Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Sdr. Årslev Sogn

 

Sønder Aarslev sogn

 

Årslev sogn i Hasle herred består af lokaliteten: Årslev (Sdr)

Nærværende omfatter 89 skifteuddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 4/17

115, 3 november 1724, Årslev

Bodil Michelsdatter, død

Niels Pedersen Skovfoged, enkemand

Fællesbørn:

Michel Nielsen, 14 år

Anne Nielsdatter, 4 år

Maren Nielsdatter, 1 ½ år

På børnenes vegne afdødes fader Michel Jensen i True, til stede endvidere hendes broder Niels Michelsen i True

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 7/17

235, 16 maj 1730, Årslev

Johanne Mogensdatter, død

Søren Sørensen Lassen, enkemand

Fællesbørn:

Anne Sørensdatter ~ Laurs Nielsen i Framlev

Karen Sørensdatter ~ Rasmus Knudsen i Årslev

Else Sørensdatter, 18 år

Johanne Sørensdatter, 12 år

Mogens Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 3 år

Mødt var Laurs Nielsen og Rasmus Knudsen på deres hustruers vegne, samt på de øvrige børns vegne Søren Sørensen Frandsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 8/17

262, 22 september 1730, Årslev

Søren Sørensen Lassen, død

Hans børn:

Else Sørensdatter. 18 år

Johanne Sørensdatter, 12 år

Mogens Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 3 ½ år

Karen Sørensdatter ~ Rasmus Knudsen i Årslev

Anne Sørensdatter ~ Søren Nielsen Framlev

Søren Sørensen Frandsen på børnenes vegne. Hans trolovede Zidsel Poulsdatter med lavværge Rasmus Nielsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

283, 13 juli 1731, Årslev

Knud Laursen, død

Johanne Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Kirsten Knudsdatter, 22 år

Karen Knudsdatter, 21 år

Laurids Knudsen, 15 år

Peder Knudsen, 8 år

Farbrødre Jens Laursen og Niels Laursen i Mundelstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

286, 13 juli 1731, Årslev

Clemen Jacobsen, død

Anne Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Jacob Clemensen, 44 år

Jens Clemensen, 36 år

Birgitte Clemensdatter, 40 år

Maren Clemensdatter, 32 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 9/17

294, 28 november 1731, Årslev

Peder Michelsen i Årslev, død

Maren Pedersdatter, enke

Børn med 1. hustru Maren Sørensdatter:

Kirsten Pedersdatter ~ Laurids Jensen i Hasle

Mikkel Pedersen, 22 år

Fællesbørn:

Maren Pedersdatter, 20 år

Edle Pedersdatter, 14 år

Peder Pedersen, 11 år

Ingeborg Pedersdatter, 8 år

Anna Pedersdatter, 5 år

Johanne Pedersdatter, 1 år

Farbror er Niels Mikkelsen i Årslev. Lavværge er Niels Pedersen Skovfoged i Årslev. Knud Sørensen af Sdr. Galten var mødt og "beretted at være samme Michel Pedersens moderbroder og formynder efter sin salig søster og hans moder Maren Sørensdatter". Skifte efter Maren Sørensdatter af 19 februar 1711. Laurids Jensen mødt på sin kones vegne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 11/17

348, 30 september 1733, Årslev

Niels Michelsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Peder Nielsen, 26 år

Michel Nielsen, 24 år

Niels Nielsen, 14 år

Anders Nielsen, 10 år

Peder Nielsen, 6 år

Kirsten Nielsdatter, 18 år

Zidsel Nielsdatter, 16 år

Appelone Nielsdatter, 5 år

Karen Nielsdatter, 8 uger

Lavværge var enkens broder Rasmus Pedersen i Borum. Farbror Mogens Michelsen i Skibby i Harlev sogn.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

465, 12 august 1735, Årslev

Maren Sørensdatter, død

Albert Pedersen, enkemand

Fællesbørn:

Peder Albertsen i Århus, 39 år

Anne Albertsdatter ~ Niels Jacobsen i Åby

Albertsdatter, 31 år, ugift

Søren Albertsen, 28 år

Jens Albertsen, 28år ~ i Årslev.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 14/17

