Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Haraldslund Gods

Haraldslund Gods

Grundfør sogn

C 315-2 1/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 24. maj 1721, Grundfør

Halvgaardsmand Mogens Møller, død

Maren Jensdatter, død kort forinden

Hans børn med 1. hustru Anne Jensdatter:

Niels Mogensen, 5 år tidligere i kommet til kongens flåde, vides ikke om han lever

Rasmus Mogensen, 25 år

Maren Mogensdatter, 23 år

Børn med Maren Jensdatter:

Jens Mogensen, 19 år

Hans Mogensen, 15 år

Jens Mogensen, 11 år

Ane Mogensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4, 22. december 1723, Grundfør

Gl. Peder Vinther, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

unge Peder Pedersen Vinther i Grundfør

? Pedersdatter ~ Søren ? i Spørring

Lavværge Søren Skriver i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4b, 30. december 1723, Grundfør

Mette Pedersdatter, død

Peder Laursen, enke

Deres børn:

Karen Pedersdatter, 6 år

Maren Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

5b, 1725, Grundfør

Peder Westerboe, død

Maren Nielsdatter, enke

Ingen børn

Hustruen kendte ikke til nogen arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 4. december 1726, Grundfør

Søren Jensen Skriver, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Lavværge Jens Rasmussen af Ølsted

Deres børn:

Karen Sørensdatter, 34 år ~ Peder Pedersen Vinther

Jens Sørensen Skriver, 25 år, gift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8b, 4. februar 1729, Grundfør

Margrethe Nielsdatter, død

Jeppe Sørensen, enke

Hendes børn:

1) Christian Hansen i Bryrup

2) Niels Hansen Rosborg i Viborg, død ~ Sophie Michelsdatter ~ Johan Jacobsen

2a) Hans Rosborg på Haraldslund

2b) Niels Hansen i Skive

2c) Jacob Rosborg i København

2d) Bodil Hansdatter i Mønsted, hendes kæreste Knud Braad sognedegn i Daubjerg

2e) Jens Rosborg, forpagter på Løvenholm, død ~ Maren Nielsdatter

hans børn? 3 børn

3)  Christen Hansen, død i ung alder uden børn

4)  Anders Hansen, også død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13, 4 april 1729, Grundfør mølle

En fattig enke, Anne Hansdatter, død

Ingen børn, ingen større værdier

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14, 3. februar 1730, Søby

Elisabeth Knudsdatter Schalstrup, død

Herredsfoged Jens Lundorff, enke

Deres børn:

Knud Jensen Lundorff, 11 år

Jens Jensen Lundorff, 9 år

Morbrødre Helvicus Knudsen Friis i Aarslev Mølle, Knud Knudsen Danske, skoleholder i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-2 2/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29, 17. april 1731, Søby

Anne Jensdatter, død

Peder Blach, enke

Hendes børn:

Søren Rasmussen

Michel Rasmussen

Niels Rasmussen

Peder Rasmussen

Anne Rasmusdatter

Bodil Rasmusdatter

Mette Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29b, 8. maj 1732, Søby

Maren Jensdatter, død

Peder Rasmussen Bredegaard, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 6 år

Jens Pedersen, 4 år

Niels Pedersen, 1½ år

Faderens brødre Michel Rasmussen og Niels Rasmussen Bredegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 18. februar 1732, Grundfør

Bodil Rasmusdatter, død

Søren Skriver, død

Deres børn:

Jens Sørensen Skriver

Karen Sørensdatter ~ Peder Vinter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 29. december 1731, Grundfør

Maren Jensdatter, død

Peder Frandsen, enke

Afdødes søn, Peder Hansen

Intet af værdi

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

31, 14. marts 1732, Grundfør

Mette Ibsdatter, død

Søren Nielsen Hjulmand, enke

Hendes arvinger:

Søsterbørn Peder og Søren Granslev?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

32b, 9. april 1733, Grundfør

Karen Sørensdatter, død

Peder Pedersen Vinter, enke

Deres barn:

Peder Pedersen, 11 dage

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35b, 26. marts 1734, Grundfør Mølle

Anne Madsdatter, død

Mads Sørensen, død

Deres børn:

Anne Madsdatter ~ hospitalsforstander Niels Nielsen i Århus

Helle Madsdatter ~ Hans Rosborg på Haraldslund

Kirsten Madsdatter ~ Jens Elsegaard i Ebeltoft

Maren Madsdatter ~ Niels Jørgensen i Nielstrup

Søren Madsen, vides ej hvor er

Mads Madsen, vides ej hvor er

Iver Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

38, 29. januar 1734, Grundfør

Christen Lassen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen Dixen

Las Christensen

Laurs Christensen, fæstebrev af 10. november 1728

Zidsel Christensdatter ~ Christen Nielsen i Grundfør

Karen Christensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

42b, 16. april 1734, Grundfør

Jørgen Nielsen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans arvinger:

Afdødes stedfader Jens Olesen ~ Moderen lever, navn?

Halvbroder Niels Jensen

Halvsøster Mette Jensdatter

Helsøster Anne Margrethe Nielsdatter ~ Niels Ødum i Grundfør

Halvsøster Johanne Jensdatter ~ Niels Sommer i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

44b, 1. juli 1734, Grundfør

Mette Christensdatter, død

Peder Vinter, død

Deres børn:

Peder Pedersen Vinter

Maren Pedersdatter, i Spørring, med lavværge Søren Nielsen Skrædder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

45b, 5. januar 1735, Grundfør

Søren Nygaard, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 3 år

Peder Sørensen, 1 år

Lavværge Anders Nygaard

Morfader Peder Lauridsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

46, 24. mart 1735, Grundfør

Johanne Jensdatter, død

Niels Andersen Sommer, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 6 år

Birgitte Nielsdatter, 4 år

Børnenes morfader Jens Olesen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

48b, 29. juni 1736, Grundfør

Laurs Christensen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Christen Laursen, 5 år

Anne Laursdatter, 7½ år

Kirsten Laursdatter, 1 år

Lavværge Niels Andersen Ladding

Farbrødre Jens Dixen,  Lars Christensen og deres svoger Christen Nielsen, alle i Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51b, 27. marts 1737, Grundfør

Kirsten Jensdatter, død

Hendes børn:

Michel Værum i Århus

Jens Dixen i Grundfør

Lars Christensen

Zidsel Christensdatter ~ Christen Nielsen

Laurs Christensen, død, børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52b, 21. maj 1738, Grundfør

Anders Jensen Brandt, død

Zidsel Simonsdatter, enke

Deres barn:

Anders Andersen, 5 dage

Lavværge Mads Nielsen Snedker i Grundfør

Afdødes broder Søren Jensen og moder Maren Sørensdatter ~ Jens Brandt, død

Der var 2 brødre mere, Jens Jensen, 22 år, Niels Jensen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

57, 5. februar 1738, Grundfør

Jens Batrup, død

Johanne Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen Batrup

Dorthe Jensdatter ~ Anders Jensen Bach

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-2 3/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

