Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skifteuddrag 1763-1780

Filmrulle 9842

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 4. juni 1763, Astrup

Rasmus Frandsen, død

Hans børn:

Niels Rasmussen, 34 år, hjemme

Frands Rasmussen, 30 år, hjemme

Johanne Rasmusdatter ~ Simon Laursen i Bramstrup

Maren Rasmusdatter, 36 år, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6, 6. juni 1763, Voldum

Anne Rasmusdatter, død

Hendes søskende arver:

broder Rasmus Rasmussen, myndig i Grundfør

broder Simon Rasmussen. myndig i Grundfør

broder Jens Rasmussen, myndig i Grundfør

søster Kirsten Rasmusdatter, ugift, i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 11. juni 1763, Tebbestrup

Maren Pedersdatter, død

Jens Hvas, enke

Hendes arvinger:

1)  brodersøn Niels Christensen, der skulle være i Lybech

2)  broderdatter Maren Christensdatter, skal være i København

3)  broderdatter Sophie Christensdatter, skal være i København

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8, 3. november 1763, Halling

Rasmus Frandsen, død

Hans arvinger:

1)  broder Peder Frandsen, død

1a) Frands Pedersen, 7 år, formynder Jens Sørensen i Langskov

1b) Christen Pedersen, 19 år, Søren Balle i Halling var curator

1c) Rasmus Pedersen, 3 år, formynder Jens Nielsen Aarslev i Langskov

Børnenes stedfader Rasmus Ellgaard i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

13, 18. marts 1763, Bramstrup

ungkarl Laurs Rasmussen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Laurs Rasmussen, gmd. i Hallendrup

2)  helbroder Marcus Rasmussen, værtshusmand i København

3)  helbroder Poul Rasmussen, død i Bramstrup

3a) Rasmus Poulsen, 12 år

3b) Rasmus Poulsen, 11 år

begge hos stedfaderen Søren Balle i Bramstrup

4)  helsøster Kirsten Rasmusdatter, død ~ Niels Snog i Røved

4a) Christen Nielsen, 18 år, hos stedfaderen Niels Fiil i Røved

4b) Anne Nielsdatter, 16 år, hos stedfaderen Niels Fiil i Røved

4c) Karen Nielsdatter, 14 år, hos Niels Sørensen i Robdrup

5)  helsøster Anne Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen i Bramstrup, han død

6)  halvbroder Rasmus Rasmussen, død i Stobdrup

6a) Rasmus Rasmussen, 18 år, hos stedfaderen Peder Mogensen i Stobdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 16. april 1763, Rigtrup

Niels Nielsen Krog, død

Hans arvinger:

1)  broder Søren Nielsen, død

1a) Niels Sørensen Fiil, gmd. i Røved

1b) Søren Sørensen, tjener Søren Balle i Halling

1c) Maren Sørensdatter ~ Christen Laursen i Rigtrup

1d) Zidsel Sørensdatter ~ Poul Jensen i Voldum

1e) Kirsten Sørensdatter ~ Rasmus Poulsen i Voldum

2)  Anne Nielsdatter, død ~ Rasmus Overgaard i Romalt

2a) Laurs Rasmussen, myndig, i Romalt

2b) Søren Rasmussen, myndig, i Romalt

2c) Rasmus Rasmussen, myndig, i Romalt

2d) Zidsel Rasmusdatter, ugift, i Romalt

3)  Maren Nielsdatter ~ Rasmus Frandsen i Rigtrup

4)  Maren Nielsdatter, død ~ Jens Ovesen i Rigtrup

4a) Ove Jensen, gmd. i Rigtrup

4b) Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Frandsen

4c) Zidsel Jensdatter ~ Peder Eldgaard i Mejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

22, 13. juni 1763, Voldum

Peder Nielsen, død

Kirsten Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Nielsen i Nielstrup

2)  søster Anne Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen Balle i Vivild

3)  Karen Nielsdatter, død ~ Poul Lyng i Halling

3a) Simon Poulsen, 13 år

3b) Frederica Poulsdatter, 21 år

3c) Karen Poulsdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23, 18. juli 1763, Hvalløs

Christen Mortensen, død

Birthe Christensdatter, enke

Ingen børn med enken

Hans børn med tidligere ægtefælle, Maren Mortensdatter:

Morten Christensen, 36 år, tjener i København

Anne Christensdatter, 38 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

25, 1. august 1763, Halling

Rasmus Madsen, død

Hans arvinger:

1)  broder Ib Madsen, skrædder i Tranebjerg på Samsø

2)  søster Maren Madsdatter ~ Hans Nielsen i Søllinge sogn på Fyen

3)  søster Karen Madsdatter, død ugift uden livsarvinger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

33, 7. oktober 1763, Knagstrup

Niels Madsen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Mads Nielsen, 26 år

Anne Nielsdatter, 29 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

37, 19. september 1763, Skader

gmd. Niels Rasmussen Væver, død

Karen Pedersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, gmd. i Skader

Kirsten Nielsdatter ~ Peder Rasmussen Snog i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

39, 17. oktober 1763, Voldum

Karen Jensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Hendes børn:

Anders Larsen, 20 år

Malene Larsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

41, 5. december 1763, Skader

Anne Frandsdatter, død

Frederich Hansen, enkemand

Deres børn:

Frands Frederichsen, rytter

Ole Christian Frederichsen, 16 år

Anne Marie Frederichsdatter, 21 år

Karen Frederichsdatter ~ Poul Jensen i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

42, 1. december 1763, Voldum

Niels Pedersen, død, indsidder hos Peder Smed i Voldum.

Hans arvinger var søskende børn, kun 2 lever:

1)  Kirsten Rasmusdatter, enke i Ølst, i en gård på Bruusgaard Gods

2)  Michel Andersen, gmd. i Værum

3)  Niels Pedersen Smed, død i Nielstrup

3a) Peder Nielsen Smed i Nielstrup, død, 2 sønner og 1 datter

3b) Peder Nielsen i Nielstrup

3c) Peder Nielsen i ?

3d) Mette Nielsdatter ~ Jens Espensen i Mejlby

4)  Rasmus Smed, død i Ginnerup

4a) Anders Rasmussen Smed, i Årslev

4b) Jens Rasmussen i Halling

4c) Rasmus Rasmussen i Ginnerup

4d) Søren Rasmussen i Erslev

4e) Jens Rasmussen, i Ginnerup

4f) Dorthe Rasmusdatter ~ Laurs Pedersen i Truust

5)  Niels Andersen, død

5a) Anders Nielsen i Nielstrup

5b) Mette Nielsdatter, ugift

5c) Anne Nielsdatter

Kvindesøskendebørn

6)  Mette Andersdatter, død i Erslev

6a) Anders Rasmussen i Erslev

7)  Maren Andersdatter, død

7a) Kirsten Andersdatter ~ Christen Jensen i Nielstrup

8)  Helle Andersdatter, død

8a) Jens Jensen i Voldum

8b) Anne Jensdatter ~ Alexander Budz

9)  Maren Madsdatter, død

9a) Maren Sørensdatter ~ Hans Jepsen Skrædder i Voldum

10)  Mette Andersdatter, død

10a) Anders Sørensen i Voldum

10b) Anne Sørensdatter ~ Christen Michelsen i Ølst

11)  Anna Andersdatter, død

11a) Anders Jensen Smed, i Ølst

11b) Steffen Jensen, tjener i Ølst

11c) Jens Jensen i Askildrup

11d) Mette Jensdatter ~ Jens Jensen i Askildrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

45, 9. januar 1764, Rigtrup

Henrich Andersen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Henrichsdatter, 11 år

Anne Henrichsdatter, 10 år

Kirsten Henrichsdatter, 7 år

Karen Henrichsdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

46, 30. januar 1764, Voldum

Mette Jensdatter, død

Iver Nielsen, enkemand 

Hendes børn med Søren Olesen:

Ole Sørensen, 28 år

Rasmus Sørensen, 24 år

Maren Sørensdatter ~ Søren Thyge i Voldum

Børn med enkemanden:

Søren Iversen, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

48, 9. april 1764, Søby

Johanne Rasmusdatter, død

Niels Laursen, enkemand

Hendes søskende arver:

1)  broder Peder Rasmussen Snog i Skader

2)  broder Jens Rasmussen, tjener i Norge

3)  broder Christen Rasmussen, boede og døde i Halling

3a) Peder Christensen, 14 år

3b) Karen Christensdatter, 9 år

3c) Helle Christensdatter, 7 år

3d) Anne Christensdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 9. april 1764, Skader

Bodil Hansdatter, død

Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

53, 31. marts 1764, Voldum

Peder Jensen Rytter, død

Malene Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Jensen Smed i Skader

2)  broder Christen Jensen, gmd. i Rigtrup

3)  søster Karen Jensdatter ~ Jens Michelsen i Søby

4)  søster Dorthe Jensdatter ~ Peder Sparre i Skader

5)  søster Kirsten Jensdatter ~ Anders Sørensen i Voldum

6)  søster Margrethe Jensdatter ~ Niels Rasmussen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

