Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Vosnæsgaard Gods

 

Vosnæsgaard Gods

Skødstrup sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt

Skifteuddrag 1738-1743    Skifteuddag 1839-1850

Kilde: Film 10374, Rigsarkivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bregnet sogn:

Følle: 3 skifte

Elsted sogn: 2 skifter

Hjortshøj sogn:

Brandstrup: 1 skifte

Kankbølle: 1 skifte

Mørke sogn:

Ommestrup: 5 skifter

Uggelbølle: 3 skifter

Skødstrup sogn:

Skødstrup: 5 skifter

Segalt: 6 skifter

Svinbo: 2 skifter

Vorre: 2 skifter

Ukendt sted: 1 skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Det første skifte stærkt beskadiget.

Anne Nielsdatter, enke

Arvinger kunne være:

Niels Jørgensen

Jørgen Jørgensen

Jens Jørgensen

Knud Jørgensen

På sin datters vegne var Søren Sørensen til stede, på sin hustrus vegne Esben Laursen, måske hed hun Inger Jørgensdatter

+ en Søren Jørgensen nævnt, vist søn afdødes 1. ægteskab.

Protokollen er meget beskadiget

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

106, 5. marts 1738, Uggelbølle

Budfoged Niels Michelsen, død

Mette Sørensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 6 år

Rasmus Nielsen, 1 år

Enkens fæstemand Mourits Hansen

Farbroder Peder Michelsen i Mørke

Enkens broder Laurs Sørensen i Uggelbølle

Mosters søn Niels Pedersen i Knebel

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 16. juni 1738, Skødstrup

Karen Andersdatter, død

Peder Lauridsen Sparre, enkemand

Deres børn:

Margrethe Pedersdatter, 4 år

Laurs Pedersen, 2 år

Morbroder Jens Andersen af Hielmager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

108, 21. februar 1737, Vorre

Mette Jensdatter, død

Peder Hansen, enkemand

Hendes 1. mand Jens Mogensen i Studstrup og deres børn:

1)  søn, død

2)  Mogens Jensen, 22 år

3)  Jens Jensen, 19 år

Børn med enkemanden:

1) Hans Pedersen, 14 år

2)  Dorthe Pedersdatter, 11 år i Hornslet hos Anders Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

109, 24. februar 1739, Segalt

Maren Pedersdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Børn med 1. mand Mourits Sørensen:

1)  Søren Mouritsen i Skødstrup

2)  Boel Mouritsdatter ~ Peder Nielsen i Uggelbølle

3)  Maren Mouritsdatter ~ Jens Simonsen her på stedet

børn med Rasmus Jensen:

1)  Thomas Rasmussen

2)  Mourits Rasmussen

3)  Mette Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

110, 30. juni 1739, Uggelbølle

Anne Johansdatter, død

Søren Thomassen, enkemand

Hendes søskende:

Jørgen Johansen

Anne Johansdatter ~ Jørgen Madsen i Følle

Rasmus Christensen på sin moder og samtlige søskendes vegne?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

112, 9. november 1739, Segalt

Thomas Christensen, død

Zidsel Michelsdatter, enke

Deres barn:

Christen Thomassen, ca 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

115, 26. maj 1740, Segalt

Anders Christensen, død

Sophie Jensdatter, enke

Hans søskende:

1)  helbroder Christen Christensen

2)  Søren Christensen i Alstrup på Mariager Klosters Gods

3)  Christen Christensen af Segalt

4)  Lene Christensdatter ~ Niels Joensen, på stedet

Lavværge Peder Ollufsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

117, 10. april 1736, Skødstrup

9.  maj 1736

Laurits Jensen Sparre, død

Hans børn:

1)  Peder Lauridsen Sparre

2)  Jens Lauridsen, 17 år

3)  Maren Laursdatter ~ Rasmus Mogensen i Segalt

4)  Kirsten Lauridsdatter, ugift

5)  Margrethe Lauridsdatter ~ Laurits Jensen i Skødstrup

6)  Mette Lauritsdatter, 14 år hos sin søster i Segalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

