Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skivholme sogn

Frijsenborg Gods

Skivholme sogn består af lokaliteterne:

Skivholme: 71 skifteuddrag

Terp: 8 skifteuddrag

Terp Mølle: 4 skifteuddrag

Herskind: 19 skifteuddrag

Ialt 102 skifteuddrag vedrørende sognet

Faurskov Gods, Skivholme sogn yderligere 1 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 1/17

2, 1719, Terp

Rasmus, død

enken ?,

En Envold Rasmussen er nævnt, måske en søn.

Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 3/17

87, 25 september 1723, Skivholme

88, 16 oktober 1723

Niels Pedersen Haugaard, død

Hans børn:

Peder Nielsen Haugaard

Anne Nielsdatter ~ Peder Mogensen

Johanne Nielsdatter ~ Laurs Nielsen

Maren Nielsdatter ~ Christoffer Widstern

Farbroder Søren Pedersen Haugaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 13/17

440, 11 juni 1735, Skivholme

Maren Sørensdatter, død

Niels Pedersen Beck, enkemand

Hendes arvinger:

søster Anne Sørensdatter ~ Las Andersen i Folby

søster Mette Pedersdatter ~ Knud Sørensen i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

468, 17 september 1735, Skivholme

Niels Nielsen Degn, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 29 år

Jørgen Nielsen, 20 år

Anne Nielsdatter, 27 år

Karen Nielsdatter, 25 år

Johanne Nielsdatter, 23 år

Zidsel Nielsdatter, 16 år

Maren Nielsdatter, 11 år

Formynder var børnenes svoger Peder Jensen Smed ~ halvsøster i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 17/17

559, 27 februar 1739, Skivholme

Jens Lauridsen, 84 år, død, ugift

Hans arvinger:

1)  Hans Lauridsen i Fajstrup, død

1a) Mette Hansdatter ~ Jørgen Sørensen i Haldum

1b) Lisbeth Hansdatter ~ Niels Poulsen i Fajstrup

1c) Engel Hansdatter ~ Frands ??? i Fajstrup

2)  broder Erich Lauridsen i Skivholme, død

2a) Laurids Erichsen på stædet

2b) Maren Erichsdatter, ugift

2c) Karen Erichsdatter, ugift

2d) Mette Erichsdatter ~ Peder Haugaard

2e) Cathrine Erichsdatter ~ Christen Jensen

3)  Christen Lauridsen, død i Fajstrup

3a) Jens Christensen, i Fajstrup

3b) Anne Christensdatter ~ Hans Ustrup i Sabro

3c) Kirsten Christensdatter ~ Rasmus Juel i Fajstrup

3d) Mette Christensdatter ~ Niels Haugaard i Skjoldelev

3e) Barbara Christensdatter ~ Michel Jensen i Lading

3f) Birgitte Christensdatter, ugift

3g) Dorthe Christensdatter, død ~ Poul Svendsen i Fajstrup

3ga) Maren Poulsdatter, 5 år

4)  Peder Lauridsen i Skjød, død

4a) Anders Pedersen, ugift

4b) Mette Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Skjød

4c) Laurs Pedersen, der boede i Volstrup Smedie, død ~ Anne Nielsdatter

4ca) Niels Laursen, 12 år hos Niels Brandsen i Vivld

5)  Anne Lauridsdatter i Fajstrup, død

5a) Laurs Johansen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

77, 24 november 1740, Skivholme

Niels Nielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres barn:

Niels Nielsen, 2 ½ år

Barnets fasters mand - Peder Jensen Smed i Skjoldelev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

96, 13 maj 1741, Skivholme

Niels Marcussen, død

Kirsten Jørgensdatter, enke

Enkens fader Jørgen Gregersen af Farre

De efterlod sig ikke børn

Da der ikke var overskud i boet, blev der ikke søgt ret meget efter arvinger, og ingen er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

138, 12 december 1742, Skivholme

Anne Hansdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Jensen, 15 år

Hans Jensen, 10 år

Formynder Rasmus Didriksen, Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

139, 12 december 1742, Skivholme

Peder Christensen Vandt, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 26 år

Karen Pedersdatter, 18 år

Lavværge Søren Nielsen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 7/17

226, 17 september 1746, Skivholme

Christen Wandt, død

Maren Christensdatter, enke

Lavværge Søren Nielsen, Skivholme

Hans arving var hans moder Maren Nielsdatter i Skivholme ved lavværge Peder Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

239, 14 marts 1747, Skivholme

Søren Nielsen Fajstrup, død

Maren Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1 broder Mogens Nielsen i Lisbjerg på Mareselisborg Gods