54, 6. april 1764, Hallendrup

Jens Andersen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren jensen, 17 år

Anne Jensdatter, 20 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

56, 6. april 1764, Hallendrup

gmd. Niels Nielsen, død

Kirsten Knudsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 22 år

Mette Nielsdatter, 26 år

Formynder Knud Jensen i Hallendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

59, 21. april 1764, Voldum

Mads Jørgensen, død

Marie Elisabeth Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Madsen, i Rebens Mølle

Kirsten Madsdatter ~ Søren Jensen Søegaard i Voldum

Maren Madsdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 22. maj 1764, Langskov

Anders Mathiassen, død

Margrethe Poulsdatter, enke

Deres børn:

Anne Mathiasdatter, 9 år

Formynder Jens Aarslev i Langskov

Lavværge Mogens Mogensen af Langskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

62, 24. april 1764, Voldum

Jens Sørensen Kraiberg, død

Hans arvinger:

1)  broder Jens Sørensen, 22 år

2)  søster Bodil Sørensdatter, tjener i Foldby

Farbroder Peder Jensen Lehn i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

64, 30. marts 1764, Søby

Jens Jensen Smed, død

Anne Poulsdatter, død

Deres børn:

Jens Jensen, 13 år

Peder Jensen, 9 år

Anne Jensdatter, 22 år

Mette Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 25. maj 1764, Skader

Laurs Nielsen, død

Karen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jacob Laursen, 7 år

Søren Laursen, 4 år

Dorthe Laursdatter, 11 år

Catharine Laursdatter, 11 år

Maren Laursdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

73, 4. juni 1764, Søby

Zidsel Pedersdatter, død

Jens Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Jensen, 20 år

Peder Jensen, 14 år

Rasmus Jensen, 12 år

Maren Jensdatter, 26 år

Anne Jensdatter, 17 år

Mette Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

73, 25. juni 1764, Skader

Helle Pedersdatter, død

Groes Sørensen, enkemand

Deres børn:

Mette Groesdatter ~ Niels Laursen, gmd. i Søby

Søren Groesen, 22 år

Peder Groesen, 15 år

Jørgen Groesen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

75, 25. maj 1764, Voldum

Anne Madsdatter, død hos svigersøn Jens Graver

Niels Sørensen, død tidligere i Hvalløs

Deres børn:

Mads Nielsen i Hvalløs

Maren Nielsdatter ~ Valentin Frederichsen

Anne Nielsdatter ~ Jørgen Pedersen i Voldum (rettet 5-11-2017 fra Jesper Pedersen)

Karen Nielsdatter i København

Hendes barn

Anne Rasmusdatter ~ Jens Nielsen Graver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

76, 27. august 1764, Hadbjerg

Maren Rasmusdatter, død

Peder Jacobsen, enkemand

Hendes arving:

Næstsøskendebarn, Jens Nielsen, husmand i Spørring.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

76, 1. september 1764, Stobdrup

Christen Christensen, død

Maren Sørensdatter, enke

Deres børn:

Maren Christensdatter, 17 år (11 år)

Anne Christensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

83, 19. november 1764, Halling

Anne Pedersdatter, død

Carl Hansen, enkemand

Deres børn:

Hans Carlsen, 6 år

Zidsel Carlsdatter, 4 år

Sophie Hedevig Carlsdatter, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

85, 23. oktober 1764, Robdrup

Anders Knudsen, død

Anne Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Jens Knudsen i stervboet

2)  broder Søren Knudsen

3)  søster Maren Knudsdatter ~ Knud Jensen i Alstrup Mølle

4)  søster Karen Knudsdatter

5)  halvbroder Michel Knudsen i Ropdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

89, 27. juli 1764, Alstrup

Peder Christensen, gmd., død

Anne Sørensdatter, enke

Hans søskende arver:

1)  Christen Christensen i Hvalløs

2)  Christen Christensen, gmd. i Stobdrup

3)  Rasmus Christensen, 25 år

4)  Niels Christensen, 19 år

5)  Mette Chrstensdatter ~ Søren Michelsen i Ropdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

93, 3. december 1764, Langskov

Kirsten Nielsdatter, død

Hendes børn:

Niels Jensen, 26 år, hjemme

Niels Jensen, 25 år, tjener i Drostrup

Jens Jensen, 19 år

Thomas Jensen, 17 år

Maren Jensdatter, 21 år

Mette Jensdatter, 14 år

Karen Jensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97, 8. januar 1765, Voldum

Maren Antonisdatter, død

Niels Nielsen Hyrde, enke

Deres børn:

Anne Nielsdatter, 8 år

Else Nielsdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97, 8. januar 1765, Halling

Kirsten Rasmusdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Deres børn:

Thomas Nielsen, 19 år

Peder Nielsen, 15 år

Rasmus Nielsen, 9 år

Kirsten Nielsdatter, 20 år

Anne Nielsdatter, 17 år

Maren Nielsdatter, 16 år

Anne Nielsdatter, 12 år

Bodil Nielsdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

99, 6. februar 1765, Skader

Christen Iversen, død

Maren Laursdatter, enke

Hans arvinger:

1)  moderen, mødt ved sin broder Niels Nielsen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

101, 11. marts 1765, Nielstrup

Karen Rasmusdatter, død

Peder Nielsen Smed, enkemand

Hendes børn af 1. ægteskab:

1)  Rasmus Poulsen, gmd. i Voldum

2)  Søren Poulsen, gmd. i Bramstrup

3)  Jens Poulsen

4)  Rasmus Poulsen, død

4a) Anne Rasmusdatter, 14 år

4b) Karen Rasmusdatter, 12 år

5)  Edel Poulsdatter ~ Hans Madsen i Hvalløs

6)  Anne Poulsdatter ~ Rasmus Albertsen i Nielstrup

7)  Edel Poulsdatter ~ Anders Rasmussen Smed i Årslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

103, 10. april 1765, Halling

Søren Rasmussen Balle, død

Anne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Sørensen, 11 år

Rasmus Sørensen, 12 år

Søren Sørensen, 6 år

Kirsten Sørensdatter, 22 år

Anne Sørensdatter, 15 år

Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 14. januar 1765, Voldum

Jens Loth, død

Maren Christensdatter, død

Deres børn:

Niels Jensen, 19 år

Kirsten Jensdatter, 23 år

Karen Jensdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

109, 13. januar 1766, Søby

Jens Mortensen, død

Anne Frandsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  moderen Maren Jensdatter, hjemme

2)  broder Christen Mortensen

3)  søster Bodil Mortensdatter ~ Søren Hansen i Kraiberg, Hornslet sogn

4)  Inger Mortensdatter ~ Jens Nielsen i Linaa, Todbjerg sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

112, 27. november 1765, Villendrup

Peder Andersen, død

Dorthe Sørensdatter, enke

Hans børn af 2 ægteskaber:

1)  Simon Pedersen, 36 år

2)  Anders Pedersen af Halling, død

2a) Peder Andersen, 4 år

2b) Zidsel Andersdatter, 9 år

3)  Anne Pedersdatter, død ~ Carl Hansen

3a) Hans Carlsen, 7 år

3b) Zidsel Carlsdatter, 4 år

3c) Sophie Carlsdatter, 2 år

4)  Inger Pedersdatter, 30 år

I andet ægteskab:

5)  Søren Pedersen, 22 år

6)  Zidsel Pedersdatter, 18 år

7)  Bodil Pedersdatter, 16 år

8)  Anne Pedersdatter, 11 år

9)  Maren Pedersdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

115, 2. januar 1766, Nielstrup

Ell Rasmusdatter, død

Peder Nielsen Smed, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Kirsten Nielsdatter i stervboet

2)  søster Anne Rasmusdatter i Horup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

116, 9. januar 1766, Halling

Jens Espersen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Esper Jensen, død 8 dage efter faderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

116, 5. april 1766, Voldum

Maren Sørensdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Anne Sørensdatter, 8 år

Mette Sørensdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

119, 8. december 1765, Hadbjerg

Jens Nielsen Houlbjerg, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 6 år

Kirsten Jensdatter, 11 år

Enkens brødre Christen Christensen i Tåstrup, Ødum sogn og Peder Christensen af Selling og en søster Dorthe Christensdatter der var i stervboet

Til stede Niels Pedersen Selling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

129, 15. marts 1766, Voldum

Ældgamle Else Chillian? Giøtting, død

Christian Giøtting, død tidligere

Hendes barn:

Cahatrine Knobloch ~ Johan Knobloch, sadelmager, mødet ved sønnen Frederich Carl Knobloch i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

131, 11. april 1766, Hadbjerg

Oluf Laursen Nip, død

Kirsten Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Olesen Nip, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