471, 30 november 1735, Årslev

Mette Sørensdatter, død

Peder Hørslev, enkemand

Fællesbørn:

Birgitte Pedersdatter, 17 år

Peder Pedersen, 14 år

Maren Pedersdatter, 12 år

Dorthe Pedersdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-378 15/17

509, 18 september 1737, Årslev

Kirsten Jensdatter, død

Jens Jensen Østerby, enke

Hendes børn af tidligere ægteskab:

Anders Pedersen, 25 år

Maren Pedersdatter, 27 år

Hendes barn af sidste ægteskab:

Peder Jensen, 20 år

Måske hedder hun Kirsten Poulsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 2/17

37, 20 august 1740, Årslev

Jens Jensen, død

Han var enkemand

Hans søn:

Peder Jensen, 23 år

Formynder var Anders Pedersen, der igen havde fået stedet i fæste. Anders Pedersen og hans søster Maren Pedersdatter har arv tilgode iht fæste/skiftebrev efter deres fader af 17 april 1716 Slægtsforholdet til Jens Jensen er ikke nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

113, 18 april 1742, Årslev

Anders Pedersen, død

Johanne Sørensdatter, enke

Fællesbarn:

Peder Andersen, 1 ½ år

Lavværge Rasmus Knudsen, formynder Jens Albertsen

Afdødes søster Maren Pedersdatter er nævnt som kreditor for arv efter forældrene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

128, 24 oktober 1742, Årslev

Søren Frandsen, død

Bodil Jensdatter, enke

Fællesbørn:

Maren Sørensdatter, 19 år

Jens Sørensen, 12 år

Søren Sørensen, 9 år

Rasmus Sørensen, 6 år

Kirsten Sørensdatter, 5 år

Anne Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Tilst, lavværge Jens Albertsen af Århus

Rasmus Knudsen i Årslev var formynder for de 2 ældste børn og Peder Nielsen for de 3 mindste

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 4/17

130, 25 oktober 1742, Årslev

Peder Rasmussen Wærum, død

Maren Pedersdatter, enke

Arvinger:

Hans broder Søren Rasmussen Wærum

Lavværge var Jens Albertsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

132, 19 november 1742, Årslev

Karen Knudsdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Fællesbørn:

Zidsel Rasmusdatter, 6 år

Maren Rasmusdatter, 5 år

Formynder Rasmus Nielsen og Peder Pedersen Hørslev som de nærmeste frænder på mødrene side

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

133, 19 november 1742, Årslev

Kirsten Knudsdatter, død

Rasmus Nielsen, enkemand

Fællesbørn:

Maren Rasmusdatter, 8 år

Knud Rasmussen, 6 år

Johanne Rasmusdatter, 3 år

Formyndere Rasmus Pedersen og Jens Albertsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

147, 9 april 1743, Årslev

Albert Pedersen, død

Maren Sørensdatter, død ca 1735

Børn:

Peder Albertsen Haugaard, førhen i Århus, nu død: hans børn: Albert Pedersen, 5 år og Maren Pedersdatter, 10 år

Jens Albertsen Haugaard, Årslev

Søren Albertsen, Årslev

Anne Albertsdatter trolovet med Rasmus Pedersen i Årslev

Anne Albertsdatter ~ Niels Jacobsen i Åby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 5/17

151, 7 juni 1743, Årslev

Karen Sørensdatter, død

Rasmus Knudsen, enkemand

5 børn:

Niels Rasmussen, 13 år

Knud Rasmussen, 8 år

Poul Rasmussen, 4 år

Anne Johanne Rasmusdatter, 6 år

Kirsten Rasmusdatter, 1 år

Farbror Michel Knudsen af Koldt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

181, 8 juni 1744, Årslev

Rasmus Knudsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans børn af forrige ægteskab:

Niels Rasmussen, 14 år

Knud Rasmussen, 9 år

Poul Rasmussen, 5 år

Anne Johanne Rasmusdatter, 7 år

Kirsten Rasmusdatter, 2 år

Børnenes farbroder Michel Knudsen i Kolt var formynder og fasters mand Peder Sørensen i Kolt

