Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Hornslet Kirkebog - døde

Døde & Begravede 1726 - 1787

Afskrift af Hornslet kirkebog i perioden 1726 til 1787 incl. Vedrører alene døde.

Der er ikke læst intensiv korrektur, hvorfor oplysningerne er behæftet med læse- og skrivefejl, men man bør naturligvis selv checke kilden. Finder du noget, der er forkert, modtager jeg gerne en mail herom.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Microfiche C 342 2 2/3

side 90b

Dødsens bog, hvori er indført de døde udi Hornslet sogn fra Aar 1726

 

 

19 janu Niels Christensen hÿrde i Roschou

 

3 Epiph Christen ?s hustru i Esherod

 

samme dag lagt jord på Frederich ? 2 børn Cathrine og Hans

 

4 Epiph Niels Baches barn her i Byen Anne

 

19 Febr. Anders Hansen i Kraiberg

 

2 Martÿ Anne Rasmusdatter Megelbye i Tendrup

 

17 Martÿ Anne Krasies i Tendrup

 

Miseric Espen Smeds barn Karen i Tendrup

 

Jubilate Maren Clemmensdatters barn i Kraiberg

 

7 Aug Søfren Rasmussen i Escherod

 

samme dag Emmert Nielsens barn i Tendrup

 

17 sept Ytte Pedersdatter her i byen

 

18 Trinit Else Michelsdatter i Tendrup

 

23 Oct Niels Mogensen i Tendrup

 

24 oct Dorrethe Nielsdatter her i byen æt 97 aar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

91a

1727

Fest Visiti Mariæ Søfren Høgs kone her i byen

12 Marty Sørfren Jensen i Hauhuusene

 

Judica Laurids Bragaard i Roschou

 

Oculi Grÿthe barnet i Kraiberg

 

Jubilate Jesper Ibsen i Kraiberg

 

samme da Rasmus Jensens barn i Kraiberg

 

og Niels Baches barn i Tendrup

 

2 Trinit ??? Lenes barn Knud Christian

 

4 Trinit Søfren Pedersen i Hornslet

 

og Frideric Hansen i Hornslet

 

12 Trinit Maren Jonusdatter her af Hornslet æt 102

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1728

Purific Mariæ Søfren Jacobsen kone i Rodschou

18 Febr. Søfren Høg Skomager æt 75

 

Oculi Søfren Snedkers barn her i byen

 

eod Karen Pedersdatter i Hospitalet

 

Annunciat Mariæ Rasmus Pedersens barn i Tendrup

 

Judica Kirsten Christensdatter Rÿgters æt 105

 

Virid Hans Jacobsens kone i Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

91b

eod Niels Madsens barn her i byen

Miseric Karen Overgaard

 

3 Pent Søren Jensen i Escherod

 

Fest Trinit Niels Michelsen forrige hÿrde i Rodschou

 

3 Trinit Maren Clemmensdatters barn i Kraiberg

 

4 Trinit Joen Jensen i Rodschou

 

Fest Johan Christen Fischers barn i Escherod

 

3 July Søfren Winther her i byen

 

18 Juuly Jep Christensens barn i Escherod

 

6 Trinit Poul ?? dødfødte barn

 

7 Trinit Rasmus Jensens barn i Rodschou

 

9 Trinit Søren Andersen i Escherod æt 84

 

12 aug: Jørgen Tÿesen i Rodschou æt 70

 

2 oct: Zidsel Rasmusdatters uægte barn her af byen

 

22 Trinit Snedkerens kone af Rodschou

 

28 oct Maren Nielsdatter af Escherod æt 95

 

4 nov Søfren Michelsen her af byen æt 89

 

24 nov. Ane Pedersdatter her af byen æt 71

 

3 Nat: Rasmus Glarmesters kone Inger Nielsdatter her af byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

92a

1729

Reminiscere Jørgen Thomassen af Escherod æt 78

Oculi Jon Jensens barn af Tendrup

 

Fest An. Mar et uægte barn af Rodschou

 

Judica Jens Jørgensen af Kraiberg

 

Misericord: Anna Rasmusdatter af Rodschou æt 64

 

L ?Anniv Else Andersdatter af Escherod æt 70

 

Exaudi Niels Jørgensen i Hauhuusene hans søster

 

20 July Mette Nielsdatter fra Escherod

 

7 Trinit Dend lille skræders broder Hans Pedersen af Tendrup

 

eodem Søfren Mogensens moder i Roschou

 

24 aug Povel Sørensens kone i Escherod

 

19 Trinit Ib Clemmensen mindste barn i Kraiberg

 

1 advent Niels Baches datter Karen i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1730

Sexages Hÿrden Anders Fischers kone her i byen

2 Marty Niels Bach her i byen

 

Oculi Karen Jørgensdatter i Hauhuusene

 

9 april Rasmus Høj i Rodschou

 

Anne Marie tygesdatter fra Rodschou Mølle

 

23 Maj sl. Rasmus Høgs herfra

 

92b

Visit Mariæ Christen Rasmussen i Rodschou og Anne Matsdatter ibid

 

Vocem Anders Beck af Tendrup

 

2 Trinit Peder Krausis i Tendrup

 

21 Juny Jacob Panderup i Tendrup

 

6 Trinit Maren Kieldsdatter i Kradberg

 

10 Ene af Christen Fischers tvillinger i Escherod

 

9 august Inger Pedersdatter og Anna Rasmusdatter af Hospitalet

 

eodem Maren Clemmensdatters barn i Kraiberg

 

20 Anna Olufsdatter i Rodschou

 

15 Nov. Maren Jørgensdatter i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1731

Dom Oculi Peder Andersen i Tendrup og Hans Nielsens kone samme sted

Dom Palm: Jens Hansen i Kraiberg

 

Fer 2 Pschot Rasmus Mogensens barn ibidem

 

Qvaumodogenit Jep Christensen i Escherod og hans barn

 

Cantate Zidsel ?møllers

 

eodem Anders Madsens barn ibidem

 

Assension Christ: Jens Bødkers barn i Haihuusene

 

3 Pentechert Maren Thomasdatters barn i Rodschou

 

1 Trinit Oluf Baches kone i Rodschou

 

2 Trinit Zidsel ?Hansdatters barn i Rodschou og Bodil Bøchers barn ibidem

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

93a

3 Trinit Søfren Ladefoged her i byen

 

og Rasmus Glarmester

 

4 Trinit Maren Rytter ved Rosenholm

 

5 Trinit Jensen? Ved Rosenholms mølle

 

27 July blef ?? skovrider i Elkier Skovhuus begravet

 

9 August Hans Clausen Trane ?? sogne Degn til Hornslet menighed

 

6 sept Jørgen Pedersens datter i Elkiær Skovhuus

 

16 Trinit Rasmus Jensen i Kraiberg

 

Fest Michaelis Søfren Lasbyes barn i Roschou

 

23 Trinit Marcus Søfrensens barn her af Hornslet

 

27 Jørgen Møller

 

3 Advent Jens Jensens barn i Tendrup

 

og Anders Poulsen her i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1732

3 p Epiph: Rasmus Høÿs barn i Tendrup ved nafn Niels

4 p Epiph: Peder Mogensen i Hornslet

 

og Mogens Pedersens søn i Tendrup

 

Sept. Rasmus Bechs barn i Tendrup

 

Invocavit Espen Smeds barn i Tendrup som var dødfød

 

Lætare Kield Sørensens barn i Rodschou

 

93b

3 p Pasch Oluf Kok i Kradberg

 

og Peder Glarmesters barn i Hornslet

 

Fest 2 Pentec Niels Pedersens barn i Kraiberre

 

3 Trinit Jens Rasmussens hustru af Kraiberre

 

17 November blef Degnen Peder Schives barn begravet

 

Dom 3. Adv. Blef Søren Mogensens kone i Tendrup begravet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1733

1 post Epiph blef Niels Sørensen i Tendrup begraven

Dom 2 post Epiph: blef Anders Meylbye i Kraiberre begraven

 

DomSeptuagesima blev Niels Christensen i Escherod begraven

 

Festum Punsicat Mariæ blev Jens Ibsens barn i Roschou begraven

 

Fest 3 Pasch: blev Søren Mogensen i Tendrup begraven

 

Dom 1 post Pasch: blev Magrethe Pedersdatter i Kraiberre begraven

 

samme dag blef og Peder Schollings barn i Kraiberre begraven, var dødfød

 

Fredagen den 22 May blef Jørgen Pedersen, hans kone i Elkiær Skovhuus begraven

 

Paa Sct. Hansdag blef Mogens Pedersens barn i Tendrup begraven

 

Dom 5 post Trinit. Blef Barbera ?? i Hornslet begraven

 

94a

Dom 7 post Trinit blef Espen Smeds barn i Rodschou begraven

 

11 augusti blef Jacob Fiskers kone i Hestehaugen begraven

 

Dom 19 Trinit blef Skovriderens barn i Escherod skov dødfød barn begraven

 

4 Novmbe blef Søren Bragaards mindste barn i Hornslet begraven

 

Dom 24 Trinit Blef Peder Glarmesters mindste barn i Hornslet begraven

 

Dom 25 Trinit Michel Pedersen kone i Roschou

 

Dom 4 advent: Hans Guldmanns datter i Hornsler begraven

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Anno 1734

30 Januar blev Michel Pedersen i Hornslet begraven

Dom Septuag: blef Thomas Bragaards hjemmedøbte barn begraven

 

Dom Esto Mihi blef Peder Tchiers dødfød barn i Roschou begraven

 

Dom Reminisere: blef Rasmus Jensens datter i Tendrup ved nafn Karen begraven

 

Dom Judic: blef Marcus Sørensens barn i Hornslet begraven

 

Dom Palm: blef Jens Espensen i Tendrup begraven

 

12 May blef Karen Andersdatter i Hospitalet begraven

 

Dom 2 post Trinit Søren Snedkers mindste barn i Hornslet

 

Fest Visitat Mariæ Jens Konge i Tendrup?

 

94b

Dom 4 p Trinit Søren Snedkers mindste barn i Hornslet

 

Dom 6 post Trinit Anders Bøÿes i Escherod

 

23 Sept. Søren Snedkers moder i Hornslet

 

Dom 17 post Trinit Søren Jacobsens dødfød barn i Roschou

 

Dom 19 Giertrud Sparres barn i Tendrup

 

Dom 1 advent Jep Smeds barn i Kraiberre?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1735

Festo Circumcis: Niels Bakkes datter i Kraiberre

Festo Epiph: Niels Andersens barn i Kraiberre

 

8 Jan: Mester Johans barn ved Rosenholm

 

Dom 3 p Epip: Rasmus Ipsen i Hornslet

 

Dom 4 p Epiph: Jens Kieldsens mindste barn i Kraiberre

 

Dom sept. Thomas Bragaards mindste barn i Kraiberre

 

20 Febr: Anders Jensen i Escherod

 

og samme dag Peder Pedersens barn i Roschou

 

Dom Invoc: Mads Christensens barn i Escherod

 

Festo Annunt Mariæ Søren Branstrups barn i Kraiberre

 

og Knud Nielsens tienestedreng i Roschou ved nafn Hans

 

5 april Skovrideren i Amaliegaard Lorentz Sindig?

 

Fest 3 Pasch: Anne Michelsdatter i Hornslet

 

Dagen efter Niels Emmertsen i Tendrup

 

Festo Ascensionis Christi Hans Nielsens kones moder i Tendrup

 

Onsdagen efter Pintsedag Albret Potamger i Tendrup

 

Dom 6 p Trinit Anne Kongis i Escherod

 

Dom 7 Rasmus Jensens moster i Kraiberre

 

95a

Dom 10 p Trinit: Rasmus Conradsens barn i Hornslet

 

Dom 15 p Trinit Søren Mogensens barn i Roschou

 

saa og Anne Sørensdatter i Falkegaarden i Hornslet

 

Dom 17 p Trinit Peder Pedersens barn i Kraiberg

 

Dom 19 post Trinit Anders Espensens datters barn i Hornslet som var dødfød?

