Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Frisenvold Gods - Skifteuddrag 1719- 1738

Frisenvold Gods

Skifteprotokoller 1719-1738

Rigsarkivets filmrulle: 9647A

1719-1738

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 1, 1, 25. februar 1719, Tebbestrup

Kirsten Jensdatter, død

Jens Lauridsen, enke

Hendes fader Jens Nørgaard af Værum arvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 2, 4, 16. august 1719, Kristrup

Søren Lauridsen, død

enke?

Deres børn:

Anders Sørensen, 2 år

Kirsten Sørensdatter, 11 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 3, 6, 21. september 1719, Værum

Zidsel Rasmusdatter, død

Michel Madsen, enke

Deres børn:

Mads Michelsen, 13 år

Erich Michelsen, 7 år

Rebekka Michelsdatter, 15 år

Mosters mand Jørgen Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 4, 12, 9. oktober 1719, Vissing

Niels Lauridsen, død

Inger Michelsdatter, død

Deres børn:

Michel Nielsen, 28 år

Kirsten Nielsdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 5, 16, 9. november 1719, Vissing

Inger Jensdatter, død

Jens Daustrup, enke

Hendes stedbørn:

Jens Jensen, 25 år

Peder Jensen, 13 år

Ellen Jensdatter, 18 år

Edel Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 6, 20, 9. november 1719, Vissing

Søren Pedersen Holm, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Margrethe Sørensdatter, 5 år

Giertrud Sørensdatter, 1 år

Formyndere Rasmus Pedersen og Michel Pedersen i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 7, 23, 16. november 1719, Væth

Kirsten Clemensdatter, død

Michel Nielsen Kiær, enke

Hendes stedbørn:

Jens Jensen Kiær i Værum

Maren Jensdatter ~ Anders Nielsen i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 8, 28, 19. november 1719, Stevnstrup

Morten Rasmussen Biergaard, død

Anne Jensdatter, enke

Deres børn:

Anne Mortensdatter, 13 år

Johanne Mortensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 9, 31, 18. marts 1720, Tebbestrup

Christen Jensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Kield Christensen i Vilstrup

Maren Christensdatter ~ Knud Sørensen i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 10, 33, 19. marts 1720, Haslund

Søren Andersen Hviid, død

Kirsten Christensdatter, enke

Hans børn:

Maren Sørensdatter, 14 år

Ellen Sørensdatter, 11 år

Formynder Oluf Pedersen i Haslund

Deres børn:

Christen Sørensen, 6 år

Kirsten Sørensdatter, 2 år

formynder Søren Sørensen i Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 11, 42, 26. juni 1720, Jebjerg

Rasmus Nielsen, død

Anne Sørensdatter, enke

Hendes stedbørn:

Niels Rasmussen, 30 år

Knud Rasmussen, 24 år

Bodil Rasmusdatter, 17 år

Deres børn:

Peder Rasmussen, 4 år

Søren Rasmussen, 2 1/2 år

Rasmus Rasmussen, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 12, 46, 26. juli 1720, Jebjerg

Jens Sørensen, død

Mette Hansdatter, enke

Deres børn:

Søren Jensen

Enkens fader Hans Nielsen i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 13, 51, 17. september 1720, Væth

Maren Jensdatter, død

Anders Nielsen, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 3 år

Mette Andersdatter, 10 år

Zidsel Nielsdatter, 8 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 14, 52, 21. oktober 1720, Løvskal

Dorthe Christensdatter, død

Jens Lauridsen, enke

Hendes børn:

Anders Sørensen

Ditlev Sørensen

Niels Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 15, 61, 8. april 1721, Lindbjerg

Maren Andersdatter, død

Jens Jensen, enke

Deres børn:

Kirsten Jensdatter 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 16, 65, 19. juni 1721, Væth

Jens Clemensen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Clemen Jensen, 17 år

Anne Jensdatter ~ Jens Fisker i Tebbestrup

Farbroder Mogens Clemensen i Ensløfgaard, Peder Clemensen af Koudahl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 17, 73, 19. juni 1723, Vorup

Mads Bøeg, husmand, død

Else Jensdatter, enke

Hans arvinger:

broder Jens Andersen, soldat ved landmilitsen

søster Maren Andersdatter ~ på Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 18, 76, 10. september 1723, Fiskerhus

Anders Sørensen Fisker, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Søren Andersen, 16 år

Anne Andersdatter, 11 år

Bodil Andersdatter, 9 år

Lavværge Peder Hovgaard af Farre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 19, 82, 4. juli 1724, Vorup

Søren Ladsen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Lads Sørensen, 6 år

Kirsten Sørensdatter, 9 år

Farbroder Peder Ladsen af Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 20, 88, 11. august 1724, Fladbro

Karen Madsdatter, død

Mogens Pedersen, enke

Hendes børn:

Peder Sørensen, 28 år

Inger Sørensdatter, 26 år

? Sørensdatter, 23 år

Hylleborg Sørensdatter, 19 år

Børn med enkemanden:

Peder Mogensen, 7 år

Bente Marie Mogensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 21, 92, 18. januar 1725, Vester Velling

Christen Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, død

Deres børn:

Peder Christensen, 11 år

Niels Christensen, 11 år

Anne Christensdatter, 8 år

Mette Christensdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 22, 93, 9. marts 1725, Vissing

Palle Nielsen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans søn:

Niels Pallesen, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 23, 94, 19. marts 1725, Dyrby

Niels Andersen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 7 år

Giertrud Nielsdatter, 12 år

Karen Nielsdatter, 11 år

Anna Nielsdatter, 4 år

Maren Nielsdatter, 2 1/2 år

Farbroder Peder Andersen i Ollestrup?

