Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Ane 15384 - vejen til Søren Kierkegaard

Ifølge publicerde kilder viser det sig, at jeg er beslægtet med vores verdensberømte filosof Søren Kierkegaard 1813-1855. Det er naturligvis en særdeles interessant forbindelse, som i dette afsnit vil blive beskrevet og dokumenteret via tilgængeligt kildemateriale.

Kilde: Carl Langholz: "Præsteslægten Hemmet i fem led, Søren Kierkegaards gejstlige forfædre og slægtninge" i Personalhistorisk Tidsskrift 1985, side 199-218

Kilde: Carl Langholz: "Rettelser og tilføjelser til "Præsteslægten Hemmet i fem led" Personalhistorisk Tidsskrift ? side 81-82

Kilde: Einar C Larsen: "Biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet (1564-1629) og nogle af hans descendenter" i Personalhistorisk Tidsskrift 1997, side 1-12

Kilde: Peder Ohm-Hieronymussen: "Om Iver Iversen Hemmets efterkommere - et supplement, Personalhistorisk Tidsskrift 1998, side 255-257

Kilde: Peder Tudvad: "Kierkegaards København" 1. udgave, 1. oplag 2013

Kilde: Jens Abiltrup: "Søren Kierkegaards Tipoldefader Handelsmand Jens Andersen og hans slægt på Astrupgaard" 1952, Eget Forlag

Endvidere er der fundet oplysninger www.brejl.dk der er en guldgrube for slægtsforskere med rødder i Jylland.

Ovenstående kilder er forsynet med omfattende kildehenvisninger, hvortil der ligeledes henvises.

Herudover en stor tak til Peder Ohm-Hieronymussen, der oprindligt gav mig tip om min mulige forbindelse til præsteslægten fra Ribe og har givet mig indsigt i sit omfattende arbejde.

Herdover vil jeg, når jeg mener, det er relevant, tilføje yderligere kilder, som jeg selv har fundet eller efterprøvet. Først fra 6 generation har jeg yderligere kilder.

For at give bedre oversigt, følger jeg kun min egen linie og Søren Kierkegaards linie. Min linje markeres med fed skrift og Søren Kierkegaards med fed skrift og kursiv.


Min forbindelse til Søren Aaby Kierkegaard begynder med:

 

1. generation

 1: Gregers Pedersen, antagligt født omkring år 1500. Han blev præst og var 1543-1559 præst i Hemmet og Sønder Vium sogne i Nørre Horne herred, ved Varde. Han døde 1559. Det vides, at han efterlod sig 4 sønner. Hans hustru kendes ikke. Gregers Pedersen er min ane nr.15384.

Hans kendte 4 børn:

 1: Iver Gregersen, født ca. 1530 og død 17 august 1601.

 2: Thomas Gregersen Hemmet, født 1530/35 og død 1585. Fra 1566 var han præst i Christiansborg Slotskirke. Gift 1568 med Cecilie Liungius, datter af en Malmøpræst. Efterkommere kendes ikke.

 3: Enevold Gregersen, født 1530/40 og død 15 februar 1584.

 4: Bonde Gregersen, født ca. 1540 og død efter 1593. Borger i Kolding. Efterkommere kendes ikke.


 

2. generation

 1: Iver Gregersen, født ca. 1530 og død 17 august 1601. Han efterfulgte i 1559 sin fader som præst i Hemmet og Sønder Vium sogne. Han blev gift omkring 1560 med Maren Clausdatter, der døde 14 august 1601. Er dokumenteret via gravsten i Hemmet kirke.

Deres 5 kendte børn:

 1: Iver Iversen Hemmet, født ca. 1564 i Hemmet sogn. Han døde 6 juli 1629 i Ribe.

 2: Thomas Iversen, født ca. 1570 og død efter 1601, hvor han blev borger i Ribe. Efterkommere kendes ikke.

 3: Anne Iversdatter, født ca. 1575 og død efter 1631. Der er efterkommere efter hende og hendes mand- Jens Iversen fra en selvejergård - Bandsbøl i Hemmet sogn.

 4: Maren Iversdatter, født 1575/80. Der er efterkommere efter hende og hendes mand Hans Jensen - forpagter af Lønborggaard i nabosognet.

 5: Mette Iversdatter er ifølge Carl Langholz nævnt 13 juni 1596. Efterkommere kendes ikke.


3: Enevold Gregersen, født 1530/40 og død 15 februar 1584. Hans hustru kendes ikke. Der kendes 4 børn. Han blev ifølge Carl Langholz præst i Ullerup og Vejlby sogne, og provst i Elbo Herred. Hustruen indgik efter Enevold Gregersens død ægteskab med Rasmus Mouridsen - en borger i Ribe.

Deres 4 kendte børn:

1: Gregers Enevoldsen, født ca 1570 og død 1637. Han blev 25 juli 1602 gift med Kirstine Hansdatter. Han efterfulgte i 1601 sin farbroder Iver Gregersen som præst i Hemmet og Sønder Vium sogn.

2: Laurits Enevoldsen, født ca. 1575. Efterlod sig formentlig en søn, Enevold Lauritsen i Bylderup.

