Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Hornslet Kirkebog - fødte

Fødte & Døbte 1716 - 1787

 

Afskrift af Hornslet kirkebog i perioden 1716 til 1787 incl.

Vedrører alene fødsler.

Der er ikke læst intensiv korrektur, hvorfor oplysningerne er behæftet med læse- og skrivefejl, men man bør naturligvis selv checke kilden. Finder du noget, der er forkert, modtager jeg gerne en mail herom.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

C 342 1 1/3

Hornslet Kierchebog, hvorudi antegnes de som ere fødde fra Anno 1716

Skriv, Liffensfyrste, selv i Liffens bog, de navn, som her indskrives skal! Det ævig dem maa gavne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

side 2

Anno 1716, fødde

Die Circumcis. Døbt Søfren Bakkis Søn fra Rodschow, kaldet Christen, Anne Thomsdatter bar det, faddere Michel Pedersen, Christen Rasmussen

 

Dom 3. P. Ephiph døbt Ras Krauses Søn i Tendrup, kaldet Peder, Dorthe Krausis bar det, faddere Mogens Pedersen, Søfren Krause og Mette Krause

 

Festo Puris Mariæ døbt Søfren Krausis Søn fra Tendrup, kalt Peder, Mette Pedersdatter bar det, faddere Mogens Sørensen, S?? og Anne Jensdatter

 

Dom Sexages døbt Anders Meilbyes Søn fra Kraiberg kaldet Niels, Ole Overgaards kone bar det, faddere Niels Niels Overgaard og Niels Winter

 

Dom Invocavit døbt Mogens Pedersens barn i Tendrup, kaldet Bodel, Mad. Anne Dorthe Holmer bar det, faddere Mons. Randlef, M Kierulf

 

Eod Die Jurgen Skovfogeds barn udi Elkier Skou kaldet Maren, ????? kone fra Søbye bar det, faddere Jens Smed i Tendrup og Ras Høj

 

3a

Eodem Die Christen Skovfogeds barn fra Karlebye Skovhuus, Inger ?Fadbors? pige bar det, faddere Jens Rytter og Mette Kok

 

Dom Judica døbt bødkerens søn fra Tendrup kaldet Rasmus, Mathis Saa????kone bar det, faddere Emert og Anders Bak

 

Dom Palmarum Rasmus Glarmesters søn døbt kaldt Hans, Niels Bakkes kone bar det, faddere bødkeren og skomageren her i byen

 

Dom Cantate døbt Jens Christensens datter fra Kraiberg kaldt Maren, Niels Ibsens kone bar det, faddere Mogens Skof? og Jens Sørensen

 

Eodem Die Søfren Krügsmands søn fra Escherod kaldet Christen, Anne Thomsdatetr bar det, faddere Svend ? skrædder og Jens Krügsmand

 

Eodem Die Svün Hyrdes Søn her i byen hans søn døbt kaldet Niels, Søfren Winters kone bar det, faddere Rasmus Soldat og Anne Rygters

 

Die 14. Mai inddøbte Søren Bragaards Søn her i byen kaldet Jens

 

Dom Exaudi kom Niels Christensens Søn af Rodschow til daaben og blef kaldet Madtz, Maren Wesgaards bar det, faddere Søfren Rasmussen, Søren Andersen og Maren Rasmusdatter

 

Fer 2. Pentecost døbt Jens Smeds barn i Tendrup kaldet Ingeborg, hans søster fra Randers bar det, faddere Søren Mogensen, Hans Radsih Inger fadbores? Pige

 

Dom 1. P Trin døbt Jens hyrdes datters uægte barn kaldet Anne, faddere Søfren Michelsen og Kirsten Michelsdatter

 

Dom 3 p Trin døbt Annæ Mogensdatters uægte barn kaldt Maren, Michel Pedersens kone bar det, faddere Lille Mogens og Kirsten Mogensdatter

 

3b

Dom 4 p Trin døbt Dorthe Jürgensdatters uægte barn her fra byen, kaldt Jürgen, Anders Jespersens kone bar det, faddere Jürgen Pedersen i Tendrup, og Anne L?

 

Dom 7. P Trin døbt Niels Pipes Søn her af byen, kaldt Hans, Tyges kone bar det, faddere Anders Terchelsen, Søfre Pedersen og Margrte Hansdatter

 

Dom 10 p. Trin døbt Rasmus Olesens datter af Kraiberg Maren kaldt, Søfren Pedersens kone i Hornslet bar det, faddere Søfren Pedersen, Ole Westergaards broder og barnemoderens fader fra Worre

 

Eod Die confirmeret Mogens Skovfogeds datters daab af Kraiberg, kaldet Mette, Niels Winters kone i Kraiberg bar det, faddere Willads Sørensen, Niels Niels Hougaards søn og Jürgen Skovfogeds kone i Escherod

 

Dom XV Trin døbt Niels Pedersens barn i Tendrup, Anne kaldt, Dorteh Karusis bar det, Jürgen Peder Andersen, Smeden og Mogens Pedersen fadder

 

Dom XVIII p Trin døbt Rasmus Jensens barn af Rodschow, Rasmus kaldt, Michel Skovfogeds kone bar det, faddere Anders Jensen i Ugelbølle, Anne Jensdatter, Maria Jensdatter af Følle

 

Dom 20. P Tron døbt Jens Sørensen ?? hyrde i Kraiberg, hans barn kaldt Peder, Niels Winters kone bar det, faddere Zidsel Nielsdatter, Christen Olesen og Christen Krumpe

 

Dom 24 p. Trin døbt Niels Bakkes datter i Hornslet kaldt Anna, Jens Soelgaards kone bar hende, faddere Anders Jespersen, Peder Skrædder, Niels Joensen og Anne Poulsdatter

 

Dom 4. Advents døbt Søfren Woldburgs datter af Kraiberg kaldet Karen, Anders Bakkes kone i Tendrup bar hende, faddere Niels Winters søn og Anders Jespersen

 

Eod. Die døbt Ras Mands datter her i byen kaldt Maren, Niels Pedesrens kone bar hende, faddere Søren Snedker, Zidsel Nielsdatter og Jürgen Nielsen

 

NB Emertes dødfødte barn i Tendrup

 

Fer 3. Nat Christ døbt Anders Terkelsens søn Poul, Hans Jensens kone fra ? bar ham, faddere Frans Jensen Søren Pedersen, Niels Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Anno 1717

4a

Die Circumcis Christi døbt Jürgen Nielsens søn fra Tendrup kaldt Hans, Søfren Mogensens kone bar ham, faddere Mogens Sørensen, Kræmers og Emert Nielsen

Dom 2. P Epiph: døbt Jens Rasmusens datter fra Kraiberg, kaldt Johanne, Moderens Sÿster fra Segalt bar det, faddere Laurs Niemand, Rasmus Olesen, Søren Pedersen og Zidsel Nielsdatter

 

Eod Die døbt Jacob Swin Rygters barn her af byen kaldt Maren, Anne fadbores bar det, faddere Søren Jürgensen, Niels S? og Anne Løbers

 

Dom Septuagesima, døbt Anders Jespersen søn her af byen Kaldet Ole, Niels Pedersens kone bar hannem, faddere Niels Bak, Friderik Hansen og Rasmus Olesen ag Kraiberg og Søfren Woldburg

 

Dom Sexages døbt Jacob Bødkers Søn her af byen, kaldet Jacob, Moderens Sÿster bar hannem, faddere Claus Skomager, Niels Back og Anders Jespersen

 

Dominica Qvinquages døbt Søfren Pedersens søn her af byen, kaldet Anders, Rasmus Olesens kone fra Kraiberg bar hannem, faddere Anders Terkelsen, Anders Jespersen, Søren Jørgensen og Kirsten Sørensdatter

 

Domin Invocavit døbt kroermanden Conrad Bennings datter kaldt Sophia Elisabeth, Mette Pedersdatter bar hende, faddere Otto Jensen fra Clausholm, Martin Limer, Peder og Thomas Bragaard

 

Fer 2. Pasch døbt Niels Fiskers barn af Havhusene kaldet Søren Anne Jürgensens datterbar ham, faddere Peder ?gaard, Søren og Niels ?? af Havhusene

 

Feria 3. Paschatos døbt Peder Tykiærs søn af Escherod kaldet Laurs, Maren Sørensdatter af Balschow bar hannem, faddere Rasmus Olesen i Kraiberg, Rasmus Ibsen, Søren Ibsen, morbrødre

 

Dom Quasimodog Geniti døbt ?Palle Michelsens datter af Tendrup kaldt Else, Anne, Anne Hansdatter af Tendrup bar hende, faddere Jens Sørensen af Segalt, Niels Bødker og Emert Nielsens kone

 

Dom Vocem Jucund døbt ?????? Michel Pedersens fra ?????kaldt Peder, Niels Pedersen kone bar det, Søren Pedesren og Tyges datter faddere

 

4b

Dom 2 p Trin døbt Søfren Bragaards datter her af byen kaldt Kirsten, Rasmus Ibsen s kone i Soelgaard bar hende, faddere Niels Bak, Niels Pedersen og Søfren Pedersen

 

Dom 7. P. Trin døbt Peder Braagards datter kaldt Bodel, Rasmus Ibsens kone bar hende, faddere Anders Ladefoged, Hans Bragaard, Søren Snedker og Tyge Jørgensens datter

 

Dom 8. P Trin døbt Jens Kieldsens datter af Kraiberg kaldt Mette, Niels Winters kone bar det, faddere Simon ??gaard, Christen Rasmussen

 

Dom ? p Trin døbt bødkerens barn i Tendrup kaldet Anne, Boel Rasmusdatter bar det, faddere Niels Smed, Albert Potmand, Mette Jensdatter

 

Festo Michaelis døbt Søren Jørgensens søn her i byen, kaldt Jørgen, Ras Olesens kone bar det af Kraiberg, faddere Peder Olesen og Christen Olesen af Worre og Anders Jespersen her af byen

 

Dom XX p. Trin døbt hyrdens barn af Kraiberg, Rasmus Olesens kone bar det, faddere Jens Rasmussen, Lars Nielmands kone Zidsel Ibsdatter

 

Dom 1 advents døbt Knud Lassens barn af Kraib, kaldt Lars, Niels Hedegaards kone bar det, faddere Rasmus Jørgensen, Niels Michelsen, Anders Meilbyes kone

 

Dom 2. Advent døbt Jacob Jensens datter af Rodschow kaldt Maren, Boel i ?? gaard bar det , faddere Søren Laesby, Ras Jensen, Anne Iversdatter

 

5a

Dom 4. Advent døbt Jens Jørgensen hyrdes datter af Escherod kaldt Karen, Maren Overgaards bar det, faddere Jep Christensen, Søren Ibsen og Maren Skrædder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Anno 1718

Dom 3. Post Epiph døbt kræmmerens barn af Tendrup kaldt Niels, Jens Meilbyes kone bar det, faddere Niels Pottemager, Laurs Niemand, Berte Ibsdatter

 

Dom Septuag: døbt Anders Terkildsen søn her af byen, kaldt Hans, mormoderen af Todbierg bar hannem, faddere Niels Bak, Tyge Jørgensen, Mette Sørensdatter

 

Dom Reminiscere døbt Anders Baches søn fra Tendrup, kaldt Esben, en kone fra Aarhuus bar hannem, faddere Peder Bak, Niels Pedersen, Mogens Sørensen

 

Dom Oculi døbt Jacob Jonsens søn af Elkiergaard, kaldt Hans, fasteren bar det, faddere Otto Jensen, Jørgen Skovfoged, Mette Sørensdatter

 

Dom Misericord døbt Søren Krauses barn af Tendrup, kaldt Mette, Dorthe Krausis bar det, faddere Ras Hou, Mogens Pedersen, Mette Pedersdatter

 

Dom Jub døbt Skov Christens barn kaldt Kirsten, Karen Olesdatter bar det, faddere Emert Nielsen, Terkeld Paulsen, Mette Mortensdatter

 

Dom Exaudi Søren Sørensens datter her af byen døbt kaldt Zidsel, Giertrud Sørensdatter bar det, faddere Søren Snedker, Anders Jespersen, Mette Tygesdatter

 

Fer 2. Pentec døbt Ras Mands datter, kaldt Anne, Søren Pedersens kone bar det, faddere Anders Jespersen, Niels Bak, Kirsten Pedersdatter

 

Dom 11 p Trin døbt Søøren Pedersens datter her af byen, kaldt Margrete, ?? Rasmussens kone af Worre bar det, faddere Anders Terkielsen, Niels Pedersen, Mette Tygesdatter

 

5b og 6a ubeskrevet/ødelagt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6b

Hornslet Kirchebog, hvori indføres de som ere fødde fra Aar 1726

1726 døbte

Fest: Epiph 2 uægte børn, Mette Søfrensdatter og Dorthe Andersdatter, begge kaldet Hans

 

1 Epiph: Jesper Ibsens barn i Kraiberg kaldet Else.

 

3.  Epiph Niels Høgs barn her i byen Birthe, Søren Bragaards kone bar det

 

Jubilate Emmert Nielsens barn i Tendrup kaldt Jens, Anne Hansdatter i Tendrup bar det

 

Cantate Søfren Schreirups barn her i byen kaldt Mette, Karen Olesdatter i Hornslet bar det

 

Jocem Bodil Christensdatters uægte barn i Rodschow kaldt Niels

 

Puscerie Eva Sparres uægte barn kaldt Rasmus

 

Dom 18 p Trin Søfren Ibsens barn i Rodschow kaldt Oluf, Anne Marie i Rodschou Mølle bar det

 

19 Trin 2 børn Rasmus Jensens barn i Escherod kaldet Jesper og Rasmus Jensens barn i Rodschow Oluf

 

20 Trin daaben confirmeret med Jens Skomagers barn her i byen kaldt Jacob, præstekonen bar det

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1727

Sexages 2 børn Jens Ibsens i Rodschow kaldet Jeppe og Søfren Ladefogeds barn her i byen kaldt Mette Marie

7a

 

Judica Espen Smeds barn i Tendrup kaldt Niels

 

Virid: Jens Ousøns barn i Rodschow kaldt Margrete

 

3 Pachat Oluf Koches barn i Kraiberg kaldt Peder

 

Misericord Niels Bødkers barn i Tendrup kaldt Niels

 

Fer Fest Pentech blef min datters Chalothe Hyllebergs daab confirmeret, Fru ???????? bar det

 

2 Trin Rasmus Lolleches barn i Kraiberg kaldt Jens

 

6 Trin daaben confirmeret med Niels Pedersens barn i Rodschow navn Kirsten

 

12 Trin unge Peder Soelgaards barn i Rodschow kaldet Anna

 

10.  sept blef min ?? dennes Exellence Geheimeraad Ivar Rosenkrantzes hans datter Magrethe

 

Charlotte hendes daab confirmeret, Grevinde Friis bar det, Faddere Geheimeraad, Ludvig Pless, Grev Friis, Conference Raad Rathlov, Geheimeraadinde von Plessen, Frøchen Rosenkrantz,

 

19 Trin Jørgen Guldmands barn paa Rosenholm navn Iver Christian

 

20 Trin Søfren Mogensens barn i Rodschow kaldet Giertrud

 

7b

Eodem Die Jep Christensens barn i Rodschow kaldet Kirsten

 

1 Advent Jørgen Skovfogeds barn i Amaliegaards Skovhuus kaldet Jens

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1728

Dom Inter Circum ? et Epiph. Søfren Snedkers barn her i byen kaldt Lisbeth

Fest Epiph. Anders Madsens barn i Esccherod kaldet Bodel

 

1 Epiph Rasmus ?? barn i Escherod kaldet Peder

 

Lætare Jens Espensens datters uægte barn i Tendrup kaldet Matz

 

Dom Oculi Lille Rasmus Høÿs barn i Tendrup kaldet Jens

 

Jubilate Rasmus Olufsens barn i Kraiberg kaldet Oluf

 

Vocem Rasmus Sørensens barn i Kraiberg kaldet Jesper

 

Fer 3. Pentecost blef min datters Ane hendes daab confirmeret, Fru Geheimeraadinde Rosenkrabtz bar hende

 

Fest Trin Peder  ???????mands barn i Tendrup kaldet Christen

 

3 Trin Oluf Jepsens barn i Tendrup kaldet Jeppe

 

7 Trin Laurids Nielsens barn af Rodschov kaldet Inger

 

10 Trin Jørgen Tÿgesens barn her i byen kaldet Niels

 

11 Trin Søfren Bragaard barn her i byen kaldet Kirsten

 

8a

17 Trin Peder Tÿchers barn i Rodschov kaldet Jørgen

 

18 Trin Anna Jørgensdatters uægte barn i Escherod, kaldet Jens

 

21 Trin Peder Rasmussens barn her i byen kaldet Lauritz

 

22 Trin Villads Søfrensens barn i Kraiberg kaldet Mette

 

3 Advent 3 børn, 1) Marcus Sørensens barn kaldet Søfren, 2) Niels Høgs barn i Tendrup kaldet Søfren 3) Hyrdens barn i Kraiberg kaldet Rasmus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1729

Fest Epiph Rasmus Skovridders barn i Escherod, kaldet Berthel

1 Epiph Joen Joensens barn i Tendrup, kaldet Joen

 

2 Epiph døbt et uægte barn af Rodschov kaldet Søren

 

Fest Purisciat Mariæ Jens Skoemagers barn her i byen kaldet Niels

 

Dom Sexagesim Rasmus Jensens barn i Kraiberg kladet Anders

 

Oculi Emmerts Nielsens barn i Tendrup kaldet Kirsten

 

Lætare Anders Madsens barn i Escherod kaldet Mette

 

Cantate Christen Jensens barn i Escherod kaldet Else

 

8b

Exaudi Søfren Snedkiers barn her i byen kaldet Elisabeth

 

Fer 2 Pentechost blef min liden søn Ivers daab confirmeret, Frøchen Rosenkrantz bar

 

6 Trin Niels Christensens barn i Kraiberg kaldet Christen

 

9 Trin Jens Søfrensens barn i Kraiberg kaldet Anders

 

11 Trinit Christen Jørgensens barn i Escherod kaldet Jørgen

 

14 Trinit Peder Koches barn i Kraiberg kaldet Peder

 

22 Trinit Anders Backes barn i Tendrup kaldet Espen

 

1 Adv Niels Pedersens barn i Rodschov kaldet Iver, Geheimeraadindens pige bar ham

 

2 Adv Jens Ousøns barn i Rodschov kaldet Jens, Anne Marie udi Rodschov Mølle bar ham

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1730

Fest Epiph Rasmus Jensens barn i Kraiberg, kaldet Jens, Mette Jensdatter i Majelbye bar det

Fest Purific Mar. Maren Tÿchærs uægte barn døbt kaldet Maren

 

Oculi Mette Jensdatters uægte barn kaldet Maren

 

Eodem Die Peder Soelgaards barn i Rodschov kaldet Rasmus

 

Judica Mette Søfrensdatters uægte barn kaldet Kirsten

 

Dom Palmar Søfren Mogensens barn i Rodschov kaldet Karen

 

9

Virid Rasmus Høgs barn i Rodschov kaldet Maren

 

Misericord Peder Rasmussens barn her i byen kaldet Inger, Jens Ibsens kone i Rodschov bar det

 

Jubilate Jep Christensens barn i Escherod kaldet Maren

 

Eodem Rasmus Skrifvers barn i Tendrup kaldet Johan, præstens kone bar det

 

2 Trinit Jens Andersens barn i Rodschov kaldet Kirsten

 

6 Triit Christen Fischers i Escherod, hans tvillingers daab confirmeret, det eene kaldet Mette og det andet Kirsten

 

13 Trinit Jens Andersens Skrædders barn i Tendrup kaldet Peder

 

15 Trinit Michel Pedersens barn her i byen kaldet Peder

 

18 Trinit Rasmus Winthers barn i Kraiberg kaldet Ane

 

21 Trinit Anders madsens barn i Escherod kaldet Karen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1731

1 Epiph Blef min liden datter Elisabeths daab confirmeret, min kones moder bar hende

Dom Qvasimodogenit Rasmus Ollesens barn i Kraiberg kaldet Rasmus ?

 

9a

Cantate Niels Høgs barn i Rodschov kaldet (ikke nævnt)

 

Eodem Anders Bayers i Escherod (ikke mere tekst)

 

3 Trinit Hafde Jørgen Tygesen her i byen sine pigebørn i Kirchen, det ene kaldet Mette og det andet Ane, præsten kone bar det ene og Maren Nielsdatter det andet

 

4 Trinit Peder Muurmands barn i Tendrup kaldet Ane

 

5 Trinit Rasmus Nielsens barn i Escherod kaldet Zidsel

 

7 Trinit Jens Ibsens barn i Rodschov kaldet Niels

 

12 Trinit Jon Jonsen i Tendrup, hans barn kaldet Dorthe

 

18 Trinit Maren Søfrensdatters barn her i byen kaldet Maren

 

22 Trinit Villads Søfrensen barn i Kraiberg kaldet Maren

 

Eodem Laurids Nielsens barn her i byen kaldet Niels

 

25 Trinit var der et ??? barn til daaben, baaren af Skovriderens kone i Escherod

 

1 Advent Christen Jørgensen barn i Escherod kaldet Søren, baaren af Skovriderens hustru sammesteds

 

3 Adv Rasmus Winthers barn i Kraiberg kaldet Anne, baaren af Anne Marie Bragaard i Rodschov Mølle

 

Fest 3 Natal Rasmus Jensens barn i Escherod kaldet Anne, baaren af Skovriderens kone ibedem

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10a

1732

Dom 2 post Epiph Rasmus Jensens barn i Kraiberg kaldt Kirsten, baaren af degnekonen i Hornslet

Eodem die Kields Sørensens barn i Rodschov kaldt Mogens, baren af Søren Losbyes kone i Rodschov

 

3 p Epiph Niels Svenskes barn i Hornslet kaldt Laurits baaren af Salmagerens datter ibidem

 

Dom Septuag Rasmus Beckes barn i Tendrup hjemmedøbt som er død derefter

 

Dom Esto Mihi Niels Hofgaards barn i Hornslet kaldet Jens, baaren af Madame Bruuns

 

Onsdag den 5 marts Rasmus Storms barn kaldet Peder baaren af Madame Storms moder

 

Oculi Søren Mogensens barn i Rodschov kaldet Mogens, baaren af Søren Johansens kone ibidem

 

Lætare Peder Glarmesters barn i Hornslet kaldet Dorethe, baaren af Anders Terchelsens kone sammesteds

 

Virid. Jens Andersens barn i Rodschov kaldet Jens, baaren af hans kones søster

 

Eodem Die Rasmus Schrivrs barn i Tendrup kaldt Karen, baaren af Jørgen Andersens kone ibidem ?

 

2 p Pascha Mads Christensens barn i Escherod kaldet Christen baaren af Rasmus Jepsens kone ibedem

 

Dom 6 p Pascha Jens Jensens barn i Hornslet, kaldet Dorthe, baaren af huusholdersken ved Vosnæsgaard Karen Lauridsdatter ??+

 

Eodem die Niels Pedersens barn i Kraiberg kaldet Anne baaren af Villatzes kone i Kraiberg

 

Fest 2 Pentecost Jens Bødkers barn i Havhuusene, kaldet Karen, baaren af Søren ?? kone ibedem

 

4 p Trinit Jens Pedersens?+ barn i Tendrup kaldet Niels baaren af Jørgen Per Andersens kone ibedem

 

Dom 6 post Trinit Jens Ibsens barn i Rodschov kaldet Maren, baaren af Anne Marie Bragaard i Rodschov Mølle

 

Dom 9 post Trinit Ib Nielsens barn i Kraiberg kaldet Kirsten, baaren af Ib Nielsns søster

 

Dom 14 post Trinit Peder Pedersens barn i Rodschov, kaldet Karen, baaren af Smedens kone i Rodschov

 

Dom 17 post Trinit Villads Pedersens barn i Rodschov, kaldet Peder, baaren af Kirsten Sørensdatter i Tendrup

 

Dom 19 post Trin Niels Pedersens barn i Hornslet, hans barn kaldet Maren baaren af Madame Storm

 

Dom 20 post Trinit Søren Losbyes barn i Rodschov baaren af Jens Offers kone sammesteds og blef kaldet Rasmus

 

11a

2 Novemb blef degnen Peder i Escherou døbt og kaldet Charlotte Amalie

 

2 Advent Rasmus Clemensens barn i Kraiberg kaldet Karen, baaren af Villats kone i Kraiberre

 

Dom 4 Advent Joen Joensens barn i Tendrup kaldet Niels baaren af datteren i Dagstrup ved nafn Inger Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1733

Festum Circimcif Anders Boyers barn i Escherou kaldet Jens baaren af Skrædderens kone i Escherou

Dom Inter Circumcis et Epiph Niels Peder Andersen barn i Rodschov kaldet Peder og baaren af Anne Marie Bragaards i Rodschou Mølle, samme dag blef og Gotlieb Skræddes barn i Hornslet døbt og kaldet Morten Friderich baaren af Madame Bruun

 

Dom Septuagesim Mogens Pedersens barn i Tendrup kaldet Maren baaren af Anders Terchelsens kone i Hornslet

 

Festum Punificat Mariæ Peder Mejlbyes barn i Tendrup kaldet Rasmus, baaren af Niels Hofgaards kone i Hornslet

 

Dom Esto Mihi Thomas Bragaards barn i Rodschov Mølle blef kaldet Jørgen, baaren af hans søster Mette Magrethe

 

11b

Dom Oculi, Rasmus Bakkes barn i Tendrup kaldet Anders baaren af Anne Marie Bragaard i Rodschov Mølle, samme dag Kield Sørensens barn i Roschov kaldet Marianne baaret af Jens Oussens kone i Roschov

 

Festeum Virid Niels Bakkes barn i Tendrup, kaldet Anne, baaren af Anders Baches kone i Tendrup

 

Festum 3 Pashat Jørgen Tyggesens barn kaldet Boddil baaren af Zidsel ?? hos hans fader Tygge

 

Dom 4 post Pash Mogens Pedersens barn i Hornslet kaldet Peder, baaren af Peder Lassens kone i Escherod

 

Dom 7 p Trinit Rasmus Olufsen barn i Kraiberg, kaldet Rasmus, baaren af Christen Olufsen kone i Worre

 

Eodem die Anders Madsens barn i Escherod kaldet Else, baaren af Thomas Bragaard kone i Roschov Mølle

 

Dom X p Trinit Christen Jensens barn i Escherod kaldet Niels baaren af Rasmus Nielsens kone sammested

 

Onsdagen d 10. Juni Hr. Rasmus Storms barn kaldet Knud, baaren af Hans Ivers moder Madame Guldagger

 

12a

Torsdagen den 27. Aug Skovridderens barn i Amaliegaard, kaldet Friderich Carl, baaren af Dronningens kammerfrøken paa Clausholm

 

14 p Trinit Just Andersens barn af Roschov, kaldet Anders, baaren af Niels ?? kone i Balov ?

 

Eodem die Søren Bragaards barn i Hornslet, kaldet Johan, baaren af Jomfru Erdmand ved Rosenholm

 

Dom 15 p Trinit Niels Svenskes ? barn i Hornslet, kaldet Christen og baaren af Christen Christensens kone i Seegaldt

 

Eodem di Michel Pedersens barn i Kraiberre kaldet Las, baaren af Anders Pedersens kone i Hesselballe

 

Dom 20 Trin Trinit Niels Sørensens barn i Roschou baaren af Espen Smeds kone sammestes og blev kaldet Maren

 

Fest Omn Sanct Peder Glarmesters barn i Hornslet kaldt Dorthe, baaren af Rasmus Bakkes kone i Tendrup

 

Dom 1 advent Frans Nielsen, hans barn i Roschov, døbt kaldet Inger, baaren af Laurids Madsens kone i Hornslet

 

3 advent Jens Meyelbyes barn i Tendrup kaldt Anne baaren af Jørgen Nielsens kone i Tendrup

 

Festum 3 Nativit ? Giertrud (Giermand) Sparres barn i Tendrup kaldet Rasmus

?????

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12b

1734

Inter Circumciset et Epiphanium Degnen Peder ?? barn kaldet Charlotte Birgitte, baaren af Madame Storm, Faddere Kammerjucher Gierstorph, Captain Ebbinger, Juncher Hvetfeldt, Jens Andersen på Møllerup Malthe Hof og Palle Hof paa ? og Hr Madses datter i Nimtofte

 

Dom 3 post Epiph Jens Tommesens søsters barn i Escherod, baaren af Maren ? og kaldet Else ??????

 

Festum Purisicat Jens Jensens barn i Hornslet, kaldet Anders, baaren af Madame Gram , samme dag

 

Jens Bødkers barn i Havhuusene kaldet Maren, baaren af Søren Rasmussens kone sammested

 

Fest Grat Act Rasmus ? barn i Tendrup, baaren af Niels Hofgaard kone i Hornslet og kaldet Jørgen

 

Dom Septuag: Jens Skrædders barn i Tendrup kaldet Maren, baaren af Niels Kræmers datter i Tendrup

 

?

 

Dom Reminise Søren Branstrups barn i Kraiberre kaldet Anders, baaren af Jens Pedersens kone,

 

iligemaade Jens ? barn i Escherod kaldet ? baaren af Niels Kræmmers datter i ??? Anna

 

Festum Annuntiat Maria Jens Skomagers datter i Hornslet kaldet marianne, baaren af Lisbeth ???

 

13a

 

Dom Lætar Peder Meylbyes barn i Tendrup kaldet Søren, baaren præstens pige Johanne

 

Dom Palm. Niels Jensens barn i Kraiberre kaldt Maren, baaren af Hr Oluf Kokkes datter sammested

 

Dom 2. P Pasch: Mester Johan Bies barn paa Rosenholm kaldet Peder, baaren af hans broders kone i Lÿngbye

 

Dom 3. P Pasch Ib Nielsens barn i Kraiberre, kaldet Niels, baaren af degnens kone Madame Schive

 

Dom 6 post Pasch Mogens Pedersens barn fra Tendrup kaldet Rasmus, baaren af Rasmus Høgs kone i Tendrup

 

Iligemåde Søren Snedkers barn i Hornslet kaldet Karen, baaren af Jørgen Pedersens datter i Escherod

 

Dom 6 p Trinit: Peder Kokkes barn i Kraiberre kaldet Mette, baaren af Søren Lauritzens kone i Meylbye

 

Dom 7 p Trinit Espen Smeds barn i Roschov, kaldet Maren, baaren af hendes moder i Ommestrupgaard

 

Dom 11 p Trinit Søren Losbyes barn i Roschov kaldet Peder, baren af konens søster

 

Dom 12  p Trinit Eva Sparres barn i Tendrup, kaldet Peder baaren af Malen Christensdatter Tendrup

 

?

 

Dom 17 p Trinit Peder Jensens barn i Kraiberre kaldet Jens baaren af Jørgen Nielsens kone i Tendrup

 

Dom 19 p Trinit Peder Bruun Mands ? barn i Tendrup kaldet Anders, baaren af Albert Potmagers kone i Tendrup

 

13b

Fer 3. Nativ Niels Bakkes barn kaldet Niels, baaren af Niels Bakkes datter Maren i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1735

Dom inter Circum et Epiph: Peder Pedersens barn i Roschov kaldet Peder, baaren af Maren af Brøns af Uggelbølle, Søren Johansens kones systerdatter

 

Dom 1 post Epiph: Christen Fiskers barn i Escherod kaldet Matte, baaren af Thomas Ladefoged kone ved Vosnæsgaard

 

Dom 4 p Epiph: Villatz Pedersens barn i Rodschov kaldet Kirsten, baaren af Søren Pedersens datter Kirsten i Tendrup

 

Dom Septuag: Søren Olufsens barn i Hornslet kaldet Michel, baaren af hans Ældste søster Maren

 

Dom: Invoc: Jørgen Bakkes barn af Tendrup baaret af degnens kone i Mørke, kaldet Oluf

 

Dom Judic: Jens Jepsens barn i Roschov, kaldet ?? baaren af Ane Marie Bragaard, samme dag Hr. Ander Bøyers barn i Escherod kaldt ?

 

Fest Virid: Lauritz Lyngbyes barn i Hornslet, kaldet Peder, baaren af Præstens pige Johanne

 

Dom Rogat: Joen Pejtes barn i Tendrup, baaren af Søren ? datter i Aarhuus, kaldet Joen

 

Fest Trin: Niels Hofgaards barn i Hornslet kaldet Jens, baaren af Anne Tinninggaard i Tendrup

 

Dom 4 p Trin Rasmus Bakes barn i Tendrup kaldet Johanne Elisabeth, baaren af Jørgen Nielsens kone i Tendrup

 

14a

Dom 5 p Trinit Rasmus Conradsens barn i Hornnslet kaldet Mogens, baaren af Peder Salmagers datter,

 

samme dag Michel Pedersens barn i Kraiberre, baaren af Ib Nielsens kone sammesteds kaldet Anne

 

samme dag Rasmus Winthers barn i Kraiberre, baaren af ??

 

Dom 19 post Trinit Anders Pedersens barn i Tendrup kaldet Karen, baaren af Anne Marie i Roschov Mølle

 

Dom 20 p Trinit Jens Jensens barn i Hornslet kaldet Anne Lisbeth, baaren af Anders ??+ ældste datter i Hornslet

 

Dom 21 post Trinit ?????????? Oluf ???????

 

Dom 22 post Trinit ????????????

 

22 november P Schives datter i Hornslet kaldet Dorothea baaren af Madame ?? i ?????

 

1 Advent Villatz barnb i Kraiberre baaren af hans kones søsterElse i Hornslet

 

Dom 2 advent Peder Meylbyes barn i Tendrup, baaren af Jørgen Pedersens datter Mette i

 

ElchierSkovhuus kaldet Jørgen

 

Dom 3 Advent Anders Madsens barn i Escherod kaldet Søren, baaren af Skrædderens kone sammested

 

??? Nielsens barn i Roschov, kaldet Niels, baaren af Rasmus Bakes kone i Tendrup

 

Fest 3. Nat. Rasmus Nielsens barn i Escerod kaldet Maren, baaren af ?? Ladefogedens kone ved Vosnæsgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14b

1736

Fest Circum et 1. January 1736 ? Johan Bak hans barn kladet Iver, baaren af May Svend Sparres ældste datter i Toersager, ved nafn Anne Svendsdatter

 

Dom 2 post Epiph: Søren Branstrups barn i Kraiberre kaldet Anders, baren af Søren ?+ kone i Linaa

 

Dom 3 post Epiph: Thomas Bragaards barn i Roschov Mølle, baaren af Joens kone i ??huset kaldet Maren

 

Dom Septuag Dan????meyers barn i Hornslet kaldet Didrich, baaren af Jens ?s kone i Hornslet

 

Onsdagen den 23 januar Hr Grams barn kaldet Niels, baaren af Assessor for Worms kiæreste i Aars (Aarhuus)

 

Dom Reminicere i Albert Potmagers barn i Tendrup kaldet Anne, baaren af Jacob Fiskers datter Giertrud udi Hestehaugen?

 

Dom Judica Jens Pedersens barn i Roschov kaldet Jens, baaren af Thomas Bragaards pige i Roschov Mølle ved nafn Anne

 

Fest Virid. Jens Skomagers barn i Hornslet, baren af Degnens kone i ?? kaldet Tÿgge

 

3 p Pasch Johannes Dals barn Hans, baaren af Joens kone i Tykshuuset?

 

Dom 4 p Pasch. Rasmus Olesens barn i Kraiberre kaldet Søren, baaren af Karen Olufsdatter i Hornslet

 

Dom X post Trinit Jens Smeds barn i Kraiberre kaldet Maren, baaren af Peder Strolds kone her i

 

byen, iligemaade Christen Jensens barn i Escherod kaldet Maren baaren af Rasmus Nielsens kone sammesteds

 

15a

Dom 12 post Trin: Jens Skrædders barn i Hornslet kaldet Maren, baaren af Jacob Fiskers datter i Hestehaugen

 

Dom 14. Post Trinit Niels Høgs barn i Roschov, kaldet Niels, baaren af Jens Ipsens kone sammesteds

 

Dom 19. Trin Trinit Espen Smeds barn i Roschov kaldet Dorethe, baaren af handis søster i Ommestrupgaard

 

Dom 20 Peder Skovfogeds i Rosenholms Skovhuus hans barn kaldet Friderich Christian baaren af handis søster

 

Dom 21 p Trinit Søren Mogensens barn i Roschov kaldet Rasmus baaren af hendes søster

 

Dom 23 p Trinit Jens Nielsens barn i Roschov, baaren af Rasmus Bakkes kone i Tendrup, kaldet Niels

 

Dom 24 p Trinit Peder Jensens barn i Kradberre kaldet Kirsten, baren af Søren Nielsens datter i Tendrup

 

samme dag Christen Bødkers datters barn i Rodschov kaldet Rasmus, baren af hendes søster

 

3.  juuledag Else Glarmesters barn i Hornslet kaldet Michel, baaren af Karen Joens

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1737

Dom 1 post Epiph Powel Bødkers søn i Tendrup kaldet Niels, baaren af Anders Bakkes ældste datter

Dom 3 p Epiph Søren Losbyes barn i Roschov kaldet Kirsten, baaren af hands søster Jens Nielsens kone sammesteds

 

15b

Dom 5 post Epiph: Rasmus Glarmesters barn i Kraiberre, kaldet Anders, baaren af hans kones søster i Karlebye

 

samme dag Jens Bødkers barn i Hafhuusene kaldet Anne baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

Dom Esto Mihi: Søren Olufsens barn i Hornslet kaldet Søren, baren af Rasmus Terkelsens kiæreste

 

Dom Palm: Niels Pedersens barn i Roschov, kaldet Anders, baaren af Kirsten Sørensdatter af Tendrup

 

samme dag Søren Nielsens barn af Roschov kaldet Peder baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

3.  paaskedag Jørgen Tÿggesens barn i Hornslet, kaldet Søren, baaren af Dorthe Rasmusdatter i Hornslet

 

3.  p Pasch Hiordens ? barn i Hornslet kaldet Sara, baaren af Rasmus Bragaards kone i Hornslet

 

sam dag Jens Rasmussens barn i Escherod kaldet Magrethe baaren af Niels Sparres kone i Ommestrup

 

sam dag Rasmus Nielsens barn i Escherod kaldet Dorthe baaren af Rasmus Joensens datter af Schiødstrup

 

Dom 4 p Pasch Søren Snedkers  barn i Tendrup kaldet Dorthe Sophie, baaren af Jomfrue Urhne i Tendrup ?

 

24 maj Skovriderens barn i Amaliegaard kaldet Christian baaren af Madame Grav ?

