Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Frisenvold Gods - Skifteuddrag 1771 - 1777

Frisenvold Gods

502, 24. august 1771, Væth

Niels Jensen, død

Maren Frederichsdatter, enke

Hans søn:

Rasmus Nielsen Gammel, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

506, 18. oktober 1771, Romalt

Kirsten Pedersdatter, død

Søren Rasmussen, enke

Hendes arvinger:

Moder Kirsten Andersdatter ~ afdøde Peder Jensen

Søster Anne Pedersdatter, 36 år

--------------------------------------------------------------------------------

 509, 2. november 1771, Jebjerg

Anne Christensdatter, død

Jens Christensen, enke

Deres børn:

Christen Jensen, 22 år

Peder Jensen, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

514, 18 november 1771, Galten

Therkel Nielsen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anne Therkelsdatter, 13 år

Ellen Therkelsdatter, 10 år

Kirsten Therkelsdatter, 7 år

I skiftet kaldes børnene, Nielsdatter, en fejl

Niels Mogensen fra Ginnerup var formynder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

518, 24. januar 1772, Væth

Michel Jensen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Michelsen, 25 år

Søren Michelsen, 23 år

Anne Michelsdatter ~ Mogens Koch i Fladbro

Margrethe Michelsdatter, 18 år

Farbroder Christen Jensen af Væth

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

523. 6. marts 1772, Tindbæk

Anders Pedersen Hviid, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Andersen, 29 år

Inger Andersdatter ~ Jens Thomassen i Tindbæk

Giertrud Andersdatter, 27 år

Kirsten Andersdatter, 24 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

525, 7. marts 1772, Vissing

Anne Sørensdatter, død

Jens Christensen, enke

Hendes børn med Anders Jensen Bonde:

Jens Andersen, 46 år, i Vissing

Søren Andersen, 45 år, i Vissing

Christen Andersen, 42 år, i Vissing

Ellen Andersdatter (Sørensdatter står der) ~ Søren Andersen i Årslev

Anne Margrethe Andersdatter ~ Peder Elgaard i Vissing

Mette Andersdatter, ugift

Karen Kirstine Andersdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

534, 5. maj 1772, Jebjerg

Karen Christensdatter, død

Laurs Michelsen, enke

Deres børn:

Michel Laursen, 6 år

Hendes børn med Anders Jensen

Peder Andersen, 11 år

Niels Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 18 år

Kirsten Andersdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

539, 31. marts 1772, Værum

ungkarl Jens Thomassen, død

Hans arvinger:

Broder Ivar Thomassen i Bramstrup, ca. 60 år, denne havde en søn Poul Iversen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

542, 18. maj 1772, Galten

Ellen Thomasdatter, død

Tidligere gift med Jens Therkelsen og Peder Bødker:

Hendes børn:

Therkel Jensen, 34 år

Niels Jensen, 30 år

Jens Pedersen, 19 år

Farbroder til Jens Pedersen, Christen Nielsen i Galten.

Der var en datter mere, Kirsten Jensdatter, der døde kort efter moderen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

548, 4. juni 1772, Haslund

Kirsten Jensdatter, død

Søren Pedersen Vissing, død tidligere

Deres børn:

1) Johanne Sørensdatter ~ Niels Bierregaard i Haslund

2) Kirsten Sørensdatter, død ~ smed Anders Jensen i Ølst

2a) Anne Andersdatter, 18 år

2b) Kirsten Andersdatter, 16 år

2c) Ellen Andersdatter, 14 år

3) Mette Sørensdatter, død ~ Niels Rasmussen i Haslund

3a) Søren Nielsen, 18 år

3b) Peder Nielsen 9 år (der står Rasmussen)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

551, 27. juni 1772, Galten

Søren Lassen Hinge, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Mads Sørensen, 33 år

Laus Sørensen, 22 år

Hans Sørensen, 16 år

Karen Sørensdatter ~ Peder Laursen i Galten

Anne Sørensdatter ~ Thomas Haugaard

Ellen Sørensdatter, 26 år

Mette Sørensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

555, 2. juli 1772, Haslund

Rasmus Jensen, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans børn:

Niels Rasmussen, 17 år

Rasmus Rasmussen, 15 år

Christen Rasmussen, 12 år

Søren Rasmussen, 10 år

Mette Rasmusdatter, 5 år

Morfader Niels Pedersen i Tebbestrup

Børn med Dorthe Andersdatter:

Jens Rasmussen, 18 år

Sidstnævntes morbroder Jens Andersen af Tebbestrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

560, 30. juni 1772, Hadbjerg

Jens Jensen Møller, død

Ellen Knudsdatter, enke

Deres børn:

Mette Jensdatter, 21 år

Faderbroder Knud Jensen i Alstrup Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

562, 3. august 1772, Vorup

Christen Christensen Kiærsgaard, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 18 år

Kirsten Christensdatter, 17 år

Mette Christensdatter, 9 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

566, 10. august 1772, Lindberg Skovhus

Maren Jensdatter, død

Christen Laursen, enke

Hendes børn:

Jens Frandsen, 40 år i Munkdrup

Sophie Frandsdatter, 48 år, ugift

Maren Frandsdatter ~ Mads Sørensen i Gade Mølle

Edel Frandsdatter ~ Niels Christensen i Tvede

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

568, 4. januar 1773, Erslev

Anne Jensdatter, død

Anders Krog, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 19 år

Maren Andersdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

571, 16. januar 1773, Vissing

Anne Nielsdatter, død

Niels Nielsen Møller, enke

Hendes arvinger:

Søster Kirsten Nielsdatter ~ Søren Jespersen i Laurbjerg

Søster Ellen Nielsdatter, 32 år, ugift i Laurbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

575, 10. marts 1773, Lindberg

Jens Jensen Kaarboe, død

Dorthe Christensdatter, død 1753

Deres børn:

Jens Jensen, 51 år

Anne Jensdatter, 42 år, ugift

Hans børn med Maren Andersdatter:

Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Østrup

Maren Jensdatter ~ Peder Poulsen i Lindberg

Broder til Dorthe Christensdatter, Peder Christensen i Lindberg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

579, 27. april 1773, Væth

Mads Sørensen, 10 år, død

Stedfader Anders Michelsen, afdødes afdøde fader Søren Madsen

Hans arvinger:

1) moderen Maren Larsdatter ~ Anders Michelsen

2) helsøster Anne Sørensdatter

3) halvbroder Søren Andersen

4) halvsøster Maren Andersdatter, døde under skiftet

Morbroder Peder Lassen af Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

580, 23. april 1773, Vissing

Søren Christensen, død

Karen Kirstine Andersdatter, enke

Hans arvinger:

Moder Johanne Laursdatter i Erslev

Broder Laurs Christensen

Broder Stephan Christensen i Erslev

Broder Christen Christensen i Haslund

Søster Anne Christensdatter ~ Mads Christensen i Erslev

Søster Edel Christensdatter ~ Christen Bødker i Galten

Søster Maren Christensdatter ~ Jens Lassen i Vissing

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

590, 14. juni 1773, Erslev

Rasmus Sørensen Rold, død

Else Christensdatter, enke

Hans arvinger:

1) moderen Kirsten Rasmusdatter i Galten

2) søster Anne Sørensdatter ~ Christian Pedersen i Hadbjerg

3) søster Maren Sørensdatter ~ Søren Kræmer i Jebjerg

4) søster Margrethe Sørensdatter ~ Christen Jensen ibid

5) broder Peder Sørensen i Galten

6) søster Mette Sørensdatter, ugift, 20 år

Enkens fader Christen Sørensen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

594, 6. august 1773, Stevnstrup

Maren Sørensdatter, død

Jens Pedersen Østrup, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 16 år

Søren Jensen, 14 år

Christen Jensen, 4 år

Anne Jensdatter, 18 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

598, 27. september 1773, Vissing

Niels Pedersen Molboe, død

Karen Kirstine Andersdatter, enke

Hans arvinger:

1) moder Kirsten Pedersdatter ved Rasmus Michelsen fra Lerbjerg

2) broder Peder Pedersen Molboe i Essendrup

Enkens stedfader Jens Christensen i Vissing

Vedrørende skøde:

Niels Jensen af Hinge ~ Inger Sørensdatter og Jens Christensen ~ Anne Sørensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

606, 23. august 1773, Jebjerg

Laurs Jespersen, død

Ingeborg Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Laursen, 19 år

Christen Laursen, 7 år

Else Laursdatter, 14 år

Mette Laursdatter, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

610, 4. august 1773, Vorup

Mette Laursdatter, død

Hans Pedersen, enke

Hendes arvinger:

1) broder Jens Laursen i Romalt

2) søster Dorthe Laursdatter ~ Søren Laursen i Romalt

3) søster Ide Laursdatter, død

3a) Maren Hansdatter, 25 år, tjener Maren Høvrings i Randers

3b) Anne Nielsdatter, 15 år

denne hos faderen Niels ? Muus i Randers

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

620, 4. november 1773, Væth

Peder Smed, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Pedersen, 8 år

Lars Pedersen, 6 år

Kirsten Pedersdatter, 1 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

623, 30. november 1773, Laurbjerg

Christopher Rasmussen, død

Børn:

Rasmus Christophersen i Laurbjerg

Maren Christophersdatter ~ Niels Jeppesen i Laurbjerg

Ellen Christophersdatter, 26 år

Kirsten Christophersdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

625, 30. november 1773, Laurbjerg

Anne Nielsdatter, død

Rasmus Christophersen, enke

Deres børn:

Zidsel Rasmusdatter, 5 år

Kirsten Rasmusdatter, 6 uger

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

630, 8. december 1773, Vissing

Mette Pedersdatter, død

Anders Jensen Ladefoged, enke

Deres børn:

Jens Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 13 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

635, 21. januar 1774, Værum

Anders Jensen Smed, død

Zidsel Michelsdatter, enke

Deres børn:

Jens Andersen i Kristrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

638, 2. januar 1774, Laurbjerg

Søren Ovesen, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Ove Sørensen, 22 år

Rasmus Sørensen, 11 år

Inger Sørensdatter, 18 år

Ane Sørensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

643, 21. marts 1774, Stevnstrup

Anders Giermandsen, død

Birthe Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Andersen, 8 år

Anne Andersdatter, 11 år

Maren Andersdatter, 13 år

Morfader Christen hald af Fårup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

645, 24. marts 1774, Ølst

Søren Christensen Skomager, død

Hans børn:

Christen Skomager, 44 år

Jens Sørensen, 30 år

Dorthe Sørensdatter, 46 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

647, 28. marts 1774, Jebjerg

Hans Rudolfsen, død

Anne Marie Michelsdatter, enke

Hans arvinger:

Halvbroder Niels Pedersen, degn i Gjern

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

653, 15. april 1774, Løvskal

Kirsten Eskildsdatter, død

Peder Nielsen, enke

Hendes børn:

Karen Pedersdatter, 20 år

Maren Pedersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

654, 18. april 1774, Skæring

Mette Thomasdatter, død

Ole Pedersen, enke

Deres børn:

1) Niels Olesen

2) Anne Olufsdatter ~ Therkel Pedersen

3) Maren Olufsdatter, 29 år

4) Karen Olufsdatter ~ Jørgen Andersen, hun død

4a) Anders Jørgensen, 15 år

4b) Anne Jørgensdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

656, 5. januar 1773, Vissing

Karen Sørensdatter Koch, død

Hendes børn:

Laurs Pedersen, 23 år

Søren Pedersen, 21 år

Bodil Pedersdatter ~ Jesper Nielsen i Woer Mølle

Anne Kirstine Pedersdatter ~ Jens Christensen Koch i Vissing

Mette Pedersdatter, 16 år

Morbroder Mogens Koch i Fladbrohuset

Morbroder Jens Sørensen Bonde i Vissing

Et meget omfattende skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

714, 25. maj 1774, Værum

Maren Pedersdatter, død

Christen Sørensen Doestes, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 23 år