Der nævnes 6 børn, 1 søn og 5 døtre, men et navn mangler i så fald

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 24, 97, 28. marts 1728, Erslev

Mette Pedersdatter, død

Michel Pedersen, enke

Deres barn:

Kirsten Michelsdatter, 4 år

Morfader Peder Sørensen i Lyngå

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 25, 99, 28. april 1725, Væth

Kirsten Pedersdatter, død

Peder Michelsen, enke

Ingen børn.

Hendes arvinger:

1) broderdatter Anne Mogensdatter, 18 år

2) søsterdatter Karen Jensdatter i Lerbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 26, 102, 3. jul 1725, Fladbrohuset

Mogens Pedersen, død

Karen Jensdatter, enke

Hans børn:

Peder Mogensen, 8 år

Bente Marie Mogensdatter, 10 år

Lavværge Niels Nielsen i Over Hornbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 27, 105, 31. juli 1725, Galten

Jens Poulsen, død

Maren Simonsdatter, enke

Hans arvinger:

1) moderen Maren Rasmusdatter, ved lavværge Thomas Michelsen

2) broder Rasmus Poulsen i Værum

3) broder Anders Poulsen i Væth

4) broder Laurs Poulsen i Vissing

5) søster Anne Poulsdatter ~ Jens Andersen i Hinge

Lavværge Mads Pilgaard i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 28, 107, 9. juni 1725, Haslund

Mette Rasmusdatter, død

Laurs Michelsen, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 20 år

Michel Laursen, 17 år

Christen Laursen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 29, 110, 7. maj 1725, Vissing

Søren Knudsen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Ellen Sørensdatter, 10 år

Anne Margrethe Sørensdatter, 4 år

Karen Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 30, 124, 6. oktober 1725, Øster Velling

Karen Pedersdatter, død

Anders Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 28 år

Søren Andersen, 10 år

Ellen Andersdatter, 20 år

Birthe Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 31, 125, 9 oktober 1725, Jebjerg

Peder Rasmussen Væver, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 17 år

Karen Pedersdatter, 11 år

Maren Pedersdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 32, 127, 12. oktober 1725, Helstrup

Kirsten Sørensdatter, død

Hans Jepsen, enke

Deres børn:

Anders Hansen, 13 år

Karen Hansdatter ~ Christen Andersen af Hornbæk

Ingeborg Hansdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 33, 128, 13. oktober 1725, Værum

Maren Rasmusdatter, død

Jørgen Nielsen Skrædder, enke

Deres børn:

Niels Jørgensen, 8 år

Peder Jørgensen, 6 år

Ellen Jørgensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 34, 130, 9. marts 1725, Hadbjerg

Herredsfoged Laurs Marcussen Hammer, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres barn:

Anne Laursdatter

Lavværge Hans Rosborg på Haraldslund

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 33, 139, 18. maj 1726, Væth

Maren Christensdatter, død

Peder Sørensen Koch, enke

Hendes børn:

Clemen Jensen, 20 år

Anne Jensdatter ~ Jens Rasmussen Fisker i Tebbestrup

Farbroder Peder Clemensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 34, 145, 28. maj 1726, Værum

Peder Møller, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, myndig

Anders Pedersen, myndig

Jens Pedersen, myndig

Kirsten Pedersdatter ~ Jens Jensen Ulf af Løjstrup

Anne Pedersdatter ~ Michel Madsen i Værum

Birthe Pedersdatter, 29 år? ~ Laurs Bach i Laurbjerg

Maren Pedersdatter ved lavværge Jens Kier i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 35, 146, 1. oktober 1726, Værum

Jens Pedersen Doest, død

Anne Sørensdatter, enke

Hans søskende:

Niels Pedersen Kiersgaard

Simon Pedersen

Maren Pedersdatter ~ Jens Kier i Værum?

