Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Hornslet Kirkebog - Trolovede

Afskrift af Hornslet kirkebog i perioden 1726 til 1787 incl.

Vedrører alene trolovelser.

Der er ikke læst intensiv korrektur, hvorfor oplysningerne er behæftet med læse- og skrivefejl, men man bør naturligvis selv checke kilden. Finder du noget, der er forkert, modtager jeg gerne en mail herom.

 

Microfiche C 342 2 1/3

side 45b

Trolovelser 1726

Dom Sexagesima. Blef Julius Augustus Drost og Anna Nielsdatter i Tendrup trolfvede

 

Dom Reminisere Trolofvede Marcus Søfrensen og Karen Sørensdatter i Hornslet

 

3 Pentechost Trolofvede Frideric Kÿel og Idte Piersdatter i Sophie Amaliegaard

 

1 Trinit Peder Soelgaard og Maren Johansdatter i Roschov

 

3 Trinit Christen Fischer og Anne Nielsdatter begge af Eskerod

 

5 Trinit Niels Pedersen og Birthe Andersdatter begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1727

Dom Epiph: Niels Madsen og Zidsel Christensdatter fra Rosenholm

2 Epiph: Jens Espensen og Anna Søfrensdatter af Tendrup

 

Dom Reminisere: Anders Madsen og Maren Søfrensdatter i Escherod

 

Qvasimodogeniti Søfren Rasmussen Winther og Maren Rasmusdatter af Hornslet

 

Dom Trinit Niels Nielsen af Schiering og Maren Joensdatter fra Rosenholm

 

1 Trinit Olle Jepsen og Dorthe Andersdatter af Hornslet

 

Jens Hansen og Bodel Eschives af Kraiberg

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1728

Epiph: Jørgen Tyggesen og Maren Søfrensdatter af Tendrup

Eodem Poul Søfrensen og Karen Christensdatter i Escherod

 

2 Epiph: Rasmus Høÿ og Maren Rasmusdatter i Tendrup

 

side 46a

Dom Esto Mihi Thomas Andersen og Karen Søfrensdatter i Roschov

 

Ascensionis Chrish Peder Rasmussen og Else Lauridsdatter af Hornslet

 

2 Trinit Peder Søfrensen og Anna Marie Albretsdatter i Tendrup

 

3 Trinit Hans Pedersen af Hielmagger og Kirsten Espensdatter i Kraiberg

 

7 Trinit Christen Jørgensen og Karen Simmesdatter af Escherod

 

12 Trinit Joen Joensen og Mette Rasmusdatter af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1729

Dom Lætare Rasmus Bragaard og Maren Rasmusdatter i Hornslet

Ascensionis Chrish Jens Pedersen og Mette Nielsdatter i Tendrup

 

Jens Andersen og Anne Christensdatter af Roschov

 

1.  advent Christen Jørgensen og Maren Marcusdatter her af byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1730

3 Pentecoste: Rasmus Winther og Mette Madsdatter af Kraiberg

1 Trinit Niels Jensen og Dorthe Jensdatter af Hornslet

 

6 Trinit Peder Christensen Gulmand af carlebye og Maren Madsdatter paa Rosenholm

 

8 Trinit Christen Nielsen og Mette Pedersdatter i Tendrup

 

4 sept. Johan Petite Skomagersvend fra Aarhuus og Zidsel Rasmusdatter her af byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

46b

1731

Dom Jubilate Niels Sørensen og Karen Christensdatter

Fer: 3 Pentechost Christen Nielsen og Maren Nielsdatter i Kraiberg

 

1 Trinit Oluf Tistrup og Anne Joensdatter af Roschou

 

2 Trinit Kield Sørensen og Kirsten Nielsdatter i Hornslet

 

3 Trinit Mogens Pedersen og Bodil Rasmusdatter i Tendrup

 

5 Trinit Jens Jensen og Ane Sophie her i byen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1732

Septag. Villatz Pedersen og Anne Hansdatter begge af Roschou

Oculi Søren Losbye og Kirsten Sørensdatter begge af Roschou

 

Judic Thomas Jørgensen Bragaard og Dorthe Sørensdatter af Hafhuusene

 

Fest 2 Pasch Peder Rasmussen og Berte Sørensdatter begge af Tendrup

 

Dom 2 post Pasch. Christen Villadesen af Balou og Barbara Andersdatter af Hornslet

 

1 Trinit Christoffer Nielsen og Anna Madsdatter af Benstrup

 

20 post Trinit Frans Nielsen og Ana Nielsdatter begge af Roschou

 

22 post Trinit Just Andersen i Balskofven og Christen Bødkers datter i Roschou Karen Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

47a

1733

Fest Assens. Christi Christen Villatzen af Balov og Anne Andersdatter af Hornslet

Dom 5 post Trin Peder Jensen i Kraiberre og Søren Wolborgs datter

 

Fest Omn Sanct. Niels Jensen i Kraiberre og sl Oluf Bakkes datter Maren

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1734

Dom 3 post Epiph. Michel Pedersen i Roschou og Anna Rasmusdatter sammsteds

Dom 4 post Epiph Knud Nielsen og Maren Hansdatter begge af Roschou

 

Dom Reminisere Søren Olufsen og ?+ Andersdatter begge af Hornslet

 

Dom 1 post Pasch Anders Pedersen Ladefoged og Zidsel Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1735

11 febr. Niels Lauritsen af Hornslet og Maren Nielsdatter af Tendrup

Dom Invoc: Jens Jensen Bøÿer af Escherod og Maleene Christensdatter af Tendrup

 