Lavværge var hendes fader Peder Hørslev i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 6/17

183, 9 april 1743, Årslev

Michel Olesen, død

Johanne Sørensdatter, enke

Deres barn født efter Michel Olesens død:

Michel Michelsen

Afdødes 3 søskende:

Mads Olesen, Stautrup

Zidsel Olesdatter, tjener i København

Else Olesdatter i Århus

Lavværge Rasmus Knudsen i Årslev

Enkens fæstemand underskriver P H S

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 8/17

265, 26 september 1748, Årslev

Niels Pedersen Skovfoged, død

Maren Andersdatter, enke

Hans børn:

Niels Nielsen, 40 år

Anne Nielsdatter, tjener i Lisbjerg

Bodil Nielsdatter, 20 år

Kirsten Nielsdatter, 18 år

Karen Nielsdatter, 12 år

Anne Nielsdatter, 9 år

Maren Nielsdatter, 6 år

Enken med lavværge Michel Andersen af Hørslev, formynder Peder Borum fra Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 10/17

314, 13 januar 1751, Årslev

Maren Rasmusdatter, død

Peder Pedersen Hørslev, enkemand

Fællesbørn:

Peder Pedersen, 6 år

Birgitte Pedersdatter, 3 år

Kirsten Pedersdatter, 20 uger

Morbroder Frederik Rasmussen i Sabro

Søren Vang i Årslev er nævnt og underskriver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 11/17

343, 2 oktober 1751, Årslev

Maren Andersdatter, død

Søren Rasmussen Wærum

Hans stedbørn:

Bodil Nielsdatter, 24 år

Kirsten Nielsdatter, 22 år

Karen Nielsdatter, 16 år

Anne Nielsdatter, 13 år

Maren Nielsdatter, 10 år

Formynder Erich Andersen af Labing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

421, 14 juni 1754, Årslev

Maren Pedersdatter, død

Skifteaftale

Følgende børn nævnes:

Peder Nielsen i Tilst

Johan Madsen i Årslev på vegne af sin kone Kirsten Nielsdatter

Michel Nielsen i Årslev

Niels Nielsen (overtager fæstet)

Anders Nielsen

Peder Nielsen

Appelone Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

432, 1 juli 1754, Årslev

Peder Hørslev, død

Maren Andersdatter, enke

Hans børn af 1 ægteskab:

Peder Pedersen, 9 år

Birthe Pedersdatter, 6 år

Kirsten Pedersdatter, 3 år

Lavværge var Poul Knudsen af Årslev, endvidere nævnes sønnens formynder oldefader Peder Pedersen af Årslev Mads Pedersen i Årslev var formynder for de 2 piger Enkens svoger Michel Jensen af Ormslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 13/17

441, 26 Juni 1755, Årslev

Søren Jensen Weng, død (i Kalundborg den 7 Maj 1755)

Maren Pedersdatter, enke

Fællesbørn:

Rasmus Sørensen, 9 år

Maren Sørensdatter, 2 år

Lavværge Rasmus Pedersen af Årslev

Farbroder Michel Jensen i Åby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 14/17

467, 19 december 1756, Årslev

Poul Knudsen, død

Zidsel Poulsdatter, enke

Hans arvinger:

Broder Anders Knudsen i Koldt

Mette Knudsdatter ~ Rasmus Andersen i Århus

Maren Knudsdatter, død ~ Niels Sørensen i Ormslev, hendes børn arver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-379 16/17

529, 23 marts 1759, Årslev

Anne Nielsdatter, død

Søren Rasmussen Wærum, enkemand

Børn:

Maren Sørensdatter, 1 ½ år

Afdødes brødre, Niels Nielsen og Peder Nielsen af Lundgaard i Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

16, 22 maj 1760, Årslev

Jens Dinesen, død

Anne Nielsdatter, enke

Ingen børn. Arvinger:

1)  Brodersøn, Peder Christensen Smed i Lyngby

2)  Søster Maren Dinesdatter ~ Jens Jensen Kairøe i Røgind

3)  Anne Dinesdatter ~ Søren Jensen i Allum

4)  Søstersøn Jens Nielsen i Allum på Fussing Gods

Lavværge var Peder Knudsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 2/29

44, 6 oktober 1761, Årslev

Peder Nielsen, ungkarl, død

Arvinger var hans søskende:

1) Niels Nielsen i Årslev

2) Anders Nielsen, Mollerupgaard på Clostergodset

3) Peder Nielsen i Tilst, død og efterladt sig:

3a) Niels Pedersen, 10 år

3b) Søren Pedersen, 6 år

3c) Anne Pedersdatter, 11 år

3d) Maren Pedersdatter, 8 år

4)  Michel Nielsen i Årslev

5)  Kirsten Nielsdatter ~ Johan Madsen Holme på Constantinsborg Gods

6)  Appelone Nielsdatter ~ Peder Christensen i Kankbølle på Wosnæsgaards Gods

Stedfader for de 4 børn fra Tilst var Laurs Balle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 4/29

103, 18 juni 1763, Årslev

Niels Nielsen, gårdmand, død

Ellen Laursdatter, enke

Fællesbarn:

Laurs Nielsen, 2 år

Maren Nielsdatter, 4 måneder

Lavværge var enkens fader Laurs Sørensen fra Fårup på Ristrup Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

161, 12 september 1765, Årslev

Mogens Sørensen, død

Zidsel Nielsdatter, enke

Børn:

Johanne Mogensdatter, 2 år

Tilsynsværge Søren Rasmussen Værum af Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

163, 14 November 1765, Årslev

Birgitte Jensdatter, død

Hyrden, enkemand

Barn: ?

Tilsynsværge Povel Nielsen af Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

166, 2 maj 1766, Årslev

Johanne Pedersdatter, død 2 ½ år tidligere

Hendes arvinger:

1) datter Kirsten Knudsdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Årslev

2) broder Peder Knudsen

3) Karen Knudsdatter ~ Rasmus Pedersen, død

3a) Zidsel Rasmusdatter ~ Nielsen

3b) Maren Rasmusdatter ~ Jens Haugaard i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 6/29

166, 13 maj 1766, Årslev

Søren Albertsen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 22 år

Marie Sørensdatter, 19 år

Edel Sørensdatter, 16 år

Anne Cathrine Sørensdatter, 11 år

Formynder farbroder Jens Albertsen

Morbroder Peder Sørensen Møller i Snastrup Mølle var formynder for de to mindste. Svoger til enken Peder Sørensen i Brabrand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

195, 26 maj 1768, Årslev

Boel Jensdatter, død

Michel Nielsen, enkemand

Børn af 1. ægteskab med Søren Sørensen:

Jens Sørensen, 36 år, i Årslev

Søren Sørensen, 30 år, i Årslev

Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Justsen i Stjær

Maren Sørensdatter, død, ~ Jens Justsen

Hendes børn:

Anne Jensdatter, 21 år ~ Christian Erichsen i Alchen

Bodil Jensdatter ~ Ernstsen i Stjær

Mariane Jensdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

196, 26 maj 1768, Årslev

Anne Albertsdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Hendes arvinger:

1) Peder Albertsen førhen borger og skipper i Århus, død for 16 år siden

Hans børn:

Albert Pedersen, købmandskarl, nu på rejse til Westindien

Maria Pedersdatter i Århus

2) Søren Albertsen i Haugaard i Årslev, som er død

Hans børn:

Maren Sørensdatter, 21 år

Marie Lisbeth Sørensdatter, 19 år

Edel Sørensdatter, 13 år

Anne Catrine Sørensdatter, 11 år

3)  Jens Albertsen i Årslev

4)  Anne Albertsen, død ~ Niels Jacobsen

Hendes børn:

Jacob Nielsen, 38 år

Albert Nielsen, 36 år

Maren Nielsdatter, 40 år ~ Christian Andersen i Åby

Zidsel Nielsdatter ~ Jens Nielsen i True

Mette Marie Nielsdatter ~ Poul Sørensen i Gjellerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

