Page
Menu
News

Velkommen til Niels Sørensens website

Skaarupgaard Gods

Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt

Indeholder 169 skifteuddag og dødsanmeldelser for tiden 1782-1845 for følgende lokaliteter, idet

Lystrup dog kan være enten Egå eller Elsted:

Egå sogn omfatter lokaliteterne:

Egå: 1 uddrag

Lystrup ( Egå og Elsted sogn): 22 uddrag

Elev sogn omfatter lokaliteterne:

Elev: 12 uddrag

Elsted sogn omfatter lokaliteterne:

Elsted: 8 uddrag

Lystrup: (Egå og Elsted sogn) 22 uddrag

Sønderskovhuset: 2 uddrag

Saastrup: 2 uddrag

Hjortshøj sogn omfatter lokaliteterne:

Hjortshøj: 15 uddrag

Todbjerg sogn omfatter lokaliteterne:

Balle: 1 uddrag

Bendstrup: 27 uddrag

Grøttrup: 10 uddrag

Haarup: 23 uddrag

Skaarupgaard: 1 uddrag

Todbjerg: 45 uddrag

Ukendt: 1 uddrag

 

--------------------------------------------------------------------------------

2, 7 maj 1782, Elev

Peder Thomassen, død

Dorthe Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 16 ½ år

Peder Pedersen, 12 år

Anne Marie Pedersdatter, 13 år

Mette Marie Pedersdatter, 7 år

Farbroder Morten Thomassen

Morbroder Søren Sørensen i Søften

--------------------------------------------------------------------------------

4, 4 juli 1782, Todbjerg

Maren Pedersdatter, død

Hendes børn:

Jens Jørgensen, 27 år

Margrethe Jørgensdatter, 25 år

Anne Jørgensdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

5, 8 juli 1782, Sønderskovhuset

Maren Johansdatter, død

Hendes arvinger:

1)  helbroder Marcus Johansen

2)  helbroder Jens Johansen, død ~ Maren Rasmusdatter

2a) Johan Jensen

2b) Rasmus Jensen

2c) Karen Jensen

3)  Karen Johansdatter tjener i Århus

4)  halvbroder Laurs Johansen af Elsted

5)  halvsøster Zara Johansdatter i Hospitalet i Århus

6)  halvsøster Maren Johansdatter af Elsted

7)  Kirsten Johansdatter, død ~ Søren Jepsersen

7a) Kirsten Sørensdatter

8)  Mette Johansdatter ~ Peder Jensen i Lystrup

--------------------------------------------------------------------------------

5, 12 juli 1782, Elev

Marianne Nielsdatter, død

Laurs Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Laursen, 5 år

Niels Laursen, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

7, 7 august 1782, Sønderskovhuset

Karen Nielsdatter, død

Søren Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 12 uger

--------------------------------------------------------------------------------

8, 24 september 1782, Elev

Kirsten Nielsdatter, død

Mads Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Madsen, 22 år

Madsen, 15 år

Søren Madsen, 13 år

Anders Madsen, 10 år

Niels Madsen, 7 år

Anne Madsdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

9, 25 september 1782, Haarup

Dorthe Jørgensdatter, død

Christen Ladsen, enkemand

Hendes børn af 1. Ægteskab med Jens Jacobsen:

Søren Jensen, 9 år

Jacob Jensen, 8 år

Jørgen Jensen, 4 ½ år

af 2 ægteskab med enkemanden:

Kirsten Christensdatter, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

10, 17 januar 1783, Bendstrup

Tyre Jensdatter, død

Christen Willumsen, enkemand

Deres børn:

Jens Christensen af Hjortshøj, 30 år

Søren Christensen, 21 år

hvilken sidste er bortrømt

Anne Christensdatter, som er død og efterladt sig et barn uden for ægteskab, Marianne Johansdatter

--------------------------------------------------------------------------------

11, 17 januar 1783, Bendstrup

Anne Christensdatter, død

Datter:

Marianne Johansdatter, 4 ½ år

Bedstefader Christen Willumsen og morbroder Jens Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

11, 7 august 1782, Lystrup

Maren Nielsdatter, død

Rasmus Olesen, enkemand

Deres børn:

Niels Rasmussen, 15 år

Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Landsoldat Jens Simonsen i Skivholme på Frijsenborg Gods

Maren Rasmusdatter, 23 år

Anne Sophie Rasmusdatter, 19 år i Viborg Tugthus

Mette Rasmusdatter, tjener her i byen, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

13, 25 februar 1783, Haarup

Niels Sørensen Haugaard, død

aftægtsmand

Maren Pedersdatter, tidligere død

Hans arvinger:

1)  søn Søren Nielsen, død ~ Ingeborg Sørensdatter, der også er død og efterladt:

1a) Maren Sørensdatter, 12 ½ år

2)  Karen Nielsdatter ~ Poul Pedersen i Bendstrup

3)  Ingeborg Nielsdatter, død ~ Poul Nielsen i Todbjerg

3a) Niels Poulsen, 11 år

3b) Johanne Poulsdatter, 13 år

3c) Kirsten Poulsdatter, 12 år

--------------------------------------------------------------------------------

15, 24 juli 1783, Bendstrup

Maren Andersdatter, død

Søren Øvlesen, enkemand

Deres børn:

Bodil Sørensdatter, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

16, 7 april 1784, Haarup

Birthe Poulsdatter, død

Niels Rasmussen, enkemand

Deres børn:

Niels Nielsen, 8 uger

Ingeborg Nielsdatter, 2 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

19, 26 april 1784, Lystrup

Jens Steffensen, død

Maren Poulsdatter, enke

Deres børn:

Poul Jensen, 22 år

Niels Poulsen, 20 år

Morbroder Jens Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------

20, 25 juni 1784, Elsted

Poul Haar, død

Karen Laursdatter, enke

Hans søskende arver:

1)  Niels Sørensen Haar af Todbjerg

2)  Mette Sørensdatter ~ Søren Pedersen i Grundfør

--------------------------------------------------------------------------------

21, 10 maj 1784, Haarup

Anders Jensen Svoger, død

Maren Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Ingeborg Andersdatter, 5 år

Zidsel Andersen, 3 år

Jens Andersen, 1 år

1 ægteskab med Ingeborg Pedersdatter:

Dorthe Andersdatter, 16 år

Maren Andersdatter, 13 år

Anne Andersdatter, 10 år

Faderbroder Søren Svoger

--------------------------------------------------------------------------------

23, 7 oktober 1783, Elev

Ingeborg Jensdatter, død, enke

Hendes børn:

1)  Anne Rasmusdatter ~ Peder Pedersen her på stedet

2)  Kirsten Rasmusdatter, død

2a) søn udenfor ægteskab Jens Henriksen i Lystrup

2b) Niels Poulsen, bortrejst

2c) Rasmus Poulsen i Sabro

begge i ægteskab med Poul Nielsen

3)  Dorthe Rasmusdatter ~ hyrden Jens Erichsen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

24, 16 februar 1784, Todbjerg

Maren Joensdatter, død

Hans Jensen, død

De afdødes søn:

Jens Hansen, 1 år og 8 dage

Morfader Jens Dinesen af Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

31, 26. april 1784, Lystrup

Niels Jensen, død

Kirsten Eskildsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Jens Nielsen, 10 år

Hans Nielsen, 6 ¾ år

Søren Nielsen, 4 ½ år

Hans barn med enken:

Eskild Nielsen

Lavværge Peder Eskildsen af Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

35, 22. juli 1784, Elev

Baltzer Hansen, død

Karen Sørensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  helbroder Jens Hansen, gmd i Grundfør

2)  helsøster Karen Hansdatter, tjener i København

3)  halvbroder Laurids Hansen i København

4)  halvsøster Zidsel Hansdatter, hos moderen i Mejlby

Enkens broder Niels Sørensen i Elsted

Under skiftet fødte enken en datter, Zidsel Baltzersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