Nicolaj Thrane af Kraiberre og Kirsten Sørensdatter af Hornslet

 

15 marts Jens Pedersen af Escherod og Anne Marie Jensdatter af Hornslet

 

17 marts Morten Bøg Skrædder i Amaliegaard og Madame Sl Sindings

 

Dom 19 post Trinit Christen Olufsen af Seegalt og Sl. Anders Bøÿers enche i Escherod

 

Dom 20 post Trinit Jens Nielsen og Søren Johansens datter Magrethe begge af Roschou

 

Dom 1 Advent Johannes Dahl og Anne Marie Bragaard ved Roschou Mølle

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

47b

1736

Hans Jacobsen af Hestehaugen og Sl. Albret Potamgers enche i Tendrup

Dom Reminis: Søren Nielsen af Tendrup og Sl. Peder Pedersen enche af Roschou

 

Dom Oculi Powel Bødker af Tendrup og Mette Bakkes sammesteds

 

2 Festum Pasch Søren Soelgaard af Hornslet og Anne Sørensdatter af Tendrup

 

Dom 12 post Trinit Niels Andersen og Niels Kræmers datter af Tendrup ved nafn Anne

 

Dom 19 Trinit. Niels Jørgensen og Maren Rasmusdatter, begge af Tendrup

 

Dom 20 Trinit Rasmus Rasmussen af Hielmagger og Maren Sørensdatter af Escherod

 

Dom 23. Trinit Rasmus Rasmussen af Uggelbølle og Kirsten Nielsdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1738

Dom 3 post Epiph Niels Andersen af Baloue og Anders hansens datter af Hornslet

samme dag Jens Sørensen af Mygom ? og Birte Andersdatter tienendes forpagter Thornsen ?

 

23 april Rasmus Nielsen af Tendrup og Søren Jespersens datter sammested

 

Dom 2 post Trinit Jens Hiulmand i Hornslet og Mette Rÿtter sammested

 

samme dag Hans Nielsen af Tendrup og Mette Madsdatter sammested

 

Dom6 post Trin Jens Sørensen af Hornslet og Kirsten Sørensdatter af Tendrup

 

48a

samme dag Jesper Sørensen af Hornslet og Bodel Pedersdatter sammested

 

Dom 20 post Trin Søren Madsen af Kraiberre og sl Oluf Bakkes datter sammested

 

Dom 21 Trinit Jens Andersen og Karen Knudsdatter begge af Kraiberre

 

Dom 23 Trinit Jens ? af Mørche og Søren Bragaards datter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1739

Dom 4 p Pasch: Søren Hansen og Anne Christensdatter begge af Roschou

Dom 1 post Trinit Mons Peter Fabich, Skovfoged i Berregrav og Anne Dorthe Thornfeldt af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1740

Jørgen Nielsen og Karen Andersdatter begge af Tendrup

8 marts Jens Ladsen ved Schousgaard Barbara Christensdatter ved Rosenhom

 

12 marts Niels Jacobsen og Dorthe Rasmusdatter begge af Hornslet

 

Dom Trinit Peder Rasmussen af Schiødstrup og Anne Nielsdatter af Tendrup

 

Dom 23. Trinit Anders Sørensen af Hornslet og Anne Jacobsdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1741

Dom Sexag. Søren Rasmussen Høÿ og Mette Sørensdatter begge af Tendrup

Dom Reminisere: Jacob Cortsen af Roschou og sl Jens Nielsen hustru af Roschou

 

Dom Judic. Peder Sørensen af Hornslet og sl. Søren Hansen hustru af Roschou

 

48a

Dom 4 p Pasch. Christen Andersen af Tendrup og Karen Sørensdatter, Søren Bragaards datter af Hornslet

 

Dom 20 post Trin Søren Rytter af Hornslet  og Dorthe Andersdatter Bak, begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1742

Dom Lætare: Peder Madsen og sl. Jens Ofsens datter af Roschou

Fest Ascension, Christi. Jens Rasmussen Høÿ og sl. Jørgen Nielsens enche begge af Tendrup

 

Dom Trinit Powel Andersen og Maren Andersdatter begge af Hornslet

 

8.  juni Peder Nielsen ved Rosenholm og Anne Cathrine Stolthien

 

14.  juni Christian Sørensen og Kirsten Andersdatter begge af Hornslet

 

18.  juni Rasmus Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Roschou

 

13 Dom p Trinit Hans Emertsen og Anne Andersdatter begge af Hornslet

 

Dom 14 Trinit Søren Bragaard og Berte Pedersdatter begge af Hornslet

 

Dom 16 Trinit Peder Sørensen og Else Jensdatter begge af Roschou

 

samme dag Christen Bertelsen af Hielmagger og Maren Jørgensdatter af Escherod

 

Dom 18 p Trinit Rasmus Smed og Espen smeds enche af Roschou

 

Dom 24 Trinit Terchild Andersen Ladefoged ved Rosenholm og Cissel Sørensdatter, sl. Anders Pedersens enche i Tendrup

 

49a

1743

Dom 2. Post Epiph: Ib Nielsen og Søren Wolborgs datter begge af Kraiberre

 

Fest Annun Mariæ Christen Sørensen og Mette Rasmusdatter begge af Hornslet

 

Dom 3 p Pasch. Peder Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Tendrup

 

Dom 21 post Trinit Andreas Smed og Kirsten Smed begge af Tendrup

 

Dom 22 post Trin. Anders Møllesvend og Inger jensdatter begge af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1744

Dom inter Fest Nativ Christ et Circumcis. Niels Conradsen og Mette Tyggesen

Fest Punisicat Mariæ Thomas Astrup og Bodil Nielsdatter begge af Hornslet

 

