Vielser 1726 - 1787

 

Afskrift af Hornslet kirkebog i perioden 1726 til 1788 incl.

Vedrører alene vielser

Der er ikke læst intensiv korrektur, hvorfor oplysningerne er behæftet med læse- og skrivefejl, men man bør naturligvis selv checke kilden. Finder du noget, der er forkert, modtager jeg gerne en mail herom.

 

 

Microfiche C 342 2 1/3

 

 

65b

Copulerede 1726

Dom Reminisere Julius Augustus Drost og Anna Nielsdatter i Tendrup

 

1 Trinit Marcus Søfrensen og Karen Sørensdatter her i byen

 

12 Trinit Frideric Kühl og Idte Giertzdatter i Sophie Amaliegaard

 

14 Trinit Peder Soelgaard og Maren Johansdatter i Roschov

 

16 Trinit Christen Christensen Fischer og Anne Nielsdatter begge af Eskerod

 

Fest Micaelis Niels Pedersen og Birthe Andersdatter i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1727

Invocavit Niels Madsen og Zidsel Christensdatter fra Rosenholm

Dom Reminisere: Jens Espensen og Anna Søfrensdatter i Tendrup

 

Fest Johan Bapt Anders Madsen og Maren Søfrensdatter i Escherod

 

3 Trinit Søfren Rasmussen Winther og Maren Rasmusdatter her i byen

 

5 Trinit Niels Nielsen af Schiering og Maren Joensdatter fra Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

66a

1728

1 Epiph Olle Jepsen og Dorthe Andersdatter

 

2 Epiph Jens Hansen og Bodel Eschives af Kraiberg

 

Sept Jørgen Tyggesen og Maren Søfrensdatter af Tendrup

 

Sexagesima Poul Søfrensen og Karen Christensdatter i Roschou

 

Qvinquag Rasmus Høÿ og Maren Rasmusdatter i Tendrup

 

3 Pasch Thomas Andersen og Karen Søfrensdatter i Roschov

 

6 Trinit Peder Rasmussen og Else Lauridsdatter af Hornslet

 

20 Trinit Peder Søfrensen og Anna Marie Albretsdatter i Tendrup

 

21 Trinit Hans Pedersen af Hielmagger og Kirsten Espensdatter af Kraiberg

 

Om. Sanct Christen Jørgensen og Karen Simonsdatter af Escherod

 

13 nov Kielt ? ved Rosenholm og Ide Marie ??

 

3 Nat Joen Joensen og Mette Rasmusdatter af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1729

Fest Joh Bapt Rasmus Bragaard og Maren Rasmusdatter af Hornslet

2 Trinit Jens Pedersen og Mette Nielsdatter i Tendrup

 

Jens Andersen og Anne Christensdatter af Roschov

 

66b

 

3 Pasch Anders Jørgensen og Maren Marcusdatter her af byen

 

17 Trinit Rasmus Winther og Mette Madsdatter af Kraiberg

 

19  Niels Jensen og Dorthe Jensdatter her af byen

 

23  Peder Christensen Guldmand og Maren Matzdatter paa Rosenholm

 

24 Trinit Christen Nielsen og Mette Pedersdatter i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1731

Fest Johan Baptist Niels Svendske ? og Anne Christensdatter

6 Trinit Christen Pedersen og Maren Nielsdatter i Kraiberg

 

8 Trinit Oluf Tistrup og Ane Joensdatter af Roschou

 

18 Trinit Peder Johansen Titt Skomagersvend og Zidsel Rasmusdatter i Hornslet

 

19 Trinit Kield Sørensen og Kirsten Nielsdatter i Hornslet

 

20 Trinit Mogens Pedersen og Bodil Rasmusdatter i Tendrup

 

21 Trinit Jens Jensen og Ane Sophie Hansdatter her i Hornslet

 

1732

Dom 2 p Pasche Villatz Pedersen og Anne Hansdatter i Roschou

 

1 post Trinit Søren Losbye og Kirsten Sørensdatter i Roschou

 

2 Trinit Christen Villadesen af Balou og Barbara Andersdatter her i Hornslet

 

3 Trinit Peder Rasmussen og Berte Sørensdatter af Tendrup

 

C 342 2 2/3

67a

4 Trinit Thomas Jørgensen Bragaard og Dorthe Sørensdatter i Hafhuusene

 

18 Trinit Christoffer Nielsen af Benstrup og Anna Madsdatter af Kraiberre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1733

Dom Jucic Frans Nielsen af Roschouog Anna Nielsdatter sammested

3 Pentec Just Andersen og Karen Christensdatter begge af Roschou

 

Dom 17 p Trinit Peder Jensen i Kraiberre og Søren Wolborgs datter sammesteds Anna Sørensdatter

 

