Voldby Sogn

Voldby sogn består af lokaliteten: Voldby

Der er i alt 136 skifteuddrag i denne lokalitet

Seneste rettelse: 16. september 2003

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 5/17

151, 18 juni 1728, Voldby

Ellen Jensdatter, død

Niels Jeremiassen, som beboede en halvgård i Voldby

Fællesbørn:

Jeremias Nielsen, 11 år

Jens Nielsen, 6 år

Poul Nielsen, 4 år

Christen Nielsen, ¾ år

Børnenes morfader Jens Jensen Kirkemand af Lading til stede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 6/17

200, 14 oktober 1729, Voldby

Mogens Jensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Mogensen, 15 år

Anne Mogensdatter, 23 år ~ Rasmus Simonsen i Voldby

Karen Mogensdatter, 20 år

Anne Mogensdatter, 13 år

Maren Mogensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

225, 30 marts 1730, Voldby

226, 7 juni 1730

Zidsel Michelsdatter, død

Registrering hos Niels Jensen Væver, enkemand

Deres børn:

Anne Nielsdatter, hen imod    ½ år

Rasmus Jensen Ladefoged var farbroder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

276, 14 juni 1731, Voldby

Maren Sørensdatter, død

Frands Jepsen, enkemand

Fællesbarn:

Anne Frandsdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

80, 14 december 1740, Voldby

Niels Erichsen, gårdmand, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 33 år

Jens Nielsen, 28 år

Peder Nielsen, 17 år

Erich Nielsen, 33 år, (der står 33, men jeg tror det er en fejl for 13)

Birgitte Nielsdatter ~ Jacob Pedersen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 3/17

92, 4 juli 1741, Voldby

Morten Nielsen, død

Anne Olufsdatter, enke

Deres børn:

Ole Mortensen, 28 år

Niels Mortensen, 19 år

Ellen Mortensdatter ~ Søren Nielsen boende i Farre

Anne Cathrine Mortensdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

175, 17 januar 1744, Voldby

Niels Rasmussen, budfoged, død

Gertrud Jespersdatter, enke

Deres børn:

Anne Rasmusdatter, spæd, født efter faderen død

Lavværge Jens Thomassen, som igen fik fæstet

Farbroder Anders Rasmussen af Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

177, 17 april 1744, Voldby

Søren Frandsen, død

Han var trolovet med Gertrud Jespersdatter, Niels Rasmussens enke og havde fæstet stedet

Hans moder Mette Jensdatter

Hans halvsøskende:

1) halvsøster Anne Frandsdatter ~ Niels Lindgaard

2) halvsøster Johanne Frandsdatter sidder til huse i Skjød

3) halvsøster Bodil Frandsdatter, død og efterladt 7 børn:

3a) Jens Laursen

3b) Frands Laursen

3c) Peder Laursen

3d) Karen Laursdatter ~ Jens Nielsen i Sall

3e) Johanne Laursdatter ~ underofficer i Vissing

3f) Mette Laursdatter ~ Niels Thomassen i Voldby, soldat

3g) Karen Frandsdatter (Laursdatter?) sidder til huse hos Niels Rasmussen i Hammel 4) halvbror Frands Frandsen, død i Lindgård

4a) Frands Frandsen i Lindgård

4b) halvbror Christen Frandsen tjener broderen i Lindgaard

4c) halvbror Mette Frandsdatter ~ Henrik Hansen i Vitten

4d) halvøster Maren Frandsdatter ~ Anders Bentzen i Sall

Lavværge Peder Sølvsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

190, 2 april 1745, Voldby

Anne Mogensdatter, død

Rasmus Simonsen, enkemand

Deres børn:

Karen Rasmusdatter, 14 år

Johanne Rasmusdatter, 12 år

Mogens Rasmussen, 8 år

Maren Rasmusdatter, 4 år

Formynder deres morbroder Søren Mogensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

191, 2 april 1745, Voldby

Christen Pedersen Nederland, død

Ellen Michelsdatter, enke

Hans arving:

Broder Niels Pedersen på stedet

Lavværge enkens broder Jørgen Michelsen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

237, 7 november 1746, Voldby

Jørgen Weitling, glarmester, død

Barbera Sørensdatter, enke

Deres barn:

Barbera Jørgensdatter,

Lavværge Jacob Thomassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

250, 28 december 1747, Voldby

Karen Lasdatter, død

Christen Jensen Smed, død

Hendes børn af 1 ægteskab:

Las Thomassen, i Børstbraa-huuset

Jacob Thomassen i Voldby

Maren Thomasdatter ~ Søren Mogensen i Sall

Kirsten Thomasdatter, ugift

2 fælles børn:

Anne Christensdatter ~ degnen ? i Sall

Boedil Christensdatter ~ Anders Gørtler i Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

256, 7 april 1748, Voldby

Anders Michelsen Skiøtte

Anne Jeremiasdatter, enke

Deres børn:

Mathias Andersen, 21 år, som fra Amsterdam i Holland farrer på Vestindien

Jeremias Andersen, 5 år

Maria Andersdatter, 17 år

Else Marie Andersdatter, 11 år

Cathrine Andersdatter, 3 år

Lavværge Niels Møller fra Bøstrup Mølle

Formynder var morbroderen Niels Jeremiassen fra Voldby, fordi der ikke var nogen slægtninge til faderen til stede eller på godset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 9/17

278, 12 maj 1749, Voldby

Mette Madsdatter, død

Jens Nielsen Smed, enkemand

Arvingerne var henes søskende:

Anne Madsdatter ~ Morten Nielsen i Skivholme

Else Madsdatter, fraværende og i Kalundborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

316, 7 februar 1751, Voldby

Maren Sørensdatter, død

Michel Rasmussen, enkemand

Arvinger:

Hendes søn Niels Rasmussen, 15 år

Morbroder Rasmus Sørensen i Vitten var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

360, 1 juli 1752, Voldby

Søren Mogensen, død

Gertrud Pedersdatter, enke

Ingen børn, hans arvinger var:

1)  Søster Anne Mogensdatter ~ Rasmus Sørensen i Voldby, død og efterladt sig børn

2)  Karen Mogensdatter ~ Søren Kagpøtt? I Sall

3)  Anne Mogensdatter ~ Christen Ollufsen i Årslev

4)  Maren Mogensdatter, ugift

Lavværge var Jens Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

370, 24 februar 1753, Voldby

Christen Frandsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Marie Christensen, 11 år

Mette Christensen, 8 år

Niels Christensen, 5 år

Lavværge Jørgen Michelsen af Voldby, formynder deres morbroder Rasmus Pedersen af Haurum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