39, 29. september 1784, Elev

Jacob Pedersen Hedevig, død

Mette Marie Villadsdatter, enke

Hans børn med Maren Poulsdatter:

Anders Jacobsen i Elev

Niels Jacobsen, tjener broderen i Elev

Jens Jacobsen, fæstehusmand i Lystrup

Poul Jacobsen, i København

Laurs Jacobsen, tjener i Skejby

Maren Jacobsdatter

Anne Jacobsdatter ~ Jørgen Hansen, vægter i Århus

Dorthe Jacobsdatter, tjener i Århus

Anne Marie Jacobsdatter, tjeneri Vejlby

Inger Jacobsdatter ~ Jørgen Olesen i Elsted

--------------------------------------------------------------------------------

40, 5. januar 1785, Todbjerg

Peder Pedersen Skrædder, død

Mette Willumsdatter, enke

Deres børn:

Laurs Pedersen, 3 år

Kirsten Pedersdatter, 1 år

Farbroder Søren pedersen i Grøttrup

--------------------------------------------------------------------------------

40, 16. februar 1785, Haarup

Jørgen Jensen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Søren Jensen, 12 år

2)  helbroder Poul Jensen, 11 år

3)  halvsøster Kirsten Christensdatter, 3 ¾ år

Afdødes stedfader Christen Lassen

--------------------------------------------------------------------------------

41, 12. april 1785, Hjortshøj

Karen Laursdatter, død

Michel Jensen, enkemand

Deres børn:

Laurs Michelsen, 14 år

Jens Michelsen, 12 år

Jacob Michelsen, 9 år

Anne Michelsdatter, 5 år

Mandens broder Jens Jensen i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

42, 22.august 1785, Bendstrup

Anne Andersdatter, død

Anders Laursen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  søstersøn Anders Christensen, 31 år, tjener i Kankbølle

2)  søsterdatter Maren Christensdatter ~ Rasmus Jensen i Kankbølle

--------------------------------------------------------------------------------

43, 11. juli 1785, Todbjerg

Christen Madsen, død

Kirsten Rasmusdatter, død

Hans børn med Mette Rasmusdatter:

1)  Rasmus Christensen, 38 år, tjener i Haarup

2)  Mads Christensen, 31 år i Todbjerg

3)  Maren Christensdatter, 30 år, ugift, i Todbjerg

Kirsten Rasmusdatters arvinger:

1)  helbroder Jens Rasmussen, død

1a) Anders Jensen i Hadbjerg

1b) Maren Jensdatter

1c) Mette Jensdatter

2)  helbroder Peder Rasmussen, død

2a) Christian Pedersen i Hadbjerg

2b) Johanne Pedersdatter ~ Terchel Sørensen i Hadbjerg

3) helsøster Anne Rasmusdatter, død

3a) Rasmus Andersen, tjener i Selling på Kollerup Gods

4)  helsøster Ellen Rasmusdatter, enke i Robdrup på Clausholm Gods

--------------------------------------------------------------------------------

45, 27. marts 1786, Elev

Karen Sørensdatter, død

Søren Nielsen, enkemand

Hendes barn:

Zidsel Baltzersdatter med afdøde Baltzer Hansen

Hendes barn med enkemanden:

Maren Sørensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

49, 30. maj 1786, Haarup

Hans Nielsen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres børn:

Niels Hansen, 11 år

Christen Hansen, 11 uger

Johanne Hansdatter, 12 år

Maren Hansdatter, 5 år

Morbroder Poul Nielsen af Todbjerg

Lavværge Poul Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------

52, 1. juni 1786, Bendstrup

Peder Rasmussen, død

Karen Sørensdatter, enke

Deres børn:

Rasmus Pedersen, 5 år

Søren Pedersen, 2 år

Enkens broder Søren Sørensen i Todbjerg

Farbroder Niels Rasmussen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

55, 5. januar 1784, Elsted

Enke Anne Sørensdatter, død

Hendes børn:

1)  Rasmus Jespersen i Grundfør

2)  Søren Jespersen, hyrde i Elsted

3)  Christen Jespersen i Fuglslev

4)  Peder Jespersen på Sjælland

5)  Jens Jespersen i Sundby ved Ålborg, død

6)  Maren Jespersdatter, ugift, 64 år

7)  Bodil Jespersdatter ~ husmand Anders Christensen i Pannerup

--------------------------------------------------------------------------------

56, 4. oktober 1786, Haarup

Niels Nielsen, død

Maren Jørgensdatter, enke

Hans søskende:

1)  halvbroder Niels Sørensen, boelsmand i Todbjerg

2)  helsøster Johanne Nielsdatter, 42 år, ugift i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

57, 5. oktober 1786, Bendstrup

Søren Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  moderen Karen Sørensdatter

2)  helbroder Rasmus Pedersen, 5 ½ år

Stedfader Peder Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------

57, 8. august 1786, Bendstrup

Jens Poulsen, død

Bodil Rasmusdatter, enke

Hans børn med Ane Laursdatter:

Johanne Jensdatter, 28 år

Morbroder til arving, Anders Laursen i Bendstrup

--------------------------------------------------------------------------------

59, 10. august 1786, Grøttrup

Karen Rasmusdatter, død

Jens Jensen Tendrup, enke

Hendes arvinger:

1)  helbroder Anders Rasmussen, død i Grøttrup

1a) Rasmus Andersen, 30 år

1b) Niels Andersen, 18 år

1c) Maren Andersdatter, ugift, 25 år

1d) Birgitte Andersdatter, 23 år, tjener i Elsted

2) helsøster Anne Rasmusdatter, død ~ Jens Christensen i Hasle

2a) Niels Jensen, 45 år

2b) Christen Jensen, 42 år

2c) Marianne Jensdatter ~ Riber Søren i Brabrand

2d) Birgitte Jensdatter ~ Poul Terrild i Hasle

3)  Maren Rasmusdatter, helsøster, 58 år, ugift, hos Niels Jensen i Grøttrup

--------------------------------------------------------------------------------

61, 13. november 1786, Grøttrup

Jens Andersen, død

Hans arvinger:

1)  broder Rasmus Andersen, 30 år, tjener i Grøttrup

2)  broder Niels Andersen, 18 år, tjener i Trige

3)  Maren Andersdatter, 25 år, ugift, i Saastrup

4)  Birthe Andersdatter, 23 år, ugift, i Saastrup

--------------------------------------------------------------------------------

62, 20 februar 1787, Todbjerg

Mogens Jensen Ring, død

Hans børn:

Jens Mogensen, 26 år tjener i Elsted

Jens Mogensen, 20 år i Todbjerg

Johanne Mogensdatter ~ Niels Poulsen på stedet

Maren Mogensdatter tjener Århus

--------------------------------------------------------------------------------

63, 28 marts 1787, Haarup

Karen Rasmusdatter, død

Mogens Nielsen Land, enkemand

Deres børn:

Rasmus Mogensen, 23 år

Jens Mogensen, 15 år

Anne Mogensdatter, 21 år

--------------------------------------------------------------------------------

65, 10. april 1787, Lystrup

Mette Jensdatter, død

Christen Sørensen, enkemand

Deres børn:

Poul Christensen, 2 år

Jens Christensen, 14 uger

Morbroder Jørgen Jensen af Egå

--------------------------------------------------------------------------------

68, 26. februar 1787, Elev

Anne Nielsdatter, død

Jens Henriksen, enkemand

Deres børn:

Niels Jensen, 1 ¼ år

--------------------------------------------------------------------------------

69, 4. juni 1787, Lystrup

Søren Jørgensen, død

Dorthea Pedersdatter, enke

Deres børn:

Jørgen Sørensen, 9 år

Peder Sørensen, 7 år

Rasmus Sørensen, 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

71, 20 august 1787, Todbjerg

Niels Sørensen Haar, død

Maren Andersdatter, enke

Hans arvinger:

Mette Sørensdatter ~ Søren Pedersen i Grundfør

--------------------------------------------------------------------------------

72, 27 oktober 1787, Elev

Bodil Rasmusdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Deres børn:

Niels Sørensen, 4 år

Maren Sørensdatter, 13 uger

1 ægteskab med Niels Sørensen:

Rasmus Nielsen, 18 år

Christen Nielsen, 14 år

Anders Nielsen, 12 år

Jens Nielsen, 6 år

Marianne Nielsdatter, 10 år

Maren Nielsdatter, 8 år

--------------------------------------------------------------------------------

76, 21. december 1787, Todbjerg

Anne Jensdatter Kattrup, død

smed Søren Ladsen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  halvbrodersøn Ditlev Jensen, ungkarl i Århus, heste og kvæghandler

2)  Peder Jensen Kattrup

3)  Henrik Jensen Kattrup

4)  Dorthea Jensdatter Kattrup ~ Fabricius Frauendorff i Thorsinge Land?