19 Trinit Christen Villatzen af Balov og Anne Andersdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1734

Fest Circumcis Niels Jensen Maren Olufsdatter begge af Kraiberre

Dom 6 post Pasch Knud Nielsen og Maren Hansdatter begge af Roschou

 

Fest Joh Bapt Søren Olufsen og Anne Andersdatter begge i Hornslet

 

Dom 2 p Trinit Michel Pedersen og Anna Rasmusdatter begge af Roschou

 

Dom 14 p Trinit Anders Pedersen Ladefoged ved Rosenholm og Zidsel Sørensdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1735

Dom Lætare Niels Lauritsen af Hornslet og Maren Nielsdatter af Tendrup

2 Festo Pentec Nicolaj Madsen Thrane og Kirsten Sørensdatter begge af Kraiberre

 

67b

10 aug Mons. Morten Bøg og Madame S Sindings i Amaliegaard

 

Dom 17 post Trinit Jens Jensen Bøÿer og Maleene Christensdatter

 

Dom 19 p Trinit Jens Pedersen og Anne Marie Jensdatter begge af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1736

Dom 3 post Epiph Johannes Dahl ved Rosenholm og Anne Marie Bragaard ved Roschou Mølle

Dom 3 p Trinit Christen Olufsen og Maren Jørgensdatter i Escherod

 

Eodem Die Powel Nielsen Bødker og Mette Nielsdatter af Tendrup

 

Fest Joh. Bapt. Niels Jacobsen og Karen Toggesdatter begge af Tendrup

 

Eodem die Jens Nielsen og Magrethe Sørensdatter begge af Roschou

 

Dom 5 p Trinit Søren Soelgaard af Tendrup og Anne Sørensdatter af Tendrup

 

Dom 20 p Trinit Søren Nielsen og Maren Johansdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1737

8 juni Jacob Hansen af Ommestrup og Maren Andersdatter af Hornslet

21 juni Anders Nielsen af Balschou og Maren Nielsdatter af Hornslet

 

16 aug Niels Pedersen Hutfeld af Aarhus og Niels Kræmers datter Anne af Tendrup

 

11 dec Niels Jørgensen og Maren Rasmusdatter, begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1738

12 February Rasmus Rasmussen af Hielmagger og Maren Sørensdatter af Escherod

 

68a

13 juni Rasmus Rasmussen af Uggelbølle og Kirsten Nielsdatter af Hornslet

 

20 juni Niels Andersen af Balou og Karen Andersdatter af Hornslet

 

25 juni Jens Sørensen af Mygom ? og Birte Andersdatter af Rosenholm

 

25 sept Jesper Sørensen og Boel Pedersdatter? begge af Hornslet

 

10 oct Jens Sørensen og Kirsten Sørensdatter begge af Tendrup

 

15 oct Hans Pedersen og Mette Madsdatter begge af Tendrup

 

22 October Rasmus Nielsen og Mette Joensdatter begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1739

12 febr Jens Andersen og Karen Knudsdatter begge af Kraiberre

3 marts Rytter Claus Rodenborg og Anne Christence Svendsdatter ?

 

5 marts Søren Madsen og Inger Olufsdatter begge af Kraiberre

 

11 maj Jens Pedersen af Mørche og Inger Sørensdatter af Hornslet

 

4 aug  Mons Peter Fabich, Skoleholder i Bierregrav og Anne Dorethe Thornfeld af Hornslet

 

18 Novemb Søren Hansen og Anne Christensdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1740

21 april Jens Ladsen ved Schousgaard og Barbara Christensdatter ved Rosenhom

1 juni Jørgen Nielsen og Karen Andersdatter begge af Tendrup

 

8 juni Niels Jacobsen og Dorthe Rasmusdatter begge af Hornslet

 

68b

1 Decembe Peder Rasmussen af Schiødstrup og Anne Nielsdatter af Tendrup

 

30 Decembe Anders Sørensen af Hornslet og Anne Jacobsdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1741

4 Maj Søren Rasmussen og Mette Sørensdatter begge af Tendrup

20 Oct Peder Sørensen Anne Nielsdatter begge af Roschou

 

24 Oct Christen Andersen Bak af Tendrup og Karen Sørensdatter af Hornslet

 

27 Oct Jacob Cortsen og sl Jens Nielsen hustru i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1742

11 Maj Søren Sørensen og Dorthe Andersdatter Bak, begge af Tendrup

14 Juni Jens Rasmussen Høÿ og Karen Andersdatter begge af Tendrup

 

21 Juni Michel Jensen af Karlebye og Kirsten Jørgensdatter af Tendrup

 

6 Juli Peder Kusk ved Rosenholm og Anne Cathrine Stolthien

 

5 Octobe Powel Andersen og Maren Andersdatter begge af Hornslet

 

8 Lujus Peder Smed af Scheibye og Mette Jørgensdatter af Elkier Skovhuus

 