 

Fest 3 Nat.Christ: Jens Bakes? barn i Hauhuusene, blef dødfød

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1736

Dom 1 post Epiph: blef Jep Rasmussen i Escherod begraven

samme dag blef og Peder Pedersen i Roschou begraven

 

11 Febr. Blef Michel Lauritsen i Hornslet blef begraven

 

14 Febr. Blef Anders Bertelsens kone i Hornslet begraven

 

Dom Oculi Niels Hofgaards kones moder i Hornslet

 

Dom Judic: Karen Rasmusdatter af Roschou

 

og Laurits Nielsens kones moder i Hornslet

 

Dom Palm: Rasmus Jensen Sparre af Hornslet

 

Dom1 1 post Pasch: Peder Meyelbyes barn af Tendrup

 

Dom 2 post Pasch Anders Terchilsen af Hornslet

 

Dom 5 p Pasch: Skovriderens barn i Amaliegaard

 

??? barn i Hornslet

 

Dom 18 post Trinit Anne Christensdatter af Escherod

 

Jens Pedersens barn i Roschou

 

Dom 23 post Trinit Rasmus Mogensens moder i Kraiberre

 

14 November Jens Sørensen af Kraiberre

 

Dom 24 Trinit Niels Lauritzen af Tendrup

 

95b

Dom 25 p Trinit: Peder Jensens barn af Kraiberre

 

Skrædderens barn i Escherod dødfød

 

Dom 4 Advent Niels Pedersens gode moder i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1737

Dom 5 post Epiph Powel bødkers barn i Tendrup

og Søren Jacobsens dødfød barn i Roschou

 

Dom Palm: Jens Bødkers barn i Havhuusene

 

samme dag Rasmus Olufsens mindste barn i Kraiberre

 

Dom 4 p Pasch: Jens Jensens barn i Hornslet

 

Dom 5 p Pasch Jens Laursens barn i Escherod

 

21 Juny Else Glarmesters barn i Hornslet

 

Dom 3 Trinit: Søren Nielsens barn af Roschou

 

Dom 4 Trinit Jørgen Tyggesens barn i Hornslet

 

17 July Villads barn i Kraiberre

 

1 aug. Jens Meyelbye i Tendrup

 

14 aug ????????

 

Dom 9 Trinit Rasmus Nielsens mindste barn i Escherod

 

og ?? barn i Hornslet

 

Dom 21 Trinit marcus Sørensens barn i Hornslet

 

Dom 22 Trinit Rasmus Balles mindste barn i Tendrup

 

og Christen Olesens barn i Escherod

 

Dom 1 advent Michel Pedersens barn i Kraiberre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1738

14 Jan: Jens Kuskes barn i Hornslet

Fest purific: Mar: Anders Madsens barn i Escherod

 

og Søren Olufsens barn i Hornslet

 

Dom Reminisere Peder Lauritzen i Hospitalet

 

samme dag Søren Olufsens datter i Hornslet

 

96a

Dom Lætare: Rasmus Balles barn i Tendrup

 

og villadzes barn i Kraiberre

 

Festo Virid: Claus Skomager i Hornslet

 

Fest Pasch: Søren Rasmussens søn Rasmus af Havhuusene

 

Dom 1 p Pasch: Thygge Jørgensen af Hornslet

 

og Kirsten Danchineyes af Hornslet

 

og Niels Jensens barn af Kraiberre

 

Dom 2 p Pasch: Niels Jørgensens barn af Tendrup

 

25 april Mette Pedersdatter ved Rosenholm døde den 19 april

 

Dom 4 p Pasch: Clemen Rasmussens kone af Kraiberre

 

Dom 1 post Trinit Maren Smeds af Roschou

 

Dom 4 p Trinit Thomas Bragaards lille søn i Roschou Mølle

 

Dom 9 p Trinit Søren Losbyes søn i Roschou

 

Dom 13 p Trinit Knud Lauritzens søn af Kraiberre

 

2 oct. Cissel Hansdatter af Roschou

 

4 oct Claus Rodenborgs kone i Hornslet

 

Dom 4. Advent Jens Sørensens barn af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1739

Fest 2 Nat: Christ Magrethe Jensdatter af Hospitalet

Dom Septuag: Jesper Sørensens barn af Hornslet

 

Dom Reminis: Espen Smeds barn af Roschou

 

og Niels Hofgaards barn af Hornslet

 

og Anders Hÿrdes barn sammested

 

Dom 2 p Pasch: Maren Hÿrdes barn

 

og Søren Prangs barn

 

og Marcus Sørensens barn af Hornslet

 

96b

Dom 3 p Pasch: Jens Jensens moder i Roschou

 

Dom 5 p Pasch: Christen Bødker af Roschou

 

Fest Christ Assencion: Jens Hiulmands barn af Hornslet

 

28 Juny Søren Skrædder af Escherod

 

Fest Trinit: Niels Jensens kone af Escherod

 

25 aug: Jens Nielsen af Escherod

 

17 sept: Niels inter af Kraiberre

 

Dom 24 Trinit Jørgen Nielsens kone af Tendrup

 

Dom 25 Marie Glarmester af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1740

Dom 5 post Epiph: Jens Skomager i Hornslet

Dom Esto mihi Rasmus Balles moder i Tendrup

 

Paaskeløwerdag Hr. Grams mindste søn Hans

 

27 april Søren Bragaards moder i Hornslet

 

26 maj Søren Sørensen af Hornslet

 

Dom 3 Trinit Sl Jens Skomagers mindste søn Thygge

 

6 July Anders bakkes kone i Tendrup

 

Dom 5 Trinit Anne Sparre i Tendrup

 

19 July Anders Bak i Tendrup

 

Dom 7 Trinit Anders Madsen barn i Eschrod

 

og Jens Hiulmands barn i Hornslet

 

3 aug Emmers Nielsen i Tendrup

 

og Søren Hansens hustru af Escherod og barn dødfød

 

Dom 15 Trinit Niels Jensens kone i Roschou

 

samme dag Jørgen Træeskovs? Moder i Hospitalet

 

og Cathrine i Hospitalet

 

16 Trinit Bodel Moens barn i Amaliegaard

 

2 december Niels Jensens søn ved nafn Jens Nielsen af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1741

1 jan Niels Bakkes søn af Kraiberre

Dom Invoc Willatz Sørensen af Kraiberre

 

Dom Reminise: Søren Haast? af Roschou

 

Dom Lætare Anders Pedersen Ladefoged ved Rosenholm

 

97a

15 Marty Christen Skovfogeds

 

Fest Ann: Mariæ Niels Pedersens hustru af Hornslet

 

Dom: Palm: Peder Pedersen af Kraiberre

 

og Michel Pedersens hustru sammesteds

 

Fest Virid: Søren Olufsens barn af Hornslet

 

Fest 2 Pasch Bodel Jensdatter i Kraiberre

 

Fest 3 Pasch Peder Bragaard i Hornslet

 

Dom 2 p Pascha Jens Olsen af Roschou

 

og Jens Pedersens barn sammested

 

samme dag Anders Jespersens moder i Hospitalet

 

6 p Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre

 

Dom 22 post Trinit Maren Tommesdatter i Hospitalet

 

Dom 23 Trinit Frans Nielsens hustru i Roschou

 

Dom 24 Trinit Rasmus Clemensen i Kraiberre

 

og Frans Nielsens barn af Roschou

 

Dom 2 Advent Clemen Rasmussen af Kraiberre

 

og Niels Høgs barn af Roschou

 

Dom 3. Advent Maren Bakkes barn af Eschrod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1742

11 Jan sl. Rasmus Jepsens enche i Hornslet

11 Febr. Jørgen Nielsen i Tendrup

 

14 febr. Jens Jpsens hustru i Roschou

 

24 febr. Casper Cortsens af Hornslet

 

8 Marty Rasmus Andersens hustru i Hornslet

 

14 marty Rasmus Andersen i Hornslet

 

samme dag Jens Ipsen af Roschou

 

97b

Dom Jud: Niels Jørgensens mindste barn i Tendrup

 

29 Marty Peder Meyelbyes hustru i Tendrup

 

11 April Else Andersdatter i Hornslet

 

Dom Jubil: Niels Jensen i Kraiberre

 

4 søndag efter Pasche Søren Branstrup af Kraiberre

 

og Johanne Thomasdatter af Escherod

 

og Peder Sørensen af Roschou

 

Dom Cantate Espen Rasmussen Smed af Roschou

 

Dom Exaudi Søren Olufsen i Hornslet

 

og Hans Baskov sammested

 

22 may Anders Joensens datter af Seegalt ved navn Birte Andersdatter

 

24 may Søren Bragaards hustru i Hornslet

 

Dom 11 p: Trinit Niels Jensen af Escherod

 

Dom 19 p Trinit Søren Rytters barn i Tendrup

 

24 oct Peder Smids barn i Elkiærskovhuus, som blef dødfød

 

25 Lujus Jacob Pedersen skovfoged i Hestehaugen

 

3 Novemb. Anders Pedersen swinehyrdens hustru i Tendrup

 

1 December Anders Pedersen swinwhyrden i Tendrup

 

Dom 1 advent: Ib Nielsens hustru i Kraiberre

 

Dom 2 advent Michel Pedersens barn i Kraiberre

 

og Jens ?? barn sammested

 

Fest 3 Nat Chriti Maren Nielsdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

98a

De Døde Anno 1743

Dom 3 post Epiphaniam Kirsten Olufsdatter af Hornslet

24 Febr. Præsten Hr. Graaes lille søn Frederich

 

Dom Remins: Rasmus Bakkes hustru i Tendrup

 

6 Marty Birchedomer Astrups lille barn i Hornslet

 

Dom Oculi Mogens Pedersens barn i Tendrup

 

Dom Lætare Mogens Torngaard i Tendrup

 

Dom Judic Jørgen Sørensen i Roschou Mølle

 

24 april Dorthe Rasmusdatter af Tendrup

 

8 maj Karen Palletz?

 

og Rasmus Bakkes barn i Tendrup

 

10 may Espen Smed af Tendrup

 

Dom 6 p Trinit Rasmus Glarmesters barn af Kraiberre

 

og Jep Smids barn sammested

 

29 Aug Charlotte Stolpe ved Rosenholm

 

Dom 13 Trinit Søren Nielsens datter af Kraiberre

 

Dom 20 Trinit Ellin Baches af Hornslet

 

Fest Omn Sanct. Jørgen Jensen Guldmand af Hornslet

 

Dom 3 advent Søren Branstrups barn i Kraiberre som blef dødfød

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1744

Dom Pent Peder Jensens hustru i Kraiberre

Fest Purisic Mar. Johanne Christensdatter af Kraiberre

 

Dom Reminis. Anne Pallesdatter af Tendrup

 

98b

Dom Judic Knud Lauritzen af Kraiberre

 

Dom Palm Laurids Niemand af Kraiberre

 

25 Marty Jens Hendrichsen fra Rosenholm

 

Fest 2 Pasch: Kirsten Pedersdatter af Tendrup

 

Dom 1 post Pasch Maren Powelsdatter af Havhuusene

 

3 p Pasch. Peder Hansens barn i Roschou

 

6 May Jens Joensen af Tendrup

 

13 maj Bodel Pedersdatter Bragaard af Hornslet

 

6 oct Anne Gulmands af Hornslet

 

Dom 24 p Trinit Jens Bragaard i Hornslet

 

Dom 26 p Trinit Søren madsens barn af Kraiberre

 

og Christen Bakkes barn af Tendrup

 

Dom 1 advent Rasmus Jensens hustru i Kraiberre

 

samme dag Inger Branstrups barn sammested

 

Dom 2 advent: Mette Bals af Kraiberre

 

samme dag Clemen Jensens barn af Hornslet blef dødfød

 

samme dag Rasmus Bakkes barn af Tendrup

 

Dom 4 advent: Rasmus Glarmesters barn af Kraiberre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1745

18 jan: Søren Sørensen af Hornslet

19 Jan Rasmus Olufsens søn i Kraiberre ved nafn Oluf

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

99a

1745

Dom 3 post Epiph: Hans Jacobsens barn i Hesthaugens skovhuus

Dom 4 p Epiph Jens Rasmussen i Kraiberre

 

samme dag Hans Jacobsens andet lille barn i Hestehaugen

 

Dom 5 post Epiph Niels Biørnsen i Hospitalet

 

Dom sept: Ib Nielsens 2 nyefødte børn i Kraiberre

 