 

Dom Trinit Christen Johans barn ved Roschov kaldet Anne Marie baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

16a

Dom 3 post Trinit Rasmus Hyrdes barn af Kraiberre kaldet Christen, baaret af Captain Bruchdorphs pige i Hjortshøjlundved nafn Ell Christensdatter

 

samme dag Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Anne Cathrine, baren af Rasmus Terkelsens kone sammesteds

 

7 post Trin Christen Olufsens barn i Escherod kaldet Anders baaren af Skrædderens kone sammesteds

 

Dom 9 Trinit Rasmus Pedersens barn i Kraiberre baaren af Peder Skiø??s kone sammesteds og kaldet Anne

 

Dom 12 Trinit. Hans Jacobsens barn i Hestehaugen kaldet Jacob baaren af Thomas Ladefogeds kone i Seegalt

 

Dom 18 Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre kaldet Kirsten baaren af Villatzes kone sammesteds

 

Fest Omn Sanct Niels Bakkes barn i Kraiberre kaldet Niels, baaren af Anders Bakkes datter Karen i Tendrup

 

Dom 20 Trinit Rasmus Bakkes barn i Tendrup, kaldet Maren, baaren af Madame Gram

Fest 2. Nativit Peder Meylbyes barn i Tendrup kaldet Søren, baaren af Jørgen Tÿggesens kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1738

Dom Circumc et Epiph Niels Lauridsens kone i Tendrup kaldet Dorthe baaren af Kirsten Sørensdatter sammesteds

 

 

Dom 2 p Epiph Jens Ipsens barn i Roschov kaldet Mette, baaren af Thomas Bragards kone i Roschov Mølle

 

16b

 

Fest Pentec Mariæ Søren Olufsens barn i Hornslet en søn kaldet Anders baaren af Madame Gram og en pige kaldet Karen baaren af Salmagerens datter Anne Dorthe

 

Dom Invoc Powel Bødkers barn i Tendrup kaldet Niels baaren af Juncher Urhnes pige Boel Jensdatter

 

samme dag Joen Joensens barn i Tendrup kaldet Else Sophie, baaren af Hr Grams søsterdatter Cathrine

 

Dom Oculi Frans Nielsens barn i Roschov baaren af Rasmus Bakkes kone i Tendrup, kaldet Lisbeth

 

Dom Jud Anne Rygters datters barn kaldet Kirsten, baaren afKirsten Sørensdatter af Tendrup

 

Fest Annunt: Mariæ Niels Jørgensens barn af Tendrup, kaldet Anne, baaren af Niels Lauridsens kone sammested

 

same dag Søren Branstrups barn af Kradberre kaldet Christen , baren af Store? Peders datter i Linnaae

 

Dom Palm Knud Nielsens barn i Roschov kaldet Kirsten, baren af Jens Nielsens kone sammested

 

Dom 1 post Pasch. Rasmus Andersens barn i Hornsletkaldet Karen, baaren af Johanne Prang Lille Junches pige

 

samme dag Rasmus Winthers barn i Kraiberre kaldet Peder, baaren af Byrre Jensens kone i Hesselballe

 

Dom 4 p Pasch Niels Fogs barn af Roschov kaldet Niels baaren af Jens Olsens kone sammesteds

 

Dom 2 post Trinit Thomas Bragaards barn kaldet Rasmus baaren af Hans søster Anne Marie

 

17a

27. juni Peder Schives søn kaldet Friderich Christian baaren af Madame Thomsen og var inddøbt 7 maj samme aar

 

Mariæ Besøgelsesdag Søren Nielsens datter i Roschov kaldet Maren, baaren af Søren Losbyes kone sammested

 

Dom 8 Trinit Anders Hyrdes søn i Hornslet kaldet Peder, baaren af Mademoiselle Chathrine hos Hr. Gram

 

Dom 12 Aug Niels Jensens barn af Kradberre, baaren af Jørgen Nielsens datter i Tendrup og blef kaldet Karen

 

Dom 16 post Trinit Christofer Nielsens barn i Kraiberre kaldet Mads, baaren af (ingen nævnt)

 

Dom 20 p Trinit Jep Smeds barn af Kraiberre kaldet Christen, baaren af hans søster Kirsten

 

samme dag Jens Nielsens barn af Roschov, kaldet Søren, baaren af Frans Nielsens kone sammested

 

Dom 23 post Trinit Jens Tommesens barn i Escherod

 

Dom 25 Marcus Sørensen barn af Hornslet, kaldet Mette Cathrine,baaren af Rasmus Olufsens kone af Kraiberre

 

Dom 1 Advent Espen Smeds barn af Troschov, kaldet Rasmus, baaren af Erich Sørensens kone i Omestrupgaard

 

17b

samme dag Jens Sørensens barn af Tendrup kaldet Maren,baren af præstens søsterdatter

 

12 December Hr Grams søn kaldet Christen, baren af Frøchen Elisa Rosenkrantz ved Bruusgaard

 

Fest 3 Nat Christ Anders Madsens barn af Escherod kaldet Mette, baaren af Joens kone i Lÿgten

 

Dom inter Nat et Circumcis Mogens Pedersens barn af Tendrup, kaldet Dorteh, baaren af Anders Ladefogeds kone i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1739

Festo Circumcis Peder Guldmands barn i Rosenholm skovhuus kaldet Iver baaren af Maren Pedersdatter ved Rosenholm

 

 

Dom inter Cir et Epiphan Niels Hofgaards barn af Hornslet kaldet Rasmus, baaren af Dorthe Rasmusdatter

 

Festo Epiph Søren Olufsens barn af Hornslet kaldet Karen, baaren af Christian Bøvlers kone sammested

 

Dom 1 p Epiph Jesper ????????? barn af Hornslet kaldet Peder, baaren af Peder Bragards hustru

 

11 Febr Michel Pedersens barn af Kraiberre kaldet Peder, baaren af hans broders kone sammested

 

Dom Oculi Niels Jørgensen barn af Tendrup kaldet Jens, baaren af Jørgen Pedersens datter i Escherod Schouhuus

 

Dom Jud. Peder Muurmands barn af Tendrup kaldet Maren baaren af Niels Sørensens datter i Tendrup

 

samme dag Rasmus Glarmesters barn i Kraiberre kaldet Oluf, baaren af Jørgen Pedersens datter i Elchiær Schouhuus

 

18a

Dom Palmarum Jens Hjuulmands barn af Hornslet kaldet Mette Marie, baaren af Madame Gram

 

samme dag Mester Johan Bies barn ved Rosenholm kaldet Anne Dorethe, baaren af hans broders kone i Lÿngby

 

Festo Virid. Peder Jensens barn i Kraiberre kaldet Karen, baaren af Skovriderens Morten Bøgs kone

 

Festo Visit Mariæ Jøgen Tÿggesens barn i Hornslet kaldt Maren, baaren af Rasmus Terkelsens kone sammested

 

Dom 13 Trinit Claus Sodenbaches barn i Hornslet, kaldet Peiter, baren af Hr. Anders terkelsens ældste datter Maren

 

Dom 16 Trinit Thomas Bragards barn i Roschov Mølle kaldet Anne, baren af Rasmus Skræders kone i Escherod

 

Dom 17 Trinit Jens Bødkers barn i Hafhuusene baaret af Søren ?s kone sammesteds og kaldet Søren

 

Dom 18 Trinit Jens Pedersens barn af Roschov kaldet Anna baaret af Søren Jacobsens kone sammested

 

samme dag Christen Olufsens barn af Escherod kaldet Anne og baaren af Rasmus Skræders kone sammested

 

Dom 23 Trinit Jens Christensens? barn af Kraiberre kaldet og baaren af (ikke angivet mere)

 

samme dag Hans Skovfogeds barn i Hestehaugen kaldet Albert baaren af Jens Sørensens kone i Tendrup

 

18b

Dom 24 Trin Hans Pedersens barn i Tendrup, kaldet Peder, baaren af Anders Bakkes datter Magrethe

 

Dom 25 Trinit Søren Soelgaards barn i Tendrup kaldet Jens, baaren af hans søster Else Jensdatter

 

Dom 1. Advent Jesper Sørensens barn i Hornslet kaldet Peder, baaren af Jomfru Cathrine Gasten?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1740

18 Jan: Hr. Grams barn kaldet Hans, baaren af Madame Barchmann

Dom 5 p Epiph: Niels Lauridsens barn i Tendrup kaldet Maren, baaren af Mette Jørgensdatter i Elchier Skovhuus

 

Fer 8 Grat: act Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Mogens, baaren af Claus ?Chodenborgs kone

 

Dom Sep:t Espen Smeds barn i Roschov kaldet Mette baaren af hans søster i Følle

 

Dom Lætare, Rasmus Bakkes narn i Tendrup kaldet Niels, baaren af Mette Jørgensdatetr i Elchier Skovhuus

 

Dom Jud Niels Pedersens barn i Roschov kaldet Niels, baaren af Jørgen Nielsens datter i Tendrup

 

Dom Misericord: Knud Nielsens barn i Roschov, kaldet Cissel, baaren af Jens Nielsens kone sammesteds

 

samme dag Rasmus Snedkers barn i Kraiberre kaldet Rasmus, baaren af Villatzes kone sammesteds

 

Dom 4 p Pasch. Christen Skomagers barn i Hornslet, baaren af Maren Andersdatter sammesteds og kaldet Karen ?

 

19a

Dom 7 Trinit Søren Hansens barn i Roschov, baaren af Anne Grydders i Roschov

 

samme dag Kields bar i Roschov, baaren af Jens Offesens hustru sammesteds og kaldet (navn mangler)

 

8 Trinit Jens Hjulmands barn i Hornslet kaldet Maren, baaren af handis søster Ædel

 

Dom 12 Trinit Claus Rytters barn i Hornslet, kaldet Kirstine, baaren af Mademoiselle Johanne Prang

 

Dom 15 Trinit Rasmus Andersens barn i Hornslet, kaldet Anne baaren af Rasmus Conradsens kone sammested

 

samme dag Bodel Maries barn i Amaliegaard Skovhuus, kaldet Rasmus baaren af Søren Jespersens kone

 

i Tendrup, og blev Rasmus Skræddersvend udlagt

 

Dom 16 Marcus Sørensens barn i Hornslet kaldet Hans baaren af Birthe Sørensdatter af Hornslet

 

Dom 2 Avent Jens Ipsens barn i Roschov kaldet Niels, baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

samme dag Peder ??s barn i Roschov, baaren af Jens Offesens datter sammested, kaldet Laurids

 

Fets 2 Nativ Christ ???? ø barn, baaren af Søren Jespersens kone i Tendrup, kaldet Maren og blev

 

Christen Brandenborg i Hest udlagt barnefader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1741

Fest Circum Christ Jens Sørensens barn af Tendrup kaldet Søren baaren af Jomfru Cathrine Gaisuen?

19 b

Dom 3 post Epiph Sl Jens Nielsens barn i Roschov kaldet Jens, baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

samme dag Rasmus Winthers barn i Kraiberre baaren af Villatzes kone og barnet kaldet Karen

 

Dom Esto Mihi Anders Sørensen barn af Rodschov, baaren af Jens Jespersens kone sammested og blef barnet kaldet Søren

 

Dom Invoc: Peder Meylbyes barn af Tendrup, kaldet Bodel baaren af Espen Smeds barn Maren Espensdatter sammested

 

Dom Oculi Søren Olufsens barn i Hornslet kaldet Søren, baaren af af hands ældste Søster Maren Andersdatter

 

Dom Jud Ib Nielsens barn af Kraiberre kaldet Bodel baren af Niels Jacobsens kone i Hornslet

 

Fest Annunt. Mariæ Meter Johan Bies ved Rosenholm, kaldet Mads, baaren af hans broders kone i Hvilsager

 

Dom Palm. Jens Pedersens barn i Roschov, kaldet Dorothe baaren af Anne Jensdatter, hyrdens i Uggelbølle ?

 

Dom Miser. Christen Olufsens barn i Escherod kaldt (ikke mere anført)

 

Dom Cant. Søren Nielsens Barn i Roschov, kaldet Kirsten, baaren af Espen Smeds kone sammested

 

Fest 3 Trinit. Skovridderen Morten Bøgs barn i Amaliegaard kaldet Mathias, baaren af Madame Grønwold

 

20a

Dom 2. Post Trinit Anders Madsens barn i Escherod kaldet Rasmus, baaren af  Thomas Bragaards hustrui Roschov Mølle

 

samme dag Jørgen Nielsens barn i Tendrup kaldet Anne, baren af Hr Anders Bakkes datter Maren? Sammesteds

 

dom 5 Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre kaldet Anne, baaret af Rasmus Snedker sammested

 

15 ? Hr. Grams barn kaldet Friderich Carl , baaren af Cammerfrøcken Holst ved Clausholm, faddere ??? Reventlou, Cammerjuncher Rantzau? Og ??????

 

Dom 7 post Trinit Niels Høgs barn i Roschov kaldet ??? baaren af Madame Bruuns pige ??

 

Dom 11 post Trinit Rasmus Glarmesters barn i Kraiberre kaldet Søren baaren af hans kones søster i Karlebye

 

15 p Trinit Peder Guldmands barn i Rosenholm Skovhuus, kaldet Otthe baaren af Jomfru Rommer ved Rosenholm, faddere forvalter Malling, Mons Jørgensen og ?????? Colstrup

 

samme dag Rasmus Bakkes barn i Tendrup, kaldet Maren, baaren af Jomfru ??? hos præsten

 

Dom 18 Trinit Frans Nielsens barn af Roschov kaldet Niels baaren af hands søster i Karleby

 

Dom 21 Triniti Thomas Bragaards barn i Roschov Mølle kaldet Søren baaren af hans søster Anne Marie i Roschov Mølle

 

20b

Dom 23 post Trinit Mogens Pedersens barn i Tensdrup, kaldet Peder, baaren af Christen Nielsens hustru i Tendrup

 

Dom 24 Trinit Niels Bakkes barn i Kraiberre, kaldet Niels, baaren af Skovridderens hustru i Amaliegaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1742

Dom Oculi Rasmus Andersens barn i Hornslet kaldet Anders, baaren af hans ældste søster Maren

samme Niels Jørgensens barn i Tendrup, kaldet Dorethe, baaren af Niels Lauridsens hustru sammested

 

Dom Jubit: Christoffer Nielsens barn i Kraiberre, kaldet Karen, baaren af Anne Clemensdatter sammesteds

 

Festo Assens Christ. Sl Søren Olufssens barn i Hornslet kaldet Søren, baaret af Madame Gram

 

samme dag Jens Bødkiers barn i Hafhuusene kaldet Jens, baaren af Thomas Bragaards kone i Roschov Mølle

 

3.  Pintsedag Jep Smeds barn i Kraiberre, kaldet Maren, baaren af hans søster sammested

 

Dom 1 post Trinit Sl Espen Smeds barn i Roschov, kaldet Espen, baaren af hands søster i Ommestrupgaard

 

21a

Dom 7 post Trinit ? Søren Branstrups barn i Kraiberre kaldet Giertrud, baaren af Lille Peders datter i Linaae

 

Dom 8 p: Trinit Jens Andersens barn i Kraiberre kaldt Bodel, baaren af hans søster Anne Andersdatter

 

Dom 10 p Trinit P Schives barn i Hornslet kaldet Margrethe baaren af GeheimeraadindeRosenkrantz,

 

Cammer Juncher Rosenkrantz, Ritmester Samnas og Frøchen Margrethe Rosenkrantz

 

Dom 12 post Trinit: Søren Losbyes barn i Roschov kaldt Hans, baaren af Rasmus Jensens datter sammesteds

 

Dom 13 p Trinit Peder Følles barn i Roschov kaldet Anders, baaren af Peder Bakkes kiæreste sammested

 

Dom 16 p Trinit Rasmus Conradsens barn i Hornslet, kaldet ?? baaren af Hr. Anders Terkelsens ældste datter Maren sammested

 

Dom 17 post Trinit Peder Jørgensens barn i Elchier Skovhuus kaldet Maren aaren af hands søster i Estrup

 

samme dag Søren Rytters barn i Tendrup kaldet Maren baaren af Margrethe Andersdatter ved Rosenholm

 

som var sl Anders Bakkes datter af Tendrup

 

Dom 21 post Trinit Skovridderen Morten Bøgs barn i Amaligarden, kaldet Johan, baaren af Søren

 

Clausens kiæreste ved Clausholm, faddere Justisraad Hofman, forvalter Saabye og Brandt alle ved Clausholm

 

21b

Dom 22 p Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre kaldet Anne baaren af Nicolaj Thrane hustru sammesteds

 

Dom 25. Jens Hiulmands barn i Hornslet kaldet Karen baaren af Niels Hofgaards hustru sammesteds

 

Dom 26. Trin: Hans Jacobsens barn i Hestehaugen kaldet Tage, baaren af Jomfru Muule hos præsten

 

Dom 1. Advent: Niels Lauridsens barn i Tendrup kaldt Laurids baaren af Maren Terkelsdatter i Hornslet

 

Dom 3 advent Hans Pedersens barn i Tendrup kaldt Mads baaren af sl. Emert Nielsens datter Anne i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

De 1743 Fødde børn

Joen Joensens barn i Hornslet kaldt Inger, baaren af Søren Sparres hustru i Uggelbølle

7 january Hr. Grams datter kaldt Charlotte Amalie, baaren af Hendes Naade Geheimeraadinde

 

Rosenkrantz, faddere Hans Excellence Geheimeraad Rosenkrantz, Gref Scheel og Cammer Herre Pletz og Frøchen Birgitte Rosenkrantz

 

1 post Epiph: Peder Madsens barn i Roschou, kaldet Jens, baaren af Jens Offens enche sammested

 

15 jauary Birkedommer Astrups barn kaldet Helena Cathrina, baaren af Madame Jørgensen ved

 

Rÿomgaard, faddere Monsiur Erich Rasmussen Ved Vosnæsgaard, mons Jens Andersen Hjortzvang og mons. Peder Malling ?? og Jomfru Koch ved Rÿomgaard

 

22a

Dom Septuag Jens Jensens barn af Roschou kaldet Maren, baaren af Søren Nielsens hustru sammested

 

Dom Esto Mihi Rasmus Pedersens barn i Kraiberre kaldet Jens, baaren af Hr. Villatzes enche sammested

 

Dom Reminise: Jens Høÿes barn i Tendrup, kaldet Jørgen, baaren af sl Anders Bakkes datter Magrethe Andersdatter

 

Dom Lætare: sl Mogens Torngaards barn i Tendrup, kaldet Karen, baaren af Søren Bragaards kone i Hornslet

 

Dom Jud. Peder Hansens barn i Roschou, kaldet Anne, baaren af Søren Kastes hustru i Seegalt

 

Festo Virid: Rasmus Glarmesters barn i Kraiberre kaldet Anne Magrethe, baaren af Peder Molboes datter i Seegalt

 

Dom 4 post Pasch: Peder Guldmands barn i Rosenholms Skovhuus kaldet Mads Christian, baaren af (ingen nævnt)

 

Fest Assens: Christen Bakkes barn i Tendrup, kaldet Anders, baaren af Madame Bruun i Hornslet

 

Dom 6 post Pasch: Rebechæ barn i Hornslet, kaldet Knud Christian, baaren af Jens Jensens hustru i Hornslet

 

Dom 2 post Trinit Christen Skomagers barn i Hornslet, kaldet Anne Marie baaren af Skovriderens kone i Karlebye

 

samme dag Peder Bakkes barn i Roschou kaldet Jens, baaren af Thomas Bragaards hustrui Roschou Mølle

 

22b

Dom 4 p Trin Bendixes barn i Rodschou kaldet Hans Andæisen, baaren af sl Cortis datter, sammesteds

 

Dom 6 p Trinit Povel Andersens barn i Hornslet kaldet Karen, baaren af Søren Andersens hustru i Todberg

 

samme dag Søren Højes barn i Tendrup, kaldet Maren, baaren af Birte Jensdatter ved Rosenholm

 

Dom 9 post Trinit Niels Jørgensens barn i Tendrup, kaldet Jørgens, baaren af Jens Sørensens hustru sammested

 

Dom 10 post Trinit: Knud Nielsens barn i Rodschou, kaldet Lisbeth, baaren af Peder Bachs hustru sammesteds

 

Dom 13 post Trinit Jacob Cortsens barn i Rodschou kaldet Cort, baaren af Thomas Bragaards kone i Rodschou Mølle

 

Dom 14 p. Trinit Jens Fiils barn i Tendrup kaldet Jens baaren af Rasmus Bragaards hustru i Hornslet

 

Dom 15 Trinit: Christian Sørensens barn i Hornslet, kaldet Hans, baaren af Birte Sørensdatter ved Rosenholm

 

Dom 24 Trinit Rasmus Smeds barn i Rodschou kaldet Rasmus, baaren af sl Espen Smeds søster i Følle

 

samme dag Jens Andersens barn i Kraiberre kaldet Mette, baaren af hans søster sammested

 

Dom 1. Advent Søren Soelgaards barn i Tendrup, kaldet Mogens baaren af Maren Espensdatter ved Rodschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23a

1744

Dom inter Circumcis et Epiphanium. Søren Rytters barn i Tendrup, kaldet Anne baaren af Christen

 

Bakkes hustru sammesteds

Dom Oculi Niels Hofgaards barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine baaren af Anders Jespersens datter ?? Mette i Hornslet

 

samme dag Christian Sørensens barn Hornslet kaldet Inger Marie, baaren af Degnens datter i Allinge Nille Marie

 

Fest Annunt Mariæ Niels Pedersens barn i Tendrup kaldet Margrethe, baaren af Søren Soelgaards hustru i Tendrup

 

Festo Virid Mette Sørensdatters barn i Hornslet kaldet Anne baaren af hends søster Maren

 

Festo 2 pasch. Peder Hansens barn i Roschou kaldet Anders baaren af Peder Hansens hustrus søster Ellin

 

Dom 6 post Pasch Knud Voldborgs barn i Kraiberre kaldet Maren baaren af konens syster

 

samme dag Thomas Bragaards barn i Roschou Mølle kaldet Birthe baaren af Johannes Skræders? Kiæreste i Karlebye

 

samme dag Villatz Nielsns barn i Kraiberre kaldet Kirstenbaaren af Madame Bøg i Amaliegaard

 

15 mai Birkedommer Astrups barn i Hornslet kaldet Jens baaren af Madame Ma?? ved Rosenholm

 

23b

Onsdagen 13 maj Jesper Sørensens barn i Hornslet kaldet Dorethe baaren af Jomfru Kirstine Nyhof Som er Hr Mehls broderdatter

 

Fest 2 Pentec Søren Nielsens barn i Roschou, kaldet Bodil, baaren af Jacob Cortsens hustru sammesteds

 

samme dag Jens Sørensen Bakkes i Tendrup kaldet Maren baaren af Maren Esbensdatter ? ved Rosenholm

 

Dom 12 p Trinit Anders Schmids barn i Tendrup kaldet Espen, baaren af Søren Soelgaards hustru sammesteds

 

Dom 21 post Trinit Forvalter Mallings barn ved Rosenholm baaren af Hendes Naade Geheimeraadinde Rosenkrantz og blef kaldet Iver Christian

 

Dom 22 post Trinit: Anders Sørensens barn i Hornslet kaldet Laurids, baaren af Jomfru Nyehof hos Hr. Meehl

 

Dom 24 post Trinit Jens Bødkers barn i Hafhuusene kaldet Jørgen baaren af Thomas Bragaards kone Roschou Mølle

 

samme dag Rasmus Bakkes barn i Tendrup kaldet Søren baaren af Madame Meehl

 

samme dag Rasmus Smeds barn i Roschou kaldet Kirsten baaren af Hr. Erich Sørensene enche i Ommestrupgaard

 

24a

Dom 2. Advent Rasmus Pedersen barn i Roschou kaldet Peder baaret af Christen Bakkes datter i Balskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1745

Dom 2 post Epiph Niels Lauridsens barn i Tendrup kaldet Peder baaret af Jens Sørensens hustru sammested

 

 

Dom 3 p Epiph Hans Andersens barn i Hornslet kaldet Dorethe baaret af Niels Storegaards kone i Vorre

 

samme dag Hans Jacobsens barn i Hestehaugens Skovhus kaldet karen, baaret af Søren Groedsens hustru i Seegalt

 

samme dag Karen Styrkes barn i Roschou kaldet Birte, baaret af Søren Jacobsens datter sammesteds

 

Dom 4 post Epiph Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Karen, baaret af Jomfru Nyhof til præstens

 

Dom 5 p Epiph Jens Høyes datter i Tendrup kaldet Bodel, baaren af Anne Bacches sammesteds

 

samme dag Peder Madsens barn i Roschou kaldet Karen, baaret af Peder Følles hustru sammesteds

 

Dom septuag Søren Sørensens barn i Roschou kaldet Søren, baaret af Søren Losbyes hustru sammested

 

Dom Sexag: Peder Hansens barn i Roschou kaldet Hans, baaret af Christen Fiskers kone i Escherod

 

Dom Esto Mihi Hans Emmertsens barn i Hornslet kaldet Niels, baaret af Christian Bøylers kone sammesteds

 

24b

samme dag Rasmus Winthers barn Kraiberre kaldet Maren, baaret af Jomfru Nyehof til præsten

 

samme dag Søren Corters barn af Tendrup, kaldet Bodel, baaren af Andreas Smeds hustru sammesteds

 

Dom Oculi Joen Hyrdes barn i Hornslet, kaldet Kirsten Baaren af Præstens stuepige Anne

 

Dom 3 post Pasch Peder Jensens barn i Kraiberre kaldet Anne, baaret af Rasmus Jensens kiæreste sammesteds

 

Dom 4 p Pasch: Peder Bakkes barn i Roschou kaldet Søren, baaren af Anders Skrædders hustru i Balschou

 

9 may Baltzar Muurmesters 2 børn i Hornslet indøbt fordi de vare svage og død strax deefter, det

 

én kaldet Friderich Christian og det andet Anne Magrethe, overværendis vare Helle Andersdatter og Karen Joens da de blev døbte

 

2 pintsedag Jens Jensens barn i Roschou kaldet Jens baaren af Nicolaj Thranes hustru sammesteds

 

samme dag Hans Olufsens barn i Kraiberre, kaldet Mette, baret af hands kones søster i Benstrup

 

Dom 5 post Trinit Peder Baaters barn i Hornslet kaldet Anne Cathrine baaret af Madame Meehl

 

Dom Rasmus Sørensens barn af Enggom ? kaldet Anne Marie baaret af præstens pige i Hornslet Anne

 

25a

Dom 6 post Trinit Powel Kuskes barn i Escherod kaldet Maren, baaret af Christen Fiskers hustru

 

Dom 10 post Trinit: Christoffer Nielsens barn i Kraiberre kaldt (navn mangler) Ole Holmboees kone i Tendrup

 

Dom 12 p Trinit Christen Bakkes barn i Tendrup kaldet Anne baaren af hans søster Magrethe ved Rosenholm

 

Dom 18 post Trinit Jens Rasmussens barn af Hornslet kaldt Jens, baaret af Meter Johan Bies kone ved Rosenholm

 

Dom 19. Post Trin: Terchild Ladefogeds barn i Tendrup kaldet Anders baaret af Madame Astrup i Hornslet

 

Dom 22 post Trinit Clemen Jensens barn i Hornslet kaldet Maren baaret af Christen Bøylers hustru sammesteds

 

Dom 23 post Trinit Andreas Smeds barn i Tendrup kaldet Hans, baren af Jens Sørensens hustru sammesteds

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1746

Dom post Circumcis Christen Skomagers barn i Hornslet, kaldet Rebecca, baaren af Maren Sørensdatter i Hornslet

 

 

Dom 1 p Epiph: Søren Rytters barn i Tendrup kaldet Sørren baaret af Christen Bakkes hustru i Tendrup

 

Dom 4 p Epiph Knud Nielsens barn i Roschou kaldet Hans, baaren af Peder Følles hustru sammesteds

 

25b

Dom Septuag Frans Andersens barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine baaret af Inger Guldmands sammesteds

 

Festo Grat: d. 11. Febr Christian Sørensens barn i Hornslet kaldet Anders baaren af hans søster Berte?

 

Dom Sexag. Rasmus Jensens barn af Kraiberre kaldet Mette, baaret af hans hustrus søster Ellin

 

Dom Quinqvag: Peder Jørgensens barn i Elchier Schouhuus kaldet Kirsten baaret af Christen Sørensens hustru i Linaae?

 

Dom Invoc: Jacob Cortsens barn af Roschou, kaldet Anne baaret af Thomas Bragaards kone i Roschou Mølle

 

Fest Annunt Mariæ Jens hiulmands barn i Hornslet kaldet Mette Marie, baaren af Thomas Nielsens hustru sammested

 

Dom Palmar: Hans Andersens barn i Hornslet kaldet Helle baaren

 

D 30 marts var min liden søn Iver baaren til kirken af Frøchen Bille Rosenholm Faddere: Frøchen Grete, Grev Scheel, Major Ros?? Etatsrad Gersdorff

 

Villatz Nielsens barn i Kraiberre kaldet Else, baaren af Niels Jacobsen hustru i Hornslet

 

Onsdagen d 30. Marts Hr. Meehl barn kaldet Iver, baaren af Højædle og Velbaarne Frøchen Birgitte

 

Rosenkrantz, Faddere: Velb. Grev Scheel, Velb. Etatsraad, Amtmand Bierstorph, Velb. Major Rosenørn til Katholm og højædle og velbaarne Frøchen Magrethe Rosenkrantz

 

26a

Fest Virid Kirsten Sørensdatters barn i Escherod kaldt Rasmus, baaret af Christen Fiskers hustru sammesteds

 

Dom 1 post Pasch: Søren Sørensens barn i Roschou kaldet Else, baaret af hands søster Inger Rasmusdatter i Roschou

 

Fest Assens. Christi: Michael Pedersens barn i Kraiberre kaldet Mette, baaret af Rasmus Pedersen hustru sammested

 

Fest 2. Pentec: Hans Jacobsens barn i Hestehaugen kaldet Peder, baaret af Niels Jacobsens hustru i Hornslet

 

Dom 3. Post Trinit Baltzar Muurmesters barn i Hornslet kaldet Frideric Christian baaren af Madame Malling ved Rosenholm

 

Dom 0 p Trinit Jesper Sørensens barn i Hornslet kaldet Jens,  var før hjemmedøbt, fordi det var ganske svag, hvortil Karen Jensd og Ole  TjienerMands? Hustru var vidner, baaret til kirche af Madame Forpagter Mørk ?

 

samme dag Jens Sørensens barn af Tendrup døbt og kaldet Karen, baaret af Christian Sørensen hustru i Hornslet

 

Dom 11 post Trinit: Hans Olufsen barn i Kraiberre kaldet Maren baaret af Lille Pedersdatter i Linaae

 

26b

Dom 13 p Trinit Jens Dals barn i Kraiberre kaldet Johanne baaret af Madame Bøg i Amaliegard

 

Dom: 15 post Trinit Frans Bødkers barn i Hafhuusene kaldet Maren, baaret af Joens hustru i

 

?????????

 

Dom 16 post Trinit Ingeborre ???s datter kaldet Lisbet og blef Christen Sørensen af Vedøe i Koed sogn udlagt til barnefader som blef baaret til daaben af Mads Christensens hustru i Escherod

 

Dom 18 p Trinit Ib Nielsens barn i Kraiberre kaldet Maren, baaret af sl Jens Jensens datter i Linaae

 

Dom 20 p Trinit Morten Andersens barn af Kraiberre kaldet (intet navn anført) baaret af hans kiærestes søster i Meylbye

 

Dom 21 p Trinit Niels Molboes barn i Escherod kaldet Rasmus, baaren af Rasmus Bragaards hustru i Hornslet

 

Dom 4. Advent Thomas Bragaards barn i Roschou Mølle, kaldet Else Marie baaren af Joens hustru i Løgten

 

Fest 2. Nativit Christi Jens Jensens barn i Roschou kaldet Mettem, baaret af Peder Følles hustru sammested

 

1747 fødde

Dom 1 p Epiph: Søren Bødkers barn i Tendrup, kaldet Maren, baaret af Anne Andersdatter ????i Tendrup

 

Onsdagen den 25 januar Jens??? Hans barn i Kraiberre kaldet Bodil baaren af Knud Sørensens hustru sammesteds

 

Fest Purific Mariæ Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Dorethe baaren af Jens Skræders kone i Andi

 

Dom Sexag: Powel Andersens barn i Hornslet kaldet Karen, baaret af hans søster i Balou

 

Dom Invoc: Jens Thomassens barn i Escherod kaldet Birte, baaret af Rasmus Nielsens hustru sammesteds

 

Dom Oculi Peder Madsens 2 børn inddøbte fordi de var meget svage, dend eene kaldet Casper og dend anden Anders, vidnerne dertil vare Anne Cortis, Peder Hansens kone og en kone af Termestrup og Dom læt confirmeret deres daab

 

Onsdagen d. 28 marts Niels Lauridsens barn i Tendrup, kaldet Dorethe, baaren af Karen Toggesdatter i Hestehaugen

 

Maria Bebudelsesdag Peder Hansens barn i Roschou kaldet Peder, baaret af Rasmus Smeds kone i Roschou

 

Dom Palm: Niels Pedersens barn af Tendrup, kaldet Jørgen baaret af Madame Malling ved Rosenholm

 

27b

Fest Virid: Jens Høyes barn i Tendrup, kaldet Johanne baaret af Anne Andersdatter Prast? i Tendrup

 

Dom 1 post Pasch: Rasmus Jensens barn i Kraiberre kaldet Anne baaret af Peder Jensens kone sammesteds

 

Dom 3 post Pasch: Peder Pannerups barn af Tendrup, kaldet Anne Dorethe baaret af ( ikke mere tilføjet)

 

Dom 5 post Pasch: Hans Jørgensens barn i Hornslet kaldet Anne baaret af Niels Jacobsens kone i Hornslet

 

samme dag Christian Jørgensens barn i Hornslet kaldet Thygge baaret af Peder Laatalle? Kone i Hornslet

 

samme dag Jørgen Nielsens barn af Escherod kaldet Niels baaret af hans kones søster Mette Andersdatter

 

Onsdagen den (ikke anført) may Birkedommer Astrups barn i Hornslet kaldet Peder, baaret af Madame

 

Astrups broders kone i Mariemaleene. Faddere: Hr. Jørgen i Schiødstrup, Erich Rasmussen ved Vosnisgaard Mons ? i Hornslet og Maren Colstrup ved Rosenholm

 

Dom 1 post Trin Ivan Joensen barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine baaren af Thomas Nielsens søeter Kirsten Nielsdatter i Hornslet

 

Dom 4 p Trinit Anders Snedkers barn i Tendrup kaldet Jørgen baaren af Mester Johans kone fra Rosenholm

 

Dom 6 post Trin: Rasmus Bakkes 2 børn af Tendrup, det eene kaldet Søren baaret af præstens stuepige Anne, dend anden kaldet Maren baaren af Niels ???

 

28a

Dom 8 post Trin Ras Glarmesters barn i Kraiberre kaldet Hans, baaret af Anne Sørensdatter Prang i Hornslet

 

Dom 9 p Trinit: Jens Pannerups barn i Roschou kaldet Dorethe baaret af Peder Bakkes kone i Baloe

 

Dom 17 p Trinit Peder Guldmands barn i Rosenholm Skovhuus kaldet Hans baaret af Johannes Skovridders kone i Karlebye

 

samme dag Søren Nielsens barn i Roschou kaldet Niels baaret af Skoelmesteren Nicolaj Thranes kone i Roschou

 

Dom: 18p: Trinit: Ole Snedkers barn i Tendrup kaldet Andreas baaret af Præstens pige Anne Christensdatter

 

Dom 19 post Trinit Ole Holmboes barn i Tendrup kaldet Niels baaren af Forvalter Bays kiæreste ved Clausholm

 

d 4 December indøbt Hans Pedersens svage barn i Tendrup kaldet Mads og strax derefter døde

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1748

Festo Circumc: Christi døbt Clemen Jensens barn i Roedschou kaldet Anne baaret af Karen Sørensdatter Prang i Hornslet

Dom 4 post Epiph Jesper Sørensens barn i Hornslet kaldet Bodild, baaret af skovriderens kohne i Escheroed

 

28b

Dom Sexa: confirmeret Karen Jensdaters barn i Rschou, som var tilforn inddøbt af Jordemoderen Anne

 

Cortis og kaldet Anne. 2 koner overværendes nemlig Peder Hansens kone i Roschou og Jacob Cortsens sammesteds, der vidnede at barnet ik saae ud til at leve et øjeblik

 

6 Marty døbt Rasmus Jensenss barn i Kraiberre, kaldet Jens baaret af (ikke mere)

 

Dom Lætare: Christen Balles barn i Tendrup kaldet Anders baaret af Jørgen Pedersens datter Maren I Elkiær Skovhuus

 

Fest Annunt: Mariæ Anders Sørensens barn i Hornslet kaldet Peder baaret af Præstens stuepige Anne Erichsdatter

 

3 Aprilis Villads Nielsens barn i Kraiberre, kaldet Niels baaret af Jens Laursens kone sammesteds

 

Dom Palm. Christens Skomagers? Barn i Hornslet kaldet Johannes baaret af skovriderens kone i Karlebye

 

samme dag Johanne Pedersdatters barn af Kraiberre kaldet Mette, baaret af hendes søster og blef Jørgen Jensen i Schiødstrup udnæfnt til barnets fader

 

29a

Fest: Virid: Thomas Nielsens barn i Hornslet kaldet Ellin baaret af Madame Astrup sammesteds

 

Dom 1 post Pasch: Peder Bakkis barn i Roschou kaldet Søren, baaret af Peder Skræders kone i Balou

 

samme dag Knud Nielsens barn i Roschou kaldet Mette, baaret af Nicolaj Thranes kone i Roschou

 

Dom 2 post Pasch: Peder Sørensens barn i Tendrup kaldet Mogens baaret af Rasmus Bakkes kone i Tendrup

 

Dom 4 post Pasch Peder Jensens barn i Kraiberre kaldet Mette, baaret af Knud Wolborgs kone sammesteds

 

samme dag Hans Emmertsens barn i Hornslet kaldet Kirsten baaret af handes broders kone i Schiøring

 

Fest 2 Pentec Søren Bødkers barn i Tendrup kaldet Maren baaret af Andreas Smeds kone i Tendrup

 

Fest 3 Pentec: Peder Hansens barn i Roschou kaldet Peder baaret af Jens Lobbes kone i Balskovhaugen

 

29b

Dom 3 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou kaldet Hendrik baaret af Søren Nielsens stifdatter sammesteds

 

Dom 4 post Jens Rasmussens barn i Hornslet kaldet Rasmus, baaret af Karen Prangs i Hornslet

 

Dom 5 post Trinit Bartolomæus Astrups datter i Hornslet kaldet Anne Marie baaret af Madame Colstrup ved Rosenholm

 

Dom 7 post Trin Peder Høyes barn i Tendrup kaldet Bodil baaret af Rasmus Skovridders kone i Escherod

 

Dom 8 post Trinit Michel Pedersens barn i Kraiberre kaldet Anne baaret af Peder Jensens kone samesteds

 

Dom 10 post Trinit RasmusWinters barn i Kraiberre kaldet Mette baaret af Jens Laursens? Kone sammesteds

 

Dom 13 post Trinit Peder ?? barn i Hornslet kaldet Jens baaret afforvalter Colstrups pige

 

Dom 17 post Trinit Hans Jacobsens barn i Hestehaugen kaldet Karen baaret af Niels Jacobsens kone i Hornslet

 

samme dag Christen Sørensens barn i Roschou kaldet Peder baaret af Jens Lobbers kone i Balskov-haugen

 

30a

Dom 1 Advent Rasmus Bakkes barn i Tendrup kaldet Inger baaret af Præstens åige Anne Erichsdatter

 

Dom 3 Advent Anders Wolborgs barn i Kraiberre kaldet Maren baaret af Ib Nielsens kone sammesteds

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1749

Dom 1 post Epiph: Frans Andersens datter i Hornslet kaldet Karen, baaret af Anne Sophie i Hornslet

Dom 2 post Epiph Morten Andersens barn i Kraiberre kaldet Mette baaret af hans søster Maren Andersdatter

 

Dom 2 Epiph Jørgen Nielsens barn i Escherod kaldet Jacob baaret af hans kones søster

 

Dom 4 post Epiph Christian Sørensens barn i Hornslet kaldet Mette Marie baaret af Jens Sørensens kone i Tendrup

 

Dom Judic Rasmus Smeds i Roschou kaldet Eric baaren af Peder Rasmussens kone i Ommestrupgaard

 

Dom Palm: Baltzar ?? i Hornslet kaldet Mette Magrethe baaren af Madame Astrup

 

Dom 2 p Pasch Peder Madsens barn i Roschou kaldet Peder baaren af Peder Baches kone i Roschou

 

30b

Dom 3 post Pasch Forvalter Colstrups barn ved Rosenholm kaldet Birgitte Dorothea baaret af

 