13 Lujus Hans Emertsen og Anne Andersdatter begge af Hornslet

 

samme dag Peder Madsen og Maren Jensdatter af Roschou

 

69a

15 Octobe Rasmus Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Roschou

 

16 Lujus Christian Sørensen og Kirsten Andersdatter begge af Hornslet

 

22 Lujus Willats Nielsen og Dorethe Willadsdatter begge af Kraiberre

 

26 Lujus Søren Bragaard og Berte Pedersdatter begge af Hornslet

 

30 Lujus Peder Sørensen Bak og Else Jensdatter begge af Roschou

 

20 Novembe Christen Bertelsen af Hielmagger og Maren Jørgensdatter af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1743

10 april Rasmus Jensen Smed af Roschou og Maren Rasmusdatter sammested

2 Maj Anders Conradsen og Birte Lauridsdatter begge af Hornslet

 

12 Juni Ib Nielsen og Karen Sørensdatter begge af Kraiberre

 

25 Juni Terchild Andersen Ladefoged ved Rosenholm og Cissel Sørensdatter af Tendrup

 

5 Juli Christen Sørensen og Mette Rasmusdatter begge af Hornslet

 

27 October Peder Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1744

13 Aprilis Niels Conradsen og Mette Tyggesen begge af Hornslet

21 April Andreas Smed og Kirsten Espensdatter begge af Tendrup

 

69b

19 juni Rasmus Simonsen af Megelbye og Johanne Jespersdatter af Kraiberre

 

21 Juni Thomas Nielsen og Bodil Nielsdatter begge af Hornslet

 

Anders Møllesvend og Inger jensdatter begge af Tendrup

 

25 Juni Søren Bødker og Anne Andersdatter begge af Tendrup

 

27 Juni Frans Andersen og Maren Rasmusdatter begge af Hornslet

 

29 juni Jesper Sørensen og Mette Jensdatter begge af Hornslet

 

30 Juni Hans Andersen og Helle Mogensdatter begge af Hornslet

 

1 Juli Jens Rasmussen og Bodel Jørgensdatter begge af Hornslet

 

5 Juli Søren Pedersen af Karlebye og Maren Andersdatter fra Rosenholm

 

7 Juli Clemen Jensen og Anne Emmertsdatter begge af Hornslet

 

9 Juli Anders Møllersvend og Inger Jensdatter begge af Tendrup

 

17 Oct Jacob Jacobsen og Maren Nielsdatter begge af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1745

25 Jan Søren Sørensen og Maren Rasmusdatter begge af Roschou

Dom Sept Hans Olufsen og Inger Andersdatter begge af Kraiberre

 

22 Juni Jens Michelsen Maren Rasmusdatter begge af Kraiberre

 

3 Octobe Niels Pedersen hyrde af Termestrup og Kirsten Pedersdatter af Tendrup

 

70a

8 Octobris Hæderlige og Vellærde Mons. Jacob Fausing af Mørche, Dydædle Jomfru Kirstine Nyehof af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1746

10 Aug Andreas Smed af Tendrup og Inger Jørgensdatter af Hornslet

18 Octobr Peder Jacobsen Pannerup og Anne Andersdatter begge af Tendrup

 

2 Novemb? Jens Jacobsen og Magrethe Cortsdatter begge af Roschou

 

9 Novemb? Frans Nielsen og Maren Andersdatter begge af Tendrup

 

28 Novembr Peder Rasmussen af Tendrup og Inger Rasmusdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1747

10 Febr Ole Andersen og Anne Fransdatter Kier begge af Tendrup

26 Febr Peder Sørensen og Bodel Rasmusdatter begge af Tendrup

 

Fest 3 Pasch Morten Andersen og Else Jespersdatter begge af Kraiberre

 

Dom 3 post Pasch Ole Sørensen hyrde og Mette Sørensdatter begge af Hornslet

 

21 Juni Hans Jørgensen og Else Jensdatter begge af Hornslet

 

25 Juni Jens Jespersen og Maren Andersdatter begge af Kraiberre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70b

1748

28 Juni Niels Sørensen Bak af Scharesøe og Kirsten Nielsdatter af Hornslet

24 Aug Anders Rasmussen og Kirsten Andersdatter begge af Kraiberre

 

15 Octobris Christian Sørensen og Anne Rasmusdatter begge af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1749

16 Octobris Ole Rasmussen og Magrthe Pedersdatter begge af Kraiberre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1750

2 Juni Jens Rasmussen og Maren Jensdatter begge af Kraiberre

11 Juni Peder Rasmussen af Balou og Anne Andersdatter Bach af Tendrup

 

4 Aug Peder Jensen af Scharesøe og Maren Rasmusdatter af Hornslet

 

15 Octobris Christen Sørensen Bak og Anne Jensdatter ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1751

27 April Christian Sørensen af Hornslet og Maren Erichsdatter af Roschou

2 Juni Thomas Nielsen af Søebye og Kirsten Olesdatter ved Rosenholm

 