Dom Oculi Søren Bødker og Anne Andersdatter begge af Tendrup

 

Dom 1 post Pasch. Rasmus Simonsen af Meyelbye og Johanne Jensdatter af Kraiberre

 

Dom 2 post Pasch. Frans Andersen og Maren Andersdatter begge af Hornslet

 

samme dag Jens Rasmussen og Bodel Jørgsndatter begge af Hornslet

 

Dom 4 post Pasch. Jesper Sørensen og Mette Jensdatter begge af Hornslet

 

Dom 6 post Pasch Jens Bal af Kraiberre og Maren Rasmusdatter af Amaliegaard Skovhuus

 

samme dag Hans Andersen og Helle Mogensdatter begge af Hornslet

 

49b

Dom 4 p Trinit Hans Olufsen og Inger Andersdatter begge af Kraiberre

 

samme dag Clemen Jensen af Tendrup og Anne Emmertsdatter af Hornslet

 

samme dag Søren Pedersen af Karlebye og Maren Andersdatter fra Rosenholm

 

Dom 5 p Trinit Jacob Jacobsen og Maren Nielsdatter begge af Escherod

 

Dom 17 post Trin Niels Pedersen af Benstrp og Kirsten Pedersdatter af Tendrup

 

Dom 19 post Trin Søren Sørensen og Maren Rasmusdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1745

4 juli Hæderlige og Vellærde Jacob Fausing af Mørche, Dydædle Jomfru Kirstine Nyehof af Hornslet.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1746

Dom Trinit Andreas Smed af Tendrup og Inger Guldmand af Hornslet

Dom 5 post T Peder Jacobsen Pannerup og Anne Andersdatter begge ?

 

Dom 7 post Trin: Jeppe Jacobsen og Magrethe Cortsdatter af Roschou

 

Dom 8 post Trin Peder Rasmussen Høy af Tendrup og Inger Rasmusdatter af Roschou

 

Dom 17 post Trin Frans Nielsen af Tendrup og Maren Andersdatter ved Rosenholm

 

50a

1 november 1746 Ole Andersen af Hornslet og Anne Fransdatter Kier begge af Tendrup

 

Dom 23 p Trinit Morten Andersen og Else Rasmusdatter begge af Kraiberre

 

Dom 24. P Trinit Peder Nielsen og Mette Pedersdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1747

19.  januar Ole Møller og Mette Bispe begge af Hornslet

Dom sept. Peder Sørensen og Bodel Rasmusdatter begge af Tendrup

 

Fest Puris Mariæ Hans Jørgensen og Else Jensdatter begge af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1748

Fetum Purisicat Mariæ Niels Sørensen Bak af Scharesøe og Kirsten Nielsdatter af Hornslet

Dom 3 post Trin Christian Sørensen og Anne Rasmusdatter begge i Hornslet

 

samme dag Anders Rasmussen af Kraiberre og Kirsten Andersdatter af Amaliegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1749

Dom 18 p Trinit Jens Rasmussen og Maren Jensdatter begge af Kraiberer

Dom 2. Advent Jørgen Nielsen af Roschou og Anne Nielsdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1750

Dom 1 post Epiph Boels Pedersen af Baloe og Anne Bachis af Tendrup

50b

Dom 2post Pasch Christen Sørensen Bak og Anne Jensdatter ved Rosenholm

 

Dom 4 p Pasch. Peder Jensen af Scharesøe og Maren Rasmusdatter af Hornslet

 

Dom 5 post Pasch Christen Bak af Roschou og Anne Jensdatter ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1751

Dom Judic Christian Sørensen af Hornslet og Maren Erichsdatter af Roschou

Dom 1 p Pasch: Thomas Nielsen af Søebye og Kirsten Olesdatterved Rosenholm

 

11 marts Christen Jensen af Søebye og Karen Jensdatter ved Amaliegaard

 

Fest 3. Pentecost: Niels Jacobsen af Halling og Dorethe Andersdatter af Kraiberre

 

21 Juni Søren Mogensen og Kirsten Pedersdatter begge af Roschou

 

Mandagen efter 9 søndag efter Trinitatis Jens Nielsen Soldat og Niels Høgs datter begge af Roschou

 

Dom 1 Adv Mette Andersdatter af Hornslet og Mads Jensen af Balle

 

Dom 3 Adv. Anne Sørensdatter af Tendrup og Peder Laursen af Hornslet

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

1752

Fest Grat Act. Michel Jensen af Kraiberre og Kirsten Jensdatter af Hornslet

21.  marts Christian Pedersen og Maren Jørgensdatter af Elkiær Skovhuus

 

Fer 3 Pentec. Rasmus Michelsen Bragaard og Johanne Sørensdatter

 

26 juni Jeppe Erichsen og Kirsten Sørensdatter af Roschou

 

11 Juli Rasmus Rasmussen og Magrethe Jensdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1753

8 marts Peder Sørensen af Havhuusene og Anne Kirstine Lihme ved Roschou Mølle

51a

4 april Jens Rasmussen i Hornslet og Anne marie Skrives ved Rosenholm

 

4 juli Jens Jensen i Hornslet og Maren Sørensdatter i Tendrup

 

14 sept Jacob Jensen og Anne Jensdatter begge af Hornslet

 

Dom 13 post Trinit Niels Jensen i Nilstrup og Anne Pedersdatter ved Rosenholm

 

23 octobr Jeppe Jensen og Maren Pedersdatter begge ved Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1754