Bodil Pedersdatter ~ Rasmus Krog

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 36, 150, 4. oktober 1726, Vissing

Peder Sørensen Haugaard, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 12 år

Rasmus Pedersen, 8 år

Jens Pedersen, 5 år

Thomas Pedersen, 2 år

Margrethe Pedersdatter, 10 år

Maren Pedersdatter, 3 år

Enkens broder Mads Rasmussen

Formynder Thomas Rasmussen i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 37, 153, 3. april 1726, Vissing

Jørgen Jensen Ladefoged, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jens Jørgensen, 20 år

Rasmus Jørgensen, 18 år

Christen Jørgensen, 12 år

Kirsten Jørgensdatter, 16 år

Maren Jørgensdatter, 14 år

Kirsten Jørgensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 38, 156, 9. oktober 1726, Stevnstrup

Mette Jensdatter, død

Peder Sørensen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 2 år

Kirsten Pedersdatter, 6 år

Morbroder Giermand Høj af Stevnstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 39, 157, 9. oktober 1726, Stevnstrup

Peder Rasmussen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn

Rasmus Pedersen, myndig

Jens Pedersen, myndig

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 40, 158 10. december 1726, Kristrup

Peder Bunde, død

Morbroder Jens Pedersen

Afdødes datter Maren Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 41, 158, 13. december 1726, Kristrup

Kirsten Christensdatter, død

Ingen arvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 42, 162, 21. januar 1727, Værum

Kirsten Poulsdatter, død

Jens Nielsen, enke

Hendes børn:

Ole Rasmussen, 30 år

Rasmus Rasmussen, 28 år

Poul Rasmussen, 26 år

Deres børn:

Maren Jensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 43, 162, 21. februar 1727, Vissing

Niels Pedersen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

Broder Hans Pedersen, i Vissing

Broder Peder Pedersen, i Vissing

Broder Christen Pedersen i Borup

Søster Maren Pedersdatter ~ Christen Nielsen Bødker i Vissing

Søster Zidsel Pedersdatter ~ Niels Christensen i Lyngå

Søster Karen Pedersdatter, død i Øster Velling?, hendes datter Maren Andersdatter

Enkens broder Niels Elgaard i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 44, 164, 8. januar 1729, Værum

Rasmus Christensen, død

Kirsten Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Rasmussen, 17 år

Rasmusdatter, 23 år

Farbrødre Niels Christensen og Rasmus Christensen Gammel.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 45, 168, 15. marts 1729, Skæring

Inger Sørensdatter, død

Rasmus Terkelsen, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 14 år

Anders Rasmussen, 11 år

Ellen Rasmusdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 46, 174, 30. marts 1729, Værum

Søren Christensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 11 år

Niels Sørensen, 5 år

Christen Sørensen, 16 uger

Mette Sørensdatter, 13 år

Anne Sørensdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 47, 177, 26. maj 1729, Hadbjerg

Kirsten Nielsdatter, død

Peder Mogensen, enke

Deres børn:

Mogens Pedersen, 2 år

Niels Pedersen, 7 år

Kirsten Pedersdatter, 5 år

Morbroder Christen Nielsen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 48, 180, 8. juni 1729, Vorup

Mette Pedersdatter, død

Christen Christensen, enke

Hendes ældgamle fader Peder Thomasen og halvsøster Anne Pedersdatter nævnes

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 49, 182, 1. marts 1729, Vissing

Søren Pedersen Koch, død

Bodil Jensdatter, enke

Deres børn:

Peder Sørensen, 33 år

Christen Sørensen, 28 år

Jens Sørensen, 19 år

Michel Sørensen, 15 år

Søren Sørensen, 11 år

Mogens Sørensen, 9 år

Peder Sørensen, 3 år

Anne Sørensdatter, 31 år

Inger Sørensdatter, 24 år

Karen Sørensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 50, 197, 23. juni 1730, Værum

Maren Sørensdatter, død

Jens Grim, død tidligere

Børn:

Søren Jensen, død

Rasmus Jensen, død

Ellen Jensdatter, 27 år

Dorthe Jensdatter, 25 år

Morbroder Thomas Sørensen i Galten var værge for Dorthe og Joen Sørensen Grim fra Vissing var værhe for Ellen.

Rasmus Andersen fra Stevnstrup, Grensten sogn overtager fæstet og ægter Ellen Jensdattter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 51, 198, 29. juni 1730, Laurbjerg

Søren Christensen Bach, død

Elisabeth Jespersdatter, enke

Deres børn:

Jesper Sørensen, 39 år

Ole Sørensen, 36 år

Laurs Sørensen, 26 år

Zidsel Sørensdatter, 29 år ~ Christen Nielsen, ladefoged på Frisholt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 52, 202, 27. maj 1729, Skæring

Anne Sørensdatter, død

Rasmus Christensen, død

Deres børn:

Hans Rasmussen i Århus

Hendes børn:

Anders Hansen, 35 år i Hornslet

Anne Hansdatter, 32 år i Segalt

Maren Hansdatter, 31 år i Skæring

Salige mands broder Peder Christensen i Lystrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 53, 206, ????, Vissing

Ungkarl Niels Pallesen, død

Hans arvinger:

Niels Andersen, søskendebarn

Faster Maren Nielsdatter i Houlbjerg

Faster Anne Nielsdatter

+ evt. 2 slægtninge i Rougsø Herred, den ene Jens Bregaard?