8 Juni Christen Jensen af Søebye og Karen Jensdatter af Amaliegaard

 

71a

27 Juli Søren Mogensen og Kirsten Pedersdatter begge af Roschou

 

1 Octobr Niels Jacobsen af Halling og Dorethe Andersdatter af Kraiberre

 

19 Nov Jens Nielsen og Birthe Nielsdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1752

4 Febr Hierronimus Christiansen og Rebecca Andersdatter begge af Hornslet

12 Maj Peder Lauridsen og Anne Sørensdatter af Tenderup

 

6 Juni Christian Pedersen og Maren Jørgensdatter af Elkiær Skovhuus

 

9 Juni Michel Jensen af Kraiberg og Kirsten Jensdatter af Hornslet

 

22 Juni Mads Jensen af Balou og Mette Andersdatter af Hornslet

 

4 Juli Rasmus Michelsen Bragaard og Johanne Sørensdatter af Hornslet

 

4 Aug Jeppe Erichsen og Kirsten Sørensdatter begge af Roschou

 

6 Octobr Rasmus Rasmussen og Magrethe Jensdatter af Roschou

 

27 Octobr Velædle Thorn Thornsen, forpagter ved Holbechgaard og velædle Madame Elizabeth Thrane ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1753

22 Juni Jens Rasmussen i Hornslet og Anne Marie Rasmusdatter af Tendrup

28 Juni Peder Sørensen af Havhuusene og Anne Kirstine Lihme ved Roschou Mølle

 

8 Aug Søren Persen i Escherod og Anne Nielsdatter? af Hest

 

4 Octobr Jens Jensen i Hornslet og Maren Sørensdatter i Tendrup

 

12 Octobr Jacob Jensen og Johanne Jensdatter begge af Hornslet

 

13 Nov Niels Jensen i Nilstrup og Anne Pedersdatter ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1754

13 Juni Christen Nilsen i Tendrup og Anne Mogensdatter ved Rosenholm

14 Juni M. Kield Pedersen Lihme og Mademoiselle Mette Kirstine Birch

 

18 Juni Jeppe Jensen og Maren Pedersdatter begge ved Roschou

 

27 Juni Søren Nielsen af Brandstrup og Inger Andersdatter i Escherod

 

25 Octobr M. Marcus Lassen paa Karmarch og Mademoiselle Dorthe Pedersdatter Schive

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1755

8 April Jens Andersen og Anne Prang begge af Hornslet

7 Juli Anders Pedersen og Kirsten Jensdatter begge Kraiberre

 

12 Aug Jens Erichsen af Mørche og Bodil Rasmusdatter af Tendrup

 

71b

7 Nov Lars Sørensen Koch i Schiøring Mølle og Dorthe Jensdatter i Hornslet

 

10 Nov Niels Sørensen og Anne Jensdatter begge af Tendrup

 

17 Dec Peder Madsen og Giertrud Sørensdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1756

30 Marts Niels Lyngbye og Kirsten Hansdatter begge af Roschou

25 Juni Jacob Nielsen og Anne Rasmusdatter begge af Escherod

 

28 Juni Frantz Nielsen i Tendrup og Mette Madsdatter i Kraiberg

 

8 Juli Rasmus Rasmussen i Roschou og Kirsten Andersdatter af Hornslet

 

6 Aug Peder Hansen i Roschou og Birthe Jensdatter af Koed

 

10 Aug Rasmus Jacobsen i Faarup og Kirsten Rasmusdatter i Kraiberg

 

24 Sept Niels Simonsen og Mette Pedersdatter, begge Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1757

21 January Niels Jensen og Bodil Nielsdatter begge af Hornslet

4 Marts Niels Ibsen af Kraiberg og Magrethe Sørensdatter af Hesselballe

 

17 Juni Jens Sørensen og Else Nielsdater begge af Hornslet

 

23 Juni Jens Pedersen og Helle Simonsdatter begge Kraiberg

 

? Jørgen Sørensen ved Rosenholm og Anne Albrectsdatter i Tendrup

 

5 Nov Christen Nielsen af Mørke og Magrethe Sørensdatter af Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1758

24 Febr M Morten Bøg og Mad. Antoinette Krochou?

9 Juni Christen Pedersen i Stustrup og Kirsten Sørensdatter i Escherod

 

10 Aug Søren Christensen og Kirsten Jepsdatter begge af Escherod

 

10 Octobr Christen Jespersen af Hesselballe og Anne Nielsdatter af Escherod

 

13 Oct Søren Hansen af Todberg og Bodil Mortensdatter i Kraiberg

 

20 Oct Peder Jacobsen Skov i Carlbye og Maren Hansdatter ved Rosenholm

 

Hans Olesen i Kraiberg og Maren Nielsdatter sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1759