119, 4. december 1741, Elsted

Maren Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Ingen børn. Arvinger:

1)  halvsøster Maren Nielsdatter, ugift

2)  halvsøster Helle Nielsdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

120, 23. februar 1742, Segalt

Christen Nielsen Balle, død

Birthe Jensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Niels Christensen, 19-20 år

Jens Christensen, 14 år

Søren Christensen, 11 år

Anne Christensdatter, 24 år

Mette Christensdatter, 22 år

Karen Christensdatter, 17 år

2.  ægteskab med enken:

Karen Christensdatter, 2 år

Farbroder Anders Nielsen Balle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 5. marts 1742, Uggelbølle

Jochum Rasmussen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jochumsen, 1 år

Enkens broder Rasmus Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 2. april 1742, Ommestrup

Rasmus Læger, død

Karen Jørgensdatter, død

Mandens søskende:

1)  helsøster Giertrud Pedersdatter ~ Søren Simonsen i Ommestrup

2)  helsøster Dorthea Pedersdatter ~ København, død, mandens navn ukendt

3)  halvsøster Anne Pedersdatter ~ Søren Pedersen, husmand i Torsager

Hustruen arvinger:

1)  Søren Jørgensen i Egå

2)  Anne Jørgensdatter ~ Peder Udsen i Ommestrup

2a) Jørgen Pedersen

2b) Else Pedersdatter ~ Peder Nielsen Smed

2c) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Væver i Hvilsager

3)  Dorthea Jørgensdatter ~ Peder Molboe, død

3a) Jørgen Pedersen

3b) Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Skæring

4)  Maren Jørgensdatter, død ~ Niels Sørensen i Egå Annexgaard

4a) Laurids Rasmussen

4b) Inger Rasmusdatter ~ i Vejlby

5)  Emmerts Jørgensdatter ~ Mads Jensen ~ Niels Torst i Ommestrup

5a) Maren Madsdatter ~ Jacob Poulsen i Uggelbølle

5b) Mette Nielsdatter ~ Niels Christensen på Mejlgaard Gods

5c) Anne Nielsdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 4. april 1742, Følle

Anne Christensdatter, død

Knud Jørgensen, enkemand

Ingen børn. Arvinger:

1)  moderen Else Rasmusdatter, enke efter Christen Johansen

2)  broder Rasmus Christensen, 28 år

3)  Johan Christensen, 16 år

alle i Uggelbølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

131, 24 marts 1742, Svinbo

Søren Nielsen, død

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 14 år

Anders Sørensen, 10 år

Jens Sørensen, 5 år

Kirsten Sørensdatter, 13 år

Maren Sørensdatter, 8 år

Enkens fader Anders Groesen i Hielmager

Farbroder Christen Nielsen af Svinbo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

134, 24 marts 1742, Svinbo

Peder Nielsen, død

Arvinger:

1)  broder Christen Nielsen af Aastrup på Løvenholm Gods

2)  Rasmus Nielsen i Svinbo

3)  Søren Nielsens efterladte 5 børn, 3 sønner og 2 døtre

4)  Maren Nielsdatter ~ Thomas Lauridsen i Hielmager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

135, 2. maj 1742, Følle

Peder Jensen, død

Dorthe Knudsdatter, enke

Ingen børn. Arvinger:

1)  broder Jens Jensen i Torsager, husmand ~ Anne Andersdatter

2)  søster Kirsten Jensdatter ~ afdøde Rasmus Nielsen i Rønde

3)  søster Karen Jensdatter, ~ Søren Pedersen, tidligere corporal og husmand i Todbjerg

4)  helbroder, afgangne Rasmus Jensen i Torsager

4a) Jens Rasmussen, soldat på Kalø Gods, 23 år

4b) Christen Rasmussen, 18 år

4c) Peder Rasmussen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

139, 2. maj 1742, Ommstrup

Jens Pedersen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 6 år

Niels Jensen, 4 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

Maren Jensdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

141, 9. juli 1742, Følle

Maren Lauridsdatter, død

Niels Madsen, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 9 år

Mads Nielsen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

143, 11. august 1742, Segalt

Peder Olesen, død

Kirsten Lauridsdatter, død

Deres børn:

Olluf Pedersen, 18 år

Laurids Pedersen, 5 år

Elisabeth Pedersdatter, 23 år

Bergitte Pedersdatter, 15 år

Maren Pedersdatter, 10 år

Formynder Rasmus Lauridsen, her i byen

Ældste datters fæstemand Rasmus Rasmussen, der har fæstet stedet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145, 30. november 1742, Ommestrup

Giertrud Pedersdatter, død

Søren Simonsen, enkemand

Deres børn:

?Birthe Sørensdatter, 21 år

Else Sørensdatter, 19 år

Anne Sørensdatter, 15 år

Maren Sørensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

146, 27. juli 1736, Skødstrup

Anders Pedersen Bunde, død

1)  datter Ingeborg Andersdatter, død ~ Christen Pedersen i Aastrup

1a) Peder Christensen, 14 år

1b) Anders Christensen, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

153, 20. marts 1737, Vorre

ugift Niels Sørensen, død

Arvinger:

1)  søster Mette Sørensdatter, død ~ Søren Jensen i Worre

1a) Jens Sørensen

2)  halvbroder Søren Sørensen i Worre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

156, 19. oktober 1737, Brandstrup

Søren Nielsen, død

Mette Nielsdatter, enke

Arvinger:

1)  broder Niels Nielsen, død

1a) Peder Nielsen, 24 år

1b) Laurs Nielsen, 22 år

1c) Niels Nielsen, 19 år

1d) Anne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Segalt

Lavværge Knud Nielsen i Hesselballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

158, 18. december 1737, Segalt

Karen Jensdatter, død

Christen Nielsen Balle, enkemand

Deres børn:

Niels Christensen, 15 år

Jens Christensen, 9 år

Søren Christensen, 6 år

Anna Christensdatter, 20 år

Mette Christensdatter, 18 år

Karen Christensdatter, 12 år

Formynder Peder Jensen i Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

159, 16. marts 1738, Ommestrup

Jørgen Rasmussen, død

Maren Rasmusdatter, død

Deres børn:

Rasmus Jørgensen, 16 år

Søren Jørgensen, 12 år

Hans Jørgensen, 8 år

Claus Jørgensen, 4 år

Jørgen Jørgensen, 2 år

Marie Jørgensdatter, 10 år

Morbroder Jochim Rasmussen af Uggelbølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160, 30. november 1740, Skødstrup

Berthe Christensdatter, død

Peder Møller, enkemand

Deres barn:

Appolone Pedersdatter, 3 år

Morbroder Jens Fisker i Skjødstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

161, 28. december 1740, Ommestrup

Peder Jensen, enkemand

Hustruens navn ikke nævnt

Ingen børn. Arvinger:

1)  halvsøster Maren Nielsdatter, 25 år

2)  halvsøster Helle Nielsdatter

Morbroder til dem Michel Rasmussen i Egå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

162, 12. maj 1740, Kankbølle

Ungkarl Niels Troelsen, død

Hans arvinger:

1)  søster Anne Troelsdatter ~ Oluf Andersen, han død, i Segalt

2)  broder Christen Troelsen, død

2a) Søren Christensen, 22 år

2b) Peder Christensen, 18 år

3)  Peder Troelsen, død

3a) Peder Pedersen, 4 år

4)  søster Kirsten Troelsdatter, død

4a) Søren Nielsen i Svinbo

4b) Peder Nielsen i Svinbo

4c) Rasmus Nielsen i Svinbo

4d) Christen Nielsen i Aastrup

4e) Maren Nielsdatter ~ Thomas Lauridsen i Hjemager

5) søster Maren Pedersdatter ~ Poul Nielsen i Hjortshøj

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

166, 4. december 1741, Elsted

Maren Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Afdødes arvinger:

1)  halvsøster Maren Nielsdatter, ugift, tjener Anders Pedersen i Egå

2)  halvsøster Helle Nielsdatter, 22 år, ugift, tjener Frans Sørensen i Egå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 11. maj 1743, Skødstrup

Anders Rasmussen Bonde, død

Mette Jensdatter, enke

Deres barn:

Johanne Andersdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vosnæsgaard Gods

Skødstrup sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt

Skifteuddrag 1839-1850  Skifteuddag 1738-1743

Kilde: Film 10374, Rigsarkivet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Der er 61 uddrag ialt fordelt på nedennævnte sogne og lokaliteter. I protokollen er der mange anmeldelser om dødsfald. Sådanne anmeldelse er kun medtaget, hvis flere navne er nævnt eller andre oplysninger, som måske kan bruges.

 

 

Bregnet sogn:

Følle: 4 skifte

Egå sogn:

Egå: 1 skifte

Skæring: 1 skifte

Hjortshøj sogn:

Brandstrup: 2 skifte

Hornslet sogn:

Eskerod: 5 skifter

Havhusene: 2 skifter

Mørke sogn:

Ommestrup: 5 skifter

Uggelbølle: 9 skifter

Skødstrup sogn:

Skødstrup: 11 skifter

Studstrup: 4 skifter

Hjelmager: 9 skifter

Segalt: 4 skifter

Vorre: 2 skifter

Aastrup: 2 skifter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

28, 29. april 1839, Skødstrup

Anders Jensen Ostenfeldt, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen Ostenfeldt

Karen Andersdatter Ostenfeldt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 29. april 1839, Brandstrup

Rasmus Nielsen Helbo, død

Kirsten Hansdatter, enke

Deres børn:

Maren Rasmusdatter

Lavværge Hans Hansen i Egå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 6. maj 1839, Ommestrup

Jens Jensen anmeldte at hans svigerfader, fattiglem Troels Tammesen var død.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 9. maj 1839, Følle

Gotfred Schiøtt, død

Kirstine Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Tilkjer Schiøtt, 16 år

Peter Schiøtt, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, 17. juli 1839, Havhusene

32, 24. september 1839

Jens Pedersen Løber, død

Inger Thomasdatter, enke

Ingen børn, testamente af 20. december 1837

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

32, 15. august 1839, Studstrup

Inger Pedersdatter, død

Rasmus Andersen Grosen, enkemand

Deres børn:

1)  Ane Rasmusdatter ~ Andreas Bertelsen i Tåstrup i Feldballe sogn

2)  Birthe Kirstine Rasmusdatter, ugift

3)  Ane Dorthe Rasmusdatter, ugift

4)  Else Rasmusdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

32, 2. september 1839, Vorre

ugift Jens Nielsen, død

Hans arvinger:

1)  moder Dorthe Rasmusdatter ~ Niels Nielsen, han død

2)  broder Rasmus Nielsen

3)  halvbroder Søren Rasmusdatter Hornbech, hustruens slegfredsøn i Uggelbøll

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 3. oktober 1839, Eskerod

Birthe Emmerstdatter anmeldte at hendes mand Henrich Pedersen var død. Uskiftet bo med sønnen Peder Henrichsen, 17 år og 3 umyndige døtre.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 2. november 1839, Uggelbølle

Karen Christensdatter, død

Søren Mogensen, enkemand

Hendes barn:

Datter ~ Peder Michelsen Kuk på Vosnæsgaard Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34, 8. december 1839, Skødstrup

38, 27. oktober 1840

Anne Sørensdatter, død

Søren Nielsen Kudsk, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 11 år

Niels Sørensen, 3 år

Anders Sørensen, ½ år

Anne Kathrine Sørensdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 30. januar 1840, Ommestrup

Ane Andersdatter, død

Christen Løistrup, død tidligere

Efterlod 5 myndige børn der selv delte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 27. februar 1840, Skødstrup

Karen Pedersdatter, død hos sognefoged Søren Rytter. Hun var datter af aftægtsmand Peder Skrædder i Skødstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

36, 29. april 1840, Følle

36, 29. maj 1840

39, 29. oktober 1840

Jens Jensen Simonsen, død

Zidsel Nielsdatter, enke

Ingen Børn

1)  søster Johanne Jensdatter af Øster Alling, ugift

2)  søster Lisbeth Jensdatter, i udby i Rougsø Herred

3)  søster Mette Jensdatter i Tistrup

Der var megen gæld, der var måske flere arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 13. august 1840, Uggelbølle

Jørgen Sørensen anmeldt at hans moder Ane Jørgensdatter, enke efter Søren Andersen Smed var død.