3: Kirstine Enevoldsdatter, født 1570/75. Kendes alene fra omtale 12 juni 1592 i forbindelse med salg af nogle boder i Ribe.

4: Ursula Enevoldsdatter, født 1570/75. Kendes alene fra omtale 12 juni 1592 i forbindelse med salg af nogle boder i Ribe.


 

3. generation

1: Iver Iversen Hemmet, født ca. 1564 i Hemmet sogn. Han døde 6 juli 1629 i Ribe. Studerede teologi og astronomi på Københavns Universitet og var medhjælper hos Tycho Brahe på Uranienborg. 1590 blev han skolemester i Ribe og 1596 sognepræst i Vester Vedsted. 1614 blev han den 6 biskop i Ribe efter Reformationen i 1536. Ifølge Carl Langholz beskrivelse var han en stridbar herre, der flere gange offentligt måtte give oprejsning til personer han havde generet. Han var også en flittig skribent. Han blev gift 1 gang i 1592 med enken Lene Lauridsdatter, født 1550/60. Hun var enke efter borger i Ribe Oluf Nielsen, død 1587. Hun var datter af borgmester i Ribe Laurids Thøgersen (1517-1594) og Lene Jensdatter Varder (ca. 1530-1570). Lene Lauridsdatter døde 21 november 1602. Herefter giftede han sig den 27 november 1603 med Karen Pedersdatter, født ca. 1580 og datter af rådmand i Ribe Peder Baggesen, død 1591 og hustru Dorothea Sørensdatter Stage (ca. 1550-1602). Dorothea blev gift 2 gang i 1593 med rådmand Bertel Struck (1550-1621), der ligeledes var en stridbar natur, så biskoppen var flere gange i strid med sin hustrus stedfader. Der er uoverensstemmelse mellem Carl Langholz oplysninger og Einar C Larsens. Sidstnævntes dokumentation er ikke blevet imødegået og virker overbevisende. Det er således konklussion, at der ikke var børn i 1 ægteskab, men i Ivers 2 ægteksab med Karen Pedersdatter fødtes 8 børn.

Deres 8 kendte børn:

1: Lene Iversdatter Hemmet, født 26 november 1604. Hun blev gift med præsten i Skærbæk sogn, Hans Andersen Skærbæk, der døde 1669 i Ribe. Lene Iversdatter Hemmet døde 14 maj 1682 i Hammel og er begravet der sammen med sin søster Dorethe. Der kendes 2 børn

2: Peder Iversen Hemmet, født ca. 1605/6 og død 21 april 1644. Han blev gift 12 september 1630 med Anna Hansdatter (1610-1705). Han var blevet præst i 1629 i Lønborg og Egvad sogn, i Nørre Horne Herred. Hun blev gift 3 gange og efterlod sig 13 børn, heraf 5 med Peder Iversen Hemmet.

3: Dorethe Iversdatter Hemmet, født 1607. Hun døde 3 januar 1688 i Hammel sogn. Hun blev gift med præste Lunde-Outrup sogn, Vester Horne Herred Christen Christensen Høst, der døde 17 oktober 1645. Herefter blev hun gift med Jens Olufsen Varde.

4: Anne Iversdatter Hemmet, født 1605/10. Måske gift med Christen Jensen Bloch

5: Maren Iversdatter Hemmet, født ca. 1605, antageligt gift 1646 med Claus Jacobsen, borger i Varde. Hun døde ca. 1661 og Claus Jacobsen døde 1660/61.

6: Margrethe Iversdatter Hemmet, født 1605/10. Formentlig død uden livsarvinger.

7: Iver Iversen Hemmet, født 1605/10. Student i Ribe 1631. Han blev hører ved Svendborg skole.

8: Bagge Iversen Hemmet, født ca. 1610.  Han blev gift ca. 1650 med Kirsten Tønnesdatter, født ca 1621. Hun døde 70 år gammel den 3 juli 1691. Han fik en dramatisk skæbne, som er nærmere beskrevet af Einar C Larsen. Han flygtede fra byen på af sigtelse for at have slået hustruens halvbroder ihjel. Der kendes 4 børn. 


1: Gregers Enevoldsen, født ca 1570 og død 1637. Han blev 25 juli 1602 gift med Kirstine Hansdatter. Han efterfulgte i 1601 sin farbroder Iver Gregersen som præst i Hemmet og Sønder Vium sogn.

Deres 3 børn:

1: Enevold Gregersen Hemmet, født ca. 1603 og død 29 juni 1651. Han blev sognepræst i Dejbjerg og Hanning fra 1630 efter morbroderen Jens Hansen. Der kendes 3 børn 

2: Hans Gregersen Deiberg, født ca. 1604 og død 1639. Sognepræst i Stauning 1628-1639. Han var gift med Sophie Laugesdatter, datter af forrige sognepræst Lauge Jensen Odrup. Enken Sophie Laugesdatter blev gift Peder Jørgensen Hegelund, (1611-1659). Der kendes 3 børn.

