Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Trige Sogn

Trige sogn består af lokaliteterne: Trige og Herst

Nærværende omfatter 27 skifteuddrag

Skifter vedrørende Trige sogn, Ristrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

449, 2 marts 1735, Trige

Rasmus Jensen Skriver, død

Anna Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Maren Rasmusdatter, 10 år

Jens Rasmussen, 4 år

Karen Rasmusdatter, 8 år

Lavværge Rasmus Christensen

Farbroder til børnene Niels Jensen Skriver i Gieding

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

513, 15 januar 1738, Trige

Bodil Nielsdatter, død

Søren Olesen, enkemand

Deres barn:

Ellen Sørensdatter, 5 år

Farbrødre Peder Olesen og Jens Olesen i Haldum, Rasmus Olesen i Trige, Niels Nielsen i Herst er morbroder.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

262, 12 juli 1748, Trige

Niels Rasmussen, husmand, død

Maren Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Rasmus Nielsen, 15 år

Mette Nielsdatter, 10 år

Lavværge Rasmus Sørensen fra Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

317, 9 marts 1751, Trige

Karen Clemensdatter, død

Rasmus Christensen, enkemand

Fællesbørn:

Christen Rasmussen, 28 år

Maren Rasmusdatter, 22 år

Karen Rasmusdatter, 19 år

Christen rasmussen havde overtaget fæstet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

411, 30 januar 1754, Trige

Christen Jensen, skovfoged, død

Maren Pedersdatter, enke

Ingen børn Hans søskende:

Broder Palle Jensen i Løgstør

Christoffer Jensen som er bortrømt fra godset

Niels Jensen, tjener i Trige, 26 år

Mette Jensdatter ~ Søren Smed i Tvede på Giesinggård gods

Lavværge var Rasmus Sørensen af Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

468, 24 december 1756, Trige

Dorthe Olufsdatter, død

Christen Rasmussen, enke

Børn:

Olle Christensen, 12 år

Anne Christensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

476, 1 juni 1757, Trige

Knud Thomassen skovfoged i Trige, død

Maren Pedersdatter, enke

Arvinger:

Afg Anders Thomassens børn i Haar

Søster Maren Thomasdatter i Grundfør

søsterdatter Maren Sørensdatter i Haar

Lavværge Søren Olesen i Trige

Poul Pedersen fra Haar på sine stedbørns vegne og Maren Sørensdatters vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 15/17

505, 30 september 1758, Trige

Niels Justsen, død

Maren Jensdatter, enke

6 børn:

Anders Nielsen, 25 år

Jens Nielsen, 15 år

Rasmus Nielsen, 13 år

?? Nielsdatter, 21 år

Maren Nielsdatter, 19 år

Dorthe Nielsdatter, 13 år

Farbroder Jens Justsen i Ølsted var formynder, morbroder Anders Jensen, Trige formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

40, 21 september 1761, Trige

Søren Olesen, død

Inger Pallesdatter, enke

1. ægteskab:

Ellen Sørensdatter ~ Christen Rasmussen i Trige

2. ægteskab:

Ole Sørensen, 22 år

Palle Sørensen, 14 år

Jørgen Sørensen, 7 år

Bodil Sørensdatter, 20 år

Kirsten Sørensdatter, 18 år

Mette Sørensdatter, 16 år

Enkens broder, Jørgen Pallesen i Foldby var lavværge

Farbroder Rasmus Olesen i Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 16/29

524, 29 november 1777, Trige

Kirsten Pedersdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Barn:

Kirsten Nielsdatter, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

547, 8 marts 1779, Trige

Helle Pedersdatter, død

Niels Groersen, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 7 år

Maren Nielsdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

648, 16 November 1781, Trige

Kirsten Mortensdatter, død

Poul Jensen, enkemand

Arvinger:

Hendes moder Elsebeth Hansdatter i Hasle

Hendes broder Hans Mortensen, Ølsted sogn, Kiærbygaard Gods

Søster Johanne Mortensdatter ~ Kalundborg

Søster Else Mortensen, ugift i Ølsted

Søster Mette Mortensdatter i Ølsted

Helle Mortensdatter i Ølsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

763, 30 marts 1784, Trige

Christen Rasmussen, død

Ellen Sørensdatter, enke

Børn:

Rasmus Christensen, 28 år, der har fæst på den halve gård

Søren Christensen, 16 år

Jens Christensen, 12 år

Karen Christensdatter ~ Christen Sørensen i Spørring

Bodil Christensdatter ~ Jens Laursen i Spørring

Lavværge Ole Sørensen af Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

774, 5 juli 1784, Trige

Maren Rasmusdatter, død

Laurs Rasmussen, enke

Deres børn:

Søren Laursen, 5 år

Anne Laursdatter, 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

802, 21 januar 1785, Trige

Niels Jensen, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Barn:

Jens Nielsen, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

821, 16 april 1783, Trige

Niels Groersen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Børn i 1. ægteskab med Helle Pedersdatter:

Peder Nielsen, 12 år

Maren Nielsdatter, 14 år

2.  ægteskab med Maren Rasmusdatter:

Rasmus Nielsen 2 år

Helle Nielsdatter, 5 år

Morbroder var Rasmus Rasmussen fra Terp, til de 2 førstnævnte børn, deres morbroder Søren Pedersen af Trige og lavværge Peder Rasmussen fra Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

919, 29 juli 1788, Trige

Anne Mariagger, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Thomas Jensen, 30 år

Christen Jensen, 24 år

Søren Jensen, 18 år

Maren Jensdatter, 22 år

Anne Jensdatter, 28 år

Kirsten Jensdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

4, 6. Juli 1791, Trige

Laurs Rasmussen, død

Ane Christensdatter, enke

Hans børn af 1. Ægteskab:

Søren Laursen, 12 år

Anne Laursdatter, 9 år

Hans børn med enken:

Maren Laursdatter, 5 år

Karen Laursdatter, 3 år

Enkens stedfader Søren Olesen af Selling

Farbroder Rasmus Rasmussen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

17, 25. April 1793, Trige

Engel Pallesdatter, død

Søren Olesen, tidligere død

Deres børn:

1) Ole Sørensen, 55 år i Trige

2)  Palle Sørensen, død,

2a) Frands Pallesen, 16 år

2b) Søren Pallesen, 11 år

2c) Engel Kirstine Pallesdatter, 14 år

2d) Mette Kirstine Pallesdatter, 4 år

3)  Jørgen Sørensen, 38 år, i Horup på Schaarupgaard Gods

4)  Bodil Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen, gårdmand i Pannerup

5)  Kirsten Sørensdatter ~ gårdmand Jens Rasmussen i Trige, hun død

5a) Søren Jensen, 28 år

5b) Knud Jensen, 18 år

5c) Rasmus Jensen, 13 år

5d) Niels Jensen, 10 år

5e) Maren Jensdatter, 26 år ~ Rasmus Christensen i Trige

5f) ?Mette Jensdatter ~ Søren Nielsen Smed i Hjortshøj

5g) Anne Jensdatter ~ Jørgen Hansen Skrædder i Trige

Stedfader til Palle Sørensens børn var Hans Nielsen i Aaboe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

19, 25. April 1793, Trige

Jens Pedersen, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

1) Thomas Jensen, 40 år, i Trige

2) Christen Jensen, 27 år, i Søften

3) Søren Jensen, 24 år i Casted

4) Kirsten Jensdatter, død ~ Jens Christensen i Ølsted

4a) Rasmus Jensen, 5 år

4b) Mette Jensdatter, 11 år

5)  Anne Jensdatter ~ Søren Jensen i Hasle

6)  Johanne Jensdatter ~ Niels Sørensen i Trige

7)  Maren Jensdatter, 23 år, hos enken

Lavværge var Christen Rasmussen af Tilst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

44, 17. Marts 1797, Trige

45, 17. Maj 1797

Jens Sørensen Tost, død

Anne Christensdatter, enke

Ingen livsarvinger

Afdødes fader Søren Hansen i Todberg, der var vist et par brødre også, men der blev intet at arve

Enkens stedfader Søren Olesen i Selling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

53, 12. Oktober 1799, Trige

54, 15. November 1799

Ole Jespersen, død

Birthe Olesdatter, enke

Deres børn:

Jesper Olesen, 5 år

Søren Olesen, 1 år

Maren Kirstine Olesdatter, 2 år

Farbroder Anders Jespersen i Herst

Enkens fader Ole Sørensen af Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

55, 2. Oktober 1800, Trige

Anders Nielsen, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Christen Nielsen i Skjoldelev

2)  broder Jens Nielsen i Skjoldelev

3)  søster Anne Nielsdatter i Søften, enke efter

4)  søster Kirsten Nielsdatter ~ Hans Pedersen i Søften

5)  søster Johanne Nielsdatter ~ Erich Pedersen i Sielle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

56, 2. Oktober 1800, Trige

Laurs Rasmussen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Karen Laursdatter, ½ år

Afdødes fader Rasmus Jensen af Ølsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 4/9

92, 9. December 1801, Trige

Maren Jensdatter, død

Rasmus Christensen, enkemand

Deres børn:

Ellen Kirstine Rasmusdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

121, 24. Juni 1802, Trige

124, 23. Juli 1802

Anne Christensdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes børn:

Maren Laursdatter, 16 år

Karen Laursdatter, 13 år

Børnenes farbroder Rasmus Rasmussen i Norring

Christen Sørensen i Selling var børnenes morbroder

Børnene havde arv indestående fra skifte af 6. Juli 1791 efter deres fader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

467, 29. September 1842, Herst

Ingeborg Jensdatter, død (1833)

Søren Jensen, enkemand

Deres barn:

Ane Sophie Sørensdatter, 20 år

Morbroder husmand Jørgen Jensen i Herst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login