132, 30. juni 1766, Bramstrup

Christen Christiansen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Christian Christensen, 21 år

Hans Christensen, 15 år

Niels Christensen, 9 år

Maren Christensdatter, 19 år

Maren Christensdatter, 13 år

Farbrødre Mogens Christiansen i Nielstrup og Jens Christesnen i Villendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

133, 22. juli 1766, Robdrup

Michel Sørensen, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Michelsen, 40 år

Mette Michelsdatter ~ Niels Sørensen Fiil i Røved.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

134, 14. juli 1766, Voldum

Else Andersdatter, død

Niels Pedersen Vitten, enkemand

Deres børn:

Anders Nielsen, 15 år

Peder Nielsen, 13 år

Karen Nielsdatter, 19 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

136, 30. juli 1766, Voldum

Anne Sørensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

Peder Sørensen, fæstebonde i Dollerup på Hald Gods

Alming Sørensen, fæstebonde i Dollerup på Hald Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

139, 13. oktober 1766, Voldum

Rasmus Michelsen, matros, død

Karen Andersdatter, enke

Deres børn:

Michel Rasmussen, 8 år

Margrethe Rasmusdatter, 10 år

Han blev erklæret død efter ved retten i Århus den 2. oktober 1766. Han var forsvundet under rejse i udlandet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

141, 3. november 1766, Skader

Barbara Sørensdatter, død

Niels Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Nielsen, 21 år

Søren Nielsen, 4 år

Anne Nielsdatter, 15 år

Birgitte Nielsdatter, 14 år

Kirsten Nielsdatter, 11 år

Anne Margrethe Nielsdatter, 9 år

Maren Nielsdatter, 6 år

Farbroder Laurs Pedersen i Estrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

144, 3. december 1766, Skader

Ellen Lauritsdatter, død

Søren Groesen, enkemand

Deres børn:

Groes Sørensen, 1 ½ år

Helle Sørensdatter, 5 uger

Morfader Laurits Andersen i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

146, 15. december 1766, Halling

Anders Rasmussen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Andersen, 23 år

Søren Andersen, 21 år

Peder Andersen, 16 år

Jens Andersen, 12 år

Niels Andersen, 6 år

Maren Andersdatter, 28 år

Johanne Andersdatter, 26 år

Bodil Andersdatter, 23 år

Anne Andersdatter, 14 år, tjener Niels Mogensen i Ginnerup

Kirsten Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

148, 17. december 1766, Rigtrup

Lars Lauritsen, død

Maren Rasmusdatter, enke (i skiftet kaldes hun Sørensdatter, men underskriver sig Maren MRD Rasmusdatter, der er det rigtige efter kirkebog og FT)

Deres børn:

Kirsten Larsdatter, 5 år

Maren Larsdatter, ½ år

Lavværge Niels Sørensen Fiil af Røved.

Morbroder Søren Sørensen Fiil ag Halling var værge for den yngste pige

Farbroder Niels Lauritsen af Søby var værge for ældste barn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

151, 17. december 1766, Hvalløs

Ole Olesen Kudsk, død

Bodil Pedersdatter, enke

Han havde ikke børn, og hans arvinger var ukendte. Enken havde en søn, Niels Jensen, der overtogt fæstet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

152, 17. september 1766, Nielstrup

Laurs Jensen, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Peder Laursen, 32 år

Jørgen Laursen, 28 år

Jens Laursen, 23 år

Giertrud Laursdatter, 34 år ~ Niels Jensen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

155, 10. marts 1767, Søby

Anders Sørensen Balle, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Rasmus Sørensen Balle, død

1a) Ellen Rasmusdatter, død ~ Søren Madsen i Søby

1aa) Rasmus Sørensen, 16 år

1ab) Mads Sørensen, 14 år

1ac) Maren Sørensdatter, 20 år

2)  halvbroder Søren Jensen Balle, død

2a) Thomas Sørensen Balle, 34 år

2b) Mette Sørensdatter ~ i Årslev

2c) Kirsten Sørensdatter ~ Jens Nielsen i Schiørring

3)  halvbroder Poul Jensen Balle, død

3a) Jens Poulsen, 32 år

3b) Mette Poulsdatter ~ Niels Espensen i Voldum

3c) Kirsten Poulsdatter ~ , tjener Rasmus Michelsen i Østrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

157, 4. maj 1767, Voldum

Anne Jensdatter, død

Peder Rasmussen Koch, enkemand

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 16 år

Anne Pedersdatter, 19 år

Farbroder Søren Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

159, 13. august 1767, Ropdrup

Jens Laursen Stæhr, død

Anne Dinnesdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Simon Laursen i Bramstrup

2)  søster Maren Laursdatter ~ Jens Jensen i Søby

3)  søster Inger Laursdatter ~ Anders Lassen i Øster Alling

Enkens broder Rasmus Dinnesen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

160, 18. august 1767, Grimskiær

Mette Madsdatter, død

Niels Jensen, enke

Deres børn:

Anne Nielsdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

163, 13. august 1767, Rigtrup

Ove Jensen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Ovesen, 22 år

Niels Ovesen, 16 år

Niels Ovesen, 13 år

Ove Ovesen, 11 uger

Kirsten Ovesdatter, 11 år

Anne Kirstine Ovesdatter, 9 år

Morbroder Jens Rasmussen i Oustrup, Anders Rasmussen af Heilschov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 26. november 1767, Hadbjerg

Mads Hansen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Hans Madsen, 11 år

Mette Madsdatter, 8 år

Farbroder Niels Hansen

Enkens broder Peder Rasmussen Koch

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

171, 17. december 1767, Røved

Laurs Lassen, død

Johanne Jensdatter, enke

Deres barn:

Mette Laursdatter, 13 år

Enkens broder Niels Jensen i Selling

Formynder fasters mand Niels Mortensen af Selling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

174, 20. november 1767, Voldum

Anne Nielsdatter, død

Jørgen Pedersen, enkemand

Hendes barn af 1. ægteskab med Anders Jensen:

Niels Andersen, hjemme

Hendes børn med enkemanden:

Jørgen Pedersen?, 4 år

Christen Jørgensen, 2 år

Mette Jørgensdatter, 5 uger

Morbroder Mads Nielsen af Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

177, 31. august 1767, Hvalløs

Birgitte Christensdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Ingen børn, hendes arvinger:

Hun var formentlig født i Balling sogn i Salling Land ien gaard Faaborig kaldet, men i øvrigt intet at arve.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

180, 11. marts 1768, Estrup

Bodil Pedersdatter, død

Laurids Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Lauritsen, 25 år

Lars Lauritsen, 22 år

Kirsten Lauritsdatter ~ Jens Pedersen Winther i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

185, 18. april 1768, Voldum

Anne Christensdatter, død

Christen Gundestrup, enkemand

Deres børn:

Maren Christensdatter, 22 år

Johanne Christensdatter, 19 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

186, 14. juni 1768, Tebbestrup

Anne Sørensdatter, død

Niels Pedesren Bach, enkemand

Deres børn:

Anne Nielsdatter ~ Rasmus Jensen i Tebbestrup

Elsebeth Nielsdatter ~ Hans Thommesen i Kristrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

186, 26. februar 1768, Søby

Jens Rasmussen Soelgaard, død

Birgitte Christensdatter, enke

Børn af 1. ægteskab:

Niels Jensen, murermester i Rigtrup

Maren Jensdatter ~ Christen Fiil i Skader

Børn med enken:

Malene Jensdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

188, 9. maj 1768, Voldum

Anne Kirstine Berg, død

Johan Gotlib Seraphien, enkemand

Hendes barn af 1. ægteskab:

Bente Kirstine Berg, 32 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

189, 29. juli 1768, Halling

Maren Laursdatter, død

Ove Sørensen, enkemand

Børn af 1. ægteskab:

Maren Jacobsdatter ~ Rasmus Michelsen i Østrup

Børn med enkemanden:

Søren Ovesen, 19 år

Jacob Ovesen, 16 år

Morbroder Rasmus Laursen i Witting

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

192, 3. august 1768, Alstrup

Poul Jensen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Poulsen, 2 ½ år

Peder Poulsen, 2 ½ år

Jens Poulsen, ½ år

Lavværge Christen Nielsen af Drostrup

Værger og nærmeste frænder, farbroder Niels Sørensen i Røved

Anders Rasmussen Bang af Astrup, børnenes fasters ægtefælle

Jens Sørensen Møller af Langskov, farfader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

198, 8. august 1768, Søby

Laurs Laursen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

1)  Niels Laursen i Søby

2)  Laurs Laursen, død

2a) Kirsten Laursdatter

2b) Maren Laursdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

200, 18. januar 1769, Alstrup

Poul Nielsen, død

Mette Thomasdatter, enke

Deres børn:

1)  Niels Poulsen, fæster af ½ gård

2)  Kirsten Poulsdatter ~ Niels Nielsen Kiær af Langskov

3)  Karen Poulsdatter ~ Mogens Mogensen i Langskov

4)  Anne Poulsdatter ~ Søren Rasmussen Smed i Trustrup

5)  Kirsten Poulsdatter ~ Knud Michelsen i Robdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

202, 22. september 1768, Trustrup

pige Mette Michelsdatter, død

Hendes arvinger:

På faderens side:

1)  farbroder Jens Nielsen i Trustrup, husmand

2)  faster, enke Kirsten Nielsdatter ~ Terchel Laursen ibm

3)  farbroder Terkel Nielsen, død

3a) Anders Terkelsen i Ginnerup

3b) Niels Terkelsen, i Ginnerup

3b) Peder Terkelsen i Ginnerup

På moderens side:

4)  Peder Simonsen og næstsøskendebarn, i Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

206, 25. april 1769, Røved

Peder Pedersen, død

Apolone Laursdatter, enke

Deres børn:

Laurs Pedersen, 23 år

Peder Pedersen, 17 år

Peder Pedersen, 13 år

Anne Pedersdatter, 20 år

Søn af 1. ægteskab:

Rasmus Pedersen Elgaard, 36 år i Halling

Enkens broder Niels Laursen i Pannerup

Der omtales nogle afkald og kvitteringer:

Jens Rasmussen Elgaard i Tebbestrup, Haslund sogn kvitterede 1742 for arv efter sin fader Rasmus Jensen Elgaard efter skiftebrev af 18. juli 1727 og efter sin moder Bodil Nielsdatter, gift med Peder Pedersen.

Niels Rasmussen den ældre i Gimming kvitterede 1742 overfor sin stedfader Peder Pedersen for arv efter sine forældre Rasmus Jensen og Bodil Nielsdatter.

Niels Rasmussen og Peder Rasmussen kvitterede 24. maj 1747

Niels Rasmussen i Røved og Peder Andersen ~ Johanne Rasmusdatter kvitterede 24. maj 1747 Rasmus Pedersen Elgaard i Halling kvitterede 11. september 1765

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

212, 9. maj 1769, Søby

Peder Jensen Steener, død

Ellen Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Pedersen, 4 år

Ellen Pedersdatter, 10 år

Farbroder Søren Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

215, 13. juli 1769, Rigtrup

Jens Pedersen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 11 år

Mette Jensdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

218, 15. juni 1769, Bygballe

Karen Nielsdatter, død

Søren Sørensen West, enke

Hendes arvinger:

1)  helsøster Anne Nielsdatter ~ Christen Jespersen i Bramstrup

2)  halvbroder Peder Nielsen Fiil i Østrup

3)  halvbroder Niels Nielsen, død, Søby

3a) Søren Nielsen i Søby

3b) Helle Nielsdatter, tjener på Clausholm

3c) Kirsten Nielsdatter, død ~ Christen Nielsen i Søby

3ca) Niels Christensen, 8 år

4)  halvsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Vorre, Skødstrup sogn, han død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

221, 7. august 1769, Bramstrup

Søren Nielsen, død

Kirsten Stephensdatter, enke

Deres børn:

Niels Sørensen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

222, 5. juni 1769, Voldum

Jens Thygesen, død

Christine Marie Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Jensen, 22 år

Christen Jensen, 19 år

Anne Jensdatter, 30 år

Maren Jensdatter, 27 år ~ Niels Nielsen

Næstsøskendebarn til afdøde, Søren Rasmussen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

227, 9. december 1769, Ropdrup

Anne Jensdatter, død

Niels Christensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Knud Jensen Møller i Alstrup

2)  broder Jens Jensen i Robdrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

232, 24. november 1769, Skader

Kirsten Nielsdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen ~ Maren Jensdatter

Karen Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Halling

Maren Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

233, 28. december 1769, Tebbestrup

Kirsten Rasmusdatter, død

Niels Christensen Bøker, enkemand

Deres børn:

Christen Nielsen, 9 år

Rasmus Nielsen, 5 år, hos sin moster i Laurbjerg

Dorthe Nielsdatter, 15 år, også i Laurbjerg

Kirsten Nielsdatter, 12 år

Morbroder Christen Rasmussen i Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

233, 22. januar 1770, Voldum

Johan Frederich Knobloch, død

Cathrine Giøtting, enke

Deres børn:

1)  Johan Frederich Knobloch, 47 år, degn i Kragerøe i Norge

2)  Johan Henrich Knobloch, 40 år, sadelmager i København

3)  Frederich Carl Knobloch, 32 år

4)  Hans Christoffer Knobloch, sadelmagersvend i København

5)  Søren Knobloch, 26 år

6)  Helene Knobloch, 50 år

7)  Anne Eleonora Knobloch, 35 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

240, 26. december 1769, Rigtrup

Niels Jensen, murermester, død

Anne Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helsøster Maren Jensdatter ~ Christen Pedersen Fiil i Skader

2)  halvsøster Magdalene, ugift i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

246, 7. marts 1770, Søby

Karen Jensdatter, død

Jens Micheslen, enkemand

Hendes børn med Christen Jensen:

Jens Christensen, 16 år

Giertrud Christensdatter, 14 år

Børn med enkemanden:

Christen Jensen, 10 år

Michel Jensen, 6 år

Niels Jensen, 4 år

Else Jensdatter, 8 år

Farbroder Rasmus Jensen til de ældste børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

251, 16. februar 1770, Hadbjerg

Kirsten Rasmusdatter, død

Peder Nielsen, enkemand

Hendes børn med Mads Hansen:

Hans Madsen, 14 år

Mette Madsdatter, 10 år

Farbroder Niels Hansen og morbroder Peder Rasmussen begge i Hadberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

255, 3. marts 1770, Alstrup

Barn Søren Poulsen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Anne Sørensdatter ~ Christian Larsen

2)  helbroder Peder Poulsen, 4 år

3)  helbroder Jens Poulsen, 2 år

4)  halvsøster Maren Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

256, 23. februar 1770, Langskov

Giertrud Lasdatter, død

Rasmus Mogensen, enkemand

Deres børn:

Laurs Rasmussen, 25 år

Kirsten Rasmusdatter ~ Jens Nielsen i Grundfør

Johanne Rasmusdatter ~ Peder Witting i Skader

Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Frandsen i Haar

Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Jensen i Thorsø

Helle Rasmusdatter, 22 år

Giertrud Rasmusdatter, 18 år

Mette Rasmusdatter, 16 år

Farbroder Niels Mortensen af Selling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

261, 10. marts 1770, Røved

Mette Larsdatter, død

Mads Christophersen, enkemand

Deres børn:

Niels Madsen, 33 år

Christopher Madsen, 27 år

Lars Madsen, 23 år

Anne Madsdatter ~ Danniel Frederichsen ved Amaliegaard

Kirsten Madsdatter ~ Poul Pedersen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

267, 15. februar 1770, Hvalløs

Simon Pedersen, død

Giertrud Poulsdatter, enke

Hans arvinger:

1) søskendebarn Rasmus Christensen, død

1a) Frederich Rasmussen i Hvalløs

1b) Karen Rasmusdatter, tjener på Wosnæsgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

269, 21. maj 1770, Estrup

Peder Laursen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster Johanne Laursdatter ~ Christen Stephensen, han død i Erslev, Galten sogn

2)  søster Kirsten Laursdatter, død ~ Rasmus Sørensen Tinning i Galten

2a) Søren Rasmussen

2b) Laurs Rasmussen, 30 år

2c) Rasmus Rasmussen, 24 år

2d) Edel Rasmusdatter

2e) Øllegaard Rasmusdatter

2f) Maren Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

272, 24. januar 1770, Voldum

Margrethe Jensdatter, død

Johan Baltzersen, enkemand

Hendes arvinger:

Faderen Jens Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

278, 9. marts 1770, Skader

Maren Sørensdatter, død

Bernt Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  helbroder Peder Overgaard i Skader

2)  helsøster Anne Sørensdatter ~ Kield Aal i Halling

3)  søster Mette Sørensdatter, død

3a) Søren Christensen i Skader

3b) Niels Christensen, tjener broderen

4)  Bodil Sørensdatter, død

4a) Maren Rasmusdatter ~ Søren Fiil i Skader

4b) Mette Rasmusdatter ~ Søren Rasmussen i Hallendrup

4c) Helle Rasmusdatter ~ Peder Rasmussen Svoger i Haarup

4d) Peder Smed i Hallendrup

5)  Karen Sørensdatter, død i Egå

5a) Anne Pedersdatter

5b) Kirsten Pedersdatter

5c) Bodil Pedersdatter

5d) Jens Pedersen

6)  Kirsten Sørensdatter, død

6a) Rasmus Aal

6b) Anne Rasmusdatter ~ skomageren i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

282, 30. maj 1770, Hadbjerg

Niels Christensen, død

Mette Pedersdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Christen Christensen i Søby

2)  helbroder Laurids Christensen i Randers

3)  helsøster Mette Christensdatter ~ Giesing på Løvenholm Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

285, 23. juli 1770, Søby

Laurs Jensen Smed, død

Anne Olufsdatter, enke

Hans barn af 1. ægteskab:

Anne Laursdatter ~ Rasmus Nielsen i Faarup

Karen Laursdatter ~ Anders Christensen i Kalby (Karlby?)