372, 15 marts 1753, Voldby

Zidsel Jensdatter, død

Niels Østergaard, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 13 år

Mette Nielsdatter, 10 år

Farbroder Peder Østergaard af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 12/17

397, 17 november 1753, Voldby

Rasmus Mogensen, død Kirsten Jørgensdatter, død

Deres barn:

Anne Rasmusdatter, 5 år

Lavværge Niels Smed af Voldby, formynder oldefader Jørgen Sølvsten af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

435, 12 marts 1755, Voldby

Peder Sølvsten, død

Mette Poulsdatter, enke

Deres børn:

Poul Pedersen, 41 år, gift i Haar

Christen Pedersen, 33 år

Anne Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Voldby

Karen Pedersdatter, 31 år

Lavværge Jørgen Sølvsten af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

457, 21 maj 1756, Voldby

Jørgen Pelsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Jørgensen, 24 år

Jørgen Jørgensen, 17 år

Maren Jørgensdatter ~ Jeremias Nielsen i Voldby

Anna Jørgensdatter, 27 år

Formynder Simon Jensen af Voldby

Lavværge Jacob Thomassen af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

460, 21 maj 1756, Voldby

Jens Lindrichsen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 24 år

Jens Jensen, 20 år

Christen Jensen, 18 år

Maren Jensdatter, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 16/17

536, 23 juni 1759, Voldby

Niels Jensen Graugaard, død

Bodil Laursdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen Graugaard, 23 år

Peder Nielsen Graugaard, 20 år

Lavværge Christen Laursen i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

18, 12 juli 1760, Voldby

Rasmus Jensen Skiæg, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres 2 døtre:

Karen Rasmusdatter, tjener Thomas Elev i Borum

Maren Rasmusdatter, tjener Jens Buchtrup i Århus

Else Rasmusdatter, hjemme

Lavværge Christen Nielsen fra Hammel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

45, 25 juli 1761, Voldby

Anne Jeremiasdatter, død

Christen Nielsen Kromand, enkemand

1.  ægtefælle var Anders Michelsen

3 børn:

Mathias Andersen, 31 år

Anne Marie Andersdatter, 30 år

Else Andersdatter, 24 år

Formynder Simon Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 3/29

55, 11 januar 1762, Voldby

Maren Jacobsdatter, død

Christen Jørgensen, enkemand

Deres børn:

Ellen Christensdatter, 8 år

Karen Christensdatter, 10 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

96, 1 juli 1762, Voldby

Kirsten Rasmusdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Barn:

Anna Cathrine Christensdatter

Afdødes stedfader Envold Møller i Norring Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

104, 26 juni 1763, Voldby

Anne Nielsdatter, død

Jens Graugaard, enkemand

Arvinger:

Gertrud Jespersdatter ~ Jens Thomassen og deres datter Maren Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

176, 25 december 1766, Voldby

Christen Jørgensen Nederland, død

Helle Michelsdatter, fæstemø, af Tinning

Hans datter:

Ellen Christensdatter, 13 år

Afdødes broder Laurs Jørgensen

Fæstemøens svoger Christen Pedersen af Voldby

Helle Michelsdatters broder Jens Michelsen fra Tinning

Morfader til Ellen Christensdatter var Jacob Thomassen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

240, 12 juni 1768, Voldby

Christen Nielsen, død

Anne Catrine Mortensdatter, enke

Han havde ingen børn. Arvinger:

Broder Jørgen Nielsen, tjener Peder Nielsen i Lyngå

Anne Nielsdatter ~ degnen Mons. Farre i Foldby

Hun ved sin søn Rasmus Nielsen

Søsterdatter Maren Jensdatter ~ Thomas Christensen i Houlbjerg

Rasmus Møller i Bægaard på hendes vegne.

Simon Jensen af Voldby var lavværge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 8/29

253, 23 april 1769, Voldby

Else Mathiasdatter, død

Niels Christensen Østergaard, enkemand

Deres barn:

Poul Nielsen Østergaard

Han havde vist været gift tidligere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 9/29

254, 8 februar 1770, Voldby

Jens Rasmussen, død

Anne Pedersdatter, enke

Ingen livsarvinger

Laugværge var enkens broder Christen Pedersen i Voldby

Hans søskende:

1)  Broder Peder Rasmussen i boet i Voldby, 74 år

2)  Halvbroder Peder Sørensen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

303, 12 november 1767, Voldby

Christen Larsen, død

Hans arvinger:

1)  broder Thomas Larsen måske i København

2)  halvbroder Simon Larsen hos hans forældre i Bøstbroe

3)  halvsøster Boel Larsdatter sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 10/29

305, 30 september 1770, Voldby

Anne Nielsdatter Knups, død

Arvinger var moderens søskende:

1) Morten Jørgensen i Alling, mødt ved Jacob Jørgensen i Sielle

2)  Hans Jørgensen, død

2a) Jørgen Hansen, 28 år

2b) Niels Hansen, 18 år

2c) Søren Hansen, 16 år

2d) Else ~ Niels Pedersen i Sielle

2e) Karen ~ Anders Christensen i Sielle

2f) Maren ~ Rasmus Andersen i Sielle

3)  Søren Jørgensen, død

3a) Jørgen Sørensen konglig byefoged i Lemvig

3b) Peder Sørensen i Schiørring

3c) Maren Sørensdatter ~ Rasmus Ladefoged i Schiørring, død

3ca) Søren Rasmussen, 10 år

3cb) Karen Rasmusdatter

3cc) Anne Rasmusdatter

4)  Jacob Jørgensen i Sielle

5)  Karen Jørgensdatter i Schiørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

323, 18 april 1771, Voldby

Jens Jørgensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 31 år

Jørgen Jensen, 28 år

Jens Jensen, 17 år

Anne Marie Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 11/29

348, 9 december 1772, Voldby

353, appendix

Simon Jensen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Børn:

Jens Simonsen, 36 år, er ved en gård i Foldby

Elisabeth Simonsdatter, 39 år ~ Jens Pedersen Fogh i Skivholme

Mette Simonsdatter, 25 år ~ Morten Jensen, fæster i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

536, 21 december 1778, Voldby

Else Laursdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Deres børn:

Giesche Sørensdatter, 7 år

Else Marie Sørensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

541, 11 marts 1779, Voldby

Helle Pedersdatter, død

Jens Graugaard, enkemand

Børn:

Niels Jensen, 8 år

Peder Jensen, 4 uger

pige, 2 år

Afdødes broder var Michel Pedersen i Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

552, 9 juli 1779, Voldby

Rasmus Keyser, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 17 år

Karen Rasmusdatter, 32 år

Ellen Kirstine Rasmusdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 20/29