8 marts Christen Nilsen i Tendrup og Anne Mogensdatter ved Rosenholm

28 marts Søren Nielsen af Brandstrup og Inger Andersdatter i Escherod

 

12 nov Anne Prang i Hornslet og Jens Andersen, sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1755

9 maj Peder Madsen og Giertrud Sørensdatter begge af Roschou

16 maj Jens Erichsen af Mørche og Bodil Rasmusdatter af Tendrup

 

28 maj Niels Sørensen og Anne Jensdatter begge af Tendrup

 

9 juni Anders Pedersen og Kirsten Jensdatter begge Kraiberre

 

3 october Niels Lyngbye og Kirsten Hansdatter begge af Roschou

 

24 p Trinit Rasmus Rasmussen i Roschou og Kirsten Andersdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1756

3 febr. Frans Nielsen i Tendrup og Mette Madsdatter i Kraiberg

17 marts Jacob Nielsen og Anne Rasmusdatter begge af Escherod

 

29 juni Rasmus Jacobsen i Faarup og Kirsten Rasmusdatter i Kraiberg

 

18 august Niels Simonsen og Mette Pedersdatter, begge Kraiberg

 

5 november Niels Jensen og Bodil Nielsdatter begge af Hornslet

 

3 Dec Jens Pedersen Kock og Helle Simonsdatter begge Kraiberg

 

10 Dec Jens Sørensen Bragaard og Else Nielsdater begge af Hornslet

 

12 Dec Niels Ibsen af Kraiberg og Magrethe Sørensdatter af Hesselballe

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1757

8 marts Christen Nielsen af Mørke og Magrethe Sørensdatter af Kraiberg

17 Maj Jørgen Sørensen ved Rosenholm og Anne Albrectsdatter i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51b

1758

16 marts Christen Pedersen i Studstrup og Kirsten Sørensdatter i Escherod

11 april Hans Olesen i Kraiberg og Maren Nielsdatter sammested

 

10 Maj Christen Jespersen af Hesselballe og Anne Nielsdatter af Escherod

 

9 Juni Søren Christensen og Kirsten Jepsdatter begge af Escherod

 

29 Juli Søren Hansen af Todberg og Bodil Mortensdatter i Kraiberg

 

23 Aug Peder Jacobsen Skov i Carlbye og Maren Hansdatter ved Rosenholm

 

24 Nov Anders Nielsen af Balle og Anne Rasmusdatter af Tendrup

 

5 Dec Christen Pedersen ved Wosnesgaard og Johanne Marie Christensdatter i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1759

22 januar Anders Børresen af Branstru og Anne Jensdatter i Escherod

9 Febr Johan Pedersen af Woldum og Mette Marie Sørensdatter i Hornslet

 

samme dag Søren Madsen ved Wosnesgaard og Anne Marie Jensdatter i Tendrup

 

7 marts Peder Henrichsen Todberg i Aarhus og Sophie Magdalene Andreasdatter i Hornslet

 

12 marts Christen Madsen i Escherod og Ellen Jensdatter sammested

 

21 juni Anders Rasmussen Kok? Og Maren Nielsdatter begge af Tenderup

 

???????? af Balschou og Mette Nielsdatter af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1760

16 juli Søren Høeg af Balov og ?? Nicolaisdatter af Roschou

11 Dec Niels Poulsen af Aalsøe og Lothe Henningsdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1761

19 Januar Rasmus Bragaard i Hornslet og Dorthe Nielsdatter sammested

26 jan Søren Sørensen af Tenderup og Inger Sørensdatter af Roschou

 

29 Jørgen Rasmussen i Hornslet og Kirsten Ibsdatter af Kraiberg

 

samme dag Niels Poulsen i Tenderup og Ingeborg Mortensdatter sammested

 

14 april Jens Sørensen Sparre i Tenderup og Cathrine Sørensdatter sammested

 

28 april Niels Jensen i Ommestrup og Zidsel Rasmusdatter i Escherod

 

5 maj Anders Rasmussen i Escherod og Mette Nielsdatter i Hauhuusene

 

14 Maj Rasmus Sørensen og Maren Sørensdatter begge af Roschou

 

52a

16 Maj Rasmus Moensen og Inger Fransdatter begge af Tenderup

 

11 nov Christen Bach i Hornslet og Mette Jørgensdatter ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1762

5 febr Jørgen Rasmussen i Hornslet og Marianne Jensdatter sammested

23 febr Christen Fischer i Escherod og Anne Jensdatter ved Roschou Mølle

 

29 Marts Niels Laursen og Maren Moensdatter begge af Tenderup

 

4 Maj Christen Jensen i Uggelbølle og Mette Christensdatter i Escherod

 

10 aug Jens Andersen og Lisbeth Olesdatter begge af Escherod

 

17 Sept Peder Villadsen og Kirsten Kielsdatter begge Hornslet

 

12 oct Anders Nielsen af Mørke og Maren Jensdatter ved Roschou Mølle

 

19 Nov Søren Christensen Raas af Schiering og Kirsten Emmertsdatter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1763

29 marts Søren Sørensen sønder i Hornslet og Maren Jonasdatter i Kraiberg

14 oct Ole Andersen i Tendrup og Kirsten Pedersdatter sammested

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1764

9 Febr Rasmus Baltzersen og Anne Lisbeth Jensdatter begge i Hornslet

3 Marts Christen Lauridsen af Mørke og Maren Jørgensdatter tienende M Fausing

 

31 Marts Anders Sørensen Landsoldat i Kraiberg og Kirsten Pedersdatter sammested

 

1 Maj Anders Brandstrup landsoldat og Dorthe Madsdatter begge af Kraiberg

 

