Hollandsbjerg (p. 152)

Jens Jensen Dyrholm, død

Inger Jensdatter, enke

1. Jens Jensen, 22 år

2. Else Margrete Jensdatter, ugift

3. Maren Jensdatter, ugift

Formynder, farbroderen Jens Madsen Dyrholm, Rygårdsstrand, Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10. juli 1826, Voer (p. 153)

Birte Nielsdatter, død

Anders Pedersen Schou, enke

Børn af tidligere ægteskab med Peder Skomager af Bode

1. Niels Pedersen, husmand på Hevringholm gods

2. Peder Pedersen Weilby, Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. juli 1826, Voer (p. 154)

Bodil Madsdatter, død

Jens Mols, enke

1. Jens Jensen, 24 år

2. Kirstine Jensdatter, ugift

3. Karen Jensdatter, ugift

Formynder, moderens søsters mand, sognefoged Rasmus Jensen af Holbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29. august 1826, Bode (p. 156)

Jens Christensen, død

Karen Pedersdatter, enke

Arv udloddes i henhold til testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. maj 1827, Ørsted (p. 159)

Jens Jensen Hørning, død

Enke, navn ikke oplyst

1. Jens Jensen, 35 år, Ørsted

2. Peder Jensen, 32 år

3. Jens Jensen, 29 år

4. Christen Jensen, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. juni 1827, Bode (p. 159)

Maren Christensdatter, død

Peder Jacobsen, enke

1. Søster, Karen Christensdatter, g.m. Jørgen Hevring, Voer

2. Søster, Mette Christensdatter, ugift

3. Søster, Anne Christensdatter, død

3a  Christen Pedersen, 24 år, Ørsted

3b  Ane Kirstine Pedersdatter, ugift, Århus

4. Bror, Hans Christensen Fynbo, død

4a  Søren Hansen, Randers dragon regiment, mødt morbroderen, Christen Sørensen Beider i Hollandsbjerg

4b  Christen Hansen, Lillesjørup

4c  Bodil Hansdatter, ugift

4d   Mette Hansdatter, ugift

4e  Kirsten Hansdatter, g.m. Rasmus Pedersen, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30. maj 1828, Kahre (p. 167)

Maren Jørgensdatter, død

Søren Olesen, enkemand

1. Geske Kirstine Sørensdatter, 10 år

2. Ole Sørensen, 6 år

Formynder, Christen Nielsen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8. juli 1828, Bode (p. 168)

Kirstine Jørgensdatter, død

Peder Pedersen, enke

1. Maren Pedersdatter, 14 dage

Formynder, Jørgen Bang, Bode

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. oktober 1828, Voer (p. 174)

Søren Nielsen, død

Ane Nielsdatter, enke, lavvræge, Niels Mogensen

1. Else Sørensdatter, 14 år

Formynder, farbroderen Poul Skipper, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. oktober 1828, Kahre (p. 177)

Ane Dorte Sørensdatter, død

Christen Nielsen, enke

Af 1. ægteskab

1. Søren Pedersen

2. Christen Pedersen

Af 2. ægteskab

3. Niels Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. oktober 1828, Ørsted (p. 177)

Ane Kirstine Clausdatter, død

Kroman Jørgen Frederiksen, enke

Af 1. ægteskab med Martin Martinsen Bødker i Hornedrup, Odense amt

1. Martin Martinsen

2. Klaus Christian Martinsen

3. Niels Martinsen

Af 2. ægteskab med enkemanden

4. Frederik Christian Jørgensen, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16. november 1828, Voer (p. 178)

Jørgen Hevring, død

1. Kirstine Jørgensdatter, g.m. Søren Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. december 1828, Pindstrup (p. 179)

Ane Marie Nielsdatter, død

Rasmus Madsen, enke

1. Mette Marie Rasmusdatter

Formynder; Niels Nielsen, Saaby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2. marts 1829, Stenalt hovedgård Ørsted sogn  (p. 182)

Ane Catrine Elisabeth Møller, død

Murermester Johan Gotlieb Schlagerberger, enke

1. Christian Benjamin Johansen, 17 år

2. Klaus Jørgen Johansen, 9 år

Formynder, Hans Fynbo, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. marts 1829, Voer (p. 182)

Anders Pedersen, død

1. Ane Andersdatter, ugift

2. Peder Andersen, 15 år

3. Inger Marie Andersdatter, ugift

4. Margrete Andersdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20. april 1829, Voer (p. 183)

Christen Linnemand, død

1. Bror, Peder Linnemand, Voer

2. Søster, Ane Nielsdatter, g.m. Mads Due, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. maj 1829, Voer (p. 184)

Ane Nielsdatter, død

Mogens Friis, enke

1. Rasmus Mogensen

2. Niels Mogensen

3. Bodil Marie Mogensdatter

4. Kirsten Mogensdatter

5. Jens Mogensen

6. Gjertrud Mogensdatter, g.m. Rasmus Wiccus, Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12. august 1829, Hollandsbjerg (p. 188)