57b, 10. december 1738, Grundfør

Kirsten Michelsdatter, død

I teksten kaldes hun Kirsten Jensdatter

Hendes søn Michel Jensen var myndig og eneste arving.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58, 25. februar 1739, Grundfør

Ungkarl Christen Jensen, død

Var fra Friisholdt Gods. Faderen Jens Jørgensen i Saal

Afdødes broder Christen Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58, 2. april 1739, Grundfør

Peder Pedersen Vinter den yngre, død

Hans arving:

Faderen Peder Pedersen Vinter ~ afdøde Karen Sørensdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58b, 5. oktober 1739, Grundfør

Anne Hansdatter, død

Jens Marcussen, enke

Deres børn:

Anders Jensen, beboer en ½gaard i byen,

Dorthe Jensdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 10. august 1740, Søby

Peder Rasmussen Blach, død

Giertrud Andersdatter, enke

Hans arvinger:

halvsøster Else Sørensdatter i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

62b, 8. maj 1741, Grundfør

Hans Jensen, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 25 år

Søren Hansen, 21 år

Gye Hansdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

63, 2. december 1741, Grundfør

ungkarl Jens Hansen, død

Broderen fik hans værdier, da han havde bekostet begravelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

63, 22. januar 1742, Grundfør

Simon Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Simonsen, 21 år

Jens Simonsen, 17 år

Peder Simonsen, 11 år

Ingeborg Simonsdatter, 12 år

På børnenes vegne Christen Nielsen af Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

64, 30. januar 1742, Grundfør

Søren Jensen Batrup, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres barn:

Johanne Sørensdatter, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

66b, 13. februar 1742, Grundfør

Peder Pedersen Vinter, død

Anne Jensdatter, enke

Lavværge, hendes fader Jens Jensen i Søften

Deres børn:

Jens Pedersen, 6 år

Søren Pedersen, 3 år

Karen Pedersdatter, 8 år

Maren Pedersdatter, 1 år

Formyndere Jens Nielsen i Grundfør og Peder Sørensen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 2. august 1742, Søby

Kirsten Christensdatter, død

Peder Rasmussen Bredegaard, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 9 år

Søren Pedersen, 6 år

Farbroder Niels Rasmussen Bredegaard i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

71b, 14. december 1746, Grundfør Mølle

Kvittering fra Jens Mogensen Møller, birkedommer i Friisholt birketing, Rasmus Mogensen Møller, fæstebonde i Grundfør og Jens Lassen i Middelfart på sin hustrus vegne, kvitterer for arv efter Hans Mogensen Møller, møllersvend.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

72, 21. jan 1747, Grundfør Mølle.

Peder Simonsen, barnefødt i Værum på Frijsenvold Gods, kvittere for arv efter sin moder Anne Pedersdatter, der døde 3. januar i Grundfør Mølle. Han var eneste arving.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

72, 8. oktober 1742, Grundfør hyrdehus

Anna Kirstine Bonnesdatter, død

Peder Hansen, enke

Deres børn:

Marie Kirstine Pedersdatter, 21 år

Johanne Pedersdatter, 16 år

Anne Pedersdatter, 12 år

Peder Hansen flyttede vist fra byen 1743.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

76, 19. marts 1743, Grundfør

Anne Pedersdatter, død

Døde i Grundfør, men kom fra Rind, hvor hendes fader boede angiveligt skulle hedde Peder Christensen og endnu leve.

Søster Birthe Pedersdatter og Christen Jørgensen mødte sammen i stedet for faderen der var gammel og svagelig.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

77b, 13. april 1744, Haraldslund

Laurs Erichsen, død

Arvinger var brodersønner Michel Jensen og Niels Christensen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

80b, 29. juni 1744, Søby

Christen Jacobsen, død

Giertrud Andersdatter, enke

Ingen børn.

Hans moder Mette Jacobsdatter i Rigtrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

81b, 9. marts 1745, Grundfør

Giertrud Nielsdatter, død

Jens Dixen, enke

Deres børn:

Kirsten Jensdatter ~ Niels Sommer i Grundfør

Anne Jensdatter ~ Laurs Kieldsen i Svejstrup

Helle Jensdatter, 26 år

Maren Jensdatter, 24 år

Kirsten Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

83b, 9. april 1745, Grundfør

Karen Nielsdatter, død

Baltzer Hansen, enke

Deres børn:

Hans Baltzersen, 40 år

Karen Baltzersdatter, 35 år

Anne Baltzersdatter ~ Søren Christensen i Grundfør

Bodil Baltzersdatter ~ Stibjørn Pedersen i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

85b, 21. marts 1746, Grundfør

Mads Nielsen, død

Dorthe Madsdatter, enke

Deres børn:

Niels Madsen

Jens Madsen

Mads Madsen

Helle Madsdatter ~ Niels Jensen i Grundfør

Mette Madsdatter, 19 år

Maren Madsdatter, 15 år

Kirsten Madsdatter, 13 år

Anne Madsdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-2 4/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87b, 10. juni 1746,

Jens Jacobsen, død

Zidsel Christensdatter, enke

Lavværge Søren Christensen i Grundfør

Ingen børn.

Hans søster Anne Jacobsdatter i Odder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

90b, 10. december 1746, Grundfør

Mette Simonsdatter, død

Hendes afdøde datters børn:

Kirsten Jensdatter ~ Niels Andersen Sommer i Grundfør

Anne Jensdatter ~ Laurs Kieldsen i Svejstrup

Helle Jensdatter, 26 år

Maren Jensdatter, 24 år

Kirsten Jensdatter, 20 år

Deres fader Jens Dixen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

91b, 27. april 1747, Grundfør

Johanne Jacobsdatter, død

Hendes børn:

Dorthe Jensdatter ~ Anders Jensen Bach i Grundfør

Søn, død, hans datter Johanne Sørensdatter, 5 år, ved formynder Søren Nielsen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

92, 16. marts 1747, Grundfør

Bodil Nielsdatter, død

Anders Christensen Nygaard, enke

Hendes søskende arver:

Broder Rasmus Nielsen i Lisbjerg

Søster Mette Nielsdatter i Århus Hospital

Søster Maren Nielsdatter ~ Rasmus Christensen i Terp

Birgitte Nielsdatter, gl. enke i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

94b, 18. maj 1748, Grundfør

Bodil Pedersdatter, død

Søren Jensen Brandt, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 7 år

Jens Sørensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

96b, 11. juli 1748, Søby

Maren Jensdatter, død

Frands Andersen, enke

Deres børn:

Anders Frandsen, i Voldum

Jens Frandsen, i Søby

Rasmus Frandsen,

Maren Frandsdatter ~ Søren Andersen i Voldum

Anne Frandsdatter ~ Niels Thomassen i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97, 18. juli 1748, Grundfør

Inger Christensdatter, død

Jens Olesen Smed, enke

Deres børn:

1) Niels Jensen, myndig

2) Mette Jensdatter ~ Søren Lauridsen Bonde

3) Datter, død ~ Niels Andersen Sommer

3a) Anne Margrethe Nielsdatter ~ Niels Sørensen Ødum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97b, 21. marts 1748, Grundfør

Christen Rasmussen, død

Dorthe Madsdatter, enke

Ingen børn.

