Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Uddrag af skifter 1711 - 1741

Rosenholm Gods

Hornslet sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt

--------------------------------------------------------------------------------

Filmrulle 10149

1, 9 juli 1711, Rodskov

Inger Nielsdatter, død

Rasmus Andersen, enke

Børn:

Anders Rasmussen

Niels Rasmussen

Christen Rasmussen, der ser ud til at overtage fæstet

alle myndige

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

2, 6 August 1711, Karlby

Jens Christensen Smed, død

Anna Sørensdatter, enke

Børn:

Peder Jensen, 5 år

Giertrud Jensdatter, 10 år

Karen Jensdatter, 1 år

Niels Pedersen var Lavværge og farbroderen Hans Christensen Smed i Torsager er nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3, 9 april 1712, Mørke

Peder Frandsen, død

Catrine Christensdatter, enke

Børn:

Mette Kirstine Pedersdatter, 6 år

Inger Pedersdatter, 3 år

Anna Pedersdatter, ¾ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4, 20 juni 1712, Escherod

Anna Lauridsdatter, død

Peder Tykier, enkemand

Hendes børn og hans stedbørn:

Søren Pedersen, 19 år

Jens Pedersen, 13 år

Thomas Pedersen, 11 år

Maren Pedersdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 6 oktober 1711, Mørke

Thomas Rasmussen, død

eneste arving var en datter Maren Thomasdatter ~ Peder Jensen, der havde afdødes gård i fæste

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

7, 31 marts 1712, Segalt

Birgitte Jensdatter, død

Laurits Pedersen, enkemand

1 datter 12 år

1 dreng 7 år

Morbroder Michel Jensen i Segalt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

8, 23 april 1712, Rodskov

Jep Jensen, død

Maren Pedersdatter, enke

Børn:

Jens Jepsen, 22 år, får gården i fæste

Niels Jepsen, 16 år

Bodel Jepsdatter, 20 år

Laværge Jørgen Bragaard i Rodskov Mølle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10, 6 februar 1713, Skødstrup

Hans Andersen, død

Karen Jensdatter, enke

Børn:

Margrethe Hansdatter, 2 år

Kirsten Hansdatter, ½ år

børnenes stedfader Jens Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

10, 9 april 1712, Følle

Kirsten Nielsdatter, død

Mats Jensen, enkemand

Børn:

Niels Madsen

Mette Madsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

11, 12 september 1712, Karlby

Maren Jensdatter, død

Niels Michelsen, enkemand

Børn:

Kirsten Nielsdatter, 24 år

Birgitte Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

12, 16 oktober 1712, Hornslet

Michel Andersen Bragard, død

Maren Hansdatter, enke

Peder Rasmussen, stedsøn til afdøde (hans fader Rasmus Bragaard, død 1699, skiftebrev af 26. April 1699 er nævnt) hans formynder Søren Pedersen i Hornslet

Anders Michelsen fra Karlby var børnenes farfader

Søren Jensen fæster

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

14, 19 juli 1712, Segalt

Niels Sørensen Smed, død

enken og 2 umyndige børn, ingen navne, lavværge og formynder Jens Fisker

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

15, 31. januar 1713, Mørke

Dorthe Jensdatter, død

Jens Rasmussen Winther, død

Hendes arvinger:

1)  broder Peder Jensen

2)  søster Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Mygind

3)  søster Ellen Jensdatter af Myngind

4)  søster Birgitte Jensdatter i ?Tved Mølle ~ Christen Hovmand

Hans arvinger:

1)  broder Søren Winther i Hornslet

2)  søster Kirsten Rasmusdatter med lavværge Søren Jensen

3)  søster Anna Rasmusdatter i Sveistrup ~ Niels Svendsen

4)  søster Maren Rasmusdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

16, 9 februar 1713, Følle

Dorretha Madsdatter, død

Mads Jensen, enkemand

Hendes barn:

Maren Jensdatter

Formynder Niels Jensen i Følle

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

17, 7 marts 1713, Karlby

Margrethe Nielsdatter, død

Peder Espensen, enkemand

Deres børn:

Niels Pedersen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 8 januar 1713, Brandstrup

Efter begæring er herudi skifteprotokollen indført efterskrevne Contract oprettet imellem Niels Poulsen boende i Brandstrup og hans sl. hustru Maren Sørensdatters arvinger saaledes:

Var jeg underskrevne navnlig Olluf Ibsen i Brandstrup, paa forlig om den arvepart i Niels Poulsens boe i Brandstrup efter hans sl. hustru Maren Sørensdatter, som fornævnte Olluf Ibsen paa hans hustrus vegne og Jens Sørensen samme sted paa sin egne og sin søsters vegne nemlig Bodil Sørensdatter, blevb nemlig Niels Jensen i Worre saa og 3 Dannermand overværelse som er Poul Nielsen i Kankbølle, Søren Rasmussen og Jep Christensen i Brandstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

19, 21. marts 1712, Mørke

Maren Nielsdatter, død

Peder Hansen Smed, død

Deres børn:

Hans Pedersen, 8 år

Niels Pedersen, 5 år

Afdødes 3 brødre Anders Nielsen, Niels Nielsen i Begtrup og Mads Nielsen i Søby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

20, 13 august 1714, Kankbølle

Søren Rasmussen, død

Anne Sørensdatter, enke

Børn:

Rasmus Sørensen, 15 år

Peder Sørensen, 13 år

Søren Sørensen, 9 år

Laurids Sørensen, 17 år

Michel Sørensen, 6 år

Maren Sørensdatter, 4 år

Karen Sørensdatter, 1 ½ år

Farbroder Anders Rasmussen af Kankbølle, Peder Rasmussen i Kvottrup, Poul Nielsen i Kankbølle, Laurs Sørensen i Kvottrup, morbroder

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

23, 3 december 1714, Karlby

Kirsten Nielsdatter, død

Jens Nielsen Hougaard, enkemand

Barn:

Peder Jensen, 15 uger gl

Morbroder Anders Nielsen Ladefoged i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

24, 30 oktober 1715, Hielmager

Anders Sørensen Skrædder og hans hustru Kirsten Pedersdatter, begge døde, skifte imellem begge deres arvinger som var mandens 11 børn:

1.  ægteskab med Dorrethe Mortensdatter

1)  Søren Andersen Skrædder, som boede og døde i Worre, hans efterladte søn:

1a) Christen Andersen nu boende i Worre

2)  Peder Andersen som boede og døde i Segalt

2a) Jens Pedersen, 17 år, tjener Christen Skrædder her i byen

3)  Jens Andersen, som sidst var hyrde i Segalt og efterladt sig 3 sønner og en datter:

3a) Jens, 15 år

3b) Søren, 12 år

3c) Anders, 10 år

3d) Johanne, 3 år

4)  Margrethe Andersdatter ~ Jens Nagelsmed i Aarhus, hendes efterladte 2 børn:

4a) Peder Jensen, 12 år

4b) Margrethe Jensdatter, 14 år

5)  Anne Andersdatter som var gift med Johannes Nielsen, der boede i ?Træskohuset, hendes efterladte 2 sønner:

5a) Niels Johansen, tjener præsten i Schiødstrup

5b) Søren Johansen, boende i Rodschou

Børn i ægteskabet med Kirsten Pedersdatter:

6)  Hans Andersen boede og døde i Skiødstrup

6a) Margrethe Hansdatter, 4 år

6b) Kirsten Andersdatter, 3 år

7)  Christen Andersen skrædder i Segalt

8)  Peder Andersen i Escherod

9)  Anders Andersen skrædder i Hielmager

10)  Søren Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26, 4. april 1716, Skødstrup

Anders Jensen Mejlby, død

Birgitte Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Peder Andersen, 11 år

Enkens broder Anders Rasmussen Grosen i Hjelmager

Farbroder Peder Jensen i Mejlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29, 24. april 1717, Aastrup

Anne Nielsdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Deres barn:

Rasmus Rasmussen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

30, ?? maj 1717, Rodskov

Rasmus Jørgensen, død

Inger Andersdatter, død

Børn:

Else Rasmusdatter, 14 år, formynder Niels Andersen af Karlby, morbroder

Anne Rasmusdatter, 16 år, formynder Niels Nielsen som hendes sl. Forældres gaard i Roschou har i fæste

Else Rasmusdatter døde under skiftet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