Cammerhereinde Trolle paa Møllerup, faddere Etatsraad Piestrup, Juncher Arenfeld og Mons Behr og Jomfru Trane

 

Den Store Bededag som indfaldt den 2 MaY Rasmus Jensens barn i Kraiberre kaldet Anne baaret af Skovridderens pige i Amaliegaard

 

Dom 6 post Pasch Jens Jensens barn i Roschou kaldet Mette Marie baaret af en pige i Hielmagger ved nafn (ikke mere)

 

Dom Trinit: Søren Sørensens barn i Roschou kaldet Peder baaret af hendes søster Anne Rasmusdatter

 

Dom 1 p Trinit Jens Coertsens barn i Roschou kaldet Coert baaret af Peder Hansens kone i Roschou

 

Dom 2 p Trinit: Anders Rasmussens barn i Kraiberre kaldet Rasmus baaret af (ikke mere)

 

Dom 3 p Trinit Ole Snedkers barn i Tendrup kaldet Berte? Baaret af Jomfru Friderica Trane ved Rosenholm

 

Dom 3 p Trinit Min Patron Welbaarne Cammerherre Rosenkrantzs søn Kaldet Iver, Cammerherreinde Ritz bar det, CammerherreTrolle, Etatsraad Gierstorp, Oberstleutnant Rosenørn og frue Oberstinde Samnitz var faddere

 

31a

Dom 4 p Trinit Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Søren baaret af Jomfru Friderica Trane ved Rosenholm

 

Dom 5 post Trinit Powel Andersens barn i Hornslet kaldet Anders baaret af Søren Andersens kone i Todberg

 

Dom 7 p Trinit Hr Meelhs søn kaldet Frederic Christian baaret af Cammerherreinde Ritz, Faddere Cammerherre Rosenkrantz, Etatsraad Gierstorph og Frøchen Ørch

 

Dom 10 post Trinit Jacob Cortsens barn i Roschou kaldet Hendrich baaret af Jens Cortsens kone i Roschou

 

Dom 11 post Trinit Jens Jacobsens barn i Roschou kaldet Jens baaret af Rasmus Skrivers kone i Tendrup og

 

samme dag Peder Høyes barn i Tendrup kaldet Mette baaret af Hans Jacobsens kone i Hestehaugen

 

Dom 13 p Trinit Søren Rytters barn i Tendrup kaldet Anders baaret af Anne Bach

 

Dom 16 p Trinit Peder Jensens barn i Kraiberre kaldet Jonas baaret af (ikke mere)

 

31b

Dom 17 p Trinit Hans Andersens datter i Hornslet kaldet Anne baaret af (ikke mere)

 

Dom 19 p Trinit Ole Rasmussens barn af Kraiberre kaldet Maren baaret af Anders Rasmussens kone sammested

 

samme dag Jens Høyes barn i Tendrup kaldet Maren baaret af Christen Jørgensens kone i Mørche

 

Eodem Die Jens Nielsens barn i Escherod kaldet Maren baaret af hans søster i Eggo

 

Dom 3 advent Christen madsens barn i Kraiberre kaldet Karen, baaret af Anders Wolborgs kone sammested

 

Onsdagen d 17 Decembris Søren Madsens barn i Kraiberre kaldet Peder baaret af PederBorres stuepige ved Hjortshøylund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1750

Festo Epiph Christen Bertelsens barn i Escheroed kaldet Maren baaret af hans stifmoder i Hielmagger

Dom 1 p: Epiph Knud Nielsens barn i Roschou kaldet Michel baaret af Peder bakkes kone sammested

 

samme dag Jens Michelsens barn i Roschou kaldet Anders baaren af Niels Høys datter i Roschou

 

32a

Dom 2 p Epiph: Niels Lauridsens barn i Tendrup kaldet Michel baaren af Ander wolborgs kone i Kraiberre

 

Onsdagen derefter Andreas Smeds barn i Tendrup hjemmedøbt og strax død

 

Dom Invoc Frans Andersens barn i Hornslet kaldet Anders baaret af Christian Sørensens kone i Hornslet

 

Dom Reminisere Ib Nielsens barn i Kraiberre kaldet Rasmus baaret af Dorethe Rasmusdatter i Hornslet

 

Dom Palm Rasmus Glarmesters barn i Kraiberre kaldet Anne Magrethe baaret af Rasmus Snedkers kone sammested

 

samme dag Clemen Jensens barn i Roschou kaldet Emmert baaret af Maren Erichsdatter sammested

 

Dom 2 p Pasch Villads Nielsens barn i Kraiberre kaldet Villads baaret af Jens Lou, hans kone sammested

 

Dom 3 p Pasch Peder Hansens barn i Roschou kaldet Hans baaret af Jens Lobbers kone i Balskov

 

Dom 2 p Trinit: Rasmus Jensens sal datters barn i Kraiberre kaldet Søren baaret af Birt Lauridsdatter i Elsted

 

Dom 9 post Trinit Jens Rasmussen barn i Hornslet kaldet Søren baaren af Søren Sparres datter i Tendrup

 

32b

Dom 13 Trin Hans Olesens barn i Kraiberre kaldet Kirsten baaret af Christen Pedersens kone i Linaae

 

Dom 14 p Trin: Thomas Nielsens barn i Hornslet kaldet Anders, baaret af Madame Astrup

 

Dom 20 p Trinit Peder Sørensens barn i Tendrup kaldet Søren baaret af Jens Sørensens kone sammested

 

Dom 21 p Trinit: Rasmus Bakkes barn i Tendrup kaldet Inger, baaret af konens broders kone som tiener ved Clausholm

 

Dom 26 post Trinit: Christen Bates barn i Tendrup kaldet Søren, baaret af Søren Soelgaards kone sammested

 

Dom 2 Advent: Christen Bakkes barn af Roschou kaldet Ellin Kirstine baaret af Madame Colstrup ved Roschou

 

Fest 3 Natalit Jens Thomassens barn i Escherod kaldet (intet navn) baaret af Præstens pige Kirsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1751

Dom 1 Epiph Peder Bakkes barn i Roschou kaldet Kirsten baaret af Jørgen Lauridsen kone i Balskov

33a

Dom 3 p: Epiph: Hans Jørgensens barn i Hornslet kaldet Anne Marie baaret af Anne Marie Skrivers

 

Dom 4 p: Epiph: Christen Skomagers barn i Hornslet kaldet Morten, baaret af Rasmus Jensens datter i Roschou, Anne Rasmusdatter

 

Fest Grat: 11 Febr: Jens Tÿboes barn i Escherod kaldet Maren baaret af hans kones søster

 

Dom Invoc: Anders Sørensens barn i Hornslet kaldet Erich baaret af Maren Erichsdatter i Roschou

 

samme dag Jens Bødkers datters barn i Hafhuusene kaldet Mette baaret af Rasmus Nielsens kone i Escherod

 

Dom Reminisere: Morten Andersens barn i Kraiberre kaldet Maren baaret af Knud Wolborgs kone sammested

 

Dom Oculi: Rasmus Jensens barn i Kraiberre kaldet Anne baaret af Peder hansens kone i Roschou

 

samme dag Jørgen Nielsens barn i Roschou, kaldet Dorethe baaret af Degnens datter i Knebel

 

Dom Judic: Powel Andersens barn i Hornslet kaldet Karen baaret af hans søster i Balou

 

Fest Virid: Præsten H Mehls barn kaldet Jørgens Ditlev, baaret af Madame Høstmark i Horsens,

 

Faddere vare Etatsraad Gierstorp til Wosnæsgaard, Hans Hofmester Mons. Henningsen, Mons Erih Rasmussen, Mons Davidsen, Jomfru Friderica Thrane og Mons Astrup

 

33b

Dom 5 p Pasch Jens Louemands barn i Hornslet kaldet Niels baaret af Rasmus Gødesens datter i Søebye

 

samme dag Niels Lauridsens barn af Tendrup kaldet Karen baaret af Søren Snedkers datter i Hornslet Mette Sørensdatter

 

Festum Trinit Birkedommer Astrups barn i Hornslet kaldet Ingeborre, baaret af Madame Saabye ved

 

Vedøe, faddere Hr. Jørgen stub, Mons. Erich Rasmussen, og Mons. Jens Astrup og Jomfru Frederica Thrane

 

samme dag Anders Rasmussens barn af Kraiberre kaldet (ikke anført) baaret af hands kones søster

 

Dom 1 p Trinit: Rasmus Winters barn i Kraiberre kaldet Mads baaret af Snedkerens kone samme sted, faddere Villads Nielsen, Søren Madsens kone, Rasmus Winters datter

 

Dom 2 p Trinit: Christen Farbroders? Datters barn kaldet Anne baaret af Jens Tÿboes kone faddere, Christen Farbroder, Jacob Nielsen

 

Dom 3 p Trinit: Anders Smeds barn i Tendrup kaldet Hans baaren af (ingen anført), faddere Rasmus

 

Conradsen, Jens Høy, Christen madsen, Søren Snedkers datter Lisbeth og Jens Kuskes datter Anne Lisbeth

 

34a

Dom 5 p Trinit, Peder Høyes barn I Tendrup kaldet Anne Kirstine baaret af Charlotte Birgitte Schive, faddere: Peder Nielsen, Søren Rasmussen i Escherod og Rasmus Rasmussen i Roschou og søster Anne Rasmusdatter, Johanne Jensdatter

 

Dom 6 p Trinit: Jens Høes barn i Tendrup kaldet Karen baaret af Anne Marie Schivers i Tendrup, faddere Peder Høy, Søren Sørensen, Christen Nielsen, bodel Høyes, Christen Jørgensen i Mørche

 

samme dag Peder Baatels barn i Hornslet kaldet Mette Marie baaret af Niels Jacobsens kohne i Hornslet, faddere Jacob Skomager, Madame Bruuns pige

 

Dom 8 p Trinit Hans Emmertsens barn i Hornslet kaldet Christen, baaret af Astrups pige Kirsten, faddere Powel Andersen i Hornslet, Michel jensen i Kraiberre, Clemen Jensen i Roschou

 

samme dag Jens cortsens barn i Rodschou baaret af Mette Nielsdatter i Hafh, kaldet Peder, fadder Søren Mogensen i Rodschou, Jens Nielsen sammested, Rasmus Jensens kone i Kraiberre

 

Dom 11 post Trinit Peder Madsens barn i Rodschou kaldet Karen baaret af hans søster i Følle, faddere Jacob Cortsen, Jens Nielsen, Niels høys datter i Rodschou

 

34b

Dom 12 p Trinit Forvaletr Colstrups barn ved Rosenholm, kaldet Kirstine Magrethe baaret af Cammerherreinde Trolle, faddere Juncher Arenfeld, Monsieur Astrup, Mons: Throrn Thornhohe og Madame Trane

 

samme dag Søren Mogensens barn i Rodschou, kaldet Peder baaret af Jens Kuskes kohne i Hornslet, faddere Niels Lyngbye, Magrethe Jensdatter og Jørgen Nielsens kohne alle 3 i Roschou

 

Dom 15 p Trinit Jens Pannerups barn i Roschou kaldet Jens, og baaren af forvalter Colstrups piige i (ikke anført) faddere Peder Madsen, Clemen Jensen og Niels Høyes datter alle af Roschou

 

samme dag Christen Sørensens barn i Roschou kaldet Mette, baaret af degnens kone i Carlbye, faddere Søren Nielsen og Jacob Cortsen begge af Roschou

 

Dom 17 post Trinit: Rasmus Smeds barn i Roschou kaldet Anne, baaren af Laurs Smeds kone i Kraiberre, faddere Jørgen Bragaard i Roschou Mølle, Peder Sørensen i Havhuusene og Cemen i Ummestrupgaard, Peder Rasmussens ??

 

Dom 19 p Trinit: Willads Nielsens barn i Kraiberg, kaldet Else, baaret af hans syster i Aastrup, faddere hendes mand, Niels Jacobsen af Hornsletog hans kones søster? Ibs datter Kirsten i Kraiberg

 

Dom 1 Adv: Knud Sørensens barn af Kradberg kaldet Søren baaren af Anne Andersdatter i Balle, faddere Søren Madsen, Anders Wolborg, Michel Jensen og Ib Nielsens datter Dorthe Kirsten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1752

Dom 1 post Epiphan Hans Andersens barn i Hornslet kaldet Dorthe, baaret af Madame Thranes stuepige Maleene, faddere Jens Munch i Meilbye, Christen Baches kone i Hornslet, Anne Thrane

 

 

samme dag Ole Holmboes barn i Tendrup baaren af Karen Tages i Hesthaugens skovhuus og kaldet Kirstine Sphie faddere skovridderens søn Frederich, Laurits Rytter i Amaliegaard

 

samme dag Peder Hansens barn i Roschou kaldet Anne, baaren af Rasmus Jensens kone i Kraiberg, faddere Jens Lou i Kradberg, Lille Peder Hansen i Roschou, Peder Krauses kone

 

Dom 2 post Epiphan Ole Snedkers barn i Tendrup, kaldet Frantz baaren af forvalter Colstrups stuepige Susanne, faddere var Peder Brantsen i Tenderup, Jens Lau i Kraiberg, Christian Sørensen i Tenderup, Peder Krauses kone sammested, Mette Væverpige i Hornslet

 

35a

Dom Septuagesima Christen Skrædders barn i Hornslet kaldet Mette Magrethe og baaren af Peder

 

Skræders kone i Balle, faddere vare Ole Snedker, Peder Hansen i Roschou, Søren Nielsen sammested, Peder Bachis kone

 

samme dag Christen Sørensens barn i Hornslet kaldet Anne og baaret af Else Prangs i Hornslet, faddere Jesper Sørensen i Hornslet, Peder laursen i Tenderup, Peder Bertelsens kone i Hornslet

 

Dom Lætare: Ib Nielsens barn i Kraiberg kaldet Rasmus, baaret af hans Syster i Aastrup, faddere Willads Nielsen i Kraiberg, Niels Jacobsen i Hornslet, Rasmus Bakkes søn i Tenderup, Rasmus Jensens kone og Michel Jensens fæstemøe begge af Kraiberg

 

Dom Judica Christen Bertelsens barn i Escherod kaldet Karen baaret af skovriderens datter i Escherod, faddere Jesper Sørensen af Hornslet, Christen Bertelsens stifsøn i Escherod, Peder skovfoged i Baskovhuuset Anne Prang i Hornslet

 

Dom Palmarum Peder Jensens barn i Kraiberg kaldet Mette baaret af Anders Rasmussen kone sammested, faddere Rasmus Jensen i Kraiberg, Kirsten Emmert, Maren Rasmusdatter, Broder Jonasen i Seegalt

 

samme dag Ole Rasmussens barn i Kraiberg kaldet Kirsten baaret af Michel Jensens fæstemø i Kraiberg, faddere Anders Rasmussen, Jens Nielsen begge i Kraiberg, Jens Hofgaard i Hornslet

 

Dom Misericordia Domini Anders Sørensens barn i Kraiberg kaldet Søren, baaret af Peder Lauridsens datter i Estrup, faddere Anders Rasmussen, Søren Rytter i Tenderup, Christen Bach sammested, Knud Woldborgs kone i Kraiberg

 

samme dag Karen Andersdatters barn af Kraiberg kaldet Baltzar baaret af Anders Rasmussens kone sammested, faddere Anders Rasmussens syster i Kraiberg

 

28 Juny Anne Andersdatters barn af Kraiberg kaldet Anne, baaret af Willads Nielsens kone sammested, faddere Willads Nielsen og Karen Andersdatter begge af Kraiberg

 

Dom 20 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou kaldet Karen baaret af Barbera i Roschou Mølle, faddere Clemen og Peder Hansen og Søren Moensens kone alle af Roschou, Jens  ????? af Seegalt

 

35b

Dom 9 October Hans Jacobsens barn i Hestehaugen kaldet Øllegaard? Baaret af Mad. Astrup ?, faddere Niels Jacobsen af Hornslet Ole Skrædder i Tenderup, Peder Pottemager i ?? Rasmus Bragaards kone af Hornslet

 

Dom 15 post Trinit Christian Gulmanns barn i Elkiær Skovhuus kaldet Maren, baaret af Jens Overgaards kone i Carlbye, faddere Peder Guldman, Peder Jørgensen og Syster Bodel Jørgensdatter

 

Festo Omnium Sanct: Rasmus Conradsens barn i Hornslet kaldet Dorthe Marie, baaret af Jomfru Frederica Thrane, faddere Metser Johan Bies datter ved Rosenholm M Claus Thrane, M Hans Jacob Brandt

 

Dom 23 post Trinit: Clemens barn i Roschou kaldet Jens, baaret af Rasmus Smeds kone, faddere Niels Lyngbye, Hans Emmertsen, Kirsten Emmertsdatter og Søren Mogensens kone i Roschou

 

samme dag Peder Laursens barn i Tendrup kaldet Søren, baaret af hans syster Inger tienende i Mørke Præstegaard, faddere Laurs Madsen, Jens Høy, Søren Rytters kone og Ole Snedkers kone af Tendrup

 

Dom 3. Adv. Knud Nielsens barn af Roschou kaldet Peder baaret af Peder Baches kones syster Maren Jensdatter, faddere Peder Hansen af Roschou, Christen Høeg og Peder Hansen af Balskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1753

Dom1 post Epiphan: Hans Andersens barn i Hornslet kaldet Anders baaret af Zidsel Laursdatter i Meilbye, Faddere Dorthe Andersdatter, Poul Andersen begge af Hornslet, Peder Krause i Tenderup og

 

Jens Laursens kone i Meilbye

Dom 2 post Epiphan: Michel Jensens barn i Kraiberg kaldet Maren, baaret af Inger fra ? Faddere Peder Jensens kone maren Rasmusdatter, Ib Nielsens søn, Jens Heegaard alle af Kraiberg

 

samme dag Thomas Nielsens barn i Hornslet kaldet Niels og baaret af Baltzar Muurmesters kone i Hornslet, faddere Niels Bach Scharresøe, Peder Skrædder i Balle og Christen Bach i Hornslet

 

Dom sept. Hans Emertsens barn i Hornslet kaldet Anne baaret af moderens broders kone i Schiørring, faddere Søren Andersen i Todberg, Niels Hougaard i Hornslet, Peder Jacobsen i Tenderup Anne Lisbeth i Hornslet

 

Dom Esto Mihi Jacob Cortsens barn i Roschou kaldet Henrik baaret af Jeppe Erichsens kone i Roschou, faddere Jens Cortsen

 

36a

samme dag Rasmus Jensens barn i Kraiberg kaldet Karen baaret af Jens Cortsens kone i Roschou, faddere Peder Hansen i Roschou, Peder Jensens kone og Ib Nielsens kone begge af Kraiberg

 

Festo Annuncionis Mariæ Christian Sørensens barn i Hornslet kaldet Søren, baaret af Lisbeds datter i Schiøstrup Edel, faddere Jens Joen og Peder Laursen i Tenderup, Hans Emmertsen i Hornslet, Maren Mogensdatter ved Rosenholm

 

4 april Anne Rasmusdatters barn i Hornslet kaldet Anne Marie baaret af Peder Høys kone i Tenderup, faddere Peder Høy Tenderup, Rasmus Rasmussen i Roschou, Søren Rytter i Hornslet

 

Dom Palmarum Jens Bøkers barn i Havhuusene kaldet Jørgen baaret af Anne Kirstine Lihmeved Roschou Mølle, faddere Jørgen Bragaard, Peder Rasmusen og Søren Nielsen i Havhuusene

 

Dom Jubilate Jørgen Fiskers barn i Escherod kaldet Mette baaret af skovriderens ældste datter i Escherod, faddere Hans Skytte sammested, Peder Fischer, Peder Sørensen og Søren Nielsen alle af Havhuusene

 

Dom Rogate Peder Pannerups barn i Tenderup kaldet Anders baaret af Anne Prang i Hornslet, Faddere: Skovfogedens kone i Hesthaugen, Maren Jacobsdatter og Jens Pedersen af Balov, Niels Hougaard i Hornslet

 

Fest 2. Pentec Mads Jensens barn i Hornslet kaldet Maren, baaren af mandens moder Birteh Andersdatter af Balov, faddere Mette Jensdatter og Søren Bøker fra Balov, Jens Olesen i Daustrup, Jacob Hansen af Uggelbølle

 

Festo Trinit Morten Andersens barn i Kraiberg kaldet Anders baaret af moderens søster, faddere IB Nielsen og Michel Jensens kone, Niels Simonsen og Jens Rasmusen alle af Kraiberg

 

Dom 5 post Trinit Søren Rytters barn af Tenderup kaldet Maren, baaret af Maren Moensdatter ved Rosenholm, faddere Jens Høy af Tenderup, Jens Hiulmand i Hornslet, Christen Baches kone i Tenderup

 

Dom 8 post Trinit Christen Bertelsens barn i Escherod kaldet Karen, baaret af mandens syster (ikke mere anført)

 

onsdagen den 5 sept Rasmus Bragaards barn i Hornslet kaldet Maren, baaret af Sophie - præstegaarden, faddere Jens Bragaard i Hornslet, Andreas Knudsen og Christen Bach i Tenderup

 

12 post Trinit Jens Nielsens barn i Roschou kaldet Jens, baaret af Peder Bachs kones syster Maren, faddere Knud Nielsens, Christen ? kone og Jens Nielsen Skrædder?

 

36b

Dom 13 post Trinit: Christen Baches barn i Hornslet kaldet Ellen Kirstine, baaret af Rasmus Conradsens kone i Hornslet, faddere Peder Bach i Roschou, Espen Bach ved Rosenholm, Jens Rasmusen i Hornslet, Hans Emmertsens kone sammested

 

Dom 21 post Trinit Anders Wolborgs barn i Kraiberg kaldet Karen, baaret af Inger Rasmusdatter i Todberg, faddere Jens Mortensens og Jens Jensens af Søebye, Rasmus Rasmussen og Ib Nielsen af Kradberg

 

Dom 1 Adv Christi Peder Bachs barn i Roschou kaldet Magrethe baaret af Mad. Astrup, faddere Jørgen Bragaard ved Roschou Mølle, Christen Bach i Honslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1754

Dom 1 post Epiphan Jens Nielsens barn i Escherod, kaldet Niels baaret af mandens søster, faddere

 

Jacob Fisker, Christen Jensen, Christen Fiskers datter, alle af Escherod

Dom 2 post Epiph. Clemen Jensens barn i Tenderup, kaldet Karen, baaret af Kirsten Emerts, faddere Jens Carlbye, Niels Jørgensen og Hans Jacobsens kone i Hestehaugen

 

Festo Gratich 11 febr. Anders Rasmusens barn i Kraiberg kaldet Anders Baaret af Mad. Schives datter, faddere Michels Jensen, Knud Woborg og Peder Jensen af Kradberg, Mette Snedkers i Hornslet

 

Dom Sexagesima Jens Rasmussens barn i Hornslet kaldet Jens baaret af Mad. Colstrup, faddere Jacob Jensen, Jens Nielsen og Anne Prang alle af Hornslet

 

samme dag Rasmus Rasmussens barn i Roschou kaldet Jens, baaret af Søren Basses datter i Balov, faddere Peder Høy, Peder Larsen og Christen Bach alle i Tendrup

 

Dom Esto Mihi Christian Guldmands barn kaldet Jørgen, baaret af Peder Jørgensens kone i Elkier skovhuus, faddere Peder Guldmann, Rasmus Conradsen, og kone

 

samme dag Jens Høgs barn i Tendrup kaldet Rasmus, baaret af Mette Snedkers, faddere Peder Pot, Peder Lauritsen, Christen Bach

 

Dom Invocavit Peder Bertelsens barn i Hornslet kaldet Tygge, baaret af forvalter Colstrups pige, faddere Jacob og Niels Skomager, Anne Prangs

 

samme dag Christen Doctors barn i Roschou kaldet Maren, baaret af Jeppe Erichsens kone i Roschou, faddere Jens Nielsen og kone i Roschou

 

Dom Oculi Christian Huusmandbarn i Hornslet kaldet Mette, baaret af Else Basses i Balov, faddere Anders Joen, Søren Nielseni Havhuusene, Jesper Sørensen i Hornslet

 

37a

Dom Lætare Ole Holmboes barn i Tendrup, kaldet Mette baaret af Anne Albretsdatter, Hestehaugen, faddere Christen Nielsen i Tendrup, Rasmus Conradsen i Hornslet og Christen Bach i Tendrup

 

Dom Palmarum Søren Mogensens barn i Roschou kaldet Anders baaret af hans datter Giertrud, faddere Niels Lyngbye, Jens Cortsen og Jeppe Jensen alle af Roschou

 

Fer 3 Pasch: Tÿrre Rasmussens barn i Kraiberg kaldet Jørgen baaret af Mad. Colstrup, faddere Jens Jensen i Tenderup, Jens Rasmussen og Michel Jensen af Kraiberg

 

samme dag Mads Wiborgs barn i Roschou, kaldet Peder baaret af Else Basses i Balov, faddere (ingen anført)

 

Dom 2 post Fest Pasch Christen Bachs barn i Tenderup kaldet Zidsel, baaret af præstens pige Bodil, faddere Peder Bach, ladefogedens datter, Anne Emmertsdatter

 

samme dag Peder Madsens barn i Roschou kaldet Mads baaret afJens Nielsens kone i Roschou, faddere Jeppe Jensen, Knud Nielsen, Jens Nielsen alle af Roschou

 

Dom Cantate Peder Christensens barn i Escherod, kaldet Christen, baaret af sal Rasmus Jepsens datter sammested, faddere Christen Jensen af Escherod Jens Thyboe af Haarup og Peder Steenum i Kraiberg

 

Dom Rogate Willads Nielsens barn i Kraiberg kaldet Maren, baaret af Ib Nielsens kone, faddere Niels Simonsen, Ib Nielsen af Kraiberg og Niels Jacobsen af Hornslet

 

samme dag Poul Andersens barn i Hornslet kaldet Rasmus, baaret af Mad. Astrups pige Dorthe Pedersdatter, faddereSøren Andersen i Todberg, Hans Andersen, Terchil Ladefogeds kone i Tenderup

 

Festo Ascens Christi Peder Sørensens barn i Havhuusene kaldet Dorthe Marie baaret af Thomas Bragaards datter i Roschou Mølle, faddere Jørgen Bragaard, Mester Johan ved Rosenholm, Søren Nielsen og Peder Nielsen i Havhuusene

 

Fer 2 Pent. Jørgen Nielsens barn i Roschou kaldet Niels baaret af Peder Baches kones søster faddere Jeppe Jensen, Peder Madsen og Søren Moensens kone alle af Roschou

 

5 post Trinit: Niels Laursens barn i Tendrup kaldet Michel baaret af Jens Joens kone sammesteds, faddere Jens Høg, Peder Krausis, Peder Høys alle af Tendrup

 

8 post Trinit Ole Snedkers barn i Tendrup kaldet Mette Kirstine baaret af Jens Jensens kone i Tenderup, faddere Christian Sørensen huusmands kone, Søren Prangs kone i Hornslet, Jens Jensen i Tenderup

 

Dom 10 post Trinit Swinhyrdens barn i Hornslet kaldet Jens, baaret af Anne Prangs, faddere Niels Hougaard, Niels Jacobsens kone og Christian Sørensen alle af Hornslet

 

Dom 11 post Trinit Jeppe Jensens barn i Roschou kaldet Peder baaret af Maren Jensdatter, faddere Peder Bach, Søren Nielsen og Knud Nielsen alle af Roschou

 

samme dag Andreas Smeds barn i tenderup kaldet Anne Kirstine, baaret af Baltzar Muurmester kone, faddere Jens Jensen og Peder Høy i Tenderup, Hans Emmertsen i Hornslet

 

37b

Dom 14 post Trinit M Kield Lykkes? Barn kaldet Rasmus baaret af Christian Lykkes kone i Rønne?, faddere Peder Sørensens kone i Havhuusene, Thomas Bragaard i Roschou Mølle, Joen Pedersen i Lygten, Hans Skiøtte ved Wosnæsgaard

 

Dom 20 post Trinit Jacob Cortsens barn i Roschou kaldet Anne baaret af Peder Fiskers fæstemøe ved Havhuusene, faddere Peder Bach, Jens Cortsen og Søren Nielsen alle af Roschou

 

d 29 october M Lassens barn kaldet Knud, baaret af Jomfrue Friderica Thrane faddere Leutnant Krag, M Thora Sohn og forvalter Colstrup og Mester Peders datter ved Wosnæsgaard

 

Dom 1 Adv. Michel Michel Jensens barn i Kraiberg, kaldet Jens baaret af Knud Wolstrups kone, faddere Anders Rasmus kone, Niels Simonsen og Niels Ibsen alle af Kraiberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1755

Festo Frac Act Ib Nielsens barn i Kradberg kaldet Anne Kirstine baaret af ? i Hastrup faddere Søren Madsen, Niels Simonsen, Anders Rasmussens kone, Ib Nielsens datter alle af Kradberg

Dom oculi Hans Emmertsenss barn i Hornslet kaldet Christen baaret af Jens Andersens kone i Skiørring, faddere Rasmus Smed i Limmer, Christen Jørgensen og Søren Sørensen begge af Mørke

 

Dom Palmarum Rasmus Jensens barn i Kraiberg kaldet Karen baaret af Kirsten Hansdatter udi Roschou, faddere Ib Nielsen, Rasmus Snedker, Peder Jensen af Kraiberg

 

Die Virid Anders Volborgs barn i Kraiberg kaldet Anne baaret af Knud Volborgs kone sammested, faddere Knud Voldborg Anders Rasmussen og Jens Moensen alle af Kraiberg

 

Dom Miser Søren Rytters barn Hans baaret af Maren Moensdatter i Tendrup, faddere Christen Nielsen, Espen Bach og Christen Baches kone alle af Tenderup

 

samme dag Hans Andersens barn i Tendrup kaldet Dorthe baaret af Ole Snedkers kone , faddere Ole Snedker, Jens Høgs kone

 

samme dag Jens Nielsens barn i Roschou, kaldet Maren baaret af Peder Baches kone i Roschou, faddere Jens Cortsen, Rasmus Rasmussen sammesteds

 

38a

Dom Rogate Rasmus Nielsens barn i Roschou, kaldet Kirsten baaret af Søren Rønnes kone i Følle, faddere Peder Bang, Søren Rønne i Følle, Rasmus Jensen og Jeppe Erichsen af Roschou

 

samme dag Morten Andersens barn i Kraiberg kaldet Rasmus baaret af Jens Moensens syster i Kraiberg, faddere Frands Andersen og Maren Andersdatter begge af Hvilsager, Christen Andersen og Else Christensdatter af Mejlby Jens Moensen i Kraiberg

 

Dom 3 post Trinit Peder Laursens barn i Tendrup kaldet Dorthe baaret af mandens syster, faddere Laurs Madsen, Jens Høeg og Niels Laursen af Tendrup

 

samme dag Jens Sparres barn i Roschou, kaldet Jens baaren af

 

Festo Visitationis Mariæ Jørgen Fiskers barn i Escherod kaldet Anders baret af ??????s kone i Svinboe faddere Christen Fiskers kone i Escherod, Niels Fisker i Hauhuusene

 

samme dag fæehyrdens barn i Hornslet kaldet Johanne baaret af præstens pige Sofie faddere Jacob Jensen, Dorthe Andersdatter, Else Braggard, Anne Cathrine alle af Hornslet

 

Dom 9 post Trinit Christen Doctors barn i Roschou kaldet Søren baaret af mandens systerdatter Kirsten Rasmusdatter i Eggae faddere Jens Cortsen og Jacob Cortsen i Roschou

 

Dom 10 post Trin Søren Jensens barn i Escherod kaldet Maren baaret af Niels Jacobsens kone i Hornslet faddere Christen Fisker, Christen farbroder begge af Escherod Jens Thybo i Horup

 

samme dag Rasmus Jochumsens barn i Tendrup kaldet Maren baaret af mandens sønne konne i Carlby ?

 

Dom 12 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou kaldet Casper baaret af Peder Baches kones syster faddere Jeppe Jensen, Peder Bach, Knud Nielsen alle af Roschou og Christen bach i Hornslet

 

Dom 13 post Trinit Peder Jensens barn i Kraiberg kaldet Jens baaret af Tyrri Rasmussens kone i Kraiberg, faddere konens 2 brødre, Anders Rasmussens og Anders Kochs koner i Kraiberg

 

Dom 14 post Trinit Christian Sørensen uurmands barn i Hornslet kaldet Birthe baaret af præsten pige Bodil, faddere Jens Andersen, Anders, Joen og Christen Bach alle af Hornslet

 

Dom 15 post Trinit Jacob Jensen barn i Hornslet Karen baaret af ? Hornslet, faddere Jens Jensen af Tendrup, Peder Michelsen og Niels Skomager i Hornslet

 

38b

Dom 17 post Trinit Christen Bachs barn i Hornslet kaldet Søren baaret af Kirsten Hansdatter i Roschou, faddere Christen Bach i Tenderup, Peder Bach i Roschou, Jens Andersen, Hans Emmertsen og Christian Sørensens koner af Hornslet

 

Dom 18 post Trinit Willads Nielsens barn i Kraiberg kaldet Jens baaret af Ib Nielsens kone sammesteds, faddere Niels Ibsen, Niels Simonsen, Morten Andersen alle af Kraiberg

 

Dom 19 post Trinit Christen Skomagers barn i Hornslet kaldet Karen baaret af Mad. Astrups piige, faddere Niels Hougaard, Jacob Jensen, Rasmus Bragaards og Jens Andersens koner af Hornslet

 

onsdagen den 8 october Christen Christensens barn i Kraiberg kaldet ?Mette Kirstine baaret af Niels ??? datter i Branstrup, faddere mandens 2 brødre, Søren Madsen og Helle Simonsdatter af Kraiberg

 

Dom 20 post Trinit Jens Pannerups barn i Roschou kaldet Jens baaret af Peder Baches kones syster faddere Peder Bach, Søren Nielsen af Roschou, Peder Pannerups kone af Roschou

 

25 post Trinit Peder Høys barn i Tenderup kaldet Rasmus baaret af Søren Laasbyes datter i Roschou, faddere Jens Høg, Christen Nielsens kone og Jens Jensen alle af Tenderup

 

samme dag Karen Fiskers barn i Roschou kaldet Søren baaren af Maren Boe? Tienende ved Roschou Mølle, faddere Peder Bach i Roschou, Jens Andersens kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1756

Dom 2 post Fest Epiph Jens Andersens barn i Hornslet kaldet Søren, baaret af Jens Molboes kone i Segalt, faddere Jens Rasmusen, Anders Fisker af Hornslet, Peder Laursen i Tenderup, Dorthe Pedersdatter, Marianne Jensdatter begge af Hornslet

 

Dom Septuagesima Peder Fiskers barn i Hauhuusene kaldet Anne Cathrine baaret af Jomfru Kaalund i Schiødstrup faddere Jens Rasmussen i Hornslet, Peder Sørensen og Søren Væver i Hauhuusene, Jens Bøkers datter sammested, og skovfogedens datter ved Møllerup

 

Dom Sexagesima Jeppe Jensens barn i Roschou kaldet Magrethe baaret af Jens Løbers kone i Balschou?, faddere Peder Bach og Jens Cortsen i Roschou, konens fader i Segalt Christen Bachs? kone i Hornslet

 

39a

Dom Qvinquagesima Christian Sørensen gaardmands barn i Hornslet kaldet Anders baaret af Jens Joens kone i Tendrup, faddere konens broder i Segalt, Anders Joen, Hans Emmertsens og Christen Bakkes kone i Hornslet

 

Dom Invocavit Anders Rasmussens barn i Kradberg kaldet Christen baaret af M Lars Wissings datter i Aarhuus, faddere Niels Ibsen Anders Rasmussens broder, Peder Jensens og Ib Nielsens koner alle af Kradberg

 

10 marts M Lassens barn i Hornslet kaldet Anne Elizabeth baaret af ???, ved Tustrup faddere Jomfru Friderica ??? og forvalter Colstrup ved Rosenholm og M Thomesen ved Tustrup og M Brandt ved Wosnæsgaard

 

Dom Reminicere Jens Rasmussen barn i Hornslet kaldet Maren baaret af True Jensens kone i Balov, faddere Niels Hougaard i Hornslet, Frands Nielsen i Tendrup, Peder Michelsen i Carlby, Jens Andersens kone og Inger Fransdatter i Hornslet

 

Dom Judica Peder Madsens barn i Roschou kaldet Maren baaret af Søren Mogensens kone sammesteds, faddere Søren Mogensens søn og datter i Roschou og Peder Hansen sammested

 

Fer 2 Pasch Peder Bakkis barn i Rodschou kaldet Niels baaret af Søren Vævers pige i Hauhuusene faddere Jeppe Jensen og Jeppe Erichsens kones 2 søstre? alle i Roschou og Christen Bach i Tendrup

 

Dom Qvasimodo geniti Hans Skrædders barn i Tendrup kaldet Kirsten baaret af Ingeborre Mortensdatter i Tendrup faddere Søren Bøker i Tendrup, Søren Nielsen Niels Rasmussen af Carlby

 

Dom Misericordia Poul Andersens barn i Hornslet kaldet baaret af Hans ??? Todberg, faddere Hans Andersen, Jens Nielsen Hougaard i Hornslet, ladefogedens kone i Tendrup, og Jens Andersens kone i Hornslet

 

Dom Jubilate Hr. Kierulfs barn kaldet Johanne Kirstine baaret af fru Cancelliraadinde Hansen ved Lyngsbechgaard faddere frøken Wein?? Hr. Conferensraad Gerstorf ved Wosnæsgaard og Cancelliraad Hansen, forvalter Colstrup, M Thorn Thornsohn

 

Dom 4 post Trinit Baltzer Muurmesters barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine baaret af Madame Astrup faddere Rasmus Conradsen og Jacob Jensen af Hornslet, Anders Smed i Tendrup, Christen Bakkis kone i Hornslet

 

samme dag Rasmus Jensens barn i Kradberg kaldet Kirsten? baaret af Jeppe Jensens kone i Roschou faddere Anders Kok og Anders Rasmussens koner i Kraiberg, Niels Skomager og Jacob Jensens kone i Hornslet

 

39b

Dom 9 Jens Cortsens barn i Rodschou kaldet Peder, baaret af Jeppe Jensens kone sammested, faddere konens fader i Segalt, Jacob Cortsen, Peder Madsen, Søren Mogensens søn af bem Rodschou

 

Dom 10 Ole Snedkers barn i Tendrup, kaldet Kirstine, baaret af Jens Jensens kone sammesteds, faddere Jens Erichsens kone i Tendrup, Ingeborg Mortensdatter

 

Dom 16 Post Trinit Rasmus Rasmussens barn i Rodschou kaldet Rasmus, baaret af Peder Høys kone i Tenderup, faddere Peder Bach, Jeppe Jensen og Christen Sørensen i Rodschou, Søren Rytters kone i Hornslet

 

Dom 17 post Trinit Clemen Jensens barn i Tendrup kaldet Anne baaret af Kirsten Emmertsd, faddere Peder Michelsen i Karlby, Christen Bach og Peder Høy

 

Festo Omnium Sanctorum en fattig kone Dorthe Knudsdatters barn kaldet Friderich som ?? i Escherod udi Hans Vejrmøllers gaard og efter det holdte forhør foregav at være gift med soldat Dronningens Regiment i Rendsborg kaldet Poul Jensen

 

Dom 2 Adv. Knud Nielsens barn i Rodschou, kaldet Maren baaret af Rasmus Prangs kone sammested, faddere Jeppe Erichsen, Niels Knudsen, Christen Høg, Peder Bachis kone alle af Roschou,

 

samme dag hyrden Christen Krumpes barn i Kraiberg, kaldet Anne baaret af Marcus Rasmussens kone i Bendstrup, faddere Marcus Rasmussen sammested, Anders Rasmussen, Anders Woldborg og Ib Nielsens koner alle af Kraiberg