1 søster Kirsten Nielsdatter ~ Laurs Skrædder i Lading, død

1 søster Mette Nielsdatter ~ Niels Rasmussen Bach i Fajstrup

1 søster Maren Nielsdatter ~ Christen Pedersdatter!! i Lading, død og efterladt: Anne Christensdatter, Else Christensdatter og Niels Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

240, 14 februar 1747, Skivholme

Søren Nielsen, død

Zidsel Jensdatter, enke

Der var ingen arvinger mødt, og da der ikke avr noget at arve er de ikke nævnt Der var ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

243, 3 august 1747, Skivholme

Mette Sørensdatter, død

Hans Jensen, enkemand

Deres børn:

Anne Hansdatter, 13 år

Johanne Hansdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

244, 3 august 1747, Skivholme

Mette Jensdatter, død

Morten Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Mortensen, 13 år

Jens Mortensen, 10 år

Anne Mortensdatter, 20 år

Berthe Mortensdatter, 15 år

Johanne Mortensdatter, 7 år

Zidsel Mortensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

248, 18 oktober 1747, Skivholme

Maren Jensdatter, død

Mads Jensen, hyrde, enkemand

Hun efterlod sig ikke i live værende forældre, søskende eller søskendebørn Da der ikke var noget at arve er arvingerne ikke fundet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

290, 17 november 1749, Terp

Poul Rasmussen, død

Maren Christensdatter, enke

Hans halvsøskende:

Barbera Rasmusdatter ~ Thomas Vævmand, i Norring

Else Rasmusdatter ~ Peder Madsen i Skivholme

Lavværge Niels Møller af Terp Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

415, 5 juni 1754, Skivholme

Laurs Erichsen, død, ungkarl

Hans arvinger var:

1) Søster Maren Nielsdatter ~ Peder Pedersen Fog i Skivholme

2)  Catrina Nielsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Essenbækgaard

3)  Mette Erichsdatter ~ Peder Nielsen Haugaard i Skivholme

4)  Karen Erichsdatter, ugift

Efternavne er nok Erichsdatter for alle 4 søskende

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

479, 22 juli 1757, Terp Mølle

Niels Jensen Møller, død

Ingeborg Hansdatter, enke

3 sønner og 1 datter:

Hans Nielsen, 29 år

Peder Nielsen, 25 år

Jens Nielsen, 19 år

Anne Cathrine Nielsdatter

Lavværge Rasmus Frandsen af Herskind

Der var ingen fader eller morbrødre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

511, 16 november 1758, Skivholme

Jens Sørensen Bech, død

Maren Jensdatter, enke

Søren Jensen, 3 år

Niels Remmer var formynder

Jens Madsen var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 17/17

554, 9 august 1759, Skivholme

Karen Erichsdatter, ugift, død

Hendes arvinger:

Søster Maren Erichsdatter ~ Peder Fogh i Skivholme

Søster Mette Erichsdatter ~ Peder Haugaard i Skivholme

Chatrine Erichsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Essenbækgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 1/29

2, 8 jan 1760, Terp

Olle Pedersens hustru, død, navn ikke angivet

Olle Pedersen, enkemand

Deres barn:

Inger Olufsdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

34, 18 april 1761, Herskind

Christen Henriksen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Børn:

Anne Christensdatter, 6 ½ år

Formynder var morbroderen Christen Rasmussen af Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

35, 23 juni 1761, Skivholme

Maren Nielsdatter, død

Michel Pedersen, enke

Deres barn:

Niels Michelsen, 18 år

Halvbroder Peder Michelsen af Lading var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

84, 6 april 1763, Skivholme

Maren Erichsdatter, død

Peder Fogh, enkemand

Ingen børn, arvnger var hendes søskende:

1)  søster Anne Cathrine Erichsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Tuustrup Gods

2)  Mette Erichsdatter ~ Peder Nielsen Haugaard i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

96, 23 februar 1762, Skivholme

Rasmus Michelsen

Maren Christensdatter, enke

Ingen børn

Lavværge var den sl. Mands broder Peder Michelsen fra Lading

Arvinger var faderen:

Michel Pedersen fra Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

102, 30 maj 1763, Skivholme

Søren Jensen Ladefoged, død

Mette Olufsdatter, enke

Deres børn:

Mathias Sørensen, 24 år

Jens Sørensen, 19 år

Anne Lisbeth Sørensdatter, 15 år

Johanne Sørensdatter, 10 år

Olle Sørensen, 4 a 5 år

Lavværge Jens Madsen fra Skivholme

Formynder var enkens nærmeste slægtning Peder Pedersen af Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

187, 28 oktober 1766, Terp Mølle

Anne Cathrine Nielsdatter, død

Otto Fencher, enkemand

Deres barn:

Christina Fencher, 20 år

morbroder Peder Møller af Hvorslevgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

188, 19 august 1767, Herskind

Johanne Rasmusdatter, død

Thomas Nielsen, enkemand

Deres barn:

Giertrud Thomasdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

212, 8 december 1768, Herskind

Karen Sørensdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 20 år

Peder Sørensen, 16 år

Maren Sørensdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

257, 10 september 1769, Herskind

Maren Nielsdatter, død

Jesper Christensen, død

Ingen livsarvinger

Arvinger var hendes moder Anna Sørensdatter i Stervboet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

287, 9 marts 1770, Herskind

Boel Andersdatter, død

Peder Sørensen, enkemand

Hendes arving var faderen Anders Jensen Kasted i Herst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

311, 27 oktober 1770, Herskind

Kirsten Jensdatter, død

Peder Møller, enkemand

Deres barn:

Appelone Pedersdatter, 9 år

Hendes børn med Rasmus Sørensen:

Anne Rasmusdatter, 25 år ~ Jørgen Nielsen i Hadrup

Zidsel Rasmusdatter, 22 år

Søren Rasmussen, 19 år

Maren Rasmusdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

410, 23 november 1774, Skivholme

Jens Pedersen Fogh, død

Lisbeth Simonsdatter, enke

Deres børn:

Anne Kirstine Jensdatter, 21 år

Karen Jensdatter, 12 år

Simon Jensen, 12 år

Laugværge var broderen Jens Simonsen af Foldby

Farbroder Niels Pedersen Fogh fra Skivholme var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 14/29

445, 31 oktober 1776, Herskind

Ellen Nielsdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Deres barn:

Karen Sørensdatter, 4 år

I teksten kaldes afdøde Ellen Andersdatter, men i overskriften Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

496, 4 september 1777, Herskind

Peder Rasmussen Møller, død

Arving:

Datteren Apellone Pedersdatter, 16 år hos en halvsøsters mand Rasmus Poulsen i Rørt

Datteren morbroder Søren Jensen fra Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

506, 18 juni 1777, Skivholme

Niels Rasmussen Kirkeman, død

Chatrine Elisabeth Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 22 år

Kirsten Nielsdatter, 14 år

Maren Nielsdatter, 12 år

Jens Nielsen, 6 år

Laugværge var hendes fader Rasmus Didrichsen Degn, formynder var en morbroder Didrich Rasmussen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

509, 5 juli 1777, Herskind

Maren Melchiorsdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Ingen børn. Arvinger herefter:

1)  broder Christian Melchiorsen, indsidder i Tind by Haxholm gods

2)  broder Søren Melchiorsen i Tind, død

2a) Niels Sørensen, 15 år i tjeneste hos Niels Kande i Borum

2b) Anne Sørensdatter i tjeneste hos Hans Rasmussen i Herskind

2c) Maren Sørensdatter i tjeneste hos Peder Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

514, 25 august 1777, Herskind

Anne Jensdatter, død

Rasmus Nielsen, enkemand

Børn med hendes 1. mand Jens Andersen:

Zidsel Jensdatter ~ Jens Thaning i Fillerup på Rathlevdahls Gods

Børn med enkemanden:

Jens Rasmussen, 15 år

Niels Rasmussen, 9 år

Peder Rasmussen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

515, 11 september 1777, Herskind

Peder Jensen, vedhugger, død

Hans børn:

Jens Pedersen, 10 år

Anne Pedersdatter, 7 år hos sin farbroder Laurs Jensen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 18/29

592, 8 februar 1780, Herskind

Maren Madsdatter, død

Anders Nielsen, enkemand

Deres børn:

Maren Andersdatter, 4 år

Karen Andersdatter, 2 år

Morbroder Michel Madsen i Lyngbye

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

615, 1 november 1779, Herskind

Hans Christiansen Sivenfeldt, død

Hans arvinger, 2 sønner, men de er ikke nævnt ved navn, boet insolvent

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

619, 22 oktober 1779, Herskind

Las Jensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres barn:

Jens Lassen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

649, 4 december 1781, Skivholme

Peder Fogh, død

Anne Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Fogh, gårdmand i Skivholme

2)  broder Jens Fogh, død og efterladt sig 3 børn

2a) ?Søren Jensen, 12 år ? (svær at læse)

2b) ? Anne Kirstine 20 år ?