33, 20. september 1718, Karlby

Mogens Andersen, død

Maren Mortensdatter, enke (trolovede)

Hans arvinger:

Moderen Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Herløfsen i Skørring

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

35, 19 april 1719, Rodskov Mølle

Jørgen Pedersen Bragaard, død

Anne Thomasdatter, enke

Børn:

Peder Jørgensen Bragaard, 28 år

Thomas Jørgensen Bragaard, 26 år

Birgitte Jørgensdatter Bragaard, 29 år

Else Jørgensdatter Bragaard, 24 år

Maren Jørgensdatter Bragaard, 21 år

Dorthe Jørgensdatter Bragaard, 20 år

Anne Marie Jørgensdatter Bragaard, 16 år

Mette Margrethe Jørgensdatter Bragaard, 14 år

Et langt skifte

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

51, 12. marts 1720, Karlby

Birgitte Andersdatter, død

Anders Rasmussen Volle, enkemand

Hendes børn:

Rasmus Nielsen, 16 år

Bodil Nielsdatter, 18 år

Anne Andersdatter, 9 år

Maren Andersdatter, 7 år

Formynder Søren Vestermand og Conrad Willumsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

52, 29. januar 1721, Hornslet

Karen Michelsdatter, død

Søren Jensen Bragaard, enkemand

Afdødes stedfader Laurids Christensen fra Krajbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

54 26 februar 1722, Mørke

Anne Jensdatter, død

Olle Jacobsen, enke

Hendes arvinger:

1)  Broder Ib Jensen som boede og døde i Roschou

1a) Jens Ibsen i Roschou

1b) Niels Ibsen tømmermand ved Bremerholm

1c) Boel Ibsdatter tj. I København

2)  Maren Damsgaard

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

61, 6. juni 1721, Mørke

Inger Rasmusdatter, død

Niels Jensen Styerich, enkemand

Hendes arvinger:

1)  broder Thomas Rasmussen i Mørke, død

1a) Maren Thomasdatter ~ Peder Jensen Styerich

2)  broder Peder Rasmussen, boede i Hadbjerg, død

2a) Rasmus Pedersen i Hadbjerg

2b) Maren Pedersdatter i Holbæk på Sjælland

2c) Anne Sophie Pedersdatter ~ Poul Jensen i København

3)  broder Niels Rasmussen i Hadbjerg

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

63, 6. juni 1722, Mørke

Søren Jensen Skomager, død

Anne Nielsdatter, enke

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 18 år

Jens Sørensen, 14 år

Helle Sørensdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

64, 6. juni 1722, Mørke

Jens Jensen Styrich, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Maren Jensdatter, 11 år

Karen Jensdatter, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

65, 17. juni 1722, Karlby

Peder Espensen, død

Mette Sørensdatter, enke

Hans søn:

Niels Pedersen, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

70, 22. august 1722, Karlby

Bierrit Frandsdatter, død

Niels Andersen, enkemand

Frands Nielsen, 20 år

Anne Nielsdatter, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

74, 9. juni 1723, Mørke

Anne Nielsdatter, død

Søren Jensen Skomager, død

Deres børn:

Maren Sørensdatter ~ Rasmus Andersen (trolovet)

Jens Sørensen, 15 år

Helle Sørensdatter, 12 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

76, 3. juli 1724, Hornslet

Skiftebrev efter Søren Nielsen i Hornslet.

Hans hustru Maren Ollufsdatter, hun døde 1720

Kirsten Sørensdatter i sit 25 år med hendes anordnede formynder Niels Nielsen i Hornslet, enkemandens søster Dorrit Nielsdatter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

82, 11. marts 1725, Tendrup

Niels Pedersen Pottemager, død

Anne Nielsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster Anne Pedersdatter, død

1a) søn Cort Pedersen, bortrømt

1b) søn Christen Pedersen i København

1c) Anne Pedersdatter

2)  Zidsel Pedersdatter, død unde børn

3)  Karen Pedersdatter, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

86, 1. juli 1724, Hornslet

Giertrud Sørensdatter, død

Niels Pedersen Balskov, enkemand

Deres børn:

Maren Nielsdatter, 11 år

Hans Nielsen, 8 år

Søren Nielsen, 3 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

92, 10 marts 1725 Karlby

Jens Nielsen muurmand, død

Anne Olufsdatter, enke

Lavværge Christen Nielsen Møller i Karlby

Børn:

Peder Jensen Muurmand

Anne Jensdatter ~ Peder Svoger? i Karlby

Kirsten Jensdatter, 25 år

Maren Jensdatter, 23 år

Karen Jensdatter, 16 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

93, 27 januar 1726, Hornslet

Christen Jensen Guldmand, død

Boel Andersdatter, enke

Børn:

Mette Christensdatter ~ Rasmus Lauridsen boende i Torsager

Boel Christensdatter ~ Peder Jensen Muurmand boende i Hornslet sogn, Tendrup

Maren Christensdatter ~ husmand Niels Andersen i ?

Peder Christensen, 21 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

97, 12. november 1725, Rosenholm

Frederich Frederichsen Poedemester, død

Hansdatter, enke

Deres børn:

Fredrich Frederichsen, 13 år

Hans Frederichsen, 8 år

Knud Christian Frederichsen, 5 år

Cathrine Frederichsdatter, 11 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

102, 25. november 1724, Tendrup

Kirsten Nielsdatter, død 15. November 1724

Niels Joensen, død 4. November 1722

Børn:

1)  Michel Nielsen i Århus

2)  Joen Nielsen, boede og døde i Tendrup

2a) Jens Joensen

2b) Niels Joensen

2c) Joen Joensen

2d) Mette Joensdatter

Stedfaderen Søren Jespersen af Tendrup

3)  Inger Nielsdatter ~ Rasmus Andersen Glarmester i Hornslet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

105, 3. juli 1725, Tendrup

Mathiis Hansen, død

Maren Michelsdatter, enke

Ingen børn

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

106, 13. april 1725, Rodskov

Mogens Sørensen, død

Karen Nielsdatter, enke, lavværge Niels Kieldsen Karlby i Rodskov

Børn:

1)  Søren Mogensen i faderen hus i Rodskov

2)  Margrethe Mogensdatter ~ Rasmus ?????Bech i Uggelbølle

3)  Anne Mogensdatter ~ Laurids ??? i Ommestrup

4)  Kirsten Mogensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

107, 11. december 1726, Hornslet

Yte Pedersdatter, død

Søren Rasmussen Winther, enkemand

Afdøde havde en søster Johanne Pedersdatter, død uden børn, ingen andre arvinger end manden

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

109, 26. oktober 1726, Hornslet

pige Dorrit Nielsen, død

døde hos Søren Nielsen Ladefoged, hendes halvbroder.

Hendes arvinger:

1)  helbroder Anders Nielsen, død i Ebeltoft

1a)datter Dorthe Andersdatter, hos stedfader Christen Holmer

2) halvbroder Søren Nielsen Ladefoged i Hornslet

Undersøges nærmere

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

115, 4. juli 1727, Tendrup

Frederich Christian Hansen, død

Hans arvinger:

1)  moster Maren Jensdatter ~ Niels Nielsen Bødker af Tendrup, hun død

1a) Søren Nielsen

1b) Anne Nielsdatter

1c) Karen Nielsdatter

2)  morbroder Jørgen Michelsen af Tendrup

3)  morbroder Mads Jensen i Krajbjerg, død

3a) Mette Madsdatter

3b) Anne Madsdatter

3c) Rasmus Madsen

Ingen arvinger på fædrene side

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

121, 7. marts 1724, Tendrup

Søren Muurmand, død

Anne Terchelsdatter, død ?

Undersøges igen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

122, 22. oktober 1726, Tendrup

Else Michelsdatter, død

Jens Espensen, enkemand

Hendes barn:

Maren Jørgensdatter, tjener i København, mødt ved formynder Niels Nielsen Bach i Hornslet

Afdøde havde en søster Maren Michelsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

124, 15. april 1727, Karlby

Karen Christensdatter, død

Mogens Sørensen Torengaard, enkemand

Ingen børn.