5)  Jens Jensen, husmand i Ormslev på Constantinsborg Gods

--------------------------------------------------------------------------------

79, 17 marts 1788, Todbjerg

Helle Sørensdatter, død

Poul Nielsens enke

Deres børn:

Søren Poulsen, 11 år

Jens Poulsen, 8 år

Ingeborg Poulsdatter, 5 år

Mette Poulsdatter, 4 år

Niels Poulsen, død kort efter moderen, tvilling

Hans Poulsen, død kort efter moderen, tvilling

--------------------------------------------------------------------------------

82, 18 marts 1788, Haarup

Niels Jensen, død

Maren Nielsdatter, enke

Deres barn:

Hans Nielsen, 19 uger

--------------------------------------------------------------------------------

84, 5. juni 1788, Elsted

Anders Pedersen, død

Karen Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Andersdatter, 4 ¼ år

Enkens broder Christen Rasmussen i Elsted

Afdødes broder Rasmus Pedersen i Elsted

--------------------------------------------------------------------------------

86, 4. juli 1788, Elev

Niels Christensen Snedker, død

Inger Nielsdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 14 år

Niels Nielsen, 8 år

Anders Nielsen, 7 år

Lavværge Niels Pedersen i Lisbjerg

Afdødes broder Søren Christensen i Hasle

--------------------------------------------------------------------------------

89, 15. maj 1789, Haarup

Maren Poulsdatter, død

Søren Jensen, enkemand

Hendes børn med Peder Pedersen:

1)  Ingeborg Pedersdatter, død ~ Anders Jensen, død

1a) Dorthe Andersdatter, 21 år

1b) Maren Andersdatter, 19 år

1c) Anne Andersdatter, 15 år

Hendes børn med enkemanden:

1)  Poul Sørensen, 31 år

2)  Karen Sørensdatter ~ Anders Jensen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

92, 17 juni 1789, Haarup

Ingeborg Sørensdatter, død

Rasmus Christensen, enkemand

Deres børn:

Søren Rasmussen, 8 år

Christen Rasmussen, 6 år

Maren Rasmusdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

92, 6. juni 1788, Bendstrup

Rasmus Andersen, død

Mette Nielsdatter, enke

Deres børn:

Anders Rasmussen, 5 år

Niels Rasmussen, 1 ½ år

Farfader Anders Joensen i Elev

--------------------------------------------------------------------------------

94, 28. januar 1790, Elsted

Søren Jespersen, død

Margrethe Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Kirsten Sørensdatter, 10 år

Ane Sørensdatter, 7 år

--------------------------------------------------------------------------------

95, 5 februar 1790, Elsted

Maren Sørensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Deres børn:

1)  Søren Jensen, død

1a) Jens Sørensen, død

1b) Peder Sørensen, 16 år

1c) Kirsten Sørensdatter, 27 år ~ Jens Pedersen Brandt i Elev

1d) Kirsten Sørensdatter, 22 år

1e) Maren Sørensdatter

2)  Peder Jensen, 49 år

3)  Jens Jensen, 47 år

4)  Søren Jensen, 39 år

5)  Ane Jensdatter, 44 år ~ Christen Jespersen i Bildstrup på Caløe

6)  Zarra Jensdatter, 40 år ~ Jens Jacobsen i Lystrup

7)  Mette Jensdatter, 30 år ugift

--------------------------------------------------------------------------------

96, 8. februar 1790, Saastrup

pige Maren Andersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Rasmus Andersen, 34 år

2)  broder Niels Andersen, 22 år

3)  Birgitte Andersdatter, 27 år

--------------------------------------------------------------------------------

96, 22 februar 1790, Elev

Maren Pedersdatter, død, opholdskone hos Laurs Andersen

Hendes arvinger, søsterbørn:

1)  Peder Sørensen Hjortshøj, gårdmand i Vejlby

2)  Ole Sørensen Hjortshøj i Elsted

3)  Niels Sørensen Hjortshøj i Brabrand

4)  Maren Sørensdatter ~ Laurs Andersen her ved stedet

5)  Kirsten Sørensdatter førhen ~ med afdøde Peder Nielsen, Vejlby, men død og efterladt

5a) Karen Pedersdatter, 11 år gl hos en halvbroder Søren Pedersen i Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

97, 26. februar 1787, Elev

Christen Laursen, død

Helle Christensdatter, enke

Deres børn:

Laurs Christensen, 15 år

Mette Marie Christensdatter, 10 år

--------------------------------------------------------------------------------

102, 1. juni 1790, Elsted

105, 21. juli 1790

Else Jensdatter, død

Niels Sørensen Groesen, enkemand

Deres børn:

Ellen Nielsdatter, 5 år

Karen Nielsdatter, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

103, 30. juni 1790, Saastrup

105, 17. juli 1790

Maren Pedersdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Christen Pedersen, tjener i Riis på Kielsgaard Gods

2)  søster Inger Pedersdatter ~ Anders Vestergaard i Schiellerup by, Linå sogn på Silkeborg Gods

Farbroder Søren Christensen i Saastrup

--------------------------------------------------------------------------------

104, 2. juli 1790, Elsted

111, 22. september 1790

ugift tjenestekarl Niels Olesen Michuvig, død

Der var ganske få værdier. Han var født i Norge, ingen arvinger kendt.

--------------------------------------------------------------------------------

106, 23. august 1790, Haarup

115, 19. november 1790

Maren Nielsdatter, død

Jørgen Sørensen, enkemand

Hendes børn med Hans Nielsen:

Niels Hansen, 14 år

Christen Hansen, 6 år

Johanne Hansdatter, 17 år ~ Anders Pedersen i Mejlby på Clausholm Gods

Maren Hansdatter, 10 år

Hendes børn med Niels Jensen:

Hans Nielsen, 2 ½ år

Morbroder Michel Nielsen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

111, 20. oktober 1790, Haarup

Anne Nielsdatter, død

Peder Jørgensen, enke

Deres børn:

Jørgen Pedersen, ½ år

Karen Pedersdatter, 3 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

112, 15. november 1790, Bendstrup

115,

117,

Poul Pedersen, død

Karen Nielsdatter, enke

Deres børn:

Peder Poulsen, 32 år

Jens Poulsen, 28 år

Søren Poulsen, 22 år

Maren Poulsdatter ~ Søren Sørensen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

118, 29. april 1791, Haarup

Søren Hansen, død

Inger Nielsdatter, enke

Hans børn med Kirsten Hansdatter:

Hans Sørensen, 40 år

Helle Sørensdatter, 38 år ~ gmd Niels Poulsen i Mejlby

Maren Sørensdatter, 36 år ~ Jens Christensen Smed i Mejlby

Hans børn med enken:

Maren Sørensdatter, 30 år ~ Jens Nielsen Ring i Mejlby

Kirsten Sørensdatter, 29 år ~ Christen Jensen i Ødum

Anne Sørensdatter, 23 år, ugift

Bodil Sørensdatter, 20 år, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

124, 30 december 1791, Todbjerg

138, 29. november 1792

Niels Poulsen, død

Johanne Mogensdatter, enke

Deres børn:

Mogens Nielsen, 11 år

Søren Nielsen, ½ år

Anne Nielsdatter, 9 år

Kirsten Nielsdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

128, 22 marts 1792, Haarup

135, 28. november 1792

Niels Jensen Svoger, død

ugift

Hans arvinger:

1)  helbroder Søren Jensen Svoger, aftægtsmand i Haarup

2)  helbroder Anders Jensen Svoger, førhen død og efterladt sig:

2a) Dorthe Andersdatter, 24 år

2b) Maren Andersdatter, 22 år

2c) Anne Rasmusdatter, 17 år

2d) Ingeborg Andersdatter, 13 år

2e) Zidsel Andersdatter, 11 år

2f) Jens Andersen

3)  Helsøster Anne Jensdatter ~ Søren Pedersen husmand i Grøttrup

4)  helsøster Mette Jensdatter ~ Søren Nielsen Skrædder, husmand i Tendrup

--------------------------------------------------------------------------------

129, 7. juli 1792, Grøttrup

Niels Rasmussen, død

Han var fra Egå

Hans broder Jens Rasmussen i Egå

Han var flyttet til Grøttrup for at blive gift, men omkom ved ulykke forinden.

--------------------------------------------------------------------------------

130, 16 juli 1792, Grøttrup

137, 29. november 1792

Anne Nielsdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Deres børn:

Jens Nielsen, 16 år

Mette Marie Nielsdatter, 27 år

Anne Dorthe Nielsdatter, 22 år ~ Jørgen Pedersen i Haarup

Karen Nielsdatter, 20 år

Børnenes farbroder Jens Pedersen af Hjortshøj

--------------------------------------------------------------------------------

132, 20 august 1792, Hjortshøj

Bodil Pedersdatter, død

Christen Willumsen, enkemand

Hendes børn med Jens Christoffersen:

Maren Jensdatter ~ Ole Joensen i Ommestrup

--------------------------------------------------------------------------------

134, 30. oktober 1792, Haarup

136, 28. november 1792

ugifte Maren Rasmusdatter Sejer, død

Hendes arvinger:

1)  søn Jørgen Rasmussen, født uden for ægteskab, tjener i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

141, 27. december 1792, Todbjerg

145, 24. maj 1793

ugift Ane Sofie Erichsdatter, død

Hendes arvinger:

uægte søn Niels Christensen, 4 ½ år

uægte datter Ane Kirstine Christensdatter, ¾ år

Morbroder Thomas Erichsen, tjener i Århus

--------------------------------------------------------------------------------

142, 6. maj 1793, Lystrup

147, 3. oktober 1793

Kirsten Eskilsdatter, død

Søren Pedersen Bak, enkemand

Deres børn:

Maren Sørensdatter, 8 år

Birthe Sørensdatter, 6 år

Dorthe Sørensdatter, 4 år

Maren Sørensdatter, 2 år

Morbroder Laurs Eskildsen af Elev

--------------------------------------------------------------------------------

145, 5 august 1793, Todbjerg

Anne Michelsdatter, død

Søren Poulsen, enkemand

Hun døde hos sin fader Michel Nielsen i Todbjerg

Barn:

Poul Sørensen, 6 uger

--------------------------------------------------------------------------------

149, 15. februar 1794, Hjortshøj

Enken Mette Nielsdatter, død

Hendes børn og arvinger:

1)  Niels Pedersen, gårdmand i Elev

2)  Peder Pedersen, gårdmand i Hjortshøj

3)  Rasmus Pedersen, gårdmand i Vejlby

4)  Mette Pedersdatter ~ Jens Pedersen, gårdmand i Hjortshøj

5)  Anne Kirstine Pedersdatter ~ Niels Rasmussen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

149, 23. februar 1794, Lystrup

Enke Johanne Jensdatter, død

Hendes arvinger:

1)  broder Poul Jensen,, aftægtsmand i Grøttrup

2)  Peder Jensen, aftægtsmand i Lystrup

3)  søster Elle Jensdatter, enke- og aftægtskone hos Laurs Nielsen, hvor også afdøde opholdt sig

Laurs Nielsen var gift med en niece til afdøde

--------------------------------------------------------------------------------

150, 23 maj 1794, Bendstrup

151, 20. juni 1794

Inger Poulsdatter, død

Ugift, hendes arvinger:

moderen Maren Pedersdatter, enke

helsøster Maren Poulsdatter, ugift

halvsøster Kirsten Offersdatter ~ husmand Niels Andersen i Fårup på Ristrup Gods

--------------------------------------------------------------------------------

152, 27 august 1794, Todbjerg

154, 25. september 1794

160, 14. marts 1795

Michel Nielsen, død

børn i 1 ægteskab med Anne Sørensdatter:

Poul Michelsen, 29 år

Maren Michelsdatter ~ Søren Larsen Smed i byen

2 ægteskab med enken Maren Sørensdatter:

Niels Michelsen, 18 år

Søren Michelsen, 7 år

Maren Michelsdatter, 20 år

Johanne Michelsdatter, 10 år

Farbroder Poul Nielsen fra Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

158, 23. november 1794, Haarup

162, 27. maj 1795

Rasmus Christensen, død

Karen Larsdatter, enke

Børn af 1. ægteskab:

Søren Rasmussen, 14 år

Christen Rasmussen, 10 år

Maren Rasmusdatter, 8 år

Lavværge poul Poulsen af Haarup

Farbroder Mads Christensen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

158, 13. januar 1795, Lystrup

Ungkarl Niels Sejersen, død

Hans arvinger:

2 søsterbørn:

Niels Kiersen i Kradbjerg

Anders Rasmussen i Mejlby

--------------------------------------------------------------------------------

159, 13. januar 1795, Lystrup

159, 12. februar 1795

162, 11. juli 1795

ungkarl Niels Sejersen, død

Hans arvinger, søskendebørn:

1) Niels Rasmussen Sejer

2)  Anders Rasmussen i Mejlby

3)  Jørgen Rasmussen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

162, 9. september 1795, Haarup

164, 18. januar 1796

Maren Jørgensdatter, død

Ole Nielsen, enkemand

Deres børn:

Dorthe Olesdatter, 8 år, tvilling

Maren Olesdatter, 8 år, tvilling

Anne Olesdatter, 6 år

Afdødes særbørn:

Ingeborg, 16 år

Zidsel, 14 år

Jens, 13 år

Deres farbroder Søren Jensen i Haarup

--------------------------------------------------------------------------------

165, 11. marts 1796, Bendstrup

Anders Lassen, død

Hans børn:

Peder Andersen

Dorthe Andersdatter, 40 år

Bodil Andersdatter

Niels Knudsen af Hesselballe var værge for Bodil

--------------------------------------------------------------------------------

166, 6. februar 1787, Haarup

Clemen Andersen, død

Johanne Jensdatter, enke

Deres børn:

Anders Clemensen, 15 år

Jens Clemensen, 11 år

Søren Clemensen, 6 år

Karen Clemensen, 16 år

Jens Clemensen, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

169, 18. januar 1798, Todbjerg

177, 1. marts 1798

Helle Nielsdatter, død

Conrad Simonsen, enke

Deres børn:

Søren Conradsen, 13 år

Maren Conradsdatter, 9 år

Niels Conradsen, 7 år

Christen Conradsen, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

172, 26. januar 1798, Hjortshøj

180,

Appelone Nielsdatter, død

Søren Laursen, død tidligere

Ingen fællesbørn.