3: Iver Gregersen Hemmet, født ca. 1605. Han blev 8 september 1633 sognepræst i Skjern, og provst i Bølling herred 29 juli 1651. Han blev gift med Bodil Pedersdatter. Iver Gregersen Hemmet døde 30 december 1684.

 


 

 4. generation

 

3: Dorethe Iversdatter Hemmet, født 1607. Hun døde 3 januar 1688 i Hammel sogn. Hun blev gift med præste Lunde-Outrup sogn, Vester Horne Herred Christen Christensen Høst, der døde 17 oktober 1645. Herefter blev hun gift med Jens Olufsen Varde.

Deres 3 børn:

1: Birthe Christensdatter. Hun blev gift med Niels Lauridsen Rindum. Birthe Christensdatter døde 14 november 1650. Niels Lauridsen Rindum giftede sig herefter med Elisabeth Hansdatter Kier. Birthe og Niels efterlod sig en datter Kirsten Nielsdatter, født ca. 1648. Hun giftede sig med Ove Knudsen Sander, præst i Thyregod og Vester sogne. De efterlod sig en datter.

2: Anne Christensdatter, hun var i Thorsø 1688. Det antages, at hun ikke har efterladt sig børn. 1652 er hun hos moderen i Hammel.

3: Margrethe Christensdatter, fødselstidspunkt kendes ikke. 1652 er hun hos moderen i Hammel. Hun indgik ægteskab med en person med fornavn Hans. Nærmere er det ikke lykkedes at komme ham. Margrethe døde før 1687. De efterlod sig 2 børn. Se  under 5 generation.

 


 

3: Iver Gregersen Hemmet, født ca. 1605. Han blev 8 september 1633 sognepræst i Skjern, og provst i Bølling herred 29 juli 1651. Han blev gift med Bodil Pedersdatter. Iver Gregersen Hemmet døde 30 december 1684. Der blev afholdt skifte efter ham. Dette skifte er refereret hos Brejl. Carl Langholz henviser ligeledes til skiftet side 213, hvor der er redegjort nærmere for Søren Kierkegaards tilknytning til præsteslægten Hemmet.

Deres 9 børn:

1: Gregers Iversen Krabbe 1640-1675

2:  Peder Iversen Hemmet 1640-1701

3: Hans Iversen Schiern 1640-1693

4: Bodil Iversdatter 1640-1675

5: Søren Iversen i Dybe sogn 1685

6: Iversdatter gift med Christen Nielsen i Holstebro

7: Iversdatter gift med Christen Hansen i Lundsmark

8: Kirsten Iversdatter enke efter Jens Christensen Hviid i 1685. Præst i Borris og Faster.

9: Kirsten Iversdatter var 1685 gift med Jesper Christensen på Slumstrup.

 


 

 5. generation

3: Margrethe Christensdatter, fødselstidspunkt kendes ikke. 1652 er hun hos moderen i Hammel. Hun indgik ægteskab med en person med fornavn Hans. Nærmere er det ikke lykkedes at komme ham. Margrethe døde før 1687. Det vides ikke hvor. De efterlod sig 2 børn. Fra "Aarbøger, Udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1934", side 34 citeres:

Wolden på den wester side
126: Hr Jens i Hammel en Bol. - ......
Hr Jens Olufsen i Hammel,
E: Dorethe Iversdatter.
Efter hende arvede hendes Datterbørn, Jeremias Hansen og Ellen Hansdatter Ej.  fra hvem den overgik til Raadmand Jens Christensen Vegerslev, der 14/2 89, Bl. 183, skøder Ej. til Landkommissarius over Aarhus og Ribe Stifter Thomas Friis. Skødet siges at angå: 2 nu moxen øde og ganske forfaldne Spending Hus (Maal) Aargang 1935 side 64. Rettelse: Dorethe Iversdatter døde 1687 og Jens Olufsen overlevede hende

 

Deres 2 børn:

 1: Jeremias Hansen, formentlig født omkring 1655/60. Se nedenfor under 6 generation.

 2: Ellen Hansdatter. Det er ikke lykkedes at finde yderligere om Ellen Hansdatter. Peder Ohm-Hieronymussen redegør for en mulig forbindelse til Hans Esbensen Stub på Taarupgaard. Det viser sig ved gennemgang af kirkebogen, at der i så fald skulle være en broder mere, nemlig Hans Hansen, der døde 44 år gammel på Taarupgaard, Taarup sogn den 21-okt-1708. Han angives som Ellen Hansdatters broder. Det er derfor rimligt at antage, at denne Ellen Hansdatter ikke er søster til Jeremias Hansen.

 Kirkebog Taarup sogn (AO-93)


 

9: Kirsten Iversdatter, blev formentlig født omkring1650. I 1685 var hun 1685 gift med Jesper Christensen på Slumstrup, hvilket fremgår af skiftet efter hendes fader, der døde 30 december 1684 Skjern. Slumstrup var en mindre herregård i Sædding sogn. Jesper Christensen kaldes også Jesper Stensig. Carl Langholz redegør nærmere herfor, idet han bl.a. fremhæver, at Kirsten Iversdatter ved sin død omtales som Jesper Steensigs hustru. Jeg har i kirkebogens afsnit om Bølling sogn, fundet denne tilførsel:

Denne tilførsel: "Kirsten Ifversdatter i Steensig og hendes datter Dorthe Jespersdatter" i slutningen bekræfter tilknytningen til Steensig. Jeg mener derfor ikke der er nogen tvivl om at Jesper Steensig er i dentisk med Jesper Christensen i Slumstrup som omtalt i skiftet efter svigerfaderen. Carl Langholz mener der er 5 børn.