661, 1 Februar 1782, Voldby

Maren Nielsdatter, død

Niels Sørensen, enkemand

Fællesbørn:

Dorthe Nielsdatter, 2 år

Ellen Nielsdatter, 4 uger

Morbroder Niels Skrædder i Woldby var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

709, 22 februar 1783, Voldby

Erklæring:

Jesper Rasmussen af Farre

Jens Rasmussen af Voldby

begge på egne og

Jørgen Jensen af Voldby på sin hustru Anne Rasmusdatters vegne erklærer at have modtaget efter stedfaderen Søren Andersen i Voldby deres begrænsede mødrene arv, efter sal. Karen Jespersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

722, 25 juli 1783, Voldby

Jens Jensen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen, 12 år

Jens Jensen, 5 år

Niels Jensen, 2 år

Anne Jensdatter, 16 år

Anne Kirstine Jensdatter, 14 år

Farbroder var Niels Jensen, ungkarl i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

787, 30 oktober 1784, Voldby

Jens Østergaard, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 14 år

Jens Jensen, 9 år

Zidsel Jensdatter, 10 år

Dorthe Jensdatter, 6 år

Peder Jensen, 1 ½ år

Farfaderen Niels Østergaard på stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

803, 22 januar 1785, Voldby

Søren Andersen Byriel, død

Karen Jensdatter, enke

Afdødes søskende:

1)  Helbroder Anders Andersen, 33 år, gift og beboer en fæstegård i Voldby

2)  Halvbroder Jens Nielsen

3)  Halvsøster Maren Pedersdatter ~ Jens Sørensen i Norring, fæstehusmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 24/29

809, 11 marts 1785, Voldby

Gotfred Bendsen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Gotfredsen, 18 år

Bendt Gotfredsen, 12 år

Anne Cathrine Gotfredsdatter ~ Jens Brundt i Voldby

Maren Gotfredsdatter, 22 år

Johanne Gotfredsdatter, 20 år

Anne Marie Gotfredsdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

812, 11 marts 1785, Voldby

Jens Møstrup, død

Maren Christensdatter Møstrup, enke

Deres barn:

Christen Jensen Møstrup, 41 år, værtshusmand i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

813, 11 marts 1785, Voldby

Peder Gabriel Bolt, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Gabriel Pedersen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

814, 11 marts 1785, Voldby

Morten Christensen Rytter, død

Maren Hansdatter, enke

Ingen børn, ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

814, 23 marts 1785, Voldby

Maren Jensdatter, død

Jens Nielsen Østergaards enke

Hendes børn:

Niels Jensen, 14 år

Jens Jensen, 9 år

Dorthe Jensdatter, 6 år

Peder Jensen, 2 år

Den afdøde mands broder Poul Nielsen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

851, 28 juni 1784, Voldby

Christen Pedersen, død

Anne Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 19 år

Kirsten Christensen, 16 år

Anne Christiane Christensdatter, 6 år

Farbroderen Poul Pedersen i Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

855, 4 juli 1784, Voldby

Anne Pedersdatter, død

Levede hos Søren Byriel

Hendes arvinger:

1) broder Poul Pedersen, aftægtsmand hos gårdmand Niels Andersen i Haar, død efter

 

første skiftesamling uden at efterlade sig børn

2)  broder Christen Pedersen, gårdmand i Voldby, ligeledes død

2a) Peder Christensen, 12 år

2b) Kirsten Christensdatter, 17 år

2c) Anne Christiane Christensdatter, 7 år

3)  søster Karen Pedersdatter, enke, bor i Sveistrup på Bistrup Gods

Morbroder til 2a-c Laurs Jørgensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 26/29

872, 30 oktober 1786, Voldby

Maren Hansdatter, død

Hendes børn:

1) Marie Jacobsdatter ~ Michel Jensen i Herskind

2)  Peder Jacobsen, død

2a) søn Jacob Pedersen af Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

30, 14. april 1790, Voldby

31, 27. april 1790

Niels Jepsen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 31 år

Jep Nielsen, 26 år

Søren Nielsen, 24 år

Maren Nielsdatter, 29 år

Lavværge var enkens broder Søren Nielsen i Lading

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

5, 25. Februar 1792, Voldby

Niels Jensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Christen Jensen, myndig

2)  søster Maren Jensdatter, enke efter Jens Henriksen i Voldby

3)  broder Jens Jensen, død

3a) Søren Jensen, 21 år

3b) Jens Jensen, 14 år

3c) Niels Jensen, 12 år

3d) Anne Jensdatter ~ Niels Joensen i Voldby

3e) Ane Kirstine Jensdatter, 19 år

Børnenes stedfader Anders Byriel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

12, 7. Oktober 1793, Voldby

13, 6. November 1793

15, 11. December 1793

Søren Andersen, død

Johanne Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Christen Andersen, husmand i Haldum

2)  Margrethe Andersdatter ~ Anders Skrædder i Haldum

2a) Jens Andersen, myndig gårdmand i Haldum

2b) Anders Andersen, myndig gårdmand i Haldum

3)  søster Kirsten Andersdatter ~ Hans Pedersen i Trige, død

3a) Jørgen Hansen, husmand i Trige

3b) Lisbeth Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, gårdmand i Trige

4)  søster Else Andersdatter ~ Christen Jensen i Vitten, død

4a) Jens Christensen, myndig i København

4b) Anders Christensen, myndig i Galten by i Skanderborg amt

4c) Anna Christensdatter, tjener i Tilst

4d) Maren Christensdatter ~ Peder Balle i Vitten

5)  Johanne Andersdatter ~ Niels Nielsen, husmand i Haldum, hun død

5a) Anna Nielsdatter, hos morbroderen Christen Andersen i Haldum

Enkens broder Peder Jensen af Skaarup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 1/9

13, 7. Oktober 1793, Voldby

Anne Christensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 11 år

Christen Nielsen, 5 år

Anne Nielsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

21, 27. April 1795, Voldby

30, 15. December 1796

Niels Jensen, død

Maren Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 15 år

Jacob Nielsen, 6 år

Niels Nielsen, 3 år

Niels Nielsen, 14 dage

Birthe Nielsdatter, 13 år

Kirsten Nielsdatter, 10 år

Anne Nielsdatter, 7 år

Enkens broder Peder Jacobsen i Voldby

Farbroder Søren Jensen i Haurum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

28, 3. December 1796, Voldby

Niels Nielsen Møller, død

Mette Christensdatter, død

Mandens arvinger:

1)  broder Thomas Nielsen Møller gårdmand i Lading

2)  søster Marianne Nielsdatter ~ Jørgen Hjulmand i Sall

Hustruen arvinger:

1)  broder Christen Bødker i Søften Skovhus, død

1a) Christen Christensen, 23 år, tiener i Terp

2)  halvbroder Søren Christensen, 60 år, tjener i Tinning

3)  halvbroder Markus Jensen, 32 år tjener i Århus

4)  halvsøster Ellen Jensdatter ~ smeden Søren Pedersen i Voldby

5)  halvsøster Kirsten Christensdatter ~ Niels Skrædder i Søften

6) halvsøster Marianne Christensdatter ~ Niels Klog i Norring, død

6a) Zidsel Nielsdatter ~ Jacob Frandsen i Norring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

30, 3. December 1796, Voldby

31, 15. December 1796

Søren Christensen Skiøt, død

Leene Cathrine Johansdatter, enke

Deres børn:

Christian Sørensen, 26 år

Maren Sørensdatter, 18 år

Christine Elisabeth Sophie Sørensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 2/9

42, 11. Maj 1798, Voldby

Jørgen Nielsen Sølvsten, død

Maren Jacobsdatter, enke

Deres barn:

Mariane Jørgensdatter, 1/2 år

Farbroder Niels Nielsen på Frijsenborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

47, 4. September 1798, Voldby

Peder Jensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 8 år

Maren Pedersdatter, 22 år

Anne Pedersdatter, 18 år (meget svær at tyde, måske forkert)

Pedersdatter, 11 år

Farbroder Laurs Jensen i Lyngaae

Boet deles i 5 søsterlodder, derfor passer det med 3 piger og 1 dreng

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

49, 18. April 1799, Voldby

Søren Rasmussen, død

Anna Hansdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 25 år

Christen Sørensen, 12 år

Dorthe Margrethe Sørensdatter, 21 år

Mette Sørensdatter, 18 år

Anne Sørensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

50, 18. April 1799, Voldby

57, 23. Juni 1800

Karen Christensdatter Mistrup, død

Hendes eneste arving:

Christen Jensen Mistrup i København

datter ~ Mathias Sommer i Palsgaard i Horsens sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

54, 9. November 1799, Voldby

54, 9. December 1799

61, 15. December 1800

Peder Pedersen Aarslev, død

Anna Chatrine Mortensdatter, død 2 år tidligere

Ingen børn.

Mandens arvinger:

1)  helsøster Maren Pedersdatter ~ opholdsmand Peder Knudsen i Aarslev

2)  helsøster Dorthe Pedersdatter ~ Jens Leth i Framlev, mødt ved en søn

Søren Jensen Leth i Framlev,

3)  helsøster Birthe Pedersdatter ~ Rasmus Jensen i Lyngbye

3a) Jens Rasmussen i Giellerup, død og efterladt sig børn, navne ej angivet

4) halvbroder Mads Pedersen i Aarslev, død

4a) Peder Madsen, gårdmand i Aarslev

4b) Jens Madsen, gårdmand i Vitved

4c) Søren Madsen, husmand i Vitved

4d) Birthe Madsdatter ~ gårdmand Laurs Nielsen i Weyelbye, død

4da) Niels Laursen, 9 år

4db) Mads Laursen, 7 år

4e) Clemen Madsen, død i Koldt

4ea) Mikkel Clemensen, 10-12 år

4eb) Anna Clemensdatter, 15 år

4ec) Kirsten Clemensdatter, 10 år

5)  halvbroder Peder Pedersen, gårdmand i Aarslev, død

5a) Peder Pedersen, gårdmand i Aarslev

5b) Birthe Pedersdatter ~ Michel Pedersen i Aarslev

5c) Kirsten Pedersdatter ~ Niels Hjulmand i Tilst

6)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Niels Bægaard i Brendstrup, død

6a) Søren Nielsen i Aarslev

6b) Jens Nielsen i Aarslev

6c) Mette Nielsdatter ~ Anders Byriel i Voldby

6d) Maren Nielsdatter, død

6da) Søren Jensen, 21 år i Aarslev

6e) Birthe Johanne Nielsdatter ~ Jens Snedker i Lille Ring

6f) Birthe Nielsdatter ~ Jens Christensen i Brabrand, død

6fa) Peder Thomassen, 25-26 år

Anna Chatrine Mortensdatters arvinger:

1) broder Niels Mortensen i København, død

1a) brodersøn Mogens Nielsen i København

2)  søster ukendt navn, død

2a) datter, død

2aa) Laurs Hansen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

64, 14. December 1800, Voldby

Øllegaard Christensdatter, død

Bendt Gotfredsen, enkemand

Deres barn:

Gotfred Bendtsen, ¾ år

Morbroder Jens Joensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 3/9

73, 30. Maj 1801, Voldby

95, 23. December 1801

Søren Nielsen Winther, død

Ane Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Sørensen, 45 år

Maren Sørensdatter, 35 år

Ellen Sørensdatter, 25 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

115, 5. Maj 1802, Voldby

127, 8. Januar 1803

Enke Kirsten Jørgensdatter, død

Hendes børn:

1)  Niels Andersen, myndig

2)  Jørgen Andersen, myndig i Århus

3)  Rasmus Andersen tjenende ved Frideritz

4) Ane Marie Andersdatter, 32 år

5) Ane Rasmusdatter, død

5a) Ane Kristine Christensdatter, 17 år i Charlottenlund på Meilgaard Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

129, 2. Juli 1804, Voldby

132, 29. December 1804

Jens Michelsen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Michel Jensen, 14 år

Anne Jensdatter, 16 år

Marie Jensdatter, 10 år

Formynder farbroder Michel Michelsen i Tinning

Enkens nye mand Niels Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

130, 30. Juli 1804, Voldby

Christian Sørensen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Ane Katrine Christiansdatter, 6 år

Lavværge Hans Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

133, 4. Februar 1805, Voldby

Jens Jensen, død i Lyngbye

Maren Laursdatter, enke i Voldby

Deres børn:

Jens Jensen, 6 a 7 år

Casper Jensen, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 5/9

134, 21. Marts 1805, Voldby

136, 23. December 1805

Jørgen Fogh, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Karen Jørgensdatter ~ Niels Nielsen i Voldby

Anne Jørgensdatter, 28 år, senere giftes med Jens Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

137, 21. Februar 1807, Voldby

Maren Jensdatter, død

Poul Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  faderen Jens Nielsen Graugaard, aftægtsmand

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

141, 1. Februar 1808, Voldby

146, 15. Juni 1808

147, 29. Juni 1808

149, 21. September 1808

149, 29. November 1808

150, 13. December 1808

Mette Nielsdatter, død

Anders Andersen, enkemand

Hendes børn:

1)  Søren Jensen, gift i Voldby, 37 år

2)  Jens Jensen, 30 år

3)  Niels Jensen, 26 år

4)  Ane Jensdatter, 41 år ~ Niels Joensen i Voldby

5) Anne Kirstine Jensdatter, 39 år, enke i Haldum, senere forlovet med Michel Kieldsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

153, 16. Oktober 1809, Voldby

155, 27. December 1809

Niels Joensen, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 6 år

Anne Nielsdatter, 14 år

Mette Nielsdatter, 12 år

Maren Nielsdatter, 9 år

Birthe Marie Nielsdatter, 1 år

Lavværge Jens Joensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

162, 8. November 1811, Voldby

165, 20. December 1811

Kirsten Poulsdatter, død

Jørgen Andersen, enkemand

Deres børn:

Jens Jørgensen, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 6/9

163, 17. December 1811, Voldby

Thomas Sørensen Rytter, død

Ane Hansdatter, enke

Hans arvinger var børn af tidligere ægteskab:

1)  søn Anders Thomsen, politibetjent i Århus

2)  søn Jacob Thomsen i Vendsyssel

3)  søn Søren Thomsen, død

3a) Hanssine Sørensdatter

3b) Anne Sofie Sørensdatter

3c) Kirsten Sørensdatter, ukendt opholdssted

4) Marian Thomasdatter ~ Niels Kielgaard i Granslev

 

Lavværge var Rasmus Jørgensen i Voldby. Niels Nielsen Skomager i Hammel mødte for Anders Thomsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

170, 28. August 1812, Voldby

172, 14. August 1812

Soldat Rasmus Rasmussen Farre, død i Kalundborg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

173, 8. November 1813, Voldby

173, 29. November 1813

Ellen Kirstine Rasmusdatter, død

Erich Christensen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Erichsdatter ~ Jens Rasmussen i Farre

Christiane Erichsdatter forlovet med Christen Sørensen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

174, 27. Juli 1814, Voldby

Enke Mariane Marcusdatter, død

Hendes børn:

1) Maren Nielsdatter ~ Anders Svendsen

2)  Jørgen Nielsen, død

2a) Mariane Jørgensdatter, 16 år ved fasterfader Jeppe Nielsen ?

3)  Niels Sølvsten, død

3a) Niels Nielsen, 4 år

3b) Mariane Nielsdatter, 8 år

3c) Ane Nielsdatter, 2 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

175, 9. Februar 1815, Voldby

180, 20. December 1815

Jens Christiansen, død

Helene Madsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 23 år

Kirsten Marie Jensdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

176, 15. Marts 1815, Voldby

178, 2. November 1815

Maren Mogensdatter, død

Hans Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Hansen, myndig

Mogens Hansen, 11 år

Christen Hansen, 8 år

Ane Hansdatter, 15 år

Farbroder Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

178, 25. November 1815, Voldby

180, 20. December 1815

Niels Nielsen Sølvsten, død

Kirsten Marie Madsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 5 år

Mariane Nielsdatter, 10 år

Anne Nielsdatter, 4 år

Lavværge enkens tilkommende mand Søren Mortensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

183, 1. Februar 1816, Voldby

184, 1. Marts 1816

184, 30. Marts 1816

189, 19. Juni 1817

Simon Jørgensen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Jørgensen, gårdmand i Fajstrup

2)  broder Søren Jørgensen, gårdmand i Schiørring

3)  broder Rasmus Jørgensen, gårdmand i Herskind

4)  søster Maren Jørgensdatter, enke efter gårdmand Jens Nielsen i Fajstrup

5)  søster Helene Jørgensdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Thorsø

Lavværge var Niels Jensen Bødker i Voldby, enkens broder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

185, 16. Marts 1816, Voldby

186, 30. December 1816

Hans Sørensen, død

Anne Dorthe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Søren Hansen, bagersvend i Fladstrand

Maren Hansdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

187, 30. December 1816, Voldby

189, 14. Juli 1817

189, 5. August 1817

191, 18. August 1817

192, 29. September 1817

192, 15. December1817

Testamente mellem Morten Jensen og Mette Simonsdatter i Voldby

Morten Jensen, død

Mette Simonsdatter, død

Morten Jensens arvinger:

1)  søster Maren Jensdatter, død

1a) søn Niels Nielsen i Hammel

1b) Ane Dorthea Nielsdatter i Voldby, enke

2)  broder Søren Jensen i Voldby, død

2a) Erhardine Sørensdatter ~ Thomas Jensen i Framlev

3) søster Kirsten Jensdatter, død ~ Thomas Rytter

3a) Anders Thomasen, politibetjent i Århus

3b) Søren Thomasen, død og efterladt sig børn

3c) Jacob Thomasen i Vendsyssel

3d) Mariane Thomasdatter ~ hjulmand Jens Kirkegaard i Granslev, død efterladt sig børn

4)  søster Ane Jensdatter, død

4a) Niels Johnsen i Voldby, død, efterladt sig børn

4b) søn Jens Johnsen, Voldby

Mette Simonsdatters arvinger:

1)  broder Jens Simonsen, død

1a) Anders Jensen, gårdmand i Foldby

1b) Simon Jensen, gårdmand i Skjoldelev

1c) Kirsten Jensdatter ~ sognefoged Niels Jensen i Voldby

1d) Maren Jensdatter ~ Jens Michelsen i Norring

2)  søster Lisbeth Simonsdatter ~ Jens Pedersen i Skivholme, død

2a) Simon Jensen Kande i Fajstrup

2b) Ane Kjerstine Jensdatter ~ Jens Væver, Galthen

2c) Karen Jensdatter ~ Niels Jensen i Terp Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

188, 30. Juni 1817, Voldby

194, 17. December 1817

Christen Rasmussen Fogh, død

Mariane Jensdatter, enke

Deres barn:

Jens Christensen, 1 år

Sønnens farbroder Rasmus Fogh af Geilund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 7/9

195, 26. August 1818, Voldby

199, 22. September 1818 (G 341-385 8/9)

202, 6. November 1818 (G 341-385 8/9)

Anders Olesen, død

Zara Jensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Andersen, 6 år

Zidsel Andersdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

211, 17. August 1819, Voldby

217, 14. December 1819

Niels Nielsen, død

Karen Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 26 år

Jørgen Nielsen, 19 år

Laurs Nielsen, 12 år

Rasmus Nielsen, 7 år

Ane Nielsdatter, 21 år

Maren Nielsdatter, 15 år

Farbroder Søren Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

214, 29. November 1819, Voldby

218, 23. December 1819

Maren Nielsdatter, død

Anders Andersen, enkemand, (Anders Svensker)

Deres børn:

Niels Andersen, 20 år

Ellen Andersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

220, 12. April 1820, Voldby

1224, 26. oktober 1820 (G 341-382 B 8/16)

Jens Østergaard, død

Else Jensdatter,enke

Deres børn:

Jens Jensen, 7 år

Søren Jensen, 6 år

Jensdatter, 11 år

Enkens mand Jens Jensen, formynder Niels Østergaard af Tinning

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

223, 13. Juni 1820, Voldby

1252, 2. december 1820 (G 341-382 B 9/16)

Enke Ane Hansdatter, død

Hendes børn:

Rasmus Sørensen, 45 år, i Hadsten

Christen Sørensen, 35 år i ?