Der var testamente, et lang skifte.

Hans arvinger:

1)  søster Maren Laursdatter, død

1a) datter ~ Christen Clemensen i Søften

1b) Søren Nielsen

2)  Ellen Laursdatter, hun var ikke død

2a) Niels Sørensen, 28 år i Årslev

2b) Bodil Marie ~ Peder Madsen

3)  Anne Laursdatter, død i Kvottrup

3a) Laurs Pedersen, 30 år

3b) Ole Pedersen, 26 år

3c) Jesper Pedersen, 24 år

Hendes søn:

Poul Sørensen i Oudrupgaarden, 48 år

Et langt og lidt kompliceret skifte

--------------------------------------------------------------------------------

179, 5. marts 1798, Todbjerg

Maren Nielsdatter, død

Hans Madsen, enkemand

Deres børn:

Mette Hansdatter, 14 år

Birgitte Hansdatter, 11 år

Niels Hansen, 9 år

Maren Hansdatter, 7 år

Anne Hansdatter, 4 år

1 dreng 1 år

--------------------------------------------------------------------------------

185, 2. april 1798, Hjortshøj

Søren Pedersen, død

Anne Sørnsdatter, enke

Deres børn:

Karen Sørensdatter, 15 år

Dorthe Sørnsdatter, 8 år

Anne Cathrine Sørensdatter, 5 år

Søren Sørensen, 1 ½ år

Lavværge Søren Pedersen af Kankbølle

--------------------------------------------------------------------------------

188, 14. maj 1798, Hjortshøj

Anne Sørensdatter, død

Niels Jensen, enkemand

Der var testamente, enkemanden arvede

--------------------------------------------------------------------------------

190, 2. juli 1798, Haarup

Jørgen Sørensen, død

Karen Larsdatter, enke

Deres børn:

Søren Jørgensen, 6 år

Kirsten Jørgensdatter, 3 år

Bodil Marie Jørgensdatter, ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

194, 28. februar 1799, Todbjerg

Bodil Olesdatter, død

Hans Madsen, enkemand

Deres barn:

Anne Marie Hansdatter, 5 uger

--------------------------------------------------------------------------------

195, 18. april 1799, Haarup

Anne Andersdatter, død

Christen Lassen, enkemand

Hendes barn uden for ægteskab:

Mette Jacobsdatter, 24 år

Deres børn:

Kirsten Christensdatter, 17 år

Jens Christensen, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

198, 20. februar 1800, Hjortshøj

Michel Jensen, død

Johanne Nielsdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

Laurs Michelsen, 28 år

Jens Michelsen, 26 år

Anne Michelsdatter, 19 år

Deres børn:

Karen Michelsdatter, 14 år

Maren Michelsdatter, 9 år

Johanne Michelsdatter, 7 år

Niels Michelsen, 3 ½ år

Peder Michelsen, ¾ år

--------------------------------------------------------------------------------

200, 30 marts 1801, Hjortshøj

Mette Pedersdatter, død

Jens Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Jensen, 28 år

Niels Jensen, 25 år

Jens Jensen, 20 år

Søren Jensen 9 år

Dorthe Jensdatter, 26 år

Anne Jensdatter, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

204, 20 juni 1801, Todberg

Søren Hansen Torst, død

Maren Pedersdatter, død

Der var et testamente, indhold ikke fundet

--------------------------------------------------------------------------------

204, 21 september 1801, Bendstrup

207, 8. december 1801

Maren Sørensdatter, død

Jens Poulsen, enkemand

Deres børn:

Ingeborg Jensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

209, 16 juni 1802, Bendstrup

Jørgen Nielsen, ungkarl, død

Hans arvinger var hans søskendebørn:

1)  Jens Nielsen, 28 år i Grøttrup

2)  Mette Marie Nielsdatter ~ Hans Christensen i Grøttrup

3)  Anne Dorthea Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Hjortshøj

4)  Maren Nielsdatter, 26 år i Bendstrup

Niels Jensen i Grøttrup var fader til dem

--------------------------------------------------------------------------------

210, 16 august 1802, Todberg

Mette Pedersdatter, død

Poul Jensen, enke

Deres børn:

Jens Poulsen, 16 år

Peder Poulsen, 14 år

Giertrud Marie Pedersdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

212, 28 maj 1803, Todberg

Maren Poulsdatter, død

Søren Sørensen, enkemand

Deres børn:

Søren Sørensen, 27 år

Poul Sørensen, 23 år

Jens Sørensen, 14 år

Niels Sørensen, 10 år

Maren Sørensdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

216, 11 oktober 1803, Todberg

Inger Pedersdatter, død

Peder Jørgensen Kudsk, enkemand

Deres børn:

Peder Pedersen, 4 år

Anne Pedersdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

218, 13 april 1804, Todberg

Laurs Pedersen, død

Hans søskende arver:

1)  Helsøster Karen Pedersdatter ~ Christen Jensen Smed i Aarestrup

2)  Giertrud Pedersdatter ~ ?, hun enke i Haverslev

3)  halvbroder Peder Christensen Rytter, gårdmand i Rørbech

4)  halvsøster Maren Christensdatter ~ Anders Jensen Degn i Brastrup

--------------------------------------------------------------------------------

221, 9. april 1805, Todbjerg

Maren Andersdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Testamente, enkemanden arvede

--------------------------------------------------------------------------------

222, 23 oktober 1805, Todberg

227, 20. januar 1806

Peder Jørgensen Kudsk, død

Magrethe Nielsdatter, enke

1 ægteskab:

Karen Pedersdatter, 20 år

2 ægteskab:

Ane Pedersdatter, 8 år

Peder Pedersen, 7 år

3 ægteskab:

Niels Pedersen, 1 ½ år

--------------------------------------------------------------------------------

225, 27 december 1805, Hjortshøj

229, 24. marts 1806

Rasmus Rasmussen, død

Arvinger var hans søsterbørn:

Rasmus Pedersen, 26 år

Søren Pedersen, 22 år

Jørgen Pedersen, 20 år

Maren Pedersdatter, 13 år

Anne Marie Pedersdatter, 13 år

Ane Pedersdatter, 6 år

Børnenes fader Peder Thomassen i Castrup

--------------------------------------------------------------------------------

226, 8 januar 1806, Grøttrup

231, 14. juli 1806

Jochum Nielsen, død

Kirsten Pedersdatter, enke

Deres børn:

Niels Jochumsen, 31 år

Peder Jochumsen, 28 år

Jens Jochumsen, 26 år

Anders Jochumsen, 20 år

Jens Jochumsen, 15 år

Zidsel Jochumsen, 37 år ~ Jens Nielsen i Iller

--------------------------------------------------------------------------------

230, 31. marts 1806, Grøttrup

Ane Cathrine Poulsdatter, død

Peder Sørensen, enkemand

Deres børn:

Jens Sørensen?, 2 år

--------------------------------------------------------------------------------

234, 13 august 1806, Hjortshøj

Kirsten Andersdatter, død

sognefoged Peder Pedersen, enkemand

Deres børn:

Peder Pedersen, 6 år

Anders Pedersen, 2 år

Birthe Pedersdatter, 13 år

Maren Pedersdatter, 10 år

Mette Pedersdatter, 4 uger

Farbroder Niels Pedersen i Elev

--------------------------------------------------------------------------------

238, 27 april 1807, Bendstrup

245, 3. august 1807

Søren Nielsen Sønder, død

Ane Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Mette Sørensdatter, 23 år

Ane Sørensdatter, 18 år

Lavværge Anders Laursen

Farbroder Søren Nielsen, husmand i Rodskov

--------------------------------------------------------------------------------

240, 22 maj 1807, Hjortshøj

243, 23. maj 1807

246, 12. januar 1808

Peder Pedersen , død

Hans børn:

Birthe Pedersdatter, 14 år

Maren Pedersdatter, 12 år

Peder Pedersen, 6 år

Anders Pedersen, 4 år

Mette Pedersdatter, ¾ år

Den med afdøde forlovede Mette Marie Jensdatter var ikke efter loven 5 2 33 arving efter ham.