 

Dom 3 Adv. Søren Rytters barn i Tenderup kaldet Mette, baaret af Rasmus Conradsens kone i Hornslet, faddere Christen Bach og Niels Laursen i Tenderup, Jens Hiulmand i Hornslet, Ingeborg Mortensdatter af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1757

Dom 1 post Epiph Jens Nielsens barn i Rodschou kaldet Anne baaret af konens syster, faddere Peder Bach, Christen Sørensen og Søren Høg alle af Rodschou

 

Dom Septuagesima Christen Bachs barn i Hornslet kaldet Jens baaret af Niels Lyngbyes kone sammesteds, faddere Peder Bach, Jeppe Jensen, Jens Cortsen alle af Rodschou og Søren Søren Snedker i Hornslet

 

Festo Grat Act Hans Andersens barn i Tenderup kaldet Anders baaret af Dorthe Pedersdatter tienende Mad Astrup, faddere Poul Andersen og Søren Snedker af Hornslet og Jens Offer af Balle

 

40a

Dom Quinguagesima Søren Snedkers barn i Hornslet kaldet Marie Lisbeth, baaret af hans datter Mette Sørensdatter i Stustrup, faddere Jens Snedker, og Christen Bach af Hornslet, Anders Rasmussen af Kradberg og Hans Emmertsens kone fra Hornslet

 

Dom Reminiscere Anders Woldborgs barn i Kraibeg kaldet Morten, baaret af Ib Nielsens hustru sammested, faddere Ib Nielsen, Niels Simonsen, Søren Madsen, Peder Jensens datter alle af Kraiberg

 

Dom Lætare Niels Simonsens barn i Kraiberg kaldet Kirsten, baaret af Jens Rasmusens datter i Aastrup, Ingeborg, faddere Jens Koch, Ib Nielsen, Hans Olesen alle af Kraiberg,

 

Die Virid Christen Bachs barn i Tenderup kaldet Søren, baaret af Søren Bragaards kone i Hornslet, faddere Jens Jensen, Clemen Jensen, Søren Soelgaards kone alle af Tenderup, Søren Rytters kone i Tenderup og Christen Bachs kone i Hornslet

 

Dom Jubilate Jens Rasmussens barn i Hornslet kaldet Jørgen, baaret af Mad. Lassen sammested, faddere Niels Hougaard, Niels Jensen og Jens Snedker alle af Hornslet, Jens Jensen og Christen Bach af Tenderup

 

11 maj Hr. Kiærulfs barn kaldet Frideric Christian, baaret af Provstinde Ring fra Samsø, faddere Jomfru Thrane ved Rosenholm, Provst Ring, Hr. ?der, og Cancelliraad Hansen

 

Fest Joh Bapt Niels Jensens barn i Hornslet, kaldet Jens, baaret af præstens kone, faddere Jacob Jensen og Jens Rasmussen, Niels Jacobsens kone alle af Hornslet, Jens og Niels Nyehuus af Carlby

 

Dom 6 post Trinit Rasmus Jochumsens barn i Escherod kaldet Terchel baaret af Christen Jensens datter sammested, faddere Johan Sørensen, Jacob Nielsens kone i Escherod, og mandens 2 sønner

 

Dom 8 post Trinit, Knud Wolborgs barn i Kraiberg kaldet Anne Margrethe baaret af Mortens kone i Worre, faddere Ib Nielsen, Niels Simonsen, Anders Woldborg og Jens Rasmussen alle af Kraiberg

 

Dom 13 post Trinit Peder Hansens barn i Roschou kaldet Hans, baaret af Niels Rasmussen kone i Eo??rup, faddere Jørgen Smed og Søren Jensen i Kolding, Anders Jensen af Koed, og Jacob af Bugtrup

 

Onsdagen d 7 septbr en fattig mands barn, navnet Dorthe, som efter holt forhør foregav at ophold sig hos Jens B??, gaardmand i Raabye sogn, tilligemed sin hustru Mette Andersdatter, der hos Christen Jørgensen i Escherod giorde ????? der til daaben blev baaret af Christen Jørgensens pige i Escherod

 

40b

Dom 14 post Trinit Jens Bragaards barn i Hornslet kaldet Maren, baaret af Rasmus Bragaards kone sammested, faddere Søren Bragaard, Jens Rasmussen, Niels Jensen alle af Hornslet, og Christen Bach af Tenderup

 

samme dag Anne Rasmusdatter af Kraiberg uægte barn kaldet Peder og til daaben baaret af Willads kone i Kraiberg

 

Dom 16 post Trinit Rasmus Bangs barn i Roschou kaldet Søren baaret af Jens Jensens kone i Uggelbølle, faddere Peder Bang i Følle, Rasmus Rasmussen og Knud Nielsen i Roschou

 

Dom 19 post Trinit Peder Madsens barn i Roschou kaldet Giertrud, baaret af Søren Mogensens datter i Roschou, faddere begge hans sønner og Jens Cortsens kone sammested

 

Dom 24 post Trinit Anders Smeds barn i Tenderup kaldet Jørgen, baaret af Jens Jensens kone sammested, faddere Anders Bech, Søren Sørensen i Tenderup, Christen Muurmand ved Rosenholm og Niels Jensens kone i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1758

Festo Novi Anni Peder Jensens barn i Kraiberg kaldet Niels, baaret af Andreas Jonesens kone i Grundfør, faddere konens 2 brødre i Segalt, Niels Simonsen og Peder Jensens datter i Kraiberg

 

Dom Septuagesima Jens Andersens barn i Hornslet kaldet Anders baaret af  mad. Lassen, faddere Niels Jensen, Christian Sørensen og Jens Udsen alle af Hornslet, Søren Bøjer af Tenderup og Peder Michelsens kone af Carlby

 

samme dag Birthe Jensdatters uægte barn af Torsagger kaldet Jens og til daaben baaret af Søren Mogensens datter som tiener i Roschou Mølle

 

Dom Lætare Niels Bøkers barn i Tenderup, kaldet Søren, baaret af Anne Madsdatter i Carlby, faddere Anders Moensen i Carlbye, Karen Nielsdatter fra Schiørring Mølle, Søren Sørensen, Jørgen Skriver, Anders Bech alle af Tenderup

 

samme dag Anders Rasmussens barn af Kraiberg kaldet Anne Kirstine baaret af Niels Sørensens ??? kone i Aarhuus, faddere konens syster tienende sammested, Rasmus Andersen i Rikterup? Anders Woldborg og Ib Nielsn i Kraiberg

 

41a

Festo Annu Mariæ Jens Pedersen Kochs barn i Kraiberg kaldet Simon baaret af Niels Jacobsens kone i

 

Hornslet, faddere Anders Pedesren og Niels Ibsen i Kraiberg, Anders Rasmussen og Niels Simonsens koner i Kraiberg, Kirsten Ibsdatter i Hornslet

 

Festo Virid Christen Sørensens barn i Roschou kaldet Anne baaret af Peder Degns kone i Carlby, faddere Rasmus Rasmussen, Jesper Erichsen, Peder Bach alle af Roschou

 

Dom Quasimodo geniti Villads Nielsens barn i Kraiberg kaldet Christen baaret af Ingeborg Christensdatter i Aastrup, faddere Niels Simonsen, Knud Woldborg og Peder Jensen alle af Kraiberg

 

Dom Misericordia Kirsten Emmertsd. Uægte barn kaldet Christen baaret af Anne Høeg i Tenderup til hendes daab Clemens kone i Tenderup, Christen Bach sammested vare vidner

 

Dom Exaudi Rasmus Rasmussen, landsoldats barn i Kraiberg kaldet Rasmus baaret af Jørgen Jensens kone i Branstrup faddere Anders Børresen sammested, Jens Madsen i Kankbølle, Kirsten Sørensdatter i Worre, Niels Simonsen i Kraiberg og Kirsten Ibsdatter i Hornslet

 

samme dag Jens Nielsens barn i Roschou kaldet Niels baaret af skoleholderen Nicolaj Thranes datter sammested, faddere Niels Knudsen, Christen Høeg og Niels Høeg alle af Roschou

 

Dom 1 post Trinit Karen Sørensdatters uægte barn i Roschou kaldet Kirsten baaret af Søren Mogensens kone i Roschou, til hvis daab Peder Madsens kone i Roschou og Peder Bach vare vidner

 

Dom 2 post Trinit Peder Fiskers barn i Hauhuusene kaldet Jacob, baaret af Niels Skous kone i Balou, faddere Peder Sørensen og Søren Wævers kone, Jens Bøkers kone alle af Hauhuusene

 

samme dag Rasmus Jensens barn i Escherod kaldet Jens baaret af Anne Marie tienende ved Wosnæsgaard, faddere Christen Jørgensen, Christen Fischer og Anders Rasmussen alle af Escherod

 

Festo Viset Mariæ Hr Kiærulfs barn kaldet Dorothea baaret af Mad. Muller i Woldbye faddere Madame Saabye ved Amaliegaard, Cancellieraad Hansen, Consistorialraad Tegder og Monseieur Bæhr ved Schaarupgaard

 

Dom 8 post Trinit Christen Høegs barn i Roschou kaldet Karen baaret af mandens søster, faddere Jens Nielsen, Niels Høeg, Peder Bach, Nicolai Tranes datter alle af Roschou

 

Dom 9 post Trinit Anders Koches barn i Kraiberg kaldet Michel baaret af Morten Madsens kone i ??, faddere Jens Rasmussen, Jens Koch, Anders Rasmussen kone alle af Kraiberg

 

41

Dom 12 post Trinit Jens Cortsens barn i Roschou kaldet Casper baaret af Kirsten Laasbye tiener M Schive, faddere Jacob Cortsen og Jeppe Erichsen af Roschou

 

Dom 13 post Trinit Niels Simonsens barn i Kraiberg kaldet Anne baaret af Rasmus Conradsens kone i Hornslet, faddere Anders Bach i Tenderup, Kirsten Ibsdatter i Hornslet, Anders Rasmussens broder i Kraiberg og Peder Jensens kone sammested

 

Dom 15 post Trinit Christen Sørensens barn i Hornslet kaldet Rasmus baaret af præstekonen, faddere Anders Gryder i Andi, Niels Gryder Schiørring, Christen Gryder i Carlbye, Jens Rasmussen og Jacob Jensen i Hornslet

 

Dom 16 post Trinit skovrider Morten Bøgs barn kaldet Peter baaret af Mester? Peters kone i Stustrup faddere Mester Peter Gantung ved Wosnæsgaardmr. Christen Bøg, Frederich Sinning og kone i Andie

 

Dom 17 post Trinit Peder Baches barn i Roschou kaldet Christen baaret af konens syster, faddere Rasmus Rasmussen, Jeppe Erichsen, Christen Høegs kone og Nicolai Thranes datter alle af Roschou, Peder Bach af Hornslet

 

Dom 24 post Trinit Søren Christensens barn i Escherod kaldet Christen baaret af Christen Fischer syster sammested faddere Søren Nielsen, Anne Christensdatter og Maren alle af Escherod og Christen Jørgensens søn af Seegalt

 

Dom 26 post Trinit Rasmus Rasmussens barn i Roschou kaldet Anders baaret af Lass Bøkers datter i Mørke faddere Jeppe Erichsen og Peder Hansen af Roschou, Christen Sørensens kone  sammested, Peder Høy og Søren Rytters kone af Tenderup

 

Dom 2 Adv. Hans Skrædders barn i Tenderup kaldet Maren baaret af Kirsten Villadsdatter sammested, faddere Søren Nielsen, Niels Rasmussen og Niels Glarmester alle af Carlbye, Rasmus Jochumsen af Escherod og Jørgen Sørensens kone i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1759

Dom invocavit Christen Pedersen Muurmands barn i Tenderup kaldet Thor? Baaret af mad Astrup i Hornslet faddere Anders Muurmand af Mørke, Christen Nielsen af Tenderup, Christen Pedersen? Af Carlby , ?? Rasmusdatter og Dorthe Pedersdatteraf Hornslet

 

Dom Reminicere Peder Pannerup barn i Tenderup kaldet Elisabeth baaret af Frederich Giøtterig?  Ved Wosnæsgaard faddere Jens Rasmussen i Hornslet, Anders Skiver i Tenderup, Jens Pannerup i Roschou, Maren Moensdatter og Karen Olesdatter tienende ved Wosnæsgaard

 

42a

Dom Oculi Anders Nielsens barn i Tenderup kaldet Nielse baaret af Kirsten Ibsdatter i Hornslet tienende Hr Schive, faddere Iver Nielsen og Peder Nielsen af Carlby, Niels Jørgensen fra Roschou Mølle, Søren Rytters kone i Tenderup

 

Fest Annunciasionis Mariæ Jens Bragaards barn i Hornslet, kaldet Birthe Marie, baaret af Christen baches kone i Tenderup, faddere Jens Rasmussen, Jacob Jensen, Rasmus Bragaards kone og Søren Bragaard alle af Hornslet

 

Dom Misericordia Niels Jensens barn i Hornslet kaldet Maren baaret af Rasmus Conradsens kone sammested, faddere Jacob Jensen, Jens Rasmussen, Niels Hougaard, Hans Emmertsen, alle af Hornslet

 

samme dag Jacob Nielsens barn i Escherod, kaldet Dorthe baaret af Søren Wævers piige i Hauhuusene, faddere Anders Rasmussen, Christen Fisker, Søren Christensen og skovridderens piige alle af Escherod

 

Dom Cantate Ole Snedkers barn i Tenderup kaldet Peder baaret af Rasmus Conradsens kone i Hornslet, faddere Jørgen Skriver, Jens ?, Rasmus Mogensen i Tenderup, Niels Hougaards datter i Hornslet og Peder Pannerups kone i Tenderup

 

Dom Rogate Peder Hansens barn i Roschou kaldet Anne baaret af Peder Baches kone sammested, faddere Niels Knudsen, Christen Høg, Jeppe Erichsen, Jens Nielsen og Christen Sørensens kone alle af Roschou

 

Dom 1 post Trinit Rasmus Jensens barn i Kraiberg kaldet Kirsten baaret af Jens Cortsens kone i Roschou, faddere Niels Simonsen, Ib Nielsen og Anders Rasmussen alle af Kraiberg, Jeppe ?? kone af Roschou

 

21 juni præstens barn kaldet Lucas baaret af provstinde Storm i Mørke, faddere ??? Henningsen i Torsager Hr ?? Hjortshøj, Hr Jensenius i Todberg, Hr. Frederich Christian Gleerup

 

Fest Joh Bapt Rasmus Rasmussens barn i Kraiberg, kaldet Thyge, baaret af Jens Thyggesens kone i

 

Daustrup, faddere Niels Nohr i Daustrup, Jesper Sørensen af Hornslet, Jens Jensens kone i Tenderup og Søren Madsen af Kraiberg

 

Dom 7 post Trinit Jens Rasmussens barn i Hornslet kaldet Rasmus baaret af Niels Jacobsens kone sammested, faddere Niels Hougaard, Jacob Jensen og Jens Bragaard i Hornslet, Rasmus Skriver, og Jens Jensen af Tenderup

 

Dom 8 post Trinit Jørgen Sørensens barn i Tenderup kaldet Anne Lisbeth, baaret af Niels Jacobsens kone i Hornslet, faddere Søren Snedker og Anne Lisbeth i Hornslet, Jens Smed og Søren Sørensen af Tenderup

 

Dom 12 post Trinit Christen Baches barn i Hornslet kaldet Mette Margrethe og baaret afNiels Lyngbyes kone i Roschou, faddere Jacob Jensen, Jens Rasmussen og Niels Jensens kone alle af Hornslet, og Peder Bach i Roschou

 

42b

Festo Micho Skovridderen Bertel Birches barn i Escherod kaldet Mette Cathrine baaret af Madselle Maren Birch i Rodschou Mølle, faddere Martin Iger? i Løgten Jens Winther ved Rosenholm, Jørgen Bragaard ved Rodschou Mølle og sal Joen Pedersens datter i ??

 

Dom 18 post Trinit, Søren Rytters barn i Tenderup, kaldet Edel Kirstine baaret af Anders Rasmussens datter sammested, faddere Christen Bach, Anders Nielsen af Tenderup, Jens Hiulmand i Hornslet

 

samme dag Søren Hansens barn i Kradberg kaldet Anne, baaret af Jens Nielsens kone i Linaa, faddere Søren Tost og Jørgen Nielsen af Todberg, saa og Jens Mortensen og Christen Mortensen, konens brødre

 

Festo Omnium Sanct Peder Høys barn i Tenderup, kaldet Rasmus, baaret af Jens Erichsens steddatter sammested, faddere Søren Høy, Jens Høy, Jens Jensen og Christen Bach alle af Tenderup

 

Dom 23 post Trinit Jacob Sørensens barn i Roschou kaldet Karen baaret af Peder Hansens kone sammested, faddere Knud Nielsen, Peder Bach og Rasmus Bang alle af Rodschou

 

Dom 24 post Trinit Jens Koches barn i Kraiberg kaldet Peder baaret af Christen Heegaards kone i Haarup, faddere ?Niels Heegaard i Bygballe, Anders Koch, Søren Hansen og Anders Rasmussens kone alle af Kraiberg

 

Dom 1 s Adv Søren Birkes barn i Escherod kaldet Abelone Cathrine baaret af Madselle Maren ? i Roschou Mølle, faddere Jørgen Bragaard i Rodschou Mølle, Morten Eger i Løgten, Birte Birn? i Escherod, Thomas Bragaards datter

 

Dom 4 s adv Søren Jørgensens barn i Hornslet kaldet Laurs, baaret af Anders Rasmussens kone i Kraiberg, faddere Jørgen Sørensen kone i Tenderup, Jens Sørensen i Weilby, Martinus Skomager i Mørke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1760

Festo Circum Christi Christen Jespersens barn i Escherod kaldet Magrethe baaret af Christen Fiskers datter sammested, faddere Søren Nielsen, Christen Jensen, Jacob Nielsens og Søren Christensens kone alle af Escherod

 

 

Dom 2 post Epiph Rasmus Jochumsens barn i Escherod kaldet Claus baaret af Anne tjenende ved Wosnæsgaard, faddere Søren Christensen, Christen Jespersen, Søren Nielsen og Jacob Nielsens kone af Escherod

 

43a

Dom Sexagesima Kirsten Sørensdatters uægte barn i Rodschou, kaldet Mette baaret af Peder Baches kone syster Anne Jensdatter sammested, faddere Jacob Sørensen, Peder Sørensen og Niels Jørgensens kone alle af Rodschou

 

Festo Grat Act Christen Baches Barn i Tenderup kaldet Jens baaret af Jens Braagaards kone i Hornslet, faddere Jens Rasmussen og Peder Bach sammested Jens Jensen i Tenderup og Peder Baches kone i Roschou

 

Dom Esto Mihi Jens Pannerups barn i Roschou kaldet Jacob baaret af hans Syster Anne i Balov faddere Jens Rasmussen og Jens Nielsen Hougaard i Hornslet, Christen Sørensen i Roschou, Peder Pannerup i Tendrup

 

Dom Reminiscere Jacob Cortsens Barn i Roschou kaldet Hans baaret af Søren Nielsens datter samested faddere Jeppe Erichsen, Jens Cortsen, mandens stifsøn Søren, Peder Baches og Knud Nielsens koner alle af Roschou

 

Dom Oculi Skov Riideren Morten Bøgs Barn kaldet Abelone Marie baaret af hans Sal. Kones Syster faddere ??? Johan Bie ved Rosenholm, Hans Abraham ved Amaliegaard og Skov Riiderens søn, saa og hans stifsøns kone i ??

 

Same dag Christen Baches Barn i Roschou kaldet Erich baaret af Niels Jørgensen Schovs kone i Balov faddere Christen Sørensen, Peder Bach af Roschou, Søren Høg i Balov, Anne Høg af Tenderup

 

Onsdagen 12 marts Clemen Jensens Barn i Hornslet kaldet Jens baaret af Anne Lisbet sammesteds faddere Jens Carlby i Roschou Mandens broder Anders Pott? i Tenderup, Niels Joensen i Mørke Kirsten Emmerts sammested og Hans Emmertsens datter Karen i Hornslet

 

Onsdagen 19 marts Christen Sørensens Barn i Hornslet kaldet Maren baaret af Jeppe Jensens kone sammested faddere Peder Hansen, Jens Pannerup, Peder Baches, Jacob Sørensens kone alle af Roschou

 

Dom Judica Christen Sørensens Barn i Hornslet kaldet Søren baaret af Lisbet Fransdatter sammesteds faddere Jens Erichsen i Tenderup, Christen ?? i Roschou, Peder Jespersen og Jens ??? Niels Jensens kone i Hornslet

 

Samme dag Jens Nielsens Barn i Roschou kaldet Rasmus baaret af Skoleholderen ? datter faddere Christen Høeg og Søren Nielsen Peder Baches kone af Roschou og Anne Høeg af Tenderup

 

Dom Palmarum Niels Ibsens Barn i Kraiberg kaldet Søren baaret af Christen Sørensens kone i Hesselballe? Faddere Christen Sørensen og Jens Sørensen i Hesselballe?, Anders Bech af Tenderup og ??? i Hornslet

 

43b

Dom Misericordia Peder ????? kaldet Anne Dorthe ????? Rasmussens kone sam??? Jensen, Ib Nielsen og ??? alle af Kraiberg

 

2 Maj Niels Jørgensens barn ??? kaldet Søren baaret af mandens Syster Bodil Jørgensdatter i Mørke faddere Jacob Jensen i Hornslet, Søren Soelgaard i Tenderup, Maren Jørgensdatter i Mørke og Rasmus Moensen i Tenderup

 

Dom Cantate Christen Sørensen Barn i Roschou kaldet Magrethe baaret af Jens Cortsens kone sammesteds, faddere Jeppe Jensen, Jens Carlbye og Knud Nielsen alle af Roschou

 

Fer 3 Pent: hyrden Rasmus Vinthers Barn i Hornslet kaldet Jens baaret af Maren Pedersdatter tienende Rasmus Hauch i Schiørring faddere Mandens broder i Mørke Niels Hougaard og Jens Bragaard af Hornslet

 

Dom 1 post Trin Ellen Sparres uægte Barn i Tenderup kaldet Christen og baaret af Kirsten Willadsdatter sammesteds til hans daab Jens Jensen, Søren Thorgaard og Ole Jespersens kone alle af Tenderup var vidner

 

Dom 7 post Trinit Hr. Saurs Barn i Hornslet kaldet Christopher Herfordt baaret af Mad. Saabys ved Amaliegaard faddere Hr. Krigsassessor ? ved Wedde, forvalter Colstrup, Mester Johan? Og Mad. Riese i Nimtoft

 

same dag Anders Baches Barn i Tenderup kaldet Rasmus baaret af Jens Jensens kone sammesteds, faddere Christen Høeg i Roschou, Boel Nicolaisdatter sammesteds, Jens Erichsen, Rasmus Joensen og Søren Sørensen alle af Tenderup

 

Dom 11 post Trinit Præstens Barn kaldet Iver baaret af Frue Cappellan Raadinde ?? ved Lyngsbechgaard faddere Madame Bech ved Schafføegaard, Hr. Oberst Lieutnant Hoffed? Ryumgaard CanncelliRaad Hansen og ? Behr?

 

Dom 17 post Trinit Knud Woldborgs barn i Kraiberg kaldet Poul baaret af Kirsten Ibsdatter i Hornslet faddere Ib Nielsen, Søren Hansen, Anders Rasmussens kone alle af Kraiberg

 

Dom 1 adv. Andreas ? Barn i Tenderup kaldet Anne Cathrine baaret af Jens Jensens datter i Hornslet Anne Lisbeth, faddere Jens Høeg, Jørgen Sørensen? Ole Jespersens, Jens Jensens og ??? alle af Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

44a

1761

??? Høegs barn i Roschou ? baaret af Peder Baches ??? sammesteds faddere Christen ??? Anders Bech i Tenderup

 

Dom Judica Peder Hansens Barn i Roschou kaldet Hans baaret af Peder Basses kone sammesteds faddere Jens Cortsen Jacob Sørensen, Niels Knudsen, Christen Sørensens kone alle af Roschou

 

Fer 2 Pasch. Christen Baches Barn i Hornslet kaldet Niels baaret af konens Syster Bodel faddere Peder Bach i Roschou, Jens Høg i Tenderup Jeppe Jensen og Jacob Sørensen af Roschou

 

samme dag Jens Cortsens Barn i Roschou kaldet Anne baaret af Peder Basses kone sammesteds faddere Christen Søresnen og Niels Lyngbye af Roschou, Christen Baches kone i Tenderup og Søren Snedkers kone i Hornslet

 

Dom Qvasi Modo Geneti Anders Kookes Barn i Kraiberg kaldet Peder baaret af Rasmus Pedersens datter sammesteds faddere Knud Woldborgs kone Jens Koch, Anders Rasmussen alle af Kraiberg og konens Syster i Mygind

 

Dom Misericordia Rasmus Kudskes Barn i Kraiberg kaldet Anne Cathrine baaret af Madame Colstrup ved Rosenholm faddere Jomfru Grimstrup sammesteds forvalterens pige Anne, Søren Madsen, og Peder Jensens kone i Kraiberg

 

samme dag Niels Simonsens Barn i Kraiberg kaldet Zidsel? Baaret af Christen Nielsens kone i Tenderup, faddere Anders Rasmussens broder i Kraiberg og Jens koch sammesteds, Christen Bach og Jens Høgs koner i Tenderup

 

samme dag Peder Baches Barn i Roschou kaldet Jens baaret af ??? Birn i Roschou Mølle faddere Jens Cortsen, Christen Sørensen og Peder Baches kones Syster alle af Roschou

 

Dom Jubilate Rasmus Clemensens Barn i Kraiberg kaldet Mette baaret af Anders Børresens kone i Branstrup faddere Søren Madsen og Anders Branstrup af Kraiberg

 

Dom Cantate Nils Jensens Barn i Hornslet kaldet Nils baaret af mandens syster Marianne faddere Jens Rasmussen, Jacob Jensen, Hans Emmertsen, Anne Lisbeth, Christian Sørensens kone alle af Hornslet

 

Dom 3 post Trin Jens Braagaards Barn i Hornslet kaldet Zidsel baaret af Rasmus Braagaards kone sammested faddere Jens Nilsen, Søren Sørensen, Søren ?? kone alle i Hornslet og Christen Baches kone i Tendrup

 

44b

Dom 5 post Trinit Jacob Nilsens Barn i Escherod kaldet Karen baaaret af Søren Vævers Syster i Hauhuusene faddere Jeppe Rasmussen, Christen Fisker, Johan Sørensen Rasmus Jensen og Rasmus Jochumsens koner alle af Escherod

 

Festo Visit Mariæ Anne Michelsdatters uægte Barn i Kraiberg kaldet Søren Jensen og baaret af Hyrdens kone sammesteds til hvis daab Rasmus Pedersen og Anders Kock og Peder Jensens kone alle af Kraiberg vare vidner

 

Onsdagen d 29 July Skov Riderens Barn i Hestehaugen kaldet Claus baaret af Mad. Colstrup ved Rosenholm faddere Jomfrue Grimstrup ved Rosenholm mester Johan Bie Skobv Riderens ? Bertel Biez? i Escherod og Mons. Nils Bruun ved Rosenholm

 

Dom XI post Trinit Søren Christensens Barn i Escherod kaldet Else Johanne og baaret af barnets faders syster som tiener Mad Løvenholm faddere Anders Rasmussen, Christen Jensens kone, Christen Fiskers syster alle af Escherod

 

Dom XX post Trinit Hans Andersens Barn i Tenderup kaldet Karen baaret af Præstens pige Anne Marie faddere Ole Snedker, Poul Nilsen, Søren Rytters kone alle af Tenderup og Søren Jørgensens kone i Hornslet

 

Dom XXIII post Trinit Niels Poulsens Barn i Tenderup kaldet Poul baaret af Jørgen ? kone sammested faddere Ole Snedker, Jens Jensen, Jens Sparre og Søren Rytters kone alle af Tenderup

 

samme dag Søren Hansens Barn i Kraiberg kaldet Anders baaret af Jens Mortensens kone i Søebye faddere Jørgen Clemensen i Todberg, Søren Tost sammested Clemens kone i Balle

 

onsdagen 26 oct Christen Gregersens Barn i Escherod kaldet Peder baaret af Peder Skrædders kone i Stustrup faddere Rasmus Jensen og Anders Rasmussens kone i Escherod, Jens Snedker i Hornslet

 

Dom XXV post Trinit Ole Snedkers Barn i Tenderup kaldet Mette Cathrine baaret af Smedens kone

 

samme dag Christen Pedersens Barn sammesteds kaldet Anders baaret af Jens Høgs stifdatter

 

saa og Anders Pottes Barn kaldet Rasmus Baaret af Kirsten Willadsdatter til hvis Børns daab var følgende faddere: Jens Jensen, Peder Høy, Rasmus Jensen, Peder Hansens alle af Tenderup, Kirsten Emmersdatter af Hornslet Niels pot og Jørgen Pot alle af Balov

 

45a

Dom 2 ? Peder Basses Barn i Roschou kaldet Helle baaret af Præstens pige ?? i Schiøstrup faddere Peder Bach og Jeppe Erichsen i Roschou, Peder Hansens kone sammesteds mandens moder og syster i Balov

 

samme dag Anders Rasmussens Barn i Kraiberg kaldet Maren baaret af Mandens syster sammesteds faddere Søren Hansen Byrre Rasmus Peder Jensen, og Anders Kockes kone alle af Kraiberg

 

Fer 2 Nat Xti Rasmus Jensens Barn i Escherod kaldet Maren baaret af Maren Rasmusdatter sammesteds faddere Jacob Nielsen og Anders Rasmussens kone Johan Sørensen og Anders Jensen alle af Escherod

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1762

Festo Epiph: Dorthe Olesdatters 2 uægte Børn kaldet Ole og Anders som til daaben blev baaren af Jeppe Olesens enke i Hornslet og Sidsel Knudsdatter sammesteds til hvis  daab Hans Pedersen af Mørke..

 

 

Dom 2 post Fest Epiph: Skov Riderens Barn i Escherod kaldet Marie Kirstine og baaret af Madame Thornsohn ved Wosnesgaard faddere Monsieur Rhode ved Wosnesgaard M Vinther ved Rosenholm og Hr. Jørgen Bragaard ved Roschou Mølle

 

Dom 4 post Fest Epiph: Jens Sparres Barn i Tenderup kaldet Inger, baaret af Jens Jensens kone sammesteds faddere Ole Jespersen, Jens Høg, Jens Thorgaard og Anders Biches kone alle af Tenderup

 

Festo Pur Mariæ Skov Rideren Morten Bøgs Barn kaldet Jens Christian og baaret af Mad. Saabye ved Amaliegaard faddere ? Colstrup, ?? Rosenholm, Mester Johan ved Wosnesgaard, Monsieur Brding og Mathias Bøg i Aarhuus

 

Onsdagen 10 Marts Søren Snedkers Barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine baaret af Jens Sørensen Smed i Todberg faddere Jens Smed sammested, Christen Bach, Mad Riemans pige Mette, Karen Rasmusdatter alle af Hornslet, Jørgen Sørensens kone i Tenderup

 

Festo Ann Mariæ Rasmus Moensens Barn i Roschou kaldet Anne baaret af hans syster Maren Moensdatter ved Wosnesgaard faddere Jens Rasmussen i Hornslet, Nils Laursen og Jens Sørensen i Tenderup Jeppe Erichsen og Christen Sørensens kone begge af Roschou

 

Festo Virid Jens Andersens Barn i Hornslet kaldet Michel baaret af Nils Laursens kone i Seegalt faddere Jens Rasmussen og Jens Snedker af Hornslet, Peder Nilsen i Hauhuusene, Nils Jensens kone i Hornslet og Jens Molboes kone i Seegalt

 

Dom Rogate Jacob Sørensens Barn i Roschou kaldet Kirsten baaret af Peder ?? kone i Følle, faddere Peder Basses kone, Christen Sørensen, Rasmus Bang og Jens Pannerup alle af Roschou, Kirsten Sørensdatter i Hornslet

 

45b

Festo Trinit Nils Jørgensens Barn i Roschou kaldet Maren baaret af konens syster faddere Peder Basse og Conrad i Roschou, Jens Sørensen i Tenderup og Mandens 2 systre i Mørke

 

Dom 1 post Trinit Knud Woldborgs Barn i Kradberg kaldet Mette baaret af Peder Jensens datter sammesteds faddere Søren Hansen, Ib Nilsen, Anders Kock, Nils Simonsens kone alle af Kraiberg

 

samme dag Rasmus Rasmussens? Barn i Tenderup kaldet Anne baaret af Kirsten Lassesdatter i Carlbye, faddere Peder Høy, Jens Høy, Jens Sørensen alle af Tenderup

 

Dom 4 post Trinit Jørgen Sørensens Barn i Tenderup kaldet Thage baaret af Søren Snedkers kone i Hornslet faddere Hans Jacobsen, Anders Bech og Jens Sparre alle i Tenderup saa og mandens syster

 

Dom 5 post Trinit Clemen Jensens Barn i Hornslet kaldet Jens og baaret af Peder Jørgensens datter i Elkier Schouhuus faddere Hans Emmertsen og Syster Kirsten Emmertsdatter og Søren Snedkers kone alle af Hornslet

 

Dom 8 post Trinit Nils Ibsens Barn i Kraiberg kaldet Rasmus og baaret af Kirsten Nilsdatter i Linaae faddere Peder Jensen og Willads Nielsens datter, Niels Simonsens kone alle af Kraiberg

 

Dom 9 post Trinit Christen Madsens Barn i Roschou kaldet Jens baaret af Jens Cortsens kone sammesteds faddere Nils Lyngbye i Roschou, Rasmus Jensens kone i Escherod

 

Dom 14 post Trinit Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Søren baaret af Anne Lisbet sammesteds faddere Rasmus Tykiær i Balov, Christen Nielsen i Tenderup, Søren Thorgaard, Christen Sørensens og Jens Andersens kone i Hornslet

 

samme dag Iver Pottes Barn i Tenderup kaldet Nils og baaret af Anders Pottes kone sammesteds faddere Nils Pott i Balov, Hans Jacobsen, Jens Jensen, Jørgen Sørensens kone alle af Tenderup og Jens Snedker i Hornslet

 

Dom 15 post Trinit Søren Thongaards Barn i Hornslet kaldet Birthe? Baaret af Nils Hougaards datter sammested faddere Jacob Jensen og Jørgen Rasmussens kone i Hornslet, Jens Sørensen og Anders Bech i Tenderup og Rasmus Moensen i Roschou

 

46a

Dom 16 post Trinit Peder Hansens Barn i Roschou kaldet Jens baaret af Knud Nilsens ælste Datter i Roschou faddere Peder Bach, Christen Høg, Jacob Sørensens kone alle af Roschou og Anders Beches kone i Tenderup

 

Dom 24 post Trinit Anders Nielsen Sommers Barn kaldet Anne Magrethe baaret af Else Sørensdatter tienende i Lygten faddere Herman Jacobsen i Mørke Peder Baches søn i Roschou og Søren Nielsens tienende ved Roschou Mølle

 

Dom 4 Advent Xti Christen Bachs Barn i Tenderup kaldet Anne Kirstine baaret af Peder Jørgensens Datter i Elkiær Skovhuus faddere Jens Sørensen, Jens Høg søn, Terchel Ladefogeds Datter alle af Tenderup og Jens Rasmussen kone i Hornslet

 

same dag Rasmus Jensens Barn i Kraiberg kaldet Maren baaret af Hans datter, faddere Anders Rasmussen og Ib Nilsens Datter i Kraiberg Jeppe Jensen ved Roschou Mølle og konens fader i Seegalt

 

Fer 2 Nat Xti Conrad Moensens Barn i Roschou kaldet Moens baaret af Søren Nilsens Datter Kirsten tienende ved Roschou Mølle faddere Jens Sørensen, Hans Moensen i Tenderup, Nils Knudsen og Peder Basse i Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1763

Festo Epiphan Skovriderens Barn i Hestehaugen kaldet Casper baaret af præstekonen, faddere Mad ??? Bragaard ved Rodschou Mølle, forvalter Colstrup og mons Jens Winther ved Rosenholm saa og Skovridder Hr Morten Bøg

 

 

same dag Willads Nielsens barn i Kraiberg kaldet Nils baaret af hans datter Kirsten Willadsdatter, faddere Ib Nielsen, Nils Bach, Nils Ibsens kone og Knud Woldborgs Datter alle af Kraiberg

 

Dom 3 post Fest Epiphan hyhrden Niels Sørensena Barn i Hornslet kaldet Anne baaret af ?? Jensens kone i Balov, faddere Hans Emmertsen, Niels Jensen, ?? Rasmusdatter, Kirsten Sørensdatter og Maren Clemensdatter alle af Hornslet

 

same dag Rasmus Hyrdes 2 Børn i Tenderup baaret af Inger Sørensdatter i Carlbye og Dorthe Mogensdatter i Tenderup og kaldet Dorthe og Anne til hvis daab vare disse vidner nemlig Mogens Sørensen i Carlbye, hyrden Jens Sparres 2 sønner i Mørke

 

Dom Septuagesima Peder Basses Barn i Roschou kaldet Inger baaret af (intet navn) faddere Peder Bach, Conrad Mogensen, Nils Jørgensen alle af Roschou og Nils Skovs kone af Balov

 

same dag Jens Pannerups Barn i Roschou kaldet Conrad baaret af NielsHougaards Datter i Hornslet faddere Jens Rasmussen og Jens ?? i Hornslet, Rasmus ?? i Balov og Rasmus Moensens kone i Roschou

 

46b

Dom Sexagesima Jens Bøkers Datter, Karen Jensdatters uægte Barn i Hauhuusene kaldet Maren baaret af Rasmus Nielsens kone i Escherod, til hvis daab Peder Sørensen i Hauhuusene, Anders Rasmussen, Jacob Nielsen og Anders Sommers kone af Escherod vare vidner

 

Festo Grat Act Anders Rasmussens Barn i Escherod kaldet Karen baaret af Jacob Nielsens kone sammested, faddere Jeppe Rasmussen, Christen Christensen, Nils Jensen alle af Escherod og Søren Væver i Hauhuusene

 

Dom Esto Mihi Christen Sørensen Baches Barn i Hornslet kaldet Anne baaret af forvalter Colstrups stuepige Benthe, faddere Christen Bach og Søren Rytter i Tenderup, Peder Baches søn i Roschou, Bodil Jensdatter og Dorthe Jensdatter begge af Hornslet

 

Dom Judica Anders Kockes Barn i Kraiberg kaldet Peder baaret af Rasmus Jacobsens kone i Faarup, faddere Søren Hansen, Ole Rasmussen, Søren Madsen, Nils Ibsens kone, Knud Woldborgs datter alle af Kraiberg

 

samme da Jørgen Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Rasmus baaret af Karen Bragaard i Møke, faddere Jens Rasmussen, Jacob Nilsen, Jens Nilsen og Søren Sørensens kone alle af Hornslet

 

Festo Inst. S Hans Niels Jensens Barn i Hornslet kaldet Jacob baaret af præstens kone faddere Jacob Jensen, Nils Hougaard, Hans Emmertsen og Søren Jørgensens kone alle af Hornslet

 

same dag Søren Rytters Barn i Tenderup kaldet Edel Kirstine baaret af Jens Høgs stifdatter i Tenderup Anne Jørgensdatter, faddere Christen Baches og Søren Bøkers kone i Tendrup, Jens Hjulmand i Hornslet og Jens Rasmussen i Tenderup

 

Dom Qvasi Modo Geniti Peder Baches Barn i Roschou kaldet Jens baaret af Conrad Moensens kone sammesteds faddere Knud Nilsen, Søren Nilsen, Nils Jørgensen alle af Roschou og Christen Fischer i Escherod

 