Dom invoc: Maren Pedersdatter i Hornslet

 

Onsdagen derefter Søren Thyes barn i Tendrup

 

Dom Reminisc: Kirsten Mogensdatter af Hornslet

 

onsdagen derefter Rasmus Ipsen af Escherod

 

Fest Annunt Mariæ Jens Pedersen af Roschou

 

Dom Lætare Peder Hansens barn i Roschou

 

Dom Palm: Thomas Bragaards moder i Roschou Mølle

 

Dom 4 post Pasch Anders Madsens barn i Escherod

 

19 May Niels Jensen af Roschou

 

samme dag Mogens Pedersens datter af Tendrup ved nafn Cissel Mogensdatter

 

Fest Ascension: Christ Niels Muurmesters hiemmedøbte søn ved nafn Friderich Christian og

 

hjemmedøbt datter Anne Margrethe

 

Dom 1 post Trinit Birkedommer Astrups dødfødte barn

 

Dom 8 post Trinit Peder Guldmands dødføde barn

 

14 post Trin Anders Olufsens hustru af Tendrup

 

Festo Omn. Sanct Rasmus Conradsens hustru af Hornslet

 

og Jens Bødkers lille barn af Havhuusene

 

Dom 22 post Trinit Vor god Patron og herskab Hr. geheimeraad Rosenkrantz er Iver Rosenkrantz

 

Dom 2 adv. Jens Jensens barn i Roschou

 

99b

Dom 3 advent Jesper Sørensens lille barn i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1746

Dom 1 post Epiph: Niels Hÿrdes hustru i Tendrup

Dom 2 post Epiph: Karen Rasmusdatter af Kraiberre

 

Dom 3 p Epiph: Niels Jørgensens hustru af Tendrup

 

onsdagen derefter Magrethe Simmonsdatter af Escherod

 

Fest Grat oct. 11 febr. Søren Jespersens hustru af Tendrup

 

onsdagen den 16 Febr. Peder Rasmussen af Kraiberre

 

Dom Lætare Søren Skreyerup i Hospitalet

 

Dom reminisc: Kirsten Pedersdatter af Tendrup

 

Dom Palm: Rasmus Olesen af Kraiberre

 

og Peder bakkes barn af Roschou

 

21 april Andreas smed hustru af Tendrup

 

6 may Birthe Espensdatter af Tendrup

 

Fest 3 Pent. Sl Knud Lauritzens enche af Kraiberre

 

Fest Joh. Bapt sl Christen Skovfogeds datter i Rosenholm Skovhuus

 

Dom 4 p Trinit Jørgen Fiskers barn af Eschrod

 

23 aug Mogens Pedersen af Tendrup

 

Dom 21 p Trin Peder Følles barn i Roschou

 

100a

31 oct: Maren Jensdatter i Hospitalet

 

Dom 22 post Trin Peder Følles hustru i Roschou

 

Dom 24 post Trin Anna Lasdatter af Roschou

 

Dom 1 advent: Rasmus Rasmussen Schiering af Kraiberre

 

samme dag Peder Solgaard af Roschou

 

28 Nov. Hÿrdens datter af Escherod

 

Dom 2 advent Niels Bødker af Tendrup

 

fredagen d 9 December Ole Hÿrdes datter i Hornslet

 

Karen Hÿrdes barn af Roschou

 

Jens Fiil af Tendrup

 

Dom: 4 advent Rasmus Smeds barn i Roschou som blef dødfød

 

Fest 2 Nativ Christi Søren Jespersen i Tendrup

 

samme dag Ole Hÿrdes kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1747 Døde

Dom 1 p Epiph Thomas Bragaards lille barn i Roschou

samme dag Hans Andersens lille barn af Tendrup

 

19 Janu: Anne Hansdatters barn af Tendrup

 

onsdagen den 25 Jan Niels Bak af Kraiberre

 

samme dag Anne Nielsdatters barn ved nafn Mette Olesdatter

 

Dom Septuag Peder Bakkes lille barn i Roschou

 

Fest Puris: Mariæ: Jens Andersens hustru og lille barn af Kraiberre

 

100b

Dom: sexag: Peder Jensens dødfød barn i Kraiberre

 

22 febr: Rasmus Vinters barn af Kraiberre

 

27 febr: Peder Følles trolovede kiæreste i Roschou ved nafn Mette Pedersdatter

 

Dom Oculi Peder Madsens barn af Roschou

 

Dom Lætare: Jesper Sørensens mindste barn i Hornslet

 

samme dag Anders Smeds barn i Tendrup

 

onsdagen 15 Martÿ Søren Bødkers barn af Tendrup

 

28 Martÿ Ole Fisker af Kraiberre

 

Fest Virid Christian Sørensens lille barn af Hornslet

 

Dom 1 post Pasch: Peder Hansens mindste barn i Roschou

 

samme dag Margrethe Pedersdatters barn 2 børn af Kraiberre

 

Dom 3 post Pasch Rasmus Skrivers søn Jens Rasmussen af Tendrup

 

5 post Pash Rasmus Jensens mindste barn af Kraiberre

 

Fest 2 Pentec: Bodil Vinter af Kraiberre

 

14 Junÿ Povel Andersens barn i Hornslet

 

26 Junÿ Jacob Nielsen Fisker af Hafhuusene

 

5 Julÿ Peder Knudsens kone i Hornslet

 

Dom 2 post Trinit Rasmus Bakkes mindste datter i Tendrup

 

18 aug Degnen Peder Schives kone af Hornslet

 

3 sept Peder Bakkes hustru af Hornslet

 

14 sept. Maren Jensdatter af Tendrup

 

23 post Trinit Rasmus Bakkes lille barn af tendrup

 

Dom 2 advent: Hans Pedersens lille barn af Tendrup

 

Dom 4 Advent Rasmus Conradsens barn i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

101a

1748

Dom 3 p Epiph: Anne Biøres af Hornslet

Dom 5 post Epiph: Birte Sørensdatter af Roschou

 

Dom Esto Mihi birkedommer Astrups mindste søn Peder af Hornslet

 

Dom Reminisc. Niels Pedersen Balskov af Hornslet

 

13 Martÿ Rasmus Jensen mindste barn i Kraiberre

 

Dom Oculi Peder Jensen Søbyes hustru af Kraiberre

 

Dom Lætare: Rasmus Smeds dødfød barn i Roschou

 

26 Martÿ Skovriderens gode fader i Amaliegaard

 

Dom Palm Ole Bødker af Roschou

 

Fest 3 Pasch Niels Pedersen af Roschou

 

samme dag Else Jacobsdatter dødfødde barn af Roschou

 

Dom 1 post Oasch: Helle Simonsdatter 2 børn i Kraiberre, som døde strax efter de vare inddøbte

 

Dom 6 post Trinit Magrethe Andersdatter salig Jens Skolemesters enche af Roschou

 

Dom 2 post Trinit: Søren Nielsen af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

101b

1748 Døde

Dom 4 post Trin Rasmus Høÿs hustru i Tendrup

Dom 6 post Trinit: Christian Sørensens kone af Hornslet

 

Dom 9 Michel Pedersens barn af Kraiberre

 

Dom 17 post Trinit Knud Nielsens barn i Roschou

 

Dom 18 post Trinit Jens Tÿeboes barn i Escherod

 

31 December Anders Jespersens kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1749

Dom 1 post Epiphaniam: Frans Andersens barn i Hornslet kaldet Karen baaret af Jens Kuskes kone i

 

Hornslet

Dom 2 p Epiph: Morten Andersens barn i Kraiberre baaret af Hans søster, barnet blef kaldt Mette

 

Fest Purisicat: Thomas Bragaards kone i Roschou Mølle

 

3 febr. Peder Knudsen Salmager i Hornslet

 

Dom Invoc: Christoffer Nielsens barn i Kraiberre

 

Festo Virid Jens Hyrde i Hornslet

 

Dom 2 post Pasch: Thomas Nielsens barn i Hornslet

 

samme dag Frans Andersens barn i Hornslet

 

Dom 3 post Pasch: hÿrdens barn i Roschou

 

102a

Dom 10 post Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre

 

Dom 11 post Trinit Powel Andersens barn i Hornslet

 

og Christian Sørensens barn sammested

 

Dom 23 Trinit: Jens Tyeboes barn i Escherod

 

Dom 24 post Trinit: Rasmus Mogensens kone i Kraiberre

 

11 December Birchedommer Astrups kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1750

Dom 2 Epiph: Anders Jonus? Barn i Hornslet

Dom Reminisc: Smedens barn i Tendrup

 

Dom Oculi: Rasmus Jensens søn i Kraiberre

 

Fest 3 Pent: Søren Jensens kone i Escherod

 

samme dag Søren Bødkers barn i Tendrup

 

Dom 1 Trinit Rasmus Bakkes barn i Tendrup

 

onsdagen 3 Junÿ Søren Bødkers kone i Tendrup

 

Dom 9 post Trin: Ib Nielsens barn i Kraiberre

 

samme dag Niels Lauritzens barn i Tendrup

 

og Rasmus Jensens barn i Kraiberre

 

Dom 13 p Trin: Anders Volborgs barn i Kraiberre

 

Dom 14 p Trin: Jens Michelsens barn i Roschou

 

Hans Olesens barn i Kraiberre

 

og Peder Hansens barn i Roschou

 

Dom 22 post Trin: Rasmus Glarmester af Kraiberre

 

28 October. Rasmus Bakkes mindste barn i Tendrup

 

Dom 4 Advent: Rasmus Skiærings enche i kirken

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

102b

1751

Dom 1 Epiph: Søren Sparres datter i Tendrup ved nafn Kirsten

9 febr. Jomfru Zidsel Mehl

 

11 febr: Karen Nielsdatter i Roschou

 

og Christen Bakkes barn i Roschou

 

Dom Sexag: Christian Sørensens kone i Hornslet ved nafn Anne Rasmusdatter

 

Dom Palm Anders Hansens kone i Hornslet og Christen Dal af Kraiberre

 

Dom 1 post Pasch: Søren Soelgaard af Tendrup

 

og Søren Mogensens kone i Roschou

 

Dom 2 post pasch: Jacob Cortsens barn i Roschou

 

Dom 3 post Pasch: Birte Vintes datters barn i Kraiberre

 

Dom 2 p Trinit Jens Bødkers datters barn i Hafhuusene

 

Dom 9 p Trinit Søren Bødkers barn i Tendrup, som døde strax efter det var fød og døbt

 

Dom 19 p Trinit: Rasmus Conradsens barn af Hornslet, som var dødfød

 

Dom 2 post Trini: Rasmus Winter af Kraiberre

 

Dom 24 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1752

Dom p. Fest Novi Anno Hans Guldmands kone i Hornslet

Christen Jensens datters barn af Escherod

 

Dom 1 post Epiphan: Niels Kræmer i Tendrup

 

Dom 2 post Epiph: Jens Nielsens barn i Roschou som var dødfød

 

Dom 3 post Epiph: Hans Andersens barn af Hornslet

 

og Thomas Nielsens barn af Hornslet

 

28 January Peder Jensens moder i Kraiberre

 

Festo grat.act Anders Hansen i Hornslet

 

Dom esto Mihi, Rasmus Jensen i Kraiberre

 

20 Febr. Rasmus Bragaards kone af Hornslet

 

Dom Palmarum Niels Conradsen af Hornslet

 

103a

Festo Virid Hans Emertsens barn i Hornslet

 

Die Soterias Dorthe Jensdatter af Hornslet, som var fra Swerrig? kommen hertil hvor hun døde

 

Fer 3 Pasch Peder Høgs barn i Tenderup

 

Dom Jubilate Christen Bertelsens barn af Escherod

 

Dom Rogate: Krigs-Sørens barn i Escherod

 

Søren Johansens kone i Roschou

 

Dom Exaudi Anders Sørensens barn af Kraiberg

 

Festo Trinit Søren Laasbys af Roschou

 

Willads Andersen af Tenderup

 

Dom 4 post Trin: Jens Rasmussens barn af Hornslet

 

Festo Vist Mariæ: Ib Nielsens barn af Kraiberre

 

Dom 6 post Trinit: Maren Tyges af Hornslet

 

og Søren Madsens moder af Kraiberg

 