8 Maj enken helle Moensdatter i Tenderup og Christen Moensen af Hornslet

 

10 Maj Anne Jensdatter i Escherod og Jens Jørgensen ?uus i Følle

 

12 Juni Rasmus Sørensen i Benstrup og Karen Simonsdatter i Hornslet

 

13 Juni Hans Willadsen og Anne Jacobsdatter begge af Roschou

 

26 Juni Jens Jespersen af Lihme og Karen Pedersdatter af Hornslet

 

30 Juni Rasmus Rasmusen og Maren Ibsdatter begge af Kraiberg

 

6 Aug Rasmus Nielsen i Mørke og Anne Jørgensdatter i Hornslet

 

18 oct Claus Madsen og Anne Marie Hansdatter begge af Escherod

 

23 Oct Peder Lyngby og Mette Jørgensdatter begge af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52b

1765

9 January Jens Nielsen i Carlbye og Dorthe Mogensdatter i Tendrup

13 marts Terchel Jørgensen Mørke og Zidsel Knudsdatter i Roschou

 

6 maj Jens Pensen og Kirsten Sørensdatter begge af Roschou

 

5 Aug Niels Andersen af Meilbye og enkemand Dorthe Simonsdatter af Kradberg

 

14 Aug Peder Pensen af Ummestrup og enken Maren Christensdatter af Escherod

 

3 Dec Jens Sørensen og enken Anne Albretsdatter begge af Tenderup

 

19 December Jens Nielsen i Hornslet og Maren Pedersdatter i Elkier Skovhuus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1766

8 January Niels Willadsen og Lisbet Fransdatter begge af Roschou

30 Jens Hansen og Maren Jensdatetr begge af Roschou

 

14 february Jens Erichsen i Tenderup og Anne Kirstine Nielsdatter i Hornslet

 

4 Nov Michel Sørensen af Schiering og Kirsten Sørensdatter i Hornslet

 

31 Dec Søren Christensen ? i Hornslet og Dorthe Marie Danielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1767

9 Marts Enkemanden Jens Rasmussen i Hielmager og Maren Nielsdatter i Hornslet

Dom Post Trin ????????

 

30 Nov Peder Sørensen og Bodel Mogensdatter begge af Roschou

 

11 Dec Jørgen Pedersen af Woldum som er enkemand og Anne Christensdatter ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1768

26 April Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter begge af Roscou

16 Juni enkemanden Jens Nielsen i Hornslet og Anne Christensdatter af Tendrup

 

17 Juni Ole Rasmussen i Kraiberg og Maren Pedersdatter sammested

 

53a

22 Sept Hans Marcussen i Tenderup og Kirsten Krauesdatter i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1769

16 Febr Albret Hansen og Maren Michelsdatter, begge i Hornslet

27 Febr Hans Sørensen og Anne Cathrine Pedersdatter begge Hornslet

 

6 Juni Thomas Nielsen Ladefoged ved Wosnesgaard og Kraen Jensdatter i Tenderup

 

19 Juni Niels Nielsen af Hvilsager og Anne Pedersdatter af Kradberg

 

20 Juni Enkemanden Niels Jacobsen af Uggelbølle og Birthe Jørgensdatter af Hauhuusene

 

4 Aug Rasmus Andersen af Kradberg og Karen Christoffersdatter sammested

 

9 Nov enkemanden Hans Jensen i Carlbye og Anne Nielsdatter Høeg i Tenderup

 

21 Nov Søren Sørensen og Bodil Jespersdatter begge i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1770

30 Nov. Søren Christensen af Seegalt og Karen Sørensdatter af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1771

6 Febr Mogens Sørensen og Inger marie Christiansdatter begge af Hornslet

12 April enkemanden Niels Simonsen af Kradberg og Anne Jørgensdatter Tenderup

 

1 Maj Niels Nielsen af Krannstrup og Mette Jensdatter fra Uggelbølle

 

27 Juni Enkemanden Jens Andersen og Ole Møller enche Karen Jensdatter, begge af Hornslet

 

22 October Hans Moensen af Hornslet og Kirsten Sørensdatter af Roschou

 

8 Nov Peder Nielsen fra Aarhuus og Karen Rasmusdatter i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53b

1772

18 Juni enkemanden Albert Hansen og Mette Laursdatter begge af Hornslet

23 dito Peder Rasmussen Giøde af Søeby og Maren Andersdatter i Tenderup

 

1 Juli Hans Pedersen Gulmann og Sophie Andersdatter begge af Rosenholms Skovhuus

 

9 October Christen Pedersen af Balov og Klisbet Knudsdatter af Roschou

 

20 Nov Laurs Pedersen og Mette Jensdatter begge af Roschou

 

24 Peder Nielsen og Maren Jensdatter udi Havhuusene

 

27 Cort Jacobsen og Karen Sørensdatter begge af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1773

4 January enkemanden Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Kradberg

12 marts Rasmus Nielsen af Elsted og Maren Christensdatter af Escherod

 

21 Juny Laurs Mortensen i Ginnerup og enken Anne Jensdatter i Hornslet

 

2 juli enkemanden Søren Nielsen i Tenderup og enken Dorthe Nielsdatter i Hornslet

 

24 Sept Bertel Pedersen i Hornslet og Ell Sørensdatter af Tenderup, his forlovere vare Christen Sørensen og Jacob Jensen begge i Hornslet

 

6 oct Peder Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Jens Rasmussen og Jens Kræmer begge af Kradberg

 

11 october Søren Pedersen og Maren Rasmusdatter begge af tenderup, hvis forlovere vare Christen Nielsen og Hans Jensen begge af Tenderup