Dorthea Marie Sørensdatter, 43 år

Mette Sørensdatter, 39 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-385 8/9

224, 19. Juli 1820, Voldby

240, 25. Oktober 1820 (G 341-385 9/9)

Ane Nielsdatter, død

Jørgen Andersen, enke

Deres børn:

Anders Jørgensen, 7 år

Niels Jørgensen, 6 år

Ellen Jørgensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 9/16

1288, 8. Maj 1821, Voldby

1336, 26. November 1821 (G 341-382 B 10/16)

1347, 17. December 1821 (G 341-382 B 10/16)

1354, 17. November 1821 (G 341-382 B 10/16)

1365, 17. April 1822 (G 341-382 B 11/16)

1415, 30. December 1822 (G 341-382 B 11/16)

1423, 19. Februar 1823 (G 341-382 B 12/16)

1426, 19. Marts 1823 (G 341-382 B 12/16)

1428, 26. Marts 1823 (G 341-382 B 12/16)

1440, 29. April 1823 (G 341-382 B 12/16)

Peder Thomasen, død

Hans forlovede Dorthe Marie Sørensdatter af Voldby

Hans arvinger:

1)  søster Mette Thomasdatter ~ Niels Qvolbech i Lading

2)  søster Ane Kirstine Thomasdatter ~ i København med en spækhøker Peder Madsen i Lille Grønnegade, men død

2a) en datter rejst til Sverige

2b) en slegfredsøn Christian Eggersen, som var smed og boede i Norring, men død

2ba) Rasmus Christiansen, 15 år

2bb) Ane Marie Christiansdatter, 13 år

begge formentlig hos moderen Ane Margrethe Jensdatter nu ~ smeden Anders Sørensen i Iller ? senere i Grønbech

Andreas Rasmussen i Lading var gift med en af nu afdøde Mette Thomasdatters døtre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 11/16

1390, 26. Juli 1822, Voldby

1407, 16. December 1822

Jens Nielsen, soldat, død

Hans søskende arver:

1)  helbroder Christen Nielsen, 24 år

2)  helsøster Kirsten Nielsdatter, 21 år

3)  halvbroder Niels Michelsen, 13 år

4)  halvsøster Ane Michelsdatter, 11 år

5)  moderen Michel Kieldsens kone

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1438, 29. Maj 1823, Voldby

1449, 6. December 1823

Kirsten Jensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Casper Nielsen, 34 år

Jens Nielsen, 29 år

Jens Nielsen, 27 år

Thomas Nielsen, 18 år

Morten Nielsen, 17 år

Jens Nielsen, 16 år

Maren Nielsdatter, 33 år

Mette Magrethe Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 12/16

1477, 26. Januar 1824, Voldby

1512, 27. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)

Marianne Jensdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Hendes søn:

Jens Christensen, 8 år

Rasmus Fogh gårdmand i Geilund var farbroder til sønnen, morbroder husmand Niels Jensen i Haurum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 13/16

1540, 2. Maj 1825, Voldby

1573, 25. November 1825 (G 341-382 B 14/16)

1578, 6. December 1825 (G 341-382 B 14/16)

1595, 4. Januar 1826 (G 341-382 B 14/16)

1599, 20. December 1825 (G 341-382 B 14/16)

1607, 25. Januar 1825 (G 341-382 B 15/16)

1620, 25. Januar 1825 (G 341-382 B 15/16)

Jens Rasmussen, aftægtsmand, død

Johanne Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Jesper Rasmussen, gårdmand i Farre, svigersøn Niels Laursen

2)  helsøster Ane Rasmusdatter, enke efter Jørgen Jensen i Voldby, hendes søn Rasmus Jørgensen

3)  halvbroder Mogens Rasmussen i Farre, død

3a) Ane Mogensdatter, død

3aa) Maren Jochumsdatter, 19 år

3ab) Else Pedersdatter, 16 år

3ac) Ellen Marie Pedersdatter, 13 år

3b) Ane Margrethe Mogensdatter ~ Christen Christensen Dalbye i Voldby

3c) Mette Mogensdatter ~ Baltzer Jensen i Ry

4) halvsøster Karen Rasmusdatter, død ~ Peder Jensen i Farre

4a) Rasmus Pedersen i Sporup

5)  halvsøster Ane Svensdatter, slegfredbarn af Jens Rasmussens moder Karen Jespersdatter, død

5a) Jens Nielsen, død

5aa) Mette Dorthea Jensdatter, 21 år

5ab) Ane Jensdatter, 19 år

5b) Svend Nielsen

5c) Edel Nielsdatter ~ sognefoged Peder Nielsen i Vivild

5d) Kirsten Nielsdatter, ugift, omtrent 50 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1545, 27. Maj 1825, Voldby

1555, 5. August 1825

Maren Hansdatter, død

Daniel Wurtz, enke

Børn:

Johanne Kirstine, 4 år

Ane Dorthea ¾ år

Søren, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 14/16

1558, 18. Oktober 1825, Voldby

1588, 13. December 1825

1593, 21. December 1825

Ane Nielsdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres barn:

Niels Jensen, ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 15/16

1628, 15. Juli 1826, Voldby

1654, 2. December 1826

Thomas Jensen Barfoed, død

Hans arvinger: en broder og en gift søster, men navne ej nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-382 B 16/16

1678, 29. Maj 1827, Voldby

1691, 25. Oktober 1827

Inger Olesdatter, død

Hendes barn:

Christen Christensen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

9, 6. Maj 1828, Voldby

24, 13. Oktober 1828

enke Gedske Kirstine Danielsdatter Wurtz, død

Hendes børn:

Johan Henrik Wurtz, forvalter på Børglum kloster i Vendsyssel

Daniel Wurtz i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 2/21

37, 15. December 1828, Voldby

37, 5. Januar 1829

38, 12. December 1828 (G 341 383 3/21)

43, 30. Marts 1829 (G 341 383 3/21)

Maren Jensdatter, død

Peder Rexen, tidl. Død

Deres børn:

Søren Pedersen, 10 år

Johan Pedersen, 3 år

Ane Johanne ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

67, 23. December 1829, Voldby

68, 23. December 1829

70, 13. Januar 1830

Poul Nielsen Østergaard, død

Kirsten Michelsdatter, enke

Der var testamente.