Dom Jubilate Søren Hansens Barn i Kraiberg kaldet Hans baaret af Jens Mortensens kone i Søebye faddere Anders Kok, Knud Woldborgs og Nils Ibsens koner, Ib Nilsens Datter alle af Kraiberg

 

Festo Ascentionis Christi Jens ??? barn i Hornslet kaldet Bodel og baaret af ?Mads Saurs? Pige Kirsten Willadsdatter, faddere Søren Andersen i Balskov, Nils Cordsen, Søren Høegs og Jørgen Sørensens kone alle af Tenderup

 

47a

Dom 4 post Trinit Christen Fiskers Barn i Escherod kaldet Christen baaret af Thomas Bragaards datter i i Roschou Mølle faddere Nils Jensen, Johan Sørensen, Jacob Nilsens og Anders Rasmussens kone alle af Escherod

 

Dom 8 post Trinit Nils Simonsens Barn i Kraiberg kaldet Kirsten baaret af P? Heegaards kone i Horup, faddere Søren Madsen, Rasmus Pedersens søn, Knud Woldborg, Nils Ibsens kone, Ib Nielsens datter alle af Kraiberg

 

Dom 11 post Trinit Andreas Smeds Barn i Tenderup kaldet Iver baaret af Rasmus Conradsens enke i Hornslet, faddere ChristenNilsen, Jens Sørensen, Jørgen Sørensens kone og ladefogedens datter alle af Tenderup

 

same dag Peder Bertels Barn i Hornslet kaldet Sidsel baaret af Kirsten Sørensdatter i Hornslet faddere Nils Jensen, Jørgen Rasmussens kone, Knud Christensen, Jacob Jensens kone alle af Hornslet

 

Dom 12 post Trinit Søren Christensen Raases Barn i Hornslet kaldet Søren baaret af Karen Bragaard i Mørke, faddere Hans Jørgensen og Christen Jørgensen i Mørke, Hans Emmertsen og Søren Sørensens kone i Hornslet

 

same dag Søren Nilsen Høegs Barn i Tenderup kaldet Mette baaret af Nils Schous kone i Balov,

 

faddere Søren Andersen sammesteds, Nils Laursen i Tenderup, Christen Høegs kone i Roschou og Jørgen Sørensens kone i Tenderup

 

Dom 13 post Trinit Christen Sørensens Barn i Roschou kaldet Hans baaret af Karen Pedersdatter, tienende Jacob Jensen i Hornslet, faddere Peder Degn i Carlbye, Conrad Moensen, Peder Baches kone, Peder Basses og Christen Høegs kone alle af Roschou

 

Dom 15 post Trinit Jørgen Bragaards Barn i Roschou Mølle kaldet Thomas baaret af Martin Egers kone i Lygten, faddere Thomas Bragaard og datter i Roschou Mølle Morten Bøg ved Amaliegaard, Jens Winther ved Rosenholm, Bertel Birk? I Escherod

 

same dag hyrden Jens Brandenborgs Barn ved Amaliengaard kaldet Zidsel baaret af præstens stuepige Anne Marie til hvis daab Skovrider Bøgs 2 piger Maren Andersdatter? Og Mette Jensdatter samt skovfogeden Peder Jørgensens yngste datter i Elkier Skovhuus var vidner

 

47b

onsdagen 7 december Anders Beches Barn i Tenderup kaldet Jens baaret af Anne Høeg i Roschou, faddere Knud Nielsen og Christen Høegs kone i Roschou, Jens Høg og Søren Høegs kone i Tenderup

 

Fer 2 Nat Christi Peder Willadsens Barn i Hornslet kaldet Villads baaret af Kirsten Villadsdatter tienende forvalter Colstrup, faddere Jens Hiulmand, Nils Villadsen og Hans Villadsen i Roschou og Peder Jespersen i Hornslet

 

Fer 3 Nat Christi Jacob Sørensens Barn i Roschou kaldet Søren og baaret af Jens Cortsens kone sammesteds faddere Peder Bach, Peder Bang, Christen Sørensen og Jens Panderups kone alle af Roschou

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1764

Dom 2 post Fest Epiph Joen Joensens Barn i Roschou kaldet Inger baaret af Anne Nilsdatter tienende Peder Bach sammested faddere Jacob Sørensen, Peder Baches kone i Roschou, Nils Joensen og Peder Jespersen i Hornslet

 

 

Dom Invocavit Rasmus Clemensens Barn i Kraiberg kaldet Karen baaret af Magrethe Jensdatter Branstrup faddere Jens Madsen i Aastrup, Christen Rasmussen i Worre, Søren Nilsen i Escherod, Anne Nilsdatter i Haarup

 

onsdagen d 21 marts Skovrideren Hr. Morten Bøgs Barn kaldet Carl Wilhelm baaret af Jomfrue Hasselbalch ved Clausholm faddere Jomfru Schive i Woldumhr Forvalter Bornemann ved Clausholm. M Schouboe og Mons Hørning sammesteds

 

Dom Lætare Rasmus Moensens Barn i Roschou kaldet Moens baaret af mandens Syster Maren Moensdatter tienende ved Wosnesgaard faddere Maren Jensdatter sammesteds, Knud Nielsen, Peder Baches Jeppe Erichsen alle af Roschou

 

same dag Christen Sørensens Barn i Hornslet kaldet Birthe baaret af Søren Thorgaards kone sammested, faddere Jens Nilsen, Peder Jespersen, Jacob Jensen og Jørgen Sørensens koner alle af Hornslet

 

48a

Dom Judica Peder Hansen Barn i Roschou kaldet Søren baaret af Maren Jensdatter tienende Morten Andersens enke i Mørke faddere Peder Basse, Nils Knudsen, og Zidsel Knudsdatter alle af Roschou

 

Dom Cant Christen Gregersens Barn i Escherod kaldet Søren baaret af Anders Rasmussen kone i Stustrup, faddere Anders Rasmussen, Jacob Nilsen og Rasmus Jensens kone alle af Escherod

 

Dom Exaudi Peder Basses Barn i Roschou kaldet Maren, baaret af Karen Simonsdatter tienende i Hornslet Præstegaard, faddere Peder Bach, Søren Nilsen og Nils Jørgensen og Rasmus Moensens kone alle af Roschou, saa og mandens syster i Balov

 

Dom 5 post Trinit Peder Nilsens Barn i Hauhuusene, baaret af Martin Egers kone i Lygten? Og kaldet Maren, faddere Peder Sørensen, Jens Bøkers søn af Hauhuusene, Jens Rasmussen i Hornslet, Hans Jacobsen i Tenderup

 

Dom 7 post Trinit Clemen Jensens Barn i Tenderup kaldet Hans, baaret af Jens Sørensen husmands datter i Tenderup, Karen, faddere Hans Emmertsens 2 døtre i Hornslet, Hans Andersens enke i i Tenderup og Clemensen sammesteds

 

Dom 8 post Trinit Christen Høegs Barn i Roschou kaldet Laurs baaret af Peder Basses Syster i Balov, faddere Jens Nilsen, Peder Baches og Søren Jensens kone i Roschou, Knud Nilsens datter samesteds og Anders Bech i Tenderup

 

Dom 9 post Trinit

Conrad Moensens Barn i Roschou kaldet Jens baaret af Peder Nielsens kone i Carlbye faddere Søren Sørensen af Hornslet, Jens Sørensen af Tenderup, Anders Pedersen og Søren Jensen af Balov, Rasmus Moensen i Roschou

 

Dom 11 post Trinit Rasmus Baltzersens Barn i Hornslet kaldet Mette og baaret af M Lars Sørensen Koks kone i Schiørring Mølle, faddere Lars Kok, Baltzer Hansen i Hornslet, ?? Rasmusdatter sammested og Johan Pedersen Smed i Halling

 

Dom 13 post Trinit Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Anne Marie baaret af Rasmus Conradsens enke i Hornslet, faddere Jacob Jensen, Nils Jensen, Jens Nilsen og Jørgen Rasmussen alle af Hornslet

 

48b

Dom 14 post Trinit Anders Rasmussens barn i Escherod kaldet Rasmus og baaret af Bertel Becks? Kone sammested faddere Søren ?? Peder Sørensen af Hauhuusen saa og Jens Bruus og Jacob Nielsens kone af Escherod

 

Dom 19 post Trinit Christen Sørensens Barn i Roschou kaldet Dorthe og baaret af Jens Løbers kone i Balschou faddere Jacob Sørensen i Balschou, Jeppe Erichsen, Nils Sørensen og Rasmus Moensens kone alle af Roschou

 

Dom 21 post Trinit Christen Pedersens Barn i Tenderup kaldet Helle og baaret af  Mad Frederica Giøtting ved Wosnesgaard, faddere M Sauer i Hornslet Anders Pedersen i Balov og Jens Høgs datter i Tenderup og Anders Beches kone samesteds

 

Dom 22 post Trinit Skovrider Peder Caspersens Barn kaldet Dorthe Magrethe og baaret af Jørgen Bragaards kone i Roschou Mølle faddere Mester Johan Fil ved Rosenholm Bertel Birn i Escherod og Martin Eger i Lygten

 

Dom 23 post Trinit Niels Jørgensens 2 børn i Roschou kaldet Anne og Bodil, det første baaret af Conrad Moensens, det andet af Rasmus Moensens kone i Roschou, til hvilke Børns daab Jørgen Rasmussen og Søren Sørensen i Hornslet, Peder Bertels datter sammested, mandens syster i Mørke

 

????

 

Dom 2 adv Christi Jens Jensens Barn i Hornslet kaldet Jens baaret af Hans Jacobsens kone i Tenderup, faddere Søren Jørgensen kone i Hornslet og Søren Andersen sammesteds Kirsten Willadsdatter tienende Laus og Hans Jacobsen i Tenderup

 

Dom 4 adv. Nils Ibsenss Barn i Kraiberg kaldet Ib baaret af gaardmanden Rasmus Rasmussens kone sammested, faddere Anders Kock, Søren Hansen, Nils Simonsen og Rasmus Jensens kone alle af Kradberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1765

49a

Dom 3 post Epiph Rasmus Jensens Barn i Escherod kaldet Magrethe baaret af Rasmus Nilsens Datter sammesteds, faddere Jens Jørgensen, Christen Gregersen, Jens Andersen og Anders Rasmussens kone sammesteds saa og Rasmus Bragaard i Hornslet

 

 

Dom Invocavit Hans Willadsens Barn i Roschou kaldet Anne Magrethe og baaret af Søren Jensens kone sammested, faddere Jeppe Erichsen, Knud Nilsen, Peder Basses kone af Roschou, Søren Jensen i Balov

 

same dag Jørgen Møllers Barn samested kaldet Lisbeth baaret af hyrden Jens Carlbyes Datter, faddere Jens Cortsen, Søren Nielsens Datter og Peder Baches kone alle af Roschou, Peder Laasbyes og Peder Willadsen af Hornslet

 

Onsdagen den 27 Febr. Anders Sommers Barn i Roschou kaldet Nils og baaret af Anders Rasmussens kone i Escherod, faddere Herman Jacobsen i Mørke, Peder Bach, Peder Basse og Conrad Moensen alle af Roschou

 

same dag Jens Andersens Barn i Tenderup kaldet Søren og baaret af Peder Møllers kone i Segalt, faddere Jens Erichsen i Tenderup, Søren Prang, Jens Rasmussen, Søren Sørensen og Christian Sørensens kone alle af Hornslet

 

Dom Reminisere Anne Michelsdatters uægte Barn i Kradberg kaldet Michel og baaret af Anders Rasmussens syster samested, til hvis daab Rasmus Rasmussen og kone, Ole Rasmussen og Rasmus Pedersens søn alle af Kradberg var vidner

 

Onsdagen d 6 marts Præstens Barn kaldet Marie Elisabeth og baaret af Jomfru Fredirica Thrane ved Wosnesgaard, faddere ??? Thoersohn og Rohde ved Wosnesgaard, forvalter Colstrup ved Rosenholm, Nils Hee i Randers og M Christen Hertznach ved Lyngsbechgaard

 

Dom Lætare Jens Andersens Barn i Escheroed, kaldet Anne og baaret Laus Madsens kone samesteds, faddere Anders Rasmussen, Johan Veirmøller, Søren Nilsens stedsøn  og Christen Bertelsens Datter alle af Escherod

 

49b

Dom Judica Peder Madsens Barn i Roschou kaldet Søren og baaret af M Fausings pige Anne Dorthe, faddere Peder Bach, Knud Nilsen, Nils Jørgensen og Peder Basses kone alle af Roschou

 

Dom Misericord Jens Jørgensens Barn i Escherod kaldet Maren baaret af mandens Syster Anne Jørgensdatter i Følle, faddere Rasmus Jørgensen, Søren Jørgensen begge af Følle, saa og Søren Rasmussen af Uggelbølle

 

Dom 2 post Trinit Jacob Sørensens Barn i Roschou kaldet Kirsten baaret af Søren Jensens kone samested, faddere Conrad Moensen, Jens Jensen, Peder Baches og Peder Basses koner alle af Roschou

 

Dom 7 post Trinit Christen Baches Barn i Tenderup kaldet Nils baaret af Peder Jørgensens ælste Datter i Elkiær Skovhuus, faddere Jens Sørensen, Nils Laursen, Jens Erichsens Stifsøn alle af Tenderup, Peder Bach i Roschou og Søren Sørensens kone i Hornslet

 

Dom 9 post Trinit Søren Snedkers Barn i Hornslet kaldet Anne baaret af forvalter Colstrups pige Anne, faddere Peder Nilsen i Havhuusene, Jens Smed i Todberg, Christen Mogensen i Tenderup, Jørgen Sørensens og Martini kones i Tenderup

 

same dag Thomas Michelsens Barn i Escherod kaldet Nils, baaret af Niels Jensens kone samested, faddere Peder Møller i Seegalt, Peder Fisker i hauhuusene og Rasmus Jensens kone i Escherod

 

50a

Dom 10 post Trinit Anders Kockes Barn i Kradberg kaldet Kirsten baaret af Nils Triges kone i Mygind, faddere Jens Kock, Nils Simonsen, Jens Rasmussen og Søren Hansen alle af Kradberg

 

Dom 11 post Trinit Søren Sørensens Barn i Kradberg kaldet Peder baaret af Mad. Storms pige af Amaliegaad faddere Nils Udsens Søn i Balle, Mandens broder i Søebye, Anders Kock, Nils Simonsen og Kirsten Pedersdatter af Kradberg

 

Dom 12 post Trinit Peder Sørensens kone i Hauhuusene kaldet Anne Kirstine baaret af Christian Lykkes kone i Rønne faddere Jens Bøker og Søren Væver i Hauhuusene, Anders Sommer ved Roschou Mølle, Peder Nilsens kone i Hauhuusen

 

Dom 13 post Trinit Jørgen Bragaards Barn i Roschou Mølle kaldet Thomas baaret af Præstens kone i Hornslet faddere Jomfru Colstrup ved Rosenholm, M Thrane og Rohde ved Wosnesgaard og Mester Johan Bis ved Rosenholm

 

same dag Jens Pannerups Barn i Roschou kaldet Anne margrethe og baaret af Hans Willadsens kone samested faddere Anders Sommers kone og Jacob Cortsen af Roschou, Nils Hougaards datter i Hornslet, Søren Jensen i Balov?

 

Dom 15 post Trinit Søren Thoegaards Barn i Hornslet og kaldet Søren, baaret af Kirsten Sørensdatter i Hornslet, faddere Jens Rasmussen og Rasmus Baltzersens kone i Hornslet, Jens Nilsen og Hans Jørgensen i Mørke

 

same dag Jens Kockes Barn i Kradberg kaldet Zidsel?? baaret af ?Anders Branstrups kone samesteds, faddere Nils Simonsen, Søren Hansen, Jens Madsen og Søren Hansens stifdatter alle af Kradberg

 

Dom 20 post Trinit Jacob Nilsens Barn i Escherod kaldet Mette Marie baaret af Jens Jørgensens kone samesteds, faddere Anders Rasmussen, Rasmus Just?, Søren Nilsen og Rasmus Jensen alle af Escherod

 

Dom 3 adv. Christ Martinusses Barn i Tenderup kaldet Michel baaret af Søren Snedkers kone i Hornslet faddere Smeddens kone i Todberg, Jens Sørensen i Tenderup og Nils Laursen saa og ????? Væver

 

50b

???? Nat et ??dersdatters uægte ???? kaldet Karen og ??? Sørensens fæstemøe ???? Jens Sørensen og Helle ?????? vidner ( beskadiget)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1766

Festo Circums:Xti Nils Jensens Barn i Hornslet Mette Kirstine og baaret af Alhed? Rasmusdatter i Hornslet, faddere Jacob Jensen, Jørgen Rasmusen og Søren Sørensens kone alle i Hornslet, saa og Jørgen Følle i Mørke

 

 

Festo Puris Mariæ Joen Joensens Barn i Roschou kaldet Anders baaret af Søren Nilsens Datter samesteds, faddere Anders Moensen, Jens Sparre og Nils Jacobsen alle af Mørke

 

Dom Reminisecere Gaardmanden Rasmus Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Rasmus baaret af Jørgen Hansens steddatter samesteds, faddere Nils Ibsen, Ole Rasmussen, Rasmus Andersen alle af Kradberg og Anders Sørensen i Hornslet

 

Dom Oculi Jørgen Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Jens Erichsens fæstemø i Tenderup, faddere Nils Hougaard og Jacob Jensen i Hornslet, Jørgen Følle og Jens Nilsen af Mørke

 

Dom Lætare Conrad Moensens Barn i Roschou kaldet Maren og baaret af mandens Syster Bodil tienende i Roschou Mølle faddere Peder Basse og Jacob Sørensen i Roschou, Alhed Rasmusdatter og Søren Jensen i Hornslet

 

Dom 3 Pasch Peder Basses Barn i Roschou kaldet Kirsten, baaret af Anders Pedersens kone i Balov, faddere Jeppe Erichsen, Rasmus Mogensen og Conrad Mogensen alle af Roschou, saa og Jens Løbers kone i Balskov

 

Dom Jubilate Rasmus Evas Barn i Roschou kaldet ?? og baaret af konens Syster, faddere Søren Nilsen?, Jeppe Erichsen, Conrad Moensen, Knud Nilsens datter alle af Roschou

 

same dag Mette Sørensdatters uægte Barn af Carlbye kaldet Karen?, baaret af Jens ??? kone

 

?????????? (beskadiget)

 

51a

?us Mogensens Barn ????? Jens, og baaret af ????? Giøtting ved Wosnesgaard, faddere Conrad Moensen, Jens Jensen, Anders Sommers kone alle af Roschou, Jens Sørensen af Tenderup og Jens Nilsen i Carlbye (beskadiget)

 

Festo Assencinis Xti Peder Willadsens Barn i Hornslet kaldet Anne Marie, baaret af Hans Willadsen kone i Roschou, faddere Jens Rasmussen, Jesper Sørensen og Søren Thorgaards kone alle i Hornslet, saa og Jens Willadsen i Roschou

 

Fer 2 Pent Nils Simonsens Barn i Kradberg kaldet Simon og til daaben baaret af Nils Heegaards kone i Bygballe, faddere Anders Grimstrup?, Søren Madsen, og Rasmus ???????? kone alle af Kradberg, saa og Kirsten Pedersdatter samested

 

same dag Nils Willadsens Barn i Roschou kaldet Frantz og baaret af af Maren Jensdatter tienende ved Wosnesgaard faddere Nils Laursen i Tenderup, Peder Willadsen i Hornslet, Hans Willadsens og Jens Erichsens kone af Roschou

 

Festo Trinit Nils Jørgensens 2 Børn i Roschou dend ene kaldet Jørgen og baaret af Søren Pedersens Datter i Mørke, dend anden kaldet Jens og baaret af Rasmus Moensen kone i Roschou til hvilke Børns daab Jørgen ??? datter i Mørke, Conrad Moensen, Jacob Sørensen af Roschou, Søren Sørensen i Hornslet og Jørgen Rasmussen samested samt Jens Sørensen i Tenderup, Maren ?

 

Dom 1 post Trinit Søren Andersens Barn i Hornslet kaldet Rasmus baaret af ?Søren Høgs kone i Mørke, faddere Jens Rasmussen, Søren Brun? Og Jens Vævers kone alle af Hornslet saa og Søren Madsens kone i Kradberg

 

Dom 3 post Trinit Ole Andersens Barn i Tenderup kaldet Peder og baaret af Corporal Rinardts? Kone ved Rosenholm faddere Corporal Kølner, Jens Høg i Tenderup, Rasmus Jensens datter i Kradberg og Jens Jensens pige i Tenderup

 

Dom 5 post Trinit Hyrden Nils Sørensens Barn ???? kaldet Birthe og baaret af Maren Andersdatter ???? Præstegaarden, faddere Nils Hougaard, Jens Rasmussen og Søren Jørgensens kone alle af Hornslet saa og Anders Just tienende i Schiæring

 

51b

Dom 6 post Trinit Christen Geregersens Barn i Escherod kaldet Anne Marie og baaret af Jens Rasmussens kone i Waarre, faddere Søren Jensen og Peder Jonassen i Schiøstrup, ?? Jensen og Anders Rasmussen i Escherod

 

same dag Hyrden? Rasmus Aals Barn ved Amaliegaard kaldet Kirsten? Baaret af Laurs Pedersen pige Magrethe i Estrup, faddere Peder Hiorshøjs kone i Linaae og lille Peder Hiorshøjs kone samesteds, saa og Peder Hiorshøj

 

Dom 11 post Trinit Nils Poulsens Barn i Tenderup kaldet Anders og baaren af Maren Jensdatter tienende ved Wosnesgaard, faddere Søren Bøker og Søren Rytter i Tenderup?, Christen Baches og Peder ?? datter i Tenderup

 

Dom 12 post Trinit Rasmus Baltzersens Barn i Hornslet kaldet Erich og baaret af Morten Bøgs kiæreste? Ved Amaliegaard faddere ???s Datter, Laurs Kock ved Schiørring Mølle, Mester Johan ved Rosenholm og Peder Rasmussen ved Ummestrup gaard

 

Dom 13 post Trinit Anders Baches Barn i Tenderup kaldet Maren og baaret af Knud Nilsens datter i Roschou, Kirsten faddere Nils Laursen, PederHøg, Jens Jensen og Nils Poulsen alle af Tenderup

 

Dom 15 post trinit Niels Jensens Barn i Escherod kaldet Jens, og baaret af Skovrider Birches kone samesteds, faddere Anders Rasmussen, Peder Jensen, Jens Andersen og Jens Jørgensens kone alle af Escherod

 

Efterseet da jeg Visiterede i Hornslet Kirke 6 juni 1766 M Bildsøe?

 

52a

Dom 18 post Trinit Jens Hansens Barn i Roschou kaldet Hans og baaret af Birthe Jensdatter tienende Søren Johansen i Roschou, faddere Jens Carlbye og Jørgen Møller i Roschou, Clemend Jensen i Tenderup og Jens Væver i Hornslet

 

Dom 19 post Trinit Søren Raases Barn i Hornslet kaldet Magrethe og baaret af Clemen Jensens datter Anne i Hornslet, faddere Clemend Jensen i Tenderup, Jens Udsen og Peder Willadsens kone i Hornslet, Hans Willadsen i Roschou

 

Dom 25 post Trinit Jens Sørensens Barn i Hornslet kaldet Mette Kirstine og baaret af Hans Jacobsens Datter i Tenderup Karen, nu tienende i Benstrup faddere Christian Sørensen, Jesper Sørensen og Jørgen Rasmussens kone alle af Hornslet saa og Hans Jacobsen i Tenderup

 

Dom 4 adv Xti Skovrider Bøgs Barn ved Amaliengaard kaldet Poul og baaret af Madame Colstrup ved Rosenholm faddere Hr. Forvalter Colstrup ved Rosenholm faddere Mons Fausings datter Jens Winther ved Rosenholm og M Johan Bøg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1767

Dom 1 post Fest Epiph Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Maren og baaret af Rasmus Conradsen enke samested, faddere Søren Jensen og Anders Westergaard i Balov, Rasmus Moensen i Roschou, Søren Sørensen og Peder Willadsens kone i Hornslet

 

 

Dom Esto Mihi Hans Willadsen Barn i Roschou kaldet Peder og baaret af Nils Skous kones Syster Karen i Balov, faddere Christen og Hans Jørgensen i Mørke, Søren Jensen i Balov, Peder Basses og Conrad Moensens koner i Roschou

 

Dom Judica Jens Vævers Barn i Hornslet kaldet Nils og baaret af Berthe Kirstine Berg ved Rosenholm, faddere Jens Hansen i Roschou, Hans Jacobsen i Tenderup, Albert Hansen og Helle Poulsdatter i Hornslet

 

same dag Karen Michelsdatters uægte Barn i Roschou kaldet Michel og baaret af Anne Høeg i Roschou, til hvis daab Jens Hansen, Jacob Sørensens og Jens Nilsens koner i Roschou vare vidner

 

52b

Dom Palmarum Jens Nilsens Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Jens Erichsens kone i Tenderup, faddere Hans Jørgensen i Mørke, Jens Thongaard i Tenderup, Jens Rasmussen, Jacob Jensen og Søren Raases kone alle af Hornslet

 

Dom Judbil Jens Jørgensens Barn i Escherod kaldet Anne Margrethe baaret af Nils Jensens kones Syster samesteds, faddere Peder Jensen, Søren Nilsen, Jacob Nilsen, Anders Rasmussen og Christen Gregersens kone alle af Escherod

 

Dom Cantate Jens Andersens Barn i Escherod kaldet Mette og Dorthe samt baaren af Peder Jensens steddatter og Anne Nilsdatter samested, faddere Niels Jensen, Anders Rasmussen, Jacob Nilsen, Christen Gregersen og Rasmus Jensens kone alle af Escherod

 

Dom 9 post Trinit Søren Thongaards Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Jens Nilsens kone i Hornslet, faddere Hans Jørgensen, Jens Nilsen af Mørke, Jens Thongaard i Tenderup, Jeppe ?? af Roschou og Jens Rasmussen? Af Hornslet

 

same dag Anders Rasmussens Barn  Kradberg kaldet Rasmus, og baaret af en pige navnlig Mette Sørensdatter tienende Gye Sørens? I Aarhuus, faddere Rasmus Pedersens Søn og Anders Branstrups kone af Kradberg, Søren Jacobsen ved Krannestrup, Rasmus Jacobsen i Hvilsager

 

Dom 14 post Trinit Rasmus Jensens Barn i Escherod kaldet Anne Dorthe og baaret af Anne Nilsdatter tienende Rasmus Pedersen i Escherod, faddere Søren Nilsen, Anders Jæger? Og Christen Gregersens kone alle af Escherod saa og Peder Skrædder i Ummestrup

 

Dom 17 post Trinit Michel Sørensens Barn i Hornslet kaldet Anne og baaret af Peder Michelsens kone i Carlbye, faddere Nils Westergaard og Mogens Rasmussen af Mørke, Søren Olesen af Schiørring, Jens Rasmussen og Hans Emmertsen af Hornslet

 

53a

Festo Omnium Sanct Peder Basses Barn i Roschou kaldet Ingeborg og baaret af Jens Løbers kone i Balskov, faddere Jesper Erichsen, Nils Knudsen, Conrad Moensens og Hans Willadsens kone alle af Roschou

 

Dom 21 post Trinit Søren Møllers Barn i Hornslet kaldet Lisbeth og baaret af Terchel Jørgensens kone i Mørke, faddere Jens Rasmussens kone, Ole Møller af Hornslet, saa og Nils Knudsen af Roschou

 

Dom 22 post Trinit Anders Sommers Barn i Roschou kaldet Birthe og baaret af Jens Bruuses kone i Escherod, faddere Jeppe Erichsen, Conrad Moensen og Jacob Sørensen alle af Roschou og Anders Rasmussen af Escherod

 

Dom 3 adv Xti Søren Synders Barn i Kradberg kaldet Anne og baaret af Jens Jensens kone i Hornslet, faddere Anders Kock, Jens Pedersen, Søren Hansen, Nils Simonsen, Rasmus Rasmussens kone alle af Kradberg

 

same dag Søren Christensens Barn i Hornslet kaldet Christen og baaret af Christen Skomagers kone samested, faddere Corporal Reinart ved Rosenholm, Christen Gyeden i Carlby, Jørgen Sørensen, Johannes Christensen og Søren Thongaard kone i Hornslet

 

Dom 2 Nat Xti ??? Jens Iversens Barn i Hornslet kaldet Maren og baaret af Kirsten Knudsdatter tienende i Præstegaarden, faddere Jacob Jensen, Nils Emmertsen, Søren Thongaard og Jens Nilsens kone alle af Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Hornslet kirkebog 1768-1787, fødte

C 342 1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Siderne i kirkebogen er er ikke skrevet i korrekt rækkefølge, men er i det efterfølgende sat

 

korrekt (håber jeg) sammen:

1768 starter side 53a + 54b + 55a + 53b

1769 starter side 53b + 54a + 56b + 57a + 55b

1770 starter side 55b + 56a + 57b + 58a + 58b

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1768

Dom 1 post Fest Epiph Nils Poulsens Barn i Tenderup kaldet Ingeborg og baaret af Søren Rytters datter Anne, faddere Ole Andersen, Søren Rytter, Jørgen Jensen alle af Tenderup, saa og Anne Pedersdatter tienende Skovrideren i Hestehaugen og Søren Bøkers datter Bodil tienende M. Fulgsang

54b

Dom Septuagesima Jacob Sørensen 2 Børn i Roschou Niels og Søren, dend ene baaret af Jens ?? kone i Balschou og dend anden af Kirsten Knudsdatter tienende i præstegaarden faddere Peder Bach, Peder Basse, Søren Nielsen, Hans Christensen, Peder Laasbye og Anders Sommers koner alle af Roschou

 

Dom Esto Mihi Jens Erichsens Barn i Tenderup kaldet Niels og baaret af Karen Jensdatter tienende ved Wosnæsgaard faddere Hans Jørgensen, og Jens ?? i Mørke Jens Nielsen i Hornslet og Jens Sørensen i Tenderup

 

samme dag Anders Kockes Barn i Kradberg kaldet Anne og baaret af Jens Høgs steddatter i Tenderup, Anne Jørgensdatter faddere Søren Hansen Jens Kock, Peder Kock og Niels Simonsens kone alle af Kradberg

 

Dom Invocavit Jens Andersens Barn i Tenderup kaldet Niels og aaret af Bodil Sørensdatter tienende M Fausing faddere Jens Rasmussen i Hornslet Søren Bøker, Hans Jacobsen i Tenderup, Peder Nielsen i Hauhuusene

 

Festo Annunc Mariæ Niels Jensens Barn i Hornslet kaldet Jens og baaret af Jomfru Birgitte Colstrup ved Rosenholm, faddere Jacob Jensen, Jens Nielsen, Jens Rasmussen, Jørgen Rasmussens og Søren Sørensens koner alle af Hornslet

 

Dom Jubilate Peder Sørensens Barn i Hauhuusene kaldet Birthe og baaret af Møller Bodil Deiret i Roschou Mølle faddere Søren Smed i Uggelbølle, Christen Smed i Følle, Peder Nielsen i Hauhuusene og Morten i Rnne

 

Dom Rogate Niels Jørgensens Barn i Roschou kaldet Jørgen og baaret af Hens Willadsens kone sammesteds, faddere Jacob Sørensen, Hans Christiansen, Conrad Moensens og Peder Basses koner alle af Roschou

 

55a

Fer 2 Pent Jens Nilsens Barn Hornslet kaldet Dorthe baaret af Søren Thorgaards kone i Hornslet faddere Jens Sørensen i Tenderup, Søren Olesen, Nils Hansen og Michel Sørensens kone alle i Hornslet

 

Fer 3 Pent Rasmus Moensens Barn i Roschou kaldet Frantz og baaret af Anne Høeg i Tenderup faddere Moens Sørensen, Jørgen Høg og Jens Erichsen af Tenderup, Jens Rasmussen i Hornslet og Hans Willadsens kone i Roschou

 

Dom 5 Post Trinit Hyrden? Rasmus Andersens Barn i Tenderup kaldet Jens og baaret af konens syster Anne i Carlby, faddere Christen Bach, Jens Sørensen, Niels Laursen og Jens Erichsens kone alle af Tenderup

 

Dom 8 Post Trinit Peder Laasbyes Barn i Roschou kaldet Kirsten baaret af Søren Thorgaards kone i Hornslet faddere Jeppe Erichsen, Rasmus Moensen, Hans Willadsen alle af Roschou, Peder Pedersen af Carlbye

 

Dom 9 Post Trinit Rasmus Baltzersens Barn i Hornslet kaldet Jens og baaret af Skovrider Caspersens kone i Hestehaugen faddere Mester Johan ved Rosenholm, Mølleren i Schiørring Mølle, Peder Rasmussen i Ummestrupgaard og Hr Faudsings? Datter

 

Dom 11 Post Trinit Peder Jespersens Barn i Hornslet kaldet Jesper og baaret af Jesper Sørensens datter i Hornslet Bodil faddere Jesper Sørensen og Niels Jensen i Hornslet, Jens Høg i Tenderup, Niels Ring i Ommestrup, Rasmus Conradsens datter i Hornslet

 

Dom 12 Post Trinit Ole Rasmussens Barn i Kraiberg kaldet Anders og baaret af gaardmanden Rasmus Rasmussens kone sammesteds, faddere Anders Kockes kone, Rasmus Rasmussen, Niels Ibsen, Peder Sørensen alle af Kradberg

 

Dom 16 post Trinit Conrad Moensens Barn i Roschou kaldet Søren og baaret af Jens Pedersens kone i Roschou

 

53b

faddere Anders Sommers kone og Hans Marcussen begge af Roschou, Peder Overgaard i Carlby (tyder på at noget mangler i kirkebogen)

 

Dom 18 post Trinit Snedkers Datter Kirstens uægte Barn i Roschou kaldet Søren og baaret af Søren Bertelsens kone i Hielmagger, til hvis daab Jacob Sørensen, Peder Basse og Søren Nilsen i Roschou var vidner og blev Jens ? i Uggelbølle udlagt til barnefader

 

Dom 30 post Trinit Anders Rasmussens Barn i Escherod kaldet Maren og baaret af konens Syster Anne samested, faddere Jens Jørgensen og Rasmus Just og Christen Gregersens kone i Escherod, Søren Væver i Hauhuusene og Jens Erichsen i Tenderup

 

Dom 2 adv Xti Nils Willadsens Barn i Roschou kaldet Willads og baaret af Knud Nielsens datter Lisbet samesteds, faddere Søren Jensen i Balle, Christian i Hvilsagger, Peder Willadsen i Hornslet, Rasmus Moensens kone i Roschou

 

Dom 3 adv Xti Nils Ibsens Barn i Kradberg kaldet Christen og baaret af ?, faddere Søren Hansen, Rasmus Rasmussen, Jens Pedersen, Ole Rasmussens kone og Anne Pedersdatter alle af Kradberg

 

Onsdagen d 21 Decembr Præstens Barn i Hornslet kaldet Dorothea og baaret af Jomfru Birgitte Hanson ved Lyngsbechgaard, faddere Hr. Lieutnant Hansen, Hr. Behr ved Schafføegaard, Christen Hei?? Og Jomfru Colstrup ved Rosenholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1769

Dom 2 Post Fest Epiph: Gaardmanden Rasmus Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Ole og baaret af Madame Fausing i Hornslet, faddere Ole Rasmussens kone, Søren Hansen, Ole Rasmussen og Søren Sørensen datter alle af Kradberg

 

 

54a

samme Dag Søren Bøkers Barn i Tendrup kaldet Mariane og baaret af Jens Høgs steddatter Anne Jørgensdatter sammesteds faddere Niels Poulsen, Hans Rasmussen, Søren Rytter og Kirsten Willadsdatter alle af Tendrup

 

Dom Septuagesima Ole Andersens Barn i Tenderup kaldet Anne og baaret af forvalter Colstrups stuepige Maren Ingerslev, faddere Hans Jacobsen, Hans Rasmussen, samt Niels Poulsens kone alle af Tenderup saa og Peder Jespersen i Hornslet

 

Dom Invocavit Jens Jensens Barn i Hornslet kaldet Niels og baaret af Dorthe Marie Conradsdatter sammesteds, faddere Niels Jensens kone Maren Michelsdatter i Hornslet, saa og Hans Jacobsen, og Jens Sørensens kone i Tenderup

 

Dom Oculi Laurs Andersens Barn i Hornslet kaldet Karen og baaret af Inger Marie Christensdatter i Tenderup, faddere Michel Sørensens kone i Hornslet, Jens Erichsen i Tenderup, Mogens Rasmussen i Mørke og Hans Christensen i Roschou

 

Dom Lætare Jens Andersens Barn i Escherod, kaldet Anne og baaret af Maren Rasmusdatter sammesteds faddere Anders Rasmussens kone Jens ?, Johan Sørensen og Rasmus Christensen alle af Escherod

 

Dom Jubilate Christen Gregersens Barn i Escherod kaldet Anne Margrethe og baaret af Søren Vævers syster Anne Nielsdatter i Escherod, faddere Jens Jørgensen og Anders Rasmussens kone og Jens Sørensen alle af Escherod

 

Dom Cantate Jens Pedersens Barn i Roschou kaldet Else Marie og baaret af Conrad Moensens kone sammesteds, faddere Jens Erichsens og Hans Willadsens koner, Søren Nielsen alle af Roschou saa og Peder Over

 

56b

gaard i Carlby

 

same dag Anders Branstrups Barn i Kradberg kaldet Inger og baaret af Søren Pedersens kone i Linnåe faddere Anders Koches kone Niels Simonsen, Ole Rasmussen og Rasmus Jensens Datter alle i Kradberg

 

Dom Exaudi Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Christen Sørensens kone i Hornslet faddere Jacob Jensen og Jens Nilsen af Hornslet, Anders Vestergaard og Søren Jensen af Balov saa og Jørgen Rasmussens kone i Hornslet

 

Dom 2 post Trin Peder Basses Barn i Roschou kaldet Ingeborg og baaret af Niels Møllers kone i Daustrup faddere Conrad Moensens kone og Peder Bach i Roschou, Nils Pedersen og Christen Pedersen af Balov

 

same dag Jens Jørgensens Barn i Escherod kaldet Jens og baaret af Mandens syster Anne Jørgensdatter af Følle faddere Anders Rasmussens kone i Escherod, Rasmus Jørgensen og Søren Jørgensen begge af Følle saa og Søren Rasmussen af Uggelbølle

 

Dom 4 post Trinit Niels Simonsens Barn i Kradberg kaldet Jens og baaret af Jomfru Cathrine Fausing i Hornslet faddere Jens Rasmussen, Søren Hansen, Ole Rasmussen og Anders Branstrups kone alle af Kradberg

 

Dom 5 post Trin Hyrden Rasmus ? barn i Tenderup kaldet Anne Dorthe og baaret af Anne Sørensdatter tienende i Hornslet faddere Peder Sørensen i Schiørring, Jens Torgaards kone Jens Høgs Datter Jens Jensens pige Mette alle af Tenderup

 

Festo Visit Maria Søren Jacobsens Barns Daab i Kradberg kaldet Hans Baltzers og baaret af Niels Rings Datter i Oudstrup, faddere Rasmus Søebye og Ole Jacobsen i Termstrup, Jens Rasmussen i Seegalt og Anders Kockes kone i Kradberg

 

57a (C 342 1 2/3)

same dag Peder Willadsens Barn i Hornslet kaldet Anne Kirstine og baaret af Mette Laursdatter tienende i Præstegarden, faddere Clemen Jensen i Tenderup, Hans Willadsen og Nils Willadsens kone i Roschou, Anne Jørgensdatter i Tenderup og Jens Rasmussens kone i Hornslet

 