Deres 5 børn:

1: Christen Jespersen Kierkegaard, født - formentlig - i Sædding sogn ca. 1673

2: Dorthe Elisabeth Jespersdatter, født - formentligt - i Sædding sogn ca. 1683. Hun blev 24 juni 1712 gift i Sædding kirke med Christen Knudsen Skrædder. Hun døde 1769 og blev begravet 22 januar 1769 på Sædding kirkegård. Hendes mand var død 1758 og begravet 5 november 1758. I ægteskabet fødtes 5 børn. 

3: Iver Jespersen, er nævnt blandt fadderene ved dåb i Sædding

4: Bodil Jespersdatter, er nævnt blandt fadderne ved dåb i Sædding

5: Karen Jespersdatter, er nævnt blandt fadderne ved dåb i Sædding.

 


 

6. generation

1: Jeremias Hansen, formentlig født omkring 1655/60. Det vides ikke hvor. Han blev fæstebonde i Voldby sogn. Han var gift 2 gange. Første hustru var Maren Hansdatter. Vielsen ikke fundet og hendes navn kendes alene fra skifte 1736 efter birkeskriver Palle Nielsen under Frijsenborg Gods. Han blev formynder for Maren Hansdatters børn, da hun døde 1703 i Voldby. Hun blev begravet 16 februar 1703. I dette ægteskab fødtes 5 børn, hvoraf 4 blev voksne. Jeremias Hansen giftede sig igen med Bodil Jensdatter. Heller ikke om hende vides mere end navn og dødstidspunkt. Hendes datters ældste pige er opkaldt efter hende. I dette ægteskab fødtes 1 barn. Hendes navn fremgår af en dåb,  hvor hun nævnes ved navn og som Jeremias Hansens hustru. Hun døde 1708 og blev begravet 30 maj 1708 på Voldby kirkegård. Kort efter døde Jeremias Hansen og blev begravet den 8 juli 1708 på Voldby kirkegård.

Voldby kirkebog 1707, (AO-22) 

 Deres børn:

1: Hans Jeremiassen, født ca. 1692 i Voldby sogn. Død 1748 i Norring, Foldby sogn og begravet på Foldby kirkegård den 1 december 1748. Der blev efter hans død afholdt skifte:

Frijsenborg Gods: G 341-379 9/17
274, 10 april 1749, Norring
Hans Jeremiassen, død
Hans arvinger:
Niels Jeremiassen i Woldby
Christen Jeremiassen i Herskind
Jeremiasdatter ~ med kromanden Christen Nielsen Møller i Woldby
halvsøster Maren Jeremiasdatter ~ Rasmus Frandsen i Herskind
På Niels Jeremiassens vegne til stede en søn Jeremias Nielsen i Foldby

Han giftede sig med en enke i Terp, Skivholme sogn og overtog fæstet af hendes afdøde mands gård. Hans Jeremiassen stedsøn, Poul Rasmussen overtog 1736 fæstet. Han giftede sig med Maren Christensdatter, der var fra Norring, Foldby sogn. Da Poul Rasmussen døde afholdtes skifte:  

Frijsenborg Gods:
G 341-379 9/17
290, 17 november 1749, Terp
Poul Rasmussen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans halvsøskende:
Barbera Rasmusdatter ~ Thomas Vævmand, i Norring
Else Rasmusdatter ~ Peder Madsen i Skivholme
Lavværge Niels Møller af Terp Mølle

Hans Jeremiasen døde i Norring. Det er nærliggende at antage, at han boede hos steddatteren Barbara Rasmusdatter, der var gift med Thomas Christensen Vævmand, der i øvrigt er broder til Pouls kone Maren Christensdatter, se skifte efter deres fader:

Frijsenborg Gods:
G 341-378 15/17
485, 1 oktober 1736, Norring
Christen Nielsen Vævmand, død
Anna Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Niels Christensen, 36 år
Thomas Christensen, 34 år
Ole Christensen, 25 år*
Johanne Christensdatter ~ Peder Hansen i Lading
Maren Christensdatter ~ Poul Rasmussen i Terp
Lavværge Laurids Nielsen Dahl

 

 2: Niels Jeremiassen, født 1694 i Voldby sogn, døbt den 4 marts 1694 i Voldby kirke. 

 3: Christen Jeremiassen, født 1695 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 20 december 1695. Det vides at han kom til Herskind i Skivholme sogn. Han var 1748 i Herskind. Han var vanvittig. (har ikke noteret kilden). Formentlig er han død ugift og uden midler af betydning. Død efter april 1749.

4: Nikolaj Jeremissen, født i Voldby sogn 1699 og døbt i Voldby kirke 22 marts 1699. Han døde få dage efter og blev begravet den 22 marts 1699 på Voldby kirkegård.