Hans arving en broderdatter Mette Pedersdatter, tjener i Grundfør Præstegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

102b, 21. januar 1750, Grundfør

Enken Birgitte Nielsdatter, død

Peder Lauridsen, død

Hendes arvinger:

Broder Rasmus Nielsen i Lisbjerg

Søster Maren Nielsdatter ~ ?? i Herst

Hendes steddatter Kirsten Pedersdatter i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103b, 3. august 1750, Grundfør

Landsoldat Søren Hansen, død

Hans søster Gyde Hansdatter, vanvittig kvinde i Grundfør.

Søskende næst børn?:

Jens, Søren og Niels Brandt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

106, 31. august 1750, Grundfør

Jens Sørensen Møller, død

Dorthe Madsdatter, enke

Hendes tidligere mand Christen Rasmussen.

Hans søskende arver:

Søren Poulsen i Thorsø Mølle

Christen Sørensen, tjener i Grundfør

Anne Sørensdatter ~ Hans Larsen i Vejerslev sogn

Maren Sørensdatter ~ Peder Svendsen i Aidt

Else Sørensdatter ~ Christen Christensen i Grølsted

Anne Sørensdatter ~ Vidrich Andersen i Røgind

Karen Sørensdatter ~ Jens Nielsen Pottemager i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

109b, 30. oktober 1752, Grundfør/Randers Hospital

Mette Nielsdatter, død

Ingen børn. Aldrig gift.

Hendes søskende:

Helle Nielsdatter, der havde plejet hende i 20 år.

Der kan være andre arvinger, men ikke nævnt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

110, 24. februar 1755, Grundfør

Christen Christensen Snedker, død

Anne Christensdatter, enke

Hans arvinger:

broder Søren Christensen Snedker i Grundfør

søster Zidsel Christensdatter ~ Søren Wistoft i Grundfør

søster Kirsten Christensdatter ~ Michel Jensen i Grundfør

søster Anne Christensdatter ~ Søren Pedersen ibm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

111b, 24. april 1755, Grundfør

Zidsel Jensdatter, død

Hans Baltzersen, enke

Deres børn:

Jens Hansen, 6 år

Baltzer Hansen, 5 år

Niels Hansen, 2 år

Karen Baltzersdatter, 8 år

Morfader Jens Nielsen i Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

113b, 24. september 1749, Grundfør

Andreas Andreassen, død

Hans børn:

Jonas Andreassen i Segalt

Niels Andreassen i Skødstrup

Maren Andreasdatter ~ Søren Brandt i Grundfør

Karen Andreasdatter , ugift ved sin farbroder Baltzer Hansen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-2 5/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

114b, 17. december 1748, Grundfør

Johanne Sørensdatter, død

Anders Laursen, enke

Deres børn:

Laurs Andersen, 8 år

Søren Andersen, 6 år

Jens Andersen, 4 år

Mads Andersen, ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

117b, 8. december 1755, Grundfør

Karen Andreasdatter, død

Hendes arvinger:

1) broder Jonas Andreassen i Segalt

2) Hans Andreassen, død

2a-d, 1 søn og 3 døtre

3)  Niels Andreassen, død

3a-e, 3 sønner og 2 døtre?

4) halvsøster ~ Søren Brandt

Startet, den 22. august 1998

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

118b, 25. oktober 1755, Grundfør

Søren Rasmussen Wistoft, død

Zidsel Christensdatter, enke

Ingen børn.

Følgende arvinger meldte sig:

Søren Villumsen fra Borup på Helgenæs angav at være stedfader til afdødes afdøde søster Maren Rasmusdatters børn. En Rasmus Laursen i Jeeg i Tved sogn var til stede. Da der intet var at arve afstod de.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

121b, 3. juli 1754, Grundfør

Jens Nielsen, død

Helle Pedersdatter, enke

Ingen børn:

Hans søskende arver:

1) broder Christen Nielsen, i Grundfør

2) søster Birgitte Nielsdatter, i Grundfør, mødt ved en søn Niels Sommer

3) broder Andreas Nielsen, der for 30 år siden skulle have opholdt sig i Amsterdam, men intet vides om ham.

Afdødes ser ud til at have drevet pantelånervirksomhed! Hans fæstebrev er dateret 23. april 1719. Han havde været formynder for Gyde Hansdatter.

Brev fra broder Andreas Nielsen i Amsterdam, dat. 15. april 1723. Forældrene levede på det tidspunkt.

Et langt skifte.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

135, 10. september 1756, Søby

Niels Rasmussen Bredegaard, død

Anne Madsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 26 år

Mads Nielsen, 11 år (i begyndelsen af skiftet kaldes han Niels, men Mads nævnes senere)

Maren Nielsdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

138b, 29. december 1756, Grundfør

Gårdmand Jens Andersen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Anders Jensen, 27 år

Søren Jensen, 25 år

Karen Jensdatter, 30 år ~ Mads Madsen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

142b, 10. september 1757, Grundfør

Maren Andreasdatter, død

Søren Jensen Brandt, enke

Deres børn:

Anders Sørensen, 8 år

Andreas Sørensen, 5 år

Bodil Marie Sørensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

143, 17. oktober 1757, Grundfør

Christen Lauridsen, død

Hans arvinger:

Moderen Mette Nielsdatter ~ husmand Niels Andersen

Helsøster Anne Lauridsdatter, 28 år

Helsøster Kirsten Lauridsdatter, 24 år

Halvbroder Anders Nielsen, 19 år (hans fader Niels Andersen)

Disse søstres morbroder Jens Christensen af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-2 6/6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145, 24. marts 1758, Grundfør

Maren Rasmusdatter Elgaard, død

Hendes børn:

Rasmus Rasmussen, 47 år

Simon Rasmussen, 37 år

Jens Rasmussen, 34 år

Anne Rasmusdatter, 52 år

Kirsten Rasmusdatter, 44 år

Formynderen for døtrene Anders Iversen og Knud Knudsen begge af Voldum, Deres mænd?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145, 17. maj 1758, Grundfør

Anne Pedersdatter, død

Søren Thomassen, enke

Hendes arvinger:

helsøster Ellen Pedersdatter, 54 år, holdt trolovelse med Peder Jensen i Hinnerup

helsøster Kirsten Pedersdatter, 52 år, enke, lavværge Jens Sørensen Skriver

helsøster Anne Pedersdatter, 49 år ~ Peder Andersen i Over Hadsten

halvsøster Anne Sørensdatter, 63 år ~ Thomas Nielsen Bødker i Spørring

halvsøster Maren Pedersdatter, 46 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

145b, 29. juni 1758, Grundfør

Niels Sørensen Ødum, død

Anne Margrethe Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 35 år, måske i Århus

Inger Nielsdatter, 33 år ~ Niels Madsen Skrædder i Grundfør

Kirsten Nielsdatter, 31 år ~ Anders Jensen i Grundfør

Anne Nielsdatter, 26 år, tjener i Lading

Johanne Nielsdatter, 24 år, tjener i København

Formynder Niels Sørensen Steenstrup, da ingen født værge kendes.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

146b, 23. august 1758, Grundfør

Søren Thomassen, død

Hans arvinger:

Helbroder Rasmus Thomassen i Grundfør

Halvbroder Niels Andersen i Grundfør

Helbroder som var rejst væk for ca. 40 år siden. Skæbne ukendt.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

148b, 16. marts 1759, Grundfør

Gårdmand Mogens Rasmussen Møller, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Mogensen, 1½ år

Anne Mogensdatter, 4 uger

Lavværge enkens fader Rasmus Nielsen Klog af Trige.