Kirsten Christensdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

718, 25. maj 1774, Værum

Michel Pedersen Bøeg, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Michelsen, 4 år

Peder Michelsen, 16 uger

Farbroder Niels Pedersen Bøeg af Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

719, 11 juni 1774, Munkdrup

Anne Simonsdatter, død

Peder Dyrbye, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 10 år

Anne Pedersdatter, 14 år

Kirsten Pedersdatter, 8 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

723, 22. juli 1774, Vissing

Maren Rasmusdatter, død

Thomas Pedersen, enke

Hendes arvinger:

Halvsøster Karen

Halvsøster Anne

Begge af Hessel Gods i Hammaby?

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

725, 24. juni 1774, Grensten

Christen Laursen, død

Maren Christensdatter, enke

Deres børn:

Christen Christensen, 26 år

Mette Christensdatter, 28 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

728, 27. oktober 1774, Kristrup

Ove Jensen, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Ovesen, 7 år

Jens Ovesen, 5 år

Dorthe Ovesdatter, 25 år

Mette Ovesdatter, 21 år

Maren Ovesdatter, 1 1/2 år

Lavværge Peder Jørgensen af Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

731, 10. november 1774, Laurbjerg

Bodil Rasmussen, død

Søren Ovesen, enke

Deres børn:

Ove Sørensen, 23 år

Rasmus Sørensen, 12 år

Inger Sørensdatter, 19 år

Anne Sørensdatter, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

735, 2. december 1774, Neder Hornbæk

Knud Laursen, død

Maren Nielsdatter, enke

Hans børn:

Rasmus Knudsen, 20 år

Anders Knudsen, 12 år

Kirsten Knudsen, 7 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

738, 18. november 1774, Værum

Maren Madsdatter, død

Henrich Mortensen, enke

Helsøskende børn:

1) Christen Christensen Brask i Vissing

2) Niels Christensen i Årslev, død

2a) Hans Nielsen

2b) Christen Nielsen

2c) Maren Nielsdatter

3) Halvsøskendebarn Rasmus Pedersen, tjener løjtnant Høst på Bruusgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

742, 10. marts 1775, Væth

Margrethe Sørensdatter, død

Hyrde Rasmus Kieldsen, enke

Deres børn:

Søren Rasmussen, 6 år

Mette Rasmusdatter, 18 år

Kirsten Rasmusdatter, 11 år

Anne Rasmusdatter, 8 år

Mette Rasmusdatter, 4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

743, 11. april 1775, Kristrup

Karen Hansdatter, død

Anders Jensen Ødum, enke

Deres børn:

Maren Andersdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

747, 8. maj 1775, Vissing

Johanne Laursdatter, død

Jochum Christophersen Lentze, enke

Deres børn:

Frederich Jochumsen i Vissing

Laurs Jochumsen i Askildrup

Hans Jochumsen, tjener i Askildrup

Bodil Jochumsdatter ~ Jørgen Dyrberg i Helsingør

Anne Lisbeth Jochumsdatter ~ tømmermand Frederich Iversen? i Århus

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

749, 30. juli 1774, Løvskal

Jens Andersen, død

Karen Caspersdatter, enke

Hans arvinger:

Moder Anne Sørensdatter

Broder Søren Andersen, 35 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

754, 28. december 1775, Vorup

Peder Nielsen Koch, død

Giertrud Jensdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 3 år

Karen Pedersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

756, 28. december 1775, Kristrup

Juul Nielsen, død

Hans børn:

Mathias Juulsen, i Randers

Johann Juulsen, i Kristrup

Margrethe Juulsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

758, 15, juli 1775, Tindbæk

Niels Sørensen Handskemager, død

Hans børn:

Søren Nielsen, 50 år i Als

Peder Nielsen, 48 år i Hjermind

Christen Nielsen, 33 år

Maren Nielsdatter ~ Michel Christensen i Hjorthede

Dorthe Nielsdatter ~ Mads Andersen

Anne Nielsdatter, tjener hos søsteren Maren

Ellen Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

760, 10. januar 1776, Tåstrup

Anne Thomasdatter, død

Peder Christensen, enke

Deres børn:

Thomas Pedersen, 14 år

Christen Pedersen, 5 år

Maren Pedersdatter, 17 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

762, 15. november 1774, Vissing

Maren Geertsdatter, død

Mads Pedersen, enke

Ingen børn. Arvinger:

1) Broder Christen Geertsen Hvidt, førhen i Randers, død

1a) Henning Christensen Hvidt på Sjælland

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

767, 30. januar 1776, Frisenvold Fiskerhus

ungkarl Niels Andersen, død

Hans arvinger:

1) broder Mads Andersen

2) broder Jens Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

769, 19. februar 1776, Skæring

Maren Pedersdatter, død

Peder Sørensen, enke

Deres børn:

Inger Pedersdatter, 2 1/4 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

773, 21. februar 1776, Galten

Søren Thomassen, død

Edel Nielsdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter ~ Anders Sørensen i Balle

Anne Sørensdatter ~ Jens Jensen på stedet

Karen Sørensdatter, 21 år, ugift

Kirsten Sørensdatter, 16 år

Niels Sørensen, 10 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

776, 14. marts 1776, Kristrup

Kirsten Andersdatter, død

Mathias Juulsen, enke

Deres børn:

Maren Mathiasdatter, 1 md

Juul Mathiassen, død (1 md.)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

779, 11. april 1776, Laurbjerg

Christen Nielsen Tvilling, død

Anne Marie Christensdatter, enke

Christen Christensen, 21 år

Niels Christensen, 15 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

781, 18. marts 1776, Teglgaarden, Ølst sogn

Mads Pedersen, død

Anne Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Madsen, 5 år

Mette Madsdatter, 9 år

Kirsten Madsdatter, 7 år

Anne Margrethe Madsdatter, 2 år

Farbroder Rasmus Pedersen i Hedehuset.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

786, 21. juni 1776, Værum

Peder Thomassen, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Thomas Pedersen, 40 år

Peder Pedersen, 34 år

Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Neder Hadsten

Kirsten Pedersdatter ~ Jens Sørensen Dahl i Laurbjerg

Anne Pedersdatter, 36 år

Karen Pedersdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

789, 26. juni 1776, Grensten

Ole Jensen Bruun, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Olesen, 24 år

Jens Olesen, 20 år

Kield Olesen, 12 år

Kirsten Olesdatter, 28 år

Karen Olesdatter ~ Peder Jørgensen i Haslund

Karen Olesdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

794, 2. juli 1776, Værum Mølle

Jens Pedersen Bieragger, død

Hans arvinger:

Helsøster Anne Kirstine Pedersdatter, 25 år

Halvsøster Maren Bieragger

Halvsøster Giertrud Bieragger

Halvsøster Bodil Marie Bieragger

Skovfoged Søren Bieragger i Værum Mølle var hans stedfader

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

800, 4. juli 1776, Vissing

Anne Pedersdatter, død

Niels Nielsen Væth, enke

Hendes arvinger:

Halvbroder Peder Pedersen, 24 år

Helsøster Maren Pedersdatter, 30 år

Morbroder Peder Elgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

804, 5. juli 1776, Vorup

Johanne Sørensdatter, død

Christen Tækker, enke

Hendes arvinger:

2 søskendebørn på mødrene side:

Christen Nielsen i Vorup

Anders Nicolajsen i Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

806, 1. oktober 1773, Ølstvad Kro

konfirmation af ægteforskrivelse mellem Mourids Pedersen i Ølstvad Kro og hustru Matte Christensdatter, underskrvet af Jens Laursen i Hinnerup Brogaard og Hans Dahlsen, degn i Galten