2c) Karen, 16 år

3)  Anne Johanne Pedersdatter ~ Jens Madsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

670, 25 marts 1782, Herskind

Thomas Poulsen, død, hyrde

Anne Roarsdatter, enke

Hans barn:

Rasmus Thomassen i Fiils på Lyngbygårds Gods

Det kan være lidt tvivlsom om han var gift 2 gange

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

676, 25 april 1782, Skivholme

Frands laursen, død

Karen Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Peder Laursen, til huse hos sin søn Laurs Pedersen i Skivholme

2)  broder Jens Laursen, død

2a) Laurs Jensen ~ på Samsø

2b) Karen Jensdatter ~ Jacob Nielsen i Hammel

2c) Anne Jensdatter ~ en skomager i Århus

2d) Johanne Jensdatter ~ en hattemager i Århus

3)  søster Karen Laursdatter ~ Jens Jensen i Sall, død

3a) Niels Jensen i Sjælland

3b) Bodil Jensdatter ~ Søren Andersen, skovfoged i Sall

4)  søster Boedel Laursdatter ~ Niels Thomassen i Voldby, død

4a) Laurs Nielsen, 30 år i Årslev

4b) Anne Nielsdatter, 27 år tjener i Qvolbech

5)  søster Johanne Laursdatter Jocum Lautz, sergeant i Wissing, død

5a) Hans Jochumsen i Wissing

5b) Frands Jochumsen

5c) Laurs Jochumsen i Wissing

5d) Elisabeth Jochumsdatter ~ tømmermand i Århus

5e) Boedel Jochumsdatter ~ i Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

712, 22 marts 1783, Herskind

Margrethe Rasmusdatter, død

Rasmus Taastrup, enkemand

Deres børn:

Jens Rasmussen, 9 år

Peder Rasmussen, 6 år

Anne Rasmusdatter, 3 år

Farbroder Niels Jensen i Skovby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

739, 18 august 1783, Herskind

Karen Nielsdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

Søskendebarns 2 børn:

Anders Pedersen, 34 år i Linaae

Maren Pedersdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

771, 18 april 1784, Herskind

Aftale mellem Christen Sørensen, hans svogre Anders Seiersen og Jørgen Jensen i anledning af deres svigermoders død, Frans Rasmussen er nævnt som hendes søn, måske er Christen Sørensen også svigersøn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

826, 6 maj 1785, Terp

Afkaldserklæring

Underskrevne Bodil Jensdatter indsidder hos Søren Pedersen i Tinning, Jens Madsen ungkarl, tjener Ole Nielsen i Tinning, og Jens Madsen tjener i Norring, frafaldt arv efter Peder Mogensen som døde hos Rasmus Pedersen i Terp, En Karen Jensdatter underskriver også, men er ikke nævnt i teksten, måske enken

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

834, 12 august 1785, Skivholme

Peder Laursen, død

Anne Nielsdatter, død

Deres børn:

Laurs Pedersen, 43 år

Niels Pedersen, 38 år

Maren Pedersdatter, 33 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

835, 12 august 1785, Skivholme

Jens Madsen, død

Anne Johanne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Mads Jensen, 28 år

Anne Jensdatter ~ Knud Nielsen i Herskind

Kirsten Jensdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

837, 23 september 1785, Skivholme

Søren Andersen, død

Maren Seyersdatter, enke

Deres børn:

Anders Sørensen, 9 år

Anne Sørensdatter, 12 år

Maren Sørensdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

853, 4 oktober 1785, Herskind

Peder Andersen, død

Ellen Simonsdatter, enke

Deres børn:

Anders Pedersen, 13 år

Karen Pedersdatter, 8 år

Kirsten Pedersdatter, 5 år

Morbroder Peder Fogh i Borum

Lavværge Jacob Sørensen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

867, 22 september 1786, Skivholme

Peder Lundgaard, død

Ellen Marie Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Knud Herlev Pedersen, 15 år

Peder Pedersen, 5 år

Rasmus Pedersen, 3 år

Anne Marie Pedersdatter, 13 år

Kirsten Marie Pedersdatter, 8 år

Enkens broder Didrich Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

868, 22 september 1786, Skivholme

David Davidsen, død

Elisabeth Pedersdatter, enke

Hans børn:

1 ægteskab

1) David Davidsen, 49 år, i Berring

2)  Peder Davidsen, 46 år i Hammel

3)  Anders Davidsen, bortrømt for 12 år siden

4)  Mouritz Davidsen, i Låsby, men død for 3 år siden:

4a) Lauritz Mouritzen hos moderen i Låsby

i sidste ægteskab med enken:

1)  Peder Davidsen

2)  Johanne Marie Davidsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

927, 27 oktober 1788, Skivholme

Johanne Sørensdatter, død

Didrich Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Didrichsen, 12 år

Søren Didrichsen, 4 år

Mette Didrichsdatter, 8 år

Kirsten Didrichsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

930, 30 januar 1789, Skivholme

Didrich Rasmussen, død

Hans børn:

Rasmus Didrichsen, 12 år

Søren Didrichsen, 4 år

Mette Didrichsdatter, 8 år

Kirsten Didrichsdatter, 1 år

Morbroder Matthias Sørensen var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

52, 21 august 1790, Skivholme

Jochum Jochumsen, død

Maren Nilsdatter, enke

Deres børn:

Jochum Jochumsen, 13 år

Niels Jochumsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

96, 22 september 1791, Skivholme

Rasmus Endvoldsen, død

Karen Erichsdatter, enke

Hans arvinger:

Jens Endvoldsen i Lading

Endvold Endvoldsen i Endslev

Maren Endvoldsdatter ~ Niels Poulsen i Lading

Else Endvoldsdatter ~ Hans Sørensen i Hammel

Karen Endvoldsdatter ~ Sadelmager Regneer i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

105, 16 november 1791, Skivholme

125, 3. Mai 1792

Maren Nielsdatter, død

Jochum Jochumsens enke

Deres børn:

Jochum Jochumsen, 16 år

Niels Jochumsen, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

150, 29. September 1792, Skivholme

Katrine Elisabeth Rasmusdatter, død

Jens Jensen Herskind, enkemand

Hendes børn:

Rasmus Nielsen, 37 år

Jens Nielsen, 21 år

begge hos stedfaderen

Kirsten Nielsdatter, 31 år ~ ?Hauberst Dyring? i Fredericia

Maren Nielsdatter, 27 år, tjener i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 4/16

159, 9 oktober 1792, Skivholme

200, 27. Juli 1793 (G 341-381 A 5/16)

Karen Jørgensdatter, død

enke efter Jens Rasmussen, hyrde i Herskind

Deres børn:

Jørgen Jensen, 14 år, tjener i Terp Mølle

Else Jensdatter, 16 år

Rasmus Jensen, 3 år

Farbroder, skovfoged Jørgen Rasmussen af Røgind

Der er side 160, nederst reg. Efter hyrden Jens Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

196, 1. Juni 1793, Skivholme

209, 21. Oktober 1793

Kirsten Didrichsen, død

Hans Jensens enke

Hendes arvinger:

1) Søskendebarn Jens Jensen Skrædder i Sielle, 21 år

2)  søskendebarn Zidsel Jensdatter ~ Peder Rasmussen i True

3)  Karen Jensdatter tjener i Snastrup Mølle

Hans Jensens arvinger:

1) datter Anna Hansdatter ~ gårdmand Christen Nielsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 5/16

211, 10. August 1793, Skivholme

Arveafkald fra Rasmus Nielsen Herskind, eneste arving efter gårdmand Jens Rasmussen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 6/16

258, 20. April 1795, Skivholme

296, 31. December 1795, (G 341-381 A 7/16)

298, 2. December 1795, (G 341-381 A 7/16)

Karen Andersdatter, død

Lars Pedersen Nyegaard, enkemand

Hendes arvinger:

1 broder Poul Andersen, myndig og efter rygtet opholder sig i marsklandene i Holsten

1 søster Maren Andersdatter ~ degnen Niels Rasmussen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

307, 21. November 1796, Skivholme

Niels Pedersen Haugaard, død

Anna Marie Christensen, død

Deres børn:

Laurs Nielsen, 34 år i Lading

Erich Nielsen, 32 år tjener i Borum

Anna Nielsdatter ~ Jacob Laursen i Lyngby

Birthe Nielsdatter ~ Hans Nielsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

308, 21. November 1796, Skivholme

Maren Jensdatter, død

Søren Nielsen Rimmer, enkemand

Deres børn:

Niels Sørensen, 25 år

Jens Sørensen, 19 år

Maren Sørensdatter ~ Peder Pedersen Mostgaard, grovsmed i Århus

Lisbeth Sørensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 7/16

341, 26. Februar 1797, Skivholme

Barbara Rasmusdatter, død

Ole Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Hans Rasmussen i København, død

1a) Dideriche Hansdatter, 25 år

1b) Anne Sinne Hansdatter, 22 år

2)  broder Didrich Rasmussen i Skivholme, død

2a) Rasmus Didrichsen, 21 år

2b) Søren Didrichsen, 12 år

2c) Mette Didrichsdatter, 18 år

2d) Kirsten Didrichsdatter, 9 år

alle hos stedfaderen Jens Sørensen i Skivholme

3)  søster Cathrine Lisbeth Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Østergaard i Skivholme, død

3a) Rasmus Jensen, myndig

3b) Jens Jensen, myndig

3c) Kirsten Jensdatter ~ Haubast Dyhring i Frederitz, myndig

3d) Maren Jensdatter

4)  søster Ellen Marie Rasmusdatter ~ Rasmus Skovby i Århus, myndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