Dom 7 post Trinit Kirsten Pedersdatters uægte Barn i Kradberg kaldet Christen og baaret af Anne Jørgensdatter i Tenderup til hvis daab Nils Andersen, Rasmus Rasmusens og Ole Rasmussens koner alle af Kradberg var vidner

 

Dom 9 post Trinit Hans Willadsens Barn i Roschou kaldet Willads og baaret af Maren Jensdatter tienende ved Wosnesgaard, faddere Anders Bech, Nils Willadsen og Conrad Moensens kone alle af Roschou saa og konens broder Cort i Nyemølle

 

Dom 13 post Trinit Jens Hansens Barn i Roschou kaldet Karen og baaret af konens Syster sammested, faddere Jens Væver i Hornslet, Clemen Jensen i Tenderup, Rasmus Moensen og Conrad Moensens kone begge af Roschou

 

Dom 18 post Trinit Anders Bekkes Barn i Roschou kaldet Rasmus og baaret af Hans Willadsens kone samesteds, faddere Jens Jensen i Tenderup, Søren Jensen i Roschou og Nils Willadsens kone samesteds, saa og Søren Høgs kone i Mørke

 

Dom 19 post Trinit Nils Poulsens Barn i Tenderup kaldet Anne Cathrine og baaret af Jens Pedersens kone i Roschou faddere Ole Andersen og Søren Rytter i Tenderup, Jens Sørensens kone samested og Jens Nilsen i Hornslet

 

Dom 22 post Trinit Mogens Sørensens Barn i Hornslet kaldet Christen og baaret af Christen Sørensens kone samesteds faddere Jens Rasmussen, Hans Emmertsen, Jens Nilsen og Laurs Andersens kone samesteds

 

same

 

55b

Dag Jens Erichsens Barn i Tenderup kaldet Bodel og baaret af Maren Jensdatter tienende som stuepige ved Wosnesgaard faddere Jeppe Erichsen i Roschou, Jørgen Høg, Hans Moensen og Thomas Ladefogeds kone ved Wosnesgaard alle af Tenderup

 

samme dag Søren Jensens kones syster Birthe Jensdatters uægte Barn i Roschou kaldet Peder og baaret af moderens syster Kirsten Jensdatter i Schiøstrup, til hvis daab Anders Bech, Peder Sørensen og Rasmus Moensens kone alle af Roschou vare vidner og Jørgen Nielsen tienende i Roschou udlagt til Barnets fader

 

Dom 26 post Trinit Jacob Sørensens Barn i Roschou kaldet Niels og baaret af Peder Baches datter Kirsten sammested, faddere Jens Jensen, Peder Baches søn Jens Pedersens kone, Hans Willadsens kone alle af Roschou

 

Dom 27 post Trinit Ole Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Rasmus og baaret af ---- faddere Rasmus Andersen, Hans Rasmussen, Niels Ibsens kone og Peder Sørensen alle af Kradberg

 

Dom 1 Adv Xt Thomas Nielsen Ladefogeds Barn ved Wosnesgaard kaldet Jens og baaret af konens syster Maren Jensdatter tienende som stuepige ved Wosnesgaard faddere Søren Jensen i Balov, Christen Jørgensen og Hans Jørgensen i Mørke, Hans Emmertsen i Hornslet og Terchel Andersens datter i Tenderup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1770

Dom 2 post Fest Epiph: Jens Nilsens Barn i Hornslet kaldet Maren og baaret af Jomfru Fausing i Hornslet faddere Jens Nilsen og Hans Jørgensen i Møke, Niels Jensen og Jørgen Rasmussens kone i Hornslet samt Anne Jørgensdatter i Tenderup

 

 

56a

Dom 5 post Epiph Jens Torgaards Barn i Tenderup kaldet Anne og baaret af Hans Jørgensens Datter Anne i Mørke faddere Jens Erichsen og Thomas Ladefogeds kone i Tenderup, Jens Nielsen Jens Rasmussen og Søren Torgaard i Hornslet

 

Dom Septuagesima huusmandens Jens Sørensens Barn i Tenderup kaldet Jørgen og baaret af Hans Jacobsens Datter Karen Hansdatter faddere Thomas Ladefogeds kone i Tenderup, Ole Andersen samesteds, Jesper Sørensen og Albert Hansen i Hornslet

 

Dom Esto Mihi Peder Laasbyes Barn i Roschou kaldet Maren og baaret af Conrad Moensens kone samesteds faddere Jeppe Erichsen, Hans Marcussen, Hans Willadsen og Peder Basses koner alle af Roschou

 

Dom Reminiscere Hans Marcussens Barn i Roschou kaldet Karen og baaret af Mette Laursdatter tienende i Præstegaarden faddere Søren Nilsen, Rasmus Moensen, Jeppe Erichsen og Conrad Moensen alle af Roschou

 

Fetos Annunc Mariæ Peder Jespersens Barn i Hornslet kaldet Mette og baaret af Inger Marie Christiansdatter? I Hornslet faddere Niels Ring i Ummestrup, Nils Jensen, Jørgen Sørensen og Søren Olesen alle af Hornslet

 

Dom Judica Hans Laasbyes Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Mariane Sørensdatter, tiener i Præstegaarden faddere Conrad Moensen, Peder Lassbye og Jens ? alle Roschou saa og Maren Clemmensdatter i Hornslet

 

Fest Just Sacr. Coenæ? Søren Thongaards Barn i Hornslet kaldet Anne og baaret af Jeppe Erich

 

57b (C 342 1 2/3)

sens kone i Roschou, faddere Hans Jørgensen og Jens Nilsen i Mørke, Conrad Moensen i Roschou og Anne Jørgensdatter i Tenderup

 

Dom Qvasimodo Geniti Søren Jensens Barn i Roschou kaldet Magrethe og baaret af Hans Willadsens kone samesteds, faddere Rasmus Mogensen, Jacob Sørensen, Nils Willadsen og Jens Pedersen Baches kone alle af Roschou

 

same dag Michel Sørensens Barn i Hornslet kaldet Helle og baaret af Hans Jacobsens Datter Karen i Tenderup, faddere Jens Rasmussen, Søren Olesen, Nils Hansen og Laurs Andersens kone alle af Hornslet

 

Dom Misericordia Jens Nilsens Barn i Roschou kaldet Peder og baaret af Peder Baches Datter samesteds, faddere Søren Høg i Mørke, Anders Beches og Hans Marcussens kone i Roschou

 

Dom Cantate Nils Willadsens Barn i Roschou kaldet Nils og baaret af Jens Høgs stedDatter Anne Jørgensdatter i Tenderup, faddere Hans Willadsen, Hans Knudsen, Anders Bech alle af Roschou og Peder Willadsens kone i Hornslet

 

same dag Thomas Michelsens Barn i Escherod kaldet Johanne og baaret af Else Nilsdatter tienende ved Wosnesgaard, faddere Jens Sørensen og Hans Jacobsen i Tenderup, Albert Hansen i Hornslet og

 

Jens Kruses? Kone i Escherod

 

Fer 2 Pent. Jørgen Rasmussens 2 Børn i Hornslet kaldet Maren og Mette baaren af Jomfru Fausing i Hornslet og Anne ? ved Rosenholm faddere Jacob Jensen, Nils Jensen, Søren ??, Jens Rasmussen og

 

Hans ?? kone, saa og Søren Rasmussen alle af Hornslet, Jens Erichsen af Tenderup og Søren Jensen af Balov

 

C 342 1 2/3

58a

Fer 3 Pent Anders Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Peder og baaret af Ole Rasmussens kone

 

samested, faddere Søren Madsen, Jens Hansen, Anders Branstrup og Søren Jacobsens kone alle af Kradberg

 

same dag Søren Christoffersens Barn i Hornslet kaldet Maren og baaret af Christen Sørensen

 

samesteds, faddere Christen Andersen i Carlby, Johannes Xtensen ved Rosenholm, Jørgen Rasmussen i Hornslet

 

Festo Trinit Jens Vævers Barn i Hornslet kaldet Karen og baaret af Karen Hansdatter tienende Jørgen Rasmussen samesteds, faddere Jens Sørensen af Tenderup, Albert Hansens og Peder Jespersens

 

koner i Hornslet saa og Øllegard Hansdatter tienende i Balov

 

Dom 3 post Trinit Anders Branstrups Barn i Kradberg kaldet Inger og baaret af Søren Pedersens kone i Linnaae faddere Rasmus Andersen, Anders Kock, Peder Sørensen og Ole Rasmussens kone alle af Kradberg

 

Dom 5 post Trinit Peder Basses Barn i Roschou kaldet Maren og baaret af ----- faddere Jeppe Erichsen, Rasmus Moensen, Conrad Moensen og Jens Pedersens kone alle af Roschou

 

Dom 10 post Trinit Søren Sørensens Barn i Hornslet kaldet Maren og baaret af Karen Sørensdatter tienende i præstegaarden, faddere Søren Thongards kone, Nils Jensen, Jens Nilsen og Christen Sørensen alle af Hornslet

 

58b

Dom 14 post Trinit Anders Kockes Barn i Kradberg kaldet Bodel og baaret af Rasmus Pedersens Datter Anne samesteds, faddere Søren Hansen, Rasmus Andersen, Peder Sørensen og Nils Simonsens kone alle af Kradberg

 

Dom 15 post Trinit Conrad Moensens Barn i Roschou kaldet Esther og baaret af Jørgen Bragaards kone i Roschou Mølle

 

same dag Søren Sørensens i Kradberg kaldet Søren og baaret af hans steddatter Nils Nilsens kone i Hvilsagger

 

saa og hyrden Jens Iversens Barn i Tenderup kaldet Anne og baaret af Jens Høgs datter Anne samesteds til hvilke børns daab var følgende vidner (altså dette og 2 foregående): Jeppe Erichsen, Rasmus Moensen, Hans Marcussen, Peder Basses kone alle af Roschou, saa og Rasmus Andersen, Jens Sørensen, Jonas Pedersen af Kradberg, Mette Sørensdatter i Tenderup og Søren ? i Søebye

 

Dom 18 post Trinit Daniel Skovriders 2 døtre ved Amaliegard kalet Mette og Anne Marie og baaret af Poul Pedersens kone i Spørring Kirsten Madsdatter, og Christoffer Madsens kone i Røve, Søren Stophes i Selling, Poul Pedersen i Spørring, Jens Winter i Søebye, Frederich Frederichsen i Østerup, Valentin Frederichsen i Nilstrup, Peder hiorshøy i Linnaae og Thomas Pedersen samesteds

 

Dom 19 post Trinit Nils Poulsens Barn i Tenderup kaldet Mette Cathrine og baaret af Anne Jørgensdatter samesteds, faddere Søren Rytter, Ole Andersen, Jens Sørensen, og Karen Hansdatter alle af Tenderup

 

Dom 23 post Trinit Rasmus Moensens Barn i Roschou kaldet jens og baaret af Nils Jensens kone i Hornslet, faddere Hans Marcussen, Søren Jensen, Hans Willadsen og Nils Willadsens kone alle af Roschou saa og Jens Rasmussen i Hornslet.

 

1771

Dom 2. post Fest Epiphan Jens Pedersens barn i Roschou kaldet Anne og baaret af Jens Jørgensens kone i Escherod, faddere Søren Jensens kone, Søren Nilsen, Hans Marcussen, Anders Bech alle af Roschou

 

Fer 2. Pasch Jens Nilsens barn i Hornslet kaldet Nils og baaren af Anne Sørensdatter tienende ved Rosenholm, faddere Christen Jørgensen og Jens Nilsen af Mørke, Jens ?? og Jens Tongaard af Tenderup saa og Jens Pannerups kone i Roschou

 

Dom Misericord. Jens Andersens barn i Hornslet kaldet Jens og baaret af forvalterens stuepige Mette Marie Grønbech, faddere Jens Rasmussen og Michel Sørensens kone i Hornslet, Hans Jacobsens datter i Tenderup og Nils Fisker i Havhuusene

 

Dom Rogate Jens Tongaards Barn i Tenderup kaldet Søren og baaren af Hans Jørgensens datter i Mørke Anne Hansdatter

 

saa og Hans Jensens barn samesteds kaldet Nils og baaret af Kirsten Villadsdatter tienende Jens Rasmussen i Hornslet, til dette Barns daab er følgende vidner Nils Jacobsen i Mørke, Mons Tongaard i Carlbye Søren Tongaard i Hornslet saa og Thomas Ladefogeds kone samesteds, Karen Hansdatter, Birthe Hellovsdatter, Christen Bach og Søren Rytter alle af Tenderup

 

59a

Dom 21 post Trin Jens Sørensens Barn i Tenderup kaldet Søren og baaret af Søren Sørensens kone i Hornslet, faddere Hans Jacobsen og Nils Poulsen i Tenderup, Jens Jensen og Christian Sørensens datter i Hornslet

 

Dom 22 post Trinit Laurs Andersens Barn i Hornslet kaldet Mette og baaret af degnens Hr Fausings pige Anne Nilsdatter, faddere Hans Marcussen og Hans Christiansen i Roschou, Erich Andersen og Michel Sørensens kone i Hornslet

 

Dom 24. post Trinit Hans Marcussen Barn i Roschou kaldet Maren og baaret af Conrad Moensens kone samesteds, faddere Jens Pedersen, Anders Pedersen, Hans Christiansen, Jeppe Erichsens og Rasmus Moensens koner alle af Roschou

 

Dom 25 post Trinit Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Christen Sørensens kone samesteds, faddere Jacob Jensen, Søren Tongaard, Jens Nilsen og Jørgen Rasmussens kone alle af Hornslet

 

same dag Hans Moensens Barn i Roschou kaldet Boel og baaret af Jens Pedersens kone samesteds, faddere Jens Erichsen i Tenderup, Jacob Sørensen, Hans Marcussen og Rasmus Moensen alle af Roschou

 

59b

Dom 1. Advent blev Ole Andersens 2 Børns Daab af Tenderup confirmeret og blev da kaldet Birthe og Maren, samt baaren af Anne tienende forvalter Colstrup paa Rosenholm og Mariane Sørensdatter tienende M Winther samesteds, til hvilke Børns daab vare faddere Monsuur Jens Winther, Søren Ladefoged ved Rosenholm, Mads Jensen og Søren Sørensen af Hornslet, Jens Tongaard og Jens Sørensens kone begge af Tenderup

 

Dom 3. Advent blev en ugift qvindes Kirsten Hansdatters børns hjemmedaab af Hornslet confirmeret og blef de nafn Johan og Mette Kirstine samt baaren af M Iver Bies kone ved ?Freaas Mølle samt Karen Hansdatter af Tenderup til hvilke Børns daab vare faddere Jacob Jensen, Christian Sørensen, Jens Nielsen, Søren Sørensen alle af Hornslet Peder Michelsen i Carlbye, Johannes Christensen ved Rosenholm, Søren Christensen i Segalt og Anne Clemensdatter i Tenderup og ????? angaves at være fader

 

Dom post Fest ?? Søren Tongaards Barn i Hornslet kaldet Søren og baaret af præstens kone, faddere Jens Rasmussen, Nils Jensen og Jørgen Rasmussen alle af Hornslet saa og Jens Tongaards kone i Tenderup og Peder Laasbyes i Roschou

 

1772

Dom 3 post Fest Epiphan Søren Christensens Barn i Hornslet kaldet Christen og baaret af Jomfru Fausing, faddere Iver Bie, Hr. Adam Fausing ved Rosenholm, Jens Rasmussen, Nils Jensen og Jørgen Rasmussen alle af Hornslet

 

Dom Septuagesima Corporal Saurs Barn ved Rosenholm kaldet Johan blev baaret af Jomfru Møeballe ved Rosenholm, faddere Jomfru Colstrup, forvalter ColstrupCammertiener M Schytz, M Johan Bie alle ved Rosenholm

 

60a

Dom Esto Mihi Hans Willadssens Barn i Roschou kaldet Anne og baret af Christian Kieldsens kone i Hvilsagger, faddere Conrad Moensen, Hans Marcussen, Jens Pedersens kone alle af Roschou og Peder Willadssen i Hornslet

 

Dom Reminscere Jens Kræmers Barn i Kradberg kaldet Søren og baaret af konens syster Anne Sørensdatter i Daldstrup?, faddere Anders Kockes kone, Nils Simonsen, Nils Bach og Ole Rasmussen alle i Kradberg

 

Dom Oculi blev Mogens Sørensens Barns Daab i Hornslet confirmeret og kaldet Magrethe samt baaret af Jørgen Michelsens kone i Carlbye, faddere Jørgen Michelsen samesteds saa og Anne Jensdatter, Karen Christensdatter og Søren Sørensen alle af Hornslet

 

Dom Lætare Niels Poulsens Barn i Tenderup kaldet Mette Cathrine og baret af Karen Hansdatter samesteds, faddere Anders Christensen, Peder Pannerup, Søren Bøker og hans datter alle af Tenderup

 

Festi Annunciationis Maria blev Nils Baches Barns hjemmedaab i Kradberg kaldet Nils confirmeret og blev som baaret af Anders Christensens faæstemøe i Tenderup Anne Pedersdatter til hvis daab Søren Synders kone, Rasmus Andersen, Ole Rasmussen og Johan Jensens alle af Kradberg vare Vidner

 

Fer 2 Pasch Nils Simonsens Barn i Kradberg kaldet Mette og baaret af Jørgen Høgs fæstemøe i Tenderup Kirsten Pedersdatter, faddere Søren Sørensens kone, Ole Rasmussen , Rasmus Rasmussen alle af Kradberg og Jens Høg i Tenderup

 

60b

Dom Qvasimodo geniti Rasmus Jensens Barn i Escherod kaldet Zidsel Marie og baaret af Maren Christensdatter samesteds, faddere Søren Nielsens datter, Jens Jørgensen, Anders Boyer og Johan Sørensen alle af Escherod

 

Dom Misericordia Ole Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Maren og baaret af Rasmus Andersens kone samesteds, faddere Rasmus Andersen, Anders Rasmussen, Jens Kock og Søren Synders kone alle af Kradberg

 

Fer 2. Pentec Peder Nielsens Barns hjemmedaab i Havhuusene kaldet Kirsten? bleven confirmeret og blev ?? af Conrad Moensens datter i Roschou, faddere Søren Væsver, Peder Pedersen og Peder Fiskers kone alle af Havhuusenesaa og Anders Sommer af Roschou

 

Dom 4 post Trinit Christen Gregersens Barn i Escherod kaldet Anders og baaret af Maren Nilsdatter tienende i Roschou Mølle, faddere Maren Christensdatter i Escherod, Søren Lassen i Schiøstrup, Peder Jonassen i Hielmagger

 

Dom 8 post Trinit blev Jens Vævers Barns hiemdaab kaldet Karen ? confirmeret og baaren af Karen Poulsdatter tienende i Hornslet Præstegaard til hvis daab Jens Hansen, Albert Hansen og Søren Andersen alle af Hornslet samt Karen Hansdatter i Tenderup vare faddere

 

Dom 10 post Trinit blev Søren Jensens Barns hiemdaab kaldet Inger og baaren af konens moder Inger Poulsdatter i Schiøstrup saa og Jens Hansens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne og baaret af pigen Maren Clemensdatter tienende Jens Nilsen i Hornslet confirmeret til hvilke Børns daab vare følgende faddere, Hans Marcussen, Jacob Cortsen, Cort Jacobsen, Jens Pedersen, Hans Villadsens kone alle af Roschou saa og Emmert Clemensen af Tenderup, Nils Hansen i Hornslet og Peder Poulsen i Seegalt

 

61a

Dom 14 post Trinit blev Karen Rasmusdatters uægte Barn i Escherod døbt og kaldet Mette samt baaret af Jacob Nielsens kone samesteds til hvilken barn Christen Svendsen Dragon blev angivet at være fader og til hvis Daab Rasmus Jensens kone og Anders Rasmussen vare vidner

 

Dom 15 post Trinit Anders Sommers Barn i Roschou kaldet Anne og baaret af Peder Baches datter Kirsten tienende i Roschou Mølle, faddere Jacob Sørensen, Conrad Moensen, Rasmus Moensen og Jens Pedersens kone alle af Roschou

 

Dom 16 post Trinit blev Skovfogeden Hans Guldmans Barns hiemdaab kaldet Christian confirmeret og same Barn baaret af Jomfru Fausing i Hornslet, da Mester Johan Bie, Monseur Jens Winther og Mariane Sørensdatter ved Rosenholm samt M Iver Bie ved Rosenholms Mølle til same Barns Daab vare faddere

 

Dom 1 Adv. blev Peder Basses Bars hiemdaab i Roschou confirmeret og barnet kaldet Peder Baaret af Jens Løbers kone i Balskov

 

same dag Jens Erichsens Barn i Tenderup kaldet Dorthe og baaret af Peder Pannerups datter Anne Dorthe samesteds, faddere Conrad Moensen, Rasmus Moensen, Jeppe Erichsen og Anders Sommers kone alle af Roschou, Hans Jørgensen og Jens Nielsen af Mørke, Søren Jensen af Balov, Nils Jensen i Hornslet, Jørgen Høg af Tenderup

 

61b

Dom 3. Adv. Thomas Nilsens Barn i Tenderup kaldet Kirsten og baaret af Maren Jensdatter tienende Monsiuer Thornsohn ved Estrup som stuepige, faddere Skovridder Daniel ved Amaliegaard, gartner Mouritzen ved Wosnesgaard, Søren Jensen i Balov og mandens syster, tienende ved Rolsøegaard

 

1773

Dom 1. post Epih Maren Envoldsdatter forhen tienende ved Rosenholm uægte Barn kaldet Abraham og baaret af skovfogeden Hans Guldmands kone, til hvis daab Søren Rytter, Hans Guldmand, og Jens Sørensens kone i Tenderup vare vidner og blev barnets fader angivet at være Abraham ved Rosenholm

 

Dom Septuagesima Mariane Sørensdatters uægte barn i Hornslet kaldet Susanne og baaret af Hans Laasbyes kone i Hornslet til hvis daab Søren Christensens kone i Hornslet, Ole Andersen og Albert Hansen af Tenderup vare vidner, og blev barnets fader angivet at være Abraham ved Rosenholm

 

Dom Sexagesima Dorthe Jensdatters uægte barn i Tenderup, aldet Karen Marie og baaret af Mette Rasmusdatter, tienende Jens Erichsen i Tenderup, til hvis barns daab Jens Hansen i Hornslet, Jens Lassen i Tenderup vare vidner og blev udlagt til Barnets fader Christen Jensen i Mygind

 

Dom Esto Mihi Laurs Pedersens barn i Hornslet kaldet Anne og baaret af Mandens Syster Kirsten Pedersdatter i Mørke, faddere Anne Jensdatter og Jens Pedersen sammesteds, Mogens Sørensens kone i Hornslet, Jens Bøker og Maren Clemensdatter i Rodskov

 

Dominica Reminiscere Jørgen Høgs Barn daab kaldet Jens confirmeret og barnet baaret af Peder Poulsens datter Birthe Pedersdatter i Segalt, til hvis daab Peder Poulsen af Segalt, Jens Tongaard, Jens Erichsen, Jens Sørensens kone og Mette Pedersdatter alle af Tenderup vare vidner

 

62a

samme dag Hans Marcussens barn i Rodskov kaldet Marcus og baaret af Søren Jenssens kone sammested, faddere Peder Bach , Rasmus Moensen, Conrad Moensen og Anders Sommers kone alle af Rodskov

 

onsdadgen den 10 marts blev Christen Pedersens Barns daab i Rodskov kaldet Peder confirmeret, og Barnet baaret af Terchel Jørgensens kone i Mørke, faddere Anders Pedersen i Balov, Peder Bach, Jacob Sørensen og Søren Jensens kone alle af Rodskov

 

Dom Oculi blev Conrad Moensens barns hjemmedaab i Rodskov kaldet Maren confirmeret og barnet baaret af Søren Tonsgaards kone i Hornslet

 

samme dag Joen Joensens barn i Rodskov kaldet Jens og baaret af Jens Pedersens kone sammested, til hvilke Barns daab Jens Tongaard og Anders Christensen i Tenderup, Hans Marcussen, Jeppe Erichsen og Hans Willadsen, Anders Sommer og Søren Jensens kone kone af Rodskov, samt Hans Laasbye kone i Hornslet vare faddere

 

Dom Rogate Peder Nielsens Barn i Hauhuusene kaldet Anne og baaret af Søren Vævers kone sammested, faddere Conrad Moensens kone i Rodskov, Peder Fisker i Hauhuusene, Rasmus Nielsen og Niels Rasmussen begge af Følle

 

Fer 2. Pent Søren Olesens Barn i Eskerod kaldet Mette Cathrine og baaret af Zidsel Moensdatter, tienende i Lygten, faddere Jens Jørgensen i Eskerod, Søren Nielsen i Hauhuusene, Anders Sommers kone i Rodskov

 

62b

1 post Trinit Niels Simonsens Barn i Kradberg kaldet Jørgen og baaret af Niels Heegaards datter i Bygballe, faddere Jørgen Jensen og Anders Christensen i Tenderup, Niels Bach i Kradberg

 

Dom 2. post Trinit Peder Willadsens Barn i Hornslet kaldet Niels og baaret af Jens Nielsens kone i Hornslet, faddere Niels Willadsen og Jacob Cortsen af Rodskov, Jens Rasmussens kone i Hornslet

 

Dom 3 post Trinit Johanne Jensdatters uægte Barn i Kradberg kaldet Maren og baaret af Karen Poulsdatter tienende i Præstegaarden, til hvis daab Rasmus Andersen og hustrue i Kradberg samt Dorthe Jensdatter i Tenderup vare vidner og blev barnets fader angivet at være en kræmer navn Jens

 

Dom 10 post Trinit blev Søren Sørensens Barns hiemmedaab i Hornslet kaldet Søren confirmeret, over daaben blev barnets holt af Præstens datter saasteds Johanne Kirstine Kierulf, og vare følgende vidner til dets daab Jens Rasmusen i Kradberg, Peder Jespersen i Ummestrup, Jacob Jensen og Jens Nielsen saa og Søren Tongaards kone alle af Hornslet

 

Dom 13 post Trinit blev Mogens Sørensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Christen confirmeret og Barnet holt over daaben af Karen Christensdatter, tienende i Rodskov samme dag Cort Jacobsens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne Margrethe confirmeret, og Barnet holt over daaben af Alhed Rasmusdatter i Hornslet til hvilke Børns (også foregående barn) daab vare følgende faddere, Rasmus Mogensen, Søren Jensen, Hans Willadsen, Peder Baches kone alle af Rodskov, saa og Jens Rasmussen og Jens Nielsen i Hornslet

 

Dom 14 post Trinit blev Rasmus Mogensens Barn i Rodskov, kaldet ?Peder? og baaret af Jørgen Rasmusens kone i Hornslet, faddere Conrad Moensen, Hans Marcussen, Søren Jensen og Jacob Cortsen alle af Rodskov

 

Dom 19 post Trinit blev Hans Laasbyes Barns daab kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af Mette Marie Pedersdatter til hvis daab vare faddere Jeppe Erichsen, Hans Christiansen og Niels Willadsens kone alle i Rodskov saa og Jens Rasmussen i Hornslet

 

63

Fer 2. Nat X blev Søren Christensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne Marie confirmeret, som blev baaret af Iver Bies kone ved Rosenholm Mølle og vare faddere Christen Sørensen, Jens Rasmussen, Søren Sørensens og Jørgen Rasmusens koner alle af Hornslet

 

Dom post Fest Nat Xti Niels Willadsens  2 Børn i Rodskov som blev kaldet Anne og Maren og baaren af Christian Kieldsens kone i Hvilsdager og Karen Laursdatter i Rodskov Mølle, faddere Søren Jensens kone, Hans Willadsen, Rasmus Mogensen og Anders Bach alle af Rodskov og Peder Willadsen i Hornslet

 

1774

Dom 2. post Fest: Epiph. Søren Jens Barn af Kradberg kaldet Inger og baaren af konens syster Anne Sørensdatter i Daustrup, faddere Rasmus Andersen, Niels Bach, Jens Jensen og Niels Simonsens kone alle af Kradberg

 

Dom Septuagesima Skoleholder Anders Beschers Barn i Roschou kaldet Dorthe og baaren af Mette Pedersdatter, tienende Jens Jensen i Tenderup, faddere Søren Jensens kone, Rasmus Mogensen, Hans Marcussen, alle af Roschou og Hans Jensens kone af Tenderup

 

Dom Esto Mihi blev Jens Sørensens Barns hiemdaab i Tenderup kaldet Jacob confirmeret blev ?? baaren af mandens syster Dorthe ?(Søren/Peder)?sdatter tienende Jens Nilsen i Hornslet, faddere Søren Sørensen, Michel Sørensen og Jens Nilsen af Hospitalet saa og Ole Andersen og Søren Pedersen af Tenderup

 

64a

Dom Oculi blev Nils Baches Barns hiemdaab i Kradberg kaldet ?Nils confirmeret og Barnets holt over

 

Daaben af Ane Sørensdatter tienende ved Rosenholm, faddere Jens ?, Rasmus Andersen, Jens Rasmussens ? alle af Kradberg saa og ? Høg i Tenderup

 

Dom Misericordia Niels Poulsens Barn i Tenderup kaldet Anne og baaret af Peder Bachs kone i Roschou, faddere Søren Sørensen og Jens Tongaards kone i Tenderup, Søren Nielsen i Hornslet og Anders Baches kone i Tenderup

 

Dom Jubilate blev Jens Kræmers Barns daab i Kradberg kaldet Anne Magrethe confirmeret som blev baaret af -------- faddere Jens Hansen og Rasmus Rasmussens søn ---- saa og Peder Sørensens kone alle af Kradberg

 

Dom Cantate blev Nils Simonsens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Mette confirmeret som blev baaret af Søren Rytters datter Mette i Tenderup, til hvilke Barns daab Jørgen Høg, Anders Bach, Søren Rytter alle af Tenderup og Nils Baches kone i Kradberg var faddere

 

Dom Rogate Søren Pedersens Barn i Kradberg, kaldet Lisbeth Susanne og baaret af Sergeant Hauses kone i Tenderup, faddere. Anders Baches kone, Jens Erichsen, Jens Jensen alle af Tenderup og Søren ?Synder i Kradberg.

 

Fest Trinit Hans Moensens Barn i Hornslet kaldet Søren og baaret af Peder Høgs datter Bodel i Tenderup, faddere Jørgen Høgs kone samsteds saa og Søren Jensen, Jeppe Erichsen og Condrad Moensen alle af Roschou

 

64b

 

Dom 1. post Trinit Søren Pedersens Barn i Hornslet, kaldet Bodil og baaret af Jens Pedersens kone af Roschou, faddere Rasmus Moensen i Roschou, Hans Moensen, Hans Laasbyes kone og Jacob Jensens karl Jens Pedersen alle af Hornslet.

 

15. july blev Præstens Barn hiemdøbt i Hornslet kaldet Rasmus ?? og baaren af hendes Naade Frue Geheimeraadinde Rosenkratz til hvis daab Madame Behr ved Scafføegaard, Deres Excllence, Hr Geheimeraad Rosekrantz, Hr Captain Hansen ved Lyngsbechgaard og Hr Bel? var vidner

 

Dom 12 post Trinit Jørgen Rasmussens 2 Sønner i Hornslet deris hiemdaab confirmeret og de begge kaldet Jens samt baaren af Nils Knudsens kone i Hesselballe og Jacob Jensens datter Karen i Hornslet, faddere vare Hans Laasbye og Søren Pedersens kone i Hornslet, Søren Jensen i Balov, Rasmus Moensen i Roschou, Nils Jensen, Jens Pedersen og Michel Sørensen alle af Hornslet.

 

Dom 17. post Trinit Jens Rasmussens datter i Hornslet kaldet Anne og baaret af Dorthe Marie Rasmusdatter samesteds, faddere Jacob Jensen, Jens Hansen, Peder og Hans Laasbyes koner alle af Hornslet saa og Anders Bach i Tenderup

 

Dom 18 post Trinit blev Michel Sørensens Barns daab i Hornslet confirmeretog kaldet Søren som blev baaret af Jomfru Fausing og til hvis daab, Jens Nilsen og Søren Olesens kone i Hornslet, Søren Xtensen i Segalt, Søren Jensen i Todberg

 

65a

 

Fer 2 Nat. Xti Søren Nilsens Barn i Tenderup kaldet Anders og baaret af Anne Dorthe Pedersdatter, Peder Pannerups enches datter, faddere Jens Tongaards kone, Jens Erichsen, Peder Høg og Nils Ladsen alle af Tenderup saa og Anders Terchelsen møllesvend ved Rosenholms Mølle

 

1775

Dom 4 post Epip blev Peder Sørensen Vorres Barns daab kaldet Maren af Kradberg confirmeret og same Barn baaret af Peder Rasmussens kone Kirsten i Torsagger (faddere sammen med næste)

 

same dag blev Søren Jensens Barn i Roschou kaldet Jens døbt og baaret af Anders Poulsens kone i Hielmagger til hvilke børns daab Hans Willadsen, Jeppe Erichsen og Rasmus Moensens kone alle af Rodschou, Cort Jacobsen i Hornslet, som og Niels Simonsen, Anders Branstrup og Niels Bach og ?Jens Rasmussen? alle af Kradberg vare vidner

 

Dom 5 post Epiph. Hans Marcussens Barn i Roschou kaldet Mette Marie og baaret af Terchel Jørgensens kone i Mørke (faddere sammen med næste)

 

saa og Niels Woresens Barn i Tenderup kaldet Mette Kirstine og baaret af Corporal Pausches kone i Tenderup, til hvilke Børns Daab vare følgende faddere Conrad Moensen, Søren Jensen og Rasmus Moensens kone og Anders Sommers kone alle af Roschou saa og Albert Hansen og Jens ?Haarshøgs? kone i Tenderup og Jens Hansens ???

 

65b

 

Dom Esto Mihi Laurs Pedersens Barn i Roschou kaldet Peder og baaret af Anne Sørensdatter tienende Jens Nielsen i Worre, faddere Jens Pedersen, samsteds Jens Hansen i Hornslet ?? og Maren Clemensdatter i Tenderup som og Peder Jensen i Roschou

 

Dom Reminiscere blev Jens Pedersens Barns daab i Roschou confirmeret og kaldet Magrethe. Barnet baaret af Mandens syster Kirsten Pedersdatter tienende i Roschou Mølle, faddere Søren Nielsen,

 

Søren Jensen og Peder Baches søn alle af Roschou, Anders Baches kone i Tenderup og Jens Nilsens kone i Hornslet

 

Dom Lætare blev Niels Simonsens Barn af Kradberg kaldet Jens, dets hiemdaab confirmeret og same Barn baaret af Jens Nilsens kone i Hornslet, faddere Anders Baches kone i Tenderup, Ole Rasmussen, Rasmus Andersen, Jens Rasmussens kone alle af Kradberg saa og Søren Rytter i Tenderup

 

Festo Annunc Mariæ blev Jørgen Høgs Barns daab kaldet Anne Magrethe confirmeret og same Barn baaret af Søren Rytters datter Maren i Tenderup, faddere var Jens Tongaard, Nils Laurse og Søren Skræders kone alle af Tenderup, saa og Peder Poulsen i Segalt

 

Festo ??? Anders Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Jens og baaret af Mandens syster Anne Rasmusdatter i Carlbye, faddere Nils Baches kone og Hans Rasmussen i Kradberg

 

Dom Misericord blev Jens Erichsens Barns daab confirmeret som blev kaldet Erich og baaret af Jens Nilsens kone i Mørke, faddere Jens Rasmussen og Jens Nilsen i Hornslet, Hans Jørgensen i Mørke, Jeppe Erichsen, Rasmus Moensen i Roschou saa og Anders Baches kone i Tenderup

 

66a

 

Dom Jubilate Conrad Moensens Barn af Roschou som blev baaret af Jens Tongaards kone i Tenderup og kaldet Karen, til hvis daab Jacob Sørensen, Hans Christiansen og Anders Sommers kone alle af Roschou som og Peder Laasbys og Søren Conradsen i Hornslet vare vidner

 

Fer 2. Pent blev Hans Willadsens Barns hiemdaab i Roschou som blev kaldet Maren confirmeret og Barnet baaret af Jens Pedersens kone samsteds, faddere Conrad Moensens og Anders Sommers kone, Christen Pedersen og Jacob Sørensen alle af Roschou saa og Søren Tongaard i Hornslet.

 

Dom 8 post Trinit Peder Basses Søn i Roschou kaldet Anders og baaret af Jens Løbers datter i Roschou Anne Jensdatter, faddere Jacob Sørensen, Hans Marcussens kone i Roschou bye

 

Dom 9 post Trinit blev Jens Hansens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Jens og baaret af Anne Nilsdatter samsteds tienende, confirmeret iligemaade (faddere sammen med næste) Nils Sørensens i Aarhus tienende ??? daab confirmeret kaldet Mette og baaret af Magrethe Jensdatter af Brandstrup til hvilke børns daab Nils Simonsens kone, Jens Jensen, Jens Rasmussen, Nils Baches kone alle af Kradberg saa og Anders Bach i Tenderup vare vidner

 

Dom 12 post Trinit blev Skovfogeden Hans Guldmans Barns hiemdaab kaldet Maren confirmeret og Barnet baaret af Mølleren Hr. ?Haaes? kone ved Roschou Mølle, til hvis daab hr. Jens Winther Møller og ?? som og Ladefoged Søren Ostenfeld alle ved Rosenholm vare vidner

 

66b

 

Dom 14 post Trinit blev Nils Poulsens Barns hiemdaab af Tenderup kaldet Nils confrmeret og baaret af Anne Dorthe Pannerup (faddere sammen med næste)

 

saa og same dag blev Rasmus Elsteds Barns daab af Escherod kaldet Nils confirmeret og Barnet baaret --------- i Spørring til hvilke Børns daab Jens Jørgensens kone Johan Sørensen i Escherod, Ole Andersen, Søren Sørensen Tenderup, Peder Pedersen samsteds og Søren Nilsen i Hornslet vare vidner.

 

Dom 15 post Trinit blev Anders Baches Barns hiemdaab i Tenderup kaldet Peder confirmeret og baaret af Mette Pedersdatter tienende Jens Jensen samsteds til hvis daab Nils Bach i Kradberg, Jens Pedersen i Roschou, Anders Sørensen i Tenderup, saa og Jens Nielsens og Søren Tongaards koner i Hornslet vare vidner.

 

Dom 17 post Trinit Jens Sørensens Barn i Hornslet kaldet Hans og baaret af Øllegaard Hansdatter tienende Degnen Hr. Fausing til hvis daab Jens Jensen og Jens Rasmusens koner i Hornslet, Albert Hansen i Tenderup.

 

Dom 18 post Trinit Søren Sørensens Barn i Hornslet kaldet Jesper og baaret af Jacob Jensens datter i Hornslet, faddere Jens Rasmussen, Christian Sørensen, Jesper Sørensen og Michel Sørensens kone alle af Hornslet saa og Jens Jensen i Tenderup

 

Dom 20 post Trinit Anders B?? Barn i Escherod kaldet Maren og baaret af Magrethe Jensdatter i Branstrup, faddereJens Bruses og Rasmus Jensens kone i Escherod, Johan Sørensen og Rasmus Worre samsteds

 

67a

 

Dom post Fer Nat Xti blev Hans Laasbyes Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Søren confirmeret og Barnet baaret af Maren Clemensdatter tienende Jacob Jensen i Hornslet, faddere Jørgen Rasmussen og Søren Tongaards kone i Hornslet, Hans Moensensamsteds saa og Jens Pedersen i Roschou

 

1776

Dom 1 post Fest Epiph blev følgende Børns daab confirmeret. Jens Rasmussens Barns daab i Kradberg kaldet Maren og baaret af faderens syster ...... Knud Pedersens barns daab i Hornslet kaldet Peder og baaret af Corporal Pauches kone i Tendrup saa

 

og

 

Søren Olesens Børns i Escherod kaldet Jørgen og Ole dend eene baaret af Kirsten tienende ved Wosnæsgaard som køkkenpige dend anden af Peder Timmermands steddatter i Escherod Maren Christensdatter til hvilke Børns daab Nils Bach, Nils Simonsen, Jens Jensens kone Mette Rasmusdatter, Peder Sørensen alle af Kradberg, Søren Nielsen af Rodschou, Niels Poulsen af Escherod, Jørgen Rasmussen, Søren Pedersens kone, Jens Pedersen og Thyge Pedersen alle af Hornslet vare vidner

 

Dom 3 post Epiph Jens Tongaards Barn i Tenderup kaldet Anne og baaret af Mette Pedersdatter, tienende Jens Persen samesteds, faddere Jørgen Høgs kone og Ole Andersen i Tenderup, Jens Nielsen Mørke, Søren Jensen i Balov og Søren Tongaard i Hornslet.