Dom 13 post Trin Christen Fischer af Escherod

 

og ?? Hansens barn af Kraiberg

 

Fer III Nat Christi Clemens barn af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1753

Dom 5 p Epiph: Søren Hyrdes barn i Roschou

Festo Grat Act: Jens Thomassen barn i Escherod

 

Dom Septuagesima Krigs Sørens barn i Escherod

 

Dom Sexagesima Anne Clemensdatter og Anders Rasmussen, 2 børn af Kraiberg

 

24 Febr. Krigs Sørens kone i Roschou

 

28 Febr. Rasmus Bechs i Tendrup

 

Dom Esto Mihi Morten Andersens barn i Kraiberg

 

Dom Invocavit Jens Thomesens barn i Escherod

 

Dom Palmarup Villads Nielsens barn i Kraiberg

 

Dom Qvasimodo Geniti Jens Nielsen i Kraiberg

 

Dom Jubilate Aksel i Tendrup

 

og Jens Bøkers barn ved Havhuusene

 

Festo Ascentionis Christi Thomas Skomagers kone i Roschou

 

Dom 6 post Trinit: Mette Gryders datter af Kraiberg

 

Dom 7 post Trinit: Skovfogedens søn i Hestehaugen

 

Dom 10 post Trinit: Peder Hansen i Roschou

 

Dom 17 post Trinit: Jens Thomesen i Escherod

 

Dom 21 post Trin Rasmus Rasmussen i Roschou

 

og Peder Jensens barn i Kraiberg

 

Dom 2. Adv. Anders Wolborgs barn i Kraiberg

 

Dom 3 Adv. Anders Joens barn i Hornslet

 

Dom 4 Adv. Peder Nielsen

 

Fer 2 Nat Christi Jens Snedkers barn i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103b

1754

25 January Christen Nielsens kone i Tenderup

Dom Sexagesima Knud Nielsens barn i Roschou

 

Dom Oculi Jens Cortsens moder i Roschou

 

21 marts Birksdommer Astrup i Hornslet

 

Dom Judica: Anne Rygters i Horslet

 

Dom Misericordia Hans Nielsen i Tenderup

 

Dom Cantate Peder Hansens barn i Roschou

 

Fest Ascenc Christ: Andreas Smidts moder i Tenderup

 

samme Jens Cortsens barn i Roschou

 

Dom Rogate Peder Hansens barn i Roschou

 

29 maj Maren Olesdatter i Kraiberg

 

2 Pent Maren Nielsdatter af Kraiberg

 

5 juni Jørgen Pedersen i Elkiær Skovhus

 

Dom 1 post Trin: Thomas Jensen ved Rosenholm

 

og Peder Meilbye i Tendrup

 

Dom 2 p Trinit Christen Doctors barn af Roschou

 

Dom 3 post Trinit Hyrdens barn i Roschou

 

Dom 5 p Trinit Jacob Jensens barn i Hornslet

 

Dom 10 p Trinit Willads Nielsen barn af Kraiberg

 

Dom 11 post Trinit Peder Jensens barn i Kraiberg som var dødfød

 

Dom 14 p Trinit Rasmus Skovridders kone i Escherod

 

og Christian Bouler? I Hornslet

 

og Jeppe Jensens barn i Roschou

 

Dom 17 post Trin Clemen Jensens barn i Tenderup

 

Festo Michaelis Peder Pannerups barn i Tenderup

 

og Poul Andersens barn i Hornslet

 

Dom 20 post Trinit Christen Skomagers barn i Hornslet, som døde strax efter fødslen

 

Dom 3 Adv. Peder Meilbyes barn i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1755

Festi Nuvo Anno Christian Guldmands barn ved Rosenholm Skovhuus

Dom Septuagesima Peder Krauses barn i Tenderup

 

3 Febr. Marcus Lassens barn i Hornslet

 

104a

Dom Invocavit Peder Krausis i Tenderup

 

Dom Reminicere Birthe Baches i Kraiberg

 

Dom Oculi Rasmus Bøkers kone i Tenderup

 

5 marty Rasmus Jensens kone i Tenderup

 

Dom Judica Niels Sørensens datter i Tenderup

 

Die Soterias Hans Andersen Skiøtt

 

Fer 2 Pasch Frantz Nielsens kone i Hornslet

 

og Rasmus jensens barn i Kraiberg

 

3 april Ole Skrædders moder i Tenderup

 

Dom Miseri Tyrre Rasmussens barn i Kraiberg

 

og Anders Rasmussens barn

 

samme dag Peder Madsens kone i Roschou

 

Dom Cantate Michel Jensens barn i Kraiberg

 

Dom Rogate Mette Axels i Tendrup

 

Dom Exaudi Jens Michelsens i Kraiberg

 

og hyrdens kone i Tenderup

 

Fer 2 Pent: Michel Jensen i Kraiberg

 

28 maj Anders Fiskers kone i Tenderup

 

11 juni Poul Wintzers i Kraiberg

 

23 July Ole Holmboes barn i Tenderup

 

Dom 11 post Trinit Jens Høgs barn i Tenderup

 

15 aug Niels Post? i Roschou

 

19 aug Zidsel Schrejerup i Hornslet

 

Hans Andersens barn i Tenderup

 

og Jens Cortsens barn i Roschou

 

22 aug Søren Snedkers kone i Hornslet

 

4 sep Peder Høegs barn i Tenderup

 

Dom 15 post Trinit Andreas Smed

 

og Ole Snedkers barn i Tenderup

 

Dom 16 post Trinit Clemens Jensens barn i Tenderup

 

17 septemb Rasmus Rasmussen kone i Roschou

 

samme dag Christen Doctors barn sammested

 

Dom 21 post Trinit Christen Bertelsens barn i Escherod

 

Dom 26 post Trinit Søren Rytters barn i Tenderup

 

Dom 2 Adv. Erich Jensen i Roschou

 

Dom 3 Adv. Karen Michelsdatter barn i Roschou

 

Fer 3 Nat Chrit Poul Bødkers moder i tendrup

 

og Anne Joensdatter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

104b

1756

Dom 1 post Epiph: Søren Nielsens datter i Roschou

Dom 2 post Epiph: Peder Madsens 2 børn i Roschou

 

Dom 3 post Epiph: Niels Høegs datter i Roschou

 

Dom Sexagesima: Anders Rasmussens søn i i Escherod

 

10 Marts Anders Woldborgs barn i Kraiberg

 

28 April Hans Skræders barn i Tenderup

 

Dom Jubilate: Peder Sørensens barn i Hauhuusene

 

Fest Ascensionis Christ Jens Rasmussens barn i Hornslet

 

Dom Exaudi Christen Bertelsens søn i Escherod

 

9 juni Christen Sørensen huusmand barn i Hornslet

 

Fest Trinit Snedkerens barn i Roschou

 

Dom 2 post Trinit Jacob Jacobsen i Escherod

 

Festo Visit Marie Simon Nielsen i Kraiberg

 

Dom 6 post Trinit Birteh Andersdatter i Tenderup

 

Dom 23 post Trinit Søren Mogensens dødføde barn i Roschou

 

Dom 4 Adv. Kirsten Jensdatter i Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1757

Dom 1 post Epiph: Jens Nielsens barn i Roschou og Peder Hansens moder sammested

Dom 2. Post Epiph: Jens Nielsens barn i Roschou

 

16 Febr. Peder Laursen i Tenderup

 

Dom Lætare Jacob VejrMøllers? Enke i Escherod

 

og Peder Madsens barn i Kraiberg

 

Dom Palmarum Anders Koches 2 børn som strax efter deres hjemmedaab døde

 

Dom Exaudi Anders Jespersen i Hornslet

 

23 juny Søren Høgs datter i Tenderup

 

og Christian Sørensens barn i Hornslet

 

Dom 6 post Trinit en fattig mand som gik omkring at betled

 

Dom 8 post Trinit Jacob Jochumsen i Tenderup

 

Dom 14 post Trinit Peder Hansens barn i Roschou

 

Dom 17 post Trinit Peder Sørensens barn i Hauhuusene som var dødfød

 

11 oct Søren Johansen i Roschou

 

19 oct Mad. Bøg

 

Dom 20 post Trinit Søren Rasmussen i Hauhuusene

 

25 oct Jens Snedkers kone i Hornslet

 

28 Nov. Søren Bragaards kone i Hornslet

 

Dom 2 Adv. Jens Bragaards barn i Hornslet

 

Fer 2 Nat Christ Christen Baches datter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

105a

1758

9 January Madame Sabby fra Tistrup

Dom Reminiscere: Rasmus Jochumsens barn i Escherod

 

Dom Oculi Niels Laursens kones moder i Tendrup

 

samme dag Jacob Nielsens barn i Escherod, som var dødfød

 

Niels Vævers? Barn i Tendrup

 

Festo Ann. Mariæ Søren jensen i Escherod

 

Fest 3 Pasch Anders Woldborgs moder

 

og Norsk? Hanses kone i Kraiberg

 

Dom Misericordia: Cathrine Sørensdatter af Estrup

 

Dom Exaudi Jens Koches barn i Kraiberg

 

9 maj Rasmus Sørensen Skovridder i Escherod

 

2 post Trinit Rasmus Jensens barn i Kraiberg

 

7 juni Kirsten Emmertsdatters uægte barn

 

Dom 4 post Trinit Søren Nielsens søn i Roschou

 

Dom 7 post Trinit Søren Volsborg i Kraiberg

 

Dom 13 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou

 

Dom 21 post Trinit Anne Andersdatter i Kraiberg

 

Dom 22 post Trinit Christen Nielsen i Escherod

 

29 nov. Præstens barn

 

Dom 3 advent Christi Knud Wolborgs datter i Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1759

19 january Jens Jensens kones moder i Tendrup

Festo Grat Act Hans Skrædders barn i Tendrup

 

Dom Reminisere Peder Sørensens  barn i Hauhuusene, som døde strax efter fødslen

 

28 marty Søren Rasmussen Sparre i Tendrup

 

Dom Qvasimodo Geniti Peder Mogensen i Hornslet

 

og Anne Hansdatter i Tenderup

 

16 maj Søren Bragaards datter i Hornslet

 

15 aug Knud Wolborgs kone i Kraiberg

 

11 oct Bodil Nielsdatter i Tenderup

 

8 Nov. Baltzer Muurmesters barn som døde strax efter dets hjemmedåb

 

19 Dec Peder Hansens barn i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1760

2 January Johannes Dahl i Hestehaugen

15 January Anders Rasmussens moder i Kraiberg

 

24 Goslieb Eger i Hornslet

 

samme dag Hans Andersens barn i Tenderup

 

Dom Misericordia: Hyrden Jens Carlbyes kones moder i Roschou

 

24 may Peder Bach i Hospitalet

 

4 juny Hans Olesen i Kraiberg

 

5 july? Nils Jørgensen i Hauhuusene

 

Festo ? sept? Christen Mogensens? kones søsters barn i Roschou

 

Festo Vist Mariæ Jens Andersens barn i Hornslet, som strax efter dets hjemmedåb død

 

105b

27 Aug Peder Bertels barn i Hornslet som strax efter fødslen døde

 

20 post Trinit Michel Pedersen i Roschou

 

og Iver Pottes dødføde barn i Tenderup

 

Dom 2 Adv. Christ Jens Laves kone i Kraiberg

 

og Clemen Jensens barn i Hornslet

 

17 Dec Rasmus Bragaards kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1761

Dom Esto Mihi Hans Guldmand i Hospitalet

Fest Grat Act. Anders Fischer i Hornslet

 

18 febr. Jens Joensens kones moder i Tenderup

 

20 en fattig kone som gik omkring at betle

 

Festo Annunciations Mariæ Laurs Madsens kone i Hornslet

 

31 marts Niels Hougaards kone i Hornslet

 

26 maj Jens Rasmussens kone i Hornslet

 

Dom 6 post Trin: Jens Bragaard i Hornslet

 

Dom 7. post Trinit Smedens barn i Tenderup

 

Dom 8 post Trinit: Jens Bragaards barn i Hornslet

 

Dom 9 post Trinit Anne Jensdatter i Hornslet

 

Dom 14 post Trinit: Rasmus Skriver i Hornslet

 

samme dag Rasmus Jensens barn i Kraiberg, der strax efter sin hjemmedåb døde

 

4 Nov: Peder Baches arn i Roschou

 

Dom 10 post Trinit: Christen Baches Barn ?