5: Anne Jeremiasdatter, født ca. 1700 i Voldby sogn. Hun blev omkring 1726 gift med Anders Michelsen også kaldet Anders Skovridder. De fæstede 1738 et hus i Voldby og fik tilladelse til krodrift. Anders Michelsen døde 1748 og der blev holdt skifte efter ham under Frijsenborg Gods:

G 341-379 8/17
256, 7 april 1748, Voldby
Anders Michelsen Skiøtte
Anne Jeremiasdatter, enke
Deres børn:
Mathias Andersen, 21 år, som fra Amsterdam i Holland farrer på Vestindien
Jeremias Andersen, 5 år
Maria Andersdatter, 17 år
Else Marie Andersdatter, 11 år
Cathrine Andersdatter, 3 år
Lavværge Niels Møller fra Bøstrup Mølle
Formynder var morbroderen Niels Jeremiassen fra Voldby, fordi der ikke var nogen slægtninge til faderen til stede eller på godset

Anne Jeremiasdatter giftede sig 9 august 1748 i Voldby kirke med med Christen Nielsen fra Bøstrup Mølle i Houlbjerg sogn. Dette ægteskab naturligt nok barnløst. Hun døde 1761 i Voldby og der blev afholdt skifte efter hende under Frijsenborg Gods:

G 341-380 2/29
45, 25 juli 1761, Voldby
Anne Jeremiasdatter, død
Christen Nielsen Kromand, enkemand
1. ægtefælle var Anders Michelsen
3 børn:
Mathias Andersen, 31 år
Anne Marie Andersdatter, 30 år
Else Andersdatter, 24 år
Formynder Simon Jensen

Som det fremgår ved sammenligning mellem de 2 skifter døde 2 af børnene mellem 1748 og 1761. Kirkebogen i Voldby er meget mangelfuld, så det er ikke lykkedes at komme det nærmere. Det er ikke lykkedes at finde mere om de 3 børn efter 1761.

 

6: Maren Jeremiasdatter, født i Voldby sogn, 1705 og døbt i kirken 8 marts 1705. Hun kom i ægteskab med Rasmus Frandsen i Herskind, Skivholme sogn. Han døde 1764 og der afholdtes skifte:

Brejl: Skanderborg Ryttergods, skifte: 2884 Rasmus Frandsen i Herskind. 3.10.1764, fol.403. E: Maren Jeremiasdatter. LV: Søren Knudsen. B: Bodil 30, Mette g.m. Anders Sejersen sst, Anne g.m. Jørgen Jensen i Skørring, Frands 25. FM: Christen Sørensen i Herskind. 

Maren Jeremiasdatter døde 1784 i Herskind, Skivholme sogn. Dette fremgår af:

Frijsenborg Gods skifteprotokol:
G 341-380 23/29

771, 18 april 1784, Herskind
Aftale mellem Christen Sørensen, hans svogre Anders Seiersen og Jørgen Jensen i anledning af deres svigermoders død, Frans Rasmussen er nævnt som hendes søn, måske er Christen Sørensen også svigersøn

 Deres Børn:

1: Bodil Rasmusdatter

2: Mette Rasmusdatter

3: Anne Rasmusdatter


 

 1: Christen Jespersen Kierkegaard, født - formentlig - i Sædding sogn ca. 1673. Han blev omkring 1700-1703 gift med Kirsten Pedersdatter, der døde 38 år gammel i Sædding 1704 og blev begravet 14 december 1704 på Sædding kirkegård. I dette ægteskab fødtes datteren Apelone Christensdatter. Efter Kirsten død giftede han sig den  17 maj 1705 i Bølling kirke med Maren Michelsdatter Vig, I dette ægteskab fødtes 8 børn. Christen Jespersen Kierkegaard døde  1749 i Sædding og blev begravet 27 april 1749 på Sædding kirkegård. I skrivende stund har jeg ikke fundet ud af hvornår Maren Michelsdatter døde.

Hans børn:

1: Apelone Christensdatter, født 1704 i Sædding sogn og døbt 8 juni 1704 i Sædding kirke.

2: Jesper Christensen, født 1706 i Sædding sogn, døbt den 29 september 1706 i Sædding kirke.

3: Michel Christensen, født 1708 i Sædding sogn, døbt den 25 oktober 1708 i Sædding kirke

4: Kirsten Christensdatter, født 1711 i Sædding sogn, døbt den 2 juli 1711. Hun døde kort efter og blev begravet 14 oktober 1711 på Sædding kirkegård.

5: Peder Christensen Kierkegaard, født 1712 i Sædding sogn, døbt 19 oktober 1712 i Sædding kirke.

6: Anders Christensen, født 1715 i Sædding sogn, døbt den 22 april 1715 i Sædding kirke.

7: Poul Christensen, født 1718 i Sædding sogn, døbt den 27 februar 1718 i Sædding kirke. Han døde kort efter og blev begravet den 6 juni 1718 på Sædding kirkegård.

8: Poul Christensen, født 1719 i Sædding sogn, døbt den 18 juni i Sædding kirke. Han døde kort efter og blev begravet den 6 september på Sædding kirkegård.