510, 23. Juni 1804, Skivholme

ungkarl Mathias Sørensen, død

Hans søskende arver:

1)  broder gårdmand Jens Sørensen i Skivholme

2)  broder husmand Ole Sørensen i Skivholme

3)  Ane Lisbeth Sørensdatter ~ Niels Poulsen i Skivholme, han død

4)  søster Johanne Sørensdatter ~ Diderich Rasmussen i Skivholme, hun død

4a) Rasmus Didrichsen, 25 år

4b) Mette Didrichsdatter, 23 år

4c) Søren Didrichsen, 19 år

4d) Kirsten Didrichsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 10/16

517, 8. August 1804, Skivholme

Laurs Pedersen, død

Karen Mortensdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 15 år

Catrine Laursdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 12/16

645, 4. Januar 1807, Skivholme

Karen Erichsdatter, død

Thomas Christensen, enkemand

Ingen livsarvinger, testamente oprettet den 12. januar 1806

Hendes arvinger:

1)  broder Christen Erichsen i Røgind, død

1a) Erich Christensen, død

1b) Mouritz Christensen, smed i Røgind

1c) Edel Christensdatter ~ Thomas Kieldsen (Nielsen) i Ølsted

1d) Karen Christensdatter, ugift

1e) Ane Christensdatter ~ Niels Andersen i Røgind

1f) Mette Marie Christensdatter, ugift

2)  broder Jens Erichsen i Kasted, død

2a) Rasmus Jensen i Kasted

2b) Niels Jensen i Kasted

2c) Maren Jensdatter ~ Rasmus Hansen i Hasle, han død

3)  broder Laurs Erichsen, feltbereder i Grenå

4)  halvbroder Bertel Erichsen, død i Grenå og efterladt sig:

4a) Søren Bertelsen i Århus

4b) Peder Bertelsen, skrædder i Randers

5)  Søren Erichsen (måske halvbroder)

6)  helsøster Johanne Erichsdatter, død

6a) Hans Pedersen smed i Skjoldelev

7) Mariane Pedersdatter ~ Peder Møller i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 13/16

701, 10. Januar 1809, Skivholme

704, 27. Marts 1809

Laurs Pedersen, død

Helle Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anne Kathrine Laursdatter, 11 år

Anne Laursdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

728, 8. Marts 1810, Skivholme

Christian Nielsen, død

Karen Hansdatter, enke

Deres børn:

Anne Sofie Christiansdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

757, 10. Januar 1811, Skivholme

761, 5. Februar 1811

761, 5. Marts 1811

762, 19. Marts 1811

Helle Pedersdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Hendes børn med Laurs Pedersen:

Anne Chatrine Laursdatter, 12 år

Anne Laursdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 14/16

774, 25. Juni 1811, Skivholme

781, 4. September 1811

Thomas Christensen, død

Helle Sørensdatter, enke

Deres børn:

Maren Thomasdatter, 2 år

Lavværge, broderen Jens Sørensen fra Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 2/16

858, 20. Oktober 1812, Skivholme

Anne Marie Nielsdatter, død

selvejergårdmand Jens Sørensen, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen, 26 år, gårdmand i Skivholme

Niels Jensen, 15 år

Bodil Marie Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 3/16

924, 14. November 1814, Skivholme

935, 21. December 1814

Zidsel Andersdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Deres barn:

Helle Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 4/16

951, 17. Januar 1815, Skivholme

954, 16. Februar 1815

Anne Poulsdatter, død

Ole Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Peder Poulsen, tjener Jens Østergaard i Voldby

2)  broder Jens Poulsen, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 5/16

1025, 9. December 1816, Skivholme

1061, 23. August 1817

1066, 1. September 1817 (G 341-382 B 6/16)

Jens Sørensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anne Johanne Jensdatter, 20 år

Mette Johanne Jensdatter, 18 år

Ane Jensdatter, 16 år

Elling, 14 år

Søren Jensen, 8 år

Helle Jensdatter, 3 år

Farbroder Ole Sørensen af Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 7/16

1168, 15. december 1819, Terp Mølle

1178, 13. Januar 1820

1190, 26. Januar 1820 (G 341-382 B 8/16)

1192, 14. December 1819 (G 341-382 B 8/16)

1193, 13. April 1820 (G 341-382 B 8/16)

1200, 13. April 1820 (G 341-382 B 8/16)

1204, 24. Maj 1820 (G 341-382 B 8/16)

1216, 1. August 1820 (G 341-382 B 8/16)

1268, 29. December 1820 (B 341-382 B 9/16)