Formynder var farbroderen Peder Rasmussen Møller af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

151, 18. juli 1759, Grundfør

Helle Jensdatter, død

Rasmus Pedersen, enke

Deres barn:

Giertrud Rasmusdatter, 5 år

Afdødes fader Jens Christensen Dixen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

152b, 24. april 1760, Grundfør

Kirsten Baltzersdatter, død

Christen Jensen Nyegaard, død

Deres børn:

Baltzer Christensen, 11 år

Jens Christensen, 8 år

Karen Christensdatter, 18 år

Birthe Christensdatter, 12 år

Ellen Christensdatetr, 5 år

Bodil Christensdatter, 2 år

Farbroder Peder Jensen Nyegaard i Grundfør

Intet at arve

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

156b, 8. maj 1760, Grundfør

Peder Rasmussen Qvottrup, død

Maren Jensdatter, enke

Deres barn:

Dorthe Pedersdatter, 17 år

Margrethe Pedersdatter, 9 år

Kirsten Pedersdatter, 5 år

Enkens broder Søren Jensen i Søften var lavværge

Niels Andersen blev formynder da der ikke var nogen født værge til stede.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

157b, 20. juli 1761, Grundfør

Jørgen Christensen, død

Maren Jensdatter, enke

Deres barn:

Margrethe Jørgensdatter, 3 år

Lavværge Peder Jensen Nyegaard.

Formynder Søren Christensen Elgaard.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

158b, 20. juli 1761, Grundfør

Anders Kieldsen, død

Else Sørensdatter, enke

Deres børn:

1)  Maren Andersdatter, 41 år ~ Ole Sørensen Smed, død i Søften

2)  Anne Andersdatter ~ Søren Jensen Tendrup i Grundfør

Lavværge Andreas Jonassen i Grundfør

Lavværge for Maren Andersdatter, hendes afdøde mands broder Thomas Sørensen i Søften.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

159, 15. juli 1762, Grundfør

Rasmus Mogensen Møller, død

Ellen Pedersdatter, død

Deres børn:

1) Mogens Rasmussen, død

1a) Rasmus Mogensen, 5 år

1b) Anne Mogensdatter, 4 år

2)  Peder Møller, gårdmand i Grundfør

3)  Anne Rasmusdatter Møller ~ Peder Nyegaard i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160, 13. juli 1762, Grundfør

Jens Christensen Nyegaard, død

Hans børn:

1) Peder Jensen Nyegaard, i Grundfør

2) Christen Jensen Nyegaard, død

2a) Baltzer Christensen, 12 år

2b) Jens Christensen, 10 år

2c) Karen Christensdatter, 21 år

2d) Birthe Christensdatter, 16 år

2e) Ellen Christensdatter, 9 år

2f) Bodil Christensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160b, 6. september 1762, Grundfør

Else Sørensdatter, død

Anders Kieldsen, tidligere død

Deres børn:

Maren Andersdatter, i Søften, enke efter Ole Sørensen

Anne Andersdatter ~ Søren Jensen Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

161b, 17. september 1762, Grundfør

Kirsten Andersdatter, død

Jens Nielsen Sommer, enke

Deres børn:

Johanne Jensdatter, 4 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

Morbroder Søren Andersen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 1/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 21. april 1760, Grundfør

Peder Hansen Thorenfeldt, død

Mette Sørensdatter Blach, enke

Hans arvinger:

Fader Hans Pedersen Thorenfeldt i Odder

Lavværge Søren Christensen Elgaard

Afdøde havde arvet efter sin morbroder Michel Hansen Bonsen ~ Anna Hansdatter i Rudkøbing efter skifteslutning 26. maj 1757.

Afdøde havde en broder Urbanus Thorenfeldt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 28. maj 1760, Grundfør

Anders Lauridsen Smed, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 10 år

Jens Andersen, 8 år

Johanne Andersdatter, 5 år

Anne Andersdatter, 18 uger

Hans børn med tidligere hustru Johanne Sørensdatter:

Laurids Andersen, 19 år

Søren Andersen, 17 år

Jens Andersen, 15 år

Mads Andersen, 12 år

Enkens fader Jens Christensen var lavværge

Formynder for de 4 ældste børn, Niels Andersen Sommer,

Farbroder Thomas Lauridsen af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11b, 15. januar 1765, Grundfør

Anne Margrethe Nielsdatter, død

Niels Ødum, død tidligere

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 42 år ~ Sergeant Jacob Schierping i Århus

Inger Nielsdatter, 40 år ~ Niels Madsen i Grundfør

Kirsten Nielsdatter, 38 år ~ Anders Jensen i Grundfør

Anne Nielsdatter, 33 år, tjener i København

Johanne Nielsdatter, 30 år, tjener i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12, 18. februar 1765, Søby

Rasmus Nielsen Bredegaard, død

Kirsten Lauridsdatter, enke

Deres barn:

Niels Rasmussen, 2 år

Enkens fader Laurids Pedersen fra Estrup i Søby sogn

Formynder Jens Michelsen, som nærmeste født værge

Skiftebrev efter afdødes fader af 10. september 1756.

Mads Nielsen

Maren Nielsdatter var nu gift med Anders Hansen i Gunnestrup

Deres moder levede endnu.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

18b, 12. april 1765, Grundfør

Enke Birthe Nielsdatter, død

Anders Sørensen, død

Deres børn:

Niels Andersen Sommer, 63 år

Søren Andersen Sommer, 46 år, skulle være død i Slagelse, men havde givet afkald i 1756 til fordel for broderdatteren Birthe Nielsdatter som nu er gift med Niels Sørensen Steenstrup i Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 15. november 1765, Grundfør

Jens Christensen Dixen, død

Han bo var fattigt. Han døde hos Rasmus Pedersen i Grundfør

"Af tilstedeværende arvinger underskriver Niels Andersen Sommer, Rasmus Pedersen og Kirsten Jensdatter med lavværge Christen Nielsen Kop.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19b, 27. marts 1766, Grundfør

Søren Jensen Bech, død

Maren Nielsdatter Brandt, enke

Hans arvinger:

broder Anders Jensen Væver, 37 år, fæstegårdmand i Grundfør

søster Karen Jensdatter, 39 år ~ Mads Madsen i Grundfør

Enkens fader Niels Madsen Brandt

Enken fødte senere en datter, der dog døde. Hun arvede derfor efter datteren.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 2/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23, 26. maj 1766, Grundfør

Anne Andersdatter, død

Jens Jensen Brandt, enke

Ingen børn.