Hendes arvinger:

1)  broder Anders Christensen i Skørring

2)  broder Søren Vestergaard i Mørke

3)  søster Maren Christensdatter ~ Anders Herlofsen

4)  søster Mette Christensdatter ~ Rasmus Pedersen i Karlby

5)  søster Anne Christensdatter ~ Jens Sørensen i Lemmer

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

125, 4. marts 1728, Rodskov

Anne Sørensdatter, død

Søren Jacobsen, enkemand

De havde 2 børn, men hvis begge døde, en broder Anders Sørensen Muurmand arver

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

127, 24. marts 1728, Hornslet

Søren Andersen Høg, død, 13. februar 1728

Anne Knudsdatter, død, 22. marts 1727

Deres børn:

Niels Sørensen

Jens Sørensen, 14 år

Maren Sørensdatter ~ ?Anfeld Rasmussen i Uggelbølle

Marie Sørensdatter, tjener i Møllerup

Maren Sørensdatter, tjener i Møllerup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

128, 6. april 1728, Mørke

Anders Simonsen, død

Mette Pedersdatter, enke

Deres børn:

Bodil Andersdatter, 14 år

Peder Andersen, 9 år

Karen Andersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

129, 12. maj 1728, Mørke

Gye Jensdatter, død

Peder Michelsen, enkemand

Deres børn:

Jens Pedersen, har fæstet gården

Niels Pedersen

Michel Pedersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

131, 29. juni 1728, Hornslet

Søren Rasmussen Vinter, død

Maren Rasmusdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster Anne Rasmusdatter ~ Niels Svendsen i Sveistrup

2)  søster Kirsten Rasmusdatter, død i Hornslet ~ Søren Jensen Braagaard

2a) Inger Sørensdatter, 14 år

3)  søster Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Hansen i Århus

Enkens broder Rasmus Rasmussen af Aastrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

135, 26. juli 1728, Mørke

Niels Jensen Styrich, død

Birthe Hansdatter, enke

Deres barn:

Rasmus Nielsen, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

136, 13. august 1728, Rodskov

Jørgen Rasmussen Thykier, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Jørgensen Thykier, fæster

Jens Jørgensen Thykier

Anne Jørgensdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

137, 6. april 1729, Karlby

Anne Christensdatter, død

Søren Pedersen, enkemand

Deres børn:

Kirsten Nielsdatter, 6 år (der står Nielsdatter)

Farbroder Niels Pedersen af Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

140, 6. april 1729, Karlby

Rasmus Iversen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Deres børn:

Jens Rasmussen, 11 år

Søren Rasmussen, 4 ½ år

Karen Rasmusdatter, 7 år

Enkens fader Niels Michelsen i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

29 januar 1731, Hornslet

Karen Michelsdatter, død

Søren Bragaard, enke

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

142, 28 marts 1730 Hornslet

Niels Nielsen Bach, død

Ellen Pedersdatter, enke

Børn:

Maren Nielsdatter, 19 år

Peder Nielsen, 12 år

Bodil Nielsdatter, 11 år

Peder Nielsen Bach af Mørke var formynder, han var farbroder til børnene

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

150, 22. december 1730, Tendrup

Maren Jørgensdatter, død

Mogens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Mogensen, 17 år

Jørgen Mogensen, 10 år

Zidsel Mogensdatter, 6 år

?Christen Mogensen, 1 ½ år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

155, 2. august 1730, Tendrup

Peder Sørensen Krause, død

Dorthe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen Høeg, gmd. i Tendrup

Maren Pedersdatter ~ Peder Christen Braagaard?

Mette Pedersdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

159, 14. juni 1731, Hornslet

Søren Nielsen Ladefoged, død

Anne Sophie Andersdatter, enke

Hendes stedfader Michel Jensen i Mejlby

Mette Sørensdatter, eneste barn

Kirsten Sørensdatter ~ Niels Nielsen Munck i Eggense på Møllerup Gods fra tidligere ægteskab med Maren Olufsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

167, 2. oktober 1731, Tendrup

Kirsten Rasmusdatter, død

Jens Jensen Mejlby, enkemand

Hendes søn i ægteskab med Rasmus Pedersen

Peder Rasmussen, 35 år

Afdøde er også kaldt Giertrud i skiftet

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

172, 15. april 1730, Mørke

Rasmus Madsen, død

Johanne Jacobsdatter, enke

Deres børn:

Margrethe Rasmusdatter ~ Peder Michelsen Hjulmand i Mørke

Helle Rasmusdatter ~ Peder Basse i Balle

Maren Rasmusdatter, 24 år

Mads Rasmussen

Afdødes broder Peder Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

175, 6. august 1733, Karlby

Jens Jensen Smed, død

Anne Sørensdatter, enke

Deres børn:

Jens Jensen, 15 år

Søren Jensen, 13 år

Farbroder Christen Jensen i Tved sogn på Mols

Jens Nielsen Haugaard var lavværge

Afdødes steddatter Giertrud Jensdatter ~ Søren Pedersen i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

179, 14. juli 1734, Hornslet Hospital

Karen Andersdatter, død

Lemmerne i Hospitalet fik hendes små efterladenskaber

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

179, 12. august 1734, Tendrup

Jens Jørgensen, død

Anne Christensdatter, enke

Deres børn:

Anne Marie Jørgensdatter, 17 år (Jensdatter?)

Farbroder Niels Jørgensen i Havhuusene på Vosnæsgaard Gods

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

181, 11. marts 1735, Karlby

Rasmus Pedersen, død

Mette Christensdatter, enke

Deres børn:

Peder Rasmussen, myndig

Inger Rasmusdatter ved formynder Mads Laursen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

183, 17. juni 1735, Tendrup

Albret Pottemager, død

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

185, 1. oktober 1735, Hornslet

Anne Sørensdatter, død

Hendes børn:

1)  Søren Sørensen i Hornslet

2)  datter ~ Niels Balskov

2a) Hans Nielsen

2b) Maren Nielsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

187, 25. februar 1736, Rodskov

Peder Solgaard, død

Maren Jochumsdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 6 år

Peder Pedersen, 1 år

Anne Pedersdatter, 8 år

Morbroder Søren Johansen i Rodskov

Enkens lavværge og fæster Søren Nielsen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

189, 9. marts 1736, Karlby

Johanne Andersdatter, død

Peder Rasmussen, enkemand

Enkemandens stedfader Peder Jacobsen i Karlby (undersøges igen enkens eller enkemandens stedfader)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

191, 2. marts 1736, Hornslet

Karen Sørensdatter, død

Anders Terkelsen, enkemand

Deres børn:

Rasmus Andersen

Terchel Andersen

Søren Andersen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

194, 14. marts 1736, Mørke

Niels Wolle, død

Kirsten Olesdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Søren Andersen i Skader på Clausholm Gods

2)  søster Bodil Andersdatter hos Rasmus Laursen i Torsager

3)  Anne Andersdatter ~ Jens Molbo i Mørke

4)  Karen Andersdatter ~ Conrad Willumsen i Karlby

Enkens søster Karen Olesdatter i Benstrup og broder Jens Olesen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

195, 22. marts 1736, Karlby

Anne Jensdatter, død

Jens Nielsen Overgaard, enkemand

Deres børn:

Kirsten Jensdatter, 11 år

Ellen Jensdatter, 5 år

Farbroder Anders Haugaard i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

196, 26. maj 1737, Mørke

Anne Nielsdatter, død

Søren Laursen, enke

Deres barn:

Rasmus Sørensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

197, 28. juni 1737, Karlby

Anders Ougsen, død

Mette Madsdatter, enke

Deres barn:

Anne Andersdatter, 5 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

199, 15. august 1737, Tendrup

Zidsel Rodstrup, død

Frederich Urne, død

Deres børn:

Knud Christian Urne, sergeant

Amalie Urne, 35 år i Odense Kloster

Anne Sophie Urne, 33 år, hos broderen i Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

206, 24. august 1737, Tendrup

Jens Mejlby død

Maren Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Anne Jensdatter, 4 år

Lavværge Rasmus Jørgensen af Hjelmager

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

208, 2. december 1737, Mørke

Søren Laursen, død

Kirsten Nielsdatter, enke

Ingen arvinger nævnt, ingen midler

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

209, 4. december 1737, Karlby

Conrad Willumsen, død

Karen Andersdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Conradsen i Hornslet

Anders Conradsen, tj på Ryegaard på Siælland

Niels Conradsen

Maren Conradsen ~ i Karlby, navn ulæselig

Barbara Conradsdatter

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

210, 28. juni 1736, Karlby

Oluf Michelsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Olufsen, 3 år (død i 1738)