Datter Mette Kirstine Sørensdatter ~ Søren Jensen i Kejlstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 24. august 1840, Uggelbølle

Skifte efter begæring af frasepareret ægtefælle, distriksjordmoder Mette Marie Marie Schlütter ~ Johannes Schlütter af Rønde fattighus

Deres børn:

Johannes Schlütter, 15 år

Jens Schlütter, 9 år

Maren Schlütter, 13 år

Christine Schlütter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

40, 15. december 1840, Følle

30. december 1840

Jens Rasmussen Hvede, død

Maren Nielsdatter, enke

Ingen børn med enken.

Børn med 1. hustru Else Marie Jensdatter:

1)  Rasmus Jensen, husmand i Kastrup på Skafføegaard Gods

2)  Jens Jensen, indsidder i Følle

3)  Poul Jensen, husmand i Rostved, Torsager sogn

4)  Maren Jensdatter ~ Niels Hansen i Følle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

40, 9. januar 1841, Segalt

41, 18. januar 1841

tjenestekarl Mads Christensen, død

Hans søskende:

1)  helbroder Peder Christensen Møller i Segalt

2)  halvbroder Jonas Christensen Møller i Hjelmager

3)  halvbroder Rasmus Christensen Møller i Segalt

4)  halvbroder Søren Christensen Møller i Segalt

5)  halvsøster Ane Kistine Christensdatter ~ Søren Jensen Møller i Segalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

41, 18. januar 1841, Ommestrup

41, 21. januar 1841

41, 26. februar 1841

Niels Andersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Karen Nielsdatter, 27 år

Giertrud Nielsdatter, 25 år

Peder Nielsen, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

42, 13. april 1841, Segalt

Maren Christensdatter, død

Rasmus Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Rasmussen, 21 år

Ane Marie Rasmusdatter, 18 år

Maren Rasmusdatter, 15 år

Christen Rasmussen, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

42, 26. november 1841, Skødstrup

43, 27. november 1841

48, 23. februar 1842

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Sørensen, død tidligere

Deres børn:

1)  Niels Jensen, død

1a) Rasmus Nielsen, 20 år

1b) Mette Kirstine Nielsdatter, 22 år

1c) Kirsten Marie Nielsdatter, 17 år

1d) Karen Nielsdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

44, 25. december 1841, Hjelmager

44, 5. januar 1842

49, 6. juni 1842

Gmd Jochum Bertelsen, død

Ane Marie Rasmusdatter, enke

Deres barn:

Ane Mette Jochumsdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

46, 7. januar 1842, Aastrup

Mette Kirstine Pedersdatter, død

Niels Sørensen, enkemand

Ingen livsarvinger, manden arvede efter testamente

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

49, 25. februar 1842, Ommestrup

50, 3. marts 1842

Kirsten Pedersdatter, død

Anders Sørensen, tidligere død

Deres børn:

Søren Andersen, 30 år

Peder Andersen, 26 år

Mette Kirstine Andersdatter ~ Jørgen Andersen i Torsager

Ellen Andersdatter ~ Søren Andersen i Torsager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

50, 29. april 1842, Eskerod

Kirsten Jensdatter, død

Christen Boie, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 21 år

Helle Marie Christensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 26. januar 1843, Hjelmager

Jens Thomassen død 19 år gammel

Hans fader var Thomas Nielsen, ingen andre nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 17. april 1843, Hjelmager