 

26 post Trinit Hans Andersen i Tendrup

 

og Jens Panderups barn i Roschou

 

25 Nov: Niels Simonsens moder i Kraiberg

 

Dom 3 adv. Christ: hyrden Jens Carlbyes barn i Roschou

 

Dom 4 adv. Christ Jørgen Skrivers kone i Hornslet med sine 2 børn, hvoaf den ene var dødfød, den

 

anden døde strax efter dettes hjemmedåb

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1762

Fest Epiph: Peder Jensens barn i Kraiberg

Dom 2 post Fest Epiph: El Sparres barn i Tenderup

 

19 january Anders Rasmussens kone og barn? i Kraiberg

 

og Dorthe Olesdatters 2 børn i Hornslet

 

Dom Septuagesima Peder Bertels dødfødte barn i Hornslet

 

Dom Esto Mihi Søren Hansens barn i Kraiberg

 

og Jens Sparres barn i Tendrup

 

Dom Oculi Anders Rasmussens barn i Escherod, som strax efter dets fødsel døde

 

Dom Lætare Anders Koches barn i Kraiberg

 

Dom Judica: Jens Tykiær i Hospitalet

 

7 april Jens Bragaards enke i Hornslet

 

106a

9 april Søren Rytters barn i Tendrup

 

Fer 2 Pasch: Anders Joens kones moder i Hornslet

 

Dom Qvaimodo Geniti Christen Baches barn i Hornslet

 

22 april Mons Laurs barn i Hornslet

 

Dom Jubilate: Christian Sørensens barn i Hornslet

 

Dom Cantate: Christen Jørgensens kone i Escherod

 

Festo Ascens Christi Peder Sørensens barn i Hauhuusene som døde strax efter fødslen

 

29 Maj Peder Nielsens moder i Hauhuusene

 

Dom 8 post Trinit Rasmus Rasmussens barn i Tenderup

 

Dom 10 post Trinit Jens Nielsens barns i Roschou, som strax døde efter fødslen

 

Dom 14 post Trin Søren Væver i Hauhuusene

 

Dom 18 post Trinit Peder Kock i Kraiberg

 

Dom 19 post Trinit Clemen Jensens barn i Hornslet

 

Dom 20 post Trinit Jeppe Jensens kone i Roschou

 

og Niels Poulsens dødfødte barn i Tenderup

 

Festo Omnium Sanct. Niels Simonsens datter i Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1763

??????+ Peder Sørensens moder i Hauhuusene

Dom Septuagesima Karen Olesdatter i Hornslet

 

og hyrdens 2 Børn i Tendrup

 

Willads Nielsens barn i Kraiberg

 

1 Febr. Peder Jensen i Kraiberg

 

Fest Puris? Maria Christen Madsens barn i Roschou

 

Dom Sexagesima Hyrden Rasmus Jørgensens datter i Escherod

 

2 marts hyrden Niels Sørensens kones moder i Hornslet

 

10 Marts Søren Bragaard i Hornslet

 

Dom Lætare Nicolai Franz i Roschou

 

Dom Judica Jacob Sørensens barn i Roschou

 

23 Marts Dorthe Andersdatter i Hornslet

 

8 April Jens Jensen i Hornslet

 

Dom Misericordia Michel Pedersen i Kraiberg

 

29 april Hans Jacobsen i Escherod

 

Dom Cantate Søren Jensens barn i Roschou, som strax efter sin hjemmedåb

døde

 

8 Juny degnen hr. Peder Schive i Hornslet

 

Fer 2 Pent Jens Hals? kone i Tendrup

 

Festo Trinit Ole Andersens kone i Tendrup

 

Dom 3 post Trinit Knud Woldborgs kones moder i Kraiberg

 

28 Juny Conrad Moensens moder i Roschou

 

Festo Visitationis Mariæ Niels Jensen i Escherod

 

19 Aug Niels Ibsens barn i Kraiberg

 

24 Aug Peder Høegs moder i Tenderup

 

Dom 13 post Trinit Jens Nielsens dødfød barn i Roschou

 

30 Aug Jens Brandenborgs barn ved Amaliegaard

 

106b

12 sept. Peder Hansen i Tendrup

 

Dom 17 post Trinit Rasmus Jørgensen i Hospitalet

 

7 October Christen Sørensens kone i Roschou

 

Dom 20 post Trinit Jens Vævers barn i Hornslet

 

Dom 21 post Trinit Christen Sørensens barn i Roschou

 

Dom 23 post Trinit Niels Jensens barn i Hornslet

 

Fer 2 Nativ Ib Nielsens kone i Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1764

Dom 1 post Fest Epiph: Søren Sørensens barn i Kraiberg

Dom 2 post Epiph: Peder Willadsens barn i Hornslet

 

Festo Puris Mariæ Jørgen Bragaards barn i Roschou Mølle

 

og samme dag Rasmus Bangs? Barn i Roschou

 

Festo ?? Niels Jensens enke i Escherod

 

Dom Septuagesima Peder Kockes enke i Kraiberg

 

Dom Esto Mihi Joen Joensens barn i Roschou

 

7 marty Maren Knudsdatters uægte barn i Kraiberg som efter dets hjemmedaab døde

 

onsdagen 14 marty Christen Bach i Hornslet

 

Dom Reminisere Peder Sørensens kone i Hauhuusene

 

samme dag Jacob Nielsens barn i Escherod som efter dets hjemmedaab døde

 

Christen Jensens datters barn i Escherod

 

saa og Anders Branstrups dødfødte barn i Kraiberg

 

Dom Judica Christen Fiskers moder i Escherod

 

og Ole Andersens barn i Tendrup

 

Dom Palmarum Christen Fisker i Escherod

 

Maren Thomasdatter sammested

 

Marcus Sørensen i Hornslet

 

og Peder Høgs barn i Tendrup

 

Fer 2 Pasch Ole Andersens 2 børn i Tendrup

 

Dom Miser. Søren Sørensens barn i Kraiberg

 

Dom Jubilate Hans Skiøttes enke i Escherod

 

og Peder Hansens barn i Roschou

 

107a

Dom Cantate Søren Prangs kone i Hornslet

 

Fer 2. Pent Christen Baches datter i tendrup

 

Festo Visit Mar: Jacob Sørensens barn i Roschou

 

Dom 3 post Trinit Jacob Cortsens datter i Roschou

 

og Peder Hansens barn sammested

 

31 Juli Poul Bøker i Tendrup

 

1 sept. Jørgen Rasmussens barn i Hornslet som strax efter dets fødsel døde

 

25 Mette Mortensdatter af Søeby

 

Dom 17 post Trinit Ole Andersens barn i Tendrup, som strax efter dets hjemmedaab døde

 

Dom 18 post Trinit Clemen Jensens barn i Tendrup

 

Dom 22 post Trinit Søren Andersens barn i Hornslet som strax efter dets hjemmedaab døde

 

5 december Peder Andersen i Roschou

 

Fer 3 Nat Christi Christen Sørensen i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1765

Dom 1 post Epiph Jens Hiulmands kone i Hornslet

Kirsten Espensdatter i Kraiberg

 

Jørgen Snedkers barn i Tendrup

 

og Niels Jørgensens barn i Roschou

 

Festo Purisicat Mariæ Thomas Bragaards datter i Roschou Mølle

 

Dom Esto Mihi Niels Jørgensens barn i Roschou

 

Dom Reminicere Huusmanden Rasmus Rasmusens barn i Kraiberg

 

Dom Oculi Jørgen Møllers barn i Roschou

 

Dom Lætare Rasmus Clemensens barn i Kraiberg

 

Dom Judica Ole Møllers barn i Roschou

 

Dom Palmarium Rasmus Jensens barn i Kraiberg, gaardmand?

 

20 april Anders Rasmussen i Kraiberg

 

Dom Misericordia Jørgen Sørensen Tendrup

 

Dom Rogate Jens Nielsens dødfødte barn af Roschou

 

og Peder Willadsens dødfødte barn i Hornslet

 

22 May Villads Nielsens barn i Kraiberg, som strax efter dets hjemmedaab døde

 

onsdagen den 5 juny Villads Nielsens kone i Kraiberg

 

Fest Joh. Bapt. Niels Poulsens dødfødte barn i Tendrup

 

Festo Visitationis Mariæ Rasmus Jensens kone i Tendrup

 

5 July Niels Poulsens kone i Tendrup

 

107b

Dom 6 post Trinit Anders Rasmussens kone i Tenderup

 

Dom 7 post Trinit Christen Bertelsen i Escherod

 

Dom 20 post Trinit Peder Madsen i Roschou

 

27 Nov Rasmus Post i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1766

Dom 2 post Fest Epiph: Jens Erichsens kone i Tendrup

Dom Reminiscere Anders Branstrups barn i Kraiberg

 

Dom Qvasimodo Geniti Johanne Hornslet

 

27 ?? ??????? i Elkiær Skovhuus

 

Dom 1 post Trinit Jørgen Møllers barn

 

og Christen Sørensens barn i Roschou

 

4 ????????? i Hornslet

 

12 juny Niels Jørgensens barn i Roschou

 

Fest Vist Mariæ Ole Andersens barn i Tendrup

 

Dom 6 post Trinit Ole Andersens søn i Tendrup

 

16 july Jens Høgs døttre (datter)? i Tendrup

 

Dom 8 post Trinit Jens Nielsens dødfødde barn i Roschou

 

Dom 12 post Trinit hyrdens barn i Roschou

 

Dom 15 post Trinit Niels Jacobsen i Hornslet

 

1 october Søren Bøkers kone i Tendrup

 

Dom 19 post Trinit Jens Hansens barn i Roschou

 

8 october Søren Vævers enke i Hauhuusene

 

Dom 20 post Trinit Søren Prang i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1767

Dom 2 post Fest Epiph: Ane Olesdatter i Hornslet

og Niels Jørgensens barn i Roschou

 

Dom Miser: Jens Bøker i Hauhuusene

 

og saa og Jens Nielsens barn i Hornslet

 

Festo Joh. Bapt. Anders Branstrups dødfødde barn i Kraiberg

 

Dom 3 post Trinit Ole Andersens dødfødde barn i Tendrup

 

Dom 8 post Trinit Conrad Mogensens dødfødde barn i Roschou

 

108a

Fer 3 Nat.Christ Niels Jacobsens enke i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Anno 1768

Dom post Fest Nuv Anno Christen Sørensen i Roschou

Jens Jørgensen i Escherod

 

Jens Andersens barn i Escherod

 

Fest Epiph Søren Christensens barn i Hornslet

 

Dom 1 post Epiph Søren Synders barn i Kraiberg

 

Dom 2 post Epiph: Christen Gregersens barn i Escherod

 

Dom 3 post Epiph Niels Bechs kone i Tendrup

 

15 Febr. Skovfoged Peder Jørgensen, Elkiær skovhuus

 

17 marty Hestkusken ved Rosenholm Jens Sørensen i Tendrup

 

Fer 2 Pent Jens Nielsens kone i Hornslet

 

samme dag Conrad Moensens barn

 

og Peder Basses barn

 

15 juny Rasmus Moensenss barn i Roschou

 

Dom 5 post Trinit: Knud Wolborgs datter i Kraiberg

 

Dom 8 post Trinit Søren Raases dødfødde barn

 

hyrdens Rasmus ? barn i Tendrup

 

Jacob Cortsens søn i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1769

19 January Madame Winther i Hornslet

Festo Purisicat Mariæ Jacob Sørensens barn (i Roschou)

 

og Niels Willadsens barn i Roschou

 

Fer 3 Pasch Jens Andersens kone i Escherod

 

og Anders Branstrups barn i Kraiberg

 

8 juny Søren Høg i Tendrup

 

Dom 5 post Trinit Jens Vævers barn i Hornslet

 

Festo 1 post Mar: Lisbet Bøvlers? I Hospitalet

 

30 july Søren Jepsens kone i Hornslet

 

Dom 9 post Trinit Skovrider Daniels barn ved Amaliegaard, som strax efter dets hjemmedaab døde

 

Dom 12 post Trinit Ole Rasmussen i Kraiberg

 

30 Aug Ingeborg Fausing i Hornslet

 

Dom 15 post Trinit gaardmanden Rasmus Rasmussen i Kraiberg

 

Dom 16 post Trinit Karen Rasmusdatters dødfødte barn i Hornslet

 

108b

Festo Michaelis: Rasmus Rasmussens kone i Kraiberg

 

Dom 21 post Trinit Peder Willadsens barn i Hornslet

 

og Anders Bekkes i Roschou

 

Dom 23 post Trinit Niels Poulsens barn i Tendrup

 

og Peder Basses barn i Escherod?