Maren Laursdatter, ugift og sengeliggende

Farbroder Rasmus Jensen Smed i Rodskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

286, 7. august 1770, Voldum

Jomfru Anne Cathrine Fabich, død

Hendes arvinger:

1)  broder Peter Fabich

2)  broder Jochim Brandt Fabich

3)  søster Madame Schive

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

287, 18. juni 1770, Røved

Maren Rasmusdatter, død

Niels Nielsen, enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 11 år

Anne Nielsdatter, 6 år

Morbroder Christen Rasmussen af Selling var formynder

Enkemanden havde tidligere været gift med Johanne Rasmusdatter, skifte 11. december 1750 og med Maren Sørensdatter, skifte 25. oktober 1757

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

293, 31. oktober 1770, Voldum

Maren Frandsdatter, død

Peder Jensen Lehn, enkemand

Hendes børn med Søren Andersen Kragballe

Frands Sørensen, 28 år

Jens Sørensen, 25 år

Niels Sørensen, 23 år

Rasmus Sørensen, 22 år

Søren Sørensen, 18 år

Morbroder Rasmus Frandsen i Voldum var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

296, 15. november 1770, Voldum

Anne Kieldsdatter, død

Søren Rasmussen Thyge, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter, 4 uger

Formynder morbroder Anders Kieldsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

299, 20. november 1770, Røved

Anne Pedersdatter Elgaard, død

Hendes arvinger:

1)  moder Apolone Laursdatter

2)  broder Laurs Pedersen

3)  broder Peder Pedersen den ældre

4)  broder Peder Pedersen den yngre

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

300, 3. januar 1771, Halling

Anne Jensdatter, død

Søren Pedersen Sparre, enkemand

Deres børn:

Jens Sørensen, 27 år

Peder Sørensen, 25 år

Niels Sørensen, 19 år

Anders Sørensen, 14 år

Maren Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Vejlby på Estrup Gods

Kirsten Sørensdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

303, 8. januar 1771, Rigtrup

Sophie Christensdatter, død

Peder Hansen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moder Anne Pedersdatter i Voldum

2)  søster Anne Christensdatter ~ Jørgen Pedersen i Voldum

Peder Rasmussen af Hadbjerg var værge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

305, 25. januar 1771, Voldum

Kirsten Sørensdatter, død

Hendes børn:

Frederich Rasmussen

Anne Sørensdatter

Karen Rasmusdatter ~ Jens Poulsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

306, 19. februar 1771, Søby

Anne Sørensdatter, død

Niels Nielsen Ell, enkemand

Hendes arvinger:

1)  halvbroder Frands Sørensen

2)  halvbroder Jens Sørensen

3)  halvbroder Niels Sørensen

4)  halvbroder Rasmus Sørensen

5)  halvbroder Søren Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

308, 25. januar 1771, Voldum

Niels Espensen, død

Mette Poulsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 6 år

Poul Nielsen, 3 år

Farbroder Søren Espensen fra Knagstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

310, 29. januar 1771, Voldum

Jens Nielsen Graver, død

Anne Rasmusdatter, enke

Hans børn med Bodil Pedersdatter:

1)  Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Voldum, begge døde

1a) Jens Andersen Graver

2)  Maren Jensdatter, død ~ Jens Jensen Fisker

2a) Anne Jensdatter ~ Dines Nielsen i Århus, matros

2b) Marie Jensdatter ~ Niels Pedersen, husmand i Hallendrup

2c) Jens Jensen, tjener Niels Axelsen i Voldum

2d) Frederich Jensen, hos faderen

3)  Kirsten Jensdatter, død ~ skrædder Jens Christensen Skjoldelev, tidligere i Skanderborg, men nu i Skive Købstad

3a) Jens Jensen Graver, 12 år

3b) Christen Jensen Graver, 7 år

3c) Bodil Jensdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

317, 4. april 1771, Voldum

Rasmus Poulsen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Poul Rasmussen, 32 år

Hans børn med enken:

Søren Rasmussen, 21 år

Søren Rasmussen, 15 år

Maren Rasmusdatter, 10 år

Bodil Rasmusdatter, 8 år

Karen Rasmusdatter, 1 år

Morbroder Søren Sørensen Fiil i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

320, 21. juni 1771, Voldum

Anne Jensdatter, død

Anders Kieldsen, enkemand

Deres børn:

Anne Andersdatter, 3 år

Kirsten Andersdatter, 1 ¼ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

322, 21. februar 1771, Skader

Bernt Jensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Peder Jensen i Egå sogn

2)  broder Søren Jensen, tidligere Viby, død

2a) Jens Sørensen i Skader

2b) Maren Sørensdatter ~ murersvend i København

3)  søster Else Jensdatter, død ~ Anders Erichsen i Hasle, han bortrømt til sit hjemland Sverige

3a) Erich Andersen, tidligere rytter

3b) Karen Andersdatter ~ gift, bor syd for Århus

4) Johanne Jensdatter, død ~ Søren Christensen, træskomand i Stiær

4a) Mette Sørensdatter ~ Frands Sørensen i Aaboe

4b) Karen Sørensdatter ~ Jørgen Knudsen i Stautrup

4c) Maren Sørensdatter ~ Jens Sørensen i Edslev

5)  Karen Jensdatter ~ Jacob Tornby, førhen rytter og kornmåler, begge døde

5a) Kirsten Jacobsdatter, tjener i Terp, Lisbjerg sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

331, 12. april 1771, Nielstrup

Maren Nielsdatter, død

Valentin Frederichsen, enkemand

Deres børn:

Maren Valentinsdatter, 11 år

Morbroder Mads Nielsen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

332, 20. juli 1771, Ginnerup

Rasmus Rasmussen, død

Ingeborre Christensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 6 år

Johanne Rasmusdatter, 4 år

Afdødes broder Jens Rasmussen i Halling

Afdødes broder Søren Rasmussen i Trustrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

334, 7. august 1771, Skader

Maren Rasmusdatter, død

Søren Fiil, enkemand

Deres børn:

Søren Jensen, 6 uger

Barnets morbroder Peder Nielsen Smed i Halling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

337, 2. april 1771, Hadbjerg

Laurs Sørensen, død

Maren Jensdatter, død

Hans arvinger:

1)  halvbroder Peder Jensen i Voldum, død

1a) Hans Pedersen i Voldum

1b) Jens Pedersen, hyrde i Skader

2)  helsøster Anne Sørensdatter, død

2a) Maren Knudsdatter ~ Villads Knudsen i Væth på Frisenvold Gods

2b) Christence Jensdatter ~ Rasmus Trige, hyrde i Truustrup

2c) Elisabeth Jensdatter ~ Hans Nielsen i Nielstrup

Hustruens arvinger:

1)  helbroder Rasmus Jensen i Erslev, død

1a) Jens Rasmussen Vinterslev, på Kollerup Gods

1b) Kirsten Rasmusdatter ~ Mads Ølst i Erslev

2)  helbroder Rasmus Jensen, husmand i Erslev

2a) Kirsten Rasmusdatter, død

2aa) Kirsten Christensdatter ~ Peder Jensen i Vorup

2ab) Else Christensdatter, tjener Mads Christensen i Erslev

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

342, 12. april 1771, Hvalløs

pige Maren Rasmusdatter, død

Hendes arvinger:

1)  helsøster Karen Rasmusdatter ~ Frederich Rasmussen i Hvalløs

2)  helsøster Mette Rasnmusdatter, død ~ Niels Jensen Sveitzer

2a) Maren Nielsdatter, tjener i Randers

2b) Zidsel Nielsdatter ~ Christen Olesen i Bramstrup

2c) Helle Nielsdatter

2d) Kirsten Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

345, 20. oktober 1771, Voldum

Zidsel Sørensdatter, død

Poul Jensen, enkemand

Deres børn:

Anne Poulsdatter, 18 år

Zidsel Poulsdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

347, 20. november 1771, Halling

Anne Sørensdatter, død

Kield Mogensen, enkemand

Deres børn:

Søren Kieldsen, 27 år

Inger Kieldsen, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

348, 22. januar 1772, Vorup

Niels Rasmussen Skiøtte, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Nielsen, 15 år

Niels Nielsen, 11 år

Peder Nielsen, 8 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

Else Nielsdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

349, 12. februar 1772, Nielstrup

hyrde Niels Jensen, død

Mette Malene Thomasdatter, enke

Deres børn:

Jens Nielsen, 13 år

Thomas Nielsen, 11 år

Niels Nielsen, 6 år

Peder Nielsen, 4 år

Anne Nielsdatter, 15 år

Kirsten Nielsdatter, 2 ½ år

Kirsten Nielsdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

350, 12. februar 1772, Søby

Ellen Sørensdatter, død

Christen Madsen, enkemand

Deres børn:

Niels Christensen, 23 år

Søren Christensen, 19 år

Maren Christensdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

351, 3. maj 1771, Bramstrup

enkemand Niels Jensen Sveitzer, død

Hans børn:

Maren Nielsdatter, 32 år

Zidsel Nielsdatter ~ Christen Olesen i Nielstrup

Helle Nielsdatter, 26 år

Kirsten Nielsdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

356, 22. april 1772, Villendrup

Kirsten Christensdatter, død

Jens Christiansen, enkemand

Deres børn:

Christian Jensen, 8 år

Christen Jensen, ¾ år

Maren Jensdatter, 10 år

Anne Jensdatter, 5 år

Morfader Christen Kieldsen af Nielstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

362, 3. juni 1772, Skader

Dorthe Jensdatter, død

Peder Nielsen Sparre, enkemand

Deres børn:

Else Pedersdatter, 13 år

Mette Pedersdatter, 8 år

Morbroder Rasmus Jensen fra Skader

Farbroder Niels Nielsen af Villendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

365, 2. juli 1772, Skader

Peder Sørensen Overgaard, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 7 år

Morbroder Søren Pedersen af Mørke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

367, 6. oktober 1772, Voldum

Hans Pedersen Mammen, død

hans fæstemø, Maren Hansdatter

Afdødes søster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Lassen i Vorup

Fæstemøens broder Peder Hansen i Rigtrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

368, 12. oktober 1772, Alstrup Mølle

Maren Knudsdatter, død

Knud Jensen Møller, enkemand

Deres børn:

Jens Knudsen, 25 år

Knud Knudsen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

372, 11. juli 1772, Skader

Mads Jensen Bredegaard, død

Maren Madsdatter, enke

Deres børn:

Anne Madsdatter, 7 år

Kirsten Madsdatter, 6 år

Morbroder Peder Madsen i Astrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

373, 16. juli 1772, Hadbjerg

Giertrud Laursdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 11 år

Maren Nielsdatter, 9 år

Bodil Nielsdatter, 6 år

Morbroder Peder Laursen, tjener i Galten Præstegård

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

374, 5. januar 1773, Linaa

Inger Nielsdatter, død

Thomas Pedersen, enkemand

Deres børn:

Niels Thomassen, 15 år

Peder Thomassen, 12 år

Søren Thomassen, 6 år

Kirsten Thomasdatter, 13 år

Dorthea Thomasdatter, 9 år

Bodil Thomasdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

377, 2. marts 1772, Hallendrup

Søren Knudsen Grauballe, død

Han skulle være født i Grauballe på Allinggaard Gods

Han var slegfredbarn

Hans arvinger:

1)  halvbroder Thomas Sørensen, skovridder på Rathlevdal

2)  halvbroder Christen Sørensen, død i Brabrand, men hans arvinger ikke fundet

3)  halvsøster Anne Marie Sørensdatter, ugift, tjener Christen Poulsen i Viborg

Afdødes moder havde været gift med Søren Thomassen, skovridder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

384, 26. januar 1773, Erslev

Peder Rasmussen, død

Karen Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Pedersen, 31 år

Rasmus Pedersen, 29 år

Rasmus Pedersen, 26 år

Dorthe Pedersdatter, 24 år

Farbroder Mads Rasmussen Ølst

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

387, 28. juli 1772, Voldum

Anne Pedersdatter, død

Hendes arvinger var søsterbørn:

Ove Nielsen Bech, over 25 år

Christen Nielsen Bech, over 25 år

Knud Nielsen Bech, 25 år

Frederiche Sophie Giøtting

Birgitte Nielsdatter Bech

Mareie Nielsdatter Bech

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

389, 7. november 1772, Truustrup

Jens Pedersen Snedker, død

Lisbeth Danielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 23 år

Daniel Jensen, 21 år

Søren Jensen, 14 år

Regine Jensdatter, 20 år

Christine Jensdatter, 16 år

Kirsten Jensdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

393, 19. januar 1773, Alstrup

Christian Lassen, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Christiansdatter, 1 ¼ år

Farbroder Rasmus Lassen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

399, 25. marts 1773, Bramstrup

Johanne Nielsdatter, død

Iver Thomassen, enkemand

Deres børn:

Thomas Iversen, 28 år

Poul Iversen, 26 år

Anders Iversen, 20 år

Maren Iversdatter, 23 år

Maren Iversdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

400, 14. januar 1773, Halling

pige Inger Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  helbroder Simon Pedersen i Voldum

2)  helbroder Anders Pedersen, død

2a) Peder Andersen, 11 år

2b) Zidsel Andersdatter, 15 år

3)  helsøster Anne Pedersdatter, død ~ Carl Hansen

3a) Hans Carlsen, 14 år

3b) Zidsel Carlsdatter, 11 år

3c) Sophie Hedevig Carlsdatter, 9 år

4)  halvbroder Søren Pedersen, tjener stedfaderen Niels Sparre i Villendrup

5)  halvsøster Zidsel Pedersdatter

6)  halvsøster Bodil Pedersdatter

7)  halvsøster Anne Pedersdatter

8)  halvsøster Maren Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

405, 17. september 1773, Rigtrup

Kirsten Rasmusdatter, død

Ove Jensen, død

Deres børn:

Jens Ovesen, 28 år

Rasmus Ovesen, 22 år

Niels Ovesen, 19 år

Ove Ovesen, 6 år

Kirsten Ovesdatter, 17 år

Anne Kirstine Ovesdatter, 15 år

Morbroder Jens Rasmussen af Øster Oustrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

411, 25. oktober 1773, Vorup

Christen Sørensen, død

Maren Clemensdatter, enke

Deres børn:

Peder Christensen, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

414, 12. november 1773, Ginnerup

Anders Mortensen, død

Maren Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  moderen Helle Andersdatter

2)  broder Laurs Mortensen, 34 år

3)  broder Niels Mortensen, 40 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

417, 10. december 1773, Mygind Skovhus

Christen Jensen, død

Karen Axelsdatter, enke

Deres børn:

Axel Christensen, 17 år

Marie Christensen, 25 år

Morbroder Niels Axelsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

420, 8. maj 1773, Voldum

Rytterenke Malene Rasmusdatter, død

Peder Jensen, død

Intet at arve og ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

423, 10. maj 1774, Skader

Helle Andersdatter, død

Rasmus Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurs Rasmussen, 20 år

Anders Rasmussen, 16 år

Sigvart Rasmussen, 13 år

Maren Rasmusdatter

Kirsten Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

425, 2. juli 1774, Bramstrup

Johanne Rasmusdatter, død

Simon Laursen, enkemand

Deres børn:

Laurits Simonsen, 10 år

Helle Simonsdatter, 8 år

Morbroder Frands Rasmussen af Astrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

428, 8. juli 1774, Rigtrup

Anne Jørgensdatter, død

Laurits Nielsen Bødker, enke

Deres børn:

Niels Lauritsen, 20 år

Anne Lauritsdatter

Maren Lauritsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

430, 30. juli 1773, Vorup

Niels Christensen, død

Bodil Nielsdatter, enke

Deres barn:

Niels Nielsen, født efter faderens død

Faderen Christen Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

432, 21. august 1774, Langskov

Karen Nielsdatter, død

Niels Pedersen Torst, enkemand

Deres barn:

Peder Nielsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

433, 11. oktober 1774, Rigtrup

Christen Jensen, død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen, 9 år

Formynder farbroder Rasmus Jensen Smed i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

435, 20. oktober 1774, Voldum

Kirsten Andersdatter, død

Peder Johansen, enkemand

Deres børn:

Johan Pedersen Smed, 41 år, gift i Halling

Anders Pedersen, 25 år, hjemme

Anne Pedersdatter ~ Jens Jensen i Voldum

Anne Cathrine Pedersdatter, ugift, hjemme

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

438, 9. maj 1775, Hadbjerg

Poul Knudsen, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Knud Poulsen, 27 år

Simon Poulsen, 21 år

Jens Poulsen, 18 år

Dorthea Poulsdatter, 24 år

Maren Poulsdatter

Morbroder Jens Simonsen i Mejlby

Han var søn af Knud Poulsen og Dorthe Jensdatter og overtog ejd. i 1747

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

442, 23. august 1775, Søby

Niels Laursen, død

Mette Grosdatter, enke

Deres børn:

Johanne Nielsdatter, 9 år

Helle Nielsdatter, 6 år

Børnenes morbroder Søren Grosen i Skader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

445, 24. august 1775, Hallendrup

Mette Rasmusdatter, død

Søren Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Sørensen, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