 

54a

6 Nov Søren Nielsen og Karen Andersdatter begge af Tenderup, hvis forlovere vare Terchel Andersen og Jens Tongaard i Tenderup

 

24 Nov enken Else Bertelsdatter Hauhuusene og Niels Jørgensen af Følle, hvis forlovere vare Jens Jørgensen i Escherod og Søren Nielsen i Havhuusene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1774

16 Febr Hans Knudsen og Christen Høgs enke Karen Laursdatter begge af Roschou, hvis forlovere vare Peder Bak og Knud Nielsen begge af Roschou

8 Marts Søren Pedersen i Carlbye og Mette Marie Pedersdatter i Hornslet hvis forlovere vare Jacob Jensen og Niels Jensen begge af Hornslet

 

29 Juli Skoleholder ??? svoger Hans Rasmussen og Mette Nielsdatter i Escherod, hvis forlovere vare Niels Skrædder i Umestrup og Jørgen Rasmusen i Weilbye ved Aarhus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1775

3 Febr. Enkemanden Christen Sørensen og Peder Sørensens enke Maren Jensdatter begge af Hornslet, hvis forlovere vare Jacob Persen og Niels Jensen i Hornslet

17 Febr Søren Nielsen ??kusk ved Rosenholm og Karen Andersdatter, sammested tienende, hvis forlovere vare Jens Winther og Søren Ostenfeldt begge ved Rosenholm

 

31 Marts enkemanden Laurs Nielsen i Hornslet og Anne Magrethe Knudsdatter sammesteds, hvis forlovere vare Niels Ring Niels Knudsen begge til Ummestrup ?

 

20 Maj Peder Pedersen og enken Bodil Sørensdatter begge i Tenderup, hvis forlovere vare Christen Sørensen i Hornslet og Hans Rasmussen i Tenderup

 

54b

8 Aug enkemanden Niels Pedersen Møller i Schiøstrup og Anne Nielsdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Niels Christensen i Castrup og Jørgen Terkelsen i Schiøstrup

 

22 Sept gartneren ved Wosnesgaard Niels Møller og Else Nielsdatter tienende ved Rosenholm, hvis forlovere vare Skovridder ? i Escherod og Forvalter Christensen ved Wosnesgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1776

19 January Niels Hansen tienende ved Roschou Mølle og Maren Jensdatter i Roschou, hvis forlovere vare Jens Nielsen i Roskov og Hans Emmertsen i Hornslet

16 Juli enkemand Jacob Jensen i Hornslet og Bodel Jensdatter tienende i Præstegaarden, hvis forlovere vare Niels jensen og Christen Sørensen i Hornslet

 

3 Septem Anders Terchelsen tienende ved Roschou Mølle og Anne Dorthe Pedersdatter i Tendrup, hvis forlovere vare Søren Sørensen i Hornslet og Jens Erichsen i Tendrup

 

10 Dec Jens Pedersen af Hornslet og Maren Clemensdatter af tendrup, hvis forlovere vare Christen Sørensen i Hornslet og Clemen Jensen i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1777

24 January Christen Christensen i Seegalt og Maren Christensdatter i Escherod, hvis forlovere vare Søren Bertelsen af Hielmagger og Niels Christensen i Seegalt

samme dag enkemanden Søren Nielsen Høeg af Worre og Maren Jensdatter i Escherod, hvis forlovere vare Peder Jensen og Jens Jørgensen begge af Escherod

 

1 april Hans Christiansen og Dorthe Jørgensdatter begge af Roschou, hvis forlovere var Conrad Moensen i Roschou og Anders Sørensen i Hornslet

 

7 April Søren Jensen og Dorthe Jensdatter begge af Roschou, hvis forlovere vare Jens Andersen i Hornslet og Jens Pannerup i Roschou

 

9 Ooct Jørgen Nielsen af Mørke og Bodil Pedersdatter af Tendrup, hvis forlovere vare Anders Nielsen af Mørke og Peder Høg i Tendrup

 

25 Nov enkemanden Niels Christensen af Schiøstrup og Bodil Sørensdatter af Roschou, hvis forlovere vare Laurs Rasmussen i Schiøstrup og Søren Nielsen i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1778

9 January enkemanden Martin Michelsen i Hornslet og enken Zidsel Laursdatter i Tendrup, hvis forlovere vare Jens Munck i Haarup og Jens Sørensen i Todberg

12 marts Peder Rasmussen af Seegalt og Dorthe Jacobsdatter i Escherod, hvis forlovere vare Jacob Nielsen og Anders Rasmussen begge af Escherod

 

27 marts Peder jensen og enken Else Nielsdatter begge Hornslet, hvis forlovere vare Søren Sørensen og Søren Nielsen i Hornslet

 

14 Juli Peder Hansens af Schiæring og Kirsten Villadsdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Ole Andersen og Niels Poulsen begge af Tendrup

 

55b

14 Aug enkemanden Peder Waaris i Ummestrup og pige Kirsten Sørensdatter i Roschou, hvis forlovere vare Anders Pedersen i Aastrup og Peder Bach i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1779

26 January Conrad Moensens enche i Roschou Anne og Søren Pedersens sammested, hvis forlovere vare Peder Bach i Roschou og Peder overgaard i Carlbye

2 Febr Søren Pedersen af Tendrup og Anne Christensdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Christian Sørensens og Jacob Jensen begge af Hornslet

 

4 Maj Anders Sørensen og enken Anne Pedersdatter begge af Tendrup, hvis forlovere vare Søren Sørensen i Tendrup og Peder Sørensen i Kradberg