Karen Olufsdatter, ½ år

Afdødes søsters mand Peder Hansen i Hvilsager på Skafføegaard Gods

Enkens ny mand Mads Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

211, 3. februar 1738, Karlby

Michel Sørensen, død

Karen Olufsdatter, enke

Hans arvinger:

1)  søster Birgitte Sørensdatter, død

1a) Bodil Nielsdatter ~ Jørgen Molbo i Karlby

2)  søster Mette Sørensdatter, død

2a) Anne Pedersdatter

2b) Maren Pedersdatter

3)  søster Karen Sørensdatter ~ Rasmus Skomager i Ølsted (Olsted)

4)  halvbroder Jens Degn i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

212, 28. september 1738, Hornslet Hospital

Peder Laursen, død

Intet at arve og ingen navne

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

213, 30. marts 1738, Hornslet

Claus Schader, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Claus Clausen

Henrich Clausen

Enkens broder Christen Nielsen i Rodskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

217, 10 april 1738, Hornslet

Kirsten Mogensdatter, død

Johan Dankmeyer, enkemand, han var bortrømt

Johan Dankmeyer, 10 år

Anne Cathrine Johansdatter, 6 år

Moderbroder Søren Mogensen i Rodskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

220, 19. april 1738, Rosenholm

Mette Pedersdatter, død

Hans Clausen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  halvsøster Maren Thomasdatter ~ Hans Jørgen Michelsen i Haar på Frijsenborg Gods

2)  halvsøster Bodil Thomasdatter, død i Knebel sogn

2a) Peder Jensen, 46 år i Knebel

2b) Gierborg Jensdatter ~ Jørgen Rasmussen i Skader sogn?

2c) Søren Jensen i Vrinners, 36 år

2d) Niels Jensen, 30 år

2e) Barbara Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Vistoft

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

223, 28. april 1738, Skørring

Anne Simonsdatter, død

Hendes søskende:

Jacob Simonsen i Søby

Peder Smonsen

Karen Simonsdatter

+ forældre, navne ikke nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

224, 11. august 1738, Karlby

Niels Andersen, død

Anne Bertelsdatter, enke

Deres børn:

Anders Nielsen, 12 år

Hans børn:

Frands Nielsen, 36 år

Anne Nielsdatter ~ Peder Herløf i Mørke

Lavværge Søren Bertelsen i Karlby

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

226, 18. oktober 1738, Mørke

Anne Hansdatter, død

Jens Pedersen, enke

Deres børn:

Maren Jensdatter, 6 år

Kirsten Jensdatter, 2 år

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

228, 23. december 1738, Hornslet Hospital

Margrethe Jensdatter, død

Ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

229, 4. juni 1739, Rosenholm

Jens Sørensen Høeg, død

Hans arvinger:

1)  broder Niels Høeg i Rodskov

2)  søster Sørensdatter ~ Anders Rasmussen i Biødstrup

3)  søster Maren Sørensdatter, død ~ Rasmus Pedersen Grønfeld

3a) Peder Rasmussen, 10 år

3b) Søren Rasmussen, 8 år

3c) Jens Rasmussen, 7 år

3d) Rasmus Rasmussen, 4 år

3e) Ole Rasmussen, 1 år

4)  Maren Sørensdatter i Uggelbølle

Usikker på dette skifteudddag

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

232, 18. januar 1740, Tendrup

Anne Hansdatter, død

Jørgen Pedersen Andersen, enkemand

Deres børn:

Niels Jørgensen i Tendrup

Hans Jørgensen i Tendrup, 22 år

Christen Jørgensen, 19 år

Kirsten Jørgensdatter, 21 år

Farbroder Peder Andersen af Tendrup

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

232, 18. november 1740, Hornslet Hospital

Jørgen Michelsen, død

Ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

233, 18. november 1740, Hornslet Hospital

Catrine Svendsdatter, død

Ingen arvinger nævnt

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

235, 23. februar 1741, Rodskov

Hans Pedersen, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Sa Børn:

Peder Hansen, 40 år

Peder Hansen, 30 år

Maren Hansdatter ~ Knud Nielsen i Rodskov

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

238, 23. februar 1741, Rodskov

Søren Hansen, død

Stærkt beskadiget

 

--------------------------------------------------------------------------------

Sidst ændret: 14. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login