17 January Anders Nielsen af Balle og Anne Rasmusdatter af Tendrup

30 January Christen Pedersen ved Wosnesgaard og Johanne Marie Christensdatter i Tenderup

 

27 April Peder Henrichsen Todberg i Aarhus og Sophie Magdalene Andreasdatter i Hornslet

 

72a

8 Maj Søren Madsen og Anne Marie Jensdatter i Tendrup

 

15 Juni Christen Madsen og Ellen Jensdatter begge af Escherod

 

19 Juni Anders Børresen af Branstru og Anne Jensdatter i Escherod

 

28 Juni Johan Pedersen af Woldum og Mette Marie Sørensdatter i Hornslet

 

30 Juli Jacob Sørensen af Balschou og Mette Nielsdatter af Roschou

 

3 Oct Anders Rasmussen Bech Og Maren Nielsdatter begge af Tenderup

 

17 Nov Mad. Astrup og M Thomas Faur

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1760

21 Oct Søren Nielsen Høeg og Abel Nicolaisdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1761

12 Maj Niels Poulsen og Ingeborg Mortensdatter begge af Tenderup

5 Juni Søren Sørensen af Tenderup og Inger Sørensdatter af Roschou

 

9 Juni Rasmus Michelsen Bragaard i Hornslet og Dorthe Nielsdatter sammested

 

12 Juni Jørgen Rasmussen i Hornslet og Kirsten Ibsdatter af Kraiberg

 

22 Juni 5 maj Anders Rasmussen i Escherod og Mette Nielsdatter i Hauhuusene

 

26 Juni Niels Poulsen af Aalsøe og Lothe Henningsdatter i Hornslet

 

samme dag Jens Sørensen Sparre i Tenderup og Cathrine Sørensdatter sammested

 

og Niels Jensen i Ummestrup og Zidsel Rasmusdatter i Escherod

 

30 Sept Rasmus Mogensen og Inger Fransdatter begge af Tenderup

 

2 Oct Rasmus Sørensen og Maren Sørensdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1762

8 Juni Jørgen Rasmussen og Marianne Jensdatter begge af Hornslet

11 Juni Niels Laursen og Maren Mogensdatter begge af Tenderup

 

15 Juni Christen Christensen i Escherod og Anne Jensdatter ved Roschou Mølle

 

22 Juni Christen Jensen af Uggelbølle og Mette Christensdatter af Escherod

 

25 Juni Anders Rasmussen af Kraiberg og Dorthe Simonsdatter af Balle

 

29 Juni Christen Sørensen Bach i Hornslet og Mette Jørgensdatter ved Rosenholm

 

30 Juli Jørgen Bragaard og Mademoiselle Maren Birk begge Roschou Mølle

 

72b

8 Oct Jens Andersen og Lisbeth Olesdatter begge af Escherod

 

9 Nov Anders Nielsen af Mørke og Maren Jensdatter ved Roschou Mølle

 

26 Nov Peder Villadsen og Kirsten Kielsdatter begge Hornslet

 

28 Dec Søren Christensen Raas af Schiørring og Kirsten Emmertsdatter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1763

8 Febr Peder Schive og Anne Marie Christensdatter i Hornslet

2 Aug Søren Sørensen og Maren Jonasdatter af Kraiberg

 

24 Nov Ole Andersen i Tendrup og Kirsten Pedersdatter sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1764

24 Marts Christen Lauridsen i Mørke og Maren Jørgensdatter i Hornslet

28 Juni Rasmus Baltzersen og Anne Lisbeth Jensdatter begge i Hornslet

 

6 Juli Jens Jørgensen af Følle og Anne Jensdatter af Escherod

 

3 Aug Rasmus Sørensen i Benstrup og Karen Simonsdatter i Hornslet

 

7 Aug Hans Willadsen og Anne Jacobsdatter begge af Roschou

 

10 Aug Anders Sørensen og Dorthe Madsdatter begge af Kraiberg

 

5 Oct Anders Rasmussen og Kirsten Pedersdatter begge af Kraiberg

 

samme dag Jens Jespersen af Lihme og Karen Pedersdatter af Hornslet

 

11 Oct Christen Mogensen i Hornslet og Helle Mogensdatter i Tenderup

 

12 Oct Rasmus Rasmusen og Maren Ibsdatter begge af Kraiberg

 

13 Nov Claus Madsen og Anne Marie Hansdatter begge af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1765

7 Febr Peder Lyngby og Mette Jørgensdatter begge af Hornslet

22 Marts Rasmus Nielsen i Mørke og Anne Jørgensdatter sammested

 

7 Juni Jens Nielsen i Carlbye og Dorthe Mogensdatter i Tendrup

 

27 Juni Jens Jensen og Kirsten Sørensdatter begge af Roschou

 

73a

5 Juli Terchel Jørgensen i Mørke og Zidsel Knudsdatter i Roschou

 