Mandens arvinger:

1)  halvbroder Jens, død

1a) husmand Niels Jensen i Tinning

1b) Jensdatter ~ Christen Laursen i Voldby

1c) Jens Jensen, død i Voldby

1ca) Jens Jensen, 16 år

1cb) Ane Jensdatter, ugift

2)  halvsøster som har været gift i Geilund, død

2a) Rasmus Rasmussen Fogh, gårdmand i Geilund

2b) Niels Rasmussen, i Geilund

2c) Christen, død i Voldby

2ca) Jens Christensen i Haurum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 3/21

73, 11. Marts 1830, Voldby

76, 13. April 1830

82, 7. Juni 1830 (G 341 383 4/21)

92, 4. Oktober 1830 (G 341 383 4/21)

Niels Jensen Caspersen, død

Hans børn:

Casper Nielsen, gårdmand i Lading

Jens Nielsen Pedersen, myndig

Jens Nielsen, myndig

Thomas Nielsen, myndig

Morten Nielsen, 24 ½ år

Jens Nielsen, 23 år

Maren Nielsdatter ~ Christen Pedersen i Gieding

Mette Magrethe Nielsdatter, 29 år

Hans hustru tidligere død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

82, 7. Juni 1830, Voldby

105, 8. December 1830

106, 29. November 1830

Jens Jensen Skrædder, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Hans Arvinger:

1)  broder Hans Jensen, husmand i Voldby

2)  broder Henrik Jensen i Vorred ved Silkeborg

3)  broder Christen Jensen, død

3a) Jens Christensen, myndig

3b) Søren Christensen, 20 år

3c) Frederich Christensen, 17 år

3d) Marianne Christensdatter ~ bødker i Århus

3e) Christensdatter, myndig

4)  Christine Elisabeth Jensdatter ~ Morten Nielsen i Voldby, deres svigersøn Christen Nielsen Søeballe af Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

90, 29. September 1830, Voldby

107, 20. December 1830

Ane Dorthe Nielsdatter, død

Hans Sørensen Tyrring, død tidligere

Hendes børn:

1) Søren Hansen Bager i Frederikshavn

2)  Maren Hansdatter ~ Daniel Wurtz, død

2a) Stine, 10 år

2b) Søren, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 4/21

107, 21. December 1830, Voldby

138, 13. Oktober 1831 (G 341 383 5/21)

Anders Andersen Byriel, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Andersen, 22 år

Jens Andersen, 17 år

Mette Andersdatter, 20 år

Ane Johanne Andersdatter, 14 ½ år

Karen Andersdatter, 12 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 5/21

129, 5. Juli 1831, Voldby

130, 8. Juli 1831

Maren Rasmusdatter, død

Christen Pedersen, tidligere død

Hendes arvinger:

1 søn Jens Pedersen, husmand i Kattrup ved Horsens

Christiane Pedersdatter ~ Laurs Nielsen Smed i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 7/21

204, 22. December 1832, Voldby

221, 16. December 1833 (G 341 383 8/21)

223, 17. December 1833 (G 341 383 8/21)

Maren Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Rasmus Nielsen i Houlbjerg, død

1a) Niels Rasmussen tjener i Houlbjerg Præstegaard

1b) Jens Rasmussen Fisker gift i Houlbjerg

1c) Peder Rasmussen tjener i København

2)  broder Jens Nielsen i Stevnstrup

3)  Kirsten Nielsdatter ~ Jens Væver, Værum, hun død

3a) Marie ~ i Randers

3b) Maren hos faderen i Værum

4)  Birthe Nielsdatter, enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 8/21

230, 22. Januar 1834, Voldby

237, 4. December 1834

Else Marie Jensdatter, død

Jens Jensen Østergaard, enkemand

Hendes børn:

1)  En søn Jens Caspersen født uden for ægteskab, fader Jens Caspersen Jensen af Svendstrup, myndig

Med Jens Jensen:

2)  Jens Jensen, 21 år

3)  Ane Jensdatter, ugift, hjemme

Afdødes broder Peder Jensen Søndergaard af Sall

Enkemanden var stedfader til alle børnene.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 9/21

264, 13. Juni 1835, Voldby

275, 7. November 1835

289, 20. Januar 1836 (G 341 383 10/21)

Pige Johanne Elisabeth Johansdatter, død

Hun døde i Århus, boet meget lille, ingenarvinger nævnt, men en mente at hendes moder var i Viborg Tugthus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

293, 20. April 1836, Voldby

294, 20. April 1836

309, 9. December 1836

317, 9. December 1836 (G 341 383 11/21)

Johan Christensen Grosen, død

Karen Marie Jensdatter, enke

Deres børn:

Bodil Johansdatter

Jette Johansdatter

Christine Johansdatter

alle ugifte og mellem 9 og 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 10/21

296, 21. Juni 1836, Voldby

303, 3. August 1836 (G 341 383 10/21)

Christiane Christensdatter, død

Thomas Nielsen, enkemand

Hendes børn:

1) Michel Michelsen, 6 ½ år, føft udenfor ægteskab med Michel Michel Michelsen

2)  Niels Thomassen, 2 år, fader var enkemanden

Afdødes broder Christen Christensen fra Houlbjerg

Ældste søns farbroder Jens Michelsen i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

329, 24. Juni 1837, Voldby

336, 17. Oktober 1837

Kirsten Marie Madsdatter, død 5 år tidligere

Søren Mortensen, enkemand

Hendes børn med tidl. Ægtefælle Niels Nielsen:

Maren Nielsdatter ~ Søren Christensen i Voldby

Ane Nielsdatter, ugift

Børn med enkemanden:

Maren Sørensdatter, 21 år

Niels Sørensen, 17 år

Mads Sørensen, 15 år

Ane Catrine Sørensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

332, 31. August 1837, Voldby

336, 17. Oktober 1837

Søren Mortensen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Hans børn med Kirsten Marie Madsdatter:

Maren Sørensdatter, 21 år

Niels Sørensen, 17 år

Mads Sørensen, 15 år

Ane Catrine Sørensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 11/21

348, 3. Januar 1838, Voldby

353, 3. Januar 1838 (G 341 383 12/21)

Christen Nielsen Søeballe, død

Ane Kirstine Mortensdatter, enke

Deres børn:

Christine Elisabeth Christensdatter

Ane Christensdatter

Lavværge Niels Mortensen af Grølsted

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

355, 14. Februar 1838, Voldby

Poul Pedersen, tidl. Død

Birthe Nielsdatter Fisker, død

Ingen livsarvinger, gensidigt testamente, men ændre så arven ved Birthe Nielsdatters død tilfaldt Anders Byriels enke Maren Jensen som vederlag for pleje i alderdommen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 12/21