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

808, 26. september 1776, Vorup

Anders Andersen, død

Hans arvinger:

Jens Andersen, stående som rytter ved 2. Jydske Regiment Cavalleri i Randers, 40 år

Maren Andersdatter, 43 år

Mette Andersdatter, 36 år ~ tømermand i København

Inger Andersdatter ~ Rasmus Jensen i Vorup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

810, 1. oktober 1776, Væth

pige Mette Nielsdatter, død

Hendes arvinger:

Søster Anne Nielsdatter ~ Søren Pedersen i Væth

Søster Karen Nielsdatter, ugift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

812, 7. juni 1776, Laurbjerg

ungkarl Jens Jensen Dahl, død

Hans arvinger:

1) Broder Søren Jensen Dahl i Erslev

2) broder Christen Jensen, tidliger i Mejlby, død

2a) Else Christensdatter ~ Niels Michelsen i Mejlby

3) Søster Maren Jensdatter ~ Poul Iversen i Hadbjerg, død

3a) Johanne Poulsdatter, 27 år

3b) Anne Poulsdatter, 23 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

823, 6. december 1776, Over Hornbæk

Niels Andersen, død

Dorthe Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 7 år

Jens Nielsen, 3 år

Kirsten Nielsdatter, 5 år

Farbroder Christen Andersen af Over Hornbæk

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

827, 17. januar 1777, Værum

Peder Jensen Møller, død

Maren Ebbesdatter ?, enke

Deres børn:

Birthe Pedersdatter

Farbroder Jens Jensen i Værum

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

830, 29. januar 1777, Kristrup

Christen Andersen, død

Mette Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anders Christensen, 26 år

Rasmus Christensen, 23 år

Christine Christensdatter ~ Søren ? i Munkdrup

Anne Christensdatter, 16 år

Birthe Christensdatter, 14 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

833, 1. marts 1777, Galten

Mette Pedersdatter, død

Jens Jensen Krog, enke

Deres børn:

Peder Jensen, 29 år

Niels Jensen, 17 år

Ellen Jensdatter, 22 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

836, 1. marts 1777, Galten

Peder Rasmussen Østergaard, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 26 år

Anders Pedersen, 20 år

Peder Pedersen, 13 år (fejl for Christen Pedersen ?)

Anne Pedersdatter ~ Christen Jensen i Hinge

Maren Pedersdatter, 16 år

Mette Pedersdatter, 12 år

Lavværge Peder Smed i Hallendrup

Anders Jensen af Vinterslev og Anna Jensdatter ibid Jens Jensen i ? solgte til Peder Jensen og hustru Anne Poulsdatter i Erslev som de havde arvet efter vor salig moder Else Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen

Erslev, 25. februar 1715

Poul Pedersen i Erslev nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

842, 15. marts 1777, Tebbestrup

Kirsten Jørgensdatter, død

Niels Kaae, enke

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter ~ Søren Kræmer i Tindbæk

Kirsten Nielsdatter ~ Niels Jensen i Mejlby

Anne Nielsdatter, ugift, 36 år

Bodil Nielsdatter ~ Søren Sørensen i Vorup

Maren Nielsdatter, 29 år

Ingeborg Nielsdatter, 26 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

844, 7. marts 1777, Tørslev

Anne Jensdatter, død

Peder Jensen, enke

Hendes datter:

Kirsten Nielsdatter

Morbroder Niels Jensen af Voer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

847, 5. april 1777, Jebjerg

Laurs Christensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Anders Laursen, 10 år

Christen Laursen, 7 år

Maren Laursdatter, 2 år

Morfader Peder Nielsen Skrædder af Jebjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

849, 23. april 1777, Ølst

Jens Rasmussen Levring, død

Maren Simonsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jensen, 10 år

Simon Jensen, 9 år

Peder Jensen, 5 år

Anne Jensdatter, ? år

 

--------------------------------------------------------------------------------

Slut på rullen

 

 

 

Sidst ændret: 27. December 2020
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login