 

8 oct Rasmus Pedersen i Tendrup og Dorthe Pedersdatter sammested, hvis forlovere vare Peder Høg og Jens Tongaard begge af Tendrup

 

12 oct Anne Jensdatter af Tendrup ? og enkemanden Søren Synders af Seegalt, hvis forlovere vare Rasmus Jensen og Søren Nielsen begge af Schiøstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1780

14 January Anders Mortensen og Anne Marie Rasmusdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Jens Rasmussen og Peder Pedersen sammested

25 dito enkemanden Rasmus Pedersen af Escherod og Maren Knudsdatter af Roschou, hvis forlovere vare Jens Jørgensen i Escherod og Hans Marcussen i Roschou

 

56a

samme dag Morten Christensen og Zidsel Pedersdatter begge af Hornslet

 

26 enkemanden Peder Lauridsen i Hornslet og Kirsten Hansdatter sammested, hvis forlovere vare Michel Jensen og Niels Jensen begge af Hornslet

 

31 Marts enkemanden Søren Nielsen tienende som hestekudsk ved Rosenholm og Anne Cathrine Pedersdatter i Hauhuusene, hvis forlovere vare Jacob Nielsen og Søren Nielsen begge af Benstrup

 

27 Juni Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter begge af Escherod, hvis forlovere vare Niels Jensen og Peder Jensen sammested

 

10 Juli enkemanden Peder Hansen af Rigtrup og Maren Pedersdatter af Elkier Skovhuus, hvis forlovere vare Rasmus Andersen af Rigtrup og Peder Nielsen af ??

 

6 oct Laurs Jørgensen i ?? og Karen Jacobsdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Jacob Jensen og Niels Jensen i Hornslet

 

24 oct Erich Andersen og Maren Sørensdatter begge af Tendrup, hvis forlovere vare Søren Rytter i Tendrup og Anders Sørensen i Hornslet

 

28 nov. Jens Nielsen og Inger Terchilsdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Jens Nielsen og Anders Terchilsen begge af Linaae i Todberg sogn

 

20 december Niels Pedersen af Roschou og Mette Pedersdatter af Tendrup, hvis forlovere vare Poul Kiær i Meilbye og Peder Sørensen i Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1781

24 January Emmert Clemensen og Kirsten Nielsdatter begge af Tendrup, hvis forlovere vare Niels Laursen og Jørgen Høg, begge af Tendrup

56b

14 Febr. Michel Knudsen og Peder Basses wnke Maren Poulsdatter begge af Roschou, hvis forlovere vare Peder Bach sammedsteds og Niels Pedersen i Balou

 

16 marts enkemanden Søren Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter begge af Tenderup, hvis forlovere vare Jens Thongaard og Søren Rytter i Tenderup

 

4 april Søren Jensen Drost af Kradberg og Anne Elizabeth Rasmusdatter tienende ved Rosenholm, hvis forlovere gaardmændene Rasmus Andersen og Peder Norre? af Kradberg vare

 

8 maj Jens Larsen og Anne Nielsdatter begge tienende Skovridder Daniel ved Amaliegaards Skovriders huus, hvis forlovere vare Jens Rasmussen Spørring og Christian Jensen af Meilbye

 

31 maj Niels Jensen og enken Magrethe Rasmusdatter begge af Roschou, hvis forlovere vare Michel Knudsen i Aastrup og Peder Bach i Roschou

 

samme dag enkemanden Jens Andersen og Mette Jørgensdatter begge af Escherod, hvis forlovere vare Peder Jensen og Peder Rasmussen begge af Escherod

 

20 juli Christen Andersen af Dandstrup og enken Anne Jørgensdatter i Kradberg, hvis forlovere vare Anders Nielsen i Kastrup og Peder Pedersen i Termstrup

 

28 oct Jens Jensen og Karen Jacobsdatterbegge af Roschou, hvis forlovere vare Jacob Sørensen og Jens Bannerd i Roschou

 

samme dag ?? Jensen af Roschou og Mette Nielsdatter

 

18 december enkemanden Michel Sørensen i Hornslet og Anne Pedersdatter i Roschou, hvis forlovere vare Peder Bach i Roschou og Peder Rasmussen tienende ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

57a

1782

January d 22 Hans Andreassen og Marianne Johansdatter begge af Tenderup, hvis forlovere vare Andreas Hansen og Ole Andersen begge af Tenderup

29 Søren Jensen i Hornslet og Anne Johansdatter ved Rosenholm, hvis forlovere vare Hans Rasmussen i Tenderup og Anders Michelsen i Schiøstrup

 

Febr 25 Jacob Pedersen i Hauhuusene og Magrethe Jeppesdatter tienende ved Roschou Mølle, hvis forlovere vare Peder ?? i Hauhuusene og Jens Jørgensen i Escheroed

 

aug 26 Peder Friderich Castens ved Rosenholm og Inger Marie Pedersdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Forvaletr Christensen ved Rosenholm og forpagter Wost paa ??