11 Oct Peder Jensen af Ummestrup og enken Maren Christensdatter af Escherod

 

samme dag Niels Andersen af Medelbye og enkemand Dorthe Simonsdatter af Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1766

3 Marts Niels Willadsen og Lisbet Fransdatter begge af Roschou

24 Marts Jens Sørensen og enken Anne Albretsdatter begge af Tenderup

 

10 Juni Jens Erichsen i Tenderup og Anne Kirstine Nielsdatter i Hornslet

 

samme dag Jens Nielsen i Hornslet og Maren Pedersdatter i Elkier Skovhuus

 

11 July Jens Hansen og Maren Jensdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1767

5 Juni Michel Sørensen af Schiørring og Kirsten Sørensdatter i Hornslet

17 July Søren Christensen og Dorthe Marie Danielsdatter i Hornslet

 

13 Aug Ole Madsen og Maren Pedersdatter begge tienende ved Rosenholm

 

29 Oct Enkemanden Jens Rasmussen i Hielmager og enken Maren Nielsdatter fra Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1768

3 May Peder Sørensen og Bodel Mogensdatter begge af Roschou

27 May Jørgen Pedersen af Woldum og Anne Christensdatter ved Rosenholm

 

14 Juny Velærværdige og Højlærde? Hr. Christian Albrecht Copman, sognepræst hos Mygind, Krogsbæk og Skiørring menigheder og Velædle Jomfru Birathe Dorthea Colstrup ved Rosenholm

 

30 Juny Ole Rasmussen og Maren Andersdatter begge af Kradberg

 

1 July Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter begge af Roschou

 

73b

16 Sept Jens Nielsen, enkemand af Hornslet og Anne Christensdatter af Tendrup

 

9 Dec Hans Marcussen i Tenderup og Kirsten Knudsdatter i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1769

2 Juny Albret Hansen og Maren Michelsdatter, begge i Hornslet

4 July Hans Sørensen og Anne Cathrine Pedersdatter af Hornslet

 

11 Juli Enkemanden Niels Jacobsen af Uggelbølle og Birthe Jørgensdatter af Hauhuusene

 

28 July Niels Nielsen af Hvilsager og Anne Pedersdatter af Kradberg

 

11 Aug Thomas Nielsen Ladefoged ved Wosnesgaard og Karen Jensdatter i Tenderup

 

10 Oct Rasmus Andersen af Kradberg og Karen Christoffersdatter sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1770

22 Juny Søren Sørensen og Bodil Jespersdatter begge i Hornslet

29 Juny enkemanden Hans Jensen i Carlbye og Anne Nielsdatter Høeg i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1771

25 January Søren Christensen af Seegalt og Karen Sørensdatter af Hornslet

7 Juny Mogens Sørensen og Inger Marie Christiansdatter begge af Hornslet

 

9 ?? af Krannstrup og Mette Jensdatter fra Uggelbølle

 

4 Octobr enkemanden Niels Simonsen af Kradberg og Anne Jørgensdatter Tenderup

 

10 Octobr Enkemanden Jens Andersen og Enken Kirsten Jensdatter, begge af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

74a

1772

10 January Peder Nielsen af Aarhuus og Karen Rasmusdatter i Hornslet

12 Juny Hans Mogensen af Hornslet og Kirsten Sørensdatter af Roschou

 

21 July Albert Hansen og Mette Laursdatter begge af Hornslet

 

24 July Hans Pedersen Guldmann og Sophie Andersdatter begge af Rosenholms Skovhuus

 

24 Nov Peder Rasmussen af Søebye og Maren Andersdatter i Tenderup

 

15 Dec Christen Pedersen af Balov og Lisbet Knudsdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1773

8 January Laurs Pedersen og Mette Jensdatter begge af Roschou

15 January Peder Nielsen af Følle og Maren Jensdatter i Havhuusene

 

22 Juny Enkemanden Jens Rasmussen i Kradberg og Anne Rasmusdatter sammested

 

25 Juny Cort Jacobsen og Karen Sørensdatter begge af Hornslet

 

22 Oct enkemanden Søren Nielsen og enken Dorthe Nielsdatter begge af Hornslet

 

7 Nov Laurs Mortensen i Ginnerup og enken Anne Jensdatter i Hornslet

 

samme dag Rasmus Nielsen af Elsted og Maren Christensdatter af Escherod

 

12 Nov Peder Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Kradberg

 

saa og Søren Pedersen af Søebye og Maren Rasmusdatter i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1774

10 Maj Niels Jørgensen af Følle og enken Else Bertelsdatter i Havhuusene

13 Maj Søren Pedersen i Carlbye og Mette Marie Pedersdatter i Hornslet

 

74b

3 Juny Hans Knudsen og enken Karen Laursdatter, begge af Roschou

 

28 Juny Søren Nielsen og Karen Andersdatter begge af Tenderup

 