 

67a

 

Dom 4 post Epiph Skoleholder Anders Beches Barn i Roschou kaldet Nils og baaren af Hans Willadsens kone i Roschou, faddere Søren Jensens kone og Rasmus Mogensen af Roschou, Hans Jensens kone, Jens Fiil og Christen Pedersen af Tenderup

 

Dom Sexagesima Søren Pedersens Barn i Kradberg kaldet Peder og baaret af Anders Baches kone i Kradberg saa og

 

Mogens Sørensens Barn i Hornslet kaldet Mette Margrethe og baaren af nils Lyngbyes kone i Hornslet til hvilke Børns daab Søren Sørensen, Søren Nielsen og Jens Rasmussens kone alle af Hornslet saa og Nils Baches kone i Kradberg, Mette Pedersdatter i Tenderup, og Peder Hansen i Hornslet og Anders Bach i Tenderup vare vidner

 

Dom Esto Mihi blev Ole Andersens Barns Daab i Tenderup kaldet Jochum confirmeret og blev Barn baaret af Maren Madsdatter i Hornslet, faddere Søren Sørensen og Mads Jensen begge af Hornslet, Jens Tongaard, Nils Cordsen af Tenderup

 

Dom Lætare Rasmus Moensens Barn i Roschou kaldet Nils og baaret af Præstens datter Johanne Kirstine Kierulf til hvis daab Jens Erichsen i Tenderup, Jeppe Erichsen, Conrad Moensen og Hans Marcussens kone i Roschou og Hans Moensen i Hornslet vare vidner

 

67b

 

Festo ??? Coena Peder Jespersens Barn i Hornslet kaldet Peder og baaret af Præstens datter samested faddere Søren Sørensens kone i Hornslet, og Jørgen Høgs kone, Jens Jensens kone i Tenderup, Jens Jensen i Hornslet og Niels Ring i Ummestrup

 

Fer 2de Pasch blev Jens Nilsens Barns daab i Hornslet, kaldet Maren confirmeret og Barnet baaret af Christian Sørensens datter Anne i Hornslet, faddere Jens Erichsens og Jørgens Jensens koner i Tenderup, Anders Pedersen i Balov og Jens Nielsen i Mørke

 

Dom Jubilate blev Søren Christensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Daniel confirmeret og Barnet baaret af Karen Hansdatter tienende ved Rosenholm til hvilket Barns daab Hans Laasbyes kone i Hornslet, Ole Andersen i Tenderup, konens broder Baltzar Reinhart fra Wiborg vare vidner

 

Dom Cantate blev Rudolph Jørgensens Barn i Tenderup kaldet Nils døbt og baaret af mejerske ved Rosenholm Kirsten Hansdatter faddere var Søren ? ? ? ? Winther og M Løgstør? ved Rosenholm saa og Jens Tongaards kone i Tenderup

 

Dom Rogate Peder Sørensens Barn i Kradberg kaldet Ole og baaret af Peder Rasmussens kone samesteds til hvis daab Jens Jensens kone og Nils Bach af Kradberg, Peder ? i Torsagger og Søren Claudsen af Bendstrup? vare vidner Festo ascent. Xti Nils Simonsens Barn af Kradberg kaldet Zidsel og baaret af Jørgen Høgs kone i Tenderup, faddere Søren Sørensen, gartnersvend ved Rosenholm, Nils Bach, Peder ? og Jens Rasmussens kone alle af Kradberg

 

68a

 

Fer 2de Pent blev Peder Jensen Snedkers søns barnhiemdaab af Kradberg confirmeret og kaldet Søren samt baaret af Mester Johan Fils pige.... ved Rosenholm til hvilket Barns daab Nils Bach og Jens Jensens koner, Søren Madsen og Jens Rasmussen alle af Kradberg var vidner

 

Dom 1 post Trinit blev Nils Emmertsens Barns daab i Roschou kaldet Hans confirmeret og baaret af Michel Sørensens kone i Hornslet til hvilket Barns daab Jens Pedersens kone i Roschou, Søren ? kudsk ved Rosenholm, Anders Bak og Emmert Clemensen i Tenderup saa og Jens Høeg i Hornslet

 

Dom 3 post Trinit blev Ole Rasmussens Barns daab i Kradberg kaldet Maren confirmeret, og baaret af Maren Christensdatter, Peder Timmermands steddatter i Escherod der Jens Rasmussens kone, Søren Madsen, Nils Simonsen og Anders Rasmussen alle af Kradberg til same Barns daab vare vidner

 

Dom 5 post Trinit Anne Dorthe Pedersdatters uægte (uægte overstreget) Barn i tenderup som blev kaldet Zidsel og baaret af Jørgen Rasmussens kone i Hornslet til hvilket Barns daab Jens Nielsen i Hornslet, Jens Erichsen, Nils Pedersen og Alberts Hansens kone i Tenderup vare vidner

 

Dom 6 post Trinit blev hyrden Laurs Nilsens Barns daab i Hornslet kaldet Rasmus confirmeret og baaret af Maren Sørensdatter tienende i Præstegaarden til hvis daab vare følgende vidner: Jens Rasmussen og Peder Jespersens kone i Hornslet, Laurs Skovs kone i Carlby, Michel Knudsen af Hielmagger og Knud Knudsen af Schiering

 

Dom 14 Post Trinit blev Johan Jensens Barns hiemdaab kaldet Nils confirmeret og baaret af Moens Krauses datter Anne i Linne. faddere Nils Simonsens kone, Nils Bach, Jens Jensen, Søren jensen alle af Kradberg

 

Dom 16 post Trinit blev Jens Kræmers Barn af Kradberg døbt og kaldet Maren og baaaret af Konens syster ........ i Daudstrup til hvilket barns daab Peder Sørensens kone, Anders Branstrup, Mads Rasmussen alle af Kradberg.

 

Dom 17 post Trinit blev Nils Bachs Barn af Kradberg kaldet Jens døbt og baaret af Nils Simonsens kone af Kradberg. Fadere til samme vare Søren Madsen, Jens Kræmer, Rasmus Andersen og Peder Jensens kone alle af Kradberg

 

Dom 23 post Trinit Blev Laurs Andersens Barn i Hornslet kaldet Helle døbt og baaret af Christian Sørensens Datter Anne i Hornslet. Faddere vare Søren Sørensens kone i Hornslet, Søren Jensen i Balov, Jeppe Erichsen og Hans Marcussen begge af Rodskov.

 

11. november blev Degnen Hr Mølballes Barns hiemdaab kaldet Jørgen confirmeret og baaret af Præstekonen og til hvilket Barns daab Jomfru Bang i Hornslet Præstegaard, Hr Laurids Gregersen og Mons. Anders Wiibe af Todberg saa og Mette ? fra Scfafføegaard vare vidner.

 

69a

Dom post Fest Nat Xt blev Hans Marcussens søn i Rodskov kaldet Knud døbt og baaret af Præstens ældste datter Johanne Kirstine Kierulf

 

samme dag Peder Nilsens Barn i Hauhuusene kaldet Nils og baaret af Jens Løbers datter i Balskov Anne tjenende ved Lygten til hvilke Barns daab Conrad Moensens og Rasmus Moensens koner, Christen Pedersen, Hans Christiansen, Michel Knudsen alle af Rodskov og Mads Nilsen tjenende ved Rodskov Mølle, saa og Jacob ? i Hauhuusene vare Vidner

 

1777

Dom Septuag. blev Søren Tongaards Barn i Hornslet døbt og kaldet Søren og baaret af Mandens Syster Dorthe Sørensdatter i Tendrup til hvis daab Søren Sørensens kone , Jacob Jensens datter Karen og Jens Rasmussen alle af Hornslet saa og Jens Tongaard og Broder Søren Tendrup vare vidner

 

Dom Invocavit blev Anders Christensens Barn i Tendrup døbt kaldet Karen og baaret af Mette Sørensdatter tienende i Ummestrupgaard hos Peder Rasmussen til hvis daab Jens Nilsens kone i Hornslet og Jens Tongaards kone i Tendrup, Søren Sørensen ved Rosenholm, Jens Rasmussen og Jens Nilsen af Hornslet vare vidner.

 

Fer 2de Pasch. Laurs Pedersens Barn i Rodskov kaldet Maren og baaret af Maren Pedersdatter tienende Hans Willadsen i Rodskov til hvis daab Jens Pedesren i Mørke, Rasmus Mogensens kone i Rodskov

 

69b

Fer 2de Pent. Hans Moensens Barn i Hornslet kaldet Kirsten og baaret af Christian Sørensens datter samsteds til hvis daab Conrad Moensens kone og Jeppe Erichsen ?? Søren Tongaard, Jens Jensen og Peder Laasbyes kone alle af Hornslet vare vidner

 

Dom 1 post Trinit blev Jens Erichsens Barns hiemdaab Tendrup kaldet Birthe confirmeret og Barnet baaren af Peder Baches datter Kirsten i Rodskov til hvilket barns daab Jeppe Erichsen i Rodskov, Anders Bach i Tendrup, Jens Nilsens kone og Jens Rasmussen i Hornslet vare vidner

 

Dom 3 post Trinit blev Peder Glarmester ??? ?unstrup i Thaaning sogn? hvis kone paa ?? hos Peder Bach i Rodskov giorde barsel hvis Barn kaldet Michel døbt og baaret af Peder Baches datter Kirsten Pedersdatter, faddere Hans Willadsen, Rasmus Moensen, Jacob Sørensen og Søren Nilsen alle af Rodskov

 

Dom 8 post Trinit blev Hr. Møllers Barns hiemdaab i Rodskov Mølle kaldet Metha confirmeret og Barnet baaret af Madame Bie ved Rosenholm Mølle til hvilket Barns daab ?? Christensen ved Rosenholm og Mester Johan Bie samsteds og forvalteri Wærum ved Wosnæsgaard og Jomfru Bie i Escherod vare vidner

 

same dag blev Nils Poulsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils confirmeret og Barnet baaret af Jens Nilsens kone i Hornslet. Faddere vare gartnersvend Søren Sørensen ved Rosenholm, Ole Andersen, Anders Terchelsens og Jørgen Høg alle af Tendrup

 

70a

Dom 10 post Trinit blev Søren Jensens Barns daab i Rodskov kaldet Jacob confirmeret og baaret af Hans Willadsens kone i Rodskov til hvilken Barns daab Jeppe Erichsen, Rasmus Mogensen, Hans Marcussen og Conrad Moensens kone alle af Roskov vare vidner

 

Dom 20 post Trinit blev Peder Basses Barns daab af Roskov kaldet Maren confirmeret og baaret af Helle Pedersdatter, Anders Murmands steddatter i Balov, faddere vare Hans Marcussen og Christen Pedersens kone, Jeppe Erichsen og Jacob Sørensen alle af Roskov.

 

Dom 21 post Trinit blev Christen Guldmands i Hornslet Barns daab kaldet Mathias confirmeret og Barnet baaret af Hans Guldmands kone i Rosenholms Skovhuus, faddere Mester Johan Bie ? Jens Winther og Søren Bech alle ved Rosenholm saa og Skov Rider Graner i Hesthaugen

 

Dom 22 post Trinit blev Ole Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Rasmus døbt og baaret af Clemens pige i Balle Maren,

 

saa og Hans Christiansens Barn i Rodskov kaldet Christian og baaret af Jens Pedersens kone samsteds til med hyrden Joen Joensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anders confirmeret og baaret af Christian Sørensens datter Anne i Hornslet. Faddere til disse børns daab vare Jacob Sørensen, Jeppe Erichsen, Hans Willadsen og Peder Basses kon. Rasmus Mogensen alle i Roskov, Peder Laasbye i Hornslet, Jens Tongaard af Tendrup, Nils Simonsens kone, Jens Jensen og Nils Bach alle af Kradberg

 

70b

Fest Omn. Sanct blev Jens Pedersens Barns daab i Hornslet kaldet Maren confirmeret og baaret af Anders Houberg datter i Mygind, faddere Jørgen Rasmussen og Peder Laursens kone, Jacob ? og Nils Jensen alle af Hornslet saa og Helle Poulsdatter i Tendrup

 

Dom 24 post Trinit blev Søren Jensen Gyldings Barn af Rodskov kaldet Jens døbt og baaret af Bodil Sørensdatter samsteds,

 

samme dag blev også Jens Pedersens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Anne Cathrine confirmeret og baaret af Nils Jensens kones syster Maren i samme bye til hvilke Børns daab Hans Marcussens kone i Rodskov, Margrethe Jeppesdatter og Nils Jensen i Escherod, Jens Rasmussen i Hornslet, Hans Tongaard i Worre og Jacob Pannerup i Balle vare vidner

 

Dom 26 post Trinit Smedens søn Peder Jensens Barn i Kradberg kaldet Lisbet og baaret af Jens Rasmussens kone af Kradberg, fadderne Nils Simonsens kone, Jens Hansen Smed og Nils Stær alle af Kradberg saa og Hans Rasmussen i Tendrup

 

1778

71a

Dom post Fest Nov Anni blevSøren Pedersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Bodil confirmeret og Barnet baaret af Jacob Jensens datter Karen i Hornslet til hvis daab Jørgen Rasmussen og Jens Pedersens kone i Hornslet, Jens Rasmussen og Hans Moensen i same Bye saa og Rasmus Moensen i Roskov vare vidner

 

Dom 2 post Fest Epiph blev Jørgen Jensens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Jens confirmeret og baaret af Maren Sørensdatter tienende i Præstegaarden, faddere Anders Baches kone i Tendrup, Nils Simonsen og Nils Bach i Kradberg, Søren Jensen i Rodskov og Anne Pedersdatter tienende Jens Nilsen i Hornslet

 

Dom Septuages blev Michel Sørensens Barns hiemdaab kaldet Søren confirmeret og Barnet baaret af Jens Nilsens kone i Hornslet til hvis daab Søren Tongaards kone, Nils Jensen og Jens Hansen alle af Hornslet saa og Anders Terchelsen i Tendrup og Søren Balle i Træskovhuset vare vidner

 

Dom Sexagesima blev Anders Terchelsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Terche og baaret af Jomfru Bang i Præstegaarden,

 

saa og Hans Willadsens Barns hiemdaab af Rodskov kaldet Jacob og baaret af Præstens ældste datter Johanne Kirstine Kierulff confirmeret til hvilke Børns daab Helle Poulsdatter af Tendrup og Dorthe Poulsdatter tienende i Mørke Præstegaard, Søren Jensens kone i Tendrup, Sergeant Grydenborg i Hornslet, Jens Rasmussen og Michel Sørensen begge af Hornslet, Cort Jacobsen Balov, Henrich Jacobsen ved Rosenholm, Conrad Moensen og Jeppe Erichsen af Rodskov vare vidner

 

71b

Dom Esto Mihi blev Søren Sørensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Mette confirmeret og baarnet baaret af Søren Sørensens kone i Todbjerg, faddere vare Søren Tongaards kone, Jacob Jensen, Jens Rasmussen og Jens Nielsen saa og Christen Sørensen alle af Hornslet

 

Dom Oculi blev Rasmus Moensens Barns daab i Roskov kaldet Bodil døbt og baaret af Peder Tongaaards datter Kirsten Peedrsdatter samesteds, faddere Hans Christiansens kone, Hans Marcusen af Rodskov, Jens Rasmussen og Hans Moensen i Hornslet saa og Jens Erichsen i Rodskov

 

Fest Annuni Maria blev Peder Jespersens Barns daab i Hornslet kaldet Jesper confirmeret og Barnet baaret af Madame Bie i Rosenholm Mølle, Jens Rasmussens og Hans Moensens koner i Hornslet, Nils Ring? i Ummestrup, Jørgen Høg i Tendrup og Jesper Sørensen i Hornslet til samme Barns daab vare vidner

 

Dom Palm blev Hans Laasbyes Barns hiemdaab kaldet Jens confirmeret og Barnet baaret af Søren Pedersens kone i Hornslet til hvis daab Conrad Mogensen, Hans Willadsen og Jens Pedersen alle af Rodskov saa og Peder Laasbye i Hornslet, Nils Jensens kone samsteds vare vidner

 

?Festo inftih sac Coena? blev Jens Tongaards Barn i Tendrup kaldet Jacob døbt og baaret af Mette Pedersdatter tienende Jens Jensen samsteds,

 

saa og Laurs Pedersens Barn i Rodskov kaldet Jens og baaret af Anne Cathrine Pedersdatter tienende i Rodskov Mølle til hvilke Børns daab Jens Rasmussen, Søren Sørensen og Søren Tongaard i Hornslet, Jens Erichsens kone og Olle Andersen i Tendrup, Rasmus Mogensen, Conrad Mogensen, Laurs Nielsens kone i Rodskov vare vidner

 

72a

Dom Miser blev Ole Andersens Barns daab i Tendrup kaldet Anne Kirstine confirmeret og Barnet baaret af Skoleholder hr. Graballes kone i Hallendrup? til hvilket Barns daab Jens Winther, ladefogeden Søren Ostenfeld ved Rosenholm, Skoleholder Grauballe og Jørgen Jensens kone i Tendrup vare vidner

 

Fer 2 Pent Jens Hiortshøjs Barn i Tendrup kaldet Nils og baaret af Ole Synders kone i Worre, faddere Søren Postkusk ved Rosenholm, Søren Synder i Todberg, Jens Erichsens kone i Tendrup og Margrethe tienende Madame Bie ved Rosenholm Mølle

 

Festi Trinit blev Nils Simonsens Barns daab i Kradberg kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af Kirsten Pedersdatter tienende Clemin i Balle, faddere Søren Madsen, Nils Bach, Anders Branstrup, Ole Rasmussens kone alle af Kradberg saa og Søren Rytter i Tendrup

 

Dom 2 post Trinit blev Nils Bakkes Barns daab i Kradberg confirmeret som blev kaldet Jens og baaret af Maren Sørensdatter i Præstegaarden til hvis daab Søren Rytter i Tendrup, Nils Laursen og Anders Bakkes kone samsteds saa og Peder Borre af Kradberg vare vidner

 

Dom 15 post Trinit blev Skovfogeden Hans Guldmands Barns dab kaldet Peder confirmeret. Barnet blev baaret af Madame Bie? ved Rosenholm Mølle og saa M Jens Winther, Søren Bech, Jens Nilsen og ladefoged Søren Ostenfeld alle ved Rosenholm dertil vare vidner

 

72b

Dom 16 post Trinit blev Anders Rasmussens Barns hiemdaab af Escherod kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af Peder Olesens kone samesteds, hvortil Peder Olesen og Jens Jørgensen af Escherod, Peder Simonsen af Segalt og Hans Willadsens kone af Rodskov

 

same dag blev Maren Rasmusdatter af ?Hauhuuse? hendes uægte Barn døbt kaldet Else? og baaret af Peder Fiskers datter Anne Cathrine samesteds, til hvis daab Søren Nilsen, Nils Jørgensen og Peder Fiskers søn Jacob alle af Hauhuusene vare faddere. Barnets faddere blev angivet at være Jens Nilsen tienende sin Broder Søren i Hauhuusene

 

Dom xxte post Trinit blev Jens Rasmussens Barn hiemdaab af Kradberg kaldet Anne Marie confirmeret og Barnet baaret af Nils Christensens kone i Mejlby til hvis daab Peder Sørensen, Jens Pedersen, Ole Rasmussen og Nils Simonsens kone alle af Kradberg vare vidner.

 

Dom 22 post Trinit blev Erich Rasmussens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Karen confirmeret og baaret af Jens Peedrsens kone samesteds. Faddere vare Hans Marcussen, Peder Bass og Hans Willadsens kone alle af Rodskov, saa og Clemen Hansen i Balle

 

Dom 23 post Trinit blev afg. Anders Baches Barns daab i Tendrup kaldet Anders confirmeret og same Barn baaret af Anne Pedersdatter tienende Jens Nilsen i Hornslet til hvis Barns daab Johan Bøker og Jens Tongaard i Tendrup, Søren Tongaard i Hornslet, Søren Bech ved Rosenholm og Jørgen Jensens kone i Tendrup vare vidner

 

73a

Dom 2 adv. blev Hans Marcussens Barn i Rodskov kaldet Søren døbt og baaret af Christen Pedersens kone samsteds. Faddere Søren Nilsen, Søren Jensen, Rasmus Moensen og Hans Willadsens kone alle af Rodskov

 

Dom 3 adXti blev Conrad Moensen enkes Barns hiemdaab kaldet Anne confirmeret og Barnet baaren af Madame Møller i Rodskov Mølle

 

samme dag blev Jens Rasmussens Barn i Hornslet kaldet Mette døbt og baaret af Anders Terchelsens kone i Tendrup til hvilke Barns daab Christian Sørensen, Jørgen Rasmussen, Søren Tongaard og Christen Sørensens søn Morten som og Hans Willadsens kone og Hans Marcussen i Rodskov, Søren Jensen i Balle og Peder Worre i Ummestrup vare vidner

 

Fer 2 Natxt blev Johan Bøkers Barns hiemdaab kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af Præstens ælste datter Johanne Kirstine Kierulff til hvilket Barns daab Anders Terchelsens kone Nils Laursen, Jørgen Jensen og Ole Andersen alle af Tendrup vare vidner

 

1779

Dom Septuagesima blev Gartner H Møllers Barns daab i Escherod kaldet Mette Kirstine confirmeret og Barnet baaret af Søren Hanbechs kone i Uggelbølle, faddere vare Anders Rasmussens kone, Jens Jørgensen og Rasmus Pedersen alle af Escherod saa og konens fader

 

73b

Dom Remiscere blev Jens Nilsens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Christen confirmeret og same Barn baaret af Mandens Broder s kone Kirsten Andersdatter af Mørke til hvilket Barns daab Jens Rasmussen, Søren Tongaard, Jørgen Rasmussen og Michel Sørensens kone alle af Hornslet og Maren Sørensdatter i Tendrup vare vidner

 

Dom Oculi blev Jens Kræmers Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Mette Confirmeret og Barnet baaret af Rasmus Anders kone samesteds. Faddere Peder Sørensen, Jens Rasmussen, Jens Pedersen og Nils Simonsens kone alle af Kradberg

 

Dom Palm Peder Jensens Barns hiemdaab kaldet Inger Marie i Hornslet confirmeret, og Barnet baaret af Marie Lisbet Morten Michelsens steddatter samesteds til hvis daab Hans Laasbye af Hornslet, Giertrud Moensdatter og Karen Moensdatters datter af Rodskov

 

Festo ? S Coenæ blev Peder Rasmussens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Lisbet confrmeret og same Barn baaret af Præstens ælste datter Johanne Kirstine Kierulff ved hvilket Barns daab Anders Rasmussens kone og Jens Jørgensen i Escherod, Rasmus Rasmussen Bødker ved Wosnesgaard og Lars Rasmussen i Seegalt vare vidner

 

Die Parasch blev Peder Sørensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Anne confirmeret og same Barn baaren af Skov Rider Daniels kone ved Amaliegaard, faddere til same Barn vare Nils Simonsens og Nils Baches kone Anne Rasmusdatter og Søren Synders alle af Kradberg

 

74a

Dom Qvasimodo genit blev Laurs Andersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Helle confirmeret og Barnet Baaret af Karen Andersdatter tienende Michel Sørensen i Hornslet, faddere Michel Sørensens kone i Hornslet, Hans Marcussen og Hans Christiansen af Rodskov, saa og Jens Erichsen i Tendrup.

 

Dom Jubilate blev Jens Jensens Barns hiemdaab af Rodskov? kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af ?? ved Wosnesgaard til hvilket Barns daab Conrad Moensens enke, Hans Willadsen, Hans Marcussen og Hans Christiansen alle af Rodskov vare vidner

 

Dom Exaudi blev Jacob Jensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Johanne Kirstine confirmeret og Barnet baaret af Jomfru Elisabeth Bekkes i Præstegaarden

 

same dag blev Hans Christiansens Barn i Rodskov kaldet Anne Kirstine døbt og baaret af Christen Pedersens kone samesteds til hvilke Børns daab Søren Pedersens fæstemøe, Hans Marcussen og Søren Christiansen alle af Rodskov som og Søren Tongaard, Nils Jensen, Jens Rasmussen og Hans Laasbyes kone af Hornslet vare vidner

 

Vidi Die visitationis

D 2. Juny 1779

???

 

Dom 3 post Trinit blev Søren Tongaards Barn i Hornslet kaldet Anne døbt og same Barn baaret af Jeppe Erichsens kone i Rodskov til hvilket Barns daab Jens Rasmussen, Jacob Jensen og Søren Sørensens kone i Hornslet samt Jens Tongaard i Tendrup vare vidner

 

74b

Dom 8 post Trinit blev Kirsten Nilsdatters uægte Barn i Tendrup kaldet Johanne confirmeret og Barnet baaret af Dorthe Pedersdatter, Jens Tongaards søster samesteds til hvilket Anders Sørensen, Rasmus Pedersen og Jens Tongaards kone alle af Tendrup vare vidner og blev Barnets fader angiven at være Peder Sørensen i Hornslet

 

Dom 9 post Trinit blev Jens Erichsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Maren confirmeret og Barnet baaret af Jens Nilsens kone i Hornslet, til hvilket Barns daab Jørgen Høegs kone af Tendrup, Jeppe Erichsen i Rodskov og Søren Tongaard i Hornslet vare vidner

 

Dom 13 post Trinit blev Peder Jespersens Barns hiemdaab kaldet Christen confirmeret og same Barn baaret af Anne Cathrine tienende i Præstegaarden til hvilket Barns daab Nils Ring af Ummestrup, Søren Tongaard og Søren Sørensens kone af Hornslet vare vidner

 

Dom 14 post Trinit blev Mette Nilsdatters uægte Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Birthe confirmeret og Barnet baaret af Rasmus Moensens kone i Rodskov til hvilket Jeppe Erichsen i Rodskov, Søren Tongaard og Nils Emmertsen i Hornslet vare vidner, fader til Barnet blev angivet at være Jens Høeg af Rodskov

 

Festo Omn Sanct blev Ole Rasmussens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet ?? confirmeret og Barnet baaret af Søren Hansens datter samesteds da Peder Sørensen Borre, Jens Pedersen, Hans Rasmussen og Nils Simonsens kone alle af Kradberg til same Barns hiemdaab vare vidner

 

Dom 3 Adv blev Knud Pedersens Barns daab af Hornslet kaldet Christian confirmeret og Barnet baaret af Maren Rasmusdatter tienende i Balov, til hvis daab Jens Jensen, Thyge Pedersen og Hans Laasbyes kone alle af Hornslet vare vidner

 

75a

1780

Dom Fest Circums blev Jens Pedersens Barns hiemdaab kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af Hans Willadsens kone i Rodskov, til hvis daab Jeppe Erichsen og Søren Pedersens kone i Roschou, Peder Worre i Ummestrup og Cort Jacobsen i Balov vare vidner

 

Dom 1 post Fest Epiph blev Nils Poulsens i Tendrup Barns hiemdaab kaldet Johanne confirmeret og same Barn baaret af Præstens ældste datter Johanne Kierulff til hvis daab Anders Terchelsens kone Maren Sørensdatter alle af Tendrup og Laurs Jørgensen af Balskov og Anders Pedersen af Balov vare vidner

 

Dom Reminiscere blev Erich Rasmussens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af Christen Pedersens kone samesteds, til hvis daab Jens Pedersens kone, Hans Marcussen, Hans Willadsen, Anders Sommer alle af Rodskov vare vidner

 

Festo Annunc Mariæ blev Jørgen Høgs Barn i Tendrup kaldet Peder døbt og same Barn baaret af Peder Poulsens kone i Segalt, faddere til same Barn vare Søren Jensen i Balov, Jens Peedrsen i Rodskov, Johan Bøkers kone, Jens Tongaard og Nils Laursen alle af Tendrup

 

Dom Rogate blev Johan Jensens søn i Kradberg kaldet Rasmus døbt og baaret af Nils Thomassens kone i Balle, til hvis daab Nils Baches kone, Jens Pedersen, Søren Jensen alle af Kradberg

 

Dom 2 Pent blev Hans Moensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Søren Confirmeret og Barnet baaret af Jomfru Smith ved Rosenholm hvortil Jeppe Erichsen og Rasmus Moensen af Rodskov, Erich ? Tendrup og Albert Hansens kone samesteds vare vidner

 

75b

Festo Trinit blev hyrden Anders Knudsens Barns hiemdaab ved Amaliengaard kaldet Anne confirmeretog Barnet Baaret af Anders Branstrups kone i Kradberg, faddere vare Skov Rider ?? ved Amaliengaard Rasmus Andersen, Anders Branstrup begge Kradberg

 

Dom 1 post Trinit blev Hans Marcussens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Karen confirmeret og same Barn baaret af Terchel Jørgensens kone i Mørke til hvis daab Rasmus Pedersen i Escherod, Hans Willadsen, Søren Pedersen og Anders Sommers kone alle af Rodskov vare vidner

 

same dag blev Helle Poulsdatters uægte Barns daab i Tendrup kaldet Poul confirmeret og Barnet baaret af Michel Sørensens kone i Hornslet, hvortil Jørgen Jensens kone i Tendrup, Karen Poulsdatter i Mørke og Erich Andersen i Tendrup vare vidner. Barnets fader blev angivet at være Niels Olesen Muurmester i Hornslet

 

Dom 3 post Trinit Jens Kræmers Barn i Kradberg kaldet Jens baaret af Nils Simonsens kone samesteds,

 

same dag Jens Jensens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Anne Marie og baaret af Præstens ælste datter Johanne Kirstine Kierulff i Hornslet til hvilke Børns daab Peder Borres kone, Jens Rasmussen og Rasmus Rasmussen alle af Kradberg saa og Søren Pedersens kone, Hans Marcussen af Rodskov, samt Johan Bøkers af Tendrup vare vidner

 

Dom 4 post Trinit Søren Pedersens Barn i Kradberg kaldet Kirsten og baaret af Mads Pedersens fæstemø i Linaae kaldet Ellen til hvis daab Søren Pedersen Hvid i Linaae, Jens Jensen, Christen Pedersen og Anders Sørensens kone alle af Tendrup vare vidner

 

76a

Dom 7 post Trinit Nils Emmertsens Barn i Rodskov kaldet Jens som blev baaret af Jens Løbers Datter i Balskov til hvilket Barns daab, Søren Sørensens kone i Hornslet, Jens Jensen og Nils Jensen af Rodskov saa og Laurs Sørensen i Balskov vare vidner

 

Dom 11 post Trinit blev Anders Terchelsens Barns daab confirmeret og same Barn baaret af Søren Jensens kone i Todbjerg til hvilket Barns daab Jens Rasmussen og Søren Sørensen og Jens Nilsen i Hornslet samt Nils Poulsens kone af Tendrup vare vidner Barnets navn Niels

 

Dom 12 post Trinit Peder ?s Barns daab i Escherod kaldet Jacob confirmeret og Barnet baaret af Anders Grosens kone i Schiødstrup hvor til Peder Jensen og Jens Bruus? begge af Escherod saa og Hans Willadsens kone i Rodskov var vidner

 

Dom XVI post Trinit blev Peder Lyngbyes 2 Børns hiemdaab i Hornslet confirmeret dend ene kaldet Laurs baaret af Anne Sørensdatter tienende ved Rosenholm dend anden Mette Kirstine baaret af Marie Lisbet tienende Degnen Hr. Mølballe til hvilke Børns daab Morten Michelsens og Hans Laasbyes koner, Søren Sørensen, Christen Hansen alle af Hornslet, Søren Raas? i Tendrup og Nils Emmertsen i Balskov vare vidner

 

Dom 17 post Trinit blev Søren ? Barn af Rodskov kaldet Casper døbt og baaret af .....Pedersdatter samesteds, faddere vare Jens Pedersens kone og Hans marcussen begge af Rodskov, Jens Rasmussen i Hornslet og Anders Jensen

 

76b

Dom 18 post Trinit blev Søren Sørensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Jens confirmeret,

 

Jens Hansens samesteds kaldet Søren,

 

Søren Postkudskes Barn ved Rosenholm kaldet Nils

 

og Jens Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Mette

 

det førsteblev baaret af Morten Christensens kone i Hornslet, det andet af Jens Sparres datter i Mørke, det 3 af Smedding Jacob Nilsens kone i Hornslet, det 4 af .........kone i Egaae til hvilke Børns daab Jens Rasmussen, Jens Nilsen, Christen Hansen, Jørgen Rasmussens og Michel Jensens kone alle af Hornslet, Peder Michelsen og Anders Skræder i Carlby, smedden Jacob Nilsen i Benstrup, Jens Jensens kone og Jørgen Høg af Tendrup, Ole Synder i Woore, Jacob Pedersen i Hauhuusene

 

Festo Omn Sanct blev Rasmus Høgs Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Peder og Anders Mortensens Barns hiemdaab kaldet Else confirmeret til hvilke Børns daab Jørgen Jensen , Søren Sørensen og Anders Sørensen alle af Tendrup, Morten Andersen af Termestrup, Jørgen Pot i Mørke, Jens Pedersen af Kradberg og Jens Nilsen i Hornslet vare vidner

 

Fer 2 Nat Xti blev Hans Willadsens Barns hiemdaab i Roskov kaldet Kirsten confirmeret og Barnet baaret af Cort Jacobsens kone i Balov, faddere vare Jeppe Erichsen, Jens Pedersen, og Anders Sommers kone alle af Rodskov saa og Nils Willadsen af Hornslet

 

1781

Dom 1 post Fest Epiph blev Rasmus Pedersens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Anne Marie confirmeret og Barnet baaret af Christen Pedersens kone i Rodskov til hvis daab Peder Rasmussens kone, Anders Rasmussen og Peder Jensen alle af Escherod saae og Hans Marcussen og Michel Knudsen af Rodskov vare vidner

 

Dom 2 post Fest Epiph blev Peder Basses enkes Barns daab kaldet Mette confirmeret og same Barn baaret af Præstens ældste datter Johanne Kirstine Kierulff

 

og same dag Søren Pedersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Peder confirmeret og same Barn baaret af Morten Christensens kone i Hornslet til hvilke Børns daab Hans Marcussens kone, Jeppe Erichsen, Hans Knudsen alle af Rodskov, Laurs Nilsen i Balskov, Jens Rasmussen, Søren Tongaard og Thyge Pedersen alle af Hornslet vare vidner

 

77

Dom Septuagesima blev Søren Jensens Barns hiemdab i Rodskov kaldet Birthe confirmeret og Barnet baaret af konens Syster Søren Synders kone i Segalt

 

og same dag blev Peder Nilsens Barns hiemdaab i Hauhuusene kaldet Kirsten confirmeret og Barnet baaret af Mandens Syster......... tienende i Lygten, til hvilke Børns daab Hans Willadsens kone, Hans Knudsen og Erich Rasmussen alle af Rodskov saa og Nils Jørgensen, Søren Nilsen, Søren Postkudskes kone i Hauhuusene vare vidner

 

Dom Sexagesima blev Laurs Pedersens Barns hiemdaab i ?? kaldet Ellen confirmeret og Barnet baaret af Peder Willadsens kone i Hornslet, faddere vare Jens Rasmussens kone i Hornslet, Jacob Sørensen i Rodskov, Knud Knudsen i Escherod  og Søren Nilsen i Carlby.

 

Dom Esto Mihi blev Jens Nilsens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Terchel confirmeret og Barnet baaret af Moderens Syster Marianne Terchelsdatter tienende ved Rosenholm til hvilket Barns daab Nils Ibsen, Peder Jensen, Morten ? og Rasmus Clemensens enkes datter i Kradberg Kirsten alle af Kradberg vare vidner

 

77b

Dom Invocavit blev Ole Andersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Christen confirmeret og same baaret af Johan Bøkers kone i Tendrup,

 

same dag Peder Borris Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Dorthe og Barnet baaret af Jens Smeds kone i Hornslet. Faddere til disse Børn vare Jens Jensens kone, Nils Bach, Peder Jensen alle af Kradberg saa og Jens Pedersens kone, Jens Tongaard og Nils Poulsen og Nils Pedersen alle af Tendrup

 

Festo Ann. Mariæ blev Nils Baches Barns hiemdaab af Kradberg kaldet Anders confirmeret og Barnet baaret af Anders Sørensens kone i Tendrup til hvilket Barns daab Jens Rasmussen og Rasmus Andersen og konens Broder Søren Drost alle af Kradberg saa og Søren Sørensen af Tendrup vare vidner

 

Onsdagen d 4 april blev Birthe Jensdatters uægte Barn i Kradberg kaldet Erich døbt og Barnet baaret af Nils Simonsens kone samesteds til hvilket Barns daab Johan Jensen og Søren Jensen begge af Kradberg vare vidner, da Barnets fader blev angivet at være Peder Erichsen tienende Hr Hechel udi Aarhus

 

Dom Jubilate blev Søren Jensen Drostes Barn i Kradberg kaldet Rasmus døbt og same Barn baaret af  Karen Rasmusdatter tienende ved Rosenholm, faddere Johan Drostes kone, Jens Rasmussen, Nils Bach og Jonas Pedersen alle af Kradberg

 

Dom Cantate blev Hr. Jens Møllers Barns hiemdaab i Rodskov Mølle kaldet Kirstine Marie confirmeret og Barnet baaret af Mandens Syster velagte Jens Thomsens kone i He? til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse ? sognedegn ? i Tved Hr. Martin Egen? i Lygten og Ladefoged Søren Ostenfeld ved Rosenholm saa og ? Martin i Egen yngste datter udi Lygten vare vidner

 

Dom Rogate blev Maren Guldmanns uægte Barns hiemdaab af Rosenholm Skovhus confirmeret kaldet Peder og Barnet baaret af Mejersken Inger ved Rosenholm til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Iver Pot, Rasmus Andersen og Peder Lassen alle ved Rosenholm vare vidner og blev Barnets fader angivet at være Anders Nilsen tienende som gartner dreng ved Rosenholm

 

78a

Fer 2 Pent blev Michel Sørensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne Dorthe

 

og Emmert Clemensens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Anne confirmeret,

 

 det første  Barn blev baaret af Jens Smeds kone i Hornslet, det andet af Hans Willadsens kone i Rodskov til hvilke Børns daab Jørgen Rasmussens kone, Jens Rasmussen og Søren Olesens kone alle i Hornslet og Jørgen Høgs kone, Anders Bach og Jens Pedersens kone alle af Tendrup vare vidner

 

Dom 2 post Trinit blev Søren Pedersens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Conrad confirmeret og Barnet baaret af Jens Løbers datter i Balskov til hvilket Barns hiemdaabs confirmation Peder Waare i Ummestrup, Nils Pedersen i Tendrup, Jeppe Erichsen og Christen Pedersen af Rodskov vare vidner

 

Dom 9 post Trinit blev Morten Christensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Maren confirmeret og same Barn baaret af Præstens ældste datter i Hornslet Johanne Kirstine Kierulff til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Jens Pedersens kone i Tendrup, Søren Pedersens kone, Jens Rasmussen, Jacob Jensen og Hans Laasbye alle af Hornslet vare vidner

 

Dom XII post Trinit blev Erich Andersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Anders confirmeret og

 

Barnet baaret af Præstens datter i Hornslet Marie Elisabeth Kierulff til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Jørgen Høgs og Jens Tongaards kone og Nils Pedersen af Tendrup og Søren Jensen i Balov og Søren Pedersen af Hornslet vare vidner

 

78b

Festo omnium Sanct blev Jens Hansen Smeds Barns hiemdaab af Hornslet kaldet Inger saa og Jens Andersens Barns hiemdaab af Escherod kaldet Anders confirmeret, det første blev baaret af Gartnerens Hr. Møllers kone i Escherod, det andet af Jens Grurses? datter Maren samesteds til hvilket Barns daabs bekræftelse Søren Sørensens kone Jens Rasmussen og Jens Nilsen alle af Hornslet som og Nils Nilsen i Escherod, Nils Clausen og Terchel Nilsen af Daustrup vare vidner

 

Dom 22 post Trinit blev Laurs Pedersens Barns i Rodskov kaldet Søren døbt og same Barn baaret af Margrethe Jeppesdatter tienende i Rodskov Mølle, faddere var Hans Willadsens kone og Anders Pedersen i Rodskov saa og skoleholder Anders Bach samesteds og Jacob Pedersen i Hauhuusene

 

Dom 23 post Trinit blev Jens Larsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Søren confirmeret og Barnet baaret af Karen Ma? tienende ved Rosdskov? til hvilket Barns hiemdaab Jens Jensen i Rodskov, Laurs Sørensen og Jens Hansen i Tendrup vare vidner

 

Dom 2 AdvXti blev Peder Jespersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Nils og skovfogeden Hans Guldmanns Barns hiemdaab kaldet Anne Kirstine confirmerede

 

da det første Barn blev baaret af Præstens datter Marie Elisabeth Kierulff og det andet af Edel Kirstine ved Rosenholm til hvilke Børns daabs bekræftelse M Winther, M Kiærsgaard, ladefoged Søren Ostenfeld alle fra Rosenholm saa og Søren Sørensens kone Jens Jensen og Knud Pedersens kone alle af Hornslet som og Nils Ring i Ummestrup vare vidner.