9: Maren Christensdatter, født 1722 i Sædding sogn, og døbt 22 marts 1722 i Sædding kirke.

 


 

 7. generation

 2: Niels Jeremiassen, født 1694 i Voldby sogn, døbt den 4 marts 1694 i Voldby kirke. Han blev trolovet 10 maj 1716 og gift i Lading kirke med Ellen Jensdatter, døbt i Lading kirke 28 marts 1697 i Lading kirke. Hun var datter af Jens Jensen Kirkemand og Birthe Poulsdatter. Ellen Jensdatter døde 1727 i Voldby og blev begravet 9 november 1727 på Voldby kirkegård. Niels Jeremiassen giftede sig igen, men det er ikke lykkedes at finde oplysninger om hans anden ægtefælle, med hvem han formentlig også fik 5 børn. Kirkebogen er beskadiget og mangelfuld.

Voldby kirkebog - Niels Jeremissens dåb 1694   

Lading kirkebog - Niels Jeremiassen og Ellen Jensdatter - trolovelse og vielse 1716

Hans 5 børn med Ellen Jensdater:

1: Jeremias Nielsen, født 1717 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 30 maj 1717.

2: Maren Nielsdatter, født 1720 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 7 juli 1720.

3: Jens Nielsen, født 1722 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 26 januar 1723.

4 Poul Nielsen, født i 1724 i Voldby kirke, døbt i Voldby kirke 26 marts 1724.

5: Christen Nielsen, født i 1727 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 9 november 1727.

 


 

 5: Peder Christensen Kierkegaard, født 1712 i Sædding sogn, døbt 19 oktober 1712 i Sædding kirke. Han blev den 25 oktober 1750 gift i Sædding kirke med Maren Andersdatter Steengaard, født i 1727 og døbt 19 marts 1727i Sædding kirke. Hun var datter af Anders Jensen Steengaard og Maren Lauridsdatter. Han var fæstebonde i Sædding. Han døde 3 oktober 1799 i Sædding sogn og blev begravet 10 oktober 1799 på Sædding kirkegård. Maren Andersdatter døde 1813 og blev begravet 15 marts 1813 på Sædding kirkegård.

Deres børn:

1: Christen Pedersen, født 1751 i Sædding sogn, døde straks efter fødslen og blev begravet 19 september 1751.

2: Christen Pedersen, født 1752  i Sædding sogn, døbt 26 november 1752 i Sædding kirke.

3: Anders Pedersen, født 1754 i Sædding sogn, døbt 8 december 1754 i Sædding kirke. Konfirmeret 26 april 1772. Død 1802 og begravet 9 april 1802 på Sædding kirkeård. Ungkarl.

4: Michel Pedersen Kierkegaard, født  1756 i Sædding sogn, døbt 12 december 1756 i Sædding kirke.

5: Karen Pedersdatter, født 1759 i Sædding sogn, døbt 11 februar 1759 i Sædding kirke. Hun døde 1810 og blev begravet 14 marts 1810 på Sædding kirkegård. Hun var ugift.

6: Maren Pedersdatter, født 1761 i Sædding sogn, døbt 12 april 1761 i Sædding kirke.

7: Peder Pedersen, født 1763 i Sædding sogn, døbt 21 august 1763 i Sædding kirke.

8: Zidsel Marie Pedersdatter, født 1766 i Sædding sogn, døbt 11 februar 1766 i Sædding kirke. Zidsel Marie døde 30 december 1831 i Sædding sogn og blev begravet 8 januar 1832 på Sædding kirkegård. Hun var ugift.

9: Else Pedersdatter, født 1768 i Sædding sogn, døbt 11 september 1768 i Sædding kirke.

 


 

 8. generation

 

1: Jeremias Nielsen, født 1717 i Voldby sogn, døbt i Voldby kirke 30 maj 1717. Han fæstede en gård i Foldby:
Kilde: Kurt Kermit Nielsen, Frijsenborg Gods, udskrift af fæstebreve
525 12 fol 180.
Jeramias Nielsen, Foldby - fra Voldby - 1/2 gaard Adam Pedersen fradøde hwis Enke hand ægter. No 2 Hkorn 3-7-3 fc. L 4 rdr 5 mk 4 sk etc. saa og for alle 3de Korn og Qwægtiender aarlig wed Kyndelmisse tiide 8 rdr 2 mk 7 sk sædwanlig howeri. Indf 40 rdr. 29 Aug 1752.

Jeremias Nielsen kom dog til Foldby tidligere. Han nævnes blandt faddere ved dåb hos Søren Olesen (søren Nielsen Olesen) i Foldby i 1743 og 1746. Den 25 december 1752 nævnes Jeremis Nielsens kone hos samme. Det passer med at Jeremias tidligere samme år er blevet gift med Adam Pedersens enke, der var en søster til Søren Olesens kone. Der er således nærliggende at antage at Jeremias Nielsen i en tidlig alder er kommet til Adam Pedersen som tjenestekarl og er blevet der en årrække, for så at gifte sig med Adame Pedersen enke, Kirsten Laursdatter, født 1708 i Riis, Foldby sogn. Vielsen i Foldby kirke 20 oktober 1752. Adam Pedersen blev begravet 59 år gammel den 16 juli 1752. Jeremias og enken blev trolovet 10 september 1752. Kirsten Laursdatter døde 67 år gl kort før nytår 1775, og blev begravet  4 januar 1976 på Foldby kirkegård.