Side 205 mangler, og dermed skiftets begyndelse.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 54, 209, 21. august 1730, Tebbestrup

Erich Wognsen, død

Anne Mortensdatter, enke

Hans arvinger:

1) moderen Anne Erichsdatter

2) broder Jens Hvas

3) broder Thomas Hvas ved Frijsenborg Gods

4) broder Mads Hvas ved Ulstrup Gods

5) broder Marthinus Hvas ved Linberggaard

6) søster Maren Wognsdatter i København

Enkens stedfader Niels Christensen i Blegind?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 55, 220, 18. november 1729, Vorup

Søren Andersen, død

Hustru ??, død

Deres børn:

Anders Sørensen, myndig

Gros Sørensen, myndig

Jens Sørensen, myndig

Maren Sørensdatter

Mette Sørensdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 56, 223, 19. november 1729, Kristrup

Anders Christensen, død

Kirsten Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Andersen, 12 år

Rasmus Andersen, ? år

Formyndere Jens Christensen og Bertel Christensen i Romalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 57, 226, 28. november 1729, Ølst

Maren Mogensdatter, død

Rasmus Ludvigsen, enke

Deres børn:

Ludvig Rasmussen, nyfødt

Mette Rasmusdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 58, 228, 12. januar 1730, Erslev

Maren Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders, 12 år

Laurs, 11 år

Niels Jensen, 7 år

Bodil Jensdatter, 16 år

Formynder Rasmus Krog

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 59, 229, 20. januar 1730, Vorup

Jens Sørensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

Moderen Anne Rasmusdatter

Broder Rasmus Sørensen i Hinge

Søster Anne Sørensdatter ~ Frederich Christensen

Lavværge Rasmus Rasmussen i Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 58, 233, 18. februar 1730, Væth (fejlnummereret i protokollen)

Inger Poulsdatter, død

Rasmus Jensen, enke

Hendes arvinger:

Broder Christen Poulsen i Jebjerg

Broder Peder Poulsen i Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 59, 236, 2. marts 1730, Værum (fejlnummereret i protokollen)

Thomas Pedersen Smed, død

Anne Ladsdatter, død

Deres børn:

Peder Thomassen, 21 år

Peder Thomassen, 12 år

Niels Thomassen, 8 år

Lads Thomassen, 6 år

Maren Thomasdatter, 18 år

Birgitte Thomasdatter, 12 år

Maren Thomasdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 60, 241, 7. marts 1730, Voergaard, Framlev sogn

Morten Rasmussen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Mortensen, 23 år

Rasmus Mortensen, 18 år

Kirsten Mortensdatter, 37 år

Maren Mortensdatter, 34 år

Karen Mortensdatter, 32 år

Johanne Mortensdatter, 21 år

Anne Mortensdatter, 14 år

Maren Mortensdatter, 12 år

Ingeborg Mortensdatter, 10 år

Barbara Mortensdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 61, 244, 18. april 1730, Tørslev

Pige Maren Nielsdatter, død

Hendes arvinger, søsterbørn:

Axel Hansen Steenberg, i Holbæk på Sjælland

Hans Hansen Steenberg

Dorthe Catharina Hansdatter

Maren Hansdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 62, 247, 22. april 1730, Vissing

Anne Pedersdatter, død

Michel Jensen Holm, enke

Hendes børn:

Margrethe Sørensdatter, 15 år

Giertrud Sørensdatter, 10 år

Formynder Rasmus Pedersen i Galten og Jens Pedersen i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 63, 249, 4. maj 1730, Jebjerg

Jens Thomassen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 26 år

Thomas Jensen, 25 år

Maren Jensdatter, 31 år ~ Jens Ladefoged i Vissing

Mette Jensdatter ~ Rasmus Mortensen i Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr, 64, 251, 23. maj 1730, Skæring

Søren Olufsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 3/4 år

Anders Olufsen fra Skæring var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 65, 254, 27. juni 1730, Vorup

Anne Andersdatter, død

Søren Sørensen Sparre, enke

Hendes børn:

Anders Rasmussen, 30 år

Mette Rasmusdatter, 32 år

Else Rasmusdatter, 28 år ~ Anders Sørensen i Vorup

Margrethe Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 66, 255, 29. juni 1730, Vissing

Maren Pedersdatter, død

Michel Thomassen, enke

Deres børn:

Thomas Michelsen, 6 år

Maren Michelsdatter, 19 år

Bodil Michelsdatter, 17 år

Malene Michelsdatter, 15 år

Kirsten Michelsdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 67, 257, 30. juni 1730, Værum

Kirsten Jensdatter, død

Jens Jensen Vester, enke

Hendes arvinger:

søster Ellen Jensdatter i Værum

søster Dorthe Jensdatter, mødt ved Laurs Frandsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. 68, 260, 19. juli 1730, Galten

Birgitte Jensdatter, død

Christen Pedersen, enke

Deres barn:

Anne Christensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nummerering ophører