Farbroder Niels Pedersen i Elev

--------------------------------------------------------------------------------

248, 5. januar 1809, Haarup

251, 9. juni 1809

Christen Lassen, død

Dorthe Andersdatter, enke

Hans børn af tidligere ægteskab:

Jens Christensen, 22 år

Kirsten Christensdatter, ugift i Hadbjerg

Enkens broder Peder Andersen i Bendstrup

Farbroder Søren Lassen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

249, 29. marts 1809, Todbjerg

252, 12. december 1809

Jørgen Jensen, død

Ane Rasmusdatter, enke

Deres børn:

Søren Jørgensen, 43 år

Jens Jørgensen, 31 år, ved Livgarden

Christen Jørgensen, 28 år

Ane Jørgensdatter ~ Peder Andersen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

251, 11. december 1809, Skaarupgaard

Christen Pedersen, død

Hans arvinger:

1)  helbroder Anders Pedersen i Terp

2)  helsøster Marianne Pedersdatter ~ Søren Jensen i Trige

3)  halvbroder Søren Nielsen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

254, 9. januar 1813, Lystrup

Mette Marie Sørensdatter, død

Poul Jensen Skrædder, enkemand

Testamente efter hvilket længstlevende arver mod et beløb til afdødes arvinger der var:

1)  helbroder Niels Grosen, 66 år i Svinbo

2)  helbroder Peder Grosen, 62 år, gmd i Skæring

3)  helbroder Peder Grosen, 53 år, tjener på Skæring Munkegaard

4)  Søren Grosen, død, gårdmand i Skæring

4a) Søren Sørensen, 17 år

4b) Kirsten Sørensdatter, 14 år

4c) Maren Sørensdatter, 6 år

5)  helsøster Maren Groesdatter, ugift, i Skæring

--------------------------------------------------------------------------------

255, 19. juli 1814, Todbjerg

Anders Jensen, død

Dorthe Andersdatter, enke

Afdødes arvinger:

Maren Jensdatter ~ Hans Sørensen

Dorthe Jensdatter ~ Anders Johnsen i Hvilsager

--------------------------------------------------------------------------------

256, 15. september 1815, Bendstrup

Peder Andersen, død

Else Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Pedersen, 33 år

Lads Pedersen, 29 år

Jens Pedersen, 26 år

Søren Pedersen, 24 år

Laurs Pedersen, 21 år

Lavværge Anders Andersen

--------------------------------------------------------------------------------

256, 26. september 1815, Todbjerg

Niels Tost?, død

Maren Pedersdatter, enke

Deres børn:

Peder Nielsen, 36 år

Jens Nielsen, 28 år

Søren Nielsen, 26 år

Niels Nielsen, 21 år

Karen Nielsdatter ~ Thomas Olesen i Hesselballe

--------------------------------------------------------------------------------

257, 14. marts 1816, Todbjerg

Mads Christensen, død

Mette Willumsdatter, enke

Deres børn:

Christen Madsen, 27 år

Anders Madsen, 20 år

Mette Kirstine Madsdatter ~ Jens Jørgensen i Terp

--------------------------------------------------------------------------------

257, 31. oktober 1816, Hjortshøj

258, 1. januar 1817

Niels Olesen Holm, død

Ingen arvinger

--------------------------------------------------------------------------------

257, 7. oktober 1816, Bendstrup

Christen Jensen Elgaard, død

Maren Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Christensen, 28 år

Niels Christensen, 26 år

Christen Christensen, 22 år

--------------------------------------------------------------------------------

259, 4. februar 1817, Todbjerg

Hans Madsen, død

Maren Pedersdatter, enke

Hans Børn:

Niels Hansen, 27 år

Mads Hansen, 19 år

Mette Hansdatter, 30 år

Kirsten Hansdatter, 28 år

Maren Hansdatter, 26 år ~ Søren Andersen

Ane Hansdatter, 24 år

Lavæærge, enkens broder Rasmus Pedersen, smed i Elev

--------------------------------------------------------------------------------

260, 26. april 1817, Grøttrup

265, 29. august 1817

Mads Pallesen, død

enke?

Hans børn:

Niels Adolf Nielsen, 10 år

Inger Nielsdatter, 12 år

Mette Marie Nielsdatter, 11 år

Edel Kirstine Nielsdatter, 9 år

--------------------------------------------------------------------------------

263, 8. august 1817, Todbjerg

Søren Larsen, død

Maren Michelsdatter, enke

Deres børn:

Michel Sørensen, 20 år

Lars Sørensen, 14 år

Jens Sørensen, 12 år

Christen Sørensen, 8 år

Søren Sørensen, 4 år

Ane Marie Sørensdatter, 25 år ~ Jens Jacobsen i Bendstrup

Ane Sørensdatter, 22 år

Kirsten Sørensdatter, 15 år

Morbroder Søren Michelsen i Todbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

266, 4. november 1817, Todbjerg

Ane Sørensdatter, død

Jens Jørgensen, enkemand

Deres børn:

1)  Søren Jensen, 35 år

2)  Maren Jensdatter ~ Rasmus Olesen i Haarup

2a) Søren Rasmussen, 8 år

2b) Kirsten Rasmusdatter, 10 år

2c) Inger Marie Rasmusdatter, 6 år

--------------------------------------------------------------------------------

267, 8. juli 1817, Lystrup

Rasmus Knudsen, død

Dorthe Pedersdatter, enke

Afdødes arvinger:

1)  halvsøster Else Rasmusdatter ~ aftægtsmand Jens Rasmussen i Egå

Dorthe Pedersdatters søn Rasmus Sørensen, fuldmyndig gårdmand i Ramden

--------------------------------------------------------------------------------

268, 16. januar 1818, Balle

Peder Christensen, død

Ane Mogensdatter, enke

--------------------------------------------------------------------------------

269, 6. februar 1819, Hjortshøj

Smed Søren Nielsen, død

Mette Jensdatter, enke

Deres børn:

Jens Sørensen, 27 år

Rasmus Sørensen, 10 år

Marie Kirstine Sørensdatter, 16 år

Ane Sørensdatter, 12 år

Lavværge Jens Knudsen i Trige

--------------------------------------------------------------------------------

272, 24. september 1819, Lystrup

277, 10. december 1819

Mette Pedersdatter, død

Poul Jensen, enkemand

Hendes arvinger:

1)  Fader Peder Steffensen, død

1a) Jens Pedersen, 60 år, husmand i Skæring

1b) Steffen Pedersen, 57 år, husmand i Storring

1c) Niels Pedersen, 51 år, husmand i Karlby

1d) Ane Pedersdatter, død

1da) Rasmus Rasmussen, 33 år, i Halling

1db) Peder Rasmussen, 31 år, i Hadbjerg

1dc) Laurs Rasmussen, 29 år, i Astrup

1dd) Jens Rasmussen, 26 år, i Kattrup

1de) Niels Rasmussen, 19 år i Bramstrup

1df) Ane Marie Rasmusdatter, i Hadbjerg

2)  Farbroder Rasmus Steffensen, død

2a) Jens Rasmussen, aftægtsmand i Egå

2b) Mette Rasmusdatter, død ~ Jens Jensen, husmand i Egå

2ba) Kirsten Jensdatter ~ Johannes Laursen, husmand i Egå

2c) Ane Rasmusdatter, død ~ Jens Sørensen i Harlev

2ca) Søren Jensen i Brendstrup, Tilst sogn

3) Anne Steffensdatter, død ~ Niels Torst? i Langskov

3a) Steffen Nielsen i Langskov

4)  morbroder Søren Poulsen i Lystrup, død

4a) Christen Sørensen, død på Sjælland

4aa) Poul Christensen, husmand i Egå

4b) Niels Sørensen, selvejer på Spørring mark

4c) Peder Sørensen, husmand i Terp, Lisbjerg sogn

4d) Sara Sørensdatter, død ~ i Geding, Tilst sogn

4da) Ole Jensen, i Randers

4db) Søren Jensen, i Nørre Herred?