Hendes arvinger:

1) halvbroder Jens Andersen Lading, 53 år i Grundfør

2) halvbroder Niels Andersen Lading, havde været gift og boet Saal på Hr. Krigsraad Hans Thansen Rosborgs Gods

2a) Kirstine Nielsdatter, ca. 30 år

3)  halvsøster Maren Andersdatter ~ Jørgen Sørensen, fæstegårdmand i Saal.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26, 31. juli 1766, Grundfør

Rasmus Rasmussen Elgaard, død

Maren Jensdatter, enke

Deres barn:

Maren Rasmusdatter

Formynder farbroderen Jens Elgaard af Grundfør.

Lavværge Niels Madsen Skrædder i Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

27b, 11. november 1766, Grundfør

Andreas Jonassen, død

Mette Madsdatter, enke

Deres børn:

Jonas Andreassen, 8 år

Anne Dorthe Andreasdatter, 12 år

Anne Andreasdatter, 10 år

Anne Marie Andreasdatter, 6 år

Enkens broder Niels Madsen Brandt af Grundfør

Børnenes farfader Jonas Andreassen fra Segalt, Skødstrup sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30b, 31. oktober 1767, Grundfør

Niels Madsen Skrædder, død

Inger Nielsdatter, enke

Deres barn:

Helle Nielsdatter, 15 år

Enkens morbroder Niels Jensen Smed.

Formynder Peder Sørensen Møller

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

34b, 25. januar 1765, Grundfør

Kirsten Christensdatter, død

Michel Jensen, enke

Hendes arvinger:

broder Søren Christensen, 75 år

søster Zidsel Christensdatter, 63 år ~ Søren Pedersen Snedker i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37b, 4. august 1768, Grundfør

Marcus Andersen Wejle, død

Afdødes fader Anders Wejle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

39b, 2. marts 1765, Grundfør

Helle Pedersdatter, død

Jens Nielsen, tidligere død

Hendes arvinger:

1)  søster Ellen Pedersdatter, død ~ Rasmus Mogensen Møller

1a) Mogens Rasmussen, død ~ Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Jensen

1aa) Rasmus Mogensen, 8 år,

1ab) Anne Mogensdatter, 6 år,

1b) Peder Rasmussen Møller, 33 år i Grundfør

1c) Anne Rasmusdatter, 41 år ~ Peder Jensen Nyegaard i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

44, 9. august 1768, Grundfør

Karen Jensdatter, død

Mads Madsen, enke

Deres barn:

Mads Madsen, 17 år

Morbroder Anders Jensen Væver, men på grund af svaghed blev Niels Simonsen som på sin hustrus vegne var nærmest.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

48b, 11. oktober 1768, Grundfør

Anne Rasmusdatter Møller, død

Peder Jensen Nyegaard, enke

Deres bæørn:

Helle Pedersdatter, 14 år

Ellen Pedersdatter, 12 år

Anne Marie Pedersdatter, 9 år

Margrethe Pedersdatter, 6 år

Maren Pedersdatter, 4 år

Ellen Marie Pedersdatter, ¾ år

Morbroder Peder Rasmussen Møller i Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52, 19. august 1768, Grundfør

Karen Christensdatter, død

Hendes arvinger:

broder Baltzer Christensen, 18 år

broder Jens Christensen, 16 år

søster Birthe Christensdatter, 20 år

søster Ellen Christensdatter, 16 år

søster Bodil Christensdatter, 9 år

Værge Peder Jensen Nyegaard i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 3/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

54, 17. oktober 1768, Grundfør

Anne Sørensdatter, død

Jens Rasmussen Elgaard, enke

Hendes arvinger:

broder Poul Sørensen, 54 år

broder Niels Sørensen, 42 år

søster Mette Sørensdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

56, 20 oktober 1768, Grundfør

Jens Rasmussen Elgaard, død

Hans arvinger:

broder Simon Rasmussen Elgaard, 48 år

søster Kirsten Rasmusdatter, 50 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58, 30. marts 1769, Grundfør

Karen Pedersdatter, død

Christen Sørensen Elgaard, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 4 uger

Anne Christensdatter, 4 år

Johanne Christensdatter, 3 år

Morbroder Jens Pedersen Vinter fra Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 3. august 1770, Grundfør

Jens Nielsen Sommer Bech, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Hans børn med Kirsten Andersdatter:

Johanne Jensdatter, 10 år

Kirsten Jensdatter, 8 år

Børn med enken:

Kirsten Jensdatter, 6 år

Giertrud Jensdatter, 3 år

Lavværge Niels Mortensen fra Selling i Ødum sogn,

Farbroder Jens Nielsen Sommer af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

64b, 18. marts 1771, Grundfør

Peder Rasmussen Møller, død

Maren Thomasdatter, enke

Hans arvinger:

1) broder Mogens Rasmusen Møller, død

1a) Rasmus Mogensen, 13 år

1b) Anne Mogensdatter, 11 år

begge hjemme hos stedfaderen Anders Møller

2) søster Anne Rasmusdatter, død ~ Peder Nyegaard

2a) Helle Pedersdatter, 17 år

2b) Ellen Pedersdatter, 14 år

2c)Ane Marie Pedersdatter, 13 år

2d) Maren Pedersdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 9. juli 1769, Grundfør

Jens Christensen Skibsmand, død

Dorthe Jensdatter, død

Deres barn:

Maren Jensdatter, 10 år

Morfader Jens Sørensen Skriver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

73, 30. april 1772, Grundfør

Anders Nielsen Brandt, død

Hans arvinger:

Zidsel Simonsdatter, afdødes moder

Afdødes broder Mads Nielsen, 29 år

søster Maren Nielsdatter ~ Laurs Andersen Smed i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

78, 7. juni 1773, Grundfør

Ungkarl Jens Lading, død

Han døde hos husmand Niels Andersen og hustru Mette Pedersdatter.

Hans arvinger var ukendte, men havde muligvis en søster og nogle broderbørn i Saal.

Intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

78b, 26. november 1771, Søby

Niels Rasmussen Bredegaard, død, 8 år

Stedfader Jens Pedersen Vinter

Søn af afdøde Rasmus Nielsen Bredegaard og hustru Kirsten Lauridsdatter.

Arvinger:

Moderen Kirsten Lauridsdatter

halvbroder Rasmus Jensen, 1 år

halvsøster Bodil Jensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

80, 10. marts 1775, Grundfør

Michel Jensen, død

Zidsel Sørensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Michelsdatter, 6 år

Maren Michelsdatter, 3 år

Enkens fader Søren Møller af Hinderup

Søren Elgaard fra Søften var formynder.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 4/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

82b, 12. marts 1777, Grundfør

Niels Nielsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres barn:

Niels Nielsen, 14 år

Lavværge Jens Pedersen af Grundfør

Formynder Niels Pedersen af Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

83b, 20. januar 1778, Grundfør

Ane Marie Jacobsdatter, død

Ole Nielsen, enke

Deres barn:

Karen Olesdatter, 5 år

Formynder Hans Andersen i Haar, nærmeste slægt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

87, 25. september 1779, Grundfør

Inger Nielsdatter, død

Søren Baltzersen, enke

Ingen børn.

