Haslund sogn -billeder m.v.

Haslund sogn ligger lidt syd for Randers. Min familie kom til Haslund i 1906, da min farfars broder Anders Peter Damsgaard Sørensen fra "Solgaard" i Mørke købte "Skaarupsminde" af K P C Skaarup. Damsgaard Sørensen havde forpagtet "Bjellerup Ladegaard" i Dronningborg ved Randers, hvorfor han  i 1918 solgte "Skaarupsminde" til min farfar Otto Sørensen. I 1922 solgte min farfar Skaarupsminde til Jørgen Knudsen fra Asferg. Forinden havde Otto Sørensen i 1919 købt "Højlund" i Haslund Kær. Fra midt i 40'erne drev min far Højlund indtil 1965.

Billedet nedenfor er fra Haslund skole og taget ca. 1933-1935. Billedet har jeg her medio februar 2016 fået fra Jørgen Knudsens søn, Henning Skødt Knudsen, der blev født i Haslund 23 november 1926. Ud fra Hennings hukommelse har vi søgt at sætte navne på eleverne. Henning har nr. 23. Vi vil gerne have bistand til at bekræfte, afkræfte og supplere oplysningerne.

1:
2: Olga – kan være Olga Margrethe Larsen, født 3 juni 1924 i Gassum sogn, konfirmeret 2 oktober 1938 i Haslund kirke, datter af teglværksarbejder Jens Alfred Larsen og hustru Jensine Kirstine Thorsen
3:
4:
5: Dreng fra Tebbestrup, navn? Broder til nr. 31?
6: Anker Rasmussen, født 6 august 1921 i Haslund sogn, søn af Niels Rasmussen og Inger Jørgine Kirstine Pedersen og broder til Ingvar Rasmussen, der overtog fødegården i Haslund.
7: Tage Brink Laursen, født på Engelsholm, Haslund sogn den 18 februar 1922, søn af Laurits Jensen Laursen og hustru Birgitte Cecilie Lassen
8: Poul Erik Pedersen, født 16 oktober 1923 i Haslund, søn af tromlefører Henry Sondolin Pedersen og hustru Laura Anine Sørensen
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19: Egon Svend Nielsen, født i Sdr. Borup, Haslund sogn den 5 februar 1921 søn af arbejdsmand Kristian Nielsen og Sørine Marie Sørensen
20: Marius Sigurd Møller, født i Haslund 12 september 1922 i Skiffard, Tøstrup sogn, søn af Niels Kristoffer Møller og hustru Ane Marie Jørgensen.
21: Frode Linnemann Rasmussen, født 2 december 1927 i Haslund Kær, søn af boelsmand Martin Valdemar Rasmussen og Olga Karoline Linnemann
22: Peter Tronborg Nielsen, født i Essenbæk sogn den 27 april 1925, søn af arbejdsmand Kristian Nielsen og Sørine Marie Sørensen
23: Henning Skødt Knudsen født den 23 november 1926 i Haslund, søn af Jørgen Thomas Knudsen og Anna Skødt
24: Elvar Marius Nielsen, født i Essenbæk sogn 14 september 1926, søn af arbejdsmand Kristian Nielsen og Sørine Marie Sørensen
25: Anne Margrethe Munk, født 20 januar 1906 Virring sogn
26: Jacob Munk lærer, født 5 april 1904 Venge sogn
27:
28:
29:
30:
31: Ragnhild? Søster til nr. 5?
32: Egon Thomsen (Boye) født 31 august 1925 i Haslund som søn af ugift Krista Petrea Rasmussen Boje og kedelsmed Otto Ludvig Thomsen, København.
33:
34: Frantz Ivar Brink Laursen, født på Engelsholm, Haslund sogn den 26 december 1925, søn af Laurits Jensen Laursen og hustru Birgitte Cecilie Lassen
35:
36: Jens Kjeldsen Nielsen, født 27 januar 1925 i Haslund Kær, søn af Niels Kjeldsen Nielsen og hustru Jensine Kjeldsen Nielsen
37:
38: Otto Madsen, Haslund Kær, født 31 oktober 1924 i Haslund Kær, søn af gårdejer Magnus Madsen og hustru Maren Kirstine Christensen. Konfirmeret 2 oktober 1938 i Haslund kirke
39:
40: Adolf Dalgaard Christensen, født 8 september 1925 i Laurbjerg sogn, søn af gårdejer Christen Marius Christensen og hustru Anne Johanne Pedersen

 


 

 Haslund skole 1928-30? Hvem er på billedet?

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7: Niels Peter Sørensen, født 12 juli 1918, søn af Otto Sørensen og Marie Sørensen på Højlund,
Haslund Kær
8: Ingvar Rasmussen, født 16 november 1917 i Haslund på gården "Jørgensminde", søn af Niels Rasmussen og Inger Jørgine Kirstine Pedersen

 

 

 

Gården "Højlund" i Haslund Kær - her er jeg født 1948. Billedet er fra den tid.

 

 

 "Højlund" - min faster Ingeborg Sørensen fodrer. Bygningen til højre i før stuehuset blev nedrevet og der blev - lidt tættere på stuehuset - bygget vaskehus, garage og svinehus, med dueslag over svinehuset.