Niels Nielsen Tinning, død

Ane Johanne Hansdatter, tidligere død

Deres børn:

Niels Nielsen, 24 år

Jens Nielsen, 18 år

Maren Kirstine Nielsdatter ~ selvejergårdmand Søren Mathiesen i Skjoldelev

Nicoline Nielsdatter ~ Hans Pedersen i Borum mølle

Else Nielsdatter ~ Jens Michelsen i Thorsølund

Han sad i uskiftet bo, efter bevilling af 17. Maj 1813, ref. Side 1174.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1284, 5. Maj 1821, Skivholme

Jens Nielsen Østergaard, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Ellen Jensdatter, 23 år

Else Jensdatter, 21 år ~ Christian Christensen, ny fæster

Karen Jensdatter, 18 år

Kirsten Marie Jensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1482, 5. Maj 1824, Skivholme

Bodil Marie Andersdatter, død

Anders Sørensen, selvejergårdmand, enkemand

Ane Marie Andersdatter, 12 år

Jens Peder Andersen, 6 år

Ane Birgitte Pedersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

105, 18. Marts 1822, Skivholme sogn

113, 12. December 1822 (G 341 384 5/8)

Ide Margrethe Jensdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 23 år

Mette Marie Pedersdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 5/8

122, 31. Januar 1825, Terp

124, 24. November 1825

Helle Jørgensdatter, død

Hans Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Hansen, 14 år

Jørgen Hansen, 7 år

Jens Hansen, 4 år

Ane Hansdatter, 25 år

Magrethe Hansdatter, 23 år

Else Hansdatter, 20 år

Maren Hansdatter, 17 år

Bodil Hansdatter, 12 år

Barbara Hansdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 5/8

136, 22. Februar 1828, Skivholme

142, 16. Oktober 1828 (G 341 384 6/8)

143, 5. November 1828 (G 341 384 6/8)

143, 12. November 1828 (G 341 384 6/8)

Niels Nielsen Balle, død

Lisbeth Sørensdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 28 år

Søren Nielsen, 21 år

Rasmus Nielsen, 20 år

Peder Nielsen, 17 år

Maren Nielsdatter ~ Poul Rasmussen i Lisbjerg

Zidsel Nielsdatter, 26 år

Karen Nielsdatter, 23 år

Else Marie Nielsdatter, 19 år

Formynder Christen Nielsen Balle i Haldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 6/8

147, 30. Juli 1829, Skivholme

150, 21. November 1829

Opholdskone Maren Sørensdatter, død

Hendes børn:

Ellen Jensdatter ~ Johannes Jensen i Gjødvad

Else Jensdatter ~ Christen Christensen i Skivholme

Maren Jensdatter ~ Søren Nielsen i Farre

Kirsten Marie Jensdatter, ugift, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

113, 19. April 1831, Skivholme

139, 15. Oktober 1831

Indsidderske Ane Marie Jensdatter, død

Hendes arvinger var søskendebørn:

Sognefoged Søren Rasmussen i Borum oplyste at hans kone og hendes søskende, alle myndige, var afdødes søsters børn, navne er ikke nævnt i skiftet, der blev intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 6/8

154, 10. Juni 1831, Skivholme

156, 24. Juni 1831

Søren Nielsen, død

Ingen livsarvinger, hans arvinger:

1)  moderen Lisbeth Sørensdatter, Niels Balles enke

2)  Niels Nielsen, 31 år

3)  Peder Nielsen, 21 år

4)  Rasmus Nielsen, 23 år

5)  Karen Nielsdatter, ugift, 26 år

6)  Else Marie Nielsdatter, ugift, 22 år

7)  Maren Nielsdatter, 33 år ~ Poul Rasmussen i Elsted

Zidsel Nielsdatter, 29 år ~ Erich Mathiesen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

198, 25. December 1832, Skivholme

Pige Ane Pedersdatter, død

Hun havde oprettet testamente

Thor Christensen og hustru Ane Pedersdatter (broderdatter) arver noget, hun døde hos dem. Hendes brodersønner Søren og Peder Pedersen af Tanholm?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

205, 21. September 1833, Skivholme

205, 17. December 1833

Zidsel Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Mathiesen Jensen

Nicoline Jensdatter

Ane Jensdatter

Morbroder Peder Nielsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 8/8

213, 15. April 1834, Skivholme

218, 1. Juli 1834

Christian Christensen Stærkier, død

Else Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Peter Christiansen, 8 år

Christen Christiansen, 2 år

Søren Christiansen, ¾ år

Esther Marie Christiansdatter

Christine Christiansdatter

Farbroder Ole Christensen af Woel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