--------------------------------------------------------------------------------

262, 21. oktober 1730, Laurbjerg

Margrethe Pedersdatter, død

Lorents Diderichsen Schultz Teglbrænder, enke

Deres barn:

Sophie Lorentsdatter, 8 år

Hans børn der er nævnt:

Johan Diderich Lorentsen

Anne Sophie Lorentsdatter

Marie Lorentsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

262, 3. januar 1731, Galten

Anne Sørensdatter, død

Simon Jensen Ulf, enke

Deres børn:

Søren Simonsen, 11 år

Jens Simonsen, 5 år

Kirsten Simonsdatter, 10 år

Karen Simonsdatter, 7 år

Anne Simonsdatter, 3 år

Maren Simonsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

264, 16. marts 1731, Vissing

Niels Ulf, død

Anne Laursdatter, enke

Deres børn:

Laurs Nielsen, 21 år

Jens Nielsen, 11 år

Poul Nielsen, 5 år

Kirsten Nielsdatter

Edel Nielsdatter

Formynder Simon Ulf i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

266, 13. april 1731, Jebjerg

Anna Rasmusdatter, død

Peder Væver, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen

Formynder, morbrødre Niels Rasmussen og Thomas Rasmussen i Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

268, 22. maj 1731, Jebjerg

Giertrud Jensdatter, død

Jens Rasmussen, enke

Deres børn:

Jens Jensen

Rasmus Jensen

Anne Jensdatter

Else Jensdatter

Johanne Jensdatter

Morbrødre Thomas Rasmussen i Lerbjerg og Rasmus Sørensen Levring i Hinge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

271, 31. august 1731, Løvskal

Karen Christensdatter, død

Christen Andersen Glarmester, enke

Hendes arvinger, søskende:

Christen Christensen i Tindbæk

Thomas Christensen i Tindbæk

Christen Christensen i Løvskal

Kirsten Christensdatter i Løvskal

Giertrud Christensdatter i Løvskal

Margrethe Christensdatter i Løvskal

Der nævnes 7 søskende, men jeg har kun fundet 6. Måske afdøde skal opfattes som den 7.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

276, 16. november 1731, Løvskal

Jens Laursen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anne Jensdatter, død

Afdødes fader Laurids Lauridsen ~ Anne Ladsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

277, 18. januar 1732, Jebjerg

Søren Rasmussen, død

Hans arvinger:

Søren Pedersen i Glæsborg

Rasmus Pedersen i Lyngå

Jens Pedersen i Lyngå

Slægsforhold ikke umiddelbart oplyst, men et meget langt skifte, svært at læse.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

285, 25. juni 1732, Løvskal

Anne Pedersdatter, død

Anders Sørensen, enke

Deres børn:

Dorthe Andersdatter, 71/2 år

Maren Andersdatter, 61/2 år

Karen Andersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

287, 23. december 1731, Stevnstrup

Maren Andersdatter, død

Giermand Nielsen, enke

Deres børn:

Anders Giermandsen, 38 år

Niels Gierandsen, 35 år

Rasmus Giermandsen, 27 år

Mette Giermandsdatter, 41 år ~ Jens Jensen i Torup

Else Giermandsdatter, 30 år ~ Jens Pedersen i Stevnstrup

Anne Giermandsdatter, 29 år

Johanne Giermandsdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

290, 25. juni 1732 Kristrup

Peder Steffensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen

Villads Pedersen, 20 år

Steffen Pedersen, 28 år

Birgitte Pedersdatter, 30 år

Birgit Pedersdatter, 22 år

Inger Pedersdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

293, 25. juli 1732, Vorup

Rasmus Lassen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Lads Rasmussen, 21 år

Rasmus Rasmussen, 17 år

Formynder, farbroder Peder Lassen af Vorup

Lavværge broder Rasmus Rasmussen i Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

294, 7. juni 1732, Fiskerhuset

Ungkarl, Otte Ottesen Bering, død

Hans søskende arver:

1) Kgl. Maj. Tolder i Ålborg, Anders Bering

2) Laurs Bering, førhen Borger og handelsmand i Dramen?, død

2a) Otte Laursen, 10 år

2b) Ingeborre Laursdatter, 17 år

2c) Anne Cathrine Laursdatter, 16 år

2d) Magdalene Laursdatter, 14 år

2e) Elisabeth Laursdatter, 12 år

3) Ditlev Bering, død

3a) Mogens Ditlevsen, 7 år

3b) Michel Ditlevsen, 5 år

3c) Ingeborrre Ditlevsdatter, 13 år

3d) Else Ditlevsdatter, 9 år

4) halvbroder Michel Bering, sognepræst ved Wraae og Reesen menigheder i Viborg Stift

5) halvbroder Peder Bering, borger og handelsmand i Horsens

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

313, 18. oktober 1732, Vissing

Hans Pedersen Kræmer, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Hansen, 20 år

Peder Hansen, 17 år

Maren Hansdatter, 13 år

Jens Hansen, 10 år

Sophie Hansdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

316, 2. december 1732, Vorup

Christen Andersen, død

Hans arvinger:

Broderdatter Maren Andersdatter ~ Christen Christensen Sparre i Mellerup

Broderdatter Kirsten Andersdatter ~ Rasmus Nielsen i Floes

Søsterdatter Kirsten Jensdatter ~ Peder Andersen Markmand i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

317, 26. november 1732, Kristrup

Niels Jensen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Juel Nielsen, 20 år (rettet fra Jens 30-5-2020)

Mette Nielsdatter ~ Michel Jensen i Kristrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

326, 23. december 1732, Erslev

Ingeborg Jensdatter, død

Hendes arvinger:

Christen Nielsen i Vinterslev

Bodil Laursdatter ~ Niels Laursen i Vinterslev

Maren Nielsdatter ~ Peder Laursen i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

327, 21. november 1732, Vester Velling

Søren Andersen, død

Else Mogensdatter, død

Deres børn:

Anders Sørensen, 8 år

Hos formynder Peder Andersen Worm af ? på Ulstrup Gods, som har barnets faster til ægte

Kirsten Sørensdatter, 5 år

Hos formynder Søren Lassen af Vorup, gift med barnets moster på Tuustrup Gods.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

335, 28. februar 1735, Skæring

Rasmus Terchelsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans børn med Inger Sørensdatter, skifte 1729.

Søren Rasmussen, 18 år

Anders Rasmussen, 15 år

Ellen Rasmusdatter, 14 år?

Børn med enken:

Peder Rasmussen, 1 år?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

345, 13. juni 1733, Værum

Birgitte Thomasdatter, død

Hendes børn:

1) Thomas Pedersen Smed, død

1a) Peder Thomassen i Værum

1b) Peder Thomassen, 20 år

1c) Niels Thomassen, 12 år

1d) Lads Thomassen, 10 år

1e) Maren Thomasdatter ~ Jens Jørgensen i Vissing

1f) Birgitte Thomasdatter, 18 år

1g) Maren Thomasdatter, 13 år

2) Johanne Pedersdatter ~ Jens Sørensen i Røved

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

348, 16. juli 1733, Værum

Thomas Pedersen Smed, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

350, 14. juli 1733, Jebjerg

Maren Christensdatter, død

Niels Rasmussen Smed, enke

Deres barn:

Kirsten Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

351, 14. juli 1733, Jebjerg

Anne Christensdatter, død

Peder Rasmussen Smed, død

Deres børn:

Søren Pedersen, 6 år

Maren Pedersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

354, 16. oktober 1733, Erslev

Christen Jensen Holm, død

Maren Andersdatter, enke

Hans arvinger:

Moderen Maren Nielsdatter til huse hos Jens Thomassen Smed i Vissing

Broder Michel Jensen Holm i Vissing

Broder Peder Jensen Holm i Vissing

Broder Jens Krog af Galten

Søster Maren Jensdatter ~ Jens Thomassen i Vissing

Enkens broder Rasmus Krog af Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

356, 5. april 1734, Væth

Maren Andersdatter, død

Peder Christensen Smed, enke

Hendes arvinger:

Søster Mette Andersdatter ~ Peder Sørensen Koch i Væth

Halvsøster Else Jensdatter ved faderen Jens Jensen af Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

357, 25. september 1734, Galten

Edel Larsdatter, død

Rasmus Andersen Krog, enke

Deres barn:

Else Rasmusdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

359, 17. december 1734, Vester Velling

Michel Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Michelsen, 8 år

Christen Michelsen, 5 år

Peder Michelsen, 2 år

Maren Michelsdatter, 1 1/2 år

Afdødes broder Niels Nielsen i Vester Velling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

360, 30. november 1734, Gullev

Christen Nielsen, død

Anne Erichsdatter, enke

Hans forrige hustru Anne Frandsdatter:

Deres barn:

Maren Christensdatter ~ Jens Josachsen?

Enken havde tidligere været gift med Jørgen Jensen

Claus Jørgensen, 23 år

Rasmus Jørgensen, 21 år

Jens Jørgensen, 13 år

Maren Jørgensdatter, 24 år

Maren Jørgensdatter, 26 år

Kirsten Jøregnsensdatter

Alle født på Grev Frijs gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

361, 13. november 1734, Laurbjerg

Lisbeth Jespersdatter, død

Hendes børn:

Ole Bach i Laurbjerg

Jesper Bach i Laurbjerg

Laurids Sørensen Bach i Laurbjerg

Zidsel Sørensdatter ~ Christen Ladefoged (Nielsen eller Sørensen)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

364, 13. december 1734, Haslund

Anne Pedersdatter, død

Niels Jensen, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

366, 4. juni 1735, Galten

Zidsel Nielsdatter, død

Christen Christensen, enkemand

Deres børn:

Karen Christensdatter, 11 år

Christen Christensen, 8 år

Jens Christensen, 1 1/2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

367, 25. juni 1735, Værum

ungkarl Rasmus Christensen, død

Hans arvinger:

1) helbroder Lads Christensen i Værum

2) halvbroder Søren Christensen, død

2a) Mette Sørensdatter, 18 år

2b) Peder Sørensen, 16 år

2c) Anne Sørensdatter, 14 år

2d) Niels Sørensen, 12 år

2e) Christen Sørensen, 8 år

3) Christensdatter ~ Rasmus Lassen i Jebjerg

4) Anne Christensdatter ~ Rasmus Lassen i Vissing

--------------------------------------------------------------------------------

370, 12. juli 1735, Værum

Kontrak mellem Rasmus Christensen Gammel og hustru Maren Poulsdatter og sønnen Christen Rasmussen Gammel, om overtagelsen af fæste og aftægt.