 

Dom 24 post Trinit Søren Andersens barn i Hornslet, som strax efter dets hjemmedaab døde

 

Dom 1 Adv.Christ: Niels Laursen i Tendrup

 

og Conrad Moensen barn i Roschou

 

4 december Niels Poulsens moder i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1770

Dom inter Fest Nat et Circumcis: Ole Rasmussens barn i Kradberg

24 January Christen Baches kone i Tendrup

 

2 Febr. Mette Mogensdatter af Kradberg

 

Dom Septuagesima Niels Laursens enke i Tenderup

 

og hyrden Niels Pedersen i Escherod

 

Dom Sexagesima Ib Nielsen i Kradberg

 

21 marts Jens Nielsens barn i Hornslet

 

Dom Misericordia Niels Simonsens datter i Kradberg

 

Dom Jubilate Søren Thongaards barn i Hornslet

 

11 may Rasmus Andersens dødfødde barn i Kradberg

 

3 Pent Jens Sørensens barn i Tenderup

 

Dom 10 post Trinit Søren Pedersens barn i Hornslet, 4 uger

 

3 october Anne Jensdatter 26 aar gl

 

11 october Mester Johan Bies kone ved Rosenholm, 75 aar

 

18 post Trinit Skovridder Daniels datterved Amaliegaard Anne 14 dage gamel

 

109a

Dom 22 post Trinit Niels Poulsens datter i Tenderup gl 3 uger mindre 2 dage

 

Dom 1 Adventi Ole Rasmussens dødfødde barn i Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1771

Dom post Fert Circums Christi Rasmus Pedersens kone i Kradberg Maren Jensdatter, 68 aar gl

Dom Sexagesima Rasmus Andersens kone i Kradberg Karen Christophersdatter 26 aar

 

Dom Reminicere: Niels Simonsens kone i Kradberg Mette Pedersdatter 36 aar

 

7.  marty Gotlieb Egers enke i Hornslet, gl 79 aar 10 måneder

 

13 marty Maren Rasmusdatters uægte dødfødde barn i Escherod

 

Fests Annunciat. Mar: Ole Møller i Hornslet, 90 aar gl

 

saa og Anders Olesen i Tenderup, 70 aar

 

Dom Palm. Jens Eskes datter i Kradberg, 26 aar ?

 

Jens Rasmussens datter i Hornslet 2 aar

 

saa og Jørgen Rasmussens datter, sammested 2 aar

 

Dom Misericordia: Niels Stæhrs kones moder i Kraiberg, Kirsten Andersdatter, 70 aar

 

Anders Kockes datter sammesteds, 3 aar gl

 

Peder Basses datter i Roschou 6 aar

 

Jens Nielsens ???? sammesteds næsten 1 aar

 

saa og Johan Pedersen kone 46 aar

 

Dom Jubilate Anders Olesens enke i Tenderup, 56 aar

 

samme dag Ole Rasmussens kone i Kradberg Maren Andersdatter, 22 aar og 4 maaned

 

22 april Peder Christensen Guldmand, 64 aar 4 maaneder og nogle dage

 

samme dag hans hustru Maren Madsdatter, 65 aar 10 maaneder og 3 uger

 

109b

Dom Rogate Peder Willadsens datter i Hornslet 6 aar gl

 

5 juny Jens Andersens kone Anne Prang i Hornslet, 37 aar

 

12 Juny Hans Laasbyes datter i Hornslet 1 aar og 3 maaneder

 

25 Peder Jespersens søn i Hornslet Jesper 3 aar

 

26 Jens Andersens søn i Hornslet 10 uger gl

 

4 juli Skovfoged Peder Jørgensens enke Anne Pedersdatter, Hornslet 68 aar

 

samme dag Jens Hansens søn i Hornslet

 

18 July skovfoged enken i Roschou Anne Rasmusdatter, 86 aar

 

4 september Jens Sørensens enke i Tendrup Kirsten Sørensdatter, 59 aar og 5 maaneder

 

Dom 6 post Trinit Kirsten Pedersdatters uægte søn i Kradberg gl 2 aar 1 maaned

 

Dom 17 post Trinit Anders Rasmussen i Rosenholm Skovhuus, 29 aar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1772

24 January Dragonen ???? Nielsen af Rosenholm 60 aar

Dom 3 post Fest Epiph: Else Sørensdatter ved Rosenholm skovhus, 100 aar

 

Dom ? post Fest Epiph: Mogens Sørensens søn Christen i Hornslet gl 2 aar 4 maaneder og 3 uger

 

samme dag Jens Eskes kone i Kradberg Mette Sørensdatter, 76 aar

 

Dom Sexagesima Peder Willadsens datter Anne Marie 3 dage gl som strax efter dets hiemmedaab død

 

Dom Invocavit: Jens Eske i Kradberg, 74 aar

 

18 marty Søren Jepsen i Hornslet 84 aar

 

110a

25 marty Anders Kockis datter Bodel i Kradberg 1 ½ aar

 

Festo Annunciationis Mariæ Kirsten Hansdatter barn i Hornslet Johanne 15 uger gl

 

Dom Palmar: Rasmus Jensen fra Kradberg 66 aar

 

Fer 2 Pasch: Jens Sørensens enke i Hauhuusene, Kirsten Jensdatter 64 aar

 

Dom Misericordia Niels Høeg i Roschou 80 aar

 

og søn Christen Høeg sammested 50 aar

 

samt en fattig mand der gik omkring at betle

 

Dom Jubilate Albert Hansens kone i Hornslet Maren Michelsdatter, 39 aar

 

samme dag Niels Simonsens datter i Kradberg 3 uger

 

og Ole Rasmussena datter sammested 10 dage gl

 

15 may Søren Synders søn i Kradberg 1 ½ aar

 

samme dag Søren Sørensens søn i Hornslet som strax efter dets hiemmedaab døde

 

20 may Thomas Bragaard i Roschou Mølle, 74 aar 3 uger

 

Dom Exaudi Hans Jacobsens kone i Tendrup Karen Tagesdatter, 62 aar

 

4 Juny Jesper Sørensens kone i Hornslet Mette Jensdatter 69 aar gl

 

samme dag Christen Baches søn i Tenderup, Jens 14 aar

 

Fer 2 Pent: Mogens Sørensens datter i Hornslet Magrethe 12 uger gl.

 

10 junu ??? i Hospitalet 80 aar

 

25 juni Peder Nielsens fæstemøe i Hauhuusene Anne Jensdatter 28 aar

 

19 Aug Laurs Madsen i Tenderup ? aar gl

 

samme dag Rasmus Andersens dødfødde barn i Kradberg

 

Dom 10 post Trinit Søren Tongaards søn 3fieeding aar gl

 

Dom 18 post post Trinit Jens Rasmussen kone i Kradberg Maren Jensdatter, 66 aar og 6 maaneder

 

Festo Omnium Sanct skovriderens Daniels barn som døde efter dets hiemmedaab

 

110b

Dom 1 adv. Zidsel Nielsdatter i Kradberg 76 aar

 

Dom ¤ advent Anders Rasmussens søn i Kradberg 3 ½ aar gl

 

samme dag Hans Marcussens datter i Roschou næsten 3 aar gl

 

Dom post Fest Nat Christ Inger Sparre i Tenderup Jens Sparres moder gl 80 aar

 

Dom post Fest Nov An: Jens Aal i Kradberg gl 68 aar

 

samme dag Rasmus Jensens barn i Escherod 3 fieeding aar gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1773

Dom 1 post Fest Epiph Christen Jensen i Escherod, 76 aar

Dom 2 post Fest Epiph Hans Marcussens datter i Roschou 1 aar

 

Dom Septuagesima Søren Bøkers kone i Tenderup 41 aar

 

samme dag Hans Moensens datter i Hornslet 1 aar

 

22 Febr. Peder Basses datter 2 ½ aar

 

28 Febr. Dom Invocavit Niels Høegs enke i Roschou 84 aar gl

 

og Niels Baches søn i Kradberg 1 aar gl

 

Dom Oculi Rasmus Sørensen i Tendrup, 81 aar

 

samme dag Anders Beches søn i Roschou 3 ½ aar

 

og Jens Iversens datter 2 ½ aar gl

 

onsdagen 24 marty Rasmus Bragaard i Hornslet 72 aar

 

Festo Annunnc: Mariæ Søren Nielsen i Escherod 57 aar 3 maaneder

 

Festo Virid Niels Bøkers datter i Tenderup 43 aar gl

 

Dom Qvasimodo Geniti Søren Nielsen i Kradberg 45 aar

 

23 april Mette Marie Jensdatter i Roschou 27 aar og 1 måned

 

Dom Misericord: Jens Tongaards datter 3 aar 11 uger

 

Dom Cantate Jens Jensens datter i Kradberg 3 ½ aar gl

 

111a

Fest Assen Christi Peder Panderup ? 59 aar af Tendrup

 

og Ole Andersens datter 4 ½ aar af Tendrup

 

9 Juny Peder Sørensen i Hornslet 60 aar gl

 

og Niels Sørensen enkes datter af Hornslet 7 aar gl

 

Dom 1 post Trinit Rasmus Worres datters barn i Escherod, 9 maaneder

 

Dom 3 post Trinit Ole Rasmussens barn i Kradberg som strax efter dets hiemmedaab døde

 

30 Juny Jens Vævers barn i Hornslet som døde strax efter dets hiemmedaab

 

7 July Peder Sørensen i Hauhuusene 54 aar

 

Dom 9 post Trinit Jørgen Høgs søn i Tenderup 6 maaneder

 

Dom 12 post Trinit Jens Mogensens dødfødde barn

 

og Niels Simonsens søn i Kradberg, 3 fieeding aar

 

2.  september Jens Rasmussens kone i Kradberg Anne Rasmusdatter, 36 aar

 

29 september Clemen Jensens datter i Tenderup 15 aar

 

Dom 19 post Trinit Jens Vævers hustru i Hornslet Mette Sørensdatter 38 aar 11 maaneder

 

Dom 4 Adv. Anne Emmertsdatter af Tenderup 99 aar gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1774

Dom 2 post Fest Epiph Niels Willadsens datter 14 dage gl

Dom Invocavit Peder Nielsens steddatter i Hauhuusene 1 ½ aar gl

 

24 febr. Enken Karen Sørensdatter af Roschou 80 aar gl

 

Festo Virid Jens Iversens kone i Tendrup gl 34 aar

 

Dom Misericordia Birthe Pedersdatter Bragaard i Hornslet 62 aar og 4 maaneder gl

 

Dom Jubilate Jørgen Høgs dødfødde barn

 

saa og skovfogden Mogens Sørensens søn i Elkiær Skovhuus Peder 20 aar mindre 2 maaneder

 

Dom 1 post Trinit Niels Poulsens datter i Tenderup ? uger gl

 

Dom 11 post Trinit Jens Hiorshøjs barn i Tendrup 1 aar gl

 

111b

26 Aug Ole Andersens kone i Tenderup, 41 aar

 

29 Aug Forvalter Colstrup ved Rosenholm 62 aar 4 maaneder og nogle dage gl

 

Dom 18 post Trinit Anders Rasmussens kone i Escherod Mette Nielsdatter, 48 aar 7 maaneder gl

 

onsdagen d 5 oct Niels Poulsens datter i Tenderup 2 ½ aar og 3 uger gl

 

Dom 21 post Trinit Ole Rasmussens kone i Kraiberg 36 aar gl

 

Dom 22 post Trinit Jens Pedersen i Roschou 34 aar og 4 maaneder

 

Dom 24 post Trinit Søren Pedersens datter i Kradberg 1 aar gl

 

Dom 25 post Trinit Christen Skomagers kone i Hornslet 63 aar 1 maaned 14 dage

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1775

11 January Peder Bakkes datter i Roschou Magrethe Pedersdatter, 21 aar

Dom 4 post Epiph Jens Tongaards søn i Tendrup 1 aar

 

Dom Reminicere: hyrden Laurs Hares kone i Hornslet Kirsten, 46 aar

 

29 marty Friderich ?? ved Rosenholm 30 aar gl

 

Dom Rogate Joen Joensens datter i Hornslet som 8 dage efter hendes hiemmedaab døde

 

Dom Exaudi Jørgen Rasmussens søn i Hornslet 40 uger gl

 

Dom 3 post Trinit Niels Simonsens søn i Kraiberg, 14 uger gl

 

Dom 14 Ole Rasmussens søn som strax efter dets hiemmedaab døde

 

saa og Anders Backes dødføde søn

 

1 december Jacob Jensens kone Johanne Jensdatter i Hornslet noget over 60 aar

 

112a

8 december degnen for Hornslet menighed Jacob Fausing, 59 aar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1776

Dom 3 post Epiph Søren Olesens søn i Escherod Jørgem 14 dage gl

og Niels Stæhs søn i Kradberg Jens, som strax efter dets hjemmedaab døde

 

Dom Qvasimodogeniti Rasmus Nielsens kone i Escherod, 70 aar gl ?