Jonas Christensen anmeldt at hans datter Ane Kirstine var død 19 år gl. Hun druknede i et vandhul ved byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 22. april 1843, Vorre

51, 25. maj 1843

Dorthe Rasmusdatter, død

Niels Nielsen, død tidligere

Hendes børn:

Søren Rasmussen, 34 år, husmand i Uggelbølle

Rasmus Nielsen, 23 år, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 10. maj 1843, Studstrup

Rasmus Grosen anmeldt at hans datter Ane Dorthe Rasmusdatter var nedkommet med et dødfødt barn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52, 30. maj 1843, Uggelbølle

Peder Bangs enke anmeldte at hendes datter Maren Pedersdatter var død 17 år gl.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52, 11. januar 1844, Aastrup

53, 18. januar 1844

54, 9. juni 1844

tjenestekarl Rasmus Nielsen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Jensen, han død

2)  søster Mette Kirstine Nielsdatter, 23 år

3)  søster Kirsten Marie Nielsdatter, 20 år

4)  Karen Nielsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

54, 9. juni 1844, Segalt

54, 11. juni 1844

Niels Rasmussen Just, død

Karen Rasmusdatter, enke

Hans børn med Ane Andersdatter:

1)  Rasmus Nielsen, i København

2)  Anders Nielsen

3)  Søren Nielsen, 28 år

4)  Ane Nielsdatter ~ Jonas Christensen i Hjelmager

5)  Ane Kirstine Nielsdatter, enke efter Anders Pedersen i Segalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

55, 11. november 1845, Følle

Zidsel Nielsdatter, død

Jens Simonsen, tidligere død

Deres barn:

Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

56, 13. juni 1845, Skødstrup

62, 30. december 1845

71, 30. november 1846

Jens Rasmussen Just, død

Ane Charlotte Amalie Jørgensdatter, død tidligere

Deres børn:

1)  Rasmus Jensen, gårdmand i Ramten

2)  Jørgen Jensen

3)  Niels Jensen, 22 år

4)  Johanne Marie Frederikka Jensdatter ~ Jens Udsen i Uggelbølle

5)  Ane Jensdatter ~ Anders Sørensen i Ommestrup

6)  Maren Jensdatter ~ Søren Andersen i Ommestrup

7)  Ane Kistine Jensdatter, ugift

8)  Karen Jensdatter, 20 år

9)  Jensine Jensdatter, 19 år

10)  Mette Marie Jensdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

59, 6. september 1845, Skødstrup

62, 30. december 1845

tjenestepige Mette Jensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  søster Ane Jensdatter, enke efter arbejdsmand Jens Simonsen i Århus

2)  søster Kirstine Jensdatter ~ aftægtsmand Peder Thomassen i Skødstrup

3)  søster Ane Cathrine Jensdatter, død ~ bødker Barlach i Århus

3a) Frederich Barlach

3b) Ane Dorthe Barlach

3c) Ane Kirstine Barlach

4)  søster Karen Jensdatter, død, hendes uægte børn:

4a) Niels Korell i Hæst?

4b) Ane Pedersdatter, ugift

5)  søster Maren Jensdatter, død ~ Bertel Laursen

5a) Jens Bertelsen i Vinderslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

60, 18. september 1845, Segalt

Jørgen Jensen Kolbek, død

hustru?

Deres barn:

Jens Jørgensen, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

60, 18. oktober 1845, Skødstrup

60, 20. oktober 1845

62, 30. december 1845

67, 16. maj 1846

Ane Marline Obbekjær, født Ingerslev, død

Hendes børn:

Hans Peter Obbekjær, 15 år

Rasmus Marius Obbekjær, 12 år

Christian Erhard Obbekjær, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 13. november 1845, Havhusene

Niels Joensen, død

Mette Kirstine Nielsdatter, enke

Deres børn:

Søren Nielsen, 16 år

Kirsten Nielsdatter, 23 år

Mette Marie Nielsdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 13. december 1845, Eskerod

Anders Jensen Boie, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Hans barn af 1. ægteskab med Mette Kirstine Jensdatter:

Jens Andersen, 27 år

Hans barn med enken:

Rasmus Andersen, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

62, 24. december 1845, Hjelmager

64, 30. december 1845

Else Jensdatter, død

Christen Kragelund, enkemand

Deres børn:

Karen Christensdatter ~ Hans Pedersen i Stabrand

Rasmus Christensen, 20 år

Christen Christensen, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 3. marts 1846, Hjelmager

65, 4. marts 1846

Birthe Kirstine Jensdatter, død, 18 år

Hendes arvinger:

1)  moderen Kirsten Marie Andersdatter ~ Niels Pedersen

2)  broder Rasmus Jensen, 22 år

Børnenes fader Jens Rasmussen Grosen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 5. maj 1846, Egå

Christen Jensen, død

Mette Andersdatter, enke

Ingen børn, der var oprettet testamente.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

66, 9. maj 1846, Eskerod

Kirsten Jensdatter, død

Christen Jensen Boie, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 25 år

Mette Marie Christensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

68, 17. maj 1846, Studstrup

Maren Jensdatter, død

Jens Jonassen, enke

Uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

68, 6. oktober 1846, Uggelbølle

68, 14. oktober 1846

73, 27. marts 1847

Tjenestepige Karen Jensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Rasmus Jensen, gårdmand i Ramten

2)  broder Jørgen Jensen, tjener i Hjortshøj

3)  broder Niels Jensen, 23 år

4)  søster Johanne Marie Frederikka Jensdatter ~ Jens Udsen i Uggelbølle

5)  Ane Jensdatter ~ Anders Sørensen i Ommestrup

6)  Maren Jensdatter ~Søren Andersen i Ommestrup

7)  Ane Kirstine Jensdatter, ugift

8)  Jensine Jensdatter, ugift

9)  Mette Marie Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

69, 14. november 1846, Uggelbølle

75, 27. marts 1847

Niels Christoffersen, død

Kirsten Mogensdatter, enke

Deres børn:

1)  Peder Nielsen, 38 år

2)  Kirsten Nielsdatter, død ~ Søren Bruun i Tendrup

2a) Rasmus Sørensen, 20 år

2b) Inger Marie Sørensdatter, 22 år

3)  Else Nielsdatter, død ~ Søren Nielsen Bødker i Uggelbølle

3a) Niels Peter Sørensen, 16 år

3b) Mette Kirstine Sørensdatter, 22 år

3c) Kirsten Marie Sørensdatter, 13 år

4)  Ane Nielsdatter ~ Jens Kroer i Uggelbølle

5)  Else Marie Nielsdatter ~ Kort Jacobsen i Uggelbølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

69, 16. november 1846, Uggelbølle

70, 17. november 1846

Kirsten Mogensdatter, død

Niels Christoffersen, død tidligere

Deres børn:

1)  Peder Nielsen, 38 år

2)  Kirsten Nielsdatter, død ~ Søren Bruun i Tendrup

2a) Rasmus Sørensen, 20 år

2b) Inger Marie Sørensdatter, 22 år

3)  Else Nielsdatter, død ~ Søren Nielsen Bødker i Uggelbølle

3a) Niels Peter Sørensen, 16 år

3b) Mette Kirstine Sørensdatter, 22 år

3c) Kirsten Marie Sørensdatter, 13 år

4)  Ane Nielsdatter ~ Jens Kroer i Uggelbølle

5)  Else Marie Nielsdatter ~ Kort Jacobsen i Uggelbølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

73, 20. marts 1847, Studstrup

73, 25. marts 1847

Rasmus Andersen Grosen, død

Hans børn med Inger Pedersdatter:

1)  Ane Rasmusdatter ~ Andreas Bertelsen i Taastrup

2)  Birthe Kirstine Rasmusdatter ~ Peder Thyri i Skødstrup

3)  Ane Dorthe Rasmusdatter ~ Jens Seier i Studstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

77, 2. februar 1848, Skødstrup

77, 9. februar 1848

79, 24. marts 1848

Peder Nielsen, død ved ulykkelig hændelse

Ane Nielsdatter, enke

Deres børn:

Mette Kirstine Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen

Inger Pedersdatter, 26 år

Maren Pedersdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

80, 8. august 1848, Hjelmager

Ane Nielsdatter, død

Søren pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Sørensen, 30 år

Niels Sørensen, 25 år

Ane Dorthe Sørensdatter, 22 år

Rasmus Sørensen, 20 år

Maren Sørensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

81, 20. november 1848, Skødstrup

81, 28. november 1848

Rasmus Jensen Helbo, død

Ane Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, 20 år

Jens Rasmussen, 14 år

Niels Rasmussen, 11 år

Søren Rasmussen, 7 år

Mette Kirstine Rasmusdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

81, 31. marts 1849, Hjelmager

81, 3. april 1849

83, 24. april 1849

93, 27. december 1850

Søren Pedersen, død

Ane Nielsdatter, død tidligere

Deres børn:

Peder Sørensen, 31 år

Niels Sørensen, 26 år

Rasmus Sørensen, 20 år

Ane Dorthe Sørensdatter, 23 år

Maren Sørensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

84, 20. januar 1849, Hjelmager

84, 3. februar 1849

92

Thomas Nielsen, død

Else Sørensdatter, enke

Hans børn med Karen Rasmusdatter:

1)  Niels Thomassen, 35 år i Studstrup

2)  Rasmus Thomassen, 32 år, ugift

3)  Laurs Thomassen, 23 år, ugift

Hans barn med enken:

4)  Karen Marie Thomasdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 18. februar 1850, Uggelbølle

Karen Sørensdatter, død, 1 år gl.

Hun var pelejebarn hos Niels Møller. Moder Ane Erichsdatter ~ Søren Olesen i Torsager, broder Ole Sørensen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 15. marts 1850, Hjelmager

Niels Andersen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen i Skødstrup

Anders Nielsen, 30 år

Peder Nielsen, 26 år

Søren Nielsen, 22 år

Anders Nielsen, 13 år

Ane Marie Nielsdatter, 28 år

Maren Nielsdatter ~ Rasmus Thomassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 17. marts 1850, Skødstrup

Søren Nielsen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Marie Sørensdatter

Maren Sørensdatter

Niels Sørensen

Rasmus Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 17. juni 1850, Eskerod

89, 23. september 1850

Maren Poulsdatter, død

Christen Fisker, enkemand

Deres børn:

Christen Christensen, 9 år

Poul Christensen, 5 år

Else Christensen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 20. juni 1850, Brandstrup

89, 23. september 1850

89, 2. oktober 1850

92, 9. december 1850

95, 30. december 1850

Poul Jensen Helbo, død

Else Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Poulsen, 22 år

Jens Poulsen, 19 år

Else Marie Poulsdatter, 14 år

Afdødes fader Poul Nielsen Helbo i Skødstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87, 3. juli 1850, Skæring

Niels Jensen, død, 26 år

1)  moder Mette Kirstine Jensdatter ~ Jacob Rasmussen

2)  helbroder Peder Jensen, 32 år

3)  helsøster Ane Marie Jensdatter, 34 år

4)  halvbroder Jens Jacobsen, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87, 7. august 1850, Skødstrup

Søren Nielsen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Marie Sørensen

Maren Sørensen

Niels Sørensen

Rasmus Sørensen

--------------------------------------------------------------------------------

88, 9. august 1850, Uggelbølle

88, 21. august 1850

Ane Marie Terkildsdatter, død

Poul Jensen, enkemand

Deres børn:

Niels Poulsen, 20 år

Inger Marie Poulsdatter, 16 år

 --------------------------------------------------------------------------------

91, 7. oktober 1850, Ommestrup

Rasmus Nielsen eller Knudsen, død

Karen Rasmusdatter, død tidligere

Deres børn:

Niels Rasmussen i Ommestrup

Mette Cathrine Rasmusdatter, 28 år

Morbroder Jacob Rasmussen af Skæring

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login