Christen Rasmussens søskende nævnes:

Poul Rasmussen Stoffer, Søren Rasmussen Gammel, begge af Værum, Anne Rasmusdatter gift med Peder Hansen i Vissing, Anne Rasmusdatter, Anders Pedersens fæstemø i Haslund, Maren Rasmusdatter, søren Nielsens hustru i Vellev.

--------------------------------------------------------------------------------

370, 1733, afkald i Vester Velling

Søren Lassen i Vorup var formynder for Kirsten Sørensdatter, datter og arving efter de afdøde forældre  Søren Andersen og  Else Mogensdatter, der var døde i Vester Velling. Der var tillige en broder Anders Sørensen, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

371, 25. september 1734, Galten

Thomas Sørensen Clausen, død

Kirsten Jensdatter, død

Deres børn:

Søren Thomassen, 19 år

Ellen Thomasdatter, 24 år ~ Jens Terkelsen, hendes tilkommende fæstemand

Ellen Thomasdatter, 16 år

Christen Jensen i Alstrup Mølle og Søren Rasmussen i Bramstrup nævnes

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

378, 25. september 1734, Erslev

Søren Nielsen, død

Christenze Lisbeth Jensdatter, enke

Hans børn:

Kirsten Sørensdatter ~ Niels Michelsen i Vissing

Dorthe Sørensdatter ~ Anders Bruunsbierg i København

Mette Sørensdatter ~ Jens Nielsen smst.

 

--------------------------------------------------------------------------------

381, 29. november 1735, Kristrup sogn

Mette Nielsdatter, død

Anders Madsen, enke

Deres børn;

Niels Andersen, 28 år, er rrytter og ligger i Fredericia

Jens Andersen, 24 år i Vissing, støvlemester

Mads Andersen, 17 år, hjemme

Maren Andersdatter, 20 år

Anne Andersdatter, 20 år

------------------------------------------------------------------------------- 

385, 19. juni 1735, Vissing

Christian Andersen, død

Mette Jensdatter, enke

Hans arvinger, 3 brødre:

Erik Andersen Fladstrand af Aarhus

Anders Andersen, vides ej hvor er

Erik Andersen af Aalborg

-------------------------------------------------------------------------------

386, 8. juni 1736, Væth, Ørum sogn

Peder Christensen, død

Anne Nielsdatter, enke, lavværge var hendes broder Christen Nielsen i Værum

Deres barn:

Maren Sørensdatter, 12 uger, formynder var afdødes broder ungkarl Jens Christensen, 30 år, der tjente stedfaderen Jens Jensen i Væth

 

-------------------------------------------------------------------------------

392, 10. juni 1736, Øster Velling

Christentze Christensdatter, død

Peder Andersen, enke

Deres barn:

Karen Pedersdatter, 6 år 

------------------------------------------------------------------------------

393, 29. december 1736, Værum sogn

Michel Madsen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Michelsen, 11 år

Niels Michelsen, 5 år

Zidsel Michelsdatter, 15 år

Maren Michelsdatter, 13 år

Kirsten MIchelsdatter, 6 år

Karen Michelsdatter, 3 år

Hans børn af tidligere ægteskab:

Mads Michelsen og Erik Michelsen, er begge ulovligt er bortrømt fra Frisenvold Gods og hvis opholdssted er ukendt.

-------------------------------------------------------------------------------

394, 1. marts 1737, Galten

Jens Pedersen Skæg, død

Maren Nielsdatter, enke

Arving:

Afdødes fader Peder Nielsen i Vissing

Lavværge Christen Nielsen af Vinterslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

396, 6. oktober 1735, Galten

Peder Lauridsen, død

Christenze Jespersdatter, enke

Deres børn:

Laurids Pedersen, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

399, 22. marts 1737, Hinge

Mogens Pedersen, død

Ellen Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Mogensen, 38 år i Vissing

Peder Mogensen, 35 år, ugift

Zidsel Mogensdatter, 40 år, Niels Nielsens hustru i Lyngå

Karen Mogensdatter, 33 år ~ Jens Sørensen

Maren Mogensdatter, 31 år ~ Jens Vester i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

408, 26. oktober 1736, Kristrup

420 - afkald fra Jens Michelsen

Bodil Jensdatter Grim, død

Johan Pedersen Sommer, enke

Hendes barn: 