200, 19 september 1768, Årslev

Peder Nielsen Borum, død

Børn:

Søren Pedersen i Gieding

Niels Pedersen i Årslev

Michel Pedersen i Årslev

Daniel Pedersen, 31 år

Maren Pedersdatter, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 7/29

207, 10 marts 1768, Årslev

Karen Pedersdatter, død

Søren Jensen Smed, enke

Børn:

Peder Sørensen, 33 år, i Brabrand

Jens Sørensen i Årslev

Ingeborg Sørensdatter ~ Jacob Sørensen i Skovby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 12/29

364, 5 juni 1773, Årslev

Poul Nielsen, død

Zidsel Rasmusdatter, enke

Maren Poulsdatter, 7 år

Enkens søsters mand Jens Jensen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

418, 3 marts 1775, Årslev

Abigael Johansdatter, død

Michel Frandsen, enkemand

Barn:

Bodil Marie Michelsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 13/29

424, 28 juni 1775, Årslev

Anne Jensdatter, død

Michel Pedersen, enkemand

Johanne Marie Michelsdatter, 8 år

Dorthe Michelsdatter, 5 år

Rasmus Michelsen, 2 år

Anne Michelsdatter, ¼ år

Moderbroder Jens Jensen Haugaard af Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 15/29

480, 4 april 1777, Årslev

Maren Nielsdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Børn:

Peder Nielsen, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 17/29

546, 29 april 1779, Årslev

Karen Olufsdatter, død

Anders Nielsen, enkemand

Hendes søskende:

Knud Ovesen i Brabrand

Anders Ovesen, ungkarl tjener Niels Pedersen i Blegind

Anne Ovesdatter i Hasle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 19/29

627, 27 December 1780, Årslev

Peder Kieldsen, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Peder Pedersen, 22 år

Rasmus Pedersen, 18 år

Jens Rasmussen af Framlev var lavværge

Niels Pedersen af Årslev var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 21/29

695, 1 juli 1782, Årslev

Maren Nielsdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Fællesbarn:

Søren Jensen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 22/29

719, 23 juli 1783, Årslev

Zidsel Nielsdatter, død

Jens Nielsen Kande, enkemand

Hendes barn med Mogens Sørensen:

Johanne Mogensdatter, 20 år

Barn med enkemanden:

Maren Jensdatter, 1 år

Formynder for Johanne Mogensdatter var morbroder Jens Enevoldsen af Hørslevboeld

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 23/29

746, 12 november 1783, Årslev

Helle Sørensdatter, død

Mads Pedersen, enke

Børn:

Clemen Madsen, 34 år, ~ og beboer en gaard i Kolt

Søren Madsen, 31 år

Peder Madsen, 27 år

Jens Madsen, 21 år

Birthe Madsdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

829, 23 april 1784, Årslev

Morten Pedersen, død

Arvinger var søskendebørn:

1) Jens Thomassen, gårdmand i Abdrup

2) Karen Jacobsdatter ~ Mads Simonsen

3)  Mette Jacobsdatter, 20 år hos moderen Anne Michelsdatter til huse hos Niels Thomassen i Fajstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 25/29

832, 20 juli 1785, Årslev

Peder Jensen, død

Boedel Nielsdatter, enke

Deres barn:

Niels Pedersen, 4 år

Formynder var hans fasters mand Mogens Sørensen fra Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 27/29

911, 14 marts 1788, Årslev

Mads Pedersen, død

Helle Sørensdatter, død 1783

Børn:

Peder Madsen, 33 år i Årslev

Søren Madsen, 36 år i Årslev

Jens Madsen, 25 år i Koldt

Clemen Madsen, 39 år gårdmand i Koldt

Birthe Madsdatter, 30 år i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-380 28/29

943, 14 maj 1789, Årslev

Inger Jensdatter, død

Peder Madsen, enkemand

Deres børn:

Laurs Pedersen, 2 år

Jens Pedersen, ¼ år

Anne Pedersdatter, 10 år

Kirsten Pedersdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 2/16

10, 8. januar 1790, Årslev

Johanne Mogensdatter er død,

Peder Pedersen Kieldsen, enkemand

Deres børn:

Zidsel Marie Pedersdatter, 2 år

Værge er Jens Endvoldsen i Hørslev, som er hendes nærmeste pårørende

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

53, 30. august 1790, Årslev

Michel Jensen, død, indsidder

Enke Anne Rasmusdatter

Deres børn:

Dorthe Marie Michelsdatter, 14 år

Antagen lavværge Jens Haslew i Årslev, Født værge for barn, Knud Rasmussen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341-381 A 3/16

54, 30. august 1790, Årslev

Anne Johanne Laursdatter, død, pige

Intet at arve, ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

3, 16 Maj 1791, Årslev

Jens Jensen, død

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 28 år, tjener i Qvolbæk

Jens Jensen, 25 år, i Årslev

Karen Jensdatter, 34 år

Mette Jensdatter, 26 år, i Årslev

Zidsel Jensdatter, 24 år, i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

9, 29. November 1791, Årslev

Kirsten Sørensdatter, død

Niels Pedersen Haugaard, enkemand

Hendes børn:

1) Maren Sørensdatter ~ Mads Poulsen i Storring

2) Edel Sørensdatter ~ Rasmus Jensen i Taastrup, men hun død:

2a) Edel Rasmusdatter, 17 år i Borum

3)  Anne Cathrine Sørensdatter ~ Rasmus Pedersen i Borum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 1/8

11, 29. Juni 1792, Årslev

Maren Olesdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres barn:

Johanne Pedersdatter, 1 ½ år

Som født værge, barnets moderbroder Søren Nielsen, gårdmand i Trige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

21, 11. December 1793, Årslev

Søren Rasmussen, død

Zidsel Escheldsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 30 år

Eschild Sørensen, 20 år

Peder Sørensen, 14 år

Kirsten Sørensdatter, 16 år

Maren Sørensdatter ~ Peder Madsen i Gieding på Ristrupgaards Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

24, 12. December 1793, Årslev

Jørgen Mortensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Morten Jørgensen, 20 år

Søren Jørgensen, 20 år

Kirsten Jørgensdatter, 27 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

25, 13. December 1793, Årslev

Michel Nielsen, død

Hans barn:

Bodil Marie Michelsdatter, 19 år

Morbroder Niels Johansen i Harlevholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

34, 15. August 1795, Årslev

35, 28. December 1795

Johanne Jensdatter, død

Anders Sørensen, enkemand

Deres barn:

Edel Sørensdatter, 3 år (der står Sørensdatter)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

37, 6. April 1796, Årslev

41, 8. Oktober 1796

Anna Rasmusdatter, død

Jens Nielsen, enkemand

Deres børn:

Mette Kirstine Jensdatter, 18 år, hjemme hos faderen

Anna Jensdatter, 16 år, tjener i Århus

Morbroder Jørgen Rasmussen, husmand i True

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

38, 6. April 1796, Årslev

Michel Pedersen, død

Hans arvinger:

broder Laurs Pedersen, 28 år, tjener i Årslev

broder Hans Pedersen, 24 år, tjener i Weng

broder Søren Pedersen, 13 år, tjener i Gram

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

38, 7. April 1796, Årslev

42, 7. December 1796

Knud Rasmussen, død

Hans arvinger:

1)  broder Cord Rasmussen, som har været ladefoged på Lolland

2)  søster Anna Johanne Rasmusdatter, enke efter Michel Jensen i Årslev

3)  søster Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Madsen, husmand i Skivholme

Om annonce se side 43

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

39, 7. April 1796, Årslev

43, 7. December 1796

Claus Christian Juul, død

Ingen værdier og ingen arvinger nævnt

Om annonce se side 43

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

44, 18. Marts 1797, Årslev

48, 23. September 1797

Mads Jensen, død

Bertha Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Jensen, på Clausholm Gods

2)  søster Johanne Jensdatter i Haldum ~ Jens Madsen

Enkens broder Mogens Sørensen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 2/8