 

Dom Exaudi Joens datter som strax efter dets hjemmedaab døde

 

Dom 1 post Trinit Ole Andersens søn i Tendrup Jochim, 16 uger gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1777

Dom 1 post fest Epiph: Jens Peedrsens søn i Escherod, Hans 1 ½ aar gl

29 january Niels Hougaard i Hornslet, 79 aar 4 maaneder

 

5 Febr. Jens Carlbyes enke i Roschou Maren Jensdatter, 67 aar

 

Dom Reminicere Dorthe Olesdatter i Hornslet Hospital 48 aar

 

Dom Oculi Rasmus Rasmussen i Kradberg 67 aar 5 maaneder 2 uger 6 dage

 

Dom Lætare Ole Rasmussens moder Maren Michelsdatter i Kradberg, 71 aar

 

Fest Ann Mar Mogens Sørensen i Hornslet 48 aar gl og 14 dage

 

19 marty Terchel Andersens kone i Tendrup Zidsel Sørensdatter 80 aar

 

Dom Palm Søren Nielsens kone i Tendrup Karen Andersdatter 41 aar 6 maaneder og hendes barn som var dødfød

 

? april Jens Rasmussens søn Laurs som strax efter dets hjemmedaab døde

 

saa og Anne Jørgensdatter i Hospitalet 80 aar

 

Dom Qvasimodogeniti Terchel Andersens søster Maren Andersdatter, 64 aar

 

samme dag Niels Poulsens søn i Tenderup gl 1 aar og 16 uger ?

 

112b

Dom Misericord Terchel Andersen i Tendrup 66 aar

 

Dom Jubilate Jens Sørensens søn i Hornslet 1 ½ aar gl

 

I Roschou Laurs Pedersens søn 1 maaned gl

 

Dom Rogate Søren Pedersens datter 3 aar gl

 

og Søren Olesens søn i Escherod 1 aar 4 maaneder gl

 

28 May Søren Andersen her i Roschou 49 aar gl

 

Dom 2 post Trinit Michel Sørensens søn i Hornslet 2 aar 9 maaneder

 

Ole Rasmussens datter i Kradberg 1 aar

 

Peder Sørensens søn i Kradberg 1 aar mindre 3 uger

 

Anders Glarmesters søn i Kradberg 3 aar gl

 

Dom 4 post Trinit Niels Baches søn i Kradberg 3 fieeding aar gl

 

Dom 6 post Trinit Laurs Andersens datter i Hornslet 3 fieeding aar gl

 

Dom 9 post Trinit Hans Emmertsens i Hornslet 63 aar

 

samme dag Jørgen Rasmussen, Rasmus Rasmussens søn i Kradberg 22 aar og 3 maaneder

 

Dom 12 post Trinit Jens Nielsens søn i Roschou Rasmus 17 aar gl

 

Dom 4 advent. Christen Jensens enke i Escherod Maren 96 aar

 

31 dec Rasmus Jensen i Escherod 57 aar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1778

Dom septuagesima Jens Hansens søn Hans i Hornslet der 10 dage efter dets hjemmedaab døde

Dom Invocavit Mads Jensens datter i Hornslet Maren, 24 ½ aar

 

samme dag Rasmus Hielmagers kone i Escherod, 62 aar 10 maaneder

 

18 october Ole Rasmussens enke i Kradberg Magrethe Skiold 54 aar

 

Fest Omn Sanct Hans Christiansens søn i Roschou 20 uger gl

 

3 Nov teglbrænder Anthon ? af Catholt Ringovn??? 60 aar

 

113a

4 november Anders Christensen Bach i Tendrup 30 aar 6 maaneder

 

5 Jens Rasmussens kone i Kradberg 30 aar 7 maaneder

 

10 Nov. Conrad Mogensen i Roschou 46 aar 6 maaneder

 

19 Nov. Gartnermester Johan Bie ved Rosenholm 85 aar 7 maaneder

 

23 søndag efter Trinit Hans Marcussens moder i Roschou 66 aar

 

og Jens Rasmussens datter i Kradberg Anne Marie 3 uger gl

 

Dom 1 adv. Jens Hiorshøjs søn i Tenderup Niels 26 uger gl

 

Fer 2 Nat Christi Anders Bachs søn i Tenderup 5 uger gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1779

Dom Sexagesima gartner? Niels Møllers datter i Escherod 4 uger gl

Dom Invocavit hyrden Joens søn i Hornslet 1 aar og 5 maaneder

 

17 marty Niels Simonsens datter Anne i Kradberg 20 aar 6 maaneder

 

Festo Ann Mariæ Jens Pedersen i Escherod 52 aar gl

 

Dom Qvasimodo Geniti Hans Moensens datter 2 aar og søn 5 aar gl i Hornslet

 

Dom Rogate Mette Krause i Hornslet 64 aar gl

 

Festo Ascensi Christi Jørgen Høgs datter i Tenderup 4 aar

 

26 may Birthe Pedersdatter i Tenderup 54 aar

 

28 may Baltzer Muurmesters kone 60 aar

 

16 juny Hans marcussens søn i Roschou

 

3 post Trinit Jens Jensens datter i Kradberg, 12 uger

 

Dom 6 post Trinit Søren Pedersens datter i Kradberg 1 ½ aar

 

113b

Dom 11 post Trinit Jens Erichsens datter i Tenderup 3 uger 3 dage

 

Dom 16 post Trinit Jens Jensens datter i Roschou 21 uger

 

Dom 18 post Trinit Peder Lyngbyes kone i Hornslet navnlig Mette Jørgensdatter 53 aar 4 uger 4 dage gl

 

samme dag en betler hendes navnlig Ingeborg ??? hendes datter Helvig 5 uger gl som 14 søndag efter

 

Trinit var døbt i Torsager kirke efter den fra præsten medbragte attest

 

18 oct skovfogedens Peder Nielsens hustru ved Elkiær skovhuus, 52 aar og nogle uger

 

27 oct Rasmus Clemensen i Kradberg 50 aar gl

 

31 Rasmus Clemensens søn sammesteds 21 aar gl

 

Festo Omn Sanct Rasmus Pedersens kone i Escherod 76 aar 4 uger og 6 dage

 

Dom 2 adv. Jens Rasmussens søn i Kradberg som strax efter dets hiemmedaab døde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1780

Dom 1 post Fest Epiph hyrden Jens Søresnen i Kradberg 59 aar

Dom 2 post Epiph Baltzer Hansen Muurmester i Hornslet 83 aar

 

samme dag Søren Jensens datter i Roschou som døde strax efter dets hiemmedaab

 

17 january ? enken Madame Fausing i Hornslet 65 aar gl 3 maaneder paa 4 dage uden

 

26 april Jens Hansen Smeds kone i Hornslet 34 aar

 

Dom Rogate Søren Nielsens kone i Roschou 80 aar gl

 

Fer 2 Pent Morten? Michelsens steddatter i Hornslet 18 aar gl

 

og Jørgen Fiskers søn i Escherod 23 aar gl

 

Dom 1 post Trinit en ??? Rytter navnlig Peder Christensen, der forhen haver staaed ved General ??

 

Regiment, hans søn Christen 33 uger gl hvilket barn ??? med sin moder og mormeder død ???????

 

114a

18 post ? skovfoged Guldmands dødfødde søn

 

Dom 1 post Trinit Jeppe Jensen i Roschou 51 aar

 

Dom 3 post Trinit Peder Bachs ? i Roschou 53 aar og 2 maaneder

 

16 nov Mensalbonden Jens Jensen i Tenderup 62 aar 4 maaneder og 6 dage

 

Dom 26 post Trinit Peder Høg i Tenderup 65 aar

 

Dom 1 adv. Anders Rasmusens moder i Escherod Karen Andersdatter 86 aar

 

4 adv. Sergant Grandskous datter i tendrup Anne Cathrine der efter hendes hiemmedaab døde og var 12 dage gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1781

3 January hyrden? Laurs Nielsen i Hornslet 46 aar

Dom 2 post Epiph Søren Nielsen i Roschou 72 aar og nogle uger

 

Fer 2 Pasch Niels Bachs søn i Kradberg 3 uger

 

10 april Søren Jensens datter i Roschou 10 uger gl

 

Dom Qvasimodo Geniti enken Mette Madsdatter af Hornsler 80 aar gl

 

Dom Jubilate Anne Margrethe Johansdatter fra Rosenholm 28 aar gl

 

Dom Cantate Peder Sørensen Borres  datter i Kradberg 11 uger gl ?

 

Fest Assenc Christi Niels Simonsen i Kradberg 59 aar og 6 maaneder 4 dage

 

Festo Trinit Niels Lyngbyes kone Kirsten Hansdatter i Hornslet 69 aar og nogle dage

 

14 Aug enken Karen Jensdatter sig hos ???????? i Roschou opholdende 71 aar gl

 

Dom 12 post Trinit Niels Skous datter i teglbrænderhuuset 9 a 10 aar gl

 

12 oct Jens Willadsen i Hornslet 26 aar gl

 

og Erich Andersens søn af Tendrup 5 uger gl

 

18 oct Michel Sørensens kone i Hornslet 39 aar gl

 

og samme dag Søren Thongaards datter Kirsten 14 aar gl

 

114b

Dom 19 post Trinit Søren Thomgaards datter i Hornslet Dorthe 19 aar og 1 maaned

 

og samme dag ??????+ søn Niels Jørgensen i Hornslet 26 aar gl

 

24 oct Michel Sørensens datter i Hornslet 6 maaneder gl

 

samme da g Niels Skrædder i Roschou 52 aar

 

Dom 22 post Trinit Hans Emmertsens enke i Hornslet Anne 71 aar gl

 

og samme Jens Hansens søn i Hornslet noget over 1 aar gl

 

Dom 23 post Trinit Peder Lyngbyes søn i Hornslet 1 aar 6 uger gl

 

Dom pst Fest N Christi Albert?????? I Tenderup 42 år gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1782

8 January Christen Moensen i Tendrup, 46 aar 6 uger 4 dage

10 Søren Madsen i Kradberg 66 aar 5 maaneder 3 uger 5 dage

 

Dom 1 post Fest Epiph. En betler qvinde død i Roschou som kaldt sig Bodil Rasmusdatter og foregav at have hiemme  paa Møllen, ungefær 60 aar gl

 

Dom 2 post Fest Epiph. Niels Poulsens søn i Tendrup, som døde fem dage efter sin hiemmedaab

 

Dom Invocavit Rasmus Nielsen i Escherod, 78 aar gl

 

Onsdagen d 27 febr. Niels Skous søn i teglbrænderhuset 20 aar gl

 

Dom Lætare Peder Laursens kone i Roschou 76 aar gl

 

Festi ????? Peder Willadsens søn 9 aar gl

 

Fer 2 Pasc. Enken Anne Sørensdatter i Tendrup 71 aar gl

 

4 april Johan Bøkers søn 14 dage gl, som døde efter hans hiemmedaab

 

Dom Misericord Jens Jensens datter i Roschou 7 uger gl

 