 

Nov 8 Poul Pedersen og Anne Hansdatter begge af Tenderup, hvis forlovere vare Ole Andersen i Tenderup og Jens Væver i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1783

22 marts Jørgen Jensen og enken Mette Marie Pedersdatter vbgge af Hornslet, hvis forlovere vare Jens Rasmussen og Jacob Jensen Hornslet

11 april Forpagetr Ernst Adolph Hesl ved Rosenholm og ??? Kirstine Marei Jørgensdatter, hvis forlovere vare forvalter Christiansen og gartneren Hr. Winther ved Rosenholm

 

2 maj enken Mette Laursdatter i Tendrup og enkemanden Laurs Andersen i Hornslet, hvis forlovere vare Anders Sørensen i Hornslet og Erich Andersen i Tenderup

 

27 maj enken Anne Sophie Thomasdatter og Anders Andersen begge af Kradberg, hvis forlovere vare Peder Sørensen Worre og Rasmus Andersen gaardmænd i Kradberg

 

17 juni enkemanden Rasmus Sørensen i Uggelbølle og Maren Rasmusdatter i Havhuusene, hvis forlovere vare Søren Nielsen i Hauhuusene og Jørgen Sørensen i Uggelbølle

 

57b

2 juli Hans Pedersen i Roschou og Marie Lisbet Sørensdatter i Hornslet, hvis forlovere vare Martinus Michelsen i Hornslet og Jens Nielsen i Schiørring

 

11 aug enkemanden Anders Sørensen i Tenderup og Anne Marie Jensdatter, hvis forlovere vare Jørgen Jensen og Johan Sørensen begge af Tenderup

 

10 septbr Rasmus Nielsen af Seegalt og Karen Erichsdatter i Escherod, hvis forlovere vare Peder Rasmussen og Jens Bruus? I Escherod

 

samme dag Johan Sørensen og Bodel Nielsdatter begge af Escherod, hvis forlovere vare Jacob Nielsen og Rasmus Pedersen i Escherod

 

Dom 15 post Trinit Rasmus Nielsen tienende ved Calløs og Karen Olesdatter tienende ved Rosenholm, hvis forlovere vare (ingen anført)

 

17 oct Mads Rasmussen og Mette Rasmusdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Jens Rasmussen og Ole Rasmussen begge af Kradberg

 

22 oct Rasmus Clemensen i Ummestrupgaard og Karen Jacobsdatter i Escherod, hvis forlovere vare Anders Pedersen i Ummestrup og Peder Skrædder i Schiøstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1784

17 febr. Enkemanden Hans Sørensen Lausbys i Hornslet og Anne Rasmusdatter tienende i Rodschou Mølle, hvis forlovere vare Jeppe Erichsen i Roschou og Søren Thongaard i Hornslet

8 marts enkemanden Christen Jespersen i Kankbølle og enken Mette Rasmusdatter af Kradberg, hvis forlovere vare Jørgen Jensen i Branstrup og Peder Sørensen ?? i Kradberg

 

21 maj enkemanden Johan Jensen og Maren Rasmusdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Jens Rasmussen og Jens Pedersen begge af Kradberg

 

58a

4 juni enken madame Inger Hansdatter Møller i Rodschou Mølle  og Anders Nielsen Taardal fra Calløe, hvis forlovere vare ??? Warfoed vesd Calløe og Jens Degn i Øster Alling

 

6 juli Thomas Just i Kradberg og Mette Sørensdatter i Tenderup, hvis forlovere vare Skovfogeden Hr Gehl i Hvilsagger og Søren Sørensen i Tenderup

 

17 oct enkemanden Jens Rasmussen ved Amaliengaard og Anne Sophie sammesteds, hvis forlovere vare Søren solgaard ved Amaliegaard Skovridderhus og Søren Rytter i Tenderup

 

25 nov Thyge Sørensen enkemand ved Bruns Mølle paa Molls og Anne Sørensdatter ved Rosenholm, tienende, hvis forlovere vare Niels Jørgensen i Følle og hendes fader Søren Sørensen i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1785

January 27 Søren Nielsen og enken Kirsten Hansdatter begge af Hornslet, hvis forlovere vare Michel Jørgensen og Niels Lyngbye begge af Hornslet

12 juli Jens Pedersen og Birthe Christiansdatter begge af Rodschou, hvis forlovere vare Peder Bach i Roschou og Christian Sørensen i Hornslet

 

28 juni Niels Jensen ? og Anne Marie Christensdatter ved Rosenholm

 

13 juli Niels Jørgensen af Escherod og Maren Pedersdatter af Roschou, hvis forlovere vare Anders Rasmussen og Jørgen ?Jensen i Escherod

 

15 juli enkemanden Rasmus Andersen i Kradberg og Anne Rasmusdatter i Roschou, hvis forlovere vare Rasmus Moensen i Roschou og skovfogeden  Peder Mols i Elkier Skovhuus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1786

15 aug enkemanden Søren Nielsen og enken Mette Jensdatter begge af Tenderup

24 oct. Mogens Sørensen og Anne Magrethe Hansdatter begge af Roschou

 

19 Dec enkemanden Frants Jensen Dahl i Haar i Haldum sogn paa Grevskabet Frijsenborg og enken Kirsten Pedersdatter af Kradberg, hvis forlovere vare Søren Nielsen og Niels ? begge gaardmænd af Haar

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

58b

1787

23 january Anders Andersen Skou og Maren Rasmusdatter begge af Hornslet, hvis forlovere vare Jens ? og Peder Willadsen i Hornslet og boende

12 oct enkemanden Rasmus Rasmussen og Enken Johanne Andersdatter begge af Rodschou, hvis forlovere vare Michel Knudsen og Søren Nielsen i Roschou

 

28 nov enkemanden Mads Rasmussen og Kirsten Nielsdatter begge af Kradberg, hvis forlovere vare Niels ? og Jens Rasmusen i Kradberg boende

 

11 dec enkemanden Rasmus Jensen af Worre og Inger Pedersdatter af Roschou, hvis forlovere vare Jens Soelgaard og Søren Skovfoged begge af Mørke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sidst ændret: 14. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login