Jeremias Nielsen blev trolovet 21 marts 1776 i Skjoldelev, Lading sogn, med Margrethe Pedersdatter, født i Skjoldelev og døbt i Lading kirke 27 december 1742. Vielsen fandt sted i Lading kirke 21 juni 1776. Hun var datter af Peder Henrichsen og Anne Andersdatter. Der er skifter efter dem begge under Frijsenborg gods. Margrethe Pedersdatter blev 36 år gl. begravet 18 december 1778 på Foldby kirkegård. De fik sammen sønnen Niels Jeremiassen.

Jeremias Nielsen var stadig frisk og giftede sig for 3 gang den 18 juni 1779 i Borum kirke med pigen Berthe Jensdatter, født i Borum sogn og døby i Borum kirke 18 september 1746. Hun var datter af Jens Jensen Kande og Mette Jensdatter. Der var ingen børn i dette ægteskab.

30 juni 1780 giftede Jeremias Nielsen sig for 4 gang. Denne gang i Vitten kirke. Den udvalgte var Anne Mortensdatter, født i Vitten 1750. Hun var datter af Morten Christensen og Kirsten Jespersdatter. I dette ægteskab fødtes 3 børn.

Jeremis Nielsen døde 1792 og blev begravet 23 marts 1792 på Foldby kirkegård. Han blev 75 år. Efter ham afholdetes skifte:
Frijsenborg Gods
G 341-381 A 4/16
120, 28. marts 1792, Foldby
135, 10. Mai 1792
Jeremias Nielsen, død, fæstegårdmand
Anne Mortensdatter, enke
Den døde mands efterladte børn fra 2 ægteskaber:
Niels Jeremiassen, 15 år
Laurs Jeremiassen, 10 år
Hans Jeremiassen, 5 år
Morten Jeremiassen, 2 år
Lavværge Rasmus Thomassen af Foldby
På den ældste søns vegne hans morbroder og født værge, Hendrik Pedersen, ungkarl i Skjoldelev, og på de øvrige børns vegne farbroder og født værge, Poul Nielsen af Borum og som tilsynsværge for bemeldte, Thomas Kieldsen af Vitten

 Hans børn:

1: Niels Jeremiassen, født i Foldby sogn 1777 og døbt i Foldby kirke 10 februar 1777. Konfirmeret 7 april 1793 i Foldby kirke. Min ane nr. 60.

2: Laurs Jeremiassen, født i Foldby sogn 1781 og døbt 28 oktober 1781 i Foldby kirke. Han blev konfirmeret 15 april 1798 i Foldby kirke. Han giftede sig den 26 november 1819 i Lisbjerg kirke med Kirsten Rasmusdatter, født 1785 i Lisbjerg sogn, døbt i Lisbjerg kirke 15 maj 1785. Hun var datter af Rasmus Pedersen og Kirsten Rasmusdatter. Han var husmand i Lisbjerg. Laurs døde 29 juli 1860 i Lisbjerg sogn og blev begravet 3 august 1860 på Lisbjerg kirkegård. Kirsten Rasmusdatter døde 17 juli 1856 i Lisbjerg og blev begravet  21 juli 1856 på Lisbjerg kirkegård.

Deres barn:

1: Rasmus Laursen født 2 januar 1822 i Lisberg sogn. døbt i Lisbjerg kirke 10 februar 1822. Konfirmeret 1836 i LIsbjerg. Han giftede sig i LIsbjerg kirke den 19 november 1850 med Mette Olesdatter, født 26 august 1816 i Skæring, Egå sogn, døbt i Egå kirke den 13 oktober 1816. Hun var datter af Ole Nielsen og Zidsel Pedersdatter. Rasmus Laursen er ved folketælling 1860 husmand og daglejer. Rasmus Laursen døde 3 august 1872 i Lisbjerg og blev begravet 8 august 1872 på Lisbjerg kiregård.

Deres barn:

1: Ole Rasmussen, født i Lisbjerg sogn 30 november 1851, døbt i Lisbjerg kirke 11 januar 1852. Konfirmeret 8 april 1866 i Lisbjerg kirke. Han blev den 20 juli 1877 gift i Hasle kirke med Lovise Lauridsen, født 7 juli 1854 i Hasle sogn, datter af Adonis Laurids Valberg og hustru Kirsten Marie Sørensdatter. Ved FT 1880 boede de Vesterbrogade 51, Aarhus. Han var arbejdsmand. Ægtefællernes mødre boede hos dem. Hvad blev der af dem?

Deres børn:

1: Adonis Laurits Rasmussen, født 19 juli 1878 i Hasle sogn, døbt i Hasle kirke 27 oktober 1878. Efter Politiets Registerblad, kom han 1902 fra Jonstrup til Pilestræde i København. Han kom tilbage til København fra Aarhus 27 januar 1906, Nyhavn 40. Hvad blev der af ham?