24 Aug Hans Rasmussen, Skoleholder i Dejret og Mette Nielsdatter i Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1775

5 Maj Søren Nielsen hestkusk? og Karen Andersdatter, fra Rosenholm

16 Juny Bertel Pedersen af Torsager og Ell Sørensdatter af Tenderup

 

30 Juny Enkemanden Christen Sørensen og enken Maren Jensdatter begge af Hornslet

 

4 Aug Peder Pedersen og enken Bodil Sørensdatter begge i Tenderup

 

30 Oct gartneren ved Wosnesgaard Niels Mouritzen Møller og Else Nielsdatter af Rosenholm

 

31 Oct Hyrden? Laurs Nielsen i Hornslet og Anne Magrethe Rasmusdatter sammesteds

 

3 Nov Enkemanden Niels Pedersen Møller i Schiøstrup og Anne Nielsdatter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1776

16 Febr Degnen i Hornslet Mads Møeballe og Jomfru Anne Marie Cors?

12 April Niels Hansen tienende ved Roschou Mølle og Maren Jensdatter i Roschou

 

18 Oct enkemanden Jacob Jensen i Hornslet og Bodel Jensdatter sammested

 

75a

25 Oct Anders Terchelsen og Anne Dorthe Pedersdatter begge af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1777

10 Dec Jens Pedersen af Hornslet og Maren Clemensdatter af tendrup, hvis forlovere vare Christen Sørensen i Hornslet og Clemen Jensen i Tendrup

6 Juny Søren Jensen ?? og Dorthe Jensdatter begge af Roschou

 

20 Juny Hans Christiansen og Dorthe Jørgensdatter begge af Roschou

 

27 Juny Christen Christensen i Seegalt og Maren Christensdatter i Escherod

 

saa og enkemanden Søren Nielsen Mørke og Maren Jensdatter i Escherod

 

4 July Jens Pedersen i Hornslet og Maren Clemensdatter af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1778

23 Juny enkemanden Martinus Michelsen i Hornslet og enken Zidsel Laursdatter i Tendrup

saa og enkemanden Niels Christensen af Schiøstrup og Bodil Sørensdatter af Roschou

 

26 Juny Jørgen Tot af Mørke og Bodil Pedersdatter af Tenderup

 

3 July Peder Rasmussen af Seegalt og Dorthe Jacobsdatter i Escherod

 

6 Oct Peder Hansens af Schiæring og Kirsten Villadsdatter i Hornslet

 

23 Oct Peder Jensen og enken Else Nielsdatter begge Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1779

7 Maj enkemanden Peder Waaris i Ummestrup og pige Kirsten ??datter i Roschou

22 Juny Søren Pedersen af Roschou og Enken Anne Jensdatter sammested

 

25 Juny Søren Pedersen af ?? og Anne Christensdatter i Hornslet

 

75b

6 Aug Anders Sørensen og enken Anne Pedersdatter begge af Tendrup

 

3 Dec Rasmus Pedersen og Dorthe Pedersdatter begge af Tenderup

 

1780

Marts 28 enkemanden Rasmus Pedersen af Escherod og Maren Knudsdatter af Roschou

 

12 Maj enkemanden Peder Lauridsen og Kirsten Hansdatter begge af Hornslet

 

13 Juny Enkemanden Jens Nielsen og Enken Mette Villadsdatter begge af Escherod

 

16 Juny enkemanden Søren Rasmussen i Seegalt og Anne Jensdatter af Roschou

 

23 Morten Christensen i Hornslet og Zidsel Pedersdatter sammested

 

30 Anders Mortensen og Anne Marie Rasmusdatter begge af Kradberg

 

7 July hestekusken Søren Nielsen ved Rosenholm og Anne Cathrine Pedersdatter i Hauhuusene

 

11 aug Enkemanden Peder Hansen af Rigtrup og Maren Pedersdatter af Elkier Skovhuus

 

11 Nov Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter begge af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1781

12 January Jens Nielsen og Inger Terchilsdatter begge af Kradberg

6 April Michel Knudsen og enken Maren Poulsdatter begge af Roschou

 

27 April Søren Jensen Drost af Kradberg og Anne Elizabeth Rasmusdatter ved Rosenholm

 

76a

2 Maj Emmert Clemensen og Kirsten Nielsdatter begge af Tendrup

 

5 Maj Erich Andersen og Maren Sørensdatter begge af Tendrup

 

samme dag Christen Tercheldsen af Mørke og Maren Pedersdatter af Hornslet

 

20 december Niels Pedersen af Roschou og Mette Pedersdatter af Tendrup, hvis forlovere vare Poul Kiær i Meilbye og Peder Sørensen i Kradberg

 

8 Juny Laurs Jørgensen i Balschou og Karen Jacobsdatter i Hornslet

 

22 Juny enkemanden Søren Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter begge af Tenderup

 