49, 21. Marts 1798, Årslev

Niels Pedersen , død

Mette Johanne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 11 år

Rasmus Nielsen, 7 år

Søren Nielsen, 4 år

Kirsten Marie Nielsdatter, 1 ½ år

Farbrødre Jens Pedersen og Peder Pedersen i Borum og Rasmus Pedersen i Hørslevgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

51 7. April 1798, Årslev

52, 26. December 1798

Maren Michelsdatter, død

Rasmus Rasmussen, førhen død

Deres barn:

1) Rasmus Rasmussen, myndig, parykmagersvend i København

2) Jens Rasmussen i Årslev

3) Johanne Jensdatter ~ Anders Flendrup i Wibye, død

3a) Edel Andersdatter hos faderen i Wibye

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

57, 5. Juni 1801, Årslev

Michel Bach, død

Birthe Pedersdatter, enke

Hans børn med Ane Jensdatter:

Rasmus Michelsen, 28 år

Dorthe Michelsdatter, 31 år

Hans børn med enken:

Peder Michelsen, 20 år

Ane Michelsdatter, 24 år

Maren Michelsdatter, 22 år

Johanne Marie Michelsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

58, 25 september 1801, Årslev

Jens Jensen, død

Hans børn:

Rasmus Jensen, 30 år

Jens Jensen, 24 år

Kirsten Jensdatter, 32 år

Maren Jensdatter, 26 år

Zidsel Jensdatter, 20 år

datter ~ Søren Christensen Ladefoged i Herskind

datter ~ Peder Erichsen i Sabro

datter ~ Peder Pedersen Hørslev i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

60, 18. Januar 1804, Årslev

61, 28. Juli 1804

Jens Sørensen Smed, død

Ane Jensdatter, enke

Hans børn af 1. Ægteskab:

Søren Jensen, 24 år

Hans børn med enken:

Maren Jensdatter, 20 år

Mette Jensdatter, 17 år

Ane Marie Jensdatter, 6 år

Else Jensdatter, 2 år

Lavværge Niels Pedersen af True

Formynder for de mindste børn Jens Pedersen i Brabrand

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

66, 27. Marts 1806, Årslev

67, 8. August 1806

Peder Koldt, død

Zidsel Pedersdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Ane Marie Pedersdatter, 34 år

Maren Pedersdatter, 30 år

Jens Pedersen, 29 år

Inger Pedersdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

67, 19. December 1806, Årslev

72, 12. Oktober 1806

74, 15. December 1807

Ungkarl Jens Jensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Jensen i Årslev

2)  Karen Jensdatter ~ Peder Pedersen Hørslev i Årslev

3)  Ane Marie Jensdatter ~ Peder Erichsen i Årslev

4)  Zidsel Jensdatter ~ Peder Poulsen i Årslev

5)  søster Maren Jensdatter, ugift, 31 år, blind

6)  Kirsten Jensdatter ~ Peder Thorsen i Framlev

7)  søster Johanne Jensdatter, død

7a) Christen Rasmussen, 5 år, hos faderen Rasmus Sørensen i Herskind

7b) Johanne Rasmusdatter, 3 år hos faderen Rasmus Sørensen i Herskind

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

70, 4. Marts 1807, Årslev

71, 12. Oktober 1807

Jens Nielsen Skrædder, død

Anne Boline Pedersdatter, enke

Hans børn:

Mette Kirstine Jensdatter, 29 år

Ane Jensdatter, 27 år

Ane Cathrine Jensdatter, 9 år

Farbroder Søren Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

75, 20. April 1808, Årslev

75, 24. December 1808

Johanne Laursdatter, død

Jens Frandsen, enkemand

Deres børn:

Laurs Jensen, 8 år

Inger Marie Jensdatter, 2 år

Morbroder Peder Laursen i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

76, 8. April 1808, Årslev

78, 26. September 1809

Anna Michelsdatter, død

Rasmus Sørensen Wærum, enkemand

Deres børn:

Søren Rasmussen, 6 år, død under skiftet

Michel Rasmussen, 5 år, død under skiftet

Farbroder Eskild Sørensen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

77, 30. Maj 1809, Årslev

78, 26. September 1809

79, 12. September 1809

Peder Kieldsen, død

Karen Olesdatter, enke

Hans børn:

Datter af tidligere ægteskab:

Johanne Pedersdatter, 18 år

Bøn med enken:

Maren Pedersdatter, 13 år

Peder Pedersen, 10 år

Jens Frandsen var lavværge, formynder var Rasmus Kieldsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 3/8

80, 11. September 1810, Årslev

81, 28. December 1810

82, 31. December 1810

82, 1. April 1811

83, 1. Juli 1811

87, 9. September 1812

Ungkarl Daniel Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  søster Maren Pedersdatter ~ Poul Pedersen

2)  broder Michel Pedersen, død

2a) Rasmus Michelsen

2b) Peder Michelsen

2c) Dorthe Michelsdatter, ugift

2d) Johanne Marie Michelsdatter, ugift

2e) Maren Michelsdatter ~ Eskild Sørensen i Årslev

Han døde hos Peder Poulsen i Årslev, en søn af søsteren Maren Pedersdatter og Poul Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

83, 26. Juli 1811, Årslev

85, 23. December 1811

Ane Kirstine Mogensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Deres børn:

Anne Marie Jensdatter

Kirsten Jensdatter

Mogens Jensen

Morfader Mogens Sørensen, skovfoged i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

84, 26. August 1811, Årslev

86, 28. December 1811

Jesper Jensen, død

Christence Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jespersen, 6 år

Hans Jespersen, 4 år

Dorthe Sophie Jensdatter

Anne Cathrine Jensdatter

Farbroder Jacob Jensen og Jens Christian Hjuler ~ barnets faster, borger i Århus, moderens stedfader Jens Nielsen i Stjær

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

87, 28. August 1812, Årslev

87, 15. December 1812

87, 26. November 1812

Anders Nielsen, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

88, 12. Juni 1813, Årslev

88, 10. August 1813

Maren Jensdatter, enke

Hendes arvinger:

1)  søn Jens Rasmussen

2)  datter Ane Rasmusdatter ~ Niels Jocumsen i Årslev

3)  Peder Rasmussen

4)  Niels Rasmussen

5)  datter ~ Anders Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

88, 19. Juni 1815, Årslev

89, 10. Januar 1816

Mogens Sørensen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

1) Søren Mogensen, 22 år

2) Jens Mogensen, 17 år

3) Ane Kirstine Mogensdatter, død ~ Jens Sørensen

3a) Ane Marie Jensdatter, 8 år

3b) Kirsten Jensdatter, 6 år

4)  Birthe Marie Mogensdatter, 28 år

5)  Ellen Mogensdatter ~ afdøde søsters enkemand Jens Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

90, 27. Juni 1816, Årslev

92, 1. Juli 1817

Else Sørensdatter, død

Hendes barn:

Søren Pedersen, 13 år hos moderens stedfader Brode Christiansen Vitved mark

Farbroder Peder Madsen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

91, 3. Juli 1817, Årslev

97, 20. November 1817

98, 1. December 1817

Niels Pedersen, udflytter, død

Johanne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen i Åby

Christian Nielsen, 27 år

Anna Marie Nielsdatter, 23 år

Zidsel Nielsdatter, 18 år

Lavværge Niels Nielsen i Lisbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

93, 15. September 1817, Årslev

95, 8. November 1817

Zidsel Jensdatter, død

Peder Poulsen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen,14 år

Maren Pedersdatter, 3 år

Dorthe Marie Pedersdatter, 2 år

Morbroder Rasmus Jensen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

94, 16. Oktober 1817, Årslev

96, 11. November 1817

Johanne Pedersdatter, død

Peder Sørensen Wærum, enkemand

Deres børn:

Søren Pedersen, 6 år

Maren Pedersdatter, 2 år

Zidsel Pedersdatter ½ år

Afdødes stedfader Rasmus Sørensen i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

G 341 384 4/8

98, 10. December 1817, Årslev

Niels Sørensen Haugaard, død

Johanne Marie Poulsdatter, enke

Tilladelse til at sidde i uskiftet bo

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sidst ændret: 13. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login