2: Rasmus Laurits Rasmussen, født 30 januar 1880 i Vor Frue sogn, Aarhus, døbt i Vor Frue kirke 16 maj 1880. Hvad blev der af ham?

3: Hans Jeremiassen, født i Foldby sogn 1786, døbt 3 december 1786 i Foldby kirke. Han døde 14 september 1793 og begravet 22 september 1793.  

4: Morten Jeremiassen, født i Foldby sogn 1790. døbt i Foldby kirke 5 april 1790. Hans døde allerede 1793 og blev begravet på Foldby kirkegård 1 september 1793.

Enken Anne Mortensdatter giftede sig med Christen Pedersen den 21 september 1792 i Foldby kirke. Han var født 1754 i Haar, Haldum sogn og døbt i Haldum kirke 24 marts 1854. Han var søn af Peder Rasmussen Vitten og Inger Christensdatter. De fik ikke børn. Christen Pedersen døde i Foldby sogn 22 jul 1818 og blev begravet på Foldby kirkegård. Anne Mortensdatter døde 10 juli 1824 og begravet 19 juli 1824 på Foldby kirkegård.


 

4: Michel Pedersen Kierkegaard, født  1756 i Sædding sogn, døbt 12 december 1756 i Sædding kirke. Han rejste tidlligt til København. Han giftede sig 2 maj 1794 i Helliggeist kirke, København med Kirstine Nielsdatter Røyen. Hun døde efter knap 2 års ægteskab den 23 marts 1796. De fik ingen børn. Herefter giftede han sig den 26 april 1797 i Sankt Nikolaj kirke med Ane Sørensdatter Lund. Hun var tjenestepige i huset.Hun var gravid inden vielsen. Barnet født 7 september i København.

Deres 7 børn:

1: Maren Kirstine Kierkegaard, født 7 september 1797 i København. Hun døde ugift 15 marts 1822 i København og begravet 21 marts 1822 fra Vor Frue kirke.

2: Nicoline Kristine Kierkegaard, født 25 oktober 1799 i København 

3: Petra Severine Kierkegaard, 7 september 1801 i København. 

4: Peder Christian Kierkegaard, født i Frederiksborg Slotssogn den 6 juli 1805, døbt 13 august 1805 i Frederiksborg Slotskirke.  

5: Søren Mikael Kierkegaard, født 23 marts 1807 i København. Han døde 12 år gl den 14 september 1819 og blev begravet 20 september 1819 fra Vor Frue kirke.

6: Niels Andreas KIerkegaard, født 30 april 1809 i København. Han døde  21 september 1833 i Peterson, Amerika. Ugift.

 7: Søren Aaby Kierkegaard, født 5 maj 1813 i Helligånds sogn, København og døbt i Helligåndskirken den 3 juni 1813.


 

9. generation

 1: Niels Jeremiassen, født i Foldby sogn 1777 og døbt i Foldby kirke 10 februar 1777. Konfirmeret 7 april 1793 i Foldby kirke. Han blev konfirmeret 7 april 1793 i Foldby kirke. Han blev den 3 september 1819 gift i Haldum kirke med pigen Inger Marie Nielsdatter, født 10 februar 1796 i Haldum sogn, døbt i Haldum kirke 13 marts 1796. Hun var datter af Niels Pedersen og Anne Nielsdatter.

Deres 5 børn:

1: Ane Nielsdatter, født 19 maj 1820 i Foldby sogn, døbt 1 oktober 1820 i Foldby kirke.

2: Christen Nielsen, født 22 april 1822 i Foldby sogn, døbt 7 juli 1822 i Foldby kirke.

3: Niels Nielsen, født 16 december 1824 i Foldby sogn, døbt 13 februar 1825 i Foldby kirke. 

4: Anne Margrethe Nielsdatter, født 10 juli 1827 i Foldby sogn, døbt 16 september 1827 i Foldby kirke. 

5: Johanne Nielsdatter, født 22 august 1829 i Foldby sogn, døbt 11 oktober 1829 i Foldby kirke.

Herudover havde Niels Jeremiassen i sin ungdom en lille affære med en pige - Maren NIelsdatter fra Norring, Foldby sogn - der fødte en pige - Margrethe Nielsdatter - den 9 november 1798 i Foldby sogn, døbt i Foldby kirke den 30 november 1798. Maren Nielsdatter var datter af Niels Jensen også kaldet Niels Thomassen  og Ane Christense Nielsdatter.

         


7: Søren Aaby Kierkegaard, født 5 maj 1813 i Helligånds sogn, København og døbt i Helligåndskirken den 3 juni 1813.

Kirkebogen: "3 juni Michael Pedersen Kierkegaard forhen strømpehandler og hustru Ane Sørensens ? Kierkegaard født Lund, på Nytorv 2, deres søn født den 5 mai kaldet Søren Aabye. fadd: moderen, Mad Aabye, A Kierkegaard,  Chr.?, Otto Møller? ? Aabye og faderen selv"

               


 

 

 

 

top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login