Dom Jubilate enekn Karen Andersdatter i Tendrup 66 aar

 

Dom Cantate Niels Lauridsen kone i Tendrup 70 aar gl

 

Dom Exaudi Niels Lauridsen i Tendrup 52 aar gl

 

115a

Onsdagen den 5 juny Karen Mogensdatter i Hornslet 39 aar og 13 uger

 

Dom 2 post Trinit ??????? enken Giertrud Jensdatter i Roschou 78 aar

 

og enken Mette Madsdatter i Tendrup 88 aar

 

Dom 5 post Trinit enken Mette Thygesdatter i Hornslet 83 aar mindre 7 uger

 

14 Aug Anders Rasmussen i Kradberg 43 aar gl

 

28 Aug Bodel Jørgensdatter i Roschou 60 aar mindre 6 uger

 

Dom 17 post Trinit Søren Jensens datter i Roschou 8 uger gl

 

Dom 18 post Trinit Søren Olesen i Hornslet 41 aar

 

Dom 2 Adv. Enken Dorthe Andersdatter fra Følle som døde i Hauhuusene 73 aar 9 maaneder

 

samme dag Peder Rasmussen tienende ved gaarden som Rygter 60 aar gl

 

Dom post Fest Nat Christ Emmert Clemenssens søn i Tendrup noget over et halvt aar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1783

Dom Invocavit Søren Pedersen Krause i Hornslet 32 aar 5 maaneder og nogle dage

samme dag Peder Lausbye i Hornslet 48 aar 5 maaneder gl

 

Dom Reminicere Dorthe Jensdatter i Tendrup 42 aar gl

 

Dom Lætare enken Bodil Rasmusdatter i Hornslet 60 aar og nogle maaneder

 

samme dag ????????+ datter ved Wosnæsgaar der var hos moderen i Roschou et halv aar gl

 

2 april Snedkeren Jens Christiansens kone i Kradberg 24 aar 11 maaneder og liden søn som efter sin

 

hiemmedaab døde og blev begravet med sin moder

 

samme dag Søren Nielsen Skrædders søn i Tendrup 4 uger? Gl

 

8 ????????? Michael Henningsen paa Rosenholm henved 30 aar gl

 

Dom Palm enken Dorthe Rasmusdatters søn i Escherod henved 17 aar gl

 

Fer 2 Pasch Laurs Andersens kone i Hornslet, 26 aar gl

 

Dom Qvasimodo geniti Niels Jensens datter 17 aar og ? uger i Hornslet

 

og Jørgen Rasmussens søn 20 aar i Hornslet

 

9 may Kirsten Pedersdatter i Hospitalet 80 aar gl

 

115b

Dom Exaudi Christen Mogensens enke Helle i Tendrup 63 aar og nogle uger

 

4 juny Christen Nielsens kone i Tenderup 72 aar gl

 

11 Juny Anders Sørensens kone i Tenderup 37 aar og nogle uger

 

21 juny Søren Jacobsen i Hornslet 73 aar gl

 

25 Rasmus Pedersen kone i Escherod 27 aar gl

 

27 Rasmus Hielmager i Escherod 80 aar gl

 

10 july Christen Bach i Tenderup 74 aar gl

 

Dom 4 post Trinit Niels Poulsens søn i Tenderup 21 aar 6 maaneder

 

Dom 5 post Trinit Jens Møllers datter i Roschou Mølle som strax efter dets hiemmedaab døde

 

24 sept Jens Møller i Roschou Mølle 32 aar

 

15 post Trinit Anders Rasmussens kone i Escherod Maren Jørgensdatter 43 aar 15 uger og 5 dage gl

 

Dom 19 post Trinit Søren ????s kone i Roschou 32 aar gl

 

Dom 22 post Trinit gaardmanden Niels Jensen i Hornslet 52 aar 10 maaneder og 5 dage

 

28 Nov Ernst Adolf Herst? forpagter ved Rosenholm 46 aar gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1784

Fest Novi Anno Jens Vævers datter i Hornslet 14 aar

Dom p n anno Madame Herst? Søn ved Rosenholm Ernst Adolf som efter dets hiemmedaab døde

 

Dom septuagesima Jens Vævers stedsøn i Hornslet Hans Sørensen Todberg 30 aar 22 uger 4 dage

 

Dom Esto Mihi Niels Olesen Muurmester søn i Hornslet 13 aar gl

 

Dom Invocavit Christen Nielsen i Tendrup 94 aar

 

Dom Oculi Anders Kockes kone i Kradberg 56 aar

 

Dom Lætare Hans Laasbye i Hornslet 42 aar gl

 

Dom Palmar Anne Kirstine Christensdatter i Hornslet 21 aar gl

 

116a

26 april Anders Pedersen Kock i Kradberg 60 aar gl

 

7 may Johan Drostes kone 42 aar gl

 

saa og Jens Rasmussens kone ved Amaliegaard 36 aar

 

Dom Cantate Emmert Clemensens datter i Tendrup 3 aar gl

 

2 juny Peder Jensens kone i Escherod, 63 aar og nogle uger

 

Dom 2 post Trinit Knud ?? datter i Tendrup 10 aar gl ?

 

23 juny Christian Sørensens enke i Roschou Kirsten Andersdatter 70 aar

 

juny Karen Pedersdatter i Hornslet 70 aar

 

7 july Peder Lyngbye i Hornslet 49 aar

 

5 post Trinit Jens Hansen Smeds datter i Hornslet 3 aar gl

 

saa og Kirsten Lyngbyes dødføde datter

 

Dom 8 post Trinit Jens Erichsens datter i Hornslet 10 uger

 

Dom 1 post Trinit Niels Poulsens hustru i Tendrup 48 aar 10 maaneder og 5 dage

 

Dom 12 post Trinit Jens Hansen Smeds søn i Hornslet 1 ½ aar gl

 

Dom 13 post Trinit skovfogeden Hans Guldmans dødføde søn

 

Dom 20 Hens Jacobsen i Hrnslet 70 aar

 

Dom 21 Niels Emmertsens dødføde søn i Roschou

 

10 nov. Jens Pedersen Kocks kone i Kradberg 68 aar og nogle uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1785

Dom 2 post Fest Epiph Peder Fiskers kone i Hauhuusene 60 aar mindre 3 uger

samme dag Rasmus Pedersens datter i Escherod 3 fieding aar

 

Dom Sexagesima enken Kirsten Hansdatters barn i Hornslet 8 maaneder

 

Dom Lætare Peder Bakkes kone i Roschou Else Jensdatter 59 aar 11 maaneder

 

Dom Palm Niels Bakkes søn i Kradberg 3 uger gl

 

25 marty Jens Laursen i Tenderup 30 aar gl

 

Dom Qvasimodo geniti Jens Drost i Kradberg 69 aar

 

8 april Anders Sommers moder i Roschou Anne 74 aar gl

 

116b

Dom Jubilate Jens Andersen i Tenderup 74 aar

 

Dom Exaudi Ole Andersens datter i Tendrup 13 aar

 

Fer 2 pent Ole Andersens datter i Tendrup 6 aar

 

Festo Trinit Jens Sørensen tienende Skovrider Birn i Roschou 70 aar

 

3 Juny Rasmus Andersens kone i Kradberg 52 aar 13 uger

 

8 Juny Niels Jørgensens kone i Tenderup 54 aar

 

Dom 3 post Trinit Christen Andersens søn i Kradberg som strax efter fødslen døde

 

Dom 23 post Trinit Jens Knudsens søn i ?? huuset 1 aar gl

 

og Jens Rasmussens søn i Kradberg 4 maaneder gl

 

saa og Michel Knudsens søn i Roschou 1 aar og 8 maaneder ?

 

Dom 3 adv. Peder Jespersens datter i Hornslet 2? aar gl

 

saa og Anne Sørensdatters barn i Kradberg som var noget over et halv aar

 

Dom 4 adv Rasmus Pedersens søn i Escherod 14 dage gl

 

Peder Jensens dødføde barn

 

og Clemen Jensens kone i Tendrup 76 aar gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1786

Dom 1 post Fest Epiph Jens Høgs, Jørgen Høgs fader som boede i dend udflyttergaard fra Tenderup 65 aar gl

 

 

saa og Peder Jensens dødføde barn i Kradberg ?

 

9 febr. Clemen Jensen i Tenderup 70 aar gl

 

15 marty Rasmus Mogensens kone i dend udflyttergaard fra Roschou Inger Fransdatter 53 aar

 

Dom oculi Niels Skov i Teglhuuset 62 aar

 

og Knud Nielsens kone i Roschou 76 aar

 

og Peder Borres søn i Kradberg 6 aar gl

 

Dom Lætare Jens Fiils datter i Roschou som strax efter dets hiemmedaab døde

 

117a

29 marty Rasmus Jensens datter i Kradberg Anne Rasmusdatter 35 aar gl

 

5 april Rasmus Pedersens søn i Tendrup 4 uger og nogle dage

 

13 april Peder Hansens kone i Tenderup, 42 aar gl

 

Fer 2 Pasch Ole Rasmussens søn i Kradberg 6 aar gl

 

og Rasmus Pedersens barn i Escherod 5 aar gl

 

12 may Søren skovriders kone i Tendrup 35 aar

 

samme dag huusmanden Søren Nielsen i Hornslet 26 aar

 

Dom Rogate enken Bodil Jespersdatters søn ?? 8 aar gl i Hornslet

 

2 juny Jens Rasmussens kone i Kradberg 38 aar og nogle uger

 

6 Juny Søren Nielsen jagtbuds søn i Roschou 16 uger gl

 

samme dag Joen Nielsen i Tenderup 56 aar

 

13 Juny Emmertz Niels datter i Roschou i Roschou 64 aar

 

Dom 2 post Trinit Jens Larsens søn i Tendrup 6 aar gl

 

Dom 3 post Trinit Jens Fiils sn i Roschou 3 aar gl

 

Dom 5 post Trinit Niels Pedersens datter i Hornslet 2 a 3 aar

 

samme dag Ole Rasmussens søn i Kradberg 7 a 8 aar

 

Dom 6 post Trinit Niels Olesens muurmesters søn i Hornslet 4 uger gl som døde efter dets hiemmedaab

 

Dom 10 post Trinit Jens Nielsens datter i Kradberg 8 uger gl

 

samme dag Anne Pedersdatters uægte søn i Hornslet 3 uger

 

Dom 11 post Trinit Søren Nielsen ???? i Hornslet 5 aar

 

Dom 13 post Trinit Niels Emmertsens søn i Roschou 6 aar og 10 uger

 

Dom 14 post Trinit Hans Rasmussen i Tendrup 53 aar

 

Christen Baches kone i Roschou 21 aar

 

og Emmert Clemensens søn i Tenderup 10 dage gl som døde kort efter hans hiemmedaab

 

Dom 18 post Trinit Jørgen Pottes søn i Hornslet 2 ½ aar gl

 

Dom 2 adv. Enken Anne Pannerup i Tendrup 70 aar gl

 

11 december Madame Johnsens forvalter Baggers svigermoder i Rosenholm 72 aar gl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

117b

1787

Dom 2 post Festum Epiph Niels Madsens søn i Hornslet 1 aar gl

Dom Sexagesima Maren Nielsdatter ved Rosenholm 27 aar 10 maaneder og 7 dage

 

Festo Annunc Mariæ Johan Drosts dødfødde drengebarn i Kradberg

 

Dom Jubilate Jens Vævers søn i Hornslet 21 aar gl

 

Dom Rogate Peder Sørensen i Tenderup 70 aar gl

 

21 juny skovfogeden Hans Guldmand datter i Rosenholm Skovhuus Mette Marie næsten 1 aar gl

 

28 juny Søren Nielsens datter i Roschou 13 aar gl

 

2 aug Anders Skovs datter i Hornslet 11 uger og 2 dage

 

17 oct Mads Rasmussens kone i Kradberg Mette Rasmusdatter 42 aar som døde i barnefød uden at blive forløst

 

31 Oct Niels Bøkers kone i Tendrup 76 aar

 

24 post Trinit Emmert Clemensens datter i Tenderup 15 uger

 

Dom 2 adv. Mads Jensens kone i Hornslet 80 aar

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sidst ændret: 14. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login