Jens Michelsen Grim, 26 år, rytter ved generalmajor Kaase's regiment

Deres børn:

Michel Johansen, 20 år, formynder moderens broder Niels Madsen i Kristrup

-------------------------------------------------------------------------------- 

422, 2. august 1737, Jebjerg, Ørum sogn

422, Afkald fra Reburt Tabbersen

Christen Poulsen Snedker, død

Anne Laursdatter, enke, lavværge broder Peder Laursen i Jebjerg

Hans børn med Anne Christophersdatter, død 1698 i Jebjerg

Poul Christensen, 40 år i Jebjerg

Karen Christensdatter gift med rytter Reburt Tabbersen under generalmajor Kaas's regiment. Indkvarteret til Antvorskov Gods på Sjælland. På hendes vegne mødte farbroderen Jens Poulsen i Jebjerg

--------------------------------------------------------------------------------

427, 26. oktober 1737, Øster Velling

Birgitte Andersdatter, død

Søren Pedersen, enke

Deres børn:

Christen Sørensen, 32 år

Maren Sørensdatter, 22 år, tjener i Væth

Ellen Sørensdatter, 20 år, tjener i Hornbæk

Anne Sørensdatter, 14 år, hjemme

--------------------------------------------------------------------------------

428, 29. oktober 1737, Jebjerg, Ørum sogn

Christen Poulsen, død

Else Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen, 35 år

Rasmus Christensen, 26 år

Anne Christensdatter, 37 år

Mette Christensdatter, 29 år

--------------------------------------------------------------------------------

432, 29. oktober 1737, Værum

Thomas Clemendsen, død

Maren Laursdatter, enke

Deres børn:

Clemend Thomassen, 26 år

Laurs Thomassen, 25 år

Kirsten Thomasdatter gift med Christen Møller i Jebjerg

Maren Thomasdatter, 27 år

Anne Marie Thomasdatter, 19 år

--------------------------------------------------------------------------------

435, 31. december 1836, Jebjerg, Ørum sogn

Anne Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1) Broder Christen Pedersen Møller i Romalt

2) Broder Laurs Pedersen Møller i ? Hads Herred

3) Søster Anne Pedersdatter, død efterladt 2 børn

3a) Peder Pedersen 

3b) Rasmus Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

440, 26. marts 1738, Gundestrup

Kirsten Olufsdatter, død

Jens Kieldsen, enke

Hendes barn med Søren Jensen Bruun:

Anne Sørensdatter, 31 år, gift med Christen Jensen i Handest

Jens Sørensen, 33 år

Hendes børn med enkemanden:

Kield Jensen, 25 år

Oluf Jensen, 23 år

Mads Jensen, 20 år

Peder Jensen, 17 år

Lauritz Jensen, 15 år

Søren Jensen, død

Formynder Jens Sørensen af Hinge

--------------------------------------------------------------------------------

444, 26. Marts 1738, Gundestrup

Bodil Jensdatter, død

Jens Christensen, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 16 år

Christen Jensen, 14 år

Niels Jensen, 10 år

Peder Jensen, 8 år

Kirsten Jensdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

447, 28. oktober 1737, Galten

Ellen Laursdatter, død

Anders Pedersen, enke

Deres børn:

Lads Andersen, 3 år

Johanne Andersdatter, 4 dage

 

--------------------------------------------------------------------------------

 451, 9. juli 1738, Vissing

Niels Ladsen, død

Dorthe Andersdatter, enke, lavværge, hendes stedfader Michel Olufsen

Deres børn:

Lads Nielsen, 10 år

Michel Nielsen, 3 år

Peder Nielsen, 1 år

Maren Nielsdatter, 8 år

Afdødes broder Lads Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

456, 29. juli 1738, Vester Velling

Niels Nielsen Lang, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres barn:

Niels Nielsen, 4 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

457, 29. juli 1738, Løvskal

Søren Lassen, død

Bodil Jensdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, gift med Anders Lassen i Løvskal

Anne Sørensdsatter, he ndes fæstemand Anders Sørensen af Stevnstrup

--------------------------------------------------------------------------------

460, 5. august 1730, Hadbjerg

Rasmus Jensen, død

Dorthe Jensdatter, enke

Deres børn:

Christen Rasmussen, 22 år

Margrethe Rasmusdatter, 17 år

Kirsten Rasmusdatter, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

465, 21. februar 1738, Haslund

Maren Nielsdatter, død

Niels Jensen, enke

Hendes arvinger:

1) Søster Anne Nielsdatter, gift med Peder Mouritzen Snedker i Haslund

2) Broder Peder Nielsen, tjener i Aarslev

3) Broder Rasmus Nielsen, død, boede i Aarslev

3a) Anders Rasmussen, 18 år

3b) Jesper Rasmussen, 12 år

3c) Niels Rasmussen, 8 år

4) Søster Mette Nielsdatter, gift med Christen Christensen Vestergaard i Ølst

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 13. September 2020
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login