 

79a

Dom 3 Adv blev Sergeant Grandskovs Barns hiemdaab i Tendrup confirmeret som blev kaldet Anne Cathrine og baaret af Jens Tongaards kone samesteds, faddere vare Ole Andersens kone og Nils Pedersen i Tendrup, Jens Jensen og Christen Pedersen i Rodskov

 

Dom post Fest Nat Xti blev Hans Christiansens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Nils confirmeret og Barnet baaret af Marie Lisbet tienende degnen Hr. Mølballe i Hornslet ?? ?? Erich Rasmusen og Michel Knudsens kone i Rodskov Søren ?? ?? Hans Marcussen ?? og Erich Andersen i Tendrup

 

1782

Domm post Fest Nuvo Anni blev Nils Pedersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Else Marie confirmeret og Barnet baaret af Præstens datter Johanne Kirstine Kierulf

 

same dag blev Ole Rasmussens Barn i Kradberg døbt kaldet Jens og Barnet baaret af Jens Rasmussen kone samesteds til hvilke Børns daab Ole Andersens kone i Tendrup, Anders Sørensen i Rodskov, Jens Jensens kone, Peder Sørensen Borre og Christen Andersen alle af Kradberg vare vidner

 

79b

Dom 2 post Fest Epiph blev Joen Jensens Barn i Tendrup kaldet Inger marie døbt og Barnet baaret af Anne Rasmusdatter tienende ved Rosenholm, faddere vare Søren Sørensens kone i Hornslet, Jens Hansen i Tendrup, Maren Rasmusdatter og Kirsten Christensdatter, der tiener ved Rosenholm

 

Dom Oculi blev Jens Jensens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Maren confirmeret og same Barn baaret af Søren Nilsens kone i Rodskov til hvilket Barns hiemdaabs confirmation Søren Pedersen, Hans Marcussen og Hans Christiansen samt Hans Willadsens kone alle af Rodskov vare vidner

 

Festi Annu Maria blev Jens Nilsens Barns daab i Hornslet kaldet Dorthe og Peder Sørensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Søren confirmeret da det første Barn blev baaret af Jacob Jensens kone i Hornslet, det andet af Rasmus Andersens kone i Kradberg til hvilke Børns hiemdaabs bekræftelse Søren Sørensens kone og Jens Rasmussen i Hornslet, Laurs Nilsen i Balskov, Jens Nilsen i Mørke, Jens Jensens kone, Nils Bach, Jens Pedersen og Kirsten Rasmusdatter alle af Kradberg vare vidner

 

same dag blev og saa Karen Jensdatters uægte Barns daab bekræftet og kaldet Karen hvortil Nils Pedersens og Jørgen Høgs koner samt Marie Elisabet tienende degnen vare vidner, da Barnet og saa blev baaret af degnens pige Mette og Anders Sommer i Hornslet tienende udlagt barnefader

 

Dom Palmarum blev Søren Pedersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af Jørgen Rasmussens kone i Hornslet, faddere vare Rasmus Pedersens kone og Jens Tongaard i Tendrup, Søren Tongaard i Hornslet og Mogens Tongaard i Carlby.

 

80a

Dom Misericordia blev gaardmanden Nils Nilsens Barns hiemdaab i Escherod bekræftet kaldet Nils og Barnet baaret af Skov Rider Birns pige Karen i Escherod

 

same dag blev Knud Pedersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Rebecca bekræftet og same Barn baaret af Jacob Jensens pige Anne i Hornslet til hvilke Børns hiemdaab Peder Rasmussens kone, Anders Rasmussen og Rasmus Just alle af Escherod som og Peder Jespersens kone og Nils Pedersen i Hornslet vare vidner

 

Dom 2 post Trinit blev Emmert Clemmensens Barns hiemdaab kaldet Nils confirmeret og Barnet baaret af Christen Terchelsens kone i Carlby

 

same dag Christen Andersens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Anne Cathrine og baaret af Mandens syster ......... til hvilke Børns hiemdaabs Bekræftelse Anders Sørensen, Jørgen Jensen og Nils Pedersens kone alle i Tendrup og Nils Bach, Peder Borre.

 

Dom 3 post Trinit blev Jens Rasmusens Barns hiemdaab kaldet Jørgen i Kradberg saa og Rasmus Pedersens Barns hiemdaab i Tendrup confirmeret, det første Barn blev baaret af Mette Rasmusdatter tienende ved ??, det andet af Jens Tongaards kone i Tendrup til hvilke Børns hiemdaabs bekræftelse vare følgende faddere Rasmus Andersen, Anders Branstrup og Jens Jensens kone alle af Kradberg som og Nils Pedersens kone og Johan ? i Tendrup som og Jørgen Pot i Mørke

 

Dom 4 post Trinit blev Jacob Pedersens Barn i Hauhuusene kaldet Jeppe døbt og baaret af Søren Nilsens kone samsteds til hvilket Barns daab Anders Sommers kone, Søren Nilsen og Søren Pedersen af Rodschou som og Jens Jørgensen i Escherod vare vidner

 

80b

Dom 9 post Trinit blev Søren Jensens Barns hiemdaab af Rodskov kaldet Mette confirmeret og Barnets baaret af Cort Jacobsens kone i Balov til hvilket Barns hiemdaabs confirmation Hans Willadsens kone, Hans Marcussen, Jens Pedersen og Rasmus Mogensen alle af Rodskov vare vidner

 

Dom 12 Post Trinit blev Erich Andersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Søren confirmeret og same Barn baaret af Christian Sørensens datter i Hornslet Birthe

 

same dag blev Nils Baches Barns hiemdaab af Kradberg kaldet ..... confirmeret og Barnet baaret af Christen Andersens kone samesteds til hvilke Børns hiemdaabs bekræftelse Søren Jensen i Balov, Jørgen Jensen og Anders Sørensen i Tendrup, Rasmus Pedersens kone samesteds , Søren Bach og Edel Kirstine Sørensdatter ved Rosenholm, Peder Jensen og Søren Drostes kone i Kradberg vare vidner

 

Dom 19 post Trinit blev ?? Nils Olesens i Hornslet hans Barns hiemdaab confirmeret kaldet Ole og Barnet baaret af Anne Pedersdatter tienende Herskabet ved Rosenholm, faddere vare Nils Lyngbye og Michel Sørensen i Hornslet som og konens Broder og Broder kone fra Uggelhuusene i Virring Sogn

 

Dom 25 post Trinit blev Peder Rasmussens Barns daab i Escherod kaldet Rasmus confirmeret og Barnet baaret af Jomfru Birch i Escherod

 

same dag blev Jens Jensens Barn i Rodskov kaldetMargrethe døbt og Barnet blev baaret af Hans Willadsens datter Anne Margrethe samesteds, faddere vare Jeppe Erichsen, Hans Marcussen i Rodskov, Rasmus Pedersen, Anders Rasmussen og Nils Nilsens kone ?? ?? ?? Escherod

 

Dom 26 post Trinit blev Anders Rasmussens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Jørgen confirmeret og Barnet baaret af Karen Jacobsdatter tienende Anders Tyrrisen i Ummestrup, faddere vare Rasmus Pedersens kone, Jens Jørgensens datter, Peder Jensen og Nils Nilsen alle af Escherod

 

81a

Dom post Fest Nat Xti blev Rasmus Nilsen Bødkers Barns hiemdaab fra ? kaldet Bodil confirmeret, og Barnet baaret af Christen Peedrsens kone i Rodschou, fadderene vare Søren Pedersen og Christen Pedersen i Rodskov saa og Thomas Pedersen i Skjødstrup

 

1783

Dom 2 post Fest Epiph blev Søren Jensens barns hiemdaab i Hornslet kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af Marie Elisabeth i Hornslet til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Michel Michelsen og Jens Hansen Smeds koner i Hornslet, Jens Jensen samesteds sa og Laurs Jørgensen(Sørensen?) og Anne Hansdatter i Tendrup vare vidner

 

Dom 2 post Fest Epiph blev hyrden Peder Jensens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Anders confirmeret og Barnet baaret af Mette Jacobsdatter samesteds, faddere vare Peder Jensen, Peder Rasmussen og Nils Nilsens koner alle af Escherod saa og Jens Hansen Smed i Hornslet

 

Dom Esto Mihi blev Jens Ibsens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Anne confirmeret og Barnet baaret af Jens Rasmussens kone samesteds vidnerne vare Anders Mortensen, Peder Jensen, Søren Drosts kone alle af Kradberg og Anders Terchelsen af Linnae

 

Dom Remiscere blev Søren Nilsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils confirmeret og Barnet baaret af Albert Hansens enke i Tendrup

 

samme dag blev smeden Jens Christensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Christian confirmeret og Barnet baaret af ?? ?? ?? Jensdatter tienende i Mejlby, faddere til disse Børns hiemsdaabs bekræftelse vare Jørgen Jensen, Hans Rasmussen og Anders Sørensen alle af Tendrup saa og Peder Sørensen, Jens Rasmussen og Jens Pedersen alle af Kradberg

 

81b

Dom Palmes blev Kirsten Rasmusdatters uægte Barns daab i Kradberg kaldet Helle bekræftelse og Barnet baaret af Moderens Syster Anne Cathrine samesteds til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Jens Rasmussen, Nils Stærs datter ...... Christen Andersens kone alle af Kradberg vare vidner og blev Barnets fader angivet at være Jens Pedersens søn i bemelt dito Kradberg kaldet Peder

 

Fer 2 Pasch blev Nils Pedersens Barns hiemdab i Tendrup kaldet Kirsten bekræftet og Barnet baaret af Edel Sørensdatter tienende Herskabet ved Rosenholm til Hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Ole Andersens kone og Sergeant Grandskovs kone saa og Johan Bøker i Tendrup pg Søren Pedersen og Christen Pedersen af Rodskov vare vidner

 

Dom 3 Post Trinit blev Jens Hansen Smeds Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Hans confirmeret og Barnet baaret af Præsten ældste datter Johanne Kirstine Kierulff i Hornslet til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse M Holm i ?sted og Søren Ostenfeld ved Rosenholm saa og Søren Pedersens kone i Hornslet vare vidner

 

Dom 5 post Trinit blev Michel Sørensens søns hiemdaab kaldet Anders confirmeret og Barnet baaret af Søren Pedersens kone samesteds

 

som Jens Fiils søns hiemdaab i Rodskov kaldet Jens og baaret af Rasmus Mogensens datter i Rodskov Anne. Til disse Børns hiemdaabs bekræftelse vare som vidner Nils Olesen Muurmesters kone, Jens Rasmussen og Jens Nilsen alle af Hornslet, Edel Sørensdatter og Michel Pedersen postkudsk ved Rosenholm saa og Hans Willadsen og Hans Marcussen i Rodskov

 

Dom 16 post Trinit blev Peder Sørensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Maren bekræftet og Barnet baaret af Johan Bøkers kone i Tendrup

 

same dag blev Emmert Clemensens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils bekræftet og Barnet baaret af Anders Sørensens kone i Tendrup til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Jens Jensen, Anders Mortensen, Hans Sørensen, Jens Rasmussens koner, Anders Branstrup alle af Kradberg som og Nils Pedersens og Jens Pedersens koner i Tendrup vare vidner

 

82a

Dom 17 post Trinit blev Jens Erichsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Maren

 

og Peder Westergaards Barns hiemdaab kaldet Mette Marie bekræftet

 

da det første Barn blev baaret af Christian Sørensens datter Birthe i Hornslet og det andet af degnens pige Maren Andersdatter til hvilke Børns hiemdaabs bekræftelse Jens Nilsen, Peder Kræmer i Mørke, Anders Westergaard i Balov, Anders Sørensen, Erich Andersen, Jørgen Jensen og Nils Pedersens kone alle af Tendrup vare vidner

 

Dom 21 post Trinit blev Sergeant Grandskovs Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils Peter bekræftet og Barnet baaret af Jens Rasmussens kone i Kradberg, til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Nils Pedersenkone, Ole Andersens og Jørgen Høg alle af Tendrup saa og Anders Sommer i Hornslet vare vidner

 

Dom 22 post Trinit blev Anne Sophies uægte Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils bekræftet og Barnet baaret af Jens Pedersens kone samesteds til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Erich Andersens kone, Søren Rytter, Anders Rytter og Peder Hansen alle af Tendrup vare vidner, da Barnets fader blev angivet at være Peder Nilsen på Clausholm Gods

 

Dom 23 post Trinit blev Morten Christensens Barns hiemdaab kaldet Mette Kirstine bekræftet og Barnet baaret af Maren Nilsdatter tienende forvalter Christensen på Rosenholm vidnerne til Barnets Daabs bekræftelse vare Jacob Jensen, Jens Rasmussen, Jørgen Jensen alle af Hornslet, Laurs Jørgensen i Balskov i Mørke sogn

 

82b

Dom 1 Adv XTi blev muurmester Nils Olesens Barns daab i Hornslet navnlig Anders bekræftet og Barnet baaret af Mette Christensdatter, tienende hos H Laurs Jørgensen i Aarhuus, vidner vare Anders Hansen og Søren Andersens kone begge fra Uggelhuusene saa og Søren Wolle i Carlby og Michel Sørensens kone i Hornslet

 

Dom 1 Fest Nat Xti blev Peder Jespersens Barns hiemdab kaldet Else bekræftet og Barnet baaret af Nils Rings datter i Ummestrup ......... vidnerne vare Søren Pedersens kone, Jens Rasmussen og Søren Tongaard alle af Hornslet saa og Jesper Sørensen ved Rosenholm

 

1784

Dom post Fest nov an: blev Jens Pedersenss Barn i Rodskov kaldet Søren døbt og Barnet baaret af Anders Sommers kone samesteds

 

sam dag blev Anders Mortensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Maren bekræftet og Barnet baaret af Jens Rasmussens kone samesteds. Faddere til disse Børn vare Søren Pedersen, Jens Jensen og Hans Marcussen alle af Rodskov, Niels Pedersens kone i Tendrup og Christen Andersen i Kradberg saa og Peder Borre og Jens Jensen og Anders Andersen alle af Kradberg

 

Dom Esto Mihi blev Ole Andersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af Præstens ældste datter Johanne Kirstine Kierulff i Hornslet, vidnerne til same Barns hiemdaabs bekræftelse vare Sergeant Granskov og Nils Pedersens kone i Tendrup og Nils Poulsen og Peder hansen samesteds saa og Mads Jensen i Hornslet

 

Festo Annunc Mariæ blev Jens Kræmera Barn i Kradberg kaldet Mette døbt og Barnet baaret af Søren Hansen, skoleholderens datter Anne i Kradberg til hvilke Børns daab Peder Sørensen Borres kone, Jens Rasmusen, Anders Brandstrup og Morten Andersen alle af Kradberg vare vidner

 

83a

Dom Palmarum blev Rasmus Pedersens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Maren bekræftet og Barnet baaret af Jens Jrgensens datter samesteds Maren, til hvis daabs bekræftelse hyrden Peder Jensens kone, Johan Sørensen og Nils Kroer alle af Escherod vare vidner

 

Feste S Coena blev Michel Knudsens Barn i Rodskov døbt kaldet Peder og baaret af Hans Marcussens kone samesteds til hvilket Barns daab Anders Sommers kone, Christen Pedersen og Søren Pedersen alle af Rodskov vare vidner

 

Langfredag den 10. april blev Jens Jensen Gaardmands Barn i Rodskov kaldet Søren døbt og baaret af Søren Pedersens kone samesteds til hvilket Barns daab Jeppe Erichsen, Hans marcussen og Jens Pedersens kone alle af Rodskov vare vidner

 

Dom Cantate blev Rasmus Bøkers Barn i Escherod kaldet Bodil døbt og Barnet baaret af Else Nilsdatter samesteds til hvilket Barns daab Rasmus Pedersens kone og Christen Christensen af Escherod, Erich Rasmussen i Rodskov vare vidner

 

Dom Exaudi blev Anders Andersens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Kirsten bekræftet og Barnet baaret af Jens Rasmussens kone samsteds til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse, Morten Andersen s kone og Rasmus Andersen begge af Kradberg

 

Festo 2. Pent blev Hans Willadsens Barn i Rodskov kaldet Karen døbt og baaret af Erich Rasmussens kone samesteds, faddere vare Jens Pedersens kone, Jeppe Erichsen, Anders Sommer alle af Rodskov og Peder Willadsens kone i Hornslet

 

83b

Festo Trinit blev Jørgen Pottes Barns hiemdaab bekræftet kaldet Rasmus og Barnet baaret af ........ tienende Søren Jensen i Balov, til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Jørgen Høg, Rasmus Pedersen og Søren Nilsen alle af Tendrup og Anne Rasmusdatter af Rodskov vare vidner

 

Dom 1 post Trinit blev Jørgen Jensens Barn i Hornslet kaldet Anne Marie døbt og Barnet baaret af Maren Nilsdatter tienende forvalter Bagger ved Rosenholm til hvilket Barns daab Jacob Pedersens kone, Rasmus Jensen, Morten Christensen alle i Hornslet og Jens Jensen af Schiørring vare vidner

 

Dom 7 post Trinit blev Rasmus Pedersens Barn i Tendrup døbt kaldet Søren og baaret af Søren Pedersens kone i Hornslet

 

sam dag blev Søren Lyngbyes enkes Barns hiemdaab kaldet Anne Marie bekræftet og Barnet baaret af Nils Lyngbyes kone i Hornslet til hvilke Børns daab og hiemdaabs bekræftelse Jørgen Pottes og Michel Sørensens kone og Søren Tongaards og Nils Lyngbye alle af Hornslet som og Jens Tongaard og Søren Nielsen i Tendrup, Michel Pedersen ved Rosenholm og Christen Hansen Balov vare vidner

 

Dom 8 post Trinit blev Ole Rasmussens Barn i Kradberg kaldet Anders døbt og Barnet baaret af Rasmus Sørensen datter i Schiørring mark til hvilket Barns daab Peder Justes fæstemøe Mette Sørensdatter, Nils Bach og Peder Jensen alle af Kradberg vare vidner

 

Dom 12 post Trinit blev Johan Bøkers Barn baaret af Thyge Pedersens kone i Tendrup til hvilket Barns daab Niels Pedersens kone og Emmert Clemensens kone, Anders Sørensen alle af Tendrup som og Niels Lyngbyes kone i Hornslet vare vidner

 

Dom 17 post Trinit blev Nils Nilsens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Rasmus bekræftet, Barnet baaret af Anders Nilsens kone i Aastrup Else Nilsdatter, til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Rasmus Nielsen i Seegalt, Rasmus Pedersen, Jacob Nielsen og Christen Christensen alle af Escherod vare vidner.

 

84a

Dom 19 post Trinit blev Jens Knudsens Søn ?Hauhuus Bakken kaldet Søren døbt og Barnet baaret af Nils Nilsens kone i Søby, til hvilket Barns daab Nils Nilsen i Søbye.........

 

Dom 23 post Trinit blev Erich Andersens Barn i Tendrup døbt kaldet Anders og baaret af Ellen Sørensdatter tienende ved Rosenholm

 

same dag Søren Nilsens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils bekræftet og Barnet baaret af Jørgen Høgs kone i Tendrup til hvilke Børns daab og hiemdaab Nils Pedersens kone og Anders Sørensen i Tendrup saa og Laurs Andersen ig tilmed Thomas Just i Kradberg, Jørgen Pott i Hornslet, Jens Nilsen samsteds saa og Søren Fransen paa Rosenholm vare vidner

 

1785

Dom post Fest Epiph blev Jens Smeds Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Inger bekræftet og Barnet baaret af Gartneren H Møllers pige Else i Escherod til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Michel Sørensens kone, Jens Rasmussen, Søren Sørensen og Jørgen Jensen alle af Hornslet vare vidner

 

Dom Qvasimodo Geniti blev Jacob Pedersens Barn i Hauhuusene kaldet Anne Margrethe døbt og Barnet baaret af Søren Nilsens kone i Rodskov til hvilket Barns daab Jens Rasmussen i Escherod, Søren Nilsen i Rodskov og Peder Nilsens kone i Hauhuusene vare vidner

 

84b

Dom Rogate blev Peder Jensens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Jens confirmeret og Barnet baaret af Zidsel Martinusdatter tienende Skovrider Birch til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Søren Grimskier i Mørke, Rasmus Pedersen, Christen Christensen og Rasmus Bøkers kone alle af Escherod vare vidner

 

Dom Exaudi blev Peder Rasmussens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Anne Kirstine confirmeret og Barnet baaret af Jens Jørgensens kone samsteds, vidnerne til dette Barns hiemdaabs bekræftelse vare Anders Rasmussen, Nils Nilsen, Rasmus Pedersen alle af Escherod og Rasmus Clemensen ved Ummestrupgaard

 

Dom 1 post Trinit blev Thomas Justes Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Just bekræftet og Barnet baaret af Edel Sørensdatter tienende forpagter Jørgensens formejerske

 

saa og Jens Hansens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Karen som blev baaret af Anne Rasmusdatter

 

tienende Degnen H Møballe bekræftet til hvilke Børns hiemdaabs bekræftelse vidnerne vare Ole Rasmussen i Kradberg, Anders Sørensens kone, Erich Andersen og Jørgen Høg alle i Tendrup og den udflyttergaard ?? Jens Smeds kone i Hornslet og Laurs Pedersen i Escherod

 

same dag blev Anne Jensdatters uægte Barns hiemdaab af Hornslet kaldet Bodil bekræftet og Barnet baaret af Jens Jespersens datter i Carlby Johanne Marie vidnerne til Barnets daab vare Anders Sørensen og Nils Helboes datter Ane af Carlby, som og Jens Jensen i det udflyttede huus fra Rodskov, faderen til Barnet blev angivet at være Laurs Sørensen tienende Laurs Jørgensen i Balov

 

Dom 2 post Trinit blev Emmert Clemensens Barn i Kradberg kaldet Anne døbt og Barnet baaret af Hans Willadsens datter Anne Margrethe i Rodskov til hvilket Barns daab Johan Bøkers kone, Thyge Pedersen, Jens Pedersen og Jens Spaare alle af Tendrup vidner

 

85

same dag blev Søren Hansens datter i Kradberg Anne Sørensdatters hendes uægte Barn kaldet Anne døbt og Barnet baaret af Morten Andersens kone samsteds da Jens Mogensen, Christen Andersen og Ole Rasmussens kone alle af Kradberg til same Barns daab vare vidner og blev faderen til Barnet udlagt at være Jens Christensen tienende som ladefoged ved Krannestrup

 

10 juni blev forvalter Baggers Barns hiemdaab kaldet Birthe? bekræftet og Barnet baaret af ?? Møllers kiæreste ved Schierringgaard hvortil Jomfru Bileths Smit fra Mørke Præstegaard, Hr Møller fra Estruplund, H Taarsteds forvalter Kierulff og H Ibsen alle af Wosnesgaard vare vidner

 

Dom XIII post Trinit blev Jens Rasmussens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Rasmus confirmeret og Barnet baaret af Michel Madsens kone i Schiering til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Anders Andersens kone, Rasmus Andersen, Peder Jensen, Mads Rasmussen alle af Kradberg vare vidner

 

Dom XIV post Trinit blev Laurs Pedersens Barn i Escherod kaldet Christen døbt og baaret af Else tienende gartner Møller i Escherod, faddere vare Peder Jensens kone, Christen Christensen og Bertel Pedersen alle af Escherod saa og Jens Hansens kone i Hornslet

 

Dom 1 adv blev Thyge Pedersens Barns hiemdaab kaldet Peder bekræftet og Barnet baaret af Morten Jensens kone i Hornslet, faddder vare Emmert Clemensen og Jens Pedersen  begge af Tendrup. Peder Lassen i Carlby og ???

 

85b

Dom 2 adv Xti blev Jørgen Jensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Karen confirmeret og Barnet baaret af Maren Jensdatter tienende Anders Sørensen i Tendrup, til hvilket Barns hiemdaabs Bekræftelse Morten Christensens kone, Jens Rasmussen og Jacob Jensen i Hornslet som og Anders Sørensen i Tendrup vare vidner

 

same dag blev Mette Knudsdatters i Kradberg uægte Barn kaldet Maren dets hiemdaab bekræftet og Barnet baaret af Morten Andersens kone samsteds til hvis hiemdaabs bekræftelse Anders Branstrup og Peder Jensen alle af Kradberg vare vidner, faderen blev angivet at være landsoldat Nils Nilsen nu tienende i Hvilsager, men forhen i Balle i Todbjerg sogn

 

 

Dom 3 adv Xti blev Rasmus Pedersens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Peder confirmeret og Barnet baaret af ............ i Hesselballe til hvilket Barns hiemdaabs bekræftelse Nils Nilsens kone, Peder Rasmussen, Christen Christensen, Nils Jørgensen alle af Escherod vare vidner

 

same dag blev Knud Pedersens Barn i Tendrup kaldet Maren døbt og Barnet baaret af Anne Pederdatter tienende M Winther på Rosenholm til hvilket Barns daab Ole Andersens kone i Tendrup, Jens Pedersen og Thyge Pedersen samsteds som og Morten Christensen i Hornslet vare vidner

 

86a

1986

Dom 1 post Epiph blev huusmanden Søren Nielsens Barn i Hornslet kaldet Else døbt og sam Barn  baaret af Jens  ? kone i Hornslet, til hvilket Barns daab Nils Jørgensen i Carlbye, Postkudsken Michel Pedersen ved Rosenholm, Nils Emmertsen af Rodskov Nils Nilsen i Hornslet vare vidner

 

Dom Esto Mihi blev Søren Nielsens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Jens confirmeret og Barnet baaret af Anders Sommers kone samsteds til hvis hiemdaabs Bekræftelse Jacob Pedersens kone i Hauhuusene, Esther Conradsdatter og Hans Marcussen af Rodskov som og Jens Bøger i Seegalt vare vidner

 

Dom Reminiscere blev Rasmus Pedersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Nils bekræftet og Barnet baaret af Søren Thongaards kone i Hornslet til hvis daabs Bekræftelse Anders Sørensen, Emmert Clemensen, Jørgen Høg og Thyge Pedersens kone aalle af Tendrup vare vidner

 

Festo Ann Mariæ blev Jens Erichsens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Else confirmeret og Barnet baaret af Jens Soelgaards kone i Mørke

 

same dag blev hyrden Jens Rasmussens Barn ved Amaliegaard kaldet Anne dets hiemdaab confirmeret og

 

sam Barn baaret af Anders Andersens kone i ?? til hvilket Børns hiemdaab Bekræftelse Jacob Andersens kone i Tendrup, Jens Nilsen og Christen Sørensen i Hornslet, Ole Christian i Fladballehuusene og Skovfogeden Peder Molls i Elkiær Skovhuus vare vidner

 

86b

Dom Palm blev Nils Jørgensens Barn i Escherod kaldet Ingeborg døbt og Barnet baaret af Peder Madsens datter Kirsten i Andstrup?, faddere til dette Barn vare Jens Bøjer i Seegalt, Jacob Pedersen i Hauhuusene, Søren Nilsen i Rodskov

 

Dom 3 post Fest Pasch blev Rasmus Andersens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Inger confirmeret og Barnet baaret af Thomas Justes kone samsteds,

 

sam dag Jens Spaares Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Anders confirmeret og Barnet baaret af Michel Knudsens stedddatter samsteds Inger, vidnerne til disse 2 Børns hiemdaabs bekræftelse vare Søren Nilsens kone i Rodskov, Moens Rasmussen samsteds, Nils Baches kone, Mads Andersen, Anders Andersen alle af Kradberg saa og Christen Andersen i Hesselballe

 

Dom 3 Post Trinit blev Jens Nilsens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Kirsten confirmeret og Barnet baaret af Mads Rasmussens kone samesteds til hvis daabs Bekræftelse Peder Jensen og Nils Bach af Kradberg vare vidner.

 

Dom 5 Post Trinit blev Anders Andersens Barns hiemdaab af Kradberg navnlig Rasmus confirmeret og Barnet baaret af ............. til hvisdaabs Bekræftelse Rasmus Andersen, Peder Jensen og Rasmus Andersens kone alle af Kradberg saa og Christen Andersen af Hesselballe vare vidner

 

Dom 7 Post Trinit blev Anne Pedersdatters uægte Barn i Hornslet kaldet Peder døbt og Barnet baaret af Jens Pedersens kone i Tendrup til hvilket Barns daab Nils Pedersen og Morten Christensens kone i Hornslet som og Thyge Pedersens kone i Tendrup vare vidner, fader til Barnet blev angivet at være Jacob Nilsen i Hornslet

 

87

Dom 10 post Trinit blev Jens Pedersens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Peder bekræftet og Barnet baaret af Søren Pedersens kone samsteds, Vidnerne til dette Barns hiemdaabs Bekræftelse vare Hans Marcussen, Christen Bach af Rodskov, Peder Waares kone i Ummestrup og Erich Andersens kone i Tendrup

 

Dom 11 post Trinit blev Hans Christiansens Barns i Hornslet døbt og kaldet Jørgen samt baaret af Michel Knudsens kone i Rodskov, til hvilket Barns daab Hans Marcussen i Rodskov, Søren Christiansen ved Rosenholm og Erich Andersens kone i Tendrup vare vidner

 

Dom 14 post Trinit blev Morten Christensens Barns hiemdaab kaldet Mette Kirstine bekræftet og Barnet baaret af Jacob Jensens kone i Hornslet hvortil Jens Rasmussen, Søren Thongaard, Jørgen Jensens kone alle af Hornslet og Søren Christensen fra Skjødstrup vare vidner

 

Dom 15 post Trinit blev Søren Pedersens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anna Marie bekræftet og Barnet baaret afaf Præstens ældste datter Johanne Kirstine Kiærulf hvortil Rasmus Pedersens kone i Tendrup, Erich Andersen samsteds, Hans Marcussen i Rodskov, Søren Thongaard af Hornslet vare vidner

 

D 26 September blev Forvalter Bagges datters hiemdaab kaldet Cecilla Schuurman confirmeret og baaret af Madame Leth paa Aalykkes på Fyn, vidnerne til dette Barns hiemdaabs Bekræftelse vare Hr. Leth fra Aalykkes Gaard Hr. Lykke fra Fiellerup og M Møller ved Estrudlund og Jomfru Susanne Clausen i Mørke Præstegaard

 

Dom 16 post Trinit blev Morten Andersens Barsn hiemdaab i Kradberg kaldet Christen  bekræftet og Barnet baaret af Jens Bertelsens ??  kone ..........

 

og skovfoged Hans Gulmanns Barns hiemdaab i Rosenholms skovhus kalet Mette Marie og Barnet baaret af Edel Sørensdatter i Tendrup. Vidnerne til disse Børns hiemdaabs bekræftelse vare Thyge Pedersens kone i Tendrup, Anders Braaestruppes  datter i Kradberg, gartner B Winther, Søren Ostenfeldt og Ladefoged Søren alle ved Rosenholm, Hans Sørensen og Peder Christensen af Balle.

 

87b

Dom 19 post Trinit blev Anders Mortensens Barns hiemdaab af Kradberg kaldet Mette confirmeret og Barnet baaret af Anne Christensdatter fra Meilbye til hvis hiemdaabs Bekræftelse Jens Koch, Jens Rasmussen og Jens Pedersens kone alle af Kradberg vare vidner

 

Dom 23 post Trinit blev Peder Jensens Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Jens bekræftet og Barnet baaret af Michel Knudsesn kone i Aastrup ved navn Ingeborg. Vidnerne ttil dette Barns hiemdaabs Bekræftelse vare Jens Pedersens kone, Rasmus Andersen og Anders Andersen saa og ?? Rasmussen alle af Kradberg

 

Dom 1 Adv Xti blev Peder Jensens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Anne Marie bekræftet og Barnet baaret af .....til hvis daabs Bekræftelse Nils Nilsens kone, Anders Rasmussen, Christen Christensen og Rasmus Rasmusen alle af Escherod og  som og Jens Balle i Seegalt vare vidner

 

88a

1787

Dom Reminiscere blev Rasmus Bøkers Barns hiemdaab i Escherod kaldet Nils bekræftet og Barnet baaaret af Anders Pedersens kone samsteds, hvortil vare følgende faddere nemlig Jens Jørgensen og Nils Nielsens kone og Peder Jensens kone alle af Escherod.

 

Dom Oculi blev Thomas Justes Barns hiemdaab i Kradberg kaldet Karen bekræftet og Barnet baaret af Anders Sørensens kone i Tendrup til hvilket Barns hiemdaabs Bekræftelse Peder Jensen og Christen Andersen i Kradberg som og Erich Andersen af Tendrup vare vidner

 

Dom Lætare blev Erich Andersens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Inger Cathrine bekræftet og Barnet baaret af Prlæstens datter Marie Elisabeth Kiærulf, vidnerne til dette Barns hiemdaabs Bekræftelse vare Søren Pedersens kone i Hornslet, Thomas Just af Kradberg, Anders Sørensen, Laurs Andersen og Søren Sørensen alle af Tendrup

 

Festo Annunc Mariæ blev Peder Sparres Barns hiemdaab af Escherod kaldet Søren bekræftet og Barnet baaret af Johannes Snedkers kone i Mørke til hvilket Barns hiemdaabs Bekræftelse Jens Jørgensen, Jens Rasmussen, Anders Rasmussen og Nils Rytter, alle af Escherod vare vidner

 

Dom ??? Rasmus Pedersen Høgs Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Anne confirmeret og Barnet baaret af Anders Sørensen kone i Tendrup til hvilken hiemdaabs Bekræftelse Thyge Pedersens kone, Jens Thongaard, Jørgen Høg alle af Tendrup vare vidner

 

D 12. juni blev Forpagter Jørgensens Barnbs hiemdaab ved Rosenholm kaldet Nils bekræftet og Barnet baaret af hans moder Madame Jørgensen i Følle, faddere vare Jomfru Susanne Clausen i Mørke, Hr Sørensen ved Hevringholm og Hr Forvalter Bagger ved Rosenholm

 

88b

Dom 3 post Trinit blev Anders Mor? Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne Marie bekræftet og Barnet baaret af Kirsten Sørensdatter, tienende i Balskov, hvortil Morten Christensens kone og Mads Andersen i Hornslet saa og Nils Lyngbye i det udflyttede hus vare vidner

 

sam dag blev Margrethe Bertels datter Anne Maries uægte Barn kaldet Peder døbt. Barnets fader angivet at være Laurs Sørensen i Mørke. Faddere til dette Barns daab vare Knud Pedersen og kone i Tendrup, saa og Nils Pedersen Rytter tienende i Hornslet hos Jørgen Jensen.

 

Dom 7 post Trinit blev Hans Cortsens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Jørgen bekræftet og Barnet baaret af Maren Mortensdatter i Rodskov til hvis daabs Bekræftelse Anders Bach, Hans Willadsen og kone, Moens Rasmussens kone alle af Rodskov vare vidner

 

Dom 10 post Trinit blev Peder Westergaards Barn i Tendrup kaldet Maren døbt og Barnet baaret af Jens Halds kone Anne i Øster Alling, fadderne vare Nils Christensenring, Peder Westergaard i Balov og Rasmus Pedersen Høgs kone i Tendrup

 

Dom XIII post Trinit blev Nils Nilsens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Maren bekræftet og Barnet baaret af Skovrider Graners datter til hvilket Barns daabs Bekræftelse Laurs Jørgensen i Balskov, Søren Thongaards kone, Jacob Jensen, Jens Rasmussen og konens søster alle af Hornslet vare vidner

 

Dom 16 post Trinit blev Emmert Clemensens Barns hiemdaab i Tendrup kaldet Karen bekræftet og Barnet baaret af Johan Bøkers kone samsteds,

 

same dag Nils Nilsens Barns hiemdaab i Escherod kaldet Erich bekræftet og Barnet baaret af Nils Knudsens kone i Hesselballe, vidnerne til disse Børns daabs Bekræftelse vare Rasmus Nielsen i Seegalt og Søren Rasmussen af same by, Peder Rasmussen oog Anders Rasmussen af Escherod samt Jens Thongaard og Rasmus Pedersen af Tendrup.

 

89a

Dom 21 post Trinit blev Nils Jørgensens Barn i Fiskerhuset kaldet Karen døbt og Barnet baaret af Søren Nielsens kone i Rodskov, til hvilket Barns daab Jacob Fisker i Hauhuusene og Anders Rasmussen og Peder Jensens kone i Escherod samt Rasmus Moensen i den udflyttede gaard fra Rodskov vare Vidner

 

Dom 1 Adv Xti blev Moens Rasmussens Barns hiemdaab i Rodskov kaldet Rasmus bekræftet og Barnet baaret af Søren Jensens datter i den udflyttede gaard fra Rodskov, faddere til bemelt Barns hiemdaabs Bekræftelse var Cort Jacobsens kone i Rodskov, Nils Nilsen og Søren Thongaard i Hornslet, Rasmus Andersen i Kradberg og Jens Jensen Pannerups kone i Rodskov

 

Dom 2 Adv Xti blev Jørgen Jensens Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Søren bekræftet og Barnet baaret af Kirsten Jørgensdatter tienende i Balskov, same dag blev Jens Bøhers Barn i Escherod kaldet Dorthe døbt og Barnet baaret af Christen Andersens kone i Uggelbølle, vidnerne ved disse Børns ?? Hiemdaabs Bekræftelse ?? daab vare Morten Christensens kone, Jens Rasmussen og Jacob Jensen alle af Hornslet som og Jens Jensen i Schiørring og Nils Nilsen, Anders Pedersen, Nils Jørgensen alle af Escherod.

 

Dom 1 post Fest Nat Xti blev Nils Olesens Muurmesters Barns hiemdaab i Hornslet kaldet Anne bekræftet og baaren af Ole Degns kone Else Jensdatter i Carlbye, til same Barns hiemdaabs Bekræftelse vare som vidner Anders Sørensen i Carlbye, konens fader Anders Hansen og Broder Søren Andersen i Uggelhuusene som og Nils Lyngbye i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 14. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login