Hendes forældre Niels Jensen og hustru i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

88b, 7. marts 1781, Grundfør

Else Jensdatter, død

Søren Sørensen Bonde, enke

Deres barn:

Mette Sørensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

92, 3. april 1782, Grundfør

Ane Madsdatter, død

Christen Nielsen Kop, enke

Deres barn:

Niels Christensen, 15 år

Farbroder Søren Nielsen Kop i Haar.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

94b, 24. november 1783, Grundfør

Maren Sørensdatter, død

Christen Medelhede, enke

Deres barn:

Karen Christensdatter, 1 år

Morbroder Niels Pedersen af Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

96b, 28. februar 1783, Grundfør

Maren Jensdatter, død

Peder Sørensen, enke

Hendes børn med Jens Sørensen Bech i Skivholme:

Søren Jensen, 28 år

Deres børn:

Søren Pedersen, 21 år, blind

Jens Pedersen, 17 år

Niels Pedersen, 13 år

Ane Marie Pedersdatter, 25 år

Farfader gl Søren Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97b, 27. maj 1783, Søby

Jens Pedersen Vinter, død

Kirsten Laursdatter, enke

Deres børn:

Bodil Jensdatter, 18 år

Rasmus Jensen, 19 år

Rasmus Bertelsen i Borup, Gl. Estrup Gods var lavværge

Farbroder Søren Pedersen Vinter, tjener ved Haraldslund.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

100, 10. marts 1788, Engelberggaard

Laurs Sørensen Bonde, død

Anne Marie Andersdatter, enke

Hans arvinger:

moderen Kirsten Jensdatter

broder Jens Sørensen Bonde

broder Søren Sørensen Bonde

broder Thomas Sørensen Bonde

Lavværge Jens Jensen af Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103, 21. juni 1788, Grundfør

Søren Pedersen Snedker, død

Mette Sørensdatter, enke

Hans børn med Anne Christensdatter:

Peder Sørensen, 52 år, i Grundfør

Jørgen Sørensen, 48 år, i Grundfør

Dorthea Johanne Sørensdatter ~ Søren Frandsen, i Grundfør

Børn med enken:

Christen Sørensen, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103b, 28. november 1788, Grundfør

Rasmus Jespersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Børn med Mette Jensdatter:

Maren Rasmusdatter ~ Jens Sørensen Gammel i Grundfør

Jens Rasmussen, selvejer i Grøttrup

Niels Rasmussen, gårdmand i Elsted

Kirsten Rasmusdatter ~ Baltzer Christensen i Grundfør

Børn med Johanne Rasmusdatter:

Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Elsted

Børn med enken:

Anne Rasmusdatter, ugift, tjener Jens Sommer i Grundfør

Mette Rasmusdatter, ugift, tjener Niels Rasmussen i Elsted

Jesper Rasmussen, 19 år

Knud Rasmussen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

104b, 9. august 1784, Grundfør

Ane Sørensdatter, død

Poul Jensen, enke

Deres børn:

Mette Poulsdatter, 9½ år

Maren Poulsdatter, 5 år

Ane Poulsdatter, 1 år

Søren Poulsen, 4 år

Jens Poulsen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

104b, 16. december 1785, Grundfør

Niels Simonsen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Nielsdatter ~ Anders Mathiassen, skovfoged i Amdrup Skovhus

Ane Marie Nielsdatter

Karen Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

105b, 13. august 1787, Grundfør

Maren Larsdatter, død

Jens Jacobsen, enke

datter, 7 år

Lars Jensen, 3 år

Formynder Thomas Sørensen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

105b, 28. december 1789, Grundfør

Mette Madsdatter, død

Jens Sørensen Bonde, enke

Hendes børn med Andreas Jonassen:

Ane Andreasdatter ~ Jens Mouridsen, husmand i Trige

Jonas Andreassen, 31 år, tjener i Hinnerup

Ane Marie Andreasdatter ~ Søren Pedersen Feldballe, husmand i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 26. marts 1790, Grundfør

110, 3. juni 1790

111b, 10. juni 1790

Thomas Sørensen Bonde, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Thomassen, 10 år

Søren Thomassen, 8

Mette Thomasdatter, 6 år

Christen Thomassen, 2 år

Mette Marie Thomasdatter, født efter faderens død

Enkens broder Rasmus Nielsen Vitten af Haar.

Formynder Jens Sørensen Bonde.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

108, 27. april 1790, Grundfør

Maren Christensdatter, død

Peder Sørensen Snedker, enke

Ingen børn.

broder Rasmus Christensen i Horup, husmand

broder Mads Christensen i Todbjerg, husmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

111, 3. juni 1790, Grundfør

Kirsten Nielsdatter, død

Hendes børn:

Niels Andersen i Grundfør

Ane Andersdatter ~ Niels Rasmussen, husmand i Skjoldelev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

113b, 28. juli 1790, Grundfør

115b, 26. august 1790

117, 17. november 1790

Christen Pedersen Medelhede, død

Ane Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab med Maren Sørensdatter af Grundfør:

Karen Christensdatter, 8 år, morbroder Niels Pedersen af Hinnerup ~ barnets moster

Avlet i 2. ægteskab med Maren Sørensdatter fra Haar:

Søren Christensen, 4 år, formynder Mads Madsen i Grundfør ~ barnets moster

Enken med lavværge Niels Graver fra Haldum

Afdødes helbroder Thomas Pedersen i Medelhede.

Søren Vitten af Haldum var morbroder til Søren Christensen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

114b, 16. august 1790, Grundfør

ungkarl Jonas Andreassen, død

Hans arvinger:

Søren Pedersen Feldballe ~ afdødes søster

Jens Mouridsen ~ afdødes søster

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

118b, 4. maj 1791, Grundfør

Jomfru Christiane Dorthea Sunds, død

Hendes arvinger:

helsøster Jomfru Catharine Sunds

moster Madame Lund, til stede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

119, 5. oktober 1791, Grundfør

121, 23. december 1791

hospitalslem Jens Pedersen, død hos svogeren Anders Sørensen Brandt, gårdmand i Grundfør. En søstersøn Niels Nielsen, gårdmand i Grundfør nævnes

Intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

120, 1. december 1791, Grundfør

121b, 12. januar 1792

Ane Nielsdatter, død

Niels Jensen Skrædder, enke

Ingen børn.

1)  helsøster Apelone Nielsdatter ~ Søren Christensen, gårdmand i Pannerup

2)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Morten Mortensen, husmand i Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 4 maj 1792, Grundfør

124b, 11. september 1792

Mette Jensdatter, død

Søren Pedersen, enke

Hendes barn:

Christen Sørensen, 15½ år

Farbroder Jørgen Sørensen Ladefoged på Haraldslund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

123, 9 juni 1792, Grundfør

Mette Andersdatter, død

Laurs Busch, enke

Hendes søskende:

1) broder Jens Andersen, gårdmand i sandby

2)  broder Niels Andersen i Nielstrup, død

2a) Anders Nielsen, 40 år

2b) Frands Nielsen, 26 år

2c) Karen Nielsdatter, 28 år, ugift

2d) Anne Nielsdatter, 25 år, ugift

Sidstnævnte 4 børns søskendebarn gårdmand Rasmus Welling i Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

125, 7. juni 1793, Amdrup Skovhus

Maren Nielsdatter, død

Anders Mathiassen, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 6 år

Poul Andersen, 1 år

Else Marie Andersdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, 4. november 1793, Grundfør

tjenestepige Ane Marie Simonsdatter, død

Hendes helsøskende arver:

husmand Rasmus Simonsen i Grundfør

husmand Jens Simonsen i Trige

Mette Simonsdatter, 34 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

128, 16. december 1793, Grundfør

Christen Thomassen, 6 år, død

Hans afdøde fader Thomas Sørensen Bonde. Arv efter denne skiftes.