363, 21. Juli 1838, Voldby

370, 16. Oktober 1838

383, 21. Juli 1838

Ane Cathrine Gotfredsdatter, død

Peder Jacobsen, enkemand

Hendes børn:

Niels Jensen, husmand i Taastrup ved Skanderborg

Ane Dorthe Jensdatter, ugift, senere ~ Knud Christensen på Vissing mark

Johanne Marie Jensdatter ~ Søren Smed i Lillering

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

409, 31. Marts 1840, Voldby

426, 14. Oktober 1840 (G 341 383 14/21)

Hans Jensen Skrædder, død

Hans børn:

1)  Jens Hansen, husmand på Haraldlund mark

2)  Mogens Hansen i Astrup Teglværk

3)  Christen Hansen, måske Koldt sogn

Ane Hansdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

415, 15. April 1840, Voldby

428, 14. December 1840 (G 341 383 14/21)

Peder Christiansen, død

Inger Pedersdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Pedersdatter, 4 år

Ane Margrethe Pedersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 13/21

416, 15. April 1840, Voldby

429, 17. December 1840 (G 341 383 14/21)

Peder Jensen, død

Ellen Marie Olesdatter, enke

Deres barn:

Johanne Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 14/21

454, 16. December 1841, Voldby

455, 21. December 1841

Karen Rasmusdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Jensen, 12 år

Morbroder Niels Rasmussen i Abtrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

457, 21. Januar 1842, Voldby

husfæster Jens Nielsen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres barn:

Marianne Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

462, 28. April 1842, Voldby

463, 19. Maj 1842

Ane Hansdatter, død

Niels Thomassen, enkemand

Deres børn:

Thomas Nielsen, gårdmand i Voldby

Hans Nielsen, myndig, gårdmand i Voldby

Christen Nielsen, 26 år

Kirsten Marie Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

464, 30. Maj 1842, Voldby

471, 9. November 1842

Kirsten Pedersdatter af Højberg, død

Hendes børn:

1)  søn Søren Christiansen, i København

2)  søn Jens Christiansen, i Hadberg

3)  søn Peder Christiansen, i Voldby, død

3a) Kirsten Pedersdatter, 7 år

3b) Ane Margrethe Pedersdatter, 4 år

4)  Maren Christiansdatter, ugift

5)  Hedevig Kirstine Christiansdatter ~ Søren Ernstsen i Højvorre

6)  Ane Christiansdatter, ugift og tjener Frijsenborg

Stedfader til Peder Christiansens 2 børn var Søren Laursen i Voldby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

466, 1. August 1842, Voldby

475, 9. December 1842

Bodil Jensdatter, død

Søren Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søster Kirsten Jensdatter ~ gårdmand Jens Nielsen i Grølsted

2)  søster Ellen Jensdatter, død ~ gårdmand Jens Jacobsen i Haurum

2a) Jens Jensen Larsen, gårdmand i Haurum

2b) Mette Jensdatter, død ~ Søren Peder i Thorsø

2ba) Ellen Kirstine Sørensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

466, 30. August 1842, Voldby

475, 9. December 1842

Lars Jørgensen, død (1840)

Maren Christiansdatter, enke

Deres børn:

Christian Larsen, 15 år

Ane Marie Larsdatter, ugift

Ane Kirstine Larsdatter, ugift

Bedstefaderen Jørgen Lassen i Voldby var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 15/21

467, 16. September 1842, Voldby

476, 9. December 1842

Rasmus Christensen Qvolbek, død (1839)

Ane Cathrine Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Rasmusdatter, 11 år

Ane Kirstine Rasmusdatter, 9 år

Ane Marie Rasmusdatter

Enkens ny mand Søren Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

496, 13. Oktober 1843, Voldby

500, 8. December 1843

Karen Rasmusdatter, død

Peder Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Pedersen, 2 ½ år

Ane Marie Pedersdatter, 7 år

Morbroder, husmand Jens Rasmussen af Haldum mark

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 16/21

505, 10. Januar 1843, Voldby

557, 16. December 1844 (G 341 383 17/21)

Kirsten Andersdatter, død

Christen Christensen, enkemand

Hendes børn:

Niels Hansen, 24 år

Birthe Olesdatter ~ Mogens Jacobsen på Gyllingnæs mark

Børn med enkemanden:

Christen Christensen, 15 år

Mette Margrethe Christensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

528, 21. Maj 1844, Voldby

540, 22. Oktober 1844

546, 8. November 1844

547, 22. Oktober 1844

549, 8. November 1844

561, 1. November 1844 (G 341 383 18/21)

Jørgen Lassen, død

Hans arvinger og børn:

1) Lars Jørgensen, død

1a) Christian Larsen, 16 år

1b) Ane Marie Larsdatter, 11 år

1c) Ane Kirstine Larsdatter, 7 år

2)  Ane Jørgensdatter ~ Thomas Zeuthen i Århus

3)  Birthe Marie Jørgensdatter ~ Christen Thomasen i Bilet

4)  Inger Kirstine Jørgensdatter, enke i Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

535, 29. August 1844, Voldby

552, 29. November 1844

Ane Marie Christensdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søster Marian Christensdatter, ugift

2)  søster Karen Christensdatter, død ~ Jens Laursen, død

2a) søn Laurs Jensen

2b) datter Kirsten Marie Jensdatter

2c) Zidsel Marie Jensdatter

2d) Christiane Jensdatter

2e) Maren Jensdatter

2f) Ane Jensdatter

2g) Ane Marie Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 17/21

543, 7. November 1844, Voldby

549, 28. November 1844

Edel Rasmusdatter, død

Søren Jespersen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 9 år

Mette Cathrine Sørensdatter ~ Thomas Andersen i Laasby

Johanne Sørensdatter, ugift

Bodil Marie Sørensdatter, ugift

Kirsten Sørensdatter, ugift

Jensine Sørensdatter, ugift

Zidsel Marie Sørensdatter, ugift

Morbroder Rasmus Rasmussen i Farre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 19/21

615, 24. November 1846, Voldby

630, 30. Maj 1847 (G 341 383 20/21)

Maren Sørensdatter, død

Christen Nielsen, enkemand

Deres barn:

Niels Christensen 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 383 20/21

632, 28. Juni 1847, Voldby

643, 10. December 1847

674, 4. August 1849 (G 341 383 21/21)

Zidsel Marie Thomasdatter, død

Niels Jensen Graugaard, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 3 ¾ år

Thomas Nielsen, 1 ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016