449, 26. april 1775, Voldum

Niels Pedersen Vitten, død

Margrethe Mogensdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Anders Nielsen, 26 år

Peder Nielsen, 21 år

Karen Nielsdatter, 28 år

Kirsten Nielsdatter, 14 år

Børnenes morbrødre Rasmus Andersen og Anders Andersen af Rigtrup

Skifte 2. september 1766

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

452, 13. september 1775, Voldum

enken, Kirsten Sørensdatter, død

Hendes børn:

Søren Rasmussen, 25 år

Søren Rasmussen, 20 år

Maren Rasmusdatter, 14 år

Bodil Rasmusdatter, 12 år

Karen Rasmusdatter, 5 år

Morbroder til børn: Søren Fiil i Halling, Tidligere ægtefælle Rasmus Poulsen, død 1771

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

456, 19. marts 1774, Voldum

Anne Rasmusdatter, død

Jens Graver, tidligere død

Hendes arvinger:

1)  halvbroder Mads Nielsen i Hvalløs

2)  halvsøster Anne Nielsdatter, død ~ Jørgen Pedersen i Voldum

2a) Niels Jørgensen, 11 år

2b) Christen Jørgensen, 9 år

2c) Mette Jørgensdatter, 6 år

2d) Niels Andersen, 34 år

3) halvsøster Maren Nielsdatter, død ~ Rasmus Poulsen

3a) Anne Rasmusdatter, 26 år

3b) Karen Rasmusdatter, 22 år

Hendes barn med Valentin Frederichsen:

3c) Anne Marie Valentinsdatter, 11 år

3d) datter uden for ægteskab, Maren Jensdatter, 30 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

460, 20. oktober 1775, Hallendrup

Maren Poulsdatter, død

Rasmus Jensen Mejse, enkemand

Deres børn:

Kirsten Rasmusdatter, 4 år

Afdødes broder Rasmus Christensen i Røved

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

461, 23. november 1775, Ropdrup

Sophie Didrichsdatter, død

Knud Jensen Østergaard, enkemand

Deres børn:

Didrich Knudsen, 19 år

Niels Knudsen, 13 år

Søren Knudsen, 9 år

Dorthe Knudsdatter, 11 år

Kirsten Knudsdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

462, 16. december 1775, Stobdrup

Maren Christensdatter, død

Anders Mortensen, død i Ginnerup

Hendes børn:

1)  Maren Andersdatter ~ Peder Andersen Elgaard Smed i Haar, død

1a) Anders Pedersen

2)  Johanne Andersdatter ~ Anders Jensen i Søften

3)  Christiane Andersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

463, 20. januar 1776, Hadbjerg

Niels Jensen Snedker, død

Johanne Pedersdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Nielsen, 15 år

Bodil Nielsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

466, 24. april 1773, Voldum

Jens Jensen Fisker, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Børn med Maren Jensdatter:

1)  Jens Jensen, 31 år, gift i Voldum

2)  Frederich Jensen, 29 år

3)  Anne Jensdatter, 44 år ~ Dines Nielsen i Århus, hun død

3a) Niels Dinesen, 2 år

3b) Marianne Dinesdatter, 14 år

3c) Margrethe Dinesdatter, 6 år

3d) Kirsten Dinesdatter, 4 år

Børn med enken:

1) Niels Jensen, 7 år

2) Anders Jensen, 3 år

3) Maren Jensdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

467, 21. juni 1776, Skader

Karen Nielsdatter, død

Jens Laursen, enkemand

Deres børn:

Mette Jensdatter, 6 år

Kirsten Jensdatter, 4 år

Morbroder Christen Nielsen i Røved

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

468, 29. april 1776, Halling

Søren Sørensen Fiil, død

Anne Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Niels Sørensen Fiil i Røved

2)  helsøster Kirsten Sørensdatter, død ~ Rasmus Poulsen i Voldum

2a) Søren Rasmussen den ældre

2b) Søren Rasmussen den yngre, 17 år

2c) Maren Rasmusdatter

2d) Bodil Rasmusdatter

2e) Karen Rasmusdatter

3)  helsøster Zidsel Sørensdatter, død i Voldum ~ Poul Jensen

3a) Anne Poulsdatter ~ Simon Pedersen i Voldum

3b) Zidsel Poulsdatter

4)  helsøster Maren Sørensdatter ~ Christen Laursen i Rigtrup

5)  halvsøster Maren Rasmusdatter ~ Christen Mortensen i Rigtrup

Enkens broder Jens Degn i Øster Alling

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

473, 18. marts 1776, Bramstrup

Karen Jensdatter, død

Rasmus Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Rasmussen, 32 år, ~ Simon Nielsen i Oustrup

Mette Rasmusdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

476, 2. august 1776, Halling

Anne Rasmusdatter, død

Peder Sørensen Sparre, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Anders Rasmussen Bang i Astrup

2)  broder Søren Rasmussen

3)  søster Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Pedersen i Astrup

4)  søster Maren Rasmusdatter ~ Frands Rasmussen i Astrup

5)  søster Anne Rasmusdatter, død

5a) Rasmus Pedersen, 19 år

5b) Peder Pedersen, 15 år

5c) Johanne Pedersdatter, 17 år

6) moderen Anne Sørensdatter hos Anders Bang i Astrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

480, 18. september 1776, Søby

Anne Jensdatter, død

Christen Pedersen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen, 25 år

Peder Christensen, 14 år

Rasmus Christensen, 12 år

Mette Christensdatter ~ Mads Nielsen i Røved

Johanne Christensdatter, 27 år

Maren Christensdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

481, 18. september 1776, Søby

Anne Rasmusdatter, død

Rasmus Jensen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Rasmussen, 4 år

Kirsten Rasmusdatter, 8 år

Karen Rasmusdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

485, 11. oktober 1776, Bygballe

Niels Christensen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

1)  Mads Nielsen, 28 år

2)  Helle Nielsdatter, død ~ Laurids Sørensen Kok i Skørring Mølle

2a) Frederich Lauridsen, 4 år

3)  Anne Nielsdatter, 22 år

Enkens svoger Jens Andersen i Mejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

491, 31. januar 1777, Voldum

Cathrine Grøtting, død

Hendes børn:

1)  Johan Frederich Knublach i Kragsvol i Norge

2)  Johan Henrich Knublach, sadelmagermester i København

3)  Hans Christopher Knublach, sadelmagersvend i København

4)  Søren Knublach, i Halland eller Holsten

5)  Anne Eleonora Knudlach ~ sadelmager Holger Madsen Mûller i Århus

6)  Hellene Knublach, 56 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

495, 10. februar 1777, Astrup

Jens Mogensen, død

Kirsten Nielsdatter, død

Deres børn:

Mogens Jensen, 25 år

Kirsten Jensdatter

Maren Jensdatter

Kirsten Jensdatter

Morbroder Poul Michelsen i Astrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

496, 11. april 1777, Bygballe

Anne Sørensdatter, død

Søren Væth, enkemand

Deres børn:

Peder Sørensen, 7 år

Karen Sørensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

497, 6. marts 1777, Clausholm Mølle

Jens Schousboe, død

Madame Maren Hasselbalch, enke

Deres børn:

Wilhelm Carl Schousboe, 1 ½ år

Johannes Hasselbalch fra Wilhelmsborg var mødt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

505, 24. oktober 1775, Hadbjerg

Søren Sørensen Sønder, død

Maren Terchelsdatter, enke

Deres børn:

Terchel Sørensen, 30 år

Peder Sørensen, 26 år

Søren Sørensen, 19 år

Niels Sørensen, 11 år

Helle Sørensdatter, 14 år

Lavværge Michel Terchelsen af Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

510, 1. december 1777, Mejlby

Dorthe Simonsdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søskendebarn Dorthea Rasmusdatter ~ Niels Madsen i Mejlby

2)  søskendebarn Anne Pedersdatter, gift

3)  søskendebarn Søren Olufsen i Spørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

511, 23. december 1777, Hvalløs

Hans Madsen, død

Edel Poulsdatter, enke

Deres børn:

Poul Hansen i Hvalløs

Niels Hansen i Hvalløs

Søren Hansen, tjener på Clausholm

Karen Hansdatter ~ Niels Andersen i Hallendrup

Kirsten Hansdatter i Bramstrup, enke

Ellen Hansdatter, hjemme

Zidsel Hansdatter, tjener på Clausholm

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

513, 3. januar 1778, Rigtrup

Johanne Christensdatter, død

Peder Hansen, enkemand

Deres børn:

Hans Pedersen, 4 år

morfader Christen Gundestrup af Bramstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

515, 20. februar 1778, Bramstrup

Simon Laursen, død

Kirsten Hansdatter, enke

Hans børn med Johanne Rasmusdatter:

Laurs Simonsen, 14 år

Helle Simonsdatter, hos fasteren Inger Laursdatter ~ Anders Lassen i Vester Alling