4dc) Maren Jensdatter, i True?

4e) Zidsel Sørensdatter, død ~ underofficer Helbert i Århus

4ea) Bodil Marie

4f) Maren Sørensdatter ~ Laurs Nielsen i Hvilsted

5)  Ole Poulsen, død

5a) Jørgen Olesen, død

5aa) Ole Jørgensen, gårdmand i Elsted

5ab) Jacob Jørgensen, i København

5ac) Mette Jørgensdatter ~ Eskild Pedersen i Vejlby

5ad) Ane Jørgensdatter i Elsted

5b) Mette Olesdatter, i Elsted

6) Zidsel Poulsdatter, død i Mollerup

6a) Niels Jensen, aftægtsmand i Framlev

7) Jens Poulsen, gårdmand i Elsted, død

7a) Poul Jensen i Elsted, død

7aa) Mette Marie Poulsdatter, i Elsted

7ab) Marianne Poulsdatter i Lystrup

7b) Anders Jensen, i Elsted

7c) Maren Jensdatter, død ~ Niels Thomassen i Linå, Todbjerg sogn

7ca) Thomas Nielsen, 28 år

7cb) Jens Nielsen, 22 år

7cc) Inger Nielsdatter, 24 år

7cd) Ellen Nielsdatter, 20 år

7d) Zidsel Jensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Elsted

7da) Mogens Rasmussen, 10 år

7db) Ellen Rasmusdatter, 12 år

7dc) Marianne Rasmusdatter, 10 år

8) Niels Poulsen, død i Lystrup

8a) Poul Nielsen i Elsted, død

8aa) Rasmus Poulsen i Elsted

8ab) Sara Poulsdatter ~ Christen Rasmussen i Brandstrup

8ac) Ellen Poulsdatter i Lystrup

8ad) Maren Poulsdatter

8b) Jens Nielsen, 47 år, i Vejlby

8c) Søren Nielsen, 43 år, i Halling

9) Niels Poulsen, død i Elsted

9a) Margrethe Nielsdatter

--------------------------------------------------------------------------------

275, 14. oktober 1819, Haarup

Peder Jensen, død

Kirsten Rasmusdatter, enke

Deres børn:

1)  søn Jens Pedersen, død

1a) Peder Jensen, 28 år

1b) Bodil Marie Jensdatter

2)  Marianne Pedersdatter, 44 år

3)  Karen Pedersdatter, 42 år

Afdødes broder Jens Jensen i Elsted

--------------------------------------------------------------------------------

285, 6. december 1820, Lystrup

Kirsten Nielsdatter, død

7 år og 10 måneder

Fader Niels Jochumsen, ejede intet og begge forældre levede

--------------------------------------------------------------------------------

285, 24. 1821, Grøttrup

Maren Sørensdatter, død

Jens Sørensen, enkemand

Der var lavet testamente, ingen arvinger nævnt. Længstlevende arvede.

--------------------------------------------------------------------------------

285, 24. juli 1821, Hjortshøj

Johannes Espensen anmeldte at hans datter Ane Dorthe, 19 dage gl. var død, ejede intet, begge forældre levede

--------------------------------------------------------------------------------

285, 25. august 1821, Hjortshøj

Rasmus Sørensen, død, 13 år

Hans arvinger:

1)  moderen Mette Jensdatter ~ Christen Rasmussen

2)  broder ungkarl Jens Sørensen, 30 år

3)  søster Marie Kirstine Sørensdatter, 18 år

4)  søster Ane Sørensdatter, 15 år

--------------------------------------------------------------------------------

286, 3. marts 1822, Todbjerg

Bodil Andersdatter, død

Rasmus Rasmussen, enkemand

Testamente, ingen arvinger nævnt, længstlevende arver

--------------------------------------------------------------------------------

286, 29. april 1823, Lystrup

291, 14. november 1823

298

Søren Pedersen Bak, død

Marianne Rasmusdatter, enke

Hans børn af 1. ægteskab:

1)  Maren Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Åby

2)  Dorthe Sørensdatter ~ Søren Sørensen i Elsted

3)  Maren Sørensdatter ~ Ole Mogensen i Karlby på Rosenholm Gods

Hans børn af 2. ægteskab:

Peder Sørensen, 25 år

Rasmus Sørensen, 16 år

Ane Sørensdatter, 26 år

Johanne Sørensdatter, 11 år

--------------------------------------------------------------------------------

290, 26. september 1823, Todbjerg

293, 30. december 1823

Christen Sørensen, død

Ane Marie Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Søren Christensen, 26 år

Jørgen Christensen, 14 år

datter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

296, 16. juli 1823, Lystrup

Anmeldelse af konkurs

Jens Christensen Haarup og hustru Maren Pedersdatter indgav konkursbegæring

--------------------------------------------------------------------------------

300, 10. januar 1824, Bendstrup

Ingeborg Jensdatter, død

fader Jens Poulsen

--------------------------------------------------------------------------------

301, 8. februar 1824, ukendt

Christen Rasmussen, barn ¼ år gl. død

Moderen tjenestepige Ane Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

301, 23. februar 1824, Bendstrup

Anmeldt at Rasmus Christensens søn Rasmus var død, 4 uger gl.

--------------------------------------------------------------------------------

301, 7. februar 1825, Lystrup

305, 31. maj 1825

306 14. oktober 1825

310, 29. december 1826

Jens Jacobsen, død

Zara Jensdatter, enke

Hans arvinger:

1)  broder Niels Jacobsen, død i Vejlby

1a) Laurs Nielsen

1b) Volborg Nielsdatter, ugift

1c) Bodil Marie Nielsdatter

2)  broder Laurs Jacobsen, død

2a) Karen Laursdatter i Vejlby, ugift

3)  broder Poul Jacobsen, død

3a) Jacob Poulsen, 15 år

3b) Stine Poulsdatter ~ kromand Johannes Schytte i Rønne

3c) Mette Kirstine Poulsdatter ~ bødkermester Møller i Århus

3d) Anne Marie Poulsdatter ~ i København

3e) Christiane Poulsdatter på Sjælland

3f) Maren Poulsdatter, ugift

4)  søster Anne Marie Jacobsdatter, enke i Elsted ~ Poul Nielsen

5)  søster Inger Jacobsdatter, enke i Elsted efter Jørgen Olesen

6)  Dorthe Jacobsdatter, død

6a) Christen Bårhøj, bødker i Århus

7)  Maren Jacobsdatter, død

7a) Dorthe Laursdatter ~ Peder Nielsen i Vejlby

--------------------------------------------------------------------------------

304, 18. maj 1825, Lystrup

Indsidder Anders Nielsen anmeldte at hans kones slegfredbarn var død uden midler

--------------------------------------------------------------------------------

306, 19. september 1825, Lystrup

Niels Jacobsen i Lystrup anmeldte at hans datter Maren, 19 år gl. var død. Ingen værdier.

--------------------------------------------------------------------------------

307, 14. marts 1826, Lystrup

308, 21. december 1826

Enke Marianne Rasmusdatter, død

Søren Pedersen Bak, død

Deres børn:

Peder Sørensen Bak

Rasmus Sørensen

Johanne Sørensdatter, ugift, hjemme

Ane Sørensdatter ~ Thomas Mogensen i Skjørring på Rosenholm Gods

--------------------------------------------------------------------------------

308, 26. maj 1826, Bendstrup

Jens Jensen anmeldte at hans datter Ellen var død. Ingen midler.