Hans arvinger:

moderen Ellen Nielsdatter ~ Frands Frandsen i Grundfør

broder Niels Thomassen, 13 år

broder Søren Thomassen, 12 år

søster Mette Thomasdatter, 10 år

søster Mette Marie Thomasdatter, 4 år

halvbroder Thomas Frandsen, 2 år

Farbroder til de ældste Jens Sørensen, gårdmand i grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

128b, 23. december 1793, Grundfør

fattig enke Karen Rasmusdatter Hjort, død

Hendes eneste søn Christen Andersen, 38 år, gift og bosiddende i et hus som ved Tobech Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

128b, 27. januar 1794, Grundfør

129, 25. februar 1794

ungkarl Christen Jensen Skriver, død hos sin svoger gårdmand Rasmus Sørensen Møller.

1) Afdødes søster Ane Jensdatter ~ Rasmus Sørensen Møller

2) søster Dorthe Jensdatter ~ Jens Christensen Skibsmand, begge døde

2a) Maren Jensdatter ~ Jens Sørensen Bonde

3) søster Maren Jensdatter, død ~ Frands Jensen Dahl i Haar,

3a) Jens Frandsen, husmand i Haar

3b) Frands Frandsen, gårdmand i Grundfør

3c) Søren Frandsen Skriver, 31 år

3d) Edel Frandsdatter, 34 år

3e) Jens Frandsen, 36 år

3f) Søren Frandsen, 26 år, livgarder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

130, 4. april 1794, Grundfør

Jens Simonsen, død,

Anne Kirstine Madsdatter, enke

Deres barn:

Mads Jensen

Simon Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

131, 9. august 1794, Grundfør

Kirsten Jensdatter, død

Mads Nielsen Brandt, enke

Deres børn:

Mette Madsdatter, 16 år

Niels Madsen, 14 år

Anne Madsdatter, 9 år

Anders Madsen, 4 år

Morbroder Niels Jensen af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

134b, 11. april 1795, Grundfør

Maren Sørensdatter, død

Rasmus Christensen Welling, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 9 år

Karen Rasmusdatter, 6 år

Christen Rasmussen, 3 år

Morfader Søren Nielsen Kop af Haar.

Morbroder Christen Sørensen Møller af Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

137, 5. april 1796, Grundfør

142, 22. juni 1796

Margrethe Hansdatter, død

Rasmus Mogensen, enke

Deres børn:

Mogens Rasmussen, 4 år

Hans Rasmussen, 3 år

Morbroder Thomas Hansen af Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

138b, 30. april 1796, Grundfør

Mette Laursdatter, død

Jens Nielsen, enke

Hendes arvinger:

helbroder Mads Laursen, tjener i Tåstrup

helsøster ~ husmand Peder Sørensen i Galten

helbroder Hans Laursen, tjener i Hadbjerg

helbroder Jens Laursen, tjener i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

139, 20. juni 1796, Raundahl, Grundfør sogn

144b, 20. december 1796 (C 315-3 6/8)

ungkarl og landsoldat Christen Nielsen, døde under mønstring i Rensborg

Broder Rasmus Nielsen, 25 år

Anders Nielsen, 20 år

Marianne Nielsdatter, 18 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Jens Nielsen, 15 år

halvbroder Søren Nielsen, 27 år

halvbroder Niels Sørensen, 13 år

halvsøster Maren Sørensdatter, 9 år

Stedfader Søren Jensen i Elev, gårdmand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

139b, 20. juni 1796, Grundfør

143b, 13. juli 1796 (C 315-3 6/8)

Mette Marie Christensdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Deres børn:

Christen Pedersen, 2 år

Mette Marie Pedersdatter, 6 uger, tvilling, dreng der døde 7 dage efter moderen

morbroder Jens Christensen af Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

141, 21. juni 1796, Grundfør

enke Mette Jensdatter, død

Niels Simonsen, død

Hendes børn:

1) Ane Marie, 36 år, ugift

2) Karen Nielsdatter, 30 år, ugift

3) Maren, død 4 år tidligere ~ Anders Mathiassen

3a) Else Marie, 15 år

3b) Niels, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 6/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

146, 19. marts 1797, Grundfør

147b, 17. juni 1797

Enke Ellen Christensdatter, død

Hendes barn:

Edel Marie Jensdatter

Broder Baltzer Christensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

146b, 6. maj 1797, Grundfør

148b, 6. juni 1797

150, 28. juli 1797

Frands Frandsen, død

Ellen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Thomas Frandsen, 5 år

Frands Frandsen, 2 år

Lavværge Rasmus Nielsen Vitten, gårdmand i Haar

Formynder farbroder, ungkarl Søren Frandsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

151b, 5. august 1797, Grundfør

Niels Jensen Skrædder, død

Zidsel Christensdatter, enke

Deres barn:

Ane Nielsdatter, 2 år

Enkens fader Christen Rasmussen af Grundfør

Mads Nielsen Brandt var gift med en søster til afdøde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

152b, 22. august 1797, Grundfør

Enke Kirsten Rasmusdatter, død

Hendes afdøde mand Rasmus Christensen var død i Kolind under Ryomgaard Gods. Skifte 18. december 1785.

Ingen børn.

Kom til Søren Pedersen 1786, da manden døde

Hendes arvinger:

1)  broder, død

1a) Rasmus Nielsen i Skejby

1b) Poul Nielsen i Tinning

1c) søster Maren Nielsdatter ~ Jacob Jacobsen i Skejby

2) Søster Mette Rasmusdatter ~ gårdmand Søren Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

154b, 29. januar 1798, Grundfør

Søren Sørensen Bonde, død

Ane Marie Nielsdatter, enke

Hans barn med Else Jensdatter:

Mette Sørensdatter, 18 år

Hans børn med enken:

Niels Sørensen, 13 år

Inger Sørensdatter, 7 år

Ane Kirstine Sørensdatter, 10 år

Else Marie Sørensdatter, 3 år

Farbroder Jens Sørensen Bonde, gårdmand i Grundfør

Enkens broder Jens Nielsen, gårdmand i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

157, 13. august 1799, Grundfør

Ane Kirstine Madsdatter, død

Hendes børn:

Mads Jensen Væver, i Grundfør

Simon Jensen, bortrømt fra Godset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

158, 17. september 1799, Grundfør

160b, 7. april 1800

Jens Nielsen, død

Mette Mortensdatter, enke

Lavværge Niels Stenstrup

Hans børn med Maren Larsdatter:

Birthe Jensdatter, 18 år

Lars Jensen, 15 år

Barn med enken:

Jens Jensen, født efter faderens død

Afdødes broder Christen Sørensen Elgaard i Grundfør

Enkens ny mand Jens Nielsen Stenstrup af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

158b, 8. marts 1800, Raudahl, Grundfør sogn

Peder Rasmussen Sunden?, død

Mette Kirstine Christensdatter, enke

Deres børn:

Ane Pedersdatter, 7 år

Christen Pedersen, ½ år

Lavværge Jens Hansen af Rauholdt

Afdødes fader Rasmus Sunden af Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

159, 24. marts 1800, Grundfør

161, 1. august 1800

Zidsel Sørensdatter, død

Rasmus Madsen, enke

Hendes børn med Michel Jensen:

Kirsten Michelsdatter, 32 år, ugift

Maren Michelsdatter ~ Jens Nielsen Wilhelm i København

Med enkemanden:

Søren Rasmussen, 22 år

Karen Rasmusdatter, 17 år

Morbroder Christen Sørensen Møller af Hinnerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

163b, 10. december 1800, Grundfør

Mette Mortensdatter, død i barselsseng

Jens Stenstrup, enke

Hendes arvinger:

broder Hans Mortensen, 48 år i Galten

søster (Johanne Mortensdatter) ~ John Olsen i Kalundborg købstad

søster Helle Mortensdatter ~ indsidder Jesper Laursen i Lisbjerg mødt ved Niels Sørensen Snedker i Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

165, 13. februar 1801, Grundfør

170, 6. maj 1801

172, 22. juni 1801

173b, 5. januar 1802, (C 315-3 7/8)

Ane Marie Nielsdatter, død

Peder Nielsen, enke

Ingen børn.

1) Helsøster ~ Peder Christensen Hauch (Hou) møllersvend i Grundfør Mølle

2)  Helsøster Maren Nielsdatter, død ~ Anders Mathiassen, husmand i Kristrup

2a) Niels Andersen

2b) Else Marie Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

166b, 14. marts 1801, Grundfør

Jens Jensen, død, 1 år

Stedfader Jens Nielsen Stenstrup.

Afdødes fader Jens Nielsen alias Jens Jacobsen, moderen Mette Mortensdatter

halvbroder Lars Jensen, 15 år

halvsøster Birthe Jensdatter, 19 år

De 2 halvsøskendes farbroder Christen Elgaard i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 14. marts 1801, Grundfør

Barn, Ane Nielsdatter, død, 6 år

Hendes afdøde fader Niels Jensen Skrædder.

Stedfader Jens Pedersen i Grundfør

Hendes arvinger:

Moderen Zidsel Christensdatter ~ Jens Pedersen

halvøster Kirstine Marie Jensdatter, 1 år, fader afdøde Jens Stenstrup

Jens Pedersens broder Niels Pedersen, tjenestekarl på Haraldslund.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

168, 4. maj 1801, Grundfør

170, 15. juni 1801

Mette Jensdatter, død

Rasmus Hansen, enke

Deres børn:

Anne Rasmusdatter, 7 år

Maren Rasmusdatter, 4 år

Søren Rasmussen, 2 år

Niels Rasmussen i Elsted var mødt, han var morbroder til afdøde.

Enkemandens svoger Peder Jensen, tjener i Elsted. Der ser ud til at være en søster Ane.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

174b, 4. januar 1804, Grundfør

184b, 26. september 1804

Niels Andersen Væver, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 15 år

Peder Nielsen, 7 år

Jens Nielsen, 2 år

Niels Nielsen, født efter faderens død

Enkens svoger Niels Jensen Sommer, selvejer i Holmgaard.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

176, 17. januar 1804, Grundfør

Jens Sørensen Bonde, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 13 år

Søren Jensen 10 år

Laurs Jensen, 8 år

Jens Jensen, 4 år

Lavværge Niels Rasmussen Stolde i Engelberggaarden.

Formynder Søren Frandsen Dahl af Grundfør.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

186b, 7. oktober 1805, Raundahl, Grundfør sogn

189b, 4. december 1805

Jens Hansen, død

Giertrud Pedersdatter, enke

Deres børn:

Ane Jensdatter, 20 år

Peder Jensen, 17 år

Zidsel Jensdatter, 15 år

Zara Jensdatter, 13 år

Hans Jensen, 10 år

Baltzer Jensen, 6 år

Jens Jensen, 3 år

Karen Jensdatter, ¼ år

Lavværge Niels Jensen Sommer, enkens svoger i Holmgaard

Formynder Søren Frandsen Dahl.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

188b, 26. november 1805, Grundfør

190b, 20. december 1805

Jens Nielsen Stenstrup, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres barn:

Jens Jensen, 4 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

192, 30. jan 1806, Grundfør

Maren Nielsdatter, død

Laurs Andersen, enke

Deres børn:

Anne Johanne Laursdatter, 38 år

Niels Laursen, 36 år

Zidsel Laursdatter, 30 år

Johanne Laursdatter, 28 år

Anders Laursen,

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

193, 16. marts 1806, Grundfør

Rasmus Hansen, død

Maren Sørensdatter, enke

Hans børn med 1. hustru Mette Jensdatter:

Ane Rasmusdatter, 12 år

Maren Rasmusdatter, 9 år

Søren Rasmussen, 2 år

Barn med enken:

Mette Rasmusdatter, ½ år

Enkens broder Christen Sørensen af Grundfør

Frederich Hansen af Egå til stede.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

197, 18. april 1807, Grundfør

198b, 19. maj 1807

203, 12. juli 1807

Anne Marie Nielsdatter, død

Laurs Christensen, enke

Hendes børn:

Niels Sørensen, 23 år

Anne Kirstine Sørensdatter, 20 år

Inger Sørensdatter, 17 år

Else Marie Sørensdatter, 15 år

Morbroder gårdmand Jens Nielsen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

197b, 12. maj 1807, Grundfør

199b, 10. juni 1807

Mads Nielsen Brandt, død

Johanne Marie Stephensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Niels Madsen, 27 år

Anders Madsen, 17 år

Mette Madsdatter ~ gårdmand Christen Sørensen i Grundfør

Anne Madsdatter ~ Hans Jensen, selvejer Grundfør

Lavværge Jesper Rasmussen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 315-3 8/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

204, 12. august 1807, Grundfør

207b, 12. januar 1811

Bodil Christensdatter, død

Christen Elgaard, enke

Deres børn:

Søren Christensen i Foldby

Anne Kirstine Christensdatter, ved formynder Mourids Rasmussen i Grundfør

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

204b, 6. november 1807, Grundfør

Laurs Johansen Busch, død

Anne Marie Pedersdatter, enke

Deres barn:

Anne Laursdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

207, 9. marts 1810, Grundfør

Maren Nielsdatter, død

Laurs Andersen, enke

Deres børn:

Anders Laursen

Niels Laursen

Anne Johanne Laursdatter ~ Søren Christensen i Foldby

Zidsel Laursdatter ~ Eberhard Danielsen i Grundfør

Johanne Laursdatter, umyndig

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login