392, 18. Maj 1839, Skivholme

406, 18. Februar 1840

407, 4. Marts 1840

408, 11. Marts 1840

Karen Jensdatter, død

Hans Christian Galthen, enkemand

Deres børn:

Jens Severin Hansen, 19 ½ år

Ane Marie Hansdatter

Mariane Hansdatter

Dorthea Marie Hansdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

426, 10. Oktober 1840, Terp

Christen Michelsen, død

Ane Kathrine Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Michel Christensen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

436, 14. Marts 1841, Terp Mølle

Gensidigt testamente mellem Niels Nielsen, fæster af Terp mølle og hustru Ane Pedersdatter, testamentet dateret 18. Juni 1826

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

439, 17. April 1841, Skivholme

440, 3. Maj 1841

Laurs Sørensen, død

Ane Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Laursen, 4 år

Elisabeth Laursdatter, 2 år

Farbroder Rasmus Sørensen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

481, 18. April 1843, Terp

483, 2. Juni 1843

Niels Sørensen Remmer, død

Giertrud Michelsdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, myndig

Michel Nielsen, 37 år

Ole Peder Nielsen, 25 år

Peder Nielsen, 23 år

Inger Marie Nielsdatter ~ Jens Mogensen i Søften

Ane Marie Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Årslev

Anne Nielsdatter ~ Jens Christensen Grønbek i Foldby

Abel Nielsdatter ~ Christian Langberg Smed i Sandby

Christine Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

485, 17. Juli 1843, Skivholme

489, 14. September 1843

Ane Johanne Sørensdatter, død

Hans Christian Galthen, enkemand

Deres barn:

Søren Hansen, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

528, 23. Maj 1844, Skivholme

546, 9. November 1844

548, 20. November 1844

Søren Nielsen Kjør, død

Maren Jensdatter, enke

Børn af tidligere ægteskab:

1)  Jens Sørensen, myndig i Herskind

2)  Birthe Marie Sørensdatter ~ Søren Madsen i Balle, hun død

2a) Søren Sørensen, umyndig

2b) Helle Marie Sørensdatter, umyndig

Børn af seneste ægteskab:

3)  Niels Sørensen, myndig

4)  Jens Sørensen, myndig

5)  Mads Sørensen, 23 år

6)  Peder Sørensen, 21 år

7)  Helle Sørensdatter ~ skovfoged Henrik Nikolajsen i Fajstrup

8)  Mette Cathrine Sørensdatter, ugift

9)  Giertrud Sørensdatter, ugift

Afdødes broder Christen Nielsen Kjær af Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

563, 11. Februar 1845, Skivholme

589, 27. November 1845

607, 17. Juli 1846 (G 341 383 19/21)

Jens Remmer, død

Margrethe Hansdatter, enke

Deres børn:

Hans Jensen, 11 år

Niels Peder Jensen, 10 år

Enkens nye mand Jens Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 18/21

567, 26. Maj 1845, Skivholme

582, 1. Oktober 1845

Peder Nielsen Mathiassen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 12 år

Peder Rasmussen Pedersen, 3 år

Ane Pedersdatter, 9 år

Else Pedersdatter

Farbroder Mathias Nielsen fra Høver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

646, 4. Februar 1848, Skivholme

648, 16. Marts 1848

Hans Christian Galthen, død

Ane Marie Jensdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Ane Marie Hansdatter ~ Poul Sørensen af Norring

Mariane Hansdatter, ugift

Dorthea Hansdatter, ugift

Karen Hansdatter, ugift

Lavværge gårdmand Jens Jensen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

654, 28. Juli 1848, Skivholme

671, 18. Marts 1849 (G 341 383 21/21)

Dreng, Søren Christiansen, 14-15 år, død

Edel Jensdatter ~ Søren Nielsen

Søster Else Marie Christiansdatter ~ Jens Christian Ammundsen

broder Jens Peter Christiansen, næsten 23 år

Christen Christiansen, 16 år

Christine Christiansdatter, ugift

halvbroder i moderens ægteskab med Søren Nielsen

Afdødes stedfader, Søren Nielsen i Skivholme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 21/21

671, 20. Marts 1849, Terp

Ungkarl Peder Nielsen, død

Hans arvinger:

1)  broder Søren Nielsen, myndig, i Herskind

2)  Michel Nielsen, myndig, fæster af stervbogården

3)  Ole Peter Nielsen, myndig

4)  søster Inger Marie Nielsdatter ~ Jens Mogensen i Søften

5)  Ane Marie Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Årslev

6)  Ane Nielsdatter ~ Jens Christensen Grønbek i Foldby

7)  Abel Nielsdatter ~ Christian Langberg i Sandby

Christine Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 09. April 2021
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login