Kirsten Jensdatter Grand, død

Anders Espensen, enke

Af 1. ægteskab med Jens Andersen

1. Else Marie Jensdatter

Af 2. ægteskab med ægtemanden

2. Barbara Andersdatter

3. Espen Andersen, 7 år

Formynder, morbroderen Søren Skipper af Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15. marts 1830, Voer (p. 199)

Ane Charlotte Jensdatter, død, Jens Hevrings enke

1. Niels Jensen

2. Peder Jensen

3. Christen Jensen

4. Jens Jensen

5. Maren Jensdatter, g.m. Mads Bendsen i Storesjørup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19. april 1830, Ørsted (p. 199)

Ane Rasmusdatter, død

Jørgen Simonsen, enke

1. Halvsøster, Kirsten Sørensdatter, enke efter Søren Nielsen, Ørsted

2. Søskendebarn, Rasmus Bertelsen, Ørsted

3. Søskendebarn, Mikkel Poulsen, død

3a   Jens Mikkelsen, Ørsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. juni 1830, Ørsted (p. 200)

Karen Rasmusdatter, død

Søren Jensen Gjesing, enke

1. Jens Sørensen, 38 år

2. Rasmus Sørensen, 35 år

3. Ane Marie Sørensdatter, g.m. Jens Hansen, Hollandsbjerg

4. Ingeborg Sørensdatter, g.m. Peder Schou, Ørsted

5. Maren Sørensdatter, g.m. Christen Bødker, Lillesjørup

6. Kirsten Sørensdatter, g.m. Christen Glavind, Ørsted

7. Ane Sørensdatter, g.m. Christen Gjesing, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5. januar 1831, Ørsted (p. 201)

Sara Andersdatter, død

Jens Sørensen Gjesing, enke

1. Anders Jensen, 5 år

2. Søren Jensen, 4 år

Formynder, Søren Jensen Hjulmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22. november 1831, Ørsted (p. 209)

Christen Rasmussen Saddelmager, død

1. Rasmine Christensdatter, 12 år

2. Marie Elisabeth Christensdatter,, 8 år

3. Christiane Christensdatter, 6 år

4. Ane Kirstine Christensdatter, 3 år

5. Kristen Christensen, 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. april 1831, Voer (p. 209)

Jens Andersen Skipper, død

1. Inger Jensdatter, g.m. Laurits Bendsen, voer

2. Kirsten Jensdatter, g.m. Christen

3. Christine Jensdatter, g.m. Rasmus Kok, Christrup

4. Else Jensdatter, g.m. Søren Hovgård, Ørsted

5. Karen Jensdatter, g.m. Laurs Jensen, Tørslev

6. Ane Marie Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17. maj 1831, Kahre (p. 211)

Christen Pedersen, død

1. Moderen, Johanne Jensdatter, enke efter Peder Jensen

1a   Søster, Ellen Marie Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. maj 1831, Ørsted (p. 211)

Cathrine Pedersdatter, død

Peder Boesen, enke

1. Peder Pedersen, 28 år

2. Jens Pedersen, Ørslev

3. Ane Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13. september 1831, Voer (p. 214)

Ane Pedersdatter, død

Niels Falslef, enke

1. Peder Nielsen, Voer

2. Rasmus Nielsen, 20 år

3. Mette Nielsdatter, g.m. Søren Hansen, Voer

4. Johanne Nielsdatter, g.m. Peder Engel, Hollandsbjerg

5. Kirsten Marie Nielsdatter, ugift

6. Maren Nielsdatter, ugift

7. Ane Marie Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4. januar 1832, Hollandsbjerg (p. 216)

Niels Sørensen Gabrielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

1. Søren Nielsen, 35 år

2. Sidsel Nielsdatter, g.m. Niels Pindstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23. maj 1832, Ørsted (p. 216)

Maren Andersdatter, død

Søren Moeskjær, enke

1. Else Christensdatter

2. Marianne Christensdatter, g.m. Christen Hellig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9. juni 1832, Hollandsbjerg (p. 216)

Amdi Jensen, død

1. Rasmus Amdisen, 43 år

2. Peder Amdisen, 29 år

3. Maren Amdisdatter, g.m. Anders Kock, Hollandsbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7. juni 1832, Kahre (p. 216)

Maren Rasmusdatter, død

Søren Christensen, enke

1. Rasmus Sørensen, 26 år

2. Mette Rasmusdatter, g.m. Anders Jensen, Kahre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26. juni 1832, ingen stedangivelse (p. 217)

Peder Rasmussens enke, død

1. Niels Pedersen

2. Otte Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14. november 1832, Kahre (p. 218)

Christen Christensen, død

Karen Jensdatter, enke

1. Jens Christensen, 9 1/2 år

2. Christen Christensen, 5 1/2 år

3. Anders Christensen, 3/4 år

Formynder, Terkild Christensen, Klebo, Marie Malene sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11. februar 1833, Hollandsbjerg (p. 221)

Karen Jensdatter, død

Peder Ankersen

1. Elise Pedersdatter, 4 år

Uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25. marts 1833, Ørsted (p. 222)

Birte Marie Christensdatter, død

Søren Andersen, enke

Af ægteskab med Niels Jensen Boesen

  1. Jens Nielsen.

 

 

Sidst ændret: 11. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login