28 Juny enkemanden Jens Andersen og Mette Jørgensdatter begge af Escherod

 

29 Juny Niels Pedersen af Roschou og Mette Pedersdatter af Tenderup

 

27 July Jens Larsen af Meilbye og Anne Nielsdatter Tendrup

 

3 Aug Niels Jensen og enken Anne Magrethe Rasmusdatter begge af Roschou

 

5 Oct Christen Andersen af Daustrup og enken Anne Jørgensdatter i Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1782

22 Marts Jacob Pedersen i Hauhuusene og Magrethe Jeppesdatter tienende i Roschou Mølle

17 Maj enkemanden Michel Sørensen i Hornslet og Anne Pedersdatter i Roschou

 

25 July Jens Jensen af Roschou og Mette Nielsdatter i Hornslet

 

9 July Jens Pannerup og Karen Jacobsdatter begge af Roschou

 

saa og Søren Jensen i Hornslet og Anne Johansdatter ved Rosenholm

 

3 Oct Peder Friderich Castens førhen tienende ved Rosenholm og Inger Marie Pedersdatter i Hornslet

 

11 Oct Hans Andreassen og Marianne Johansdatter begge af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1783

9 Maj Forpagetr Ernst Adolph Hesl ved Rosenholm og Madselle Kirstine Marie Jørgensdatter sammested

76b

27 Juny Jørgen Jensen og enken Mette Marie Pedersdatter begge af Hornslet

 

2 maj enkemanden Laurs Andersen og enken Mette Laursdatter begge af Tendrup

 

15 July Enkemanden Rasmus Sørensen i Uggelbølle og Maren Rasmusdatter i Havhuusene

 

5 Sept Anders Andersen af Kradberg og enken Anne Sophie Thomasdatter sammested

 

12 Septbr Hans Pedersen af Roschou og Marie Lisbet Sørensdatter i Hornslet

 

19 Septbr enkemanden Anders Sørensen i Tenderup og Anne Marie Jensdatter i Hornslet

 

10 Oct Rasmus Nielsen af Seegalt og Karen Eschilsdatter i Escherod

 

22 Oct Johan Sørensen og Bodel Nielsdatter begge af Escherod

 

7 Nov Mads Rasmussen og Mette Rasmusdatter begge af Kradberg

 

saa og Rasmus Nielsen ved Calløs og Karen Olesdatter tienende ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1786

24 Febr Rasmus Clemensen i Ummestrupgaard og Karen Jacobsdatter i Escherod

13 July enkemanden Johan Drost og Maren Rasmusdatter begge af Kradberg

 

16 July Anders Nielsen Taardal fra Calløe enken Madams Møller i Rodschou Mølle

 

saa og enkemanden Christen Jespersen i Kankbølle og enken Mette Rasmusdatter af Kradberg

 

20 Aug Thomas Just i Kradberg og Mette Sørensdatter i Tenderup

 

29 Oct Claus ?? og Maren Hesl ved Rosenholm ???? (jeg tror det er en trolovelse)

 

77a

23 Nov Enkemand Thyge Sørensen ved Bruns Mølle paa Molls og Anne Sørensdatter tienende ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1785

7 Janu enkemanden Jens Rasmussen tienende som hyrde ved Amaliengaard og Anne Sophie sammesteds

22 July Niels Jensen af Balschou og Anne Marie Christensdatter som tienende forvalter Bagger ved Rosenholm

 

12 Aug Jens Pedersen og Birthe Christiansdatter begge af Rodschou

 

5 Oct Søren Nielsen og enken Kirsten Hansdatter begge af Hornslet

 

28 Oct Niels Jørgensen af Escherod og Maren Pedersdatter af Roschou

 

11 Nov enkemanden Rasmus Andersen i Kradberg og Anne Rasmusdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1786

24 Nov enkemanden Søren Nielsen og enken Mette Jensdatter begge af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1787

6 Febr enkemanden Frants Jensen Haldum sogn paa Grevskabet Frijsenborg og enken Kirsten Pedersdatter af Kradberg

9 Marts Mogens Rasmussen og Anne Margrethe Hansdatter begge af Roschou

 

12 Oct Anders Andersen og Maren Rasmusdatter begge af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1788

29 Febr enkemanden Rasmus Jensen af Mørke og Inger Pedersdatter af Roschou

28 Marts Søren Sørensen Raas og Kirsten Christensdatter begge af Hornslet

 

4 april enkemanden Rasmus Rasmussen og Enken Johanne Andersdatter begge af Rodschou

 

20 Juny Mogens Nielsen af Tendrup og Birthe Jensdatter sammested

 

77b

2 July Hans Pedersen af Roschou og Enken Inger Marie Christiansdatter af Hornslet

 

4 July enkemanden Mads Rasmussen og Kirsten Nielsdatter begge af Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 15. January 2016