--------------------------------------------------------------------------------

312, 6. maj 1829, Todbjerg

Maren Michelsdatter, død

Søren Mogensen, enke

Deres børn:

Michel Sørensen

Lars Sørensen

Jens Sørensen, 24 år

Christen Sørensen, 21 år

Søren Sørensen, 17 år

Ane Marie Sørensdatter ~ Jens Jacobsen i Bendstrup

Ane Sørensdatter ~ Mogens Jensen i Røve

Kirsten Sørensdatter ~ Poul Espensen

--------------------------------------------------------------------------------

314, 6. juli 1830, Todbjerg

Dorthea Andersdatter, død

Anders Andersen, enkemand

Ingen børn, ægtefællen arvede iht. testamente

--------------------------------------------------------------------------------

315, 29. august 1830, Elsted

Rasmus Poulsen, død

Ane Jørgensdatter, enke

Deres børn:

Datter 2 år gammel

--------------------------------------------------------------------------------

315, 14. september 1830, Todbjerg

Anders Andersen, anmeldte at hans søn Anders Andersen var død

--------------------------------------------------------------------------------

315, 8. marts 1832, Todbjerg

317, 24. januar 1833

Poul Jensen, død

Ingeborg Andersdatter, enke

Hans børn:

1) Jens Poulsen i Grundfør

2) Anders Poulsen, 21 år

3) Maren Poulsdatter ~ Søren Mogensen, død

4)  Marie Poulsdatter ~ Rasmus Pedersen i Svinboe

5)  Peder Poulsen, død

5a) Mette Marie Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------------

318, 19. september 1832, Todbjerg

320, 31. december 1833

Enke Ane Marie Jørgensdatter, død

Christian Sørensen, død

Deres børn:

Jørgen Christiansen, 21 år

Anne Christiansdatter ~ Mads Hald

--------------------------------------------------------------------------------

318, 18. marts 1833, Grøttrup

320, 31. december 1833

Michel Christensen, død

Hans arvinger:

1)  broder Niels Christensen i Linaae

2)  søster Inger Christensdatter ~ Niels Nielsen i Grundfør

3)  søster Dorthe Marie Christensdatter, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

321, 13. marts 1834, Todbjerg

322, 15. juli 1834

Søren Andersen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Anders Sørensen, 17 år

Hans Sørensen, 13 år

--------------------------------------------------------------------------------

324, 12. juni 1837, Bendstrup

Jørgen Jensen, død

Else Andersdatter, enke

Deres børn:

Anders Jørgensen, 22 år

Jens Jørgensen, 18 år

Farbroder gmd Rasmus Jensen i Kradberg

--------------------------------------------------------------------------------

324, 20. oktober 1837, Todbjerg

Anders Andersen anmeldte at hans udøbte datter var død, 8 dage

--------------------------------------------------------------------------------

325, 14. juni 1839, Todbjerg

Søren Mogensen anmeldte at hans datter Johanne Marie var død, 3 år

--------------------------------------------------------------------------------

325, 4. september 1839, Grøttrup

Niels Lassen anmeldte at hans søn Niels var død, 9 uger

--------------------------------------------------------------------------------

325, 19. marts 1840, Bendstrup

328, 31. december 1840

Karen Jensdatter, død

Jens Poulsen, enkemand

Deres børn:

Poul Jensen

Helle Jensdatter, 34 år

Jens Jensen, 33 år

Karen Jensdatter, 31 år

Poul Jensen, 28 år

Niels Jensen, 26 år

--------------------------------------------------------------------------------

327, 4. juli 1840, Bendstrup

Poul Pedersen, død

Maren Hansdatter, enke

Deres børn:

Hans Poulsen, 20 år

--------------------------------------------------------------------------------

327, 19. juli 1840, Todbjerg

Anders Andersen anmeldte at hans søn Søren var død

--------------------------------------------------------------------------------

329, 24. februar 1842, Lystrup

335, 25. januar 1843

Niels Jochumsen, død

Ingeborg Christensdatter, enke

Deres børn:

Ane Kirstine Nielsdatter ~ Jens Pedersen

Maren Nielsdatter ~ Hans Sørensen i Egå

Peder Nielsen, 26 år

Mette Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

332, 14. juli 1842, Bendstrup

335, 25. januar 1843

336, 13. oktober 1843

339, 23. november 1843

340, 30. december 1843

Jens Poulsen, død

Hans børn:

Poul Jensen

Helle Jensdatter, 36 år

Jens Jensen

Karen Jensdatter, 33 år

Poul Jensen, 30 år

Niels Jensen, 28 år

--------------------------------------------------------------------------------

333, 3. september 1842, Bendstrup

Niels Christensen Elgaard, død

Anne Andersdatter, enke

Deres børn:

Christen Nielsen, 26 år

Anders Nielsen, 21 år

Jens Christian Nielsen, 17 år

Anne Kirstine Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

333, 15. januar 1843, Todbjerg

338, 22. november 1843

Søren Mogensen, død

Maren Poulsdatter, enke

Deres børn:

Mogens Sørensen, 10 år

Poul Sørensen, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

336, 16. februar 1843, Todbjerg

Maren Sørensdatter, død

Christen Madsen, enkemand

Deres børn:

Søren Christensen, 34 år

Mette Kirstine Christensdatter, 28 år

Mads Christensen, 27 år

Christen Christensen, 24 år

Kirstine Christensen, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

336, 28. marts 1843, Todbjerg

Søren Mogensens enke Maren Poulsdatter anmeldte at hendes søn Poul, 4 år, var død

--------------------------------------------------------------------------------

336, 18. april 1843, Lystrup

Enke Ingeborg Christensdatter, død

Niels Jochumsen, død

Deres børn:

Ane Kirstine Nielsdatter ~ Jens Pedersen

Maren Nielsdatter ~ Hans Sørensen i Egå

Peder Nielsen, 26 år

Mette Nielsdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------

337, 30. oktober 1843, Todbjerg

339, 22. november 1843

Enke Maren Sørensdatter, død

Christen Madsen, død

Deres børn:

Søren Christensen

Mads Christensen, 28 år

Christen Christensen, 25 år

Mette Kirstine Christensdatter, 28 år

Kirsten Christensdatter, 18 år

--------------------------------------------------------------------------------

340, 18. december 1843, Bendstrup

Lars Pedersen anmeldte at hans datter Mette Kirstine var død 6 år gl.

--------------------------------------------------------------------------------

341, 2. april 1844, Todbjerg

Anders Andersen anmeldte at hans søn Anders var død 12 år gl.

--------------------------------------------------------------------------------

341, 8. februar 1845, Egå

Jens Jensen, 19 år gl., død

Fader: Jens Christensen

--------------------------------------------------------------------------------

341, 22. februar 1845, Lystrup

341, 31. maj 1845

342, 12. juni 1845

Peder Sørensen Bak, død

Kirsten Sørensdatter, enke

Deres børn:

Søren Pedersen, 19 år

Søren Pedersen, 16 år

Niels Pedersen, 10 år

Anders Pedersen, 5 år

Marianne Pedersdatter, 17 år

Karen Marie Pedersdatter, 12 år

Kirsten Marie Pedersdatter, 4 år

--------------------------------------------------------------------------------

341, 26. april 1845, Bendstrup

Lars Pedersen anmeldte at hans datter Ellen var død 4 år gl.

--------------------------------------------------------------------------------

343, 8. juli 1845, Bendstrup

Lars Pedersen anmeldte at hans datter Else Marie Larsdatter, 23 år, var død

--------------------------------------------------------------------------------

Kilde:

Filmrulle 10201, Rigsarkivet

 

 

Sidst ændret: 10. January 2016
top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login