Børn med enken:

Simon Simonsen, 14 dage

Morbroder til yngste, Poul Hansen i Hvalløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

518, 20. marts 1778, Søby

Laurs Andersen, død

Ellen Jensdatter, enke

Deres børn:

1) Jens Laursen, 25 år

2) Anne Laursdatter

3) Ellen Laursdatter

4) Ellen Laursdatter, død ~ Søren Grosen i Skader

 4a) Gros Sørensen, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

520, 29. april 1778, Bramstrup

Anne Poulsdatter, død

Rasmus Albertsen, enke

Deres børn:

Poul Rasmussen, 27 år

Niels Rasmussen, 24 år

Peder Rasmussen, 20 år

Karen Rasmusdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

520, 11. marts 1778, Voldum

Jens Rasmussen Palle, død

Hans børn:

Jens Jensen Palle i Voldum

Axel Jensen Palle i Voldum

Peder Jensen Palle i Voldum

Rasmus Jensen Palle i Søby

Maren Jensdatter ~ Michel Andersen Porch i Voldum

Dorthea Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Voldum

Bodil Jensdatter Palle, ~ Niels Knudsen, han død

Karen Jensdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

524, 13. august 1778, Skader

Anne Jørgensdatter, død

Jens Sørensen Sparre, enkemand

Hendes arvinger:

1)  moderen Kirsten Jespersdatter

2)  broder Jens Jensen, 20 år

3)  søster Anne Jørgensdatter tjener på Clausholm

4)  Kirsten Jørgensdatter, tjener i Voldum

5)  Maren Jørgensdatter, tjener i Østrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

525, 11. september 1778, Røved

Anne Nielsdatter, død

Søren Rasmussen Bang, enkemand

Deres børn:

Anne Sørensdatter, 5 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

531, 30. april 1778, Linaa

Niels Pedersen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 19 år

Dorthe Nielsdatter, 12 år

Afdødes broder Thomas Pedersen i Linaa

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

532, 29. april 1779, Trustrup

Rasmus Sørensen Trige, død

Christence Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 18 år

A? Rasmusdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

533, 28. april 1779, Ogstrup

Ellen Sørensdatter, død

Niels Ring, enkemand

Deres børn:

Mogens Nielsen, 17 år

Maren Nielsdatter ~ Peder Christensen i Horup

Anne Nielsdatter ~ Laurs Laursen i Estrup

Kirsten Nielsdatter ~ Mads Madsen i Søby

Maren Nielsdatter, ugift

Kirsten Nielsdatter, ugift

Afdødes broder Rasmus Sørensen i Bramstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

539, 11. juni 1779, Hadbjerg

Laurs Madsen, død

Maren Jensdatter, enke

Hans børn med Maren Hansdatter:

Mads Laursen, landsoldat på Collerup

Hans Laursen, 20 år

Jens Laursen, 16 år

Anne Laursdatter ~ Niels Christensen, gmd. i Hadbjerg på Collerup Gods

Mette Laursdatter, ugift, tjener i Selling

Kirsten Laursdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

542, 3. september 1779, Søby

Maren Laursdatter, død

Jens Jensen, enkemand

Deres børn:

Laurs Jensen, 20 år

Jens Jensen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

545, 7. april 1779, Skader

Maren Rasmusdatter, død

Peder Andersen, enkemand

Deres børn:

1)  Anders Pedersen, 40 år, murermester,

2)  Rasmus Pedersen, 37 år, skrædder i Skader

3)  Frederich Pedersen, 34 år, i Skader

4)  Christian Pedersen, 26 år

5)  Elisabeth Marie Pedersdatter ~ Christopher Nielsen i Norge

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

547, 8. november 1779, Voldum

Mette Poulsdatter, død

Peder Mogensen, enke

Hendes børn med Niels Jespersen:

Niels Nielsen, 14 år

Poul Nielsen, 11 år

Morbroder Jens Poulsen i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

549, 2. december 1779, Bramstrup

Maren Nielsdatter, død

Niels Hansen, enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 2 år

Barnets morfader Niels Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

551, 8. november 1779, Amaliegaard Skovhus

Bodil Nielsdatter, død

Peder Nielsen Mols, enkemand

Hendes barn udenfor ægteskab:

Anne Mortensdatter ~ Landsoldat Hans Christensen af Nielstrup

Børn med enkemanden:

Karen Pedersdatter ~ Jens Jensen i Skørring Mølle

Maren Pedersdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

553, 17. november 1779, Rigtrup

Maren Rasmusdatter, død

Søren Ovesen, enkemand

Hendes barn af 1. ægteskab:

Jens Christensen, 14 år

Farbroder til barnet, Rasmus Jensen Smed

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

556, 7. december 1779, Halling

Kirsten Bertelsdatter, død

Ove Sørensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Rasmus Bertelsen i Borup

2)  søster Anne Bertelsdatter ~ Søren Grosen i Skader

3)  søster Helle Bertelsdatter, umyndig, hos stedfaderen Rasmus Jensen i Borup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

559, 14. december 1779, Halling

Johan Pedersen Smed, død

Mette Marie Sørensdatter, enke

Deres børn:

Peder Johansen, 18 år

Anne Sophie Johansdatter, 20 år

Kirsten Johansdatter, 14 år

Afdødes broder Anders Pedersen Smed i Voldum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

561, 16. december 1779, Skader

Maren Pedersdatter, død

Peder Sparre, enkemand

Hendes børn med Peder Overgaard:

Søren Pedersen, 14 år

Børn med enkemanden:

Dorthea Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

564, 17. februar 1779, Halling

Carl Hansen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans børn med Anne Pedersdatter:

Hans Carlsen, 21 år

Zidsel Carlsdatter

Sophia Carlsdatter

Børn med enken:

Niels Carlsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

567, 17. december 1779, Bramstrup

Kirsten Hansdatter, død

Christen Lassen, enkemand

Børn med Simon Laursen:

Simon Simonsen, 2 år

Børn med enkemanden:

Laurs Christensen, 7 uger

Farbroder til yngste søn Rasmus Lassen i Estrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

571, 16. november 1779, Skader

575, 18. februar 1780

Anne Laursdatter, død

Peder Pedersen Kirkegaard, enkemand

Deres børn:

Laurs Pedersen, 7 år

Mette Pedersdatter, 9 år

Bodil Pedersdatter, 5 år

Maren Pedersdatter, 2 år

Børnenes morbroder Søren Laursen i Østrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

577, 24. december 1779, Skader

Peder Andersen Skrædder, død

Hans børn:

1)  Rasmus Pedersen i Skader

2)  Christen Pedersen, gartnersvend i Århus

3)  Frederich Pedersen i Skader, død

3a) Niels Frederichsen, 6 år, fader og moderløs

3b) Maren Frederichsdatter, 12 år, fader og moderløs

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

579, 31. december 1779, Bramstrup

Maren Axelsdatter, død

Søren Poulsen Balle, enkemand

Hendes børn med Niels Rasmussen:

Niels Nielsen i Voldum

Axel Nielsen i boet

Jens Nielsen i København

Dorthe Nielsdatter i København

Anne Nielsdatter ~ Peder Hovgaard i Kiersgaard

Maren Nielsdatter ~ Søren Iversen i Assentoft

Børn med Poul Rasmussen:

Rasmus Poulsen i Nielstrup

Rasmus Poulsen i boet

Børn med enkemanden:

Karen Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

582, 3. april 1780, Vorup

Niels Madsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

584, 1. juni 1780, Søby

Niels Pedersen, død

Anne Laursdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 17 år

Laurs Nielsen, 10 år

Anne Nielsdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

588, 17. juli 1780, Søby

enken Ellen Jensdatter, død

Hendes børn:

1)  Jens Laursen, 27 år

2)  Ellen Laursdatter, død ~ Søren Grosen

2a) Gros Sørensen, 15 år

3)  Anne Laursdatter ~ gmd. Jens Jensen i Søby

4)  Ellen Laursdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

585, 12. juni 1780, Røved

Niels Sørensen Fiil, død

Mette Michelsdatter, enke

Deres børn:

Niels Nielsen, 26 år

Søren Nielsen, 24 år

Kirsten Nielsdatter, 18 år

Ingeborre Nielsdatter, 14 år

Maren Nielsdatter, 12 år

Mette Nielsdatter, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

590, 25. oktober 1780, Røved

Peder Andersen, død

Johanne Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 28 år

Anders Pedersen, 23 år

Niels Pedersen, 19 år

Maren Pedersdatter ~ Rasmus Jensen i Mejlgaard

Bodil Pedersdatter ~ Peder Madsen i Rigtrup

Edel Pedersdatter ~ Peder Sørensen i Halling

Anna Pedersdatter ~ Søren Bang i Røved

Kirsten Pedersdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sidst ændret: 08. November 2017
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login